You are on page 1of 28

K ATA LÓ G

BEZPEČNOSTNÉ
ZNAČENIE

2 1
20
PIKTOGRAMY VÝROBA OSOBNÝ ODBER
SKLADOM NA OBJEDNÁVKU ALEBO ZASIELANIE POŠTOU

  
ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY
ELEKTROTECHNICKÉ SAMOLEPKY A KÁBLOVÉ ŠTÍTKY
- vyrábajú sa ako Samolepky. Káblové štítky sa vyrábajú ako Plast o hrúbke 0,3 mm

01 105x35 mm 02 105x35 mm 03 105x35 mm 04 105x35 mm 05 105x35 mm 06 105x35 mm

07 - Uzemnenie 08 - Uzemnenie žlté 08 - Uzemnenie strieborné 08 - Uzemnenie biele 09 - Uzemnenie 09 - Uzemnenie 10 - Uzemnenie 11 12 13
Ø 30 mm Ø 22mm Ø 22mm Ø 22mm žlté Ø 12 mm strieborné 12 x 12 mm Ø 30 mm 15 x 30 mm 15 x 30 mm 30 x 30 mm

14 14-2 14 1+2 15
22 x 22 mm 22 x 22 mm 22 x 22 mm 22 x 22 mm

17 - 32 x 28 mm
18 - 50 x 45 mm
16 - 60 x 80 mm; 105 x 147 mm 19 - 88 x 75 mm
dostupné aj v jazykoch: 20 - 130 x 112 mm

06 zvislá 23 zvislá 47 zvislá ENG, DE, CZ, RUS


16+3 -105 x 175 mm
100 x 70 mm 100 x 70 mm 100 x 70 mm 16+3 -60 x 100 mm

21 305 x 30 mm

22 105 x 35 mm 23 105 x 35 mm 24 105 x 35 mm 25 105 x 35 mm 26 105 x 35 mm 27 105 x 35 mm

30 31 32 33 34 35 36 37
30 x 15 mm 30 x 15 mm 30 x 15 mm 30 x 20 mm 30 x 20 mm 30 x 30 mm 65 x 30 mm 70 x 30 mm
28 29
50 x 35 mm 50 x 35 mm
100 x 70 mm 100 x 70 mm
40 105 x 35 mm 41 105 x 35 mm 42 105 x 35 mm 43 105 x 35 mm

TOTAL STOP

38 39 46 105 x 35 mm 512 105 x 35 mm 514 105 x 35 mm 716 105 x 35 mm


75 x 45 mm 90 x 50 mm 513 60 x 20 mm 515 60 x 20 mm

48 (bez potlače) 932 - sada 943 - pásik s uzemneniami - zvislý 955 - pásik s uzemneniami - vodorovný
80 x 40 mm 140 x 25 mm 125 x 20 mm 130 x 30 mm

13
PIKTOGRAMY

KOMBINOVANÉ ZNAČKY

ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY

FOTOLUMINISCENČNÉ SYMBOLY

A ZNAČKY

GRAFICKÉ NÁVRHY A VÝROBA NA

OBJEDNÁVKU

ZÁSIELKOVÁ SLUŽBA

RHGRAFIKA, s.r.o.
prevádzka: Považské Podhradie 359, Považská Bystrica 017 04

0949 30 37 39 | info@rhgrafika.sk | www.rhgrafika.sk

You might also like