You are on page 1of 2

EJERCICIOS DE FACTORIZACIÓN

Factorización por Factor Común

´ )
´ )
´ )
´ )
´ )
´ ) ´ ) ´ )
´ ) ´ )´ )
´ ) bm ax b a a ab m ab bx a b a ab b a
a x x a x
y x x x y x x
y x axy x a x a y x a y x a
y y x xy y x y x y x y x y x
b b a ab a a ab a ab a
x x x x x x
m n m m n m
4 8 5 6 3 - Resp. 4 8 5 6 3 . 8
2 1 1 - Resp. 1 2 1 . 7
2 3 2 ( - Resp. 2 2 2 3 . 6
4 2 3 31 - Resp. 124 - 62 93 - 5.
5 3 1 2 8 - Resp. 40 24 8 16 . 4
8 5 4 3 3 - Resp. 24 b 15 12 9 - 3.
1 - Resp. - 2.
2 35 - Resp. 70 35 . 1
2 2 2 2 3 2
2 2 2 2 2 3 2 2 3
2 2 2 3 2 4 4 2 2 3
3 2 2 3 2 3 2
4 2 3 7 5 3
3 2 3 3 2
p
p
p
p
p
p
p
pFactorización por diferencia de cuadrados

´ )´ )
´ )´ )
´ )´ )
´ ) ´ )´ )
´ ) ´ ) ´ )´ )
¦
'
+

'

¦
'
+

'

+ ÷
¦
¦
'
+

'

¦
¦
'
+

'

+ ÷
+ + ÷ + +
+ ÷ +
¦
'
+

'

¦
'
+

'

+ ÷
+ ÷
+ ÷
+ ÷
5
1
5
1
- esp.
25
1
. 8
9
7
9
7 - esp.
81
49 . 7
2 2 2 - esp. 2 . 6
3 - esp. 4 . 5
3
1
2
3
1
2 - esp.
9
1
4 . 4
7 7 - esp. 49 . 3
11 5 11 5 - esp. 121 25 . 2
- esp. . 1
2 2 4 2
6
5
6
5
12
10
2 2
2 2
2
6 5 3 6 5 3 12 10 6 2
2 2 4 2
4 4 2 8 2
n n n n n n
x
n
x
n
x
n
n n n
b a b a b a
b
a
b
a
b
a
a x a x x a
y x y x y x x
x x x
a z xy a z xy a z y x
xy xy y x
c ab c ab c b a


Factorización por cuadrado perfecto

´ ) ´ )
´ ) ´ )
4
8) 4 4 ) 4
2 ) 7
3 36
25
25
1
) 3
49 14 1 ) 6 144 24 ) 2
81 198 121 ) 5 25 70 49 ) 1
2
2 2 4 2 2
2 2
2 4
2 4 2 4 4 2 2 2
12 6 4 2 2 3 6
b
b a a m n m m n m
b a b a a a
x x
y x y x x m x am a
x x n a n am m
Factorización de Trinomios de la forma c bx x + +
2


30 13 ) 4
40 6 ) 3
29 28 ) 2
40 13 ) 1
2
2
2
2
+

+
+
m m
n n
n n
a a

35 2 ) 8
36 5 ) 7
33 14 ) 6
60 7 ) 5
2
2
2
2


+
+
a a
x x
a a
a a

x 2 2 y.

 1 x 2a . 2 x 7.

 x 1 8. 3a 2 b 6ab 5a 3 b 2 8a 2 bx 4 ab 2 m .

.3a . p Resp.

8 x y . . a 4ab 5a b 8b 3 p Resp.

xy 1 3 x y 5 y 2 p Resp.31a x. .

x 1 x 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 p Resp.35m 2 n 3 2m . axy 2 x y 4 3 p Resp. . .

x p Resp. .( x 2.

.3 x 2 y 1 1 p Resp.

 x .

 2a p Resp.ab 3a 6 5a 2 b 8ax 4bm . .

Factorización por diferencia de cuadrados 1.a 2 b 8 c 2 2.ab 4 c ab 4 c 2 2 3 5 6 3. 4 x 2 n 1 9 2 2 2 . .25 x y 121 2 4 p esp. 49 x 2 y 6 z 10 a 12 4.

.

. p esp.

xy 11 .

xy 11 5 5 p esp. .

xy z a .

.© 2 x n ¹© 2 x n ¹ 3º 3 ºª ª p esp. . xy z 7 7 3 5 a6 1¸ 1 ¸¨ ¨ p esp.

3 x y .

x y p esp. .

a 2 x 2 .

 4 x 2 . . .© 7 a 5 n © 9 ¹© 9 ¹ ª ºª º 1 ¸¨ 1¸ ¨ p esp.© a n b 2 n ¹© a n b 2 n ¹ 5 ºª 5º ª 5.a 2 ¨ b 6 x ¸¨ 5 n b 6 x ¸ ¹© 7 a ¹ p esp.

 .x y 12 x 6.

a x .

 49 a 10 n 8. a 2 n b 4 n b 81 1 25 .x 2 7.

Factorización por cuadrado perfecto 1) 49m 6 70 am 3 n 2 25a 2 n 4 2) a 2 24 am 2 x 2 144 m 4 x 4 3) 1 25 x 4 x 2  25 36 3 2 5) 121 198 x 6 81x 12 6) 1 14 x 2 y 49 x 4 y 2 7) a 2 2a .

a b .

a b 8) a 4 a 2 b 2 b2 4 2 4) 4m.

n m 4m 2 .

n m Factorización de Trinomios de la forma x 2 bx c 1) a 2 13a 40 2) n 2 28n 29 3) n 2 6 n 40 4) m 2 13m 30 5) a 2 7 a 60 6) a 2 14a 33 7 ) x 2 5 x 36 8) a 2 2a 35 .