Mir

Pavla Suermondt Metka Vergnion Eva Dimčovski Lučka Koščak Li Weingerl
otvoritev

La paix

Peace

vernissage

opening night

22. junij od 18.00 do 20.00h
Misija RS pri OZN v Ženevi Rue de Vermont 37-39 1202 Genève

le 22 juin de 18.00 á 20.00h
Mission Permanente de Slovénie auprès des Nations Unies à Genève Rue de Vermont 37-39 1202 Genève

June 22nd from 18.00 to 20.00
Permanent Mission of Slovenia to UNOG Rue de Vermont 37-39 1202 Geneva

STALNO PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE ŽENEVA Rue de Vermont 37-39 1202 Genève Tel: 022/ 716 1780 Faks: 022/ 738 6665

Prijetno je ob dvajsetem rojstnem dnevu samostojne Slovenije prirediti razstavo slovenskih umetnikov, posvečeno miru. Še posebej, ker to lahko storimo v Stalnem predstavništvu Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi. Pri največji mednarodni organizaciji in v mestu, ki sta s časom postala svetovna središča iskanja miroljubnega sožitja med vsemi ljudstvi sveta. Slovenija si prizadeva dejavno sodelovati pri tem iskanju. Ne znam si predstavljati primernejše slovesnosti ob našem jubileju, kot je prikaz likovnih del slovenskih ustvarjalcev, ki so si za svoj življenjski prostor izbrali Ženevo.

Il m'est extrêmement agréable d'ouvrir l'exposition des artistes slovènes, pour honorer le 20éme anniversaire de l'indépendance de la Slovénie, dédiée à la paix. Cette joie est d'autant plus grande, puisque elle a lieu au sein de la Mission permanente de la Slovénie auprès des Nations Unies à Genève. Les Nations Unies sont la plus grande organisation internationale au monde et Genève est la ville qui est devenue le centre mondial de la recherche pour la cohabitation pacifique parmi les peuples. A cette recherche de la paix se joint également la Slovénie. Je ne peux m'imaginer une célébration plus plaisante et symbolique, pour notre jubilé, que la présentation des pièces uniques de créateurs slovènes, qui ont choisi Genève comme lieu de leur création.

It is a pleasure to open the exhibition by Slovenian artists, dedicated to peace on the twentieth anniversary of independent Slovenia. This pleasure is all the greater since it takes place in the Permanent Mission of Slovenia to the United Nations Office in Geneva. The United Nations is the largest international organization worldwide, and Geneva is the city that has become the world center in the search for peaceful coexistence among all peoples. Slovenia strives to actively contribute to this search. I cannot imagine a more appropriate and symbolic celebration of our anniversary than a display of works by Slovenian artists, who have chosen Geneva as the place of their creative work.

Matjaž Kovačič, Veleposlanik Stalni predstavnik Slovenije pri Uradu OZN v Ženevi

Matjaž Kovačič, Ambassadeur Représentant permanent de la Slovénie auprès des Nations Unies à Genève

Matjaž Kovačič, Ambassador Permanent Representative of Slovenia to the UN Office in Geneva

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.