You are on page 1of 1

C ENÍ

O
O DN N IC
H A
V ST
T

Nejlépe hodnocené TV stanice očima


diváků za rok 2021

ČT Déčko
83,1
Prima Zoom National
79,2 Geographic
1. 79,1
2.
3.
83,1
80,2 81,0 80,2
79,2 79,1

2020 2021 2020 2021 2020 2021

0 100

atmedia index (64 televizních stanic)

4064 64 7
respondentů televizních stanic kvalitativních atributů

SBĚR DAT: Nielsen Admosphere, CAWI I RESPONDENTI: Český národní panel, internetová televizní populace 15–69 let

Výsledky a informace k atmedia index na www.atmedia.cz/atmedia-index

You might also like