You are on page 1of 8

III Encontros de Filosofía na Costa da Morte

A pregunta pola música ou como pensar a voces

18:00 – 18:30 h Recepción e entrega de documentación. 18:30 – 19:30 h (Apertura) “Pensar
18:00 – 18:30 h Recepción e entrega de documentación. 18:30 – 19:30 h (Apertura) “Pensar

18:00 – 18:30 h Recepción e entrega de documentación. 18:30 – 19:30 h (Apertura) “Pensar a voces” JAVIER TURNES (Filósofo e Músico) e PABLO SEOANE (Músico e escritor) Co-directores dos Encontros. 19:30 – 20:00 h Café 20:00 – 21:00 h Concerto da ROFCOM. Concerto Inaugural (Real Orquesta Fortuita da Costa da Morte) 21:00 – 22:30 h Cea

Orquesta Fortuita da Costa da Morte) 21:00 – 22:30 h Cea 22:30 – 00:00 h Discoteca

22:30 – 00:00 h Discoteca transferible (Audición de músicas -rexistros fonográficos- escollidas e ordeadas cada venres por algún dos ponentes) ALEJANDRO VARGAS (Músico)

músicas -rexistros fonográficos- escollidas e ordeadas cada venres por algún dos ponentes) ALEJANDRO VARGAS (Músico)

www.pensaravoces.com

III Encontros de Filosofía na Costa da Morte

A pregunta pola música ou como pensar a voces

10:30 – 12:00 h “Los secretos del laboratorio. Crónica de un primer encuentro” conferencia de
10:30 – 12:00 h “Los secretos del laboratorio. Crónica de un primer encuentro” conferencia de

10:30 – 12:00 h “Los secretos del laboratorio. Crónica de un primer encuentro” conferencia de FERNANDO PALACIOS (Profesor de Pedagoxía da Música, Músico e Compositor) 12:00 – 12:30 h Café 12:30 – 14:00 h “Casa Baubo: sonido, música y personalidad” conferencia-concerto de MONTSERRAT MERINO (Música e Musicoterapeuta) 14:00 – 17:00 h Comida 17:00 – 18:30 h “Improvisación e creatividade nas aulas” Obradoiro-conferencia de ANA JUSTO (Profesora de Música e Psicóloga) e FRANCISCO FACAL (Músico e Psicólogo) 18:30 – 19:00 h Café 19:00 – 20:00 h “Esquelete sonoro” concerto de ALEJANDRO VARGAS (Músico)

h “Esquelete sonoro” concerto de ALEJANDRO VARGAS (Músico) 22:30 – 00:00 h Concerto da ROFCOM e

22:30 – 00:00 h Concerto da ROFCOM e Jam-session

h “Esquelete sonoro” concerto de ALEJANDRO VARGAS (Músico) 22:30 – 00:00 h Concerto da ROFCOM e

www.pensaravoces.com

III Encontros de Filosofía na Costa da Morte

A pregunta pola música ou como pensar a voces

18:00 – 19:30 h Charla – Concerto de ABE RÁBADE (Músico) 19:30 – 20:00 h
18:00 – 19:30 h Charla – Concerto de ABE RÁBADE (Músico) 19:30 – 20:00 h

18:00 – 19:30 h Charla – Concerto de ABE RÁBADE (Músico) 19:30 – 20:00 h Café 20:00 – 21:30 h “Vibraciones de borde” IGNACIO CASTRO (Filósofo)

h “Vibraciones de borde” IGNACIO CASTRO (Filósofo) 22.30 – 00:00 h Discoteca Transferible IGNACIO CASTRO

22.30 – 00:00 h Discoteca Transferible IGNACIO CASTRO (Filósofo)

de borde” IGNACIO CASTRO (Filósofo) 22.30 – 00:00 h Discoteca Transferible IGNACIO CASTRO (Filósofo)

www.pensaravoces.com

III Encontros de Filosofía na Costa da Morte

A pregunta pola música ou como pensar a voces

10:30 – 12:00 h “Norma e improvisación” conferencia de J. A. SEOANE (Filósofo do Dereito)
10:30 – 12:00 h “Norma e improvisación” conferencia de J. A. SEOANE (Filósofo do Dereito)

10:30 – 12:00 h “Norma e improvisación” conferencia de J. A. SEOANE (Filósofo do Dereito) 12:00 – 12:30 h Café 12:30 – 14:00 h “¿Qué nos dice el arte sobre el funcionamiento del cerebro?” conferencia de LUIS MIGUEL MARTÍNEZ OTERO (Doutor en Neurociencias) 14:00 – 17:00 h Comida 17:00 – 18:30 h “Música e Ciencia” COLOQUIO Moderador: Ignacio Castro 18:30 – 19:00 h Café 19:00 – 20:00 h “La fe en el juego” concerto de LAR LEGIDO (Músico)

– 20:00 h “La fe en el juego” concerto de LAR LEGIDO (Músico) 22:30 – 00:00

22:30 – 00:00 h Concerto da ROFCOM e Jam-session

– 20:00 h “La fe en el juego” concerto de LAR LEGIDO (Músico) 22:30 – 00:00

www.pensaravoces.com

III Encontros de Filosofía na Costa da Morte

A pregunta pola música ou como pensar a voces

18:00 – 19:30 h “¿Cultura (musical) para qué? A voltas co culto e co popular
18:00 – 19:30 h “¿Cultura (musical) para qué? A voltas co culto e co popular

18:00 – 19:30 h “¿Cultura (musical) para qué? A voltas co culto e co popular Ou a universalidade da música” COLOQUIO Moderador: Marcos Lorenzo (Antropólogo) 19:30 – 21:00 h “Emoción, sonido y persona: la música como acto terapéutico” Obradoiro de FRANCISCO FACAL (Músico e psicólogo) 21:30 h Cea

de FRANCISCO FACAL (Músico e psicólogo) 21:30 h Cea 22:30 – 00:00 h Discoteca transferible JOAQUÍN

22:30 – 00:00 h Discoteca transferible JOAQUÍN RIERA (Enxeñeiro de Son e Músico)

e psicólogo) 21:30 h Cea 22:30 – 00:00 h Discoteca transferible JOAQUÍN RIERA (Enxeñeiro de Son

www.pensaravoces.com

III Encontros de Filosofía na Costa da Morte

A pregunta pola música ou como pensar a voces

10:30 – 12:00 h “Despedazade o mundo, rapaces, pero non coas mans” Concerto de DIEGO
10:30 – 12:00 h “Despedazade o mundo, rapaces, pero non coas mans” Concerto de DIEGO

10:30 – 12:00 h “Despedazade o mundo, rapaces, pero non coas mans” Concerto de DIEGO GARCÍA (Pianista e director de orquesta, director do TAC -Taller Atlántico Contemporáneo-) e LUÍS SOTO (Flautista, solista da Real Filharmonía de Galicia e membro do TAC) 12:00 – 12:30 h Café 12:30 – 14:00 h “Luces y sombras de la electroacústica: pasión de la máquina” Obradoiro de JOAQUÍN RIERA (Enxeñeiro de Son e Músico) 14:00 – 17:00 h Comida 17:00 – 18:30 h “A partitura: o espazo de confluencia entre a música e o debuxo” Seminario de ANXO RABUÑAL (Editor) 18:30 – 19:00 h Café 19:00 – 20:30 h “John Cage: Música y azar” (Concerto e conferencia) NICASIO GRADAILLE (Pianista)

y azar” (Concerto e conferencia) NICASIO GRADAILLE (Pianista) 22:30 – 00:00 h Concerto da ROFCOM e

22:30 – 00:00 h Concerto da ROFCOM e Jam-session

y azar” (Concerto e conferencia) NICASIO GRADAILLE (Pianista) 22:30 – 00:00 h Concerto da ROFCOM e

www.pensaravoces.com

III Encontros de Filosofía na Costa da Morte

A pregunta pola música ou como pensar a voces

17.30 – 19.30h “Buphónia” Sonoclasmo e paseo ata a Bahía de Arnela Xuízo, condea e
17.30 – 19.30h “Buphónia” Sonoclasmo e paseo ata a Bahía de Arnela Xuízo, condea e

17.30 – 19.30h “Buphónia” Sonoclasmo e paseo ata a Bahía de Arnela Xuízo, condea e execución de instrumentos musicais (morte por agua) 20:00 – 21:00 h Obradoiro de Sinestesias: “Tocar, lamber, cheirar o son” (P. Seoane, J. Turnes) 21:00 – 22:30 h Cea

o son” (P. Seoane, J. Turnes) 21:00 – 22:30 h Cea 22:30 – 00:00 h Discoteca

22:30 – 00:00 h Discoteca transferible ANXO RABUÑAL (Editor)

o son” (P. Seoane, J. Turnes) 21:00 – 22:30 h Cea 22:30 – 00:00 h Discoteca

www.pensaravoces.com

III Encontros de Filosofía na Costa da Morte

A pregunta pola música ou como pensar a voces

10:30 – 12:00 h “De la improvisación: cuatro lugares de la razón fortuita” conferencia de
10:30 – 12:00 h “De la improvisación: cuatro lugares de la razón fortuita” conferencia de

10:30 – 12:00 h “De la improvisación: cuatro lugares de la razón fortuita” conferencia de P. SEOANE (Músico e escritor) 12:00 – 12:30 h Café 12:30 – 14:00 h “Armonía celeste y número” conferencia de RAMÓN ANDRÉS (Ensayista e músico) 14:00 – 17:00 h Comida 17:00 – 18:30 h “Acerca de la ontología de la música” conferencia de JAVIER TURNES (Filósofo e Músico) e CARLOS AREÁN (Filósofo) 18:30 – 19:00 h Café 19:00 – 20:30 h “A música e o Sagrado” COLOQUIO Modera: J. Turnes

h “A música e o Sagrado” COLOQUIO Modera: J. Turnes 22:30 – 00:00 h (Clausura) Concerto

22:30 – 00:00 h (Clausura) Concerto da ROFCOM e Jam-session

h “A música e o Sagrado” COLOQUIO Modera: J. Turnes 22:30 – 00:00 h (Clausura) Concerto

www.pensaravoces.com