Scale de evaluare

Scale de evaluare utilizate în psihiatrie Există numeroase scale de evaluare utilizate pentru măsurarea severităţii tulburărilor psihice. Pentru depresie, cele mai frecvent utilizate scale includ: • Scala Hamilton de Evaluare a Depresiei (HAM-D) • Scala Montgomery-Âsberg de Evaluare a Depresiei (MADRS) • Scala de Depresie Geriatrică (GDS) Scala Hamilton de Evaluare a Depresiei (HAM-D) Această scală este utilizată pentru a evalua severitatea depresiei la pacienţii care au fost deja diagnisticaţi cu o tulburare afectivă. Există două variante ale scalei, care utilizează 21, respectiv 17 itemi (HAM-D21 şi HAM-D17); scala cu 17 itemi utilizează primele 17 întrebări din scala completă. Itemii au scorul curpins între 0 şi 4, cu cât scorul este mai mare, cu atât depresia este mai severă (Tabelul 1). Întrebările sunt legate de simptome precum starea de depresie, sentimente de vinovăţie, suicid, tulburări ale somnului, niveluri de anxietate şi pierderea în greutate.1 Slujba şi activităţi Necunoscut. 0= Fără dificultăţi. 1= Gânduri şi sentimente de incapacitate, oboseală sau slăbiciune asociate activităţilor, slujbei sau hobby-urilor. 2= Pierderea interesului în activitate; hobbyuri sau slubjă — fie direct raportată de către pacient, sau indirect prin apatie, indecizie şi ezitare (simte că el/ea trebuie să se forţeze să muncească sau să îndeplinească anumite activităţi). 3= Scăderea timpului petrecut efectiv efectuând activităţile sau scăderea productivităţii. 4= A încetat activitatea din pricina bolii curente. Tabelul 1. Item 7 al scalei HAM-D Scala Montgomery-Âsberg de Evaluare a Depresiei (MADRS) La origini, scala MADRS a reprezentat o subscală a Scalei Complete de Evaluare Psihopatologică , elaborată de către Montgomery şi Âsberg în anul 1979. Această scală măsoară efectul tratamentului asupra severităţii depresiei, astfel necesitând o evaluare la vizita iniţială (înainte de tratament) şi evaluări ulterioare pe durata tratamentului. MADRS măsoară severitatea unui număr de simptome pe o scală de la 0 la 6 (Tabelul 2), incluzând dispoziţia şi starea de tristeţe, tensiunea, somnul, apetitul, energia, concentraţia, ideaţia suicidară şi neliniştea.2 Tristeţe aparentă Necunoscută. 0= fără tristeţe. 2= Pare abătut/ă dar se luminează ocazional. 4= Pare trist/ă şi nefericit/ă mereu. 6= Stare extremă şi continuă de melancolie şi deznădejde. Tabelul 2. Itemul 1 din MADRS

• Scala de autoevaluare a depresiei Zung (ZSRDS). Pentru manie, scala cea mai frecvent folosită este: • Scale Young de Evaluare a Maniei (YMRS). Pentru anxietate, cea mai frecvent utilizată scală este: • Scala Hamilton de Evaluare a Anxietăţii (HAM-A). Pentru tulburarea obsesiv compulsivă (TOC), cea mai frecvent utilizată scală este: • Scala Yale-Brown de Evaluare a Tulburării Obsesiv Compulsive (Y-BOCS). Pentru schizofrenie, cele mai frecvent utilizate scale sunt: • Scala Sindromului Pozitiv şi Negativ (PANSS) • Scala scurtă de evaluare Psihiatrică (BPRS) • Scala Calgary de evaluare a Depresiei in schizofrenie (CDSS). Alte scale generale din psihiatrie includ: • Scala de Evaluare Globală a Funcţionării (GAF) • Impresia Clinica Globală (CGI).

Tabelul 5. Această scală a fost concepută pentru a măsura simptomele. Scala cu 11 itemi este destinată a fi supusă evaluării de către un medic instruit care va atribui o evaluare a severităţii pentru fiecare item pe baza unui interviu personal (Tabelul 3). nelinişte şi alte simptome fizice (Tabelul 4). discernământ Tabelul 3. 4= Extrem. interferenţa cu activităţi sociale obişnuite. pacientul dă semne vagi că ar fi mai deprimat decât de obicei. tulburări ale somnului. Scala a fost introdusă de către Max Hamilton în anul 1959 şi măsoară severitatea simptomelor precum anxietatea. activitate motorie şi energie crescute 3. dificultăţi de respiraţie. comportament distructiv-agresiv 10. tulburări de limbaj şi gandire 8. Evaluatorul trebuie să determine severitatea simptomelor făcând referinţă la criteriile particulare ale punctelor de ancorare şi trebuie să atribuie cel mai mare punct de evaluare disponibil.6 Evaluările oferă scoruri rezumate pe o scală cu 7 itemi pozitivi(Tabel 6). 0= Nu există. palpitaţii. pe o scală de 0 la 4. este identificat ca având valoarea 1. vorbirea (ritm şi cantitate) 7. 1 = Atunci când există dubii dacă pacientul este mai deznădăjduit sau trist decât de obicei. în mod normal identificată ca fiind săptămâna anterioară. 2= Moderat. negative şi de alt tip întâlnite în schizofrenie. deşi lui/ei îi lipseşte încă ajutorul sau speranţa. fiecare definit printr-o serie de simptome. Item 1 din Y-BOCS Scala Sindromului Pozitiv şi Negativ (PANSS) PANSS a fost concepută ca fiind o metodă mai riguroasă şi mai obiectivă pentru evaluarea dimensiunilor simptomelor pozitive. aspect 11. 3= Sever. Evaluarea PANSS derivă din informaţiile comportamentale adunate dintr-o serie de surse. apetit sexual 4. incluzând: observaţii din timpul interviului. şi rapoarte emise de către personalul din spital sau de către membrii familiei. Dacă itemul lipseşte. nivelurilor crescute de psihopatologie li se atribuie valori de la 2 (minim) până la 7 (extrem). gradul de nefericire. iritabilitate 6.3 1. stare euforică 2. 2= Atunci când pacientul este în mod vizibil mai preocupat de experienţele neplăcute. Itemii evaluaţi în Scala Young de evaluare a maniei Scala Hamilton de Evaluare a Anxietăţii (HAM-A) Această scală este formată din 14 itemi. 0= Stare normală. Itemul 6 din scala de evaluare HAM-A Scala Yale-Brown de Evaluare a Tulburării Obsesiv Compulsive (Y-BOCS) Aceasta reprezintă o scală bine structurată cu 10 itemi pentru evaluarea atât a severităţii cât şi a tipului de simptome prezente la pacientul cu TOC. 3= pacientul prezintă semne nonverbale clare ale depresiei şi/sau a lipsei de speranţă 4= Pacientul are o stare avansată de deznădejde sau lipsă de speranţă sau nu poate fi distras/ă de la semnele nonverbale de depresie care domină interviul. de ex.4 Este o scală utilizată des şi o modalitate acceptată pentru măsurarea rezultatului în studiile clinice. un interviu clinic. Starea de depresie Necunoscută. . Evaluările PANSS trebuie bazate pe toate informaţiile ce se leagă de o perioadă specificată. rezistenţa şi controlul. Scala include evaluări cu privire la timpul ocupat de activităţi.5 Timpul ocupat de gânduri obsesive Necunoscut. o scală cu 7 itemi negativi şi o scală generală de psihopatologie cu 16 itemi. fără ca evaluarea să fie influenţată de tipul de obsesii sau compulsii (Tabelul 5). HAM-A dispune de una din primele scale de evaluare dezvoltate pentru măsurarea severităţii simptomatologiei anxietăţii. tensiunea. Tabelul 4. conţinut 9. somnolenţă 5. 1= Uşor.Scala Young de Evaluare a Maniei Această scală este utilizată pentru a evalua severitatea bolii la pacienţii care au fost deja diagnosticaţi cu manie. starea de depresie.

insomia şi suicidul (Tabelul 8). 3. Tabelul 6. 12. Tulburări de mişcare specifice. Halucinaţii. Nu reprezintă un instrument de diagnostic. P5 Grandomanie. Scorul total 81-90 Simptome absente sau minime (ex. P4 Emoţie.8 Deznădejde Necunoscută. Itemul 2 din CDSS Scala de Evaluare Globală a Funcţionării (GAF) GAF. Dezorganizare conceptuală (incoerenţă). este posibil să fie un caz de tulburare schizoafectivă. Auto-depreciere şi sentimente de vinovăţie.P1 Delir. o versiune modificată a Scalei de Evaluare Globală (GAS). fără a face referire la interviurile anterioare. Tabelul 7. 3= Severă. 2= Moderată. 1= Uşoară. anxietatea. 16. Interpretarea scorului total se face după cum urmează: Scorul total 91-100 Funcţionare superioară într-o serie mare de activităţi. a fost elaborată doar în scopul de a evalua tabloul clinic prezent. Afect aplatizat sau inadecvat. Scala este una cantitativă. 9. 8. P3 Comportament halucinant. Conţine 16 itemi având valoarea de la 0 (nu există) la 6 (extrem de sever) şi include simptome precum grija cu privire la propriul corp. cu siguranţă este un caz de tulburare schizoafectivă. funcţionare bună în toate ariile. P6 Suspiciune/persecuţie. Scala măsoară severitatea simptomelor precum starea de depresie. 0= Absentă. Suspiciune.9 Funcţia totală a Axei V din cadrul DSM-IV este evaluată utilizând scala GAF. a apărut pentru prima oară în DSM-III-R în anul 1994. 7. În cazul stărilor de schizofrenie. eficient/ă din punct de vedere social. Retragere emoţională. Anxietate: psihică. Itemi evaluaţi la BPRS Scala Calgary de evaluare a Depresiei in schizofrenie (CDSS). nu este un caz de tlburare schizoafectivă. 13. Anxietate: somatică. 1. vinovăţia. 14. 6. Itemi de pe scala pozitivă (P) evaluaţi în PANSS Scala de Punctare Psihică Succintă (BPRS) BPRS este probabil cea mai des utilizată scală de evaluare in psihiatrie. deznădejnea. Gânduri neobişnuite. Stare depresivă. 10. anxietate uşoară înaintea unui examen). utilizând o singură măsură. fiecare evaluare trebuie efectuată independent. Interpretarea scorului total se face după cum urmează: 0-9. Exaggerated self-esteem. Aceste scale conţin itemi care nu îi diferenţiază pe pacienţii psihotici depresivi de cei nedepresivi. Peocupări somatice. CDSS a fost concepută pentru a evalua simptomele depresiei în prezenţa schizofreniei. ostilitatea şi halucinaţiile (Tabelul 7). el/ea este căutat/ă de către alte persoane datorită multiplelor calităţi pozitive pe care le deţine. problemele vieţii nu par a fi scăpate de sub control. P2 Dezorganizare conceptuală. Retard motor. starea de depresie. 5. 4. Scala GAF este evaluată ţinând cont numai de funcţionalitatea psihologică şi ocupaţională. cei 10 itemi cu privire la schizofrenie din cadrul BPRS trebuie însumaţi. 2. 10-20. 21 sau peste. Nu prezintă simptome. Tabelul 8. interesat/ă de şi implicat/ă într-o serie largă de activităţi. Necooperare. Ostilitate. 15. P7 Ostilitate. în general satisfăcut/ă . 11. O mare parte din scalele de depresie des utilizate au fost concepute pentru a evalua depresia la pacienţii non-psihotici.7 Scala a fost elaborată iniţial pentru stările de schizofreniee însă include şi simptome ale depresiei. Atunci când se utilizează în evaluări repetate (săptămânale). Această scală poate fi îndeosebi utilă atunci când progresul clinic al unui pacient trebuie evaluat în termeni globali.

(de ex. ReLiabiLity of the CPRS between the discipLines of psychiatry.10 Scala de îmbunătăţire CGI poate fi completată numai după sau pe durata tratamentului. Drug action profiLes based upon an abbreviated psychiatric rating scaLe. PsychoL Rep 1962. MatickaTyndaLe E. Acta Psychiatr Scand 1978. Gorham DR.de viaţă. Br J Psychiatry 1979. nu prezintă decât o insuficienţă uşoară în ceea ce priveşte funcţionarea socială. Meyer DA. 4. 2.The assessment of anxiety states by rating. The YaLe-Brown Obsessive-CompuLsive ScaLe. 5. third edition revised.23:5662. Price LH.. sănătos) până la 7 (extrem de bolnav). Kay SR. pp 218-22. Br J Psychiatry SuppL 1993. RockviLLe. MD: US Department of HeaLth and Human Services pubLication (ADM) 1976. 7.132:528-535. DeveLopment. Fiszbein A. Washington. Âsberg M.A rating scaLe for depression. Addington D. Br J Med PsychoL 1959. I. Addington J. Montgomery S.. Young RC. DeveLopment of a rating scaLe for primary depressive iLLness. OveraLL JE. Referinţe 1. J NeuroL Neurosurg Psychiatry 1960. Perris C. 3.6:278-296. Âsberg M. 1994.. Br J Psychiatry 1978. DC: American Psychiatric Association. use.(SuppL.22:39-44. Arch Gen Psychiatry 1989. 8. Scala Impresiei Clinice Globale (CGI) Scala CGI face referire la impresia globală pe care o denotă pacientul şi necesită experienţă clinică în ceea ce priveşte sindromul evaluat. . Lectură suplimentară American Psychiatric Association. Conceptul de îmbunătăţire face referire la distanţa clinică dintre starea actuală a pacientului şi cea de dinaintea începerii tratamentului. American Psychiatric Association. A comprehensive psychopathoLogicaL rating scaLe. Jornestedt L et aL.22:576-880. 271):5-27. Br J Soc CLin PsychoL 1967.13:261276. et aL. OveraLL JE. Dimensions of change in psychiatric symptomatoLogy. 9. Schizophr BuLL 1987.(SuppL. a rămâne în urmă cu activitatea şcolară). Scorul total 71-80 În cazul în care sunt prezente simptome. vaLidity and sensitivity. ZiegLer VE.A new depression scaLe designed to be sensitive to change. Acta Psychiatr Scand 1978. nursing and psychoLogy in depressed patients. Goodman WK. J Nerv Ment Dis 1960. Scala utilizează un singur item măsurat pe o scală cu 7 puncte.A rating scaLe for mania: reLiabiLity. The positive and negative syndrome scaLe (PANSS) for schizophrenia. Diagnostic and StatisticaL ManuaL of MentaL Disorders. Diagnostic and StatisticaL ManuaL of MentaL Disorders. Montgomery SA.133:429435. nu prezintă mai multe probleme sau griji decât cele de zi cu zi (de ex. de la 1 (‘normal’. Gorham DR.The Brief Psychiatric Rating ScaLe. ECDEU Assessment manuaL for psychopharmacoLogy.Guy W. HamiLton M. 271):29-32. and reLiabiLity. Biggs JT. Dis Nerv Syst 1961.32:50-55. HamiLton M. 10. generaL practice. acestea sunt tranzitorii şi reprezintă reacţii aşteptate la factorii de stres psihosociali. OveraLL JE. Âsberg M. o dispută ocazională cu unul din membrii familiei). 1994. HamiLton M. 6. ocupaţională sau educativă (de ex. Assessing depression in schizophrenia: the CaLgary Depression ScaLe. Rasmussen SA. fourth edition. OpLer LA. et aL.134:382-389.46:1006-1011. Washington. dificultate de concentrare după o dispută în familie). DC: American Psychiatric Association.10:799812. Montgomery SA. Gorham DR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful