Doa-doa Untuk Kejayaan Anak-anak

BERDOA merupakan salah satu usaha untuk memohon bantuan Allah S.W.T bagi kita mencapai sesuatu yang dihajati. Matlamat dan us aha yang gigih sahaja belum dapat menjamin kepada apa yang kita harapkan. Bantuan dan pertolongan Allah S.W.T serta hidayahnya sangat-sangat diperlukan dalam usaha kita membesar dan mendidik anak dalam dunia yang serba mencabar hari ini. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w, mafhumnya: "Berdoalah. kepada Allah dan hendaklah kamu percaya bahawa Allah tidak akan memperkenankan doa dari hati orang yang lalai dan lengah. (Riwayat Abi H urairah)
JJ

Mendoakan anak agar menjadi orang yang berguna di dunia dan akhirat adalah dituntut juga dalam agama kita sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w, mafhumnya: . "Tiga doa yang paling mustajab yang tidak mempunyai keraguan lagi baginya ialah doa orang yang dianiaya, doa orang musafir atau dalam perjalanan dan doa ibu bapa ke atas anaknya. » CRiwayat Tarmizi) Dengan doa yang luhur dan tulus ikhlas, seorang ibu bapa

::--' ~1\~~. DOA (AYAT) SERIBU DINAR "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah. Wahyu yang diturunkan dan Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. berhuasa di atas singahsana. (Hai manusia). 2>J~. Tidak kami turunkan Quran ini supaya engkau mendapat celaha. Ha.\t-?_.3) 2..~ &~Jj0\:.jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuhan yang permurah. Antara doa-doa asas yang boleh diamalkan oleh ibu bapa termasuklah: 1. DOA PENGASIH DAN PELEMBUT HATI .. nescaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendakinya). " (At-Talaq.j. DOAKASIHSAYANGIPELEMBUTHATI SUAMIIISTERIIANAK-ANAK "~/\~.~t\~Grjt ~ ~ ~~ . Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.!JI~~~} J ~ "Tha.._:._:J\~$0f CD Jil y~r." (Taaha: 1-5) 3. nescaya Dia akan mengadakan baginya . Melainkan peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah./1~/ ~~ . 2 .~:r-.tvecemertango n raenauun Anak akan dapat menumpukan harapannya supaya setiap anaknya akan menjadi anak yang salih dan salihah.

DOAKETlKAMEMBERINAMAANAK "Ya Allah. panjangkanlah umurnya dalam ketaatan kepada Engkau dan kepada rasul-Mu.uoa-aoa Untuk Kejayaan Anah-anak "Sesungguhnya Aku melihat (dalam mimpi) sebelas bin tang. Jadilah badannya dalam keadaan sihat walafiat serta sejahtera. Ya Allah berilah rezehi yang halallagi baik. » 5. Menuntut ilmu-Mu menjadi perjuangannya dan akhirilah hidupnya dengan amalan salih. Dan jauhilah dia dengan perkara-perkara yang buruk lagi jahat dengtui kemurahan-Mu wahai Yang Maha Pemurah lagi Mengasihani. Ya Allah. jadilah dia pemimpin di waktu besarnya dan tetapkanlah imannya seperti iman para Nabi-nabi-Mu hingga ke hari kiamat. ku lihat semunya tunduk kepadaku" (Yusu{-4) 4. DOA AGAR ANAK DALAM KANDUNGAN DIPELIHARA . matahari dan bulan. Ya Allah. jadikanlah nama ini berkat baginya dan jadikanlah taat kepada Engkau pekerjaannya dan barang yang Engkau redai menjadi cita-citanya.

Penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.'~\ti Jj ''Ya Tuhanhu. Ya Allah.2t1~~c~. baguskanlah suaranya untuk membaca al-Qllran dan hadis dengan berkat Nabi Muhammad S. Tuhan semester. berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik.alamo 6.:!il~ ~/ ~ ~ -~ @. Engkaulah yang menyembuhkan.).~~J~~~~':. keluarkanlah dia dari perutku dengan mudah dan selamat.Kecemerlangati Mendidik Anak "Ya Allah peliharalah anakku selama ia berada di dalam perutku dan sihatkanlah dia. YaAllahjadikanlah dia sihat yang sempurna berakal dan pandai. (Ali Imran: 38) . w dan segala puji bagi Allah. alim dan beramal. DOA AGAR DlBERl ANAK YANG BAlK ~~!~ ~ ~. Ya Allah rupakanlah atau bentuhleanlah dia yang ada di perutku dengan rupa yang baik dan tetapkaniah ke dalam hatinya iman kepada Engkau dan kepada Rasu-Mu.-. a. badannya dan baikkanlah ahhlahiiya. fasihkanlah lisannya. tidak ada penyembuhan selain penyembuhan-Mu. Ya Allah panjangkanlah umurnya. sihatkanlah. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.

jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau danjadikanlah di atitara anah. DOA UNTUKMENDAPAT ANAKSALIH "Tuhanhu." (Furqan: 74) 8. cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjuhhanlali kepada kami cara-cara dan tempat ibadah haji kami dan terimalah taubat kami: Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. anugerahkanlah hepada hami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa.Doa-doa Untuh Kejayaan Anak-anak "Ya Tuhan kami." . sesungguhnya kami akan memberi nama anak yang berada di perut isteri hami dengan nama Muhammad maka jadikanlah dia untuk kami seorang anak lahi-laki dengan hak orang yang mempunyai nama yang mulia ini. DOAAGARANAKPATUH KEPADAALLAH "Ya Tuhan kami. kurniakan kepadaku anak-anak yang salih (bertahuia). DOA INGIN MEMPEROLEH ANAK LELAKI "Ya Allah." (Al-Baqarah: 128) 10. " 9.

zuriat (anak) yang baik (sempurna tidak cacat) sesungguhnya Engkau sentiasa mendengar permohonan hamba-Mu. berilali ahu kesanggupan supaya dapat mensyuhuri anugerah Engkau." 13. kurniakan kepadaku dari sisi-Mu. DOAAGARMENDAPAT TAHU MENGHORMATI ANAKYANGBERAKHLAKDAN IBU BAPA '1Vahai Tuhanhu. Sesungguhnyti ahu bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerah diri. anugerahkanLah kepada hami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penambat hati (kami) dan jadikanlah kami imam (ihutan) bagi orang yang bertakwa." 12. DOA UNTUK MENDAP AT ANAK YANG SEMPURNA (TIDAK CACAT) "Ya Tuhanku." (Al-Furqan: 74) . DOA UNTUKMEMPEROLEH YANGBERTAKWA ISTERI DAN ANAK-ANAK "Ya Tuhan hami. yang telah Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapahu dan supaya aku dapat mengerjohati perbuatan baik yang Engkau suhai dan perbaikiZah heturunanhu.Kecemerlangan Mendidik Anak 11.

.. --1 Doa-doa Untuk KejayaanAnak-anak 14.. ya Tuhan kami perkenankanlah doa hami. DOA MENGEKALKAN KASIH SAYANG SUAMIIISTERI DAN ANAK-ANAK YANG TERPISAH AGAR TERTAMBAT HATI DI ANTARA SATU DENGAN YANG LAIN (DIBACA SETIAP KALI SELESAI SALAT FARDU) ~ ~t"f/j~\ ~~~!'). . . DOAAGARANAKTETAPMENGERJAKAN SALAT "Ya Tuhanku.("'.. ~ _ ~!J~ ~ ~~~ ..J~_".) "Wahai orang yang beriman... jadikanlah aku dan a:nak cucu orang yang tetap mendirikan salat.:ax· .-' \ .~.. supaya kamu beroleh kemenangan./ .. ..~/.~~\'\ 1_.. sabarlah dan cukupkanlah kesabaran dan perteguhkanlah kekuatanmu dan patuhlah kepada Allah." (Ibrahim: 40) . " tAli-Imran: 200) 15..\~~. ~\(}:\£ \ ~ ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful