Morfologija

- Deo nauke o jeziku - Gramatika proucava gramaticko ustrojstvo jezika, gramaticka znacenja i njihove nacine izrazavanja, pravila promene reci, tvorbe reci i njihovog spajanja u recenici. *Morfologija je deo nauke u jeziku koja se bavi recima, njihovim oblicima i tvorbom, ona govori o strukturi reci. - tvorba reci- derivatologija - nauka o vrstama reci-morfologija u uzem smislu Rec: -Fonoloska rec je rec u govoru koja se definise pomocu fonoloski uslovljenih signala(naglasak, pauze u govoru) -Orografska rec se najlakse uocava jer je jedinica pismo, to je grupa pisanih znakova koju oznacava razmak ili znak interpukcije. I dag/ idag -Morfosintaksicka (gramaticka) rec je rec posmatrana iz gramatickog ugla i takve reci su oblici promene jedne lekseme tj. rec sa svojim nastavcima za oblik. Vidim video vidis videcu -ova rec ima i leksicko i gramaticko znacenje i ucestvuje u odredjivanju granica sintaksickh upotreba. -gramaticko znacenje nije odredjeno leksickim znacenjem (briga i knjiga) -Leksicka rec iliti leksema je apstraktna jedinica kojoj pripadaju svi oblici paradigme, to je jedinica recnika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful