5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH
5.1 BIDANG TUGAS : URUSAN KURIKULUM

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Jemaah Nazir Persekutuan menyelia dan mengawasi peraturan penjadualan waktu dipatuhi. 2. KS Sektor Pengurusan Akademik - mengawasi peraturan susunan jadual waktu dipatuhi.

Tugas Dan Tanggungjawab 1.1 Mengajarkan mata pelajaran tertentu

Kuasa Yang Diberikan 1. Akta Pelajaran 1952 2. Surat Pekeliling Ikhtisas 1/75, 11/68, 6/77, 12/77 dll 3. Peraturan kursus pengajian 1979

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1. 2. Ketua Bidang Ketua Panitia Mata Pelajaran

12

3. PPG – memantau 4. Pengetua – merancang dan memantau 5. Penolong Kanan (P) 1. Pengetua - Merancang dan memantau Penolong Kanan (P) 1.2 Membantau merancang dan menyelaras kursus motivasi dan kemahiran serta ceramah teknik menjawab soalan peperiksaan PMR dan SPM bagi semua murid kelas peperiksaan. SPI Bil 2/1999 – Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah

1. 2. 3.

Penyelia Petang - membantu dalam perlaksanaan program. Kaunselor - merancang pelaksanaan program motivasi dan ceramah. Guru-guru Kanan - membantu dalam perlaksanaan program.

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH
5.2 BIDANG TUGAS: URUSAN PENDAFTARAN DAN PERPINDAHAN PELAJAR

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. KS SPS - surat arahan persiapan hari pendaftaran 2. PPG – menghantar senarai nama pelajar baru 3. Pengetua – menandatangani surat

Tugas Dan Tanggungjawab 2.1 Mengurus Pendaftaran Pelajar Tingkatan Peralihan dan Satu

Kuasa Yang Diberikan SPI Bil 10/1998 – Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah & Sekolah Menengah Serta Umur Menduduki Peperiksaan Bagi Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1. Menghantar surat ke “feeder school” tentang keperluan pelajar baru. Guru SPBT – urusan buku teks Guru Tingkatan mendaftar pelajar baru dan mengutip yuran. KPT menyediakan resit bayaran PTR – merekod nama dalam Daftar Pelajar 6. Guru Besar sekolah rendah 1. PK(P) urusan markah ULBS/Peka 2. Guru Tingkatan – menerima pelajar dan kutip yuran/bayaran 3. PTR – merekod nama dalam Daftar Pelajar. 1. PK(P)/Guru M/P – markah penilaian berasaskan sekolah 2. Guru Tingkatan – laporan 3. PTR –taip sijil dan batal nama catat tarikh berhenti dalam Daftar Pelajar.

13

1. KS SPS – menghantar nama pelajar dari luar negeri. 2. PPG – menghantar nama pelajar pindah masuk dari sekolah lain. 3. Pengetua/PK(P) – menentukan kelas 1. KS SPS – menghantar nama pelajar dari luar negeri. 2. PPG – menghantar nama pelajar pindah masuk dari sekolah lain 3. Pengetua

2.2 Mengurus penerimaan perpindahan masuk pelajar dari sekolah lain dalam bahagian/ negeri atau antara negeri

2.3 Mengurus Perpindahan Pelajar ke sekolah lain dalam bahagian/ negeri/antara negeri

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH
5.3 BIDANG TUGAS : URUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengarah Bahagian Buku Teks, KPM – hantar senarai buku teks. 2. KS SPK – menghantar surat tinjauan. 3. PPG – memantau 4. Pengetua 1. Bahagian Buku Teks KPM 2. KS SPK – meluluskan penghantaran buku teks 3. PPG – memantau 4. Pengetua 3.1

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1. Penyelaras SPBT – merumus borang tinjauan 2. Guru Tingkatan – mengedar borang tinjauan 3. PTR – urusan menaip.

Buku Panduan Pelaksanaan Mengurus Tinjauan Kelayakan Dan Pengurusan SPBT 1991 Pinjaman Buku Teks SPI Bil 4/99 – Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks (SPBT) Kem. Pendidikan SPBT 1999 Borang Kelayakan Murid SPBT 1(Pin. 4/98)

3.2 Mengurus Penerimaan Buku Teks Surat Arahan JPN yang telah diluluskan oleh JPNS

1. Penyelaras SPBT – merekod buku teks yang diterima dan tindakan lanjut. 2. KPT/PT – memastikan bilangan bekalan betul dan kualiti – baik.

14

1. Bahagian Buku Teks KPM – 3.3 Mengurus Pelupusan Buku Teks melulus pelupusan 1. PPS – mencadangkan kelulusan pelupusan

Pelupuasan Buku Teks SPBT (Ruj. 1/JP/395/SP(2) bertarikh 16 September 1994)

1. PK(HEM) membantu 2. Penyelaras SPBT – sediakan borang pelupusan 3. PTR menaip surat.

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH

5.4 BIDANG TUGAS : URUSAN BIASISWA DAN KEBAJIKAN PELAJAR Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Tugas Pegawai Atasan Yang Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberikan Ada Hubungan Serta Jenis Ada Hubungan Hubungan Buku Panduan Pentadbiran dan 1. JK Biasiswa & Kebajikan – 1. Agensi yang menawarkan 4.1 Mengurus Permohonan Pengurusan Biasiswa merumus borang permohonan biasiswa/bantuan Biasiswa/ Bantuan Kewangan BKP/BKPU, 1987 2. Guru Tingkatan – mengedar 2. PPS – melulus permohonan Surat Tawaran Baru borang permohonan BKP Permohonan BKP 3. PTR – urusan menaip. 3. Pengetua II/KP.PIN.1/86 1 Pengetua - memantau 4.2 Melulus pengeluaran Biasiswa/ Bantuan Kewangan 4.3 SPI Bil 3/1995 – Pelaksanaan Memantau urusan Tuntutan Skim Takaful Kemalangan Diri Skim Takaful Pelajar (STPM) Berkelompok Bagi Semua yang dibuat oleh pelajar/waris Pelajar Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan. Pelaksanaan Takaful Pelajar Sekolah Malaysia – Ruj. KP/29/ (BS/HEP)8614/069/E(84) Mengurus Bantuan Seragam sekolah Pakaian Seragam Sekolah Pakaian (Bil.6/1993) Skim Bantuan Pakaian Seragam 1998 (RUJ. 29/JP/882/25 tarikh 5/3/98) 1. Guru Biasiswa - membantu.

Syarikat Takaful Pengetua - pengesahan

2. Guru Tingkatan membantu menyediakan maklumat. 3. PTR menaip surat.

15

1. KS SPK – menghantar surat arahan dan menerima borang rumusan bantuan 2. PPG – memantau 3. Pengetua - mengesah 1.. Pengarah Jabatan Pembangunan Koperasi – pemantauan urusan koperasi 2. Pengetua- pengerusi koperasi

4.4

1. Guru Tingkatan mencadang nama pelajar yang memerlukan bantuan 2. PTR menaip surat.

4.5 Memantau pengurusan Koperasi Sekolah

1. Guru Koperasi – mengurus kedai dan perjalanan aktiviti koperasi. 2. KPT – urusan belian di koperas

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH
5.5 BIDANG TUGAS : URUSAN DISIPLIN PELAJAR

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. KS SPS – menerima laporan enrolmen bulanan 2. PPG – memantau 3. Pengetua - memantau

Tugas Dan Tanggungjawab 5.1 Mengambil Tindakan Pelajar Ponteng Sekolah Berkala/Berterusan.

Kuasa Yang Diberikan Surat Pek. Ikhtisas Bil 6/1995 –Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah Tahun 1994 SPI Bil 6/68 – Pembuangan Murid Dpd Sekolah Kerana Kelakuan Curang

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1. Guru Tingkatan menghantar surat kepada ibu bapa/penjaga. 2. Guru Disiplin merekod dalam buku disiplin pelajar. 3. Kaunselor – bantu pelajar

1. PPS – melulus/tidak cadangan pembuangan

5.2 Mengambil tindakan pembuangan pelajar dari sekolah setelah prosedur lain dipatuhi.

2. PPG – menerima laporan daripada pihak sekolah dan membuat syor kepada PPS 3. Pengetua 1. PPS – menerima laporan dan 5.3 Mengambil Tindakan Terhadap mengambil tindakan Penyalahgunaan Dadah 2. KP SPS – Arah pemeriksaan air kencing 3. Jabatan Kesihatan – menguji air kencing 4. PPG – menerima laporan daripada pihak sekolah dan membuat syor kepada PPS 5. Pengetua SPI Bil 8/198 – Penyalahgunaan Inhalan SPI Bil 2/1979 – Laporan Murid-murid Dlm Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yg Memerlukan Pertolongan

1. JK Disiplin mencadangkan pembuangan 2. Guru Disiplin membantu menyediakan maklumat. 3. Guru lain – memberi maklumat 4. PTR – urusan menaip.

16

1. Guru Disiplin – membantu urusan ujian air kencing 2. Guru lain – memberi maklumat yang diperlukian. 3. Kaunselor – bantu pelajar dan beri kaunseling

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH
5.5 BIDANG TUGAS : URUSAN DISIPLIN PELAJAR

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua – memantau dan mengambil tindakan

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1. Guru Disiplin – membantu 2. Guru lain – memberi maklumat 3. Kaunselor – bantu pelajar dan beri kaunseling

5.4 Mengambil Tindakan Salah Laku SPI Bil 16/1998- Menangani Pelajar Kegiatan Ganster Di Sekolah SPI 18/1998 – Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan Garis Panduan Berhubung Dgn Tindakan Disiplin Di Sekolah 5.5 Mengurus Kebenaran Keluar Dari Kawasan Sekolah/ Balik

1. Pengetua/Penolong Kanan memantau

1. Guru Tingkatan/Guru mata pelajaran mengesahkan permohonan pelajar. 1. PK (P)/ PK(KK) 2. Guru Kanan/Guru/Staf Sokongan Menerima aduan dan membantu dalam penyiasatan dan mencari punca masalah. 1. Guru Penasihat – membimbing dan mengawai aktiviti/program 3. Guru lain- mendapat bantuan Lembaga Pengawas

17
1. Pengetua – memantau dan bertindak 5.6 Mengurus pengaduan pelajar 1. Pengetua 5.7 Mengawasi dan memberi nasihat dalam Urusan Lembaga Pengawas

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH
5.6 BIDANG TUGAS : URUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PELAJAR Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberikan Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan SPI Bil 8/1988 – Keselamatan 1. Semua Pen. Kanan mengambil 6.1 Mengambil tindakan ketika Diri Pelajar Di Sekolah tindakan yang sewajarnya berlaku kebakaran SPI Bil 3/1995 – Mencegah 2. Guru Tingkatan/ Guru M/P Kebakaran Di Sekolah mengira pelajar yang berkumpul SPI 4/2002 – Pelaksanaan Program Sekolah Selamat. 1. PK (P) – jadual tugas 6.2 Memantau urusan rawatan dan SPI Bil 6/1998 – Menjaga 2. PK(HEM) – menyelia kesihatan pelajar Kesihatan Pelajar Sekolah 3. JK Rawatan dan Kesihatan Rancangan Kesihatan Sekolah 4. Guru Bertugas (Bil 2/1989) 1. JK Rawatan dan Kesihatan – 6.3 Menyelia kebersihan Bilik memastikan Bilik Rawatan dalam Rawatan dan alatan serta ubatkeadaan bersih, kemas dan teratur ubatan dan peralatan/ubat mencukupi. 2. KPT – pembelian ubat/alatan 3. PAR/PRA/Pekerja swasta – membersih bilik rawatan. 1. PK(P) Bantu menyelia 6.4 Pengurusan Kebersihan dan 2. Guru Tingkatan – menyelia Keceriaan Kawasan dan Bilik 3. JK 3K – memeriksa dan menilai Darjah 4. JK Kebersihan dan Keceriaan – menyelia kerja pelajar. 5. KPT – membeli peralatan. 1. Semua Pen Kanan –layan pelawat 6.5 Menerima dan melayani pelawat 2. KPT/Pembantu Tadbir – layan yang berurusan dengan pihak 3. PTR/Staf lain – catat nama sekolah. pelawat di Buku Pelawat 4. Pengawal Keselamatan – ambil kad pengenalan dan beri pas

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Jabatan Bomba 2. PPS dimaklumi tentang kebakaran 3. PPG dimaklumi tentang kebakaran 4. Pengetua 1. KS SPK – menerima laporan kesihatan 2. PPG – memantau 3. Pengetua

18

1. Pengetua – membuat pemeriksaan

1. Pengetua – membuat pemeriksaan

1. Pengetua -

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH
5.7 BIDANG TUGAS : URUSAN PERHUBUNGAN LUAR Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1. Ketua Pembantu Tadbir / PAR memastikan kerusi-kerusi disediakan di sudut khas pejabat untuk tetamu dalam keadaan kemas dan teratur. 3. Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir Rendah / Pelayan Pejabat menyambut kedatangan tetamu, mempersilakannya duduk serta mendapatkan maklumat lanjut tentang tetamu serta tujuan kedatangannya dan merekodkan ke dalam Buku Rekod Kunjungan dan memaklumkan kepada Pengetua, serta mempersilakan tetamu masuk ke bilik Pengetua setelah dibenarkan.

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. PPS – mengeluarkan arahan PPG – memantau dan mendapat maklum balas daripada pihak luar Pengetua

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberikan 1. Arahan Perkhidmatan Bab 1, Bahagian 2, Para 10, 11

7.1 Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan program bertemu pelanggan serta menyediakan rekod dan laporan yang berkaitan. 7.2 Melaksana program PIBG. 7.3 Mendapatkan kerjasama komuniti luar dalam pelaksanaan program peningkatan kualiti prestasi akademik dan keceriaan kawasan sekolah serta program sekolah yang lain. 7.4 Mengurus Hari Permuafakatan Ibu Bapa Guru

19

5.

SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN DI SEKOLAH
5.8 BIDANG TUGAS : URUSAN TUGAS - TUGAS LAIN

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. 2. 3. 4. PPS – perutusan PPG – perutusan YDP PIBG – perutusan Pengetua/PK (P) - Pengerusi

Tugas Dan Tanggungjawab 8.1. Urusan menerbit Majalah Sekolah

Kuasa Yang Diberikan

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Serta Jenis Hubungan 1. Penyelaras- menyelaras tugastugas J/kuasa dan Sidang Redaksi 2. JK Majalah Sekolah – mengurus bidang tugas masing-masing 3. Sidang Redaksi – membantu 4. KPT – mengutip bayaran iklan 5. G Tingkatan – kutip bayaran dan agih majalah 6. Bendahari Koperasi – kumpulan bayaran tempahan. 1. PK(P) – membantu merancang dan menyelia JK K&PF – menjalankan tugas KPT – menyedia sebut harga dan penggil kontraktor 4. PAR/PRA/Pekerja Swasta – menjalan tugas yang ditetapkan

20
1. PPS - melulus peruntukan yang dipohon 2. KS SPPP – menerima permohonan peruntukan 3. PPG – memantau program dan perbelanjaan 4. Pengetua 8.2 Urusan Keceriaan dan Pembangunan Fizikal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful