Curs: 1 - Piete de capital Prof: George Ionescu

16-10-2007

Piete de capital 1. 2. Def: Este locul in care se intalneste cererea si oferta de capital; Reprezinta ansamblul institutiilor si mecanismelor prin care capitalurile dispersate din economie sunt concentrate si dirijate catre un solicitatori de fonduri. Bursa : - 1531 a aparut -1554 Bursa de la Londra, Paris, Amsterdam - 1771 – Viena- Prima bursa de valori Prima bursa de valori a fost in Iasi.

Caracteristiciile Burselor : 1. 2. 3. 4. 5. Sunt piete deschise, accesul este liber pentru oricine ; Sunt piete reprezentative si sunt recunoscute ca fiind locul unde se stabileste pretul pentru anumite produse ; Sunt piete intermediare sau accesul este intermediat (intermediarii au rolul sa pastreze piata ordonata) ; Sunt piete reglementate, ba chiar uneori sufera de suprareglementare ; Produsele tranzactionate sunt omogene, negociabile si liber transferabile. In functie de locul de piata de capital intr-o economie se disting urmatoarele 2 concepte : Conceptia anglosaxona care afirma ca intr-o economie piata monetara impreuna cu piata de capital formeaza o piata financiara. Conceptia european continentala sustinuta de toate puterile din Franta si spune : ca intr-o economie piata monetara + piata financiara+ ipotecara formeaza piata de capital.

1. 2.

Cererea si oferta de capital : Cererea de capital se manifesta in piata datorita existentei continue a nevoi de dezvoltare respectiv de finantare a acestei nevoi. In esenta cererea de capital este generata si sustinuta de dezvoltarea economica Cererea are 2 componente importante : 1. Cererea structurala care se manifesta permanent pe piata 2. Cererea conjuncturala care isi face simtita prezenta doar pentru anumite perioade bine definite in timp Oferta de capital provine din surplusul de capital existent in economie avand ca deopotriva cu persoanele fizice principali exponenti companiile

Curs: 2 - Piete de capital

23-10-2007

Piata primara si secundara Din punct de vedere al locului unde se imobilizeaza resursele financiare respective al locului unde se realizeaza tranzactii deosebim : 1. Piata primara : locul unde se emit (se pun in circulatie) pentru prima data valori mobiliare respectiv este locul unde se realizeaza finantarea emitentilor 2. Piata secundara reprezinta locul unde se realizeaza tranzactiile cu valori mobiliare. Pe aceasta piata nu se realizeaza finantari nici unui emitent.

Cadru legislativ si institutional

Depozitarul Central – Este o institutie specializata care asigura activitatii de registru. sa coordoneze si supravegheze activitatea pietei de capital in Romania si a tuturor participantilor la piete.depozitul. Prin aceasta activitate de registru se tine evidenta tuturor actionarilor pentru fiecare emitent in parte. Depozitare: consta in faptul ca institutia depoziteaza titlurile implicate in decontare pe o perioada de decontari.Piete de capital 30-10-2007 Produsele pietei de capital Produsele de capital se impart in 3 mari categorii: produse primare –actiuni.ro SSIF – Societatea de servicii de investitii financiare. compensare. norme si instructiuni care sa asigure buna functionare a pietei. Curs 3 . options produse sintetice de tipul indicilor bursieri . b. Comisia are dreptul sa propuna legii spre aprobarea parlamentului si emite propiile regulamente. sunt acele produse financiare prin intermediul carora se finanteaza emitenti produse derivate de tip forward. In Romania decontarea tranzactiilor spot se realizeaza in 3 zile lucratoare. obligatiuni. Casa de compensare institutia specializata care asigura activitatii de inregistrare compensare. proceduri si instructiuni pentru a asigura buna desfasurare a activitatii.Bursa de Valori Bucuresti – (societate pe actiuni) reprezinta institutia care asigura desfasurarea tranzactiilor cu valori mobiliare si cu tot ce implica aceasta. Are putere de autoreglementare ceea ce presupune ca poate emite propriile regulamente. Activitatea de compensare -numim numarul de fluxuri (de valori mobiliare si bani) rezultate din tranzactii.Fondul de garantare a investitiilor. Aceasta se interpune in toate tranzactiile la termen incheiate si joaca rolul de contraparte centrala. Decontarea reprezinta ansamblul de procese realizate pentru a duce la indeplinire o tranzactie efectuata. Activitatea de inregistrare presupune toate operatiile realizate in legatura cu lansarea unei noi serii de contracte la termen.www.ro) este o autoritate autonoma care se autofinanteaza si are personalitate juridica. Comisia este supusa direct parlamentului. Bursa de Valori BVB. ani) Fonduri deschise are emisiune continua de unitatii de fond Fonduri inchise au un numar fix de participanti stabiliti la momentul crearii si au o perioada de viata limitata (5-7 SAI – Societatea de administrare a investitiilor FGI. 2. CRC – Casa Romana de Compensare FDI – Fonduri deschise de investitii – in functie de posibilitatea investitorilor de a subscrie la fondurile se impart in : a. decontare si managementul riscurilor pentru tranzactiile la termen. decontare si depozitare pentru tranzactiile realizate cu titluri financiare. Rolul comisiei este sa reglementeze.Legea 294/2004 –Legea pietei de capital CNVM – Comisia Nationala A Valorilor Mobiliare (www. Intreaga piata este sub aceasta comisie. Comisia este condusa de 7 comisari numiti direct de parlamentari.casadedepozitare. 2.cnvm. Fonduri deschise b. 1.ro .www. Site-uri : . Depozitarul Central Casa de Compensare 1. futures. Fonduri Inchise de investitii a.

Actiuni nominative : au inscris numele propietarului. Actiuniile sunt produse financiare negociabile Clasificarea actiuniilor 1. actiuni preferentiale. materializate sunt inscrise pe un support fizic b.Piete de capital 6-11-2007 Drepturi ale actionarilor: Dreptul la vot .financiara a firmei dreptul de a participa la AGA si la Consiliul de Administratie dreptul de a participa la administrarea firmei si la controlul gestiunii acesteia dreptul de a –si insusi o parte din profitul societatii sub forma de dividend dreptul de a obtine o parte din capitalul firmei in cazul cand acestea este lichidata - - Curs 4 .pot aduce drepturi si obligatiuni diferite fata de actiunele comune Drepturile si obligatiile actionarilor Obligati: sa se prezinte o data pe an la AGA sa respecte legislatia Actionarii sunt obligatii sa vireze sumele aferente actiuniunilor subscrise Drepturile actionarilor : dreptul de a fi informat in legatura cu situatia economico. Din punct de vedere al drepturilor pe care le confera actiuniile: a. produse de tip equity – actiuniile si alte valori mobiliare emise in legatura cu acestea produse de tip debts (credit) obligatiuni si alte valori mobiliare emise in legatura cu acestea.actionarii au dreptul sa-si exprime vointa cu privire la compania si mersul afacerii. dupa principiul general. dematerializate – sunt emise in forma electronica evidentiata prin inscrierea in cont 3. 2. b. Din punct de vedere al modului de identificare a propietarului exista: a. Din punct de vedere al formei fizice in care sunt emise: a.Produse primare se impart in 2 categori : 1. conduc la identificarea propietarului la o forma oarecare. Actiuniile sunt indivizibile 4. o actiune un vot daca nu se specifica altfel in actul constitutiv. Actiuni cu o anumita valoare nominala –book value/face Exista situatii in care este permis dpdv legal sa fie emise actiuni fara a fi specificate valoarea nominala. Actiuniile comune – reprezinta titluri de valoare respectiv fractiuni din capitalul social al unei societati care reglementeaza raporturile juridice dintre detinator si emitent Caracteristicile actiuniilor 1. Actiuniile reprezinta fractiuni ale capitalului social deci confera drepturi si obligati egale detinatorilor 2. . actiuni comune (ordinare) – confera drepturi conform legi b. 3. Actiuni la purtator : nu identifica decat prin prezenta lor 2. In Romania valoarea nominala este de 10 bani. Prin votul in AGA.

Actionarii au ultima prioritate Actionarii au drepturisa trateze activele obtinute dupa bunul plac Actionarii au drepturi sa se reuneasca in AGA care pot fi de 2 feluri : a. 3. 5. 3. 4.Exceptie de aceasta regula o face metoda votului cumulativ care se poate aplica la alegerea membrilor consiliului de administratie Dreptul la dividende – actionarii au o cota parte din profitul companiei proportional cu participarea la capital Pentru ca actionarii sa se bucure de incasarea dividentelor trebuie indeplinite 2 conditii : a. raporturi administratiilor si a cenzorilor (auditorilor) In caz de faliment – Actionarii au dreptul sa-si imparta activul ramas dupa acoperirea tuturor datorilor proportional cu cota de participare la capital. . 5. 4. Ordinare – se tin o data pe an dupa incheierea exercitiului financiar Extraordinare –se tin ori de cate ori este nevoie si doar pentru anumite subiecte foarte importante (Legea 31) - - Alte drepturi rezultate din drepturi de propietate Valorile actiuniilor VN = Ks / Nr de actionari unde VN – valoare nominala Valoare contabila = Active / Nr de actiuni Valoarea neta = Active – Datori / Nr de actiuni = K propriu / Nr de actiuni Valoarea neta corectata = Activ necorectat / Nr de actiuni Valoarea de piata = Capitalizare / nr de actiuni Curs 5 Piete de capital 13-11-2007 Stadiile de existenta ale actiuniilor Actiuni autoritare Actiuni neemise Actiuni aflate in curs de emisiune Actiuni aflate pe piata Actiuni tezaurizate Actiuni autoritare sunt acele actiuni care au primit acceptul care reglementeaza piata de capital ca pot face obiectul unei oferte publice initiale Actiuni neemise sunt actiuni autorizate care nu au intrat inca in procesul de oferta publica Actiunile aflate in curs de emisiune sunt actiuniile propuse spre a fi subscrise in cadrul unei oferte publice primare Actiunile aflate pe piata sunt actiunile care au trecut printr-o oferta publica primara si se afla pe piata Actiuni tezaurizate sunt actiuni cumparate de emitentul insusi si sunt lipsite de drepturi de vot si de asemenea mai pot avea si alte drepturi suspendate. 2. compania sa aiba profit b. Tezaurizarea actiunilor se face de regula pentru o perioada limitata de timp si cu un scop precis In Romania actiuniile tezaurizate nu pot depasi 10% din capital si nu pot fi detinute peste 1an. b. 1. 1. 2. AGA sa voteze acordarea de dividente Dreptul la informare – Actionarii au dreptul sa fie informati cu privire la evolutia companiei si vor avea acces cel putin la raportarile financiare.

Numarul total (valoarea nu poate depasi numarul total) a actiuniilor comune emise. Clauza de cumulativitate – presupune ca dividendele datorate actionarilor preferentiali neplatite intr-un exercitiu financiar vor fi raportate pentru exercitiul financiar urmator sau pana la achitarea integrala Clauza de rascumparare – se refera la posibilitatea ca emitentul sa rascumpere actiuniile emise dupa o perioada de timp la un anumit prêt determinabil si in anumite conditi.11 -2007 Continuare curs anterior Clauza de participare suplimentara la profit presupune posibilitatea ca actiuniilor preferentiale sa genereze un dividend suplimentar fata de cel platit in mod normal in functie de anumite performante economice ale emitentului. 5. Dupa AGA mai exista o data de inregistrare care reprezinta data calendaristica stabilita ulterior tinerii AGA. 3. 6. Valoarea nominala a actiunilor preferentiale trebuie sa fie egal cu valoarea nominala a actiunilor commune 2. Actiuniile preferentiale    Aceste actiuni care confera detinatorului drept diferite fata de actiuni comune.Curs 6 . 2. data de la care anumite hotarari adoptate in AGA devin valide. Dividendul actiunilor preferentiale se acorda cu prioritate inaintea dividendului actiuniilor comune Actiuniile preferentiale sunt lipsite de drepturi de vot In Romania exista 2 conditii referitoare la emisiunea actiuniilor preferentiale: 1. 4. Clauza de convertibilitate in actiuni comune. Clauza ale actiuniilor preferentiale 1. Clauza de returnabilitate – se refera la faptul ca actiunile preferentiale pot returna actiunile emitentului dupa o anumita perioada la un anumit prêt determinabil si in anumite conditi Clauza referitoare la predeterminarea dividentului – presupune stabilirea valorii. dividend ce va fi acordat anual in functie de o valoare de referinta Clauza referitoare la stabilirea dividendului in valoare absoluta Curs 7 . Drepturi de subscriere si titluri de garantie Dreptul de subscriere – sunt valori imobiliare rezultate in urma materializari drepturilor de preemtiuni.presupune ca actiunile preferentiale pot fi transferate in actiuni comune dupa o anumita perioada la un anumit prêt sau o rata de conversie si in anumite conditi. Actiuniile trebuiesc cumparate cu 3 zile inainte de data de referinta. Dreptul de preemtiune.Piete de capital Calendarul aprobarii dividendelor 20-11-2007 Data de referinta – data calendaristica stabilita inaintea tineri AGA pentru care actionarii inscrisi la aceasta data la registrul actionarilor pot participa la AGA. Caracteristicile drepturilor .dreptul actionarilor prezenti ( inregistrati ) la momentul emisiuni de noi actiuni de a achizitiona actiuni noie mise cu prioritate inaintea altor investitori.Piete de capital 27 .

Din punct de vedere al formei fizice in care sunt emise : a.numarul de actiuni emise inaintea majorarii.Obligatiuniile sunt primele care se platesc in cazul falimentului. obligatiuni materializate b. Caracteristicile warrantului : 1. 3. au o anumita valoare nominala sunt emise pe perioade lungi de timp sau chiar pe perioade nelimitate Drepturi de atribuire : Sunt valori mobiliare atasate unei emisiuni de actiuni care dau posibilitatea investitorilor care au subscris in oferta publica primara sa tranzactioneze actiuni detinute pana la introducerea propriu zisa a actiunilor noi emise la tranzactionare. obligatiuni dematerializate Din punct de vedere al identificarii propietarului exista: a. n – actiuni de noi emise N n S= N CP → Ds = n 1 S Titluri de garantii ( warrants) Sunt valori mobiliare care dau posibilitatea detinatorilor sa cumpere actiuni ale amitentului la o data viitoare la un anumit prêt prestabilit. 2.1. nominative b. pe termen mediu → acestea se emit cu dobanda ( cupon ) c. la purtator Din punct de vedere al duratei imprumutului ( scadenta) a. pe termen lung Obligatiuni perpetuum – emsie in serie 2. Obligatiuni Sunt valori mobiliare care desemneaza raportul juridic dintre un emitent in calitate de debitor si investitori in calitate de creditor. Drepturile sunt valori mobiliare emise cu valoare nominala 0 Drepturile sunt emise cu o durata de viata limitata si scurta ( 2-4 saptamani) Ds = ( C – Pe ) * n unde N . 2. Clasificarea obligatiunilor 1. pe termen scurt – sunt emise cu discount b. Caracteristicile drepturilor de atribuire : Drepturile de alocare sunt emise cu valoare nominala 0 Au o durata de viata limitata ( cateva luni -2-3luni) 1. .

Din punct de vedere al posibilitatii transformarii obligatiunilor in actiuni comune exista: a. imprumut nrdeobligatiuni Scadenta reprezinta perioada pentru care a fost contractat imprumutul ( maturitate) Perioadele de plata sunt datele calendaristice la care emitentul va achita detinatorilor de obligatiuni dobanda cuvenita si va rambursa la scadenta suma imprumutata. 3. .orase. b. Din punct de vedere al drepturilor actionari sunt coopropietari ai emitentului respectiv al afaceri iar detinerea de actiuni sunt creditori ai creditului. Din punct de vedere al emitentului exista obligatiuni : a. Din punct de vedere al riscurilor detinerea de actiuni implica riscuri mai numeroase si mai consistente decat detinerea de actiuni Caracteristicile definitori( tehnice) ale unei emisiuni de obligatiuni Valoarea nominala numita si principal reprezinta suma de bani care a fost imprumutata de la investitori si care va fi rambursata la expirarea perioadei pentru care a fost contractat imprumutul. De regula. VN = 2. comune cu scopul finantari de regula a unor investiti in proiecte edilitare Corporative : sunt emise de societati comerciale in scopul finantarii proiectelor de investitii propuse prin prospectul de oferta publica 5. 4. actiuni convertibile actiuni neconvertibile Comparatie intre caracteristicile actiunilor si caracteristicile obligatiunilor 1. actiuniile produc un venit variabil ( dividend) iar obligatiuniile produc un venit fix ( dobanda) Din punct de vedere al duratei de viata . de stat municipale corporative de stat sunt emise de institutii ale statului care sunt imputernicite in acest sens. 5.actiuniile sunt emise pe termen nelimitat iar obligatiunile pe termen limitat. b. 1. c. a. Din punct de vedere al modului de garantare suplimentara a emisiuni de obligatii: a. Actionarii au dreptul sa-si exprime prin vot opinia fata de activitatea economica a emitentului pe cand detinatorii de obligatiuni nu au nici un fel de drepturi Din punct de vedere al veniturilor generate. Bubid – pt depozite Bubor – pt credite bubid  bubor + 3 pct procentuale 2 5. b. emisiunile de obligatiuni de stat se realizeaza pe o alta piata de capital decat cea a emitentului. 2. Municipale : pot fi emise de municipi.. Din punct de vedere al modului de definire actiunile reprezinta fractiuni egale din capitalul social al unui emitent iar obligatiunile reprezinta fractiuni egale dintr-un imprumut contractat de emitent de la investitori prin intermediul piete de pietei de capital. c. Rata nominala a dobanzi ( Rd) reprezinta rata dobanzi care va fi achitata pentru imprumutul contractat. b. negarantate garantate 6. 3.Curs 8 Piete de capital 4-12-2007 -Continuare – 4. Cuponul de dobanda ( Cd) reprezinta suma de bani efectiv incasata de detinatorul de obligatiuni la fiecare moment de plata a dobanzilor. 4.

standardizate in ceea ce priveste data scadentei – presupune stabilirea unor date fixe la care se va realiza lichidarea contractelor care exista 4 momente ale lichidari pe an. .Cd = VN  Rd 100 Rd = VN * Rd * n 100 * 360 unde n este nr zile In cazul in care perioada este mai mica de 1 an 6. standardizate la nivelul cantitatii presupune stabilirea cantitatii din activul support ce va fi tranzactionata pe piata contractului b. Comparatie intre contractele forward si futures – principalele deosebiri 1. Contractele la termen sunt contracte incheiate in prezent urmand ca livrarea activului suport sa se realizeze la termen si pretul stabilit initial. standardizate la nivelul calitatii c. standardizate la nivelul cantitatii b. singurul aspect negociabil fiind pretul. se incheie numai prin intermediul burselor iar forward se incheie numai in afara burselor Din punct de vedere al caracteristicilor contractelor futures sunt standardizate iar forward nu sunt. standardizate in ceea ce priveste locul livrari. standardizate in ceea ce priveste data scadentei d. standardizate in ceea ce priveste locul livrari. da = 7.presupune stabilirea de catre bursa a unui loc unde se va face livrarea activului support pentru fiecare tip de contract derivat cotat a. Dobanda acumulata reprezinta cota aparte din dobanda cuvenita detinatorului de obligatiuni proportional cu perioada de timp pentru care a detinut obligatiuni intre 2 perioade succesive de plata a dobanzi. 2. 4. Cd * n Cd * n sau da = 360 T Pretul obligatiuni : se calculeaza ca raport intre valoarea obligatiuni la un moment dat si valoarea nominala a acesteia P= Vp VN 8. Din punct de vedere al pretului contractul futures au un prêt variabil stabilit de catre piata iar forward au un prêt fix stabilit la momentu incheierii contractului. c. d.. 3. Codificarea de obligatiuni : forma generica : xyzddyy Unde : xyz – codul emitentului dd – rata dobanzi yy – anul scadentei Curs 9 . Din punct de vedere al lichidari contractelor futures se pot lichida in natura sau prin compensare baneasca iar forward se lichideaza in natura. Din punct de vedere al locului unde se incheie contractele futures. standardizate la nivelul calitatii – din punct de vedere al calitatiinsunt stabilite principalele caracteristici care definesc activul support. Contractele futures sunt contracte la termen standardizate. Contractele futures sunt standardizate pe 4 niveluri : a.Piete de capital 11-12-2007 Contracte derivate Cea mai simpla forma a contractului derivate este contractul forward care este prima forma de contract la termen.

Pierdere este limitata la prima Caracteristici SHORT PUTT . de tip european b. contractele options pot fi : a. 4.Se initiaza pentru estimarea unei scaderi a cursului .Profitul este limitat la prima . .Profitul este nelimitat . Managementul pozitilor si managementul marjelor Marcarea la piata ( stabilirea zilnica a valori contractelorin functie de pretul pietei Compensarea tranzactilor Decontarea Contractul Options Sunt contracte la termen prin care cumparatorul in schimbul platii unei prime cash.profitul este nelimitat .Se initiaza pentru o piata in crestere .Pierderea maxima este nelimitata Caracteristici LONG PUT .Pierderea este nelimitata .Profitul este limitat la prima . american a.obtine dreptul( optiunea de a executa sau nu contractul la scadenta) Contract de cumparare – CALL Contract de vanzare – PUT In functie de momentul in care pot fi executate.Se initiaza pentru un curs in scadere .Rolul casei de clear in tranzactiile la termen 1. 2.pierderea este nelimitata la prima Caracteristici SHORT CALL . de tip european – pot fi executate numai la scadenta b. 3. american – pot fi executate oricand pana la scandenta inclusiv Caracteristicile LONG CALL . vanzatorul la momentul incheierii contractului.Se initiaza pentru o piata estimata in cresteri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful