MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE INSTALAŢII

PROIECT DE LICENŢĂ
....................................................................................................

CONDUCĂTORUL PROIECTULUI DE LICENŢĂ:.……………………………

Student:.....................................

Cluj-Napoca ...................

2

BORDEROU

1. PARTEA SCRISĂ
1.1. Foaia de capăt 1.2. Cuprins 1.3. Tema proiectului de licenţă 1.4. Memoriu general 1.5. Memoriu tehnic 1.6. Caietele de sarcini: 1.6.1. Caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor 1.6.2. Caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente şii confecţii diverse: 1.6.2.1. Caiete de sarcini pentru materiale 1.6.2.2. Caiete de sarcini pentru utilaje 1.6.3. Breviar de calcul 1.7. Listele cantitaţilor de lucrări: 1.7.1. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (Formularul F1 din Ordinul nr. 863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor) 1.7.2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (Formularul F2 din Ordinul nr. 863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor) 1.7.3. Listele cuprinzând cantitaţile de lucrari (Formularul F3 din Ordinul nr. 863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor) 1.7.4. Listele cuprinzând cantitaţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări: 1.7.4.1. Lista cuprizând cantităţile de utilaje (Formularul F4 din Ordinul nr. 863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor) 1.7.4.2. Lista cuprizând cantităţile de dotări (Formularul F4 din Ordinul nr. 863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor) 1.7.5 Specificaţiile tehnice: 1.7.5.1. Fişe tehnice pentru utilaje (Formularul F5 din Ordinul nr. 863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor) 1.7.5.2. Fişe tehnice pentru dotări (Formularul F5 din Ordinul nr. 863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor; acest formular se completează numai dacă sunt necesare dotări în cadrul proiectului respectiv) 1.8. Graficul general de realizare a investiţiei publice (Formularul F6 din Ordinul nr. 863 din 02.07.2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor) 1.9. Program de control, privind controlul calităţii lucrărilor, conform Legii nr. 10/1995 1.10. Program de control al lucrărilor în faze determinante.

3

prevederi specifice domeniului proiectului de diplomă 1.3. acustice.1.1.3. schema desfăşurată.3.3.1 Plan de încadrare în zonă 2. îndrumătoare.2. PARTEA DESENATĂ 2.a. izolaţii termice. de specialitate tehnică 1. Referinţe pentru întocmirea documentaţiei economice 2. Planşele specifice categoriilor de lucrări proiectate 2. Cărţi.11. etc.1. 4 .2. Bibliografie: 1. Nota: . normative. vederi.12. standarde ş. Secţiuni. după caz) 2. dimensiuni.3. detalii principale (planşele vor conţine cote. . programe de calcul ş.2. Planurile principale de amplasare a utilajelor 2. protecţii anticorozive şi parametrii principali ai instalaţiilor). Legi.11.11. Scheme principale ale instalaţiilor (schema de principiu.a..3.prezentul borderou se va adapta în funcţie de tema proiectului.. Planuri de situaţie 2. schema coloanelor.acest comentariu se va sterge din documentul final. tipul materialelor.

aceasta pagina se va inlocui cu formularul "Tema proiectului de licenţă " completat cu datele de tema precum si cu semnaturile studentului si respectiv ale conducătorului proiectului de diplomă.acest comentariu se va sterge din documentul final. 5 .1.3 TEMA PROIECTULUI DE LICENŢĂ Nota: . .

.....1.... numarul.1..1 Denumirea obiectivului de investiţii 1...1......1.......5.5........ numarul. Cod postal: Judeţul: Telefon: Fax: Email: 1...1.....1.1.... Cod postal: 1........ Cod postal: Judeţul: Telefon: Fax: Email: 1.........5 Elaboratorul proiectului 1.1...1 DATE GENERALE 1.1..3 Titularul investiţiei Denumire: Localitatea: Strada...1 Proiectant general Denumire: Localitatea: Strada.................4 MEMORIU GENERAL 1............................1...4 Beneficiarul investiţiei Denumire: Localitatea: Strada......2 Proiectanti de specialitate Denumire: Localitatea: Strada.1. numarul........... Cod postal: Judeţul: Telefon: Fax: Email: 1........1.2 Amplasamentul Judeţul: Localitatea: Strada.........1.1.1................. numarul........... 6 .......1. numarul................

Cod postal: Judeţul: Telefon: Fax: Email: 1.5 Prezentarea proiectului pe specialităţi 1.1.2. gaze.1.1.1. telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii 1.2 Topografia 1.2.1.6 Numar proiect 1. energie electrică.1.2.1. seismicitatea 1.2.2.1.1.1.6 Devierile şi protejările de utilităţi afectate 1.2.1.1.2 DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 1.7 Faza de proiectare 1.2.8 Căile de acces permanente.1 Amplasamentul 1. căile de comunicaţii şi altele asemenea 7 .2.4 Geologia.7 Sursele de apă.1.3 Clima şi fenomenele naturale specifice zonei Clima Fenomenele naturale specifice zonei 1.

2.12 Verificarea proiectului Intocmit.2. ……………………… 8 .10 Antemăsurătoarea 1.1.1.9 Trasarea lucrărilor 1.2.1.1.11 Categoria de importanta a obiectivului 1.2.1.

1.5 MEMORIU TEHNIC PRIVIND INSTALATIILE DE …… 1.6 EXPLOATAREA INSTALATIILOR Intocmit.3 LEGISLATIA DE BAZA 1.5 SITUATIA PROIECTATA 1. ……………………… 9 .1.1.1.1.4 SITUATIA EXISTENTA 1.

7 Probe.1.2 Standarde.1.7.7.1.1.1 Generalitati 1.7.1.5 Livrare. ……………………… 10 .1.7. 1. depozitare. conditii de receptie Intocmit.7.7 CAIETE DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR………………….1.1.1.7.7. normative si prescriptii care guverneaza executia de ansamblu a lucrarii 1.3 Mostre si testari 1. manipulare 1.6 CAIETELE DE SARCINI 1.4 Materiale si produse 1.6 Executia lucrarilor 1.

1. ECHIPAMENTE ŞI CONFECŢII DIVERSE 1.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 1.8.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.8.1. acest comentariu se va elimina din documentul final] 1.8. UTILAJE.1.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 1.1 Parametrii tehnici si functionali 1.5 Alte conditii cu caracter tehnic 11 .1 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea materialului.8.8.4 Conditii de garantie si postgarantie 1.8.1.2.1.8.1.1 Caiete de sarcini pentru materiale 1.1.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 1.8.2.5 Alte conditii cu caracter tehnic 1.8.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 1.1.1.8.1.1.1.1.1 Parametrii tehnici si functionali 1.2 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea materialului.1.1.1.8.8.2.1.1.4 Conditii de garantie si postgarantie 1. acest comentariu se va elimina din documentul final] 1.8 CAIETE DE SARCINI PENTRU FURNIZORI DE MATERIALE.1.1.8.

1.G.1.8.3.4 Conditii de garantie si postgarantie 1.1. acest comentariu se va elimina din documentul final] 1.1.1 Parametrii tehnici si functionali 1.1.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 1.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 1. − acest comentariu se va elimina din documentul final.1.1.8.1.1.1.4.8.8.1.1.3.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 1.5 Alte conditii cu caracter tehnic 1.3 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea materialului.1. acest comentariu se va elimina din documentul final] 1.8.8.5 Alte conditii cu caracter tehnic Intocmit.R.1. durata normala de viata a materialului se preia din H.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 1.1.1.4.8. nr.3.1.4 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea materialului. prezentata in anexa. ……………………… Nota: − la subpunctul "Conditii de garantie si postgarantie".3.4 Conditii de garantie si postgarantie 1.4.1.8.8.1.1.8.1.4.4. 2139/2004 din 30/11/2004.1 Parametrii tehnici si functionali 1.8.1.3.1. 12 .1.1.8.

acest comentariu se va elimina din documentul final] 1.2.8.5 Alte conditii cu caracter tehnic 1.8.1.4 Conditii de garantie si postgarantie 1.1 Parametrii tehnici si functionali 1.1.8.2.1.8.8.2.2.1 Parametrii tehnici si functionali 1.1.2.2.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 1.1.2.2.2.8.1.1.1.2.3 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea utilajului.1.2 Caiete de sarcini pentru utilaje 1.8.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 1.2.2.1.2.1.1. acest comentariu se va elimina din documentul final] 13 .1 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea utilajului.8.8.2.1.2.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 1.8.2 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea utilajului.8. acest comentariu se va elimina din documentul final] 1.2.1.2.1.4 Conditii de garantie si postgarantie 1.1.8.1.1.1.8.2.1.5 Alte conditii cu caracter tehnic 1.8.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 1.

8.2.1.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 1.1.1.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 1.8.1.2. nr.8. 2139/2004 din 30/11/2004.2. durata normala de viata a utilajului se preia din H.8.1.2.1.4.2.5 Alte conditii cu caracter tehnic 1.4.4 Conditii de garantie si postgarantie 1.3.2. prezentata in anexa.4.5 Alte conditii cu caracter tehnic Intocmit.R.3.1.4 Conditii de garantie si postgarantie 1.8.8.8.4.2. acest comentariu se va elimina din documentul final] 1. 14 .1.8.4 Caiet de sarcini pentru…………[precizati denumirea utilajului.1.1. − acest comentariu se va elimina din documentul final.3.8.3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 1.2.3.2.4.2.8.3.G.1.2.1 Parametrii tehnici si functionali 1.1 Parametrii tehnici si functionali 1.1.8.2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare 1. ……………………… Nota: − la subpunctul "Conditii de garantie si postgarantie".

15 .

……………………… 16 .9 BREVIAR DE CALCUL Intocmit.1.1.

1. .1. . . Nr. crt. .1. exclusiv TVA Mii lei 3 Mii euro*) 4 Din care C+M PROIECTANT (denumirea) 0 1 2 3 4 5 6 7 2 Amenajarea terenului 1. Obiect 01 . Organizare de santier 7. Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initială 2. .1. . . . . . . . Mii lei 5 Mii euro*) 6 17 . Realizarea utilitătilor necesare obiectivului 3. . .7 LISTELE CANTITAŢILOR DE LUCRĂRI FORMULARUL F1 OBIECTIV (denumirea) CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv Nr. . . . . . . . .2 1. cap. .1 . . . . . . Studii de teren 4. . . . . . . ./ subcap.1 Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea cheltuielilor/obiect. . . . Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se realizează în sistemul "design & build") Investitia de bază 6. . . . . .1 3. . . .3 4 5. . . .1.3 2 3. .1. . . . . deviz general 1 1.

. . . . ………………… (semnatura autorizata) PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2. ………………… (semnatura autorizata) Proiectant. 18 . .0 1 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): Taxa pe valoarea adăugată TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): 2 3 4 ----- 5 6 ----- *) Cursul de referintă: . . . . . lei/euro. . . din data de . . responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului. în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea. . . Ofertant. . . . având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general. cât si executia uneia sau mai multor lucrări de constructii. .

FORMULARUL F2 AUTORITATEA CONTRACTANTA: OBIECTIV (denumirea) PROIECTANT (denumirea) CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări. .... ... .lei/euro... în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea.......... ...... . ... . 19 .... III ........... exclusiv TVA Mii lei 0 1 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II . ..... Total I Montaj utilaje si echipamente tehnologice Montaj utilaje si echipamente tehnologice Total II Procurare Utilajele si echipamentele tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari Total III TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): Taxa pe valoarea adăugată (19 %) TOTAL VALOARE: Mii euro*) 4 2 Lucrari de constructii 3 ----- *) Cursul de referintă =.... Ofertant.. . ..../ subcap deviz pe obiect Nr.. responsabilitatea completării coloanelor 0-2 revine ofertantului. Cheltuieli pe categoria de lucrări Valoarea.... ………………… (semnatura autorizata) PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2. .. .......... Nr.. . ..... crt. .. ..…………..... din data de. ………………… (semnatura autorizata) Proiectant........ ........ ...... pe obiecte Obiectul. cât si executia uneia sau mai multor lucrări de constructii..... cap........ .. ..

.... Subcapitol 2..Subcapitol ………………..... ..FORMULARUL F3 OBIECTIV (denumirea) PROIECTANT (denumirea) Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari Obiectul: …………………………. Capitol de lucrare 2.. crt..1. nominalizate TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: Cheltuieli indirecte = To x % Profit = (To + Io ) x % TOTAL GENERAL: 2 3 4 SECŢIUNEA FINANCIARĂ 5 6 7 8 9 M m U t T Mo mo Uo to To Io Po Vo = To + Io +Po Proiectant.. Capitolul de lucrări U. Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport Total a)+b) +c)+d) Nr...M.... 1 Capitol de lucrare 1....2..2.. ….. Categoria de lucrări:……………..... Ofertant.. 2. Cantitat e Mater ial [3x4a ] Manop eră [3x4b] Utilaj [3x4c] Transp ort [3x4d] Total (3x4) SECŢIUNEA TEHNICĂ 0 1.. 20 ... ..1. Subcapitol …………………… . Cheltuieli directe: Alte cheltuieli directe: – CAS: – şomaj: – sănătate: – fond de risc: – alte cheltuieli conform prevederilor legale.Subcapitol 1.

(semnătura autorizată) (semnătura autorizată) 21 .

. Nr. în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea.lei/euro.. Cantitatea Pretul unitar – lei/U. Ofertant. (semnatura autorizata) PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2 si 6. LISTA cu cantităţile de utilaje Valoarea (exclusiv T.. . din data de. . . – Furnizorul (denumire. adresa. (semnatura autorizata) Proiectant. . ... telefon. .. 3 x col. .. 4) 5 PROIECTANT . . . ... ... . crt. . . . fax) 6 Fisa tehnica atasata 1 2 3 4 7 TOTAL P : mii lei: Euro*): *) Cursul de referintă =. responsabilitatea completării coloanelor 0-2 si 6 revine ofertantului..V.A.M.M. . 22 ..) – mii lei – (col. . cât si executia uneia sau mai multor lucrări de constructii. 0 Denumirea U. . Categoria de lucrari:…………………….FORMULARUL F4 Obiectiv: Obiectul:………………….. . .

din data de. responsabilitatea completării coloanelor 0-2 si 6 revine ofertantului. Cantitatea Pretul unitar – lei/U. – Valoarea (exclusiv T. (semnatura autorizata) Proiectant. . cât si executia uneia sau mai multor lucrări de constructii. adresa.. . . . Ofertant. . .lei/euro. LISTA cu cantitatile de dotari PROIECTANT .V... 3 x col. . 4) 5 Furnizorul (denumire. . fax) Fisa tehnica atasata 0 1 2 3 4 6 7 TOTAL P : mii lei: Euro*): *) Cursul de referintă =. Denumirea U.M.) – mii lei – (col. (semnatura autorizata) PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2 si 6..A.. Categoria de lucrari:……………………... . .. în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea. ... . Nr. . 23 .. telefon... crt. . . .M.. .FORMULARUL F4 Obiectiv: Obiectul:…………………. . . .

...... Condiţii de garanţie şi postgarantie 5.5 SPECIFICAŢIILE TEHNICE FORMULARUL F5 OBIECTIV ... responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului............. Utilajul..... în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea..... crt..1.............. echipamentul tehnologic: Contor de apă rece Nr.. 24 ........7.......... 0 1......... ... Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 1 Parametri tehnici şi funcţionali Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 2 Producător PROIECTANT (denumirea) 3 2... (denumirea) FIŞA TEHNICĂ Nr. Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 4. (semnătură autorizată) Ofertant. Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare 3.. . Alte condiţii cu caracter tehnic Proiectant.... cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii.. .. (semnătura autorizată) Precizare: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.. ..

Denumirea obiectului 1 Organizare de santier Obiect 01 categoria de lucrari ….......... crt.. (denumirea) GRAFICUL GENERAL de realizare a investiţiei publice Nr. ….1........... Obiect 02 categoria de lucrari …........... (semnătură autorizată) Anul 1 2 Luna 3 … … Anul n n PROIECTANT (denumirea) 2....... …......... … 25 .. Proiectant............. Obiect … categoria de lucrari …..... .......8 GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE FORMULARUL F6 OBIECTIV .............. .... I..... 1..... …............

......... P Nr.........Executant P . PVLA . E.. reprezentat prin. Proiectant....... P B. se va anexa la cartea constructiei.... P........ stabilirea traseelor si corelarea cu elementele de constructii si cu celelalte instalatii Control dimensional al utilajelor cu montaj Control dimensional inainte / in timpul si dupa montarea instalatiei Probe Lucrari ascunse Receptia la terminarea lucrarilor Receptia finala − − − Documentul scris care se incheie 0 1 2 PV Cine intocmeste si semneaza documentul B ..Beneficiar E ..... 10/1995 intocmit astazi....... reprezentat prin..... se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care trebuiesc intocmite documentele scrise 1 Predare amplasament.... si data actului incheiat Observatii: 4 5 2 3 4 5 6 7 PV PV PV PVLA PVR PVR B.........Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.................. Executant....... 4........ un exemplar din prezentul program avand completata coloana privind nr........ Coloana cu nr........................... In conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza urmatoare de executie inainte de receptionare lucrarilor ajunse in faze determinante.....Proces-verbal de lucrari ascunse. La receptia obiectivului. Executantul va anunta in scris factorii interesati pentru participarea la verificarea fazei determinante. E.. I B.... P....................... 2.. E...........Proiectant I ..... CONFORM LEGII NR. P B..... si data actului incheiat.... cu minim 10 zile inainte de atingere a fazei determinante........ si data actului incheiat se completeaza la data incheierii documentului scris. PRIVIND CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR... Nr....... 26 Beneficiar...... ........... Obiectivul: Obiectul de investitie: Categoria de lucrari: Beneficiar:... 10/1995 Program de control elaborat de proiectant in colaborare cu beneficiarul si constructorul privind controlul calitatii lucrarilor conform Legii nr..... 3................ E B...... Proiectant:.. I Notatii utilizate: PV .............ISC 3 B.... Nota: 1..................9 PROGRAM DE CONTROL.................................. Lucrari ce se controleaza...........Proces-verbal..... E................. PVR .......1..... crt. E.. reprezentat prin....... Executant:.. E B...

27 .

..Executant P ........ E................... In conformitate cu perevederile Legii nr............. Executantul va anunta in scris factorii interesati pentru participarea la verificarea fazei determinante....... Proiectant:.... Executant:... privind calitatea in constructii... reprezentat prin...... reprezentat prin......................... reprezentat prin.............C........... 6...... reprezentat prin............. Beneficiar....... si data actului incheiat se completeaza la data incheierii documentului scris...1.... Faza determinanta Documentul scris care se incheie Cine intocmeste si semneaza documentul B ... PVR ...........ISC 3 B..... I B. E..10 PROGRAM DE CONTROL AL LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE Vizat INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII PROGRAM DE CONTROL AL LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE Obiectivul: Obiectul de investitie: Categoria de lucrari: Beneficiar:...... P Nr........ 10/1995....... 7............... I............................ P B..S.... P.......... se stabilesc urmatoarele faze determinante: Nr........... PVLA .................... I Notatii utilizate: PV ..Proces-verbal...... In conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza urmatoare de executie inainte de receptionare lucrarilor ajunse in faze determinante....... stabilirea traseelor si corelarea cu elementele de constructii si cu celelalte instalatii Probe Lucrari ascunse Receptia la terminarea lucrarilor Receptia finala 2 PV 4 5 PV PVLA PVR PVR B.....Beneficiar E ... Nota: 5.. Proiectant......... P B...................Proiectant I ........Proces-verbal de lucrari ascunse......................Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor..... 28 ............. E... E....... cu minim 10 zile inainte de atingere a fazei determinante.. P........................ crt........................ E.... Executant........... Coloana cu nr.:.... si data actului incheiat Observatii: 0 1 2 3 4 5 − − − 1 Predare amplasament...............

29 .

11 CĂRŢI.. PROGRAME DE CALCUL Ş. Lucrarilor Publice si Locuintelor Ordin pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. NORMATIVE.12 REFERINŢE PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI ECONOMICE − Ordinul nr.1. 863 din 02.A. DE SPECIALITATE TEHNICĂ 1. 1.R. PREVEDERI SPECIFICE DOMENIULUI PROIECTULUI DE LICENŢĂ − H. 352 din 10/12/1997. 766/1997din 21/11/1997pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în Constructii. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice. Partea I nr.10 LEGI.1. ÎNDRUMĂTOARE.07.A. nr. 30 .G.11 BIBLIOGRAFIE 1. Publicat in Monitorul Oficial.1. STANDARDE Ş.1. precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii".2008 al Ministerului Dezvoltarii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful