ANALISIS AGIHAN SOALAN SPM BAGI KERTAS PRINSIP PERAKAUNAN

2004 TAJUK UTAMA K1 K2 Bh. A Bh. B S4 S1 (S1a) (S1b) (S1c) K1 2005 K2 Bh. A Bh. B S1 (S1a) (S1b) (S1c) S2 K1 2006 K2 Bh. A Bh. B S1 (S1a) (S1b) (S1c) K1 2007 K2 Bh. A Bh. B S1 1 3 3 1 1 1 (S1a) (S1b) (S1c) S3 2008 (Sasaran Anda) K2 K1 Bh. A Bh. B

TINGKATAN EMPAT
1. 2. 3. 4. Pengenalan Aset, Liabiliti Dan Ekuiti Pemilik, Hasil Dan Belanja 2a. Persamaan Perakaunan dan Kunci Kira-kira Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Rekod Perakaunan Buku Catatan Pertama 4a. Jurnal Am, Jurnal Khas, Buku Tunai 4b. Buku Tunai Runcit Lejar Imbangan Duga Penutupan Akaun Dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal 7a. Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 7b. Lembaran Kerja 7c. Pelarasan pada akhir tahun - Penyediaan Akaun Penggunaan Komputer Dalam Perakaunan 4 3 3 3 2 1 5 2 5 1 9 3 1 1 1 3 4 2 3 3 6 2 1 3

5. 6. 7.

8.

TINGKATAN LIMA
Akaun Kawalan Pembetulan Kesilapan Perakaunan Untuk Tunai 3a. Penyata Penyesuaian Bank (k-kemaskini buku tunai) 3b. Belanjawan Tunai 4. Perkongsian 4a. Perkongsian (selalunya Ak. Penqasinqan, Ak. Semasa, Ak. Modal) 4b. Laporan Kewangan Perkonqsian (kerap kali S2) 4c. Pembubaran Perkongsian 5. Syarikat Berhad 6. Akaun Kelab Dan Persatuan 7. Rekod Tak Lengkap 8. Pengenalan Kepada Perakaunan Kos 8a. Akaun Penqeluaran (p-penyata, ak-akaun) 8b. Analisis Kos Volum Untung/Titik Pulang Modal 9. Tafsiran Penyataan Kewangan 10. Penggunaan Komputer Dalam Perakaunan JUMLAH SOALAN 1. 2. 3. 1 1 1 1 3 1 3 3 1 2 1 1 40 S3 S2 4 S5 S6 2 2 2 3 4 1 2 2 2 40 S4 S3 4 S5 S6 2 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 40 S3 S2 S4 4 S6 S5 2 7 1 S4 S2 4 S5 S6 2

2 1 2 2 3 1 1 3 1 40

40

4

2

Sumber : http://sifu2b.wordpress.com, Julai 2008

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful