You are on page 1of 2

VII Concurs de punts de llibre

de la Biblioteca Ramon Berenguer IV

Amb motiu de la Festa Medieval d’Almenar


Bases

Objecte:
Coincidint amb la celebració de la XXVI Festa Medieval i el 15è aniversari
d’Almenar Lector, l’Ajuntament d’Almenar, a través de la Biblioteca, amb la
col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn, convoca el VII Concurs de punts de
llibre. L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la creativitat en els infants,
joves i adults i afavorir la seva relació amb l’equipament cultural.

1. Tema. Almenar Medieval

2. Categories:
 Infantil A de P3, P4 i P5
 Infantil B de 1r i 2n
 Infantil C de 3r i 4t
 Infantil D de 5è i 6è
 Joves E de 1r i 2n d’ESO
 Adults a partir de 14 anys

3. Disseny:
 Els treballs hauran de ser inèdits.
 Es pot utilitzar qualsevol tècnica (ordinador, pintura, collage, …)
en paper o cartolina.
 Dibuixat només per una cara i sense text.
 Mides: 21 cm de llargada x 5 cm d’amplada.

4. Al darrera del punt de llibre han de constar les següents dades:


 Nom i cognoms
 Edat i categoria
 Adreça i telèfon de contacte
 Curs (categoria infantil)
 Població

5. Premis:
Categories infantils i adults: Seran xecs regal per gastar als comerços
d’Almenar.

Els premiats seran publicats i formaran part de la col·lecció de la biblioteca.

6. Només s’admet un punt de llibre per participant.

7. Termini i presentació: Fins l’1 de juny de 2022. Els treballs s’han de


presentar en format original a la Biblioteca i s’han d’identificar amb les
dades de contacte de l’autor/a.
8. El jurat estarà format per persones vinculades al món de l’art i la cultura.

9. El lliurament de premis tindrà lloc el dia d’inici de la XXVI Festa


Medieval d’Almenar.

10. Els/les participants han de tenir el carnet d’usuari/ària d’alguna biblioteca


pública. Tots els treballs han de ser lliurats a la Biblioteca Ramon
Berenguer IV dins el termini establert. Fora d’aquest termini no
s’acceptarà cap obra.

11. Els punts guanyadors s’hauran de lliurar físicament i quedaran a


disposició de l’organització del concurs (es comunicarà el procediment
d’entrega).

12. El dia 11 de juny es comunicarà el nom de les persones guanyadores.


Els treballs presentats s’exposaran a la Biblioteca i a la Fira Medieval.

La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.


El jurat podrà declarar desert algun dels premis.
La Biblioteca es reserva la propietat dels punts guanyadors, així com el dret a
editar-los i distribuir-los afegint les seves dades.

You might also like