COMUNICAREA PRIN BLOGURI (MICROBLOGURI

)

Baciu Csilla Anul I, zi Modul Psihopedagogic, Niv. II

Microblogging-ul este o nouă formă de blogging care permite utilizatorilor să publice online texte scurte. Există și variante românești cum ar fi cirip. Printre cele mai cunoscute aplicații de microblogging se numără Twitter (cea mai populară). Ca în orice proces de comunicare umană. Blogurile sunt niște publicații web ce conțin articole periodice. entuziasmul și implicarea studenților.Comunicarea educațională este o formă de intercțiune între profesori și studenți. în principiu. De obicei. tehnologii și aplicații. dar nu se exclude posibilitatea ca și studenții să aibă inițiativă în acest sens. O dată cu dezvoltarea tehnologiei. logoree. bloguri și microbloguri. pentru a cere recomandări. comunicarea a început să se dezvolte și în lumea Webului. ce au de obicei un caracter personal. Rolul profesorului este de a pune la dispoziția studentului cele mai relevante informații (conținut) într-un cadru (proces) care să producă motivarea. Astfel. uneori și imagini. accesibile publicului larg. Prin microblogging se realizează o interacțiune în timp real între utilizatori prin dispozitive.ro etc. fapt ce generează o anumită intensitate a interacțiunii dintre emițător și receptor. Acest gen de publicații web sunt. pentru a pune întrebări. În ceea ce privește educația sunt preferate platformele Twitter și Cirip. de maximum 140-200 de caractere. Acesta a făcut posibilă comunicarea prin rețelele de socializare. voi prezenta platforma Twitter și efectul pe care-l are asupra comunicării educaționale. Ca unealtă educațională. În continuare. în comunicarea educațională. Relațiile dintre profesori și studenți se manifestă printr-o mare varietate de comportamente. în special a Internetului. Microblogging-ul combină comunicarea cu notele personale. Twitter-ul are următoarele aspecte pragmatice: 2 . unde profesorul urmărește deliberat și sistematic reacțiile și acțiunile studenților. Calitatea comunicării educaționale depinde de sistemul de comunicare și de gradul de stăpânire a comunicării de către emițător și receptor. comunicarea a fost privită altfel de cum era până acum. Edmodo etc. Tumblr.ro. forumuri.ro. profesorul este inițiatorul comunicării formale în activitatea sa cu grupul de studenți. Procesul comunicării educaționale poate fi dezvoltat și în rețeaua blogurilor și microblogurilor. Utilizatorii folosesc microblogging-ul pentru a-și comunica acțiunile și proiectele. relaționarea are loc între emițător și receptor printr-un canal de transmitere a mesajelor cu ajutorul unui sistem de simboluri și semnificații.

de a-şi organiza ideile.folosite în mediul academic. • Suport pentru conferinţe sau alte manifestări (sesiuni de informare. wiki-uri.distractivă care întăreşte competenţele de exprimare scrisă ale studenţilor. adică oferă studenţilor oportunitatea de a exersa diferite tipuri de discurs online (voce. proiecte prin intermediul socializării. oferă studenţilor şansa să parcurgă calea de la scrierea personală spre scrierea publică. universităţi. noi apariţii editoriale. reţelelor corespunzătoare obiectelor multimedia. participa la lansări de carte etc. activitate plăcută. pot rezerva cărţi. • Optiunea de „editare” a posturilor naște la unii studenti îngrijorări despre integritatea 3 . care devin parte a fluxului informaţional și Studenţii învaţă cum să caute. • • Colaborare între şcoli. Pe lângă aspectele pozitive. scop.elevii. aplicaţiile de experienţe. • Învingerea rezistenței la schimbare și aceptarea unui mediu virtual de învățare diferit. • Servicii de referinţe (în biblioteci). • • • Mesajele pot include obiecte multimedia. prin explorarea potenţialului microblogging-ului într-un context formal şi informa.0 (bloguri. profesorii împărtăşesc idei. dar şi pentru reflecţii ulterioare. fiind astfel util pentru cei care nu pot participa. audienţă). stimulează interacţiunile pe un anumit subiect. creeze colaborativ resurse educaţionale ale Explorarea scrierii colaborative – microblogging-ul promovează scrierea ca o comunicaţional. retele sociale etc.comunicarea pe microbloguri poate îmbogăţi cursurile tradiţionale. chiar în contextul proliferării si utilizării de alte tehnologii Web 2. Oamenii pot să „urmărească” un cont/grup de microblogging pentru a afla despre evenimentele bibliotecii. permiţând exprimarea ideilor şi sentimentelor în raport cu o situaţie sau experienţă reală de viaţă. ateliere de lucru): modalitate foarte simplă pentru participanţii la un eveniment ştiinţific să împărtăşească gânduri despre o sesiune anume şi activităţile care au loc în timpul acesteia. utilizeze. microblogging dezvoltă. Instrument pentru evaluarea opiniilor . reflecţiile.• Formează comunităţi educaţionale .). cele pentru lectură. studenţii. ţări . Twitter-ul are și bariere care câteodată impiedică comunicare educațională: • Utilizarea platformei twitter presupune (uneori chiar impune) o instruire prealabilă a cursantilor în folosirea plaformei si implementarea tehnologiilor/obiectelor multimedia pentru a obtine o reală eficiență a actului educațional.

se plictisesc asteptând si renuntă să o folosească si altfel decât pentru curs). fie de către alte persoane în locul lor. proiectarea unor instrumente de evaluare adecvate). construirea de situatii de învătare eficientă. 4 . Adesea studentii sunt îngrijorați atunci când editarea repetată a unui post. Pentru ca utilizarea microbloggingului în demersurile didactice să conducă într-adevăr la rezultatele anterior amintite este nevoie ca dezvoltarea continuturilor digitale să fie atent planificată (descrierea obiectivelor educationale. fără modificarea datei inițiale a mesajului postat. prin completarea ulterioară a mesajelor fie de cătreei. poate creste uneori foarte mult.evaluării. Reactiile sunt diferite (există studenti care.0 în comunicarea educațională a deplasat considerabil accentul dinspre achizitia de cunostinte înspre atingerea scopului propus în învătare. CONCLUZIE Utilizarea tehnologiilor Web 2. furnizează oportunități mai ușoare de a „înșela” evaluatorul. orientarea învătării după jaloane concrete. desi apreciază platforma si se lasă antrenati în actiuni. ceea ce conduce la mesaje de „Network Timeout”. • Conexiunea cu serverul – timpul de așteptare de încărcare a unei pagini sau a actualizării după postarea pe microblog. Iar utilizarea microblogului în educatie respectă principiile teoriei constructiviste.

uk/artman/publish/printer_1122.html.com/2007/07/twitter-ephemeral-learning-tool. Twittering in the classroom: some issues. Smile. Lew. http://terry-freedman.html 5 . http://www. pag. • • • • • • Terry Friedman.BIBLIOGRAFIE • Cziprok. http://adifference.blogspot. 85-97. Teach. 19/8/2007. Twitter: Ephemeral Learning Tool.com/article. http://www.php Tom Barrett.0 în procesul de predare-învățareevaluare centrată pe elev. Revista de Informatică Socială nr.blogspot.com/2007/08/twitter-tweets-for-highereducation. 7 Things You Should Know About Twitter.pdf Alan A. Campus Technology.org/2008/03/07/plan-tweet-teach-tweet-learn-smile.educause.aspx?aid=59315. Tweet. Claudia. Linda L Briggs.campustechnology. Micro Blogging with Twitter. Darren Kuropatwa. Plan. 8/decembrie 2007. http://tbarrett.edublogs.edu/ir/library/pdf/ELI7027. Twitter Tweets for Higher Education.org. http://web20teach. Integrarea tehnologiei Web 2. Learn. Tweet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful