Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale drd.

Adelina Blajanu Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale Cadrul legal
y y

Codul civil al Romaniei Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare
y

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si

completarile ulterioare
y

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile

ulterioare
y

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.376/2004 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora I. Cadrul juridic cu privire la operatiunea de dizolvare In legislatia in vigoare, nu exista o definitie a termenului de Ädizolvare´, cadrul legal mentionand numai elementele care duc la dizolvarea unei societati comerciale. Astfel, prevederile Codului civil fac referire la modalitatile de Äincetare a societatii´, in timp ce Legea nr. 31/1009 face referire la Ädizolvarea´ societatilor comerciale. Ambele referiri nu prezinta altceva decat modalitatea juridica de incetare a unei societati. Cu toate acestea, prevederile Legii nr. 31/1990 mentioneaza ca societatea care intra in procedura divizarii isi pastreaza personalitatea juridica pana la lichidarea acesteia. In acest context, operatiunea de dizolvare este etapa premergatoare operatiunii de lichidare, moment in care bunurile societatii se transforma in bani, se platesc creditorii si se distribuie catre actionari rezultatul lichidarii. Deci, in cazul dizolvarii, societatea comerciala se bucura de o personalitate juridica limitata strict la operatiunile ce tin de lichidarea acesteia.

In Legea societatilor comerciale se precizeaza cauze comune referitoare la operatiunea de dizolvare a societatilor comerciale, precum si cauze specifice referitoare la aceasta operatiune,

vom vorbi doar despre cauzele generale referitoare la dizolvarea societatilor comerciale. 4. Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii Prelungirea duratei societatii este posibila prin vointa asociatilor cu conditia ca aceasta sa aiba loc cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii stabilita in actul constitutiv. cauzele comune tuturor tipurilor de societati comerciale sunt urmatoarele: y y y y y y y y trecerea timpului stabilit pentru durata societatii. reducerea pentru o perioada de minimum 9 luni a numarului minim de actionari prevazut de legea speciala de organizare si functionare a societatii comerciale.stabilite in functie de forma de constituire a societatii comerciale. 204 din Legea societatilor comerciale. Nulitatea actului constitutiv atrage nulitatea societatii infiintate in baza lui. Sa discutam despre fiecare posibilitate de dizolvare in parte. Hotararea adunarii generale . 3. Consultarea asociatilor cade in sarcina consiliul de administratie. respectiv a directoratului. Declararea nulitatii societatii comerciale Declararea nulitatii societatii nu poate interveni decat pe baza hotararii instantei de judecata prin care se constata nerespectarea conditiilor de fond si de forma impuse de normele imperative privind constituirea societatilor comerciale. reducerea capitalului social sub minimul admis de prevederile legale.(1) din Legea nr. In conformitate cu prevederile art. societate in comandita simpla. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate. Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate In cazul in care societatea se afla in imposibilitatea realizarii obiectului de activitate. y alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. supusa divizarii (de exemplu societate pe actiuni. asociatii pot opta fie pentru modificarea obiectului de activitate in conditiile prevazute de art. 31/1990. hotararea adunarii generale. hotararea tribunalului. 1. fie pentru dizolvarea societatii comerciale. 2. 227 alin. Pentru a usura parcurgerea materialului. falimentul societatii. declararea nulitatii societatii. societate cu raspundere limitata).

II. 231 din Legea nr. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani. Hotararea tribunalului Dizolvarea societatii comerciale se poate realiza la cererea oricarui asociat. falimentul fiind urmat de dizolvarea acesteia si de radierea din Registrul Comertului. 31/1990 mentioneaza ca la cererea oricarei persoane interesate. tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile urmatoare: y y Societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni. Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii Legea nr. 6. pentru motive temeinice. 7. precum si a Oficiului National al Registrului Comertului. Societatea nu a depus. exemple de astfel de operatiuni: . Neintelegerile grave dintre asociati si temeinicia acestora vor fi apreciate de instanta de judecata. Operatiunile care se efectueaza in situatia dizolvarii societatii comerciale. cu exceptia dizolvarii prin falimentul societatii In continuare mentionam. Totodata. y Societatea nu si-a completat capitalul social in conditiile legii. y Societatea si-a incetat activitatea. 31/1990. Este exceptata situatia in care societatea a fost in inactivitate temporara. 5.In conformitate cu prevederile art. in termen de 30 de zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. situatiile financiare anuale sau alte acte care. precum neintelegerile grave dintre asociati. asociatii pot reveni asupra hotararii de dizolvare a societatii (cu majoritatea ceruta pentru constituirea actului constitutiv) atat timp cat nu s-a facut nicio repartitie din activ. Falimentul societatii Falimentul societatii este dispus de instanta de judecata. in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta. creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii. potrivit legii. care impiedica functionarea societatii. Impotriva hotararii tribunalului orice persoana interesata poate face apel. se depun la oficiul registrului comertului. in functie de probele administrate in cauza. in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale.

b) intocmirea situatiilor financiare de catre societatea care urmeaza sa se lichideze. cu actionari doua persoane fizice: ‡ A. in functie de prevederile actului constitutiv.a) inventarierea si evaluarea elementelor de activ si pasiv ale societatii. prezinta inainte de lichidare urmatoarele elemente patrimoniale. ale hotararii AGA si de cota de participare la capitalul social. NOTA Daca lichidarea se prelungeste peste durata unui exercitiu financiar. creditori diversi). d) valorificarea elementelor de activ. Elemente Imobilizari corporale Valori 14. care detine 40% din capitalul social al entitatii ÄX´ si ‡ B care detine 60% din capitalul social al entitatii ÄX´. inregistrarea rezultatelor inventarierii si evaluarii. y y salariati. bugetul fondurilor sociale. lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca situatiile financiare anuale. c) stabilirea de catre AGA a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator. i) efectuarea partajului capitalului propriu. retinerea si virarea obligatiilor fiscale (impozit pe profit si impozit pe dividende. Partajul consta in impartirea activului net rezultat din lichidare. EXEMPLU Societatea comerciala ÄX´. alti terti (cum ar fi: furnizori. g) calcularea. f) stabilirea rezultatului lichidarii. bugetul asigurarilor sociale de stat. e) achitarea datoriilor societatii comerciale catre: y bugetul de stat. TVA). h) intocmirea bilantului de partaj. intre asociatii/actionarii societatii. in functie de rezultatele inventarierii si evaluarii.000 .

000 lei. In schimb.000 20.000 lei. astfel: Valoare bruta contabila = 14.000 Amortizare inregistrata= 9. cu aprobarea AGA.000 7. Inregistrarea rezultatelor inventarierii si evaluarii Intrucat din operatiunea de inventariere nu au fost inregistrate diferente. noua valoare a acestora fiind de 7. Stocurile sunt vandute pentru 8.000 lei. nu vom inregistra in contabilitate plusuri/minusuri de inventar.000 Valoare neta contabila = 5. cu ocazia efectuarii operatiunilor premergatoare lichidarii.000 lei.000 6.000 elementele de activ si datorii. societatea comerciala inventariaza 9.000 Valoare reevaluata = 7.000 . procedeaza la vanzarea elementelor de activ. Reflectarea in contabilitate Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si pasiv ale societatii.Amortizarea imobilizarilor corporale Stocuri Conturi la banci Datorii Capital social Rezerve In vederea efectuarii operatiunii de lichidare. Onorariul incasat de lichidator pentru operatiunile efectuate este de 3. societatea comerciala procedeaza la reevaluarea imobilizarilor corporale. Totodata.000 17. In urma operatiunii de inventariere nu au rezultat diferente intre inregistrarile faptice si cele scriptice. astfel: y y y Imobilizarile corporale sunt vandute pentru suma de 12. Lichidatorul desemnat de instanta judecatoreasca.000 Plus din reevaluare = 2. va fi inregistrata valoarea reevaluata a imobilizarilor corporale.000 7. in vederea achitarii datoriilor entitatii si a distribui asociatilor rezultatul din lichidare.

000 7.000 Valori 16.000 ÄVenituri din vanzarea imobilizarilor ´ si alte operatii de capital 4427 2.000 20.000 7. se inregistreaza in contabilitate scoaterea din activ a imobilizarii corporale vandute anterior: % 281 = 21x 16.280 ÄTVA colectata´ Concomitent.000 ÄImobilizari corporale´ ÄRezerve din reevaluare´ Intocmirea situatiilor financiare de catre societatea care urmeaza sa se lichideze.000 9.21x = 105 2.000 6. in functie de rezultatele inventarierii si evaluarii Elemente Imobilizari corporale Amortizarea imobilizarilor corporale Marfuri Conturi la banci Datorii Capital social Rezerve Rezerve din reevaluare Vanzarea elementelor de activ Vanzarea imobilizarilor corporale: 461 ÄDebitori diversi´ = % 7583 14.000 2.000 17.000 9.000 ÄImobilizari corporale´ .280 12.

520 ÄClienti´ ÄVenituri din vanzarea marfurilor´ 4427 ÄTVA colectata´ 1.520 ÄConturi la banci in lei´ Achitarea datoriilor societatii comerciale 40x = 5121 7.280 ÄDebitori diversi´ Vanzarea stocului de marfuri: 4111 = 707 % 8.ÄAmortizari privind imobilizarile corporale´ 6583 ÄCheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital´ Incasarea contravalorii imobilizarii corporale vandute: 5121 ÄConturi la banci in lei´ y 7. se inregistreaza descarcarea de gestiune a stocului de marfuri vandut: 607 = 371 6.000 Conturi de datorii comerciale ÄConturi la banci in lei´ 44x Conturi de datorii catre bugetul statului Plata onorariului lichidatorului: .000 ÄCheltuieli privind marfurile´ ÄMarfuri´ Incasarea contravalorii marfurilor vandute: 5121 = 4111 ÄClienti´ 9.520 Concomitent.000 9.000 = 461 14.

000 ÄCheltuieli cu comisioanele si onorariile´ y Inchiderea conturilor de venituri: % = 121 20.000 7583 ÄProfit sau pierdere´ ÄVenituri din vanzarea imobilizarilor si alte operatii de capital´ 707 ÄVenituri din vanzarea marfurilor´ 8.% 622 = 5121 3.000 ± 16.000 ÄProfit sau pierdere´ ÄCheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital´ 607 6.000 ÄConturi la banci in lei´ ÄCheltuieli cu comisioanele si onorariile´ 4426 ÄTVA deductibila´ Stabilirea rezultatului lichidarii Rezultatul lichidarii = Veniturile din valorificarea activelor ± Cheltuielile legate de lichidare si plata datoriilor In vederea stabilirii rezultatului se procedeaza la inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.000 12.000 ÄCheltuieli privind marfurile´ 622 3.000 7.570 3.000 = 4. y 570 Inchiderea conturilor de cheltuieli: 121 = 6583 % 16.000 .000 Rezultatul lichidarii = 20.

bilantul acesteia arata astfel: . TVA) y Regularizarea TVA: TVA colectata = 3.800 TVA deductibila = 570 TVA de plata = 3.000 x 16% = 640 Inregistrarea impozitului pe profitul din lichidare: 691 = 4411 640 ÄCheltuieli cu impozitul pe profit´ ÄImpozitul pe profit´ y Inregistrarea platiilor reprezentand TVA de plata si impozitul pe profit la bugetul statului: % 4423 ÄTVA de plata´ 4411 ÄImpozitul pe profit´ 640 = 5121 2. retinerea si virarea obligatiilor fiscale (impozit pe profit si impozit pe dividende.230 ÄTVA de plata´ y Stabilirea impozitului pe rezultatul din lichidare: Impozit de plata = 4.230 4427 ÄTVA colectata´ = 4426 % 3.800 570 ÄTVA deductibila´ 4423 3.820 3.Calcularea.230 ÄConturi la banci in lei´ In urma vanzarii activelor si a achitarii tuturor datoriilor societatii.

120 ÄCheltuieli cu impozitul pe profit´ ÄImpozitul pe profit´/analitic distinct aferent rezervei legale y Impozitarea rezervei din reevaluare.360 Este practic.360 17. 691 = 4411 320 ÄCheltuieli cu impozitul pe profit´ ÄImpozitul pe profit´/analitic distinct aferent rezervei din reevaluare y Inchiderea contului de cheltuieli: .(5) din Codul fiscal. in conformitate cu art. intrucat rezerva legala a fost dedusa anterior la calculul impozitului pe profit Impozit rezerva legala = Rezerva legala x 16% = 7. (5) din Codul fiscal Impozit aferent rezervei din reevaluare = Rezerva din reevaluare x 16% = 320 u.120 691 = 4411 1.Elemente Conturi la banci Capital social Rezerve rezerve din reevaluare Profit net Valori 29.000 2.000 x 16% = 1. bilantul de lichidare. bilantul de la care se porneste la partajarea drepturilor si obligatiilor fiecarui actionar/asociat in parte. lichidatorul va proceda plata impozitelor si taxelor aferente operatiunii de lichidare.000 3. 22 alin. dupa cum urmeaza: y Impozitarea rezervei legale potrivit art.000 7. In acest sens.m. 22 alin.

000 2.800 Capital social apartinand actionarului B = 17.800 ÄCapital social subscris varsat´ ÄDecontari cu asociatii privind capitalul´/analitic .000 x 60% = 10.121 ÄProfit sau pierdere´ = 691 2.000 6.920 17.200 1012 = % 456 17.000 1.080 ÄCheltuieli cu impozitul pe profit´ y Achitarea impozitului pe profit calculat: 4411 = 5121 1.000 Capital social apartinand actionarului A = 17.000 x 40% = 6.000 7.920 Inregistrarea partajului y Partajul capitalului social Capital social = 17.440 ÄImpozitul pe profit´ ÄConturi la banci in lei´ Intocmirea bilantului de lichidare Elemente Conturi la banci Capital social Rezerve Rezerve din reevaluare Profit net Valori 27.

200 ÄDecontari cu asociatii privind capitalul´/analitic distinct actionar B y Partajul rezervelor a) Trecerea rezervei din reevaluare in categoria rezervelor: 105 = 106 ÄRezerve´ 2.distinct actionar A 456 10.400 ÄDecontari cu asociatii privind capitalul´/analitic distinct actionar B y Partajul profitului net: 121 = 456 % 1.000 ÄRezerve din reevaluare´ b) Partajul propriu-zis al rezervelor: 106 ÄRezerve´ = % 456 9.152 ÄDecontari cu asociatii privind .000 3.600 ÄDecontari cu asociatii privind capitalul´/analitic distinct actionar A 456 5.920 768 ÄProfit sau pierdere´ ÄDecontari cu asociatii privind capitalul´/analitic distinct actionar A 456 1.

67 din Codul fiscal. Suma supusa impozitului pe dividende = 9.048 y Plata impozitului pe dividende: 446 = 5121 1.920 y Impozit pe dividende = 10. taxe ÄConturi la banci in lei´ si varsaminte asimilate´ Achitarea activului net rezultat in urma lichidarii .747 % = 446 1. 920 = 10.capitalul´/analitic distinct actionar B Retinerea impozitului pe dividende In conformitate cu prevederile art. impozitul pe dividende se stabileste la valoarea profitului plus cea a rezervelor. taxe si ÄDecontari cu asociatii privind capitalul´/analitic distinct actionar A 456 ÄDecontari cu asociatii privind capitalul´/analitic distinct actionar B varsaminte asimilate´ 1. impozitul pe dividende este de 16%.747 ÄAlte impozite.747 699 456 ÄAlte impozite. Avand in vedere ca si rezervele entitatii vor fi distribuite actionarilor.920 x 16% = 1.000 + 1.

173 10.704 .469 ÄConturi la banci in lei´ ÄDecontari cu asociatii privind capitalul´/analitic distinct actionar A 456 ÄDecontari cu asociatii privind capitalul´/analitic distinct actionar B 15.% 456 = 5121 26.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful