Executarea silita in procesul civil

definitie-normele executionale Norma juridica executionala reprezinta regula de conduita care reglementeaza punerea in executare a titlurilor executorii, asigurand , prin recurgerea la forta coercitiva a statului , respectarea regulilor instituite de puterea publica sau recunoscute de aceasta . Sediul materiei Dreptul comun in materia executarii silite il formeaza Codul de procedura civila , Cartea a V -a , intitulata "Despre executarea silita ".Dispozitiile mentionate reprezinta dreptul comun si pentru alte raporturi executionale speciale , servind la completarea diferitelor proceduri speciale in acele aspecte pentru care nu s-au prevazut derogari .Referitor la executarea silita prin care se urmareste valorificarea unor creante fiscale , sediul materiei este reprezentat de dispozitiile speciale ale O.G. nr 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala republicata . Alte dispozitii speciale se mai regasesc si in urmatoarele acte normative : O.G. nr.5 / 2001 privind procedura somatiei de plata , OG nr.,51 / 1998 privind valorificarea unor active bancare , Legea nr. 146 / 1997 privind taxele judiciare de timbru . Legea nr. 190 / 1999 privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare , Legea nr.333 / 2001 privind unele masuri pentru diminuarea consecintelor incetarii rascumpararii de unitati de fond de catre Fondul National de Investitii , Legea 36 / 1995 ,privind notarii publici si activitatea notariala , OG nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor .... Clasificarea -normelor executionale In doctrina au fost propuse mai multe criterii de clasificare a normelor de procedura , criteriile care s-au impus fiind : a ) in functie de obiectul reglementarii , normele executionale se impart in norme de organizare , de competenta si de procedura propriu-zisa . Normele de organizare a activitatii executionale reglementeaza activitatea instantei de executare si a organelor de executare . Normele de competenta au ca obiect atributiile organelor de executare a titlurilor executorii , atunci cand debitorul nu-si executa de bunavoie obligatia . b )potrivit intinderii campului de aplicare , normele executionale se clasifica in norme generale si norme speciale , acestea din urma aplicandu-se cu precadere , iar in masura in care norma speciala "tace"nu prevede , ea se va completa cu legea generala , respectiv dispozitiile Cartii a V-a din Codul de procedura civila. c)in functie de caracterul conduitei pe care o prescriu , normele executionale se clasifica in norme imperative si norme dispozitive . Normele imperative sunt cele care impun partilor , instantei de executare sau organului de executare o

anumita conduita , in timp ce normele dispozitive ingaduie sa se deroge de la continutul lor. In vederea calificarii unei norme ca fiind imperativa sau dispozitiva poate fi folosit criteriul expresiei utilizate de legiuitor. Astfel , in aplicarea acestui criteriu , au caracter imperativ urmatoarele norme : -art 372 C.proc.civ.-executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care , potrivit legii , constituie titlu executoriu ; -art.379 alin.1 C.proc.civ.-nici o urmarire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decat pentru o creanta certa , lichida si exigibila; - art.406 C.proc.civ. - nu pot fi supuse executarii silite .... - art.432 C.proc.civ.-vanzarea la licitatie se va face la locul unde se afla bunurile sechestrate sau daca exista motive temeinice in alt loc ; - art 439 alin.1 C.proc.civ. - publicatiile si anunturile de vanzare vor cuprinde data , ora si locul licitatiei Dimpotriva , norma este dispozitiva atunci cand : -partea potrivnica va putea sa constate solvabilitatea garantului (art 394 C.proc.civ.) - dupa ce a inceput executarea silita , cei interesati sau vatamati pot cere pe calea contestatiei la executare si anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie , data fara indeplinirea conditiilor legale (art.399 alin.2 C.proc.civ.) -in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca , se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu , daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac (art 399 alin .3 C.proc.civ. ) . - pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita , instanta competenta poate suspenda executarea daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta , in afara de cazul in care legea dispune astfel (art 403 alin1 C.proc.civ.) - dupa emiterea somatiei si in tot cursul executiei silite , executorul judecatoresc poate numi un administrator -sechestru daca aceasta masura este necesara in vederea unei mai bune administrari a imobilului urmarit (art 501 alin1 C.poroc.civ.)

Referitor la sanctiunea nulitatii , se impune a fi facuta , in acest context , precizarea ca imaprtirea nulitatilor in absolute si relative nu trebuie confundata cu clasificarea nulitatilor in exprese si virtuale . In conditiile art 105 alin 2 C.proc.civ. actele indeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un functionar necompetent se vor declara nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura altfel decat prin anularea lor. In cazul nulitatilor prevazute anume de lege , vatamarea se presupune pana la dovada contrarie . In executarea silita trebuie indeplinite urmatoarele cerinte : -actul sa fi fost intocmit cu neobservarea formelor legale sau de catre un functionar necompetent ; - actul de procedura sa fi produs partii o vatamare ; Vatamarea presupune ca partea a fost impiedicata sa uzeze de mijloacele ce-I sunt puse la dispozitie de lege .

constand in vanzarea silita a bunurilor mobile urmaribile ale debitorului . care sunt ale debitorului . . pana la acoperirea creantei creditorului .urmareste sa-si indestuleze creanta din sumele obtinute prin valorificarea bunurilor debitorului ori prin poprirea sumelor pe care acesta le are de primit de la terte persoane . Modalitatile executarii silite 1.urmarirea silita mobiliara . Executarea silita indirecta cunoaste urmatoarele forme : . nulitate ce decurge din nerespectarea dispozitiilor care o prevad . a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta I le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente .urmarirea fructelor neculese si recoltelor prinse de radacini . ca nu orice nulitate anume prevazuta . atunci cand obiectul obligatiei il constituie un bun mobil sau predarea acestuia in posesia creditorului -executarea unei obligatii de a face sau de a nu face Executarea silita indirecta ? reprezinta acea modalitate de executare prin care creditorul care are de realizat o creanta baneasca . Rezulta asadar .Calificarea insa a nulitatii in functie de efectul produs . in functie de interesul ocrotit. La randul ei executarea silita directa cunoaste trei forme : -predarea bunurilor mobile . un character imperative. Executarea silita directa ?reprezinta acea modalitate de executare prin care creditorul tinde sa obtina realizarea in natura a obligatiei inscrisa in titlul executoriu . . expresa este totodata si absoluta .poprirea sumelor de bani . respective executare silita directa si executare silita indirecta . impune a fi facute urmatoarele precizari : -normele de organizare au un character imperative. -normele de competenta au de asemenea . -normele de procedura executionala au character imperative sau dispozitiv . atunci cand obiectul obligatiei il constituie un bun mobil determinat prin calitate si cantitate -predarea bunurilor mobile .Modalitati si forme Normele executionale cuprinse in Codul de procedura civila reglementeaza doua modalitati de executare silita .

art 574 C. creditorul poate recurge la una din urmatoarele modalitati : sa ia in posesie . Hotarare cu o singura condamnare . iar executarea condamnarii principale nu mai este posibila . in mod pasnic . Dispozitii speciale . In cazul neandeplinirii obligatiei garantate . organelle de executare pot folosi succesiv sau concomitant oricare din modalitatile de executare silita prevazute de OG nr. cu modificarile ulterioare privind Codul de procedura fiscala . ca reprezentand contravaloarea obiectului obligatiei principale.proc. a) Pentru realizarea creantelor bugetare . avand ca scop garantarea indeplinirii oricarei obligatii . data cu citarea partilor ?. precum si a produselor acestuia . precum si titlurile si inscrisurile care constata dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului . care consta in valorificarea bunurilor immobile ale debitorului .urmarirea silita imobiliara . Astfel . la cererea creditorului va stabili aceasta suma prin hotarare . 2. In cazul in care hotararea pusa in executare este cu o singura condamnare si executarea in natura a prestatiei determinate nu mai este posibila . executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini (art 153 ) si executarea silita a unui ansamblu de bunuri (art 154 ) .5 din Legea nr.civ. daca se pune in executare o hotarare cu condamnare alternative . prevede ca ? daca in titlul executoriu nu s-a stabilit ce suma urmeaza a fi platita ca echivalent al valorii lucrului in cazul imposibilitatii predarii acestuia . in vederea realizarii creantei inscrise in titlul executoriu . din lege . instanta de executare . In aceasta situatie .Intervertirea Hotararea cu condamnare alternative Executarea silita directa poate fi intervertita in executare silita indirecta . respective : poprirea(art 145 ? 146 ) executarea silita a bunurilor mobile (art 147 ? 149 ) executarea silita a bunurilor imobile (art 150-152 ). creditorul va putea sa aleaga intre a initia procedura de executare prevazuta de Codul de procedura civila sau a executa garantia reala potrivit prevedrilor art 62 si urm. Astfel garantia reala constituie un drept real .99 / 1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice . .. 92 / 2003 republicata . fara a fi necesara vreo autorizatie sau notificare prealabila si fara a plati taxes au vreun tarif. prin efectuarea unui bun . b) O varietate a executarii silite mobiliare o constituie executarea garantiilor reale reglementata in Titlul VI . creditorul poate cere executarea indirecta a sumei de bani stabilita de instanta .Cap. bunul afectat garantiei sau produsele rezultate din valorificarea acestuia .

astfel ca . In sensul prevederilor art 377 alin . instanta poate incuviinta sechestru asupra actiunilor si partilor sociale si instituirea administrarii speciale la societatea comerciala care constituie debitorul cedat . hotararea trebuie sa indeplineasca anumite cerinte de lege si anume : a) conditia ca hotararea sa fi ramas definitiva ori sa fi devenit irevocabila . intocmit potrivit prevederilor legale . efectuata de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului .prin poprire . . -hotararile date in prima instanta care nu au fost atacate cu apel sau chiar atacate cu apel . in cele ce urmeaza . daca judecata acestuia sa perimat ori cererea de apel a fost respinsa sau anulata . .Notiuni generale In temeiul dispozitiilor art 372 C. in pretentii civile ( despagubiri . sunt hotarari definitive : -hotararile date in prima instanta . Pentru a fi pusa in executare silita . de contencios administrative . la societatea comerciala care este debitoare potrivit art 38 lit. In prezent . cel putin 50 % plus o actiune din capitalul social sau dupa caz . exista o gama foarte larga de titluri executorii reglementate prin lege speciala . a conturilor bancare de orice natura pe care debitorul le detine in orice banca sau organizatie cooperatista de credit . separate sau impreuna . ori al unui alt inscris care potrivit legii . fara drept de apel . precum si la societatea comerciala la care debitorii prevazuti la art 38 detin . Asadar . titlul executoriu reprezinta acel inscris . executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti .c ) Executarea silita . Hotararile instantelor judecatoresti Principalul titlu executoriu este reprezentat de hotararea judecatoreasca pronuntata in procesele civile . constituie titlu executoriu . de catre organul competent si care permite executarea silita a creantei pe care o constata . b din ordonanta .civ.proc. in afara hotararilor judecatoresti . vom examina diferitele categorii de titluri executorii . majoritatea partilor sociale .proc. potrivit legii . -la cererea AVAS si prin derogare de la prevederile art 907 si 908 din Codul commercial . cunoaste urmatoarele modalitati : -blocarea prin ordin de catre AVAS .civ. comerciale . 2. cheltuieli de judecata ) . in materie de creatie intelectuala si de proprietate industriala .1 C. TITLURILE EXECUTORII 1.

acestei proceduri consta in necesitatea conferirii caracterului de titlu executoriu hotararilor care au ramas definitive sau au devenit irevocabile .proc. consacrarea legala de titlu de executare . care nu au fost atacate cu apel .-hotararile date in apel . precum si oricaror altor hotarari sau inscrisuri . potrivit legii . rezulta ca poate fi investita cu formula executorie si o hotarare prin care s-a acordat termen de gratie . in doctrina s-a exprimat opinia in sensul ca acest moment este marcat de pronuntarea hotararii .proc. Scopul . Avand in vedere prevederile art 383 C. agentilor fortei publice sa acorde concursul la executarea hotararii si procedurilor sa staruie pentru aducerea ei la indeplinire . 2 C. -orice alte hotarari care . in sensul ca trebuie mai intai sa treaca termenul de exercitare a caii de atac . Cererea este supusa taxei judiciare de timbru si timbru judiciar . 1 C. -hotararile date in recurs chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii .proc. consacra regula potrivit careia nici o hotarare judecatoreasca nu se va putea executa daca nu este investita cu formula executorie prev de art 269 alin.proc. b) conditia ca hotararea sa fi format obiectul procedurii de constituire a titlului executoriu Art 374 C.proc. -hotararile date in prima instanta .civ.civ. iar nu numai dispozitivul.civ.2 C.proc. organelor de executare sa execute hotararea . Iar potrivit art 377 alin 2 C. nerecurate . sunt hotarari irevocabile : -hotararile date in prima instanta . Formula executorie are continutul inscris in art 261 C. creditorul poate face plangere la judecatoria in circumscriptia careia se afla organul care trebuia sa emita titlul executoriu in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta de refuz ( art 373 alin. ) Hotararea investita se va da numai partii care a castigat sau reprezentantului ei ( art 269 alin. Titlul executoriu este reprezentat intotdeauna de o copie a intregii hotarari . dar totodata si exceptia constand in cazurile ion care hotararile se pot executa fara formula executorie . data fara citarea partilor . In ce priveste procedura investirii .intrucat punerea in executare se face pe baza intregii hotarari . intrucat revocarea termenului este ulterioara investirii . nu mai pot fi atacate cu apel . ) debitorul putand sa execute de bunavoie hotararea . . si consta intr-un ordin dat in numele Presedintelui Romaniei .civ. Totodata a fost exprimat si un alt punct de vedere . fara drept de apel .proc.civ. creditorul va depune o cerere la prima instanta care a judecat fondul impreuna cu o copie a hotararii ce urmeaza a fi pusa in executare . Daca se refuza emiterea titlului executoriu de catre alte organe competente potrivit legii si daca legea speciala nu prevede altfel . -orice alte hotarari care potrivit legii nu mai pot fi atacate cu recurs . Privitor la momentul ramanerii definitive a hotararilor date in prima instanta neatacate cu apel .civ. Instanta verifica doar aspectul formal al hotararii si daca aceasta a ramas definitiva si irevocabila si pronunta o incheiere .civ.

Iar art 363 alin. 4.in art 168 ? 178 mentionandu-se ca aceste dispozitii se aplica si asupra tranzactiilor judiciare incheiate in strainatate . competenta sa judece procesul .) 5. Hotararile judecatoresti straine si tranzactiile judiciare incheiate in strainatate . recunoasterea acestora . executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis .G. nr.nr.civ. C. Hotararile referitoare la alte procese decat cele aratate in art 166 pot fi recunoscute in Romania . Conditiile de recunoastere si executare a hotararilor judecatoresti straine sunt reglementate in Lg. la cererea partii castigatoare . primul effect al hotararilor straine .civ.proc. cunoaste doua forme : recunoasterea de drept si recunoasterea sub rezerva indeplinirii conditiilor de regularitate prevazute de art 167 si 168 .civ. . de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui inscris care potrivit legii . Art 137 alin.proc. hotararea arbitrala se investeste cu formula executorie . 3. Iar alin. 367 din Codul de procedura civila prevede ca hotararea arbitrala este obligatorie .2 prevede ca titlu de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege . norma legala care o reglementeaza fiind imperativa (art. 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala dispune ca . Potrivit legii .proc.105 / 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international si privat . stabileste ca .Hotararile arbitrale Art. In situatia in care partea care a cazut in pretentii nu isi executa de bunavoie obligatia inscrisa in hotararea arbitrala art 367 C. hotararea este definitiva . Ea seaduce la indeplinire de bunavoie de catre partea impotriva careia s-a pronuntat de indata sau in termenul aratat in hotarare. de art 167 din lege . Hotararea arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executoriu si se executa silit .Nerespectarea procedurii de investire cu formula executorie atrage sanctiunea nulitatii . potrivit prevederilor din cod .3 dispune ca hotararea arbitrala comunicata partilor are efectele unei hotarari judecatoresti definitive . constituie titlu executoriu .).374 alin1 .Titlurile executorii privind creantele fiscale . potrivit legii mentionate . spre a beneficia de puterea lucrului judecat daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii prev.1 din O. intocmai ca si o hotarare judecatoreasca (art 368 din C. exista reciprocitate in ce priveste efectele hotararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea .

Cambia . 9. 99 / 2000 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului . Actele autentificate de notarul public . incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii . precum si hotararea judecatoreasca irevocabila se comunica si partii vatamate . Astfel . care in art 37 dispune ca procesul verbal neatacat in termenul prevazut la art 31 . notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome .Contractul de credit . procesul verbal neatacat in termen . Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia . cecul si biletul la ordin .Cambia . actul indeplinit de notarul public . in celelalte cazuri . inclusiv contractul de garantie reala sau personala incheiate de o institutie de credit .6. confiscarea se adduce la indeplinire de organul care a dispus aceasta masura in conditiile legii . 58 / 1934 . cecul si biletul la ordin sunt efecte de comert reglementate prin legile nr. Autentificarea inscrisurilor reprezinta un act notarial . care va proceda potrivit dispozitiilor legale referitoare la executarea silita a creantelor . Executarea sanctiunilor contraventionale complementare se va face potrivit dispozitiilor legale . Actele de sanctionare in material contraventiilor . Posesorul legitim al cambiei . Punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face de catre organul din care face parte agentul constatator . In vreme ce cambia si biletul la ordin sunt titluri de credit . contractile e credit . nr. cecul este un instrument de plata . precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea. constituie titlu executoriu . Potrivit art 3 din Lg 36 / 1995 a notarilor publici si a activitatii notariale .G. 7. fara vreo alta formalitate . 8. In temeiul art 120 din OUG nr. cecului si biletului la ordin care nu a obtinut plata de buna voie din partea debitorului . purtand sigiliul si semnatura acestuia . fiind un act de autoritate publica si avand forta probanta de lege (art 4 din lege).8 lit. inclusive contractile de arantie reala sau personala . ce intra numai in competenta notarului public (art. Executarea sanctiunilor contraventionale este reglementata de prevederile art 37-42 din O. In scopul executarii despagubirii stabilite pe baza de tariff . b din lege ). ori de cate ori nu se exercita calea de atac impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei in termenul prevazut de lege sau de catre instanta judecatoreasca . 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor .

Incheierea privind intelegerea partilor asupra platii constituie titlu executoriu . Astfel . Contractele de leasing constituie titlu executoriu . fie pe calea executarii nemijlocite . precum si a celorlalte acte din care rezulta suma datorata . in cazul in care creditorul primeste plata datoriei . somatia va face mentiune si de actul din care rezulta mandatul. decurgand din actele juridice prevazute la art 14 se realizeaza potrivit legii speciale privind valorificarea si executarea silita a creantelor bancare neperformante . . 54 si 57 din lege . judecatorul va lua act despre aceasta si va proceda la inchiderea dosarului . Art 5 din OG nr. la restituirea suporturilor si documentatiei aferente programului pentru calculator . Contractul de leasing.poate valorifica drepturile pe baza titlului . Titlul constatator al creantei Oficiului de Recuperare a Creantelor Bancare Creantele Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare . daca utilizatorul nu preda bunul in urmatoarele situatii : la sfarsitul perioadei de leasing. Incheierea privind intelegerea partilor asupra platii in material somatiei de plata . in temeiul art. ori declara ca este multumit cu intelegerea asupra platii . Somatia de executare trebuie sa cuprinda transcrierea exacta a cambiei sau a protestului . fara a fi necesara investirea cu formula executorie . Pentru obligatiunile cambiei subscrise prin procura .daca utilizatorul nu renunta la dreptul de utilizare . pronuntand o incheiere irevocabila . 5/ 2001 privind procedura somatiei de plata . 12. precum si dupa caz . astfel ca pentru punerea ei in executare nu mai este necesara investirea cu formula executorie .. nu procedeaza la dezinstalarea programului si la stergerea copiilor de siguranta . In temeiul art 8 contractele de leasing avand ca obiect dreptul de utilizare a programelor pentru calculator constituie titlu executoriu . precum si orice act incheiat de acesta pentru realizarea creantelor preluate potrivit art 14 constituie titlu executoriu . 11. stabilite conform art 53 . fie prin exercitarea actiunii cambiale . Orice titlu constatator al creantei Oficiului de Recuperare a Creantelor Bancare . dispune ca . 10. 58 / 1934 cambia are valoare de titlu executor pentru capital si accesorii . 61 din legea nr. daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului si in cazul rezilierii contractului din vina exclusive a utilizatorului .

49 / 1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila dispune ca hotararea Curtii .G. 146 / 1997 privind taxele judiciare de timbru . dispozitivul hotararii constituiind titlu executoriu .A. incheiate intre banci si persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare . constituie titlu executoriu . nr. Art 13 din O. Inaltele Parti Contractante se angajeaza sa se conformeze hotararilor defintive ale Curtii in litigiile in care ele sunt parti . constituie titlu executoriu si poate fi executat cu respectarea procedurii speciale reglementate de ordonanta . Orice act unilateral emis de debitor si acceptat de AVAS in care debitorul recunoaste expres datoria si se angajeaza sa o achite in termenul si in conditiile stabilite de VASA . fara a fi necesara investirea cu formula executorie . contractile de credit ajunse la scadenta . Executarea silita a hotararii se va efectua prin organelle de executare ale unitatilor teritoriale subordinate Ministerului Finantelor Publice in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul debitorul . 146 / 1997 privind taxele judiciare de timbru In conditiile art 20 alin.S. potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor bugetare .2 din OG nr. va dispune obligarea partii la plata taxelor judiciare de timbru aferente . Hotararea definitive a Curtii va fi transmisa Comitetului Ministrilor care supravegheaza executarea ei . Hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului .V. sub aspectul sumei constituind reparatia echitabila si al celorlalte cheltuieli . constituie de drept titlu executoriu . in situatia in care instanta judecatoreasca investita cu solutionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca in fazele procesuale anterioare taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal . urmand a fi aplicate pe teritoriul statului obligat in mod direct . Potrivit art 46 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului . Contractele sau conventiile de credit ori alte titluri constatatoare ale creantelor A.Titlul executoriu potrivit Legii nr. 14.13. 15. 5 din Legea nr. In acest context mentionam ca art 10 alin. . 51 / 1998 privind valorificarea unor active ale statului prevede ca pe data preluarii de catre AVAS a activelor bancare . Aceste categorii de hotarari sunt scutite de formalitatea investirii cu formula executorie . semnata de parti . precum si conventia de rezolvare pe cale amiabila a cauzei .

61 / 1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie . conform legii . incheiate in conditiile Decretului lege nr. industriala sau comerciala . 1 pct . care fac parte din portofoliul unei institutii financiare autorizate prin lege . pot fi cesionate unei alte institutii de acelasi tip ori unor alte institutii autorizate sa administreze portofolii de creanta ipotec are sis a emita valori mobiliare pe baza acestora. 18. precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art 5. Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta . Contractul de vanzare cumparare . In conditiile art 24 din lege . la termenul stabilit de CNPAS declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat . consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locative.Decizia casei teritoriale de pensii . I si II . privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale .16. destinat sa finanteze construirea . Contractul de credit ipotecar si garantiile reale si personale in temeiul Legii nr. 190 / 1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credit acordat de institutii financiare autorizate . urmand sa fie investite cu formula executorie de catre instanta locului unde este situate imobilul . III sunt obligate sa depuna in fiecare luna . conform art 1737 din Codul civil . alin 1 pct. cumpararea . 61 / 1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie). persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art 5 alin. . 19 / 2000 . precum si garantiile reale si personale subsecvente constituie titluri executorii. Art 21 din lege spune ca ?conytractul de credit ipotecar . 17. reabilitarea . denumite angajatori . creantele ipotecare si privilegiate . 1 si 1^ din Legea nr. procesul verbal de predare ? primire a locuintei si contractul de imprumut potrivit Decretului ? Lege nr. Contractul de vanzare ? cumparare . Potrivit art 6 alin. 61 / 1990 au valoare de inscrisuri autentice si constituie titluri executorii ( art 19 din Decretul lege nr. procesul verbal de predare .primire a locuintei si contractul de imprumut .

astfel incheiate . republicata . 21. persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial . 20. distrugerile si degradarile cauzate imobilelor care fac obiectul acestei legi speciale . Prin inscris sub semnatura private se intelege orice mod de comunicare care pastreaza inregistrata informatia pe care o contine si care poate fi reprodusa intr-o forma tangibila si care nu poate fi schimbata in mod unilateral . Totodata . care in prezenta persoanei indreptatite . 99 / 1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice ) . apolitice . de intrajutorare mutuala si de asistenta sociala . se restituie in natura . dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului Imobilele preluate in mod abuziv de stat . ajutoare nerambursabile si ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu inmormantarea fostilor membrii .12. neguvernamentale . cu scop de caritate . de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945-22. Decizia sau dupa caz . avand ca principal scop sprijinirea membrilor lor prin acordarea de imprumuturi rambursabile . dispozitia de aprobare a restituirii in natura a imobilului face dovada proprietatii persoanei indreptatite asupra acestuia . Contractele de imprumut . copia legalizata de pe procesul verbal constituie titlu executoriu impotriva detinatorului imobilului . persoana indreptatita se poate adresa executorului judecatoresc . are forta probanta a unui inscris authentic si constituie titlu executoriu pentru punerea in posesie . constituie titlu executoriu . precum si cele preluate de stat in baza Legii nr. Infiintarea popririlor se va face de catre creditor si acestea nu sunt supuse validarii. dupa intrarea in vigoare a acesteia si pana in momentul predarii effective catre persoana indreptatita . cad in sarcina detinatorului imobilului . 10 / 2001 .1989 . Decizia sau dupa caz . Contractul de garantie reala este contractul in baza caruia se constituie o garantie reala in bunuri sau drepturi in beneficiul unui anumit creditor . Contractele de imprumut incheiate de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor . .in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii .19. Acest contract se incheie in forma autentica sau prin inscris sub semnatura private si trebuie semnat de catre debitor . Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizatii cu character civic . Contractul de garantie reala este titlu executoriu ( art 14 si 17 din Legea nr. va incheia un process verbal privind starea de fapt a imobilului . (art 41 alin1 din lege ) . 139 / 1940 asupra rechizitiilor si nerestituite . in conditiile legii nr. dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate imobiliara (art 25 alin 4 din lege ) . In cazul nerespectarii de catre detinatorul imobilului a termenului prevazut anterior . care va intocmi procesul verbal privind situatia reala a imobilului . In vederea recuperarii cheltuielilor suportate de persoana indreptatita pentru intocmirea procesului verbal privind situatia de fapt a imobilului prin executorul judecatoresc .Contractul de garantie reala mobiliara .

51 / 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat . La constatarea unei pagube in gestiune . persoana raspunzatoare poate sa-si ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia . republicata si art 129 din Statutul profesiei de avocat ) 23. respective eroare . Contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate la consiliul local constituie titlu executoriu pentru plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract . dol sau violenta . 22 / 1969 ). cauzele de nulitate c ear putea fi invocate fiind legate de existenta viciilor de consimtamant . se . ea va putea face cerere de desfiintare a angajamentul . 25. Angajamentele de plata semnate de membri sau persoanele care nu sunt membri ai unei organizatii de imbunatatiri funciare . inclusive dobanzile sau alte costuri aferente. 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor .22. 312 / 2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei . in termen de 30 de zile de la data cand a cunoscut aceasta imprejurare . 26. In aplicarea art 50 alin 1 din Legea nr.Conventiile . Contractul de asistenta juridica Contractul de asistenta juridical . 5 din lege ) . contractile sau orice alte aranjamente de creditare incheiate de Banca Nationala a Romaniei constituie titluri executorii . legal incheiat .constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici . Aceasta cerere de desfiintare a angajamentului reprezinta in fapt o veritabila actiune in anularea unui titlu executoriu . autoritati sau institutii publice . Tarifele si cotizatiile restante . angajament ce constituie titlu executoriu (art 32 alin1 din Legea nr. conventiile . 24. este titlu executoriu cu privire la restantele din onorariu si alte cheltuieli effectuate de avocat in interesul clientului (art 30 din Legea nr. ( art 6 alin. datorate organizatiei de membri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia . ea va putea face cerere de desfiintare a angajamentului la organul de jurisdictie competent . Contractele de arendare . pentru intregul sold al creantei de platit . Angajamentul de plata prevazut de legea nr. contractile sau orice alte aranjamente de creditare incheiate de Banca Nationala a Romaniei . in caz de neplata . Ulterior daca persoana constata ca nu datoreaza sau ca datoreaza numai in parte suma pentru care si-a luat angajamentul .

4 din OUG nr. 299 / 24. Constatarea abaterilor prevazute la alin. si se consemneaza in procesele verbale incheiate intre parti . constituie titlu executoriu pentru recuperarea sumelor prevazute mai sus (art 3 alin 4 din lege ). Procesul verbal de stabilire a penalitatilor . . constituie titlu executoriu . echivakent in lei la cursul de schimb stability si comunicat de Banca Nationala a Romaniei . 27. prevazut de lege . neatacat in justitie in termenul stabilit . Potrivit art 6 alin. 138 / 2004 a imbunatatirilor funciare ) . Potrivit legii mentionate s-a instituit un sistem de garantii pentru importul si exportul produselor agricole care se desfasoara pe baza unui certificate de import sau de export . 2 din Legea nr.2 din ordin ) . neatacat . la data constituirii . Procesul verbal de stabilire a penalitatilor. cat si a concentratiilor de substante impurificatoare evacuate in resursele de apa . Procesul verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare / exploatare si/sau contractului .Autoritatea competenta poate renunta la constituirea garantiei in situatia in care suma totala aferenta garantiei este inferioara sumei de 500 Euro. Angajamentul scris al partii responasbile . intocmit de personalul cu drept de control imputernicit de Administratia Nationala ?Apele Romane ? si procesul verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare / exploatare si / sau contractului. Angajamentul scris al partii responsabile de indeplinirea obligatiei de plata a unei sume .2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor .pot recupera pe baza angajamentelor de plata semnate de acestia . potrivit Legii nr. 28. Procesul verbal incheiat intre semnatarii abonamentului de utilizare/exploatare si / sau contractului constituie titlu executoriu in conditiile legii ( art 18 alin. penalitatile se aplica acelor utilizatori de apa la care se constata abateri de la prevederile reglementate atat pentru depasirea cantitatilor de apa utilizate .10. 29. Dispozitiile privind continutul si nulitatea actului administrativ fiscal din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator . Executarea silita in temeiul titlului executoriu prevazut anterior se efectueaza de catre operator. 4 se face de personalul cu drept de control imputernicit in acest scop . 798 / 31. incheiat potrivit Ordinului Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.08. care constituie titluri executorii ( art 9 alin. 107 / 2002 privind infiintarea Administratiei Nationale ?Apele Romane ? .2005 privind aprobarea abonamentului ?cadru de utilizare / exploatare .

constituite in scopul garantarii creditului constituie titluri executorii . contractile de vanzare cumparare de actiuni incheiate de Agentia Domeniilor Statului constituie titluri executorii . forfetare . 190 / 2004 privind stimularea privatizarii si dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturii ) . Contractele de finantare . constituite in scopul garantarii creditelor acordate de institutiile financiare nebancare . la termenele si modalitatile stabilite in contractile (art 1 alin.8 din Ordonanta ). 31. finantarea tranzactiilor comerciale . Institutiile financiare nebancare pot acorda credite . In aplicarea acestui text legal rezulta ca nu mai este necesara investirea cu formula executorie . Contractele de credit si garantiile reale si personale .I.impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale rambursarii finantarii incheiate potrivit OUG nr. impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale rambursarii finantarii .G.G.11. decizia presedintelui I. 34. scontare . microcredite .C.06. credite imobiliare . incheiate cu Agentia Domeniilor Statului . 64 / 29.3 din Legea nr. 2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de catre partenerii contractuali . Decizia presedintelui I.T. Fondul pentru mediu se utilizeaza pentru sustinerea si realizarea proiectelor prioritare pentru protectia mediului .2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru comunicatii si Tehnologia Informatiei.30. credite ipotecare . operatiuni de factoring .T. Contractele de finantare . 33. potrivit OG nr. 28 / 2006 privind reglementarea unor masuri financiar ? fiscale . Contractele de vanzare cumparare de actiuni incheiate de Agentia Domeniilor Statului Potrivit art 2 din OUG nr. 510 / 17.C. care devine titlu exeutoriu la data la care expira termenul de plata si se se executa conform OG 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala . republicata . 196 / 2005 privind Fondul pentru Mediu . . Contractele de credit astfel incheiate .I. In temeiul art 7 din Legea nr. 32. constituie titluri executorii (art 13 alin. precum si garantiile reale si personale . incluzand fara a se limita la : credite de consum . privind cuantumul sumelor datorate de catre fiecare titular al dreptului de utilizare a frecventelor radio constituie titlu de creanta . constituie titlu executoriu pentru plata redeventei . Contractele de concesiune a terenurilor cu destinatie agricola .

1 si 2 se va face pe baza deciziei emise de Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor . reasigurator . hotararea constituie titlu executoriu . conform dispozitiilor Codului de procedura civila (art 43 alin. reasigurator .Oficial.35. 36. 179 / 17. in temeiul caruia actionarii pot incepe executarea silita impotriva societatii . Dispozitii similare se regasesc si in art 67 din Legea nr. La data scadentei .partea a IV ?a . solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 38. se depune in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului . intocmit ori emis de catre organelle Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor . pentru a fi mentionata in registru si publicata in M. Potrivit art 4 alin. acordul va fi inregistrat la comisia judeteana care a validat cererea de reconstituire si devine titlu executoriu pentru plata pretului daca investitorul nu isi respecta obligatia de plata in termenul convenit .2004 privind pensile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor . Hotararea adunarii generale de fixare a dividendului Potrivit art 239 din Legea 297 / 2004 privind piata de capital . in temeiul Legii nr. Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator . 1 / 2000 pentru pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere . 255 / 1998 privind protectia noilor soiuri de plante . potrivit legii . constituie titlu de creanta .32 / 2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor ) . Decizia emisa de Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor . hotararea adunarii generale de fixare a dividendului . 164 / 2001 privind pensile militare de stat .1 din Legea 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole sio celor forestiere . Acordul incheiat intre fostii proprietari cu investitorii . borker de asigurare si-sau de reasigurare ori agent de asigurare . Dreptul la pensii si asigurari sociale pentru politisti este garantat de stat si se exercita in conditiile Legii nr. Titlul pentru plata despagubirilor . titlu de creanta devine titlu executoriu . 3 si 4 din Legea nr. in baza caruia Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va declansa procedura silita de recuperare a creantelor sale . . 39. 18 / 1991 si ale Legii nr. 169 / 1997 . care constituie titlu executoriu . dupa caz . 37. solicitate potrivit prevederilor legii . in temeiul dispzotiilor Legii nr. borker de asigurare si-sau de reasigurare ori agent de asigurare autorizat sau inregistrat . Art 66 din lege prevede ca recuperarea sum elor prevazute la art 65 alin. Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator .05. conform legii . republicata . al Romaniei .

Ordinul de imputare emis de directorul penitenciarului . organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala .41. constituie titlu executoriu . 1 din Legea nr. persoana juridical. pentru recompense de salvare cuvenita fiecarui participant . 2 din Legea nr. considera ca respectiva nava constituie un pericol real pentru siguranta navigatiei. precum si calculul cheltuielilor justificate de participarea la salvare . solicitantul beneficiaza provizoriu de aceleasi drepturi conferite titularilor de brevet . in a carei zona de activitate se afla nava in pericol . titlu pentru plata despagubirilor fiind executoriu dupa eliberarea brevetului pentru soi .Contractele dintre beneficiarii girantului si terti furnizori si prestatori de service .23 din lege prevede ca pe perioada de la data publicarii cererii de brevet pentru soi si pana la data eliberarii brevetului pentru soi . . proprietarul sau operatorul acesteia intarzie nejustificat incheierea unei intelegeri pentru asistenta sau salvare si capetenia de port . Potrivit art 33 alin. Art 63 alin. la grant si la implicarea Fondului . 5 din OG nr. contractile dintre beneficiarii girantului si terti furnizori si prestatori de servicii se incheie in forma scrisa si constituie titluri executorii. 42 / 1997 privind transportul naval . prevede ca persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate raspund pentru prejudiciile cauzate din vina lor la locul de detentie sau la locul de munca . Capetenia de port are obligatia sa intocmeasca un document care sa cuprinda : situatia de pericol in care se afla nava . obligatia de despagubire . in temeiul art 90 alin. 275 / 2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal . Documentul intocmit de capetenia de port . potrivit dreptului comun . numele navelor si ale persoanelor care au participat la solicitarea sa . aceasta poate ordona interventia pentru salvare institutiilor specializate sau altor nave disponibile . Ordinele capeteniei de port sunt obligatorii pentru toate navele indiferent de pavilionul pe care il arboreaza . Prejudiciul astfel cauzat se repara pe baza ordinului de imputare emis de catre directorul penitenciarului . Acest document . confirmarea operatiunilor de salvare ordonate de ea . . 129 / 1998 privind infiintarea . prevazute la art 27 . pentru mediu sau pentru populatia din imprejurimi .40. pentru persoanele vinovate . aprobat de Autoritatea Navala Romana . Incalcarea drepturilor prevazute anterior de catre terti atrage .Art. ordin care constituie titlu executoriu . In cazul in care nava in pericol se afla in apele nationale navigabile si comandantul . . Aceste contracte trebuie sa cuprinda mentiuni referitoare la acordul de grant . 42 .

impartialitate si confidentialitate .1 lit. planul confirmat va fi socotit ca o hotararea definitive si irevocabila impotriva debitorului . in situatia prevazuta la art 17 . Medierea reprezinta o modalitate facultativede solutionare a conflictelor pe cale amiabila .43 . 85 / 2006 privind procedura insolventei dispune ca atunci cand sentinta care confirma un plan intra in vigoare . Hotararea Consiliului de mediere de aplicare a sanctiunii amenzii disciplinare . se constata indeplinirea conditiilor prevazute la art 2 . 1 din Legea nr. Art 21 din Legea nr. in conditii de neutralitate . 200 / 2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale prevede ca in situatia in care . 44 . 1 si 3 . respectiv in situatia in care se pronunta inchiderea procedurii de insolventa ? 45. Dispozitia prevazuta anterior se comunica administratorului lichidatorului angajatorului in stare de insolventa si constituie titlu de creanta . 46. precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii microcreditului . calitatea de titlu executoriu o va avea sentinta de confirmare a planului . . Tot astfel . pana la achitarea sumei . Neachitarea acestei amenzi in termen de 30 de zile de la data ramenrii definitive a hotararii de sanctionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator . care devine titlu executoriu la data la care expira termenul de plata . activitatea debitorului este reorganizata in mod corespunzator . Pentru executarea silita a acestor creante . b . cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator . Dispozitia privind stabilirea cuantumului creantelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariatii angajatorului in stare de insolventa . creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate astfel cum este prevazut in plan . constituie titlu executoriu . In cazul intrarii in faliment ca urmare a esuarii planului sau a unei executari silite . agentia teritoriala emite dispozitia privind stabilirea cuantumului creantelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariatii angajatorului in stare de insolventa . in urma examinarii documentelor prevazute la art 19 alin. ramasa defibnitiva potrivit legii . Contractele de microcredit . Hotararea de aplicare a amenzii prevazute la art 39 alin. Sentinta de confirmare a planului Art 201 alin. art 48 dispune ca reprezinta titlu executoriu si contractul de mediere cu privire la obligatia partilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului .

art 133 . Sumele incasate necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se recupereaza de la titularul dreptului alocatiei in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare . 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice . precum si de catre personalul de control in domeniul telecomunicatiilor . Tot astfel . 50 . 49. Procesul verbal de constarare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii intocmit de catre personalul imputernicit din cadrul CNPAS sau de catre autoritatile publice abilitate potrivit legii . Decizia de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de munca si boli profesionale Procesul verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii se comunica contravenientului in termen de 15 zile de la intocmire si constituie titlu executoriu de la data comunicarii 9art 126 din Legea nr. Procesul verbal neatacat in termen intocmit de agentii de politie rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane . Sanctiunile pentru incalcarea dispozitiilor Legii nr. Sumele prevazute anterior se recupereaza de la beneficiar in baza deciziei organului competent . 4 din Legea nr. 48. constituie titlu executoriu (art 93 alin. Actele emise in conditiile alin. 4 din Legea nr. procesul .Potrivit art 20 alin. In conformitate cu dispozitiile art 120 din OUG nr. 1 si neatacate in termenul prevazut mai sus . Actele emise de catre Consiliul National al Audiovizualului sau de catre IGCTI . familie si solidaritate sociala judeteana . Decizia de recuperare emisa de directia pentru dialog. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale ) . Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de alocatie familiala complementara sau de alocatie de sustinere se face de catre directia teritoriala prin decizie a directorului executive .47. 240 / 2005 privind societatile de microfinantare . Aceste acte pot fi atacate in instanta de contencios administrativ in termen de 15 zile de la comunicare . . Termenul de 15 zile nu suspenda de drept efectele acestora . respective a municipiului Bucuresti. precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii microcreditului constituie titlu executoriu . care constituie titlu executoriu . care se constituie titlu executoriu . 504 / 2002 se aplica prin acte emise de catre Consiliu sau de catre IGCTI . precum si de catre personalul de control anume imputernicit al persoanei juridice de drept public cu atributii de supraveghere si control in domeniul telecomunicatiilor . 1 din acelasi act normative dispune ca sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii si servicii pentru accidente de munca si boli profesionale se recupereaza de la beneficiary in termenul general de prescriptie de 3 ani . 504 / 2002 a audiovizualului ). contractile de microcredit .

fara vreo formalitate ( art 61 alin. 52.G. de reprezentantul sau legal . fara vreo alta formalitate . 416 / 2001 privind venitul minim garantat . 55. 53. 79 / 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor dispune ca actul prin care se aplica sanctiunile prevazute la art 56 si 57 constituie titlu executoriu . iar decizia prin care sunt aplicate . sisau de sustinatorul legal. Decizia de aplicare a sanctiunilor emisa de presedintele autoritatii de reglementare in domeniul serviciilor postale . fara vreo alta formalitate . Decizia de imputare se emite de catre comandantul sau seful unitatii a carei comisie a efectuat cercetarea administrative si constituie titlu executoriu (art 25 alin.verbal neatacat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia . ori dupa caz a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a respins plangerea constituie titlu executoriu . Art 58 alin. neatacata in termenul legal . 31 / 2002 privind serviciile postale ) . Angajamentul de plata privind obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanei varstnice si/sau a sustinatorilor legali . Obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanei varstnice si/sau a sustinatorilor legali se stabileste printr-un angajament de plata . 121 / 1998 privind raspunderea materiala a militarilor ) . Sumele incasate necuvenit . 54. nr.2 din OG nr. semnat de persoana varstnica . dupa caz . Angajamentul de plata constituie titlu executoriu . precum pentru restituirea sumelor sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate . cu titlu de ajutor social . 9 din OG nr. recunoscute . Actele emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii sau IGCTI . Decizia de imputare emisa de comandantul sau seful unitatii militare care a efectuat cercetarea si angajamentul de plata pentru acoperirea pagubelor . 6 din O. Dispozitia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicarii. Dispozitia de recuperare emisa de primar in temeiul Legii nr. se recupereaza de la titularul dreptului ajutorului in termenul de prescriptie stabilit de lege pentru creantele bugetare. Sanctiunile prevazute la art 60 se aplica de catre presedintele autoritatii de reglementare in domeniul serviciilor postale . 51. constituie titlu executoriu .

a debitorilor restanti are valoare de inscris authentic si constituie titlu executoriu . 20 / 1994 ) . 57. . cap. calcularea si incasarea ratelor lunare si urmarirea .44 / 2001 . 805 / 2004 privind crearea unui titlu executoriu European pentru creantele necontestate are ca obiect crearea unui titlu executoriu European pentru creantele necontestate in vederea asigurarii . 26 / 1996 privind Codul Silvic . constituie titlu executoriu si temei al executarii silite . Devizul acceptat de proprietar . . -sau in cazul in care debitorul nu I s-a opus niciodata .(art 10 alin. 1 lit. prin necontestare in termen . evidenta . Conditiile de certificare ca titlu executoriu European a unei hotarari privind o creanta necontestata pronuntata intrun stat membru sunt urmatoarele : -hotararea este executorie in statul membru de origine .56. potrivit art 67 alin. Impotriva hotararii judecatoriei se pot exercita caile de atac prevazute de Codul de procedura civila . Devizul poate fi contestat de proprietar in termen de 30 de zile de la comunicare la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla padurea . cu conditia ca atitudinea sa sa fi fost asimilabila unei recunoasteri tacite a creantei ?. b sau c . 2 din OG nr. Devizul lucrarilor intocmit de ocolul silvic si aprobat de forul ierarhic superior acestuia se comunica proprietarului . Titlul executoriu european Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. Al II ?lea . Potrivit art 3 din Regulament . tranzactii judiciare si actelor autentice in toate statele member .procedura judiciara din statul membru de origine a indeplinit cerintele prevazute de cap. in conformitate cu normele de procedura ale statului membru de origine . Al III ?lea in cazul unei creante necontestate in sensul art 3 alin. in mod express au tacit . -hotararea nu este incompatibila cu dispozitiile in materie de competenta prevazute de Regulamentul CE nr. sectiunile 3 si 6 . o creanta se considera necontestata in urmatoarele cazuri : -cand debitorul a recunoscut-o in mod expres acceptand-o sau recurgand la o tranzactie care a fost aprobata de o instanta sau incheiata in fata unei instante in cursul unei proceduri judiciare . 3 din Legea nr. Proprietarii fondului forestier proprietate private sunt obligate sa respecte prevederile amenajjamentelor silvice sis a asigure permanenta padurii . Devizul acceptat de proprietar . Contractul pentru restituirea sumelor allocate din transferuri de la bugetul de stat privind executia lucrarilor de consolidare . prin stabilirea unor standarde minime . fara a fi necesar sa se recurga la o procedura intermediara in statul membru de executare inainte de recunoastere si executare . -sau in cazul in care debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat in cadrul unei sedinte privind aceasta creanta dupa ce a contestat-o initial in cursul procedurii judiciare . potrivit legii .in cursul procedurii judiciare . a liberei circulatii a hotararilor . 58.

-cerintele procedurale care trebuie indeplinite pentru contestarea creantei . Moduri de remediere a nerespectarii standardelor minime : -hotararea a fost notificata sau comunicata debitorului in conformitate cu art 13 sau 14 din Regulament . aceasta se certifica . in cursul procedurii in justitie . O hotararea privind o creanta necontestata nu poate fi certificate ca titlu executoriu European decat daca procedura judiciara din statul membru de origine a indeplinit conditiile de procedura mentionate de regulament ?. precum si in care debitorul este consumatorul . Eliberarea certificatului de titlu executoriu European . Certificatul de titlu executoriu European se elibereaza utilizand formularului tip prevazut in anexa I din Regulament . Rectificarea sau retragerea certificatului de titlu executoriu European. Formalitatile procedurale care trebuie indeplinite pentru contestarea creantei .1 lit. -consecintele lipsei de obiectii sau ale neprezentarii in special .59 din Regulamentul CE 44 / 2001 . Standardele minime aplicabile procedurilor privind creantele necontestate . in fata careia trebuie sa se prezinte debitorul . Certificatul de titlu executoriu European partial . In cazul in care o hotarare cuprinde o hotararea executorie privind cheltuielile de judecata . Eliberarea unui certificate de titlu executoriu European nu poate fi supusa nici unei cai de atac . Hotararea este executorie privind cheltuielile de judecata . certificatul de titlu executoriu European este rectificat . iar acesta a fost informat in mod corespunzator in hotarare sau in documentul insotitor cu privire la cerintele procedurale privind calea de atac . . Efectele certificatului de titlu executoriu European Certificatul de titlu executoriu European nu produce efecte decat in limitele foreti executorii a hotararii . dupa caz . ca urmare a unei erori materiale . inclusive termenele prevazute pentru contestarea sa in scris sau dupa caz . de asemenea ca titlu executoriu European in ceea ce priveste cheltuielile cu exceptia cazului in care . Pe baza de cerere adresata instantei de origine . posibilitatea pronuntarii unei hotarari sau a unei proceduri de executare a acesteia impotriva debitorului si obligatia privind cheltuielile de judecata . inclusiv dobanzile . -debitorul a avut posibilitatea sa conteste hotararea printr-o actiune care prevede o revizuire completa . inclusive numele si adresa institutiei la care trebuie introdusa calea de atac si . consumatorul . in cazul in care .-hotararea a fost pronuntata in statul membru in care debitorul isi are domiciliul in sensul art. dupa caz . In cazul in care numai anumite parti din hotarare sunt conforme cu cerintele regulamentului se elibereaza un certificat de titlu executoriu European partial. pentru o utilizare care se poate considera ca fiind straina de activitatea sa profesionala . precum si necesitatea de a fi reprezentat de un avocat atunbci cand acest lucru este obligatoriu . exista o neconcordanta intre hotarare si certificate . in cazul in care este vorba de o creanta necontestata in sensul art 3 alin. data sedintei . Certificatul de titlu executoriu European se completeaza in limba hotararii . debitorul s-a opus in mod special obligatiei sale de a-si asuma cheltuielile respective in conformitate cu legislatia statului membru de origine . b si c si in care aceasta se raporteaza la un contract incheiat de o persoana . numele si adresa institutiei careia trebuie adresat raspunsul sau dupa caz .

Deopotriva .termenele. Procedura de executare O hotarare certificate ca titlu executoriu European se executa in aceleasi conditii ca si o hotarare pronuntata in statul membru de executare . Un act authentic privind o creanta executoriu intr-un stat membru . Concluzii Din analiza comparative a diferitelor categorii de titluri executorii mentionate mai sus . care prevede ca insrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt . La cererea debitorului . Un act authentic certificate ca titlu executoriu European in statul membru de origine se executa in celelalte state membre fara sa fie necesara incuviintarea executarii si fara sa fie posibila opozitia la forta sa executorie .civ. Refuzul executarii . Acte autentice . Tranzactii judiciare . se pot concluziona urmatoarele : -pana la modificarea Codului de procedura civila prin Legea nr.? -pe cale de consecinta ..proc.. in alte cazuri s-a facut precizarea ca titlurile executorii trebuie investite cu formula executorie . la randul sau susceptibil de imbunatatiri . sa suspende procedura de executare . certificate ca titlu executoriu European . 459 / 2006 se putea constata o lipsa de consecventa a legiuitorului . opinam ca interventia legiuitorului prin introducerea art 374 C. 59. Suspendarea sau limitarea executarii . care in unele situatii prevedea ca inscrisurile sunt titluri executorii . este pe baza de cerere adresata autoritatii desemnate de statul membru de origine . se impunea ca : ? in toate cazurile in care legea prevedea ca un anumit inscris constituie titlu executoriu san u mai fie necesara si recurgerea la investirea cu formula executorie ?. -sa limiteze procedura de executare la masuri asiguratorii sau -sa conditioneze executarea de constituirea unei garantii pe care aceasta o stabileste sau -in cazuri exceptionale . -debitorul a omis introducerea unei actiuni impotriva hotararii in conformitate cu normele de procedura relevante . executarea este refuzata de catre instanta competenta din statul membru de executare in cazul in care hotararea certificate ca executoriu European este incompatibila cu o hotarare pronuntata anterior in orice stat membru sau intr-o tara terta atunci cand : hotararea anterioara s-a pronuntat intre aceleasi parti intr-un litigiu avand aceeasi cauza si hotararea anterioara s-a pronuntat in statul membru de executare . -intr-o interpretare logica . iar ireconciabilitatea hotararilor nu a fost sin u ar fi putut fi invocate in cursul procedurii judiciare in statul membru de origine . O tranzactie judiciara certificate ca titlu executoriu European in statul membru de origine se executa in celelalte state membre fara sa fie necesara incuviintarea executarii si fara sa fie posibila opoziatia la forta sa executorie .

puse in executare fara investirea cu formula executorie . este de natura sa puna capat controverselor existente pana acum ?? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful