SEKOLAH MENENGAH SAINS HULU SELANGOR, HULU YAM BHARU, SELANGOR

Kajian geografi tempatan

Pencemaram Alam Sekitar di Taman Melawati, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan (KL)

Nama: Nur Aleah Jehan bt Abdullah Kelas: 3 Ehsan No. kad pengenalan: 960220-10-5110 Guru matapelajaran: Puan Masitah binti Salamat

SENARAI KANDUNGAN

Bil 1.

Tajuk

m/s

Penghargaan 2. Pendahuluan 3. Objektif kajian 4. Kawasan kajian 5. Kaedah kajian 6. Hasil kajian 7. Rumusan 8. Lampiran 9. Rujukan

1

2

3

4

5

6-15

16

17-19

20

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan saya kepada guru matapelajaran geografi, Puan Masitah bt Salamat kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya menjalankan projek kajian geografi tempatan ini. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengetua cemerlang Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor, Tuan Haji Rafiei bin Mustapha kerana telah mambenarkan pelajar tingkatan tiga menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan. Sekalung apresiasi saya ucapkan kepada ibu saya, Nik Camelia binti Nik Mustapha Fathil kerana telah banyak membantu saya dengan memberi sokongan dan dorongan motivasi serta membantu saya dari segi ekonomi dengan menyediakan segala medium yang saya perlukan. seter, sayusnya,a berasa amat bersyukur kerana telah mendapat bantuan daripada rakan-rakan setingkatan saya, iaitu, Nurul Amira Zulaikha binti Zulhapri, Shah Al-hadi bin Shahrim dan Nurul Nadhirah binti Md Ismail. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua responden iaitu penduduk taman melawati yang juga banyak membantu saya bagi menyempurnakan kajian geografi tempatan ini. Dengan bantuan semua rakan-rakan dan guru-guru,folio ini berjaya disiapkan dengan lengkap. Oleh itu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakanrakan dan guru yang membantu tidak kiralah yang telah membantu diri ini secara langsung atau tidak langsung.

PENDAHULUAN Nama saya Nur Aleah Jehan binti Abdullah. Saya belajar di tingkatan 3 Ehsan di Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor.Sebagai Memenuhi Keperluan mata pelajaran Geografi, saya diwajibkan membuat satu kerja lapangan iaitu Kajian Goegrafi Tempatan (KGT). Saya dan ketiga-tiga rakan saya telah bersepakat untuk memilih tajuk ³Pencemaram Alam Sekitar di kawasan perumahan Taman Melawati,Kuala Lumpur,Wilayah Persekutuan (KL)´ untuk projek kajian geografi tempatan kami. Saya mengkaji tentang aspek punca pencemaran alam sekitar dan merumuskan kesan pencemaran Alam Sekitar. Saya memilih kawasan kajian ini kerana menepati tema kajian saya dan juga memudahkan saya menjalankan kajian kerana kawasan kajian ini berhampiran dengan rumah dan sekolah saya. Jadi, saya tidak menghadapi sebarang masalah pengangkutan. Masa yang diberikan bagi menyempurnakan folio ini adalah selama sebulan. Setiap pelajar di kehendaki menulis laporan yang lengkap secara individu.

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini adalah untuk: Mengetahui konsep pencemaran alam sekitar Menyenaraikan jenis pencemaran alam sekitar Mengkaji punca pencemaran alam sekitar Merumuskan kesan-kesan pencemaran alam sekitar Memberi cadangan bagi mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar Menerapkan nilai-nilai patriotisme dalam dapatan kajian

y y y y y y

KAWASAN KAJIAN Saya telah memilih Taman Melawati, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan (KL) sebagai tempat bagi saya menjalankan kajian geografi tempatan saya. Taman Melawati merupakan sebuah bandar yang serba-lengkap yang terletak di ibu kota Malaysia, iaitu Kuala Lumpur. Ia ditadbirkan oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Lokasi kawasan ini adalah di timur laut Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.Taman Melawati terletak diantara Wangsa Maju dan Taman Wangsa Melawati,Taman Permata dan Klang Gate.Ia juga berada berhampiran dengan sempadan negeri Selangor.Taman Melawati mempunyai kedudukan yang strategik, iaitu di sepanjang Jalan Lingkaran Tengah Kuala Lumpur 2(MRR2). Ia juga mempunyai pautan ke Kuala Lumpur melalui Jalan Ampang, Lebuhraya Bertingkat Ampang-Kuala Lumpur dan Lebuhraya Genting Klang-Pahang. Bandar ini juga boleh diakses melalui pengangkutan awam dengan menggunakan bas 303RapidKL dari Lembah Keramat, bas 304 Rapid KL dari stesen LRT Wangsa Maju dan juga dengan menggunakan khidmat Metro bas 191 dari Masjid Jamek. Saya memilih kawasan ini kerana taman melawati merupakan tempat tinggal saya Di kawasan kajian yang telah saya pilih ini, terdapat beberapa kilang dan masjid serta sekolah yang didirikan bagi memenuhi kehendak penduduk. Suhu pada waktu siang di kawasan kajian kira-kira 34 darjah Celsius manakala pada waktu malam pula 29 darjah Celsius. Jarak Taman Melawati dari Bandar hanyalah 3km.

Kaedah kajian
Sepanjang kajian ini dijalankan pelbagai kaedah kajian yang telah saya guna pakai. Antara kaedah kajian yang telah saya guna pakai ialah: a) Pemerhatian: sepanjang kajian ini saya telah memerhatikan keadaan di sekeliling taman perumahan saya. Sepanjang pemerhatian saya, banyak yang telah saya dapati daripada kajian saya kali ini. b) Temubual: saya telah menemubual 3 orang penduduk Taman Melawati dan telah mendapat maklumat yang banyak. c) Soal selidik: saya telam menyediakan satu set soal selidik untuk diajukan kepada 25 orang responden di Taman Melawati. Kandungan soal selidik adalah seperti dalam lampiran 1. d) Internet: saya telah melayari internet bagi mendapatkan maklumat tentang konsep pencemaran alam sekitar dan bagi mendapatkan peta kawasan kajian saya. Peta kawasan kajian boleh didapati di lampiran dan alamat sesawang yang telah saya layari boleh didapati di bahagian rujukan.

Nik Camelia binti Nik Mustapha Fathil No 76, Jalan F4, Fasa 5, Taman Melawati, 53100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan (KL) Tel : 017 -3820377

«««««««««««««««««««««««««««««««««««« Pengetua Sek. Men. Sains Hulu Selangor , Hulu Yam Bharu, 44300 Batang Kali, Selangor. Tarikh : 9 Mac 2011

Tuan , Menjalankan Kerja Lapangan Kajian Geografi Tempatan (KGT) Perkara di atas adalah dirujuk 2. Saya Nik Camelia binti Nik Mustapha Fathil , No. Kad Pengenalan 500906-03-

5092 , ibu kepada Nur Aleah Jehan binti Abdullah murid tingkatan 3 Ehsan dengan ini (bersetuju / tidak bersetuju) melibatkan anak saya dalam projek KGT .

3.

Saya dimaklumkan bahawa guru geografi , iaitu cikgu Masita Binti Salamat akan

mengetuai pengendalian projek KGT ini .

4.

Saya juga faham bahawa segala perbelanjaan dan keselamatan anak saya semasa

menjalankan projek KGT ini adalah bukan di bawah tanggungan pihak sekolah .

sekian , terima kasih . Yang Benar ,

««««««««. ( T.T ibubapa / penjaga )

Borang soal selidik

Nama: Umur:

A) Sila tandakan pencemaran alam sekitar yang berlaku di Taman Melawati

Pencemaran udara

Pencemaran air

Pencemaran tanih

Pencemaran bunyi

Pencemaran bau

Lain-lain

Sila nyatakan :-«««««««.

B) Tandakan punca pencemaran alam sekitar yang berlaku di Taman Melawati

Perkilangan

pembakaran terbuka

Kenderaan

perniagaan

Sampah sarap

Pembinaan

A) Pet Daerah Selangor:

B) Peta Kawasan Taman Melawati

Dapatan kajian Konsep pencemaran Alam Sekitar Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil daripada aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan. Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan, keselamatan atau kebajikan awam atau organism-organisma lain, tumbuhan dan haiwan.Pencemaran dapat di kategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam. Pencemaran berlaku apabila komposisi udara atau air berubah, hasil daripada aktiviti-aktiviti manusia dan proses alam sehingga menyebabkan kualiti air dan udara berkurang dan tidak dapt lagi berfungsi dengan baik. Pencemaran juga berlaku apabila terdapat makhluk hidup, zat, tenaga atau komponen-komponen lain di dalam air atau udara. Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam : 1 . Pencemaran air 2 . Pencemaran bau 3 . Pencemaran tanah 4 . Pencemaran udara 5. pencemaran bunyi

Jenis pencemaran alam sekitar di kawasan kajian Dunia yang semakin maju ini memungkinkan semua perkara berlaku termasuklah pencemaran. Pencemaran yang berlaku di dunia ini adalah hasil daripada pertambahan populasi manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran? Pencemaran berlaku apabila komposisi udara atau air berubah hasil daripada aktiviti-aktiviti manusia dan proses alam sehingga menyebabkan kualiti air dan udara berkurang dan tidak dapt lagi berfungsi dengan baik. Pencemaran juga berlaku apabila terdapat makhluk hidup, zat, tenaga atau komponen-komponen lain di dalam air atau udara. Pencemaran dikelaskan kepada tiga jenis pencemaran iaitu pencemaran air (water pollution), pencemaran udara (air pollution) dan pencemaran tanah ( soil pollution). Pencemaran alam sekitar yang sering berlaku di kawasan kajian ialah pencemaran bau.Pencemaran bau berlaku kerana terdapat segelintir masyarakat yang telah membuang sampah ke tepi jalan tanpa rasa tangunggjawab. Bau busuk daripada sampah sarap itu telah menyebabkan pencemaran bau di kawasan kajian . Pencemaran udara juga berlaku di kawasan kajian kerana terdepat sesetengah orang yang suka melakukan pembakaran secara terbuka. Hal in telah menyebabkan udara menjadi tercemar kerana sampah yang di bakar mempunyai toksik dan sebagainya.Selain itu, terdapat banyak kenderaan yang mengeluarkan asap yang banyak terutama lori-lori besar dan juga bas-bas yang lalu di kawasan tersebut. Selain itu, pencemaran air juga berlaku di kawasan kajian khususnya bagi longkang-longkang besar dan juga sungai yang kecil. Perkara ini adalah disebabkan sesetengan masyarakat sekeliling yang tidak bertanggungjawab membuang sampah ke dalam longkang yang turut menjurus kepada pencemaran bau. Air longkang dan sungai menjadi tercemar dan telah menjejaskan kehidupan akuatik di dalam air .

Punca pencemaran alam sekitar di Taman Melawati

Setelah kajian dijalankan, saya mendapati beberapa jenis pencemaran alam sekitar yang berlaku di Taman Melawati. Berikut merupakan pencemaran alam sekitar yang berlaku di kawasan kajian saya:

A) Kenderaan . Masyarakat moden amat bergantung kepada pengangkutan bermotor seperti kereta, lori dan keretapi. Setiap pergerakan kenderaan motor menggunakan tenaga yang banyak dan hampir kesemuanya dihasilkan dengan membakar bahan api fosil, yang menghasilkan asap dan bunyi bising yang membawa kesan buruk kepada keadaan setempat. Di kawasan tempat tinggal saya, hampir kesemua penduduk yang tinggal di taman melawati menggunakan kenderaan bermotor seperti motor dan kereta. Oleh kerana terlalu banyak kenderaan yang di gunakan di kawasan kajian telah menyebabkan pencemaran udara berlaku. Fakta juga menyatakan bahawa kenderaan merupakan penyebab terbesar berlakunya pencemaran udara.

B) Pembakaran terbuka Di sekitar kawasan Taman Melawati, ramai penduduk yang gemar melakukan pembakaran terbuka. Mereka selalunya melakukan pembakaran sampah sarap tanpa memikirkan perasaan orang di sekeliling dan akibatnya. Mereka gemar membakar daun-daun kering tanpa usaha bagi mencari inisiatif lain untuk melupuskan sampah sarap tersebut. Masyarakat sepatutnya bertanggungjawab dengan berusaha mencari inisiatif lain supaya masyarakat di sekeliling hidup dalam keadaan yang sihat sejahtera

C) Perniagaan

Pada setiap malam jumaat di sekitar Taman Melawati, Kuala Lumpur akan diadakan pasar malam.Sikap para peniaga yang tidak bertanggungjawab serta para pembeli membuang sampah merata-rata semakin menjadi-jadi. Kesannya ialah kawasan ini menjadi tercemar dan kotor. Para peniaga sepatutnya bertanggungjawab atas hal ini dengan menyediakan tong sampah. Setiap pelanggan juga seharusnya menyedari tanggungjawab masing-masing dan memastikan mereka membuang sampah ke dalam tong sampah. Jika kita melihat segelintir masyarakat yang membuang sampah. Kita sebagai masyarakat yang melihat seharusnya menegur kerana itu merupakan tanggungjawab kita bersama.

D) Sampah sarap

Sampah sarap yang dibuang oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab telah mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan di kawasan persekitaran. Pembuangan ini juga telah mengakibatkan pemandangan yang buruk kerana mereka telah membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya seperti di tepi-tepi jalan raya. Setiap warga Malaysia seharusnya mempunyai sifat cinta akan Negara kerana ianya mampu mengatasi masalah berikut.

Kesan pencemaran alam sekitar di Taman Melawati

KEJADIAN HUJAN ASID

Seterusnya, pencemaran udara juga menyebabkan terbentuknya Hujanasidyang disebabkan oleh penggabungan gas-gas sulfur dioksida dannitrogenoksida dengan air hujan. Ianya berlaku apabila gas-gas sulfur oksida(SO2) danoksida-oksida nitrogen (NOx) dilepaskan ke udara danbertindakbalas denganwap air yang terdapat di atmosfera dan seterusnyamenjadi asid sulfurik dan asidnitrik. Asid ini terkumpul di dalam awan danawan pula bergerak ke tempat-tempat lain dan membawa asid-asid tersebut.Asid itu akan turun bersama-samadengan hujan dan menimpa hidupan yangterdapat di dunia. Ianya membunuhtumbuh-tumbuhan dan juga hidupan air.Ia juga boleh menghakis pakaian, kertasdan bahan binaan bangunan. Selainitu, asid tersebut juga meresap kedalamtanah dan menyebabkan kualiti tanahberkurang dan menjadikannya tidak subur.

JEREBU

Asap yang dikeluarkan dari kliang ini boleh menyebebkan jerebu.bahanyang terampai dalam asap ini menyebabkan kita kesukaran bernafas.selainitukandungan bahan kimia dalam asap juga tinggi.Ini menyebabkan paru-parudalam badan kita mudah rosak.selain itu juga penglihatan mata kita akankabur dan tidak nampak .

BAU BUSUK

Bau busuk yang dikeluarkan oleh asap kilang ini tidak menyenangkan hatipenduduk.bau busuk ini akan dihidu oleh penduduk setiap hari.bau busuk inimenyebabkan kereta yang lalu lalang di situ berasa loya dan busuk.keadaanini menyebabkan ramai penduduk berasa tidak selesa tinggal di situ.

PENYAKIT

Akibat daripada kegiatan kilang,penduduk juga mudah terdedah dengnpenyakit seperti kesukaran bernafas,angin ahmar dan radang paru-paru.inimeyebabkan ramai penduduk tidak tinggal di situ.hanya beberapa orangsahaja yang tinggal di kawasan tersebut

SUHU BUMI MENINGKAT Tidak keterlaluan jika saya ingin katakan suhu di bumi kia meningkat. Berdasarkan pengalaman saya, saya sendiri dapat merasakan bahangnya walaupun berada di bawah kipas dan selepas mandi. Suhu akan mengalami perubahan yang ketara sekiranya penggunaan penghawa dingin dan peti sejuk tidak digunakan dengan bijak. Kloroflurokarbon atau lebih dikenali sebagai CFC yang terdapat dalam peralatan-peralatan tersebut akan menipiskan lapisan ozon bumi perlahan-lahan dan mendedahkan penduduk di bumi kepada sinaran UV yang tidak ditapis dan berbahayaterus dari matahari. Saya dapat lihat sendiri penggunaan penghawa dingin dalam kalangan peniaga-peniaga dan penduduk di Taman Melawati, Kuala Lumpur itu sendiri yang kebanyakannya berpendapatan tinggi.

Cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di Taman Melawati

Menghijaukan kawasan

Penanaman pokok seperti pokok buah-buahan di persekitaran taman perumahan dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu! Selain itu, kandungan karbon dioksida dalam udara dapat dikurangkan dan meningkatkan kandungan gas oksigen melalui proses fotosintesisnya.

Penggunaan petrol tanpa plumbum

Penggunaan petrol tanpa plumbum dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. Langkah ini dapat mengurangkan masalah jerebu yang sering berlaku di waktu pagi dan juga dapat mengelakkan masalah kesihatan seperti batuk dan selsema daripada berlarutan.

Program kitar semula Udara yang tercemar akibat pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk di sekitar taman perumahan boleh diatasi dengan menggalakkan mereka menjual barang-barang yang boleh dikitar semula kepada peniaga barang terpakai. Antara barang yang boleh dikitar semula ialah surat khabar, majalah lama, kertas terpakai dan kotak kertas. Barang-barang ini boleh diproses semula untuk menghasilkan kertas baru. Kempen kesedaran mengenai program kitaran semula perlu diperluas kepada semua lapisan masyarakat di seluruh negara. Tempattempat khas harus disediakan untuk membolehkan orang ramai membawa bahan-bahan yang

boleh dikitar semula seperti botol, plastik, bekas minuman aluminium, bateri terpakai, tayar buruk, kertas atau surat khabar lama dan besi. Walaupun ini‡melibatkan kos yang tinggi, dalam jangka panjang kaedah ini dipercayai dapat membantu pemuliharaan alam sekitar dan seterusnya menjimatkan sumber alam.

Meninggikan serombong asap dan memasang alat penapis asap

Pihak berkuasa mesti mewajibkan pihak kilang meninggikan serombong asap 30 meter ke udara. Disamping itu, serombong asap itu hendaklah dipasang alat penapis asap agar asap yang dilepaskan adalah asap bersih yang telah dirawat dan tidak mencemarkan udara.

penguatkuasaan undang-undang

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) diberi kuasa untuk mengawasi mana-mana kilang di negeri masing-masing. Oleh itu, jika ada kilang yang tidak mematuhi akta kualiti alam sekitar, penduduk di sekitarnya boleh membuat aduan kepada PBT untuk diambil tindakan selanjutnya.

Kempen

Kempen mencintai alam sekitar yang disiarkan dalam TV dan radio hendaklah dihayati supaya alam sekitar kita terpelihara. Rasa tanggungjawab perlu disemai dalam diri setiap individu agar alam sekitar bersih dan selamat untuk generasi akan datang.

Kempen menggunakan pengangkutan awam

Cadangan saya yang seterusnya, pihak kerajaan boleh mengadakan kempen menggunakan pengangkutan awam. Dengan menggunakan pengangkutan awam, kita dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Bayangkan jika setiap seorang daripada kita menggunakansebuah kereta seorang untuk ke tempat kerja, bolehkah kita bayangkan betapa banyaknyakenderaan yang digunakan dan asap yang dilepaskan ke udara? Sedangkan, sebuah kereta boleh membawa 5 ke 6 orang dalam satu masa. Pengangkutan awam seperti bas, KTM,monorel dan sebagainya perlulah diperkenalkan dengan lebih meluas dan sistem keselamatan perlulah diperketatkan. Dengan itu, rakyat Malaysia tidak takut untuk mencuba pengangkutan awam. Dalam masa yang sama, kita juga dapat mengurangkan kesesakan lalulintas dan risiko untuk berlaku kemalangan

Bahan grafik Jadual Bil 1 2 3 4 5 Jenis pencemaran Pencemaran udara Pencemaran tanih Pencemaran bunyi Pencemaran bau Pencemaran air Peratus 30% 6% 10% 14% 45%

Carta pai

pencemaran Alam sekitar di Taman Melawati
6%
10% pencemaran air

14%

45%

pencemaran udara

pencemaran bau pencemaran bunyi pencemaran tanih
30%

RUMUSAN Hasil daripada kajian ini, dapatlah saya rumuskan bahawa pencemaran alam sekitar amat berbahaya pada kita. Pencemaran terbahagi kepada lima iaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanih, pencemaran bunyi dan pencemaran bau.

Kesemua pencemaran ini akan mengakibatkan kemusnahan yang teruk kepada bumi kita jika tidak dibendung dari sekarang. Kita hendaklah sentiasa menjaga alamsekitar kita daripada sebarang pencemaran.Kita sebagai penduduk negara berbilang bangsa ini hendaklah sentiasa bekerjasama dan berganding bahu dalam memastikankebersihan kawasan di sekeliling kita. Tidak perlulah kita terlalu berharap akan bantuan kerajaan sedangkan kita boleh berusaha menjaga kebersihan dankeharmonian di kawasan tersebut. Melalui hubungan baik antara penduduk setempat juga dapat menjalinkan hubungan silaturrahim antara satu sama lain. Tetapi, pencemaran ini boleh belaku seandainya kita mengabaikan kebersihankawasan tersebut.Pelbagai kesan buruk akan berlaku hasil daripada sikap endah tidak endah penduduk di sesuatu kawasan seperti penyebaran penyakit seperti malaria, demam denggi dan sebagainya.

Oleh itu, kita perlulah sama-sama mencegah perkara ini daripada berlaku denganmengambil langkah awal.Bak kata pepatah´Mencegah lebih baik daripada mengubati´.

Lampiran
y

Buku teks geografi tingkatan 3

Khaw Ah Seng , Habibah Hj Lateh , Tan Koh Lim , 2004 , Buku Teks Geografi Tingkatan 3 , Ipoh , PTS publications & Distributors Sdn. Bhd.

y

Internet

http://www.scri d.com http://maps.google.com.my

 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful