8.

Hrvatska u Državi Slovenaca, Hrvata i Srba

III./1918. u Zagrebu - sastanak opozicijskih političara iz južnoslavenskih zemalja Monarhije Zagrebačka rezolucija - za razliku od Svibanjske ne spominje se dinastija Habsburg najava mogućnosti da se rješenje nađe izvan Monarhije 5.X.1918. osnovano je Narodno vijeće sa sjedištem u Zagrebu - predstavničko tijelo Juž.Slavena iz Monarhije (Plenum, Središnji odbor, Predsjedništvo) predsjednik Anton Korošec + potpredsjednici dr.Ante Pavelić (zubar) i Svetozar Pribićević za samoodređenje i neovisnu državu Juž.Slavena 16.X.1918. manifest cara Karla - obećanje trijalizma (samo za austrijski dio Monarhije) - prekasno 29.X.1918. sjednica Hrvatskog sabora - a) prekid veza s Austro-Ugarskom b) neovisnost Hrvatske, Slavonije i Dalmacije c) vrhovna vlast predaje se Narodnom vijeću Država Slovenaca, Hrvata i Srba sa sjedištem u Zagrebu vrhovnu vlast vrši Narodno vijeće obuhvaća:Hrvatsku, Slavoniju, Dalmaciju, Međimurje, Baranju, Sloveniju, BiH, Bačku, Banat nakon osamostaljivanja Države SHS postavlja se pitanje imovine (osobito oružanih snaga) car Karlo - odlučio predati austrougarsko ratno brodovlje Narodnom vijeću SHS razlog: nemaju ga gdje povući i ne žele da padne u ruke Italiji 31.X.1918. u Puli je obavljena primopredaja 1.XI.1918. talijanski diverzanti potopili su admiralski brod Viribus unitis (kontraadmiral Janko Vuković-Podkapelski nije napustio brod) početkom studenog talijanske snage ulaze u gradove Rijeku, Zadar, Pulu,otoke problemi u Državi SHS – provizorij – nije trajno rješenje pitanje Londonskog ugovora i širenje talijanske vlasti pitanje daljnjeg ujedinjenja sa Srbijom i Crnom Gorom a) ideja velike Srbije prikrivena je u centralističkim idejama b) federalistička i republikanska ideja izuzetno loša gospodarska situcija teške posljedice ratnih zbivanja (ljudski gubici, zeleni kadar...) država nije međunarodno priznata

III. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.-1938.)

8.

Hrvatska u Državi Slovenaca, Hrvata i Srba

III. Hrvatska i svijet između dva svjetska rata (1919.-1938.)