“HAYATIMIN FİKRİ”

GENÇLİK İÇİN GİRİŞİMCİLİK PROJESİ GİRİŞİMCİ TAKİP RAPORU
Ağustos 2009

www.hayatiminfikri.com
0

İÇİNDEKİLER
Yönetici Özeti ……………………………………………………. Hayatımın Fikri Projesi………………………………………. Hayatımın Fikri - Girişimci Destek Programı ………..
Hayatımın Fikri Fonu …………………………………….. Danışmanlık desteği ……………………………………… Yönderlik Programı ..…………………………………….. 2 3 4 4 6 6 7 7 7 7 8 8 10 10 12 14 18 19 20

Girişimci Takip Sistemi ……………………………………….
İşletme Takip Raporları..………………………………. Danışman takibi …………………………………………… Girişimci ziyaretleri ……………………………………… Yönderlik Programı ………………………………………. Geri Ödemeler ………………………………………………

Girişimcilerin Durumu ………………………………………..
2006 girişimcileri ………………………………………….. 2007 girişimcileri ………………………………………….. 2008 girişimcileri ………………………………………….. 2009 girişimcileri ………………………………………….. Diğer girişimciler …………………….…………………….

Öneriler ………………………………………………………………

1

YÖNETİCİ ÖZETİ
2006 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Avea ortaklığında yürütülen Hayatımın Fikri – Gençlik

için Girişimcilik Projesi kapsamında aldığı destekler ile işini kuran genç girişimcilerin takibi Toplum Gönüllüleri Vakfı ve MG Danışmanlık tarafından yapılmaya devam ediyor; genç girişimciler projenin sunduğu çeşitli desteklerden yararlanmayı sürdürüyor. 2007 yılından beri projenin sağladığı imkânlarla işlerini kuran genç girişimcinin güçlendirilmesi için Hayatımın Fikri Fonu’ndan sağlanan kredilere ek olarak, MG Danışmanlık tarafından sunulan danışmanlık hizmeti ve Girişimcilik Kurulu üyelerinin yönderlik desteği işini kurmakta olan gençlerin karşılaştığı zorlukları aşmalarında onlara destek oluyor. Projeden aldıkları destekle işini kuran gençler; düzenli raporlar, saha ziyaretleri ve danışmanlık görüşmeleri ile takip ediliyor. Genç girişimcilerin, kredi ödemesini takip eden ikinci yılın sonunda geri ödemelerine başlayabilmesi için ödeme planları da kendileriyle paylaşılıyor. Hayatımın Fikri projesinin ilk dönem (2007) girişimcileri 2010 Ocak itibarı ile geri ödemelerine başlayacak. 2009 Ağustos ayı itibarı ile kredinin geri ödemesine başlamış olanlar sadece 2006 yılı (Anadolu’da Gençlik için Girişimcilik Projesi) girişimcileridir. Elinizdeki rapor; Hayatımın Fikri – Gençlik için Girişimcilik Projesi başlangıcından beri, projeden aldığı eğitim, danışmanlık ve kredi desteği sayesinde iş kuran genç girişimcilerin Ağustos 2009 itibarı ile mevcut durumları hakkında özet bilgiler içeriyor. Buna göre, proje sayesinde 37 gencin -4 tanesi Hayatımın Fikri Fonu’ndan destek almadığı halde olmak üzere30 iş kurduğu/kurmakta olduğu ve Hayatımın Fikri projesinin bu şekilde yaratılan istihdamla ulusal ekonomiye 23.000.000TL’nin üzerinde katma değer sağladığı görülüyor. Kredi desteğine hak kazandığı halde işini kurmaktan vazgeçen 12 gencin karar değişikliğindeki sebepler ekonomik kriz, ortaklıkların bozulması, öğrenime devam ediyor olmak ve farklı kariyer alternatiflerine yönelmek olarak ortaya çıkıyor. Sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek, 2006 yılı (Anadolu’da Gençlik için Girişimcilik Projesi) girişimcilerinin durumuna dair bilgiler de bu raporda kısaca ele alınıyor.

2

HAYATIMIN FİKRİ - GENÇLİK İÇİN GİRİŞİMCİLİK PROJESİ
2006 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Avea ortaklığında yürütülen Hayatımın Fikri – Gençlik için Girişimcilik Projesi, bir iş fikri olan üniversite öğrencilerinin küçük ölçekli işletmeler için girişimcilik konusunda eğitimi ve desteklenmesi yoluyla, üniversite öğrencileri arasında girişimcilik nosyonunu geliştirmeyi ve genç işsizliği sorununa proaktif bir çözüm önerisi sunarak ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlar. Proje kapsamında, bir iş fikri olan gençlere bu fikirlerini bir iş planına dönüştürebilmeleri için MG Danışmanlık tarafından 6 aya yayılan bir Eğitim ve Danışmanlık Programı sunulur. Fizibilite araştırması, iş kurma süreçleri, pazarlama planı gibi konuları içeren eğitimleri tamamlayan gençler, danışmanlık görüşmeleri ile iş planlarına son şeklini verirler. Ön elemeyi geçen iş planlarının sahipleri akademik yıl sonunda İstanbul’da gerçekleşen Proje Sergisi’nde iş fikirlerini, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinden oluşan Girişimcilik Kurulunun değerlendirmesine sunarlar. Değerlendirme sonucunda Kurul tarafından başarıya ulaşma potansiyeline sahip bulunan iş fikirleri, yine Kurul tarafından uygun görülen tutarlarda kredi ile Hayatımın Fikri Fonu tarafından desteklenir. Takip eden aylarda ise, işletmelerini kurmakta olan genç girişimciler Hayatımın Fikri – Girişimci Destek Programından faydalanmayı sürdürürler. Gençlik için Girişimcilik Projesi, 2005-2006 akademik yılında Denizbank desteği ile 3 üniversitede uygulandı. 2006-2007 döneminden beri Avea ortaklığında “Hayatımın Fikri” adıyla yaygınlaşarak sürdürülen proje, 2009 yılı itibarı ile 10 üniversitede uygulanmaktadır. Aşağıdaki tabloda, projenin yıllara göre uygulandığı üniversiteler görülebilir.

Uygulama Yılı Üniversite
2005-2006 2006-2007 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnönü Üniversitesi (Malatya) Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mersin Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Mersin Üniversitesi Trakya Üniversitesi (Edirne) Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van)

2007-2008

2008-2009

3

HAYATIMIN FİKRİ – GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI
Hayatımın Fikri projesi kapsamındaki eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde genç girişimci adayları tarafından oluşturulan iş planları arasından Girişimcilik Kurulu tarafından başarı potansiyeline sahip bulunarak Hayatımın Fikri Fonu tarafından desteklenmesine karar verilen iş fikirleri, Girişimci Destek Programı ile desteklenmeye hak kazanır. Girişimci Destek Programı, Hayatımın Fikri Fonu’ndan sağlanacak kredinin yanı sıra MG Danışmanlık tarafından sağlanan işletme kurma danışmanlığını ve Girişimcilik Kurulu üyelerinin Yönderlik desteğini içerir. Projenin başlangıcından bugüne Girişimcilik Kurulu tarafından başarılı bulunarak Girişimci Destek Programından faydalanmaya hak kazanan genç girişimcilerin sayısındaki artış aşağıdaki tabloda görülebilir.

40 30 20 10 0 2006

41 31 19 20 11 6 Başarılı bulunan iş fikri sayısı 30

Sunulan Proje Sayısı

2007

2008

2009

HAYATIMIN FİKRİ FONU Hayatımın Fikri Fonu, Avea tarafından oluşturulur ve Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yönetilir. Proje ortakları uygun gördükleri takdirde, Fona farklı destekçilerin de katkısı söz konusu olabilir. Başlangıcından bugüne -90.000TL’si Anadolu’da Gençlik için Girişimcilik projesi kapsamında olmak üzere- 1.423.000TL tutarında girişimcilik kredisinin Girişimcilik Kurulu tarafından başarılı bulunan iş fikirlerine sunulmasına karar verildi. Genç girişimcilere kredi olarak sunulmak üzere belirlenen fon tutarının yıllara göre artışı ve sunulan fondan kullanılan kredilerin miktarı aşağıdaki tabloda görülebilir.1

1

Hayatımın Fikri projesi başlangıcından bugüne Avea tarafından Hayatımın Fikri Fonu için ayrılan toplam tutar 1.153.000TL’dir; ayrıca 2007 yılında yapılan TOG Gece’den fona 75.000TL ekstra kaynak sağlanmıştır. Çeşitli sebeplerle genç girişimciler tarafından değerlendirilmeyen krediler takip eden senenin fon tutarına eklendiği için, dağıtılan toplam kredi tutarına iki kez yansımış olmaktadır.

4

700.000 TL

600.000 TL

500.000 TL

400.000 TL

Toplam fon tutarı Kullanılan fon tutarı

300.000 TL

200.000 TL

Kullanılmayan fon tutarı
100.000 TL

0 TL

2006

2007

2008

2009

Başarılı bulunan iş fikirlerinin Hayatımın Fikri Fonundan hangi tutarlarda destek alacağı Girişimcilik Kurulu tarafından belirlenir (Başarılı iş fikri başına ortalama fon tutarı yukarıdaki tabloda görülebilir). Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, iş fikirlerine fon desteği beş yıl vadeli kredi olarak sağlanır; hibe edilmez. İlk iki sene boyunca geri ödeme yapılmaz; üçüncü seneden itibaren ise, sözleşme tarihindeki yıllık enflasyon oranının üç puan altında faizlendirilerek aylık taksitler halinde geri ödenir.

Avea Teknoloji Özel Ödülü 2007 yılında ilk defa verilen Avea Teknoloji Özel Ödülü, her sene, teknoloji alanındaki bir iş fikrini ayrıcalıklı olarak desteklemeyi hedefler. Buna göre, ödüle layık görülen iş fikri Hayatımın Fikri Fonundan aldığı destek tutarında Avea tarafından ayrıca da desteklenir; işletmesini kurma aşamasında ihtiyaç duyduğu tüm ofis malzemelerinin masrafları Avea tarafından karşılanır. 2007 yılında RFID Teknolojisi üzerine çalışan bir yazılım şirketi projesi, 2008 yılında ise internet üzerinden kontör satışını hedefleyen bir iş fikri Avea Teknoloji Özel Ödülü’ne layık görüldü.

İnovasyon Ödülü 2008 yılında ilk defa verilen İnovasyon Ödülü, yaratıcı iş fikirlerinin uygulama zemini bulmak üzere geliştirilebilmesini hedefler. Buna göre, ödüle layık görülen yaratıcı iş fikri fikrinin tescillenmesi ve geliştirilebilmesi için teşvik edici bir tutar proje sahibi girişimciye, yaptığı ilgili harcamaları belgelendirmek koşulu ile hibe edilir. 2008 yılında “Elektrik Üreten Zayıflama Bisikleti” projesi Girişimcilik Kurulu tarafından İnovasyon Ödülü’ne değer bulundu.

5

DANIŞMANLIK DESTEĞİ Girişimcilik Kurulunun desteklenmeye değer bulduğu iş fikirlerinin sahibi gençler, Hayatımın Fikri Fonunun yanı sıra, işletmelerini kurma sürecinde MG Danışmanlık tarafından sunulan İşletme Geliştirme Danışmanlığı hizmetinden faydalanma hakkı kazanırlar. 2008-2009 döneminden itibaren sunulmaya başlayan bu danışmanlık hizmetinde amaç girişimcilerin kırılgan oldukları ilk iki yıl içerisinde işletmeleriyle ilgili ihtiyaç duydukları konularda strateji geliştirmelerine yardımcı olmak, işletmelerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak ve yönetim becerilerini geliştirmektir. Bu aşamada girişimcilere güven ortamı oluşturmak, girişimci hatalarını minimuma indirmek, girişimcilerin planlama, yönetim becerilerini geliştirmek üzere, genç girişimcilerin de talepleri doğrultusunda çalışmalar yürütülür.

YÖNDERLİK PROGRAMI Alanında uzman danışmanlar tarafından sunulan danışmanlık desteğine ek olarak, Girişimcilik Kurulu tarafından desteklenmeye değer bulunan iş fikirlerinin sahibi gençler, bir sene boyunca, Girişimcilik Kurulu üyelerinin yönderliğinden faydalanma şansını da yakalamış olur. 2008 -2009 döneminde ilk defa uygulanmasına başlanan Yönderlik Programı; genç girişimcilerin, yeni tanıştıkları iş hayatına uyum sağlamalarını ve kendilerini ve henüz kurdukları işletmelerini geliştirmeleri için deneyimli yönderlerin bilgi ve birikimlerinden faydalanabilmelerini hedefler. Yönder-Girişimci eşleşmeleri, Girişimcilik Kurulu üyelerinin tercihleri doğrultusunda Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından yapılır. Yönderlik Programının ilk uygulama dönemi Aralık 2008’de İstanbul’da gerçekleştirilen Yönderlik Buluşması ile başladı. Program kapsamında, yönderler ve girişimcileri arasında bu ilk görüşmeyi takiben bir yıl içinde yüzyüze, telefonla veya e-posta yoluyla yapılabilecek 3’er görüşme daha gerçekleşmesi öngörülüyor. Ağustos 2009’da Yönderlik Programına dair değerlendirmelerini almak üzere görüşülen genç girişimcilerin %80’i, kimi zaman yönderlere ulaşmanın zorluğuna rağmen, programdan memnuniyetini ve yönderinin fikir ve birikimlerinden faydalanmanın kendisi için olumlu olduğunu belirtiyor.

6

GİRİŞİMCİ TAKİP SİSTEMİ
Hayatımın Fikri – Girişimci Destek Programından faydalanan genç girişimcilerin ve işletmelerinin gelişimi, Girişimci Takip Sistemi içindeki farklı araçlarla izlenir. Girişimci Takip Sistemi’nin amacı; Girişimci Destek Programından faydalanan genç girişimcilerin ve işletmelerinin gelişmelerini yakından takip ederek, programın ve dolayısıyla Hayatımın Fikri projesinin etkisini bütüncül olarak tespit etmek ve işletmelerin mali sürdürülebilirlik kazanması sürecinde oluşan farklı ihtiyaçları saptayarak projeyi bunlara cevap verebilecek yönde geliştirmektir. Girişimci Destek Programının üç bileşeni, takip sisteminin de bir parçasıdır: Hayatımın Fikri Fonundan alınan kredilerin geri ödenmesi için, kredi sözleşmelerinde de belirtilen esaslara göre bir geri ödeme planı çıkarılır ve ödemelerin belirlenen takvime uygun olarak gerçekleşmesi takip edilir. Danışmanlık Desteğinden faydalanan girişimciler, işletmelerini kurma ve sürdürülebilir kılma sürecindeki gelişmeleri proje danışmanları ile paylaşırlar. Yönderlik Programı kapsamında gerçekleştirilen YönderGirişimci görüşmeleri de her iki tarafça Toplum Gönüllüleri Vakfı’na raporlanır. Bunların dışında, genç girişimcilerden düzenli olarak alınan raporlar ve işletmelerini kurmuş olan gençlerin işyerlerine bahar aylarında gerçekleştirilen ziyaretler de Girişimci Destek Programından yararlan girişimcileri izlemekte kullanılan önemli araçlardır.

İŞLETME TAKİP RAPORLARI Proje kapsamında desteklenen genç girişimciler, kredi sözleşmelerini imzalamalarından itibaren her üç ayda bir İşletme Takip Raporunu doldurarak Toplum Gönüllüleri Vakfı ile paylaşır. Bu raporda, işletmenin başlangıç maliyetlerinin nasıl sağlandığı, müşteri portföyü, kuruluşundan itibaren ciro hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme oranları, ek yatırım yapılıp yapılmadığı ve karşılaşılan zorluklara dair sorular yer alır.

DANIŞMAN TAKİBİ Desteklenen genç girişimcilerin kendi talepleri üzerine veya belirli dönemlerde proje danışmanları tarafından telefonla ulaşılarak gerçekleşen İşletme Geliştirme Danışmanlığı, aynı zamanda girişimcilerin işlerini kurma sürecindeki gelişimlerinin takibi için de veri sağlayan bir mekanizma oluşturur. Bu sayede, işletmelerini kurmakta fakat henüz kredi geri ödemelerine başlamamış olan genç girişimcilerin MG Danışmanlık uzmanları tarafından yakın takibi sağlanır.

GİRİŞİMCİ ZİYARETLERİ İşletme Takip Raporları, ülkenin farklı illerinde işletmelerini kurmakta olan çok sayıda girişimcinin gelişmesini uzaktan takip edebilmek için uygun bir araç olmakla birlikte, genç girişimcilerin içinde bulunduğu genel ortamı aktarmak ve yaşadıkları sıkıntıları paylaşmalarını sağlamakta kısıtlı kalıyor. Bundan doğabilecek iletişim sorunlarını en aza indirgemek ve girişimcilerin motivasyonunu da artırmak için TOG, Avea ve MG Danışmanlık yetkilileri tarafından bahar aylarında Girişimci Ziyaretleri gerçekleştirilir. İlk olarak 2008 baharında başlatılan bu uygulamayla girişimciler işyerlerinde ziyaret edilerek işletmelerinin durumları hakkında kendilerinden güncel bilgiler alınır; proje danışmanları 7

tarafından karşılaştıkları zorluklara çözüm önerileri sunulur; daha sonra proje iletişiminde değerlendirilebilecek fotoğraf ve görüntü kaydı gerçekleştirilir. 2008 Mart ayında, genç girişimcilerin kurduğu 5 işletmenin ziyareti ile başlayan Girişimci Ziyaretleri, 2009 Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirilen 15 ziyaret ile devam etti. Bu ziyaretlerin, girişimcilerin motivasyonuna katkısı genç girişimciler tarafından da çeşitli vesilelerle ifade edildi. 2008 yılı güz döneminden itibaren, projenin üniversite içinde duyurulması amacıyla akademik yıl başında yapılan tanıtım toplantılarına geçmiş yılların girişimcilerinin kendi deneyimlerini paylaşmak üzere panelist olarak davet edilmesi uygulamasına başlandı. Bu sayede, Avea, TOG ve MG Danışmanlık yetkililerinin genç girişimcilere bahar aylarında yaptığı Girişimci Ziyaretlerine ek olarak güz döneminde de gençlerin yerlerinde görüşülerek işletmelerinin durumu hakkında güncel gelişmeleri öğrenmek söz konusu olabilmektedir.

YÖNDERLİK PROGRAMI Yönderlik Programı kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler de, Danışmanlık Desteği gibi, bir yandan genç girişimciyi güçlendirecek bir desteği sunarken, diğer yandan da girişimcinin güncel durumuna ve girişimci tarafından kısa vadede atılacak adımlara ilişkin bilginin edinilmesi için bir fırsat oluşturur. Dolayısıyla, yönderlik görüşmelerinin bilgilerinin de sistematik bir şekilde Girişimci Takip Sistemine aktarılmasını sağlayabilmek için hem genç girişimci hem de yönderi tarafından kullanılması beklenen Yönderlik Programı rapor formları hazırlanmıştır.

GERİ ÖDEMELER Proje kapsamında genç girişimcilerin faydalandığı Hayatımın Fikri kredilerinin geri ödenmesi, uzun vadede Hayatımın Fikri Fonunun sürdürülebilirlik kazanması ve yeni genç girişimcileri de destekleyebilmesi için olduğu kadar, sorumluluk sahibi bir girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşması için de önemlidir. Geri ödeme planları kredi sözleşmesinin imzalanması sürecinde genç girişimcilerle paylaşılır. Gerektiği takdirde, Girişimcilik Kurulu kararı ile, taksitleri ertelemek sureti ile ödeme planlarında revizyon yapılabilir. 2006 yılında fondan faydalanmış olan 3 iş fikrinin kredilerinin geri ödemeleri 2008 Ocak itibarı ile başladı; Ağustos 2009 başına kadar 10.423,28TL geri ödeme yapıldı. 2007 yılında dağıtılan kredilerin geri ödemeleri ise 2010 Ocak ayı itibarı ile başlayacak. Aşağıdaki tabloda, 2006-2009 yılları arasında genç girişimcilerin fondan aldıkları kredilerin geri ödemelerinin 2014 yılı sonuna kadarki aylık planı görülebilir.2

2

2009 yılı girişimcilerinin 620.000TL’lik öngörülen kredinin tamamını kullanacağı öngörülerek hesaplanmıştır.

8

Geri Ödemeler SENE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOPLAM 625.000 Dağıtılan Fon 50.000 82.000 493.000 620.000 8.590 38.217 61.727 247.067 247.068 215.634 818.303 10.423 8.590 1.833 0 36.384 61.727 247.067 247.068 215.634 807.880 Planlanan Gerçekleşen Beklenen

9

GİRİŞİMCİLERİN DURUMU
Gençlik için Girişimcilik Projesi’nden faydalanarak işini kuran genç girişimcilerin durumuna dair Ağustos 2009 itibarı ile girişimcilerle yapılan görüşmelerle güncellenen bilgiler aşağıdaki gibidir:

2006 GİRİŞİMCİLERİ 2005-2006 yılında Anadolu’da Gençlik için Girişimcilik Projesi kapsamında aldıkları destekle işini kuran gençlerin takibi Toplum Gönüllüleri Vakfı ve MG Danışmanlık tarafından yapılmaya devam ediyor. Projenin ilk yılında iş fikirlerini projelendiren gençler arasından 8 gencin geliştirdiği 6 iş fikri Girişimcilik Kurulu tarafından başarı potansiyeline sahip bulunarak desteklenmek üzere seçildi. Süreç içinde, biri proje kredisini kullanmadan olmak üzere, 4 iş fikri hayata geçti; 2 iş fikrinin sahibi olan genç girişimciler ise projelerini hayata geçirmekten vazgeçtiler.

Fon Miktarı

50.000 TL

40.000 TL Fon Alan Proje - Kullanılan Fon Fon Almayan Proje - Kullanılmayan Fon

Proje Sayısı

4

2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Osman Agen & Alper Köstek: Ekol Spor (www.ekolspor.com) Anadolu’da Gençlik için Girişimcilik Fonu’ndan 20.000TL kredi almaya hak kazanarak Eskişehir’de halı saha işletmeciliğine başlayan genç girişimciler aradan geçen süre içinde işlerini geliştirerek halı saha kurma hizmeti de sunar hale gelmiş ve sipariş üzerine veya ihalelere girerek Eskişehir’deki farklı kuruluşların (özel okullar, belediyeler, diğer özel spor tesisleri vb.) halı sahalarını yapmaya başlamışlardır.

Selim Dudu: MaKiGeM 2006 yılında 10.000TL kredi alarak Malatya’da bir kişisel gelişim merkezi açmak istemiş olan girişmci, yeterli talebi bu ilden sağlayamadığı için çevre illere de yönelmiştir. Yine de işlerinin istediği düzeye gelmemesi üzerine Malatya’dan ziyade İstanbul’da benzer faaliyetleri yürütmek için çalışmalar başlatmıştır. Sigara yasağı ile birlikte ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için sigarayı bıraktırma üzerine bir eğitim programını pazarlamayı hedeflemektedir.

10

Ayşenur Düzyol: Geri Dönüşüm Projeden 10.000TL kredi almaya hak kazanan girişimci, 2006 yılında çöp konteynırlarını üretecek tedarikçi bulamadığından iş fikrini askıya almış, daha sonra da kredisini kullanmamıştır. İnönü Üniversitesi’nde ekonometri lisansını tamamlamıştır; hali hazırda Atatürk Üniversitesi’nde iktisat teorisi üzerine yükseklisans programına devam etmektedir. Gelecek sene AB’nin öğrenci değişim programı Erasmus ile İsveç’te öğrenimini sürdürmeyi, sonrasında da doktora yapmayı planlamaktadır. Girişimciliğin hâlâ kendisi için geçerli bir seçenek olduğunu, proje sayesinde bu konuda kendine güven kazandığını, doktora sürecinde bu ihtimali yeniden değerlendireceğini belirtmektedir.

Sema Kırkoyun: Makarna Cafe 2006 yılında 10.000TL kredi almaya hak kazanan Sema Kırkoyun, Eskişehir’de kafe olarak işletmek üzere öngördüğü kira bedeline uygun mekân bulamadığı için işletmesini kurmaktan vazgeçmiş ve krediden faydalanmamıştır.

Mehmet Emin Kurutaş: Spiral Rolling (Platin Rolling – www.platinrolling.com) Projeden 20.000TL kredi alarak 2006 yılında işletmesini kuran girişimci, halen Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyeti sürdürmektedir. Küresel ekonomik krizden etkilenerek maliyetin altında satışlar yapmak durumunda kaldığı ve zarar ettiği, hatta şirketi kapatmayı dahi düşündüğü bir sırada dış pazara yönelerek gidişatı olumluya çevirmiştir. Halihazırda Bulgaristan’dan düzenli siparişler almakta ve Çorlu Serbest Ticaret Bölgesi’nde yerleşik Belçika asıllı bir şirkete de mal satmaktadır; yakında Çek Cumhuriyeti’ne ihracata da başlayacaktır.

Hakan Yandım & Mustafa Güneş: Yazılım Evi (Piton Bilgisayar Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık – www.piton.com.tr) Hak kazandıkları 20.000TL krediden faydalanmayan genç girişimciler ortaklıklarını 2006 yılı itibarı ile sonlandırmıştır. Hakan Yandım, mesleği olan bilgisayar öğretmenliğini yapmak üzere devlet memuriyetine girmiştir ve halen Eskişehir’deki bir ilköğretim okulunda çalışmaktadır. Mustafa Güneş ise iş fikrini hayata geçirerek 2006 Temmuz itibarı ile Eskişehir’de işletmesini kurmuş ve aradan geçen zaman içinde İstanbul Vergi Dairesi, Yıldızlar Holding, ETİ, Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi kurum ve kuruluşlara yazılım hizmeti vermiştir. 2008 yılı içinde, yazılım eğitimleri de vermek üzere Pozitif Bilgi Akademisi’ni kurmuştur.

11

2007 GİRİŞİMCİLERİ 2006-2007 döneminde iş fikirlerini projelendiren gençler arasından 16 gencin geliştirdiği 10 iş fikri Girişimcilik Kurulu tarafından başarı potansiyeline sahip bulunarak desteklenmek üzere seçildi; RFID teknolojileri üzerine bir iş fikri de Avea Teknoloji Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Süreç içinde, 6 iş fikri hayata geçti; 5 iş fikrinin sahibi olan genç girişimciler projelerini hayata geçirmekten vazgeçerek kredileri kullanmamayı tercih ettiler.

82.000

134.000 Fon Alan Proje - Kullanılan Fon Fon Almayan Proje - Kullanılmayan Fon

6

5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Özlem Akkuzu: Pilates Studio (Diyarbakır Pilates - http://pilatesdiyarbakir.blogspot.com/) 20.000YL tutarındaki kredi ile 2008 yılı başında stüdyosunu kuran ve süreç içinde düzenli müşteri portföyüne ulaşan girişmci, 2009 yılı itibarı ile farklı yatırım planları oluşturmuştur. Özellikle yeni makine ekipman alımı yapmayı ve özel egzersiz eğitimleri ile ilgili donanım kazanmak üzere yurt dışına gitmeyi planlamaktadır; ancak bu yatırımları yapmak için gerekli maliyeti henüz karşılayamamaktadır. Ayrıca Diyarbakır’da faaliyet gösteren işletmesinde, yetkin personel bulmakta zorlanmakta ve yetiştirmek istediği personel ile ilgili de sıkıntı yaşamaktadır. Bunun dışında yaz mevsimi, ramazan dönemi ve ekonomide yaşanan durgunluk, cirosunda azalmaya neden olmuştur. Fakat işletmesinin faaliyetlerinin durduğu iki dönem olan yaz ayları ve ramazan döneminin aynı süreçte atlatılıyor olması da kendisine ilerleyen dönemde fayda sağlayacaktır.

Volkan Arı: Vending Makineleri ile Satış Hayatımın Fikri Fonu’ndan aldığı 10.000TL tutarındaki kredi ile Batman ve Şırnak’ta faaliyete giren vending makineleri işletmesini kurmuş olan girişimci, yapılan görüşmede elinde bulunan makineleri arttırmayı planladığını belirtmiştir. Şu anda 7 makine ile Ankara, Şırnak ve Batman’da faaliyet göstermekte olan Arı 4 ya da 5 tane daha yeni makine almayı planlamaktadır.

Hakan Bolat: Bıldırcın Eti ve Yumurtası Üretimi Hayatımın Fikri Fonu’ndan 25.000TL kredi almaya hak kazandığı halde, Avrupa Birliği hibe programlarından 60.000TL aldığı için girişimcilik kredisini geri çeviren genç girişimci, Şanlıurfa’da 2008 yılında kurduğu işletmesini yakın çevresinden birine devretmiştir. Daha sonra Diyarbakır’da bir turizm acentesi kurmuş ve yakın zamanda bu işletmeyi de kâr eder durumda devretmiştir. Önümüzdeki 12

dönemde Antalya’ya yerleşerek birikimleri ve aile desteği ile birlikte kendi uzmanlık alanı olan veterinerlik-hayvancılık üzerine bir işletme kurmayı planlamaktadır.

Erinç Gölge: Envanter Danışmanlığı Hayatımın Fikri Fonundan 23.000TL tutarında kredi ile desteklenen Gölge, sözleşmesini takip eden aylarda kredinin tamamını Toplum Gönüllüleri Vakfı’na geri iade ederek işini kurmaktan vazgeçtiğini iletmiştir.

Mehmet Güzeldal & Selen Şimşek: Özel Soslarla Patates Kızartması Ortaklığın bozulmasının ardından işletmeyi kurmaktan vazgeçen genç girişimciler, Ocak 2009 itibarı ile 15.000TL tutarındaki kredinin tamamını Toplum Gönüllüleri Vakfı’na iade etmişlerdir.

Erman Kaval & Türker Türken: Restoranlar için Yazılım Hayatımın Fikri Fonu’ndan 25.000TL kredi almaya hak kazandıkları halde, henüz kredi sözleşmesini imzalamadan iş fikrini hayata geçirmekten vazgeçmişlerdir.

Ogün Kayımoğlu & Ali Murat Ceylan: İnteraktif Reklam Ajansı (Arena 2025 - www.2025arena.com) Aynı zamanda Hayatımın Fikri internet sitesinin de tasarımcısı olan genç girişimciler, 15.000TL kredi ile 2007 yılı sonunda şirketlerini kurmuş ve 2009 yılı içinde ajansları bünyesinde sundukları hizmetleri çeşitlendirerek web sitesi tasarımını da faaliyetlerine dahil etmişlerdir. Bu süreçte, yazılım koordinatörü olarak yeni bir personeli işe almışlar ve aylık cirolarını 25.000TL’ye yükseltmişlerdir. Müşteri portföylerinde Türkiye’nin önde gelen firmaları yer almaktadır. Fakat daha büyük projelerde yer almak istediklerini, bunun için yatırım yapabilmeleri gerektiğini ve belirlenen projeleri tamamlayabilecek kapasitede işletmeleri olmasına rağmen gerekli yatırım maliyetlerini bulmak konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmektedirler. Bununla beraber KOSGEB desteği ile bir işletme daha kurmuşlardır. Kredi geri ödemesini vadesinden önce tamamlamak istediklerini belirtmişlerdir.

Mikail Abdullah Oral & Murat Yılmaz: Yazılım ve RFID Teknolojileri Avea Teknoloji Özel Ödülü’nü alarak 16.000TL tutarında ofis malzemesinin sahibi olan genç girişimciler, 2008 yılı boyunca işletmelerinin resmi kuruluşunu tamamlamadan Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren birçok şirkete web sitesi ve yazılım hizmeti sunmuşlardır. 16.000TL tutarında krediyi kullanmaktan vazgeçen ve Ağustos 2009 itibarı ile, iş fikirlerini hayata geçirmeyi en azından askerlik sonrasına ertelemeye karar verdiklerini belirten gençler, ortaklıklarına da ara vermiş durumdadırlar.

Halis Şimşek: Gümüş İşlemeciliği (Şimşek Gümüş Bakım ve Tamir Evi) Halis Şimşek, Hayatımın Fikri Fonu’ndan almış olduğu 20.000TL tutarındaki kredi ile Batman’da Şimşek Gümüş Bakım ve Tamir Evi’ni kurmuş, gümüş anahtarlık, isimli kolye, yüzük, gümüş ve altın satışı yapmaya başlamıştır. Mevut dönemde, işinin ilk dönemlerinde elde ettiği müşteri potansiyeli ve 13

ciroda düşüş yaşamaktadır. Özellikle piyasada yaşanan ekonomik durgunluk ve bununla beraber mevsimsel koşulların etkisi ile birlikte siparişler büyük ölçüde azalmıştır. Bu aşamada reklam faaliyetlerine ağırlık veren girişimci bununla beraber maliyetlerini de düşürmüştür.

Hüseyin Tırpan: Ortodontik Çene Cerrahisi Malzeme Üretimi Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile 30.000TL tutarındaki kredinin kullandırılmamasına karar verilmiştir.

Orhan Şevki Yiğitbaş & Begüm Yiğitbaş: Ayaküstü Vitamin Evi Hayatımın Fikri Fonu’ndan 17.000TL kredi alarak 2008 yıllı başında Çanakkale’de işletmelerini kuran genç girişimciler, meyve suyu çeşitleri ve sandviç satışı üzerine çalışmaktadır. 2009 yılı itibarı ile canlı müzik akşamları düzenleyip kahve falı hizmeti de sunulan Vitamin Evi yaz ayları dolayısıyla satışlarda düşüş yaşamakla birlikte, 2008 yılına göre daha düzenli bir müşteri kitlesi edinmiştir. Merkezi konumu sayesinde Çanakkale dışından gelen kişilerin bile tanıyıp uğradığı bir mekân haline gelmektedir.

2008 GİRİŞİMCİLERİ 2007-2008 döneminde iş fikirlerini projelendiren gençler arasından 21 gencin geliştirdiği 17 iş fikri Girişimcilik Kurulu tarafından başarı potansiyeline sahip bulunarak desteklenmek üzere seçildi; internetten kontör satışı üzerine bir iş fikri Avea Teknoloji Özel Ödülü’nün sahibi oldu; “elektrik üreten zayıflama bisikleti” projesi de İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü. Süreç içinde, 17 iş fikri hayata geçti; 1 iş fikrinin sahibi olan genç girişimci ise kredisini geri iade ederek projesini hayata geçirmekten vazgeçti.

493.000

20.000 Fon Alan Proje - Kullanılan Fon Fon Almayan Proje - Kullanılmayan Fon

18

1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sinan Akyüz & Cafer Taşdemir: Çilek Üretimi Hayatımın Fikri Fonu’ndan aldığı 30.000TL ile Van’ın merkeze 7 km uzaklıktaki Kıratlı köyünde çilek üretimine başlayan girişimciler, ilk sene itibarı ile 7 dönüm araziye Çukurova’dan aldıkları 26bin çilek 14

fidesini ekmişlerdir. İkinci sene ürünün daha iyi olabilmesi için bu yaz sadece çiçekleri koparmakla yetinmişlerdir. Seneye hem 25bin fidelik ikinci parti ekimi yapacaklar, hem de Haziran ayı sonu itibarı ile ilk ekimlerden yaklaşık 10 ton ürün alacaklardır. Alacakları ürünü satmak için büyük alışveriş merkezlerinin manav bölümleri ve sebze-meyve halindeki komisyoncularla görüşüp anlaşmışlardır. Çileğin ekimi aşamasında Kıratlı köyündeki genç kız ve erkeklerden 12 kişi kadar çalıştırmışlarıdır; ürün toplama aşamasında da yeniden işçilerle çalışacaklardır. Diğer zamanlarda sulama vb. işleri girişimciler kendileri üstlenmektedir; bunun için Kıratlı köyünde kendilerine bir ev de yapmışlardır. AB’nin tarım hibe programlarından faydalanmak üzere, çilek tarımı ve çilek tarımı eğitim programı içeren iki ayrı proje teklifini sunmuş ve cevap beklemektedirler.

Alperen Yusuf Aybar & Emrah Önder: İnternet Üzerinden Kontör Satışı Avea Teknoloji Özel Ödülü’ne layık görülen ve 15.000TL kredi alan girişimciler, Ağustos 2008 itibarı ile işletmelerini kurarak çalışmalarına başlamışlardır. Müşteri kitleleri olan özellikle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi ile çalışmışlar ve bunun yanı sıra Teknopark’taki işletmelere de hizmet sağlar hale gelmişlerdir. Yaz döneminde yanlarında stajyer öğrenci istihdam etmiş ve öğrencilerin gelişimine destek vermişlerdir.

Ekrem Şenol Balcıoğlu: Kapari Üretimi (Kaparist – www.kaparist.com) Hayatımın Fikri Fonu’ndan aldığı 40.000TL tutarında kredi ile 2009 yılında Denizli’de işletmesini kuran girişimci, 12 işçiyi istihdam ederek faaliyete başlamıştır. Ağustos 2009 itibarı ile askerliğini yapmak için çalışmalarına ara vermiştir.

Mümtaz Demirci & Gün Karagöz: banadersver.com (Özel Dersin Adresi - www.ozel-ders.com.tr) İzmir bölgesinde özel ders vermek isteyen eğiticilerle özel ders almak isteyen öğrencileri buluşturacak sanal bir platform olarak tasarlanan banadersver.com’un başarısının ardından kurulan Özel Dersin Adresi internet sitesi, tüm Türkiye’deki özel ders arz ve talebini buluşturan bir platform olmayı hedeflemektedir. Yaz dönemi dolayısıyla işlerin yoğunluğunun azalması üzerine, her iki girişimci de kendi alanlarında bir staj için üniversitelerinin teklifi üzerine Belçika’ya gitmiştir.

Ayhan Devamlı: Söve İmalatı Şubat 2009 itibarı ile Toplum Gönüllüleri Vakfı ile sözleşmesini imzalayarak hak kazandığı 20.000TL tutarında krediyi aldı. Girişimci, işini Gaziantep’te kurmak için çalışmaları sürdürüyor.

Birim Ömer Erol: Atölye Ev (Karınca Sanat Merkezi - http://karincasanatmerkezi.blogspot.com) Hayatımın Fikri Fonu’ndan aldığı 25.000TL kredi ile Eylül 2008’de Çanakkale’de Karınca Sanat Merkezi’ni faaliyete açan girişimci akademik yıl boyunca atölyelerini sürdürmüş ve planlanan kurslara ek olarak bir de sinema atölyesi açmıştır. Yaz dönemi dolayısıyla şu anda finansal sıkıntı yaşadığını ve hizmetlerinin satışlarının durmuş olduğunu belirtmiştir. Özellikle okulların açıldığı dönemde satışlarının artacağını planlamaktadır. 15

Ömer Faruk Gençkal & İbrahim Karaman: Ped Otomatı Hayatımın Fikri Fonu’ndan aldıkları 10.000TL kredi ile 10 adet ped otomatı satın alarak Eylül 2008 itibarı ile bu alanda işletmeciliğe adım atan genç girişimciler, bu otomatları yerleştirebilmek için birçok okul, dershane ve kafe ile görüşmüşlerdir. İzmir gibi modern bir şehirde dahi bu konunun mekân sahipleri tarafından “ayıp” olarak algılanmasından yakınan gençler, yaklaşık 3.000TL zarar etmiş, bu makinelerin işletmeciliğini yapmanın zorluğuna kani olmuş ve ellerindeki makineleri satmak yolu ile elden çıkardıktan sonra işletmelerini kapatmaya karar vermişlerdir. Ortaklıklarının iyi ilerlediğini, işi kapattıktan sonra kredi geri ödemelerini takip eden süreçte farklı alanlarda birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini belirtmişlerdir.

İsmail Güler: Cenaze Hizmetleri Proje tarafından sağlanan 50.000TL tutarında kredi ile Mersin’de işini kurmaya hazırlanan girişimci mücbir sebepler nedeniyle bir süre işini kurmaya yönelik faaliyet gerçekleştirememiştir. Ağustos 2009 itibarı ile ilgili durumun ortadan kalkmış olması sebebiyle, önümüzdeki aylarda yeninden çalışmalara başlayabilecektir.

Kenan Gülsever: Buzhane Buz Üretimi Farklı alanlarda kurduğu işletmelerden daha fazla gelir elde ediyor olması dolayısıyla, genç girişimci, işletmesini kapatarak 20.000TL tutarındaki krediyi Toplum Gönüllüleri Vakfı’na iade etmek istediğini bildirmiştir.

Koray Kanber: Akademik Personel için Tatil Organizasyonu 30.000TL kredi ile desteklenen girişimci, yasal kuruluşunu gerçekleştirmek için işletme yerinin netleşmesini beklemektedir. Anadolu Üniversitesi Çarşı’da ofis kiralamayı planlamaktadır ve bunun için Rektör Yardımcısı ile görüşecektir. YKM Kampüs Kart ajanslığını ve Work & Travel yurtdışı danışmanlığını da şirketi bünyesinde yapacaktır. Bu şekilde işletmesinin faaliyet kollarını geliştirmiş olacak ve böylece hedef müşteri kitlesini de arttıracaktır.

Burak Özdoğan: Likit Kristal Teknolojisi 15.000TL kredi ile desteklenen girişimci birçok farklı müşteri ile görüşmüştür fakat henüz hiç satış gerçekleştirmemiştir. Girişimcinin ürününün çok fazla tercih edilen bir ürün olmaması ve ikame ürünlerin çok daha ucuz olması dolayısıyla ekonomik durgunluk döneminde tercih edilirliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Fakat ekonomideki durgunluğu bu şekilde bir engel olarak görmemekte ve satış faaliyetlerine devam etmektedir.

16

Gülten Şanlı: Gündüz Bakımevi ve Kreş (Parlayan Yıldızlar Kreş ve Anaokulu) Ekim 2008’de Hayatımın Fikri Fonu’ndan aldığı 30.000TL tutarındaki kredi ile Diyarbakır’da işletmesini açan girişimci ilk sene itibarı ile tam kapasite ile çalışarak 30 çocuğa hizmet vermiş ve aylık cirosunu 9.000TL tutarına taşımıştır. 7 personel istihdam ettiği için gelir ve giderleri başa baş durumdadır. Sonbahar ayları itibarı ile ikinci sezona, yeni bir sınıf daha kabul edebilecek şekilde girmek için binada bazı tadilatlar yapmayı planlamaktadır. Eğer bu tadilat gerçekleşirse, kapasiteyi 10 kişi artırarak 40 öğrenci kabul etmek mümkün olacaktır. Bu durumda, 2 yeni personeli daha işe alması gerektiğini hesaplamaktadır.

Ferhat Şen: Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Ekim 2008’de rehabilitasyon merkezini kurmak için gerekli izinleri alan girişimci, Hayatımın Fikri Fonu’ndan sağlanan 50.000TL tutarındaki kredi yeterli olmadığı için ilk sene boyunca sürücüler için psikoteknik belge veren Doğu Anadolu’taki tek olarak faaliyet göstermiş ve sermaye artırımına gitmiştir. Sağladığı kaynak ile önümüzdeki dönemde Erzurum’da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini faaliyete geçirmeyi planlamaktadır. Şimdiden 60 kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Ayrıca, bir bankanın Erzurum’da bulunan çağrı merkezi çalışanlarına yönelik eğitimler sunulması da gündemindedir.

Yusuf Şen: Balık Ağı Üretimi (Albatros Av Malzemeleri Ticareti) Hayatımın Fikri Fonu’ndan aldığı 30.000TL tutarındaki kredi ile Haziran 2009’da işletmesini kuran genç girişimci 3 işçi ile beraber balık ağı üretimine başlamıştır. Kendi ürettiği ürünleri sunduğu müşterilerin işini çok beğendiğini ve 1000’in üzerinde sipariş aldığını, ancak kısa vadede bunların ancak 100 kadarını karşılayabileceğini belirtmiştir. Kış döneminde de 300 civarı ürün üretmeyi planlamaktadır. Cezaevlerinde mahkumlarla beraber yapmayı öngördüğü üretim için gereken belgeyi henüz alamadığı için bu çalışmayı ileri dönemlere ertelemiştir. Hayatımın Fikri projesi sayesinde kendi işini kurmasından etkilenen küçük kardeşinin de, çok küçük bir sermayeyle, pizzanın hiç tüketilmediği Adana’nın bir mahallesinde pizzacı açtığını ve işlerinin çok iyi olduğunu anlatmaktadır.

Oğuz Taşpınar: Soğuk Sandviç & Salata Bar Hayatımın Fikri Fonu’ndan aldığı 30.000TL kredi ile Çanakkale’de işini kuran girişimci oldukça başarılı bir şekilde işletmesini yürütmektedir. Bir personel istihdam etmektedir. Özellikle banka personeline, öğrencilere perakende satış gerçekleştirmekte ve bununla beraber seyahat acentelerine seferleri sırasında yolcularına sunmaları için soğuk sandviç satışı yapmaktadır.

Evrim Verdioğlu: Elektrikli Çekiş Sistemleri Hayatımın Fikri Fonu’dan 40.000TL tutarında kredi alan girişimci, işletmesini Nisan 2009 tarihinde kurmuştur. Mini itici-çekici makinesinin üretim ve satışı için kurduğu işletmesinde güneş enerjisi ile elektrik üretim sistemi kurulum ve satışını da yapar hale gelmek üzere tedarikçi firmayı belirlemiş ve müşteri görüşmelerine başlamıştır. Bu şekilde prototip aşamasındaki çekici-itici makinesinin üretimi için ekstra finansman yaratması mümkün olacaktır. 17

Elif Betül Yakar: Sırma El Sanatı Projeden aldığı 25.000TL kredi ile işletme kuruluşunu gerçekleştiren girişimci, kısa zaman önce ürün çeşitliliğini arttırmış ve Madeira İplik’in satış temsilciliğini almıştır. Bazı müşterilerinden ürünlerin daha ucuza mal edilmesi için toplu ve makine üretimi siparişler almıştır. Müşteri ile anlaşma sağlandığı taktirde girişimci bu ürünleri fasonda yaptıracaktır. Şu anda gelir ve giderleri başa baş durumdadır.

Ali Yeşiltaş: Elektrik Üreten Zayıflama Bisikleti Yarattığı ürünü daha da geliştirerek patent alması için 10.000TL tutarında hibe içeren İnovasyon Ödülü’ne layık bulunan girişimci, ürünün Türkiye’deki hakları için Avustralya’daki ilgili kuruluşa başvurusunu yapmıştır. Üretimin finansmanı için ürünün tanıtımına ağırlık vererek işadamlarından ve Enerji Bakanlığından destek almayı planlamaktadır.

Hasan Yıldız: Eğitim Deney Seti (Didaktik Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi – www.didaktik.com.tr) Girişimci, Hayatımın Fikri Fonu’ndan aldığı 35.000TL tutarında kredi ile işini kurmadan önce aynı proje ile KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi’ne de başvurmuştur. Haziran 2009’da KOSGEB başvurusunun olumlu sonuçlanması üzerine, Yıldız Teknik Üniversitesi KOSGEB TGM’de ofisini açarak limited şirketini kuran girişimci, kardeşi ile ortak olmuştur. Sermaye artırmaya ihtiyacı olduğu takdirde KOSGEB aracılığıyla da kredi alabilecektir. Eğitim deney seti üretiminin yanı sıra, eğitim kurumlarına yönelik olarak öğrencilerin uzaktan erişimle sanal deneyler yapmak üzere kullanabileceği web tabanlı yazılımlar geliştiren bir Amerikan firması ile de görüşmeleri sürdürmektedir. Önümüzdeki aylarda, eğitim yazılımları üzerine çalışan şirketlerin katılacağı bir toplantıya iştirak etmek üzere yurt dışına bir seyahat gerçekleştirilmesi söz konusudur.

2009 GİRİŞİMCİLERİ Proje kapsamında 2008-2009 akademik yılı içinde 10 üniversitede gerçekleşen eğitim ve danışmanlık programı sonucunda, 103 genç tarafından hazırlanan 76 iş planı tamamlandı; bunlar içinden 44 genç tarafından hazırlanmış 30 tanesi finale kaldı. Girişimci Destek Programı’ndan faydalanmaya hak kazanan genç girişimciler Eylül ayı içinde yapılacak Proje Sergisi ve Girişimcilik Kurulu Değerlendirmesi ile belirlenecek. Finale kalan iş fikirleri, tarım, hayvancılık, interaktif pazarlama, kimya, eğlence, enerji, ticaret, üretim gibi çeşitli faaliyet kollarından geldi. İş planlarını tamamlayan 103 gencin tamamına sertifika verilecek. Abant İzzet Baysal, Anadolu, Çanakkale Onsekiz Mart, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Trakya üniversiteleri ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Toplum Gönüllüleri Vakfı arasından imzalanmış olan protokoller sayesinde, bu üniversitelerden projeye katılarak iş planlarını tamamlamış olan gençlere, sertifikaları, üniversitelerinden de onaylı olarak sunulacak.

18

Girişimci Destek Programı çerçevesinde 2009 yılında, Hayatımın Fikri Fonu genç girişimcilerin iş fikirlerine 620.000TL tutarında kredi verecek.

DİĞER GİRİŞİMCİLER Hayatımın Fikri - Gençlik için Girişimcilik Projesi kapsamında aldığı eğitimlerle oluşturduğu iş planlarını Girişimci Destek Programı’ndan faydalanmadan hayata geçiren genç girişimciler de, kendilerinin gönüllü olarak ilettiği bilgiler doğrultusunda takip edilmektedir. 2007 yılında Proje Sergisine katılan genç girişimcilerden 3’ü, takip eden yıllarda kendi işlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirmişlerdir.

Anıl Fil: Otomobil Ses Güçlendirme Sistemi Proje kapsamında aldığı eğitimlerle yeni bir iş fikrini projelendiren girişimci, 2007 yılı itibarı ile Eskişehir’de bir Özel Ders Merkezi açmış ve öğrenciliği süresince 2 sene bu işletme ile faaliyet göstermiştir. Üniversiteden mezun olacağı 2009 yılından sonra, özel ders işini sonlandırarak, ortaklarıyla birlikte kendi uzmanlığı olan istatistiksel veri analizi üzerine yine Eskişehir’de bir işletme açmayı planlamaktadır.

İlkay Şenli & Saniye Karaduman: Gelin Danışmanlığı ve Organizasyon Hizmeti İş planının ortaklarından Saniye Karaduman, kendi mesleği olan avukatlığı sürdürmektedir. Hayatımın Fikri projesi eğitimleri ile oluşturduğu iş planından hareketle 2007 yılında Eskişehir’de işletmesini kurmuş olan İlkay Şenli ise, küresel ekonomik kriz dolayısıyla işletmesini kapatarak askerlik hizmetini gerçekleştirmeyi tercih etmiştir.

Hakan Türkmen: Mobilya Dekorasyon Üretimi (Dekomar) Proje eğitimlerinden edindiği bilgi ve beceriler Kahramanmaraş’taki mevcut aile işletmesini geliştirerek büyüten genç girişimci, Türkiye’nin çeşitli illerindeki müşterilerle çalışmanın yanı sıra, önümüzdeki dönemde Kuzey Irak’ta (Erbil) da bir showroom açarak pazarını genişletmeyi hedeflemektedir.

19

ÖNERİLER
Projenin ilk girişimcilerini belirlediği 2006 yılından bu yana geçen üç senelik süreç, genç girişimcilerinin işlerini kurma döneminde takibine dair zorlukların da yaşandığı bir dönem oldu. Bilhassa, kredi sözleşmelerinin imzalanmasını takiben iki yıl süren geri ödemesiz dönem boyunca girişimcilerle irtibatın sürdürülmesi için çok önemli olan Girişimci Takip Raporlarının toplanmasında yaşananlar, Girişimci Destek Programı ve Girişimci Takip Sistemi’nde birtakım değişiklikleri gündeme getirdi. Buna göre: Girişimci Destek Programı

-

Hayatımın Fikri Fonu’nun kullanımı için Toplum Gönüllüleri Vakfı ile genç girişimciler arasında imzalanan kredi sözleşmeleri 2009 yılı itibarı ile revize edilecek. Yapılacak değişiklikler ile, kredilerin genç girişimcilere defaten aktarılması yerine harcama belgeleri karşılığında ödenmesi temin edilecek. Girişimcilik Kurulu üyelerinin Yönderlik Programı kapsamında genç girişimcilerle kurdukları ilişkinin çerçevesinin netleştirilmesi amacıyla “Girişimcilik Kurulu Etik Kuralları” kurul üyeleriyle paylaşılacak; üyeler, bu kuralları, altına imza atarak desteklemeye davet edilecek.

-

Girişimci Takip Sistemi

-

Girişimcilerin, işletmelerindeki güncel durumu üç ayda bir proje ekibiyle paylaşması için kullanılan İşletme Takip Raporu, mali tablo ve bilançoları içerecek şekilde geliştirilecek. Böylelikle kredi geri ödemelerinde yaşanabilecek sorunların önceden öngörülebilmesi ve önlem alınması mümkün olacak. Takip Raporlarının düzenli olarak girişimcilerden alınabilmesini temin etmek için kredi sözleşmesinde değişiklik yapılarak, raporlamanın geciktiği durumlarda kredinin henüz girişimciye ödenmemiş olan kısmının Girişimcilik Kurulu kararıyla askıya alınabilmesi hususu eklenecek.

-

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful