You are on page 1of 2

KERTAS KERJA PROJEK INTERVENSI-INTENSIF MATEMATIK SPM 1.

PENGENALAN Berdasarkan keputusan EXCEL 2 SPM yang telah dijalankan, peratus kelulusan pelajar Tingkatan 5 yang akan mengambil matapelajaran Matematik dalam SPM 2009 hanya 9.38%, (6 pelajar lulus daripada jumlah keseluruhan 64 orang pelajar yang menduduki penilaian tersebut). Hal ini amat membimbangkan, memandangkan hanya kira-kira sebulan lagi pelajar-pelajar ini akan menduduki SPM yang pertama kali dijalankan di sekolah ini. 2. RASIONAL Mensasarkan sekumpulan pelajar Tingkatan 5 yang telah dikenalpasti mampu dibantu untuk dilonjakkan tahap pencapaian mereka dalam matapelajaran ini. 3. MATLAMAT Kumpulan pelajar ini diharapkan lulus dengan mendapat gred C+ (Sistem lama 5C) dan ke atas (dalam matapelajaran Matematik SPM) berbanding dengan pencapaian mereka dalam penilaian yang dijalankan sebelum ini di peringkat sekolah. 4. OBJEKTIF Di akhir program diharapkan : 4.1. Pelajar-pelajar dapat menjawab minimum 30 soalan (betul) dari 40 soalan kertas 1. 4.2. Pelajar-pelajar mampu mendapat 60% jawapan betul dalam kertas 2. 4.3. Pelajar-pelajar dapat menguasai teknik menjawab soalan-soalan yang kerap ditanya. 5. KUMPULAN SASARAN Pelajar tingkatan 5 yang terlibat: 1. Alinah Pariki 2. Asrina Kampisang 3. Derrieh Leminggu 4. Dina Sakila Samin 5. Jarry Kambunan 6. Jurin Daliban 7. Milor Untalis 8. Razly Bin Eddie 9. Ria Ina Irawani Ramin 10. Yuaini Singot 11. Suziah Matingong

... Program ini akan dilaksanakan serta-merta setiap hari bermula 10 Oktober 2009 dan akan berakhir pada 10 November 2009. Penilaian pertama bagi menentukan tahap pencapaian asas kumpulan ini sebelum program... kumpulan ini akan dibawa dan dibimbing dalam sesi ulangkaji yang merangkumi kemahiran asas (Tingkatan 1-3) dan diikuti dengan ulangkaji bagi setiap tajuk dalam tingkatan 4 dan 5. Penumpuan utama akan lebih menjurus kepada tajuk-tajuk yang kerapkali dikeluarkan dalam SPM. Sesi ulangkaji ini akan memfokuskan kepada teknik menjawab soalan klon SPM tahun-tahun lepas dan ramalan bagi setiap tajuk.6. STRATEGI PELAKSANAAN Kumpulan pelajar ini akan diuji dengan 3 ujian ramalan SPM.. Program hanya boleh dianggap berjaya sekiranya terdapat peningkatan dalam setiap penilaian dan mencapai objektif program... ( MUHAMMAD SAIFUZAN BIN SAPILI ) Ketua Panitia Matematik SMK Ulu Sugut Ranau .. 8. Sebanyak 3 kali penilaian akan dilakukan........ KESIMPULAN Diharapkan program ini berjalan dengan lancar dan mendapat kerjasama daripada semua pihak bagi membantu kumpulan pelajar ini untuk mencapai keputusan dengan kualiti terbaik dalam kertas Matematik SPM 2009.... Penilaian kedua dilakukan pada pertengahan program manakala penilaian ketiga akan dilakukan sebelum program berakhir. Disediakan oleh : . 7.. Masa yang diperuntukkan bagi setiap sesi... minimum adalah 1 jam dan maksimum bergantung kepada masa terluang yang ada...... PENILAIAN Penilaian yang dijalankan menggunakan kertas Soalan Ramalan (Matematik 1&2) SPM 2009............ Langkahlangkah penyelesaian akan diterangkan secara terperinci sehingga pelajar dapat memahami sepenuhnya setiap permasalahan bagi setiap tajuk tersebut. Selepas ujian pertama dengan perbincangan jawapan dan masalah yang dilalui..