MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL Phare TVET RO 2002/000-586.05.01.02.01.

01

Auxiliar curricular Clasa a - X- a
DOMENIUL: Fabricarea produselor din lemn CALIFICAREA: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn NIVELUL : 1

MODULUL : Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 2005

AUTOR: Prof. dr. ing. Grigorescu Andrei – Grup Şcolar Forestier Curtea de Argeş CONSULTANŢĂ : Prof. Dana Stroie – expert CNDIPT Prof. ing. Neacşu Felicia – expert local

...…………… … ……11 6..…….. Fişa 6. Fişe conspect…………………. Cuvinte cheie ce se vor întâlni la parcurgerea acestui modul …………….1 Plan de lecţie – model de lucru 1 ………………………….………………………………….2 Folie retroproiectoare 2 .……. 18 6...3. . 19 7.4 Exerciţii UC20... C2 – Utilizează metodele de fasonat……….5 2.24 9.…. C4 – Descrie fluxul tehnologic la fabricarea plăcilor din aşchii de lemn …………………………………………….... C4 – Descrie fluxul tehnologic de fabricare a placajului . Fişa 9. Fişa 3 .27 11. C3 – Recunoaşte produsele obţinute din fibre de lemn …… 13 6. Competenţe vizate şi obiective urmărite……………………………………………….UC20..………30 II Activităţi pentru elevi 1. Fişa 7 – UC21. .…… 21 8. Sugestii cu privire la procesul de predare / învăţare ………….35 1.. Fişa de progres şcolar………………………….……….UC20..9. 17 6.14 6. C1……………………………………………………..UC20.……..1.6 3. Exerciţii – UC20.. ….6..…….24 9.……9 6.2 Plan de lecţie – model de lucru 2 ………………………………. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Cuprins Introducere……………………………………………………… I Materiale de referinţă 1.5. – UC21.23 9.…………………………………………………………..……………...10.. …………………………3 1 .. Fişa 2 . Fişa 8 – UC21. – UC21.3..…………… . Folie retroproiectoare 3 . Proiect de lecţie……………………………………………………………………….………………. 37 Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.31 1..7.4. Folie retroproiectoare 1 .…………… …. Fişa 1 ..….. Exerciţii – UC20. Plan de lecţie………………………………………………………………….…………………....UC20. Fişa 10.12 6.…………………. 20 8.15 6.2. Glosar de termeni……..UC20. Fişa de descriere a activităţii……………….. Exerciţii – UC20.…………………...8. 21 8... Folie retroproiectoare 4 …………………………………………………….…………………………………………………………. …..2.. C1 – Utilaje folosite la pregătirea materiei prime pentru fabricarea PAL ului şi PFL ului…………………………… ..3.. . 16 6.………………………………………………………….. C2 – Recunoaşte produsele obţinute din aşchii de lemn………………………………………………………………………… … .….…………. C2……………………………………….…7 4..……… …7 5.……….25 9.…………..…………………………………. Importanţa întocmirii unui portofoliu ………………………………..34 1.24 9. C3 – Recunoaşte operaţii din tehnologiile de fabricare a furnirelor ………………………………………………………………… …….. C5 – Descrie fluxul tehnologic de fabricare a panelului. Exerciţii……………………………………. C5 ...…26 10.………………………….10 6.1.………………………….…--………………………………………………………10 6.…………………….......4.……………… .UC20. Folii retroproiectoare ……………………………………………………. 27 12.C4…………………………………………………………….Modulul III. C3………………………………………..Descrie fluxul tehnologic la fabricarea plăcilor din fibre de lemn …………………………………….. Fişa 4 . Sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării şi evaluării elevilor ( care cuprind şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale ) ……………………………….…… 31 1....1. Fişa 5.…………………. C1 – Materii prime şi materiale utilizate la fabricarea plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre de lemn ……………… ….

40 1.51 Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.. Soluţiile exerciţiilor propuse ……………………………………………… .5 Exerciţii – UC20…………………………………….49 IV Site – uri utile………………. Exerciţii – UC21. Exerciţii – UC21. Exerciţii – UC21.………..………. 2 . C3…………………………………………………………….…………………….9 Exerciţii – UC21.7.44 III.. Bibliografie ……………………………………. C2………………………………………………….…………………………………..…….C1…………………………………………………….……38 1...8.43 1. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1..6.…………………………………… ...…………..Modulul III.42 1. ……………………………………………………………….……………51 V.

activităţi teoretice şi practice. cerându-i elevului să completeze cuvintele lipsă. trebuie să devină o preocupare de bază. Înmânaţi-le aceste note elevilor înainte de curs. Îmbunătăţirea abilităţilor de citire . ar fi util ca elevii să aibă un dicţionar/glosar propriu în caietul sau portofoliul lor. folosind spaţii mari şi caractere de litere suficiente de mari.este foarte util elevilor care nu pot reţine o prezentare orală de lungă durată.Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. Trebuie să obţineţi informaţii din surse bibliografice de specialitate şi să îndepliniţi anumite activităţi la intervale regulate de timp. De asemenea sunt incluse o serie de materiale de învăţare. predarea disciplinelor tehnice implică utilizarea unui vocabular specializat. Materialul constituie un îndrumar atât pentru elaborarea şi rezolvarea diferitelor exerciţii de evaluare cât şi pentru pregătirea profesorului de specialitate în vederea desfăşurării unei activităţi didactice de calitate.deoarece. clasa a X a. Capacitatea acestor elevi de a lucra cu termeni specializaţi şi limbaj tehnic. S-ar rezolva astfel şi problema ortografierii. Completarea spaţiilor goale. nivelul I de calificare – lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn. în domeniul Fabricarea produselor din lemn. Procedura de completare . Dumneavoastră îndepărtaţi anumite cuvinte – cheie (cam unul din şapte) dintr-o parte a unui text. Ele trebuie să fie cât mai simplu de citit. este de a facilita profesorilor să îmbunătăţească abilităţile de scriere (inclusiv desenare). Glosar de curs .responsabilitatea îmbunătăţirii abilităţilor de citire revine tuturor profesorilor. Toate acestea au menirea să ajute în aprofundarea şi verificarea celor învăţate de elevi. Ghidul este structurat pe modulul Panouri stratificate şi aglomerate din lemn iar în cadrul acestui modul sunt tratate cele două unităţi de competenţă cu o parte din competenţele componente. întocmit de dumneavoastră. veţi găsi enumerate criteriile de performanţă pe care trebuie să le atingeţi după parcurgerea programei prevăzute la unitatea de competenţă tratată. În prima parte.poate fi o metodă care să corespundă anumitor elevi. elevii trebuie să dobândească suficiente abilităţi şi cunoştinţe iniţiale care le va permite să-şi continue pregătirea la nivelul II sau să îşi găsească un loc de muncă. citire şi calcul. Suportul de curs . Sarcinile de lucru sunt propuse în ordine crescătoare de dificultate iar rezolvarea acestora se va face sub îndrumarea profesorului sau maistrului în funcţie de nivelul de cunoştinţe la care a ajuns fiecare elev. Prin calificările de la nivelul I. poate avea şi forma unui grafic ale cărui părţi trebuie identificate. prezentate într-o formă adecvată. Introducere Acest ghid este destinat profesorilor de specialitate şi maiştrilor care predau la Şcoala de Arte şi Meserii. activităţi în perechi. şi să vină în întâmpinarea nevoilor individuale. 3 . activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare. precum si elevilor acestora. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. precum: • proiecte de lecţie • plan de lecţie • folii transparente • structuri de conţinut accesibil pentru elevi – abordare diferenţiată Partea a doua conţine exemple de exerciţii şi teste cu soluţiile de rezolvare anexate. Scopul adaptării metodelor de predare la elevii cu cerinţe educaţionale speciale. Este de fapt o umplere de spaţii. în grup.

conversaţia. Probele practice trebuie să demonstreze că elevul este capabil să aplice cunoştinţele cerute conform criteriilor de performanţă şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. . Accesul fiecărui elev în laborator la identificarea şi analiza materiilor prime şi în fabricile de PAL. Pentru obţinerea certificatului de calificare este necesară validarea integrală a competenţelor conform cerinţelor de validare din SPP. în rezolvarea sarcinilor . etc.Modulul III. 4 . Foarte important ! . problematizare. amestecaţi diferitele etape şi cereţi elevilor să le aranjeze în ordinea corectă.Trebuie să adaptăm practicile de predare şi evaluare la cerinţele educaţionale speciale ale elevilor .Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor rezolvate de către elevi şi a activităţilor desfăşurate şi va evalua progresul realizat . PFL .Oferiţi sprijin elevilor ori de câte ori este nevoie. furnire.Toate aceste materiale vor ajuta în întocmirea unui portofoliu al elevului Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.La studierea unei activităţi care se împarte pe etape. Lucrul pe grupe .activând în grupe mici îi ajută să îşi aplice cunoştinţele în ritm propriu şi să se inspire observând metodele folosite de colegi. Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din SPP. Nu uitaţi să demonstraţi elevilor cum se execută o identificare sau o sarcină înainte să-i puneţi s-o execute sau s-o aplice.Evaluarea trebuie să ofere fiecărui elev şansa de a reuşi . citiţi cu atenţie sau explicaţi elevilor sarcinile de lucru .Înainte de a trece la rezolvarea exerciţiilor şi/sau a activităţilor propuse. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Succesiunea . placaj sau panel (pe timpul practicii) pentru identificarea şi cunoaşterea utilajelor şi a operaţiilor este esenţial pentru ca elevii să execute sarcinile de lucru.Asiguraţi-vă că practicile folosite ţin cont de nevoile speciale ale elevului la nivel individual. Situaţia este mai puţin intimidantă decât atunci când se lucrează cu întreg colectivul. Vă propunem utilizarea unor metode active/ interactive: demonstraţia.

precizeze.asocieze operaţia cu utilajul necesar .3 Recunoaşte .5 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn .precizeze materiile prime utilizate la fabricarea PAL-ului şi primă utilizată la PFL-ului fabricarea plăcilor din .C. 21: Asamblarea furnirelor în panouri 21. utilizând specific de specialitate în descriere termenii tehnici . 5 .deservească linia de formare a miezului Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. .identifice succesiunea operaţiilor fluxului tehnologic de tehnologic de fabricare fabricare a placajului a placajului .4 Utilizează limbajul .identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a a furnirelor furnirelor tehnice 21.descrie principalele proprietăţi ale plăcilor din fibre de lemn fibre de lemn .identifice succesiunea operaţiilor fluxului tehnologic de tehnologic de fabricare fabricare a panelului a panelului .identifice tipurile de plăci din fibre de lemn produsele obţinute din .recunoască furnirele tehnice şi estetice primă la fabricarea . Competenţe vizate şi obiective Competenţa Obiective (la final elevii vor fi capabili să:) U.C.Modulul III.identifice metodele de fasonare a buştenilor metodele de fasonare a . 20: Valorificarea resturilor de fabricaţie în plăci 20. Materiale de referinţă 1.prezinte utilajele de bază din fabrica de placaj şi să completeze documentele simple de specialitate U.1: Comunicare si numeraţie 1.identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor tehnologic de fabricare din aşchii de lemn a plăcilor din aşchii de .aleagă metoda de fasonare buştenilor . pentru fiecare operaţie din fluxul tehnologic. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn II.asocieze operaţiile şi utilajele într-o fabrică de placaj.1 Identifică materia .descrie procedeele de obţinere a furnirelor panourilor stratificate 21.asocieze operaţia cu utilajul necesar .precizeze.identifice tipurile de plăci din aşchii de lemn produsele obţinute din .1 Identifică materia .descrie instalaţiile de bază din tehnologia de fabricare a placajului 21.3 Recunoaşte .C.identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a operaţiile şi utilajele din furnirelor estetice tehnologiile de fabricare . lemn instalaţiile şi utilajele necesare 20. instalaţiile şi utilajele necesare U. pentru fiecare operaţie din fluxul tehnologic.2 Recunoaşte .4 Descrie fluxul .precizeze domeniile de utilizare a plăcilor din fibre de lemn 20.5 Descrie fluxul .identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn .identifice utilajele folosite la pregătirea materiilor prime 20.recunoască utilajele folosite pentru fasonarea buştenilor 21.descrie principalele proprietăţi a plăcilor din aşchii de lemn aşchii de lemn -precizeze domeniile de utilizare a plăcilor din aşchii de lemn 20.enumere operaţiile de pregătire a materiilor prime aşchii şi fibre de lemn .2 Utilizează .4 Descrie fluxul .

Sarcina Subiectul de lucru Unitatea de competenţă 20:Valorificarea resturilor de fabricaţie în plăci 1. d e e Identificarea criteriilor de clasificare şi a procedeelor de obţinere Recunoaşte furnirele tehnice şi estetice Descrierea procedeelor de obţinere a furnirelor Identifică metode şi alege utilaje Alege metodele de fasonare Identificarea metodelor de fasonare a buştenilor Identificarea operaţiilor din fluxul de fabricare Identificarea fluxului tehnologic şi a operaţiilor Identificarea operaţiilor din flux Asociere şi descriere utilaje Identificarea operaţiilor din flux Identifică şi asociază operaţii Competenţa Exerciţiul Realizat Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.1 Identifică materia Recunoaşterea materiilor prime 2.5 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a panelului 17 22 18. b Identificarea principalelor operaţii 13 fabricare a PAL ului şi utilajele necesare Unitatea de competenţă 21: Asamblarea furnirelor în panouri 21. 12 Identificarea materiilor prime 5 20.1 Identifică materia primă utilizată la fabricarea panourilor stratificate 14 15 16 21. 11 . 20 22 21 22 22 23 a b a b c. 12 20. c 10 20.4 Descrie fluxul de fabricare a placajului 21. 22 19.2 Utilizează metodele de fasonare a buştenilor 21.3 Recunoaşte Descrierea principalelor proprietăţi produsele obţinute din şi domeniile de utilizare fibre de lemn Recunoaşterea produselor 9 a. b.c. 13 primă utilizată la a.4 Descrie fluxul de a. 6 .b.2 Recunoaşte Identificarea criteriilor de produsele obţinute din clasificare şi a proprietăţilor 6 aşchii de lemn Recunoaşte produselor obţinute şi 7 domeniile de utilizare Descrierea proprietăţilor 8 20.Modulul III.3 Recunoaşte operaţiile şi utilajele din tehnologiile de fabricare a furnirelor 21. Fişa de descriere a activităţii Tabelul următor prezintă exerciţiile propuse pentru modulul Panouri stratificate şi aglomerate din lemn. Descrierea operaţiilor de pregătire fabricarea plăcilor din a materiei prime 3 aşchii şi fibre de lemn a Identificarea materiilor prime b Identifică utilajele necesare 4 . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 2. El vă va fi de folos în momentul încheierii tuturor exerciţiilor în procesul de autoevaluare a activităţii dumneavoastră.

3 Recunoaşte produsele obţinute din fibre de lemn 20. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 3.3 Recunoaşte operaţiile şi utilajele din tehnologiile de fabricare a furnirelor 21.4 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a placajului 21. Fişa de progres şcolar Modulul: Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Numele elevului: ………………………… Profesor: ………………………………… Competenţe tehnice urmărite Lucrări Evaluarea Abilităţi Evaluare efectuate de bază B S NS B S NS Unitatea de competenta 20:Valorificarea resturilor de fabricaţie în plăci 20. 7 .5 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a panelului Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.5 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn Unitatea de competenţă 21: Asamblarea furnirelor în panouri 21.2 Recunoaşte produsele obţinute din aşchii de lemn 20.1 Identifică materia primă utilizată la fabricarea plăcilor din aşchii şi fibre de lemn 20.4 Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn 20.1 Identifică materia primă utilizată la fabricarea panourilor stratificate 21.Modulul III.2 Utilizează metodele de fasonare a buştenilor 21.

PAL – plăci din aşchii de lemn – produse sub formă de placă. Instalaţii .instalaţii care determină capacitatea unei secţii sau performanţa de bază unui proces tehnologic. realizate prin presarea la cald a lemnului mărunţit sub formă de aşchii. Flux – direcţia de mişcare a materiei prime şi a materialelor care vor fi tehnologic transformate cu ajutorul utilajelor şi instalaţiilor în produse finale. încleiate stratificat cu răşini fenolice şi presate sub influenţa temperaturii şi presiunii. PFL – plăci din fibre de lemn – produse sub formă de placă. şpaclu). Panel . ridicarea valorii estetice a suprafeţelor prin acoperire cu diferite materiale (melamină. încleiate cu adezivi sintetici. obţinute prin tehnice derulare şi care se utilizează la fabricarea produselor stratificate sau a altor produse. Înnobilare – înfrumuseţare. Cuvinte cheie Densitate . Placaj – produse sub formă de placă. caţie Proces . Derulare . obţinute prin estetice tăiere plană. email. a unei foi continue (furnir) de grosime uniformă.face pare din procesul de fabricaţie şi reprezintă operaţiile care se tehnologic execută cu aceeaşi categorie de utilaje având ca scop modificarea dimensiunilor. Lemn – produs alcătuit dintr-un număr oarecare de foi de furnir. Operaţii – lucrări de transformări succesive a materiei prime în elemente cu forma. exprimat în g-cm3. cu ajutorul unor instalaţii speciale numite prese. Presare – aplicare unei presiuni asupra unor materiale. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 4. Derulare – tăierea de pe suprafaţa butucului. destinate acoperirii panourilor de mobilier. Furnire . a unei foi continue (furnir) de grosime uniformă. formei sau calităţii materiei prime.semifabricate din lemn sub formă de foi subţiri.tăierea de pe suprafaţa butucului. Proces de . realizate prin presarea la cald a lemnului mărunţit sub formă de fibre. 8 .cifră care indică valoarea raportului dintre masa şi volumul unui produs. derulare excentrică sau conică a lemnului rotund. încleiate cu adezivi sintetici. sub influenţa temperaturii.Modulul III. Rezistenţă – forţa cu care se opune un material la acţiunea unui corp străin Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. ce se roteşte în jurul axei sale centrică geometrice. aplicare de materiale peliculogene sau de altă natură) prin care se protejează şi ridică valoarea estetică a suprafeţelor panourilor stratificate. şi care se utilizează la fabricarea produselor stratificate sau a altor produse. realizate prin presarea şi încleierea la cald a unui număr impar de foi de furnir. ce se roteşte în jurul unei axe excentrică paralelă cu axa geometrică.un grup de operaţii (şlefuire.totalitatea operaţiilor prin care materia primă este transformată în produs fabri finit. Furnire – semifabricate din lemn sub formă de foi subţiri. cu ajutorul unui cuţit având muchia tăietoare paralelă cu axa de rotaţie şi care se deplasează continuu spre aceasta cu o distanţă egală cu grosimea furnirului la fiecare rotaţie a butucului.produse sub formă de placă. cu ajutorul unui cuţit având muchia tăietoare paralelă cu axa de rotaţie. formate prin încleierea unui miez de şipci de lemn şi placat cu furnire tehnice pe feţe. dimensiunea dorită. Finisare .

laterală. lungi uneori spiralate. date calendaristice. etajate Prismă – lemn rotund ferăstruit (fasonat) pe patru feţe. Materii prime . diagrame. instalaţii). Glosar de termeni Butuc – buştean retezat şi secţionat la o anumită lungime (în funcţie de mărimea utilajului de debitat furnire) Calote – partea semirotundă. cu diametrul maxim. sub formă pătrată sau dreptunghiulară în secţiune.strat de aşchii aflat pe o suprafaţă şi care urmează a fi presat. Rumeguş – resturi de la debitarea buştenilor sau a cherestelei cu pânze dinţate. certificate de calitate privind anumite specialitate operaţii sau grupe de operaţii(cantităţi. la o anumită distanţă de capete. instalaţii şi locuri de muncă care asigură a miezului transformarea lemnului masiv sub formă de cherestea în şipci de lemn şi alăturarea acestora sub formă de placă. obţinută prin ferăstruirea (fasonarea) lemnului rotund după un plan longitudinal paralele cu axa butucului. Linie de formare – o succesiune de utilaje. 5. ce poate fi înscris în butuc şi suprapunerea acesteia cu axa de rotaţie Croire furnire – tăiere longitudinală sau transversală a foilor de furnir. sub bormă de aşchii late.– prese cu două platane (un singur etaj. una după alta. sub formă de elemente paralelipipedice de mici dimensiuni. Sferturi . Maşini de tocat – utilaje care transformă lemnul masiv prin tăiere în aşchii de diferite dimensiuni. după două planuri perpendiculare ce trec prin axa acestuia. secţionări sau spintecări. tabele.Modulul III. Prese mono. Uscare – eliminarea cu ajutorul căldurii a umidităţii din lemn. Talaş – resturi de la rindeluirea elementelor de lemn. containere. Domenii de – categorii de activităţi în care se utilizează panourile stratificate. spaţiu de presare). Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. silozuri de construcţie specială pentru a asigura un stoc de rezervă. Secţionare – tăierea după un plan perpendicular pe axa longitudinală a buşteni buştenilor. utilizare Identifică – determină un anumit tip de produs dintr-un grup mai mare de produse (materiale. Centrare butuci – identificarea axei cilindrului. valori) care se completează de o persoană. 9 . Tratare – introducerea materiei prime într-un mediu cu apă caldă sau abur termică supraîncălzit. utilaje. parametrii. dimensiunile sau să pătrundă în masa sa. subţiri. Însilozare – depozitare în camere. Succesiune – înlănţuire.lemn rotund spintecat în patru. Rămăşiţe – resturi de la prelucrarea cherestelei sau a altor produse din lemn. Documente de – fişe. Covor de aşchii . prin retezări. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn care tinde să-i modifice forma.materiale de bază care participă la realizarea unui produs.

molid) .la fabricarea PFL moi(poroase) se utilizează numai lemnul de răşinoase (brad. Fişe conspect 6. . pin.).din fibre de lemn lemn rotund şi despicat (lobde) crăci. anin. arţar. plop.specia cea mai utilizată este fagul . etc. etc. gorun.1. 10 . duglas. frasin. ulm. mesteacăn. UC 20. carpen.ului Specii de lemn -răşinoase(molid.ului şi PFL. rămăşiţe de cherestea. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. C 1 Materii prime utilizate la fabricarea PAL .foioase (fag. brad. fâşii de furnir) aşchii. stejar.din aşchii de lemn Materia primă utilizată la fabricarea plăcilor . talaş . role de la derulare. rămăşiţe (capete de buşteni. paltin.diferite specii exotice.).la fabricarea PAL ului materia primă o constituie numai lemnul de foioase lemnul de tei. larice. sau vrac (grămadă) Cojire Tocare Tocătură şi rumeguş Însilozare tocătură Debitare aşchii pentru PAL Defibrarea pentru PFL Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Modulul III. . în anumite proporţii Operaţii de pregătire a materiei prime Tratare termică Secţionare Descărcare din mijloace de transport Sortare tocătură Depozitar e în stive. . anin şi stejar se utilizează mai puţin. Fişa 1.

camere de tratare termică .bazine de tratare termică Cojirea lemnului Tratare termică Secţionare . Fişa 2. transportoare cu bandă. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. tractoare cu remorci.maşini de cojit tip CAMBIO – prin tăiere . 3 – lanţuri de avans.maşina hidraulică de cojit .automacarale. 2 – rotor cu cuţite.maşini de cojit cu tambur rotativ – prin frecare .ferăstraie circulare de secţionat . Schema de funcţionare a aşchietorului cu tambur portcuţit 1 – batiu.cuţit .maşini de tocat cu disc port .2.maşini de tocat cu cilindru port . 4 – transportor de alimentare.Utilaje folosite la pregătirea materiilor prime pentru fabricarea PAL – ului şi PFL – ului Mijloace şi instalaţii folosite în depozit . autoâncărcătoare.maşina de cojit cu transportor elevator cu pinteni – prin frecare . C 1 .Modulul III. instalaţii de transport pneumatic . 11 .cuţit . 5 – transportor de stocare. UC 20.ferăstraie panglică de secţionat Tocarea lemnului . Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

25. pereţi despărţitori. 1830x1830 extrudate 2500x1250.10 – o. 12 . iar cele cu goluri 25. 15.003. 1830x1830 Proprietăţi După structura plăcii în secţiune După structura aşchiilor de feţe După modul de finisare După modul de tratare După gradul de densificare Grosimi - Formate - Faţă de lemnul masiv mai omogene . unistratificat structurate .Recunoaşte produsele obţinute din aşchii de lemn Utilizare Mod de presare de interior: mobilier. etc.50 MPa .rezistenţa la smulgere cuie şi şuruburi 5. căptuşeli.0.40 – 0. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. normale – presate perpendicular pe feţe extrudate – presate paralel cu feţele – cu goluri . Fişa 3. 16.3.umflare şi contragere mai mică . şlefuite. C 2 .proprietăţi mecanice superioare . cu feţe fine . 1240x1220. furniruite. duşumele. 37. de exterior: vagoane.fără goluri Clasificare unistratificate omogene.005 MPa Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 52 normale 3600x1630. 2240x1220.ρ < o. 6. 40. ignifugate. 14. 10. 2250x1250. nave.20 Mpa . antiseptizate uşoare . 15. cu feţe extrafine neşlefuite.60 g/ cm3 grele ρ > o. 13.Modulul III. 19. înnobilate hidrofugate.rezistenţa la încovoiere satică 0. tristratificat structurate cu feţe normale. 12.40 g/ cm3 semigrele . 22. 30. 8.izolare termică mai bună . 21. tristratificat omogene. lambriuri. 50.rezistenţa la tracţiune perpendicular pe feţe 0. placate. pardoseli. UC 20.80 g/ cm3 normale 4. cofraje. 2500x1250. 60 extrudate 10.50 – 7.ρ = 0. 18. 18.

13 . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Modulul III.

lungimi – 1830.0 6. iar presarea se face cu site de deshidratare După . construcţii. cu două feţe netede. Fişa 4.lăţimi – 1700 .1220 Proprietăţi Rezistenţele mecanice.8 g/ cm3 . din lemn de foioase. antiseptizate.ρ > o.cu o faţă netedă.plăci dure .35 – 0. furniruite feţelor plăcii Utilizare .plăci moi (poroase) .80 g/ cm3 După . ignifugate tratament După . la atacul ciupercilor şi insectelor .003 MPa Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.standard.5 3.4.din lemn de răşinoase.40 Mpa . uleiate.2 4. fonice.ρ = o.plăci semidure .2 FN – gros 3. 2140.0 5. din răşinoase şi foioase După .sunt mai bune decât la lemnul masiv . 3660 .cu utilizări speciale – izolaţii termice. tratate termic. C 3 .plăci fabricate prin procedeul uscat – la care formarea covorului din pastă se realizează din fibre uscate în suspensie în aer. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.0 6.Modulul III. rezistenţele le foc.plăci fabricate prin procedeul semiuscat – la care formarea covorului din pastă se realizează din fibre uscate şi umezire ulterioară a acestuia.Recunoaşte produsele obţinute din fibre de lemn După .lăţimi . iar presarea se face fără site de deshidratare .gros – 2. ambalaje . 3350. UC 20. iar presarea se face cu site de deshidratare .omogene – constituite dintr-un singur strat de fibre aşezate structura unitar pe toată secţiunea plăcii plăcii .rezistenţa la tracţiune perpendicular pe feţe 0.0 .0 .0 8. cu desene în relief. 2440 . umflarea şi contragerea. 14 . pentru mediu umed Dimensiuni -1 FN .30 – o.001.0.2 4.0 5.ρ < o. aspectul înnobilate.lungimi – 2750. acustice.plăci fabricate prin procedeul umed – la care formarea procedeul de covorului din pastă se realizează prin deshidratarea suspensiei fabricaţie apoase de fibre. 3050.rezistenţa la încovoiere satică 0.35 g/ cm3 densitate .stratificate – constituite dintr-un miez de fibre poroase şi din unul sau două straturi exterioare de fibre După specie .de uz general – mobilă.

mecanică – cu ajutorul unor site care au o mişcare oscilatorie în plan orizontal . -140 – 150 0C .silozuri orizontale (50m3) cu un cântar automat la capătul de evacuare. 3 – instalaţii de sortare. t= 7 – 15 min.2 N/mm2 . emulsie de parafină.reducerea umidităţii de la 30 – 60 % la 5 – 8 % pentru aşchii de feţe şi 3 – 5 % pentru aşchii de miez . Aşchiile uşoare sunt transportate de aer iar cele grele cad .pneumatică – în curent de aer ascensional.formaldehidic URELIT P .8 N/mm2 . U = 8-10 % Tăiere la format . Cântarul stabileşte greutatea aşchiilor care este transmisă la aparatul de comandă al pompelor de adeziv.convecţie – curenţi de aer cald şi gaze de ardere la temperatura de 100 – 1050 C .8 N/mm2 . Fişa 5.presare la rece – presă hidraulică monoetajată 0.se pulverizează cu apă covorul de aşchii pentru reducerea timpului de presare .presărare – depunere uniformă pe lungimea şi lăţimea suprafeţei de presărare – pneumatică . prevăzută cu un ax cu paletă care amestecă (agită) permanent -dozare aşchii încleiate – în funcţie de grosimea şi densitatea plăcii .utilaje maşina de şlefuit cu cilindrii.4 – 7 zile.Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn Uscarea aşchiilor . C 4 . 200C.un disc pentru tăiere transversală .contact – uscător rotativ cu fascicul de ţevi prin care circulă apă încălzită la 1800 C şi 1 – 1.mecanică . maşina de şlefuit cu bandă lată plăci cu contact de sus sau de jos Schema amplasării instalaţiilor de tocare.2 – 1. Sortare aşchii Formare covor aşchii Secţionare covor Pulverizare apă Presare covor Condiţionare .cu ferăstraie circulare duble . întăritor. determinând corect dozarea adezivului pentru încleiere .presare la cald – 1.se omogenizează amestecul Soluţia de adeziv se pulverizează pe aşchii în interiorul unei maşini de încleiat .agregat de formatizat – două discuri pentru tăiere longitudinală . UC 20.sortare şi însilozare 1 – uscător. 4 – silozuri Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 15 .6 – 0.Modulul III. 2 – ciclon de desprăfuire. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.hârtie abrazivă granulaţie 30 – 120 în funcţie de starea suprafeţei Şlefuire . apă .adeziv ureo .5.

prese cu 25 – 26 etaje.desfacere pe cale mecanică a fibrelor din tocătura de lemn .8 – 1. răcire 15 – 20 min Umezire Condiţionare . . 16 . t = 1 oră. apă 75. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.se obţine o pastă din fibre.Modulul III.umiditatea trebuie să crească de la 1% la 8 – 10%. apoi se usucă amesteculşi se formează covorul la fel ca la procedeul umed. UC 20.3 – 3.formaldehidic – răşină fenolică 25%.8 N/mm2 Tratare termică . în prese cu 12 etaje. T = 65 – 68 0C .în camere speciale. Presarea se face în prese speciale cu 22 etaje. la o presiune de 7 N/mm2.6.2 N/mm2.pe maşina de deshidratat cu sită . T = 1180 – 2200 C ( specii moi) şi 230 – 2600C (specii tari) t = 120 – 160 sec. T = 1600 C. II – 0.3 – 8 ore I – 5.amestecare cu pasta de fibre . până la U = 1. III – 2. Pentru fabricarea PFL prin procedeul uscat după defibrare se amestecă fibrele uscate cu soluţia de adeziv şi cu materialul de hidrofugare. Fişa 6. 24 de ore . fascicule de fibre şi fibre rupte Pregătire chimicale Formare covor Presare placă din fibre de lemn .Ferăstraie circulare duble sau agregate de formatizat Formatizare Pentru fabricarea PFL moi (poroase) operaţiile sunt aceleaşi până la deshidratare după care urmează direct uscarea la T = 145 – 1600C.adeziv fenol . C 1 . t = 5.3%.în camere speciale. T = 190 – 2000 C . sol de ac sulfuric. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.3 N/mm2. emulsie de parafină .Descrie fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn Defibrarea lemnului şi rafinarea pastei .

mesteacăn.Utilizează metodele de fasonare Fasonare . se reduce formarea crăpăturilor la capete. salcie. . prin care se stabileşte planul de debitare în raport cu direcţia fibrelor.b .se aplică la debitarea lemnului de frasin. UC 21.a . ATENŢIE – alegerea corectă a sistemului de prismuire (fasonare) determină încadrarea în norme de consum. în vederea obţinerii de furnire cu desene diferite (tangente. cireş. care le asigură stabilitate în timpul tăierii. 17 .în jumătăţi: . păr. anin şi la fag în vederea creşterii producţiei de furnire de calitate superioară prin debitarea succesivă pe patru feţe.pe patru feţe : .7. butucii se fasonează în sferturi sau calote speciale Fasonarea se execută cu FERĂSTRAIE PANGLICĂ ORIZONTALE Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.operaţia de tăiere a butucului.numai în cazul când este necesară producerea unor furnire pe care să apară zone lucioase reprezentate de raze medulare.în segmenţi: . Fişa 7. AVANTAJE: scurtare ciclu plastifiere. tei. la apariţia unor defecte se poate schimba planul de tăiere.Modulul III. obţinerea unor furnire radiale . fag (cu inimă roşie puţină) şi mai ales stejar. C 2 . Se practică la buştenii din specii exotice cu diametre mai mari de 60 cm. Pentru derulare excentrică. AVANTAJE: productivitate mare. a inelelor anuale şi a razelor medulare. radiale sau semiradiale) şi se obţin piese cu suprafaţă plană. ulm. lăţime medie destul de mare a fâşiilor de furnir . plop.c .conduce la pierderi mari şi se preferă debitarea în calote. paltin.se aplică la debitarea lemnului de nuc.în sferturi: .d . de calitate superioară. . . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. se asigură menţinerea culorii naturale .când se urmăreşte obţinerea unei cantităţi mari de furnire radiale şi se aplică în cazul prelucrării unor buşteni exotici cu diametre foarte mari.

Tăiere în butuci. III .procedee uscate : . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6.încălzire în curenţi electrici de frecvenţă normală sau de înaltă frecvenţă Durata de tratare este în funcţie de temperatura din bazin. în cazul în care depăşesc în lungime deschiderea utilajelor de prelucrare sau prezintă defecte naturale care influenţează procesul de tăiere.lungimi : 2.derulare excentrică sau derulare conică . .Modulul III. Secţionare buşteni Tratare termică Cojire şi curăţire Detectare incluziuni metalice Debitare furnire estetice Uscare Prelucrare furnire estetice Sortare Ambalare Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Se îndepărtează plăcuţele metalice bătute în capete şi se cioplesc zonele cu crăpături şi cele fără coajă pentru îndepărtarea impurităţilor Identificare cu detectoare speciale fixe sau mobile şi îndepărtarea lor .ambalare în colete de 0.tratare hidreotermică . Se execută după tratamentul termic şi se poate executa manual sau mecanic. în CIF . .6: 3.furnirele sortate pe specii.procedee umede: . dimensiuni se depozitează în stive de 10000 m2.6m3 (700 m2) între două grătare de scânduri fixate prin cuie. calitate. 24 foi în ordinea debitării) cu foarfeca ghilotină . 4m.Recunoaşte operaţiile din tehnologiile de fabricare a furnirelor Operaţii pentru obţinerea furnirelor estetice . C 3 . cu radiaţii infraroşii.8.calitativă – în clasele I . înălţime de max 2m.tratare higrotermică ( directă sau indirectă) . 18 .tăiere cu unelte dinţate . . acoperite cu hârtie. .tăiere plană la maşina orizontală sau verticală .32.Uscătoare cu bandă şi duze .secţionare pachete( 12 .Umiditatea iniţială furnire 50–80 %. Umiditatea finală 10-15%. UC 21.Uscare artificială ( cu aer cald. cu gaze de ardere.se utilizează ferăstraie mecanice cu lanţ portative sau fixe. Fişa 8. II. .

magazii special amenajate.prese hidraulice multietajate PHT 15 ( temperatura de 100 – 1100 C.cu maşini de şlefuit cu cilindrii sau maşini de şlefuit cu bandă lată cu contact de sus sau de jos. Fişa 9.conform STAS 1245 – 86.Descrie fluxul tehnologic de fabricare a placajului Încleierea furnirelor . Sortare placaj . Tăiere la format Cu ferăstraie speciale de formatizat cu trei discuri tăietoare. 19 . Presare pachete Condiţionare În camere speciale până se ajunge la umiditatea finală de 10 – 12 %.5 min x grosimea placajului.prin chituire sau aplicare de petice. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Depozitare .Modulul III. uscate. C 4 . .aplicare adeziv ureoformaldehidic sau fenolformaldehidic. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. în stive cu placaj de aceleaşi dimensiuni şi calitate. Reparare placaj cu defecte . cu ajutorul maşinii de aplicat adeziv cu cilindru de aplicare şi cilindru de dozare după care se formează pachetul.9. UC 21. presiunea de 18 – 22 daN/cm2 şi durata de presare de 3 – 4 min (timp de priză) + 0. Şlefuire .

100 – 1100C.rindeluire cherestea – la maşina de rindeluit la grosime.10 Fişa 10. . calitatea. . C 5 .între două plăci de aluminiu cu foi de furnir cu grosime de 3 sau 4 mm. . timp –3. .ferăstrău de formatizat cu trei discuri tăietoare Reparare . .prin chituire sau cu petice Şlefuire .sortare şipci.asamblare şipci – una lângă alta pe lungime şi lăţime. în pachete strânse cu cleme metalice. .maşini de şlefuit cu cilindri sau maşini de şlefuit cu bandă lată cu contact de sus sau de jos Marcare . 12 daN/cm2. 16. grosimea.5. UC 21. STAS Depozitare .executare şanţuri pe lăţime pentru introducerea sforii Aplicare adeziv .prese hidraulice.uscarea cherestelei – camere de uscare .în spaţii speciale cu U 40 – 70 % ţi temp de 10 – 300C Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.definitivă – 3-5 zile ( t 30350C.Descrie fluxul tehnologic de fabricare a panelului Pregătirea miezului din şipci de cherestea . . 19.debitare cherestea în şipci – ferăstrău circular ( lăţimea şipcilor 13. Presare pachet . Urel aer –30 – 50% Formatizare . 13.4 min(timp de bază) + 1 min x grosime Condiţionare .secţionarea cherestelei – cu ferăstrău circular obişnuit.parţială –8 ore.marca fabricii.U = 8 %. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. 20 .5.Modulul III.adeziv ureeo formaldehidic aplicat la maşina de aplicat cu cilindrii Formare pachet .

. Se pot folosi schiţe ale utilajului sau folii transparente proiectate ( folia 3 ). denumirea acestuia şi modul de lucru. Secvenţele următoare sunt opţionale. Materiale: Manualul şcolar. a inelelor anuale şi a razelor medulare. Elevii vor fi capabili să: .calote. Puteţi evalua modul de însuşire al noilor noţiuni despre fasonare folosind fişa de evaluare 17. Obiectivele lecţiei. Timp necesar – 2 ore. Modul de reprezentare în schiţă al acestei operaţii trebuie cunoscut atât de cel care explică cât şi de cei care trebuie să-şi însuşească noile cunoştinţe. Efectuarea operaţiei de fasonare se poate face în mai multe variante. . 17. In prima oră se parcurg secvenţele 1 – 4 iar în ora a doua se parcurg secvenţele 5 – 7. . care le asigură stabilitate în timpul tăierii. 5.recunoască utilajele folosite pentru fasonarea buştenilor.utilaj de fasonare. în vederea obţinerii de furnire cu desene diferite (tangente. 2. . 3 şi 4 care prezintă schematic variantele de fasonare. Secvenţele lecţiei 1.Modulul III. Pentru elevii care au dificultăţi de auz sau pentru cei care nu pot fi foarte atenţi.prismuire. 20. 3 şi 4. fişa de evaluare nr. Noţiuni noi: -fasonare. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.metode de fasonare. Se va urmări permanent modul în care elevii îşi îndeplinesc sarcina şi se va interveni pentru remedierea eventualelor greşeli. . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 7.aleagă metoda de fasonare. Discutaţi cu elevii despre importanţa pe care o are operaţia de fasonare. coli de hârtie. suport de curs. Prezentaţi elevilor variantele de fasonare cu desene prin care să se înţeleagă direcţiile de tăiere şi numărul de tăieri. Explicaţi elevilor fiecare variantă cu prezentarea avantajelor şi a speciilor de lemn la care se foloseşte. Proiect de lecţie Tema lecţiei: Fasonarea butucilor Introducere: Fasonarea reprezintă operaţia de tăiere a butucului. prin care se stabileşte planul de debitare în raport cu direcţia fibrelor. Pe timpul explicaţiilor puteţi utiliza folia retroproiectoare nr. . avantajele acestei operaţii şi posibilitatea executării ei în mai multe variante. Explicaţi locul operaţiei de fasonare în cadrul procesului de fabricaţie al furnirelor. radiale sau semiradiale) şi se obţin piese cu suprafaţă plană. cu fotografia utilajului. 21 .segmenţi. Folosiţi pentru aceasta ca material didactic folii transparente. înmânaţi-le suportul de curs (fişa 7). Distribuiţi elevilor câte un desen şi cereţi-le să determine metoda de fasonare conform fişei suport curs 7. . .identifice metodele de fasonare a buştenilor. Prezentaţi elevilor utilajul cu care se execută fasonarea. foliile transparente reprezentând suportul de curs (fişa 7) şi foliile transparente nr. 3. 4. fişele de lucru 19.

7. Verificaţi modul de însuşire a noilor cunoştinţe de către elevi prin trasarea unei sarcini de lucru conform fişelor de lucru prezentate la competenţa 21. Puneţi elevii să-şi prezinte desenele şi să explice fiecare variantă. exerciţiul 19 şi 20). Prezentaţi elevilor rezultatele obţinute în urma evaluării fişelor de lucru şi accentuaţi modul de eliminare a deficienţelor constatate pe timpul lucrului şi în urma analizei desenelor.2. Organizaţi elevii pe grupe de câte trei şi înmânaţi-le câte un desen apoi cereţi-le să arate elementele care-l compun. Se intervine pentru corectarea eventualelor greşeli. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 6. 22 .Modulul III. (exerciţiul 17. sarcina a şi b. 8. Încheiere.

Modulul III.1. T – test scris. P – proiect. instalaţiile şi utilajele necesare L L P A L L P A P L A L T L AP L L T L T L P L L A AP L T L AR PUTEA fi capabili să: . elevii TREBUIE să fie capabili să: .precizeze.descrie domeniile de utilizare a plăcilor din aşchii de lemn -descrie operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii ţi a celor din fibre de lemn . L – listă de observare. pentru fiecare operaţie din fluxul tehnologic.descrie.precizeze domeniile de utilizare a plăcilor din aşchii de lemn . Plan de lecţie 8. pentru fiecare operaţie din fluxul tehnologic. de săpt. instalaţiile şi utilajele necesare Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.precizeze materiile prime utilizate la fabricarea PAL-ului şi PFL-ului . etc.identifice operaţiile din fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii ţi a celor din fibre de lemn . Nr.cunoască caracteristicile materiei prime . Până la sfârşitul acestui modul.prezinte proprietăţile şi domeniile de utilizare a plăcilor . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 8.ore Nr.descrie tipurile de plăci din aşchii şi fibre de lemn . AP – activitate practică. 23 . de săptă mâni Titlul unităţii Comunicare şi numeraţie Evaluare prin: A – activitate în clasă. Plan de lecţie (model de lucru 1) Titlul modulului Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Nr.descrie utilajele şi operaţiile de pe fluxul de fabricaţie Nr.descrie principalele proprietăţi a plăcilor din aşchii de lemn şi a plăcilor din fibre din lemn .ore 15 Profe sor Titlul unităţii Valorificarea resturilor de fabricaţie în plăci Obiective diferenţiate.identifice tipurile de plăci din aşchii şi fibre de lemn . CP a b c d e C 1 A T 2 P P 3 P L 4 T P 5 AP A 1 T T 2 L T 3 AP T 4 P T 5 T L AR TREBUI să fie capabili să: -recunoască materiile prime utilizate la fabricarea PALului şi PFL-ului .

condiţionare Cuvinte cheie resturi. lecţiei 1 Fapte.tocare .sortare .presare . concepte .încleiere . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Nr.Modulul III.cereţi-i elevului să numească materiile prime Stil de învăţare auditiv Practic vizual Temă acasă Evalu are .definirea plăcilor aglomerate . capete talaş tocătură PAL Metode de predare şi de învăţare .face o preze ntare a mater iilor prime - 2 3 - - - - Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 24 .aglomerare .aşchiere .

asemănări si deosebiri * * * Retroproiec tor Folii Pliante Videoproiec tor Power Point Computer Desene Imagini tipărite Fise de lucru 10 min. * * Recurge la colecţii de mostre furnire 15 min. Să recunoască furnirele tehnice şi estetice 2. Ce a decurs bine? 2. pentru furnirele utilizate la prod. Evaluarea lecţiei 1. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 8. stratificate Îmbogăţirea si 20 dezvoltarea min. Să descrie procedeele de obţinere a furnirelor Timp Scopul predării Strategia de predare Expunere Trecerea in revista a tipurilor de furnire Discuţia interactiva Dezbaterea interactiva Videomultim edia Învăţarea prin cooperare Discuţii interactive Predare reciprocă Strategii de învăţare Se prezintă elevilor pe folii de retroproiector imagini cu furnire Stiluri de învăţare V A P * Resurse Generarea curiozităţii 5 min. Plan de lecţie (model de lucru 2) Scopul: Identifică materia primă utilizată la fabricarea panourilor stratificate Obiective: 1.Modulul III. vocabularului Înţelegerea procedeelor de fabricaţie Dezvoltarea abilitaţii de a lucra in grup Cunoaşterea tipurilor de furnire * Are loc o conversaţie despre descrierea principalelor procedee de fabricare a furnirelor şi se prezintă aceste procedee. Se pune la dispoziţie o fisă de lucru pentru a completa principalele caracteristici ale tipurilor de furnire menţionate. 25 . Ce trebuie modificat pe viitor? Notă: Rezolvarea elevilor cu nevoi speciale a fost redată prin haşuri Foloseşte imagini pentru explicarea conţinutului Utilizează markere. culori Citeşte cu voce tare textul Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.2.

1. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 9.cubul desfăşurat. ( Metoda cubului) Faţa 5 Faţa 2 Faţa 1 Faţa 3 Faţa 4 Faţa 6 Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 26 . crt.1-0. .5 mm Se acordă din oficiu Total punctaj obţinut din 10 p Realizat Nerealizat Punctaj 1p 9. Folii retroproiectoare 9.2 Folie retroproiectoare 2 Exerciţiul 13. Răspuns ales 1 Superior 2 Tei 3 Stive 4 Aşchiere 5 1mm 6 30-40 mm 7 Orizontale 8 Aşchiere 9 0. Folie retroproiectoare 1 Autoevaluarea exerciţiului 4 Nr.Modulul III.

3 – volant de întindere. 5 – dispozitiv de întindere a pânzei 6 – pânză tăietoare. 11 – butuc.Ferăstrău panglică orizontal pentru fasonarea butucilor 9. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 9. Folie retroproiectoare 4 – Metode de fasonare a butucilor 1 – batiu. 8 – angrenaj de roţi dinţate conice. 7 – roată de mână. b c 9 – mecanism şurub-piuliţă. 27 . 12 – cărucior. Folie retroproiectoare 3 . 10 – grife de fixare. 13 – cale a d Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Modulul III.traversă metalică.4. 2 – volant de acţionae. 4 .3.

Modulul III. 28 . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

19. 22 sarcinile c şi d. în funcţie de cum a răspuns elevul. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. comentariile efectuate de aceştia pentru colegii lor. propuse în acest auxiliar. 22. Exerciţiul 2 este conceput în trei variante cu grade de dificultate crescânde. 11. profesorul va nota în tabel calificativul sigur sau nesigur. va scrie data evaluării şi semnătura evaluatorului. 14. 17. 13. 12. 2 4. Pentru verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite se pot folosi exerciţiile 1. Pentru exerciţiile: 4. 2. 17. 14. 3. 23 pot fi rezolvate de grupe de elevi care să cuprindă şi elevi cu nevoi educaţionale speciale. 9b sau c. 5. 9a. 7. 24. profesorul va nota în portofoliul profesorului (fişele de evaluare şi de progres şcolar ale fiecărui elev) rezultatul autoevaluării şi va verifica dacă aceasta s-a făcut corespunzător. 10a. 8.3a. 22 sarcinile a. 29 . 10a. 12. 21. 20. 2a sau b. Pentru exerciţiile: 1. Sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării şi evaluării elevilor( care cuprind şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale). Exerciţiile 13. 5. 20. 4. şi e în funcţie de tipul cerinţei educaţionale. pentru elevii cu cerinţe educaţionale normale sau speciale exerciţiile 1. Pentru exerciţiile: 2. 7. profesorul va urmări modul în care elevii au identificat şi cum au completat cerinţele. 6. 18. 16. 3. b. 3b. 19. 15. 9. 16.Modulul III. 10b. 11. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 10. Vor consemna rezultatele în fişa de evaluare a fiecărui elev. 18. 6. Evaluatorul poate alege varianta a pentru elevii cu nivele ridicat de cunoştinţe sau variantele b sau c pentru elevii cu cerinţele educaţionale speciale. 21. 19. Exerciţiile propuse pot fi folosite pentru verificarea şi evaluarea dobândirii noilor cunoştinţe şi deprinderi astfel: pentru elevii cu un nivel ridicat de aptitudini se propun exerciţiile 2 a.

Instrumentele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub formă de fişe de lucru. profesorul va asigura materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei (mostre de materiale: plăci din aşchii de lemn. în care activitatea este centrată pe elev. profesorul dă explicaţiile şi lămuririle necesare. probe proiect. dirija şi îndruma demersul elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru. Astfel. aparatură de laborator: balanţă tehnică). Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. fişe de observaţie. Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice. profesorul va supraveghea. Pentru modulul Panouri stratificate şi aglomerate din lemn sunt alocate un număr de 210ore. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 11. să identifice şi să interpreteze utilizările plăcilor din PAL. Ei vor trebui să se documenteze. Ori de câte ori este solicitat de către elevi. Metodele de învăţământ care se propun sunt cele activ-participative. materialul didactic este deosebit de important.Modulul III. prin folosirea celor mai adecvate metode. Orele de laborator tehnologic se vor desfăşura sub îndrumarea profesorului de specialitate tehnică. tema de lucru. laborator tehnologic 30 ore şi instruire teoretică 30 ore. Pe parcursul desfăşurării lecţiei. va elabora fişe de lucru pentru fiecare examinare şi determinare. semiobiectivi. 30 . elevii vor fi antrenaţi să participe la lecţie desfăşurând activităţi practice/aplicative. să exerseze. Elevilor li se solicită citirea sarcinilor de lucru din fişe şi rezolvarea acestora. să cerceteze şi să descopere proprietăţile şi modul de comportare a plăcilor în condiţii de umiditate. Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare/învăţare Întreg demersul didactic depus de profesor în procesul de predare-învăţare. Mostrele de material (plăci din aşchii de lemn în diferite grosimi. ca: observarea şi în mod deosebit descoperirea dirijată şi exerciţiul practic. prin îmbinarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ adecvate formării competenţelor urmărite. în funcţie de forma de activitate ( pe grupe de elevi sau individual) şi în funcţie de materialul didactic şi aparatura de laborator existentă. subiectivi ). să observe aspectul şi caracteristcile plăcilor din PAL. să efectueze determinări practice. În acest fel. lucrări practice etc . În strategia didactică. iar cele de instruire practică sub îndrumarea maistrului instructor. în ordinea înscrisă. chestionare de autoevaluare. teste cu cele trei tipuri de itemi ( obiectivi. portofolii . trebuie să fie focalizat pe formarea competenţelor cheie şi a competenţelor tehnice generale şi specializate cerute de calificarea lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn. precum şi probe şi instrumente de evaluare şi autoevaluare. nefinisate şi finisate pe feţe) şi fişele de lucru se repartizează elevilor. privind procedeul de fabricaţie al plăcilor. care sunt repartizate astfel: instruire practică 150 ore.

invăţaţi elevii să îşi asume responsabilitatea pentru procesul de învăţare.comunicaţi eficient cu elevii (ton. .obţineţi feedback pentru propria dezvoltare profesională.răspundeţi informaţiilor suplimentare ale elevilor.încurajaţi elevii să participe activ la lecţie. .încurajaţi învăţarea autonomă. corectă.aţi împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare. . . stil). ritm. . .locul / sala / organizarea sălii sunt adecvate. . .aţi adaptat lecţia pentru a răspunde novoilor elevilor.oferiţi la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul.completaţi şi semnaţi cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare.echipamentele sunt pregătite şi funcţionale.alocaţi timp pentru discutarea unor aspecte sau nevoi suplimentare. centrată pe elev.folosiţi în mod eficient temele pentru acasă.ţineţi cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară. riguroasă şi exactă. .asiguraţi o evaluare formativă regulată.ţineţi cont de alcătuirea / nevoile / capacităţile grupului / elevilor. . . . 31 .toate materialele / resursele sunt la îndemână. . .formulaţi în mod clar întrebările.Modulul III.implicaţi elevii în evaluare. . . . . . .aţi stabilit ţinte individuale de învăţare.aţi atins scopurile şi obiectivele lecţiei.explicaţi în mod clar scopul. .încurajaţi concentrarea şi eforturile elevilor. . . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Pentru reuşita procesului de predare – învăţare ţineţi seama de cadrul de asigurare a calităţii şi verificaţi dacă: . . . metodele şi obiectivele lecţiei. .demonstraţi o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate.explicaţi scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor. . .oferiţi informaţii pentru a promova egalitatea şanselor în rândul elevilor. .folosiţi strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare.puneţi la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare.asiguraţi existenţa materialelor care sporesc claritatea informaţiilor. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

dar vor fi obligatorii anumite elemente care oferă posibilitatea elevilor de a-şi monitoriza progresul şi de a lua parte la propriul proces de învăţare. cu diverşi itemi de evaluare (cu alegere multiplă. El reprezintă o culegere de documente în care fiecare elev poate să prezinte într-un mod sistematic calificativele. în lucrul în echipă. sau să se integreze pe piaţa muncii. elevii trebuie să dobândească abilităţi şi cunoştinţe generale despre domeniul de pregătire care să le permită să continue pregătirea la nivelul 2. cu răspunsuri multiple. de tip pereche) • Fişe de observare şi fişe de lucru • Exerciţiul practic (proba practică) • Chestionarul • Fişe de evaluare şi autoevaluare • Activităţi interactive ( joc de rol. Elevul va păstra permanent acest portofoliu . aritmografe. proiecte) • activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare (vizual. Portofoliul reprezintă o metodă complementară de evaluare. de tip grilă. auditiv. cu răspuns extins. de completare. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 12. cu răspuns scurt. internet). care permite evaluarea elevilor pe baza unui ansamblu de rezultate. îl va completa la zi cu ultimele dovezi ale evaluării şi însuşirii noilor competenţe şi-l va prezenta atât evaluatorilor externi cât şi la susţinerea examenelor final pentru trecerea la un alt nivel. Evaluatorul va folosi ca instrumente de lucru următoarele: • Extemporalul (lucrarea de control). în organizarea şi pregătirea pentru integrarea la locul de muncă şi în rezolvarea de probleme.Modulul III. Evaluarea va scoate în evidenţă măsura în care se formează abilităţile cheie şi competenţele tehnice specializate din standardul de pregătire profesională. practic) Toate activităţile îndeplinite pot fi folosite drept dovezi suplimentare pentru portofoliul de calificări profesionale al fiecărui elev iar informaţiile din acest ghid pot fi utilizate în elaborarea ghidului elevului. cu alegere duală. în igienă şi securitatea muncii. odată cu anunţarea tematicii. Profesorul va indica bibliografia de studiat cu folosirea resurselor ( bibliotecă. pe care le-a dobândit de-a lungul unei perioade de învăţare. Pentru acest lucru o pondere mare în pregătirea elevilor o au formarea abilităţilor cheie în comunicare. 32 . Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. precum şi lucrări personale. metoda cubului. rezultatele. experienţele. Structura portofoliului poate fi stabilită împreună cu elevii. cu răspuns restrâns. Importanţa întocmirii unui portofoliu Prin calificările de la nivelul 1.

Exerciţii 1.1. C 1)  A 1 2 3 4 5 6 Exerciţiul 1 – Probă practică – Recunoaşterea materiilor prime la fabricarea PAL – ului. Exerciţii ( UC 20. talaş. Profesorul pune la dispoziţia elevului şase categorii de materii prime (lemn din crăci. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn II Activităţi pentru elevi 1. rămăşiţe şi capete. numerotate de la 1 la 6 şi cere acestuia să rezolve următoarea sarcină de lucru: Recunoaşteţi cele cinci categorii de materii prime prezentate: Materia primă Lemn din crăci Talaş Rumeguş Tocătură din lemn Rămăşiţe şi capete Lemn fasonat Sigur Nesigur Evaluator Data Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Modulul III. tocătură din lemn). rumeguş. 33 .

Completaţi spaţiile libere astfel încât să realizaţi o scurtă descriere a două operaţii din fluxul de fabricare al plăcilor din aşchii de lemn.sortare ……( 3 )………………. 34 .sortare …………( 2 )…………….care se bazează pe principiul …………………( 3 )……… .sortare ……( 4 )… .sortare………( 2 )…. orizontale.. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ... Modulul III.ului a. .Faceţi o scurtă prezentare a următoarelor operaţii din fluxul de fabricare al plăcilor din aşchii de lemn. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. c..care se bazează pe principiul plutirii aşchiilor în curenţi de aer.( 5 )………………… Însilozarea constă în ……………………( 6 )…… ………………………………….care constă în ……. Sortarea este un procedeu de separare a ……………( 1 )…………… Sortarea se poate efectua în două moduri: . .Însilozarea………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….orizontale.Sortarea…………………………………………………………………………………………………………. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 2 .. Însilozarea constă în formarea unui ………( 4 )…… de aşchii şi se execută în ………( 5 )………. b.. Completaţi spaţiile libere astfel încât să realizaţi o scurtă descriere a două operaţii din fluxul de fabricare al plăcilor din aşchii de lemn. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….care constă în cernerea aşchiilor.. Sortarea este un ………………………( 1 )………………………………… Sortarea se poate efectua în două moduri: .Fişă de lucru – Descrierea operaţiilor de pregătire a materiei prime la fabricarea PAL .şi se execută în ………………………………………( 7 )……………………………………………….

35 .operaţiilor de pregătire la fabricarea PAL . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 3 – Fişă de lucru – Identificarea materiilor prime şi a b.ului a. Găsiţi-le şi încercuiţi-le. Scrieţi în coloana din enumerate 1 Depozitare 2 Tocare 3 Sortare 4 Însilozare dreapta utilajele a b c d Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 5 denumiri de materii prime şi 4 operaţii de pregătire a acestora în vederea fabricării plăcilor din aşchii de lemn. N B L L P S M T A A R E D A U A S Î T Ă M E R R T O N A M N P U P O R S L Ă F O M O C T I A Ş A Z E T Ă A L Ş I S I G O T R O C Ţ O T U C U E Z S E N A Ş A R C A P M A R E R Ă A R O N T E L E L S E corespunzătoare operaţiilor  Modulul III.

Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn

Exerciţiul 4 – Fişă de autoevaluare – Identificarea materiilor prime şi a

operaţiilor de pregătire la fabricarea PAL - ului Alege din paranteză cuvântul potrivit astfel încât propoziţiile de mai joss ă fie adevărate. 1. Prin utilizarea prafului de lemn se obţine un aspect (inferior/ superior) al feţei plăcii. 2. Lemnul de (tei /fag) se foloseşte numai în anumite proporţii. 3. Lemnul rotund se depozitează în (stive / vrac). 4. Transformarea tocăturii în aşchii se realizează prin (aşchiere / măcinare). 5. Fabricile de PAL sunt aprovizionate cu lemn rotund şi despicat având lungimi de (1m / 2m ). 6. Prin tocare se obţin particule de lemn cu lungimi de (30-40 mm /50-60mm). 7. Însilozarea aşchiilor umede se face în silozuri (verticale / orizontale). 8. Prin (aşchierea /tocarea ) lemnului cu ajutorul aşchietoarelor se obţin direct aşchii cu lungime şi grosime finală. 9. Grosimea aşchiilor este de (0,1-0,5mm / 1-5 mm) Autoevaluare exerciţiu 4 Nr. crt. Răspuns ales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Se acordă din oficiu Total punctaj obţinut din 10 p

Realizat

Nerealizat

Punctaj

1p

Atenţie !
Exerciţiul va fi rezolvat individual. Fiecare elev se va autoevalua comparând propriile răspunsuri cu răspunsurile corecte prezentate de către profesor pe folie retroproiectoare. Profesorul prezintă elevilor folia cu răspunsurile corecte. • Bifaţi în rubrica ,,Realizat,, dacă aţi dat un răspuns corect şi în rubrica ,,Nerealizat,, dacă aţi dat un răspuns greşit. • Fiecare răspuns corect va fi notat cu 1p şi veţi primi din oficiu încă 1p, putând realiza la acest exerciţiu 10 puncte.
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.

36

Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn

1.2. Exerciţii ( UC 20, C 2 )

proprietăţilor PAL – ului a. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 4 criterii de clasificare a plăcilor din aşchii din lemn şi 4 proprietăţi ale acestora. Găsiţi-le şi încercuiţi-le. L R A R O P D O M C S A A R E R C O P S P A N E U N E P R U S Z M T C E O T I I F R I C C I T S L A E T E L A T A G M F D I T E R E A E E Z E N E R R Ţ U A M Ţ P E I E C R A Ă S M N S O E N U

Exerciţiul 5 – Fişă de lucru – Identificarea criteriilor de clasificare şi a


lemn

Exerciţiul 6 – Joc de rol – Recunoaşte produselor obţinute din aşchii de

Evaluatorul grupează elevii câte doi şi le pune la dispoziţie câte o mostră de placă din aşchii de lemn.. Sarcina de lucru este următoarea: 1. Identificaţi tipul plăcii din aşchii de lemn şi completaţi tabelul de mai jos. Prezentaţi rezultatele colegului de grup şi comparaţi-le. Tip de placă Proprietăţi Domenii de utilizare Evaluator Data

Nume elev………………………………………………………

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn

Pag.

37

Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn

Exerciţiul 7 - Fişă de lucru – Descrierea principalelor proprietăţi ale

plăcilor din aşchii de lemn Completaţi coloanele 2 şi 3 conform modelului de pe linia 1 în tabelul de mai jos: Modul de exprimare sau Noţiunea Definiţia noţiunii reprezentare a b c Proprietatea plăcii de a-şi mări Umflare în % dimensiunea sub influenţa umidităţii Contragerea Izolare termică Rezistenţa la încovoiere Rezistenţa la smulgere a cuielor

1.3. Exerciţii ( UC 20, C 3 )


Nr. crt. 1 2 3

Exerciţiul 8 – Probă practică – Recunoaşterea produselor obţinute din fibre

de lemn Profesorul înmânează fiecărui elev câte trei mostre din plăci de fibre de lemn şi cere efectuarea următoarei sarcini: Răspundeţi cerinţelor cerute în tabelul de mai jos: Tipul placă de Principalele proprietăţi Domenii utilizare de Evaluator Data

Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn

Pag.

38

..Densitatea aparentă reprezintă raportul dintre ……………şi …………….Rezistenţa la tracţiune reprezintă proprietatea plăcii de a ……………… unei …………. c – Contragerea reprezintă proprietatea plăcii de a-şi …………………. Completaţi spaţiile punctate din definiţiile proprietăţilor PFL ului a ..Densitatea aparentă reprezintă raportul…………. ului Modulul III.. Densitate aparentă ………………………………………………………………………………………. Faceţi o scurtă prezentare a următoarelor proprietăţi ale PFL .Umflarea reprezintă proprietatea plăcii de a-şi ………... ………….c..a. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 9 .Umflarea reprezintă proprietatea plăcii de a-şi …………………………….. c.………………şi care tinde să-i ……….d. .. sub influenţa……………….. Contragere ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….care acţionează …………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….dimensiunea sub influenţa………………. b . ..Fişă de lucru – Descrierea principalelor proprietăţi ale PFL - a....Rezistenţa la tracţiune reprezintă proprietatea plăcii de a …………………..care acţionează după o direcţie ………………şi care tinde să-i mărească …………………….…………………………………………………………………………………….………………şi ………………….b.. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 39 . c – Contragerea reprezintă proprietatea plăcii de a-şi ………………………….. b . Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.. ……………………. Completaţi spaţiile punctate din definiţiile proprietăţilor PFL ului a .. Umflare…………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. d ..ului. Rezistenţă la tracţiune……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… b..dimensiunea sub influenţa…………….acesteia... d . sub influenţa……………..

Fişă de lucru – Identificarea principalelor operaţii şi utilaje de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn a. vizual sau practic) Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.4.Modulul III. C 4 )  Exerciţiul 10 . precizaţi sarcina. Înmânaţi fiecărui grup câte o coală de hârtie şi o epruvetă de PAL executată în atelierul şcoală. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 6 operaţii din fluxul de fabricare al plăcilor din aşchii din lemn şi 3 utilaje care participă în acest flux. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. Găsiţi-le şi încercuiţi-le. punctând clar obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească : 1) Să denumească tipul produsului 2) Să stabilească materia primă din care s-a executat 3) Să numească operaţiile necesare fabricării produsului 4) Să reprezinte schema fluxului de fabricaţie 5) Să numească utilajele cu care se execută fiecare operaţie Elevii pot prezenta rezolvările sarcinilor verbal. în scris sau pe o schemă din laborator în funcţie de stilurile lor predominante de învăţare ( auditiv. Exerciţii ( UC 20. M M Î C F L U O U U A N P O F S R F S R C R R I C Ă E C S L E M N Ă P R A O E S A I T R Ă R R I A R S O E S E T E R E A R S T L A R E C R L Ă R A R E D O E A C Ă C E A A V C M A U U T P N O A A S M L A Ş S R R R Ă A b. 40 .

Modulul III. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.proprietate care se exprimă în g/cm3.Fişă de lucru .variantă de fabricaţie.UC 20 fabricarea produselor aglomerate din lemn şi a proprietăţilor acestora.proprietate prin care o epruvetă pe bază de lemn îşi măreşte volumul. 6.produs al plantelor lemnoase.resturi de la ferăstruire.proprietate prin care o epruvetă pe bază de lemn îşi măreşte volumul. Rezolvând corect aritmograful următor veţi obţine pe verticala A-B denumirea unui criteriu important de identificare a plăcilor din aşchii de lemn.Identificarea materiilor prime la 1 3 10 B 1. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1.resturi de la retezare cherestea. 9. 3. 8.domeniu de utilizare. 2.resturi de la ferăstruire. 10. A 2 4 5 7 9 8 6  Exerciţiul 11 . 41 . 7.5.rest de la rindeluire. Exerciţii recapitulative . 5. 4.

operaţie prin care se definitivează grosimea covorului de aşchii.operaţie prin care se separă aşchiile după dimensiuni. 13 – solicitare de scoatere a cuielor din placa de PAL.operaţie prin care se separă aşchiile după dimensiuni.operaţie prin care se presară aşchii pe support. Rezolvând corect aritmograful următor veţi obţine pe verticala A-B denumirea unui utilaj important din fluxul de fabricaţie a plăcilor din aşchii de lemn. A 2 3 1 4 5 6 7 8 10 9 11 12 13 14 15 B 1. 15. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 12 .Identificarea materiilor prime la fabricarea produselor aglomerate din lemn şi a proprietăţilor acestora.operaţie prin care se definitivează clitatea plăcii. 10 – operaţie de depozitare a aşchiilor. 3 – operaţie prin care se definitivează grosimea covorului de aşchii.operaţie prin care se obşin aşchii din lemn masiv. 6 . 7 – metodă de fabricaşie. 5 . 8 .operaţie prin care se aplică adeziv pe aşchii. Modulul III. 4 . 9 .Fişă de lucru . Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 14 – element de bază în structura PAL ului. 12 – proprietate prin care produsele de lemn îşi măresc volumul sub influenţa apei. 42 . 2.operaţie prin care se aplică adeziv pe aşchii. 11 – rest de la ferăstruire.

Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 13 – Activitate interactivă – Metoda cubului – Exerciţiul 1 . .Identificarea materiilor prime la fabricarea produselor aglomerate din lemn.faţa 2 – Operaţii şi utilaje de pregătire a materiei prime.se împart activităţile între membrii grupului.fiecare elev din grup primeşte o foaie de hârtie de formă pătrată ce va constitui în final o faţă a cubului. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. . • Etapele sunt următoarele: . • Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs între echipele de lucru. • Modulul III. . . 43 . . proprietăţile şi domeniile de utilizare ale acestora.faţa 4 – Prezentaţi proprietăţile PAL ului.faţa 6 – Domenii de utilizare a plăcilor din aşchii de lemn. Lucrarea în formă finală va fi ataşată pe tablă ( foile scrise de elevi se pot lipi pe o coală de hârtie mare sub formă de cub desfăşurat ). .se alege un lider care să controleze derularea activităţii. clasificarea. Activitatea poate fi una de recapitulare a cunoştinţelor despre tehnologia de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn.faţa 3 – Operaţii şi utilaje de fabricare a PAL ului.pe foaia de hârtie primită va fi scrisă cerinţa de lucru a fiecărui elev şi anume: .se formează grupe de 6 elevi. Profesorul va coordona apoi analiza activităţii fiecărui grup de către celelalte grupuri şi va corecta eventualele greşeli scoţând în evidenţă părţile pozitive. . .faţa 5 – Clasificarea plăcilor din aşchii de lemn.faţa 1 – Descrieţi materiile prime utilizate la fabricarea PAL ului. . • Profesorul va fi moderatorul şi arbitrul activităţii.

6. C 1 ) şi a procedeelor de obţinere a placajului În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 3 criterii de clasificare şi 4 procedee de obţinere a furnirelor estetice( unul de tăiere şi trei de derulare). A O N T C O M R G A Ă A C A S R C I R O C P O A E E N E E S L R X I N C I I E C C T I M T P E Ă R E E A L N Ţ I M C T A T Ă C A U E N R R Ă R R T Ă I Â R I S A C C N Ă N Ă I U Ă Ă U  Exerciţiul 14 – Fişă de lucru – Identificarea criteriilor de clasificare şi a  Exerciţiul 15 – Probă practică – Recunoaşte furnirele tehnice şi estetice Evaluatorul elevii pune la dispoziţia fiecărui elev câte 5 mostre de furnir.Modulul III. Exerciţii ( UC 21. Tip furnir crt 1 2 3 4 5 Specie Grosime Calitate Evaluator Data Nume elev……………………………………………………… Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. Găsiţi-le şi încercuiţi-le. Sarcina de lucru este următoarea: 2. Comparaţi rezultatele cu ale colegului de grup. 44 . Identificaţi furnirele şi completaţi tabelul de mai jos. Nr.

Prezentarea Consideraţi că prezentarea a fost procedeelor făcută cu siguranţă? 3.Claritatea explicaţiilor Nota finală (media aritmetică a notelor acordate ): ………… Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Modulul III. procedeelor 2. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 16 – Probă orală – Descrierea procedeelor de obţinere a furnirelor Evaluatorul cere elevului următoarea sarcină: Faceţi o scurtă prezentare a procedeelor de obţinere a furnirelor tehnice FOAIE DE EVALUARE Nume elev……………………………….. Denumirea Corect. Cunoaşterea Prezentarea a fost clară. Răspunsul Nota 1. 45 . etc. corectă si uşor domeniilor de înţeles? de utilizare 4. incorect.

în care sunt reprezentate principalele scheme de fasonare a buştenilor. 46 . IV. înscriind în dreptul fiecăreia denumirea metodei de fasonare reprezentată în desen: Numărul metodei Schema de fasonare Denumirea metodei de fasonare Evaluator I. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. Exerciţii ( UC 21. III. C 2 )  Exerciţiul 17 – Fişă de evaluare – Identificarea metodelor de fasonare a buştenilor a. Completaţi tabelul de mai jos. II. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Modulul III.7.

mesteacăn. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn b. varianta corectă de răspuns pe care o alegeţi din cele 4 enunţuri de mai jos: Fasonarea buştenilor este o operaţie necesară în vederea obţinerii furnirelor prin metoda: a) tăierii plane.Modulul III. cireş. b) ferăstrăul panglică orizontal. a) tehnice. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Numiţi metoda de fasonare care se utilizează pentru buştenii de foioase (nuc. a) ferăstrăul cu lanţ. 47 . în rubrica specificată. Itemi de evaluare Răspuns Evaluator crt 1. tei. înscriind răspunsul corect în coloana corespunzătoare: Nr. Fasonarea buştenilor este operaţia care se execută în vederea obţinerii furnirelor: 3. păr. c) derulării excentrice. plop.) cu diametre mai mici de 55 cm. • Răspunsul corect pentru fiecare item va fi marcat de către evaluator prin bifare. 2. c) pe jumătăţi de buştean (prisme din jumătăţi). fag etc. Pentru debiterea furnirelor prin derulare excentrică buştenii se fasonează prin metoda: 4. corespunzătoare pentru răspuns. b) estetice. Înscrieţi în coloana alăturată. c) tehnice şi estetice. c) gaterul orizontal. a) pe prismă (bloc întreg de buştean). b) derulării centrice. Rezolvaţi itemii din tabelul următor. b) pe prisme radiale. Cel mai întrebuinţat utilaj pentru executarea fasonării buştenilor este: 5.

8. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1. C 3 )  Exerciţiul 18 – Fişă de lucru – Identificarea operaţiilor din fluxul de fabricare a furnirelor tehnice şi estetice.. incorect.Modulul III. Exerciţii ( UC 21. În diagrama de mai jos sunt ascunse pe orizontală 9 operaţii din fluxul de fabricare a furnirelor tehnice şi estetice. 48 . utilajele şi instalaţiile. Răspunsul 1. Denumirea fluxului Corect. Claritatea explicaţiilor Consideraţi că prezentarea a fost făcută cu siguranţă? Identificarea a fost corectă ? Nota Nota finală (media aritmetică a notelor acordate ): ………… Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.. Identificarea utilajelor şi instalaţiilor 4. 2. S O P C F P C T C E C T U U E F S U C E R D S C A O A Ţ N A E C R S R M I T T R A O O T B O R A U R I N A A N A R L E R A R L A R E A A E R E A R E V R E S E L R E L I E R F D Z E  Exerciţiul 19 – Studiu de caz – Identificarea fluxului tehnologic Profesorul prezintă elevilor schema unui flux de fabricare a furnirelor tehnice sau estetice şi îi cere să identifice fluxul (furnire tehnice sau estetice). Găsiţi-le şi încercuiţi-le. Prezentarea fluxului 3. etc. FOAIE DE EVALUARE Nume elev……………………………….

49 . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Modulul III.

1 2 3 4 4 A 1. 10 – operaţie în urma căreia se definitivează încleierea furnirelor. 1 2. 50 Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn . 11 – utilaj de presare.materie primă la fabricarea placajului. Exerciţii recapitulative . 6 . Rezolvând corect aritmograful următor veţi obţine pe verticala A-B denumirea unei operaţii importante din fluxul de fabricaţie a placajului. 7 – operaţie de decupare plană a furnirelor.operaţie prin care se aleg furnirele în funcţie de calitate. 9 – produs obţinut prin încleierea furnirelor.criteriu de clasificare. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 1.  Exerciţiul 20 – Fişă de lucru – Identificarea operaţiilor din fluxul de  Exerciţiul 21 – Fişă de lucru – Identificarea operaţiilor din fluxul de fabricare a placajului.Modulul III. 6 – butuci fasonaţi prin taiere pe axa longitudinală. 4 – tip de derulare prin rotirea 4 butucului în jurul unei axe 5 paralele cu axa geometrică.9. 5 6 8 7 7 9 10 11 Domeniul: Fabricarea produselor din lemn B 8 – substanţă cu care se face încleierea furnirelor. 6 5 – tip de ferăstrău cu care se B execută fasonarea butucilor. 2 3 – tăiere prin rotirea 3 butucului. 2 – operaţie prin care se aleg furnirele în funcţie de calitate. 4 – operaţie de înpachetare a furnirelor. 5 – operaţie de eliminare a apei din furnir.UC 21 fabricare a furnirelor tehnice şi estetice. Pag.lemn fasonat pe patru feţe. Rezolvând corect aritmograful următor veţi obţine pe verticala A-B denumirea unui produs realizat din furnire tehnice. A 1. 3 – operaţie prin care butucii de lemn se introduc în apă încălzită.

Exerciţiile cuprinse în acest test pot fi folosite pentru verificarea şi evaluarea dobândirii noilor cunoştinţe şi deprinderi atât pentru elevii cu nevoi speciale cât şi pentru elevii cu un nivel ridicat de aptitudini. A F Tăierea plană se execută la derulor. Răspundeţi la următoarele întrebări încercuind răspunsul corect: 1.Modulul III. A F Secţionarea furnirelor estetice se execută în pachete c. crt. Metoda de fasonare în sferturi se utilizează atunci când se debitează buşteni cu diametre: a) = 30 cm b) < 60 cm c) > 60cm 4. Test de evaluare Se poate utiliza la încheierea predării cunoştinţelor prevăzute pentru o unitate de competenţă. A F Umiditatea iniţială a furnirelor este de 50-80% 3. 51 . Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărată şi litera F dacă afirmaţia este falsă: 1. Prin fasonare se stabileşte: a) Lungimea butucului b) Planul de debitare a furnirelor c) Diametrul butucului 2. Care metodă de fasonare se aplică în cazul lemnului de nuc? a) Pe patru feţe b) În jumătăţi c) În sferturi 3. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn  Exerciţiul 22. 2. a. Operaţia 1 Secţionare 2 Tratare termică 3 Cojire 4 Detectare incluziuni Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Utilajul sau instalaţia Pag. Secţionarea buştenilor se execută : a) După uscare b) Înainte de tratare c) După tratare b. Completaţi în tabelul de mai jos denumirea utilajului sau instalaţiei cu care se execută operaţiile indicate în coloana 2: Nr.

Completaţi locurile libere din propoziţiile de mai jos: 1 – La fabricarea Panelului se utilizează cherestea cu o umiditate de ……. Printr-o dreaptă. Încleierea furnirelor la fabricarea placajului se face cu adeziv ………………….. realizaţi corespondenţa dintre operaţie şi elementul care îi este caracteristic acesteia: 1 2 3 Încleiere furnire Presare furnire Condiţionare a b c Camere speciale Adeziv ureoformaldehidic Temperatura 100-110 0C e. 52 . Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 2. Condiţionarea plăcilor de PAL se execută la temperaturi de …….sau …………………. debitarea şipcilor pentru panel se execută la ……………………………… 3.. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn 5 6 7 Debitare furnire Uscare Prelucrare furnire d.şi umiditatea aerului de …… 4..Modulul III.

Să numească operaţiile necesare fabricării produsului .Să reprezinte schema fluxului de fabricaţie .Să denumească tipul produsului . Miniproiect Grupaţi elevii clasei în grupuri de 4 – 5 elevii (fiecare grup avînd în componenţă elevi cu stiluri diferite de învăţare şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale). dar felul cum îţi repartizează sarcinile rămâne la latitudinea lor. PFL. Înmânaţi fiecărui grup câte o epruvetă de PAL.Să completeze fişa de mai jos . precizaţi sarcina grupurilor. furnir. 53 .Să-şi stabilească un purtător de cuvânt care să relateze modul de lucru în echipă (un scurt eseu) Atenţionaţi-i că fiecare membru al echipei trebuie să primească cel puţin o sarcină clară.Să numească utilajele cu care se execută fiecare operaţie . placaj sau Panel. executate la atelierul şcoală.Să stabilească materia primă din care s-a executat . Prof.Modulul III. punctând clar obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească: . Panouri stratificate şi aglomerate din lemn  Exerciţiul 23. a. ……………………………… Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Data Pag. Înmânaţi-le fişa de mai jos: Planifică Acţionează Analizează Care a fost sarcina grupului? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ce a executat fiecare dintre voi ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Organizarea activităţii: Unde aţi lucrat? Data/Ora începerii………………………… ………………………………… Data/Ora finalizării ……………………… Confirmarea activităţi.

54 .Modulul III. stabilit de comun acord? ………………………………………………… Error: Reference source not found ………………………………………………… DA NU ………………………………………………… Elevii pot alege prezentarea rezolvărilor verbal. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Notă: Această fişă vă sugerăm să o daţi elevilor dumneavoastră pentru portofoliul lor. Pentru dumneavoastră sugerăm următorul format : Confirmarea sarcinii de lucru nr. Error: Reference source not found ………………………………………………… DA NU ………………………………………………… Şi-a îndeplinit sarcinile la timpul Comentarii/Exemple…………………………. Care a fost sarcina comună? ……………………………………………………………………………………………………… Elevul …………………………… A înţeles obiectivele? Comentarii/Exemple…………………………. VI. participarea la discuţiile de grup? ………………………………………………… Error: Reference source not found ………………………………………………… DA NU ………………………………………………… Şi-a asumat sarcinile? Comentarii/Exemple…………………………. vizual sau practic) Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. în scris sau pe o schemă din laborator în funcţie de stilurile lor predominante de învăţare ( auditiv. Error: Reference source not found ………………………………………………… DA NU ………………………………………………… A înţeles sarcina de lucru prin Comentarii/Exemple………………………….

Panouri stratificate şi aglomerate din lemn  Exerciţiul 24 .Modulul III.Fişă de autoevaluare – Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Această fişă este importantă deoarece: a) vă reaminteşte ce aţi atins deja b) vă ajută să aprofundaţi Bifează pe coloana lui „DA” acele activităţi pe care le faci bine sau pentru care ai competenţe. Bifează pe coloana „NU” acele activităţi pe care nu le stăpâneşti DA Pot să ientific materia primă utilizată la fabricarea plăcilor din aşchii şi fibre de lemn Pot să recunosc produsele obţinute din aşchii de lemn Pot să recunosc produsele obţinute din fibre de lemn Pot să descriu fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din aşchii de lemn Pot să descriu fluxul tehnologic de fabricare a plăcilor din fibre de lemn Pot să identific materia primă utilizată la fabricarea panourilor stratificate Pot să utilizez metodele de fasonare a buştenilor Pot să recunosc operaţiile şi utilajele din tehnologiile de fabricare a furnirelor Pot să descriu fluxul tehnologic de fabricare a placajului Pot să descriu fluxul tehnologic de fabricare a panelului NU Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 55 .

2 . ferăstrău. lemn fasonat. densitate. 4 – silozuri metalice orizontale.finisare. 3 – c. IV – fasonare pe jumătăţi (prisme din jumătăţi). %.umflare. 9 – construcţii. 2 – pneumatică. 4 – c. 2 – densitate. 5 – b. 1 -formare. III – fasonare pe calote. Soluţiile exerciţiilor propuse Exerciţiul 2. finisare. tăiere plană. 6 – talaş. aspect feţe.sortare. Exerciţiul 10. Exerciţiul 2. Exerciţiul 9. sortare. Exerciţiul 3. tocătură. 11 .smulgere.rumeguş. 1 – fasonare pe prismă.Proprietatea plăcii de a reziste unei forţe care acţionează după o direcţie longitudinală şi care tinde să-i mărească dimensiunea.încleiere.transportoare cu bandă. ambalare. MPa. Exerciţiul 17. autoîncărcătoare.procedeu. a. 15 . utilizare. . uscare. derulare excentrică. 14 . centrare.sortare. – a – automacarale.Proprietatea plăcii de a opune rezistenţă la scoaterea cuielor introduse în ele. 6 tocare. grosime.Proprietatea plăcii de a-şi micşora dimensiunea sub influenţa umidităţii.aşchii. încleiere.b. talaş.Proprietatea plăcii de a-şi mări dimensiunea sub influenţa umidităţii.Proprietatea plăcii de a stopa pierderea de căldură de le interior la exterior ( de pe o faţă pe alta). Exerciţiul 18. . Exerciţiul 5. formare covor. Exerciţiul 11. uscare. 2 – a.Modulul III. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn III. contragere. croire. 8 – rumeguş. c. conică. 3 . b . b. 5 – cernerea aşchiilor. însilozare. sortare. specie. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. 5 – silozuri. d . fasonare. 8 . sarcina b: 1 – procedeu de separare a aşchiilor.presare. secţionare. 9.presare. c . I – fasonare pe prismă (blocuri întregi de buşteni). 3 – mecanică.Proprietatea plăcii de a-şi micşora dimensiunea sub influenţa umidităţii. Exerciţiul 14. 1 . tractoare. 13 . specie. presă. 4 – stoc. procedeu. uscător. derulare. rezistenţă Exerciţiul 7. MPa. centrică. 6 – formarea unui stoc de aşchii. 5. . 4 . 3 – capete. sortare. II – fasonare pe sferturi. a . 7 – silozuri orizontale. b – tocătoare.însilozare. 5 – procedeu. tratare. 4 – mecanică. presare. 2 – pneumatică. 7 – umflare. 7 . rumeguş. sarcina c: 1 – aşchiilor.încleiere.Proprietatea plăcii de a reziste unei forţe care acţionează după o direcţie perpendiculară pe axa longitudinală şi care tinde să-i modifice forma. . calitate. 3 – plutirii aşchiilor în curenţi de aer. 3. 12 umflare. 4 – rumeguş.a.Raportul dintre masa piesei şi volumul acesteia. Exerciţiul 12. 10 – lemn. depozitare tocare. 10 . rămăşiţe. umflare..site mecanice sau pneumatice. 56 .

5 . 2 – ferăstrău circular. 2 – a: 3 – c.Modulul III.furnir. 1 – ferăstrău mecanic cu lanţ.tăiere. 11 – presă. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn Exerciţiul 20. 2 – bazine cu apă sau abur supraîncălzit. 2 – c. 6 -jumătăţi. 57 . 3 . 8 – adeziv.prismă. 1 . 1 – 8%. 6 – sortare. 3 – a. 1 . III. 6 – uscătoare cu bandă şi duze. 3 – manual sau mecanic cu maşini portative cu freză. 4 – ambalare. 5 – uscare. 5 – ureoformaldehidic.excentrică. 9 – placaj. V. 1 – b. 5 – maşini de tăiat plan orizontale sau verticale. 1 . 10 – presare.derulare. 2 – A.panglică.F. 4 – detectoare fixe sau mobile. I . fenolformaldehidic Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag. Exerciţiul 22.calitate. 4 – b. 2 – sortare. 4 . 7 – foarfece ghilotină. 7. U = 8-10 %. 3 – T = 200C. II. 1 – b. Exerciţiul 21. 3 – tratare. V. 2 . 3 – A.

forestweb. Bibliografie 1 – Hinescu A.metsopanellboard. Georgescu . Site – uri utile www.net www.com www.Modulul III. Domeniul: Fabricarea produselor din lemn Calificarea: Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn Pag.Utilajul şi tehnologia fabricării cherestelei. Bucureşti 1981.panelsource.imal.ro www.woodweb.europanels. – Standard de pregătire profesională – Şcoala de arte şi meserii.org www.org www. produselor stratificate şi aglomerate din lemn – manual şcolar .edu. Grigorescu A. 3 . ŞiPed.com www.net V. .globalwood.– Ed. – Manualulş maistrului din industria lemnului – Ed. Did. www.org www. 4 – Pivaru D.wpm.Tehnologia produselor stratificate din lemn Universitatea din Braşov 1975.ro www.com www.colinswood. placajului şi panelului – manual şcolar – Ed.Pentilescu M. ŞiPed. – Utilajul şi tehnologia fabricării furnirului. 5 – Zamfira A.com www.org. 2 – Mitişor Al. 58 .it www. Did.tvet. Bucureşti 1996. Tehnică Bucureşti 1992.asiatimber.cei-bois. Panouri stratificate şi aglomerate din lemn IV. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful