Formule trigonometrie

Valorile funcţiilor trigonometrice pentru unghiurile remarcabile:

x sinx cosx tgx ctgx

0 0 1 0 -

π 6 1 2
3 2 3 3 3

π 4 2 2 2 2 1
1

π 3 3 2 1 2
3 3 3

π 2 1
0 0

π
0 -1 0 -

3π 2 -1 0 0

2π 0 1 0 -

sin( x + 2kπ ) = sin x cos( x + 2kπ ) = cos x tg ( x + 2kπ ) = tgx ctg ( x + 2kπ ) = ctgx

Observaţie: Vom învăţa mai târziu că funcţiile trigonometrice tg şi ctg au perioada principală π . tgx = sin x ,x∈¡ cos x cos x ctx = , x∈¡ sin x

π   \ ( 2k + 1) | k ∈ ¢  2  
\ { kπ | k ∈ ¢}

sin(− x) = − sin x,sin funcţie impară. cos(− x) = cos x, cos funcţie pară. tg ( − x) = −tgx, tg funcţie impară ctg (− x) = −ctgx, ctg funcţie impară. sin 2 x + cos2 x = 1, x ∈ ¡ formula fundamentală a trigonometriei.

Funcţiile trigonometrice ale unei sume şi ale unei diferenţe de unghiuri: sin ( x + y ) = sin x cos y + cos x sin y sin( x − y ) = sin x cos y − cos x sin y cos( x − y ) = cos x cos y + sin x sin y cos( x + y ) = cos x cos y − sin x sin tgx + tgy tg ( x + y ) = 1 − tgxtgy tgx − tgy tg ( x − y ) = 1 + tgxtgy sin 2 x = 2sin x cos x. x ∈ ¡ cos 2 x = cos 2 x − sin 2 x. x ∈ ¡ Transformarea sumelor în produs şi a produselor în sume: x+ y x− y cos 2 2 x− y x+ y sin x − sin y = 2sin cos 2 2 x+ y x− y cos x + cos y = 2 cos cos 2 2 x+ y x− y cos x − cos y = −2sin sin 2 2 sin x + sin y = 2sin cos ( x − y ) − cos ( x + y ) 2 cos ( x + y ) + cos ( x − y ) cos x ⋅ cos y = 2 sin ( x + y ) + sin ( x − y ) sin x ⋅ cos y = 2 sin x ⋅ sin y = .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful