You are on page 1of 16

SPIS TREŚCI

:

1. Symbolika.......................................................................................................3
2. Wstęp do projektu...........................................................................................4
3. Założenia projektowe......................................................................................4
4. Teoretyczna grubość blachy na część zasadniczą zbiornika...........................5
5. Dobór dennicy.................................................................................................5
6. Całkowita wysokości zbiornika......................................................................5
7. Wysokość części walcowej zbiornika.............................................................5
8. Objętość części walcowej zbiornika...............................................................6
9. Całkowita objętość zbiornika..........................................................................6
10. Średnica króćca wlotowo – wylotowego......................................................6
11. Średnica włazu..............................................................................................6
12. Ciśnienie obliczeniowe.................................................................................6
13. Obliczeniowa grubość ścianki płaszcza........................................................6
14. Naddatki........................................................................................................7
15. Najmniejsza wymagana grubość ścianki płaszcza........................................7
16. Grubość nominalna wyrobu hutniczego ......................................................7
17. Rzeczywista najmniejsza grubość ścianki płaszcza......................................8
18. Obliczeniowa grubość ścianki części wypukłej dna i pokrywy....................8
19. Grubość nominalna części wypukłej dna i pokrywy....................................8
20. Rzeczywista najmniejsza grubość ścianki dna i pokrywy............................8
21. Orientacyjna masa dna i pokrywy.................................................................8
22. Sprawdzenie wymiaru profilu dna i pokrywy...............................................9
23. Szerokość arkusza blachy dla walczaka........................................................9
24. Długość arkusza blachy dla walczaka...........................................................9
25. Dobór arkusza blachy dla walczaka..............................................................9
26. Półfabrykaty na część walcową zbiornika....................................................9
27. Sposób połączenia półfabrykatów oraz dennicy i pokrywy z płaszczem.. .10
28. Maksymalna średnica otworu w części walcowej zbiornika......................10
29. Dobór włazu................................................................................................10
30. Średnica otworu w płaszczu nie wymagająca wzmocnienia.......................11
31. Wzmocnienie ścianki otworem włazowym................................................11
32. Dobór parametrów króćca...........................................................................11
33. Dobór kołnierza...........................................................................................12
34. Dobór uszczelki...........................................................................................12
35. Wartość siły ruchowego naciągu śrub........................................................12
36. Wartość siły montażowego naciągu śrub....................................................13
37. Najmniejsza możliwa średnica rdzenia śruby.............................................13
38. Masa napełnionego zbiornika.....................................................................14
39. Łapy wspornikowe zbiornika......................................................................14
40. Dobór uchwytu............................................................................................14
41. Osprzęt zbiornika........................................................................................15
42. Naprężenia..................................................................................................15
45. Bibliografia.................................................................................................17

2

grubość nominalna części wypukłej dna i pokrywy. x – współczynnik bezpieczeństwa. β – stosunek średnicy zewnętrznej do wewnętrznej – Dz\Dw. gn – grubość nominalna wyrobu hutniczego. gt – teoretyczna grubość blachy. Dwł – największa możliwa średnica włazu. Gdn – masa dennicy.wylotowego. c1 – technologiczny naddatek grubości ścianki. DN – średnica wew.całkowita objętość zbiornika. D2 – średnica zew. d – największa średnica otworu nie wymagająca wzmocnienia. D1 – średnica wzmocnienia. gnw. dotw. dw – średnica króćca wlotowo . t0 – temperatura obliczeniowa. Dw – średnica wewnętrzna walcowej części zbiornika. lkr – długość króćca p0 – ciśnienie obliczeniowe. Fstrat – pole powierzchni straconej. Gczynnika – masa gazu. Dz – średnica zewnętrzna zbiornika. α – bezwymiarowy współczynnik korygujący do obliczania grubości ścianki zbiornika. Vw – objętość walcowej części zbiornika.max – max. Gpłaszcza – ciężar płaszcz. ppr – ciśnienie próbne. gow. Go – masa zbiornika bez gazu. g – najmniejsza wymagana grubość ścianki zbiornika. g0 – obliczeniowa grubość ścianki zbiornika. Fwzmoc – pole powierzchni wzmocnionej.1.obliczeniowa grubość ścianki części wypukłej dna i pokrywy. grz – rzeczywista grubość ścianki elementu. pd –ciśnienie działające na zbiornik podczas pracy. c2 – eksploatacyjny naddatek grubości ścianki. Re – granica plastyczności. Vdn – objętość elipsoidalnej części dennicy. gwzm –grubość blachy wzmocnienia. G – masa zbiornika z gazem. Hc – wysokość walcowej części dennicy. króćca włazu. wzmocnienia. Hw – wysokość elipsoidalnej części dennicy. Symbolika c – naddatek całkowity. c3 – naddatek grubości ścianki ze względu na występowanie dodatkowych naprężeń. gkr – grubość ścianki rury króćca. Dwd – średnica wewnętrzna dennicy. Ppp – pole powierzchni półfabrykatów. kr – dopuszczalne naprężenie. Rst – stała gazowa. zrz – rzeczywisty współczynnik wytrzymałościowy elementu osłabionego otworem. 3 . średnica otworu w części walcowej zbiornika. Vc .

Założenia projektowe  Kształt części zasadniczej: walcowy  Kształt pokrywy: sferoidalny  Kształt dennicy: sferoidalny  Położenie podczas pracy: pionowe  Rodzaj i sposób podparcia: na łapach wspornikowych  Przechowywana substancja: CO2  Cechy środowiska w eksploatacji zbiornika: neutralne  Ilość otworów: 3  Technika wytwarzania: spawanie  Maksymalne ciśnienie obliczeniowe wewnątrz zbiornika: 0. Jeżeli dla ciśnienia obliczeniowego wynika z tablicy inna klasa niż dla temperatury obliczeniowej. Wstęp do projektu Projektujemy zbiornik ciśnieniowy na ciśnienie znamionowe 0. Kurmaz „Podstawy konstrukcji maszyn.8 [1] 4 . Dla temperatur obliczeniowych nie przekraczających 50°C własności wytrzymałościowe materiałów można przyjmować jak dla temperatury 20°C. Zbiornik będzie wykorzystywany do magazynowania CO2.5 MPa. Podane są również dane techniczne użytych elementów gotowych i znormalizowanych. 2. Zbiornik musi spełniać określone założenia technologiczne. Teoretyczny okres eksploatacji wynosi 15 lat. W projekcie są obliczenia niezbędne do prawidłowego wykonania zbiornika z technologicznego punktu widzenia. Projektowanie”. 3.5 MPa  Średnica zewnętrzna zbiornika: Dz=1610mm  Iloraz H/Dz = 2  Klasa zbiornika: A [1]  Materiał przyjęty do wykonania płaszcza i dennicy zbiornika: St3S  Temperatura obliczeniowa zbiornika (t0): 20˚C  Współczynnik bezpieczeństwa (x): 1. Zbiornik projektowany jest w przeważającej części na podstawie książki L.

Jest to tańsze rozwiązanie. Wysokość części walcowej zbiornika h = 2400 mm Hw = 400mm h = H − 2H w h = 3200 − 2 × 400 h = 2400 mm 5 . na ofertę handlową przyjmuje dennice o średnicy wew.6 × 2 = 3.5 ×1500 gt ≥ 2 ×130 .9mm Komentarz: przyjmuje gt = 3mm 5.55 g t ≥ 2. 12000mm PN-75/M-35412.55 MPa 0.5 = 1. Dobór dennicy Komentarz: ze wzg. Dwd = 1600mm Hw = 400mm Hc = 40mm Vdn = 0. Teoretyczna grubość blachy na część kr = 130.8[1] kr = [1] x k r = 130 .54m3 H 6. Całkowita wysokości zbiornika H = 3200mm =2 Dw H = Dwd ×1.5MPa 4.2m Dw = Dwd H = 3200mm 7.DANE OBLICZENIA WYNIKI 1 2 3 pd = 0. jednak muszę zwiększyć średnicę zbiornika.55MPa zasadniczą zbiornika gt = 3mm Dw = 1500 mm p d × Dw R e = 235 MPa gt ≥ [3] 2 ×kr [1] gdzie : Re x =1.

4m 8.6 MPa 6 . pd = 0.4 Vw ≅ 4 Vw = 4.82304m 3 9.6 MPa p 0 = p d + 0. Dz = 1610mm Dwd = 1600mm p 0 × Dw g o = 5mm g0 = 2. Ciśnienie obliczeniowe p 0 = 0. 4 ×5.54m3 [1] Vc = Vw + 2Vdn Vc = 4.3 [ 2] kr = 130.90304m 3 Vdn = 0.1MPa [ 2] p 0 = 0.353 1600 Dwł = 560mm Komentarz: niema potrzeby stosować tak dużego włazu.14 ×1.90304 dw ≅ ×10 3 3. Vc = 5.6m πDwd × h Vw = 4 3.5 + 0.82304 + 2 × 0.54 Vc = 5. Obliczeniowa grubość ścianki płaszcza. dlatego przyjmuje właz o średnicy 500mm. Dwł = 500mm Dwd = 1600mm Jeśli Dw ≥ 1500mm to Dwł=0.9mm Dw = Dwd 11.14 ×10 ×60 ×15 d w = 28 . Średnica włazu.6 2 × 2.82304 m 3 Dwd = 1.90304 m 3 V =Vc 10.1 p 0 = 0. dw = 28.h = 2. Całkowita objętość zbiornika.9mm υ ≅10 m / s[1] 4V dw = × 103 [1] π × υ × 60 × t t ≅15 min . Średnica króćca wlotowo – wylotowego.6 MPa Dw = Dwd 13.5MPa 12.82304 m 3 Vw = 4. Objętość części walcowej zbiornika Vw = 4.55MPa × k r × z − p0 α gt = 3mm p 0 = 0.35Dw [1] Dwł = 0.

8 [1] α = f (β) ⇒ α = 1 dla β ≤1.5 + 1.6 ×1600 go = = 5mm 2.64 − 0. g o = 5mm 15.5mm g = g 0 + c 2 + c 3 [1] c3 = 0mm g = 5 +1.64 0. D z = D w + 2 × g t = 1600 + 2 × 3 = 1606 mm z1 = 0.5mm [1] c2 = 1.5 = 2mm Komentarz: wartość ścienienia przyjęłam 0. Naddatki c1 = 0.3 ×130 .4 [1] z1 = z 2 Dz β= [1] Dw z dop = 0.5mm c2 = S × T c3 = 0mm S = 0. Najmniejsza wymagana grubość ścianki g = 6.5mm g n ≥ g + c1 [1] g n ≥ 6.1 × 15 = 1.5mm g = 6. Grubość nominalna wyrobu hutniczego g n = 7mm c1 = 0.1mm/rok Założyłam że zbiornik będzie użytkowany przez 15 lat. c2 = 1.5mm płaszcza.1mm/rok [1] S = 0.5mm 16.8 [1] 1606 β= = 1.6 1 14.8 × 0. 7 .1 c = 2mm T = 15 lat c2 = 0.004 ⇒α = 1 1600 z = z1 × z dop [2] z = 0.5 g n ≥ 7 mm Komentarz: przyjmuje gn = 7mm.] c = c1 +c2 + c3 [2] c =0.8 = 0.5mm c3 = 0mm [założenia projektowe.5mm c1 = 0.5 = 6.02 ÷ 0.55 × 0.5 + 0.

6 MPa yw = f ( z .5mm grzw = gnw – c1 [1] grzw = 6 – 0.5 = 6. Grubość nominalna części wypukłej dna i gnw = 6mm pokrywy. Gdna = 143kg Gdna = 143kg [1] 8 .5mm g rz = g n − c1 [1] g rz = 7 − 0.5mm 19.5mm płaszcza. Orientacyjna masa dna i pokrywy. Obliczeniowa grubość ścianki części g ow = 3.5mm Hz = H w 18.5mm 21.5mm y w = 2 [2] 1610 × 0. Hw = 400mm D z × po × y w Dz = 1610mm g ow = [1] 4 × kr H p 0 = 0.9mm Hw 400 = ≅ 0.9mm wypukłej dna i pokrywy.5mm dna i pokrywy.7 mm 4 ×130 . ω ) [1] Dz k r = 130.55 c1 = 0.5 = 5.50 1610 × 6.55MPa d ω= [1] D z × g rz d = dw 28 .5 + 1.5 dw = 28.9 ω= ≅ 0.g n = 5mm 17.25 D z 1610 grz = 6.5mm g nw ≥ g ow + c1 + c 2 + c3 [1] c3 = 0mm g nw ≥ 3. c1 = 0.7 + 0.6 × 2 g ow = = 3. Rzeczywista najmniejsza grubość ścianki grzw = 5. c2 = 1. c1 = 0.7 Komentarz: przyjmuje 6mm gnw = 6mm 20.5 g nw ≥ 5. Rzeczywista najmniejsza grubość ścianki grz = 6.

Rw ≤ Dz 3.5π (Dz + Dw) – (1 ÷ 2) [1] L = 0.4 ≤ 16100 → spenione Lwalc = h 23. Szerokość arkusza blachy dla walczaka.5mm Rw – spełnio.88/H.4 ≥ 161 → spenione 2  D z − 2 g rz   D − g rz   + ( H z − g rz ) −  z 2   × rw  2   2  3. rw = D z − 2 g rz 270. pokrywy. 1. R w = = 1070 .5kg go z czterech półfabrykatów.4 H z − g rz 1070.84020 B = 2. Dobór arkusza blachy dla walczaka.18Dz 2. Półfabrykaty na część walcową zbiornika.685m2 L = 5. Ppp = 11. 400 ≥ 289. Sprawdzenie wymiaru profilu dna i Hz . Hz ≥ 0. Blacha 7 × 2320 × 5038 St3S szt.32m 26.5 × 3. 9 . Długość arkusza blachy dla walczaka. Muszą być spełnione następujące warunki: Hz = H w rw – spełnio.14(1610 + 1600) – 2 = 5038 25. B = 2320mm h = 2400 mm B = Lwalc – 2Hc [1] B = 2400 – 2 ×40 = 2320mm Hc = 40mm Dz = 1610mm 24.038m Komentarz: płaszcz można by było wykonać z jednej Gpłaszcza = blachy ale po konsultacji z osobą prowadzącą wykonam 641. 1 PN.1Dz [1] Hw = 400mm 1. rw ≥ 0. L = 5038mm Dw = 1600mm L = 0.Dz = 1610mm 22.spełnio. grz = 6.8 → spenione  D z − 2 g rz  2   D − 2g 2 D − 2 g rz  + ( H z − g rz ) ×   z  + ( H z − g rz ) − z + ( H z − g rz 2 2  rz  2    2  2  2.

75/M.038 = 9.35Dz dla Dz ≥1500mm [1] dotw. max = 500mm ponieważ trzeba spełnić warunek.32 × 5. 29. 500mm dotw.9 ×11. max = 0. Sposób połączenia półfabrykatów oraz dennicy i pokrywy z płaszczem.24.01 10 .0/500/200/N/Polonit PN. Właz Szwr – 2.max = walcowej zbiornika. Maksymalna średnica otworu w części dotw. Dobór włazu. max = 0. Komentarz: elementy łącze za pomocą spoiny typu V zgodnie z PN.685 = 641.5kg 27.35 × 1610 ≤ 500 Komentarz: pomimo iż wynik jest większy przyjmuje dotw. Ppp = B × L = 2.9kg/m2 [1] Gpłaszcza = 54.83/2211.69014 L0 ≥ 200mm [1] Przyjmuje L0 = 220mm Dz = 1610mm 28.5584m2 Mblachy = 54.

grz = 6.6(1600 + 6. Wzmocnienie ścianki otworem Fstr = 3218mm2 włazowym.5= 248mm Fwzm = 248 × 2 × 6.9mm Komentarz: jedynie otwór pod właz musi być wzmocniony.5 −1.5 −1.5mm d = 8.5]/2 × 6.5)(1 − 0.5)6.3mm dw = 28.5= 3218mm2 D1 = 508mm Fwzm = 2L × gwzm gdzie: D2 = 1004mm gwzm = (0. Średnica otworu w płaszczu nie wymagająca wzmocnienia.3 ×130 .5) Z rz = = 0.80 2.8) = 87 .Dw = 1600mm 30. g kr = 2.5mm Przyjmujemy najmniejszą z tych trzech wartości: c2 = 1.6 MPa 11 .5)6.5mm Fstr = (492 + 23 1.5mm 31.3mm p0 = 0.13 1600 (6. s = 8mm [1] Fwzm = Fstr = (DN + 2C2)g [mm ] 2 3224mm2 g = 6.35 Dz d = 200 mm [1] gdzie : po ( Dw + g rz − C2 ) Z rz = [1] 2.5= 3224mm2 D1 = DN + 2s = 492 + 2 × 8 = 508mm D2 =D1 +2L = 508 + 2 × 248 = 1004mm Dw = dw 32. c2 = 1.9mm dzkr = 21.5 −1.7) lub gwzm = g przyjmuje gwzm= g L = [(DN + 2C2)g]/2gwzm = [(492 + 2 × 1.5) 1 d = 8.5 ÷ 0.55 (6.13 Dw ( g rz − C2 )(1 − Z rz ) d = 0.3 × k r ( g rz − C2 ) α 0. Dobór parametrów króćca.

8 ×1 − 0. p o × Dw g kr = [1] 2.3 ×163 .74374/02 po= 0.9 g kr = 2. [1] pierwszą większą grubość g kr = 2.5 (D + d) [1] Du = 0. N [1] gdzie: 12 . Uszczelka płaska 1/25/2 Polonit 200 PN.9N F = π × Du × Ucz × σ r.14 3 492 3 0.5mm Komentarz: przyjmuje wg.935kN D = 64mm Fr = P + b × F.3mm średnica zew.9 + 2gkr = 33.5 (64 +34) = 49mm P = 3. N [1] gdzie: d = 34mm P = π × Du2 × po / 4 [1] Du = 0.6 / 4 = 1130. Kołnierz okrągły płaski do przyspawania z-1/15/33. = 28.6 1 g kr = 0. [1] pierwszą większą śr.3 × k r × Z − po 1 gdzie : Re kr = [1] x Re = 295 [1] x =1. Wartość siły ruchowego naciągu śrub.8 1.8 0.87/H.6MPa 35.74731 34.86/H.6 × 28 . Dobór uszczelki.6mm Komentarz: przyjmuje wg. Fr = 7.8 295 kr = =163 .7 St3S PN.7mm lkr = 130mm [1] 33. Dobór kołnierza. dzkr = 33.

2N 37.47 15 = 13.5N Fm = 43296.1 = 250MPa dśm = 1. uszcz. Fr = 7934.2N Fm2 = C × Fr [1] C = 1. dśm = 1. Wartość siły montażowego naciągu śrub.4 × 21 = 43296.2 = 7934. Ucz = 3.6 = 3MPa F = 3.13 Fm /(ψ × n × k1 ) mm [1] gdzie: ψ = 0.13 43296 .14 × 49 × 13.2 × 7934.2N Fm = 43296.2 [2] Fm2 = 1.13 Fr /(ψ × n × k 2 ) mm [1] gdzie: 13 ..47 u [1] u = 0.75 .5 (64 – 34) = 15mm Ucz = 3.przyjmuje średnio dokładne wykonanie śrub i nakrętek [1] n=4 k1 = Re / X1 Re = 275 [1] X1 = 1.1 [1] Fr = 1130.6N Komentarz: przyjmuje się większą z dwóch wartości.6N Fm1 = π × Du × Ucz × σ m [1] gdzie: σ m = 21Mpa [1] Fm1 = 3.4mm Komentarz: przyjmuje się większą z dwóch sił Fm1 i Fm2 Fr = 7934.6 = 9521.4 mm σ r = 5 × po [1] σ r = 5 × 0.9 + 1. Fm = 43296.2 /( 0. t°C) b = 1.75 ×4 ×250 ) = 8.1 [1] k1 = 275 / 1. Najmniejsza możliwa średnica rdzenia dśr = 5mm śruby.6N Du = 49mm 36.1 × 6185.6mm dśr = 1.5 (D – d) [1] u = 0.2N b = f (mat.2N Ucz = 13.4 × 3 = 6185.14 × 49 × 13.

Łapa wspornikowa 180 BN-64/2212-02 Komentarz: z nomogramu dobieram pierwszą większą wielkość łapy wspornikowej. 40. Masa napełnionego zbiornika.90304 m 3 R st × T 0.7) = 4mm Komentarz: Najmniejsza możliwa średnica rdzenia śruby to 4mm M co 2 = 40 kmol / kg 38.5kg 39.5kg Gdna = 143kg 8.81 =10 .St3S PN.5 + 2 3 143) = 1066.6 +48 .5 ×5.6kg pd = 0.75 ×4 ×166 .314 × 293 ⇒G =1066 .1kg =10 .65 = 166.939 kN G = Go + Gczynika [1] Rst = 8. Dobór uchwytu. G =1115 .M. k2 = Re / X2 [1] X2 = 1.5Mpa p d × Vc × M co2 Gczynnika = ×10 3 Vc = 5.6 /( 0.71071: 1995 14 .65 [1] k2 = 275 / 1.1kg Gpłaszcza = G =1115 .314 J / kmolK gdzie: T = 293 K Go = 1.1 ×9.13 7934 . Uchwyt oczkowy B0 .90304 × 40 Gczynnika = ×10 3 = 48 .7 dśr = 1.W St3S.15(641.5 =1115 . Dobieram cztery łapy wspornikowe bezpośrednio zamocowane do zbiornika.15(Gpłaszcza + 2Gdna) [1] Go = 1. Łapy wspornikowe zbiornika.939 kN 641.

odmiany R (króciec promieniowy). Uszczelka płaska P –1. o zakresie wskazań (0-1. Rurka syfonowa UB 2 – 20x4 R35. odmiany 2. o klasie dokładności 4 (dla manometrów).5 ×1610 σr = 61. 74/M-42302 Łącznik gwintowany typu A. o grubości ścianki 4mm. ze stali R35.6MPa). o średnicy zewnętrznej 20mm. 41. PN-82/M-42306 Rurka syfonowa typu UB. Naprężenia.9MPa ≤ 130 . PN-88/M-42304 Uszczelka rodzaju P (płaska) dla największego ciśnienia roboczego 1. Ciśnieniomierz rodzaju M.5mm P σr = ≤ kr F P = p d Dz l F = 2 gl pd Dz ⇒σ r = 2g 0.6 –17.552 MPa ⇒ σ r ≤ k r Komentarz: otrzymana wartość naprężeń jest mniejsza od współczynnika kr. o wymiarze d=100mm. Osprzęt zbiornika. Naprężenia rozciągające osiowe: P σl = ≤ kr F 15 . wielkości 3 M20x1. pd = 0. Ciśnieniomierz M 100 R 4/0 – 1. PN-83/M-42308 Dz = 1610mm 42.6.5.6MPa i o średnicy D=17mm. Łącznik A/3.5 σ r = 61.9 MPa 2 × 6.5MPa Naprężenia rozciągające promieniowe: g = 6.

47 MPa ≤ 130 . ΠD z2 P = pd 4 F = ΠD z g pd Dz ⇒σ l = 4g 0. 16 .5 × 1610 σl = = 30 .96 MPa 4 × 6.55 MPa ⇒ σ l ≤ k r Komentarz: otrzymana wartość naprężeń jest mniejsza od współczynnika kr.5 σ l = 37 .

Niezgodziński. Projektowanie” Wydawnictwo PWN Warszawa 1999 [2] Urząd Dozoru Technicznego „Przepisy dozoru technicznego” DT-UC-90/WO. Bibliografia [1] L. Niezgodziński „Wzory.E. Kurmaz „Podstawy konstrukcji maszyn. T. Lewandowski „Maszynoznawstwo chemiczne” Wydawnictwo Fundacji Poszanowania Energii Gdańsk 1999 M.M. wykresy i tablice wytrzymałościowe” Wydawnictwo PWN Warszawa 1984 17 .O [3] W. 45.