Csécsi Zsófia: Magány, elszigetel dés oldása foglalkoztatással. Esetismertetés.

Magány, elszigetel dés oldása foglalkoztatással. Esetismertetés.

1

régi környezetb l való kiszakadás. A tudomány els sorban elmagányosodásként. és ha nem vesszük észre idejében. Az új beköltöz egyén segítése a beilleszkedésbe Sokszor az új lakók zavartan. mely id skorban gyakran be is következik. le nem zárt események miatt. és folyamatosan tudatosítjuk azt. akik hosszú ideje özvegyen. a külvilággal. fizikai kontaktussal. Legnyilvánvalóbb formája a körülmények okozta magány.Csécsi Zsófia: Magány. legyen az a saját szobája. hisz ez is a kommunikáció egyik formája. hogyan lehetne még jobban oldani az ilyen magányban él emberek életét. Lehet magányos valaki akkor is. vagy közösségben él. Megismerkedést segít játékok: ÄHárom legfontosabb tudnivaló rólam. Azok az id sek vannak a legrosszabb helyzetben. Id skori elmagányosodás A magány fogalma többféleképpen értelmezhet . Igyekezni kell ilyenkor kompenzálni az önértékelési zavart azzal. 2 . Feladatunk ilyenkor empátiával segíteni az id s embereken. ha elszigetelté teszi az életét él. nagy valószín séggel nyertesként jöhet ki az egészb l. az otthon elvesztése esetén jó eséllyel megtörténhet a befelé fordulás. ez az egyén szubjektív megítélését l függ. Esetismertetés. Általában mindenki fél attól. Sokszor a személyiség-szerkezeten is múlik. régi tárgyaktól való megválás. vagy a kedvenc beszélget sarka. és egy újba való beilleszkedést l való félelem miatt. hogy magányos lesz. kialakul akár társas környezeten belül is a magány. hogy valóban bekövetkezi-e ez. megszokott tevékenységeiket a megváltozott állapot miatt. bekövetkezik az elzárkózás a külvilágtól. hiszen a testi vagy lelki problémákat nehezen dolgozzák fel az öregek. ami a lakónak a Äterülete´. az a személy már pusztán e szándék miatt. A magány azonban nem azonos az egyedülléttel. bölcsességét. napi rendszerességgel. mikor az ember nem tud valakihez tartozni. amikor az egyént a körülmények teszik azzá és teljesen elszigetelik minden más egyént l. ha a társas kapcsolatok teljesen megsz nnek. egy héten át. hogy nem felesleges. hogy értékeljük az ellátott ember élet-tapasztalatait. A társ. Az id skori elmagányosodás komoly mentális probléma. család vagy gyerekek nélkül élik az életüket. melyek oldják a kommunikációs feszültséget. Ez az-az érzés. Foglalkoztatás Segít beszélgetések a gondozottak egyéni problémájáról: Mivel az új lakó még bizonytalan önmagával szemben ezért egyéni foglalkozáson foglalkozom vele. Önként visszahúzódik. Lehet egy id s ember akkor is magányos.´ ÄHonnan jöttem?´ ÄHa virág lennék. mint például a ház eladása. elszigetel dés oldása foglalkoztatással. Olyan helyet jelölök ki beszélgetésünkre. akik beköltöztek az Otthonba és nem igazán találták a helyüket. és nem tudják már elvégezni az aktív. S t. a kapcsolati háló hiányaként értelmezi a magányt. tiszteljük és becsüljük. Dolgozatom els felében a magány kérdésével foglalkozom és az elszigetel dés okaival. milyen virág lennék?´ ÄMit tud a keresztneve jelentésér l?´ Olyan játékos beszélgetések kezdeményezése. megszakítja a kapcsolatot az emberekkel. mert aki felveszi a Äharcot´ és megpróbál tenni ez ellen. nem kiegyensúlyozott állapotban kerülnek be az otthonba. ha családja van. Bemutatok néhány új lakót. Majd kielemzek foglalkozásokat. Megfelel id ben biztatni kell érintésünkkel is. és nem ny g a társadalom számára. a betegségek kialakulása is jelent s rizikó faktor az elmagányosodásban. Ám a magány akkor mélyülhet el igazán.

új ismereteket 3 . versek olvasása. mert elveszítették azt az embert. Az állat iránti elkötelezettsége feladatot ad az adott lakónak. Hobbik és kreatív id töltési módok meg találása: kézimunka. A gondolkodás beindításával rávezetés a szobán kívüli élet felé. így feloldódik gátjai alól. erre is képes. mókás megjelenés és puha sz re miatt ideális terápiás állat lehet. és akivel közös programokat is lehet csinálni. Azért a nyuszi. Id s korban nehezebb új barátságokat kötni. mert kicsi. aki társaságot jelent. azonban ha a lehet ség kéznél van. ezt a gondoskodási szerepet csak át kell helyezni egy másik él lény felé. Esetismertetés. Kognitív folyamatot fejleszt terápia: a cél által irányított alkalmazkodó viselkedést eredményezhet. hogy mikor k beköltöztek. elszigetel dés oldása foglalkoztatással. csökkentik a félelmet. Kisállat terápiát: kimutatott tény. Interperszonális kapcsolatok fejlesztése: A saját emeletén lakógy lés összehívása és az új lakó bemutatása a régieknek. Egy jó szomszédi viszony esetén . mi segített nekik a magányukat legy zni. akkor ott a szomszédunk. Empátiát kaphat a lakó egy másik lakótól. horgolás. mely a célt szolgálja. Tény. társasjátékok és még sok egyéb foglalkozás. Valamint fontos. A mindenkori hobbi. feldolgozni esetleges lelki sérüléseiket. kötés. A kommunikáció már csekély mértékben is gyógyító hatással bírhat. Ezért nagyon fontos lehet. szorongást. szemlél déssel él id seknél. hogy az id seknek sok olyan emberi kapcsolata legyen. ahol az új lakót fél évvel ezel tti ´új´ lakók fogadják egy társalgóban és elmesélik saját tapasztalataikat. hogy a magány kevésbé alakul ki az önmagukkal elégedettebb. és meg kell ragadni az alkalmat arra. ami az elszigetel dést megakadályozza. kommunikál. hogy az állatok oldják a feszültséget. hogy van valaki a közelében. az otthonban zajló eseményekr l. id s ember mindennapjaiban az a tudat. Nagyon fontos lehet egy magányos. A magányos emberek többsége is azért lett ilyen. vonzó. napi események megbeszélése. akir l gondoskodtak egész életükben ezért úgy gondolom. tör dést igényel. önmagukkal békében él és der s.Csécsi Zsófia: Magány. akinél szinte mindig nyitott fülekre talál mondanivalónk. akit érdekel a sorsa. Hírérték lapokból való felolvasás. nem szabad egy percre sem habozni. akivel megoszthatja gondolatait. hogy egy jót beszélgessenek. aranyos. akir l kölcsönösen "gondoskodhatnak" egymásról. szinte maguktól adódnak a megbeszélésre váró témák. hogy vannak nehéz sorsú id sek. és a tartozni akarás er sebbé válik benne. javítják a kedvet. és ha épp nem akad ember. bels nyugalommal. hogy a valahová tartozás érzése is meger södjön bennük. integrálása a közösségbe. a külvilág felé. Motiválja a másik sikere. Teadélután keretein belül kötetlen beszélgetésen ismerkedhetnek a lakók egymással. a tevékeny életmód és f leg a harmonikus emberi szeretetkapcsolatok nagyban megvédik az id s embert a társas vagy elszigetel magánytól. Szereti. Eközben fizikai és szellemi aktivitást végez. és kiegyensúlyozottsággal ajándékozzák meg az embereket. de bizonyos. a tegnapi híradóban látott dolgokról. amely 2-3 f b l áll. Egy csoportos foglalkozáson a közös munka egymásra utaltságot és felel sséget jelent. Például egy nyuszi-lakra gondoltam az adott Otthon megfelel en kijelölt területén. úgy gondolja. zene és film klub. Szomszédsági viszony a magány oldására: Az egyik legkínálkozóbb lehet ség a szomszédságban keresni az emberi kapcsolatokat. Beilleszkedést el segít terápia: kialakítok egy olyan kiscsoportot. és ennek bizonyítása érdekében mindent meg is tesz. Egy id s ember számára a másik id s ember tükörként szerepel. ki meghallgatna. Önkifejezésre adnak ezek lehet séget. ha simogatják.

1 Az újonnan érkez lakók beilleszkedésének. Kapcsolatokban. Enik t és Vilmát a hit és a vallás hozta össze egymással. a veszteséggel.transindex. ami a legfontosabb szükségletek egyike az id s emberek életében. szakszer segítséggel a magukra hagyott öregek életének alkonyát is szebbé lehet tenni. hogy a magány. hogy ha egy id s embert. magányos lett. Mivel egy épületben és egy szinten laktak. biztosítani kell számára a feloldódást. Az egyház nagy lelki és fizikai segítséget adhat. s mintegy kultuszt. ami egy összeköt kapocs lett közöttük. melynek els szakaszában egymás egyéniségének megismerése a legf bb feladat.hu/articles/Onnek_vannak_jo_szomszedai?aid=20070822104053 http://etdk. szeretnek meg helységeket. Rendszeresen járt a klubfoglalkozásokra és a szentmisékre. hit. és társas életet. A családi környezet gyakran megsz nik a házastárs eltávozásával. Enik férjével együtt költözött be az Otthonba. Ez alatt az id alatt.pdf http://szocialis-gondozo. 1 http://www. veszik fel intézményen belüli ritmusukat. általános intervalluma 3 hónap. aki képes rá. két lakótársat az egyiket nevezzük Enik nek a másikat Vilmának.ro/pdf/szm_mild. valamint a biztonságérzet költözik az emberbe. és a kölcsönösség jellemez. az elszigetel dés sok esetben kiküszöbölhet .adatbank. Kölcsönös rokonszenv nyilvánvaló jelei esetén megkezd dhet a kapcsolat-építés. Az integrálási folyamat egyén függ . elszigetel dés oldása foglalkoztatással. Az a magányos id s ember. amivel nem szeretett mutatkozni emberek el tt (jobb kezét egy betegség miatt keszty vel takarta el). Vilma pedig a lelki er t Enik nek. támogató-segít kapcsolatot alakítottak ki egymás felé. A hasonlóságot megtalálták egymás között. Esetük is bizonyíték arra. dolgozókat. betegség. és mutat is hajlandóságot a változásra és segít is.50plusz. Azonban a vallás és a felekezetekhez tartozás nemcsak lelki feltölt dés. így akaratlanul is szimpatikusak voltak egymásnak. ugyanabba a misébe jártak. szerez a tevékenységgel és önmagával kapcsolatban is. hanem az egyház segíthet a közösségbe való beilleszkedésében is. a ragaszkodás a jól megszokott dolgokhoz. Fontos. kulturális programokra. szeretetet. A hit sokszor menedéket nyújt és feldolgozást biztosít.Csécsi Zsófia: Magány. Kiegészítik egymást. hisz egymásra találásuk sordönt volt az életükben. képes lesz beilleszkedni és megtalálni magát az Otthonban. Megtört és bezárkózott. és kell tör déssel. Enik nek is volt egy enyhe testi fogyatéka. amit a bizalom az empátia. A szeretett lény elvesztése. rendezvényekre nem járt. hiszen számukra ez egyenl a biztonsággal. akkor foglalkozni kell vele. fájdalmát magába fojtotta. özvegység. melyet sok esetben az állandóság biztosít. A mindennapok változatosak lesznek. a kedélyállapot pedig javul. testi fogyatékossága (látássérült) ellenére.lapunk. Esetismertetés. Gyakran a ki nem hordott gyász a depresszív állapot közvetlen okozója. Ez a kapocs a közös vonások megtalálása. Esetismertetés Ismerek. halála után társadalmi elszigeteltség következett be.3 Enik és Vilma most már minden programra együtt jár karon öltve. Enik biztosítja Vilmának a látást. akit egy közeli emberi veszteség ért. ha megszilárdul a kölcsönös bizalom. Beszélgetésük során megtalálták egymás között a hidat. érdekl dési kör. ismerkednek meg az új lakókörnyezetükkel. így a találkozásuk is elkerülhetetlen volt.2 Vilma magabiztosabb és egészségesebb lelkület . vagy még nem dolgozta fel régebbi veszteségét. Hiszen k sem akarnak mást csak odafigyelést. akkor a tör dés. lakókat. Ez az eset önmagában is különleges. A siker pedig önbizalmat ad.hu/?modul=oldal&tartalom=701657 2 3 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful