Condiţia de paralelism a două drepte în plan Fişă de lucru, clasa a X-a, 5h/săpt.

An şcolar: 2006/2007

1) Dreptele: (d1) : y = m1 x + n1 , (d2) : y = m2 x + n2,

sunt paralele, dacă sunt distincte(n1 ≠ n2) şi au aceeaşi pantă(m1 = m2); deci: d1//d2

⇔ m1 = m2 şi n1 ≠ n2

1’) Dreptele: (d1) : y = m1 x + n1 , (d2) : y = m2 x + n2, coincid, d1 = d2

m1 = m2 şi n1 = n2

2) Dreptele: (d1) : a1 x + b1 y + c1 = 0, (d2) : a2 x + b2 y + c2 = 0, sunt paralele, d1//d2 2’) Dreptele: (d1) : a1 x + b1 y + c1 = 0, (d2) : a2 x + b2 y + c2 = 0, coincid, d1 = d2

a1 b1 c1 = ≠ ; a2 , b2 a 2 b2 c 2

≠ 0.

a1 b1 c1 = = ; a2 , b2 , c2 a 2 b2 c 2

≠ 0.

3) Fie A(xA , yA), B(xB , yB), C(xC , yC), D(xD, yD), în reperul xOy şi A(zA), B(zB), C(zC), D(zD), în planul complex: xOy. Atunci: AB//CD Vectorial Cu numere complexe Cu ajutorul pantei (metoda analitică)

∃ α ∈ R*, ∋

D AB = C

zB − zA z D − zC

∈ R*

mAB = mCD

y D − yC yB − y A = xB − x A x D − xC

Aplicaţii

1

că: AB//OD. A(2. λ ∈ R. (d2) :x – 2y + 4 = 0. Arătaţi. 0). (d2) : paralele. Mătrescu Maria 2 .x + 5y + 3 = 0.2). B(3. astfel încât dreptele: (d1) : 3x . astfel încât ( d λ ) să fie paralelă cu dreapta de ecuaţie: x – 3y + 5 = 0.2 α y + 5 = 0. sunt paralele:a) (d1) :3x – 2y + 1 = 0. să fie λ ( 2x – y) = 0. (d2) : 6x + 2y – 5 = 0. D( .1. Stil de învăţare: auditiv 1) Se consideră în reperul cartezian xOy. că: OB//AD. punctele: O(0. D( . sunt paralele. b) (d1) : . că: OB//AD şi cu numere complexe. 5). care din perechile de drepte. Stil de învăţare: practic 1) Se consideră în reperul cartezian xOy. 3). Determinaţi parametrul λ . Arătaţi. . λ . 3) Se consideră dreapta variabilă: ( d λ ) : x – y + 1 + α x – ( 2 α . λ ∈ R. 5). A(2.1) y + 1 = 0. Utilizând pantele. D( . Prof. 3). 3) Se consideră dreapta variabilă: ( d λ ) : x – y + 1 + Determinaţi parametrul λ ( 2x – y) = 0. B(3. . 0).2). 2) Demonstraţi că dreptele: (d1) : 3x + y – 1 = 0.1. λ ∈ R.1. B(3. vectorial.2). λ . utilizând pantele. că: AB//OD şi cu numere complexe. 5). că: OB//AD şi vectorial. 3). astfel încât ( d λ ) să coincidă cu dreapta de ecuaţie: 3x – y + 1 = 0. astfel încât ( d λ ) să fie paralelă cu Ox. (d2) :9x – 6y + 10 = 0. Arătaţi. punctele: O(0.Stil de învăţare: visual 1) Se consideră în reperul cartezian xOy. 2) Stabiliţi. punctele: O(0. A(2. 0). că: AB//OD. . 3) Se consideră dreapta variabilă: ( d λ ) : x – y + 1 + Determinaţi parametrul λ ( 2x – y) = 0. 2) Determinaţi parametrul real α .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful