Golongan remaja merupakan aset negara yang paling istimewa, berharga dan bernilai, malah mereka juga merupakan

tulang belakan g negara dan penyambung generasi akan datang. Mereka juga bakal pernimpin agama, masyarakat dan negara. Bagaimanapun, kebelakangan ini kita sering mendengar masalah yang sering ditimbulkan oleh golongan remaja ini sehingga terfikir adakah mereka ini yang bakal memimpin negara suatu masa nanti dan secara tidak langsung mencerminkan wajah bangsa kita. Jika rosak remaja, r osaklah sesebuah negara sebagaimana seorang penyair Arab, Shauqey Bek pernah menyebut, "Keunggulan bangsa kerana akhlaknya, runtuh akhlak runtuhlah mereka.´(kertas kerja Dr. Che Noraini Hashim, UIA - internet) Remaja dapat kita definisikan sebagai satu ku mpulan anak anak muda yang berumur antara 12 hingga21 tahun atau 13 hingga 25 tahun. Perkataan ´ remaja´ berasal daripada perkataan Latin bermakna menuju ke arah kematangan. Kamus Dewan (1984) mentakrifkan remaja sebagai peringkat umur mulai dewasa, sudah a kil baligh dan sudah cukup umur untuk berkahwin. Manakala dalam Islam tiada secara spesifik istilah remaja. Apa yang ada ialah takrif Balighl yang membezakan had umur kanak k anak dan golongan mukallaf (dewasa / berakal).(ibid) Golongan ini sentisa mempunyai perasaan ingin mencuba serta sedang menuju ke tahap matang untuk menjadi seorang dewasa, zaman remaja merupakan satu jangka waktu bagi seseorang melengkapkan diri untuk menuju ke alam kedewasaan. Pelbagai langkah dan usaha telah dan sedang dijalankan untuk membanteras kegiatan tidak bermoral dan keruntuhan akhlak remaja ini, namun nampaknya semakin menjadi-jadi karenah mereka ini dan peratusan remaja dan pelajar kita yang terjebak dalam masalah sosial ini semakin meningkat setiap tahun. Apa yang akan berlaku kepada generasi dan warisan yang mencerminkan bangsa kita suatu masa nanti jika remaja hari ini terus hanyut dalam keruntuhan akhlak seperti melepak, penagihan dadah, seks rambang, pembuangan bayi, jenayah juvana, lari dari rumah, kelakuan lucah, bohsia, bohjan, minum arak, berdisko, merokok, ´ mat rempit´ dan lain lain. Sering terpapar di media massa dan cetak kisah remaja yang giat membuat onar sehingga menjadi api yang membakar secara perlahan-lahan, meruntuhkan tamadun kemanusiaan dan menunjuk kan memundurkan akhlak remaja negara kita. Amat sedih apabila memikirkan golongan remaja dan pelajar yang terjebak dalam aktiviti tidak bermoral ini adalah antara genarasi yang bakal mene rajui negara bila kita tiada kelak. Tidakkah mereka ini sedar betapa besar peranan dan tanggungjawab mereka kepada agama, bangsa dan negara? Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Dr. Che Noraini Hashim dari Universiti Islam Antarabangsa (UIA), banyak faktor yang mengu ndang kepada salah laku remaja ini seperti kegagalan ibu b apa dalam mendidik anak-anak, kegagalan memberikan pendidikan agama dan moral, kegagalan memberikan keperluan semasa yang mencukupi serta kurangnya kasih sayang ibu bapa kepada anak -anak. Faktor lain adalah seperti pengaruh rakan sebaya, pengaruh dari me dia ± contohnya, rancangan yang berunsur keganasan atau seks kerana media merupakan cara pantas remaja meniru gaya dan budaya yang ditontoni, kelemahan dalam sistem pendidikan seperti kegagalan guru menyampaikan mesej atau lokasi sekolah yang berhampiran d engan pusat beli-belah dan faktor sekeliling juga boleh mempengaruhi tingkah laku remaja seperti kelab -kelab malam, pub dan pusat karaoke yang tumbuh seperti cendawan selepas hujan, taman-taman rekreasi dan bunga yang menjadi tempat remaja bermadu asmara t anpa ada teguran daripada pihak yang bertanggungjawab dan hotel yang tidak menghalang remaja lelaki perempuan yang bukan muhrim menghinap di permis mereka. Walau apa sekalipun faktornya, remaja itu sendiri harus menggunakan akal yang dianugerahkan oleh Al lah kepada mereka untuk menilai setiap perbuatan dan keputusan yang bakal mereka buat kerana akal ini yang membezakan manusia daripada binatang. Jang an asyik menyalahkan ibu bapa, rakan-rakan dan perkembangan semasa jika akal yang ada tidak diguakan hanya untuk perhiasan. Biarpun sehebat mana kemajuan yang dicapai semuanya tidak bererti jika akhlak remaja runtuh maka akan runtuhlah sesebuah negara. ³Cerminlah diri kerana anda remaja yang menjadi cermin bangsa.´

Remaja yang bersemangat patriotik merupakan satu aset yang tidak ternilai buat mana-mana negara termasuklah Malaysia. Golongan ini yang masih muda dan penuh dengan impian boleh memberikan sumbangan yang bermakna kepada negara jika diasuh dengan betul oleh generasi lama. Kegagalan melakukan tindakan yang betul mampu menjadikan generasi remaja ini satu bebanan pula kepada masyarakat di negara ini. Lantaran itu, banyak kepentingan yang boleh wujud menerusi remaja yang bersemangat patriotik ini jika usaha-usaha memupuknya berjalan lancar.

Mengapakah semangat patriotik ini penting wujud dalam jiwa remaja kita? Semangat ini berguna dipupuk kerana mampu mengurangkan risiko berlakunya rusuhan kaum di negara ini. Masyarakat kita yang berbilang bangsa menjadikan perkara ini satu risiko yang boleh berlaku dalamsekelip mata sahaja. Jika rusuhan kaum tercetus di negara ini maka semua pembangunan yang dirancang selama ini akan hilang begitu sahaja. Jelaslah, semangat patriotik harus dipupuk dalam jiwa anak remaja kita.

Selain itu, pemupukan semangat patriotik ini berupaya menjamin keseinambungan pembangunan negara pada masa hadapan tanpa sebarang kekangan. Remaja bakal meneraju pucuk pimpinan negara pada masa hadapan dan tanpa sikap patriotik sudah pasti mereka menganggap

ia satu kejayaan sebelum kita memimpin orang lain. Sesungguhnya. Natijahnya. Remaja merupakan aset berharga kepada negara Siapa pun tidak dapat menafikan bahawa remaja adalah aset dan golongan yang sangat perlu dipelihara kerana masa depan sesebua h masyarakat dan negara terletak sepenuhnya di bahu mereka. Hakikat ini ditunjukkan ketika Nabi Muhammad mula menyebarkan ajaran Islam. semangat patriotik ini harus ditanam dengan mendalam dalam jiwa remaja kita. Maka. Kesempatan ketika remaja masa paling sesuai untuk meny uburkan budaya ilmu dan kepemimpinan kerana mereka lebih mudah menerima kebenaran dan bimbingan. Justeru. Remaja adalah pewaris bangsa dan bakal pemimpin pada masa hadapan. Kejayaan menanam sikap positif ini mampu menjadikan negara ini kebal daripada arus perubahan politik dan sosial yang melanda seluruh dunia kini. Apabila kita mampu memimpin diri ke arah syahsiah cemerlang. mata pelajaran Sejarah boleh digunakan sebagai alat untuk menyemai sikap patriotik dalam minda remaja kita. Program ini menyuntik pelbagai pengetahuan tentang negara ke dalam jiwa remaja sepanjang mereka menyertai aktiviti positif ini. subjek Sejarah boleh dijadikan medium yang berkesan untuk memastikan setiap remaja kita memiliki sikap patriotik yang mendalam. Mereka adalah pewaris yang sah kepada tamadun masa kini untuk dilanjut dan dipertingkatkan kualitinya pada masa akan datang. . Pelajar yang memahami dan menghargai subjek Sejarah sudah pasti akan mempunyai satu pandangan positif tentang negaranya kerana menyedari betapa besarnya pengorbanan yang sudah dilakukan oleh generasi sebelum mereka untuk memastikan negara ini terus wujud di persada dunia. golongan muda yang menyatakan sokongan dan seteru snya beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu. kita harus sedar lebih awal kita melaksanakannya maka lebih baiklah buat remaja kita sendiri. Negara memang memerlukan jiwa remaja yang penuh kreativiti dan inovatif itu dalam memastikan pembangunan negara berjalan lancar. Subjek ini yang penuh dengan fakta dan kisah perjuangan pejuang negara mampu dihayati oleh pelajar jika cara penyampaiannya lebih berkesan dan praktikal. Semua aktiviti yang dijalankan dalam program ini juga melibatkan konsep kekitaan yang mengutamakan hubungan sesame kaum untuk mencapai kejayaan. Semua pihak hendaklah bekerjasama untuk memastikan usaha murni ini berjaya dilaksanakan dengan mudah. Justeru. bangsa dan umat se luruhnya. Remaja hari ini diingatkan bersedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan demi memelihara keagungan agama. KEPEMIMPINAN elemen penting dalam kehidupan seseorang manusia. Cuma. Malahan. program yang mudah tetapi efektif ini harus diteruskan untuk menanam sikap patriotik dalam jiwa remaja.pembangunan negara itu sesuatu yang tidak bermakna untuk diteruskan usahanya. Salah satu cara yang mudah untuk menanam sikap patriotik ini ialah Program Latihan Khidmat Negara. Remaja hari ini menjadi satu kelompok besar yang perlu diberi perhatian demi kepentingan negara dan umat Islam seluruhnya. latihan dan bimbingan secukupnya perlu diberikan bagi memastikan mereka bersedia untuk memimpin kelak. kewujudan semangat patriotik memang penting untuk memastikan arus pembangunan negara mampu diteruskan. Kepemimpinan yang baik akan menjadikan kehidupan kita bersama manusia lain di dunia ini dapat diseimbangkan ke arah membentuk generasi alQuran.

pelajar hanya berperanan sebagai pemanas kerusi sahaja. maktab dan institusi pengajian tinggi jarang disuruh untuk berfikir. Namun remaja yang kecundang agamanya tidak akan sekali-kali mampu untuk bersinar sebagai aset negara. Ketika pensyarah atau guru memberi syarahan atau kuliah. Sabda Rasulullah yang bermaksud: ³Kedua-dua kaki anak Adam itu tetap akan berdiri di hadapan Tuhannya pada hari kiamat kelak sehingga selesai ditanya empat perkara: dugaan dalam hidup di samping y y y y Umurnya untuk apa dihabiskan. Satu tema simposium pendidikan di Universiti Groningen. membunuh dan sebagainya. Satu cara yang boleh dilakukan ialah dengan mengemukakan soalan yang membolehkan pelajar membuat refleksi kepada idea perbincangan dan membe rikan sedikit masa untuk mereka menyediakan jawapan. mengapa sebil angan pelajar pusat pengajian tinggi memilih untuk mendengar syarahan semata -mata? Jawapannya adalah mudah. sudah menanggalkan pakaian akhlak daripada diri mereka. Oleh itu.´ Berdasarkan maksud hadis itu. . Tetapi sesetengah pelajar merasakan mereka tidak belajar sepenuhnya jika hanya duduk diam dan mendengar penerangan guru secara pasif. Ini ditunjukkan menerusi sabdanya yang bermaksud: ³Ajarlah anak kamu bersolat ketika umurnya tujuh tahun dan pukul mereka (seandainya enggan) apabila umurnya 10 tahun. Guru tidak perlu bercakap panjang sepanjang masa dala m bilik darjah (Noren.dua contoh di atas menunjukkan betapa Islam memandang serius terhadap didikan anak. maka kaedah syarahan perlu dikekalkan. Jika kita masih percaya bahawa inilah caranya untuk menghasilkan para il muan. Perkembangan diri murid daripada segi sahsiah dan intelektual (akademik) perlu dinilai secara berpering kat-peringkat. maktab dan universiti awam atau swasta menggunakan kaedah bersyarah atau berkuliah ketika menyampai kan maklumat dan isi kandungan pelajaran. bertenaga dan cerdas akal fikiran. mata pelajar sains jelas telah mengandungi unsur -unsur kemahiran berfikir dalam kemahiran proses sains dimana kerana pelajar dikehendaki membuat andaian. Oleh itu menjadi tugas guru untuk merangsang pelajar bagi melakukan penemuan semula terhadap ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Institusi pendidikan guru seperti Institut Pendidikan Guru (IP G) dan fakulti pendidikan di universiti awam tempatan (IPTA) mewajibkan semua pelajar bacelor pendidikan mengambil kursus atau program kemahiran berfikir. Mereka mengajar perkara yang b aik dengan cara yang salah. tetapi belajar untuk kehidupan anda selepas persekolahanµ (Tuijnman dan Van Der Kamp. Ini terbukti dengan meningkatnya aktivit i juvana dan gejala sosial yang makin meruncing akhir -akhir ini. 1992). remaja perlu kental dalam menghadapi pelbagai cabaran dan memiliki iman yang teguh. Bahkan Rasulullah menggariskan panduan yang sewajarnya diikuti dalam mendidik anak. merogol. Kementerian Pelajar an juga telah mula menambahkan unsur-unsur penilaian berterusan dalam sistem pendidikan dengan mengadakan peperiksaan lisan. Terdapat institusi pengajian tinggi kita masih lagi mengamalkan kaedah syarahan yang mana sudah ketinggalan 50 tahun ke belakang. dilatih untuk membuat keputusan dan bertindak balas dengan keputusan itu. Hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Kurikulum latihan perguruan telah memasukkan unsur -unsur kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) ke kurikulum masing -masing. Semoga suatu hari kelak sistem penilaian di negara kita tidak begitu memberatkan ke arah 'exam orientatio n'. Masih terdapat ramai guru dan pensyarah sama ada di sekolah. Di peringkat sekolah pula. Proses pengajaran ada lah begitu mencabar dan sebahagian dari cabaran ini ialah untuk menggalakkan pelajar melibatkan diri dengan aktif dalam proses pemb elajaran. Mungkin sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan menggalakan guru bertindak demikian. Pada masa ini proses perkembangan jiwa dan minda berlaku. Masa mudanya untuk apa dipergunakan.Tidak dinafikan remaja aset yang sepatutnya dijaga dan diasuh sebai k mungkin ibarat menatang minyak yang penuh. mereka sudah melalui pengalaman di sekolah menengah selama lima hingga tujuh tahun dengan mengikuti kelas. Sed Vitae Discimusµ bermaksud ´ Anda tidak belajar hanya untuk peperiksaan. Rata-rata remaja pada hari ini. 1997). mendengar guru mereka memberikan jawapan yang akan dikeluarkan di dala m dewan peperiksaan. Ini kerana remaja merupakan pewaris bangsa dan p elapis kepimpinan negara. Kementerian Pelajaran Malaysia akhir -akhir ini menekankan bahawa kemahiran b erfikir perlu diberikan perhatian yang lebih di sekolah. bukan sek adar untuk mendapatkannya dan menyimpan selama beberapa bulan s ebelum meluahkannya kembali di atas kertas peperiksaan akhir atau peperiksaan awam. Tempoh umur antara kanak -kanak hingga zaman remaja waktu yang paling berharga dan penting kepada setiap manusia. dan am ali dalam beberapa mata pelajaran tertentu. Persoalannya. semua guru dan pendidik ha rus tahu bagaimana mengendalikan strategi perbincangan supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Adalah menjadi perkara biasa bagi seseorang terpel ajar menyatakan bahawa universiti atau kolej itu dan ini adalah sesuatu institusi yang baik. Sudah tertanam di dalam minda mereka bahawa inilah cara untuk menjadi orang yang terpelajar. Dengan melalui proses pemilihan dan pengisihan (melalui beberapa peringkat peperiksaan) pelajar akhirnya berjaya menjejaki tangga universiti. Tetapi dalam kelas yang mengamalkan kaedah perbincangan. Kita sudah mengalami kesan ¶halo·. jelaslah setiap manusia akan dipersoalkan setiap perkara yang dikurniakan kepadanya termasuk peluang yang diberikan ketika muda. Saban hari di dada akhbar dan kaca televisyen tidak terlepas daripada diisi dengan pelbagai berita berkenaan aktiv iti juvana dan gejala sosial seperti meragut.´ (Riwayat Abu Daud dan Ahmad) Kedua. banyak perkara boleh dilakukan pada masa muda kerana pada usia sebeginilah kita dikurniakan tubuh yang sihat . semua pelajar akan dapat merasa terangsang untuk berfikir sebanyak mungkin. perka ra sebaliknya berlaku di mana pelajar digalakan supaya aktif dan berfikir. tetapi hakikatnya tidak. Umum mengetahui. Tradisi amalan pendidik di negara k ita adalah guru memberikan segalanya kepada murid. Amat rugilah jika kesempatan sebegini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. sudah tentu mereka akan mudah terjerumus dan terperangkap ke lembah kebinasaan. Namun cabaran masa kini memerlukan seseorang ilmuan yang lebih kreatif dan praktikal dengan setiap tindakan yang diambil. Terdapat sesetengah pelajar sukakan peluang yang diberi oleh guru semasa di dalam kelas semasa perbincangan kerana mere ka dapat mengemukakan idea dan pendapat mereka sentiasa ingin mener angkan idea masing-masing dengan panjang lebar. Justeru. Jika tidak. Jika guru menjalankan tugasnya dengan baik. mencetuskan idea dan emosi. Pelajar di sekolah. Sebenarnya kaedah syarahan versus perbincangan kelihatan seperti suatu masalah yang rumit tetapi hakikatnya adalah mudah. hipotesis dan sebagainya. Ilmunya apa yang sudah dibuat dengannya. Penilaian berasaskan sekolah perlu diperhebatkan lagi. Remaja merupakan aset berharga negara. Belanda berbunyi ´Non Scholae.

masyarakat yang berilmu serta berakhlak mulia adalah masyarakat yang lahir melalui pembentukan disiplin yang baik. pelbagai aksi dalam pertunjukkan motosikal berkuasa tinggi itu bukan untuk ditiru tetapi lebih kepada membentuk kekuatan fizikal. Justeru menurut Abd. Lokasi pertama ialah di Pantai Seagate dan lokasi kedua ialah di Padang Kota Lama. Operasi yang dinamakan OPS KASIH REMAJA DPPNPP sempena tahun baru 2010 ini telah disusunatur di dua lokasi. Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang akan menjalankan sebuah operasi cegah gejala sosial ini. beliau turut menyampaikan sijil kepada pengawas sekolah dan asrama sekolah berkenaan. Pada majlis itu.mata untuk tontonan para pelajar dan guru. mesej sebenar yang hendak disampaikan oleh Ketua Polis negeri itu ialah bukan menunjuk lagak. Rahim Hanafi (berkaca mata gelap) bersama guru dan pelajar Sekolah Menengah Teknik (SMT) di Bachok. "Daya keterampilan perlu ada. Namun. Rahim berkata. Bagaimanapun. baru-baru ini.Jarang sekali kedengaran pertunjukan tatu Polis Diraja Malaysia (PDRM) diadakan di padang sekolah semata. Ini kerana katanya. ZUHARMAN MOHAMMAD NOR utusankelantan@utusan." katanya ketika berucap dalam majlis tersebut. Oleh itu. Rahim Hanafi yang tampil dengan berbaju Melayu lengkap mempamerkan pelbagai aksi menarik menggunakan sebuah motosikal berkuasa tinggi milik PDRM. Turut menyaksikan persembahan beliau ialah Ketua Polis Daerah Bachok. Semoga usaha kecil ini mendapat pertolongan dan keberkatan d aripada Allah dan perjalanan OPS KASIH REMAJA ini akan berlangsung dengan lancar. Deputi Supritendan Yahya Salleh.UTUSAN/Zuharman Kehebatan Abd. . cara berjalan dan inilah yang mahu diterapkan kepada mereka supaya memiliki ketahanan mental dalam memperkasakan disiplin diri. Bentuk jati diri pelajar Oleh MOHD. Rahim itu memukau ratusan pelajar dan guru sekolah berkenaan. SMT Bachok dibina pada 22 Julai 1997 dan mula digunakan pada 1 Januari 2000 dengan kuantiti pelajar hanya seramai 313 orang berbanding sekarang mencecah hampir 2.Justeru pelbagai pihak harus membuka mata dalam mencari penyelesaian kepada isu ini. Abd. misalnya cara berinteraksi. Tegasnya. disiplin diri adalah menjadi faktor utama dalam memacu perkembangan dan potensi seseorang pelajar untuk menjadi generasi yang seimbang dari segi mental dan fizikalnya. Dalam ucapan itu juga. Datuk Abd. Rahim. Hari Polis dan sebagainya. lazimnya persembahan tatu menjadi acara istimewa pada sambutan hari-hari kebesaran tertentu seperti Hari Kemerdekaan. bangsa dan negara pada masa hadapan. "Ini kerana perkembangan arus globalisasi menyaksikan terlalu banyak cabaran yang perlu dilalui dan ditempuhi oleh seseorang pelajar. emosi dan kerohanian para pelajar. tanpa disiplin jarang sekali kerja dilakukan menghasilkan impak yang baik serta boleh memuaskan hati setiap individu. Abd. my BACHOK 13 Ogos . sebaliknya mahu pelajar membentuk jati diri sebagai seorang insan yang berdisiplin tidak kira walau di mana sahaja mereka berada. "Disiplin memainkan peranan yang penting dalam menentukan kejayaan seseorang lebi h-lebih lagi remaja yang masih di bangku sekolah. sempena tahun baru 2010 ini. .000 pelajar. beliau menekankan kepentingan disiplin sebagai satu elemen penting yang harus disemai dalam kehidupan seseorang individu tidak terkecuali pelajar. PAS sebagai jemaah yang menitikberatkan aspek dakwah juga tidak terlepas daripada memikul tanggungjawab ini.com." katanya. bahkan itulah masyarakat yang bakal menjana keharmonian dan kemakmuran agama. Ini kerana. Operasi dimulakan seawal pukul 7 malam dengan berkumpul di dua buah masjid iaitu Masj id Sungai Nibong dan Masjid Kelawai Baru. warga Sekolah Menengah Teknik (SMT) Bachok bertuah apabila pertunjukan tatu dipertontonkan khusus kepada mereka s empena majlis pelancaran Bulan Disiplin sekolah berkenaan baru-baru ini. Lebih istimewa apabila persembahan tatu itu turut melibatkan Ketua Polis negeri.

berbagai bentuk filem yang memujuk jiwa remaja ke arah p erkara yang tidak berguna dan tidak berfaedah. "Asas atau kecemerlangan berdisiplin pihak PDRM memang diakui umum dan kita inginkan ilmu itu dikongsi dengan pelajar-pelajar untuk memantapkan disiplin mereka.. Iblis dan syaitan yang membisikkan keindahan maksiat. remaja menjadi rosak dan kadang -kadang terjerumus ke lembah jenayah yang membinasakannya. bertanggungjawab dan berkeupayaan dalam mencapai kesejahteraan diri. ia bertujuan melahirkan warga negara yang berilmu. berketrampilan dan berguna bagi diri. kesannya ialah mereka hanyut dengan paparan yang di saksikan atau dibaca. Peniaga mendapat untung. Langkah menyelamatkan diri . Semua orang mahu hidup berkawan. Namun kebanyakan keinginan dan bayangan ini kecundang dan tewas di tengah -tengah medan tempur yang dihadapi setiap hari. rasional pihak sekolah menjemput pihak PDRM merasmikan pelancaran program tersebut berdasarkan prinsip jabatan berkenaan yang memperkasakan disiplinnya. Iblis memperhiaskan perkara ja hat sebagai suatu yang baik dan menguntungkan. Namun malang menimpa mereka. Ia tersembunyi di dalam diri remaja. Sudahlah diserang bertubi tubi oleh musuh dari segenap penjuru. 4. Mudah. bukan mudah sekarang membentuk diri sebagai seorang muslim dan muslimah yang mempunyai jati diri agama yang kuat dan kental. Tidak dinafikan. berakhlak. Sementara itu Setiausaha Kokurikulum sekolah berkenaan. Terlalu banyak bahan hiburan dan bahan bacaan yang melalaikan para remaja daripada mengingati Allah dan berpegang teguh kepad a ajaran agama. Sehinggalah sampai ke satu tahap remaja menjadi hanyut dan lemas dalam keadaan yang melalaikan daripada menyedari dan melaksanakan tanggungjawab. Benteng dalaman. Realiti sebagai cabaran yang dihadapi oleh para remaja dalam perjalanan hidup harian mereka antaranya ialah: 1. Bila remaja terdedah kepada bahan -bahan ini. Cabaran Membentuk Jati Diri Remaja ( part 1) Dicatat oleh etuza di 2:19 PM Realitinya. Ia sentiasa mendampingi manusia dan me mperdayakan mereka supaya melakukan perkara yang memudaratkan. ( membina benteng dan perisai yang kebal ) 1. Mereka telah bersumpah di hadapan Allah SWT akan menghalang keturunan Adam daripada mengikut jalan Islam yang lurus. Sudah jatuh ditimpa tangga. di segenap tempat dan dalam semua keadaan. Setiap manusia perlu peringatan terutama genarasi muda dan remaja. Iblis membisikkan ke telinga para remaja bahawa hidup mengikut jalan agama adalah membebanka n dan membosankan.bahan yang mengkhayalkan remaja. Rakan dan kawan jahat yang memberikan hasutan supaya turut serta dalam kejahatan. Hawa nafsu tidak nampak dek mata. rela ks dan menyeronokkan ( happy go lucky) adalah tiga umpan berkesan yang disogokkan oleh hawa nafsu kepada setiap individu untuk melalaikan mereka daripada memikirkan dan melakuk an perkara yang berfaedah bagi diri sendiri dan oang lain. mententeramkan dan menggembirakan hati. Iblis adalah musuh manusia sepanjang zaman. di dalam diri setiap remaja mempunyai bayangan dan keinginan untuk membentuk diri mereka sebagai seorang yang berdisiplin. Lama kelamaan mereka menjadi lali dengan keada an ini. 2. Hawa nafsu yang cenderung kepada perkara tidak berfaedah. Bahan hiburan dan bacaan yang menjauhkan remaja dari Agama." katanya. Siapakah yang rugi? Peniaga yang menjual bahan atau diri remaja itu sendiri ? 5. berilmu. . Zulkifli Awang berkata. negara dan umat Islam seluruhnya. Akhirnya remaja tidak dapat mengawal diri daripada mencontohi perlakuan dan tindakan yang telah ditonton atau dibaca . 3. Dewasa ini. Mengulas pelancaran Bulan Disiplin sekolah itu beliau berkata.Sekolah tersebut pernah menerima anugerah Sekolah Harapan Negara 2004 di samping Anugerah Kualiti Kementerian Pelaja ran bagi 'Pengurusan Kewangan dan Aset' pada tahun sama. Namun kadang -kadang remaja kecundang dalam berkawan apabila terpengaruh dengan perlakuan -perlakuan yang tidak baik. Tidak kurang pula peniaga -peniaga mengaut keuntungan melalui penghasilan bahan . masyarakat . Sebaliknya membisikkan ke telinga remaja supaya hidup bersuka ria. bebas dan tanpa tanggungjawab sebagai suatu yang menguntungkan. Kekurangan pembimbiing dan pendakwah yang mengajak ke jalan kebaikan. orang yang mahu menyelamatkan mereka pula tidak ramai. Hidup keseorangan adalah membosankan dan merupakan penjara dunia. keluarga. Ia bergerak aktif tanpa mengenal erti rehat dan jemu yang sentiasa mendorong dan menyalurkan keinginan ke arah perkara yang tidak berfaedah. Tidak terjangkau oleh fikiran. Pada masa ini dengan mudah mereka akan ditelan oleh jerung di lautan ganas.

Tunaikan solat lima waktu dengan penuh penghayatan. Emel Rakan . . Malaysia turut menjadi ³syurga´ kepada pendatang asing mencari rezeki untuk menanggung keluarga mereka dinegara asal Tidak dinafikan dalam era dunia tanpa sempadan. malah akan turut memben ci orang yang melakukan kebaikan dan berasa senang bergaul dengan orang jahat sepertinya. Sebalikkna apabila hati hitam dan kotor. Doa ini akan menyebabkan titik hitam pada hati manusia. masih terdapat segelintir rakyat dinegara ini yang hidup dalam arus kemiskinan. Rakyat Negara ini tidak seharusnya leka dan berasa selesa dengan situasi yang masih stabil. di situ langit dijunjung´ Rencana Cetak . Manakala kerja yang jahat atau maksiat akan me ndapat dosa. Bukan sahaja cenderung kepada kejahatan. hatinya langsung tidak nampak jalan melakukan kebaikan. Malah. Hati pula adalah raja kepada tubuh badan manusia.2 peratus pada 1970 kepada 3. Taraf kehidupan rakyat Malaysia kini jauh lebih sempurna berbanding dengan sebelum merdeka Keberanian pihak tertentu untuk mengugat keharmonian dan keamanan Negara sejak kebelakangan ini mencalarkan maruah dan kedaulatan Negara. perlu di ingatkan bahawa segala dasar dan perancangan yang dilaksanakan oleh kerajaan menurunkan paras kemiskinan daripada 52. Hayati perbuatan -perbuatan yang dilakukan dalam solat. Kelekaan menyebabkan penyesalan yang tidak berpenghujung apabila kita sudah terlambat untuk mempertahankan kedamaian dan keharmonian seperti yang berlaku disesetengah Negara Rakyat Malaysia seharusnya berasa bangga dengan tanah air yang didiami ini. Pelbagai onak dan duri diharungi oleh generasi terdahulu dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan ini dijiwa dan pemikiran setiap rakyat Malaysia mutakhir kini kelihatannya lebih sukar Tepat pada masanya. Kesedaran terhadap betapa berharganya keamanan Negara perlu ditanam dalam jiwa setiap rakyat Malaysia bak kata perpatah ³Dimana bumi dipijak. Keharmonian dan kedamaian yang dinikmati tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Begitu juga peratusan miskin tegar sebanyak 4.7 peratus pada 2007. Dato¶ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak melaungkan konsep ³Satu Malaysia´. Apa akan terjadi pada manusia sekiranya keadaan in i berterusan? Hatinya semakin hitam pekat. Konsep ini merujuk kepada kepelbagaian etnik yang hidup dinegara ini saling berkongsi satu wawasan. taraf kedudukan. manusia menjadi jahat. matlamat. kepelbagaian budaya dan sebagainya dalam mewujudkan keharmonian Negara secara berterusan Mesej ³Satu Malaysia´ perlu dihayati oleh rakyat Malaysia serta memahami maksud yang tersurat dan tersirat disebaliknya. Perdana Menteri Malaysia. 2. Manusia yang hatinya hitam dan kotor akan lebih mudah dan terdorong melakukan kejahatan. Sebaliknya dia amat susah dan berat untuk melakukan kerja baik. Solat yang ditunaikan dengan penuh penhayatan akan dapat menghalang diri daripada melakukan kemungkaran. Fahami makna -makna bacaan dalam solat. Berterusan melakukan dosa akan menyebabkan hati menjadi hitam dan kotor. menjiwai maksud tersirat lirik lagu Negaraku serta menghormati Jalur Gemilang bagi mengembalikan jati diri dan rasa cinta akan Negara. Segala ilham dan hidupnya akan dicurahkan ke arah kejahatan. Elakkan diri daripada melakukan dosa dengan sengaja. Namun. Golongan muda perlu kembali menghayati lima prinsip Rukun Negara. maka dia telah dipertanggungjawabkan atas segala kerja dan perbuat an yang dilakukannya. Tiada satu pun etnik dinegara ini terpinggir daripada arus kemajuan Negara malah semuanya menikmati hasil kekayaan dibumi yang amat bertuah ini. Salam informasi tentang masalah remaja & punca serba sedikit. Apabila hati bersih maka manusia akan menjadi baik.6 peratus pada 2007. Penyatuan etnik yang kini tergugat akibat kerakusan segelintir pihak yang mabuk kuasa untuk kepentingan diri sendiri mencemar persefahaman dan keamanan yang dipertahankan selama ini. Apabila seorang insan muslim telah mencapai umur mukallaf. Kerja baik mendapat pahala.0 peratus pada 1990 berjaya diturunkan kepada 0. memahami Perlembagaan Persekutuan. ideologi politik. impian tanpa mengira fahaman agama.

Persatuan Sarjana Komunikasi Malays ia (PERSKOM) dengan kerjasama Universiti Malaysia Perlis (UniMAP).´ katanya yang tidak menolak berdasarkan kajian. Prof Datuk Dr Abdul Latiff Abu Bakar. Nenek moyang kita yang dulu tidak mempunyai jam pun tahu menghargai masa.Membentuk jati diri mengharungi globalisasi. ³Contohnya. ³Oleh itu. terutama kalangan mahasiswa Melayu yang masih gagal menguasai kemahiran pengurusan masa. Sementara itu. Justeru beliau menyarankan mahasiswa menganjurkan aktiviti untuk memastikan jati diri dan semangat patriotisme terus tumbuh segar dalam diri setiap individu seperti mengadakan program memakai baju kebangsaan di institusi pengajian tinggi (IPT). semangat perpaduan yang menjadi antara nilai terkandung dalam gagasan 1Malaysia yang sudah tertanam dalam hubungan antara mahasiswa berbilang bangsa yang menjadi warga IPT perlu dibaja supaya terus semarak. Katanya. bangsa dan negara. etnik seterusnya diperkenalkan sebagai jati diri Malaysia. Sesi forum dipengerusikan Ketua Pengarah JPN. Justeru. Kerajaan ingin kita bersatu padu dengan membentuk satu jati diri rakyat Malaysia berlandaskan kepada Perlembagaan. Berita Harian. walaupun mempunyai jumlah besar pelajar yang cemerlang.´ katanya. terutama institusi Raja Melayu kerana Raja bukan untuk orang Melayu semata-mata. perlakuan itu sepatutnya terus kekal ke tika berada di universiti. Ini bukan jati diri kita. jati diri boleh dibahagikan kepada perwatakan yang nampak seperti pakaian dan perwatakan tidak nampak membabitkan emosi atau karakter seseorang hasil dan terbentuk daripada latar belakang keluarga serta persekitaran. Selain itu.´ katanya. ketika merumuskan perbincangan forum itu mengakui banyak lagi nilai yang perlu diterapkan kepada mahasiswa untuk membina jati diri bangsa Malaysia yang berketrampilan. berkata globalisasi yang bercanggah dengan jati diri menggugat usaha membina negara bangsa hingga berlaku kecelaruan dalam menetapkan identiti sesuatu bangsa. semangat patriotisme perlu diterapkan dalam jiwa setiap mahasiswa untuk memupuk sifat sayangkan negara kerana seseorang individu yang patriotik menjadi ikon kepada bangsanya sendiri. mahasiswa perlu menguatkan jati diri dengan mengamalkan cara hidup bangsa Malaysia antaranya bertutur secara halus dan bersopan terutama ketika berinteraksi dengan pensyarah dan sesama rakan mahasiswa. Katanya. katanya. beliau menekankan budaya ketepatan masa dalam kehidupan seharian mahasiswa. kasih sayang dan mentaati undang-undang negara seperti termaktub dalam Perlembagaan serta Rukun Negara.´ katanya. sebaliknya usaha membina kekuatan jati diri melalui semangat patriotisme. Abdul Latif berkata. tetapi Raja kepada rakyat.com. Datuk Dr Ahmad Faiz Abdul Hamid. Banyak yang perlu dipelajari dan semua pihak perlu mengambil inisiatif supaya jati diri bangsa Malaysia menjadi amalan yang diterjemahkan dalam semua aspek kehidupan rakyat negara ini. Ahmad Faiz berkata. ³Banyak tafsiran jati diri kerana ada kata jati diri ialah identiti seperti kad pengenalan. Katanya. Katanya. dalam konteks 1Malaysia ada nilai aspirasi patut dimiliki mahasiswa seperti komitmen untuk meningkatkan prestasi tinggi yang relevan dengan keperluan mahasiswa semasa. Katanya. jati diri terutama generasi muda kini semakin terpinggir menyebabkan mereka dilihat tidak memiliki keyakinan diri hingga ada sesetengahnya terjebak dalam krisis identiti. mahasiswa juga perlu menguasai setiap ilmu yang mereka pelajari demi memastikan ilmu itu bukan sekadar dipelajari untuk lulus peperiksaan sebaliknya dimanfaatkan demi membangun diri. budaya. bukan mengubah gaya hidup yang bercanggah dengan jati diri sebagai pelajar. Sekarang ada segelintir rakyat tidak menghormati Raja dan ini bercanggah dengan jati diri kita. kita mesti memastikan kita adalah yang terbaik kerana mengamalkan budaya kecemerlangan. ³Ini termasuk menghormati pucuk pimpinan. gagasan 1Malaysia bukan mainan politik. Beliau berkata. pelajar Melayu gagal mempertahankan kedudukan teratas dalam bidang akademik. ³Memahami konsep jati diri bangsa Malaysia bukan boleh dicapai dalam tempoh singkat. mahasiswa mempunyai budaya berprestasi tinggi untuk memastikan kelangsungan di universiti. ³Kita jangan jadi orang putih yang menunjukkan kasih sayang dengan cara menendang atau bantai kepala. perwatakan nampak dan tidak nampak itu menentukan ketrampilan individu yang mewakili bangsa. Malangnya. Ketua Dua Gabungan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA). Ahmad Faiz berkata. mahasiswa perlu mempunyai komitmen tinggi terhadap pengajian kerana kebanyakan universiti di negara ini masih belum mampu melahirkan pelajar berprestasi tinggi dalam skala besar. Forum Jati Diri anjuran bersama Jabatan Penerangan Malaysia (JPN). .´ katanya pada Forum Jati Diri yang membincangkan tajuk µJati Diri Pelajar Dalam Konteks Gagasan 1Malaysia¶. kita perlu kembali kepada jati diri kerana pepatah Melayu ada mengatakan masa itu emas. Abdullah berkata. jangan hanya hendak masuk universiti atau hendak dapat ijazah saja. GAPENA. ³Apabila bercakap mengenai jati diri 1Malaysia. pengerusi forum. selain tumpuan kepada jurusan bidang pengajian. Ahli panel yang turut menjayakan forum kali ini ialah Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Utara Malaysia (UUM). krisis identiti Oleh Hasliza Hassan dan Ratinawati Rasidi rencanabh@bharian. Jangan hanya ada budaya lebih kurang. Oleh itu.´ katanya.my 2011/02/01 Generasi muda perlu ada ciri unik jadi lambang keperibadian rakyat Malaysia berlandaskan Perlembagaan JATI diri akan membentuk ketahanan diri bagi membolehkan seseorang berhadapan hidup yang semakin mencabar dan membentuk ketrampilan diri yan g memberi gambaran mengenai sesuatu bangsa atau negara asal mereka. baju kebangsaan tidak dikaitkan dengan emosi dan perwatakan kerana semua rakyat negara ini tidak kira bangsa memakai baju kebangsaan. Jati diri sebenarnya untuk menjadi insan berdisiplin dan memiliki daya ketrampilan. ³Sudah tiba masanya. Ini menunjukkan hidup yang sopan santun melalui pakaian saja. jika di kampung pelajar boleh mengamalkan gaya hidup bersopan santun. mahasiswa juga bertanggungjawab pastikan keperibadian mencerminkan semangat serta ji wa bangsa negara ini diperlihatkan dalam kehidupan seharian mereka. Janganlah mahasiswa membuang masa. Datuk Abdullah Morad. kefahaman mengenai maksud jati diri perlu supaya perkataan besar yang membawa maksud pelbagai itu dapat difahami seterusnya diter jemahkan dalam setiap aspek kehidupan rakyat pelbagai bangsa di negara ini untuk membina negara bangsa Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful