You are on page 1of 4

Warheim

Fantasy Skirmi sh KOROWD DZIERZB:


Dzierzby to pode Licho, ktre przyjmuj najczciej posta malutkich czerwonoczubych stworw niesionych na grzbietach czarnych ptakw, cho pojawiaj si rwnie jako sowy o wielkich oczach, w ktrych ponie nieziemskie wiato. Inne przyjmuj form skrzatw, unoszcych si na ostrych niczym brzytwa skrzydach, tudzie malekich rycerzy dosiadajcych duych owadw. Poruszaj si byskawicznie i mkn przez puszcz, by uderzy we wroga, atakujc ttnice i oczy. Niektrzy twierdz, e potrafi nawet wnika w ciaa swych ofiar i zaatakowa ich ywotne organy i porazi zmysy, wywoujc nieznony bl, a cza sem nawet mier.

Lene Elfy z Athel Loren:


ieszkacy Athel Loren s tajemniczymi istotami, a spotkanie ich poza len ojczyzn naley do rzadkoci. Nic wic dziwnego, e zewntrzny wiat niewiele ma dla nich zrozumienia. Knieja yje wasnych yciem, a jej podajcy wasnymi ciekami mieszkacy jawi si czsto istotami kaprynymi i okrutnymi. Skryte w granicach swej lenej dziedziny elfy i ich sprzymierzecy nie znaj litoci dla intruzw, siejc pord nich mier. Aczkolwiek, po prawdzie, kady akt przemocy, ktrego si dopuszcz, rwnowaony jest czynem nioscym poytek. Kompania Lenych Elfw to elitarna sia zbudowana na bazie doskonale wywiczonych ucznikw i wspierana przez tajemnicze duchy Athel Loren. Lud to nieprzewidywalny i owiany aur tajemniczoci, dbajcy jedynie o bezpieczestwo wasnego domu prastarej kniei. Tych, ktrzy w swej gupocie omiel si postawi nog w lenej dziedzinie czy te w inny sposb zagrozi witoci Athel Loren, wita nieodmiennie gniew lenych elfw, ktry przybiera form otwartej walki bd nagej zasadzki. Wszystkie bez wyjtku Lene Elfy s niedocigymi ucznikami, mistrzami, z ktrymi rwna nie moe si nikt na wiecie. Oczywicie znale pord nich mona rwnie wojownikw biegych w innych dziedzinach wojennego rzemiosa.

Bohaterowie:
Lene Elfy to wyjtkowo dumni, cechujcy si du niezalenoci obywatele Athel Loren. To wanie modele takich bohaterw tworz trzon druyny oraz stanowi o zamonoci i prestiu kompanii. Druyna Lenych elfw z Athel Loren moe posiada do szeciu bohaterw, z ktrych jeden musi peni rol przywdcy. Jednoczenie naley jednak zauway, e pitym i szstym bohaterem moe zosta, w drodze awansu, jedynie jeden ze stronnikw (wicej informacji znajduje si w ROZDZIALE XIII: KAMPANIE). Modele bohaterw, w odrnieniu od stronnikw, mog posugiwa si znacznie szerszym wachlarzem ekwipunku, mog dziery magiczn bro a take posugiwa si innymi, rzadko spotykanymi przedmiotami zdobytymi w czasie kampanii.

Wybr postaci:
Druyna Lenych elfw z Athel Loren musi zawiera nie mniej ni 3 i nie wicej ni 12 modeli. Gracz ma 500 ZOTYCH KORON, ktre musi przeznaczy na rekrutacj postaci do swojej druyny.

Bohaterowie:
SZLACHCIC: Druyn Lenych elfw z Athel Loren musi dowodzi szlachetnie urodzony elf. Szlachcic moe by tylko jeden! MAG LENYCH ELFW: Szlachcic moe liczy na rad i pomoc Maga Lenych Elfw. WIECZNY STRANIK: W szeregi druyny Lenych elfw z Athel Loren mona wcieli jednego Wiecznego Stranika. STRANIK CIEEK: W kompanii Lenych Elfw z Athel Loren moe suy jeden Stranik cieek.

Model bohatera, ktremu towarzyszy Korowd Dzierzb w fazie strzelania dysponuje dodatkowym, niezalenym od posiadanej broni dystansowej atakiem strzeleckim. Korowd Dzierzb jest atakiem strzeleckim o zasigu 18, ktre trafia na 4+ zadajc ofierze trafienie o SILE 4 z cech ora STRZELEC WYBOROWY. Bohater nie moe sta & strzela przy uyciu Korowodu Dzierzb. LAMENT PACZEK (ZAKLTY CZAR. POZIOM MOCY 5. JEDNOKROTNE UYCIE):
Te trzy nierozczne widmowe siostry budz strach w Athel Loren, gdy samo ich pojawienie zwia stuje mier. Ukazuj si najczciej pod postaci uschnitych staruch o gaziach zamiast wosw i pustych oczach, tudzie krwa wookich krukw bd trjcy skadajcej si ze staruchy, piknej kobiety i dziewczynki. Ten, kto poczuje na sobie ich wzrok wie, e koniec jest bliski.

Szlachcic:
ILO MODELI W DRUYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 1 80 ZK
Poczwszy od czasw, w ktrych elfy po raz pierwszy postawiy stop w prastarej kniei, Ksita i Ksine Athel Loren przewodz im niezmiennie podczas wojny i pokoju. Szlachta Lenych Elfw powszechnie dziedziczy swe tytuy stosownie do urodzenia, aczkolwiek zdarzy si moe, e wynosi si do godnoci wybitn jednostk. Szlachta przewodzi wsplnotom, Ksita natomiast wadaj caymi stajami puszczy i przewodz elfom, ktre zamieszkuj w granicach ich dziedzin. W przeciwiestwie do elfw z Ulthuanu i innych ras znanego nam wiata lene elfy, wyznaczajc obowizki czy to wojenne czy pokojowe, traktuj rwno przedstawicieli obu pci. W rodach szlacheckich Athel Loren, crka ma takie samo prawo dziedziczenia tytuu i pozycji jak syn wiksze nawet czasem, gdy w okrelonych wsplnotach, oddanie Ariel graniczy z fanatyzmem, a s i takie, ktre wierz, i pierwiastek eski rodzi mniej agresywnych przywdcw. Od kadego ze szlachetnie urodzonych oczekuje si, i broni bdzie swej dziedziny przed wszelkimi intruzami. Odpowiada przeto za powierzon poa puszczy i mieszkajce w niej elfy. Zadanie ochrony kniei ceduje si zwykle na Wieczn Stra i Stranikw Polany, a w czasach palcej potrzeby prosi si o pomoc lene duchy. Obowizek bronienia Athel Loren przed wszelkim zagroeniem jest dla Asrai obowizkiem witym i pierwszorzdnym. Jeliby szlachcic nie sprosta zoonej na jego barkach odpowiedzialnoci, zdarzy si moe, e jego obowizki przekazane zostan innemu. Jemu za przyjdzie porzuci dwr i bezpieczne cieki i powdrowa ku mrocznym zaktkom Athel Loren. Zaktkom, w ktrych plcz si lene szlaki, a zoliwe duchy miotaj si midzy drzewami. Niektrym nie dane wrci z tej wyprawy i y im przyjdzie w snach tylko i wspomnieniach. Inni wracaj po kilku ledwie godzinach, lecz twarze ich nosz pitno staroci minionych dekad. Naprawd nieliczni wracaj po kilku latach, odwieeni i natchnieni moc przyjt z rk samej kniei. Gdy Athel Loren wyrusza do boju, szlachta kieruje poczynaniami druyn i dowodzi zabjczym sojuszem elfw i lenych duchw. W miesicach letnich, gdy knieja jest wystarczajco silna, by stawi czoa wikszoci zagroe, wiele elfw opuszcza jej granice, by doczy do szaleczego gonu wielkich oww Oriona i odda si czystej radoci pocigu za ofiar. Nawet wtedy w Athel Loren pozostaje gar najlepszych dowdcw, gotowych stan na czele swych wsplnot i broni do ostatniego tchu lenej ojczyzny. CHARAKTERYSTYKA SZLACHCICA: SZLACHCIC SZ WW US S WT W I A CP Pocztkowa 5 5 5 3 3 1 6 1 9 Maksymalna 6 7 7 4 3 3 9 4 10 BRO/PANCERZ: Szlachcic posiada SZTYLET i ELFI UK, gracz wedle uznania moe wyposay dowdc w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU LENYCH ELFW Z ATHEL LOREN. ZASADY SPECJALNE: ZASADZKA. DOWDCA: posta (bohater lub stronnik), ktra znajduje si w odlegoci nie przekraczajcej 6 od Szlachcica, moe uy jako podstaw testu warto wspczynnika CECHY PRZYWDCZE swojego dowdcy. Naley pamita, e zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy kapitan jest Oszoomiony!, zosta Powalony na ziemi! lub Ucieka!.

Stronnicy:
STRANIK POLANY : Szlachcic moe wcieli do kompanii dowoln ilo Stranikw Polany (naley jednoczenie pamita o zasadzie ograniczajcej liczb modeli druyny Lenych elfw z Athel Loren do 12 postaci). TANCERZ WOJNY lub DRIADA: W szeregach Lenych elfw z Athel Loren moe suy maksymalnie trzech Tancerzy Wojny lub trzy Driady. JEDZIEC POLANY lub DRZEWODUCH: W kompanii moe suy maksymalnie trzech Jedcw Polany lub jeden Drzewoduch. WIELKI ORZE: Wrd Lenych Elfw z Athel Loren moe suy jeden Wielki Orze.

Natura:
NEUTRALNA.

Zasady specjalne:
W przypadku druyny Lenych elfw z Athel Loren maj zastosowanie ponisze zasady specjalne:

Dzieci kniei:
ycie spdzone w Athel Loren nieuchronnie uczy jego mieszkacw sposobw bezszelestnego i swobodnego poruszania si wrd drzew. Wszystkie modele Lenych Elfw (z wyjtkiem modeli ze zdolnoci LOT, ktre korzystaj z tego typu ruchu) ignoruj kary do ruchu przy poruszaniu si przez tereny lene.

Machiny:
RYDWAN LENYCH ELFW: Szlachcic moe wyposay Lene Elfy z Athel Loren w jeden Rydwan Lenych Elfw.

Udane rzucenie zakltego czaru sprawia, e dowolny wrogi model wybrany przez gracza (bez adnych ogranicze wynikajcych z zasigu czaru czy pola widzenia) musi wykona test CP. Nieudany test oznacza, e ofiara zaklcia traci K3 punkty W bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, Magicznej Ochrony czy te REGENERACJI. RJ PROMIENIUSZKW (TYLKO MAG LENYCH ELFW):
Promieniuszki to jarzce si nienaturalne Licho, ktre ja si czsto niewyranym, wi bla dym wiatem dowolnego praktycznie koloru. Mona je czsto ujrze, krce wok najstarszych drzew. Zdarza im si cza sem przyjmowa bardziej rea ksztaty, a lne wtedy ukazuj si najchtniej pod postaci ma lekich elfw. Dziaaj niczym gbka pochaniajca magiczn energi, nadwtlajc moc wrogich magw.

Najemne Ostrza:
Elfy z Athel Loren to dumna i nieufna rasa, ktra nawet w czasach skrajnej potrzeby bardzo rzadko zawiera przymierza z innymi nacjami. Lene Elfy mog zatrudni nastpujce Najemne Ostrza: kartograf, kupiec, owca nagrd, minstrel, skryba, skrytobjca, tileaski kusznik, zodziej, zwiadowca.

Mag Lenych Elfw ktremu towarzyszy Rj promieniuszkw generuje jedn Kostk Rozproszenia wicej, ni wskazuje na to jego poziom.

Lene Licho z Athel Loren:


Athel Loren roi si od wszelkiego rodzaju z natury kaprynych i nieprzewidywalnych duszkw. W swych prawdziwych formach s to najczciej lnice, kuliste powiaty bd widmowe ksztaty, a ilo przyjmowanych przez nie postaci moe by tak wielka, e trudno je jednoznacznie skategoryzowa. Znane s pod wspln nazw Lenego Licha, zastpw nieobliczalnych i upartych istot, ktre rwnie dobrze wyratowa mog zbkanego podrnika jak te powie go do zguby. W czasach pokoju przyjmuj chtnie formy yczliwych pomocnikw i opiekunw Athel Loren, przybierajc wygld przyjaznych i niegronych, cho generalnie skonnych do psot, stworw. Lene Elfy zostawiaj im czsto niewielkie podarunki w postaci jedzenia czy te wiecideek, by uchroni si przed ich figlami, cho po prawdzie uchronienie si przed psotami Lenego Licha jest zadaniem praktycznie niewykonalnym. Najczciej przywizuj si one do jednego z rodw czy jednej osoby i zwyczajowo kradn poywienie czy monety, plcz wosy i wyczyniaj wszelkie moliwe brewerie. Jednake Lene Licho skore jest do zoci i atwo je urazi, a to z kolei skutkuje byskawiczn zmian ich postaci w bardziej agresywne i nienawistne formy. Znale je mona w caym Athel Loren, a najczciej przywizuj si do okrelonego miejsca, elfw czy innych stworze. Czuj si w obowizku, by chroni swych gospodarzy i gromi bd wszelkimi dostpnymi im sposobami i mocami tych, ktrzy im zagraaj bd maj ze zamiary. W wyniku psot Lenego Licha w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw druyna traktowana jest tak jakby liczba modeli w kompanii bya o jeden poziom wiksza, ni ma to faktycznie miejsce.

STADO ZOWRBNIKW:
Zowrbniki pojawiaj si w niezliczonej liczbie i pozostaj napastliwymi obrocami Athel Loren, racymi swych wrogw za pomoc zatrutych strzaek i strza wielkoci igie. Znane s wrd Bretonnczykw jako rut elfw. Powiada si, e zranionego przez Zowrbniki czeka duga i bolesna mier, inni twierdz, e ich pociski zsyaj na ofiar wypeniony koszmarami sen, ktry trwa przez stulecia.

Pocztkowa liczba Punktw Dowiadczenia:


SZLACHCIC rozpoczyna gr z 20 Punktami Dowiadczenia. MAG LENYCH ELFW rozpoczyna gr z 12 Punktami Dowiadczenia. WIECZNY STRANIK rozpoczyna gr z 11 Punktami Dowiadczenia. STRANIK CIEEK rozpoczyna gr z 11 Punktami Dowiadczenia. STRONNICY rozpoczynaj gr nie posiadajc Punktw Dowiadczenia.

Lenych elfw z Athel Loren


WALKA SZLACHCIC MAG LENYCH ELFW WIECZNY STRANIK STRANIK CIEEK STRZE
LANIE

Tabela umiejtnoci

Model bohatera, ktremu towarzyszy Stado Zowrbnikw w fazie strzelania dysponuje dodatkowym, niezalenym od posiadanej broni dystansowej atakiem strzeleckim. Stado Zowrnikw jest atakiem strzeleckim o zasigu 6, ktre trafia na 4+ zadajc K3 trafienia o SILE 3 z cech ora ZATRUTY ATAK oraz MAGICZNY ATAK. Bohater moe zawsze sta & strzela przy uyciu Stada Zowrbnikw, nawet wtedy, gdy przeciwnik rozpocz szar z odlegoci mniejszej ni poowa dystansu szary (test INICJATYWY nie jest wymagany).
SPEC JALNE

AKADE
MICKIE

SIA

SZYB
KO

ZABJCZE ZOLIWCE:
Zoliwce s dzik manifestacj ktra przyjmowa moe najrniejsze i niezliczone , formy. Niektre maj kolcza cierniste koczyny i ostre niczym brzytwa pazury, inne ste przyjmuj posta malekich, skrzydlatych wojownikw uzbrojonych w maciupkie bronie. Jeszcze inne zdaj si skada z samych tylko kw i szponw, a kolejne skrywaj sw z natur za fasad pikna i niewinnoci. Kryj si w zakamarkach ubra swych gospodarzy, tudzie w dziupla i zagbieniach kory pra ch starych Drzewcw, obserwuj wszystko wok, gotowe w kadej chwili zaatakowa kadego, kto si zbliy.

Umiejtnoci specjalne:
Bohater Lenych elfw z Athel Loren, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe naby umieszczone poniej umiejtnoci specjalne. Wicej informacji na temat nauki umiejtnoci zamieszczono w ROZDZIALE VII: KAMPANIA.

Model bohatera, ktremu towarzysz Zabjcze Zoliwce w fazie walki wrcz otrzymuje +K6 ATAKW broni naturaln. ATAKI rozstrzyga si z WW i I bohatera przy SILE 1 z cech ora ZATRUTY ATAK oraz MAGICZNY ATAK.

Obcy:
yjce od tysicleci pord drzew Athel Loren Lene Elfy nigdy nie zintegroway si z ludzkim spoeczestwem tak jak zrobiy to nizioki, czy Krasnoludy. Elfy traktowane s w ludzkich osadach z du rezerw, a czasem nawet agresj wywoan strachem. Istnieje jednak grupa spoeczna, ktra w charakterystyczny dla siebie sposb widzi zysk tak, gdzie inni nawet nie chc spojrze. Gildia Kupcw, zrzeszajca rnego rodzaju handlarzy reprezentuje specyficzne podejcie do ludu Asrai. Z jednej strony handlarze oszukuj elfy, sprzedajc im towary po zawyonych cenach, starajc si zedrze z nieobeznanych w handlu Asrai jak najwicej zota, a z drugiej strony, handlarze przekonani, e elfy nie donios lokalnym wadzom, oferuj Asrai egzotyczne i czsto nielegalne towary, ktrych z pewnoci nie zaoferowaliby tak szybko innym kompaniom. W grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z ktr elfy za kady zakupiony w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce przedmiot musz zapaci podatek od uszu. I tak, warto przedmiotu ktrego cena nie przekracza 20 ZK wzrasta o kolejne K6 ZK; ekwipunek ktrego warto podstawowa oscyluje w granicach od 21 ZK do 50 ZK zostaje zwikszona o kolejne 2K6 ZK, za za przedmioty, ktrych cena podstawowa przekracza 51 ZK elfy musz dopaci kolejne 3K6 ZK. Z drugiej strony Gildia Kupcw znacznie chtniej oferuje kompanii Lenych Elfw swe towary. Asrai otrzymuj modyfikator +2 do rzutu na DOSTPNO ekwipunku, w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce.

Furia Kurnousa:
Podczas walki duch Kurnousa przepenia bohatera miercionon werw. W kadej fazie walki wrcz, w ktrej bohater nie szaruje, uzyskuje +1 ATAK.

Ochronne Tatuae:
Niektrzy z wojownikw Lenych Elfw nosz wszelkiej maci tatuae i barwy wojenne, ktre obdarzaj ich bogosawiestwem bogw. Bohater z Ochronnymi Tatuaami uzyskuje Magiczn Ochron na 6+ oraz ODPORNO NA MAGI (1).

Kawalerzysta:
Bohater potrafi jedzi konno lub na innych wierzchowcach. Dziki umiejtnoci model moe przerzuci nieudany test jedziectwa, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.

Wieczna Stra:
Zwizany przysig elf nie odstpi wyznaczonego posterunku nawet w obliczu nieuchronnej mierci. NIEZOMNY bohater jest ODPORNY NA PSYCHOLOGI. Dodatkowo automatycznie zdaje testy SAM W WALCE, nie moe Ucieka! i dosownie walczy do ostatniej kropli krwi, bez wzgldu na okolicznoci.

Lekka jazda:
Bohater podlega zasadzie specjalnej LEKKA JAZDA.

Lene licho:
Bohater, ktry zgromadzi odpowiedni ilo Punktw Dowiadczenia i w ramach rozwoju wylosuje NOW UMIEJTNO moe obaskawi jedno z Lenych Lich, ktre podaj za kompani lenych elfw. Naley zauway, e okrelone Lene Licho moe wystpowa w kompanii tylko raz. Co wicej, jeden bohater moe wybra tylko jedno Lene Licho z poniszej listy.

Zabjczy strza:
Wszystkie niemagiczne pociski wystrzelone z broni dystansowej przez bohatera ze zdolnoci zabjczy strza uzyskuj cech ora ZABJCZY CIOS przy strzale na krtki zasig.

Zwiadowca:
Bohater podlega zasadzie specjalnej ZWIADOWCA.

IRYTUJCE SIECIOPLOTKI:
Licho to przyjmuje najczciej posta podobnych pajkom stworze, ktre bez opamitania wij si wok swego gospodarza. Prbowa trafi istot pod ochron Siecioplotkw to tak, jakby prbowa przebi si przez wkna magicznego splotu.

Sztuka ucznicza Asrai:


Elfy z Athel Loren s najdoskonalszymi i najbardziej skutecznymi ucznikami w caym znanym wiecie i przewyszaj umiejtnoci nawet swych kuzynw z Ulthuanu Elfy Wysokiego Rodu. Modele Lenych Elfw uzbrojone w uki elfie nie podlegaj modyfikatorowi -1 do trafienia za strza po ruchu.

Bohater otrzymuje modyfikator +1 do Ochrony Pancerza lub Ochron Pancerza na 6+ jeli nie posiada zbroi. Ponadto, wszystkie wrogie modele atakujce bohatera w fazie walki wrcz otrzymuj modyfikator -1 do testu trafienia.

140 | S t r o n a

141 | S t r o n a

Warheim

Fantasy Skirmi sh

Mag Lenych Elfw:


ILO MODELI W DRUYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-1 60 ZK
Jak wszystkie elfy, rwnie te z Athel Loren s istotami o wrodzonych zdolnociach magicznych, ktrych wiadomo wspistnieje w rwnym stopniu na paszczynie materialnej, co i magicznej. W wikszoci przypadkw talentu tego nie da si rozwin i wyraa si on jedynie w formie przeczu i przewidywa. S jednak i tacy, ktrzy potrafi uksztatowa go w potn moc. Moc, ktrej uywanie niesie w sobie te i ryzyko, gdy surowa energia magiczna jest zmienna i niszczycielska, jeli korzysta ze lekkomylnie. Magowie Hoetha Elfw Wysokiego Rodu chroni si przed jej zgubnym wpywem poprzez rytuay i obrzdy, ktre suy maj obaskawieniu tej upionej bestii. Dla Lenych Elfw rdem ochronnej mocy pozostaje Athel Loren, ktra dziki naturalnej sieci swej wiadomoci jednoczenie kieruje poczynaniami magw i chroni ich, gdy czerpa zechc z owej potgi. Rezultatem tej relacji jest niespotykana wi, ktra czy Lene Elfy z kniej. Asrai s w pewnym sensie, podobnie jak driady, drzewce czy lene licho czci wyszej inteligencji, aczkolwiek nie ulega wtpliwoci, i zachowuj sw indywidualno w sposb, ktrego lene duchy nie znaj. Wi ta pozwala im obcowa z kniej i to dziki niej i dziki pomocy magw Ksita i Ksine mog w razie potrzeby prosi kniej o pomoc i liczy, e ich proby zostan wysuchane jedynie najpotniejsi Pieniarze Drzew potrafi wyrwa drzewca ze snu. Niektrzy, szczeglnie potni magowie potrafi wykorzysta ow wi, by zmienia ksztat samej puszczy, poczwszy od ksztatowania rosncych drzew, a skoczywszy na pltaniu lenych cieek w celu spowolnienie wroga czy przyspieszenia marszu elfw. Skutek takich przemian nie jest do koca pewny, albowiem musz najczciej wpierw przekona bd wrcz oszuka kniej, a ta niechtnie przystaje na takie proby. We wszystkich aspektach ycia Lene Elfy kieruj si rwnoci pci i dlatego cieki magii otwarte s w rwnym stopniu dla adeptw jak i adeptek Sztuki Magii. A te ostatnie, znane jako Suebnice Ariel, s zwykle potniejsze nawet od swych mskich odpowiednikw, dziki wyjtkowej wizi jaka czy Ariel z Athel Loren. Zdolno ksztatowania i kierowania kniej postrzegana jest jako wielce uyteczna nie tylko przez elfy. Cho Dzikolas pozostaje dla elfw jedynie bezuytecznym miejscem zesania wyrzutkw Athel Loren, to poda on zdolnoci Pieniarzy Drzew i gotw zrobi i obieca wszystko, byle zgodzili si mu suy. Zdarza si jednak niezwykle rzadko, by mag podda si woli tych spowitych cieniem ostpw. Mimo to, magowie naraeni s stale na podszepty Dzikolasu i strzec przed nim musz swych umysw, ju to szczeglnie w czasie zimy, gdy moc nieziemskich cieni spowijajcych polany Dzikolasu siga zenitu. Zdarza si, cho niebywale rzadko, e Lene Elfy wdaj si dobrowolnie w dyskurs z inn ras. W takich przypadkach nieodmiennie to wanie magowie peni rol dyplomatw, podrujc wraz z niewielk wit na dwory zagranicznych krlw. Celem zabezpieczenia si przed czyhajcymi w podry niebezpieczestwami, magowie powszechnie koncentruj sw moc na spleceniu ochronnych caunw, ktrymi skrywaj siebie i swych towarzyszy, oddzielajc ich od zwykych ziemskich zagroe. Podrujce kompanie zdaj si czsto pprzezroczyste i potrafi przenika przez fizyczne przeszkody. Ich korowody s nieodmiennie poywk dla opowieci okolicznego chopstwa, ktre z luboci snuje historie o widmowych podrnikach, nawiedzajcych ziemie wok Odwiecznej Kniei. CHARAKTERYSTYKA MAGA LENYCH ELFW: MAG ELFW SZ WW US S WT W I A CP Pocztkowa 5 4 4 3 3 1 5 1 8 Maksymalna 6 7 7 4 3 3 9 4 10 BRO/PANCERZ: Mag Lenych Elfw posiada SZTYLET i KOSTUR (zobacz ROZDZIA XXIII: MAGIA). ZASADY SPECJALNE: ZASADZKA. MAG: Mag Lenych Elfw zna jedno zaklcie ze znanej mu Magii Lenych Elfw z Athel Loren. Wicej informacji znajduje si w ROZDZIALE XXIII: MAGIA.

Wieczny Stranik:
ILO MODELI W DRUYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-1 55 ZK
W czasie dugich, zimowych miesicy upiona knieja Athel Loren jest najsabsza i praktycznie bezbronna. Drzewce pograj si we nie, a zwinne Driady staj si powolne i niemrawe. W tym czasie ochrona najwitszych miejsc spada na Wieczn Stra, synw i cry szlacheckich rodw Athel Loren. Zaszczytne miejsce w szeregach Wiecznej Stray czeka jedynie na tych, ktrzy dowiedli swych umiejtnoci na polu bitwy. Czekajce na nich zadania s trudne i niebezpieczne. Gdyby najazd zaskoczy Athel Loren w czas mronych miesicy, stan musz do obrony i nie mog liczy praktycznie na adn pomoc ze strony samej kniei. A sprosta musz kademu zagroeniu. I zdarza si rd przenikliwych mrozw, e zagroenie przychodzi z wewntrz, a nie spoza puszczy. Podnosz si oto Zaklte Cienie Dzikolasu, by upomnie si o zwierzchnictwo nad Dbem Wiekw. Niezalenie od tego, czy wrg jest pokrtnym duchem, szukajcym upw zwierzoczekiem, czy Wdrownym Rycerzem, Wieczna Stra musi stawi mu czoa. Kady ze stranikw jest wietnym wojownikiem, a z osignitymi podczas mudnego szkolenia umiejtnociami trudno si rwna przedstawicielom innych ras. Gdy zbior si w dostatecznej sile, tworz zabjcz i niezawodn falang, a ich wcznie o dwch ostrzach siej mier z niebywa skutecznoci. Cho gwne ich zadania przypadaj na miesice zimowe, to ich suba trwa przez cay rok, czy to w charakterze obserwatorw i rozjemcw na dworach, czy te w charakterze osobistej ochrony szlachcicw i magw. Wieczna Stra peni swe obowizki z oddaniem, gotowa powici ycie w obronie swego ksicia czy ksinej. I niewane, czy stawa im przyjdzie z jednym czy z setkami wrogw Wieczna Stra nie poddaje si nigdy. CHARAKTERYSTYKA WIECZNEGO STRANIKA: WIECZNASTRA SZ WW US S WT W I A CP Pocztkowa 5 5 4 3 3 1 5 1 8 Maksymalna 6 7 7 4 3 3 9 4 10 BRO/PANCERZ: Wieczny Stranik posiada SZTYLET i SAEARATH, gracz wedle uznania moe wyposay stranika w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU LENYCH ELFW Z A THEL LOREN. ZASADY SPECJALNE: ZASADZKA.

Stranik cieek:
ILO MODELI W DRUYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-1 55 ZK
Stranicy cieek s cichymi i mierciononymi obserwatorami szlakw, ktre wiod w gb Athel Loren. S mistrzami kamuflau, gotowymi przez wiele dni pozostawa bez ruchu w ukryciu w oczekiwaniu na sw ofiar. Najczciej drog Stranikw cieek wybieraj ci, ktrzy szkolili si na zwiadowcw, cho zdarza si te czasem, e rwnie niewyszkolony modzik usyszy w sercu zew kniei. Z czasem odkry moe, e lepiej mu w puszczy ni na onie wasnej rodziny. Opuszcza dwr na duej i duej, by spdza coraz wicej czasu pord drzew, gdzie szkoli si w swych zabjczych umiejtnociach. Wielu nie wraca z ktrej z kolejnych wypraw, albowiem s w Athel Loren zaktki niebezpieczne nawet dla elfw. Jednak ci, ktrym udaje si przetrwa, umocnieni zdobytym w ten sposb dowiadczeniem, wspinaj si na wyyny swego wyszkolenia. Samotni i maomwni Stranicy cieek potrafi opuci dwory Lenych Elfw na dugie lata, gdy czuj si w kniei jak we wasnym domu. Dziki sprytowi i zaradnoci potrafi przetrwa w lesie, zbierajc niezbdne lene pody, polujc na zwierzyn i honorujc w kadym swym dziaaniu prawa lenych duchw Athel Loren. Stranicy cieek z rzadka powracaj na dwory i unikaj innych, w tym nawet wasnych krewnych, gdy wybrana przez nich cieka ycia sprawia, e bliej im do kniei ni do innych elfw. Dugoletnie szkolenie w walce ulubion broni sprawia, e Stranik cieek dysponuje potn si ognia i potrafi wypuszcza czarnopire strzay jedna po drugiej praktycznie bez przerwy, nie tracc nic ze swej nieomylnej precyzji. CHARAKTERYSTYKA STRANIKA CIEEK: STRANIKCIE K SZ WW US E S WT W I A CP Pocztkowa 5 4 5 3 3 1 5 1 8 Maksymalna 6 7 7 4 3 3 9 4 10 BRO/PANCERZ: Stranik cieek posiada SZTYLET i UK ELFI, gracz wedle uznania moe wyposay stranika w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU LENYCH ELFW Z ATHEL LOREN. ZASADY SPECJALNE: ZASADZKA.

Stronnicy:
W druynie Lenych elfw z Athel Loren modele stronnikw przedstawiaj elfy, suce swym szlachetnie urodzonym przywdcom, reprezentowanym przez modele bohaterw. Ponadto, naley zauway e sami stronnicy nie tworz jednolitej grupy, lecz dziel si na dwie podgrupy. Pierwsz z nich reprezentuj modele Stranikw Polany oraz Tancerzy Wojny i Jedcw Polany, ktrzy w miar postpu kampanii zdobywaj dowiadczenie oraz ekwipunek, podnoszc swoje wspczynniki i umiejtnoci. Drug podgrup stanowi modele lenych duchw, czyli Driady i Drzewoduchy oraz Wielki Orze. Lene duchy i zwierzta nie zdobywaj dowiadczenia. Wszyscy stronnicy, nale do jednej z grup stronnikw liczcych od jednego do piciu modeli reprezentujcych postacie tego samego rodzaju. Modele nalece do grupy stronnikw zdobywaj tyle samo dowiadczenia oraz nabywaj te same rozwinicia co ich towarzysze.

Stranik Polany:
ILO MODELI W DRUYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0+ 45 ZK
W razie potrzeby, kady leny elf gotw odpowiedzie jest na wezwanie do obrony Athel Loren, gdy kady szkolony by w sztuce wadania dugim ukiem, odkd tylko by w stanie utrzyma go w rkach. Po osigniciu wieku dojrzaego, elf zostaje formalnie wcielony do wsplnoty Stranikw Polany i spoczywa na nim obowizek patrolowania okrelonej poaci kniei. Dziki penej harmonii z len ojczyzn, stranik jest cakowicie samowystarczalny. yje przeto, korzystajc z darw otaczajcej go natury, patrolujc kniej i stale wypatrujc intruzw. Gdy jakiego dostrzee, musi podnie alarm i czeka na wsparcie. W mgnieniu oka puszcza oyje, wypeniajc si bystrookimi elfimi owcami, ktrych celem jest odnalezienie i wyeliminowanie intruza. Wikszo z tych, ktrzy wchodz do Athel Loren ginie, nie zdajc sobie sprawy z wiszcego nad nimi niebezpieczestwa. Gdy Athel Loren rusza na wojn, Stranicy Polany stanowi krgosup tworzonych kompanii. Ich miercionone ucznicze umiejtnoci sprawi mog, e wrg rzuci si do ucieczki, zanim tak naprawd przystpi do bitwy. Kady elfi rd walczy na polu bitwy wsplnie, a niektre z bractw tworz formalne, dowodzone przez szlachcicw druyny. Najlepiej wyszkoleni i najodwaniejsi z wojownikw lenych dworw najczciej ci, ktrzy poczuli ju w sercu zew Stranikw cieek tworz grupy zwiadowcze, ktre infiltruj linie wroga i siej wrd nich zamieszanie. CHARAKTERYSTYKA STRANIKA POLANY: STRANIK SZ WW US S WT W I A CP Pocztkowa 5 4 4 3 3 1 5 1 8 Maksymalna 6 7 7 4 3 3 9 4 10 BRO/PANCERZ: Stranik polany posiada SZTYLET i UK DUGI, gracz wedle uznania moe wyposay posta w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU LENYCH ELFW Z A THEL LOREN. ZASADY SPECJALNE: ZASADZKA. CHORY: W trakcie rekrutacji modelu, kosztem kolejnych 25 zk mona awansowa jednego Stranika Polany na chorego druyny. SYGNALISTA : W trakcie rekrutacji modelu, kosztem kolejnych 20 zk mona awansowa jednego Stranika Polany na sygnalist druyny.

L e n y c h e l f w z A th e l L o r e n
BOHATEROWIE
BRO DO WALKI WRCZ
Bro wielka Kostur Miecz Saearath Sztylet Topr bojowy Wcznia 15 zk 5 zk 10 zk 30 zk 2 zk 5 zk 10 zk 15 zk 10 zk 35 zk 20 zk 15 zk 5 zk 20 zk 75 zk 5 zk 5 zk Bro wielka Miecz Sztylet Topr bojowy Wcznia

L ist a ekwip unku


STRONNICY

STRONNICY TANCERZE WOJNY


BRO DO WALKI WRCZ
15 zk 10 zk 2 zk 5 zk 10 zk 15 zk 10 zk 20 zk 15 zk 5 zk 5 zk 20 zk 3 zk 5 zk 5 zk Bro wielka Miecz Sztylet Wcznia 15 zk 10 zk 2 zk 10 zk 15 zk

BRO DO WALKI WRCZ

BRO DYSTANSOWA
Bro miotana (topory/moty)

BRO DYSTANSOWA
Bro miotana (topory/moty) uk uk dugi Oszczep Proca

BRO DYSTANSOWA
Bro miotana (topory/moty) uk uk elfi uk dugi Oszczep

PANCERZ -

PANCERZ
Lekki redni Puklerz Tarcza Hem

PANCERZ
Lekki redni Pancerz z Ithilmaru Tarcza Hem

142 | S t r o n a

143 | S t r o n a

Warheim Tancerz Wojny lub Driada

Fantasy Skirmi sh lub Jedziec Polany lub Drzewoduch lub

Tancerz Wojny:
ILO MODELI W DRUYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-3 50 ZK
Tancerze Wojny tworz zamknite trupy, ktre przemierzaj wszerz i wzdu cieki i sekretne szlaki Athel Loren. Szlaki o ktrych istnieniu wiedz nieliczni, a i nieliczni omielaj si na nie wkroczy. Otworem stoj przed nimi dwory lenych elfw, gdzie spotyka ich najwyszy szacunek, ktremu towarzyszy zazwyczaj lekki strach i ostrono. Inne Lene Elfy postrzegaj ich jako dzikich i nieprzewidywalnych i bez wtpienia maj po temu podstawy, gdy s oni wyznawcami i sugami Loeca, boga uudy, ktrego zwyczaje pozostaj tajemnic dla tych, ktrzy nie wkroczyli na prowadzc ku niemu ciek. Niektrzy zw ich Mistrzami Uczty, albowiem podczas wielkich festiwali sugi Loeca zabawiaj elfy muzyk i rytualnymi tacami, w ktrych odgrywaj histori Athel Loren. Forma takiego przekazu jest dla Lenych Elfw rwnie istotna jak bardziej konwencjonalne metody takie jak ukadanie pieni czy choby sowo pisane. Dla Tancerza Wojny nawet inny elf zdaje si porusza przeraliwie wolno, gdy kady ruch przedstawicieli rodu Loeca przechodzi w kolejny, wywoujcy nastpny i nastpny, bez zastanowienia czy premedytacji. Tancerze Wojny nie ufaj pancerzom, przyozdabiaj ciao spiralnymi wzorami i farbuj wosy na jasne kolory. Odgrywaj rol mitycznych postaci i zaartych wojownikw, a sposb poruszania si i styl ich walki jest hodem skadanym temu, kto zainspirowa ich taniec. W walce taniec niesie mier. Tancerze Wojny skacz wok przeciwnika i zmieniaj kierunek ruchu w powietrzu, by uderzy na to z tej to znw z innej strony, uprzedzaj ataki i s w stanie uchyli si przed nadlatujcymi strzaami. Ich wysublimowane umiejtnoci i gracja taca pozwala na zblienie si do wroga w kolejnych zataczanych krgach i wyprowadzenie ostatecznego uderzenia, po ktrym nastpuje wycofanie w kolejnym eleganckim piruecie, nim przeciwnik zdy zareagowa. Wielu widzie w nich chce lene demony, ulotne i nieprzystpne istoty, ktrych nie mona unicestwi czy przegna, ni kamieniem, ni stal, ni te si woli. Heroldowie Loeca stale doskonal si w swych wojennych tacach, ulubionych rytuaach na cze boga uudy. W tacu nie ma ustalonego rytmu ani te ustalonych krokw. Zamiast tego kady z tancerzy instynktownie poddaje si waciwemu wzorowi, ktry wzmacnia i uzupenia taniec reszty trupy. Efektem pozostanie nieodmiennie sie ruchw rwnie piknych i eleganckich, co zabjczych. Kady z tacw nie tylko odpowiada rnym aspektom potyczki, ale jest te afirmacj wiary i odzwierciedleniem przeszej historii. W ten sposb Tancerze Wojny oddaj cze wielkim triumfom z przeszoci nawet wtedy, kiedy na kociach wrogw pisz stal najnowsze karty historii. CHARAKTERYSTYKA TANCERZA WOJNY: TANCE ZWO Y R JN SZ WW US S WT W I A CP Pocztkowa 5 6 4 3 3 1 6 1 10 Maksymalna 6 7 7 4 3 3 9 4 10 BRO/PANCERZ: Tancerz Wojny posiada SZTYLET i MIECZ, gracz wedle uznania moe wyposay model w dodatkowy or z LISTY EKWIPUNKU LENYCH ELFW Z ATHEL LOREN. ZASADY SPECJALNE: FANATYK, ZASADZKA. OCHRONNE TATUAE: Tancerze Wojny nosz wszelkiej maci tatuae i barwy wojenne, ktre obdarzaj ich bogosawiestwem bogw. Tancerze Wojny uzyskuj Magiczn Ochron na 6+ oraz ODPORNO NA MAGI (1). TACE CIENIA LOECA : W kadej fazie walki wrcz, w ktrej bior udzia, Tancerze Wojny wybra musz jeden z poniszych Tacw Cienia. Nie mog wybra tego samego taca w dwch nastpujcych po sobie turach tej samej walki wrcz. WIR MIERCI Kade uderzenie ostrza Tancerza Wojny wyprowadzone jest z wyjtkowa precyzj, zdoln cig gow, tudzie przeszy serce pojedynczym, zwodniczo piknym ciosem. Na czas taca, Tancerz Wojny uzyskuje zdolno specjaln ZABJCZY CIOS, a bro ktr walczy otrzymuje cech ora PRECYZYJNE UDERZENIE. BURZA OSTRZY Tancerz Wojny zasypuje przeciwnika gradem ciosw, poruszajc si przy tym z prdkoci, ktra nie pozwala wyowi kolejnych dystyngowanych ci i pchni. Na czas taca, tancerz uzyskuje +1 ATAK, a bro ktr walczy otrzymuje cech ora SZYBKI. WSTGA CIENIA Tancerz Wojny unika nieporadnych atakw przeciwnika ze zwinn gracj, a trafienie ich jest niemal niemoliwe. Na czas taca Tancerz Wojny uzyskuje Magiczn Ochron na 4+, a bro ktr walczy otrzymuje cech ora PARUJCY. UTKANA MGA Wijce si ruchy taca rozpraszaj i dekoncentruj przeciwnika, pozwalajc Tancerzowi Wojny na wyprowadzenie ciosu, nim przeciwnik zdy zareagowa. Na czas taca, Tancerz Wojny ma prawo uderza jako pierwszy. Jeli przeciwnik ma rwnie tak zdolno, o pierwszestwie zadecyduje porzdek I. Jeeli modele posiadaj tak sam warto wspczynnika I, o kolejnoci dziaa zadecyduje rzut kostk. Ponadto, bro ktr walczy Tancerz Wojny otrzymuje cech ora PRZEBICIE PANCERZA.

Driada:
ILO MODELI W DRUYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-3 50 ZK
Driady to zoliwe i gwatowne z usposobienia stworzenia o odamku lodu w miejscu serca. W duszy driady nie ma miejsca na wspczucie czy lito, nie ma miejsca na nic wicej poza bezkompromisowym oddaniem Athel Loren, oddaniem przy ktrym szczere przysigi elfw czy ludzi wypadaj nad podziw blado i aonie. Wszelka krzywda wyrzdzona kniei wyzwala ich gniew i spotyka si ze miercionon i nieuchronn zemst. Driady nie spoczn, pki agresor nie trafi w ich ramiona, gdzie jego ciao zostanie niechybnie zamane i rozszarpane. Driady potrafi zmienia ksztat i przybiera rne formy. Udaj czsto elfie panny nieziemskiej urody o kuszco pontnych ksztatach aczkolwiek ich skra ma czsto zielonkawy odcie, a z dugich powiewnych wosw stercz gazki. Zudne pikno i zwodnicze tony nieziemskich pieni pomagaj driadzie wcign ofiar gboko w kniej. Gdy tylko umys nieszcznika ulegnie cakowicie urokowi, pograjc si w pragnieniu i podaniu, driada atakuje. Spada uuda urody, a jej miejsce zajmuje bojowe, uksztatowane gniewem i nienawici potworne wcielenie. Wosy zmieniaj si w pltanin cierni, kolcw i gazi, twarz wykrzywia przeraajcy dziki grymas, ldwie wyduaj si i staj podobne konarom, a palce zmieniaj si w szpony zdolne przebi czy rozerwa ofiar na strzpy. I nim nieszcznik zdoa poj groz swego pooenia, jego krew i porwane w dzikiej wciekoci na sztuki ciao uyni godn gleb kniei. Kogo, kto z premedytacj obraziby Driad, uzna naley za kompletnego szaleca. Niestety kobiety-zjawy s kompletnie rne od zwykych miertelnikw i urazi je atwo, niezalenie od tego, czy si tego chciao czy te nie. Ten, kto obrazi driad, nie powinien liczy na to, e uda mu si powtrzy w wyczyn, a jeli udao mu si uciec przed zemst, to uzna go naley za niebywaego szczliwca, bd kogo nad podziw szybkiego. Gdy Athel Loren zmienia si w pole bitwy, driady, odpowiadajc na zew Lenych Zjaw, najstarszych i najpotniejszych przedstawicielek ich rasy, przybieraj swe bojowe wcielenia i obsadzaj flanki kompanii, by odda si krwawym owom. Szybko i gibko pozwala im byskawicznie pokona spory dystans i spa na wroga w momencie, gdy ten wanie uzna, ze jest bezpieczny. Po prawdzie, nagy, niespodziewany atak rozjtrzonych driad jest dla wroga zwykle pierwszym i ostatnim ostrzeeniem, e oto ruszya na niego potga Athel Loren. Inn tego typu przestrog bywaj znikajcy na nocnych posterunkach wartownicy, ktrych rozdarte na strzpy ciaa odnajduj si na okolicznych polanach gdy wstanie kolejny wit. CHARAKTERYSTYKA DRIADY: DRIADA SZ WW US S WT W I A CP Pocztkowa 5 4 0 4 4 1 6 2 8 Maksymalna 5 4 0 4 4 1 6 2 8 BRO/PANCERZ: Driady posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora PRZEBICIE PANCERZA. Driady nigdy nie mog uywa ora i pancerzy. ZASADY SPECJALNE: LENY DUCH, ATWOPALNO, USKOWATA SKRA (5+), STRACH, ZASADZKA.

Jedziec Polany:
ILO MODELI W DRUYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-3 120 ZK
Jedcy Polany s prawdopodobnie najlepszymi konnymi wojownikami Starego wiata. Niebyway refleks sprawia, e pozwoli sobie mog na wszelkiego typu szalone poczynania, ktre wykraczaj dalece poza moliwoci innych ras, jak choby strzelanie w ty w penym galopie rd gstwy drzew czy przebijanie si na wprost przez zaskoczon forpoczt wroga. Jedcy Polany zwykle uchodz cao z tego typu szaleczych galopad dziki wspaniaemu poczeniu ich umiejtnoci z niezachwian wiar we wasne siy. W odrnieniu od wikszoci kawalerzystw Jedcy Polany nie postrzegaj wierzchowcw jako swej wasnoci czy stworze suebnych. Zamiast tego wiele lat tworz wi, ktra zczy ma ich z rumakiem, wi, ktra wykracza poza przyja czy wizy krwi, wi ktra sprawia, e dziaaj jak jedna istota, porozumiewajc si na poziomie niedostrzegalnych dla postronnego obserwatora. Inni jedcy musz kierowa swym wierzchowcem. Jedcowi Polany wystarczy myl, by rumak zareagowa w oczekiwany sposb. W czasie pokoju Jedcy Polany wypasaj we rumaki na wielkich polach pooonych gboko w Athel Loren. Nie prowadz ich tam z obawy, e konie uciekn, gdy czca ich wi sprawia, e wierzchowce gotowe s stawi si na kade ich wezwanie. Wiod je ku dalekim polanom, by je chroni. Spord wielu cieek cielcych si pod limi Athel Loren te, ktre prowadz do pastwisk, nale do najlepiej ukrytych, a na niektre z nich wstpi mona jedynie przechodzc przez dwory Elfw. Tylko naprawd zdeterminowany lub majcy szczcie koniokrad mgby odnale drog, a i wtedy nie dane byoby mu uj ze sw zdobycz. CHARAKTERYSTYKA JEDCA POLANY: JEDZIEC SZ WW US S WT W I A CP Pocztkowa 5 4 4 3 3 1 5 1 8 Maksymalna 6 7 7 4 3 3 9 4 10 RUMAK ELFW 9 3 0 3 4 1 5 BRO/PANCERZ: Jedziec Polany posiada SZTYLET oraz UK DUGI, RUMAKA ELFW i SIODO & UPRZ, gracz wedle uznania moe wyposay kawalerzyst w dodatkowy or i pancerz z LISTY EKWIPUNKU LENYCH ELFW Z A THEL LOREN. ZASADY SPECJALNE: LEKKA JAZDA, ZASADZKA. KAWALERZYSTA : Jedziec Polany moe przerzuci nieudany test jedziectwa, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.

Drzewoduch:
ILO MODELI W DRUYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-1 150 ZK
W Athel Loren zamieszkuje wiele dziwnych i potnych istot, z ktrych wikszo jest tak stara, jak sama knieja. To one obserwuj z podejrzliwoci i nieufnoci wszystkich, ktrzy wkrocz w granice ich krlestwa. W formie duchw, stworzenia te s bezcielesne i zda si mog niczym wicej, jak tylko byszczcymi kulami wiata. Mog wszake zgodnie ze sw wol przybra fizyczn form i dowolnie zmienia sw cielesn posta. W czasach konfliktu duchy te potrafi wnikn w pnie martwych drzew i lece na ziemi konary, by stworzy z nich niem, pozbawion korzeni form o twardej skorupie, w ktrej stawi mog czoa intruzom. Gdy mija zagroenie bd zakoczy si potyczka, duchy porzuc drzewa, zmieniajc je na powrt w mroczne cienie, ktrym odebrano uprzednio darowane ycia. W ruchu kreacje te jawi si niczym przeraajca parodia czowieka, czowieka omiu stp wzrostu, poruszajcego si na skatych, powykrcanych nogach. W stanie spoczynku kolosy te nie daj adnego znaku ycia, martwe na podobiestwo pni, z ktrych powstay nic nie wskazuje na ycie, ktre drzemie w rodku drewnianej skorupy. Mimo pozorw pozostaj czujne i gotowe. Potrafi czeka z nieprzejednan cierpliwoci przez dugie tygodnie, by uderzy z zabjcz dzikoci, gdy tylko wrg podejdzie zbyt blisko. Niejeden nieuwany przechodzie zakoczy ycie w ich przeraajcych objciach. Gdy nadchodzi lato tuziny Drzewoduchw odpowiadaj na wezwanie i przyczaj si do Oriona w takt Dzikiego Gonu. W samej tylko Bretonni istniej dziesitki ludowych poda o chodzcych, wiedzionych godem drzewach, a podobne opowieci usysze mona rwnie w dalekim Kislevie. Nic dziwnego, e widok Drzewoduchw staje si ich kanw, porusza bowiem najskrytsze, pierwotne lki miertelnikw (szczeglnie tych, ktrzy pozyskiwali opa z ywych drzew). Oto las oy i upomina si o ziemie, ktre wydarto mu w cigu minionych wiekw. Gdy nachodzi jesie i cichnie Gon, duchy porzucaj przybrane formy i wracaj do Athel Loren, pozostawiajc za sob nawiedzony las martwych drzew, do ktrego zapuszczaj si jedynie najodwaniejsi. CHARAKTERYSTYKA DRZEWODUCHA: DRZEWODUCH SZ WW US S WT W I A CP Pocztkowa 5 4 0 5 5 3 3 3 8 Maksymalna 5 4 0 5 5 3 3 3 8 BRO/PANCERZ: Drzewoduchy posiadaj zdolno bro naturalna z cech ora PRZEBICIE PANCERZA. Drzewoduchy nigdy nie mog uywa ora i pancerzy. ZASADY SPECJALNE: DUY CEL, LENY DUCH, ATWOPALNO, USKOWATA SKRA (3+), STRACH, ZASADZKA.

Wielki Orze:
ILO MODELI W DRUYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-1 150 ZK
Zawsze, od narodzin rasy Elfw, midzy nimi a Wielkimi Orami istniaa braterska wi. Ta sama, rwnie silna wie, czy szlachetne ptaki z Lenymi Elfami i wiele z orlich rodzin wybiera na swoje siedziby szczyty Gr Szarych w pobliu granic z Athel Loren. Mdrzejsze i szlachetniejsze od Jastrzbi, ktre zamieszkuj w niszych partiach gr, ory s zwierztami niezwykle wyczulonymi na obecno stworw o podych sercach, do ktrych czuj bezustann odraz. Cigle wiadome wydarze rozgrywajcych si na pooonych niej ich siedzib ziemiach, s dla Elfiej szlachty staym rdem informacji o kluczowym znaczeniu. To od nich pynie z wyprzedzeniem ostrzeenie o nadcigajcym najedzie czy innym niebezpieczestwie. W rzadkich przypadkach ostatecznego zagroenia Ory mog zaoferowa si zaufanym Elfom jako wierzchowce wielki to honor dla kadego Lenego Elfa. Takie przypadki niezmiennie umacniaj wielk i dugotrwa przyja, zacieniajc wi po obu stronach, nawet po mierci. CHARAKTERYSTYKA WIELKIEGO ORA: ORZE SZ WW US S WT W I A CP Pocztkowa 2 5 0 4 4 3 4 2 8 Maksymalna 2 5 0 4 4 3 4 2 8 ZASADY SPECJALNE: DUY CEL, LOT, POTWR, WIERZCHOWIEC. TRAFIENIE Z UDERZENIA: Wielkie Ory to potne i wytrzymae wierzchowce bojowe, ktre mog spowodowa powane szkody podczas uderzenia w szeregi wroga. Jeli w dowolnej turze Wielki Orze szaruje na przeciwnika, zadaje kademu wrogiemu modelowi z ktrym styka si podstawk jedno automatyczne trafienie o SILE 4 wynikajce z impetu szary. Trafienia te zadawane s na samym pocztku walki, zanim ktrykolwiek z modeli zdy zaatakowa. Jeeli Wielki Orze uderzy w yrokopter, rydwan lub posta dosiadajc potwora, to trafienia z uderzenia rozpatrywane s przeciwko yrokopterowi, rydwanowi lub potworowi, a nigdy przeciwko postaci. Jednake kawalerzysta ma prawo zaatakowa posta w zwyky sposb. UTRZYMANIE: Oporzdzenie Wielkiego Ora wymaga sporych nakadw finansowych. W grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z ktr w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw model Wielkiego Ora liczony jest podwjnie. ZWIERZ: Pegaz nigdy nie zdobywa dowiadczenia.

144 | S t r o n a

145 | S t r o n a

Warheim

Machiny:
Machiny stanowi wyposaenie bohaterw sucych w szeregach dowiadczonych i bogatych druyn. Do najbardziej spektakularnych machin zniszczenia zaliczy naley samobiene Czogi Parowe oraz latajce yrokoptery. Jednak ich wytwarzanie jest trudne, a sekrety konstrukcji s pilnie strzeone. Inne rasy buduj szybkie rydwany, ktre mog wedrze si w szeregi wrogiej druyny i skosi j niczym zboe wyposaonymi w ostrza koami. Naley zauway, e jedynie modele bohaterw mog powozi rydwanem.

CHARAKTERYSTYKA RYDWANU LENYCH ELFW:


RYDWAN Rydwan Koo Rumak elfw Rumak elfw SZ WW US S WT W I A CP

9 9

3 3

0 0

5 3 3

4 6 3 3

4 1 1 1

4 4

1 1

5 5

Rydwan Lenych Elfw:


ILO MODELI W DRUYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-1 150 ZK
Rydwany s bojowymi wozami od wiekw uywanymi przez zamieszkujce Stary wiat Lene Elfy z Athel Loren. Rydwany Lenych Elfw z Athel Loren s dziedzictwem pozostawionym przez kolonistw z Tiranoc, ktrzy wraz z pierwszymi elfami przybyli do Starego wiata na dugo przed narodzeniem Sigmara. Smuke, pozornie kruche pojazdy, ktre posiadaj dwa koa - przymocowane do osi na ktrej wspiera si platforma, otoczona z trzech stron burtami - s znacznie szybsze i bardziej zwrotne ni toporne rydwany ludzi. Ruszanie do walki we wspaniaym rydwanie zaprzonym w dwa mige rumaki jest dla kadego elfa zaszczytem, a grzmot pdzcych k rydwanu tratujcego nikczemnego wroga, to dla Lenych Elfw widok zapierajcy dech w piersiach.

ZASADY SPECJALNE: DUY CEL. MACHINA WOJENNA: Rydwan Lenych Elfw traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, e podlega dziaaniu zakl i efektom magicznym skierowanym wanie przeciwko machinom wojennym. OCHRONA PANCERZA: Solidna konstrukcja zapewnia rydwanowi Ochron Pancerza na 4+. Ponadto, dziki solidnej konstrukcji modele wonicy i pasaerw otrzymuj modyfikator +2 do Ochrony Pancerza lub otrzymuj Ochron Pancerza na 5+ jeli nie posiadaj zbroi. OSTRZA: W trakcie rekrutacji modelu rydwanu, kosztem kolejnych 25 ZK mona wyposay rydwan w ostrza na koach. RYDWAN: Lekkie i szybkie rydwany mog przewozi wonic i 2 pasaerw wielkoci czowieka lub mniejszych (na rydwan nie moe zatem wej model na podstawce 40x40 mm i wikszej). Naley zauway, e w odrnieniu od powozw, mniejsze rydwany nie mog przewozi adnych towarw. UTRZYMANIE: Naprawa i konserwacja pojazdw oraz zaopatrzenie zwierzt pocigowych wymagaj sporych nakadw finansowych. W grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z ktr w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad sprzeday upw model pojazdu wraz z zaprzonymi zwierztami pocigowymi liczony jest podwjnie.

146 | S t r o n a