You are on page 1of 8

Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet Osnovi ekonomije Seminarski rad

Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta

......................Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta ___________________________________________________________________________ Beograd.................................................................... Sadržaj Uvod....................google......... 18......Sanja Janković ................................. www.......................................... 3 3 4 5 Literatura Internet: Google....................... Tržište.....................................12............... Elementi tržišta..... www...wikipedia.....com Wikipedia......................................................................................2010......org 2 ......................................................................................................................... Činioci tražnje................................

zlato). Sa preduzetničke tačke gledišta. koja je bila posledica većeg znanja specijalizovanih proizvođača i upotrebe pomoćne radne snage. Kupovali su je nakon proizvodnje i prodavali tamo gde je za njom postojala tražnja. Prvi oblici tržišta.. Cilj poslovanja preduzeća je prodaja proizvoda/usluga sa ostvarivanjem što većeg dobitka. i Prodajnog tržišta. velike količine. količinsku. R-R). važno je napraviti razliku između: Nabavnog tržišta. gde se proizvodi prodaju što uspešnije (visoke cene. Tržište Tržište je prostor.). kratki rokovi otplate. bili su sajmovi i putujući karavani. takva vrsta razmene je otežana. Danas u Srbiji možemo kupiti proizvode. vremensku.Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta ___________________________________________________________________________ Uvod Tržište se u istoriji ljudskog roda počelo razvijati zajedno sa društvenom podelom rada (specijalizacijom proizvođača). koja su preostala nakon zadovoljenja ličnih potreba) i posledične razmene proizvoda. tj.Sanja Janković . čak i vrlo udaljenim državama. koji se specijalizovao za razmenu robe. Nastala je potreba za posrednim sredstvom u razmeni.. kvalitativnu i informativno-savetničku funkciju. nastankom viškova (proizvodnjom dobara. počeo se pojavljivati i sloj trgovaca. Razmena je postala robno-novčana (R-N-R). planiranje odgovarajućih zaloga.. To je mehnizam poravnavanja cena i količina robe. Tržište se moćno razvilo zbog podele rada među narodnim privredama i preduzećima. čiju je ulogu prvobitno zauzela opšta roba od vrednosti (so. krzno. zbog lakše prenosivosti i deljivosti. raznovrsnih proizvoda. kao prostora za razmenu. na kome se sreću ponuda i tražnja za određenom robom.. a sa povećanom produktivnošću rada. gde se kupuju svi elementi poslovnog procesa po što boljim uslovima (niska cena. Prvo je nastala razmena u naturi (roba za robu. kao i pojavom novih. počeo se upotrebljavati novac.) da bi troškovi nabavke bili što niži. a kasnije. Pored proizvođača. dugi rokovi otplate. proizvedene u različitim. 3 . Za razmenu su specijalizovana trgovinska preduzeća. koja obavljaju prostornu.

brine o inflaciji.Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta ___________________________________________________________________________ Svako preduzeće se na tržištu pojavljuje u dve uloge. Svaka promena u obimu ponude ili tražnje utiče na promenu obima proizvodnje (količinu robe) i prodajne cene. Puna konkurencija omogućava donošenje zakona vrednosti. sve dok se ne uskladi sa tražnjom. daje pomoć nezaposlenim i bolesnim. tj. Pad cena bi tako uticao na smanjenje obima ponude. njihovi proizvodi su praktično identični (međusobno su tako jednaki da je kupcu svejedno gde će ih kupiti). da bi poslovni rezultat bio mnogo bolji.. koja pomaže i finansira javnu potrošnju. ali su nužno potrebne u određenom društvu. poljoprivredu. ako se niko ne bi bavio delatnostima koje ne donose dobitak. Nakon date tržišne cene. Zato je mora shvatiti kao datu i na kratak rok prilagoditi se određenim količinama.ponuđivača na prodajnu cenu će biti mnogo manji. a drugi put kao prodavac. nevidljiva ruka tržišta bi prouzrokovala veliku štetu. Ponuda i tražnja u odgovarajućoj nacionalnoj privredi nisu vidljivo usklađene. Roba. uspešniji prodavci su nagrađeni dobitkom.. Ako je tražnja za određenom robom veća od ponude. što bi pobudilo postojeće ponuđače da povećaju obim proizvodnje. jer se tržišne cene formiraju nezavisno od pojedinaca i objektivan su rezultat grupnog delovanja ponuđača i potražitelja. a uticaj pojedinca . Obim ponude će rasti. subvencionira određene privredne grane (npr. Interesi su u ta dva slučaja suprotni. jednom kao kupac. njena cena će pasti. cene će početi da rastu. uključenje preduzeća iz drugih industrijskih grana. Ako je ponuda određene vrste robe veća od tražnje za njom. U razmerama pune konkurencije. zbog previsokih troškova proizvodnje će propasti ili će se fleksibilno preusmeriti u drugu industrijsku granu. Zato je važna uloga države. sve dok se ona ne uskladi sa tražnjom. koja se ne bude mogla prodati u tim razmerama. kada je na tržištu veliki broj prodavaca. Elementi tržišta • • • • Tražnja Cena Ponuda Količina 4 .Sanja Janković . U tim razmerama slobodne tržišne privrede. a neuspešni kažnjeni gubitkom.).

Količina tražnje je količina robe koju je kupac spreman kupiti po datoj ceni. kriva tražnje opada. starost. Krivulja tražnje je grafički prikazani razmer između cene i količine tražnje. Realnu tražnju predstavljaju potrebe i želje kupaca.). moda) Ravan kupovne moći Drugi činioci (npr. koju su kupci spremni kupiti po toj ceni. 5 . npr. stanovnika. što znači da će po nižoj prodajnoj ceni kupiti veće količine robe i da će se ponašati tako da bi pridobijena korist bila što veća. Q = f (P) Ako je odnos između prodajne cene i količine tražnje u obratnom srazmeru.. Činioci tražnje: • • • • • • Cene proizvoda A Cene supstituta proizvoda A Cene komplementa proizvoda A Potrošačke reference i ukusi (subjektivni činioci..Sanja Janković . pol. br. koje su potkrepljene određenom kupovnom moći.Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta ___________________________________________________________________________ Tražnja je razmera između cene i one količine određene robe. lokacija. Pretpostavljamo da se kupci ponašaju racionalno. navike.

što znači da se nakon svake njene promene pomičemo po raznim tačkama iste krive. dok drugi uslovi ostaju nepromenjeni.. povećana kupovna moć.Sanja Janković . tj. Svi činioci kreiraju okolinu. lakše možemo razlikovati uzroke njenog povećanja ili smanjivanja. povećanje oglašavanja. Ako prebrojimo sve individualne krive tražnje. Promena drugih činioca (npr. Ako napravimo razliku između promene količine tražnje.) utiču na pomeranje krive tražnje (levo ili desno).Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta ___________________________________________________________________________ Uticaj određenih činioca se razlikuje sa aspekta vrste robe. Cena proizvoda A utiče na količinu tražnje za njom. potrošački krediti. dobijamo 6 . smanjivanje cene supstituta proizvoda A.. uslove tražnje.

Novac je specifična roba koja dobija privilegovanu društvenu funkciju da na tržištu meri i izražava vrednost svake druge robe. da bi ostvario ekstra profit. Najbrže i najlakše se trguje kada sve robe menjaju za novac. Cena je vrednost robe prikazana u novcu. kojom merimo za koliko će se promeniti količina tražnje za određenim proizvodom ako se promeni cena njegovom supstitutu ili komplimentu • • Potražnja pod ovim pojmom podrazumeva se količina nekog dobra koju su potrošači spremni kupiti po određenim cenama. zakon ponude i tražnje Smisao zakona vrednosti se ogleda u tome da svaki proizvođač teži da proizvede svoj proizvod za što manje od društveno priznatog radnog vremena. tražena količina nekog dobra smanjuje kada raste cena tog dobra. zakon vrednosti 2. Elastičnost tražnje izražava spremnost tražnje da se prilagodi promeni cene: Tako možemo zapaziti: • Cenovnu elastičnost. kojom merimo za koliko se promeni količina tražnje nakon promene realnih dohodaka kupaca Unakrsnu cenovnu elastičnost. Na cenu utiče 1. Ima ulogu opšteg ekvivalenta. 7 . Platnu elastičnost. Zakon tražnje podrazumeva da se. Oštra konkurencija na tržištu stalno tera proizvođače da smanjuju vreme potrebno za proizvodnju nekog proizvoda. Tražnja je količina dobara i usluga koje kupci žele da kupe po tržišnoj ceni. kojom merimo za koliko se menja količina tražnje nakon određene promene cene.Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta ___________________________________________________________________________ tržišnu (agregatnu) krivu tražnje. uz sve ostalo nepromenjeno.Sanja Janković . Pored zakona vrednosti na tržištu deluje zakon ponude i tražnje koji ne utiče na vrednost nego na cenu robe.

Vrste ponuda:     ponuda robe tekuće proizvodnje ponuda robe zaliha preduzeća ponuda robe iz rezerve ponuda robe iz uvoza Činioci ponude:      vrsta proizvoda namena proizvoda vreme ponude nivo razvoja proizvodnih snaga politička situacija u zemlji Zakon ponude glasi porastom cena raste i spremnost proizvođača da ponudu veću količinu proizvoda. 8 . koje znače prilagođavanje preduzeća promeni tržišta.Sanja Janković . Tržišna cena kao odnos ponude i tražnje na tržištu predstavlja za preduzeće i potrošača parametar o zbivanjima u proizvodnji i potrošnji. Ponuda je podrazumevana količina nekog dobra koju su spremni proizvesti proizvođači po određenim cenama. Osnov za funkcionisanje preduzeća su informacije o visini cena kao rezultat funkcionisanja tržišnog mehanizma i tržište. Jedinstvena ili opšta informacija o ceni proizvoda omogućava da svako preduzeće na osnovu vlastitih proizvodnih performansi i njegov poređenja sa jedinstvenom cenom utvrdi realativni položaj i na osnovu toga donese poslovne odluke.Ponuda i tražnja kao osnovni činioci tržišta ___________________________________________________________________________ Ponašanje kupca je proces u koji je uključen pojedinac ili grupa koji biraju kupuju ili koriste proizvode ili usluge ideje ili iskustva da bi zadovoljili potrebe ili želje. Sistem cena i tržište određuju većinu ekonomskih aktivnosti.