SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG JALAN KAPAR, 42100 KLANG, SELANGOR DARUL EHSAN TEL : 03-32911004 FAX

: 03-32911004 EMAIL : smk_rpanjang@yahoo.com.my BEA 0100

Mohammad Yazid Bin Abd Aziz Wakil Tingkatan 5 Akaun SMK Rantau Panjang. Tuan, Kebenaran Menjalankan Projek Khidmat Masyarakat di Luar Sekolah Dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas.

10 April 2011

2. Dengan ini dimaklumkan bahawa pihak sekolah membenarkan Projek Khidmat Masyarakat Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dari Tingkatan 5 Akaun Sekolah ini menjalankan projek Khidmat Masyarakat di luar kawasan sekolah dan di luar waktu persekolahan. 3. Projek Khidmat Masyarakat yang dijalankan merupakan satu daripada komponen wajib dalam Sukatan Pelajaran mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan KBSM Tingkatan 5. 4. Dengan kebenaran ini, diharapkan murid-murid akan menjalankan tanggungjawab dalam melaksanakan projek ini dengan bersungguh-sungguh dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pelbagai pihak yang terbabit. Sekian. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA¶ Saya yang menjalankan tugas

««««««««.««..«.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful