Admitere Limbi Străine – Limba Engleză

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITERE LIMBA ENGLEZĂ
- sesiunea iulie 2011 -

Partea I-Citit
Universul tematic al textului: 1. Familie 2. Activităţi din timpul liber 3. Muzică 4. Divertisment 5. Mass-media 6. Călătorii 7. Sport 8. Cumpărături 9. Şcoală 10. Mâncare

Partea a II-a Gramatică şi vocabular
1. Substantivul (numărul, cazul, genul) 2. Articolul (hotărât, nehotărât, zero) 3. Adjectivul, adverbul (gradele de comparaţie, ordinea în propoziţie) 4. Pronumele (tipuri de pronume) 5. Numeralul

Longman.) 8. Thomson. Sinteze de gramaticã englezã. 1997. antonimie. Michael. English Grammar in Use. imperativ) şi nepersonale (infinitiv. modurile personale (indicativ. Tipuri de subordonate şi elemente introductive (fraza condiţională. corespondenţa timpurilor. Schrampfer Azar. Engleza pentru avansaţi – Texte. Georgiana. Probleme de vocabular (‘colocaţii’. Betty. A Text-based Approach. substantive. 7. relativă. Ruxandra. Nadina. Raymond. Bucureşti. Gramatică şi Exerciţii. Virginia. Teora.IX-XII. Verbe. A. propoziţia temporală. verbe cu particulă. cls. English with a Key 1. Michael. adjective cu prepoziţii obligatorii. 1961. 2006.V. Teora. Gãlãţeanu-Fârnoagã. Martinet. etc. A Practical English Grammar. Lidia. Bucureşti. concesivă. Macmillan şi Oxford Evans. 2003. Vianu. A. 1997. Editura Cavaliotti. Bibliografie recomandată. Fundamentals of English Grammar. Heinemann. gerunziu. CUP. sinonimie. Advanced Language Practice.. Gãlãţeanu-Fârnoagã. editurile Longman. English with a Choice. participiu trecut). Cruso. Murphy.. formarea cuvintelor). Omegapres. subjonctiv. verbele modale. Bucureşti. English Grammar and Practice for Advanced Learners. Verbul (formarea şi folosirea timpurilor. CPE Use of English¸ Express Publishing. 1997. Heinemann. Vince. Ed. First Certificate Language Practice.J. Vianu. la alegere: Manualele de liceu. 1996. 2006 . Vişan. English with a Key 2. Vişan. Georgiana. Vince. Sintaxa propoziţiei simple şi a frazei. 1998. 1996. Oxford University Press. 2006. Bucureşti. polisemie.Timpurile verbale. participiu prezent. Exerciţii de gramaticã englezã . diateza activă/pasivă. 1998. 1994.6. Lidia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful