BRANDINGUL DE ANGAJATOR

Autor Mihaela Alexandra IONESCU

1

Cuprins

Introducere

Capitolul 1. Brandul de angajator o nouă stratagemă de cucerire a încrederii? Marca şi brandul dincolo de controverse Brandul de angajator – analiză de context Brandul de angajator – concept interdisciplinar Implicaţii ale brandului de angajator la nivel strategic

Capitolul 2. Cum se construieşte un brand de angajator? Oamenii îşi părăsesc şefii, nu companiile Ce rol are comunicarea în strategia de brand de angajator? Cum contribuie brandingul la reputaţia angajatorului? Rostul cercetării în strategia de branding de angajator Ce fac campaniile de relaţii publice pentru brandingul de angajator? Cum funcţionează managementul brandului de angajator?

Capitolul 3. Despre rezultatele brandingului de angajator şi despre bani Cele mai relevante beneficii ale employer brandului

Capitolul 4. Cultura organizaţională: examenul de maturitate a brandului de angajator Unde se află cultura în universul complex al companiilor? Balansul între culturi globale şi locale în companiile globale Aspecte culturale în cazul românesc Cultura organizaţională – realitatea brandului

2

Tipuri de culturi organizaţionale, funcţii şi factori de influenţă Culturi, subculturi şi contraculturi Cultura şi climatul Manifestări concrete ale culturii. Aspecte ilustrative Convergenţa şi sferele de influenţă ale culturilor Diagnoza culturii oganizaţionale – impasuri şi metode de cercetare Cultura organizaţională şi brandul intern

Capitolul 5. Cultura de tip employer of choice sau cum să fii un angajator dezirabil „Cum am devenit angajator preferat“? Câteva date despre cum îşi aleg angajaţii români angajatorii

Capitolul 6. Brandingul de angajator: exemple de bună practică Cu ce ne ajută modelele de bună practică? Un caz autohton

3

sindicatele etc. ci şi de cultura de tip High Touch (cu cât ai mai multă nevoie de High Tech cu atât trebuie să infuzezi mai multă instruire oamenilor pentru a înţelege că ei reprezintă brandul în faţa clienţilor: firmele. 4 . brandul de angajator are mai mult aerul de a fi un nou instrument subtil de reclamă ascunsă. ca realitatea din organizaţie să fie aceeaşi cu imaginea transmisă (aspect ce presupune un foarte bun management al oamenilor). consilier în brandingul regiunilor şi al ţărilor. brandul de angajator are un potenţial uriaş din perspectiva dezvoltării durabile. Toate acestea. arată că viitorul oricărei organizaţii nu depinde exclusiv de gradul în care stăpânesc înalta tehnologie.Introducere Conceptul de brand de angajator din perspectiva stadiului actual al cunoaşterii este insuficient exploatat. Comunicare. sau de a ţine de implicarea unor corporaţii cu spirit altruist într-un proiect care vizează grija faţă de angajaţi şi faţă de binele comun. employer brandingul reprezintă în esenţă mai mult decât atât. comunitatea. Bucureşti: Ed. mai întâi de toate. Însă. Acest tablou prezentat de Olins obligă firmele să fie foarte sensibile şi să aibă strategii şi politici de brand de angajator care înseamnă (aceasta este nucleul dur în crearea ethosului unui brand de angajator) îmbunătaţirea calităţii vieţii profesionale şi personale. proeminentă personalitate în domeniul identităţii corporatiste şi al brandingului. deşi este intens vehiculat în domeniul brandingului şi în cel al managementului resurselor umane din mediul internaţional. Wally Olins1. Despre brand. instituţiile publice. diminuării migraţiei forţei de muncă şi a fluctuaţiei de personal. În unele locuri ale literaturii de specialitate şi ale practicii. pur şi simplu. ONG-urile. strict în planul managementului de resurse. profesor al multor facultăţi de management din lume printre care şi Said Bussines School de la Oxford University.). Construit pe conjuncţia dintre marketing (pentru a ajuta recrutarea în companii). competitivităţii şi. Indispensabil ca instrument de supravieţuire şi de dezvoltare a companiilor economice şi noneconomice. a calităţii vieţii comunităţi etc. pe fondul faptului că brandul de angajator implică. potenţial nespeculat la adevărata putere. Brandul de angajator este perceput şi ca o stratagemă de a-i recruta pe cei mai buni şi de a-i reţine în organizaţie sau. (2006).ro. relaţii publice şi 1 Olins. W. de a-i reeduca în spiritul companiei.

iată totuşi cum am putea rezuma ideile incipiente care stau la baza employer brandingului: – Piaţa muncii se supune aceloraşi exigenţe ca oricare altă piaţă. atunci ele pot funcţiona şi în cazul angajatorilor. această competiţie este valabilă şi pentru atragerea şi menţinerea unor candidaţi buni şi păstrarea angajaţilor talentaţi actuali. creşterea aşteptărilor acţionarilor. Şi. a adus în toate mediile schimbări vizibile. Ideile de la care a pornit sunt deja verificate în competiţia economică. relaţiile publice şi resursele umane? Această întrebare îşi va găsi răspunsul (cât mai satisfăcător sperăm) în paginile cărţii de faţă. comunicarea. A devenit deja un loc comun sintagma „trăim într-o lume într-o continuă schimbare“. dar şi ale consumatorilor. mediul socio-economic caracterizat de instabilitate. şi anume organizaţiei-angajator. Fără a avea intenţia de a simplifica. minimal. în această scurtă perioadă de aproape 20 de ani. Oricum. mai bine spus. – O piaţă înseamnă competiţie.comunicare (pentru a fi promovat în scopul creării unei imagini de angajator preferat). La acel moment. Anul 2000 a însemnat din punct de vedere psihologic o mare barieră. dincolo de aceste scenarii. numai că au fost aplicate altei realităţi. într-adevăr. diminuarea resurselor naturale. – Dacă tehnicile de marketing şi comunicare s-au dovedit a fi de succes în cazul brandingului de produse şi de servicii. Care sunt însă circumstanţele care i-au împins pe specialişti să opereze aceste translaţii şi să reinventeze soluţii integrate pentru domenii ca brandingul. terorismul internaţional. brandul de angajator este un concept care exprimă corect abordările complexe ale companiilor contemporane. Brandingul de angajator nu s-a construit ex nihilo. anul 2000 a adus cu sine o preeminenţă a schimbării globale sau. circumstanţele care au făcut posibilă această paradigmă a rebrandingului domeniilor amintite mai sus. reconfigurările politice sunt tot atâtea constrângeri care au determinat managementul companiilor să creeze flexi-strategii 5 . opinia publică de aici şi de aiurea imagina scenarii cu amprentă ameninţătoare asupra viitorului apropiat. Totuşi vom schiţa în cele ce urmează. de aceea aplicarea tehnicilor de marketing şi comunicare pentru a-i atrage pe cei mai potriviţi angajaţi este o condiţie sine qua non. câştigarea unor clienţi noi şi păstrarea celor deja aflaţi în portofoliu. Fenomenul globalizării. a presiunii constante spre schimbare.

Stone. Corporate reputation. 48. creatorul său. pentru a atinge obiectivele organizaţionale. 3 Martin. indicând o creştere a notorietăţii. O cercetare a publicaţiei The Economist a arătat că în Marea Britanie. branding and people management.G.asp?id=2. Celelalte procente ale studiului sunt: 38% în Europa continentală. p. G. În 2006. Nici în 2003 situaţia nu se schimbase semnificativ. trebuie să concentreze cât mai multe resurse posibile în activităţi cu valoare adăugată şi în lansarea activelor existente spre noi oportunităţi. datele sunt mai bune. unul dintre cele mai complexe studii pe această temă a fost realizat de Consiliul de muncă al Statelor Unite ale Americii care a inclus o cercetare pe bază de chestionar asupra celor mai mari companii din SUA. 4 The Economist (2003).com/points_detail. doar 62% din persoanele intervievate care reprezentau departamentele de resurse umane auziseră de brandul de angajator.employerbrand. (2006). Un studiu din În Gueutal. Iată cum vede Patricia A K.. a afacerilor. ci aparţine ultimei decade a secolului XX. 42% în SUA şi 48% în Asia-Pacific4. este activată paradigma rebrandigului domeniilor de cunoaştere şi. cu prilejul unei conferinţe a Chartered Institute of Personnel and Development. Simon Barrow. ţara de origine a employer brandului. a reduce costurile. 2 6 . The Brave New World of eHR.inovative pentru a surclasa concurenţa. a-şi creşte cota de piaţă şi profitul etc. Pe acest fundal. http://www. D. Jossey-Bass. conceptul de brand de angajator intrând în limbajul şi practica specialiştilor (mai ales a celor de resurse umane). UK. la capitolul awarness. 3 Interesant este însă faptul că acest concept nu este o invenţie a secolului XXI. a făcut public conceptul pentru prima dată în anul 1990. brandul de angajator avea procentajul cel mai mic dintre toate ţările investigate (36%). accesat în data de 24 mai 2007. S. Din perspectiva cercetării. Employer brand survey – awareness and definition. şi Hetrick. Notorietatea şi înţelegerea conceptului nu atinseseră cote substanţiale. (2005). în cea mai mare măsură graţie unor consultanţi ca Versant (SUA) sau datorită unor reviste cum este People in business în Marea Britanie. San Francisco: Ed. Fletcher „noua lume curajoasă“ a companiilor: „Din ce în ce mai multe companii au realizat că. Multe corporaţii încep să externalizeze activităţile standardizate de back-office pentru a concentra resurse în activităţi competitive“2. Mai acut se întâmplă acest lucru în ultimii ani. implicit. USA: Elsevier Ltd. În plus.L. H. A strategic approach to HR.

angajaţii“7. 6 Universum Communication (2006).pria. statul şi activul principal.universumquarterly. Ceea ce este pozitiv în această cercetare nu se traduce doar în procentajul ridicat. Cercetarea a pus în evidenţă că mesajul transmis prin brand este acela că organizaţia este un loc de muncă minunat. (2007). http://www.pdf. The Universum Employer Branding Survey. brandul definind personalitatea unei companii aleasă de un lot mare de angajaţi. accesat în data de 30 martie 2008. ci şi un diferenţiator esenţial pentru care fiecare angajator ar trebui să depună efort în a atrage şi reţine cel mai valoros avantaj – forţa de muncă şi aceasta datorită creşterii competiţiei “8. cercetarea condusă de Universum Communication în nouă ţări europene6 a indicat faptul că 61% din cele 877 companii investigate sunt în proces de definire şi perfecţionare a strategiei de construire a brandului de angajator.pdf. pe fondul ideii că angajatorii au înţeles nevoia unei imaginii puternice pe care trebuie să o creeze pentru companie astfel încât să atragă cei mai buni oameni de pe piaţa aplicanţilor. http://www. http://www.com/download.2006 al Bernard Hodes Global Network.au/sitebuider/resources/files/83/4. accesat în data de 24 martie 2008. ci şi în faptul că majoritatea subiecţilor înţeleg corect esenţa conceptului. Compania devine astfel un employer of choice (EOC) – angajator preferat.academic. incluzând clienţii.com.aspx. Tot în anul 2006. Rob Gill defineşte conceptul de employer of choice astfel: „Employer of choice reprezintă politicile interne care atestă faptul că angajatorii sunt responsabili ca şi companie de operaţiunile şi efectele acestora asupra tuturor partenerilor. acţionarii. p. R. Bernard Hodes Global Network (2006). accesat în data de 18 februarie 2008. 7 Gill. Global employer brand study. Reputation and Employer of Choice for Australian Business. investigarea asteptărilor şi iniţiativelor care se adoptă în dezvoltarea sa a arătat că peste 52% dintre respondenţi consideră că brandul de angajator este esenţa ofertei angajatorului care este comunicată intern şi extern şi corespunde realităţii din interior5. eBrands şi Challenge Consulting Australia afirma într-un studiu centrat asupra perceptiei pe care o are forţa de muncă despre employer of choice: „A deveni un employer of choice nu este doar o fază trecătoare. care a inclus 487 de companii toată lumea şi care a avut drept ţintă aflarea modului în care este privit brandul de angajator.iventa.at/ps/tmp/iventa_docudb/IVENTA_GlobalBrand_Study. 5 7 . 9.1reputation&employerofchoiceforaustralianbusiness .

coerenţă şi implicare pe care îl aşteaptă cel mai valoros client al companiei“10. 8 8 . (2006).com/2006/8/24/research/make-your-employer-brand-more-aboutsubstance-and-less-about-spin. povestea din spate ar trebui să existe deja. brandul de angajator a fost definit din multe perspective. într-o armonie dintre promisiunea brandului şi aspiraţiile. Şi aceasta pentru că un brand de angajator se construieşte din interior spre exterior. 10 Paton. şi brandul de angajator este o percepţie şi implică strategii de marketing de produs şi eBrands şi Challenge Consulting Australia (2002). ci este vorba despre realitatea fiecărui aspect al muncii într-o organizaţie. (2006). formare continuă de calitate pentru angajaţi. http://www. Christine Johnson înţelege prin brandul de angajator o „marcă de încredere a companiei – suma părţilor. Alte efecte pozitive pot fi o cultură organizaţională puternică. Evident că. Aşadar. Findings with regard to Sidney workforce perception of the Emplyer of Choice concept. posibilitatea de a atrage candidaţi foarte valoroşi etc.shaker. foarte puţine ştiu totuşi despre ce este vorba. Employer of choice. el se referă la a captura substanţa unei companii în aşa fel încât angajaţii actuali şi viitori să se bucure şi să beneficieze de apartenenţa la aceasta. ceea ce o face unică. accesat în data de 14 februarie 2007. deşi organizaţiile sunt foarte interesate să aibă un brand de angajator.asp. care susţine sentimentul de apartenenţă şi care creează platforma pentru angajamentul personalului faţă de brand.au/eoc_challenge. sigură. în timp. http://www. Dar. spunea că: „brandul de angajator nu are nimic de-a face cu denaturarea adevărului. toate acestea completate de beneficiul unei imagini favorabile în faţa stakeholders-ilor care devin cointeresaţi să facă afaceri cu o companie credibilă. 9 Johnson. un partener social responsabil. valorile şi cultura organizaţională. Make your employer brand more about substance and less about spin. ceea ce o reprezintă.com/in/sfs. Simon Barrow.html accesat în data de 4 martie 2007. Bineînţeles. Pentru a fi un succes. să fie o realitate urmând doar să fie promovată intern şi comunicată extern. o companie cu o strategie de branding de angajator poate accede la beneficii care se traduc în competitivitate şi chiar dezvoltare durabilă. în fond. Ch. accesat în data de 4 martie 2007. N. creatorul conceptului.management-issues. http://www. despre schimbarea modului de administrare a personalului pentru a obţine acel nivel de concentrare. personalitatea sa“9. Stand for Something – Stand out with your employer brand. Cercetarea şi practica domeniului ne arată însă că.Concret. Ca orice alt brand. această calitate de employer of choice aduce unei companii avantaje considerabile: retenţie ridicată a personalului profesionist.ebrands.com.

Deşi interesul companiilor pentru brandul de angajator este în creştere. aceste scopuri au devenit o parte consistentă a vieţii lor. care îţi sunt valorile şi viziunea. „Cele mai bune 100 de companii pentru care să lucrezi“. accesat în data de 18 noiembrie 2007. de pildă. tinerii sunt centraţi pe construirea unei cariere cât mai repede. 9 . Capital (2006). Este un proces de descoperire/cercetare. De aceea. cu cât o rată semnificativă a personalului competent preferă să lucreze în afara ţării în căutarea unor oportunităţi de angajare care sunt mai aproape de aspiraţiile şi de aşteptările lor.php?section=top_capital&screen=top&top_id=4. Johnson. foarte puţine ştiu despre beneficiile pe termen lung ale unui astfel de instrument. Actualmente. cu potenţial şi abilităţi reale pentru promovarea valorilor organizaţionale. preferând să investească în pregătirea acestora şi să-i formeze în spiritul companiei. mesajul sau mesajele cheie pe care le transmiţi fiecăruia dintre publicuri.ro/index.. Interesul crescut al companiilor de pe piaţa românească pentru acest subiect este dublat de interesul crescut al revistelor de specialitate prin difuzarea unor studii pe aceasta temă. mai ales în domenii precum IT-ul sau construcţiile. majoritatea companiilor de pe piaţa românească sunt motivate să descopere şi să atragă persoane tinere. Din ce în ce mai mulţi angajatori au început să caute oamenii potriviţi printre studenţi. prin intermediul institutului de 11 12 A se vedea. Exemple relevante în acest sens sunt expuse în cele ce urmează. Revista Capital12. Piaţa românească a muncii se confruntă în clipa de faţă cu o criză de personal. cit. pe împlinirea profesională. Specialiştii11 în comunicare vorbesc despre trei elemente-cheie ale brandului de angajator: personalitatea sau cine eşti ca angajator. Pentru a completa perspectiva introductivă în problemele domeniului. Ca răspuns la acest profil.capital.servicii. atragerea şi îndeosebi stabilizarea capitalului uman talentat este o temă cu atât mai importantă. analiză. promisiunea sau oferta ta unică şi diferenţiatoare pentru oamenii din publicurile-ţintă. Este adevărat că brandul de angajator este un subiect prezent în România mai ales pe agenda companiilor multinaţionale. http://www. ce urmăreşti. Ch. vom aborda în cele ce urmează şi cazul românesc. O altă problemă de relief a pieţei muncii româneşti se referă la schimbarea profilului aşteptărilor individuale ale angajaţilor. strategii de comunicare şi relaţii publice. op. definire şi comunicare a beneficiilor unice oferite de companie.

O direcţie de concentrare a atenţiei pe viitor constă în studiul şi evaluarea impactului activităţilor de brand de angajator asupra competitivităţii companiilor şi dezvoltării durabile la nivel internaţional (inclusiv în România). bere. această temă este dezbătută la nivel internaţional. 13 10 .000 de tineri cu vârste între 20 şi 30 de ani şi este reprezentativ la nivel naţional. Un alt exemplu este studiul realizat de firma Daedalus Consulting13. pachetul salarial. dintre care 8. accesat în data de 16 iunie 2007. grupate în patru categorii: condiţiile de muncă. a realizat un studiu profesionist care şi-a propus să surprindă cât mai multe aspecte referitoare la gradul de satisfacţie a angajaţilor cu poziţii medii de conducere (middle management) faţă de companiile în care lucrează. Industriile vizate au fost: bănci. Deşi. consultanţă. telecomunicaţii. „Ce îşi doresc tinerii profesionişti“.catalyst. La acest studiu au fost invitate să participe 250 de companii dintre cele mai importante din România. food&beverages. numărul de respondenţi fiind de peste 86. 150 de companii au răspuns la studiu. farma. politicilor şi practicilor de brand de anagajator în companiile din România. Eşantionul a fost format din 1. criteriile care stau la baza alegerilor exprimate. industrie.php?slug=studiul_ce_isi_doresc_tinerii_profesionisti.700 de subiecţi având poziţia de middle management. Printre criteriile utilizate în acest studiu se numără: modul în care compania este percepută de către potenţialii angajaţi. personal&home care. avantajele. Principalele criterii de selecţie au fost cifra de afaceri şi numărul de angajaţi. IT. atitudinea faţă de viaţa profesională. după cum am văzut. calitatea colaborării în companie. în identificarea unor soluţii realiste care să vizeze încurajarea implementării strategiilor de Catalyst (2007). Insight-urile s-au obţinut pentru peste 100 de companii – principalii competitori din cele nouă industrii studiate.cercetare GfK Romania. criteriile care trebuie să stea la baza unei campanii de employer branding. http://www. construcţii. Studiul a cuprins 37 de criterii de evaluare. aşteptările salariale ale candidaţilor şi beneficiile considerate atractive. în identificarea strategiilor. Concluziile lui sunt dezbătute în fiecare an împreună cu managerii de resurse umane în cadrul unui workshop. de câteva institute de cercetare şi de reviste de business româneşti. explorată (chiar dacă mai modest) de companii. rezultatele pe care le-a avut o eventuală campanie de imagine realizată. mediul academic de cercetare românesc nu i-a acordat atenţie.ro/channel.000.

corpul academic şi practicienii din comunicare. sistemele sociale. care nu va ocoli analiza celor mai recente date de teren întrucât se doreşte a fi un sprijin pentru specialiştii. Concluzia noastră incipientă este că abordarea acestei teme este una fundamentală. de impact şi de actualitate. prin această lucrare intenţionăm să oferim o imagine cât mai închegată a domeniului employer brandingului.Pentru moment. imaginea. mai ales în contextul în care acest demers este o premieră pentru România. Ministerul Muncii. branding şi resurse umane.În lumina consideraţiilor de mai sus. Cercetării şi Tineretului. Mai mult. în diseminarea către instituţiile preocupate de problemele pieţei forţei de muncă (Ministerul Educaţiei. tendinţe pe care le-am radiografiat din perspectiva unor macroindicatori precum: globalizarea. cu o miză semnificativă pentru societatea contemporană românească. ne-am concentrat pe tratarea problemei brandingului de angajator în contextul mai larg al analizei tendinţelor organizaţiilor contemporane. cartea se concentrează pe analiza texturii conceptuale şi metodologice a acestui nou domeniu. Lucrarea se înscrie într-o abordare interdisciplinară. 11 . ANOFM/AJOFM) a rezultatelor pentru a le sprijini în găsirea unor soluţii adecvate. cultura. piaţa etc. identitatea. relaţii publice. responsabilitatea socială corporativă (RSC). un suport şi un reper construit sistematic pentru cercetările ulterioare.brand de angajator în companii din perspectiva competitivităţii şi dezvoltării durabile.

În plan semantic. De aceea. în scopul identificării bunurilor şi serviciilor unui vânzator sau unui grup de vânzatori şi al diferenţierii lor de bunurile şi serviciile concurenţilor. Brandul de angajator o nouă stratagemă de cucerire a încrederii? Marca şi brandul dincolo de controverse O abordare a brandului implică o discuţie depre natura relaţiei dintre marcă şi brand. marca înregistrată asigură protecţia legală pentru caracteristicile-unicat ale produsului. Marca este considerată. dorim să le analizăm comparativ în scopul de a delimita mai bine intensiunea şi extensiunea brandului. dificil de definit univoc. Există o dezbatere deja clasică cu privire la cele două concepte. Din punct de vedere legal. Nu ne-am propus să o tranşăm aici. Prezenţa mărcii reprezintă valoarea adăugată a produsului respectiv. un termen. Marca funcţionează şi creează în mintea utilizatorului o anumită percepţie de sine. spijină cererea pentru un produs sau serviciu şi produce o dezvoltare a instinctului de consum şi de cumpărare în direcţia creării cererii de noi servicii şi produse. vom evoca aici cele mai utilizate şi operaţionale definiţii ale mărcii. Marca este un concept complex.Capitolul 1. pe care aceasta îl utilizează în virtutea individualizării şi identificării produselor şi serviciilor sale în raport cu altele identice sau asemănătoare ale altor companii. American Marketing Association14 consideră marca un nume. marca poate să nu fie direct legată de proprietăţile fizice şi funcţionale pe care le reprezintă.ro/press/articles. 12 . protejând-o de copiere. Nimic sau aproape nimic nu apare pe piaţă fără un nume de marcă. în esenţă. un simbol. Mai curând. un semn diferenţiator tangibil al unei companii. un design sau o combinaţie a acestora. care îl face să se poziţioneze (pentru că o consumă) şi să se identifice cu un anumit 14 http://www. Existenţa mărcilor comerciale este un fapt banal. Ea influenţează constant comportamentul celor care se asociază ei. îl sprijină pe vânzător să-şi segmenteze piaţa etc.brandacademy. Consumatorii percep marca drept elementul relevant al unui produs. accesat în data de 28 martie 2008.

asigură fidelitatea consumatorilor pentru toată gama de produse şi servicii. Astfel spus. dar efortul cel mai consistent trebuie îndreptat spre menţinerea şi creşterea ei. Dar un brand este un simbol chiar mai complex decât atât. În ultimă instanţă. p. Ph. Beneficiile unei mărci puternice sunt numeroase: reduce rezistenţa la preţ a clienţilor. este important ca unei mărci să i se adauge o identitate şi o imagine – şi aici deja ne îndreptăm spre discuţia despre brand. Mesajul 15 16 Olins. O marcă ce impune o anumită reputaţie construită pe legături emoţionale puternice. sprijină construirea imaginii unice a produselor şi serviciilor unei companii. avantaje şi servicii. O marcă se poate naşte uşor. este o sursă de profit şi de cotă de piaţă. p. mai ales că reprezintă un activ ce poate fi tranzacţionat (vândut. Conceptul de brand înseamnă ceva mai mult decât o marcă. licenţiat) şi creşte valoarea companiei. marca înseamnă un semn distinctiv prin care se diferenţiază o ofertă a unei companii de alte oferte similare sau identice. Acestea dobândesc valoare nu numai în funcţie de caracteristicile lor şi de avantajele oferite clienţilor. un anumit set de atribute caracteristice. op. Kotler. W.. Brandingul şi-a depăşit atât de mult originile comerciale. Însă. influenţează pozitiv gradul de acceptare a noilor produse şi servicii. iar pentru brand pe cel de brand. B2B Brand Management. constante deschide posibilitatea de a se transforma într-un brand. 14. Limba engleză foloseşte pentru marcă termenul de trademark. concesionat.16 Ele sunt „promisiunea unui vânzător de a le furniza cumpărătorilor. V. încât impactul lui este practic incomensurabil în termeni sociali şi culturali“. aşteptări şi convingeri care se află în mintea cosumatorilor. Marca contribuie la constituirea valorii produsului sau serviciului. ci şi în funcţie de adaptarea la aşteptările clienţilor şi adecvarea la valorile acestora.. O marcă puternică înseamnă mai mult decât un nume sau un logo. şi Pfoertsch. „brandurile şi brandingul sunt cele mai semnificative daruri pe care cormeţul le-a făcut vreodată culturii populare. W.15 Kotler defineşte brandurile ca „idei. în mod constant. potenţialilor consumatori sau oricărui individ care poate afecta compania“. cit. cum spuneam şi mai sus. percepţii. (2006). Springer.standard social. Berlin: Ed. Brandurile foarte bune comunică o garanţie a calităţii. 13 .

ci şi de a noastră.18 Astăzi. toate acestea s-au schimbat radical. Mecanismul brandingului a fost proiectat şi definit de tehnicile moderne de comunicare. 593. Imaginea brandului proiecta şi susţinea produsul. personalitate şi gen de utilizare. mărcile sunt şi surse de promisiuni pentru consumatori.html. Brandingul ne permite să ne definim pe noi înşine cu ajutorul unei prescurtări imediat inteligibile pentru lumea din jurul nostru.com/branding-101. praf de spălat. În zilele noastre. Cel mai adesea. produsele şi serviciile lor. ceai. cremă de pantofi. în mod repetat. De asemenea. VanAuken. B. Extrem de lămuritoare este analiza lui Olins despre branduri. acum nu mai este vorba doar de propria lor imagine. o analiză care punctează cu o eleganţă stilistică şi o inteligenţă vie ce au fost mărcile. brandurile erau simple bunuri casnice – săpun. avantaje. brandul însemna calitate. valoare. brandurile permit entităţilor ne-umane să ia calităţi umane precum: a fi demn de încredere. simboluri culturale. Într-o vreme în care produsele se contrafăceau. Branding 101. a unor idei colorate. accesat în data de 23 aprilie 2007. oriunde ar trăi aceştia şi tuturor deodată. cantitate şi preţ standard. (2002). brandurile oferă entităţilor posibilitatea de a crea legături emoţionale cu potenţialii consumatori. Brandul era un simbol al consecvenţei. În acest fel. calitatea producţiei era inconstantă iar preţul variabil. rezultând creşterea frecvenţei de utilizare şi o mai mare loialitate. în vreme ce brandurile continuă să aibă de-a face cu imaginea. amplifica şi sublinia percepţia despre tine însuţi. produse cotidiene plictisitoare care erau consumate şi înlocuite.17 Este vorba despre: atribute. Astăzi. Cu alte cuvinte. Adidas. cum au devenit branduri şi încotro se îndreaptă brandurile: „Odată ca niciodată. (2005). p. Ralph Lauren şi Ritz sunt un altul. autenticitate sau vitalitate. Ele promit beneficii diferenţiate relevante. brandingul ţine în principal de implicare şi asociere. http://brandcoolmarketing. Ph. Brandurile au fost create de oamenii de marketing din marile companii pentru a seduce clienţii – pentru a vinde produse prin crearea şi proiectarea clară. brandingul reprezintă o parte importantă a strategiei de business. Hermès. Englewood Cliffs. Brandul se potriveşte perfect cu epoca frazei-cheie (soundbite) şi a satului global. şi hotelurile W înseamnă un stil de viaţă.comunicat de un brand poate avea până la şase tipuri de semnificaţii“. brandurile şi-au afirmat locul în lume. 14 . Poţi să le combini şi să le asortezi pentru a-ţi ajusta. de demonstrarea exterioară şi vizibilă a afilierii private şi personale. El spune foarte multe oamenilor care gândesc în mod similar. Brandul personifică organizaţiile. Diesel. considerăm calităţile funcţionale ale unui produs ca fiind de la sine înţelese şi. Marketing Management. New Jersey: Prentice-Hall. dar simple. Dar ideea 17 18 Kotler.

eterogenităţii. de la domeniul cunoaşterii până la cel al acţiunii. o micropovestire de legitimare..) şi reclame publicitare toate acestea reprezintă astfel de forme de identitate“21.. Brandingul (. şi Ionescu. creşterea valorii acţiunilor. Şt. VanAuken. W.n. a căzut în dizgraţie. când apare lucrarea lui Jean-François Lyotard Condiţia postmodernă se insinuează în filosofie conceptul de postmodern. B. după cum am văzut. Brandingul este tot mai folosit de organizaţiile non-profit şi caritabile.ro. op. Brandul este. teatru.. creşterea valorii pentru acţionari20. sport.. p. diferenţei. 20 19 15 . pe de o parte. modă. deconstrucţiei acelor viziuni explicative unificatoare. 21 Stanciu. Şi marca aduce o parte dintre aceste beneficii.A. numărul mai mare de afaceri cu retailerii sau dezvoltarea capacităţii de a atrage şi a angaja talente în companie. de contestare a sa în spaţiul teoretic) caracterizează o stare aflată sub semnul multiplicităţii. cu pretenţii de întemeiere şi de explicaţie exhaustive. prezent în mediul cultural francez fie ca deconstructivism sau neostructuralism. În 1979. Olins. De la filme. cit. Iar diferenţa nu constă în beneficiile pe care le aduce brandul. Comunicare. aşadar. creşterea cotei de piaţă. Există.. însă. al parcelizării unităţii. beneficii precum loialitatea clienţilor.. pe de altă parte. 16. (2005). literatură. ştiri. (branduri – n. luându-i locul gândirea postmodernă în calitate de apologet al atomizării valorilor generice. independenţa faţă de anumite categorii de produse. ba mai mult. turism. Cultură şi comportament organizaţional. Termenul. artă. politică regională şi naţională şi în aproape toate celelalte domenii la care ne-am putea gândi. M. cit. cu pretenţie de universalitate.brandingului a obţinut un succes mult dincolo chiar şi de cele mai ambiţioase visuri ale creatorilor ei. pentru banii din buzunarele lor“19. tributară marilor sisteme metafizice şi ideologice. brandurile fac parte din acele sisteme plurale contemporane care ne dau legitimitate într-un univers postmodern..) s-a răspândit în educaţie. greu de definit după exigenţele aristotelice (tendinţele conturate gravitează. Criza marilor naraţiuni întemeietoare (metanaraţiunile) a provocat o criză de identitate şi de identificare. op. o forţă socială şi psihologică. fie ca postheideggerianism. 49. p. Metapovestirile sunt substituite cu pluralităţi de sisteme menite să construiască identităţi şi identificări contextuale (micronaraţiuni). care concurează cu brandurile comerciale în teritoriul emoţional din minţile şi inimile oamenilor. în jurul încercărilor de definire şi atribuire a unui statut şi. Altfel spus. creşterea flexibilităţii pentru dezvoltarea viitoare (extinderea brandului). reducerea rezistenţei consumatorului la preţ. o diferenţă substanţială între marcă şi brand. Explicam acest mecanism într-o altă carte astfel: „Gândirea modernă. Bucureşti: Ed.

(1970). fie unul de standard normal. cit. ca dintr-un magazin de gadget-uri“23. Stanciu. 39.. pattern-ul consumerist al societăţii contemporane este determinat de o nevoie socială care reprezintă un orizont de viaţă numit emulaţie pecuniară. care generează structuri sociale după criteriul prestigiului. În acest context. Care este mecanismul acestei legitimări? Pentru a-l explica facem apel la modelul teoretic al sociologului şi economistului Thorstein Veblen24 numit teoria emulaţiei pecuniare. Bucureşti: Ed. legitimarea individului se bazează pe negocierea simbolică a propriului orizont de viaţă cu brandul. Deci. p. Altfel spus. şi Ionescu. Ca atare. dat fiind că prestigiul social se poate cumpăra. Povestea pe care o spune un brand se converteşte într-un tip de sistem de legitimare a individului. V. 49-55. (1993). Brandurile au puterea de a structura realitatea socială. op. fie unul care să-l depăşească pe cel normal dacă l-a atins deja. Condiţia postmodernă. pp. El va simţi satisfacţie abia atunci când a luat deja o distanţă semnificativă faţă de standardul normal. Şi unul dintre mijloacele de a suporta incomensurabilul este micronaraţiunea legitimatoare oferită de brand. al acţiunii forţelor sociale.Lyotard afirmă că „lumea postmodernă rafinează sensibilitatea noastră la diferenţe şi ne întăreşte capacitatea de a suporta incomensurabilul“22. individul îşi va dori. Mutatis mutandis. Brandurile spun fiecare mici poveşti despre lume în acord cu spiritul timpului. M. Prin ele individul se valorizează ca actor social. Babel.. 24 Thorstein. brandul ca micropovestire de legitimare funcţionează ca agent al emulaţiei pecuniare (al orizontului de viaţă) deoarece cu cât el apare ca fiind mai atractiv pentru individ şi cu cât este deasupra standardului normal. individul se va plasa prin forţa sa pecuniară. cu atât se va simţi mai atras de el.-F. The Theory of Leisure Clase. Acest mecanism credem că explică şi eticheta prin care este caracterizată adesea societatea actuală – societate a brandurilor. Şt. Pentru că employer brandul îi aduce beneficiul Lyotard. London: Unwin Booke. 23 22 16 . cu modelele culturale sau/şi cu structurile stabile ale culturilor naţionale. J. să se plaseze în structuri aflate pe un alt nivel. adică îşi atribuie legitimitate. Potrivit acesteia. Raport asupra cunoaşterii. simbolice şi legitimatoare a brandurilor putem înţelege brandul de angajator. împins de această nevoie. 16-17. Brandul umple spaţiul golit de semnificaţie universală cu enciclopedia de sensuri din care alegem „ceva convenabil.A. adică şi-l va asuma în calitatea sa de suport pecuniar şi simbolic. pp.

ci şi angajatului. întrucât o mare parte din viaţa noastră se petrece la serviciu (a se vedea profilul aşteptărilor indivizilor de pe piaţa muncii actuală.. personajele. discuţiile noastre au ca reper locul de muncă şi nu de puţine ori. Însă. dar şi că brandingul calităţii de angajator reprezintă o inovaţie care asigură competitivitatea şi. dezvoltarea durabilă (vom explica acesta aspect. comunicare sau relaţii publice. Este de notorietate faptul că un angajat al Toyota. brandul Woody Allen“.. a răspuns că lucrează la Toyota. Companiile au înţeles că brandingul produselor şi serviciilor este important. după cum arătam în capitolul introductiv. Este o realitate că totul poate fi supus brandingului. muzica şi unghiurile camerei caracterizează. atitudinile şi comportamentele noastre reflectă promisiunea brandului. Până şi oamenii dezgustaţi de gândul că ar avea de-a face cu brandingul au căzut în capcana acestuia. 17 . departamentul de resurse umane este un partener recent în procesul de branding. sau la BRD etc. O companie vorbeşte despre sine. Intrigile. capitalul uman este cel care face să crească şi să descrească reputaţia unei companii şi întreţine constant ideea de brand. pentru că interesul pentru brandingul companiilor în calitatea lor de angajatori este. afirmaţia lui Olins nu este o exagerare. atunci când ne aflăm în timpul liber cu prietenii. mai ales în marile corporaţii. percepţiile. mai ales. Şi aceasta. întrebaţi fiind ce mai facem spunem că lucrăm al Orange.reputaţiei nu numai companiei. Putem susţine brandul companiei noastre dacă valorile. întrebat cu ce se ocupă. op.25 Sub aceste auspicii. Strategia de branding a unei companii este gestionată de departamentul de marketing. Aminteam mai sus că în timpul liber vorbim despre companiile în care lucrăm. atunci când vom vorbi despre dimensiunea responsabilitate socială a brandului de angajator). p. „Brandul a devenit un fenomen atât de semnificativ al timpurilor noastre. 24. Filmele lui Woody Allen sunt la fel de puternic brandate ca cele ale lui Disney. încât este aproape imposibil să exprimăm o idee sau să descriem o personalitate fără a le branda. cu toate. îşi certifică realitatea brandului în interior şi în exterior prin atitudinile şi comportamentele angajaţilor săi. W. prezentat în introducere). Dacă 25 Olins. cit. sau la Unilever. deşi actorul n-ar fi încântat de această opinie. tânăr. Ba mai mult.

Activităţile de recrutare. instruire.26 Rolul managerilor de resurse umane în crearea brandului unei companii este crucial. „Într-o organizaţie centrată pe servicii. dacă angajaţii şi managementul una vorbesc şi alta fac atunci. Treptat.. apelurile telefonice. cât şi implicită. Cooperarea dintre personalul de resurse umane şi cel de marketing trebuie să devină la fel de strânsă ca tradiţionala relaţie dintre marketing şi vânzări. Dacă o companie doreşte să facă aceste lucruri cu atenţie şi aşa cum se cuvine. Strategia de resurse umane pe care o construiesc aceştia trebuie să susţină strategia de brand. bine condusă şi atentă. terminându-se cu evaluări consecvente şi regulate din partea colegilor. învăţarea cu un mentor şi cea prin cursuri de grup profesional. şi chiar mai rău decât atât acesta este înrădăcinat în capetele dumneavoastră. prin instruire atât explicită. scrisorile. în timp ce muncitorii sunt salahorii dumneavoastră fiind convinşi profund că aceasta este abordarea corectă de a desfăşura activitatea economică. 26 Ibid. conceptul de deservire“. iar realitatea brandului este altceva. Brandul de angajator – analiză de context „Noi vom câştiga iar vestul industrial va pierde. toate. Altfel spus. însuşirea celor învăţate. vom pierde cu adevărat contribuţia cea mai importantă la construirea unui brand şi anume recomandarea cea mai credibilă a brandului din partea angajaţilor. programele de inducţie şi instruire trebuie să îmbrăţişeze. p. călătoria începe. cu procesul de recrutare – reclamele pentru recrutare. Cadrele de conducere gândesc. observarea comportamentului colegilor şi şefilor şi experienţa directă a modului în care compania sau brandul trăieşte în propriul mediu. e-mailurile. asta înseamnă schimbări organizaţionale majore. atunci compania nu are un brand de angajator. 18 . interviurile –. din perspectiva angajaţilor. Firmele dumneavoastră sunt constituite pe baza modelului Taylor. aspectelor intangibile atribuindu-li-se o prioritate mai mare. apoi trece prin inducţie. va apărea un simţ autentic pentru ce înseamnă brandul cu adevărat. 77. Pentru dumneavoastră esenţa managementului constă în a scoate idei din capetele dumneavoastră de şefi punându-le în mâinile muncitorilor ca să la execute. Întregul proces de bugetare trebuie reevaluat. site-ul web.promisiunea brandului este ceva. lucrul în noul post. noi nu putem face nimic să vă ajutăm deoarece eşecul se află în dumneavoastră înşivă.

noi ştim că inteligenţa unui mănunchi de tehnocraţi. Istoric. Stanciu. 27 19 . nu mai este suficientă pentru a le aborda cu şanse reale de succes. Modelul nipon de cultură managerială nu reprezintă o formă de capitalism cu faţă umană. cred că datoria lor este să protejeze salariaţii din cadrul firmelor în care lucrează. şi Ionescu. 28-29. Conducătorii dumneavoastră cu deschidere socială. Este vorba în el despre două sisteme de management.ro. depinzând de mobilizarea zilnică a fiecărui dram de inteligenţă. Comunicare. Anii ’60 ai secolului trecut au adus domeniului o orientare spre ştiinţele comportamentale şi ideea că oamenii nu sunt motivaţi în muncă doar de aspectele financiare. Şt. în continuare. adesea plini de bună intenţie. Cultură şi comportament organizaţional. o firmă poate face faţă turbulenţei şi constrângerilor mediului ambiant. Deoarece am evaluat mai bine decât dumneavoastră sfidările tehnologice şi economice. cât de inteligenţi şi sclipitori ar fi. concurenţă şi luptă cu pericolele se amplifică. există câteva momente de referinţă în managementul resurselor umane. aceasta este raţiunea pentru care noi realizăm în cadrul firmei schimbări şi comunicaţii atât de intense.A. M. supravieţuirea firmelor atât de încadrată într-un mediu a cărui imprevizibilitate. întemeiate pe valori distincte. ci şi de recunoaşterea socială a muncii sale. (2003). Spre deosebire de ei. Bucureşti: Ed. de climatul organizaţional. esenţa managementului este în mod precis tocmai această artă de a mobiliza şi asambla resursele intelectuale ale tuturor angajaţilor în interesul firmei. noi ajungem să fim mai sociali decât dumneavoastră“.Noi am depăşit modelul Taylor: activitatea economică în prezent este atât de complexă şi dificilă. noi suntem mai realişti şi considerăm că datoria noastră este să facem salariaţii să apere firmele respective care îi vor răsplăti însutit pentru dedicarea contribuţiei lor. existenţa lor. Procedând astfel. schimbări ce au favorizat orientarea brandingului spre angajatori şi angajaţi.27 Am evocat acest mesaj celebru al managerilor de la Matsushita Electric Company deoarece prezintă o paradigmă de management care explică o parte din contextul care a făcut posibil employer brandul. ci o formulă de management care anticipează o parte dintre schimbările fundamentale care s-au petrecut în managementul resurselor umane. Aceasta este cauza pentru care marile noastre companii asigură salariaţilor de trei sau patru ori mai multă pregătire decât dumneavostră. care merită menţionate din perspectiva interesului nostru. Pentru noi. Numai valorificarea puterii combinate a creierelor tuturor salariaţilor săi. pp. aşa se explică de ce noi solicităm în mod constant sugestiile fiecăruia şi de ce pretindem sistemului de învăţământ un număr crescut de licenţiaţi cât mai inteligenţi şi bine pregătiţi generalişti deoarece aceşti oameni reprezintă sângele vieţii industriei nipone.

Tabelul 1. resursa umană – capital de investiţii. Anii ’90 au statuat interesul pentru rolul aspectelor intangibile din organizaţii: ne referim aici la cultura organizaţională şi la climat. capacitate de negociere. Evoluţii ale limbajului domeniului Managementul resurselor umane Caracterizare Noţiuni folosite Categorii cu discriminatoriu Teoria tradiţională întreprinderii a Managementul umane resurselor Forţă de muncă. training. cultură de mentoring. relaţiile de putere. coaching. business coaching. sisteme informaţionale ale resurselor umane. contract psihologic. capital cognitiv. orientarea spre crearea unor planuri de asigurare cu personal (un factor determinat aici fiind presiunile caracteristicile demografice ale forţei de muncă). mână de Resurse umane lucru caracter Muncă productivă şi Resurse umane creatori de bunuri (categorii privilegiate)/muncă neproductivă şi personal neproductiv (categorii discriminate) 20 .Anii ’80 aduc cu ei un interes nou pentru înţelegerea costurilor legate de resursele umane. inteligenţă emoţională. sursele individuale şi organizaţionale ale puterii. consultanţă. life coaching. evaluare. managementul performanţei. cunoştinţe în domeniul ştiinţelor comportamentale. Procesul începuse în anii ’80. competenţe multiculturale. competenţe multiple. (evoluţiile sunt prezentate sintetic în Tabelul 1). managementul resurselor umane internaţional. măsurile de informatizare a departamentelor de resurse umane şi alte intervenţii. leadership. dar în decada următoare capătă forţă beneficiile muncii în cadrul echipelor de lucru şi climatului de tip consensual. ideea recompensării angajaţilor în funcţie de performanţa individuală. Actualmente o scurtă privire asupra limbajului domeniului managementului de resurse umane este extrem de utilă pentru că relevă amplitudinea sa calitativă. externalizarea serviciilor de resurse umane. contract de loialitate etc. comportamentul organizaţional. Iată un decupaj al portofoliului semnatic: cultura organizaţională.

extinderea explozivă a reţelelor de comunicaţii sunt doar câteva atribute ale configuraţiei lumii globale. a omului tehnologic28. ca masă de Ca individualităţi. formală Esenţială performanţelor Stimularea iniţiativei Absentă. pe de altă parte se află tabăra scepticilor care înţeleg globalizarea ca pe o confruntare în care organizaţiile multinaţionale se luptă cu marginalii pauperi ai planetei. Comunicare. stabilizarea economică globală. printr-o mutaţie ontologică. (2007a). „La globalisation et ses incidences sur la culture corporative“. Bucharest: Ed. muncească comportamente şi viziune specifică Principiul fundamental de În funcţie de munca depusă În funcţie de rezultatele salarizare obţinute Activitatea de evaluare a Nesemnificativă.Modul de personalului manageri abordare a În mod global. tendinţele de democratizare a lumii a treia. dar şi din modestele office-uri se concentrează pe marile incertitudini provocate de globalizare şi sunt alimentate de iminenţa unei noi ordini mondiale şi a unei culturii globale. Ne referim în principal la efectele globalizării.A. iniţiativa Susţinută şi promovată prin salariaţilor salariaţilor este considerată recompense (promovare în o diminuare a autorităţii funcţie. înlocuirea sistemelor internaţionale cu cele multinaţionale/transnaţionale. concomitent cu ştergerea diferenţelor socio-culturale şi instaurarea celui mai dezirabil rău dintre toate relele posibile – democraţia liberal-concurenţială (a se vedea David A. prosperitatea generalizată. A. John Baylis şi Steve Smith..ro. dispariţia sistemelor totalitare est-europene. ca pe o diminuare a componentei identitar-naţionale.) Această istorie recentă. Bârgăoanu. Ţăranu. Infuzia de valori supranaţionale. În Dobrescu P.. (Eds. Nicholas Negroponte ş. Baldwin. susţin apariţia. Analiştii fenomenului împărtăşesc în principiu două atitudini: pe de o parte se află paradigma optimiştilor. 21 . cei care acceptă o nouă ordine mondială. Dezbaterile actuale din largile şi somptuoaselor cabinete. ca pe o scoatere a culturii din 28 Ionescu. nevoi.a. M. culturale sau de grup. cu de către oameni capabili să personalităţi.). salarii mai mari şefilor ierarhici etc. apariţia unor produse şi servicii compatibile cu norme şi gusturi universale care se pot disemina la nivel mondial. 367 şi passim. pp.) Globalization and Policies of Development. A. agitată a domeniului s-a desfăşurat sub presiuni care au devenit astăzi factori exogeni de interes maxim pentru orice companie.

(2005).29 Globalizarea.A. şi Hetrick. în Martin. Herriot. încrederea că top managementul face ce este mai bine pentru salariaţi. R. Southern Gate.. John Wiley&Sons. activităţile de muncă stimulative. 17.S. trainingul. Corporate reputation. Oxford: Oxford University Press. fluctuaţia de personal. 29 22 . În fond. furnizarea suportului pentru dezvoltarea carierei şi asimilarea de noţiuni noi. la care se adaugă şi transformările complementare despre care am vorbit mai sus. recompensele. Understanding psychological contracts at work: a critical evaluation of theory and research. Hove: Routledge. Anthony Giddens. 128.jocul economic şi politic (a se vedea Samir Amin. şi Briner.31 Factorii care stau la baza contractului psihologic sunt: aşteptările angajaţilor în raport cu organizaţia. branding and people management. menţinerea unui climat al muncii Barrow. ei muncesc mai bine“. angajatul şi angajatorul.30 Bineînţeles că substanţa acestor contracte variază în funcţie de tipul de lor (a se vedea Tabelul 2). (2006). promovarea şi salarizarea corecte. (2005).B. (2001). Bringing the best of brand management to people at work. G. dezvoltare a carierei. Însuşi creatorul conceptului de brand de angajator remarca: „experienţa noastră indică faptul că atunci când li se dă angajaţilor mai mult control asupra condiţiilor de muncă. Indicatorii relevanţi care măsoară contractele psihologice sunt: corectitudinea proceselor de recrutare şi selecţie. caracteristicile organizaţionale şi valorile promovate la angajare. Ltd. 31 Thompson. J. asupra obligaţiilor mutuale pe care aceştia le au. comunicarea şi informarea permanentă a angajaţilor. p. p. The Employment relationship: a psychological persperctive. Acestea reprezintă tot atâtea motive care au determinat preocuparea pentru identificarea unor soluţii de reproiectare a strategiilor companiilor în direcţia employer brandigului. Benjamin R. S. The Employer Brand. Retorica dezbaterilor creează însă bariere şi complexe probleme cognitive. Cristopher K. corelaţiile corecte între atribuţiile postului şi pachetul de beneficii. Chase-Dunn). West Susseex: Ed. J. USA: Elsevier Ltd. P. N. securitatea muncii etc. UK. Contractul psihologic descrie aşteptările şi credinţele angajaţilor relativ la obligaţiile şi promisiunile reciproce. este vorba despre despre percepţiile celor două părţi. Barber. The Atrium. percepţia angajaţilor referitoare la îndeplinirea promisiunilor făcute de angajator.. au întărit relevanţa contractului psihologic. A strategic approach to HR. şi Mosley. migraţia forţei de muncă. R. 30 Conway. S. politicile şi practicile de recrutare. Mobilitatea crescută a personalului ca efect al globalizării a schimbat şi ea profund profilul aşteptărilor forţei de muncă. Conţinutul contractelor psihologice se traduce în percepţia organizaţiei asupra tratamentului egal. şi Bunderson.

muncă provocatoare şi perspective de angajare pe termen lung „O zi de muncă Să treacă dincolo de onestă“ contract. G. cit. Şi Hetrick. dar şi nenegociabile Părăseşte Retragerea Dizidenţă organizaţia angajamentului şi principială Martin.33 Rezultatele de relief ale contractului psihologic constau în: atitudinea şi comportamentul angajaţilor (identificarea cu munca şi cu organizaţia. op. p. prestând o muncă de calitate şi demonstrând angajament şi identificare cu organizaţia Angajatul Interes reciproc între angajat şi companie Ideologic Să demonstreze angajament credibil pentru o cauză valoroasă Obligaţii individuale Să participe deplin la misiunea/cauza organizaţiei prin a fi un bun cetăţean Beneficiar Credinţe despre natura umană precum: Caracteristici ale încălcării contractului Răspuns tipic la încălcare 32 Organizaţia şi angajatul împărtăşesc aceeaşi pasiune/cauză Interes faţă de sine. Angajaţi socializaţi Implicaţi principial angajat care care găsesc lucrează pentru bani satisfacţie în munca în sine Alb sau negru Zonele gri sunt Zonele gri negociabile (negociabile). p. siguranţa muncii şi zile de muncă plătite onest Relaţional Să ofere o carieră bazată pe training şi formare.34 Tabelul 2. siguranţa la locul de muncă. Ibid. Răspunsurile sunt măsurate pe o scală Likert de la 1 la 5. S.prietenos. 33 23 .32 În Tabelul 3 pot fi văzute câteva exemple de întrebări dintr-un chestionar destinat culegerii de date despre percepţiile angajaţilor din perspectiva contractului psihologic. performanţele angajaţilor. promovare. 120. gradul de absenteism. Tipuri de contracte psihologice Dimensiune Obligaţii organizaţionale Tranzacţional Gradul de securitate a postului. ataşamentul faţă de organizaţie). p. 130. oportunităţi. 134. numărul de plecări din companie etc... 34 Ibid..

De pildă. companiile au motive de temeinice de reproiectare a strategiilor pentru a concura realmente pentru a atrage talente şi a le menţine. De aceea.întoarcerea schimbul tranzacţional Bazele Complianţă şi Identificarea ataşamentului focalizare pe job organizaţia faţă de muncă şi cariera obligaţii la organizaţională cu Munca şi vocaţie este o Tabelul 3.35 Dar. sunt centraţi pe oportunităţi de dezvoltare.E. E. sănătatea contractelor psihologice este pusă la îndoială astăzi. Când nu li se satisface cererea. Creating high performance organizations. ca atare. dar recompense hic et nunc. ceva trebuie pus în locul loialităţii. recompense materiale corespunzătoare efortului.sagepub. Mai curând. www. nu mai acceptă să se supună unor practici sau decizii care nu le aduc beneficii. Siguranţa locului de muncă şi a pensiei garantate pe baza loialităţii şi productivităţii nu se mai potrivesc cu mediul socio-economic actual şi nu mai reprezintă o investiţie. un studiu pe un lot de companii americane a arătat că numai 16% dintre companii valorizează loialitatea şi numai 5% recompensează senioritatea. migrează uşor spre alte companii. provocări. Mai ales că populaţia tânără activă nu se mai proiectează în viitor în aceeaşi companie şi. În aceste condiţii.com. respect. (2005). 35 24 . Asia Pacific Journal of Human Resources. accesat în data de 12 noiembrie 2007. apelul la Lawler. Mostră de chestionar cu elemente-cheie ale contractului psihologic Întrebare Ar fi de aşteptat ca organizaţia să-mi ofere un loc de muncă sigur Compania îmi oferă salariu pe măsura muncii mele Compania îmi oferă oportunităţi de carieră Compania îmi oferă o muncă interesantă Compania îmi asigură condiţiile unui tratament corect din partea şefilor şi supervizorilor Compania îmi oferă suport în problemele din afara serviciului Compania îmi asigură un mediu de lucru sigur Compania îmi asigură training şi formare pentru a-mi presta munca Totuşi. Siguranţa locului de muncă nu mai este o ancoră pentru ei. Fenomenele contemporane evocate mai sus au transformat contractul psihologic în ceva nerealist şi chiar de nedorit.

300 de rezultate. al marketingului şi al managementului de resurse umane. Am adauga în acest moment câteva date-mărturie ale gradului de popularitate.36 La jumătatea anului 2008. Am evocat deja câteva studii care dau seamă de această evoluţie a notorietăţii de început.employer branding este o iminenţă. R. Your employer brand. 25 .000. mai ales prin faptul că multe companii mari au început să-l integreze în strategiile lor de business. În aceste condiţii.000. se înregistrau 150 de rezultate ale căutării. metodologice şi a rezultatelor trebuie să se constituie într-un overview asupra tuturor aspectele pe care tocmai le-am evocat. astfel încât. De pildă. presentation for Romania. pentru ca începând cu 2006 să devină din ce în ce mai cunoscut. pot reprezenta un fundament pe baza căruia să fie clarificate beneficiile sale de natură emoţională. Brandul de angajator – concept interdisciplinar Conceptul de employer branding este extrem de complex.000 de rezultate. să avem un tablou al interdependenţelor şi relaţiilor esenţiale care. existau deja peste 2. strategică şi financiară. o dată lămurite. în 2005 se înregistrau deja 10. Barrow caracterizează brandul de angajator ca fiind bazat pe o sumă de beneficii care „pot fi în mod implicit considerate garantate sau pot fi elemente importante în cadrul 36 Mosley. evoluţia prezenţei conceptului pe Google certifică notorietatea în creştere. al comunicării. a constrângerilor teoretice. Nu poţi defini brandul de angajator fără a te plasa în orizontul brandingului. În paginile româneşti însă. Analiza de până acum ne-a arătat că pentru a ajunge la el trebuie să ne plasăm la confluenţa mai multor domenii disciplinare. anul 2003 a însemnat un număr de 3. Notorietatea sa era încă mică în 2003. Vom trata conceptul analizând fiecare element al puzzle-ului.600 pentru ca în 2007 să explodeze la 229. Brandingul de angajator compensează realist aceste nevoi şi deschide poarta pentru angajamentul organizaţional al salariaţilor. slide 5. Spuneam în introducere că employer brandingul a apărut în anul 1990 când părintele său – Simon Barrow l-a folosit pentru prima dată în faţa unui auditoriu. nu se înregistrau mai mult de 1. o abordare cât mai onestă a domeniului său de definiţie.800 de rezultate. al relaţiilor publice. funcţională. În anul 2001. la acelaşi moment. la final. (2007).

J. un mediu de lucru foarte atractiv. (2004). brandul de angajator înseamnă sinergia promisiunilor. Brandul de angajator – proces de internalizare Barrow. Your employer brand. Şi Mosley. aspiraţiilor. 58.. Această personalitate a companiei îi poate determina sau nu pe stakeholders să se simtă ataşaţi de ea.G. Mosley. (2007). W. Miles şi Mangold au definit brandul de angajator ca fiind un proces de internalizare de către angajaţi a ideii de imagine de brand. 38 37 26 . valorilor şi culturii organizaţionale. R. slide 3. 65-87. Interne formale: sistemul de MRU. pp. „A conceptualization of the employee branding process“. Misiunea şi valorile organizaţiei Imaginea de brand dorită Surse şi modele de comunicare 1. ceea ce face ca o companie să fie unică. S. Mai mult decât atât. şi Mangold. Aceste beneficii se indentifică cu compania angajatoare. R. tehnologie de ultimă oră“37. 39 Miles. comunicarea internă Interne informale: cultura şi influenţa colegilor de muncă. ci employer brandul lor38.brand-ului de angajator – printre cele mai mari salarii. p. mai ales că cel mai important brand în vieţile majorităţii oamenilor nu este un serviciu sau un produs. op. S. Externe formale: publicitatea şi relaţiile publice Externe informale: feedback-ul clienţilor Psihicul angajaţilor Percepţia angajaţilor despre imaginea de brand dorită Contractele psihologice Imaginea brandului din perspectiva angajaţilor Rezultate – poziţia ocupată de companie în preferinţele clienţilor – profitul – satisfacţia angajaţilor – loialitatea consumatorilor – reputaţia pozitivă Figura 1. 3.. Journal of Relationship Marketing. liderii şi managerii 2. presentation for Romania. proces prin care sunt totodată motivaţi să promoveze această imagine stakeholders-ilor (Figura 1)39. cit.

. încorporând-o domeniului. p. Dacă brandingul de angajator se află la confluenţa atâtor domenii. op cit. S. employer brandingul le încorporează pe cele două. Cumva. Beneficii Differenţiatori Motive de a crede Brandul pe care oamenii îl achiziţionează Conceptul de brand de consumator Construirea unei experienţe pozitive a brandului pentru a atrage şi reţine consumatorii care să susţină brandul Punct central comun Misiune. valori şi caracter CONCEPTUL CENTRAL Asigurarea integrităţii brandului Beneficii Diferenţiatori Motive de a crede Conceptul de brand de angajator Brandul pentru oamenii lucrează care Construirea unei experienţe pozitive a brandului pentru a atrage şi reţine talente care să susţină brandul Figura 2 . dacă include managementul reputaţiei. Modelul integrat al brandului În plus. şi Mosley.Experienţa în cosultanţă a lui Barrow şi Mosley a contribuit mult la aşezarea domeniului brandului de angajator în sensul că l-au plasat deasupra HR Marketingului sau managementului reputaţiei. perspectiva impusă de cei doi asupra employer brandingului depăşeşte viziunea minimalistă a statutului de employer of choice al unei companii. 111. R. 27 . cei doi au construit un model integrat al brandului (Figura 2)40 potrivit căruia poziţionarea employer brandului este condiţionată de analiza realistă a conceptului intern de brand şi a celui extern şi alinierea lor la conceptul central.. Drept consecinţă. marketingul de resurse umane şi alte direcţii 40 Barrow.

cit. comunicarea internă (mai ales comunicarea pe verticală. W. nivelul spiritual al culturii organizaţionale). inclusiv cel de angajator. p. La acestea se adaugă mediul organizaţional formal şi informal. de ce este direct legat de experienţa de muncă. comunicare. 3. accesat în data de 16 decembrie 2007. Employer brand evolution: a guide to building loialty in your organization. de sistemul de dezvoltare a carierei individuale şi organizaţionale. Totuşi.. dar şi beneficii intangibile ca valorile şi cultura. Barrow şi Mosley au conceput un instrument suport în crearea brandului de angajator – „roata brandului de angajator“. sub presiunea soluţiilor în timp real. preferă paleative de moment. este foarte important ca realitatea brandului să fie totuna cu imaginea percepută din exterior. personalitatea companiei/corporaţiei.complementare şi înrudite. reputaţie externă. are nevoie de timp şi efort constant ca să producă rezultate. de valorile companiei (de altfel. Altfel spus. atunci mergând pe urmele lui Ruch41 de la Versant Consulting. Sunt doisprezece factori: viziune şi leadership. cel mai delicat palier este cel legat de acurateţea tratamentului profilului expectanţelor angajaţilor. sistemul de recompensare şi post-recrutarea. managementul performanţei. dezvoltare. când este vorba despre decizii. 9. aşa cum spun creatorii conceptului. Evident că beneficiile aduse de brandul de angajator nu vin peste noapte. corectitudine şi cooperare. de ceea ce înseamnă să lucrezi într-o companie şi de ce include beneficii tangibile ca salariul. De multe ori companiile. 41 28 . mediul de lucru. de sus în jos.versantsolutions. p. de sistemul de evaluare a performanţelor. Totuşi. de sistemul de promovare.. existenţa strategiei de brand de angajator poate fi un suport pentru problemele urgente ale companiilor. concentrându-se mai degrabă pe dimensiunea urgenţă. 42 Barrow. înţelegem de ce el reprezintă imaginea unei companii văzută prin ochii partenerilor săi şi ai potenţialilor angajaţi. Pentru că. De Ruch. de modul în care se face recompensarea performanţei. recrutare şi inducţie. şi Mosley. http://www. op.42 Aceasta este gândită pe baza factorilor cei mai relevanţi care exercită influenţă asupra brandului şi experienţei angajaţilor. programul de integrare a noilor veniţi sau direcţiile strategice de dezvoltare). R. şi mai puţin pe dimensiunea strategie. (2002). orice brand. Formarea brandului de angajator este dependentă în mod direct de cultura organizaţională. Unul dintre obstacolele în construirea sa este timpul. S. politici şi valori..

43 A trăi brandul ca angajat înseamnă a fi ataşat de brand. Orice activitate. Faceţi ca toate părţile ei – vânzări. fiţi convinşi că oamenii voştri vor trăi brandul. employer brandingul se câştigă. A trăi brandul 43 Olins. asistemţă. W. n. dar. În construirea brandului de angajator devine o necesitate controlul direcţiei deoarece. nu numai că îi scad performanţele.aceea. sau spaţiul lor de lucru. dacă nu se circumscrie unui proces conştient de definite. În momentul în care un angajat selectat are o reprezentare. modul în care îi abordezi pe candidaţi la interviu. sau relaţii cu stakeholders-i etc. în viaţa profesională. – Comportaţi-vă aşa cum vorbiţi. creată de o strategie de branding inflaţionistă şi vine în companie unde găseşte o realitate diferită. 79. cit. – Trataţi clienţii cu respect. – Fiţi consecvent şi coerent. sau feedback-ul cotidian dat angajaţilor. Câteva reguli simple. pentru credibilitate dovedeşti. ar fi face diferenţa: „– Organizaţi-vă afacerea în jurul brandului. Aduceţi-vă aminte că ei nu sunt Unităţi de Generare de Venituri. De fapt. – Instruiţi-vă oamenii să trăiască brandul. – Ascultaţi-vă clienţii. dacă HR marketingul se plăteşte. orice lucru mărunt din activitatea de rutină a unei firme trebuie tratate atent. nu mai recomandă compania ca un loc în care poţi avea o carieră. 29 .. atunci apare pericolul scăpării de sub control a imaginii. a-l reprezenta în majoritatea împrejurărilor. O dată ce aţi făcut toate acestea. în viaţa privată. în viaţa socială. spune Olins. relaţia dintre HR marketing şi employer branding este similară celei dintre relaţii publice şi advertising. sunt tot atâtea aspecte pe care trebuie să le controlezi în punerea în operă a strategiei. dezvoltare şi diseminare.. camuflat în sistem de protecţia angajaţilor. caută să plece şi. mai sensibil.n. op. brandul de angajator este departe de a fi o nouă strategie de reclamă sau un model de relaţii publice. Pentru reclamă plăteşti. – Conduceţi prin exemple de vârf. p. Ca atare.. plângeri şi conturi (şi resurse umane. astfel încât oamenii voştri să fie într-adevăr serviabili şi să dorească lucrul acesta.) – să comunice între ele şi să înţeleagă ce reprezintă brandul. în timp. plasând asitenţa sau plângerile (sau oricum doriţi să le spuneţi) în inima brandului. De pildă. ci oameni care pot să sprijine sau să vă dărâme compania. de unde le puteţi răspunde.

R. Ce fel de strategie de brand de angajator va ajuta agenda conducerii? 3.45 Apoi.. Ce fel de angajaţi apreciază cel mai mult organizaţia? De care dintre ei are nevoie acum şi în viitor? 11.. Ce fel de comportamente sunt caracteristice organizaţiei? Care sunt «momentele de adevăr» când organizaţia merge foarte bine/foarte prost? 8. A poziţiona brandul este „arta şi ştiinţa de a ţinti audienţa potrivită cu cele mai convingătoare beneficii şi mesaje ale brandului“. S. Care este cea mai bună metodă de segmentarea a angajaţilor în ceea ce priveşte caracteristicile culturale sau nevoile distincte? 9. cel mai important. Câţiva paşi sunt funciari în construirea strategiei de branding de angajator. valorile şi scopurile companiei în care lucrează. Care consideră angajaţii că este elementul caracteristic şi distinctiv al companiei? Există o părere împărtăşită de toţi angajaţii? 6.înseamnă. Ibid. Care sunt factorii actuali responsabili de implicarea şi angajamentul angajaţilor? 4. „. trebuie să răspundem la o sumă de întrebări obligatorii: „1. a aprecierii colegilor şi managerilor şi. Care sunt cele mai eficiente canale de comunicare cu angajaţii. 30 . ci o realitate. atât de sus în jos cât şi de jos în sus? 10.. 62. în ultimă instanţă: brand engagement.. Ce fel de cultură organizaţională există în acest moment în companie? Cât de consistentă este ea în toate diviziile? 5. Barrow şi Mosley ne dau reperele preţioase şi de această dată. a încrederii în misiunea. op. trebuie să poziţionâm brandul. p. Cum va susţine un brand de angajator mai puternic strategia de afaceri? 2. Încrederea aceasta se alimentează din faptul că promisiunea brandului nu este o poveste. şi Mosley. Care sunt principalele cerinţe ale acestor grupuri-ţintă în contextul pieţei muncii? 44 45 Barrow. Întâi de toate..un grad înalt de consistenţă şi continuitate este imperativ pentru a menţine integritatea şi credibilitatea brandului“44. Ataşamentul emoţional este o rezultantă a satisfacţiei pe care o resimt angajaţii pentru o treabă bine făcută. 67. p. cit. Oamenii înţeleg foarte bine scopul şi valorile companiei (implicite sau explicite)? Cât de mare este diferenţa între ideologia afirmată de companie şi ceea ce angajaţii experimenteză cu adevărat? 7.

atât pentru angajaţii viitori cât şi pentru potenţialii candidaţi?“46 Printre aceste întrebări revine în mai multe rânduri problema culturii organizaţionale (îi vom acorda o atenţie anume într-o secţiune dedicată). claritate şi relevanţă. sentiment şi acţiune. Cea mai răspândită este cea a scalelor bipolare care descriu preferinţele generale ale organizaţiei. Contextul poate fi înţeles prin problematizări de tipul: De ce a fost brandul lansat acum?. – Partea negativă a lucrurilor. Care sunt cele mai atrăgătoare şi determinante atribute organizaţionale. Cultura companiei este de fapt realitatea brandului pentru că ea înseamnă percepţia grupului asupra modului în care se fac sau merg lucrruie într-o firmă. Există mai multe metode de investigare a culturii despre care vom mai vorbi. 31 . analogie şi metaforă este cea descrisă ar fi cea prezentată în cele ce urmează: „– Partea pozitivă a lucrurilor. Ghid de supravieţuire: Ce nu ţi se spune la intrarea în companie că trebuie să ştii pentru a supravieţui şi a prospera? Antieroi: Cine sunt oile negre ale companiei şi de ce? Necrolog: Ce ar trebui scris pe piatra de mormânt a companiei dacă ar da faliment a doua zi? Iad: Care sunt caracteristicile principale ale unei zile de muncă infernale?“47 Barrow şi Mosley aplică în compania lor People in Business şi un model de lansare internă a unei strategii de employer brand.. Raţiunea se referă la înţelegerea raţională. Cel mai bun lucru: Ce ai pune într-o reclamă pentru a prezenta cel mai bun lucru pe care organizaţia îl oferă? Eroi: Cine ar putea sta la loc de onoare în organizaţie şi de ce? Legendă: Cum ar spune Disney povestea organizaţiei dacă ar face un film din asta? Cele mai bune melodii: Ce melodii ai pune pe un album dedicat companiei? Ziua perfectă: Descrie o zi perfectă la locul de muncă. Ce tehnică am putea folosi pentru a afla care este percepţia angajaţilor despre brandul de angajator? O tehnică interesantă. Înţelegerea raţională se descompune în context. a interviului bazat pe asociere. Ce 46 47 Ibid.12. p. Ibid. Cu ce ajută afacerea?. 86. bazată pe trei dimensiuni cheie: raţiune.

fiind el din nou trmis cu o altă asemenea Povară. care erau surprinşi să-i vadă pe oameni stând de vorbă cu Cărţile. în care-i vorba de un Sclav Indian. Însă Indianul (în pofida acestei dovezi) negă cu nevinovăţie Faptul. predându-i restul acelei Persoana la care se ducea. dată fiind inflaţia comunicaţională comtemporană. şi negăsind cantitatea de Smochine corespunzătoare cu ce se spunea acolo. în cazul nostru o negociere între două enciclopedii de semnificaţii: a creatorilor mesajului şi a angajaţilor. adică atitudini şi comportamente consonante cu viziunea brandului. Însă. dacă Ea n-o să-l vadă mâncând Smochinele.beneficii le aduce angajaţilor?48 Claritatea brandului de angajator se obţine prin simplitatea mesajului şi caracterul direct al acestuia. El luă Scrisoarea şi o ascunse sub o Piatră Mare. Însă înainte de a se atinge de ele (ca să prevină orişice Învinuire). mărturisi Vina. acesta. or the Secret and Swift Messenger din 1641. După câtva timp. după ce citi Scrisoarea. şi cărora le venea greu să creadă că Hârtia ar putea vorbi. ca pe o Martoră falsă şi mincinoasă. blestemând Hârtia. pp. fiind trimis de Stăpânul lui să ducă un coş cu smochine şi o Scrisoare. este important să ne asigurăm că angajaţii receptează exact semnificaţiile pe care le dorim. decodificarea mesajului reprezintă mult mai mult: un proces de negociere de semnificaţii.. mai ales când este vorba despre lucruri noi precum a fost inventarea scrisului: „Cât de ciudat a putut să pară Meşteşugul acesta al Scrisului la prima lui inventare. Evident că de multe ori trebuie să punem în paranteze detalii sau informaţii la care nu putem renunţa uşor. Există o Legendă foarte frumoasă în legătură cu povestea asta. mâncă cu lăcomie o mare Parte din ele pe când mergea pe Drum. aceasta. vizăm obţinerea angajamentului salariaţilor. el însuşi.. îl învinui pe Sclav că le-a mâncat. precum şi cu o Scrisoare care spunea Numărul exact de Smochine ce trebuiau să fie predate. nu o să poată nicidecum săl pârască. Dar. liniştindu-se la gândul că. A comunica viziunea nu înseamnă a transmite mesaje pe care un public le receptează şi le decodifică în acelaşi fel în care desfacem un colet pe care tocmai l-am primit. potrivit Obiceiului său de mai înainte. o putem înţelege de la americanii aceia descoperiţi de curând. făcându-l să afle ceea ce Scrisoarea spunea împotriva lui. 32 . Nu trebuie să uităm că prin mesajul transmis de brand. Umberto Eco evocă o poveste pe care John Wilkins o spune în Mercury. însă fiind de data asta învinuit şi mai tare decât înainte. 131-132. poveste care explică foarte sugestiv subtilităţile procesului de decodificare. Atunci când trimitem un colet suntem siguri că el va ajunge la destinatar cu exact conţinutul pus de noi.. a mâncat pe Drum o mare Parte din Povara lui. admirând Hârtia 48 Ibid. în calitate de receptori.

5. cel de-al doilea element al modelului de promovare a brand engagement-ului înseamnă angajament de tip emoţional realizabil prin leadership. anterior şi independent în raport cu forma. 3-4). De pildă. S. Sentimentul. sensul este ceva care se construieşte în procesul de comunicare. iar codificarea mesajului este un proces creativ. adică este împachetat într-un limbaj ca un colet care trebuie trimis. 1707. subiectul creează sensuri noi sau modifică sensuri vechi: mesajul se autogenerează în însuşi procesul comunicării. (2002).. care consideră că ar exista un miez al mesajului. Acesta este apoi codificat.. cu orizontul de viaţă al angajaţilor. Limitele interpretării. Nicholson. nu apriori. adică pe stăvilirea semiozei nelimitate în ultimă instanţă.A. Relevanţa este un alt punct sensibil deoarece. claritatea mesajului trebuie să se concentreze pe echilibrarea subtilă a planurilor denotativ şi conotativ. (1996). ca în ceea ce I. de genul modelului Shannon-Weaver. p. aşa cum arată şi minunata poveste de mai sus.“50 De aceea. pp. cit. R. Angajamentul activ se obţine prin Eco.“49 Prin urmare. În viziunea lui Richards. Richard foloseşte această sintagmă plină de culoare pentru a-şi vărsa dispreţul asupra unor abordări din teoria comunicării..51 Un lucrător poate înţelege mesajul. dar nu pentru angajaţi. 135-136. În timpul şi cu prilejul exprimării mesajului. op. de cele mai multe ori. London. companiile lansează branduri de angajator ale căror valori nu se colează cu cele ale angajaţilor sau pur şi simplu nu le spun nimic. Bucureşti: Ars Docendi. Bazele epistemologice ale comunicării.ca pe un Lucru Dumnezeiesc. ne putem pune întrebarea dacă angajaţii Nokia se simt conectaţi. Un mesaj poate fi relevant în termeni comerciali. mesajul nu există înainte de a fi codificat (exprimat în limbaj articulat). Pontica. Richards numeşte cu aversiune «teoria comunicării ca vulgară împachetare». atâta vreme cât mesajul principal este Nokia. (3 ed. Receptorul nu trebuie decât să decodifice. U. Constanţa: Ed. şi Mosley. D. 50 49 33 . dramatizare şi implicare. independent de experienţa utilizatorului: „Conţinutul nu este simplă transferare a ceva sub o anume formă sau datorită unei anume forme. dar poate să nu se simtă ataşat sau să nu fie activ în sensul prescris de brand. pp. important este ca mesajul brandului să fie conexat cu experienţa de muncă. connecting people? Oricare ar fi răspunsul la întrebarea. Borţun. adică să despacheteze coletul. iar pe viitor promise cea mai mare Fidelitate în orice Însărcinare. 51 Barrow.

(. (2003). ci se realizează prin derivare (inferenţial). p. Interesant este că fiecare va încerca.ro. A construi evenimente care să aibă scenarii. să poată fi jucate asemenea unei piese de teatru sau unui film are un impact extraordinar în obţinerea ataşamentului şi în investirea cu credibilitate a mesajului. dacă acesta din urmă nu are contact direct cu angajaţii ca să le certifice implicarea. să păstreze şi să protejeze situaţia care îi convine cel mai bine. viziunea şi valorile brandului. Goffman52 porneşte de la ideea că „viaţa socială este o scenă. Dramatizarea sprijină şi ea mesajele cheie ale brandului. I. gestionăm impresiile în direcţia descrisă de filosofia. Dacă viziunea brandului nu este misiunea personală a managementului de top. o imagine socială favorabilă îmbracă forma artei gestionării impresiilor. astfel încât să se comunice pe ei înşişi într-o manieră pozitivă şi să-şi controleze imaginea socială tot în direcţia unei percepţii favorabile. Acest «joc de practici defensive şi protective».“53 Translatat la 52 53 Goffman. pp.. şi Ionescu.. că indivizii sunt actori care îşi asumă o anume partitură şi anume roluri. să ajusteze impresiile astfel încât să definească.A. Stanciu. op.) urmărind explicitarea modului în care individul îşi exhibă propriul eu. Comunicare. atunci brandul este doar o formă fără fond.leadership activ (abordarea mecanismelor leadershipului o vom trata pe larg într-o secţiune specială). de a conserva un climat favorabil de comunicare în organizaţie şi de a atinge performanţe organizaţionale. prin dramatizare. activităţile individuale şi comunicarea organizaţională nu se produc raţional. Până la urmă..) Prin arta gestionării impresiilor Goffman înţelege totalitatea tehnicilor utilizate de fiecare individ sau de un grup cu scopul de a-şi arăta propriul sine într-o lumină optimă. Bucureşti: Ed. Viaţa cotidiană ca spectacol. Explicaţiile lui Goffman legate de gestionarea impresiilor sunt foarte utile în înţelegerea mecanismelor de influenţă. industriale. Şt. pus în operă de fiecare individ cu scopul de a-şi negocia. din mesajele verbale şi nonverbale transmise şi interpretate în legătură cu propriul sine şi activitatea sa derivă alte mesaje cristalizate în percepţii şi impresii structurate mai apoi în reguli şi norme. Goffman a numit această viziune dramaturgică. 39. M. În Viaţa cotidiană ca spectacol. 34 . acţiunile sale în faţa celorlalţi în relaţiile de muncă. modul în care dirijează şi controlează impresiile pe care alţii şi le fac despre el. altfel spus. cit. El a studiat structuri sociale concrete (domestice. 233-234 şi passim. în cadrul acestor interacţiuni de prezentare şi acţiune a sinelui. Concluzia lui Goffman este că viaţa socială.. comerciale etc. în ultimă instanţă.

manierea de comunicare etc.55 Pentru un brand. pune în operă mesajul brandului (de exemplu. concretizează.54 Concretizarea promisiunilor brandului nu se produce de la sine.. De asemenea. prin sesiuni de lucru la care participăm în calitate de angajaţi. Ultimul ingredient al modelului de promovare a angajamentului faţă de brand este acţiunea.nivelul brandingului de angajator. se schimbă modul de a lua decizii. cit. Aceasta se obţine prin activităţi pe care le facem în fiecare zi la locul de muncă. Greşeala cea mai frecventă a echipei manageriale este de a se asigura că mesajul brandului a fost transmis şi primit şi 54 55 Barrow.. 141-144. Angajaţilor trebuie să li se confirme permanent că mesajele transmise în exterior de brand sunt confirmate de realitatea internă. p. normele şi scenele proprii ale spectacolului de comunicare a mesajelor brandului. De aceea. nu înseamnă că îşi vor schimba imediat şi comportamentul. Nu avem nevoie de evenimente majore. felul în care se oferă recompensele. Continuitatea reprezintă ultima redută a acţiunii. faptele înseamnă infinit mai mult decât vorbele atunci când trebuie să ne asigurăm că am obţinut ataşamentul angajaţilor. Ibid. S. În fine. acest model oferă un suport pentru ca o companie să-şi construiască regulile. este important ca ei să fie cooptaţi în dezvoltarea campaniilor de publicitate externă ale brandului. chiar dacă ai cel mai activ lider şi cel mai bun film despre brand. ci de facilitarea acelor situaţii şi contexte în care să ne formăm comportamente care să exprime mesajul brandului. Un alt punct de interes este păstrarea consistenţei dintre comunicarea internă şi externă.). acestea nu valorează mult fără implicarea şi participarea audienţei. pp. Ea înseamnă schimbare comportamentală şi presupune concretizare.Aceasta este cel mai greu de câştigat pentru că a păstra prospeţimea şi forţa mesajului brandului pe termen lung reprezintă un efort creativ solicitant. op. Astfel poţi menţine chiar zece ani un brand (cazul Stella Artois este de referinţă în acest sens). Ca să înceapă să şi-l schimbe ei trebuie să vadă că top managementul face transformări tangibile.. şi Mosley. consistenţă şi continuitate. 35 . 144. Chiar dacă angajaţii cred mesajul. R. ci ca un serial. este important ca employer brandul să fie tratat nu ca un film.

pentru că ar fi doar o modă. Acest mix este construit în două clase. Importante sunt mai ales rolurile pe care este inerent să şi le asume echipa responsabilă de employer branding. recompensă şi recunoaştere. 56 În termeni financiari aceste eforturi par destul de costisitoare. sisteme interne de măsurare. evaluarea performanţei. valori şi responsabilitate socială. senior leadership. Cele două clase cuprind împreună douăsprezece dimensiuni: recrutare şi inducţie. 161. leadership şi responsabilitatea socială corporativă. Dar scopul strategiei de branding de angajator este tocmai acela de a reduce cheltuielile de recrutare. Din experienţa celor doi specialişti reputaţi în branding decurg cinci roluri ale echipei: „stabileşte natura brandului de angajator care va ajuta organizaţia să îşi atingă obiectivele. găseşte măsurile potrivite şi facilitează discuţiile managementului asupra lipsurilor de performanţă rămase între brand-ul de angajator actual şi cel dezirabil“. şi anume. mixul brandului de angajator. suport tehnic. Or. doar prin livrarea mesajului strategiei de brand. de retenţie a personalului. dezvoltă o bună relaţie de muncă cu numeroşii manageri ale căror decizii vor trasa părţile componente ale mixului brandului de angajator. ci pentru că realmente fac diferenţa pe o piaţă concurenţială extrem de strânsă. administrează mijloacele de comunicare necesare atingerii publicurilor ţintă. 36 . părţilor şi departamentelor implicate. comunicare internă şi reputaţie externă. Aceste dimensiuni acoperă ţintele şi aria de acţiune a strategiei de branding de angajator.cam atât. Această sinergie se înseamnă oglinda mixului de marketing. compania nu se transformă de la sine.. mediul de lucru. dezvoltare şi învăţare. Responsabilitatea socială corporativă este un ingredient al brandingului de angajator ale cărui beneficii în 56 Ibid. atât din interior cât şi din exterior. Ele nu sunt importante pentru că astăzi sunt supralicitate. echipa managerială. de formare etc. Mixul de branding de angajator relevă integrarea unor dimensiuni cărora le vom da o atenţie aparte: cultura organizaţională. p. ci o sinergie a tuturor aspectelor. politică şi practică. construieşte o poziţionare eficientă a brandului de angajator şi câştigă implicarea şi aprobarea conducerii în legătură cu resursele şi schimbările culturale necesare pentru a transforma ideea în realitate. Efortul nu este o povară finaciară în plus.

Programele de responsabilitate socială au impact direct asupra calităţii vieţii angajaţilor. a comunităţii din care fac parte. în ataşament organizaţional şi atractivitate ca angajator. social şi de mediu.. compania trebuie să ofere o asigurare că mediul. tot ce are impact direct sau indirect asupra angajatului sunt în atenţia sa protectivă. tangibil. Este totuşi important să întărim ideea că aşa-zisele intervenţii aparent banale fac diferenţa.. Apoi a spus: «Există însă o problemă. op.30 şi 4 după amiaza.» «Care anume?» a întrebat colega mea. a răspuns directorul. comunitatea. închidem pentru prânz între 12. «Deservirea». bine». ceea ce înseamnă mai mult decât un simplu angrenaj ideologic. 75-76. pp. O astfel de încredere câştigată se traduce în capital de brand de angajator.“57 Morala este evidentă. Poate că responsabilitatea socială este un bine general iluminist deghizat însă. preocupată şi implicată prin acţiuni clare. ci şi de politicile publice de pe agendele guvernelor. a continuat directorul.» A urmat o pauză. 37 . reduce costurile pe termen mediu şi lung. De pildă. «Ei. Şi să ştiţi că tocmai atunci vor să vină majoritatea clienţilor. Multe companii de pe piaţa globală au înţeles că brandul de angajator construit coerent şi cu specialişti aduce un return of investment.termeni de dezvoltare durabilă şi competitivitate sunt susţinute nu numai de board-urile marilor corporaţii. Directorul de sucursală o aştepta – bine pregătit. deoarece pune în centru preocuparea pentru cele trei puncte nevralgice ale societăţii contemporane – economic. De fapt. Una dintre colegele mele a vizitat o sucursală dintr-un orăşel din nordul Potugaliei. coerente şi constante. În locul răsplătirii unei loialităţi în care angajaţii nu mai cred. «după cum ştiţi. aceste dimensiuni ale mixului de employer brand sunt direcţii de acţiune prin care poţi face intangibilul. creşte gradul de satisfacţie a clienţilor. «Marketingul. cit. W. A oferi cu adevărat clientului servicii prietenoase. iată o butadă extraordinară pe care o evocă Olins: „O echipă din care făceam parte efectua un studiu pentru o bancă portugheză. Ea l-a întrebat care era cel mai important factor care influenţa atitudinea sucursalei. 57 Olins. personale şi precise. Cum să îi deservim dacă am închis?» E inutil să mai precizez că directorul sucursalei tocmai se întorsese de la un curs de marketing.

Este deja un loc comun că o mare problemă pe piaţă este găsirea acelor manageri talentaţi. Angajaţii au însă nevoie să reînveţe să comunice direct: o comunicare atentă. umană.Un alt exemplu este orientarea excesivă spre cultura de tip High Tech a sectorului bancar. Ei aduc capital de imagine pozitiv companiei şi îi susţin reputaţia de angajator de primă linie. dar cu şi mai multe idei. cu multe cunoştinţe. Cu ajutorul revistelor de specialitate companiile s-au lansat de ceva vreme în competiţii şi care se finalizează cu topuri ale celor mai adorate dintre ele. Brandingul de angajator nu înseamnă o reclamă. Întreaga comunicare externă. Dar nu numărul sucursalelor va fi (din punctul de vedere al brandului de angajator) miza. compania a dechis şi va deschide mai multe sucursale şi agenţii în toată ţara. Numai că majoritatea clienţilor vor să fie trataţi direct de angajat. Bineînţeles că o mare provocare în a atinge aceste standarde este construirea unei echipe manageriale. implicată. caldă. ci calitatea comportamentelor angajaţilor dezvoltate în relaţia cu clienţii. de aceea venim lângă tine“. Printre criteriile de ierarhizare a companiilor de top amintim: oportunitatea implicării active a 38 . de resurse umane sau de branding. Topurile Fortune din Statele Unite ale Americii sau The Sunday Times din marea Britanie sunt de notorietate. De pildă. Un exemplu în acest sens este Raiffeisen România care a redeschis sezonul la relaţia face to face cu clienţii. Noul mesaj al băncii începând cu 2007 este „Reuşim împreună“. produce un grand mare de satisfacţie clienţilor şi profit. De aceea. ci să fie format de la recrutare până la evaluare şi recompensare în realitatea internă a brandului. orice manager talentat vrea să se identifice cu o companie din topul celor mai puternice din lume. Şi din acest punct de vedere. chiar dacă în ultimii doi ani companiile au bugete mari şi chiar structuri dedicate employer brandingului în cadrul departamentelor de comunicare. Şi această calitate nu înseamnă să urmeze un training ca specialistul nostru în marketing de mai sus. dar şi internă gravitează în jurul ideii de apropiere: „Credem în relaţiile apropiate. o parte din bănci au reluat sistemul human to human. strategia de brand de angajator este orientată pe construirea şi dezvoltarea dimensiunii angajator de top sau employer of choice. Pe acest fond. ci să ai angajaţi mulţumiţi. aceasta nu înseamnă că este suficient pentru o imagine credibilă de angajator de top. care trebuie să se coleze pe cea care este exprimată în exterior. Altfel spus. Este un rezultat al cercetării faptul că un angajat satisfăcut de organizaţia în care lucrează.

. echipa şi colegii (percepţia despre munca în echipă). sistemul de training şi cel de dezvoltare a carierei. sistemul de beneficii competitiv. cit. care respectă egalitatea şanselor. Există chiar organizaţii care desfăşoară acţiuni care pun în centru scopul de a deveni angajatori de top. 39 . Cercetarea anuală pentru a alcătui topul celor mai buni angajatori se bazează determinarea primelor opt criterii în funcţie de care angajaţii îşi aleg cele mai apreciate companii. Organizaţia britanică Cele mai bune companii realizează anual o competiţie sponsorizată de guvern şi The Sunday Times.. siguranţa locului de muncă. dar care nu se pliază pe valorile companiei şi care vor creşte costurile de selecţie. Filosofia sa este aceea de a contribui la sprijinirea calităţii muncii şi a relaţiilor de muncă. sistemele de management motivaţional. raportul program de lucru-timp liber.000 de salariaţi. op. forumurile sau analizele de competitivitate. Instrumentele folosite sunt cercetarea. şi Hetrick.. Pe de altă parte. G. Ibid. accesul la decizie şi altele asemenea.angajaţilor în proiectele companiei. este vorba despre politici ale angajatului de prestigiu şi nu ale angajatorului de top. Populaţia investigată este de 18. gradul de stres organizaţional. sistemul de recompense şi beneficii (gradul de satisfacţie a angajaţilor în raport cu salariul şi celelalte beneficii oferite de organizaţie). dezvoltarea carierei59. Criteriile sunt: leadershipul (ce cred angajaţii despre conducerea organizaţiei şi gradul de identificare al acestora cu valorile organizaţiei). Pentru o companie aceste politici se traduc astfel: „noi nu suntem angajatori de top pentru că nu dorim să avem un număr mare de angajaţi calificaţi. angajamentul organizaţional (ataşamentul angajaţilor în raport cu jobul şi cu organizaţia).58 Care sunt cele mai bune politici aplicate de angajatorii de prestigiu? Studiile au structurat două categorii. 275. managementul de linie (percepţiile angajaţilor referitoare la comunicarea cu şeful direct). Pe de o parte. S. p. sistemul flexibil de formare continuă şi adaptat pieţei şi aşteptărilor organizaţionale şi ale salariaţilor. 276. p. oportunităţile de promovare. gradul de implicare socială (percepţia despre impactul pozitiv al companiei pentru societate). flexibilitatea programului de lucru. vorbim despre politici bazate pe ideea că organizaţia este un loc de muncă extraordinar. nici nu dorim să avem angajaţi care să rămână în companie dacă nu au performanţe şi subliniem acest lucru în cadrul 58 59 Martin.

63 Ruch.. să atragi şi să implici cât mai mulţi salariaţi. să înţelegi promisiunile brandului. reîmprospătarea valorilor brandului prin cadouri simbolice oferite angajaţilor. Dorim să comunicăm. Din perspectiva construirii loialităţii. a responsabilităţilor lor în crearea imaginii de brand şi a implicării lor în consolidarea acesteia. definirea brandului pe baza culturii organizaţionale. De pildă. să te asiguri că schimbările în interior urmează logica strategiei de brand. W. op. De aceea. Mackenzie şi Glynn fac următoarele recomandări pe baza cărora poate fi comunicată strategia de brand: să construieşti mesaje care pot fi comunicate „la pachet“ cu fapte concrete. măsurarea eficacităţi brandului de angajator şi pe baza Ibid. astfel încât să întăreşti cele spuse de companie (povestea intermediarilor trebuie să fie aidoma celei spuse de tine).“60 Aceste categorii de politici au limitele lor. 62 Ibid. cit. implementarea promisiunilor alese pe baza vocii brandului şi integrarea canalelor multiple de comunicare. câştigarea angajaţilor prin programe educative consistente. dezvoltarea unei promisiuni a brandului de angajator care să descrie valorile reale în care cred angajaţii. pp.61 Govendik62 sugerează următoarea abordare pentru a-i implica pe lucrători în definirea brandului de angajator: înţelegerea brandului de angajator cu ajutorul şi prin prisma angajaţilor. pentru o bună funcţionare a mecansimului brandingului de angajator este recomandabil un mix de politici. să înţelegi momentele-cheie ale recrutării. 61 60 40 . care solicită un nivel ridicat de abilităţi şi o motivaţie puternică. dar şi în exterior. să identifici în special punctele pentru care oamenii ar accepta oferta ta. construirea unei imagini a brandului de angajator care poate fi promovată şi în interior. însă. să trasezi un canal colateral de infomaţie. că avem o cultură bazată pe performanţă.politicilor noastre de managementul performanţei. evidenţierea valorilor brandului prin persuadarea angajaţilor în direcţia înţelegerii brandului. în special elementele nenegociabile.. 279-280. crearea atributelor şi viziunii brandului care să reflecte realitatea brandului prin intermediul unor ambasadori ai brandului. p. să ştii ce îi atrage pe oamenii din companie.. 277. organizarea de evenimente care să pună în centru atributele principale ale brandului. Ibid. Ruch63 propune un ghid în care structurează acţiuni precum: evaluarea culturii organizaţionale pe baza cercetării.

declarate extern şi confirmate intern.edu.evaluării unor activităţi de resurse umane ca recrutarea. Indiferent însă de politicile pe care le alege o companie ca să pună în operă o strategie de brand. permit unei companii să atragă candidaţii adecvaţi. S. 64 41 . şi Hetrick. K. motivarea şi reţinerea personalului. în fine. mesajele trebuie să fie construite punând în centru credinţele şi nu intenţiile – credinţele transmit esenţa brandului şi creează acceptare. această axă se referă la o recrutare reuşită. care pot fi buni promoteri ai imaginii pozitive pentru publicurile externe. iar pentru cealaltă jumătate pe cele tradiţionale.. www. Axa 1 – implicaţia avantajului competitiv. utilizarea pentru jumătate din mesaj prezentări media curente. În termeni simpli. Bergstrom64 recomandă pe linia brandului intern: claritatea – definirea mesajului promovat. O dată selectaţi. Journal of Integrated Communications. „Delivering on promises to the marketplace: Using employment branding to build employee satisfaction“. să vorbească pe limba lor. op.nwu. cultură – înţelegerea culturii organizaţiei pentru a preîntâmpina rezistenţele şi pentru a găsi mecanismele de implicare a salariaţilor în povestea nouă.. ea trebuie să se aplece cu mare atenţie asupra mesajelor pe care le comunică astfel încât să vândă brandul de angajator. G. valorile. M. O recrutare Bergstrom. Iată câteva sugestii legat de mesaje: ele trebuie să fie construite în limbajul angajaţilor. angajament – întărirea permanentă a valorilor brandului şi învăţarea continuă. şi Anderson. comunicare – folosirea canalelor de comunicare pe care angajaţii le agrează. recompense – acordarea unor pachete de beneficii diferite celor care promovează valorile brandului. Implicaţii ale brandului de angajator la nivel strategic Putem structura implicaţiile strategice ale brandului de angajator pe cinci axe. Axa 2 – implicaţia atragerii. 65 Martin.medill. (2000). leadershipul şi cultura organizaţională formale. angajării şi menţinerii persoanelor potrivite cu organizaţia. aceşti candidaţi contribuie la profit şi la cresterea cotei de piaţă. şi. toate mesajele trebuie să se sprijine pe materiale care răspund obiectivelor. utilizarea umorului pentru că este cel mai convingător mod de a demonstra că este vorba despre lucruri serioase65. cit. Promisiunea. altfel spus.

.66 66 Ibid. 42 . internalizare (în ce cred?). 162. posesiune psihologică (este al meu?) şi implicare (voi rămâne?) angajamentul este produsul unei sinergii complexe. Iată o poveste adevărată grăitoare în acest sens. p. ci pe cei mai potriviţi cu postul şi compania (este adevărat că strategia de brand de angajator înseamnă să atragi şi talente). pentru că nu s-a prezentat nimeni. După un număr de câţiva ani. Axa 3 – implicaţia creşterii gradului de satisfacţie personală a angajaţilor. Morala este că până să găseşti candidatul perfect ajungi să nu mai ştii ce trebuia să cauţi pentru că a trecut foarte mult timp. Consecinţele acestei axe se văd direct în perfomanţa individuală şi organizaţională. Aşadar. reducerea costurilor de recrutare şi a celor de selecţie plus un timing echilibrat duce o companie mai departe cu un pas (sau mai mulţi: creşterea retenţiei personalului. au hotărât că este cazul să desfiinţeze postul. în climatul organizaţional mai bun. O mare companie americană a scos la concurs un post de director de marketing. Este vorba despre sinergia dintre componentele prezentate de Figura 3. Axa 4 – implicaţia asupra obţinerii angajamentului organizaţional. reducerea fluctuaţiei de personal prin confirmarea respectării promisiunii). Dependent de componente precum identificare şi identitate personală (cine sunt?).reuşită nu înseamnă neapărat a-i atrage pe cei mai talentaţi de pe o piaţă.

încredere. angajarea se bazează pe o carieră pe termen lung. De fiecare dată. dincolo de cuvinte sunt acţiunile. Tipul angajaţilor creativi se referă la persoanele care aduc valoare brandului. inginerilor de design. adevărul poveştii pe care o spune brandul. Ei fac parte din categoriile senior managerilor.). Entităţile a căror sinergie contribuie la obţinerea angajamentului organizaţional Bineînţeles că sinergia acestor componente nu este o chestiune facilă. Sunt recrutaţi de obicei din interior. mai ales. analiştilor financiari. Diferite categorii de personal au o importanţă diferită. primesc beneficii prin care să fie stimulaţi să rămână în organizaţie şi să fie ataşati misiunii acesteia. Din punct de vedere al strategiei de brand. Angajaţii aşa-zis tradiţionali (tehnicieni.Identitate corporatistă Comunicarea şi brandul de angajator Viziunea şi leadership-ul corporatist Credibilitatea şi competenţa departamentului de resurse umane Calitatea metodelor de recrutare şi angajare Strategia corporatistă Strategia de HR şi managementul talentelor Figura 3. compania trebuie să se sprijine pe această categorie de angajaţi deoarece ei sunt direct implicaţi în crearea brandului prin faptul că participă la punerea în operă a politicilor de angajator de top şi la crearea şi suţinerea propriu-zisă a brandului. administratori etc. Este vorba despre investirea cu valoare diferită a capitalului uman dintr-o companie. deşi nu sunt unici pentru că profilul lor este mai uşor de găsit pe piaţa muncii reprezintă un segment care 43 . mesajele şi. Axa 5 – implicaţii ale segmentării resurselor umane. Relaţia cu ei este bazată pe comunicare. Sunt mai multe tipuri de segmentare care au consecinţe diverse în construirea reputaţiei.

dar trebuie trataţi corect. deoarece în grupul lor. Ei sunt rari. ci a unei relaţii bazate pe încredere. pot spune o poveste negativă sau pozitivă despre companie. o relaţie de tip tranzacţional: recompensare în funcţie de productivitate şi perfomanţă. managerii de proiect etc. mai ales că o companie trebuie să accepte că ei lucrează pentru mai mulţi clienţi de pe piaţă şi au. realmente.trebuie stimulat nu neapărat în direcţia obţinerii atasamentului. reprezintă o sursă extraordinară pentru afacerile şi ideile noi. Dintre ei fac parte consultanţii. 44 . influenţă asupra reputaţiei companie. Partenerii de afaceri sunt o categorie aparte. profesorii din mediul universitar. Muncitorii nu au nepărat o influenţă directă asupra imaginii companiei. conform promisiunii contractuale. Ei trebuie cultivaţi.

dar nu a putut. (…) Multe organizaţii par să aibă dificultăţi în a înţelege ce este un brand. 45 . care au vrut să-şi construiască adăpost ca să se apere de lup. cum să facă bani cu el“. Erau o dată trei purceluşi. Cei doi.. mijlociul. Purceluşul cel mic şi-a continuat traba şi le-a spus că. Cum se construieşte un brand de angajator? Oamenii îşi părăsesc şefii. nu companiile A construi un brand de angajator este similar cu a construi o casă. o proiectare hiperbolizată a imaginii de sine a companiei sau a aşteptărilor stakeholders-ilor este un început indezirabil. va fi un adăpost foarte bun în calea lupului. Acest nu isprăvise şi lucra din greu la o casă din piatră. „Nu este uşor de construit un brand de succes. Purceluşul mare era şi înfricoşat. A încercat să pătrundă. să-l poziţioneze. Numai că nu au reuşit să ajungă la un acord despre cum să fie casa. purceluşii s-au stabilit fiecare la casele lor. cit. fraţi. Evident fraţii săi l-au persiflat. Fraţii mai mari l-au ironizat. ce vrei. din ce materiale să fie construită etc. că ei au fost foarte inteligenţi şi s-au descurcat realizând două case repede şi câştigând şi timp pentru distracţie. A venit flămând la uşa casei purceluşului mai mare. p. Al doilea. spunea Olins. să-l crească. Altfel spus.. şi-a făcut o casă din lemn pe acelaşi principiu ca şi purceluşul cel mare. dar şi vesel că l-a 67 Olins. le-a atras atenţia asupra pericolelor pe care le aduce o treabă de mântuială. op. ca să nu mai vorbim de a încerca să afle cum să-l creeze. 149. În plus. pentru că au terminat repede lucrul la case au plecat să vadă ce face purceluşul cel mic. W. Aşa că fiecare a decis să meargă pe cont propriu în proiect. unde începe şi unde se termină. să-i monitorizeze performanţa. a considerat el. În primă instanţă este important să-ţi fie foarte clar cine eşti.67 Foarte sugestivă pentru această stare de fapt este o minunată poveste din copilărie: Cei trei purceluşi. pentru a se apăra de lup trebuie să aibă un adăpost trainic. În acest timp lupul îi vâna. Purceluşul mare a decis să-şi facă o casă din paie pentru că. spunându-i că nu este nevoie să-şi piardă vremea cu o construcţie atât de laborioasă. să-l controleze. mai presus de toate. să-l promoveze. care este calea de urmat.Capitolul 2. Într-un final. să-i susţină personalitatea şi caracterul şi.

există principii sau teorii care ne schiţează căi de urmat. originalitate. mijlociul a râs şi i-a zis că nici un lup nu va putea să-i dărâme casa.. Cele mai reuşite strategii sunt cele bazate pe adecvarea dintre poveste şi realitate. hotărâre. dar există şi un ingredient care este al echipei. După ce a aflat povestea. bani. ca apoi să se prăbuşească răsunător cu pierderi imense. sau al consultantului – creativitatea (despre aceasta vom vorbi prin exemplele de bună practică pe care le vom aborda în alt capitol). Abia au reuşit să pătrundă în casa acestuia că lupul era deja la uşă. lupul nu a reuşit să pătrundă. le-a ascultat tărăşenia şi le-a spus să stea liniştiţi că aici nu-i pândeşte nici un pericol deoarece casa este trainică. Purceluşul a rămas înmărmurit şi a fugit disperat din calea lupului spre casa fratelui mijlociu. Ne luăm rezerva de a afirma că în branding. Fratele mai mic i-a primit. a luat o torţă şi i-a dat foc până s-a facut scrum. 46 . pas cu pas. fără a prescrie însă o reţetă. fiecare faţetă a strategiei. Ca stakeholders-i să fie ataşaţi faţă de brand şi pentru ca o companie să aibă realmente un brand de angajator este relevantă acceptarea premisei că angajaţii nu 68 Ibid. curaj. sau al specialistului. Morala acestei poveşti este foarte importantă pentru o construirea unei strategii de branding de angajator.68 În cele ce urmează vom aborda analitic. „Motivul pentru care atât de multe branduri eşuează este acela că a crea şi a susţine un brand necesită competenţă. management. Dar lupul. pe abordarea integrată şi sinergică a tuturor elementelor componente ale brandingului. purceluşii ieşiseră pe uşa din dos şi fugeau spre casa fratelui mai mic. într-adevăr. ceea ce e o combinaţie rară“. lupul s-a încordat. a suflat şi a dărâmat casa din paie. Şi. toate ingredientele care fac o strategie de branding să aducă rezultatele promise. 149. p. imaginea ca angajator poate fi pentru o vreme radioasă.păcălit pe lup. creativitate şi o infinită capacitate de a trece prin greutăţi. comunicare sau în alte domenii există reguli. ba a mai şi fost pus pe fugă de purceluşul cel isteţ. Însă. În caz contrar. Purceluşul a reuşit să ajungă la fratele mijlociu care i-a deschis şi l-a întrebat ce s-a întâmplat. Fraţii mai mari au recunoscut că trebuia să muncească mai mult ca să-şi asigure un adăpost potrivit primejdiei. văzând casa de lemn. pe efort susţinut şi coerent. În acest timp. Lupul după el.

prin lansarea unei broşuri informative în limba locală. dar relevant este cel al British Petrolium Tailanda (BPT).“69 69 Stanciu Şt. cit. Ca urmare a schimburilor sale interculturale a obţinut profituri duble şi sprijinul angajaţilor. Reconfigurarea pachetului de compensaţii şi beneficii. Prin prânzurile informale cu angajaţii de la diverse niveluri ierarhice. sistemele de îmbunătăţire a programelor de inducţie a noilor veniţi. sau unu la unu. adică pe şefii lor. organizarea unor şedinţe faţă în faţă. 110.A. Atunci când ai o problemă de personal. Cum ar arăta setul de direcţii şi de acţiuni pe care trebuie să le proiectăm pentru a crea strategia de branding? Primul pas se traduce în comunicarea direcţiei strategiei de business şi a aşteptărilor liderilor în mod constant. realizarea de programe felxibile de muncă. mai ales noilor veniţi. Un exemplu exotic. transparenţa şi consistenţa în implementarea programului de evaluare a performanţelor profesionale. p.părăsesc companiile. Este sensibil acest punct de plecare. „Instalarea lui John Mumford ca şef al acestei filiale a însemnat gestionarea unei mari diferenţe lingvistice şi culturale dintre angajaţii tailandezi şi managementul britanic. sistemele de carieră şi rotaţie a posturilor. prima privire a analizei trebuie să se îndrepte către manageri (80 de procente dintre angajaţi percep compania şi superiorul în acelaşi fel). conform pieţei pentru grupul angajaţilor care au între doi şi şase ani de experienţă este un alt punct de atins. Prin ele (şi practica ne convinge de acest aspect) se câştigă adesea atitudini şi comportamente ce sprijină reputaţia brandului şi ataşamentul care până atunci puteau fi considerate de neatins. op. Aceştia trebuie recuceriţi permanent (şi nu numai ei). 47 . Alţi paşi ai reproiectării vizează: programele de retinere a personalului şi de stimulare spre inovare pe termen lung. fac eforturi suplimentare şi au dorinţa manifestă de a rămâne. sunt preocupaţi de găsirea soluţiilor şi muncesc împreună cu ceilalţi ca să le pună în operă. politicile de personal simple care trebuie transmise tuturor. Trebuie să subliniem aici cât de importante sunt aceste acţiuni pe limba angajaţilor. mai ales pentru mamele care lucrează.. M. Mumford a reuşit să regleze tulburările generate de reducerea numărului de angajaţi ai BPT. sau a unor întâlniri informale. deoarece angajaţii mulţumiţi de şefii lor sunt mai ataşaţi de companie: ei comunică (vorbesc pozitiv şi consistent despre organizaţie). şi Ionescu. A cere şi a obţine feedback încheie bucla descrisă de acest pas.. ci oamenii din companii.

Dacă o parte dintre aceste direcţii şi acţiuni intră în raza de interes a departamentelor de comunicare, relaţii publice sau marketing, o altă parte consistentă se sprijină pe departamentul de resurse umane. Acţiunea acestora departamente este de la sine înţeles că este sub imperativul sinergiei. Astăzi companii importante au supus brandingului departamentele de comunicare, relaţii publice sau marketing. Însă, departamentul de resurse umane, fără a fi nepărat o cenuşăreasă, nu este totdeauna ţinta brandingului. De aceea, este vitală o restructurare a funcţiei de resurse umane în sensul reducerii distanţei dintre strategia de Human Resources (HR) şi cea de business. Reducerea distanţei înseamnă efortul de a face din departamentul de HR un brand. Acest departament trebuie să ajungă să vorbească limbajul de afaceri (volume, profit, share etc.), să fie apt să arate în termeni cunatificabili impactul HR-ului asupra rezultatelor afacerii, să aibă o filosofie comună şi coerentă cu brandul general (care să se susţină reciproc) şi să dezvolte un slogan sau o deviză proprii.

Ce rol are comunicarea în strategia de brand de angajator?

Întrebarea din subtitlu este mai degrabă un teaser. Un brand de orice tip, fără a fi comunicat nu este nimic. A-l comunica, în termeni simpli, înseamnă a-l face cunoscut şi acceptat în interior şi în exterior. Multe dintre cercetările realizate în spaţiul vest european confirmă faptul că, mai ales în cazurile de schimbare organizaţională, în peste jumătate din situaţii, au fost eşecuri din cauza problemelor de comunicare. În astfel de contexte este important să comunici înzecit, mai ales intern: angajaţii trebuie să ştie ce se petrece, să înţeleagă, să fie de acord să ia parte la schimbare. Ce să comunicăm mai întâi despre brandul de angajator? Identitate sa.70 Indiferent că este vorba despre o lansare sau o relansare a mesajului unui brand, regula este aceeaşi: comunicare internă şi externă pentru ca toţi partenerii să înţeleagă contextul – existent sau creat. Mosley şi Barrow punctează câteva situaţii exemplare în care sunt puse în evidenţă consecinţele benefice ale comunicării:

70

Barrow, S. şi Mosley, R., op. cit.

48

„relansarea unui brand extern iar, în acest caz, rolul brandului de angajator este acela de a sprijini schimbarea comportamentală necesară pentru a livra noua promisiune a brandului; o schimbare semnificativă în strategia organizaţiei, restructurare, retehnologizare, centralizare, descentralizare etc., brandul de angajator având rolul de a redefini relaţia angajaţilor cu noua organizaţie; o nouă indentitate corporatistă, caz în care, brandul de angajator sprijină noua faţă a companiei conferind înţeles şi relevanţă demersului; o fuziune sau o achiziţie, în cadrul căreia brandul de angajator ajută la stabilirea unei atmosfere de identitate împărtăşită de toţi angajaţii şi oferă un ţel comun“.71

Cum facem totuşi diferenţa dintre comunicarea mesajului unui brand şi alte situaţii de comunicare? Altfel spus, dacă angajaţii şi ceilalţi parteneri ai unei companii sunt bombardaţi zilnic cu mesaje şi informaţii, ce siguranţă avem că unele nu vor trece neobservate? Mesajul conceput simplu, direct, clar şi în stilul care „spune lucrurile pe nume“ în limbajul grupurilor-ţintă nu riscă să se piardă. Şi ca să nu se piardă realmente, la efortul de comunicare trebuie implicată echipa de conducere. Aceasta nu înseamnă că CEO-ul companiei va transmite personal toate mesajele (este imposibil, mai ales în cazul multinaţionalelor care au structuri în toată lumea), ci că superiorii direcţi ai angajaţilor vor comunica direct mesajul. Acesta va fi cu atât mai credibil, cu cât ei cred în el şi se dovedesc implicaţi şi entuziaşti în a-l susţine atitudinal şi comportamental. De pildă, atunci când Reuters72 a trecut printr-o schimbare generată de pierderile în valoare de 493 de milioane de lire sterline, conducerea a adus la cunoştinţă anagajaţilor un program de schimbare structurală şi culturală numit Fast Forward. Unul dintre managerii superiori s-a implicat direct în implementarea programului şi în comunicare. Iar implicarea directă a liderului în comunicare pentru a transmite mesajele cu adevărat importante, în locul popularizării strategiei prin materiale de promovare, are meritul de a evidenţia că echipa de conducere trăieşte brandul. În situaţia în care echipa de conducere rămâne în posesia viziunii şi direcţiei strategiei de branding, ca duhul în lampa fermecată, fără să o transmită prin implicare direct mai departe, apare o cezură care se traduce în comunicare informală necontrolată şi necontrolabilă. În acest fel, lucrurile pot scăpa de sub control, iar curentul creat de mesajele infomale poate fi o opoziţie redutabilă la promisiunea brandului.

71 72

Ibid., p. 132. Reuters, http://www.employerbrand.com/casestudies.asp?id=14, accesat în data de 12 noiembrie 2007.

49

Cazul Reuters ne mai pune o problemă: aceea de a comunica conform epocii pe care o trăim. Anii 1990 au făcut să explodeze în organizaţii comunicarea corporatistă. Astăzi însă, nu la foarte multă vreme de atunci, asistăm la schimbări care au restartat perspectivele asupra comunicării secolului 21. Tabloul de mai jos (Tabelul 473) are menirea de a ne arăta trecerea de la comunicarea tradiţională corporatistă la cea prezentă, cu alţi actori, alte scenarii, alte teme etc.

Tabelul 4. Schimbări de paradigmă în comunicarea corporatistă Comunicarea corporatistă în secolul 21 Bazele şi Dialog şi interactivitate cu comunicării stakeholders-ii Canale Centrare pe nevoile consumatorului şi integrarea unei funcţii care folosesşte modelul sensadaptare-răspuns Ţinta comunicării Piaţa naţională Piaţa globală Conţinutul comunicării Centrare pe cât de bine Centrare pe cât de bine utilizează compania bunuri utilizează compania bunuri tangibile intangibile (valori, branduri, oameni, cunoaştere etc.) Baza de diferenţiere Produse şi servicii; unique Valoarea consumatorului selling propositions Dispozitive structurale Comunicarea refelctă Comunicarea reflectă monolitul corporatist alianţele, partenerii şi contextul Importanţa comunicării Comunicarea corporatistă Comunicarea corporatistă este opţională ca dispozitiv strategic de bază Importanţa mesajului Brandul corporatist este Brandul corporatist este un corporatist opţional ţel strategic cheie Un alt punct sensibil, mai ales din perspectiva comunicării interne este transmiterea mesajelor de la angajaţi la management. De multe ori, sloganul potrivit căruia o companie încurajează feedback-ul este considerat derizoiu, o formă fără fond. Cum să ne asigurăm atunci că am umplut acest fond? Sunt câteva direcţii simple:
73

Comunicarea tradiţională corporatistă direcţia Reflectare a nevoilor corporaţiei Oameni specializaţi şi departamente care folosesc un model de plan de dezvoltare-implementare

Martin, G. şi Hetrick, S., op. cit., p. 264.

50

75 Relevanţa acestei lansări este guvernată de măsura în care ea comunică o sinergie între identitatea şi imaginea brandului şi aşteptările publicului. În aceeaşi cheie funcţionează şi brandul de angajator. care vor transmite mesajul mai departe şi îi vor conferi mai multă credibilitate. dar şi a celor negative (de fapt o comunicare onestă)..74 „Psihologii se consultă uneori cu corporaţiile şi agenţiile de publicitate pentru a anticipa. 71. pentru a dicta reacţia pe care consumatorii o vor avea faţă de un produs. contactul constant direct. Acesta din urmă se sprijină pe un set de beneficii funcţionale care „pot fi în mod implicit Levine. p. M. 74 51 . Cum contribuie brandingul la reputaţia angajatorului? Principiile brandingului funcţionează la fel şi în cazul brandului de angajator. atât cât să atragă interesul publicului-ţintă“. cit. serviciu sau personalitate“. Publicul află despre identitatea brandului prin comunicare externă. op. R. De aceea. New Jersey: Ed. Adventures in Public Relations and the Creation of Superbrands. 71. onest al liderilor de echipe cu angajaţi.proiectarea unor sisteme de comunicare care să faciliteze angajaţilor oferirea feedbackului. Beneficiile funcţionale ale unui brand de produs sau de serviciu se traduc în confirmarea faptului că ceea ce a promis se şi întâmplă. Este adevărat că aplicarea lor este mai subtilă în situaţia în care ţinta sunt persoanele şi nu produsele sau serviciile. Ascultarea activă este utilizată în comunicarea internă mai curând. De aceea. şi în anumite cazuri. şi Mosley. „Evenimentul de lansare are rolul de a atrage atenţia în primul rând a mass media. A Branded World. Există situaţii în care apare o ruptură între ceea ce-şi doreşte publicul şi ce promite brandul. pe când dialogul este un instrument fecund pentru comunicarea externă. S. 75 Barrow. apoi de a explica o parte din promisiunea companiei. cercetarea şi analiza de piaţă sunt inerente în crearea strategiei de brand. Un brand aduce beneficii de natură funcţională şi emoţională. ne vom apleca în cele ce urmează asupra perspectivei specifice de branding al angajatorului. transmiterea mesajelor pozitive. (2003). John Wiley&Sons. Tipurile de comunicare a valorilor unui brand cele mai frecvente sunt ascultarea activă şi dialogul (de aici provin multe analize valoroase pe care stakeholders-ii le fac referitor la imaginea brandului).. p.

Viaţa pe aceeaşi stradă. 77 76 52 . tehnologie de ultimă oră“. În timp ce raţiunea ne conduce la concluzii.. cum ar spune-o ei. unde ierarhiile sunt definite lax şi unde graniţele sunt neclare.. unde pot avansa profesional mai bine.. dar şi lucrătorii s-au schimbat. negocieri purtate de sindicat. Latura emoţională este de foarte mare impact în luarea deciziei. Băute cu băieţii. „Nenumărate studii au demonstrat că dacă centrii emoţiilor noastre sunt distruşi. cit. W. ci şi felul în care sunt trataţi oamenii este diferit. Ph. oamenii pleacă altundeva. Kotler. un mediu de lucru foarte atractiv. 58. emoţiile ne împing spre acţiune. op. p.77 Şi toate acestea pe fondul schimbării substanţiale a profilului emoţional şi de expectanţe a angajaţilor contemporani.“78 Ibid. Nu mai există o reală siguranţă a locului de muncă. W. cit. „Nu numai că s-a schimbat structura corporaţiilor. unde există puţini oameni necalificaţi. Pe vremuri. p. Ei nu vor să fie asistaţi sau. unde disciplina este în mare măsură autoimpusă.76 Beneficiile emoţionale se referă la modul în care brandul îl face să se simtă pe consumator. op.. Iar ultimul lucru pe care şi-l doresc este un angajator paternalist. 99. Dar modelele de muncă şi fidelitate. angajaţii înşişi sunt aceia care reprezintă reflectă cultura corporatistă. Acest lucru ar trebui să sune ca o alarmă pentru orice afacere“. Mulţi nu mai aşteaptă sau nu mai doresc o relaţie pe teremn lung cu organizaţia pentru care lucrează. p.considerate garantate sau pot fi elemente importante în cadrul brandului de angajator – printre cele mai mari salarii. şi Pfoertsch. în ateliere exista coeziune. Nu numai că munca pe care o facem este diferită. dar vom pierde şi capacitatea de a mai lua hotărâri. dădăciţi şi nu sunt foarte interesaţi de negocieri colective în numele lor. 78 Olins. ca şi competenţele sau schimbat complet. În aceste noi organizaţii. Marşuri sindicale conduse de maiştrii de atelier şi cu fanfara în frunte. în cazul nostru pe angajaţi şi potenţialii angajaţi. 58.. nu numai că nu mai suntem capabili să râdem sau să plângem. Slujbele pe viaţă cu o pensie garantată la sfârşit sunt tot mai des înlocuite cu cariere centrate pe competenţe profesionale şi cunoaştere (…) dacă o oragnizaţie nu li se potriveşte.

un brand mai vinde şi o poveste de legitimare. Analog. lumea este în schimbare. deşi greu. în acelaşi timp. funcţionale şi prin poveste. da. de aprecierea echipei în care lucrează. pentru acest motiv. este important să fii creativ şi să păstrezi 53 . dacă o cultură organizaţională nu este împărtăşită. Există o privire dublă asupra brandului: realitatea brandului (aşa cum este el perceput de consumatori. În acest caz. aşa cum se vede el în mintea oamenilor) şi viziunea brandului (aşa cum îşi doreşte compania să fie perceput).Acest tablou ne sugerează că ataşamentul emoţional al angajaţilor faţă de companie este emanaţia valorii ieşite din experienţa de muncă în ansamblul său. Personalitatea exprimă de fapt unicitatea şi autenticitatea brandului. valorile. personalitatea unui brand de angajator se construieşte mai subtil. Vom explica pe larg mecanismele culturii organizaţionale într-un capitol special pentru a evidenţia această interdependenţă vitală. Pe lângă beneficiile amintite mai sus. Toţi aceşti paşi presupun un anumit tip de autocontrol: să nu comunici viziunea brandului de orice tip ar fi el prin prisma viziunii tale. a ţinti audienţa adecvată prin mesajele şi beneficiile cele mai potrivite. Dar. În acelaşi mod se procedează şi în brandingul de angajator. obiectivele companiei unde lucrează etc. un brand are şi un trecut. adică de satifacţia interioară pe care aceştia o simt şi care decurge din rezolvarea sarcinilor de muncă. Brandurile se schimbă pentru că. Bineînţeles că în brandingul de angajator această dublă privire este o piatră de încercare pentru că angajaţii se confruntă în fiecare zi cu această diferenţă. A-l poziţiona înseamnă a-l expune publicurilor-ţintă. deoarece aceasta pare siajul culturii organizaţionale. un brand de angajator vinde o micronaraţiune de legitimare care funcţionează în mecanismul pe are deja l-am descris în capitolul unu. Atragerea angajaţilor şi potenţialilor angajaţi urmează acelaşi principiu: transmiterea mesajelor şi beneficilor celor mai convingătoare prin apel la personalitatea şi imaginea brandului. Această personalitate nu se naşte aşadar ex nihilo şi. de încrederea în filosofia. nici personalitatea pe care o emană brandul de angajator nu va fi credibilă. O altă etapă de relief în branding constă în poziţionarea şi diferenţierea produsului sau serviciului. La toate cele spuse până acum se mai adaugă şi imperativul trecutului companiei. Unui brand îi este inerentă o personalitate care se exprimă şi este comunicată prin beneficile emoţionale. Însă.

acesta nu îşi poate permite să stea neclintit“. „În timp ce un grad înalt de consistenţă şi continuitate este imperativ pentru a menţine integritatea şi credibilitatea brandului. 67.. W. integrând trecutul coerent şi chemând viitorul. cei care lucrează în branding sunt un fel de croitoraşul cel viteaz: trebuie să omoare măcar şapte dintr-o lovitură. op.79 Rostul cercetării în strategia de branding de angajator O altă îndrumare în strategia de branding. Olins. şi Mosley. Într-un fel.. dar dă seama de tendinţele pieţei forţei de muncă. S. p. 163. este cercetarea sau reducerea riscului. pieţei afacerilor în general. nevoilor sau gusturilor publicurilor-ţintă. cit. 54 . despre contextul trecut şi prezent etc. Iar în brandingul de angajator trecutul nu se uită pentru că este încorporat în mintea angajaţilor mai vechi în ficare zi şi în cultura organizaţiei. op. p. de nevoile potenţiale ale populaţiei.continuitatea brandului. R.80 Mai întâi care sunt meritele cercetării? Nu numai că sprijină izolarea corectă a aşteptărilor.. Richard Mosley propune un ghid util de întrebări pe care ar trebui să ni le punem atunci când ne gândim la o strategie de branding: „Cum va susţine un brand de angajator mai puternic strategia de afaceri? Ce fel de strategie pentru brandul de angajator va ajuta agenda conducerii? Care sunt factorii actuali responsabili de implicarea şi angajamentul anagajaţilor? Ce fel de cultură organizaţională aveţi? Cât de consistentă este ea la toate diviziile? Care consideră angajaţii că este elementul caracteristic şi distinctiv al companiei? Există o părere în acest sens împărtăşită de toţi angajaţii? Oamenii înţeleg foarte bine scopul şi valorile companiei (implicite sau explicite)? Cât de mare este diferenţa dintre ideologia afirmată de companie şi ceea ce angajaţii experimenteză cu adevărat? Ce fel de comportamente sunt caracteristice organizaţiei? Care sunt «momentele de adevăr» când organizaţia merge foarte bine (şi foarte prost)? Care este cea mai bună metodă de segmentarea a angajaţilor în ceea ce priveşte caracteristicile culturale sau nevoile distincte? 79 80 Barrow. cit.. a opta în îndrumarul lui Olins.

Petrecerea brandului: Repetă exerciţiul de mai sus pentru câţiva dintre competitorii organizaţiei şi apoi descrie ce s-ar întâmpla dacă s-ar întâlni cu toţii la o petrecere. p. Din aceste întrebări pot fi derivate multe clarificări la aspecte intangibile şi greu de măsurat. 97-98. brandul de consumator: Dacă numele brandului de angajator este acelaşi cu cel al produselor sau serviciilor. În plus. 86. şi Mosley. Şi pentru aceste motive. împarte grupul în două şi cere-le celor dintr-o grupă să se concentreze asupra brandului de angajator. Descrie comportamentul lor.. Mai ales că experienţa ne arată că există şi situaţii în care nemulţumirea angajaţilor nu ţine neapărat de cauze precum neimplicarea sau lipsa de angajament organizaţional. nu în ultimul rand. op. Ibid. angajatul. brand de angajator vs.Care sunt cele mai eficiente canale de comunicare cu angajaţii. atât de sus în jos cât şi de jos în sus? Ce fel de angajaţi apreciază cel mai mult organizaţia? De care are nevoie acum şi în viitor? Care sunt principalele cerinţe ale acestor grupuri-ţintă în contextul pieţei muncii? Care sunt cele mai atrăgătoare şi determinante atribute organizaţionale. ce fel de persoană ar fi? Ce fel de maşină ar conduce? Ce fel de animal de companie ar avea? Brandul de angajator vs. R. vine şi el cu o reprezentare anume despre ce înseamnă ataşamentul şi implicarea. 81 82 Barrow. atât pentru angajaţii viitori cât şi pentru potenţialii candidaţi?“81 Din perspectiva personalităţii brandului şi a poveştii pe care ar trebui să o spună sunt utile problematizări pe dimensiuni multiple – personalitate. accentuăm ideea că nu există reţete. pp. brand de consumator. Cine s-ar înţelege cu cine? Cine ar dansa toată noaptea? Cine ar petrece toată noaptea vorbind în bucătărie? etc. 55 .. ci repere în gestionarea strategiei de branding de angajator. celebritate şi stereotipuri culturale. cit. iar celorlalţi asupra brandului de produs.82 Este adevărat că nu sunt întrebări foarte uşoare şi că reprezintă un autotest relevant pentru o companie. Şi. petrecerea brandului.. „Personalitate: Dacă organizaţia ar putea fi reprezentată de o singură persoană. S. fiecare organizaţie îşi defineşte nivelul de implicare propriu sau minimul şi maximul în funcţie de mulţi factori. Celebritate: Cine ar fi cea mai potivită celebritate pentru a reprezenta compania aşa cum ar dori să fie percepută? Dar aşa cum este în realitate? Stereotipuri organizaţionale: Cum ai descrie angajaţii tipici ai organizaţiei?“.

Cercetarea nu este o cârjă. În acelaşi timp.. în special la nivel macro. nu doresc ca aceste lucruri să fie inflexibile.Analiza şi cercetarea trebuie să utilizeze mai multe metode şi tehnici de culegere a datelor. care ar fi potenţialele crize etc. Dar nu te poţi baza pe ea foarte mult pentru activităţile de la nivel micro. am fost asociat cu destule succese. cit. Ei ne spun în mod repetat că doresc să influenţeze organizaţia. Ca să identifici apoi plaja de candidaţi adecvaţi este firesc să ştii ce vrei. O companie desoperă acest lucru în obiectivele asumate. nu te poate ajuta este imediatul concret. pentru a identifica şi remedia probleme din mers. Ne-a fost întotdeauna uşor să aflăm ce a mers prost după aceea. valorile. despre cât de diferite ar fi fost lucrurile dacă am fi modificat formula… Dar cercetarea n-a fost niciodată capabilă să ne ajute cu aceste lucruri înainte de lansare. toate programele de branding implică riscuri şi aceasta este o chestiune cu care trebuie să vă confruntaţi. nu după consumare. ca şi cu unele eşecuri destul de mari. atitudinile. poate construi profilul candidatului potrivit. p. ce tendinţe se prefigurează. 56 . Plecând de la ele. Dar acesta este tocmai locul unde ea nu-ţi poate fi de ajutor.. Va avea suces pe piaţă produsul tău? Se va vinde? Îl vor plăcea oamenii? Dacă cercetarea te-ar putea ajuta să obţii răspunsurile concrete la aceste întrebări. cel puţin din experienţa mea. Cel mai bine le-a exprimat Wally Olins: „Singurul lucru cu care cercetarea. Cât despre reducerea riscului – ei bine. competenţele şi comportamentele de care are nevoie.“84 83 84 Bernard Hodes Global Network. O mare parte din cercetare este extrem de utilă. op.164. ci un instrument – sau cel puţin ar trebui să fie. cit. Cercetarea ne-a spus multe despre ceea ce ar fi trebuit să facem. Analiza trebuie să arate ce vrea piaţa forţei de muncă.83 Ca orice lucru pe lumea aceasta şi cercetarea are limitele sale. cultura şi comportamentul ei. W. continuu. Olins. ei vor să ştie ce este în ADN-ul companiei tale. n-ar mai exista eşecuri. Talentele vor să vadă o organizaţie care are o călătorie de făcut. Pentru cercetarea care îi are ca ţintă pe potenţialii angajaţi este necesară o propensiune externă companiei. Spre ei îşi va orienta eforturile de comunicare externă a brandului astfel încât să nu scape nici un moment din vedere că: „talentele externe vor să vadă dovezile unei abordări consistente a experienţei de angajare. De-a lungul vieţii. Ei vor să vină la bord şi să ajute la conducerea ei în această călătorie“. op.

Relaţiile publice nu creează produsul sau identitatea sa. cit. şi nu prin reclama plătită. ci o inginerie socială subtilă. Levine. între public şi organizaţie (cercetarea tendinţelor publicului) şi între organizaţie şi public (promovarea politicii acesteia în mediu)“.. advertisingul este ceva pentru care plăteşti. Relaţiile publice şi mass-media. Prin apelul la relaţiile publice transmitem povestea adevărată pentru că ele nu sunt un instrument de reclamă. relaţiile publice este ceva pentru care te rogi. publicitate şi marketing. M. ele fac ca acest mesaj să ajungă la publicurile-ţintă. pe care le auzim la radio. 11. aceasta este aura de atribute a domeniului. „Specialiştii în relaţii publice planifică şi execută comunicarea pentru o organizaţie atât în interiorul ei. Nu trebuie să uităm că formatorii de opinie din mass media sunt vectori cheie în acest sens. C. bazată pe onestitate. p. Ei asigură circulaţia corectă a informaţiei între diferitele subsisteme ale organizaţiei. Nu constau în comandarea sau cumpărarea de reclame pe care le vedem la televizor.Ce fac campaniile de relaţii publice pentru brandingul de angajator? Spuneam în altă parte că HR marketingul se plăteşte. pentru că brandingul de angajator se bazează pe o poveste adevărată. Relaţiile publice nu reprezintă marketing pentru că relaţiile publice nu decid ce mesaj va fi comunicat sau personalitatea sau produsul ce va fi promovat. reportajelor sau altor articole. Polirom.86 Relaţiile publice atrag atenţia asupra mesajului pe care îl transmite brandul. (2004). putem să avem pe trei sferturi certitudinea că va ajunge cu bine la 85 86 Coman. de obicei prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă. 57 . Dacă ei sunt influenţaţi de mesajele din povestea pe care o spune brandul. Michael Levine face câteva distincţii foarte lămuritoare între acestea: „Relaţiile publice nu reprezintă advertising.. Un mesaj este mai credibil dacă ajunge la ţintă pe calea editorialelor. iar employer brandingul se câştigă. ştirilor. cât şi în relaţiile sale cu mediul înconjurător. Rolul său în construirea brandului este mult mai subtil”.85 Există adesea confuzii între conceptele de relaţii publice. sau pe care le vedem în ziare sau reviste. Ceea ce se spune despre tine este mult mai valoros decât ceea ce spui tu despre tine. 12. op. Bucureşti: Ed. Sau cel puţin. Ei dau direcţiile şi publicurile le urmează. p.

în plus. „Rolul profesioniştilor din domeniul relaţiilor publice este acela de a aplica orientarea unică şi tot mai esenţială – şi. 21. Levine. decât dacă le laudă calităţile printr-un spot publicitar. iar publicul nici nu-şi dă seama că este ţinta unei astfel de campanii.. „O campanie de relaţii publice eficientă trebuie să înceapă cu un mesaj clar“. de a constata ce vor însemna pentru societate şi pentru diverse organizaţii aceste direcţii.90 Identitatea şi personalitatea brandului de angajator trebuie să fie bazate pe o realitate. Cuvântul ţinut este esenţa brandului de angajator. Cluj-Napoca: Ed. D. M.88 Opinia publică este influenţată pe nesimţite. p. 20..“87 Relaţiile publice interne şi externe pentru resursele umane sunt o descoperire fecundă în construirea brandului de angajator. 88 87 58 . Iar în cazul brandului de angajator. 17. p. p. op. de pildă. aceasta dotează şcolile cu produsele pe care le comercializează (computere spre exemplu). şi de a recomanda ce trebuie făcut pentru împletirea condiţiilor existente şi a tendinţelor. cum reuşim să atragem atenţia cu mesajele transmise prin campaniile de relaţii publice. cât şi cele indirecte. nu este de neglijat faptul că publicul are o mai mare încredere într-o companie dacă. în condiţiile inflaţiei de infomaţii? O perspectivă onestă ne spune că ar fi relevant să aflăm tendinţele curentelor de opinie. iar promovarea onestă a realităţii – esenţa relaţiilor publice. 127. astfel încât.publicurile noastre. Se spune că o bună campanie de relaţii publice este invizibilă. Introducere în teoria relaţiilor publice. 90 Ibid. dimensiunea corectitudine este chiar vitală. Pe acele promisiuni care vor fi respectate sau despre care angajatorul are certitudinea că le va respecta. p. (2000). Pop. Dacia.. Este interesant?“. să creăm un curent favorabil receptării mesajelor brandului de angajator. pentru că un individ nu-şi alege un loc de muncă în acelaşi fel în care îşi alege o pastă de dinţi. Este neobişnuit?. Povestea brandului spusă prin relaţii publice atrage o credibilitate mare şi face ca aceasta să ajungă la un număr mare de persoane: atât publicurile ţintă directe. deprinderile lor speciale – spre citirea direcţiilor atitudinale. Mai ales în cazul unui brand de angajator. prin relaţiile publice. În plus. Totuşi. cit. atrăgând astfel atenţia că este interesată de o educaţie perfomantă. 89 Ibid..89 Un mesaj este clar dacă răspunde la întrebările: „Este mesajul adevărat?.

induce perceperea organizaţiei ca pe un campion în categoriile de carieră. http://www. rezultatul este un brand mai puternic şi mai sănătos. creşterea reputaţiei organizaţiei. A creşte un brand de orice fel înseamnă administrare. Johnson. induce perceperea organizaţiei ca un loc atractiv pentru dezvoltarea carierei. 93 Hunt.. cel care o dă la o parte trebuie să găsească politici de resurse umane care îi implică pe angajaţi şi altele asemenea. oferă conţinut strategic pentru site-ul de recrutare şi pentru siteul Intranet“. angajamente publice vizibile etc. accesat în data de 23 aprilie 2007.91 Ce rezultate concrete aduc relaţiile publice companiei? „Creşterea profilului naţional al companiei.managementissues. reduce timpul ciclului de recrutare şi cheltuielile.. „Este deja un mesaj pozitiv pe care compania îl transmite atunci când începe să încurajeze dezbaterile în privinţa experienţei la locul de muncă. cit. un program bine ticluit de relaţii publice pentru resurse umane este multifaţetat – compus din poziţionare prin articole. cit. Degeaba creşti un brand de angajator în exterior. Din interior spre exterior. (2005). N. conectează organizaţia cu oameni influenţi din industrie. poziţionarea organizaţiei ca lider şi expert în industria în care activează. dezvoltare. entuziasmează proprii angajaţi pentru că se simt conectaţi cu un câştigător. furnizează publicitate credibilă din partea terţilor.com/display_page. iar efectele ajung departe.asp?section=opinion&id=72.. p. N.„Atunci când relaţiile publice întâlnesc procesul de construire al unui brand. 92 91 59 . op. Şi Ibid. făcând brandul de angajator local mai puternic. dacă uiţi sau omori clientul intern. 30. The basics of employer brand reputation. evaluare. În spatele cortinei strălucitoare.92 Comunicarea cinstită prin relaţii publice atât internă cât şi externă a unei filosofii. de cele mai mult ori”. 94 Hunt. Relaţiile publice nu sunt făcute pentru a acoperi cu o mantie strălucitoare un gol. Ch.“94 Cum funcţionează managementul brandului de angajator? Managementul brandului de angajator nu presupune doar comunicare.. op. când dezvoltă noi iniţiative de resurse umane şi când încearcă să obţină sprijinul acţionarilor în iniţierea unor programe de resurse umane. a unor valori oneste este în favoarea clientului93. furnizează material pentru recrutare.

Experienţa i-a displăcut atât de mult. S. administrează mijloacele de comunicare necesare atingerii publicurilor-ţintă. Dar s-a convins pe sine însuşi că Audi era un produs mai bun. 96 95 60 .) la un dealer Mercedes zăngănind (metaforic vorbind) banii în buzunar. R. dar cu investiţii iniţiale de resurse.“97 Toate acestea fără cheltuieli suplimentare. op. atât din interior cât şi din exterior. Şi şi-a luat un Audi. n. dezvoltă o bună relaţie de muncă cu numeroşii manageri ale căror decizii vor trasa părţile componente ale mixului brandului de angajator. op. A continuat să creadă că maşinile Mercedes erau bune. Dar omul de vânzări care încerca să-i vândă o maşină mirosea a băutură.. cit. Echipele cross-funcţionale sunt formate din profesionişti care provin din arii profesionale diferite care abordează problema din unghiul mai multor domenii. Olins evocă o poveste a unui prieten care îşi dorea un Mercedes. Olins. Şi-a întrebat vecinii ce părere aveau despre deservirea respectivului dealer. primul public este cel format din personalul organizaţiei. În primul rând. 161. 97 Barrow. ignorându-i pe proprii oameni. 161. încât a inventat motive pentru a cumpăra o altă maşină. p. construieşte o poziţionare eficientă a brandului de angajator şi câştigă implicarea şi aprobarea conducerii în legătură cu resursele şi schimbările culturale necesare pentru a transforma ideea în realitate. p. Un manager de brand trebuie să se asigure că nu ucide brandul. A auzit poveşti urâte. Prietenul meu l-a găsit supărător – presant şi neplăcut. cit.clientul nostru intern este stăpânul nostru. Să nu uităm că efortul de branding al angajatorului este menit să reducă din cheltuieli. bineînţeles în măsura în care eforturile pe partea de employer branding sunt grupate cu cele de branding în general. W.. este vorba despre un tip de echipă cross-funcţională)96? „Stabileşte natura brandului de angajator care va ajuta organizaţia să îşi atingă obiectivele.“95 Ce face o echipă centrată pe managementul brandului de angajator (atenţie.. În brandul de angajator. echipa va gestiona brandul astfel încât angajaţii să creadă în el şi să-l trăiască.. găseşte măsurătorile potrivite şi facilitează discuţiile managementului asupra lipsurilor de performanţă rămase între brandul de angajator actual şi cel dezirabil.n. poveste a cărei morală este sprijină cele afirmate mai sus: „A mers (prietenul. şi Mosley.

de asemenea.6 în 1999 şi 2000. un rol major. Fiecare vrea să ştie de câte ori creşte investiţia şi cât de repede. Şi există suficiente exemple de cifre înşelătoare: „Multe cifre sunt ridicol de nesigure. op. p. ea însăşi destul de pricepută la cifre. o companie înfiinţată 98 99 Olins. Evident că ele au rostul lor. Când este vorba despre beneficii intangibile. pot fi de două ori mai mari decât sub cele britanice.“ 99 Oricum.. dar nu este singura.“98 Cifrele sunt mirajul contemporan. pe termen lung. 169.. a scris următoarele cuvinte despre diversele sisteme contabile – «Câştigurile unei companii sub standardele americane de contabilitate. după cum au demostrat-o scandalurile financiare de la Enron şi altele din 2002. când a existat o «diferenţă dramatică între valoarea netă a activelor companiilor din Standard and Poor’s 500 şi capitalizarea lor bursieră. Problema este că foarte puţini pot. de exemplu. Instinctul. W. Acest citat provine de la BrandEconomics New York. Despre rezultatele brandingului de angajator şi despre bani Abordăm acum un punct foarte sensibil al brandingului de angajator şi al brandingului în general. experineţa şi judecata contează şi ele. începând cu anii ’90 tendinţa este aceea de a crea formule care să ofere brandului o valoarea numerică. puţini sunt cei care vor să intre în joc. Ceva îmbracă aura adevărului dacă este susţinut cu cifre. „Toţi vor să ştie cât valorează brandurile proprii. 61 .. conform unor criterii obiective şi respectate. Mai mult. rămânând încă aproape de 5 după anul de piaţă 2000-2001». p.Capitolul 3. dar supralicitarea importanţei acestora poate împiedica şi cele mai inovative soluţii în contextul unui maraton pe piaţă de tip umăr la umăr. Orice manager se întreabă câţi bani îi aduce brandingul şi cât de repede. Abilitatea de a lucra cu cifre este o componentă importantă a vieţii de afaceri. cit. Raportul agregat dintre valoarea de piaţă şi cea contabilă a crescut de la o medie anuală de 3 la începutul anilor ’90 până la un vârf de 6. 182. Ibid. Revista Economist. toţi vor să ştie cum să aleagă un câştigător. Norocul. deşi împotrivirea asesorilor valorii corporatiste numerice este şi astăzi manifestă „… schimbarea a avut loc la începutul anilor 1990. fără a încălca nici o regulă». experienţa şi curajul au. şansa. strălucirea.

companiile care au adoptat strategii de branding de angajator au raportat beneficii în mai multe direcţii despre care vom vorbi în cele ce urmează. Europa şi Asia consideră că incapacitatea de a-i atrage şi de a-i reţine pe cei mai buni angajaţi este pe primul loc în topul ameninţărilor succesului lor.“100 În orice caz. Dacă angajezi un om care pleacă.peopleinaid. (2007).uk/pool/files/publications/people-in-aid-international-hr-conference-07---report. ar fi un nonsens. iar 69% în reţinerea personalului. 16. accesat în data de 23 februarie 2008.în 2002 cu scopul expres de a evalua branduri. dar este cea mai cuprinzătoare. media lucrătorilor care părăsesc 100 101 Ibid. nu îl previne. brandingul are menirea de a produce valoarea adăugată. 62 . brandingul de angajator sprijină o reducere a costurilor pe mai multe direcţii. de a le cuantifica importanţa relativă în diverse sectoare de activitate şi de a oferi consiliere cu privire la oportunităţile de creştere pentru branding. Cele mai relevante beneficii ale employer brandului Reducerea costurilor este un beneficiu de relief. www. vorbim despre reduceri în procesul de recrutare. Using Employer Brand to attract talent. Există şi cifre care confirmă corelaţia dintre un brand de angajator puternic şi nivelul mare de retenţie a personalului. Brandurile sunt soluţiile inovative pentru multe dintre problemele de business. Sistemul BrandEconomics nu este primul. Altfel. Mai ales că înlocuirea unui lucrător costă cât jumătate din salariul pe care i-l plăteşte angajatorul anual. ai cheltuit bani degeaba. Dacă.. p. şi orice inovare amplifică riscul. De pildă. riscul există. 179-180. care nu arătau o perspectivă prea frumoasă pentru companii (datele sunt dintr-o cercetare a Chartered Institute of Personnel and Development din Marea Britanie): 82% din organizaţii au spus că au dificultăţi în recrutare.101 Pe acest fond. În primul rând. Ch. Iată câteva ale anului 2006. inventivă şi convingătoare formulă de evaluare a brandurilor….pdf. Atâta vreme cît există probleme şi soluţii creative la acestea înseamnă că sunt productive şi aduc şi bani. Housden. pp.org. toate într-o serie de formulări aparent raţionale şi riguros cifrice. în general. indiferent de formule. Pentru că orice strategie de branding se bazează pe creativitate şi inovare. Un alt studiu arăta că 67% dintre managerii din America de Nord.

.000 de angajaţi din 100 de magazine ale unui retailer din Regatul Unit a evidenţiat această corelaţie. Societatea Industrială din Regatul Unit a estimat că absenţa pe motiv de boală costă ţara 13 miliarde de lire sterline pe an. 70. Gallup a analizat un grup de companii de retail din Statele Unite ale Americii şi a evidenţiat faptul că magazinele care 102 103 Ibid. să găsească motive pentru a merge în concediu medical ş. 70. op.6%.. în măsura în care organizaţia este un loc preferat. Invocasem mai sus ce efecte are neimplicarea şi lipsa de angajament a personalului prin intermediul exemplului lui Olins cu dealerul băut. Foarte rar furăm de la cei pe care îi considerăm ca pe o familie.companiile aflate în topul celor 100 de companii dezirabile ca loc de muncă. „În anul 2000. Evident că dacă o organizaţie are şi o cultură de tip Employer of Choice (EOC). comparativ cu media generală de 26%. atunci personalul se tranformă el însuşi în purtător de mesaj al brandului şi agent de recrutare şi recomandă angajatorul mai departe grupului pe care îl frecventează. realizat pe baza unei cercetări pe un lot de 65. discontinuitate. Oamenii angajaţi. Şi reducerea absenteismului este un beneficiu financiar pe care îl aduce un brand de angajator putenic. p. R. eficienţă redusă şi oportunitatea pierdută“. p. top realizat de Fortune. incluzând costurile directe ale îmbolnăvirii şi costurile indirecte implicate în producţie pierdută. S. cit.m. Barrow. Multe dintre studii vorbesc despre corelaţia dintre angajamentul faţă de brand al lucrătorilor.a. era în 2007 de 12.. Şi aici atitudinea şi comportamentul angajaţilor sunt dovada că au înţeles şi au acceptat mesajul brandului. satisfacţia consumatorilor şi nivelul vânzărilor.102 Fapt care se regăsşte apoi în costuri de recrutare reduse semnificativ. tind să nu mai lipsească mult de la serviciu. 63 . Raportul Institute for Employment Studies (IES).d. From People to Profit.103 La aceastea se adaugă şi reducerea pierderilor cauzate de risipa resurselor şi furturile. şi Mosley. Satisfacţia clienţilor este un alt rezultat al investiţiei în brandul de angajator mai ales pentru companiile din domeniul serviciilor.

atrage între 70160 de milioane de dolari la profitul companiilor. chiar dacă are o afacere de discutat cu managerul. acesta reprezintă compania în fiecare zi. cit. p. Ruch. Mai ales că ele sunt corelate cu un ingredient vital. Cercetarea făcută de Sears în anii 1990 a evidenţiat că o creştere cu 4% a satisfacţiei angajaţilor înseamnă mai mult de 200 de milioane de dolari la venitul companiei. În aceste condiţii. Aceste rezultate sunt un argument care pledează în favoarea employer brandingului. From People to Profit. a partenerilor etc. care reprezintă mai degrabă interesele patronatului. Este suficient să ne gândim că oricine intră pe poarta unei companii se întâlneşte prima oară cu portarul. Aşadar. argumentele anunţate nu exclud importanţa vitală pe care o au cifrele. în acelaşi timp. a reliefat că o creştere cu un punct a angajamentului faţă de brand (pe o scară de la unu la cinci) produce o creştere cu 9% a vânzărilor magazinului. are totuşi brandul de angajator? Rămânem însă la argumentele pe care le-am enunţat la începutul acestei secţiuni că cifrele sunt uneori supralicitat. p. în cifre. Acest mariaj fericit al departamentului de resurse umane cu brandingul îl scoate din condiţia de cenuşăreasă în care se află câteodată. Plus că. DRU este mai mult decât o interfaţă comunicaţională între angajaţi şi management. cele de marketing.se aflau în primul sfert al clasamentului legat de satisfacţia angajaţilor erau asociate cu o satisfacţie a consumatorilor cu 39% mai mare decât media.. 16.. Hewitt Associates prin studiul Capitol Foresight Research105 realizat pe un număr de o mie de companii a evidenţiat că atragerea şi reţinerea angajaţilor cheie în procent de 10%. în colaborator al lucrătorilor. prin această asociere el însuşi suferă un proces de rebranding. El va trebui să reprezinte în mod egal şi interesele angajaţilor pentru 104 105 Ibid. W. În fond.104 Ce consecinţe financiare. 72. Departamentul de resurse umane (DRU) se transformă în partener al managementului şi. 64 . Raportul IES. de comunicare şi de relaţi publice. dar vom evoca câteva date tocmai pentru a nu crea un debalans. iată câteva exemple mai jos. În 2007. în faţa clientului extern. adică 200 000 de lire sterline. Brandul de angajator aduce multe îmbunătăţiri în departamentele de resurse umane. În fond. op. Mai sunt şi alte rezultate pe care nu trebuie să le ignorăm. angajamentul faţă de brand şi atenţia faţă de clientul intern care este angajatul..

fiind mai credibili pentru clienţi. proiectarea politicilor de personal. motiv de nemulţumire frecvent întâlnit în companii. stabilirea unui climat favorabil mai ales în situaţia crizelor şi schimbărilor. de multe ori inutile şi ignorate de angajaţii care le primesc în fiecare zi. este limpede că performanţa pe fiecare dintre aceste straturi se traduce într- 106 Barrow. programele de responsabilitate socială. sprijină realmente managementul brandului prin aportul de acţiuni la construirea şi întărirea culturii organizaţionale. rezultatele se traduc în rezolvarea problemei legate de sfera sa de influenţă. mai ales în situaţiile de schimbare organizaţională. Brandul de angajator prezintă avantaje din perspectiva comunicării interne. Din perspectiva departamentului de marketing. rezolvarea conflictelor datorate subculturilor departamentale sau profesionale. op. 80. „Una dintre cele mai dese nemulţumiri pe care le auzim din partea oamenilor de marketing din domeniul serviciilor este că sfera lor de influenţă se extinde rareori peste comunicarea de brand“. de cele mai multe ori.. flecăreala formală corporatistă în care se transformă în multe cazuri comunicarea internă. R. proiectarea proceselor şi activităţilor de resurse umane. În felul acesta. S. şi Mosley.. mai bine zis. Din moment ce straturile unei imagini bune sunt performanţa financiară.coerenţa şi credibilitatea mesajului transmis de brandul de angajator. în construirea unor programe de marketing intern prin care să se facă inteligibilă esenţa brandului printre angajaţi. cit. Este ca un filtru care purifică inflaţia comunicaţională sau. reprezentarea în spaţiul public. Avantajele de imagine internă şi externă generate de brandul de angajator nu sunt de ignorat. 65 . p. calitatea de bun angajator etc. reduce numărul de informaţii. care.106 Brandul de angajator aduce marketingului deschiderea de a se implica în implementarea strategiei de brand. au limbaje diferite pentru aceeaşi realitate etc. înşişi reprezentanţii acestor departamente vor înţelege mai bine brandul şi-l vor trăi. Un alt beneficiu este acela că departamentul de resurse umane îşi reconstruieşte credibilitatea în faţa salariaţilor. Concentrarea comunicării pe mesajele esenţiale ale brandului.

ci presupune o repliere pe ceea ce ne este familiar. Pentru că da.o reprezentare pozitivă. op. dincolo de cifre sunt întotdeauna oamenii.. Am vorbit până acum în multe locuri despre beneficiile de imagine. reprezentările positive. W.. Ar mai fi însă de adăugat că indiferent dacă o companie îşi reinventează sau îşi reîmprospătează imaginea este oportun să împrumute din vechea identitate exemplele bune. 66 . Iar un crâmpei de imagine pozitivă din trecut evocată la momentul oportun. face pe jumătate scuzabil orice demers nepopular inerent oricărei schimbări. pentru că orice schimbare nu se face ex nihilo. „natura impredictibilă a condiţiei umane şi psihicul omului. cit.“107 107 Olins. 181. p.

un fel de drum al mătăsii pentru brandul de angajator. Pe baza culturii organizaţionale puternice se construieşte strategia de brand. prin urmare. Această analiză este utilă pentru a limpezi mai uşor condiţionările culturii organizaţionale. de ce are veleităţi de vedetă în brandingul de angajator? La toate aceste întrebări. este drumul culturii organizaţionale. juridice.Capitolul 4. dar nu cu mult). Ce este acest ingredient aproape mistico-magic? De unde începe. mai recunoscut. succes explicat prin valorile distincte de cele europene şi/sau anglo-saxone. vom face un detur prin care dorim să poziţionăm tratarea culturii organizaţionale în contextul mai larg al organizaţiilor din perspectiv mediului de funcţionare. Drumul pe care îl vom urma în acest capitol. de mediu şi sociale care concep şi desfăşoară un ansamblu de 67 . preluarea culturii în psihologia organizaţională a fost doar un efort de denominare. a relaţiilor de piaţă şi a sistemelor socio-culturale. Înainte a aborda propriu-zis cultura organizaţională. Deal. Prezenţa culturii a fost înregistrată iniţial în psihologie graţie contextului creat de succesul pe piaţă din anii ’60 al firmelor asiatice şi orientale. tot pe baza ei un angajator devine un angajator preferat (employer of choice). Convertirea managerilor şi practicienilor anilor ’60-’70 la ideea preeminenţei indivizilor în influenţarea eficienţei organizaţionale a statuat interesul pentru un nou domeniu care a început să devină din ce în ce mai autonom. tehnologice. deschise şi dinamice. dar şi la altele vom încerca să răspundem mai departe. cu caracter operaţional – reprezintă grupuri de persoane organizate potrivit unor cerinţe economice. a întări şi a susţine un brand de angajator înseamnă un efort extrem de delicat orientat spre cultura organizaţională. Cultura organizaţională: examenul de maturitate a brandului de angajator A crea. Kennedy şi Schein susţin că în psihologie erau deja utilizate concepte cu aceeaşi identitate semantică şi ideatică şi. Cultura este realitatea brandului. Anii 1980 au însemnat pentru cultura organizaţională dobândirea unui statut în studiile organizaţionale şi de management. Organizaţiile economice – sisteme complexe. nu înainte a aminti că preocuparea pentru cultură are o istorie recentă (este adevărat cu puţin mai mare faţă de istoria brandingului de angajator. Pentru că personalitatea brandului se bazează pe această cultură.

dar şi a mediului de marketing în special – reprezintă punctul de unde începe identificarea oportunităţilor şi ameninţărilor ce-i pot determina dezvoltarea sau falimentul.ro/eBooks/StiinteADM/sica/3. factori care constituie o premisă esenţială în adoptarea şi aplicarea deciziilor şi acţiunilor ca expresie a necesităţilor şi oportunităţilor prezente şi de perspectivă“. financiare. informaţionale şi umane de care organizaţia are nevoie pentru desfăşurarea unei activităţi în condiţii de maximă eficienţă. Mediul de marketing poate determina oportunităţi de sporire a afacerilor cu clienţii vechi sau atragerea unora noi. sau poate diminua capacitatea de satisfacere a necesităţilor clienţilor. în acest mediu apar noi legi. asigurarea resurselor materiale. reprezentat de forţele externe ale organizaţiei. influenţează direct sau indirect scopurile şi obiectivele. astfel încât organizaţia să se poată adapta la noua lui structură. care trebuie să stea la baza elaborării unor strategii realiste. De asemenea. solicită cunoaşterea în detaliu a factorilor de mediu care o influenţează. precum şi 108 http://www. accesat în data de 28 noiembrie 2006. planurile şi rutinele organizaţionale. cu scopul obţinerii unui profit. se impune cunoaşterea conţinutului şi cerinţelor mediului. scade interesul clienţilor datorită unei accelerate diversificări a produselor şi serviciilor oferite de alţi producători. 68 .unibuc. Interesul pentru analiza în timp real a mediului extern este determinat de faptul că are caracter concurenţial şi dinamic. De asemenea.htm. Pentru orice organizaţie cunoaşterea şi analiza mediului extern – în general. se utilizează strategii concrete de cucerire a pieţelor. bine fundamentate ştiinţific. necesităţi aflate în continuă creştere şi diversificare. chiar anticiparea evoluţiei viitoare a mediului. motiv pentru care monitorizarea acestui mediu trebuie să fie activă şi consistentă.108 Mediul de marketing. „Cunoaşterea caracteristicilor şi a mutaţiilor intervenite în structura mediului ambiant este o condiţie fundamentală a satisfacerii unei anumite categorii de trebuinţe de către organizaţie. gestionarea mediului intern de marketing (care cuprinde totalitatea activităţilor şi condiţiilor în care departamentul de marketing îşi desfăşoară activitatea.activităţi utile care se concretizează în bunuri. servicii şi informaţii destinate vânzării. dar şi rezultatele lor. precum şi a modificărilor cantitative şi calitative care apar în sfera lui. Ca urmare. prin nepotrivirea cererii cu oferta.

Acest tip de mediu imprimă o viziune prospectivă organizaţiei. schimbul şi consumul bunurilor materiale. ceea ce supune organizaţia în faţa unor presiuni deosebite. greu de anticipat. Ele constituie baza anticipărilor. care să ţină seamă atât de particularităţile sistemului economic. sunt previzibile. în direcţii imprevizibile. bruşte. repartiţia. producţie. Un puternic impact asupra activităţii organizaţiei. care generează probleme dificile de adaptare.109 Mediul stabil este caracterizat prin modificări la intervale mari. 69 . comunicare. aprovizionare. Mediul schimbător se caracterizează prin permanente modificări. serviciilor şi informaţiilor.raporturile pe care el le întreţine cu celelalte departamente ale organizaţiei. financiar-contabil. Este vorba despre mediul stabil. adesea transformatoare. Mai mult. managerii de marketing trebuie să conlucreze cu managerii celorlalte departamente: cercetaredezvoltare. instabil şi tulburent. Acest tip de mediu asigură stabilitatea companiei. mai ales din perspectiva adaptabilităţii continue prin schimbare şi reproiectare îl au şi factorii de management 109 Ibid. dar se întâlneşte destul de rar. analiza situaţiei pieţii şi a elementelor ei componente (cerere. resurse umane şi cu managerii de top) este supusă aceloraşi exigenţe. Cum piaţa este principala modalitate prin care se verifică concordanţa dintre nivelul şi structura producţiei cu nevoile sociale. în genere. Mediul turbulent este definit de schimbări foarte accentuate. ofertă. branding. frecvente. subramuri şi domenii de activitate. cât şi prin structurarea pe ramuri. aceeaşi presiune de schimbare. concurenţă) constituie punctul de pornire în diagnoza corectă a potenţialului pe care poate să se bazeze o companie în elaborarea unei strategii şi politici realiste de dezvoltare. ceea ce îi dă posibilitatea să-şi stabilească cele mai potrivite mijloace şi forme în vederea confruntării cu ceilalţi agenţi economici. uşor de prevăzut şi. cadru caracterizat prin raporturile care apar în producţia. de aceea. pune puţine probleme de adaptare a organizaţiei. interacţiunea mediu-organizaţie generează cel puţin trei tipuri de mediu având în centru acelaşi dinamism. care. Pentru a face faţă acestui tip de mediu. Mediul economic este cadrul în care activează organizaţia. Este tipul obişnuit de mediu cu care se confruntă organizaţiile în etapa actuală. organizaţia trebuie să fie flexibilă.

Organizaţia sugerează sau cere noi orientări tehnologice şi. servici şi informaţii. întrucât noul tip de tehnologie promovează alt stil de muncă şi viaţă. fiscale sau de protecţie. cât şi indirect funcţionalitatea şi eficacitatea ei. care influenţează atât direct. le foloseşte pe cele nou apărute. Mediul tehnic şi tehnologic îşi pune amprenta în special asupra gradului de înzestrare tehnică şi asupra ritmului modernizării produselor şi tehnologiilor. creează noi moduri de satisfacere a nevoilor clienţilor. identifică nevoi potenţiale. Organizaţia se implică în dinamica mediului tehnologic atât ca beneficiar. Mediul social. Analizând mediul demografic se poate anticipa comportamentul consumatorului pe fiecare tip de piaţă. cât şi ca furnizor prin intermediul pieţii. descoperă noi consumatori. Realizările tehnico-ştiinţifice contribuie la modificarea structurii producţiei şi a consumului. Mediul natural şi precaritatea resurselor naturale condiţionează natura şi structura producţiei. mecanismele motivaţionale. 70 . întrucât aspectele ecologice constituie limite pentru dezvoltarea organizaţiei. se pot desprinde principalele tendinţe privind consumul în vederea stabilirii planurilor de activitate a producătorilor de bunuri. el are efecte complexe pe termen scurt şi pe termen lung asupra activităţii organizaţiei.exogeni reprezentaţi de sistemul de organizare a economiei naţionale. în acelaşi timp. cultural şi educaţional influenţează direct activitatea organizaţiei prin activitatea conştientă a indivizilor şi a grupurilor. Dinamica tot mai accentuată a tehnicilor şi tehnologiilor conduce la statuarea unei noi corelaţii cu valorile sociale. Programele educaţionale contribuie la schimbarea nivelului de cultură şi a mentalităţii membrilor societăţii cu efecte directe asupra dinamicii pieţelor. el afectează consumul şi modificarea stilului de viaţă al consumatorului. financiare. mecanismul de planificare macroeconomică. repartizarea teritorială şi pe medii (urban-rural). Mediul demografic se referă la situaţia demografică – dinamica. schimbă condiţiile pieţii etc. Mediul politic intern şi extern influenţează şi condiţionează activitatea organizaţiilor şi a pieţelor lor prin politici economice. mecanismele de control ale suprasistemelor din care face parte organizaţia. un alt comportament de tip consumerist. ceea ce presupune studierea continuă a prognozelor demografice. structura populaţiei.

departe de a fi doar o modă. p. Factorii juridici se referă la mijloacele de control pentru apărarea intereselor societăţii.Cadrul juridic este reprezentat de sistemul legislativ din spaţiul statal în care îşi desfăşoară activitatea organizaţia. D. Până la urmă. finanţe. San Francisco: Pfeiffer. 71 . mărime şi poziţia de piaţă cu scopul de a defini căile cele mai relevante prin care acestea au produs schimbările strategice şi şi-au atins obiectivele. How the Best Companies Ensure Meaningful Change and Sustainable Leadership. faptul de a exista şi a rezista pe o piaţă oricât de mică sau de mare ar fi. acesta a structurat 110 Carter.şi intra-organizaţionale şi de a reduce rezistenţa la schimbare. comunicaţii.. calitatea relaţiilor de piaţă ale organizaţiilor este direct proporţională cu puterea acestora de a accepta existenţa schimbării ca variabilă necesară a competiţiei inter. Cu toate că BPI a arătat că fiecare organizaţie are metode unice de diseminare şi finalizare a schimbării. Best Practices in Leadership Development and Organization Change. ne arată că putem subscrie ideii că modelul de ordine contemporan este însăşi schimbarea. XV. educaţie. De aceea. industria chimică etc. important este profitul. Goldsmith. Putem spune că. (2005). supravieţuirea sau performanţa sa. pe fondul căruia se proiectează existenţa unei companii. Astfel. De pildă. Ulrich.. sănătate. L. Reducerea rezistenţei la schimbare ar trebui să devină unul dintre obiectivele de rutină ale unei firme. XV. acest mod de a fi al organizaţiilor a devenit un capital care face diferenţa şi asigură rata de succes. media. apărare.. p. indiferent de domeniu sau de strat ontologic. M. servicii. de supravieţuire şi de imagine. un studiu din septembrie 2003 realizat de Lou Carters Best Practices Institute (BPI)110 asupra modelelor şi practicilor de schimbare a arătat faptul că majoritatea firmelor consideră schimbarea drept „activitatea veritabilă a organizaţiilor“.). Tabloul prezentat mai sus. de cadrul legislativ al pieţelor externe. exemplele de bună practică ale unor afaceri de succes în această direcţie vin să întărească ideea că a investi în schimbare înseamnă a exista. Un alt criteriu foarte important a fost ca organizaţiile respective să fi implementat cu rezultate foarte bune schimbarea. dar şi de sistemul instituţional naţional şi internaţional.111 Organizaţiile chestionate au fost alese după următoarele criterii: domeniul de activitate (foarte numeroase de altfel – electronică. IT. 111 Ibid.

Culorile unei companii. care pot deveni cadre generalizate în această chestiune. formale de management al resurselor umane ca emanaţie a conectării strategiei la obiectivele companiei. sarcini individuale de muncă determinate în funcţie de compoziţia grupului de muncă. design-ul produselor şi serviciilor. rutine. oameni (lista ar putea continua). structura grupului şi Ibid. pp. Şt. performanţa managerială şi susţinerea managementului superior în derularea schimbării. M. protocoalele culturale. această diagnoză a relevat că motorul punerii în operă şi al desăvârşirii schimbării stă în capitalul uman. culturii şi percepţiilor ca moduri de viaţă a membrilor companiei. p. abilităţile. interes pentru schimbare şi. asumarea unor modele de eficienţă organizaţională care să evalueze şi să îmbunătăţească competenţele.112 La acestea se adaugă faptul că elementele care au înlesnit procesele de schimbare pentru fiecare dintre aceste companii sunt tot de natură psihosocială.. cit. pe lângă structură. asumarea schimbării comportamentelor. logo-ul. 113 112 72 . 14-15. simboluri. Acest cadru are ca puncte de referinţă mediul extern cu toată complexitatea lui şi mediul intern segmentat pe trei niveluri: nivelul individual. toate acestea sunt conectate la valori. În plus. grupal şi organizaţional. XIX-XX. obiceiuri etc. rezultate financiare care le legitimează acţiunile întreprinse. Nivelul individual înseamnă posturi.. 114 Stanciu. un punct de relief al organizării este cultura organizaţională. procese economice. de exemple de bună practică.totuşi o seamă de pattern-uri. Ibid.A.. pp. modul de negociere şi articularea întâlnirilor de afaceri. imaginea internă şi externă a unei organizaţii. Vorbim aici despre ataşamentul tuturor membrilor faţă de obiectivele şi cultura companiei. XVI. deciziile economice nu sunt nici pe departe străine de influenţele unor factori socio-culturali complecşi. Iată numai câteva dintre argumentele care au servit la conturarea concluziei amintite anterior: istoria organizaţională şi financiară puternică.113 Unde se află cultura în universul complex al companiilor? Aşa cum am văzut până acum. op. De fapt. cadrul normativ şi totodată diagnostic a culturii organizaţionale nu este simplu. programe structurate.. şi Ionescu. mai ales.114 Aşadar. angajaţi talentaţi şi o plajă de recrutare cu potenţial.

A. aflate într-o relaţie de interdependenţă cu setul de comportamente de grup şi cultura de la nivelul grupal care. Organizational Diagnosis and Assesement. p. fondul său fizic şi utilizarea acestuia. credinţele şi modalităţile de funcţionare.. în comportamentele şi actele managerilor şi lucrătorilor118. politicile şi regulile de funcţionare. urmărirea operaţiunilor. structurii şi tehnologiei. şi Ionescu. generează semnificaţii. grupal şi organizaţional.115 Acest cadru indică faptul că la nivel individual. Şt.. M. Indivizii – personalul unei companii. culturii. Cultura înseamnă tradiţiile. contingenţele. ei Harrison. pp. 15. comportamente dintr-un melanj al presupunerilor şi aşteptărilor proprii cu cele organizaţionale. atitudinile. Adesea..“116 Structura cuprinde elementele formale şi tangibile. Indiferent de statut. structurii organizaţionale. M. este un sistem de simboluri şi semnificaţii. relaţiile care-i susţin valorile. cultura şi indivizii. precum şi controlul. 116 Stanciu.. credinţele şi rutinele consacrate. Societatea. financiare şi informaţionale permit atingerea eficacităţii. (1999). aspectele structurale şi concrete ale companiei. comportamentelor organizaţionale şi proceselor de la nivelul organizaţional. cultura intervine în formularea premiselor deciziilor. orientările. în calitatea sa de grup are valori.16. istoria vin să modeleze cele trei componente interdependente esenţiale – structura. 15-16. şi Shirom. ea include obiectivele oficiale şi strategiile explicite. op. Toate elementele de pe nivelurile evocate sunt conectate. realizarea sa presupune traversarea unui ansamblu de procese sociologice şi psihologice care definesc calitatea organizaţiei. cu efecte imediate asupra culturii. evident se intercondiţionează cu nivelul organizaţional.tehnologia de la nivelul grupal. 118 Ibid. valorile. presupun feedback. relaţiile ierarhice şi formele explicite de conducere şi de exercitare a puterii117.I. cit. credinţe şi mentalităţi comune. resursele materiale. care la rându-i este rezultatul obiectivelor. „susţinute de aranjamente structurale specifice. p. California: Sage Publication Inc.A. supun unui proces de hermeneutică continuu evenimentele organizaţionale. În timp ce conceperea unei strategii se hrăneşte din imperative economice. Nivelul individual mai cuprinde comportamentul individual. forţele care au modelat-o. 147. O companie. sistemele instalate în vederea guvernării strategice a resurselor umane. tehnologiei. p. 115 73 .. 117 Ibid. funcţionează de fapt pe principiul unei reţele. Atenţia se centrează pe probleme privind originea organizaţiei.

Aceste dimensiuni interne suferă modificări în funcţie de cei trei factori externi de influenţă – societatea civilă. Ea se referă la resuşitele sau eşecurile companiei. politic şi juridic în funcţie de care se orientează aceasta. valorile fondatorilor şi alte liderilor care au condus-o. cu cât surprinde susţinerea tangibilului de către intangibil şi reciproca. precum şi reglementările publice sunt tot atâţia factori care modelează caracterul unei organizaţii“. angajaţii tind să considere aceste dimensiuni ca pe una singură. Totuşi. motivele care au condus la naşterea sa. De aceea. la competenţele. contextul cultural.contribuie la crearea şi tansformarea culturii organizaţionale119. îi adoptă treptat supoziţiile. 119 120 Ibid. Evident că toate aceste elemente au ecouri în cultura organizaţională. Ibid. reţetele strategice care au contribuit la succes. „Relaţiile dintre membrii organizaţiei şi dimensiunile sale structurale şi culturale sunt de natură economică şi contractuală. Societatea civilă este cadrul de desfăşurare a activităţilor companiei. relaţia dintre structură şi cultură este cu atât mai importantă. la rutine înrădăcinate etc. dar le modelează şi structurile mentale. istoria şi contingenţele. o rezultantă a solicitărilor inerente sistemului. ritmul schimbării tehnologice. intensitatea concurenţei şi nivelul de vulnerabilitate a organizaţiei la presiunile pieţei. Contingenţele contribuie şi ele la modelarea cultrală şi structurală. moduri de a fi şi de a face lucrurile în companie. Ele includ „forma de proprietate (privată sau publică). indivizii sunt sensibili. începând să aibă aşteptări şi o viziune asupra lumii care nu numai că le influenţează comportamentul şi deciziile. 74 . social. structurează credinţe. Ei învaţă şi asimilează materialele sale simbolice. în măsuri diferite la valorile. Societatea civilă în care s-a născut şi creşte o companie are impact asupra valorilor lucrătorilor chiar din momentul în care aceştia intră în organizaţie. contextele. tipul de relaţii profesionale. importanţa capitalurilor necesare şi orizontul de timp asociat deciziilor organizaţionale.120 În acest model conceptual. imposibil de disociat. tradiţiile şi credinţele organizaţiei. Istoria companiei subsumează toate condiţiile.

Un membru al organizaţiei nu poate să facă o distincţie clară între ceea ce este cultural şi ceea ce este structural, el menţine o relaţie cu ansamblul organizaţiei ca întreg. Atunci când se produc dezacorduri între mesajele culturale şi realităţile structurale, acestea trebuie să se reconcilieze în mintea individului. Dacă asemenea elemente discordante sunt de o importanţă redusă, membrii organizaţiei restabilesc armonia internă, făcând recurs la mecanisme de reinterpretare sau de percepţie selectivă. Dacă, dimpotrivă, dezacordul dintre cultură şi structură este puternic şi iremediabil, personalul va fi supus unui nivel ridicat de stres şi confuzie.“121

Balansul între culturi globale şi locale în companiile globale

Nu putem ignora impactul pe care îl are globalizarea asupra companiilor. Din acest punct de vedere, există o seamă de consecinţe culturale care cer noi competenţe manageriale greu de găsit. În acest context, companiile policentrate (care angajează manageri locali) au mai mari şanse de reuşită în comparaţie cu companiile etnocentrate ale căror politici sunt de a pregăti manageri din şi în ţara de origine şi a-i trimite să lucreze în mediile oferite de ţările gazdă. Pe de altă parte, companiile geocentrate reuşesc cu inteligenţă şi cu costuri enorme, dar recuperabile, să integreze valorile din ţările gazdă în ansamblul valorilor companiei de origine. Şi într-un caz şi în altul, interferenţele culturale sunt greu de gestionat dacă patronii nu acceptă din start că diferenţele culturale sunt importante şi că trebuie respectate, nicidecum anulate. Pregătirea transculturală devine, în aceste condiţii, la fel de importantă ca şi pregătirea managerială sau de specialitate. Aspecte precum: cunoaşterea limbii, a istoriei şi a geografiei, a religiei predominante şi a filosofiei, a stilului de viaţă şi a tipului de educaţie, a preferinţelelor privind timpul liber, cunoaşterea preferinţelor alimentare, dar şi a atitudinii privind riscul sau rezistenţa la schimbare sunt aspecte pe care doar manageriilideri sunt capabili să le accepte şi să le pună în slujba obiectivelor organizaţiei multinaţionale. În plus, cunoaşterea legislaţiei ţărilor gazdă şi a jurisprudenţei cu privire la organizaţiile economice, a mediului administrativ sunt factori care pot influenţa succesul sau eşecul unei companii multinaţionale122.

122

Ibid., p. 17. Ionescu, M.A. (2007a). „La globalisation et ses incidences sur la culture corporative“. În Dobrescu P., Ţăranu, A., Bârgăoanu, A. (Eds.) Globalization and Policies of Development, Bucharest: Ed. Comunicare.ro.

121

75

Influenţele la care este supusă o companie care evoluează într-un mediu străin sunt extrem de complexe: din punct de vedere socio-cultural vorbim despre obiceiuri, norme, limbă, demografie, aspiraţii, instituţii sociale, simboluri statale, stiluri de viaţă, credinţe religioase, atitudine faţă de străini, nivel cultural. Din perspectivă economică impactul vine dinspre gradul de dezvoltare economică, venitul pe cap de locuitor, climatul general, dinamica PIB, politicile monetare şi fiscale, nivelul şomajului, convertibilitatea monedei, nivelul salariilor, natura competenţei, participarea la asociaţii economice regionale. Tehnologia influenţează prin reglementarea transferurilor tehnologice, disponibilitatea/costul energiei, disponibilitatea resurselor naturale, reţelele de transport, pregătirea forţei de muncă, protejarea brevetelor şi mărcilor, infrastructura informatică. Aspectele politico-legale au impact din punct de vedere al formei de guvernare, ideologiei politice, legii impozitării, stabilităţiii guvernului, atitudinii guvernului faţă de străini, reglementării proprietăţii străinilor, puterii grupurilor de opoziţie, orientării protecţioniste, politicii externe, activităţii teroriste şi sistemului legal.123 Inventarul de influenţe de mai sus este imens şi inepuizat. Cu toate acestea, este aproape o goană pentru identificarea de pieţe noi pentru dezvoltarea afacerilor. Corporaţiile îşi ramifică afacerile în afara graniţelor ţării de origine (procesul se numeşte transnaţionalizare).124 Companiile engleze şi cele japoneze investesc în Statele Unite ale Americii, germanii investesc în Europa de sud-est, americanii investesc în Europa occidentală şi în Japonia, produsele chinezeşti se regăsesc pe toate meridianele etc. Pe de altă parte, firmele mici şi mijlocii care intră în competiţia globală sub forma „comunităţilor de interese interne“ utilizează strategii variate: societăţi mixte, asociaţii de cercetare sau de marketing, acordarea reciprocă de licenţe. Trebuie subliniat un aspect interesant: în timp ce produsele americane, europene sau japoneze fac trimitere la firmele producătoare (Ford, Toyota etc.) produsele chinezeşti poartă doar simbolul grafic care desemnează China. Diferenţele provin din habitudinile culturale, individualism, respectiv colectivism atât de diferite în spaţiile nord-vest europen şi est-asiatic.

123 124

Ciobanu, I. şi Ciulu, R. (2005). Strategiile competitive ale firmei, Iaşi: Ed. Polirom, p. 159. Ibid., p. 155.

76

Cu privire la expansiunea afacerilor peste graniţele statale, iată un exemplu edificator:
„...un mic producător specializat în motoare monocilindrice pe benzină din centrul Americii a devenit proprietarul a trei fabrici japoneze care aprovizionează direct o companie locală de motociclete; simultan, a iniţiat şi o societate mixtă cu o mică fabrică japoneză; aceasta aduce capitalul şi tehnologia, în timp ce producătorul american managementul şi marketingul.“125

Disputa pe piaţa automobilelor dintre producătorii americani şi cei japonezi din anii ’70 se diminuează în condiţiile în care companiile concurează sau cooperează oriunde în lume şi recunosc că diversificarea poate fi mai păgubitoare decât specializarea; ca atare, identificarea unui segment de piaţă cât de îngust este singura cale pentru supravieţuire şi, eventual, pentru dezvoltare. Brandurile depăşesc graniţele statale şi nu se mai identifică decât rareori cu locurile de origine. Coca Cola şi McDonald’s sunt exemple în acest sens: admiţând că produsele lor tradiţionale nu sunt adoptate oriunde în lume, au acceptat să producă şi să distribuie (cu succes) produse care integrează reţete locale. În România, produsul numit Fanta Shokata a fost un reuşit joc de cuvinte care îi avertizează pe tineri că li se adresează şi le aminteşte celor vârstnici de băutura răcoritoare de la ţară, din copilărie. Pe lângă aspectele de mai sus, există şi situaţia potrivit căreia ţările gazdă se tem de implicarea companiilor multinaţionale (CMN) în viaţa lor politică, în producerea unor derapaje socio-culturale incontrolabile sau chiar în subminarea culturii ţării gazdă. În plus, se creează o dependenţă a clienţilor statelor gazdă faţă de produsele şi de tehnologiile etalate (uneori depăşite moral sau chiar neproductive) de firmele străine ceea ce poate conduce la contaminarea/alterarea unora dintre valorile naţionale; în acest fel, statele gazdă devin consumatoare şi nu creatoare de valori, inclusiv tehnologice. Respingerea unor produse americane de către francezi sau de către germani nu este decât vârful aisbergului în materie. Cu toate acestea, hard-urile şi soft-urile americane sunt utilizate frecvent în spaţiul european, inclusiv în cel francez, fără ca acestea să fie considerate elemente de intruziune pentru identităţile sau culturile naţionale. CMN-urile sunt dinamice, flexibile, mobile, au un marketing agresiv ceea ce poate apărea ca o
125

Ibid.

77

Nici temerile companiilor „vizitatoare“ nu sunt de neglijat: a) investiţiile nu sunt totdeauna garantate (vezi tranziţia ţărilor din sud-estul Europei) din pricina instabilităţii politice şi a neajunsurilor legislative. utilizarea (secătuirea) resurselor de materii prime locale şi exportul profitului în ţările de origine126. nicidecum ca o afacere.A. (Eds. A. b) crearea locurilor de muncă mai ales pentru execuţie.. ceea ce poate fi interpretat ca imixtiuni în politicile locale. Pe de altă parte.provocare la adresa guvernelor ţărilor gazdă suspectate de imobilism mai ales în state aflate în tranziţie politică şi economică. De abia atunci când valori locale sunt inserate în valorile de import sunt acceptate şi produsele sau serviciile de import. În Dobrescu P. M. 126 78 . Ţăranu. mai puţin pentru conducere şi cercetare. c) durata şederii în ţările gazdă poate fi incertă şi datorită percepţiei că firmele străine nu urmăresc decât obţinerea profitului. Robert Gilpin inventariază o listă a posibilelor dezavantaje percepute: „Mulţi americani cu diferite convingeri politice cred că aceste firme-gigant reprezintă o adevărată ameninţare la adresa bunăstării sociale şi economice a muncitorilor americani. ca o agresiune. scad salariile şi distrug comunităţi care până atunci erau sănătoase. b) investiţiile trebuie protejate prin „inginerii“ politice şi economice neprofitabile. utilizarea mâinii de lucru ieftine. Bucharest: Ed. (2007a). ele sporesc Ionescu.ro. e) întărirea bugetelor locale pe baza taxelor percepute companiilor străine. Lupta organizaţiilor locale cu cele aflate în explorare (expansiune) economică este nedecisă atâta timp cât fiecare entitate reuşeşte să păstreze şi să promoveze valenţe culturale temeinice în care crede cu adevărat. A. Comunicare.. „La globalisation et ses incidences sur la culture corporative“. Unii susţin că „fuga“ întreprinderilor îi lasă pe americani fără locuri de muncă. c) transferul de tehnologie şi de cultură tehnologică. d) echilibrarea balanţelor locale de plăţi prin creşterea exporturilor. Cu toate acestea. Concurarea produselor ţărilor gazdă este considerată. Bârgăoanu.) Globalization and Policies of Development. uneori. în realitate. CMN încearcă să-i convingă pe americani şi pe cetăţenii altor state că. a micilor afaceri şi a comunităţilor locale. avantajele globalizării pentru ţările gazdă nu sunt de neglijat: a) investiţiile străine directe.

reglementările internaţionale sunt necesare pentru a ne asigura că atât firmele. de introducerea reţetelor de motivare a resurselor umane sau de încercarea de aplicare a unui tip de management inovativ constatăm că scopurile organizaţiilor economice româneşti sunt orientate (încă) doar spre profit. fireşti într-o lume atât de complexă. Ioan Ciobanu şi Ruxandra Ciulu afirmă: „Preocuparea fundamentală a societăţii româneşti în prezent este modernizarea stilului său cu privire la relaţiile umane. 127 79 . inconsistenţa legislativă din ultimii 18 ani a plasat societatea românească pe un loc neonorant şi neprofitabil pentru populaţia aflată încă. modalităţile de luare a deciziilor colective şi a guvernării. Profituri realizează doar organizaţiile dinamice. locurile de muncă şi salariile. dar şi cultură – şi că fiecare dintre acestea aduc avantaje şi dezavantaje. cât şi guvernele se comportă de o manieră benefică pentru economia globală. R. bunuri. 262.. Polirom. În plus. op. 125. Nimeni nu contestă faptul că IED au devenit o caracteristică esenţială a economiei globale şi toţi recunosc că eforturile de a închide acest duh „înapoi în sticlă“ ar eşua. Aspecte culturale în cazul românesc În debutul Capitolului 4 al lucrării Strategiile competitive ale firmei. se tem că ar putea fi dominaţi şi exploataţi de aceste firme puternice. Provocarea capitalismului global. Beneficiarii investiţiilor externe directe (IED) au o atitudine ambiguuă faţă de activitatea CMN.exporturile. cit.. 128 Ciobanu. I. celelalte organizaţii luptă pentru dezvoltare durabilă şi competitivitate.“ 127 Cu siguranţă că aceste companii multinaţionale (CMN) internaţionalizează tehnologii. şi Ciulu. p. Pe de altă parte. În consecinţă. Economia mondială în Secolul XXI. care se dezvoltă prin reinvestire. p. Pe de o parte. antreprenoriale sau creative pe termen scurt. R. servicii şi informaţii. aceştia îşi dau seama că IED aduc în ţară capital şi tehnologie valoroasă. modelele sale de autoritate. Iaşi: Ed. în Gilpin. în bună măsură.“128 Dincolo de identificarea celor mai potrivite modele şi stiluri de conducere. (2004). produse.

în care ameninţarea pieţei să nu fie atât de puternică. d) refuzul managerilor de a-şi asuma riscuri. bibliotecile şi librăriile îşi fac un titlu de glorie promovând lucrări privind succesul în şapte paşi. f) supraconsiderarea factorilor financiari în detrimentul celor psihosociali şi tehnologici. Centrele de formare în management. g) inadaptabilitatea celor care conduc la schimbările bruşte de mediu. Printre neajunsurile strategiilor unora dintre firmele româneşti şi ale demersurilor managerilor de vârf menţionăm: a) lipsa de orizont şi de viziune asupra domeniului şi asupra afacerii. c) conservarea cu orice preţ a structurilor birocratice mecaniciste. un aspect care ţine de etichetă.expectativă. b) lipsa de flexibilitate atitudinală şi comportamentală a managerilor sau a patronilor. Unul dintre cele mai nesigure dar potenţial profitabile sectoare ale economiei româneşti este al IMM-urilor. Unii dintre managerii români văd managementul doar ca pe o haină nouă a conducerii. Eroarea constă în faptul că reţetele respective nu sunt decât rareori validate pe populaţia românească. nu sunt adecvate momentului economic pe care-l parcurg organizaţiile sau nu sunt prezentate în forme complete. e) incapacitatea de prevenire şi de atenuare a conflictelor de muncă şi desconsiderarea potenţialului creativ al resurselor umane. în alte medii culturale. reuşita deplină în trei etape sau atingerea perfecţiunii manageriale în câteva săptămâni. 80 . Abandonarea strategiei în favoarea tacticii nu poate asigura decât funcţionarea pe termen scurt. Formarea managerilor români s-a realizat pornind de la învăţarea unor reţete de succes în spaţii economice aflate pe trepte diferite de evoluţie. nu de conţinut. h) incapacitatea de a vedea în schimbare soluţii de dezvoltare. de menţinerea nişei de piaţă de care dispun sau de ameliorarea climatului organizaţiei pe care o conduc. Mulţi dintre managerii români consideră că abordarea strategică trebuie lăsată pentru perioade mai calme. ei cred că cele mai importante lucruri de făcut sunt cele legate de reducerea costurilor de producţie.

G.i) lipsa bugetului pentru cercetare şi abandonarea cercetării şi inovării în favoarea achiziţionării de produse şi tehnologii. pe invenţii şi inovaţii. În spaţiul românesc „diferenţa dintre cîştigurile private şi beneficiile sociale rezultate din investiţiile în cercetarea fundamentală sunt considerate «eşecuri ale pieţei». unii dintre manageri consideră că strategia „se planifică“ în aceeaşi termeni ca şi activităţile curente sau privesc planificarea strategică ca pe o modă. j) nerăbdarea. consemnăm aici că pe uşa managerului unei mari societăţi pe acţiuni bucureştene scrie limpede: Director de management! Strategia se bazează pe cercetare. a cercetării fundamentale“. 16. lipsa cunoaşterii mecanismelor de operare în cazul deciziilor luate în condiţii de incertitudine sau de risc etc. cercetarea aplicativă – întâlnită în România anilor ’80 şi dezvoltarea experimentală – caracteristică firmelor americane. autoritate. Acest argument al «eşecului pieţei» este principala justificare a finanţării. (1999). Baia Mare: Ed. Există mai multe aspecte ale cercetării: fundamentală – costisitoare. ceea ce face ca foarte puţine persoane particulare să investească în asemenea activităţi. Anecdotic. k) dorinţa de profit şi de satisfacere a nevoilor pecuniare imediate. 129 81 . ei nu deţin instrumentele cu care să realizeze diagnoze şi apoi prognoze. delegare etc. Planificarea tehnocratică este la fel de păgubitoare ca şi absenţa acesteia. universităţile nu-i învaţă decât arareori pe studenţi să înveţe.L. japoneze şi europene conştiente de beneficiile imediate ale investiţiilor lor. l) adoptarea intuitivă a deciziilor individuale. să cerceteze şi să descopere. leadership. în general publice. Realitate mondială şi europeană. În plus. Nu este întâmplător că ei reţin mai ales semnificaţia a te descurca din cele multe pe care verbul to manage le are în limba română. Industria cunoaşterii. managerii români confundă concepte şi practici precum: competenţă. Sabău. management. Deseori. ceea ce atrage apoi corecţii multiple. graba şi agresivitatea abordării unor reţete tehnologice sau manageriale noi – neverificate pe unităţi pilot –.129 Deficienţele învăţământului superior managerial şi tehnic se regăsec în toate cele prezentate mai sus. Fundaţiei CDIMM Maramureş. p. Aceştia se mulţumesc să reproducă date şi fapte prezentate în manuale şi să spere că se vor descurca în viaţa economică. uneori fără aport practic imediat.

normative. De pildă. Personalul a perceput pozitiv aceste sugestii şi a alocat mai mult timp pentru anumite şedinte. De pildă. Schein a scris numeroase memorii care au descris inovaţiile pe care le observase în foarte multe dintre aceste filiale.Cultura organizaţională – realitatea brandului Răspunsul la întrebarea ce este cultura organizaţională nu este simplu. stilul de bază al grupului nu s-a schimbat. genetice şi structurale. Organizational Culture and Leadership. Ciba Geigy Company unde Schein a fost solicitat să ofere consultanţă pentru crearea unui climat de inovaţie ca să poată raspunde astfel nevoilor impuse de creşterea dinamicităţii mediului de afaceri. un grad mare de implicare emoţională a angajaţilor relativ la cursul acţiunilor. a relaţiilor personale şi a luării deciziei la Digital Equipment Corporation (DEC). Un alt caz este cel al unei companii farmaceutice din Elveţia (Basel). dar nu şi structura de bază. istorice. A transmis aceste memorii persoanei de contact din organizaţie şi după câteva luni a observat ca managerii care le-au primit nu le-au transmis mai departe şi nici chiar persoana de contact care trebuia să le transmită managerilor filialelor nu a făcut-o. De 130 Schein. dar forţele care derivă din cultură în diverse situaţii sociale şi organizaţionale sunt extrem de puternice. greu de atins afirmă Schein. E. H. s-au schimbat anumite proceduri. Cultura pare ceva abstract. După mai multe întâlniri a observat confruntări în grupul de lucru. evocă un caz de la începutul carierei sale când a fost chemat să se ocupe de îmbunătăţirea comunicării.130 Pentru a ilustra impactul acestor forţe Schein utilizează căteva exemple ilustrative. nevoia de a câştiga mereu. psihologice. o ordonare a agendei cotidiene. 82 . sincope şi dezbateri la nivel superior. Clyde Kluckhohn inventariază 163 de definiţii ale conceptului pe baza unor criterii descriptive. (2004). De aceea. unul dintre cei mai proeminenţi reprezentanţi ai domeniului. Altfel spus. San Francisco: Jossey-Bas Publishers. Orice intervenţii a făcut Schein. Organizaţia avea filiale geografice şi funcţionale. Pe parcursul mai multor luni Schein a făcut sugestii de ascultare. frustrare izvorâtă din dificultatea de a susţine un punct de vedere în faţa grupului de lucru a unor angajaţi. a recomandat diminuarea sincopelor. am ales să evocăm o definiţie a culturii care ni se pare acoperitoare şi care îi apaţine lui Edgar Schein. o reducere a emoţionalităţii legată de conflicte. însă pattern-ul iniţial nu s-a schimbat. Schein problematizează cultura organizaţională de o manieră socratică.

inconştinet şi tacit însă. doar ideile care supravieţuiesc unor asemenea dezbateri trebuie transpuse în acţiune. acesta era pedepsit. Astfel. munca fiecăruia îi aparţine şi orice intruziune este echivalentă cu o intruziune pe terenul propriei case. Schein a ajutat realmente abia după ce a început să înregistreze pe un flip chart ideile grupului. Este asemenea personalităţii şi caracterului: vedem comportamentele care rezultă din caracter 131 132 Ibid. grupul s-a concentrat pe ideile de pe chart. fapt care i-a ajutat mai mult în comunicare şi în luarea deciziilor. Ibid.131 Care erau asumpţiile clienţilor în primul caz? Acolo. Schein a trimis el însuşi memoriile. una dintre presupoziţiile managerilor şi a altor membri ai oganizaţiei era că nimeni nu poate determina că ceva este valid decât dacă ideea era supusă dezbaterii. În cel de-al doilea caz. tocmai pentru că ştiau că era munca lui Schein pentru care era plătit în calitate de consultant. Adică. Eroarea diagnostică pe care a făcut-o Schein a constat în faptul de a fi pus în locul asumpţiilor clienţilor pe cele ale sale. Concluzia sa după aceste intervenţii nereuşite sau doar în parte reuşite a fost că nu a înţeles ce forţe acţionau în companiile respective până nu şi-a analizat propriile asumpţii despre cum merg lucrurile acolo. Cultura este un fenomen cu un pact puternic. Managerii au acceptat aceste memorii. dacă cineva îl întrerupea pe un membru al grupului din susţinerea ideii. el a sugerat întâlniri între managerii filialelor ca să stimuleze comunicarea. dar nu le-a sprijinit. nu a mai făcut apel la cineva din companie.asemenea. asumpţia grupului era că terenul de muncă a unui manager nu trebuie încălcat. adică a descifrat forţele culturale care acţionau şi care explicau situaţiile ciudate şi uneori stupide. În plus. detectarea problemelor companiilor. A trimite memorii unui manager a fost considerată aproape o insultă – ca şi cum el nu ar ştii ce are de făcut. 83 . Ca atare. a fi politicos nu reprezenta o miza pentru repectivul grup.132 În ambele cazuri s-a dovedit că a fost mult mai productiv ca Schein să se afle pattern-ul decât să-l impună pe al lui. a strategiei şi a tacticilor de urmat a fost posibilă atâta vreme cât consultantul a privit prin lentila culturală. În aceste condiţii.

nişte oameni atât de inteligenţi fac lucruri atât de stupide sau asistăm la conflicte între departamente sau între indivizi care ni se par raţionali.135 Mai concret. şefii noştri ne frustrează şi ne dezamăgesc uneori. A înţelege mai bine înseamnă de fapt a mai scăpa de o parte dintre incertitudini. 134 133 84 . paradigmele lingvistice: cadre cognitive împărtăşite.134 Cultura organizaţională este un set de asumpţii împărtăşite învăţate de un grup (o unitate socială cu istorie comună) pentru a-şi rezolva problemele de adaptare internă şi externă. când avem dispute în grupul de lucru. dar nu vedem cauzele133. Nu de puţine ori. filosofia formală: principiile. competenţele transmise din generaţie în generaţie. de manageri sau de cercetători am fost în faţa dificultăţii de a înţelege şi justifica ceea ce observăm sau experimentăm în viaţa organizaţională. politicile.şi personalitate. din poziţia de manageri. Toate aceste frământări. ni se par ridicole unele poziţii ale colegilor. din poziţia de angajaţi. toate acestea pentru că înţelegând cultura vom fi mai înţelegători cu grupul din care facem parte. fenomene. în calitatea noastră de angajaţi. climatul: modul de interacţiune. şefii reacţionează tot la fel. iată un tablou al categoriilor care definesc cultura – comportamente regulate observabile în interacţiunea indivizilor: limbaj. obiceiuri şi tradiţii. cultura este abstractă. regulile jocului: modul cum facem lucrurile pe aici. norme de grup: standarde implicite şi valori care se dezvoltă în grupurile de lucru. În alte cazuri ne întrebăm cum şefii noştri. sensuri Ibid. probleme. În mod analog. evenimente etc. ne minunăm că deşi mediul s-a schimat. dar consecinţele sale atitudinale şi comportamentale sunt concrete. De exemplu. cu noi înşine şi cu forţele care acţionează în organizaţie. vedem anagajaţi care se poartă ca şi cum nu ne-au auzit sau. alteori. Mai mult. limbaj comun. vom înţelege cum să acţionăm pentru ca oamenii noştri să se comporte astfel încât să reprezinte brandul. ambianţa fizică. ritualuri. 135 Ibid. Ibid. este una dintre mizele de relief ale strategiei de branding de angajator. în acelaşi timp. Tocmai acest joc dintre tacit şi explicit al culturii organizaţionale produce dificultăţi şi. modurile de gândire. Dacă înţelegem cultura. valori adoptate. modelele mentale. asumpţii care au rezistat destul de mult timp ca să fie validate şi transmise noilor membri. sunt explicabile prin cultura organizaţională. vom înţelege personalitatea brandului pe care vrem să-l dezvoltă.

nu se regăsesc într-o stare pură în nici o companie. orientarea în raport cu natura umană – omul este bun. sau neutru. Stanciu. orientarea în raport cu relaţiile interumane – egalitatea. Există o serie de criterii în funcţie de care discriminăm tipologile culturii: domeniul de activitate al companiei. elementelor concrete etc. (de pildă. subculturilor. Şt.137 Cultura puterii este specifică unor companii antreprenoriale de mici dimensiuni. climatului. structuri organizaţionale politice.. structura sau orientările (orientarea activităţii. ritualurile şi ceremoniile. Charles Handy a structurat patru tipuri de culturi organizaţionale care. Ch. funcţii şi factori de influenţă Este firesc să operăm cu tipologii ale culturii organizaţionale. natura muncii. factorilor de influenţă. p.împărtăşite. de control centralizat.A. Pânza de păianjen este imaginea acestui tip de cultură. op. O companie structurată de o aşa manieră se adaptează mai rapid la cerinţele unei pieţe dinamice. tipul de feedback. atitudinea faţă de risc. Unul dintre cei mai reputaţi specialişti în cultura organizaţională. după cum am văzut în capitolele anterioare sunt vitale în proiectarea brandului de angajator. Handy. idealizarea prezentului sau a viitorului. Indivizii axaţi pe putere. sau rău. contraculturilor. sistemul de performanţe. şi Ionescu. orientarea în raport cu natura – individul poate stăpâni sau nu natura. cu fiecare pas în analiza culturii organizaţionale vom arăta această legătură indisolubilă dintre branding de angajator şi cultură. De altfel. pe asumarea riscului sau pe controlul resurselor dezvoltă cultura 136 137 Ibid. (1983).. metaforele şi simbolurile: modul cum se caracterizează membrii grupului.).136 Fiecare dintre aceste categorii. 85 . o comunicare radială. Undestanding organizations. New York: Oxford University Press. Tipuri de culturi organizaţionale. 51. M. decizia fiind expresia puterii şi nu a procedurilor. simbolurile materiale. sindicate etc. Aceeaşi utilitate (la care se adaugă şi altele) o are şi cunoaşterea funcţiilor. cit. evident. ierarhie sau independenţă. mai ales că ele servesc drept cadre de referinţă atunci când vrem să investigăm realitatea brandului. în care deciziile se transmit de la centru către structurile periferice. iar informaţiile parvin de la periferie către centru. orientarea în raport cu timpul – supralicitarea realizărilor strămoşilor. Cultura puterii este caracterizată de comunicarea de sus în jos.

Asociaţiile profesionale. flexibilitatea rolurilor etc. o combinaţie a structurii funcţionale cu cea de proiect. Imaginea culturii de tip persoană este constelaţia. respectarea procedurilor şi regulilor de ordine interioară. Climatul este stresant pentru că deciziile se iau la centru. lipsă de consultare şi altele asemenea.“139 Cultura de tip sarcină aparţine companiilor matriceale. fără consultarea membrilor grupului. Important este ca membri lor să fie vizibili. sarcinile se îndeplinesc prin efortul conjugat al specialiştilor care se bazează pe valori precum munca în echipă. cărora nu le este caracteristică creativitatea. Acest tip de sistem este mai greu receptiv la schimbare şi se adaptează dificil acesteia. M. imaginea piramidei sau a templului grecesc este analogonul. Cultura rol este funcţională în mediile stabile. ascendentă în ceea ce priveşte informarea şi descendentă în privinţa transmiterii deciziilor. neconcurenţiale (formula după care merge este cea a birocraţiei mecaniciste). Puterea este emanaţia capacităţii de expertiză. ordine. Valorile asociate sunt: obedienţa. op. dar şi celor care au drept ancoră a carierei stabilitatea. Comunicarea este formală.140 Stanciu. Agresivitatea şi capacitatea de a lucra într-o atmosferă concurenţială sunt motoare ale succesului. p. birourile de avocatură. fluctuaţia de personal mare. Pentru că există un control riguros. satisfacţia în muncă a salariaţilor este mică.138 Cultura rolului corespunde organizaţiilor birocratice. staruri în profesiunea lor. dinamismul. 140 Ibid. De aici vine şi puterea. a standardizării. Şt. 139 138 86 . căruia i se cere disciplină.A. firmele de consultanţă şi altele sunt exemple de structuri bazate pe cultura de tip persoană. 51. a formalismului. ordinelor şi mesajelor care vizează coordonarea muncii.. standardizate şi formalizate. loialitatea şi performanţa individuală. Lucrătorilor li se cere să fie tenace şi să aibă o bună rezistenţă fizică şi psihică. Ibid. atmosfera este protectoare. iar valorile de bază sunt lipsa ierarhiei. Cultura de tip persoană este o cultură a vedetelor dintr-o profesiune. iar centrul se simte uneori supraîncărcat. cit. Pentru indivizii lipsiţi de dinamism.puterii.. „Funcţionarea este asigurată prin roluri atribuite personalului. şi Ionescu. Puterea într-o astfel de cultură este dată de poziţie (influenţare prin reguli şi proceduri).

feedback prompt. oferă feedback imediat. Cultura bet your company admite un mare grad de risc. promovarea ierarhică are drept criteriu munca. Cultura de tip fortăreaţă este o cultură de asediu pentru că printre atributele sale se numără instabilitatea. Cultura tough guy sau macho este presupune risc mare. clientul este pe primul loc. băncile de investiţii sau firmele de brokeraj subîntind o cultură de acest tip. Cultura de club este caraterizată prin securitate şi stabilitate. Drept consecinţă. Organizaţiile care dezvoltă acest tip de cultură sunt cele militare sau religioase. Cei care aparţin culturii echipei de baseball sunt de regulă liber profesionişti. rezultate rapide. ei sunt aleşi încă din perioada studiilor universitare şi sunt unii dintre cei mai merituoşi studenţi. Cultura academiei este specifică universităţilor. Performanţa este asociată dobândirii statutului de expert.O altă tipologie este cea descrisă de Jeffrey Sonnenfeld141 care vorbeşte despre cultura academiei. a clubului şi a fortăreţei. Propoziţia fundamentală este 141 142 Op. aceştia sunt motivaţi financiar foarte bine. Ibid. combinarea acţiunii cu plăcerea. sunt fidelitatea faţă de organizaţie. spitalelor. au o atitudine proactivă la influenţele mediului extern. Este proprie firmelor din domeniul petrolier sau hotelier. evocând o viziune paternalistă despre organizaţie. le facilitează dezvoltarea profesională. foarte utilă mai ales atunci când vrem să stabilim personalitatea brandului de angajator. 87 . pe lângă cele enunţate mai sus. a echipei de baseball. perseverenţă şi persistenţă. feedback lent. 52. iar angajaţii sunt fideli organizaţiei care. Cultura work hard. organizaţiilor care întreţin o relaţie strânsă cu mediul universitar. p. de regulă.. orientare pe termen scurt. fidelitatea. la rându-i. iar ascensiunea ierarhică este. de fapt o strategie de tipul dăm lovitura. Organizaţiile cu o atare cultură nu oferă şanse de dezvoltare şi continuitate a carierei angajaţilor. au competenţe recunoscute şi mobilitate pe piaţa muncii pentru că sunt foarte solicitaţi.“142 Deal şi Kennedy au o tipologie bazată pe analogie şi metaforă. Agenţiile de publicitate. dispun de un spaţiu mare de libertate şi lucrează pentru mai multe firme. identificarea sau securitatea. scopului şi obiectivelor organizaţionale. împărtăşirea şi asumarea misiunii. orientare spre viitor. Organizaţiile cu o astfel de cultură sunt organizaţii care îşi asumă riscul. starea de provizorat. rezultate rapide. Sunt promovaţi oamenii din interior. play hard se bazează pe valori precum risc scăzut. cit. Valorile ataşate. „Membrii culturii academiei au competenţe înalte. lentă. insecuritatea. nu promovează valori precum ataşamentul.

p. informaţii strategice. cultura explorativă (managerii şi angajaţii sunt permeabili la noi Deal. The Rites and Rituals of Corporate Life.143 În aceste tipologii nu este inclusă cultura informaţională. London. 144 Marchand. D. şi Kennedy.A. tot din perspectiva culturii informaţionale. Bucureşti: Rentrop&Straton. organizează. comunicare strategică şi tactică. aceste valori tacite pot fi decelate din metaforele la care angajaţii apelează pentru a descrie organizaţia lor.aceea că ideile bune merită o şansă pentru se dezvolta. politice. (2000). centrare pe cum trebuie făcut nu pe ce trebuie făcut. tehnologice. (1982). atunci tehnologia informaţională va servi ca instrument pentru reglaje subtile sau reparaţii. Toate acestea vor fi considerate determinate pentru succes. atitudinilor şi comportamentelor care influenţează modul în care oamenii identifică. Definită ca „suma valorilor. sociale. cultura investigativă (managerii şi subordonaţii anticipează viitorul prin interpetarea informaţiilor). Cultura proces presupune valori ca risc minim şi feedback lent. De regulă. În Cum să stapânesti managementul la perfecţie. 308. de piaţă. în crearea şi implementarea strategiei de brand de angajator mai ales pe fondul faptului că are rol de facilitator în comunicare internă şi externă şi integrează sursele informaţionale economice. În fond. control. acest tip de cultură este vital în gestionarea schimbării. 143 88 . „Cum gestionăm informaţiile strategice“. Din perspectiva metaforei creierului organizaţia este o reţea neuronală capabilă să integreze informaţiile creativ şi flexibil. A. pot explica comportamentul informaţional al angajaţilor şi pot evidenţia percepţiile liderilor faţă de informaţie: „cultura funcţională (informaţia reprezintă un mijloc de exercitare a puterii). colectează. The Wharton School of the University of Pennsylvania. prelucrează. comunică şi folosesc informaţiile“144. E. Adison Wesley Reading. este un loc comun că trăim într-o lume a inflaţiei informaţionale. 145 Ibid. cultura participativă (managerii şi subordonaţii au încredere reciprocă în folosirea informaţiilor în scopul atingerii performanţei). dacă o organizaţie este percepută ca o armată. atunci cultura organizaţională şi infomaţională se bazează pe valori precum comandă.145 Tipologiile de mai jos. Dacă metafora este cea a utilajului. Corporate Cultures. T. De pildă. IDM International. Culturile informaţionale ale companiilor presupun valori tacite care ghidează activitatea lucrătorilor şi explică percepţiile acestora despre brand. Business School.

schimbări şi noi metode de abordare a crizelor, caută noi perspective).“146

Dacă tipologiile culturale sunt cadre de diagnoză utile pentru a culege date despre starea reală şi cea ideală a culturii, cu impact direct asupra explicării realităţii brandului şi a distanţei dintre aceasta şi viziunea brandului, funcţiile culturii au relevanţă mai ales din perspectiva strategiilor de implementare a brandului de angajator. Ce funcţii are cultura şi care sunt mecanismele de influenţă? Deal şi Kennedy vorbesc despre funcţiile de integrare şi conservare a ataşamentului organizaţional al membrilor, de orientare a angajaţilor spre îndeplinirea obiectivelor organizaţionale, de protejare a membrilor în faţa pericolelor mediului extern, de inculcare, conservare şi diseminare a elementelor sale de conţinut şi de funcţia performativă.147 Funcţia integrării şi conservării ataşamentului organizaţional este vitală din punctul de vedere al loialităţii lucrătorilor, raporturilor de muncă, asumării responsabilităţii, realizării sarcinilor profesionale, adeziunii la misiunea, filosofia, valorile sau scopurilor companiei. A doua funcţie are rolul de a influenţa gradul de realizare a scopurilor şi misiunii unei companii „prin canalizarea potenţialului angajaţilor şi inculcarea unor comportamente şi atitudini adecvate. A treia funcţie reflectă reacţia culturii la influenţele pozitive şi negative ale factorilor de mediu. Ea poate fi un suport al comportamentelor de apărare şi reacţie la stimuli negativi. Cea de-a patra funcţie oglindeşte faptul că o cultură este principalul vehicol de transmitere şi perpetuare a valorilor, credinţelor, ideilor, tradiţiilor organizaţionale, a fondului acumulat în timp. Ultima funcţie se referă la întreţinerea excelenţei organizaţionale prin cultură.“148 De reţinut este abordarea lui Nancy Adler149 care concepe funcţia de integrare a angajaţilor în regim permanent:
„Direcţionarea salariaţilor şi grupurilor de salariaţi în vederea realizării obiectivelor previzionate ale companiei este funcţia cea mai dinamică, dificilă şi complexă a culturii organizaţionale. Ea contribuie la declanşarea energiilor latente ale angajaţilor în vederea realizării obiectivelor. Adoptarea anumitor comportamente organizaţionale este esenţială, iar rolul deţinut de cultura

Stanciu, Şt. şi Ionescu, M.A., op. cit., p. 54. Deal, T. E. şi Kennedy, A.A., op. cit.; Stanciu, Şt. şi Ionescu, M.A., op. cit. 148 Stanciu, Şt. şi Ionescu, M.A., op. cit., p. 57. 149 Ibid.
147

146

89

managerială este vital, deciziile şi acţiunile respective constituind o componentă majoră a managementului resurselor umane. Protecţia salariaţilor faţă de ameninţările potenţiale ale mediului înconjurător este o funcţie de suport a comportamentelor şi acţiunilor organizaţionale de natură preventivă sau de combatere directă a consecinţelor negative ale mediului. Funcţia de păstrare şi transmitere a valorilor şi tradiţiilor organizaţiei acţionează mai ales atunci când generaţiile se schimbă şi are un rol vizibil în menţinerea valorilor şi tradiţiilor specifice, conturate de-a lungul timpului.“150

Orice analiză a straturilor culturii organizaţionale nu trebuie să eludeze factorii de influenţă şi mecanismele prin care aceştia intervin. Ne vom ocupa mai înainte de categoria factorilor exogeni. Cultura naţională şi cultura sectorială au impact puternic asupra culturii organizaţionale. Modul de a gândi, religia, educaţia, procesele de formare a elitelor sunt tot atâta elemente ale culturii naţionale care orientează credinţele, valorile, normele, simbolistica, perspectivele individuale şi concepţiile despre o companie. Este adevărat că o cultură organizaţională nu este identică cu una naţională dar, primeşte input-uri relevante. De exemplu, modul în care percepe o naţiune raportul dintre muncă şi familie, reprezentările despre autoritate, egalitate, timp etc. sunt tot atâtea aspecte care au impact asupra motivării angajaţilor, retribuţiei, tipului de management sau de structură organizaţională. Exemplele sunt nenumărate. Amintim aici faptul că managerii latini preferă să lase problemele generate de mediu în seama guvernelor sau că managerii britanici sunt acceptă mai uşor incertitudinea. A cunoaşte cultura naţională este un avantaj, mai ales pentru multinaţionale care îşi deschid filiale în ţări care uneori sunt foarte îndepărtate cultural de ţara de origine a companiei. Un alt factor de influenţă este cel al categoriilor profesionale. Acestea au anumite reprezentări de status şi rol, anumite valori şi convingeri foarte puternice. De exemplu, inginerii împărtăşesc valori precum precizia, rigoareaa matematică, limbajul formalizat etc. Clienţii şi competitorii sunt un factor relevant. Reprezentarea companiilor despre felul în care se fac afacerile, le determină să reacţioneze într-un anume fel în raport cu competitorii care la rândul lor au propria filosofie cu efect de bumerang. O companie
150

Ibid., p. 57.

90

poate să considere că succesul unor afaceri ţine de hazard şi, ca atare, tot ceea ce face trebuie să se traducă în acţiuni inteligente la provocările mediului. Sau, abordarea conform căreia afacerile sunt un câmp de bătălie şi, drept consecinţă, compania trebuie să acţioneze agresiv pe piaţă şi să joace dur. Tehnologiile influenţează structura internă a unei companii, rolurile, puterea, structura ierarhică, misiunea şi chiar stilul de conducere. Pe de altă parte, mediul juridicoinstituţional ţinteşte direct în inima afacerilor pentru că prin ansamblul instituţiilor, legilor, ordonanţelor, normelor, metodologiilor pe care un statul de drept le are, condiţionează companiile să se plieze în aspectele lor esenţiale. Mai ales firmele multinaţionale primesc influenţe majore asupra culturii organizaţionale din perspectiva normelor de drept. Factorii endogeni sunt mai numeroşi şi au un impact mai puternic. În primul rand, conducerea influenţează direct cultura unei compani. Iniţial, o cultură este generată de un lider, fondatorul. Apoi, fiecare generaţie de conducători modifică trăsăturile iniţiale, o reproiectează şi o consolidează în timp. Personalitatea conducătorilor, nivelul de pregătire managerială şi de specialitate, leadershipul sunt tot atâtea elemente care îşi pun amprenta asupra culturii. Istoricul sau originile unei companii care înglobează tradiţia, legendele şi simbolurile modifică o cultură, o fac unică. Fondatorul joacă un rol foarte important, convingerile şi valorile sale au un rol esenţial mai ales în etapa de formare şi de consolidare culturală. Pe măsură ce organizaţia se maturizează este influenţată şi de angajaţi. Mărimea firmei prin care înţelegem cifra de afaceri, valoarea capitalului şi/sau numărul de salariaţi îşi aduce o contribuţie înseamnată la modelarea culturală. Dacă o firmă este mare, cu atât diversificarea culturală este mai mare. „Situaţia economică a organizaţiei influenţează cultura organizaţională prin mărimea şi accesibilitatea resurselor pentru salariaţi, prin restricţiile, respectiv facilităţile economice practicate, prin intensitatea stresului economic asupra evoluţiei firmei şi a angajaţilor săi (este mai evidentă atunci când situaţia nu este bună). Înfiinţarea, creşterea rapidă, fructificarea investiţiilor precedente şi declinul economic generează anumiţi parametri care se înscriu în cultura organizaţională. Altfel

91

Subculturile au valenţe spune W. dar permite şi unitatea analizelor sociale a unor părţi mai mici decât societatea în general“.H.spus. nr. American Psychologist. mai pot apărea atunci când organizaţia traversează o perioadă de schimbare sau ca răspuns la stresul continuu. 45.R. faţă de comportamentele acceptate. 60-61. „Organizational Culture“. 142-143. Gh. Aceste contraculturi apar mai ales în situaţia în care aşteptările grupului nu mai sunt saturate de ceea ce organizaţia numeşte starea de normalitate descrisă de paradigma culturală dominantă. Nord: „subcultura are avantajele conceptului de cultură. de asemenea. El arată că organizaţia este unită printr-o cultură. Dimensiunile culturale ale managementului.153 Deşi au aspecte diferite de cultura mare.“151 Perspectivele organizaţiei sau posibilităţile de dezvoltare a firmei şi raporturile cu competitorii pot fi evaluate pozitiv sau negativ fapt care poate influenţa viziunea companiei. (1996).) îşi construieşte din motive integrative şi de coordonare o microcultură comună care poate fi independentă de cultura mare. Culturi. Schein. Contracultura este un fenomen de opoziţie faţă de puterea legitimată de cultura mamă. Dacă însă subculturile resping valorile. amânând producerea fazei de declin sau generând o nouă tinereţe organizaţională. 152 92 . sau poate avea o natură conflictuală sau complementară acesteia (acceptă valorile culturii dominate şi. Un bun management conduce spre măsuri tehnice şi economice în fazele de dezvoltare sau maturitate ale firmei pentru a reînnoda dezvoltarea sa. normele. subculturile au similarităţi cu 151 Ibid. Contraculturile nu sunt păgubitoare întotdeauna şi vorbim aici mai ales de situaţiile de criză sau de schimbare când o companie le poate folosi în avantajul său. subculturi şi contraculturi Numele lui Edgar Schein152 este legat şi de explicitarea fenomenelor subculturale din organizaţii. iar fiecare grup organizaţional (departament. în acelaşi timp. pp. 153 Apud Ionescu. pp. E. serviciu etc. Gh.. pe cele ale propriei lor subculturi). ciclurile de viaţă ale unei firme sunt barometre culturale reale. comportamentele culturii dominante sunt generate fenomene contraculturale. (1990). Bucureşti: Ed. Economică.

mai ales pe dimensiunea reputaţiei externe. experienţele împărtăşite de membri au o durată lungă şi o intensitate mare (cultura puternică nu caracterizează organizaţiile foarte tinere sau pe cele în care rotaţia cadrelor este mare). cit. medicilor. minerilor etc. Subculturile profesionale sunt determinate de ocupaţie sau profesie. Subculturile instituţionale se formează în jurul diviziunilor organizatorice ale companiei. în funcţie de criteriul profesiei avem subculturi profesionale. şi Ionescu. Ibid. vorbim despre subcultura academicienilor.aceasta. Meritele lor constau în faptul că ele contribuie la clarificarea funcţiilor. perpetuează grupul de lucru chiar dacă acesta este reînnoit. M. 93 . profesorilor. op.. Ele reprezintă „forme de sociabilitate colectivă ce includ ritualuri profesionale. copywriterilor. iar această clasificare este benefică pentru că aduce date relevante în direcţia proiectării şi implementării brandului de angajator. există coordonare între managementul superior şi leadership (valorile. O cultură puternică presupune că „grupurile organizaţionale sunt omogene şi stabile. 62. Exemplele de subculturi profesionale nu sunt puţine. reglează relaţiile pe orizontală şi pe verticală. ceea ce face ca respectivele comunităţi profesionale să se recunoască independent de companie. Aceste subculturi prezintă elemente comune cu cele ale culturii mari dar au şi valori. p.“154 Subculturile se clasifică în funcţie de mai multe criterii.A. Şt. Astfel că.“155 Aceste subculturi au un specific anume – ele au valenţe transorganizaţionale. atitudini şi comportamente specifice generate de activităţile diviziunilor respective. aspiraţii. norme şi valori ce integrează comportamentele de muncă. Dar numai pe fondul unei culturi organizaţionale puternice se poate realiza dezideratul convergenţei.. Din punct de vedere al managementului şi al strategiei de branding aceste subculturi trebuie să fie încurajate spre convergenţă. există o preocupare pentru socializarea ridicată a noilor angajaţi. credinţele şi atitudinile sunt larg răspândite şi presupun consensul membrilor). 154 155 Stanciu. în funcţie de subdiviziunile unei companii vorbim despre subculturi instituţionale. vârsta este un alt criteriu care generează subculturi ale vârstei. Acest potenţial al subculturilor profesionale trebuie speculat în direcţia brandingului de angajator.

flexibilitatea.A. influenţa şi privilegiile. Subcultura generaţiei de seniori deţine de regulă accesul la putere. Subculturile vârstei aduc în prim plan conflictul dintre generaţii – tinerii şi vârstnicii. au suferit lipsuri şi au devenit oameni muncitori. P. În contrapartidă. dar şi una dintre cele mai importante surse de conflicte este subcultura vârstei. interacţionează cu computerul mai bine decât cu semenii chiar dacă aceştia au aceiaşi vârstă. care a trecut printr-o perioadă de creştere economică. (2002). Managerial Leadership. membrii ei sunt mari consumatori de bunuri de mare noutate. Lor le este caracteristic scepticismul faţă de autorităţi şi exprimarea sentimentelor de prietenie faţă de semenii de aceeaşi vârstă. 21-36 de ani. Seniorii s-au născut în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Generatia Y. Executives MBA Series. a generaţiei Baby Boomers în muncă. Generatia X. Referitor 156 Citat de Topping. 37-54 de ani. McGraw-Hill. preferând mondenităţile şi oportunităţile momentului. orientarea spre învăţare şi noutate. dar şi prin crize politice majore. neimplicată în muncă. iar a Generaţiilor X şi Y în antreprenoriat. tineri vin cu dinamismul. preferă orarele flexibile şi lucrul acasă. este reticentă faţă de valorile organizaţiei în care lucrează. – Generatia X – 60 de milioane de oameni. Care este profilul aşteptărilor şi atitudinilor acestor generaţii? Aşteptarea privind activitatea profesională şi atitudinea faţă de muncă a seniorilor constă în seriozitate. care preţuiesc valorile tradiţionale şi care se dedică companiei şi muncii lor. mai ales după eşecul războiului din Vietnam.Una dintre cele mai populare subculturi. – Generatia Y sau generaţia D (de la Digital Generation) – 76 de milioane de oameni născuţi după 1980. 6. riscul. Faţă de muncă au o atitudine pozitivă dacă climatul organizaţional este propice. Filosofia lor de viata este hedonismul. 94 . Baby Boomers au cunoscut dezvoltarea socială şi crearea societăţii civile. – Baby Boom – 76 de milioane. Au trecut prin anii de reconstrucţie economică. p. Studiul lui Roper Starch din 1999156 ajunge la concluzia că există următoarele generaţii (cifrele se referă la Statele Unite ale Americii): – Seniorii (matures) – 35 de milioane de oameni în vârstă de 55-69 de ani.

iar pentru Generaţiile X şi Y întoarcerea la mama şi la tata. (1991). Influenţat de politici şi reguli. El poate fi motivant sau nu. În brandingul de angajator acoperirea strategică a acestor diferenţe. pentru Baby Boomers este un nucleu. să gestioneze corect mai ales cariera. managerii trebuie să fie preocupaţi să trateze diferit orizontul fiecărei generaţii. S. iar pentru Generaţiile X şi Y surfing pe web de oriunde. Cultura şi climatul Climatul organizaţional participă nemijlocit la ataşamentul faţă de brand. pentru Baby Boomers a trăi pentru astăzi. Identitatea înseamnă pentru seniori romantism şi prietenie.la dimensiunea locul de muncă. obţinerea de perfomanţă. Baby Boomers au un interes moderat în această pivinţă. Casa este privită de seniori ca un loc unde stau mai multe generaţii. inhibant. Generaţiile X şi Y într-un mediu virtual sau oriunde. iar Generaţiile X şi Y nu condiţionează munca de distracţie – sunt lucruri diferite. câştigarea loialităţii.157 157 Cooke. seniorilor odihna le serveşte la încărcarea bateriilor. se acomodează în situatii complexe. Baby Bommers acasă. Generaţia X este oportunistă. de proceduri şi comportament. 95 . climatul şi comunicarea. frustrant sau suportiv. întărirea socializării şi a sentimentului de apartenenţă. Generaţiile X şi Y îl văd ca pe a te pregăti pentru a fi cel mai bun. dar generaţia Baby Boomers controlează mai bine stările conflictuale. în termeni de rezultate. Din perspectiva relaţiei dintre muncă şi amuzament. şi Slacke. pentru Baby Boomers copii din flori şi pentru Generaţiile X şi Y speranţă. N. Pe acest fond. are spirit de iniţiativă. Making management decisions. Seniorii concep focusul financiar ca pe o economisire pentru zile negre. Setul decisiv este pentru seniori a te bate pentru a scoate un rezultat. iar Genreaţiile X şi Y îl privesc ca pe o investiţie în scop public. seniorii lucrează la biroul lor. climatul reprezintă natura relaţiei dintre angajaţi şi organizaţie. Modul de recreere înseamnă pentru Seniori o ieşire sâmbătă seara. raporturile dintre lucrători şi conducere. Baby Boomers lucrează acum ca să se destindă mai târziu. Generaţia seniorilor acceptă regulile cerute de organizarea muncii. alături de diferenţe culturale religioase înseamnă. pentru Baby Boomers disponibilitate pentru distracţie. UK: Prentice Hall International.

şi Ionescu. în timp ce alţii le consideră absolut distincte. Analiza diagnostic a culturii se aplică grupului prin descriere. generează motivare şi satisfacţie în muncă. mai rigidă procedural. n. cultura organizaţională se raportează la grup. Problema raportului dintre ele rămâne deschisă. London: The Economist Books Ltd. Climatul naşte încă dispute în sensul 158 159 Campbell et al. iar climatul la individ în sensul că o cultură este un construct care statueză aşteptările prin efort colectiv. Stanciu. orientarea recompeneselor. Cultura este mai degrabă o variabilă independentă. A sense of Mission. gradul de respect şi suportul. Pentru a face şi mai limpede raportul dintre cultură şi climat. Aceste beneficii ale climatului autonom sunt.158 Autonomia se referă la gradul de libertate şi independenţă în acţiuni a angajaţilor. gradul de structurare a companiei. 64. în fapt.Componentele climatului sunt autonomia. M. cu atât climatul este mai puţin permisiv. Cu cât structura este mai formalizată. În fine. cit. rămânând pe ideea diferenţei dintre cele două. (1990)..n. Şt. Obiectivul primordial al sistemului de recompensare este acela de a influenţa comportamentul angajaţilor. evaluare-descriere. maşină de serviciu etc. „Orientarea recompenselor se referă la conştientizarea scopurilor pe care le vizează sistemul de recompensare. Stimulii de sprijin oferiţi de manageri angajaţilor deschid drumul către un climat creativ. vom recurge la o analiză condusă de indicatorii cercetării: individual-grupal. 96 . Gradul de structurare a organizaţiei are impact asupra climatului. variabile dependente-independente.. pe când climatul indică nivelul de realizare a acestora din perspectivă inndividuală.) angajaţilor. p. Un climat autonom respectă libertatea de decizie. Această latură a climatului influenţează cel mai mult comportamentul (şi angajamentul. încurajează responsabilitatea. Elementele sistemului de recompense ce reverberează la nivelul climatului sunt salariile. beneficii ale brandului de angajator.A. bonificaţiile şi privilegiile (prime. Evident consecinţele acestui tip de structurare descurajează angajamentul faţă de brand pentru că reprezintă sursă de ambiguitate. Unii autori suprapun total sau parţial cultura şi climatul organizaţional.). gradul de respect şi de sprijin este un element vital al climatului.“159 Bineînţeles că aceste componente ale climatului sunt interdependente. Astfel. op. iar analiza climatului constă în evaluarea percepţiilor subiective ale indivizilor.

264 Ibid.161 Cert este faptul că această realitate organizaţională. Organizational Culture and Leadership.I. le vom ilustra în cazuri concrete pentru a arăta cum funcţionează şi cum influenţează din perspectiva realităţii brandului.că pare a fi şi independent şi dependent.160 Acest punct de vedere pledează pentru complementaritatea celor două fără a fi însă confundate. 161 160 97 . Harrison. Acesta mai susţine că managerii sunt creatorii climatului şi nu angajaţii.H. Prin artefacte desemnăm pattern-urile legate de vestimentaţie. povestirile. logo-ul etc. climatul se referă la percepţia salariaţilor asupra producţiilor organizaţionale: adoptarea deciziilor. aranjamentele fizice (spaţiale). pattern-uri comportamentale şi artefacte. ritualurile. pe de altă parte. pare a fi şi cauză şi efect. şi Shirom. pe de o parte şi. E. valori. (1985). adică a percepţiei despre brand în interior şi în exterior. Aspecte ilustrative Cultura organizaţională cuprinde norme. cu interacţiunea în grupul de lucru. M. 162 Ibid. Pentru că nu ne-am propus aici să le explicăm pe fiecare în parte (am facut-o deja în altă lucrare despre cultură şi comportament organizaţional). op.162 Edgar Schein163 face un inventar generos al expresiilor concrete ale culturii organizaţionale pe care l-am trecut deja în revistă. arhitectura discursurilor. normele privind munca. Mai structurat. Artefactele sunt elementele cele mai vizibile pentru salariaţi. p. „Climatul se referă la cele mai relevante aspecte ale culturii vizibile“. cit. leadership. ceremoniile. Pattern-urile comportamentale includ jargonul.. 163 Schein. acţionari. Manifestări concrete ale culturii. norme. cu perfomanţa. credinţe şi asumpţii (mai puţin vizibile). clienţi şi public. rutinele legate de muncă. Kurt Lewin afirmă că salariaţii beneficiază şi lucrează într-un climat fără a-l fi creat ei înşişi. A. corelează foarte bine cu satisfacţia în muncă.. în calitate de mediu psihologic în care se produc interacţiunile. Acest punct de vedere este susţinut şi de argumentul că organizaţiile care au culturi diferite pot avea climate asemănătoare. San Francisco: Jossey-Bas Publishers.

Pentru germani este dificil să lucreze în spaţii comune. folosind numele mic. În organizaţiile europene dimensiunile şi dotările birourilor. 98 . intenţii etc. Adresarea poate fi prietenoasă. simpatie. nepotrivite. individualizate şi deseori zgomotoase mai ales în spaţiul meridional. în Franţa introducerea se face prin madame sau monsieur.164 Din perspectiva artefactelor. despre familie sau prieteni este firesc şi aşteptat. valorile etc. Ibid. în Franţa urarea de bun venit este entuziastă şi este însoţită de atingerea mâinilor. dar în afara lui poate fi prietenoasă. delimitare. reţinere). stimă. ca ecou al tradiţiei. cheltuirea banilor. în Europa ritualurile respective sunt calde. iar zgomotul de fond dat de interacţiunile frecvente este acceptat ca firesc. în altele acestea nu sunt subiecte de discutat cu colegii. atitudini (respect. în locurile de muncă se întâlnesc frecvent fotografii. S. afişe şi plante care fac mediul mai familiar. iar stresul pare a fi dominanta fiecărei zile. parcările. deschise. apropiate. În Germania. (2000). sărutul mâinii femeii de căte bărbat. dimpotrivă. UK: Prentice Hall. 164 165 Schneider. credinţele. bătaia pe umăr. sărutul pe obraz sunt gesturi fireşti sau. dar sinceră. acolo se preferă folosirea tilurilor şi funcţiei celui salutat ca formă a recunoşterii statutului acestuia. companiile japoneze sunt caracterizate de spaţii largi.Vom aborda pe rând artefactele. poate fi protocolară sau reţinută ca în ţările nordice. comunică sentimente (prietenie. În ţări diferite a vorbi despre timpul liber.-L. aşa încât birourile lor sunt strict personalizate şi ferite de intruziuni. apelarea numelui mic este accidentală în timpul serviciului. antipatie). dar locurile de muncă apropiate de ferestre sunt destinate celor de rang mai înalt. accesibile tuturor membrilor.165 În organizaţiile americane ritualurile de felicitare sunt informale. Pe de altă parte. sunt artefacte menite să sublinieze poziţia utilizatorilor acestora în ierarhie. În diferite părţi ale lumii strângerea mâinilor. prietenoase. mai primitor. ca în America. iar în America este nepersonalizată. Formulele de salut sunt importante pentru că transmit semnale. Spaţiul organizaţiilor americane este compartimentat cu pereţi de mică înălţime. J. pe de altă parte. Managing across Cultures. În Europa spaţiile sunt generoase. lifturile etc. dar în Japonia sunt strict formale. De exemplu. pe fondul unor exemple din literatura de specialitate. dar compartimentarea lor este strictă. şi Barsoux.

cu atenţie la detalii. Pe de altă parte. când germanii sunt întrebaţi care sunt lucrurile cu care se mândresc ei nu se referă la profit. în ţările asiatice.. p. precaritatea respectiv bogăţia limbajului practicate în organizaţiile din ţările respective. în Franţa 29. În ţările latine managerii se îmbracă foarte formal. 167 166 99 . în Germania 77. Semnătura privată este suficientă în SUA. problemele personale sunt confidenţiale. nelinişte. 30. în Anglia 114. În Franţa sloganul „au service de la vanité nationale“168 face ca industrii precum energetica nucleară. de exemplu.. În contrapondere. iar în Olanda nu se poartă culori brune. p. Un exemplu viu Ibid. De notat este că fiecare dintre practicile prezentate asigură suficient confort psihologic. Ibid.. Diferenţe marcante se înregistrează în ţări şi în domenii diferite de activitate (bănci. se face un schimb intens de documente.167 De observat că în Germania. au loc mai multe runde de discuţii şi abia apoi se parafează afacerile. afaceri.). Schneider şi Barsoux166 arată că în birourile americane se evită purtarea hainelor de culoare roşie. p. parcă. Firmele germane au obsesia calităţii muncii şi a produselor acesteia. inclusiv în cele arabe. teamă sau de bucurie sunt trăite în singurătate sau în grup prin comunicare vie. Nordul Europei se îmbracă mai lejer decât sudul compensând. 29. ci la calitate. Managerii şi oamenii de afaceri americani sunt mândri că pot trata problemele profesionale prin comunicare directă. În SUA există 279 de jurişti la suta de mii de locuitori. care nu pun preţ pe rigoarea vestimentaţiei. transportul aerian. publicitate etc. spre deosebire de spaţiul european în care mai multe semnături şi rânduri de ştampile sunt ecoul puternic al mentalităţilor şi stereotipurilor. comerţ. în acest fel. iar în Japonia doar 11. aşa cum se întâmplă în ţările din sudul Europei.Stările de incertitudine. chimia să se afirme în competiţia cu cele din alte ţări. 32. Franţa şi Japonia contactele de afaceri sunt mai formale. Este adevărat că „armata de jurişti“ produce documente foarte acoperitoare. companiile japoneze sunt deschise nevoilor clienţilor indiferent dacă aceştia sunt locali sau de pretutindeni. dar numai după ce decidenţii au hotărât asupra unui demers în afaceri. Abordările sunt diferite şi în ceea ce priveşte îmbrăcămintea. telecomunicaţiile. înscrisurile fiind alcătuite doar după ce înţelegerile faţă în faţă au avut loc. 168 Ibid. spre deosebire de cei englezi.

realizare-atribuire. natura umană. Trompennars vorbeşte despre relaţia cu natura şi cu oamenii. Kluckholn şi Strodtbeck evocă aceleaşi dimensiuni. limbajul pe direcţiile context larg-context restrâns. a face pe plac clientului este suprema satisfacţie. 171 Ibid. În plus Adler adaugă spaţiul public-spaţiul privat. univesalparticular.este cel al unui manager de la Yamaha care a fost trimis pentru un an în Spania să înveţe să cânte la chitară ca mijloc de înţelegere a culturii locale în vederea deschiderii unei pieţe pentru produsele companiei respective. individualism-colectivism.169 Mai mulţi autori care au încercat să identifice indicatorii de care managerii de pretutindeni ţin seama atunci când aleg un stil managerial sau altul şi când proiectează aspecte ale culturii organizaţionale în acord cu valorile culturilor locale. Ibid.171 De notorietate este şi modelul în patru (ulterior cinci) dimensiuni a lui Hofstede. prietenia (a se vedea matricea de mai jos.170 Schein invocă relaţia cu natura. care ilustrează foarte bine multitudinea aspectelor pe care le implică cultura organizaţională). relaţia dintre om şi timp. raportul adevăr-realitate. activitatea umană. difuz-specific. relaţia cu timpul. Ibid. afectivitate. Hall introduce spaţiul personal şi psihic. Pentru japonezi. 170 169 100 .

172 Ca urmare a acestui studiu de anvergură. masculinitatea. (1980). 172 101 . nici angajaţii lor nu aveau comportamente asemănătoare în muncă. Hofstede a identificat patru dimensiuni de bază. Au fost obţinute şi analizate peste 116.Adaptarea la mediul extern Natura Control Tolerarea incertitudinii Activitatea A face Realizare Încredere în numere Realitate materială Adaptare la mediul intern Natura umană Omul ca bun Relaţii umane Orientare spre sarcini Realizare Egalitarism Individualism Asumpţii Spaţiul Public Limbajul Explicit Neutru Timpul Limitat (liniar. cu rol de diferenţiatori între culturile naţionale. Newbury Park: CA Sage.000 de chestionare din peste 70 de ţări din lume. secvenţial) Viitorul Fatalism Evitarea incertitudinii A fi Atribuire A simţi Realitate spirituală Omul ca rău Orientare spre oameni Bunăstare socială Ierarhie Colectivism Privat Implicit (context larg) Emoţional Fără sfârşit (ciclic. evitarea incertitudinii. simultan) Trecutul Prezentul La începutul anilor ’70 Geert Hofstede împreună cu Institutul de Cercetări în Cooperarea Inter-Culturală a realizat un studiu legat de atitudinea faţă de muncă. Hofstede a încercat să afle prin acest studiu de ce unele companii. În plus. G. Culture`s Consequences: International Differences in Work-Related Values. individualismul. Evident că fiecare are şi Hofstede. studio bazat pe sondaje. deşi aveau culturi similare nu înregistrau aceleaşi rezultate. Dimensiunile sunt: distanţa faţă de putere.

stres şi le înregistrează ca fiind ameninţătoare. Dacă într-o cultură individualistă scopul este să devii lider. claritate. J. Bărbaţii îşi asumă roluri dominatoare. Bucureşti: Codecs. masculinitate versus feminitate. Situaţiile incerte le provoacă anxietate. o cultură orientată spre individualism valorizează iniţiativa personală. În culturile feminine sexele sunt egale. lucrătorilor le este teamă adesea săşi exprime dezacordul în faţa şefilor. De pildă. indivizii reclamă ordine. rigurozitate etc. atunci vorbim despre o centralitate a deciziei. În situaţia în care distanţa este mică. Această dimensiune este menită să facă distincţia dintre culturile de extracţie chineză şi alte culturi. (2004). O cultură de tip colectivist presupune un cadru de tip familie extinsă sau clan care îi protejează pe membrii organizaţiei în schimbul loialităţii. S. angajaţii şi conducerea sunt aproape. culturile feminine sunt axate pe etica grijii şi pe relaţii. În culturile cu grad mare de evitare a incertitudinii. standarde materiale. evitarea versus acceptarea incertitudinii. şi Hickson. În culturile masculine există o segregare în funcţie de gen. Prin contrast. inegalitatea este minimalizată. bani. Pugh. sunt obedienţi în faţa conducerii care ia decizii pe care ceilalaţi le execută. Distanţa faţă de putere exprimă măsura în care o cultură îşi încurajează conducătorii să-şi exercite puterea şi autoritatea.173 La aceste dimensiuni. D. Foarte interesante sunt relaţiile dintre sexe în aceste culturi. dreptul la viaţa privată şi la opinie al fiecăruia. într-o cultură colectivistă scopul este să fii membru al familiei. Individualismul are în vedere gradul în care o cultură sprijină problemele individuale mai degrabă decât pe cele de grup sau colective şi reciproca. un bărbat poate adopta oricând un rol axat pe grijă sau pe relaţie. Culturile masculine sunt acele culturi focalizate pe performanţă. individualism versus colectivism.o sinteză a celor mai importante lucrări în domeniu. Evitarea incertitudinii pune în centru reacţia culturii la nou. În acest tip de cultură. Dacă distanţa este mare. angajaţii participă la decizie. sunt consultaţi şi nu se prea tem de exprimarea dezacordului în faţa şefilor. ambiţie etc. Managementul organizaţiilor . femeile au parte de roluri axate pe educaţie şi protecţie. Hofstede a mai adăugat-o pe a cincea în anii 1980 – orientarea pe termen lung.un termen opus: distanţa mare versus mică faţă de putere. 173 102 .

Germania. 174 Hofstede.. un grad scăzut spre mediu de evitare a incertitudinii. Italia există. 103 . grad scăzut de individualism. grad mediu de individualism şi grad ridicat de masculinitate. un grad mediu de individualism şi un grad mediu spre ridicat de masculinitate. grad mare de individualism şi grad ridicat de masculinitate. Chile. Argentina. grad mediu de masculinitate. un grad ridicat de evitare a incertitudinii. grad ridicat de evitare a incertitudinii. Thailanda. Studiul realizat în 2005 de Interact şi Gallup Organization din România. pe un eşantion de 1. SUA. cit. grad scăzut spre mediu de evitare a incertitudinii. Singapore au o cultură care presupune rază mare de acţiune a puterii. Balcanii şi Orientul apropiat au culturi cu rază mare de acţiune a puterii.174 Cât priveşte spaţiul românesc sunt foarte interesante rezultatele cercetării realizate folosind modelul lui Hofstede. Peru. Marea Britanie. Ţările asiatice mai puţin dezvoltate ca Pakistan. Astfel de ţări sunt Grecia. Columbia. grad scăzut spre mediu de evitare a incertitudinii. un grad mediu spre ridicat de individualism şi un grad scăzut de masculinitate.076 subiecţi. Noua Zeelandă. Hong Kong. Africa de Sud sunt susţinute de culturi cu rază mică de acţiune a puterii. grad scăzut de individualism. Grupul ţărilor asiatice mai dezvoltate precum Japonia se caracterizează prin rază mare de dezvoltare a puterii. pe baza Value Survey Module realizat de Institute of Research for Intercultural Communication (IRIC) fondat de Hofstede. Iran sau Turcia. grad mediu de masculinitate. Olanda. G. Franţa. grad scăzut de individualism şi toată gama de masculinitate. Elveţia) au rază mică de acţiune a puterii. Australia. Finlanda. Filipine. grad ridicat de evitare a incertitudinii. Brazilia. op. Venezuela.Cum arată tabloul orientărilor culturale pe zone geografice? În grupul ţărilor latine mai dezvoltate precum Belgia. grad ridicat de evitate a incertitudinii. conform studiilor lui Hofstede o rază mare de acţiune a puterii. un grad mediu spre ridicat de evitare a incertitudinii. În ţările latine mai puţin dezvoltate ca Mexic. Ţările nordice Danemarca. un grad mediu spre ridicat de individualism şi un grad mediu de masculinitate. Spania. Irlanda. India. Ţările germanice (Austria. Portugalia vorbim despre rază mare de acţiune a puterii. Norvegia sau Suedia au rază mică de acţiune a puterii. Canada. India.

G. au fost întrebări la care subiecţii au răpuns că este bine dacă sunt consultaţi în luarea decizilor de către şefi. A. însă la altele ei au răspuns că le place să aibă relaţii mai apropiate cu un singur şef.ro/2005/Interact/Overview%20Cross%20Cultural. G. Iată de ce. aceea că şi până în 2005. 5.177 Rămâne întrebarea De ce indexul distanţei faţă de putere a înregistrat un scor mic? Există suspiciunea că întrebările au fost formulate ambiguu. Studiu despre valorile şi comportamentul românesc din perspectiva dimensiunilor culturale după metoda lui Geert Hofstede. iniţial. mai este de luat în considerare o explicaţie a valorii mai reduse a indicelui şi anume. Cultures and Organizations: Software of the Mind. Convergenţa şi sferele de influenţă ale culturilor Luca.eşantion reprezentaiv pentru populaţia românească175. Interesant este că Hofstede estimase pentru România. 175 104 . Evident că aşteptarea autorilor studiului a fost ca rezultatele pe aceşti indecşi – putere şi incertitudine – să fie mai mare (nu neapărat influenţaţi de previziunile lui Hofstede.I. în lucrarea Software of the Mind. masculinitatea un nivel scăzut de 39. mai ales pe ideea că îi protejează de situaţii dificile. pentru evitarea incertitudinii tot 90. 176 Hofstede. (2005). şi Hofstede. uneori chiar nedigerate şi preluate ca atare. ci pentru că există şi alte studii care confirmă o orientare mai degrabă paternalistă. dincolo de declaraţii).. 90 de puncte. individualismul un scor mediu 49. Este adevărat că aceste întrebări admit un subtext. Mai ales generaţia între 20 şi 40 de ani care populează majoritar companiile are o apetenţă pentru aceste modele. accesat în data de 12 mai 2008. Rezultatul cercetării din 2005 a arătat că pentru distanţa faţă de putere valoarea este de 33. ediţia 2005176 valori mai mari ale dimensiunilor distanţa faţă de putere şi evitarea incertitudinii. 177 Luca. De pildă. New York: McGraw-Hill. dimensiunea evitarea incertitudinii a înregistrat un scor ridicat – 61. dar mai ales în ultimii ani modele de management şi de management al resurselor umane de factură anglo-saxonă au pătruns şi sunt aplicate mai viguros în companiile de pe piaţa românească. Pentru distanţa faţă de putere estimase pe scala de la 1 la 100.. (2005). A. Totuşi.kinecto. http://customer. Bucureşi: Interact. iar orientarea pe termen lung un nivel mediu de 42. a arătat că România are valori surprinzătoare la anumiţi indici.pdf. cit. op. p.

interesele comune. Pe de altă parte.178 Cu toate că reţetele managementului sunt unanim recunoscute. ei consideră că satul global corporatist este mai degrabă un vis decât o realitate. tricouri Lacoste. Dar. moştenirea culturală şi practicile religioase sunt forţe majore de respingere prin ele însele a fenomenelor culturale de import. italienii sunt mai expansivi. Un numitor comun în organizaţiile de pretutindeni este însuşi managementul. iar suedezii mai reţinuţi deşi toţi afirmă că aplicarea normelor de conducere şi implicarea emoţională sunt aceleaşi. S. şi Barsoux. ceea ce înseamnă o subtilă şi implicită recunoaştere a culturii regionale respective. dar foarte relevantă făcută de Harvard Business Review vine în sprijinul observaţiilor de mai sus: deşi 11. se bea bere Heineken.Peste tot în lume se poartă branduri – jeans Levi.. Pe de altă parte cerinţele privind educaţia sunt comune în numeroase ţări europene. Cu privire la 178 Citată de Schneider. produsele se standardizează. armonizarea sistemelor de educaţie sunt aspecte hotărâtoare pentru apropierea culturilor şi formarea unei megaculturi transfrontaliere. peste tot în lume se formează şi se dezvoltă comunităţi de imigranţi care se integrează formal în matricele sociale ale ţărilor gazdă. J. Toate acestea sunt semne ale acceptării unor valori culturale dincolo de graniţele statale. p. Pretutindeni sunt urmărite programele de ştiri CNN. O cercetare mai veche. 7. se mănâncă la McDonald’s şi se cântă în baruri karaoke.678 de manageri din 25 de ţări aplică aceleaşi principii şi tehnici de conducere.. op. aplicarea aceloraşi principii ale conducerii face să se atenueze diferenţele culturale. cerinţele economiei. Europa ultimilor ani este mai permisivă la invazia culturii americane. în momentul de faţă. 105 . există un echilibru labil între tendinţele de penetrare a valorilor culturale „străine“ şi încercarea conducătorilor autohtoni de a pune în valoare propriile structuri mentale. diferenţele dintre modalităţile de aplicare ale acestora sunt diferite pentru că semnificaţiile lor sunt diferite. În plus. care promovează propriile reţete manageriale. cit. Managementul. piaţa muncii s-a lărgit considerabil. pantofi de sport Adidas. ceasuri Swatch etc. Ca exemplu. mobilitatea oamenilor este fără precedent. graniţele sunt mai uşor de trecut.-L. să fie acceptate reguli deja verificate.

flexibilitatea şi adaptabilitatea. concreteţe. este valorizată evitarea conflictelor şi sunt preţuite relaţiile informale active între foştii lucrători şi conducere. precizie. coercitiv). orientarea este pe termen scurt (imediatism). pregătire înaltă. J. S. 106 .-L. coordonarea se realizează pe baza recunoaşterii valorilor şi nu prin reguli (normativ vs. formularea obiectivelor pe termen lung şi criteriile de evaluare a performanţelor sunt vagi dar implicite. statusul şi puterea fiind importante. în tabelul de mai jos observăm cât de mult diferă autopercepţia. şi Barsoux. discreţie. există o puternică încredere în magie şi ideea unui slab control asupra mediului. sunt preţuite regulile pentru competitori. credincioşi. percepţiile despre ceilalţi sunt frecvent indecise. discreţi în ceea ce priveşte viaţa lor privată. iar deciziile sunt luate pe bază de 179 Schneider. structură organizaţională adesea ambiguă.. percepţia altora despre elveţieni şi aşteptările altora de la aceştia (Tabelul 5). curiozitate. op. de exemplu. nu prea critici. principiul este că orice este posibil. adoptarea deciziilor este centralizată. 17. relaţiile personale sunt mai importante decât sarcinile. Managementul brazilian înseamnă ierarhie şi autoritate.Elveţia. Percepţii filtrate cultural Cum se percepe un elveţian Cum sunt percepuţi elveţienii Muncesc din greu Muncesc din greu Sunt punctual Sunt punctuali Sunt autosuficient Sunt profesionişti Sunt precaut Ei cer. cit. ordonaţi.179 Tabelul 5.. evitarea conflictelor este văzută în termeni de câştig sau de pierdere. p. Managementul scandinav are atribute precum: descentralizarea adoptării deciziei. orientarea se realizează prin consens. canalele de comunicare sunt informale. încrezători în ţara lor Alte sisteme de management surprind această condiţionare subtilă între culturile naţionale şi cele organizaţionale. personalităţi lipsite de relief. lipsiţi de grabă. nu sunt prea cvreativi Nu se emoţionează prea uşor deranjat Aşteptările altora de la elveţieni Punctualitate. solicită Sunt inflexibil Sunt bine organizaţi Sunt demn de încredere Sunt disciplinaţi Nu sunt imaginativ Sunt bine informaţi Mă autoprotejez Sunt eficienţi Mă asigur Sunt determinaţi Nu-mi place să deranjez sau să fiu Sunt conservatori.

p. Prima eroare asupra căreia ne vom opri este cea a nivelului de analiză. oricare dintre aceste soluţii are puncte limită deoarece în nici o cercetare nu există un martor inocent fie şi în virtutea faptului că 180 Ibid. şi mai mult. Recomandările în privinţa eliminării acestor indigenţe metodologice au fost numeroase: implicarea cercetătorilor cu experienţă. deciziile sunt bazate pe compromis etc. prietenie şi întrajutorare.intuiţie sau feeling. Impasul metodologic în cercetarea culturii organizaţionale este consonant cu impasul generat de subiectivitatea de care este suspectată natura cunoştinţelor noastre despre realitatea socială. spuneam la început. Acest impas metodologic este valabil şi pentru situaţia inversă: cercetătorul culege date despre sistemul social şi le extrapolează la nivel individual. orientarea spre familie. Cercetătorul trebuie să-şi ia măsuri suplimentare pentru corectarea unei astfel de erori. există o seamă de erori în analiza ştiinţifică mai mult sau mai puţin sesizate şi asumate de comunitatea metodologilor. Altfel spus. Managementul indonezian se caracterizează prin respectul faţă de ierarhie şi pentru seniori. Ca atare. vom aborda în continuare erorile legate de studiul acestei realităţi.180 Diagnoza culturii oganizaţionale – impasuri de cercetare şi metode Acest subiect este vital în analiza culturii organizaţionale şi în proiectarea strategiei de branding pentru că. Pe de altă parte. brandingul începe cu cercetarea şi analiza. Sau. Această stare metodologică poate genera oricând erori de nivel de analiză. a observatorilor independenţi etc. Întrucât atenţia noastră metodologică este concentrată pe cultura organizaţională. cade în eroarea de nivel. toleranţă. datele legate de un sistem sunt extrapolate la alt sistem. ea nu poate fi diagnosticată decât prin apel la indivizi. atunci când cercetătorul investighează comportamentul indivizilor şi extrapolează rezultatele obţinute la nivelul comportamentului colectiv. Însă. 107 . Aceasta apare atunci când concluziile care aparţin unui nivel de cercetare sunt extrapolate la alt nivel.. Cultura organizaţională este un atribut al întregului sistem social organizaţional şi nu un atribut individual. erori legate de subiectivismul indivizilor şi al cercetătorilor. 99.

M. şi Rousseau.94. perfecţionism.83 şi 0. putere. Pittsburgh. Group & Organization Studies. acord. consonant cu cel al lui E. am optat pentru un demers de analiză integrativ: psihometric şi nepsihometric (calitativ). 184 Kilman. 13. M. fidelitate sau corelaţii. În continuarea celor afirmate mai sus. Organizational Design Consultants.. Structura revoluţiilor ştiinţifice.183 Culture Gap Survey184 măsoară norme de comportament pe patru scale: sprijin şi inovaţie în rezolvarea sarcinilor. Celălalt set presupune enunţuri precum: percepţiile individuale alimentează comportamentele organizaţionale care implică interacţiune şi. pp. evitare. self-actualizare. vom realiza un sinopsis al metodelor cantitative şi calitative utilizate în cercetarea culturii organizaţionale şi asupra cărora avem date legate de validitatea. R. percepţia consecinţelor acestor interacţiuni. dependenţă. R. J. (1976). Itemii – 120 – sunt evaluaţi pe o scală Lickert în cinci trepte iar coeficientul Cronbach-Alpha de consistenţă internă este între 0. şi securitate-satisfacţie) şi se axează pe comportamente care înlesnesc plierea individului la organizaţie şi gradul de realizare a expectanţelor colegilor. propria cunoaştere tacită a domeniului şi propriul mod de rezolvare a problemelor care s-a dovedit de succes. R. convenţionalitate. (1989).. PA. (1988).el este produsul unei paradigme şi a unei comunităţi ştiinţifice anume cu propriile presupoziţii. ne-am putea pune întrebarea cum putem proceda opentru a obţine mai multă acurateţe în măsurare. D. Plymouth MI: Human Synergistics. şi Saxton. 182 Cooke. Aceste scale reflectă un model circular bazat pe intersecţia a două dimensiuni: sarcină-relaţii. 181 108 . The Kilman-Saxton Culture-Gap Survey. competiţie. opoziţie. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Th. afiliere. Un set constă în enunţuri precum: măsurătorile standardizate ajută la realizarea predicţiilor şi evaluărilor. (1983). 245-273.67 şi 0. „Behavioral norms and expectations: A quantitative approach to the assessment of organizational culture“. 183 Cooke. Bucureşti: Ed. ca atare.H. relaţii şi libertate individuală. A se vedea Kuhn.92. rezultate. A.J. Fidelitatea are un indice între 0. Din punctul nostru de vedere.181 În acest context. Level V: Organizational culture inventory--form I. şi Lafferty. Am dorit să îmbinăm de fapt două seturi de presupoziţii. Schein. Organizational Culture Inventory – OCI182 are 12 scale (umanism.

a proceselor şi angajaţilor. Dar. Din combinarea acestor două axe rezultă patru cadrane care exprimă orientarea spre suport/sprijin. Chestionarul pentru identificarea tipului de cultură organizaţională. R. Bryn Mawr. devenise necesară elaborarea unui instrument internaţional. el are la bază modelul analitic dezvoltat de Quinn şi instrumentul realizat de De Witte şi De Cock pentru identificarea climatului organizaţional. cât şi cele ulterioare Glaser. orientarea spre inovare. Modelul lui Quinn se bazează pe intersectarea a două axe: axa orizontală. PA. pentru a fi posibilă studierea culturii organizaţionale din diferite ţări. care reprezintă focus-ul organizaţiei şi care poate fi intern sau extern (focusul intern constă în concentrarea pe importanţa propriei organizaţii. Forma finală a acestui chestionar a fost stabilită în anul 1993. The Corporate Culture Survey. focusul extern constă în concentrarea asupra relaţiei organizaţiei cu mediul în care fiinţează).Corporate Culture Survey185 este centrat pe descrierea tipurilor de cultură organizaţională a lui Deal şi Kennedy (1982). Odată cu accentuarea competiţiei.68-0. controlul indică măsura în care comportamentul membrilor organizaţiei poate fi controlat). Creat în scopul evaluării dimensiunilor culturii organizaţionale. şi axa verticală cu extremele flexibilitate şi control (flexibilitatea arată gradul de libertate de acţiune permis indivizilor din organizaţie. realizat de Charles Handy. pentru una sau pentru nici una din cele patru dimensiuni ale modelului. Chestionarul este un instrument consacrat.94. pornind de la tipologia lui Harisson şi Chestionarul FOCUS. orientarea spre reguli şi orientarea spre obiective. ce are la bază modelul lui R. a apărut necesitatea înţelegerii aspectelor culturale în diferitele contexte organizaţionale particulare. Studiile efectuate de autori. Quinn sunt extrem de utile în analiza culturii şi sprijină în mod direct cercetarea şi analiza în brandingul de angajator. dar şi a colaborării la nivel internaţional. 185 109 . (1983). Are 20 de itemi. Organizaţiile pot obţine un scor înalt pentru toate. E. Organizational Design and Development. Chestionarul FOCUS este un produs al efortului unui colectiv internaţional de cercetători din 12 ţări. cu coeficienţi de consistenţă internă (Cronbach-Alpha) superiori: 0. evaluaţi pe scală Lickert în cinci trepte.

− modalităţile de luare a deciziilor. − tipul de angajat promovat în organizaţie. cultura de tip sarcină şi cultura de tip persoană. În varianta originală. cea de a doua – culturii de tip rol. − modalităţile prin care organizaţia răspunde solicitărilor mediului extern. dar şi ca itemi ai chestionarului. Autorul a pornit de la următorul cadru teoretic: în cadrul diferitelor tipuri de culturi organizaţionale există convingeri mai mult sau mai puţin puternice şi obiceiuri corelate cu acestea. − modul în care organizaţia îşi tratează membrii. Chestionarul pentru identificarea tipului de cultură conceput de Charles Handy are ca obiectiv surprinderea opiniilor angajaţilor cu privire la cultura organizaţiei în care muncesc. − structura de comunicare şi control din organizaţie. − motivaţia angajatului pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. − exercitarea controlului şi influenţei în organizaţie. − competiţia existentă în echipă. subiecţii răspund întrebărilor luând în considerare două situaţii: situaţia percepută ca reală şi situaţia considerată dezirabilă. − modalităţile de abordare şi rezolvare a conflictelor. cultura de tip rol. obiceiuri referitoare la variate aspecte organizaţionale care se instituie ca dimensiuni. Autorul chestionarului îşi fundamentează modelul teoretic pe cercetările conduse de Roger Harrison. − munca în echipă. a treia se referă la 110 .publicării formei finale confirmă valoarea ridicată a acestuia. care identifică patru tipuri de culturi organizaţionale: cultura de tip putere. Charles Handy a avut în vedere 15 dimensiuni. − baza atribuirii unei sarcini. − tipul „subordonatului bun“. concretizate sub forma a 15 itemi: − tipul „şefului“. Pentru fiecare item sunt enumerate patru variante de răspuns: prima variantă corespunde culturii de tip putere. Forma în limba română are 40 de itemi cu cinci variante de răspuns situate pe o scală de tip Lickert în cinci trepte. − modul de stabilire a priorităţilor firmei de către angajatul acesteia.

Edgar Schein187 a operaţionalizat şapte seturi de dimensiuni ale culturii organizaţionale: relaţia organizaţiei cu mediul. McKinsey a creat paradigma diagnostică a celor şapte S. structură (structure).109-119. The Winning Streak Workout Book. sunt importante în virtutea eliminării eventualelor impasuri de cercetare dacă sunt conjugate cu metode psihometrice. Vol.2. stil de management (style). competenţe (skills). instrument preluat de Schein pentru analiza culturală. Subiecţii vor răspunde astfel la fiecare întrebare orientându-se în dublu sens. (1990). London: Weidenfeld and Nicolson. cea mai mare notă reprezintă scorul brut pentru tipul de cultură cel mai puţin întâlnit/dorit de către subiect. scorarea făcându-se pentru fiecare individ în parte. 186 111 . dar şi a celui informal. (1985). deşi nu au factură psihometrică. orientarea companiei în raport cu timpul. Aici ne vom opri asupra modelelor lui McKinsey. apelul la principiile întemeietoare.cultura de tip sarcină. Ele se bazează pe tehnici precum interviul şi observaţia şi sunt direcţionate de un punctaj care reprezintă un model exemplar sau o teorie care ghidează analiza. spre real şi spre ideal. Interesant de notat cu referire la acest model este faptul că dimensiunile cele mai subtile precum valorile au fost o sursă mai bună de evaluare decât cele evidente precum structura. W. strategia companiei (strategy). natura adevărului. Schein. iar ultima vizează cultura de tip persoană. Goldsmith şi Clutterbuck186 au construit un set de indicatori pentru analiza managementului. Notele se însumează pentru fiecare tip de cultură – pentru fiecare construct – iar în final se vor obţine patru scoruri diferite pentru cele patru tipuri de cultură. American Psychologist. natura relaţiilor umane. Goldsmith W. pp. şi E.. Indicatorii sunt: leadership. E. Câteva întrebări specifice fiecărei dimensiuni: pentru relaţia organizaţiei cu mediul – „Organizaţia se percepe pe sine ca fiind Goldsmith. Cât despre metodele calitative. 187 Schein. staff (salariaţi). omogenitate/diversitate. Este vorba despre şapte dimensiuni de analiză: valori comune (shared values). implicarea salariaţilor. D. control. spre evaluarea planului formal. No.. Clutterbuck D. natura fiinţei umane. orientarea de piaţă. şi Clutterbuck. inovaţie şi integritate. autonomie. reguli şi proceduri (systems and procedures). Nota cea mai mică corespunde tipului de cultură cel mai frecvent perceput (ca real/ideal). natura activităţii salariaţilor. 45.H. „Organizational culture“.

natura adevărului – „Cum definim ceea ce este adevărat. natura activităţii salariaţilor – „Modul corect în care oamenii ar trebui să se manifeste este cel dominant/proactiv. concepţiile referitoare la realizarea sarcinilor imposibile (controlul incontrolabilului). funcţiile şi sarcinile primordiale. pe baza unui sistem competitiv sau cooperativ? Sistemul social ideal este autocrat/paternalist. natura relaţiilor umane – „Care este modul corect de relaţionare a oamenilor: prin distribuirea puterii sau a afecţiunii. natura fiinţei umane – „Oamenii sunt în principiu buni. criteriile de alocare a statutului. sau pasiv/fatalist?“. orientarea companiei în raport cu timpul – „Care este orientarea tipică a companiei: spre trecut. strategiile de remediere a eşecului în cazul în care obiectivele nu au fost atinse. Sarcinile de adaptare externă se referă la crearea consensului relativ la misiunea fundamentală. sarcinile specifice. sau colegial/participativ?“. iar natura umană este dată dinainte sau perfectibilă?“. criteriile de măsurare a rezultatelor. spre viitor. În acelaşi timp cultura se află în conexiune subtilă cu identitatea 112 . mijloacele cele mai importante ce vor fi folosite pentru atingerea scopurilor. criteriile de recompensare. sau spre prezent?“. încredere în înţelepciunea celui delegat să judece problema?“. Cultura organizaţională şi brandul intern Leit-motivul analizei asupra culturii organizaţionale este acela că ne arată percepţia angajaţilor faţă de munca lor în cadrul companiei. consens social.dominantă. graniţele grupului. armonizatoare. criteriile pentru definirea relaţiilor interpersonale (prieteniei). pornind tot de la definţia sa a culturii organizaţionale Schein a operaţionalizat 11 categorii de sarcini interne şi externe. armonizant. şi cum determinăm practic valoarea de adevăr al unui fenomen: testare pragmatică. adică realitatea brandului. omogenitate/diversitate – „Indivizii trebuie încurajaţi pentru a inova sau pentru a se conforma? Grupul de muncă activează cel mai bine în condiţii de omogenitate sau de eterogenitate?“ De asemenea. Este forţa invizibilă care îi face pe oameni să acţioneze. răi sau neutri. care le orientează comportamentele. de nişă?“. Sarcinile de integrare internă vizează crearea consensului relativ la limbajul comun. monopolistică.

la viziunea companiei ca apoi să ne asigurăm că acestea sunt împărtăşite.189 Este relevant să ne aplecăm asupra culturii organizaţionale pentru a realiza o aliniere a acesteia cu brandul. obiceiurile. putem descrie patru legături între cele trei (Figura 4). Impresia este numită imagine. Am văzut de ce. A patra relaţie (4) descrie cum identitatea organizaţională este formată şi prin feedbackul primit de la outsiderii relevanţi pentru companie. este necesar să ne concentrăm pe obţinerea acordului cu privire la valori.188 1 Identitate organizaţională „Cine suntem?“ 4 Cultură Imagine 3 2 Figura 4. 92-93. 113 . Identitatea este un produs intern (iniţial). 92. Evident că acest deziderat nu se produce peste noapte şi. care constă în impresia pe care o produce potenţialilor şi actualilor consumatori. identitate şi imagine Prima relaţie (1) este cea dintre cultură şi identitate. Relaţia dintre cultură. identităţile create în mintea outsider-ilor reflectându-se înapoi în cultura organizaţională (3). potenţialilor angajaţi. investitorilor. nu prin instrucţiuni sau ordine. op. S. Dar identitatea creează cea de-a doua relaţie (2). Ibid. De fapt.organizaţională şi imaginea. Pentru a schimba atitudinile. care sunt un fel de oglindă pentru companie. G. pp. 188 189 Martin. Identitatea sau cine suntem este expresia organizaţională a culturii şi nu depinde de cei din afara organizaţiei. comportamentele... publicului în general etc. mai ales. p. arătându-i cine este şi cum arată. Bineînţeles că procesul nu este univoc. şi Hetrick.. cit.

Pentru a o avea este nevoie de angajamentul faţă de brand al angajaţilor (brand engagement). şi Bakker.195 Brown. 150. 224-247. pp. cit. Maslach and Leiteraslach193 văd în angajament opusul burnout-ului. „Testing the side-bet theory of organizational commitment: Some methodological considerations“. p. 69. L. şi Hetrick. Journal of Applied Psychology. 32-40. H. „Notes on the concept of commitment“. şi Porter. A. (1997). San Francisco. „The measurement of organizational commitment“. J. Interesantă este perspectiva Institute of Employement Studies (IES) din Marea Britanie. şi Schneider. (2004). angajatul implicat este cel care a înţeles contextul în care îşi desfăşoară afacerile organizaţia în care lucrează şi care lucrează împreună cu membrii echipei în beneficiul companiei. Alţii consideră că este rezultantul unei întâlniri dintre scopurile individuale şi cele organizaţionale191. 195 Martin. În schimb. mulţumire de sine. pp. and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study“. 66. pp. viziunea şi să acţioneze în deplin acord cu acestea. B. Mai mult. The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. deoarece înseamnă energie. (1979). ceea ce le cerem celorlalţi atunci când încercăm sa aliniem cultura cu brandul. 192 Becker. Journal of Vocational Behavior. Administrative Science Quarterly. flexibilitate mentală. (1974). Hall. 193 Maslach. „Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations“. 346-355. T. 176-189. însă. American Journal of Sociology. 190 114 . pp. satisfacţie obţinută prin muncă194. care defineşte angajamentul ca pe o atitudine pozitivă a angajaţilor faţă de companie şi faţă de valorile sale. „Correlates of organizational identification as a function of career patterns and organizational types“. Mai sunt autori care îl văd ca pe o schimbare comportamentală rezultată din recompensele valorificate192. p. În primul rând. D. Adesea. W. 25. 293. nu se câştigă numai prin acţiuni de publicitate internă sau prin programe de training. „Identification and some conditions of organizational involvement“. S.. 194 Schaufeli. (1960). P. 19. C. R.. Journal of Organizational Behavior. oamenii au nevoie de mai mult decât de instrucţiuni pentru a-şi putea schimba rutina şi obiceiurile. Administrative Science Quarterly. compania trebuie să lucreze cu angajaţii astfel încât să-i implice într-o relaţie mai mult decât tranzacţională. Steers. B. 15. job resources. 533-546. Administrative Science Quarterly. Mowday. şi Leiter. 14. 191 Buchanan. R. N. Unii autori consideră angajamentul organizaţional ca fiind gradul de implicare al individului în companie190. G. M. este să împărtăşească valorile companiei. avem nevoie de angajamentul de brand al angajaţilor. B. Meyer. 372-378. (1972). (1984). Brandul intern urmăreşte această coeziune. M. Pentru a crea branduri puternice avem nevoie de mai mult decât publicitate internă şi training. pp. CA: Jossey-Bass. 14. pp. (1969).. S. „Job demands. op. şi Allen. B.Brandul intern urmăreşte tocmai această coeziune care.

competenţa (percepţia limpezimii obiectivelor şi a provocărilor generate de muncă).. 115 . comunicarea (percepţia primirii unor informaţii valoroase.196 Diferenţele dintre cele trei surse ţin privilegierea unei categorii sau alta: de pildă. Hewitt Associates şi IES. a comunicării cu managerii etichetaţi ca fiind demni de încredere). Hewitt Associates este mai interesată de emoţii. normativ sau afectiv. Ele aparţin Gallup Consulting. comportamente şi intenţii comportamentale. a tratamentului nediscrimanatoriu. a spiritului de echipă. Cel permanent este ca o căsătorie pe viaţă: este exclusă orice variantă comparabilă sau egală.197 Tabelul 6. confortul (percepţia sentimentului de apartenenţă. a comunicării ofertante cu managementul). Interesant este că fiecare dintre ele conţine itemi pe trei categorii – emoţii şi sentimente. etic. pp. 150-151. Perspective în măsurarea angajamentului Itemi folosiţi pentru măsurarea angajamentului Emoţii şi sentimente Identificare intimă cu valorile organizaţiei Încrederea că liderii seniori echilibrează interesele angajaţilor şi pe cele ale companiei Mândria de a spune altora că fac parte din companie Opiniile angajatului contează Scopul/misiunea organizaţiei mă fac să-mi valorizez [X] munca 196 197 Gallup Hewitt IES [X] [X] [X] [X] [X] Ibid. empatiei şi preocupărilor liderului). sentimente şi înţelegere şi mai puţin preocupată de comportamente. înţelegere şi credinţe legate de rolurile şi imaginea lor organizaţională.Angajamentul organizaţional poate fi permanent. Angajamentul normativ are ca substrat loialitatea sau datoria morală. sau IES acordă mai multă atenţie comportamentelor organizaţionale de tip cetăţenesc. Cum putem însă măsura brand engagementul? În Tabelul 6 prezentăm trei abordări relativ apropiate de măsurare a angajamentului. În toate cazurile angajamentul salariaţilor este construit pe baza unor elemente precum: leadershipul (percepţia stabilităţii. pe când cel afectiv este de natură emoţională ca rezultat al întâlnirii scopurilor individuale cu cele organizaţionale. Ibid.

Încredere în succesul viitor al organizaţiei Existenţa celui mai bun prieten la locul de muncă [X] [X] [X] Încrederea că organizaţia va face schimbări adecvate în viitor Încrederea că produsele şi serviciile aduc beneficii reale şi valoarea consumatorilor Înţelegere şi credinţe Colegii sunt dedicaţi calităţii [X] Cunoaşterea a ceea ce se aşteaptă de la angajat [X] [X] [X] [X] [X] Să ai materialele şi informaţia corectă pentru a-ţi face [X] munca Acordarea oportunităţii de a face tot ce-ţi stă în putinţă la [X] lucru în fiecare zi Organizaţia este recunosctuă drept un bun angajator Organizaţia are o bună reputaţie Înţelegerea scopurilor organizaţionale Comportamente Recunoaştere şi laude regulate pentru munca bine făcută Supervizorul sau mentorul are grijă de angajat ca persoană Încurajare pentru dezvoltarea personală Primirea recentă a unor oportunităţi de dezvoltare Primirea recentă a rezultatelor evaluării perfomanţelor Recomandarea produselor şi serviciilor organizaţiei Recomandarea călduroasă a organizaţiei prietenilor Sugestii frecvente pentru îmbunătăţirea perfomanţei echipei/departamentului Să faci întotdeauna mai mult decât ţi se cere Să încerci să-i ajuţi pe alţi colegi din organizaţie Să fii la curent cu noutăţile din aria de interes Voluntariat în a participa la acţiuni în fara cerinţelor postului. 116 . dar care să contribuie la dezvoltarea organizaţiei [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X] [X] Interesant este şi faptul că toate abordările permit corelaţii cu sistemele de măsurare a performanţelor.

Prin ancheta apreciativă îi implicăm pe toţi în investigarea semnificaţiei brandului. O altă cale de susţinere a angajamentului faţă de brand este crearea unei culturi de mentoring. scopurilor. mai ales dacă sunt la debutul carierei lor. în cadru informal de această dată. dialogul interior. o organizaţie care are competenţa de mentoring va arde mai repede etapele în obţinerea 117 . Toţi actorii importanţi îşi focalizează interesul pe explorarea celor mai bune experienţe şi atribute ale companiei pentru a vedea ce anume i-ar putea face pe angajaţi să accepte viziunea brandului şi. Bazată pe ideea că percepţiile şi cunoştintele noastre sunt determinate de interacţiunea socială şi. pentru a le oferi aceloraşi angajaţi mijloace de acţiune care să vină dinspre ei şi care să ajute la realizarea brandului. face posibilă realitatea schimbării. prin faptul că înseamnă evocarea aceloraşi întâmplări organizaţionale. cu atât este mai bine pentru companie. comportamentelor de către toţi membrii organizaţiei. scopuri pozitive care să inducă o atitudine afirmativă faţă de schimbare. indiferent de statusul lor. o cultură de mentoring. pe ipoteza că există infinite posibilităţi de interpretare care oferă numeroase maniere de acţiune pentru fiecare dintre noi. această metodă concentrează atenţia pe oameni. De aceea. Dacă ancheta apreciativă susţine crearea unui cadru pozitiv pentru generarea şi evocarea unor întâmplări. ca atare. împărtăşirea convingerilor. nu în ultimul rând. complementar anchetei. aduc imediat valoare adaugată unei companii. De fapt. Statisticile sprijină ideea că noii angajaţi. în luarea deciziilor relative la strategia de brand din punct de vedere al beneficiilor organizaţionale şi individuale. Mai simplu spus. prin care modelăm angajamentul actual faţă de brand în direcţia proiectată şi facem din mers schimbări ale identităţii brandului de angajator. Bineînţeles că ei au nevoie de timp pentru a învăţa cum stau şi cum sunt lucrurile în companie. ancheta apreciativă favorizează apariţia unei atitudini proactive faţă de schimbare. experienţe. Brandul intern al unei firme înseamnă adeziunea la valorile comune. Cu cât timpul este mai scurt. credinţelor. O metodă excelentă pentru creşterea angajamentului faţă de brand este ancheta apreciativă.Ce facem însă ca să dezvoltăm angajamentul faţă de brand sau să-l consolidăm după ce am investigat prin măsurare nivelul acestuia? Iată câteva tehnici de dezvoltare a angajamentului faţă de brand. susţine reflectarea deciziilor formale în timpul întâlnirilor informale.

Complementar mentoringului. pentru a crea şi susţine o viziune corporatistă. de multe ori. mai ales atunci cand valoarea brandului gravitează în jurul atenţiei pentru capitalul uman. Prin life coaching acţionăm în planul personal. O cultura de mentoring înseamnă existenţa unor mecanisme de suport. dacă sunt folosite corect. în sensul că sprijinim dezvoltarea personală care ar putea. de dezvoltare a performanţelor individuale şi organizaţionale dacă ar fi să o privim din punctul de vedere al activităţii de resurse umane. Aceste metode nu sunt panacee universale dar. de comunicare.angajamentului faţă de brand. pentru a fi suport faţă de angajaţi etc. 118 . Din perspectiva angajamentului faţă de brand. Prin business coaching acţionăm asupra managerilor pentru a îmbunătaţi abilităţile de conducere. coachingul facilitează învăţarea şi dezvoltarea pentru performanţă. pot fi adevărate veste de salvare pentru brandul de angajator al unei companii. trebuie semnalată nevoia de acţiune pe două direcţii: business coachingul (vizează planul individual) şi life coachingul (planul personal). să fie un impediment în obţinerea angajamentului faţă de brand. de comunicare.

pe site-urile de specialitate asocierea dintre employer of choice şi human capital apare ca o consecinţă a remodelării relaţiei dintre angajat şi angajator: angajatorii nu-şi mai aleg unilateral angajaţii. Reputaţia internă şi externă. cel pentru care oamenii talentaţi optează să lucreze şi. În revistele de business. Angajatorul preferat este alesul. să nu se despartă. adică brandul intern şi extern. Pe scurt şi foarte simplificat. succes pe piaţă. Când promovezi o imagine unică şi atractivă ca angajator. cât este mistică şi cât este chimie în alegerea unei companii de către un specialist? Literatura consacrată vorbeşte despre o anume similaritate care explică atracţia candidat-organizaţie. şi aceştia sunt în poziţia de a alege compania pentru care îşi doresc să muncească. un pod pe care vor păşi cei pe care i-ai invitat. Human Resources Magazine. oportunităţi de dezvoltare personală. o revistă australiană. a instituit chiar şi un premiu Employer of Choice Award pe baza unor criterii care pot folosi foarte bine drept reper pentru companiile care îşi doresc un astfel de statut: „cultură centrată pe angajaţi.Capitolul 5. Cât este imagine. managementul performanţei şi procesul de 119 . mai mult. oportunităţi în carieră. Reputaţia este însă considerată un factor decisiv. atunci înseamnă că ai construit un pod între tine şi piaţa muncii. De pildă. legătura dintre strategia de resurse umane şi cea de afaceri. o mare parte a angajatorilor se întrec în competiţii pentru o poziţie cât mai înaltă în topul celor mai buni. De aceea. Dar numai similaritatea nu este de ajuns. acesta este mecanismul prin care o companie intră în jocul brandingului de angajator şi în calculele pentru topurile celor mai buni angajatori. pe fondul unei compatibilităţi dintre ceea ce se proiectezi despre tine şi realitate. Pentru că şi complementaritatea sau opoziţia de valori îi atrag pe oameni. Cultura de tip employer of choice sau cum să fii un angajator dezirabil „Cum am devenit angajator preferat“ Sintagma de angajator preferat (employer of choice) este foarte populară.

ce probleme ridică sunt întrebări asupra cărora ne vom apleca în cele ce urmează. În fond. să fie asociată cu CEO-ul sau cu managerul de brand etc.. Ce câştigă organizaţiile? Atrag angajaţi mai valoroşi. 200 Barrow.php?section=top_capital&screen=top&top_id=4. putem spune că o companie are mai multe reputaţii. strategiile şi politicile de personal. Cele mai bune 100 companii pentru care să lucrezi. criteriile fiind: „condiţiile de muncă oferite de companie.com.5.201 A avea o cultură centrată pe valori de tip employer of choice înseamnă a ţine sub control câteva dimensiuni cheie: reputaţia internă şi externă.199 Avantajele EOC nu sunt de neglijat. Ea poate să rezulte din evaluarea unei persoane şi. condiţiile de dezvoltare profesională“.pdf. R. Dacă este evaluarea acţiunilor unei persoane. pp. Am vorbit în nenumărate rânduri despre reputaţie. stat etc.capital. identitatea. op. Cum funcţionează fiecare. cit. http://www. ce beneficii aduc.198 Nici în România nu este ignorată clasificarea companiilor din acest punct de vedere. Este un teremen delicat pentru că reprezintă produsul percepţiilor indivizilor în raport cu o companie.pria. imaginea. op. reputaţia se modifică permanent. accesat în data de 15 ianuarie 2008. (2007b). http://www. 324329. creşte gradul de retenţie a specialiştilor. le scade rata de fluctuaţie. 198 120 . ca atare. R. cit.1reputation&employerofchoiceforaustralianbusiness . S. Ionescu. Capital face în fiecare an un top al celor 100 de companii pentru care merită să lucrezi. „The employer brand – a challenge for human resources management“. o siguranţă sporită şi alte beneficii pe care le-am mai amintit. 6. leadershipul. Caracterul dinamic Gill. Vol. pachetul salarial şi avantajele salariale.. no.. acţionari. 201 Gill. calitatea colaborării în companie. Ce câştigă angajaţii? Training de calitate.A.au/sitebuider/resources/files/83/4. Reputation and Employer of Choice for Australian Business.măsurare. M. empowerment-ul. Fiecare dintre aceste dimensiuni sunt critice şi trebuie integrate în viziunea globală a brandului.ro/index. Partea grea însă este că acest brand trebuie monitorizat şi întreţinut permanent în interior şi în exterior200 pentru că EOC reprezintă de fapt politicile care pun în evidenţă că angajatorii sunt responsabili de efectele lor asupra partenerilor – clienţi. În Review of Management and Economical Engineering. Mosley. accesat în data de 18 martie 2007. motivare pe fondul unei culturi care dezvoltă sentimentul de apartenenţă şi participare. responsabilitatea socială corporativă. R. un loc de muncă dezirabil. 199 Capital (2006). au o imagine mai bună în faţa clienţilor şi partenerilor. (2007). angajaţi. recunoaşterea oamenilor ca avantaj competitv”.academic.

al reputaţiei nu exclude însă posibilitatea de a o gestiona. Managementul, evaluarea şi corectarea sa se face în funcţie de identitate şi imagine care ne ajută să controlăm reputaţia. Identitatea oferă date despre ce este şi ce face o companie, este esenţa sa, cadrul de referinţă pentru acţiunile angajaţilor. Identitatea se construieşte pornind de la viziune, misiune şi valori (iată cum revin obsesiv componentele culturi organizaţionale…). Imaginea include mesajele pe care o companie le transmite în interior şi în exterior despre identitate, adică despre ce este şi ce face. Prin imagine o companie are forţa de a influenţa percepţia despre ea ca angajator. Vindem imagine atunci când recrutăm, vindem imagine atunci când facem selecţie, videm imagine atunci când fiecare angajat al nostru de la portar la preşedinte interacţionează cu publicurile, vindem imagine atunci când concediem pe cineva, când trecem printr-o criză sau printr-un succes. Aşadar, vindem imagine în fiecare clipă şi creem reputaţie în timp, nu de pe o zi pe alta. Dimensiunea responsabilităţii sociale corporative (RSC) joacă un rol de relief în construirea şi consolidarea reputaţiei companiilor şi în managementul identităţii organizaţionale. La nivelul Uniunii Europene (UE), dezbaterea legată de responsabilitatea socială corporativă a început în anii 1990.202 În 2001, Comisia Europeană a lansat o Cartă Verde care punea în discuţie RSC. Comisia a decis, în martie 2006, să creeze o Alianţă europeană pentru RSC. În martie 2007, Parlamentul European a adoptat un raport ca răspuns la o comunicare a Comisiei. Raportul Parlamentului face recomandări precum: încurajarea diseminării de bune practici rezultate din iniţiative voluntare în materie de RSC; stabilirea unei liste de criterii pe care întreprinderile trebuie să le respecte dacă pretind că sunt responsabile; integrarea principiilor RSC în politicile şi programele UE; difuzarea integrată a informaţiei de ordin social, de mediu şi financiar de către companii; credibilitatea iniţiativelor voluntare în materie de RSC depinde de aplicarea unui sistem de monitorizare şi control independent; implicarea IMM-urilor în RSC; asigurarea faptului că întreprinderile transnaţionale cu sediul în UE şi care deţin puncte de producţie în ţări terţe respectă standardele principale ale OIM, convenţiile sociale şi de mediu şi
A se vedea www.europarl.europa.eu şi Ionescu, M.A. (2007a). „La globalisation et ses incidences sur la culture corporative“. În Dobrescu P., Ţăranu, A., Bârgăoanu, A. (Eds.) Globalization and Policies of Development, Bucharest: Ed. Comunicare.ro, pp. 367-372.
202

121

acordurile internaţionale. Din 2007 şi până acum lucrurile au evoluat în sensul că există o preocupare clară legată de adoptarea nor strandarde de calitate ISO în această direcţie. Preocuparea pentru RSC are o istorie scurtă, dar agitată şi în mişcare permanentă aşa cum se vede şi din tabloul de mai sus. Din perspectiva interesului nostru, un program de employer branding din perspectiva componentei angajator preferat utilizează acţiunile de responsabilitate socială corporativă pentru a transmite o idee clară asupra valorilor de care este ataşată, asupra scopurilor sale, asupra a ceea ce reprezintă de fapt. Toate acţiunile sale derulate în acest sens trebuie să aibă o continuitate şi o consistenţă în raport cu misiunea şi viziunea companiei transmise publicurilor prin comunicare. Programele de RSC ale companiilor îi orientează mai uşor pe angajaţi şi pe potenţialii angajaţi spre valorile, credinţele şi convingerile organizaţionale. Ca atare, acţiunile punctuale recomandate unei companii sunt: – concentrarea pe indivizi (angajaţi, manageri, cetăţeni etc.); – integrarea eticii în formarea profesională; – plasarea angajaţilor în prima linie prin valorificarea celor mai buni ambasadori ai companiei; – cunoaşterea comunităţii în care o companie îşi desfăşoară activitatea, inclusiv cunoaşterea culturii sale; – crearea unui sistem prin care dezbaterile despre RSC să devină transparente şi permanente; – formarea unor parteneriate reale pentru a îndeplini obiectivele de responsabilitate socială; – măsurarea impactului acţiunilor de RSC; – raportarea sistematică a rezultatelor obţinute în afara companiei cu scopul de a face să parvină informaţii relevante partenerilor interesaţi.203 În ultimă instanţă, aceste acţiuni înseamnă crearea unei atitudini pozitive a companiei faţă de societate, atitudine orientată spre respectarea legii, comportamente etice, mediu şi spre interesele şi nevoile partenerilor. Altfel spus, spre elemente precum: misiunea, viziunea şi valorile companiilor, etica afacerilor, guvernământ şi

responsabilitate, dezvoltarea economică a comunităţilor, implicarea comunităţilor, mediu,
203

Oprea, L. (2005). Responsabilitate socială corporatistă, Bucureşti: Ed. Tritonic.

122

drepturile omului, practicile de piaţă, politicile la locul de muncă etc.204 RSC nu înseamnă, aşadar, filantropie pentru că se traduce în luarea în considerare a stakeholdersilor, crearea unei strategii de implicare socială, capabile să se integreze pe termen mediu şi lung în strategia de dezvoltare a companiei, în cea de comunicare şi branding. Programele de RSC nu pot fi tratate separat de cele de marketing, de branding, de comunicare. În România, interesul pentru RSC al companiilor este în creştere şi acesta reprezintă un semn pozitiv în direcţia strategiilor de employer of choice. Dar, există o serie de limite: „CSR România consideră că strategiile de CSR ale companiilor româneşti ar putea fi îmbunătăţite printr-un plus de cercetare, analiză şi comunicare. În acest moment nu avem o cunoaştere completă a domeniului responsabilităţii sociale corporatiste (CSR) în România. Există informaţii parţiale privind programele de investiţii sociale ce iau forma sponsorizărilor şi donaţiilor sau filantropiei corporatiste. Avem, însă, puţine informaţii despre strategiile de CSR, despre politicile companiilor faţă de grupurile implicate în, sau afectate de acţiunile companiilor”.205 O cercetare din 2007 (Transparenţă şi credibilitate în practicile de responsabilitate socială corporatistă) s-a concentrat asupra a două probleme, cele mai disputate, din domeniul responsabilităţii sociale corporatiste: transparenţa în politicile de responsabilitate socială corporatistă şi credibilitatea companiilor care dezvoltă programe sociale. Cercetarea a vizat punerea în evidenţă a modului în care companiile din România utilizează auditul social şi pe cel de mediu, rapoartele sociale şi codurile etice. Înainte de a comenta datele, este important să explicăm ce se înţelege prin transparenţă şi prin credibilitate. Transparenţa reprezintă o condiţie a unei comunicări eficace între companie şi grupurile interesate; mai concret, transparenţa politicilor de responsabilitate socială înseamnă definirea unui cod etic, a principiilor care ghidează organizaţia în acţiunile sale sau a unor serii de reguli etice care statuează drepturile şi obligaţiile pe care o companie le are în raport cu grupurile co-interesate; publicarea unui cod etic şi promovarea lui în rândurile salariaţilor şi partenerilor de afaceri; elaborarea unor rapoarte sociale periodice
204

Holme, R. şi Watts, Ph. (2000). Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense, Geneve: World Business Council for Sustainable Development. 205 Diaconu, B. şi Oancea, D. (2007). Transparenţa şi credibilitate în practicile de responsabilitate socială corporatistă, www.praward.ro, accesat în data de 12 mai decembrie 2007.

123

206 Credibilitatea presupune un acord între declaraţiile şi acţiunile companiei (adică ceea ce numim realitatea brandului de angajator din punct de vedere al dimensiunii RSC.8% au susţinut că nu ştiu dacă organizaţiile lor sunt auditate social. consecinţa este că se află în faţa unei crize ce afectează o seamă dintre entităţile componente ale brandului său.8%). consumatorii (66. s-a remarcat faptul că. indică nevoia unei infuzii de interes şi la nivelul companiilor româneşti. În ceea ce proveşte codurile etice.care reflectă măsura în care organizaţiile îşi respectă obligaţiile. Pe acest fond. în acelaşi timp. 37% dintre subiecţi au afirmat că organizaţiile lor publică rapoarte sociale. drepturile şi condiţiile de muncă ale salariaţilor (74%). Aceste rezultate argumentează în favoarea interesului pentru RSC. site-ul (43%).7%) şi mediul (66.7% le consideră credibile. evaluarea programelor de investiţii sociale şi a impactului lor asupra grupurilor sociale vizate. Numai 24% dintre companiile participante sunt auditate. 16. Ierarhia problemelor celor mai relevante referitoare la auditul social al unei companii este. studiul menţionat mai sus. formarea profesională (46%). Majoritatea companiilor auditate social sunt multinaţionale. este intersant de evocat cazul Nokia. dar.7%). publicarea regulilor de raportare şi identitate a auditorului. numai 14. mai ales pe dimensiunea responsabilităţii corporatiste. conform studiului: relaţiile cu comunităţile locale (77. având 55 de subiecţi (oameni de afaceri) a arătat că 61% dintre subiecţi susţin că organizaţiile din care fac parte nu beneficiază de audit social şi nu publică rapoarte sociale. Sintagma „scandalul Nokia“ este deja consacrată în presa românească şi internaţională. în timp ce 53. deşi subiecţii investigaţi se ocupă de domeniul responsabilităţii sociale corporatiste. Din perspectiva analizei de faţă. care aduce beneficiul de angajator preferat). 206 Ibid. În cazul de faţă este interesant de comentat în ce măsură este afectat statutul de employer of choice al companiei. 11% susţin că aceste rapoarte sunt puţin credibile.7% dintre respondenţi nu au auzit despre companii romîneşti care fac raportare socială. 76% dintre cei chestionaţi au răspuns că posedă unul. În plus. Când unei companii i se asociază un astfel de substantiv. restul nu publică nimic în acest sens pe site-urile lor. publicarea rezultatelor programelor de investiţii sociale etc. Mijloacele de promovare a acestora fiind comunicarea internă (74%). 124 .

declarată: „să rămânem conectaţi la potenţialul global de creştere al industriei de mobilitate şi să beneficiem la maximum de acesta“. maniera de implementare a deciziei luate de Nokia intră în dezacord cu recomandările făcute de raportul adoptat la 13 martie 2007 de Parlamentul European. programele destinate angajaţilor (LiveLife sau Nokia Helping Hands) au misiunea de a se axa pe nevoile angajaţilor.ro. pe aceeaşi linie a RSC. Un pronostic ferm despre cât va pierde Nokia în urma acestei crize este greu de susţinut (mai ales că din aceasta poveste mulţi politicieni germani de stânga încearcă să îşi atragă capital electoral). societatea.nokia. Promisiunea respectată este cea mai ieftină şi mai eficientă metodă. angajaţii. Mai mult. dar sub cea mai aspră constrângere şi anume aceea ca faptele sale să fie bazate pe adevăr. „La responsabilité sociale corporative – indicateur de l`innovation entrepreneuriale dans l`employer branding“. din punct de vedere al logicii afacerilor. Education. Este limpede însă ca decalajul dintre ceea ce se spune şi cum se procedează nu va rămâne fără urmări. de a dezvolta durabil comunităţile unde ei trăiesc şi în care firma îşi desfăşoară afacerile ş.m.a. Research and Innovation: Policies and Strategies. pe bunăstarea.A. mediul înconjurător şi. Cam aşa sună principiile sau pur şi simplu sfaturile atunci când vine vorba despre cum să devii şi să te menţii în poziţia de employer of choice. Preocuparea pentru bunăstarea lor în cariera. compania finlandeză nu a ieşit cu nimic din tipar. Una dintre recomandări se referea tocmai la respectarea standardelor convenţiilor sociale ale UE. Nokia se declară preocupată de grija faţă de angajaţi. siguranţa şi securitatea lor. în plan personal. 208 www. Comunicare. (2008a). 401-408. accesat în data de 4 februarie 2008. Dar aceste valori nu se împacă cu alte valori declarate.208 Strategia ne indică o cultură corporatistă orientată spre profit. pp. foarte important. Mai mult.O companie responsabilă social se implică în activităţi care vizează comunitatea. considerând-o un element important în practica responsabilă în afaceri. În acest context riscă Nokia să piardă din avantajele acestui statut?207 La o primă vedere. pe valori şi promisiuni respectate.com. precum cea a responsabilităţii sociale corporatiste (RSC). din perspectiva siguranţei şi securităţii locului de muncă se adaugă portofoliului responsabilităţii corporative. Decizia sa este conformă cu strategia oficială.d. Evident că aceste acţiuni îi aduc avantajul de angajator puternic şi dorit. 125 . Bucureşti: Ed. Cert este că va pierde ceva din punct de vedere al brandului 207 Ionescu. M.

cel puţin la nivel de imagine şifonată arătând.A. Ionescu. Teoretizările de început îi au ca autori pe Kurt Lewin. cea a leadershipului. dar a oferi slujbe muncitorilor de la Bochum în noua fabrică din Jucu este o schemă strategică mai puţin inspirată). Însă cazuistica ne arată că ceea ce se câştigă într-un loc se cheltuieşte pentru a repara ce s-a pierdut în altul. Education. 209 126 . că se putea şi mai bine (a-ţi cere scuze faţă de angajaţi este un pas bun. Reluarea cercetărilor după al II-lea Război Mondial. Research and Innovation: Policies and Strategies. Cultura şi leadershipul sunt feţe ale aceleiaşi monede. 210 Stanciu. dar pe termen lung rămâne suspiciunea că o mişcare de acest fel mai poate avea loc cel puţin o dată. pe subiecţi din armata americană a arătat că ascendentul unui anumite individ este dat de inteligenţă. Lucrul cel mai important pe care îl fac liderii este să creeze şi să conducă o cultură. Nokia are o problemă. În secolul XX devine un domeniu de relief în studiile organizaţionale şi de management şi în practica afacerilor. op.. Aceştia au studiat experimental eficacitatea stilurilor de conducere democratic. Pe moment România este avantajată. autocratic şi laissezfaire. Nu înseamnă că o cultură este integral creată de lideri – cultura este un rezultat al unui proces complex de învăţare de grup. Ceea ce înseamnă că Nokia va purta de pe acum o trenă. iniţiativă şi încredere în sine. Evident că miza relocării este în primul rând una economică şi că orientarea spre profit este discriminatorul. explicarea ascendentului s-a îmbogăţit şi cu alte consideraţii. poate fi o pierdere la nivel global. prin modul în care a pus în practică decizia. „La responsabilité sociale corporative – indicateur de l`innovation entrepreneuriale dans l`employer branding“. cea a neîncrederii în statutul de angajator de cuvânt. Cât va pierde. Dacă ar fi să facem o distincţie pe baza culturii între leadership şi management am spune că leadershipul creeză cultura. M.210 Ulterior. Comunicare. Şt. iar managementul acţionează în interiorul uneia date. Interesul pentru leadership este localizat în secolul al XIX-lea ca urmare a revoluţiei industriale. pp.209 Vom trata mai pe larg o altă dimensiune anunţată. Bucureşti: Ed. cit.de angajator. depinde de foarte multe necunoscute. că ceea ce se câştigă la nivel local.ro.A. Ronald Lippitt şi Ralph White (anii 1938-1952). şi Ionescu M. 401-408. (2008a).

Un lider are o vedere panoramică. teoriile puneau eficienţa în leadership pe seama caracteristicilor personale ale liderilor. Conflictele îi cer liderului competenţa de a se ocupa realmente de neînţelegeri. Etapa următoare a completat tabloul cu factorul situaţie (caracterul nu poate explica de unul singur un astfel de fenomen).211 Exercitarea influenţei nu se face ex nihilo. Ca atare. K. găsind soluţii pe care le transformă în decizii luate la timpul oportun.Teoriile despre leadership sunt caracteriale. Această perspectivă îngustă. Southwest Airlines' Crazy Recipe for Business and Personal Success. Ele au încercat să elucideze relaţia dintre acţiunea liderului şi reacţia angajaţilor din dublă perspectivă – emoţională şi comportamentală. un lider îşi asumă responsabilitatea situaţilor de criză şi a celor critice. În primul rând este vorba despre viziune. deliberată. Antrenarea şi asistenţa sunt competenţe ale liderului pe care acesta le pune în operă pornind de la premisa că învăţarea este un proces continuu. (1996). Însă. Iniţial. vitală în brandingul de angajator şi în cultura de tip EOC. teoriile situaţionale sau contingente au cercetat leadershipul în funcţie de context. J. Componenta interpersonală se referă la faptul că un lider are în subordine un grup. 298. comportamentale. deşi a fost depăşită. Din punct de vedere al evaluării corecte şi rapide a situaţiilor. există câteva coordonate esenţiale în abordarea conceptului: aspectul interpersonal. liderul coagulează echipe performante cu un grad înalt de coeziune şi cooperare. în timp ce produc schimbare reală. care admite greşeli ca părţi inerente ale evoluţiei. influenţa şi obiectivul. subzistă ca o credinţă în mintea unor dintre conducători sau angajaţi. O altă competenţă a liderului. 127 . Liderul creează angajaţilor simţul 211 Freiberg. p. iar obiectivul la ţinta de atins. Din perspectiva creării şi conducerii echipei. bazată pe influenţa reciprocă şi scopuri comune. şi Freiberg. influenţa trimite la puterea de a influenţa grupul. Teoriile care au urmat (caracteriale) s-au focalizat pe analiza relaţiilor dintre lider şi angajat. leadershipul este o relaţie dinamică. acordând sprijin real. Liderul are nevoie de un set de competenţe anume care îi orientează acţiunile. Ca atare. între lideri şi colaboratori. evaluând soluţii alternative de soluţionare a problemelor etc. partenerii etc. O definiţie completă a leadershipului este riscantă. USA: Bard Press. creează noi tendinţe prin felul în care îşi influenţează colaboratorii. contingente şi transformaţionale. aplanându-le. în care ambele părţi ating niveluri ridicate de motivaţie şi dezvoltare morală. este implementarea strategiilor de implicare a angajaţilor.

Pentru că liderii ştiu să conducă şi. şi Nanus. 34. a realiza. leadershipul se se referă la schimbarea. Altfel spus. Spunem de multe ori că un manager nu este un lider. Bucureşti: Ed. Business Tech International Press. care propun stiluri de leadership. dar. fără ca în persoana acestuia să se regăsească şi un lider.P. Departe de a fi expresia unei mode sau o afirmaţie gratuită. iar leadershipul „a influenţa. 213 Benis. J. tocmai pentru că ele reprezintă un sprijin real în construcţia brandului de angajator şi a culturii orientate spre EOC. a dirija“. curs. Acest model este interesant pentru că propune reguli care prescriu forma şi nivelul de participare în luarea deciziilor în împrejurări diferite. Modelul lider-participativ asociază comportamentul de leadership şi participarea la luarea deciziilor. organizare. New York: The Free Press. leadershipul tranzacţional şi transformaţional. Jago. De aceea. Este o axă a deciziilor ce solicită răspunsuri cu da sau nu. sau cercetări. p. distincţia dintre management şi leadership reflectă o realitate. nu este investit formal în acest sens. Liderii. (1990). managementul implică verbe precum „ a determina. (2000). în timp ce managementul înseamnă partea executivă care îndeplineşte obiectivelor companiei şi menţine echilibrul. W. sensibile ale companiilor a avea lideri este echivalent cu a fi în clasamentele de top. vom analiza modelul lider-participativ al lui Vroom. acţiune. sarcinii şi stiluri alternative de leadership. Modelul oferă un set de reguli secvenţiale care determină forma şi nivelul de participare în luarea deciziilor în situaţii diferite.213 Literatura de specialitate abundă de cadre teoretice. integrând situaţiile întâmplătoare despre structură. Sunt însă câteva modele pe care le vom evoca. motivarea şi influenţarea unui grup. opinie“. care derivă din faptul că a fost investit formal să conducă. Nu înseamnă că este un dezastru ca o companie să fie condusă doar de manager. Un lider devine lider. a-şi asuma responsabilitatea. B. în acelaşi timp. Întrebările propuse pentru a determina stilul de Kotter. A Force for Change: How Leadership Differs From Management. experimente etc.proprietăţii (compania noastră) prin implicarea acestora în luarea deciziilor şi în planificare. 212 128 .212 Managementul este un proces de conducere prin intermediul funcţiilor de planificare. În termeni de acţiune. a ghida într-o anumită direcţie. să inspire. antrenare şi control/evaluare. mai ales în procesele strategice. inspirarea. Yetton. Un manager este investit cu o autoritate formală. dar că un lider poate fi un manager.

S. leadeshipul transformaţional este un produs la teoriilor comportamentiste şi celor caracteriale. Leadershipul tranzacţional. se bazează pe dependenţă reciprocă lider-angajat. sarcini de muncă şi rezultate. prin care obţinem sentimente de angajament.P. Fundamentals of Management.215 Recomandarea este ca în implemenatrea unei culturi orientată spre valorile EOC să identificăm acest tip de lideri şi să-i utilizăm ca agenţi prin care îi legăm pe angajaţi de viziunea propusă şi promisă. împuternicire. carismă. D. clarificarea obiectivelor. gradul mare de satisfacţie a angajaţilor şi productivitatea ridicată.A.şi De Cenzo. inspiraţie.leadership în modelul lider participativ (de la implicare/control crescut al liderului la implicare crescută a salariatului) sunt: – Cerinţa calitativă: Cât de importantă este calitatea tehnică a acestei decizii? – Cerinţa de angajament: Cât de important este angajamentul subordonatului la această decizie? – Informaţia liderului: Ai suficientă informaţie pentru a lua o decizie de calitate? – Structura problemei: Este problema bine structurată? – Probabilitatea angajamentului: Dacă ar fi să decizi tu. dincolo de ceea ce este scris în fişa postului sau în contractul de muncă. stimulare intelectuală. simbolism. nu este atât de spectaculos ca cel transformaţional. recompense organizaţionale şi sancţiuni. admiraţie şi încredere din partea salariaţilor etc. integritate şi consideraţie. 214 129 . Rolul liderilor Robbins. (2004). Acest stil îl convinge pe lucrător să fie dedicat. eşti rezonabil sigur că subordonaţii vor accepta această decizie? – Congruenţa obiectivului: Angajaţii împărtăşesc obiectivele organizaţiei în rezolvarea problemei? – Conflictul subordonaţilor: Este conflictul dintre subordonaţi mai degrabă preferat decât soluţiile? – Informaţia subordonatului: Au subordonaţii suficientă informaţie pentru a lua o decizie de calitate?214 Pe de altă parte. să pună suflet în ceea ce face. NJ: Pearson Prentice Hall. Este bazat pe valori ca viziune. pasionat. Upper Saddle River. Rezultatele cercetărilor pledează pentru corelaţia pozitivă puternică dintre leadershipul transformaţional şi gradul mic de abandon. dar este eficient.

cit. pe baza căruia se stabileşte oficial modul de distribuire a puterii şi a autorităţii în cadrul unui grup. cit. un ingredient relevant al adecvării dintre realitatea brandului şi promisiunea brandului trebuie să fie comportamentul etic al liderilor.. politicile Ibid. Pentru că acest concept desemnează „un sistem de valori din cadrul culturii organizaţionale. şi Ionescu. p. 217 O`Rourke. unii oameni sunt născuţi lideri.).tranzacţionali este acela de a-i orienta pe angajaţi în direcţia obiectivelor prin clarificarea rolului lor şi a cerinţelor sarcinii. Şt.. 218 Stanciu. 216 215 130 . valorile. 178. A Case-Analysis Approach.A. şi Ionescu. realizată pe un număr de 3. „Pentru implementarea şi dezvoltarea empowerment-ului (care nu trebuie să fie văzut ca un scop în sine. Şt. M. M. Demersul are succes în măsura în care sunt respectate câteva principii: managerii implicaţi trebuie să conştientizeze în prealabil importanţa. teama de represalii etc. 182. grupurile preferă să nu aibă lider. op. indiferent de stilul ales. ci doar ca mijloc) este necesară o schimbare profundă a culturii organizaţionale. Management communication. un bun lider este foarte iubit (el poate să nu fie iubit. Este vorba despre mituri precum conducerea înseamnă putere asupra celorlalţi. empowerment-ul îi implică pe angajaţi şi generează brand engagement. dar să fie urmat).A. p. (2003). O cercetare a lui James O`Rourke IV.000 de subiecţi arăta că 60% cunosc situaţii de încălcări ale normelor de comportament de către şefi. un lider este lider în orice împrejurare.. op. prin oferirea de responsabilităţi. Stanciu. New Jersey: Person Prentice Hall. p. Person Education. evidenţiind explicit şi formal faptul că fiecare angajat este un factor de decizie. simultan cu crearea unor oportunităţi de asumare a acestora“218. lipsa mijloacelor de protecţie (asigurarea anonimatului. empowerment-ul trebuie corelat cu viziunea. Motivele pentru care nu le fac cunoscute sunt: dezinteresul companiei pentru astfel de probleme..216 Evident că realismul şi eficienţa strategiei de branding şi câştigarea poziţiei de employer of choice este direct proporţională cu respectarea principiilor etice în influenţarea angajaţilor.217 De aceea. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult până în prezent. Clarificările legate de conducere au meritul important de a fi spulberat multe dintre miturile care înconjurau acest fenomen. Empowerment-ul este o dimensiune mai puţin speculată atunci când vorbim despre cultura organizaţională. 48. echilibrând libertatea individuală cu controlul managerial. J. utilitatea şi necesitatea schimbării.

M. 6. pp.A. M. Dacă politicile nu respectă promisiunea brandului. dar ele trebuie să reflecte angajamentul pe care şi-l ia brandul în mod formal. „Brandul de angajator. generată de partea invizibilă.. Considerăm că această cercetare-pilot oferă o imagine despre ce îşi doresc angajaţii sau potenţialii angajaţi de la companii. reputaţia ş. 3% peste 20 de ani. 33-36. de analiza influenţelor externe. Strategiile şi politicile sunt în fapt testerul realităţii brandului. 2007b şi Ionescu. Politicile sunt partea vizibilă a icebergului. 220 219 131 . fiind generate de comprehensiunea culturii organizaţionale. 35% cu vârsta între 36-45 de ani şi 15% cu vârsta între 46-55 de ani. împărtăşite sau acceptate.220 Studiul a cuprins preponderent subiecţi cu vârste tinere: 12% cu vârsta între 15-25 de ani.A. Cum trebuie să fie acestea? Este de la sine înţeles că nu există o reţetă.“219 Strategiile şi politicile organizaţionale. 21% între 15-20 ani. În ceea ce priveşte vechimea în muncă procentele sunt următoarele: 5% între 1-2 ani. Ionescu. atunci credibilitatea. 19% între 2-5 ani. 22% dintre subiecţi fac parte din conducerea superioară a unei Ibid. noul mod de organizare a muncii trebuie să aibă în centrul ei echipa. nr. 38% între 26-35 de ani.d. sunt contestabile. viziunea pe care este construit. de tip anchetă sociologică pe bază de chestionar autoadministrat. 23% între 5-10 ani. toate mijloacele de realizare a empowerment-ului trebuie să fie luate în considerare şi transmise tuturor salariaţilor. Metodologia folosită a fost una cantitativă. Considerăm că aceste rezultate pot fi un ghid pentru companii şi pentru specialişti. 29% între 10-15 ani.m. Câteva date despre cum îşi aleg angajaţii români angajatorii În mai-iunie 2007 am realizat o cercetare având caracter exploratoriu prin intermediul căreia am dorit să aflăm în ce măsură angajaţii de pe piaţa românească se orientează în alegerea organizaţiei în care doresc să lucreze în funcţie de calitatea sa de employer of choice.şi strategiile organizaţiei.a. de valorile asociate. de obţinerea şi prelucrarea opiniilor angajaţilor reprezintă un punct nevralgic în atingerea statutului de EOC. Revista Calitatea. (2008b). O soluţie pentru conservarea loialităţii angajaţilor“. Majoritatea respondenţilor au fost subiecţi de sex feminin – 64% femei şi 36% bărbaţi.

contabilitate). cel puţin prin manifestarile lor la nivelul companiilor din care fac parte. iar 2% doctorat.221 Analiza cantitativă şi calitativă a datelor obţinute relevă faptul că. deşi un concept nou introdus în teorie. drept. Ca tip de pregătire profesională procentele sunt următoarele: 21% – instruire într-o profesie specifică. informatică. valoare acceptată având în vedere că este vorba de un studiu pilot asupra fenomenului.62.). comunicare. strategii şi politici de resurse umane performante.).organizaţii. Sectoarele de activitate au fost foarte variate. asistente medicale). reputaţie internă şi externă. electronică. 8% – sănătate (medici. EOC este un fenomen manifest la nivelul organizaţiilor şi influenţează atât politica de personal a organizaţiei. Aşadar. 16% – ştiinţe exacte (matematică. Rezultatele obţinute în urma acestei analize indică o puternică orientare a angajaţilor în direcţia EOC. din populaţia investigată au făcut parte subiecţi care cunosc fenomenul. Analiza cantitativă a datelor s-a făcut folosind un program statistic de analiză a datelor (SPSS). responsabilitate socială a companiei. angajaţii sunt interesaţi în mare 221 Ibid. arhitectură etc. secretariat. dacă nu teoretic. 36% au studii universitare. Prima secţiune constă în 36 de afirmaţii evaluate pe o scală Likert în cinci trepte. 132 . cuprinzând o arie extinsă de meserii şi calificări. 19% – formaţie tehnică/tehnologică (mecanică. În privinţa experienţei în profesie la cei mai mulţi (73%) aceasta a corespuns cu vechimea în muncă. 11% – instruiţi pentru a lucra în întreprindere (administraţie. cultură puternică orientată spre valori de tip EOC. Pasul următor a constat în realizarea instrumentului diagnostic – un chestionar cu două secţiuni. iar 45% sunt operatori. psihologie etc. Dimensiunile sunt expresia indicatorilor culturilor organizaţionale de tip EOC şi a indicatorilor de poziţionare a unei companii în direcţia EOC. economie. Indicele de consistenţă internă a itemilor. A doua secţiune constă în aranjarea în ordinea preferinţelor a unor tipuri de atitudini şi comportamente legate de orientarea de tip EOC a unei companii. 62% studii academice postuniversitare. chimie). 33% din conducerea medie. Cu alte cuvinte. sunt familiarizaţi cu dimensiunile sale şi valorile asociate. Cronbach Alpha este de 0. Dimensiunile identificate sunt: leadership. cât şi interesul pentru organizaţie ca potenţial angajator. Dimensiunile chestionarului au fost stabilite pe baza unei cercetări a literaturii şi cazuisticii de specialitate existente până în momentul de faţă. 25% – ştiinţe umane sau sociale (filologie.

dimanici. nu sunt familiarizaţi cu valorile acestei culturi. în sensul că nu reuşesc să-şi mulţumească pe deplin angajaţii în privinţa politicii salariale. datorită neregulilor interne. Analiza datelor ne-a relevat faptul ca aceşti angajaţi sunt încă dependenţi de valori care ţin de siguranţa locului de muncă. Totuşi problema reputaţiei unei companii este considerată deosebit de importantă. în interior reputaţia lor lasă de dorit. comunicarea este liantul pentru toate celelalte 133 . Aşteptările potenţialilor angajaţi şi ale celor care deja sunt angajaţi într-o companie sunt strâns relaţionate cu „marca“ organizaţiei respective. majoritatea repondenţilor crede că are un rol deosebit de important într-o organizaţie. Prezentăm în continuare analiza pe dimensiuni a fenomenului EOC perceput de către subiecţii investigaţi. Totuşi. tocmai pentru că brandul de angajator cuprinde o serie de factori şi de valori care sunt deosebit de atractive cu precădere pentru angajaţii tineri. deşi au un nume bun în afară. se tem să-şi asume riscuri profesionale etc.măsură de brandul de angajator. cu ceea ce reprezintă numele companiei. Cât priveşte comunicarea. dar şi de o dezvoltare personală şi valorificare nu numai a potenţialului profesional. Acest lucru. interesaţi de o evoluţie pe termen lung a carierei. cu o anumită pregătire. ei doresc un salariu mai mic. provocări continue şi climat favorabil de muncă. dar care nu poate fi neglijat. un procent mic. Problema acestor organizaţii este că. manifestă un relativ dezacord pentru cultura de tip EOC. dar mai sigur. sau preferă un alt tip de valori. O proporţie importantă dintre respondenţi sunt de părere că unele companii. Proporţia celor care sunt de acord că reputaţia internă a unei companii este similară cu cea externă este doar puţin mai mare decât a celor care sunt în dezacord cu acest lucru. datorită bunului renume în afară. dar şi al celui uman de care dispun. deşi reuşesc să atragă potenţiali angajaţi. Putem considera că aceşti angajaţi. de relaţii între angajator şi angajat. De altfel. a relaţiilor dintre şefi şi angajaţi etc. Aceste valori presupun un anumit tip de comunicare. Cea mai mare parte a angajaţilor sunt interesaţi să lucreze într-o organizaţie în care tipul de cultură este puternic orientat către valorile EOC. o politică de personal. având în vedere numărul foarte mic al celor care au manifestat o atitudine neutră faţă de acest aspect. a sistemului de promovări. au probleme în a-i reţine. având în vedere noutatea conceptului.

împarte sarcini. sistemul de salarizare. astfel că angajaţii simt nevoia să fie implicaţi în cât mai multe aspecte ce ţin ce activitatea companiei pentru a controla astfel propria lor dezvoltare. angajaţii sunt interesaţi în mare măsură de modul în care compania angajatoare înţelege să ducă o politica de personal ofertantă şi recompensatoare pentru angajaţii săi. Evoluţia organizaţiei presupune progresul fiecărui angajat în parte. se remarcă o curbă ascendentă a aprecierii favorabile a importanţei aceasteia într-o organizaţie. de a fi o parte activă a companiei. În ceea ce priveşte politica de resurse umane. aspectele legate de posibilitatea promovării. Modul în care o companie îşi recrutează angajaţii. controlează fiecare aspect. După cum arată studiul. sistemul de recompense etc. dar nu esenţial la nivelul unei organizaţii. în primul rând la nivel social. ţintind împreună spre un scop comun. sunt aspecte deosebit de importante pentru angajat şi fac parte din brandul de angajator. de a-şi asuma riscuri. a formării profesionale continue. Acest lucru poate fi explicat fie printr-o întelegere mai redusă a conceptului şi a valorilor subsumate acestuia. În privinţa responsabilităţii sociale se observă proporţii aproape egale între cei care consideră responsabilititatea socială ca un factor important în cadrul oricărei organizaţii şi cei care acordă o mai puţină importanţă acestui aspect. în principal. Este de discutat şi despre procentul redus de respondenţi care au considerat că o comunicare adecvată. printr-o analiză corelativă observăm că există o similaritate între responsabilitatea socială şi reputaţia internă şi externă a unei organizaţii. de specificul muncii angajaţilor. îşi asumă riscuri. acordă recompense sau dă sancţiuni. fie prin considerarea acestui aspect ca fiind minor pentru o companie. asigurarea unui mediu informal satisfăcător şi reconfortant. Această atitudine poate fi explicată printr-o schimbare de mentalitate. Liderul nu mai este privit ca fiind singurul care ia decizii. Leadershipul este privit de participanţii la studiu ca având un rol destul de important. de a fi un partener pentru conducere. De altfel. Studiul relevă nevoia angajatului de a participa la luarea deciziilor. condiţia de bază ca acest fenomen să se manifeste şi să fie perceput şi asimilat deopotrivă de către angajaţi şi angajatori. Cei care consideră că o companie trebuie să aibă o bună reputaţie atât în interior cât şi în 134 . eficientă nu este esenţială într-o companie.aspecte ale EOC. Explicarea acestui aspect ţine. aşa cum sunt ele percepute de subiecţi.

La polul opus se situează leadershipul şi responsabilitatea socială. companie sau instituţie ar trebui să fie preocupată de acest fenomen şi să îl includă în strategiile proprii referitoare la politica de personal.exterior apreciază responsabilitatea socială ca fiind un factor organizaţional important. toate acestea în condiţiile în care pe piaţa românească funcţionează deja câteva pârghii în acest sens. Ghidurile Angajatorilor reprezintă instrumente prin care se ating ţinte precum formarea tinerilor în perspectiva dezvoltării carierei. Cât priveşte importanţa acordată de respondenţi fiecărei dimensiuni constitutive culturii de tip EOC. Companiile de pe piaţa românească consideră că acest eveniment aduce rezultate superioare pe linia recrutării (anual peste 100.000 de proaspăt licenţiaţi annual sunt în căutare de job-uri) şi al consolidării brandului de angajator.000 de vizitatori. la recrutarea şi selecţia angajaţilor. în timp ce cei care apreciază că de regulă există discrepanţe între reputaţia internă şi cea externă a unei organizaţii apreciază responsabilitatea socială ca fiind neimportantă pentru economia unei organizaţii. Târgul angajatorilor de top este un eveniment care strânge la fiecare nouă ediţie peste 100 de angajatori şi peste 13. putem afirma că brandul de angajator (calitatea de EOC) este un factor important pentru orice angajat sau potenţial angajat. Vorbim aici despre Târgul angajatorilor de top sau de Ghidurile angajatorilor. oportunităţile oferite de cei mai doriţi angajatori de pe piaţa românească. 135 . Ca o concluzie generală. prezentând. Ghidul Tehnic şi IT&C. Aceste ghiduri gratuite sprijină brandul de angajator. fiecare organizaţie. dimensiunile şi valorile asociate lui constituindu-se în criterii esenţiale atunci când acesta decide asupra menţinerii sau căutării unui loc de muncă. Ca urmare. Ghidul Farma sunt accesate în fiecare an de 70% dintre licenţiaţi şi masteranzii. printre altele. Este de înţeles această corelaţie deorece ambele fenomene sunt de ordin social şi se influenţează reciproc. datele arată că valorile şi reputaţia internă şi externă sunt considerate cele mai relevante atunci când o organizaţie este evaluată ca potenţial angajator. Ghidul Economic.

Boston. peisajul s-a îmbogăţit cu modele noi conectate la cele mai recente orientări ale domeniului: securitatea muncii. În mare măsură succesul său s-a datorat şi reputaţiei puternice pe piaţa de investiţii. era vorba despre seturi de practici de resurse umane legate de munca în echipă. Hong Kong şi Dublin. interdisciplinară. În acest context. având aproximativ 650 de angajaţi. Între timp. cu sediu central în Edinburgh Scoţia. concomitent cu atragerea şi păstrarea a altor 500 de specialişti. Standard Life Investment. dar şi din cel românesc. Dezvoltarea i-a adus sucursale noi în Londra. pe scurt. am selectat câteva exemple de bună practică din mediul internaţional. traininguri extensive. La acestea se adaugă exemplele de bune practici referitoare la brandul de anagajator care aduc o expertiză nouă. recrutarea selectivă a oamenilor talentaţi. companie creată îm 1977. Categoria secundă era centrată asupra practicilor referitoare la acumularea de cunoştinţe noi şi la remunerarea anagajaţilor în funcţie de performanţe. De pildă. recompense financiare în funcţie de performanţele organizaţionale. a avut o evoluţie spectaculoasă datorată strategiei de branding. În anul 2001. reputaţie sprijinită de munca echipei de resurse umane din Edinburgh. În 1999 apăreau trei categorii de modelele de bună practică în managementul resurselor umane. Strategia departamentului de resurse umane al companiei s-a axat pe atragerea şi reţinerea celor mai talentaţi 150 de oameni de pe piaţa de investiţii. un aer proaspăt în strategiile companiilor. orientarea managerială. munca în echipă. Aceşti 136 . Montreal. membrii echipei primeau Premiul de excelenţă pentru cele mai bune practici de resurse umane. rezolvarea problemelor etc. reducerea diferenţierilor de statut sau schimbul de informaţii. Brandingul de angajator: exemple de bună practică Cu ce ne ajută modelele de bună practică? Interesul pentru cazurile exemplare din domeniu a aparţinut academicienilor şi cercetătorilor americani.Capitolul 6 . În primul rând. Categoria a treia se referea la exemplele de bune practici focalizate pe sisteme de muncă bazate pe performanţe superioare. Echipa de resurse umane a colaborat îndeaproape cu managementul de top în primul rând în direcţia creării şi consolidării unei identităţi interne.

şi Hetrick. Împreună cu echipa de specialişti în investiţii şi cea de la marketing (încă din 1977). Eforturile top managementului conjugate cu cele ale echipei de resurse umane sunt centrate în continuare pe crearea unei reputaţii corporatiste. Chestionarul măsoară gradul de implicare şi ataşamentul angajaţilor şi se numeşte Q20. la 7% în 2003. modul în care doresc aceştia să fie. op. ataşamentul şi implicarea angajaţilor a crescut. departamentul de resurse umane a creat un brand de angajator solid. în timp. la 33% în 2003. Rezultatele chstionarului au arătat că. mai ales că specialiştii în resurse umane au recomandat îmbunătăţirea chestionarului prin includerea unor itemi despre imaginea internă şi externă. Studiul a avut la bază un chestionar adaptat de echipa de resurse umane. Acest demers a fost conexat cu o investiţie serioasă în sistemul de promovare construit pe loialitate şi implicare psihologică în companie.222 Compania a intrat în topul companiilor cu cei mai ataşaţi angajaţi. Cu ajutorul Institutului Gallup. strategia promoţională şi de promovare a companiei şi imaginea externă a sa. încredere. 222 Martin. rolul comunicării interne şi externe. 137 . cit. puternică fondată pe valori precum relaţii profesionale mature. Pe baza discuţiilor. angajaţii au putut afla ce comportamente trebuie să adopte pentru a promova în altă manieră valorile brandului. respectiv pentru top management. compania a făcut o cercetare în interior pentru a afla date despre gradul de ataşament şi de implicare a angajaţilor. În cadrul unor workshopuri. integrând aşteptările clienţilor. Valorile culturale noi s-au tradus în practici de resurse umane precum monitorizare directă redusă. Concret. lipsită de ierarhii (spre deosebire de modelul cultural pe care compania l-a avut la înfiiinţare).angajaţi au fost integraţi într-o cultură organizaţională. De exemplu. S. cum s-a desfăşurat procesul? Specialişti în resurse umane au intervievat (interviu de grup) clienţii pentru a-şi crea o viziune asupra valorilor externe ale brandului. ei le-au comunicat angajaţilor aceste valori cu scopul de a-i sprijini să identifice percepţia clienţilor asupra companiei.. Un avantaj al chestionarului este că poate furniza date pentru a face comparaţii cu alte companii naţionale şi internaţionale. salarii negociate individual cu marje cuprinse între 15% şi 200% pentru juniori. procentul angajaţilor implicaţi a crescut de la 12% în 1999. G. Cel al angajaţilor neimplicaţi a scăzut de la 14% în 1999.

În urma unei crize generate de gradul scăzut al satisfacţiei clienţilor. T-Mobile USA arată limpede corelaţia dintre satisfacţia angajaţilor şi rezultatele financiare ale companiei.223 Misiunea şi valorile companiei sunt devotamentul complet faţă de clienţi prin servicii livrate cu prietenie şi mândrie. De asemenea. Departamentul de resurse umane al Southwest Airlines este numit „departamentul oamenilor“. Southwest Airlines are aşa-numitele comitete de cultură prezente în toate sucursalele companiei. a valorilor brandului. cu scopul de a analiza problemele culturale şi de a găsi soluţii la acestea. aceste aspecte se îmbină perfect cu structurile de comunicare internă formală. angajaţii sunt solicitaţi să găsească soluţii la problemele pe care le reclamă clienţii în scrisorile lor către companie pentru a crea legături comunicaţionale rapide între manageri şi nivelul executiv. a primit şi premiul pentru cel mai bun brand al angajaţilor (ceea ce traduce esenţa brandului de angajator – confirmarea promisiunii făcute de companie prin viziunea brandului). Din punct de vedere al comunicării interne.Un alt caz de employer branding relevant este cel de la Southwest Airlines din Statele Unite. În aceste condiţii. Angajaţii sunt încurajaţi să distribuie scrisorile clienţilor despre serviciile bune sau mai puţin bune şi să găsească soluţii acolo unde li se cere. Sistemul de benefcii şi managementul performanţei sunt instrumente de promovare a brandului. pe baza ideii că angajaţii sunt starurile companiei pentru că ei intră în contact permanent cu clienţii şi prin comportamentele lor certifică sau nu valorile brandului. strategia de recrutare şi selecţie pune în centru ideea că valorile oamenilor care vin în companie trebuie să fie compatibili cu misiunea şi valorile brandului. T-Mobile a introdus un program de beneficii 223 Ibid. compania are o politică opendoor care permite dezvoltarea unor legături de comunicare rapide între management şi nivelul de execuţie. Mai mult. mai ales că această compnaie a primit foarte multe premii pentru calitatea practicilor sale în resurse umane. compania a identificat problema: distanţa dintre ceea ce promitea compania angajaţilor şi realitate. premiul celei mai sociabile şi responsabile companii. Este un caz reputat. Comunicarea este o valoare cheie fapt dovedit şi de implicarea companiei în competiţii care aduc permanent în atenţia angajaţilor mesajul brandului – premiul companiilor performante. De pildă. iar strategia de dezvoltare a resurselor umane este focalizată pe consolidarea culturii organizaţionale. 138 .

pentru a identifica cel mai bun sistem de recompense. sprijinire a teatrului. timp în care a adus pe această piaţă majoritatea băuturilor recunoscute internaţional şi a creat pentru consumatorii români băuturi cu iz local. şi Coca-Cola Beverages plc. cu centrul la Atena. Acţiunile prin care şi-a făcut cunoscută prezenţa Coca Cola HBC România sunt de domeniul responsabilităţii sociale. Interesant este faptul că imaginea de companie responsabilă faţă de mediu şi societate a reprezentat punctul de start în strategia de branding de angajator a companiei a cărei construcţie a început în anul 2003 la iniţiativa departamentului de resurse umane. 139 . odată implementat. activităţilor sportive. consolidarea misiunii serviciilor. În urma acestei fuziuni a devenit unul dintre îmbuteliatorii principali ai The Coca-Cola Company. Compania este rezultatul fuziunii dintre Helenic Bottling Company S. cu o rază de acţiune care acoperă 28 de ţări. Aceste valori animă cultura organizaţională centrată pe încurajarea şi dezvoltarea angajaţilor. muzeelor. a adus o creştere de 10% a nivelului de satisfacţie a angajaţilor şi o scădere de 15% a nivelului de uzură. Debutul 224 Ibid. recunoaşterea rezultatelor angajaţilor şi pe cele ale echipei manageriale. Un caz autohton În România cazul Coca Cola HBC este paradigmatic atât pentru strategia de brand de angajator.care.224 Sistemul de beneficii a fost generat în urma arderii unor etape cheie precum: cercetarea opiniilor angajaţilor referitor la satisfacţia în muncă prin interviuri unu la unu şi de grup etc. Performanţa companiei este bazată pe valori ca angajamentul. sponsorizării de proiecte educaţionale. analiza satisfacţiei în muncă (interviuri unu la unu. Coca-Cola HBC România este membră a grupului CCHBC.. Coca-Cola HBC reprezintă unul dintre cei mai mari îmbuteliatori de băuturi nonalcoolice din Europa.A. entuziasmul şi dedicarea managementului şi angajaţilor. expoziţiilor internaţionale de artă şi tradiţie românească. cât şi pentru statutul de employer of choice. redefinirea valorilor companiei. care să se finalizeze cu punerea în operă a celui mai potrivit sistem de recompense. proiectelor de sănătate publică etc. Coca Cola România a luat fiinţă în 1991. studii şi interviuri de grup).

Pasiunea a fost transformă în competenţă de bază a profilului angajatului Coca Cola. oamenii. există sisteme de delegare de responsabilităţi coerente cu natura postului. angajaţii au la dispoziţie un sistem motivaţional. se oferă suport pentru lucrătorii care vor să realizeze activităţi colatrale postului. celelelalte competenţe omologate sunt: spirit de conducere. Cultura organizaţională care susţine această filosofie pune în prim plan oamenii. obţinere de rezultate. în sensul că oferă echipei manageriale toate instrumentele de care are nevoie pentru a conduce eficient angajaţii.a constat în organizarea în cadrul unui târg de muncă a unui stand al companiei unde se colectau CV-urile candidaţilor care erau rugaţi să completeze şi un chestionar cu o întrebare: „De ce doriţi să vă angajaţi la Coca-Cola?“. Compania Elenă de Îmbuteliere Coca-Cola şi-a asumat un angajament faţă de membrii echipei sale. dar care fac parte din domeniul său de interes. în condiţiile în care Coca Cola este o companie de vânzări. s-a constat că numitorul comun al angajaţilor era pasiunea de a lucra pentru unul dintre cele mai mari branduri. responsabilitate. focus. Filosofia companiei reflectă din plin aceste valori: „Pentru alinierea cu Compania Coca-Cola. Concret. abilităţile angajaţilor şi competenţele lor certificate. judecată. scopului companiei şi a culturii organizaţionale. Filosofia care stă la baza acestor competenţe este aceea că angajaţii pasionaţi vin cu idei creative. cu iniţiative care dezvoltă afacerea. spiritul de echipă. Din competenţa fundamentală identificată şi din scopul principal al compnaiei a luat naştere mesajul brandului Coca Cola HBC România: „Pasiune pentru excelenţă“. Pe lângă pasiune. În urma colectării datelor şi a analizei acestora s-a observat că din cei 700 de respondenţi numai patru au asociat compania cu aspiraţia de a dezvolta o carieră în domeniul vânzărilor. fără consecinţe negative asupra obiectivelor şi perfomanţei. Preocuparea faţă de bunăstarea angajaţilor 140 . Pasul următor a constat în identificarea valorilor. comunicare. Noi considerăm că ţelurile corporative trebuie echilibrate prin respectarea principiilor sociale la locul de muncă şi printr-o cultură organizaţională solidă pe care noi o cultivăm. calitate şi integritate. Acest moment a fost crucial. oamenii sunt conduşi prin puterea exemplului personal. munca în echipă. Valorile ataşate acestui mesaj sunt angajarea. În urma acestui audit intern. Acest slogan a ajutat-o să se poziţioneze în topul companiilor de elită. dezvoltarea abilităţilor şi managementul schimbării.

227 Sursa: Coca-Cola HBC România. conferinţele. lucru firesc având în vedere că o organizaţie nu poate oferi orice pentru a mulţumi toată paleta de nevoi şi aşteptări care poate există la un moment dat“. unde o forţă de muncă extrem de motivată. sistemul de recompense. Canalele de comunicare utilizate s-au colat pe profilul acestui public: portalul de cariere propriu. reputaţia externă.225 Pe lângă eforturile iniţiale descrise mai sus (cele de autocunoaştere). târgurile de joburi. comunicare internă prin Programul de Inducţie şi popularizare a culturii organizaţionale. pe care să-i instruiască în spiritul filosofiei sale şi care să aibă atribute precum dorinţa de afirmare.ro.hr-romania. seminariile în universităţi.227 Ca atare. implicarea şi dorinţa de a câştiga şi nivel înalt de instruire. o pagină Web prin care să fie comunicate promisiunea brandului de angajator.coca-cola. programele derulate şi posturile disponibile. mediul de lucru. spirit competitiv. compania a trecut la delimitarea clară a publicului care să constituite plaja de talente din care să facă selecţia. valorile. la nivel naţional (programul s-a numit „Recrutarea din campus“). suntem atractivi şi valoroşi în ochii anumitor consumatori şi poate mai puţin valorizaţi de alţii. politici şi valori. recrutarea şi inducţia. 226 225 141 . comunicarea externă prin prezentări ale companiei în campusuri universitare. personalitatea corporatistă. Rezultatul dorit era acela de a face recrutări de pe o poziţie superioară www. comunicarea. „Ca orice brand de angajator.226 Compania s-a focalizat pe atragerea tinerilor. Obiectivul major al strategie de branding a fost acela de a devenit angajator preferat. modelul ales pentru a realiza o imagine integrată a brandului a curpins dimeniunile de viziune şi leadership. faţă de cariere şi de dezvoltarea personală reprezintă mai mult decât o datorie socială în calitate de cetăţean corporativ.ro. ci o filozofie izvorâtă din valori datorită cărora suntem un mediu deschis şi cuprinzător.noştri. studenţi sau absolvenţi de facultate. www. productivă şi angajată este cea care aduce succesul activităţii noastre printr-o execuţie de calitate superioară“. De aceea. filosofia. dezvoltarea. în primăvara anului 2004 au fost identificate priorităţile: stabilirea dimensiunilor sau a mixului brandului de angajator (mesaje principale/atribute transmise). egalitatea şi cooperarea.

Prin programul „Echipa Campioană“ compania a implicat studenţii în activităţi practice pentru a le crea contextul de exersare a cunoştinţelor lor. surse de recrutare (din 2003 până în 2007 compania recrutase 70 de studenţi şi absolvenţi de facultate. Ce beneficii au adus aceste programe? Vizibilitate în raport cu publicurile-ţintă. pachetul salarial. Joacă-te“. Cercetarea făcută de Daedalus Consulting şi Catalyst în 2006. Ţinând seama de publicul pe care îl vizau. sticla de Coca Cola de 250 ml apare pe fiecare dintre ele. în topul preferinţelor tinerilor din perspectiva locului în care doresc să lucreze se află Coca Cola HBC România. certificarea promisiunii brandului şi. Prin „Developing Ledears Day“ Coca Cola s-a focalizat pe dezvoltarea aptitudinilor de conducere ale tinerilor. de către tineri. Echipa Campioană“. pe un lot de 815 tineri cu vârste între 19 şi 28 de ani a evidenţiat că. existenţa provocărilor profesionale şi a preocupării companiei de angajaţi. În 2006. „Trăieşte pasiunea de a fi studentul CocaCola!“ este un program axat pe atragerea celor mai buni studenţi cu aptitudini în domeniul vânzărilor care să ocupe posturile din timpul perioadei de vară. „Developing Ledears Day“. „Avem pantofi pentru orice Talent.). Programul oferea şi opţiunea de a prelungi contractul pe termen mai lung şi de a primi o bursă anuală în funcţie de performanţe. mesajele au vorbit pe limba acestuia: „Got the drive to be excellent and the guts to follow it?“. investiţia companiei în dezvoltarea profesională a sa ca angajat. „Fii pasionat de excelenţă. Compania şi-a transmis promisiunea brandului pe baza a trei programe de studiu şi de carieră: „Trăieşte pasiunea de a fi studentul Coca-Cola!“. tinerii au 142 .garantată de imagine bună de angajator şi de ataşamanetul angajaţilor care puteau atrage talente. Aceste beneficii arată faptul că. Mai mult. sunt în ordine descrescătoare: atmosfera plăcută de lucru. Pasiunea nu depinde de anii de experienţă“. „Cele mai urmărite beneficii la un angajator. materialele vizuale reflectă aspecte ale brandului Coca Cola. compania se poziţionează ca angajator preferat la categoria FMCG şi industrie. mii de studenţi au participat la activităţile din campus etc. Foarte important de menţionat este adecvarea mesajelor realizate de companie pentru a-şi transmite mesajul. poziţia de employer of choice. de pildă. Lansarea „Programului de recrutare din campus“ a făcut diferenţa şi a adus beneficii. dincolo de nevoile financiare care sunt importante. foarte important.

stimă.php/vizualizareArticol/73/TOPUL+celor+mai+doriti+angajatori+din+Romania 143 . Rezultatele studiului condus de Universum Communication – Employer branding survey 2006 sunt elocvente în acest sens. în sensul că majoritatea lor au implementat strategii de brand de angajator şi doresc să dezvolte activităţi în acest sens în continuare. Cazurile prezentate nu oferă panacee universale pentru o companie. imaginea brandului de angajator din punctul de vedere al profesioniştilor de resurse umane. Rezultatele au confirmat interesul companiilor pentru o astfel de strategie. investiţiile făcute de organizaţiile intervievate sunt mari: 46% dintre acestea investesc anual între 10 şi 499 de euro. realizarea planului de comunicare. modul în care brandul de angajator este integrat în strategia companiei şi cum poate fi dezvoltat pe termen lung. Aspectele cercetate au fost: interesul şi investiţiile în domeniul brandingului de angajator. statut şi creştere.ro/index. 61% din subiecţii investigaţi susţin că se află în curs de implementare sau de 228 http://www. În plus. Pe de altă parte. Coca Cola HBC România se află la numai doi ani de la derularea campaniei de brand de angajator pe locul şapte în topul companiilor de pe piaţă şi pe locul patru în topul angajatorilor preferaţi cu 8. Universum Communication a făcut un studiu în perioada ianuarie-mai 2006.000 de euro. Cel mai mult investesc companiile din domeniul financiar şi cel de retail. companiile din Franţa au investit într-un an între 3. De exemplu.8% din voturi. 32% dintre aceste companii investesc anual în strategii de brand de angajator între 3000 şi 120. însă ele au rostul de a valida utilitatea brandingului de angajator. identificarea valorilor angajatorului şi a actorilor cu care interacţionează acesta.000 şi 120 de mii de euro). crearea materialor de comunicare pentru promovarea stragiei şi acţiunea. identificarea tendinţelor în domeniu. 228 Iată că tinerii chestionaţi au găsit toate aceste calităţi la Coca Cola.adăugat şi altele în dorinţele lor. 22% investesc anual între 500 şi 2. Cele mai puţin căutate beneficii sunt cele ce ţin de distanţa până la sediu şi felul în care acesta arată“.999 de euro. corelate cu rezultatele cercetărilor asupra brandingului confirmă că investiţia coerentă şi constantă în strategia de brand de angajator aduce beneficii financiare. care ţin mai degrabă de nevoile superioare de afiliere. De asemenea.hipo. Conform studiului. care a cuprins 877 de subiecţi intervievaţi din nouă state membre ale Uniunii Europene. Pornind de la un plan de creare a unui brand structurat în cinci timpi – cercetare în interior în in exteriorul companiei.

aspx. Doar 18% dintre managerii de top intervievaţi afirmă că au un sistem de valori ale companiei şi numai 17% susţin că au un plan de comunicare internă şi externă. decât pe menţinerea lor în companie.229 Din perspectiva respectării paşilor în crearea strategiei de branding. Universum Communication (2006). ceea ce are efecte negative pe termen mediu şi lung dată fiind criza de oameni specializaţi de pe piaţa muncii (mai ales în România). http://www. iar 40% dintre acestea afirmă că mai lucrează la finalizarea unui plan de comunicare internă şi externă. însă. studiul confirmă faptul că cel mai solicitat este departamentul de resurse umane. Însă aspectul cel mai delicat este acela că o mare parte a companiilor sunt centrate pe termen scurt mai degrabă pe atragerea de candidaţi. iar 71% susţin că marile companii au o strategie clară de îmbunătăţire a strategiilor. Interesant este că din 2006 până acum lucrurile nu au evoluat semnificativ din aceste puncte de vedere. în acelaşi timp. rezultatele nu sunt însă la fel de spectaculoase. internship-urilor sau de pe site-ul propriu. Datele despre potenţiali angajaţi le culeg cu ajutorul firmelor de recrutare. majoritatea firmelor se bazează pe site-ul lor şi pe prezentările din campusurile universitare. se constată şi o implicare mai profundă a departamentelor de marketing şi comunicare. În ceea ce priveşte modalităţile de comunicare a valorilor. The Universum Employer Branding Survey.com/download.îmbunătăţire a strategiei de brand de angajator.universumquarterly. 229 144 . Doar 20% dintre companii au implementat un plan de comunicare. În ceea ce priveşte actorii implicaţi în strategia de branding.

S.iventa. Cele mai bune 100 companii pentru care să lucrezi. http://www. 66. şi Brannen. 32-40. K. 533-546. (1996). R. Global employer brand study. Buchanan. American Journal of Sociology. R. „Delivering on promises to the marketplace: Using employment branding to build employee satisfaction“. A sense of Mission.. Ce îşi doresc tinerii profesionişti. The Atrium. Southern Gate. 145 . Bernard Hodes Global Network (2006). New York: The Free Press. şi Anderson. Iaşi: Ed. (2002). London: The Economist Books Ltd. Strategiile competitive ale firmei. Sage Publications Ltd. L. „Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations“. Bazele epistemologice ale comunicării. „Identification and some conditions of organizational involvement“. West Susseex: Ed. (2000). şi Nanus. H. Ulrich.ro/index. 19.php?section=top_capital&screen=top&top_id=4.php?slug=studiul_ce_isi_doresc_tinerii_profesionisti..A. Capital (2006). M.. Bickman.. Building strong Brands. (1974). Campbell et al. www. (2008). D.nwu. Bucureşti: Ed. W. http://www. M. Borţun. şi Ciulu. Carter. 346-355. I. Goldsmith. Bergstrom. (1969). P. B. San Francisco: Pfeiffer. Liderii.edu. Alasuutari.Bibliografie Aaker. D. Administrative Science Quarterly. (2005). şi Mosley. (1960). Ltd. Bucureşti: Ars Docendi. pp. Barrow. Becker. Best Practices in Leadership Development and Organization Change. L. pp. „Notes on the concept of commitment“. Brown. http://www.pdf. The Employer Brand. S. Journal of Integrated Communications. Administrative Science Quarterly.capital. (2000). How the Best Companies Ensure Meaningful Change and Sustainable Leadership.ro/channel. pp. Business Tech International Press. Catalyst (2007). Benis. Ciobanu.medill. John Wiley&Sons. Social Research Methods.catalyst. (1990). D. (2005). 14. (2005). Bringing the best of brand management to people at work. M. B. J. Polirom.at/ps/tmp/iventa_docudb/IVENTA_GlobalBrand_Study.

com. Reputation and Employer of Choice for Australian Business. pp.com. (1989). E.B. Goffman. 13. T.au/eoc_challenge. Stone.pdf. (2007). şi Lafferty. D. Comunicare. Gill. (2005). (1996). Freiberg. R. Constanţa: Ed. Making management decisions. D. D. Limitele interpretării. (1988). Cooke. (1982). Conway. Eco. „Behavioral norms and expectations: A quantitative approach to the assessment of organizational culture“. Bucureşti: Ed. Viaţa cotidiană ca spectacol. Level V: Organizational culture inventory--form I. J. N. Adison Wesley Reading. B. Gueutal. R. Pontica. J. Polirom. R. Oxford: Oxford University Press. (2007). Cooke. C. Gilpin. Jossey-Bass.Cooke. (2005). şi Kennedy. www. Group & Organization Studies. (1983).L. N. The Brave New World of eHR. http://www.1reputation&employerofchoicefor australianbusiness. U. eBrands şi Challenge Consulting Australia (2002). (2004).au/sitebuider/resources/files/83/4. A. Economia mondială în Secolul XXI. Understanding psychological contracts at work: a critical evaluation of theory and research. Bryn Mawr. M. S. Polirom. 146 . şi Oancea. R. Transparenţa şi credibilitate în practicile de responsabilitate socială corporatistă.ro.academic. A. K. H. (1991). Corporate Cultures. şi Freiberg. Organizational Design and Development. accesat în data de 14 februarie 2007. UK: Prentice Hall International. http://www. The Rites and Rituals of Corporate Life. Plymouth MI: Human Synergistics. şi Slacke.G.pria. (2003). R. I. şi Rousseau. Bucureşti: Ed. Employer of choice.praward. Relaţiile publice şi mass-media.ebrands.. Iaşi: Ed. Diaconu. The Corporate Culture Survey.ro.A. Coman. USA: Bard Press. 245-273. Deal. Southwest Airlines' Crazy Recipe for Business and Personal Success. R. PA. Findings with regard to Sidney workforce perception of the Emplyer of Choice concept. (2004). Provocarea capitalismului global. Glaser. şi Briner. (1996). San Francisco: Ed.

D. Ch. „Correlates of organizational identification as a function of career patterns and organizational types“. Ionescu. B. pp.I. (2005). Dimensiunile culturale ale managementului. N. M. (2000).. Undestanding organizations. (2007). no.ro. şi Shirom. Comunicare.A. M. (1980). Bucureşti: Ed. R. (2008a). http://www.A. 6.A. (1999). „La responsabilité sociale corporative – indicateur de l`innovation entrepreneuriale dans l`employer branding“. Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense. A. 324-329. M. Newbury Park: CA Sage. În Dobrescu P. New York: McGraw-Hill. pp. Comunicare. (1996). Hofstede. Harrison.asp?section=opinion&id=72. (2001). Ionescu. Herriot. pp.managementissues. (2007b). Organizational Diagnosis and Assesement.) Globalization and Policies of Development. Hove: Routledge. „La globalisation et ses incidences sur la culture corporative“. Gh.org. M. 401-408.5. şi Hofstede.. (2007a). 176-189. G. (1983). www. Hofstede. 147 . Culture`s Consequences: International Differences in Work-Related Values. Education. Bârgăoanu. Economică. Administrative Science Quarterly.. Using Employer Brand to attract talent. Handy. California: Sage Publication Inc. „The employer brand – a challenge for human resources management“. (Eds. 15. T. Gh. Ph. În Review of Management and Economical Engineering.pdf. (2005).I. Ionescu. şi Watts. A. Vol.com/display_page. şi Schneider.uk/pool/files/publications/people-in-aid-international-hrconference-07---report. G. Hunt. Research and Innovation: Policies and Strategies. (1972). Cultures and Organizations: Software of the Mind. Ţăranu. P. Bucharest: Ed. The Employment relationship: a psychological persperctive.Hall. New York: Oxford University Press. Ionescu. A.ro. Holme. Geneve: World Business Council for Sustainable Development. G. Housden.peopleinaid. Ch. Bucureşti: Ed. The basics of employer brand reputation.

2. Luca. Organizational Design Consultants. Şt. New York: The Free Press. A Branded World. 45-56. Kapferer. (2005).ro/2005/Interact/Overview%20Cross%20Cultural. Studiu despre valorile şi comportamentul românesc din perspectiva dimensiunilor culturale după metoda lui Geert Hofstede. A Force for Change: How Leadership Differs From Management. M.com/in/sfs. Pittsburgh. Structura revoluţiilor ştiinţifice. Th. New Jersey: Ed. Raport asupra cunoaşterii. Springer. Measuring and Managing Brand Equity. Revista de Management şi Inginerie Economică. Levine. R. 7. Babel. B2B Brand Management.A. şi Saxton.-N.E. 6. J. Ph. Vol. The New Strategic Brand Management. (1990). Johnson. Ionescu. Berlin: Ed. „Impactul şi notorietatea brandului de angajator în lume şi în România. O introducere critică“. Bucureşti: Ed. Kilman. (1993). (2002). (2008).J. Keller. (2005). şi Pfoertsch. A. http://customer. (2008).shaker. Marketing Management. W. Kotler. pp. Bucureşi: Interact. M.H. „Brandul de angajator.com. http://www. London and Philadelphia: Kogan Page. pp. New Jersey: PrenticeHall. The Kilman-Saxton Culture-Gap Survey. 148 . K.-F. (2006). Asia Pacific Journal of Human Resources. Kotler. PA. Ph. www. Ch.Ionescu. Creating high performance organizations.L. J.A. (2008b). J.sagepub.kinecto.pdf. Lawler. Revista Calitatea. Englewood Cliffs. Lyotard. Condiţia postmodernă. Kotter. Adventures in Public Relations and the Creation of Superbrands. Bucureşti: Ed. Building. E. (2004). M.P. John Wiley&Sons.html. şi Stanciu. Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall. nr. Kuhn. 33-36. (2006). nr. Ştiinţifică şi Enciclopedică. (1983). Stand for Something – Stand out with your employer brand. M. (2003). O soluţie pentru conservarea loialităţii angajaţilor“. (1976).

Corporate Cultures and Global Brands. Pugh. 14.W. (1979). (2004). Despre brand. Oprea. (2000). şi Porter. Paul. W. În Cum să stapânesti managementul la perfecţie. Olins. Fundamentals of Management. pp. Managementul organizaţiilor . Comunicare. Corporate reputation.o sinteză a celor mai importante lucrări în domeniu. Journal of Relationship Marketing. şi Hetrick. CA: Jossey-Bass. pp.J. A strategic approach to HR. (2003). D. 224-247. Journal of Applied Psychology. Financial Times Prentice Hall. (2002).A. D. „A conceptualization of the employee branding process“. 3. C.G.asp. J. şi Hickson. W. O O`Rourke. Dacia. Reuters. 69. Maslach. Bucureşti: Ed.Marchand. N. S. şi Elder. IDM International.employerbrand. branding and people management. 149 ..şi De Cenzo. şi Leiter. Mowday. L.ro. (2006). S. L. Management communication.com/casestudies. R. USA: Elsevier Ltd. Bucureşti: Ed. The Wharton School of the University of Pennsylvania. London. (2004). S. N. (2006). Introducere în teoria relaţiilor publice.P. S. D. A. „The measurement of organizational commitment“. Upper Saddle River. (2004). P. Business School. „Testing the side-bet theory of organizational commitment: Some methodological considerations“. Responsabilitate socială corporatistă. San Francisco.com/2006/8/24/research/make-your-employer-brandmore-about-substance-and-less-about-spin. Steers. Miles. Person Education. L. (2006). G. A Case-Analysis Approach. şi Mangold. J. http://www. Rothacher. Tritonic. The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. Robbins. 372-378. NJ: Pearson Prentice Hall. (2000). Make your employer brand more about substance and less about spin. Pop. Journal of Vocational Behavior.asp?id=14. D. (2004). New Jersey: Person Prentice Hall. J. Meyer. USA: World Scientific Publishing Co. (2005). Paton. Martin. http://www. UK. M. (1997). (1984). Bucureşti: Codecs. Critical Thinking: Tools for Taking Charge of your Professional and Personal Life. R. „Cum gestionăm informaţiile strategice“. şi Allen. Cluj-Napoca: Ed. Bucureşti: Rentrop&Straton.management-issues. R.

com/points_detail. pp.2. Universum Communication (2006). http://www.L. American Psychologist.H.com/download.employerbrand. San Francisco: Jossey-Bas Publishers. 25. Organizational Culture and Leadership. Baia Mare: Ed. B. S. http://www. W. (1985). Şt.universumquarterly. 293. Sabău. Comunicare. (1970). Reviste Banii noştri Bucharest Business Week Business Week Business Magazin 150 . Vol. Thorstein. VanAuken. (2000). The Universum Employer Branding Survey. (2002).-L. Fundaţiei CDIMM Maramureş. McGraw-Hill. Organizational Culture and Leadership.asp?id=2. http://www.aspx. The Theory of Leisure Clase. Employer brand evolution: a guide to building loialty in your organization. et al.ro.A.com/branding-101. E.ro. şi Ionescu. Branding 101. „Job demands. London: Unwin Booke. Comunicare. Journal of Organizational Behavior. şi Barsoux. şi Bakker. Bucureşti: Ed. Topping. Realitate mondială şi europeană. (1999). (2003). Schein. and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study“. Schneider. (2005). Managementul resurselor umane. The Economist (2003). P. „Organizational culture“.. Cultură şi comportament organizaţional. J. http://brandcoolmarketing. Managing across Cultures. Employer brand survey – awareness and definition. E. E. Bucureşti: Ed. M. Schein. W.109-119. Executives MBA Series. Industria cunoaşterii. Stanciu. Managerial Leadership. job resources. Stanciu. H. (2004). San Francisco: Jossey-Bas Publishers.Ruch.html. Şt.H. Schaufeli. B. Schein. V. UK: Prentice Hall. B.A. p. 45. (2002). (1990). G. (2004). (2005).versantsolutions. No. A.

ro/press/articles http://www.ro www.europa.ro/eBooks/StiinteADM/sica/3.nokia.unibuc.hipo.coca-cola.brandacademy.Capital Cariere Efinance Săptămâna Financiară Site-uri http://www.htm http://www.hr-romania.com http://www.ro/index.ro 151 .advice-hr.php/vizualizareArticol/73/TOPUL+celor+mai+doriti+angajator i+din+Romania www.ro www.eu www.europarl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful