You are on page 1of 173

Dizin

1 - 50. saylar
1994 - 2007
Hazrlayan:
mer Faruk erifolu
Nihan Postac

S T A N B U L

Cogito / Dizin 1-50


Hazrlayan: mer Faruk erifolu - Nihan Postac
Editr: eyda ztrk
Tasarm: Nahide Dikel
Grafik: Banu imen
Bask: -Er Ofset
Yzyl Mah. Massit 5. Cad. No: 15 Baclar/stanbul
Yap Kredi Kltr Sanat Yaynclk Ticaret ve Sanayi A.. 2007
Sertifika No: 1206-34-003513
Btn yayn haklar sakldr.
Kaynak gsterilerek tantm iin yaplacak ksa alntlar dnda
yayncnn yazl izni olmakszn hibir yolla oaltlamaz.
Yap Kredi Kltr Sanat Yaynclk Ticaret ve Sanayi A..
Yap Kredi Kltr Merkezi
stiklal Caddesi No. 161 Beyolu 34433 stanbul
Telefon: (0 212) 252 47 00 (pbx) Faks: (0 212) 293 07 23
http://www.yapikrediyayinlari.com
e-posta: ykkultur@ykykultur.com.tr
nternet sat adresi: http://yky.estore.com.tr
http://alisveris.yapikredi.com.tr
http://www.yapikredi.com.tr

Dizin

1994 - 2007

1 - Laiklik
2 - Kirlenen a
3 - Bar ve Sava
4 - Ak
5 - Dnya Byk Bir Maaza
6-7 - iddet
8 - Kent ve Kltr
9 - Yz Yln Psikanalizi
10 - Cogito, yleyse Descartes
11 - Zaman: 12ye 1 var
12 - almak: Yorar
13 - Yapay Zek
14 - Mays 68
15 - Cumhuriyet: Alkla Olmaz

25 - Nietzsche: Kayp Bir Kta


26 - akann Sras Deil
27 - Kriz: Daha Derin, Daha Eski, Daha Yaygn
28 - Arkeoloji: Bir Bilimin Katmanlar
29 - Seluklular
30 - nternet: nc Devrim?
31 - Entelekteller Gerekli mi?
32 - Hayvan: mge, Simge, Gereklik
33 - Wittgenstein: Sessizliin Grameri
34 - Semek
35 - Yeni stanbul
36 - Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe
37 - Kan, Damardan
38 - iir

16 - Yalan

39 - Avrupay Dnmek

17 - Bizans

40 - lm: Bir Topografya

18 - Bir Anatomi Dersi: Ev


19 - Osmanllar
20 - Deprem
21 - Yerli Mal, Yurdun Mal
22 - Takvim: Zamann Haritas
23 - Trkiyenin Yabanclar
24 - Oto-mobil: Bir Rntgen Denemesi

41-42 - Sonsuzluun Snrnda: I. Kant


43 - er-p
44-45 - Ten: Derinden
46 - Ezoterizm
47-48 - Derrida: Yaam Yeniden Dnrken
49 - Freud ve Kltr
50 - Bellek: ncesiz, Sonrasz

Say 1 (Yaz 1994): LAKLK


Ilgaz, Turhan, Neden Cogito?, S. 1 (Yaz 94), s. 3-4.
Cemal, Ahmet, Dnmeye Almak, S. 1 (Yaz 94), s. 5-9.
Klbay, Mehmet Ali, Laiklik ya da Bu Dnyay Yaayabilmek, S. 1
(Yaz 94), s. 13-19.
Narl, Nilfer, Trkiyede Laikliin Konumu, S. 1 (Yaz 94), s. 21-29.
ktem, Niyazi, Dinler ve Laiklik, S. 1 (Yaz 94), s. 31-47.
Arkoun, Mohammed, slami Bir Bak As inde Pozitivizm ve Gelenek, Kemalizm Olay, (ev.: Emre ktem), S. 1 (Yaz 94), s. 49-63.
Bula, Ali, slam ve Modern Zamanlarda Din-Devlet likisi, S. 1
(Yaz 94), s. 65-85.
Mert, Nuray, Laiklik Tartmas ve Siyasal slam, S. 1 (Yaz 94), 87-99.
S. J. Thomas Michel, Laisizme Katolik Bir Bak, (ev.: Deniz enge), S. 1 (Yaz 94), s. 101-107.
alar, Bakr, Trkiyede Laikliin Byk Problemi Laiklik ve Farkl Anlamlar zerine, S. 1 (Yaz 94), s. 109-115.
Batuhan, Hseyin, Laiklik Temas zerine eitlemeler, (Yaz 94), S.
1, s. 117-147.
Bartolomeo I, (Dimitrios Arkondonis), Fener Patrii ile Sylei, (Le
Monde gazetesinden ev.: Turhan Ilgaz), S. 1 (Yaz 94), s. 149-153.
Bataille, Georges, Gnah zerine Tartma, (ev.: Selahattin Hilav),
S. 1 (Yaz 94), s. 155-182.
Tufan, Hlya, Kamuoyu Aratrmalarnn Dayanlmaz Hafiflii, S. 1
(Yaz 94), s. 183-194.
Belge, Murat, Bir Uzak Ktada Deienler / Deimeyenler, S. 1 (Yaz
94), s. 195-212.
Biraud, Franois, Tanklklar Kant Deildir..., (ev.: Hlya Tufan),
S. 1 (Yaz 94), s. 214-215.
Reeves, Hubert, Astrologlarn Dar Gkyz, (Le Nouvel Observateur
dergisinden ev.: Hlya Tufan), S. 1 (Yaz 94), s. 216-218.
Broch, Henri, Zetetik Profesr, (Le Nouvel Observateur dergisinden ev.: Hlya Tufan), S. 1 (Yaz 94), s. 219-222.
Adam, Jean-Pierre, Tarihi Saptran arlatanlar, (Le Nouvel Observateur dergisinden ev.: Hlya Tufan), S. 1 (Yaz 94), s. 223-226.
Batuhan, Hseyin, Eitim ve arlatanlk, S. 1 (Yaz 94), s. 227-238.

Say 2 (Gz 1994): KRLENEN A


Cemal, Ahmet, Kapkulluundan Bireye..., S. 2 (Gz 94), s. 3-5.
Batur, Enis, Kendi Kendinin Kurdu nsan, S. 2 (Gz 94), s. 7-10.
Birand, Hikmet, Asl fet, S. 2 (Gz 94), s. 11-13.
Birand, Hikmet, Kurak, S. 2 (Gz 94), s. 15-25.
Akarsu, Bedia, nsan ve evre, S. 2 (Gz 94), s. 27-34.
Asimov, Isaac, Yeryz lyor, (ev.: Ahmet Cemal), S. 2 (Gz
94), s. 35-39.
Somersan, Semra, Trkiye evresi Allaha Emanet, S. 2 (Gz 94),
s. 41-44.

Gkda, Dursun, Ortaretim Programlarnda evre, S. 2 (Gz


94), s. 45-48.
Kl, Levend, Televizyon ya da Grnt pl, S. 2 (Gz 94),
s. 49-60.
Ilgaz, Turhan, Lunapark Aynalar ya da Basnmzdaki Kirlenmeye
Dair, S. 2 (Gz 94), s. 61-66.
Tuhan, Hlya, Kollektif Bellek ve nsan / Doa likisi, S. 2 (Gz
94), s. 67-71.
Ferry, Luc, Nazi Ekolojisi: Kasm 1933, Temmuz 1934 ve Haziran
1935 Yasalar, (ev.: Hlya Tufan), S. 2 (Gz 94), s. 73-83.
Gksel, Ali Esad, Bu Ne Sevgi Ah, Bu Ne Izdrap, S. 2 (Gz 94),
s. 85-88.
Okyay, Sevin, Salk lkesinde kinci Snf Vatanda, S. 2 (Gz
94), s. 89-92.
akr, Mustafa, Dil Kirlenmesi: Trkede Yabanc Szcklerin
Kullanm, S. 2 (Gz 94), s. 93-98.
leri, Selim, XIX. yy. Sonu-XX.yy. Ba Trk Romannda evre Yitimi, S. 2 (Gz 94), s. 99-104.
Erin, Stk M., Kltr de Kltr, Kltrde Kltr, S. 2 (Gz 94),
s. 105-110.
Steiner, George, Walter Benjamini Yardmclarndan Kurtarmak,
(ev.: Rina Eskenazi), S. 2 (Gz 94), s. 111-116.
Grsel, Nedim, Saraybosnaya Dn, S. 2 (Gz 94), s. 117-135.
Canetti, Elias, Notlardan, (ev.: Ahmet Cemal), S. 2 (Gz 94),
s. 136-145.
Mishima, Yukio, Hagakure Nasl Okunmal?, (ev.: Hlya Tufan),
S. 2 (Gz 94), s. 146-149.
Aka, Cem, Marjinal Su, Sanal Ceza, S. 2 (Gz 94), s. 150-156.
Ulay, Faruk, lk lmnden Beri Yazdklar kinci lmnden Sonra Ortaya kan Adamn Esrar, S. 2 (Gz 94), s. 157-160.
Szer, Blent, Laiklik ve Seklarizm Hakknda Baz Grler ve
Dnceler, S. 2 (Gz 94), s. 161-172.
Havel, Vaclav, Siyaset ve Bilin, (ev.: Hlya Tufan), S. 2 (Gz 94),
s. 173-185.
Karaosmanolu, Leman, Her Adm At Bir Tarih, (Sylei: Ece
Aydodu - Ali Cengizkan), S. 2 (Gz 94), s. 186-191.
Okugil, Hidayet T., Zorunlu Bir Tenkid, S. 2 (Gz 94), s. 192-196.
Tufan, Hlya, Yararl Bir Yant, S. 2 (Gz 94), s. 197-203.
Batur, Enis, Yn Dergisinden Semeler: 1960lar Trkiyesinde Bir
Anatomi Dersi, S. 2 (Gz 94), s. 206.
Bildiri, (Yn Dergisinden Semeler, Hazrlayan: Enis Batur), S. 2
(Gz 94), s. 207-209.
Avcolu, Doan, Sosyalizmden nce Atatrklk, S. 2 (Gz 94),
s. 210-214.
Soysal, Mmtaz, Aa, Hukuk ve nsan, S. 2 (Gz 94), s. 215-216.
Sosyalist Kltr Dernei-Tzk, S. 2 (Gz 94), s. 217-220.
Erim, Nihad, Eitim Davamz 15 Yl Sonra da zlm Olmayacak, S. 2 (Gz 94), s. 221-222.
Atatrkn zledii Trkiyeyi Kurabildik mi?, (Akoturum: Doan Avcolu, Yakup Kadri Karaosmanolu, Cemal Hsn Taray,

Sadun Aren, Cevat Dursunolu, Cahit Tanyol, Kemal Tahir, evket Sreyya Aydemir), S. 2 (Gz 94), s. 223-228.
Aydemir, evket Sreyya, Artk Devletilik Yetmez, S. 2 (Gz 94),
s. 229-230.
Soysal, lhami, kmazlar inde Bir Ik: Ordu, S. 2 (Gz 94),
s. 231-232.
Soysal, Mmtaz, Kar htilal, S. 2 (Gz 94), s. 233-235.
Kemal, Yaar, Demokrasi Korkusu, S. 2 (Gz 94), s. 236-237.
Arzk, Nimet, Vehbi Ko, S. 2 (Gz 94), s. 238-239.
Soysal, lhami, Gazetelerin Basma ve Satma Yar, S. 2 (Gz 94),
s. 240-241.
Karaosmanolu, Atilla, Trk isinin Durumu ve i Hareketleri,
S. 2 (Gz 94), s. 242-243.
Ycel, Can, Aydnla Yol Amelesi, (iir), S. 2 (Gz 94), s. 244.
Avcolu, Doan, Enflasyona Gidiyoruz!, S. 2 (Gz 94), s. 245.
Altan, etin, Yaasn Liberalizm, S. 2 (Gz 94), s. 246-247.
Kkmer, dris, Bizim Liberallerimiz, S. 2 (Gz 94), s. 248-250.
Kazgan, Glten, Trkiyede Laiklik zerine..., S. 2 (Gz 94), s. 251-253.
Burak, Sevim, Kafa Tutan ocuklar, S. 2 (Gz 94), s. 254-259.
Cansever, Edip, iirde Fazlalklar, S. 2 (Gz 94), s. 260.
Erdost, Muzaffer, Gen Fotorafszlar Ne Dnyorlar?, S. 2
(Gz 94), s. 261-263.

Say 3 (K 1995): BARI VE SAVA


Batur, Enis, Bar Kafesinden, S. 3 (K 95), s. 5-6.
Erasmus, Desiderius, Drt Bir Yandan ve Tm Uluslar Tarafndan
Kovulan Barn Yaknmas, (ev.: Hlya Tufan), S. 3 (K 95), s.
7-11.
Erasmus, Desiderius, Trklerle Savamal m?, (ev.: Hlya Tufan), S. 3 (K 95), s. 13-20.
Zinovyev, Aleksander, nc Dnya Savandan Sonra Dnya,
(ev.: Hlya Tufan), S. 3 (K 95), s. 21-23.
Gven, Bozkurt, Bar Kltr m? Yoksa Bar in Kltr m?,
(ev.: Selahattin zpalabyklar), S. 3 (K 95), s. 25-28.
Kkden, Uur, Bar: Bir Uygarlk Sorunu, S. 3 (K 95), s. 29-33.
Duran, Ragp, Geen Yln Savalar 17 Sava ve Milyonlarca l,
S. 3 (K 95), s. 35-42.
Belge, Murat, Souk Sava Sonras atmalar, S. 3 (K 95), s. 43-54.
ymen, Edip Emil, Savamay Reddeden Askerler, S. 3 (K 95),
s. 55-58.
Gerger, Haluk, Bar stne Hapishane Notlar, S. 3 (K 95),
s. 59-63.
Erin, Stk M., Benlikte Sava ve Bar, S. 3 (K 95), s. 65-69.
Bursal, Orhan, Yeni Dnya Dzeni, Bilim ve Sava, S. 3 (K 95),
s. 71-77.
Sertel, Sabiha, Harp ve Sulh zerine Yazlar, S. 3 (K 95), s. 79-83.
Klbay, Mehmet Ali, Von Clausewitzin Bilimsel Sava, S. 3 (K
95), s. 85-87.

Proudhon, Pierre-Joseph, Sava ve Bar, (ev.: Cneyt Akaln), S. 3


(K 95), s. 89-96.
Uygur, Nermi, Felsefenin Yntemi, nyarglar ve Giderilme Dorultular, S. 3 (K 95), s. 97-102.
Atc, Medar, Batl Kim, Batl Nerede, S. 3 (K 95), s. 103-110.
Duru, Orhan, Makine ve nsan, S. 3 (K 95), s. 111-113.
Aka, Cem, Turu Kurmann Elli Yolu, S. 3 (K 95), s. 114-116.
Lana, Italo, Antik Dnyada zgrlk, (ev.: Filiz ktem), S. 3 (K
95), s. 117-131.
Akal, Cemal Bli, Amerikann Kefi ya da Yeniadan Ortaaa Dn, S. 3 (K 95), s. 132-136.
Wolin, Richard, Jrgen Habermasla Jean-Paul Sartren Miras zerine Sylei, (ev.: Cem Aka), s. 137-140.
Jameson, Fredric, Sartre Out!, (ev.: Belma Ba), S. 3 (K 95),
s. 141-149.
Castoriadis, Cornelius, Entelekteller ve Tarih, (ev.: Hyla Tufan),
S. 3 (K 95), s. 150-155.
Tepe, Harun, Gnmz Sorunlar Karsnda Etik, S. 3 (K 95),
s. 156-160.
Yrkn, Ayda, Saldrganlk ve Ykclk, S. 3 (K 95), s. 161-174.
Soykan, mer Naci, Edebiyat Sosyolojisi ncelemeleri: A. Yntem
stne, S. 3 (K 95), s. 175-176.
Dlen, ehnaz, Edebiyat Sosyolojisi ncelemeleri: B. Uygulamalar:
Araba Sevdas, S. 3 (K 95), s. 177-181.
Dikmen, Aylin, Edebiyat Sosyolojisi ncelemeleri: B. Uygulamalar:
Bereketli Topraklar zerinde, S. 3 (K 95), s. 182-186.
Kovanlkaya, alayan, Edebiyat Sosyolojisi ncelemeleri: B. Uygulamalar: Bir Gn Tek Bana, S. 3 (K 95), s. 187-190.
Ylmaz, Levent, Eletiriyle Yzleen Kronoloji: 17. Yzyl Avrupasnda
Saf mandan Bilgi/nan kiliine Gei, S. 3 (K 95), s. 191-194.
Sivil Toplum rgtleri ve evre Kirlilii Deklarasyonu-2, S. 3 (K
95), s. 195-199.
Kutlar, Onat, Karmakln Kavranmasna Doru, S. 3 (K 95),
s. 200-206.

Say 4 (Bahar 1995): AK


Batur, Enis, Ak zerine Maraz Bir Deneme Daha, S. 4 (Bahar
95), s. 5-8.
Uygur, Nermi, Sevgi, Sevgi, Sevgi, S. 4 (Bahar 95), s. 9-19.
Altan, etin, Ak yidir Bak/Duyumunu Artrr nsann, (Sylei:
Ayfer Tun), S. 4 (Bahar 95), s. 20-23.
nsal, Artun, Aka Dair, S. 4 (Bahar 95), s. 24-28.
Okyay, Sevin, Ak Klesi, S. 4 (Bahar 95), s. 29-32.
leri, Selim, Kadn, Ak, S. 4 (Bahar 95), s. 33-36.
Aylan, Grkal, Ak Gelicek Cmle Eksikler Bitermi. Biz Niye Eksiiz Abi?, S. 4 (Bahar 95), s. 37-40.
Yakupolu, M. Mukadder, Nietzsche ve Batailleda Varolu, Ak ve
lm, S. 4 (Bahar 95), s. 41-45.

Hatemi, Hsrev, Love That Never Told Can Be, S. 4 (Bahar 95),
s. 47-51.
Yaltkaya, Korkut, Aka Dirimbilimsel Yaklam, S. 4 (Bahar 95),
s. 52-56.
Suttie, Ian D., Ak ve Nefretin Kkenleri, (ev.: Zeynep Grata)
S. 4 (Bahar 95), s. 57-58.
Gkhan, Halil, Sanatnn Bir k Olarak ntihar?, S. 4 (Bahar
95), s. 59-60.
Trker, Yldrm, Ecinsel Akn evresinde, S. 4 (Bahar 95), s. 61-63.
Aka, Cem Ak = (Karanlk), S. 4 (Bahar 95), s. 65-70.
Uyar, Tomris, Ak ve Sevda zerine eitlemeler, S. 4 (Bahar 95),
s. 71-73.
Aktun, Hulki, Akn Aknl Ya da Ortadoulu Bir Erotoman zerine Notlar, S. 4 (Bahar 95), s. 75-79.
Pala, skender, h Minel-Ak (Akn z Yurdu ve Has Bahesinde
Bir Temaa), S. 4 (Bahar 95), s. 81-102.
ubuku, brahim gah, Tasavvuf ve Sevgi, S. 4 (Bahar 95), s. 103-112.
Muhibb (Kanuni Sultan Sleyman), Emperyal Bir Ak iiri: Hrrem Sultana Gazel, S. 4 (Bahar 95), s. 113.
brahim Hakk Efendi (Erzurumlu), oulcu Bir Ak Belgesi, Aktaran: Gndz Aknc), S. 4 (Bahar 95), s. 114-117.
bn Hazm, Akn Halleri: Gvercin Gerdanlndan, (ev.: Mehmet Kank), S. 4 (Bahar 95), s. 119-123.
Gngren, lhan, Uzak-Dou Kltrnn Bir Klasii: Kama Sutra,
S. 4 (Bahar 95), s. 125-129.
Saikaku, Ihara, Be Ak Kadnndan, (ev.: Esin Talu elikkan), S.
4 (Bahar 95), s. 130-138.
Ksemendra, Yosmann El Kitab, (ev.: Esin Talu elikkan), S. 4
(Bahar 95), s. 139-146.
Rougemont, Denis de, Ak ve Sava, (ev.: Tahsin Ycel), S. 4 (Bahar 95), s. 147-162.
Simmel, Georg, Ak zerine Paralar, (ev.: Bahadr Glmez), S. 4
(Bahar 95), s. 163-187.
Febvre, Lucien, Navarra Kraliesi, (ev.: Bahadr Glmez), S. 4
(Bahar 95), s. 189-213.
Kierkegaard, Sren, Regineye Mektuplar, (Franszcadan ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 214-216.
Luhmann, Niklaus, Ak ve Evlilik: oalmann Dnyaps, (ev.:
Aye Kran), S. 4 (Bahar 95), s. 217-224.
Rony, Jrme-Antoine, Tutku-Ak, (ev.: Esin Talu elikkan), S. 4
(Bahar 95), s. 225-230.
Honor de Balzactan Madam de Bernyye, (ev.: Sema Rifat), S. 4
(Bahar 95), s. 231-232.
Voltaireden Mektuplar, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 233-234.
Diderotdan Mektuplar, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 235-237.
Napolon Bonapartetan Josephinee, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 238-242.
George Sand ve Musset, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 243-245.
Lisztten Marie DAgoultya, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95),
s. 246-247.

Mirabeaudan Sophieye, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95),


s. 248-250.
Stendhal, Ak stne, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 251-253.
Eluard, Paul, Galaya Mektuplar, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar
95), s. 255-267.
Gala, Paul Eluarda Mektuplar, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95),
s. 268-270.
Atak, Mehmet, Erksan Sinemasnda Akn Tutku Olarak Tezahr,
S. 4 (Bahar 95), s. 271-277.
Ergven, Mehmet, Tristan ve Isolde ya da lmcl Eros, S. 4 (Bahar 95), s. 279-285.
Kkden, Uur, Auschwitz Bir Kurum mu?, S. 4 (Bahar 95), s. 287293.
Argn, kr, Felsefe ocuk Oyunca Olmal, S. 4 (Bahar 95),
s. 294-297.
Soysal, Ahmet, Emmanuel Levinas zerine, S. 4 (Bahar 95),
s. 298-299.
Levinas, Emmanuel, Etik ve Sonsuz: Yz, (ev.: Ahmet Soysal),
S. 4 (Bahar 95), s. 300-302.
Genette, Grard, Yaznbilim ve Estetik, (Sylei: Yvan Leclerc,
ev.: smail Yerguz), S. 4 (Bahar 95), s. 303-309.
Gabrieli, Francesco, Friedrich II ve Mslman Kltr, (ev.: smail Yerguz), S. 4 (Bahar 95), s. 310-319.
Akaln, Cneyt, Sar Krmz, Siyah Beyaz, S. 4 (Bahar 95), s. 320-325.
Erol, Merve, Ergder Yolda: Bir Portre Denemesi, S. 4 (Bahar
95), s. 327-328.
Bayazolu, mit, Ergder Yolda Kurtarmaktan Vazgetiler,
S. 4 (Bahar 95), s. 329-331.

Say 5 (Yaz 1995): DNYA BYK BR MAAZA


Batur, Enis, Dnya Bir Byk Maaza, S. 5 (Yaz 95), s. 5-6.
Hendrickson, Robert, erilerden Grkemli Emporyumlara, (ev.:
Nevzat Erkmen), S. 5 (Yaz 95), s. 7-20.
Kozanolu, Can, Demokrasinin Beii Spermarket mi?, S. 5 (Yaz
95), s. 21-23.
Toprak, Zafer, Tretim rntleri ve Osmanl Maazalar, S. 5
(Yaz 95), s. 25-28.
Aka, Cem, Ahmet Mithat Efendiden Salah Birsele Beyolu, S. 5
(Yaz 95), s. 29-47.
Hendrickson, Robert, Macys Gimbela Sylyor mu?..., (ev.: Yurdanur Salman, S. 5 (Yaz 95), s. 48-64.
Demirkan, Tark, Dou Avrupa / Devlet Merkezcilikten nsan Merkezli Piyasa Ekonomisine..., S. 5 (Yaz 95), s. 65-69.
Belge, Murat, Londrada Alveri, S. 5 (Yaz 95), s. 71-74.
Ayta, Ercment, Orkusun nndeki Parltl Dnya: Alveri Caddeleri, S. 5 (Yaz 95), s. 75-79.
Kkden, Uur, Gen Gilbert Maazasnn Gizemi, S. 5 (Yaz 95),
s. 81-87.

Baudrillard, Jean, Bir Tketim Kuram zerine, (ev.: Osman Olcay Kunal), S. 5 (Yaz 95), s. 89-102.
Bloch, Ernst, Yeni Giysi, Aydnlatlm Vitrin, (ev.: Osman Olcay
Kunal), S. 5 (Yaz 95), s. 103-105.
Foden, Giles, Cokunluk Timsahlar..., (ev.: Haluk Menemenciolu), S. 5 (Yaz 95), s. 107-113.
Baudrillard, Jean, Fetiizm ve deoloji: Gstergebilimsel zmleme, (ev.: Necmettin Sevil), S. 5 (Yaz 95), s. 115-124.
Forty, Adrian, Ev inden Kazanm, (ev.: Yurdanur Salman), S. 5
(Yaz 95), s. 125-135.
zaydnl, Blent, Migroskop: Trk Spermarketiliinde 41 Yl,
(Sylei: Cem Aka), S. 5 (Yaz 95), s. 137-143.
Moles, Abraham A., Katalogtan, (ev.: Osman Olcay Kunal), S. 5
(Yaz 95), s. 145-146.
Moles, Abraham A., Nesneler Btn: Display, (ev.: Esra zdoan), S. 5 (Yaz 95), s. 147-156.
Baudrillard, Jean, Kredi, (ev.: Esra zdoan), S. 5 (Yaz 95), s.
157-161.
Grumbach, Didier, Hazr Giyimde Patlama, (ev.: Necmettin Sevil), S. 5 (Yaz 95), s. 163-173.
Macpherson, C.B., Post-Liberal-Demokrasi mi?, (ev.: lknur zdemir), S. 5 (Yaz 95), s. 175-187.
Karaca, Hayrettin, TEMA Vakfnn Kurulu Gayesi ve Trkiyenin Toprak Erozyonu ile Maruz Kald Tehlike, S. 5 (Yaz 95), s. 189-199.
Duru, Orhan, Hi Yok, S. 5 (Yaz 95), s. 200-202.
Ege, Ragp, Bilge Karasu ile lm, S. 5 (Yaz 95), s. 203-210.
Mahupyan, Etyen, Resmi deoloji, Siyasal slam, Fethullahlar ve
Demokratlar, S. 5 (Yaz 95), s. 211-216.
zbek, Sinan, Althusseri Okumak, S. 5 (Yaz 95), s. 217-222.
Febvre, Lucien, Sivilizasyon Bir Szcn ve Bir Fikir beinin Geliimi, (ev.: smail Yerguz), S. 5 (Yaz 95), s. 223-251.
Marcel, Gabriel, Sava Etkeni Olarak Soyutlama Anlay, (ev.:
Medar Atc), S. 5 (Yaz 95), s. 252-256.
Habermas, Jrgen, Hannah Arendtin letiimsel Erk Kavram,
(ev.: Zeynep alayan), S. 5 (Yaz 95), s. 257-268.
Couture, Jean La, Afrikal Jacques, (ev.: Emel Ergun), S. 5 (Yaz
95), s. 269-274.
Meiners, R. K. Diyalektik l Noktada: Orwell, Benjamin ve iirin
Glkleri, (ev.: Yurdanur Salman), S. 5 (Yaz 95), s. 275-292.
Leiris, Michel, mknsz Batailledan mknsz Documentsa,
(ev.: smail Yerguz), S. 5 (Yaz 95), s. 293-298.
Bazin, Louis, Trkoloji: Geici Bilano, (ev.: smail Yerguz), S. 5
(Yaz 95), s. 299-321.

Say 6-7 (K-Bahar 1996): DDET


Arendt, Hannah, iddet zerine, (ev.: Blent Peker), S. 6-7 (KBahar 96), s. 7-21.
Moses, Rafael, iddet Nerede Balyor?, (ev.: Aye Kul), S. 6-7
(K-Bahar 96), s. 23-27.

10

nsal, Artun, Geniletilmi Bir iddet Tipolojisi, S. 6-7 (K-Bahar


96), s. 29-36.
iddet zerine Bildiri, (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 6-7 (KBahar 96), s. 37-39.
Somersan, Semra, iddetin ki Yz, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 4150.
Hobart, Mark, iddet ve Susku: Bir Eylem Siyasasna Doru, (ev.:
Yurdanur Salman), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 51-64.
Lorenz, Konrad, Ecce Homo (te nsan), (ev.: Mustafa Tzel), S.
6-7 (K-Bahar 96), s. 65-77.
Caillois, Roger, Karizmatik ktidar, (ev.: Esra zdoan), S. 6-7
(K-Bahar 96), s. 79-90.
Kele, Ruen Artun nsal, Kent ve Siyasal iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 91-103.
Tezcan, Mahmut, Bir iddet Ortam Olarak Okul, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 105-108.
Ergden, Ik, rnek Bir iddet Mekn: Hapishane, S. 6-7 (KBahar 96), s. 109-116.
Keskin, Ferda, Foucaultda iddet ve ktidar, S. 6-7 (K-Bahar 96),
s. 117-122.
Baker, Ulus S. , Bilimsel Kukudan Bilimden Kukuya Doru, S. 67 (K-Bahar 96 ), s. 123-132.
Uygur, Nermi, Spinozayla Amor ntellectualis, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 133-142.
Erten, Yavuz Cahit Ardal, Saldrganlk, iddet ve Terrn Psikososyal Yaplar, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 143-163.
Lorenz, Konrad, Saldrganln Spontanl, (ev.: Mjgan ahinolu), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 165-168.
Engels, Friedrich, Tarihte iddetin Rol, (ev.: Olcay Kunal), S. 67 (K-Bahar 96), s. 169-184.
Oskay, nsal, Efendi / Kle likisi Asndan iddet ve Grnmleri zerine, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 185-195.
Tarihi Gzyle iddetin Tarihi zerine Bir Sylei, (Akoturum:
Ahmet Kuya, Halil Berktay, Zafer Toprak), S. 6-7 (K-Bahar 96),
s. 197-206.
ulcu, Murat, Mafia ve iddet: Mafios Oluumunda iddet Unsuru, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 207-213.
Dnmezer, Sulhi, ada Toplumda iddet ve Mafia Sular, S. 67 (K-Bahar 96), s. 215-220.
Mitscherlich, Alexander, Zulm stne Savlar, (ev.: Necmettin
Sevil), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 221-236.
Archer, Dane Rosemary Gartner, Bar Dnemi Kayplar: Savaa
Katlmayanlarn iddet eren Davranlarnda Savan Etkisi,
(ev.: Aysun Babacan), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 237-251.
Ay, Taner, Punk Grsel slubundaki Gamal Ha, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 253-255.
Lainer, mer, Bir Modern a Pratii Olarak Terr, S. 6-7 (KBahar 96), s. 257-260.
Coady, C.A.J., Terrn Ahlak, (ev.: Aysun Babacan), S. 6-7 (KBahar 96), s. 261-278.

11

Walter, E.V., Montesquieuden Terristlere iddet Politikalar,


(ev.: pek Babacan), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 279-296.
Kk skender, Be Dakika Delikanl Olmann Dayanlmaz Skcl, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 297-298.
Tufan, Hlya, Tek Frekanstan ki Yayn: Ak ve iddet, S. 6-7 (KBahar 96), s. 299-303.
Arn, Canan, Kadna Ynelik iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 305-312.
Yakupolu, Mukadder M., Erotizmde iddet ve Ahlak likisi, S. 67 (K-Bahar 96), s. 313-318.
Trker, Yldrm, iddetle Seviyorum!, S. 6-7 (K-Bahar 96), s.
319-322.
Esen, Nket, Trk Romannda Aile i iddet Temas, S. 6-7 (KBahar 96), s. 323-326.
Kl, Engin, Golding ve Dostoyevskide iddetin eriksel ve Yntemsel levi, (ev.: Fsun Eliolu), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 327-340.
Ba, Il, Sanat, Psikanaliz ve iddet: Beyaz Otel, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 341-346.
Gn, Aydn, Operada iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 347-352.
Kutlu, Kutlukhan, Quentin Harikalar Diyarnda: Tarantino Sinemasnda iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 353-356.
Scognamillo, Giovanni, iddet, Toplum, Birey ve Kan, S. 6-7 (KBahar 96), s. 357-361.
Tnel, Adnan, Sanat Refleksi Happening ve iddet, S. 6-7 (KBahar 96), s. 363-366.
Mutlu, Erol, Avrupay Salladk ngiltereyi Sarsacaz: Futbol, Milliyetilik ve iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 367-377.
en, Cem, Goncann zerindeki iy Damlas: Taocu Yaklamla
iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 379-384.
Dndar, Can, Televizyon ve iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 385389.
Turam, Emir, TVdeki iddetin ocuklara Etkileri zerine Farkl
Bir Bak, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 391-406.
Eken, Ahmet, Bir Olgu Olarak Trkiyede iddet, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 407-410.
Kvan, mit, Trkiyede iddet Kayna Olarak Devlet-Toplum
likisi, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 411-419.
Padiah Huzurunda kence, (Rza Nurun Cemiyet-i Hafiye: Gizli
rgt; bretnm: Mabeynci Fahri Beyin Hatralar, Derleyen: Bekir Stk Baykal; Cemiyet-i Hafiyye kenceleri yahud Bir Sergzeti Hnn, Derleyen: Muhammed Safi adl kitaptan derleme),
S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 421-427.
Akay, Ali, iddetin Balamndan kmak zere..., S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 429-439.
Soykan, mer Naci, Hangi Akla Veda?, S. 6-7 (K-Bahar 96),
s. 441-447.
Berktay, Fatmagl, Felsefe ve Kadn: Zor Bir liki, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 448-456.
Ege, Ragp, Gilles Deleuze, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 457-460.
Glenny, Misha, Yugoslavya: Byk k, (ev.: Hamit alkan),
S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 461-475.

12

Atc, Medar, Leibniz ve Levinasta Sonsuzluk Kavram, S. 6-7 (KBahar 96), s. 476-485.
Rosen, Michael, Dncelerimi letmenizi Rica Ediyorum, (ev.:
Bahar cal Dzgren), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 486-490.
zbek, Sinan, Kantn Din Felsefesinde Ortak Ahlak Sistemi ve Kilise Kavram, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 491-510.
Mektup Kutusu, (Claude Simonun ve Kenzaburo Oenin 21 ve 28
Eyll 1995 tarihli Le Monde gazetesinde yaymlanan mektuplamalar, ev.: Olcay Kunal), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 511-516.

Say 8 (Yaz 1996): KENT VE KLTR


Turan, Gven, Nerelisiniz?, S. 8 (Yaz 96), s. 5-6.
Begel, Egon Ernest, Kentlerin Douu, (ev.: zden Arkan), S. 8
(Yaz 96), s. 17-22.
Shaukland, Graeme, Tarihi Deeri Olan Kentlere Neden El Atmalyz, (ev.: Kmran Tuncay), S. 8 (Yaz 96), s. 23-35.
Kkden, Uur, Kentler reten Tarih, Tarih reten Kentler, S. 8
(Yaz 96), s. 37-42.
Aygen, Zeynep, Kentlerin Tarihi Dokusu Korunmal mdr?, S. 8
(Yaz 96), s. 43-62.
Hugo, Victor, Kentin Felsefesi / Kent Bir Kitaptr, (ev.: Olcay Kunal), S. 8 (Yaz 96), s. 63-66.
Heidegger, Martin, Kentin Felsefesi / na Etmek, Oturmak, Dnmek, (ev.: Olcay Kunal), S. 8 (Yaz 96), s. 67-70.
Helle, Hans Jrgen, Kentlilemi nsan, (ev.: Zeynep Aygen), S. 8
(Yaz 96), s. 71-79.
Simmel, Georg, Metropol ve Zihinsel Yaam, (ev.: Bahar cal
Dzgren), S. 8 (Yaz 96), s. 81-89.
Bekta, Cengiz, Kenti Savunmak / Kentli Olmak, S. 8 (Yaz 96), s. 91-95.
Lynch, Kevin, Metropol Modelleri, (ev.: Emre Azizlerli), S. 8 (Yaz
96), s. 97-111.
Meyerson, Martin, topya Gelenekleri ve Kentlerin Planlanmas,
(ev.: Yurdanur Salman), S. 8 (Yaz 96), s. 113-124.
Cansever, Turgut, ehir, S. 8 (Yaz 96), s. 125-129.
Uygur, Nermi, Kentler, Kyler, S. 8 (Yaz 96), s. 131-152.
Lynch, Kevin, evrenin mgesi, (ev.: lknur zdemir), S. 8 (Yaz
96), s. 153-161.
Blumenfeld, Hans, Kentsel Ulam Sorununun Gerekleri ve Yalanlar, (ev.: Haluk Menemenciolu), S. 8 (Yaz 96), s. 163-168.
Mumford,Lewis, Grnmeyen Kent, (ev.: M. H. Doan), S. 8 (Yaz
96), s. 169-173.
Vassaf, Gndz, Kendi Kentime At, S. 8 (Yaz 96), s. 175-176.
Kepes, Gyorgy, Kent leinde Davurum ve letiim zerine Notlar, (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 8 (Yaz 96), s. 177-190.
zgencil, Mete, Sinema ve Kent, S. 8 (Yaz 96), s. 191-192.
King, Anthony D., eperlerin Merkeze Dahil Edilmesi (2) / Smrgelerde Kent Planlamas, (ev.: Yurdanur Salman), S. 8 (Yaz
96), s. 193-209.

13

Kk skender, Todikankolitop, S. 8 (Yaz 96), s. 211-213.


Turan, Gven, Roman Kentler, S. 8 (Yaz 96), s. 215-217.
Entelekteller ve G, (Michel Foucault ve Gilles Deleuze arasnda
bir konuma, ev.: Alper Oysal), S. 8 (Yaz 96), s. 219-226.
Hirschman, Albert O., Anlayn nndeki Bir Engel Olarak Paradigma Aray, S. 8 (Yaz 96), s. 227-237.
Benhabib, Seyla, Kamu Alan Modelleri, (ev.: Doan ahiner),
S. 8 (Yaz 96), s. 238-258.
Villa, Dana R., Postmodernlik ve Kamusal Alan, (ev.: Bahar cal
Dzgren), S. 8 (Yaz 96), s. 259-274.
Kayra, Erol, Voltairede Ahlk Anlay, S. 8 (Yaz 96), s. 275-281.
Sayn, Zeynep, Sahicilik lkesi ve okkltrclk, S. 8 (Yaz 96),
s. 282-288.

Say 9 (Gz 1996): YZ YILIN PSKANALZ


Turan, Gven, Yz Yldr Psikanalizle Bir Divanda, S. 9 (Gz 96), s. 5-7.
Freudun Kronolojisi, S. 9 (Gz 96), s. 11-12.
Freud, Sigmund, Nevroz, Psikoz ve Sapknlk, (ev.: Aylin Beiryan), S. 9 (Gz 96), s. 13-20.
Freud, Sigmund, Aktarmn Dinamii zerine, (ev.: Mustafa Tzel), S. 9 (Gz 96), s. 21-25.
Freud, Sigmund, Psikanalitik Tedavide Hekime neriler, (ev.:
Mustafa Tzel), S. 9 (Gz 96), s. 27-32.
Freud, Sigmund, Psikanalizin Yarar, (ev.: Alp Tmertekin), S. 9
(Gz 96), s. 33-47.
Freud, Sigmund, niversitede Psikanaliz retmeli miyiz?, (ev.:
Tevfika kiz), S. 9 (Gz 96), s. 49-51.
Freuddan Fliesse Mektuplar, (ev.: Mustafa Tzel), S. 9 (Gz 96),
s. 53-59.
Viereck, George Sylvester, Sigmund Freudla Grme, (ev.: Doan ahiner), S. 9 (Gz 96), s. 61-69.
H. D. [Hilda Doolittle], Gidiat, (Freudun hastas Amerikal air
Hilda Doolittlen gncesinden, ev.: Aysun Babacan), S. 9 (Gz
96), s. 71-82.
Vermorel, Madeleine - Henri, Jungla Yazmalarnn Inda, Freudun Dneminin Psikiyatrisiyle Olan likilerinin Bir Dnemi,
(ev.: smailYerguz), S. 9 (Gz 96), s. 83-91.
Bruehl-Young, Elisabeth, Anna Freudun Analizi, (ev.: Doan ahiner), S. 9 (Gz 96), s. 93-108.
Ferenczi, Sandor, Yetikinler ve ocuk Arasnda Dil Karkl: Tutkunun ve Sevecenliin Dili, (ev.: Alp Tmertekin), S. 9 (Gz 96),
s. 109-117.
Klein, Melanie, Ruhsal Salk stne (1960), (ev.: Alp Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 119-124.
Bion, Wilfried R., Balara Kar Giriilen Saldr, (ev.: Alp Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 125-135.
Balint, Mihaly, Pratisyen Hekime Psikoterapi stne neriler,
(ev.: smail Yerguz), S. 9 (Gz 96), s. 137-146.

14

Penot, Bernard, Freudcu znenin cad ve Ergenlik, (ev.: zgr


Ukan), S. 9 (Gz 96), s. 147-153.
Green, Andr, ey Tasarmlamas, Drt ve Dil Arasnda, (ev.: Alp
Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 155-165.
Safouan, Mustafa, Psikanaliz retisinde Kadn Cinsellii, (ev.:
Doan ahiner), S. 9 (Gz 96), s. 167-175.
Parman, Talat, Psikanalist Kimdir?, S. 9 (Gz 96), s. 177-180.
Habip, Bella, ocuk Psikanalizi Tarihi zerine, S. 9 (Gz 96),
s. 181-191.
Ergven, Mehmet, Sembol ve Psikanaliz: ller Adas, S. 9 (Gz
96), s. 193-200.
kiz, Tevfika, Mizah ve Psikanaliz, S. 9 (Gz 96), s. 201-204.
Kemalolu, Murat, zmlemeci Srete Kltre Yabanc Sylenceler, S. 9 (Gz 96), s. 205-210.
Habip, Bella, Trkiyede Psikanalizin Konumu zerine, (Sylei:
Tevfika kiz), S. 9 (Gz 96), s. 211-218.
Green, Andr, Acl Bir Hayatn Analizi, (Sylei: Catherine
Clment, ev.: Nazl kten), S. 9 (Gz 96), s. 219-225.
Dadoun, Roger, Almak Bir Psikanaliz, (ev.: Alp Tmertekin),
S. 9 (Gz 96), s. 227-231.
Clment, Catherine, Psikanalize Kar, Batan Aa Kar, (ev.:
AlpTmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 233-238.
Major, Ren, Psikanalizle liki, (ev.: Nazl kten), S. 9 (Gz 96),
s. 239-243.
Roudinesco, Elisabeth, Freudun Amerikas (1906-1960), (ev.: Alp
Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 245-250.
Bilin Mhendisleri: Bilimsel Ske, (Derleyen: Ercment Ayta),
S. 9 (Gz 96), s. 251-254.
Trkiyede Psikanalizle lgili Basl Yaynlar (Kitaplar), (Hazrlayan:
Tevfika kiz), S. 9 (Gz 96), s. 255-263.
Caillois, Roger, Celladn lm, (ev.: Kaan Yazcolu - Olcay Kunal), S. 9 (Gz 96), s. 265-275.
Tabori, Paul, pheciliin Aptall, (ev.: Haluk Menemenciolu),
S. 9 (Gz 96), s. 276-293.
Westphal, Kenneth, Hegelin Hukuk Felsefesinin Temel Balam ve
Yaps, (ev.: Doan ahiner), S. 9 (Gz 96), s. 294-316.
Whitebrook, Maureen, Anlat Tarzn Benimsemek: Roman Kuramsal Politikaya Ne Katabilir?, (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 9
(Gz 96), s. 317-329.

Say 10 (K 1997): COGTO,


YLEYSE DESCARTES
Descartesn Kronolojisi, (ev.: Doan ahiner), S. 10 (K 97),
s. 9-10.
Descartes, Ren, Tanrnn Varolduunu ve nsann Zihni ile Bedeni
Arasndaki Fark Kantlayan, Geometrik Biimde Dzenlenmi
Nedenler, (ev.: Medar Atc), S. 10 (K 97), s. 11-16.

15

Lewis-Rodis, Genevive, Descartesn Yaam ve Felsefesinin Gelimesi, (ev.: Alp Tmertekin), S. 10 (K 97), s. 17-40.
Ariew, Roger, Descartes ve Skolastisizm: Descartesn Dncesinin
Anlksal Arka Plan, (ev.: Alp Tmertekin), S. 10 (K 97), s. 41-62.
Beyssade, Jean-Marie, Descartes: Felsefi Bir Devrim mi?, (ev.: Tlin Bumin), S. 10 (K 97), s. 63-81.
Loeb, Louis E., Kartezyen Ksrdng, (ev.: Doan ahiner), S. 10
(K 97), s. 83-103.
Armaan, Mustafa, Descartes Felsefesinin Ufuklar ve Snrlar,
S. 10 (K 97), s. 105-118.
Bozkurt, Nejat, Descartes Gerekten Modern an ncs mdr?, S. 10 (K 97), s. 119-130.
Husserl, Edmund, Balang, (ev.: Ali Nalbant), S. 10 (K 97),
s. 131-134.
Hegel, Friedrich Georg Wilhelm, Descartes, (ev.: Doan ahiner),
S. 10 (K 97), s. 135-149.
Kken, Glnihal, Gazzali, Descartes ve Cogito, S. 10 (K 97),
s. 151-154.
Sayn, Zeynep B., Yenia: Descartes ve Montaigne, S. 10 (K 97),
s. 155-160.
Voss, Stephen, Descartesn Sevgi Kuram, (ev.: Alp Tmertekin
A. zlem zgr), S. 10 (K 97), s. 161-174.
Ferry, Luc, Kar-Doann nsan, (ev.: Alp Tmertekin), S. 10 (K
97), s. 175-185.
Rorty, Richard, Bedenden Ayr Var Olma Yetisi, (ev.: Doan ahiner), S. 10 (K 97), s. 187-197.
Rorty, Amlie Oksenberg, Bedenle Dnme Konusunda Descartes,
(ev.: Doan ahiner), S. 10 (K 97), s. 199-212.
Markie, Peter, Cogito ve nemi, (ev.: Alp Tmertekin), S. 10 (K
97), s. 213-237.
Damasio, Antonio R., Uslamlama Tutkusu, (ev.: lknur zdemir),
S. 10 (K 97), s. 239-243.
Kkden, Uur, Renatius Cartesius, S. 10 (K 97), s. 245-251.
Jolley, Nicholas, Descartes Felsefesinin Kabul Edilmesi, (ev.: Doan ahiner), S. 10 (K 97), s. 253-272.
Cottingham, John, Kartezyen Dalizm: lahiyat, Metafizik ve Bilim,
(ev.: zden Arkan), S. 10 (K 97), s. 273-286.
Kaynarda, Arslan, Trkiyede Descartes lgisinin Balamas ve Gelimesi, S. 10 (K 97), s. 287-295.
Kaynarda, Arslan, Trkiyede Descartes, Konusunda Bir Kaynaka
Denemesi, S. 10 (K 97), s. 297-298.
Ree, Jonathan, Felsefe Akna Felsefe, (ev.: Bahar cal Dzgren),
S. 10 (K 97), s. 301-307.
Flax, Jane, Bir Ura Olarak Eletirel Teori, (ev.: Fatmagl Berktay), S. 10 (K 97), s. 308-324.
Atc, Medar, alar Boyunca nemini Yitirmemi Bir ar: Kendini Bil!, S. 10 (K 97), s. 325-334.
Aka, Cem, Dnyann Bys, S. 10 (K 97), s. 335-337.

16

Say 11 (1997): ZAMAN: 12YE 1 VAR


Bergson, Henri, Zaman ve zgr sten, (ev.: Alp Tmertekin),
S. 11 (1997), s. 7-15.
Husserl, Edmund, sel Zaman Bilinci, (ev.: Doan ahiner),
S. 11 (1997), s. 17-28.
Heidegger, Martin, Zaman Kavram, (ev.: Doan ahiner), S. 11
(1997), s. 29-41.
Wittgenstein, Ludwig, Felsefe Notlarndan Zaman stne , (Derleyip ev.: Doan ahiner), S. 11 (1997), s. 43-57.
Bachelard, Gaston, Ann Sezgisinden Semeler, (ev.: Alp Tmertekin), S. 11 (1997), s. 59-63.
Mays, W., Hegel ve Marxta Zaman ve Zamansallk, (ev.: Alp Tmertekin), S. 11 (1997), s. 65-81.
Dauer, D.W., Nietzsche ve Zaman Kavram, (ev.: Alp Tmertekin), S. 11 (1997), s. 83-100.
Whorf, Benjamin Lee, Amerika Yerlilerinin Bir Evren Modeli,
(ev.: Alp Tmertekin), S. 11 (1997), s. 101-107.
Dzgren, cal, Bahar, Evrende Gelecee likin Belirsizliin nsanolu in Yaratt Olaslklar ya da Kader ile Kadere Kar kan rade, S. 11 (1997), s. 109-125.
Goodfield, June-Toulmin, Stephen, Tarihsiz Bilim, S. 11 (1997),
s. 127-148.
Hall, Edward T., Ka eit Zaman Var?, (ev.: Doan ahiner),
S. 11 (1997), s. 149-152.
Toulmin, Stephen June Goodfield, Anlar ve Sylenler, (ev.: Alp
Tmertekin), S. 11 (1997), s. 153-163.
Sherover, C. M., Zaman ve Etik: Ahlak Nasl Mmkndr?, (ev.:
Doan ahiner), S. 11 (1997), s. 165-180.
Kken, Glnihal, Dou Ortaanda Zaman Kavram, S. 11 (1997),
s. 181-190.
Kksal, Duygu, Zaman, Osmanllk ve Cemil Meri, S. 11 (1997),
s. 191-199.
Krolu, Erol, Ahmet Hamdi Tanpnarn Zaman Anlay, S. 11
(1997), s. 201-222.
Him, Ahmet, Mslman Saati, S. 11 (1997), s. 223-224.
Duru, Orhan, Zaman pl, S. 11 (1997), s. 225-227.
Ergven, Mehmet, Zaman zerine eitlemeler, S. 11 (1997),
s. 229-244.
zgencil, Mete, Zaman Subjektiftir, S. 11 (1997), s. 245-246.
Denkel, Arda, Bilim, Bilgi ve Kuku, S. 11 (1997), s. 249-260.
Szer, nay, Jacques Derrida ya da Konuun Hakk, S. 11 (1997),
s. 261- 267.
Pera Peras Poros: Yabancnn Uzamlatrlmas ve Zamansallatrlmas, (9 Mays 1997 tarihinde stanbulda yaplan toplantnn bildirisi), S. 11 (1997), s. 268-269.

17

Say 12 (1997): ALIMAK: YORAR


Anonim, Bir Berduun topyas: Yce Akide ekeri Dalar, (ev.:
Blent Somay), S. 12 (1997), s. 9-10.
Lafargue, Paul, Tembellik Hakkndan Semeler, (ev.: Vedat Gnyol), S. 12 (1997), s. 11-22.
Marx, Karl, Bo Zaman zerine Semeler, (ngilizceden ev.: Alp
Tmertekin), S. 12 (1997), s. 23-28.
Veblen, Thorstein, Aka Grlen Serbest Zaman, (evirenler:
Yurdanur Salman- Filiz Aydoan), S. 12 (1997), s. 29-46.
Applebaum, Herbert, ve Bo Zaman, (ev.: Nermin Saatiolu),
S. 12 (1997), s. 47-51.
Kropotkin, Pyotr, Keyifli , (ngilizceden ev.: Nermin Saatiolu),
S. 12 (1997), s. 53-59.
Russell, Bertrand, Aylakla vg, (ev.: Alp Tmertekin), S. 12
(1997), s. 61-71.
nder, zzettin, Tembellik Hakk, S. 12 (1997), s. 73-77.
Komili, Halis, almak Hastalk mdr?, S. 12 (1997), s. 79-81.
Cokun, Zeki, Rdvan Budakla Sylei: iler ve Tembellik... Asla!,
(), S. 12 (1997), s. 83-87.
enel, Aleddin, alma, Baban Gibi, Kle Olma, S. 12 (1997),
s. 89-92.
Kken, Glnihal, Elenceli Felsefe, S. 12 (1997), s. 93-106.
Belge, Murat, Lale Devri, S. 12 (1997), s. 107-111.
amurolu, Reha, Miskin, S. 12 (1997), s. 113-117.
Rabelais, Francois, Thelemelilerin Yaaylarn Nasl Dzenledikleri, (ev.: S. Eyubolu - A. Erhat - V. Gnyol), S. 12 (1997),
s. 119-120.
Suits, Bernard, ekirge Bir topya Tablosu izerek Tm Muammalar zer, (ev.: Sha Sertabibolu), S. 12 (1997), s. 121-131.
Dzgren, cal, Bahar, Oblomov-toltz Aralnda Oynanan Oyun,
S. 12 (1997), s. 133-151.
Russell, Bertrand, Yorgunluk, (ev.: Alp Tmertekin), S. 12 (1997),
s. 153-159.
Toner, J. P., Seks ve Bo Zamann Sorunsallamas, (ev.: zden
Arkan), S. 12 (1997), s. 161-178.
brahim, Hilmi, Atipik Bo Zaman Davranlar, (ev.: Alp Tmertekin), S. 12 (1997), s. 181-189.
Eco, Umberto, Zeki Bir Tatil Nasl Yaplr?, (ev.: Kemal Atakay),
S. 12 (1997), s. 191-193.
Vassaf, Gndz, Modern Turizmin Ksa Tarihi, S. 12 (1997),
s. 195-199.
Kemalolu, Murat, Gkyznde ki Gkkua Grdm, S. 12
(1997), s. 201-211.
Kk skender, nsan Teni Mezbahadr, S. 12 (1997), s. 213-215.
Akman, Ayhan, Bo Durmann Stresi ya da Trk Geyik-Zeni, S. 12
(1997), s. 217-222.
Maden, Perihan, Ev Kadnlarnn Tembellik Hakk, S. 12 (1997),
s. 223-225.

18

Madra, mer, mer Madrann Hayatnda Bir Gn ya da Muhteem


Bir Tutarszlk yks, S. 12 (1997), s. 227-229.
Okyay, Sevin, (Sadece) Dinlenmek (nsan) Yorar, S. 12 (1997),
s. 231-235.
Engin, Aydn, Tembellik stne Bir Yaz Hazrl (Notlar), S. 12
(1997), s. 237-241.
Paxton, Robert O., Faizmi Kullanmak..., (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 12 (1997), s. 243-254.
Cooke, Maeve, Habermas, zerklik ve Kiinin Kimlii, (ev.: Alp
Tmertekin), S. 12 (1997), s. 255-275.
Szer, nay, Gelecein Sanatta Gen Kalmas, S. 12 (1997), s. 276280.

Say 13 (1998) YAPAY ZEK


Gzeldere, Gven, Giri, S. 13 (1998), s. 7-9.
Huxley, Thomas Henry, Hayvanlarn Otomat Olduu Varsaym
zerine, (ev.: Yurdanur Salman), S. 13 (1998), s. 11-15.
Suzuki, D. T., Zende Zihnin Yoksanmas retisi, (ev.: lhan
Gngren), S. 13 (1998), s. 17-25.
Gzeldere, Gven, Yapay Zeknn Dn, Bugn, Yarn, S. 13
(1998), s. 27-41.
Newell, Allen - Herbert A. Simon, Ampirik Aratrma Olarak Bilgisayar Bilimi: Semboller ve Arama, S. 13 (1998), s. 43-53.
Searle, John, Bilgisayarlar Dnebilir mi?, (ev.: Liz Amado),
S. 13 (1998), s. 57-65.
Say, Cem, Akla Doru, S. 13 (1998), s. 67-75.
zakta, Haldun, M., Yapay Zek: Bilgi anda Akl-Beden Sorunu, S. 13 (1998), s. 77-85.
Erkmen, Nevzat, Keza Zek, S. 13 (1998), s. 87-94.
Cohen, Harold, Ressam Aaronun Yeni Baarlar, (ev.: Ula Bayraktar, Bediz Ylmaz), S. 13 (1998), s. 95-112.
Gn, Yapay Zek ve Yaratclk, S. 13 (1998), s. 113-116.
Gzeldere, Gven - Stefano Franchi, Erken Dnem Yapay Zek
ahsiyetleriyle Renkli Diyaloglar, (ev.: Elif zsayar), S. 13
(1998), s. 117-128.
Ayta, Ercment, Yapayazar, S. 13 (1998), s. 131-136.
Gzeldere, Gven, Yapay Zekdan Edebiyat Eletirisine, S. 13
(1998), s. 139-142.
Simon, Herbert A., Edebiyat Eletirisi: Bilisel Bir Yaklam, (ev.:
Alp Tmertekin), S. 13 (1998), s. 145-175.
Akman, Varol, Bir Metni Farkl Dikilerinden Skmek, (ev.: zden Arkan), S. 13 (1998), s. 177-181.
Biddick, Kathleen, mparatorluk Makineleri / Kutlama Makineleri:
Fen Bilimleri ve Beeri Bilimlerde Bellek mparatorluu, (ev.:
zden Arkan), S. 13 (1998), s. 183-187.
Dreyfus, Hubert L., Simonn Basit zmleri, (ev.: Elif zsayar),
S. 13 (1998), s. 189-193.

19

Harrison, Robert Pogue, Bilisel Laf- Gzaf, (ev.: zden Arkan), S. 13 (1998), s. 195-198.
Hayles, N. Katherine, Anlamn Bedensellemesi, S. 13 (1998),
s. 201-203.
Holland, Norman N., Okur Yant Zaten Bilisel Eletiridir, (ev.:
zden Arkan), S. 13 (1998), s. 205-207.
Johnston, Paul, Yeni Eletirinin Eski Dogmalarn Gmmek, (ev.:
zden Arkan), S. 13 (1998), s. 209-211.
Murray, Janet H., Ortaya Doru Birka Adm, (ev.: Elif zsayar),
S. 13 (1998), s. 215-218.
Palma, Adriano, Akla Ne lgisi Var Bunun?, (ev.: Elif zsayar),
S. 13 (1998), s. 219-222.
Smith, Brian Cantwell, Sap ve Saman Meselesi, (ev.: Elif zsayar), S. 13 (1998), 223-229.
Velotti, Stefano, Kendi Kendini Kandran mparator: Edebiyat, Bilisel Bilim ve Simonn Mutlak Bilgisi, (ev.: zden Arkan),
S. 13 (1998), s. 231-234.
Wild, Helga, Kur(maca) ve Kur(gulamaca), (ev.: Ula BayraktarBediz Ylmaz), S. 13 (1998), s. 235-238.
Simon, Herbert A., Yorumlara Yant, (ev.: Alp Tmertekin), S. 13
(1998), s. 239-256.
Taylor, Charles, Ulus-Devlet, Devlet-Ulus ve okkltrclk, (ev.:
Nilgn Uygun), S. 13 (1998), s. 259-266.
Mardin, erif, Osmanl mparatorluunda Devlet Gcnn Sylemi Olarak Trke zerine: Giri Niteliinde Geici Notlar, (ev.:
Yurdanur Salman, Deniz Hakyemez), S. 13 (1998), s. 267-278.
Ortayl, lber, pekyolu Medeniyetinin ki Stunu: ran ve Trkiye,
S. 13 (1998), s. 279-282.
Zola, mile, Suluyorum, (ev.: Turhan Ilgaz), S. 13 (1998), s. 285-294.
Ersel, Hasan, Kreselleen Bir Dnyada Uluslararas Para Fonunun Deimekte Olan Rol, S. 13 (1998), s. 295-304.
Advar, Adnan A., Tarih ve Biyografya, S. 13 (1998), s. 305-310.
Belge, Murat, Althusser, S. 13 (1998), s. 311-316.
Turan, Gven, Postmodernizm Mzie El Atyor... mu?, S. 13
(1998), s. 317-318.

Say 14 (1998): MAYIS 68


Aziz Augustinus, Adil Sava, (ev.: en Ser kaya), S. 14 (Bahar
98), s. 11-16.
bn Haldun, Savalar, Savalarn Tertibinde Milletleraras Kaideler,
(ev.: Zakir Kadiri Ugan), S. 14 (Bahar 98), s. 17-26.
Dutschke, Rudi, Anti-Oteritercilik zerine, (ev.: zden Arkan),
S. 14 (Bahar 98), s. 27-35.
Cohn-Bendit, Daniel, Jean-Pierre Duteuil, Bertrand Grard, Bernard
Granatuier, Neden Sosyologlar?, (ev.: Elif zsayar), S. 14 (Bahar 98), s. 36-40.
Malcolm X, Muzlar Kastetmiyorum, (ev.: Liz Amado), S. 14 (Bahar 98), s. 41-50.

20

Rudd, Mark, Columbia: Bahar syan zerine Notlar, (ev.: zden


Arkan), S. 14 (Bahar 98), s. 51-68.
Marcuse, Herbert, Yeni Bask Dneminde Hareket: Bir Deerlendirme, (ev.: Mert Keik), S. 14 (Bahar 98), s. 69-80.
Deane, Herbert A., renci Radikalizmi zerine Dnceler, (ev.:
Liz Amado), S. 14 (Bahar 98), s. 81-85.
Guattari, Felix, Anstipsikiyatri, Antipsikanaliz, (Sylei: Jean-Jacques Brochier, ev.: Aykut Derman), S. 14 (Bahar 98), s. 86-92.
Lacan, Jacques, Vincennesde Doalama, (ev.: en Ser Kaya),
S. 14 (Bahar 98), s. 93-101
Morin, Edgar, Bir Uygarlk Bunalm, (Sylei: Jean-Jacques Brochier, ev.: Aykut Derman), S. 14 (Bahar 98), s. 102-117.
Lorde, Audre, Altmlardan reneceklerimiz, (ev.: Pelin Turgut),
S. 14 (Bahar 98), s. 118-125.
Foucault, Michel, Mays 68 Boyunca Szckler ile eyler Arasnda, (Sylei: Duccio Trombadori, ev.: Mert Keik), S. 14 (Bahar
98), s. 126-130.
Bammer, Angelika, Gelecei Yeniden Yazmak: 1970li Yllarn Feminizminde topyac tki, (ev.: Yurdanur Salman), S. 14 (Bahar
98), s. 131-146.
Engin, Aydn, Herkes Kendi Mays 68ini Yaad, S. 14 (Bahar 98),
s. 147-153.
Toprak, Zafer, 1968i Yarglamak ya da 68 Kuana Mersiye, S. 14
(Bahar 98), s. 154-159.
Krk, Erturul, Hl 68 Kua Var m?, S. 14 (Bahar 98),
s. 160-169.
Birtek, Faruk, 1968e Gelirken; Bir Tanklk, S. 14 (Bahar 98),
s. 170-178
Eybolu, Ercan, Devrim Dnda Devrim, S. 14 (Bahar 98), s. 179191.
zgden, Doan, Her On Yl Bir 68!, S. 14 (Bahar 98), s. 192-198.
Maden, Perihan, Edal veli 68 Gzeli, S. 14 (Bahar 98),
s. 199-200
Macdonld, Bradley J., Gsteriden Birletirici Kentlemeye: Sitasyonisit Kuramn Yeniden Deerlendirilmesi, (ev.: Rita Urgan),
S. 14 (Bahar 98), s. 201-225
Bengi, Derya, Gelecekte nsanlara ok Gzel Grneceiz, S. 14
(Bahar 98), s. 226-233
Salp, Z. Tl Akbal, Rzgr Dnyordu Btn Corafyalarda, S. 14
(Bahar 98), s. 234-252
Touraine, Alain, zneler ve Aktrler, (Sylei ve ev.: Nazl kten)
S. 14 (Bahar 98), s. 253-266.
Butler, Judith, Salt Kltrel Bir ey, (ev.: Yurdanur Salman), S. 14
(Bahar 98), s. 267-280.
Havel, Vclav, Cumhuriyetin Durumu, (ev.: en Ser kaya), S. 14
(Bahar 98), s. 281-291.
lken, Hilmi Ziya, Bugnn nsan, S. 14 (Bahar 98), s. 292-298.
Keskin, Ferda, Foucault, S. 14 (Bahar 98), s. 299-305.
Ersel, Hasan, Devlet ve Piyasa, S. 14 (Bahar 98), s. 306-311. (Kitabiyat)

21

Say 15 (Yaz 1998): CUMHURYET:


ALKILA OLMAZ
Seneca, Yaamn Ksal zerine, (ev.: Elif Gkteke), S. 15 (Yaz
98), s. 9-29.
Buda, Veda Konumas, (ev.: Yurdanur Salman), S. 15 (Yaz 98),
s. 33-35.
Held, David, Cumhuriyetilik: zgrlk, z-Ynetim ve Aktif Yurtta, (ev.: Hande Paker, Hayrullah Doan), S. 15 (Yaz 98), s. 37-67.
Springborg, Patricia, Bat Cumhuriyetilii ve ark Hkmdar,
(ev.: zden Arkan), S. 15 (Yaz 98), s. 69-93.
Dloye, Yves, Cumhuriyet Fikri ve Vatandalk: Fransz Deneyimi
(1840-1945), (ev.: Esra Atuk), S. 15 (Yaz 98), s. 95-113.
Kuya, Ahmet, Neden Cumhuriyet?, S. 15 (Yaz 98), s. 114-118.
Aka, Cem, Yetmi Yl Sonra Mzik Devrimi, S. 15 (Yaz 98),
s. 119-131.
Keskin, Ferda, eyla Benhabib ile Sylei, S. 15 (Yaz 98), s. 132-140.
Carleheden, Mikael - Ren Gabriels, Siyasal Kuramn Sorunlar zerine Bir Sylei / Jrgen Habermas ile, (ev.: Rita Urgan), S. 15
(Yaz 98), s. 141-157.
Ylmaz, Hakan, Kamu, Kamu Otoritesi ve Devlet: Habermasn Inda Trkiyeyi Dnmek, S. 15 (Yaz 98), s. 159-169.
Birtek, Faruk, Bir adalama / adalaamama Projesi: Bir Deneme, S. 15 (Yaz 98), s. 170-184.
Alkla Cumhuriyet Olmaz!, Akoturum, (Akoturum: Cem Aka,
Ahmet Aslan, Krat Bumin, smail Kara, Nkhet Sirman, Mmtaz Soysal, Mete Tunay), S. 15 (Yaz 98), s. 185-231.
Akbal, Tl - Gven Gzeldere - Ferda Keskin, Fredric Jameson ile
Sylei, (ev.: Yurdanur Salman), S. 15 (Yaz 98), s. 233-249.
Dirlik, Arif, Avrupamerkezcilikten Sonra Tarih Var m? Kreselcilik,
Smrgecilik - Sonras ve Tarihin nkr, (ev.: Kenan Erel),
S. 15 (Yaz 98), s. 251-274.
Holzer, Petra, Bergama ve 10 Yllk Direni Hareketi, (ev.: Pelin
Turgut), S. 15 (Yaz 98), s. 275-286.
Tun, M. ekip, Yeni Trk Kadn ve Ruh Mnasebetleri Meselesi,
S. 15 (Yaz 98), s. 287-298.
Said, Edward, Dnyalar Arasnda, (ev.: Senem Saner), S. 15 (Yaz
98), s. 299-311.
Berman, Marshall, Serbest Kalan Melodi, (ev.: Emre Eren), S. 15
(Yaz 98), s. 313-321, [kitap].
Keskin, Ferda, Cumhuriyetilik / Bir zgrlk ve Ynetim Teorisi,
S. 15 (Yaz 98), s. 322-325.

Say 16 (Gz 1998): YALAN


Plutarkhos, nsan Dmanlarndan Nasl Yarar Salar, (ev.: Elif
Gkteke), S. 16 (Gz 98), s. 9-21.
Hariri, Makamt, (ev.: Sabri Sevsevil), S. 16 (Gz 98), s. 23-35.

22

Augustinus, Yalan zerine, (ev.: zden Arkan), S. 16 (Gz 98),


s. 39-43.
Bacon, Francis, Hakikat zerine, (ev.: zden Arkan), S. 16 (Gz
98), s. 44-46.
Kant, Immanuel, nsanseverlikten tr Yalan Sylemek Konusunda Bir Szmona Hak zerine, (ev.: Oru Aruoba), S. 16 (Gz
98), s. 47-51.
Sidgwick, Henry, devlerin Snflandrlmas: Doruluk, (ev.: zden Arkan), S. 16 (Gz 98), s. 52-54.
Nietzsche, Friedrich, Ahlakd Anlamda Doruluk ve Yalan zerine, (ev.: Oru Aruoba), S. 16 (Gz 98), s. 55-66.
Harrod, Roy Forbes, Gzden Geirilen Faydaclk, (ev.: zden Arkan), S. 16 (Gz 98), s. 67-72.
Bonhoeffer, Dietrich, Doruyu Sylemekten Kast Nedir?, (ev.:
zden Arkan), S. 16 (Gz 98), s. 73-76.
Warnock, Geoffrey J., Ahlakn Nesnesi, (ev.: zden Arkan), S. 16
(Gz 98), s. 77-78.
Aruoba, Oru, Sahicilik Sahtelik zerine Geri-Bakl Notlar, S. 16
(Gz 98), s. 79-85.
Ergven, Mehmet, Gerein Maskeleri, S. 16 (Gz 98), s. 86-92.
Gilsenan, Michael, Yalan, eref ve eliki, (ev.: Yurdanur Salman),
S. 16 (Gz 98), s. 93-125.
etin, Orhan Cem, Yalanlar, Kuyruklu Yalanlar ve Fotoraflar, S. 16
(Gz 98), s. 126-131.
Eybolu, Selim, Yalan m, Hile mi?, S. 16 (Gz 98), s. 132-136.
Oskay, nsal, Yalan Doru Yapan Ne?, S. 16 (Gz 98), s. 137-143.
Tamer, lk, Yalan, hanet Yllarnn En Yaygn Aracyd, S. 16
(Gz 98), s. 144-150.
Engin, Aydn, nsanlk Tarihi Belki de Resmi Yalanlarn Tarihidir,
S. 16 (Gz 98), s. 151-160.
Yaamn Ucundan, (ev.: Aydn Engin), S. 16 (Gz 98), s. 161-171.
Talu, Umur, Ne Yalan Syleyeyim ki..., S. 16 (Gz 98), s. 172-178.
Rifat, Samih, Fotorafn Gerei, S. 16 (Gz 98), s. 179-181.
Vassaf, Gndz, Yalann Ksa Tarihi, S. 16 (Gz 98), s. 182-184.
Denkel, Arda - Itr Beyazyrek, Bir Ura Olarak Yalan: Felsefe Asndan Yalana Bak, S. 16 (Gz 98), s. 185-196.
Irzk, Grol, Bilimde Yalana Yer Var m?, S. 16 (Gz 98), s. 198-206.
Altnz, Fatih, Apar Topar, S. 16 (Gz 98), s. 207-210.
Gzaydn, tar B., Fictio Legis Neminem Laedit - Doru mu? Yalan
m?, S. 16 (Gz 98), s. 211-215.
Ada, Serhan, Yalan, Yanl, Yanlg, Yanlsama ve Yan rnleri,
S. 16 (Gz 98), s. 216-218.
Koyr, Alexandre, Yalanc Epimenides / Btn ve Kategori, (ev.:
Turhan Ilgaz), S. 16 (Gz 98), s. 219-229.
Aka, Cem, Bireysel Hak,Toplumsal Grev ve Kanlmaz Durum
Olarak Yalan, S. 16 (Gz 98), s. 230-235.
Abu-Lughod, Lila, Yenilenen Kadnlar, (Sylei: Aye Parla, ev.:
Bahadr Mahmutolu), S. 16 (Gz 98), s. 237-253.
Habermas, Jrgen, Bir Kez Daha: Kuram ve Praksis Arasndaki liki, (ev.: lknur Aka), S. 16 (Gz 98), s. 255-264.

23

Atalay, Akn, Trkiye Srat Kprsnde..., S. 16 (Gz 98), s. 265-271.


Gedik, Ali Fuad, ocuk Mahkemeleri, S. 16 (Gz 98), s. 273-278.
ndemir, Ali Rza, Genelevler ve Fuhu Meselesi, S. 16 (Gz 98),
s. 279-284.
Aruoba, Oru, Kraldann Devi ya da Knigsbergli inli , S. 16
(Gz 98), s. 285-290,
Duran, Ragp, La Domination Masculine zerine, S. 16 (Gz 1998),
s. 291-297, [kitap].
Mahmutolu, Bahadr, Projeyle de Olmaz, S. 16 (Gz 1998), s. 299-301.
Fraser, Nancy, Ayrcinsiyetilik, Yanl Tannma ve Kapitalizm,
(ev.: Elif zsayar), s. 302-313.

Say 17 (K 1999): BZANS


1998den 1999a, S. 17 (K 99), s. 5-7.
Aziz Basileios, Yunan Edebiyatnn Nasl Okunaca Konusunda
Genlere Sylev, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 13-35.
Vryonis, Speros, Bir Dnya Uygarl: Bizans, (ev.: Zarife Biliz),
S. 17 (K 99), s. 37-48.
Caesareal Eusebios mparatorun Nitelikleri, (ev.: zden Arkan),
S. 17 (K 99), s. 49-50.
Ostrogorsky, Georg, Bizans mparatoru ve Hiyerarik Dnya Dzeni, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 51-67.
Berktay, Halil, Vizrden Bizans: Haritalarla Dnmek, S. 17 (K
99), s. 68-110.
Critoboulos, Son stiladan nceki Kehanetler zerine, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 111.
Szer, nay, Yalnz Yaama Reddiye ya da Theophanes, S. 17 (K
99), s. 113-124.
Sadaka Datan oannesin Hayrhahl, (ev.: zden Arkan),
S. 17 (K 99), s. 125-126.
Patlagean, Evelyne, Yoksullar, (ev.: Elif zsayar), S. 17 (K 99),
s. 127-160.
Talbot, Alice-Mary, Bizans Manastr Sistemine Giri, (ev.: zden
Arkan), S. 17 (K 99), s. 161-176.
Eklogadan, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 178.
Laiou, Angelika E., Arzu, Ak ve Delilik: Bizansllarn Gzyle Cinsel likiler, (ev.: Ik Ergden), S. 17 (K 99), s. 179-208.
Slavlarn Havarisi Kyrillostan, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K
99), s. 210.
Browning, Robert, Bizans Toplumunda Okuryazarlk zerine Bir
Kez Daha Dnmek, (ev.: Aysun Babacan), S. 17 (K 99), s.
211-225.
Turanl, Tufan, Kaptan Georgios ve Gemisi, S. 17 (K 99), s. 226-234.
Necipolu, Nevra, 15. Yzyln lk Yarsnda Konstantinopoliste
Osmanl Tacirleri, (ev. Yurdanur Salman, Deniz Hakyemez),
S. 17 (K 99), s. 235-246.
Rifat, Samih, Sekiz Yzyllk Bir Tanklk: Aleksiad, S. 17 (K 99),
s. 247-250.

24

X. Basileiosun Sultan Ahmet Meydannda diri diri yaklmas ve


inancndan dnmemesi, (ev. Bilge Umar), S. 17 (K 99),
s. 251-252.
Tun, Ayfer, Titre Gne! Yeryz Ala! nk ehir Fethedildi!,
S. 17 (K 99), s. 253-263.
Aquinolu Tommasonun retilerine Olan lgisinden tr Kydonesin Kaleme Ald Apoloji, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K
99), s. 264-265.
enko,

Ihor, Entelektellerinin Gzyle Bizansn k,


Sevc
(ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 266-290.
Yerasimos, Stefanos, Aatan Elmaya: Apokaliptik Bir Temann Soyaac, (ev.: Emel Ergun, Redaksiyon: Elif Gkteke), S. 17 (K
99), s. 291-332.
Kydonese, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 333-337.
Kydonesin Cevabndan..., (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 338.
Delilba, Melek, Trk Tarihinin Bizans Kaynaklar, S. 17 (K 99),
s. 339-351.
Ursinus, Michael, Ge Dnem Osmanl Tarih Yazmnda Bizans Tarihi, (ev.: Orhan Bilgin), S. 17 (K 99), s. 352-360.
Ursinus, Michael, Der Schlechteste Staat: Ahmed Mithad Efendinin
(1844-1913) Bizans Kurumlar Hakknda Grleri, (ev.: Orhan
Bilgin), S. 17 (K 99), s. 361-366.
Duru, Orhan, Bizans artyor, S. 17 (K 99), s. 367-373,
Bizansn Miras zerine Tartma, (Akoturum: Doan Kuban,
Aykut Kksal, Ayla dekan, Uur Tanyeli, Stefanos Yerasimos),
S. 17 (K 99), s. 374-394.
Belge, Murat, Obadan Kubbeye: Tarih Yazmnda Bir Ekol, S. 17
(K 99), s. 395-401.
Solok, zlem, Cyril Mango ile Sylei: Bizans, Tarih ve Kltr zerine, S. 17 (K 99), s. 402-416.

Say 18 (Bahar 1999): BR ANATOM DERS: EV


Eagleton, Terry, Biz yi Orta Snf Liberal nsanlar Olarak Karlarmz Dvmyoruz, (Sylei: Murat Belge, ev.: Selim Gksu),
S. 18 (Bahar 99), s. 7-15
Bourdieu, Pierre, Toplumsal Uzam ve Sembolik ktidar, (ev.: Ik
Ergden), S. 18 (Bahar 99), s. 16-32.
Uygur, Nermi, Krktan nce, Krktan Sonra, S. 18 (Bahar 99), s. 33-52.
Foucault, Michel, Toplumu Korumak Gerekir, (ev.: Turhan Ilgaz), S. 18 (Bahar 99), s. 53-75.
Ksenophon, Kadna Den ler ve Evde Dzen, (ev.: Gler elgin), S. 18 (Bahar 99), s. 77-87.
Derrida, Jacques, Bir nsz in 52 Aforizma, (ev.: Ik Ergden),
S. 18 (Bahar 99), s. 88-97.
Uygur, Nermi, Evli, S. 18 (Bahar 99), s. 98-99.
Soykan, mer Naci, Ev stne Felsefece Bir Deneme, S. 18 (Bahar
99), s. 100-112.

25

Sottsass, Ettore, Bo Evler Kime Ait?, (ev.: Ik Ergden), S. 18


(Bahar 99), s. 113-115.
Szer, nay, Yuvaya-Dnte Kap Sorunu - Georg Simmel ve
Martin Heidegger, S. 18 (Bahar 99), s. 116-127.
Merleau-Ponty, Maurice, Beden, (ev.: Ik Ergden), S. 18 (Bahar
99) s. 128-134.
Aka, Cem, Zaman Sularnda Argos, S. 18 (Bahar 99), s. 135-136.
Fourier, Charles, Falanster Mimarisi, (ev.: Tahsin Ycel), S. 18
(Bahar 99), s. 137-143,
Bilgin, hsan, Serbest Plan, Serbest Cephe, Serbest Ev..., S. 18 (Bahar 99), s. 144- 157.
Drer, Albrecht, talyada Bir Ev, (ev.: Samih Rifat), S. 18 (Bahar
99), s. 158-159.
Kael, Ela, deal Ev Aranyor!, S. 18 (Bahar 99), s. 160-175.
Perec, Georges Selahattin zpalabyklar, Bir Yap(/m-) Boz(um)
Denemesi, S. 18 (Bahar 99), s. 176-177.
Sayn, Nevzat, Siedlung Pilotengasse, S. 18 (Bahar 99), s. 178-182.
Bekta, Cengiz, Kendi Yuvasn Yapmak..., S. 18 (Bahar 99),
s. 183-187.
Arel, Ayda, Trk Evi Dedikleri..., S. 18 (Bahar 99), s. 188-212.
Kkden, Uur, Otadan Odaya, S. 18 (Bahar 99), s. 213-223.
Yaln, Emre, Dlger ve eri: Yahut Bir Buuk Asr Evvel stanbulda Ev Kurmak, S. 18 (Bahar 99), s. 224-241.
Gzer, Abdi C., 68den 98e Konutun ve Mimarn Ksa yks,
S. 18 (Bahar 99), s. 242-249.
Teber, Serol, Homo Sapiensin Kendine Mekn Aray Serveni...,
S. 18 (Bahar 99), s. 250-258.
Wright, Lloyd Frank, Biz, 48 Birleik Devlet lgnca Kentlemekteyiz, (ev.: Mehmet H. Doan), S. 18 (Bahar 99), s. 259-264.
Tun, Ayfer, Evcimen airin Evcil iiri, S. 18 (Bahar 99), s. 265-266.
Hundertwasser, F., Sakinlere ar, (ev.: Mustafa Tzel), S. 18
(Bahar 99), s. 267.
Madra, mer, Evli Evine, Kyl Kyne..., S. 18 (Bahar 99),
s. 268-270.
Grsel, Seyfettin, Biz Erken Seimi Neden Yaptk!, S. 18 (Bahar
99), s. 271-278.
Auerbach, Erich, Ktnn Zaferi: Pascalin Siyasi Nazariyesi zerine Bir Deneme, (ev.: Fikret Elpe), S. 18 (Bahar 99), S. 279-299.
Drken, idem, Antik Dnyann Yedi Harikas, S. 18 (Bahar
99), s. 301-304.

Say 19 (Yaz 1999): OSMANLILAR ZEL SAYISI


Mustafa li (Gelibolulu), Knh l-ahbar, S. 19 (Yaz 99), s. 9-18.
Selnik Mustafa Efendi, Tarih-i Selnik, S. 19 (Yaz 99), s. 19-24.
nalck, Halil, Osmanl Tarihi En ok Saptrlm, Tek Yanl Yorumlanm Tarihtir, (Sylei: lber Ortayl), S. 19 (Yaz 99), s. 25-40.
Kafadar, Cemal, ki Cihn resinde, (ev.: Ruen Sezer), S. 19 (Yaz
99), s. 41-61.

26

Kafadar, Cemal, Ortaa Anadolusu ve Osmanl Devletinin Kuruluu zerine, (Sylei: Ahmet Kuya), S. 19 (Yaz 99), s. 63-75.
Ortayl, lber, Osmanl Kimlii, S. 19 (Yaz 99), s. 77-85.
Gyn, Nejat, Osmanl Devleti Hakknda, S. 19 (Yaz 99), s. 86-92.
Kreiser, Klaus, Trklerde Akl Var m?, (ev.: Mustafa Tzel), S. 19
(Yaz 99), s. 93-113.
nalck, Halil, Osmanl Fetih Yntemleri, (ev.: Hamdi Can Tuncer),
S. 19 (Yaz 99), s. 115-135.
Divitiolu, Sencer, Oyun Teorisi Balamnda Cell syanlar (15961611), S. 19 (Yaz 99), s. 137-145.
Hathaway, Jane, Unutulan kon: Hz. Alinin Klc Zlfikarn Osmanl Trevi, (ev.: dil Eser), S. 19 (Yaz 99), s. 146-160.
Vatin, Nicolas, Bir Osmanl Trk Yapt Seyahati Niin Anlatrd?, (ev.: Ik Ergden), S. 19 (Yaz 99), s. 161-178.
Pamuk, evket, Osmanllarda Para ve Enflasyon, S. 19 (Yaz 99),
s. 179-188.
Eldem, Edhem, 18. Yzyl ve Deiim, S. 19 (Yaz 99), s. 189-199.
Cerasi, Maurice M., 18. Yzyl Osmanl Kenti, (ev.: Kemal Atakay), S. 19 (Yaz 99), s. 201-215.
Elias, Jamal J., Zikr-i Dervineden Divn Musikisine Kadar Osmanllar Devrinde Semya Bir Bak, (ev.: dil Eser), S. 19 (Yaz
99), s. 216-224.
Alkan, Ahmet Turan, Herkesin Osmanls Kendine, S. 19 (Yaz 99),
s. 225-231.
deal Osmanl Yok, (Akoturum: lber Ortayl, Mehmet Gen, Ekrem In, Cornell Fleischer, Mete Tunay, Hilmi Yavuz, Nuray
Mert), S. 19 (Yaz 99), s. 232-258.
Kuya, Ahmet, Osmanl-Trk Modernlemesi ve Ordunun Siyasetteki Yeri zerine, S. 19 (Yaz 99), s. 259-267.
Neumann, Christoph K., Devletin Ad Yok - Bir Amblemin Okunmas, S. 19 (Yaz 99), s. 269-283.
Kara, smail, Felsefe ve Tefelsf / Trkiyede Felsefenin Dili NiinYok?, S. 19 (Yaz 99), s. 284-311.
Gyn, Nejat, 16. Yzylda Avrupada Trkler le lgili Yaynlar,
S. 19 (Yaz 99), s. 313-319.

Say: 20 (Gz 1999) DEPREM ZEL SAYISI


engr, A. M. Cell, nsz, S. 20 (Gz 99), s. 9-10.
Seneca, Lucius Annaeus, Doa Sorunlar (Naturales Quaestiones) VI.
Kitap: Deprem, (ev.: idem Drken), S. 20 (Gz 99), s. 11-19
Ahmet Cevdet Paa, Tezakr, (Haz.: Cavid Baysun), S. 20 (Gz 99),
s. 21-23.
Gazi Ahmet Muhtar Paa, Anlarm, (Haz.: E. Nedret li, M. Sabri
Koz), S. 20 (Gz 99), s. 25-26.
Hatralarda Deprem, (Haz.: Mehmet . Alkan), S. 20 (Gz 99),
s. 27-32.
Alkan, Mehmet ., Sansr, Jurnal ve Sylentiler Arasnda 1894 stanbul Depremi, S. 20 (Gz 99), s. 33-41.

27

Muharrem Aynda Bir Sal Gn, (Akoturum: Aye Erdem, Orhan


Kololu, Osman Kker, Afife Batur, Martha Ordaz Schroeder),
S. 20 ( Gz99), s. 42-58.
Giz, Selahattin, Deprem Albm: Erzincan 1939, S. 20 ( Gz99),
s. 60-62.
Deprem Albm: Kocaeli 1999, (Trk basnndan semeler), S. 20
(Gz99), s. 63-71.
Deprem ve Bilim, (Haz.: Tuncay Taymaz), S. 20 (Gz 99), s. 72-87.
Aktar, Mustafa, Deprem Konusu Trkiyedeki Akademik Ortamlarda
Her Zaman lgi ekmitir, (Sylei: Vedat orlu), S. 20 (Gz 99),
s. 88-92.
Trkiye, Deprem Aratrmalar in deal Bir lkedir, (Akoturum:
Vedat orlu, Srr Erin, Celal engr, Ycel Ylmaz), S. 20 (Gz
99), s. 93-113
Ergin, Kzm, Bir Gn rendik ki, Richterin Skntlar Varm...,
(Sylei: Tuncay Taymaz Vedat orlu), S. 20 (Gz 99), s. 115-123.
Hayat Depremin Yasalarna Gre Kurmak Gerekir, (Akoturum:
Vedat orlu, Esen Arpat, Mustafa Aktar, Tuncay Taymaz), S. 20
(Gz 99), s. 124-143.
Oktay, Fazl Ylmaz, stanbul ve Deprem, (Sylei: Ayfer Tun),
S. 20 (Gz 99), s. 145-155.
akmak, Ahmet, Ayasofyay Yapanlar Hem Mhendislii Biliyorlard Hem de Malzemeyi, (Sylei: Aye Erdem), S. 20 (Gz 99),
s. 156-159.
stanbulda Zemin Durumu, S. 20 (Gz 99), s. 160
Doan Kuban, Depremsel Barbarlklar, S. 20 (Gz 99), s. 161-171.
Depremin Sosyal ve Siyasal Etkileri, (Akoturum: Ayfer Tun, Doan Kuban, Aykut Kksal, Bakr alar, hsan Bilgin, Ergin Cinmen, Nasuh Mahruki), S. 20 (Gz 99), s. 172-192
Mert, Nuray, Depreme Dayankl lke, S. 20 (Gz 99), s. 193-195.
Deprem Fonunda Bir Milyon Lira Vard, (Akoturum: Ayfer Tun,
zzettin nder, Veysi Sevi, Hasan Ersel), S. 20 (Gz 99), s. 196-214.
Soykan, Atilla - idem Soykan, Psikolojik Deprem, S. 20 (Gz 99),
s. 215-223.
Deprem Travmasna Devrimci Bir Ruhla, Seferberlik Mantyla
Yaklamak Lazm, (Akoturum: Cem Aka, Reha Bayar, Gliz
Elal, Bella Habip, Erin Kimmet, Gkhan Oral, Yank Yazgan), S.
20 (Gz 99), s. 225-249
Toplum, Sivil Toplum rgtlerini, Houna Giden Bir Film Seyreder
Gibi Seyretti!, (Akoturum: Ceyda Aka, Ylmaz Karakoyunlu,
Nasuh Mahruki, Hlya Ko, Davut Teziler), S. 20 (Gz 99), s.
251-277.
Nasuh Mahruki, Bir ocuun Hayatn Kurtarrken Baka Hayatlar
Kaybettiimi Dnmenin Dayanlmaz Basks ile Yaamay renmek, S. 20 (Gz 99), s. 278-283.
Artun nsal, Herkesin Depremi Kendine mi?, S. 20 (Gz 99),
s. 284-288
Biz Nerede Hata Yaptk?, (Akoturum: Ceyda Aka, Grhan Ertr,
Mesut nen, mer Madra, Behi Ak, Aydn Engin, Cem Aydn, Orhan Bursal, Murat Belge), S. 20 (Gz 99), s. 291-336.

28

Berkan, smet, Deprem ve Medya, S. 20 (Gz 99), s. 337-338.


Berkan, smet, Deprem ve Medya: ki Trkiyenin Tescili, S. 20 (Gz
99), s. 338-339.
Dndar, Can, Derinletike Batyor, S. 20 (Gz 99), s. 340-341.
Hekimolu smail, Felaket, S. 20 (Gz 99), s. 341-342.
Ard, Engin, Kenetlendik, S. 20 (Gz 99), s. 342-343.
Cokun, Bekir, Serin Devlet..., S. 20 (Gz 99), s. 343-344.
Alkan, Trker, Fay Hattnn ortlusu, S. 20 (Gz 99), s. 344-345.
Engin, Aydn, Korkuya Tutsak Kentler, S. 20 (Gz 99), s. 345-346.
Soysal, Mmtaz, Kullanlmayan Enerji, S. 20 (Gz 99), s. 346-347.
nder, zzettin, Daha Fazla Ik, S. 20 (Gz 99), s. 347-348.
Belge, Murat, Toplum ve Devlet, Hasan Cemal, Dayanma ve Yardmlama Ruhu..., S. 20 (Gz 99), s. 349-350.
Kuban, Doan, Trkiyenin Tek ans: Yama Ortaklndan Kurtulmak, S. 20 (Gz 99), s. 351-354.
Bilgin, hsan, Bedelsiz Modernleme, S. 20 (Gz 99), s. 354-357.
Peterson, Scott, Deprem Trkleri Dine aryor, S. 20 (Gz 99),
s. 357-359.
Biegala, Erc, Trkler Yneticilerin i Oluruna Brakn Tutumuna
Kar fkesini Haykryor, S. 20 (Gz 99), s. 359-360.
Lockwood, Christophen, Beceriksizlikler slamc Muhalefetin ine
Yarad, S. 20 (Gz 99), s. 360-361.
Baillod, Grgoire, zmit Afeti Tasarlanmt, S. 20 (Gz 99), s. 361362.
Kinzer, Stephen, Trkiyedeki Depremin Gizli birlikisi: Yolsuzluk, S. 20 (Gz 99), s. 362-364.
Hockstader, Lee, Kltrel Bir Fay Hattnn stnde Yaam, S. 20
(Gz 99), s. 364-366.
Ek: engr, A.M. Cell, Akl, Bilim, Deprem, nsan, S. 20 (Gz 99),
40 s.

Say: 21 (K 1999): YERL MALI, YURDUN MALI


Goethe, Johann Wolfgang, Doabilim Yazlar (Semeler), S. 21
(K 99), s. 7-20.
Derrida, Jacques, Yapbozum, Etik, Politika, nsan Haklar ve stanbul zerine, (Sylei: Ferda Keskin), S. 21 (K 99), s. 21-29.
Macintyre, Alasdaire, Vatanseverlik Bir Erdem midir?, S. 21 (K
99), s. 29-47.
Derrida, Jacques, Btn lkelerin Kozmlopolitleri Biraz Daha aba!, S. 21 (K 99), s. 48-62.
nal, Kemal, Modern ocukluk Paradigmas, S. 21 (K 99), s. 63-87.
Alkan, Ahmet Turan, Fikir Konformizmine Veda: Yerliyim, Yerlisin,
Yerli!, S. 21 (K 99), s. 89-98.
Bilici, Mcahit, Aidiyetin Dnm ve Ayaklar Yerden Kesilen
Yerlilik, S. 21 (K 99), s. 99-102.
n, Sleyman Seyfi, Yerlici Kltralizm: Kyaslamal Bir Deerlendirme, S. 21 (K 99), s. 103-143.

29

Kayal, Kurtulu, 1940l ve 1960l Yllarn Snrla Saylabilecek


Yerlilik Eksenli Dncesinin 1990l Yllarda Yitip Gitmesinin
Nedenleri ya da Trk Dnce Dnyasnn Nokta-i Nazarndan
Sathi Bir Okunuu, S. 21 (K 99), s. 144-165.
Sarbay, Ali Yaar, Yirmibirinci Yzyla Doru Global Kapitalizm, Oryantalizm, Yerlicilik: Teorik Bir ereve, S. 21 (K 99), s. 166-172.
Mert, Nuray, Sadan Ykselen Muhalefet: Yerlilik, S. 21 (K 99),
s. 173-178.
Mahupyan, Etyen, Demokratlk: Postmodern Dnemin Yerlileri,
S. 21 (K 99), s. 179-185.
Yerli Mal Yurdun Mal, Her Trk Bunu Kullanmal, (Akoturum:
Seyfettin Grsel, Ahmet Kuya, Zafer Toprak), S. 21 (K 99),
s. 187-218.
Rifat, Samih, Mavi ve Kara Sabahattin Eyubolu / Bural Bir Aydn in Portre Denemesi, S. 21 (K 99), s. 219-226.
Margulies, Roni, Yabancla Davet, S. 21 (K 99), s. 227-233.
Demiralp, Ouz, Modern ada Toplumsal Kimlik geni, S. 21
(K 99), s. 234-243.
Tachau, Frank, Trkler Arasnda Ulusal Kimlik Aray, S. 21 (K
99), s. 244-254.
Teber, Serol, lmnn 60. Yl Ansna: Sigmund Freudun Aile
Romannndan Kimi Satrbalar, S. 21 (K 99), s. 255-296.
Dellalolu, Besim F., O, S. 21 (K 99), s. 297-308.
Gle, Mnir, Fuzuli Takntlar: Dlemin Anda Bir Sarn Kadn, S. 21 (K 99), s. 309-315.
Ilgaz, Turhan, Kadn Gnahla Yaar, S. 21 (K 99), s. 316-320.
Bergson, Henry, Felsef Hads, S. 21 (K 99), s. 321-327.
Tankuter, Korkut, 1-20. Saylar Dizini, 335-375.

Say: 22 (Bahar 2000): TAKVM:


ZAMANIN HARTASI
Erdem, Aye, Editrden, S. 22 (Bahar 00), s. 5-6.
Aka, Cem, Zamann Haritalar, S. 22 (Bahar 00), s. 7-8.
Descartes, Rn, Metot zerine Konuma, S. 22 (Bahar 00), s. 9.
Batur, Enis, Julianus Heykelinin Yeri, S. 22 (Bahar 00), s. 9.
Delumeau, Jean, Rnesans Gerekten Var Oldu Mu?, S. 22
(Bahar 00), s. 10.
Le Goff, Jacques, Hayr, S. 22 (Bahar 00), s. 11.
Sonntag,Kristen, Kzllar Mavi Oldu: irinler Gardrop Komnistleri mi?, S. 22 (Bahar 00), s. 11.
Nietzsche Okumalar, S. 22 (Bahar 00), s. 14.
Kuay, Ahmet, Siyaset Meydannda slup Sorunu zerine Bir
Not, S. 22 (Bahar 00), s. 15.
Samanyolu Peesini Ayor, S. 22 (Bahar 00), s. 16.
Spernovann Bakalam, S. 22 (Bahar 00), s. 16.
engr, A. M. Cell, Amasyal Strabon ve Corafyas, S. 22
(Bahar 00), s. 17-18.
Akay, Ali, Deleuzen Kristal mgesi, S. 22 (Bahar 00), s. 19.

30

Keskin, Ferda, Sartren (?) Dn, S. 22 (Bahar 00), s. 20-21.


Ilgaz, Turhan, ...Btn Bir nsan, S. 22 (Bahar 00), s. 21.
Aka, Cem, Hmanizmi Geri-dntrmek, S. 22 (Bahar 00), s. 22.
Batur, Enis, 400 Yl Sonra Giordino Bruno ve Sar Abdurrahman,
S. 22 (Bahar 00), s. 23.
Bourdieu, Pierre, Gnder Grass: enesini Ama Gelenei, S. 22
(Bahar 00), s. 24-32.
Fukuyama, Francis, BykBozulma, S. 22 (Bahar 00), s. 33-61.
North, Douglass C., Gndem Maddeleri, S. 22 (Bahar 00), s. 62-65.
Fuller, Graham E., slam, Deiim in Bir G, S. 22 (Bahar 00),
s. 66-70.
Ovidius, Publius, Takvimler (II. Kitap), S. 22 (Bahar 00), s. 72-84.
Gven, Bozkurt, Takvimde Zaman Gemi ve Gelecek, S. 22 (Bahar 00), s. 85-94.
Akgr, A. Necati, Takvimler, S. 22 (Bahar 00), s. 95-100.
Drken, idem, Romada Takvim, S. 22 (Bahar 00), s. 101-111.
Batur, Enis, Aztek Takvimi: Bulank Gnler, S. 22 (Bahar 00),
s. 112-116.
er, Cumhure, Trk - slam - Osmanl ve Cumhuriyet Dnemi Takvimleri, S. 22 (Bahar 00), s. 117-131.
Aydz, Salim, Mneccimba Takvimleri ve Tarihi Kaynak Olarak
Deerleri, S. 22 (Bahar 00), s. 132-144.
erifolu, mer Faruk, Unutulmaz Efsane! 1873-1969, Ebzziya
Takvimleri, S. 22 (Bahar 00), s. 145-152.
nsal, Artun, Saatli Maarif Takvimi: Geleneki, Laik ve Modern,
S. 22 (Bahar 00),
s. 153-159.
li, Emin Nedret, Aygn Takvimleri, S. 22 (Bahar 00), s. 160-166.
Topuolu, Nazif, Pirelli Takvimleri ok yidir!, S. 22 (Bahar 00),
s. 167-172.
Lichtenberg, Georg Christoph, 29 ubatta Doan Bahtszlara Teselli, S. 22 (Bahar 00), s. 173-176.
And, Metin, Minyatrlerle Osmanlda Burlar ve Gezegenler, S. 22
(Bahar 00), s. 177-191.
Bekta, Dilek, Zamann Tasarm, S. 22 (Bahar 00), s. 192-201.
Kuya, Ahmet, Fransz Devrimi Takvimi, S. 22 (Bahar 00), s. 202207.
engr, A. M. Cell ve lber Ortayl, Alternatif Takvim, S. 22 (Bahar 00), s. 208-220.
Batur, Enis, Derkenar, S. 22 (Bahar 00), s. 208-220.
Aka, Cem, Dnya Durursa Takvimler de Durur mu?S. 22 (Bahar
00), s. 221-225.
Sahilliolu, Halil, Sava Yl Buhranlar, S. 22 (Bahar 00), s. 226259.
Alacakaptan, Uur, Kksal Bayraktar, Ferda Keskin, Baar Yalt,
Su - Ceza(evi) Af, S. 22 (Bahar 00), s. 260-280.
Gle, Mnir, Rica Etsem u Sarn Kadn Benimle Yatar m?,
S. 22 (Bahar 00), s. 281-287.
Cemal, Ahmet, Tiyatroda Bir Dnce Tarihi, S. 22 (Bahar 00),
s. 289-291.

31

Turan, Gven,Salam Kafa Dingin Ruhta m Bulunur?, S. 22 (Bahar 00), s. 293-295.


Tankuter, Korkut, Denemeli Denemesiz zerine Bir Deneme, S. 22
(Bahar 00), s. 297-299.
Ek: engr, A.M. Cell, Jeolojik Takvim, S. 22 (Bahar, 00), 48 s.

Say: 23 (Yaz 2000): TRKYENN YABANCILARI


Batur, Enis, Yaban-c-lk, S. 23 (Yaz 00), s. 7-12.
Gle, Mnir, Freud Neden Baylr?, S. 23 (Yaz 00), s. 13.
Kopernik, Nikolai, Gkcisimlerinin Devinimleri Kitabnn thaf Yazs, S. 23 (Yaz 00), s. 14-15.
Eriboz, Levend, Kilisedeki Gne, S. 23 (Yaz 00), s. 15.
Aktar, Mustafa, Bilim ve Basn/Medya likileri stne, S. 23 (Yaz
00), s. 16-17.
Tanr, matematik tutarl olduu iin vardr. eytan da bunu kantlayamadmz iin varolmaktadr., S. 23 (Yaz 00), s. 18-19.
Mazower, Mark, Asl Tehlike Haider Deil, S. 23 (Yaz 00), s. 19-21.
Hassner, Pierre, Tarih Daha da ngrlemez Hale Geldi, S. 23 (Yaz
00), s. 22-23.
zpalabyklar, Selahattin, Ziya Umur Iustinianus evirmi; imdi
Kimin Umurunda!, S. 23 (Yaz 00), s. 24-25.
Gerhart, Ann, Seni Seviyorum, S. 23 (Yaz 00), s. 26.
zcan, Emre, Sokratn Erkek Gzeli olarak (Platonik) Portresi,
S. 23 (Yaz 00), s. 27-28.
Keskin, Ferda, Arda Denkelin Ardndan, S. 23 (Yaz 00), s. 28.
Eriboz, Levend, plak Bir Uzaylya Ne Demek Gerekir?, S. 23
(Yaz 00), s. 29.
Touraine, Alain, Ferhat Kentel: Sosyologlar Tarla Kuu Gibidir,
S. 23 (Yaz 00), s. 30-44.
Tanr, Blent, nsan Haklar, S. 23 (Yaz 00), s. 45-75.
Axelos, Kostas, zyaamyksel Deinmeler, S. 23 (Yaz 00), s. 76-95.
Herman, Edward S. , Kreselleme Tehdidi, S. 23 (Yaz 00), s. 96-104.
Aurelius, Marcus,Dnyaya Yabanc, S. 23 (Yaz 00), s. 106-107.
Brn, Hindular ve Yabanclar, S. 23 (Yaz 00), s. 108-110.
Shem-Tob Ibn Falaquera, Gerek Bilge Yabancdr, S. 23 (Yaz 00),
s. 111-112.
Manzur, bni, Yabancya Dair Hadis, S. 23 (Yaz 00), s. 113.
skenderiyeli Philon, Yahudilere YneltilenYabanclk Sulamas,
S. 23 (Yaz 00), s. 114-116.
Platon, Yabanclarn Arlanmas, S. 23 (Yaz 00), s. 117-118.
Niye Geldiler, Niye Gittiler? KimseAnlamad, Yabanclarn Cumhuriyete Braktklar, (Tartma: Aykut Kazancgil, lber Ortayl,
Uur Tanyeli), S. 23 (Yaz 00), s. 119-132.
Turan, Gven, Geldiler... Grdler... Yazdlar..., S. 23 (Yaz 00), s.
133-138.
Rifat, Samih, Josefin Drd Film ya da Yabanc Bakacndan
Trkiye, S. 23 (Yaz 00), s-139-145.

32

Keskin, Ferda, Sheyla Bayrav ile Sylei: Siz misiniz? Burada iniz
Ne?, S. 23 (Yaz 00), s. 146-54.
Cokun, Zeki, mparatorluk Bakiyesi Erken Kreselleir, S. 23 (Yaz
00), s. 155-172.
Fihrist: , S. 23 (Yaz 00), s. 173-205.
Aster, Ernst von, Felsefe ve stanbul niversitesinde Felsefe Tedrisat, S. 23 (Yaz 00), s. 206-218.
Auerbach, Erich, Edebiyat ve Harp, S. 23 (Yaz 00), s. 219-230.
Soyunan, Okuyan, Soyan Bir Kitap: 32 Bst, (Tartma: Ali Akay,
Ayfer Tun, Artun nsal, Yank Yazgan), S. 23 (Yaz 00), s. 231-242.
Gle, Mnir, Gzlerim Gzlerimde, S. 23 (Yaz 00), s. 243-249.
Turan, Gven, Kentli Olmak Kenti Tanmak, S. 23 (Yaz 00), s. 251253.

Say: 24 (Gz 2000): OTO-MOBL:


BR RNTGEN DENEMES
leri, Cem, Hz, Kaza, Gen/etik Direni vs. .., S. 24 (Gz 00), s. 5-7.
Aruoba, Oru, Nesi Auto, Nesi Mobile, S. 24 (Gz 00), s. 8-10.
Ramonet, Ignacio, Pokmon, S. 24 (Gz 00), s. 11-12.
Batur, Enis, Freiburgda Bilgelik Bekileri, S. 24 (Gz 00), s. 13.
Kim Korkar Denis Morandan, S. 24 (Gz 00), s. 14-16.
Gle, Mnir, Bir Kafa Kadnn Hikayesi, S. 24 (Gz 00), s. 17-18.
Schmidt, Thomas E., Peter Sloterdijk ve Jrgen Habermasn Dnce Ormanlarndaki Geyikler, S. 24 (Gz 00), s. 18-19.
Teber, Serol, sann 2000. Doumgn Ansna..., S. 24 (Gz 00),
s. 20-21.
Passeron, Jean-Claude, Kuramlarn oulluu Toplum Bilimlerini
phecilie Mahkum Etmez, S. 24 (Gz 00), s. 22-23.
Batur, Enis, Canl Felsefe Hurdalar, S. 24 (Gz 00), s. 24.
nsal, Artun, Galatasaray Olay, S. 24 (Gz 00), s. 25.
Aslan, Mehev, Galatasaray Olay, S. 24 (Gz 00), s. 25-26.
Barthlmy, Pierre, In Ucunu Yolculuk, S. 24 (Gz 00), s. 27-29.
Easterbrook, Gregg, Gelecein Yiyecekleri, S. 24 (Gz 00), s. 29-30.
Bruckner, Pascal, eytani Lin, S. 24 (Gz 00), s. 31.
Maro, Publius Vergilius, Georgicon (iftilik Sanat), S. 24 (Gz
00), s. 32-33.
Zizek, Slavoj, ve Geert Lovink, Sivil Toplum, Fanatizm ve Dijital
Gereklik, S. 24 (Gz 00), s. 42-54.
Sloterdijk, Peter, Kitlelerin Aalan, S. 24(Gz 00), s. 55-71.
Ricoeur, Paul, Tarihi Yazmak, Gemii Betimlemek/Temsil Etmek,
S. 24 (Gz 00), s. 72-81.
Rochlitz, Rainer, zelletirilmi Bellek, S. 24 (Gz 00), s. 82-85.
Crogan, Patrick, Paul Virilio ve Hz Amaz, S. 24 (Gz 00), s. 86-94.
Kuya, Ahmet, lhan Tekeli ile Sylei: Araba Sevdas, S. 24 (Gz
00), s. 96-106.
Vassaf, Gndz, Otomobilin Ksa Tarihi, S. 24 (Gz 00), s. 107-108.
Le Corbusier, Yol? Doann Barndaki Plastik Ara, S. 24 (Gz
00), s. 109-118.

33

entrk, Levent, Seyyar Manifesto, S. 24 (Gz 00), s. 119-132.


Ergven, Mehmet, ada Kentauros, S. 24 (Gz 00), s. 133-138.
Raban, Jonathan, Otomobil: Benliin Yansmas, S. 24 (Gz 00),
s. 139-140.
Pervanchon, Maryse, Beden in Baka Bir Yer ve Baka Bir Zaman, S. 24 (Gz 00), s. 141-150.
Ycel,Tahsin, Otomobil ve nsanbiimsellik, S. 24 (Gz 00), s. 151158.
Trkn Otomobille mtihan, (Tartma: Hulki Aktun, Haluk
Mesi, Aydn Engin, Yavuz Erten), S. 24 (Gz 00), s. 159-176.
nsal, Artun, Argo da, Araba Kullanr, S. 24 (Gz 00), s. 177-180.
Batur, Enis, De-mobil-zasyon, S. 24 (Gz 00), s. 181-182.
McMurda, George, Kenti Srmek, S. 24 (Gz 00), s. 183-201.
Topuolu, Nazif, Amerikan Ryas, S. 24 (Gz 00), s. 202-203.
etin, Orhan Cem, Aynaya Dikiz!, S. 24 (Gz 00), s. 204-209.
Normand, Jean-Michel, Konuan, Uyandran, Kendi Kendine Giden
Araba..., S. 24 (Gz 00), s. 210-215.
Alus, Sermet Muhtar, stanbulda lk Otomobiller, S. 24 (Gz 00),
s. 216-220.
Komutan Yardmcs Marcos, Yeni San Douu? Liberal Faizm,
S. 24 (Gz 00), s. 221-234.
Berger, John, Dnyann Byk Yenilgisine Kar, S. 24 (Gz 00),
s. 235-239.
Batur, Enis, Yeryz: Cehennem, S. 24 (Gz 00), s. 240-246.
Halimi, Serge, Demokrasi Uzam m, Yeni Ayrmclk m? Pek Keyifli Siber-Direniiler , S. 24 (Gz 00), s. 247-252.
Gle, Mnir, Krk Mrk, Sarn Kadnla Bir ansm Var Galiba,
S. 24 (Gz 00), s. 253-259.
kten, Nazl, Siyasetin Yeni znesi, S. 24(Gz 00), s. 261-263.
Alexander, R. Mc Neill, Leonardo: lk Bilim Adam, S. 24 (Gz 00),
s. 265-267
kten, Kaan H, Postmodern Hesaplamalar: Geitekilerin Uraklar, S. 24 (Gz 00), s. 268-269
Akar, Prof. Dr. Nejat, Okur Mektubu, S. 24 (Gz 00), s. 271.

Say: 25 (K 2001): NIETZSCHE: KAYIP BR KITA


Nietzsche: Trajik Esinli Yalvan, S. 25 (K 01), s. 5-8.
Crpon, Marc, Nietzschenin Yaam: Bir Zamandizin, S. 25 (K
01), s. 9-21.
Behler, Ernst, Yirminci Yzylda Nietzsche, S. 25 (K 01), s. 22-51.
Edelman, Bernard, Nietzsche? Kayp Bir Kta, S. 25 (K 01), s. 5261.
Sloterdijik, Peter, Kentauros Yazn, S. 25 (K 01), s. 63-76.
Blanchot, Maurice, Nietzsche ve Paral Yaz, S. 25 (K 01), s. 77101.
Bataille, Georges, Nietzschenin Gl, S. 25 (K 01), s. 102-110.
Deleuze,Gilles, stninsan: Diyalektie Kar, S. 25 (K 01),
s. 111-133.

34

Heidegger, Martin, Nietzschenin Platonculuu Tersine evirmesi,


S. 25 (K 01), s. 134-141.
Yavuz, Hilmi, Nietzsche ve Bengidn, S. 25 (K 01), s. 143-147.
Goyard-Fabre, Simone, Nietzsche: Modern Devletin Eletirisi,
S. 25 (K 01), s. 149-162.
Akal, Cemal Bli, Nietzsche Spinozay Nasl Okudu?, S. 25 (K
01), s. 136-171.
Nietzsche, Zaman-Atom retisi, S. 25 (K 01), s. 174-178.
Nietzsche, Kemgzl Bilgelik / Oklar: Deyiler ve Deiniler, S. 25
(K 01), s. 179-190.
Nietzsche, Avrupa Nihilizm, S. 25 (K 01), s. 192-197.
Nietzsche, Byk Politika, S. 25 (K 01), s. 197-205.
Horkheimer - Adorno - Gadamer, Nietzsche ve Biz, S. 25 (K 01),
s. 206-213.
Alkor, Can - Enis Batur, Tehlikeli Bir Adam: Nietzsche zerine Sylei, S. 25 (K 01), s. 214-235.
Deleuze, Gilles ve Michel Foucault, Nietzschenin Tm Yaptlarna
Giri, S. 25 (K 01), s. 236-239.
engr, A. M. Cell, Nietzsche ve Akla syan, S. 25 (K 01), s. 240250.
Daldeniz, Elif, Zerdt: Tiksinti Duymayan nsan, S. 25 (K 01),
s. 251-261.
Turan, Gven, Nietzsche ile Atelenen mgelem, S. 25 (K 01),
s. 262-266.
Aruoba, Oru, Nietzscheyi Anlamak, S. 25 (K 01), s. 267-269.
Nietzsche, Vom Lesen und Schreiben, S. 25 (K 01), s. 271-272.
Sadi, Mahmut - Sadi Irmak - Osman Derinsu - Mustafa Tzel - Ahmet Cemal - Drrin Tun Aruoba, Oru, Okuma ve Yazma zerine, S. 25 (K 01), s. 275-279
Tevfik, Baha, Nietzschede Ahlak Telakkisi, S. 25 (K 01), s. 281
Cemil, Hasan, Nietzschenin Zaratustras, S. 25 (K 01), s. 283.
Safa, Peyami, Nihilizm Devrinde miyiz?, S. 25 (K 01), s. 284.
Gedik, Fuat, Nietzsche Ahlk, S. 25 (K 01), s. 285.
Irmak, Sadi, Nietzsche zerine, S. 45 (K 01), s. 287.
zl, Demir, Nietzsche ve Ecce Homo , S. 45 (K 01), s. 288
Eybolu, . Zeki, Nietzsche ve Anadolu Uygarl, S. 25 (K 01),
s. 289.
Taner, Haldun, Nietzsche Diye Biri, S. 25 (K 01), s. 290.
Alkor,Can, Nietzsche: Uzak (?) Bir Gelecein ada, S. 25 (K
01), s. 291-294.

Say: 26 (Bahar 2001): AKANIN SIRASI DEL


aka Cidden!, S. 26 (Bahar 01), s. 5-8.
Yabanclar Medyada Daha Olumlu Tantlmak stiyor, (ev.: Ali
Ova), S. 26 (Bahar 01), s. 9.
Gle, Mnir, Psikanarist, S. 26 (Bahar 01), s. 10-11.
Soysal, Mmtaz, Marx, Yeniden!, S. 26 (Bahar 01), s. 12.
Nash, John F., John F. Nashin Aklalmaz zyaamyks, S. 26
(Bahar 01), s. 13-15.

35

webtellekt 1 Nisanda Sanal Ortamda..., S. 26 (Bahar 01), s. 16.


Deiiyor Kurallar Dilbilgisi, (ev.: Ali Ova), S. 26 (Bahar 01), s. 17.
nalck, Halil, Osmanl Arivleri Dnyaya Almal, S. 26 (Bahar
01), s. 18-19.
Ergen, Aliye, Adem ve Havva Aslnda Hi Karlamad, S. 26 (Bahar 01), s. 19-20.
Uygur, Nermi, Kriz Yazs, S. 26 (Bahar 01), s. 21.
Infante, Guillermo Cabrera, Mefisto-Fidelden Kurtulmak, S. 26
(Bahar 01), s. 22-25.
Clarke, Arthur C., nsann Ykselii, S. 26 (Bahar 01), s. 27-29.
Lvi-Strauss, Claude, Bizim Toplumlarmz Souyor, S. 26 (Bahar
01), s. 30-48.
Akat, Asaf S. , - Sencer Divitiolu: Benim Derdim Bilinmeyen eyleri zmek, S. 26 (Bahar 01) s. 49-68.
Habermas, Jrgen, Avrupa Topluluu Neden Anayasal Bir ereveye Gereksinim Duyuyor?, S. 26 (Bahar 01), s. 69-84.
Sokal, Alan D., Snrlarn hlali: Kuantum ekiminin Dnmc
Yorumbilgisine Doru, S. 26 (Bahar 01), s. 85-100.
Aygn, mer, Yeniden Heidegger, S. 26 (Bahar 01), s. 101-110.
Aristoteles, Alayl aka Bir Tr Hakarettir, S. 26 (Bahar 01), s. 112-113.
Aquinolu Aziz Tommaso, Alay Balanmaz Bir Gnah Olabilir mi?,
S. 26 (Bahar 01), s. 115-117.
Sloterdijik, Peter, Alayc Lukianos ya da Eletiri Kamp Deitiriyor,
S. 26 (Bahar 01), s. 118-126
Drken, idem, Catullusun iirlerinden Yansyan akalama rnekleri, S. 26 (Bahar 01), s. 126-131.
Lefebvre, Henri, Alayclk, Dourtma Yntemi ve Tarih zerine,
S. 26 (Bahar 01), s. 133-145.
kten, Nazl, Varolusal Bir Tehdit ya da Bir Korunak Olarak aka,
S. 26 (Bahar 01), s. 146-151
Dzkan, Aye, Sizinle Anne efkatiyle Alay Edebilir Miyim?, S. 26
(Bahar 01), s. 152-155.
Mumcu, Cem, Gerek Tutulmas: Gerek Bir aka m?, S. 26 (Bahar 01), s. 156-161.
Akgke, Necla, Cinsiyet Engelli akalar, S. 26 (Bahar 01), s. 162167.
Ergven, Mehmet, akann zinde, S. 26 (Bahar 01), s. 169-175.
Renauder, Pierre S. , aka ve Humour Duygusunun Evrensellii
zerine Trkiye Merkezli Bir Yayn ve Alan Aratrmasnn Sonular, S. 26 (Bahar 01), s. 177-188.
Vassaf, Gndz, Ehu, S. 26 (Bahar 01), s. 189-190.
Gngren, Ahmet, aka! Bir Marjinal Antropoloji Konusu Olarak
akann Antropolojisine Giri, S. 26 (Bahar 01), s. 191-197.
Tunaboylu-kiz, Tevfika, akalar ve Psikanaliz, S. 26 (Bahar 01),
s. 199-203.
nam, Ahmet, aka ve iir, S. 26 (Bahar 01), s. 205-211.
entrk, Levent, Postmodern Mimarinin aka Kategorileri, S. 26
(Bahar 01), s. 212-220.
Galbraith, James K., Kreselleme Krizini Sona erdimek, S. 26 (Bahar 01), s. 222-226.

36

Stiglitz, Joseph, eriden Biri: Ekonomik Kriz Srasnda rendiklerim, S. 26 (Bahar 01), s. 227-236.
Beinart, Peter, Zamanmzn Bir Yanlsamas: Kresellemenin Sahte Vaadi, S. 26 (Bahar 01), s. 237-249.
Ferro, Marc, Kreselleme Konusunda Baz Kayglar, S. 26 (Bahar
01), s. 250-255.
Tobin, James ve Gustav Ranis, Hatal Fon: IMFnin Yanl ncelikleri, S. 26 (Bahar 01), s. 256-260.
Margulies, Roni, Seattledan Praga, Niceten Cenovaya, S. 26 (Bahar 01), s. 261-269.
Canm, Rdvan, arkta Glme ve Gldrme Stratejisine Dair Bir
Eser: Douda Mizah, S. 26 (Bahar 01), s. 270-276.
Trkay, Orun, Tencere Kapak: Olmas Gereken syan, S. 26 (Bahar
01), s. 277-280.
Bilgi, Sleyman, Okur Mektubu, S. 26(Bahar 01), s. 282-284.

Say: 27 (Yaz 2001): KRZ: DAHA DERN, DAHA


ESK, DAHA YAYGIN
Kriz: Daha Derin, Daha Eski, Daha Yaygn, S. 27 (Yaz 01), s. 5-8.
Ylmaz, Levent, Umberto Eco ile Kriz zerine, S. 27 (Yaz 01), s.
10-31.
Batur, Enis, Derkenar, S. 27 (Yaz 01), s. 10-29.
Yazcolu, Sanem, Kriz Olumlu Olabilir mi?, S. 27 (Yaz 01), s. 33-41.
Offe, Claus,Ynetilemezlik: Muhafazakr Kriz Kuramlarnn Yeniden Douu, S. 27 (Yaz 01), s. 43-66.
Katz, Cindi, ken Gn Altnda: Kyameti evrecilik ve Doann
retimi, S. 27 (Yaz 01), s. 68-75.
Morin, Edgar, Kltr Krizi, S. 27 (Yaz 01), s. 77-92.
Sabato, Ernesto, Sanat Krizi ya da Kriz Sanat, S. 27 (Yaz 01), s.
94-99.
Virilio, Paul, zel Yaamn Sona Erii, S. 27 (Yaz 01), s. 101-107.
Sfez, Lucien, nternet Krizi ya da Zihinlere Egemen Olmak, S. 27
(Yaz 01), s. 109-118.
Morin, Edgar, Kiisel Kriz zerine, S. 27 (Yaz 01), s. 119-123.
Atc, Medar, Bunalm Yaamnn Aydnlk Yz, S. 27 (Yaz 01),
s. 125-135.
Thuillier, Jean, Bedenin Krizi, S. 27 (Yaz 01), s. 138-139.
Thom, Ren, Bilim Kendi Krizleri Araclyla lerler, S. 27 (Yaz
01), s. 144-149.
Horkheimer, Max, Bilim ve Kriz zerine Notlar, S. 27 (Yaz 01),
s. 151-156.
Husserl, Edmund, Avrupa nsannn Radikal Yaam Krizinin Bir
fadesi Olarak Bilimlerin Krizi, S. 27 (Yaz 01), s. 158-173.
Adorno, Theodor, Nedenselliin Krizi, s. 27 (Yaz 01), s. 175-178.
Smith, Julianne - Martin Butcher, Natoya Kriz Ynetimi Konusunda neriler, S. 27 (Yaz 01), s. 180-185.
Ellis, Edward Robb, Wall Street Topu Atarken, S. 27 (Yaz 01),
s. 187-194.

37

Ogino, Masahiro, Deprem: Kriz, Bellek, Tarih, S. 27 (Yaz 01),


s. 196-212.
Kriz: Daha Derin, Daha Eski, Daha Yaygn, (Tartma: Aydn Uur,
Celal engr, Krat Bumin, Ercan Karaka, Ahmet nsel, ahin
Alpay, Doan Kuban, Tnaz Titiz, Atilla Karaosmanolu, Cem
Mumcu, Yavuz Baydar), S. 27 (Yaz 01), s. 214-251.
Erdoan, Tamer, Buhranl Bir Serven: Osmanl-Trk Modernlemesi, S. 27 (Yaz 01), s. 252-256.
Kprlzade Mehmed Fuad, Tanassur (Hristiyanlama) Hadisesi
ve Hars (Kltr) Buhran, S. 27 (Yaz 01), s. 258-261.
Eriirgil, Mehmet Emin, Tanassur Hadisesi Bir Hars Buhran Neticesi midir?, S. 27 (Yaz 01), s. 263-267.
Kprlzade Mehmed Fuad, Hars Buhras Etrafnda, S. 27 (Yaz
01), s. 269-272.
nsal, Artun, Her Yanmzdan Bunalm Akyor, S. 27 8Yaz 01),
s. 274-281.
Taylan, Ferhat, Krideki Sz, S. 27 (Yaz 01), s. 283-287.
Gle, Mnir, Kyamet Koparmak zerine, S. 27 (Yaz 01), s. 289-291.
allar, Reat, Krizin Gkkua, S. 27 (Yaz 01), s. 293-299.
etin, Orhan Cem, Pardon, Bi Saniye Bakar msnz?, S. 27 (Yaz
01), s. 301-303.

Say: 28 (Yaz 2001): ARKEOLOJ: BR


BLMN KATMANLARI
Arkeoloji: Bir Bilimin Katmanlar, S. 28 (Yaz 01), s. 5-6.
Tanyeri-Erdemir, Tuba, 20 nemli Arkeoloji Kavram, S. 28 (Yaz
01), s. 8-11.
Nippur Kazs ve Osman Hamdi Bey, (ev.: Gven Turan), S. 28
(Yaz 01), s. 12-13.
Rfat, Samih, Knidos Aslan Ak Grte, S. 28 (Yaz 01), s. 14.
Kayhan, Zeynep, Smer Mzii ve Boa Bal Lir, S. 28 (Yaz 01),
s. 15-16.
Erdoan, Seher, Karadeniz Projesi ve Nuhun Gemisi Efsanesi,
S. 28 (Yaz 01), s. 16-17.
Kayhan, Zeynep, Esrarengiz Orta Dou ve Agatha Christie, S. 28
(Yaz 01), s. 18.
leri, Cem, Ulus, Etiler, Akatlar, S. 28 (Yaz 01), s. 19.
Schliemann, Heinrich, Odysseusun Saraynda, S. 28 (Yaz 01),
s. 20-21.
Finkelstein, I . - N. Silberman, Kutsal Kitabn zinde, S. 28 (Yaz
01), s. 22-24.
Kk Arkeoloji Antolojisi, Platon - Raffaello - Rabelais - Rubens Bacon - Pascal - Voltaire - Diderot, (ev.: zkan Gzel), S. 28
(Yaz 01), s. 26-39.
Schnapp, Alan, Arkeolojinin Kefi, S. 28 (Yaz 01), s. 41-64.
Hodder, Ian, Tutku ve Oyun Olarak Gemi: oul Gemilerin Kurulmasnda Bir htilaflar Yerlemesi Olarak atalhyk, S. 28
(Yaz 01), s. 65-82.

38

Flem, Lydia, Freud: Arkeolog, S. 28 (Yaz 01), s. 84-104.


Bezmen, Cemil, Turizmde Arkeolojinin Grnmleri: Haclar, Hocalar ve Dierleri, S. 28 (Yaz 01), s. 106-115.
Btn Cepheleriyle Trkiyede Arkeoloji, (Tartma: Gven Arsebk,
Aksel Tibet, Ali Dinol, Gl Pulhan), S. 28 (Yaz 01), s. 117-136.
Pulhan, Gl, Mehmet zdoan ile Arkeoloji - deoloji - Devlet likileri zerine, S. 28 (Yaz 01), s. 138-150.
Anthony, David W., Nazi ve Eko-Feminist Prehistoryalar: Hint/Avrupa Arkeolojisinde deoloji ve Ampirizm, S. 28 (Yaz 01), s. 152-169.
Kohl, Philip L. - Goha R. Tsetskladze, Kafkasyada Arkeoloji Pratii, Milliyetilik ve Politika, S. 28 (Yaz 01), s. 171-196.
Shnirelman, Victor A., Enternasyonalizmden Milliyetilie: 19301940larn Sovyet Arkeolojisinin Unutulmu Sayfalar, S. 28 ( Yaz
01), s. 198-223.
Matthews, Roger, MS 21. Yzylda Disiplinleraras Arkeoloji, S. 28
(Yaz 01), s. 225-236.
Renfrew, Colin, Akln Arkeolojisi Yaplabilir mi?Bilisel Bir Arkeolojiye Doru, S. 28 (Yaz 01), s. 238-255.
Pulhan, Gl, Halil nalck ile Osmanl-slam Arkeolojisi zerine,
S. 28 (Yaz 01), s. 257-272.
Thys-enocak, Lucienne, Kumkale ve Seddlbahir Osmanl Kaleleri, S. 28 (Yaz 01), s. 274-282.
zbaaran, Mihriban ve Ouz Tannd, Trkiye Arkeolojik Yerlemeleri - TAY Projesi-, S. 28 (Yaz 01), s. 254-289.
Tuna, Numan, Trkiyede Arkeolojik Kltr Miras Ynetimi, S. 28
(Yaz 01), s. 291-296.
Pulhan, Gl, zgen Acar ile Sylei: Tarih Yerli Yerinde Kalmal,
S. 28 (Yaz 01), s. 298-302.
Erkanal, Hayat, Liman Tepe: Tarihncesi Ege Kltrne Yeni Bir
Ik, S. 28 (Yaz 01), s. 304-316.
Veenhof, Klaas R., Kani: Anadoluda Bir Asur Kolonisi, S. 28 (Yaz
01), s. 317-332.
Yener, Aslhan, Kalay retimi Organizasyonu: lk Tun a Anadolusunda Stratejik Endstriler, S. 28 (Yaz 01), s. 333-346.

Say: 29 (Gz 2001): SELUKLULAR


Anadoluda Seluklu a, S. 29 (Gz 01), s. 5-8.
Ece, Ali, Yeni Dnya Dzeninin Sonu?, S. 29 (Gz 01), s. 9.
Tex, Meredith, Dnya Kltr Sava, S. 29 (Gz 01), s. 10-13.
Gle, Mnir, Defoeden Mikroplu armlar, S. 29 (Gz 01), s. 14-15.
Fuentes, Carlos, Meksikann Be Gnei, S. 29 (Gz 01), s. 15-18.
Haydarolu, Mine, Cogito-nteraktif, S. 29 (Gz 01), s. 19.
Eidinow, John - David Edmonds, Ludwig ile Karl Bulutuklarnda..., S. 29 (Gz 01), s. 20-22.
Dhombres, Dominique, Gnll Provokatr: Sloterdijk, S. 29 (Gz
01), s. 23-25.
Defert, Daniel, Foucaultnun Reddi, Foucaultnun Arasallatrlmas, S. 29 (Gz 01), s. 25-27.

39

elebi, Asaf Hlet, Mstakil Namzet: Asaf Hlet, S. 29 (Gz 01),


s. 27-29.
zgen, Elif, Biri Bizi zetliyor, S. 29 (Gz 01), s. 30-31.
Bodmer, Jean-Piere, Seluklular Anadoluda, S. 29 (Gz 01), 33-46.
Redford, Scott, Anadolu Seluklular ve Antik a, S. 29 (Gz 01),
48-59.
Bayram, Mikail, Anadolu Seluklularnda Devlet Yapsnn ekillenmesi, S. 29 (Gz 01), s. 61-72.
Necipolu, Nevra, Trklerin ve Bizansllarn Ortaada Anadoluda
Birliktelikleri (11. ve 12. yzyllar), S. 29 (Gz 01), s. 74-91.
Vryonis, Speros, Seluklu Gulamlar ve Osmanl Devirmeleri, S. 29
(Gz 01), s. 93-119.
Uyumaz, Emine, Anadolu Seluklu Sultan I. Alaeddin Keykubad
Dnemine (1220-1237) Bir Bak, S. 29 (Gz 01), s. 121-130.
Cahen, Claude, 13. Yzyln Banda Anadoluda Ticaret, S. 29 (Gz
01), s. 132-143.
Meril, Erdoan, Anadolu Seluklularnda Serbest Meslekler, S. 29
(Gz 01), s. 145-150.
Fazlolu, hsan, Seluklular Dneminde Anadoluda Felsefe ve Bilim (Bir Giri), S. 29 (Gz 01), s. 152-167.
Uyumaz, Emine, Anadolu Seluklu a Kronolojisi, S. 29 (Gz
01), s. 169-182.
In, Ekrem, Seluklu Tarihi in Seme Kaynaka, S. 29 (Gz 01),
s. 183-189
Ylmaz, Levent Franois Hartogla Sylei: Gzyalarndan Tarihin
Douu, S. 29 (Gz 01), s. 191-210,
Kelley, Donald, nsana Dn: Bat Tarihinde Deiim ve Aydnlanmalar, S. 29 (Gz 01), s. 212-226.
Ylmaz, Levent, Eskiler ile Modernler Kavgas ve Yenilik Sorunu,
S. 29 (Gz 01), s. 228-241.
Waquet, Franoise, Bir Kitap Okudum ve Hayatm Deiti: Klasik
Dnemde Bilginlerin Yaamlar ve Entelektel Dnm, S. 29
8Gz01), s. 244-252.
Kadn Tarihi Tarihin Neresine Dyor?, (Tartma: Necla Akgke, Aynur lyasolu, Aye Durakbaa, Serpil akr), S. 29 (Gz 01),
s. 254-268.
Berktay, Fatmagl, Kadn Tarihi: Yeni Bir Gelecek in Gemii Geri Almak, S. 29 (Gz 01), s. 270- 282.
Terziolu, Derin, Tarihi nsanl Yazmak: Bir Tarih Anlat Tr Olarak
Biyografi ve Osmanl Tarihyazcl, S. 29 (Gz 01), s. 284-296.
nn, smet, Hayatmn Notlar, S. 29 (Gz 01), s. 297-306.
Ece, Ali, Tam Ekran: Hepimiz Transsekseliz, S. 29 (Gz 01),
s. 307-310.
yepazarc, Erol, Bat Emperyalizminin Osmanlya Dnk Oyununun Ad: Dou Sorunu, S. 29 (Gz 01), s. 311-319.
Akgke, Necla, Ortaa Trk Toplumlar Hakknda, Birka Sz,
S. 29 (Gz 01), s. 320-322.
Erdoan, rfan - Korkmaz Alemdar, Marshall McLuhan zere,
S. 29 (Gz 01), s. 324-332.

40

SAYI: 30 (K 2002): NTERNET:


NC DEVRM?
Sanal Uzam Ne Sanyoruz?, S. 30 (K 02), s. 5-10.
Ece, Ali, Afganistan Deneme Tahtas, S. 30 (K 02), s. 11-12.
Batur, Enis, Gelecein Sava, S. 30 (K 02), s. 12.
ifti, Erdem, ODT Felsefe Blm I .Ulusal Uygulamal Etik Kongresi, S. 30 (K 02), s. 13-14.
Aka, Cem, II . Bayezit, Leonardo da Vinciye Dedi ki, S. 30 (K
02), s. 14.
erifolu, mer Faruk, Franz Taeschner ve Asistan Sezer Tansu
Anadolu Yollarnda, S. 30 (K 02), s. 15.
Silajdzi: Bu Sava Hemen Durmal!, (Sylei: Ali Ece), S. 30 (K
02), s. 16-18.
Tanyol, Turul, Mziksiz Bir Yaam,, S. 30 (K 02), s. 18-19.
zkan, Kaan - Betl otuksken, nsan Dnyasyla lgili Her ey Bizim lgi Alanmzdadr, S. 30 (K 02), s. 20-21.
Trkay, Orun, Sknt, S. 30 (K 02), s. 22.
Ece, Ali, Marksizm Bitmemi!, S. 30 (K 02), s. 23-24.
Atwood, Margaret, Afganistanda Bar Grdm, S. 30 (K 02), s. 25.
Batur, Enis, Kaybolanlar, S. 30 (K 02), s. 27.
Direk, Zeynep, Paul Ricoeur ile Sylei: Hafza, Tarih, Unutma,
S. 30 (K 02), s. 28-37.
Lewis, Bernard, Mslman fkenin Kkenleri, S. 30 (K 02), s. 38-56.
Said, Edward, Bilgisizliinin oku, S. 30 (K 02), s. 57-63.
Herman, Edward S. ,Orallar, Bat Uygarlndan ve Kltr Deerlerinden Holanmyorlar, S. 30 (K 02), s. 64-66.
Baudrllard, Jean, Terrizmin Mant, S. 30 (K 02), s. 67-78.
Stratton, Jon, Siberalan ve Kltrn Kreselletirilmesi, S. 30 (K
02), s. 80-98.
Dreyfus, Hubert L., Bilgi Otobannda Nihilizim: Gnmz anda
Anonimlik Karsnda Ballk, S. 30 (K 02), s. 100-118.
Underwood, Mick, Kamusal Alan Olarak nternet, S. 30 (K 02),
s. 120-142.
Winner, Langdon, Siberliberter Sylemler ve Cemaatin Baar ans, S. 30 (K 02), s. 144-164.
Bruce, Bimber, nternet ve Siyasi Dnm: Hzlandrlm ounluk, S. 30 (K 02), s. 166-174.
Sunstein, Cass R., Gnlk Gazetemiz- nternet Demokrasi in Gerekten Bir Nimet mi?, S. 30 (K 02), s. 176-188.
Saphiro, Andrew L. nternet Demokratik mi? Hem Evet Hem Hayr,
S. 30 (K 02), s. 190-193.
Ertrk, smail, nternet ve Ekonomik Etkileri, S. 30 (K 02),
s. 195-202.
Tanyol, Turul, Anarizm ve nternet, S. 30 (K 02), s. 204-210.
Castells, Manuel, Gerek Sanallk Kltr, S. 30 (K 02), s. 212-215.
Tanzi, Dante, A stnde Zaman, Yaknlk ve Anlam, S. 30 (K 02),
s. 217-225.
Ekici, Armaan,Aziz Antoniusun Batan karlmas: Bir Kt Alkanlk Olarak nternet, S. 30 (K 02), s. 227-235.

41

Uur, Aydn ve Erhun Geyisi, Hede Hdler Ne Yerler Ne erlerEk$i Sozluk zerine, S. 30 (K 02), s. 238-247.
Kse, Samet, Sosyal Psikoloji Balamnda Eki Szlk: Bir Sylem
Analizi, S. 30 (K 02), s. 248-254.
Tanaydn, Mert, Eki Kum Szlk Kitab, S. 30 (K 02), s. 255-256.
Soykan, mer Naci, Mzik Estetii Betimleyici- Eletirel Bir Hazrlk, S. 30 (K 02), s. 258-294.
Nemutlu, Mehmet, 14 Bagatel: 14 Dipnot, S. 30 (K 02), s. 295-308.
Akay, Ali, Mzik Verdi, S. 30 (K 02), s. 309-311.
Erdem, Tarhan, Anayasa Deiiklikleri Hangisi nde? Siyasal Kltr ya da Anayasa, S. 30 (K 02), s. 312-325.
Nagel, Thomas, Enformasyon Gettolar: nternet ve Demokrasi Tartmas, S. 30 (K 02), s. 327-330.
Erda, Erda, 11 Eyll-Bir Saldrnn Yanklar: Yerli ve Yabanc
Basnda Tahayyl Gc, S. 30 (K 02), s. 331-333.
Ece, Ali, Sava Kuramlar, S. 30 (K 02), s. 224-338.

Say 31 (Bahar 2002): ENTELEKTELLER


GEREKL M?
Canpolat, Fatma, topyalar Kurgulamak, S. 31 (Bahar 02), s. 6-8.
Aykut, A.Sait, Hasan Hanefi: Oksidentalizmi Arapa na Etmek,
S. 31 (Bahar 02), s. 9-12.
Ece, Ali, ntihar, S. 31 (Bahar 02), s. 12.
zgen, Elif, Afro-Amerikan Ruhu, S. 31 (Bahar 02), s. 13-14.
, Metin, Melez Yaratklarn Dnyas, S. 31 (Bahar 02), s. 15-16.
Ece, Ali, Duruma, S. 31 (Bahar 02), s. 17.
Michel Del Castillo, Ben Bir Mslmanm, (Le Monde dergisinden
ev.: Orun Trkay), S. 31 (Bahar 02), s. 18-19.
Bayazolu, mit, u Bizim Redhouse..., S. 31 (Bahar 02), s. 20-22.
erifolu, mer Faruk, Georges Dumzilin Trkiye Yllar, S. 31
(Bahar 02), s. 23.
Karasu, Bilge, Georges Dumzil, (Forum dergisinden), S. 31 (Bahar 02), s. 23-25.
Seneca, Epistulae Morales [Ahlak Mektuplar] 10,83, (ev.: idem
Drken), S. 31 (Bahar 02), s. 28-33.
Fakih-i Kirmani, madudin, Muhabbetnameden, (ev.: Mehmet
Kanar), S. 31 (Bahar 02), s. 35.
Said, Edward, Yazar ve Entelektellerin Kamusal Rol, (ev.: Ece
Gamze Atc), S. 31 (Bahar 02), s. 37-57.
Aren, Sadun, Deime, Kreselleme ve Sosyalizm, S. 31 (Bahar
02), s. 59-67.
Kk, Yaln, Ben ktidar stiyorum, (Sylei: Enis Batur), S. 31
(Bahar 02), s. 69-93.
Batuhan, Hseyin, Entelektel Kavram zerine, S. 31 (Bahar 02),
s. 94-101.
zpalabyklar, Selahattin, Intellectuel Nurlanr, Mnevver Aydnlanrken, S. 31 (Bahar 02), s. 97-103.
Hilav, Selahattin, Entelekteller ve Eylem, S. 31 (Bahar 02), s. 103-106.
Ilgaz, Turhan, Heidegger Entelektel miydi?, S. 31 (Bahar 02),
s. 108-119.

42

Demiralp, Ouz, Entelekteller ve Aydnlar, S. 31 (Bahar 02),


s. 121-132.
Uur, Aydn, Aydn Kim Deildir?, S. 31 (Bahar 02), s. 134-135.
Lilla, Mark, Syrakusann ekicilii, (ev.: Kemal Atakay), S. 31
(Bahar 02), s. 136-150.
Tabucchi, Antonio, Platonun Gastriti, (ev.: Aykut Derman), S. 31
(Bahar 02), s. 152-166.
zveren, Eyp, Talar Yerinden Oynarken: Alacakaranlk Aydnl, S. 31 (Bahar 02), s. 168-180.
Madra, mer, Ayna Ayna, Syle Bana..., S. 31 (Bahar 02), s. 182-189.
Rajchman, John, Gerekleri Ortaya karacak Kurgulara htiyacmz
Var, (Sylei: Mine Haydarolu), S. 31 (Bahar 02), s. 191-199.
Arslan, Ahmet, Aydnlar, Entelekteller ve Mminler, S. 31 (Bahar
02), s. 201-213.
Glalp, Haldun, Entelekteller, Modernite ve Postmodernite, S. 31
(Bahar 02), s. 215-225.
Oktay, Ahmet, Hmanizm Tartmalar, S. 31 (Bahar 02), s. 227-248.
Baydar, Oya, Batclkla Tutuculuk Arasnda Sol Aydnlar, S. 31
(Bahar 02), s. 250-257.
Bora, Tanl, Defter erhi, S. 31 (Bahar 02), s. 259-267.
Kentel, Ferhat, 90lar Trkiyesinde Kamusal Yzleriyle Aydnlar,
S. 31 (Bahar 02), s. 269-290.
Huxley, Aldous, Edebiyat ve Bilim, (ev.: Tuncay Birkan), S. 31
(Bahar 02), s. 292-310.
nam, Ahmet, iirden Doan, iirle Tanan Bir Etkinlik Olarak Bilim, S. 31 (Bahar 02), s. 312-317.
Stephenson, Craig, Szck ve Gc: Bir Ba Kurma Denemesi,
(ev.: Tuncay Birkan), S. 31 (Bahar 02), s. 319-323.
Duran, Ragp, Pierre Bourdieu: Sosyolog Bir Militan, S. 31 (Bahar
02), s. 325-331.
Sebaste, Beppe Scateni, Stefania, Burnunu Dar karmak,
(ev.: Aykut Derman), S. 31 (Bahar 02), s. 332-334.
Moretti, Nanni, Bir Semenin Tokad, (ev.: Aykut Derman), S. 31
(Bahar 02), s. 335-337.
Fortunato, Mario, talyan Yazarlar ve Politika, (ev.: Aykut Derman), S. 31 (Bahar 02), s. 338-339.
Luzi, Mario, Akln Uykusu, (ev.: zkan Gzel), S. 31 (Bahar 02), s. 340.
Vattimo, Gianni, Demokrasinin Devam in, (ev.: zkan Gzel),
S. 31 (Bahar 02), s. 341-343.
Bertolucci, Bernardo, Semenlerin Sama Tangosu, (ev.: Aykut
Derman), S. 31 (Bahar 02), s. 344-345.
Dolta, Dilek, Postmodern Doa ve Kltr Anlay, S. 31 (Bahar
02), s. 347-349.
Tanaydn, Mert, Yapsalc Bir Medya Tarihi: Diderotdan nternete..., S. 31 (Bahar 02), s. 350-351.
elikel, Pnar, Sanal Alemin Tm Harflere ve Kelimelere Ak Sitesi, S. 31 (Bahar 02), s. 354-355.
Gngren, Didem, Nette Akademik Gvenirlik, S. 31 (Bahar 02),
s. 356-357.
Kse, Samet, Okur Mektubu, S. 31 (Bahar 02), s. 360-363.

43

Say 32 (Yaz 2002): HAYVAN: MGE, SMGE,


GEREKLK
Hayvanlar: Yanl Kardelerimiz, S. 32 (Yaz 02), s. 5-8.
E., L., Bir Paleontolog lm Diyeler, S. 32 (Yaz 02), s. 11.
Ece, Ali, Genetik Olarak Byk G Olmak, S. 32 (Yaz 02), s. 11-12.
Tanaydn, Mert, Oyuncaklar leminde Popler Sosyal Bilim, S. 32
(Yaz 02), s. 12-13.
Ece, Ali, Filistin Bahane, S. 32 (Yaz 02), s. 14.
Teknolojiye Evet, Ama ne iin?, (ev.: Esra zdoan), S. 32 (Yaz
02), s. 15-16.
Ilgaz, Turhan, Siyasete Bir Felsefeci Geldi, S. 32 (Yaz 02), s. 16-18.
Gllolu, Fahri, Kara Delik: Varoluun Kostm, S. 32 (Yaz 02), s. 18.
zdoan, Esra, Tanrnn Babil Siyaseti, S. 32 (Yaz 02), s. 19.
entrk, Levent, ...Because Phallus is Everything., S. 32 (Yaz 02),
s. 20-21.
Salam, Nuri, Freudun Ryas, S. 32 (Yaz 02), s. 22.
E., L., Einstein ve Gdel, S. 32 (Yaz 02), s. 22-24.
Salam, Nuri, Gadamerle Omuz Omuza, S. 32 (Yaz 02), s. 24.
E., L., Siz Kimlerdensiniz?, S. 32 (Yaz 02), s. 25.
Chz, Kitbl Hayevn, (ev.: A. Said Aykut), S. 32 (Yaz 02),
s. 28-33.
Buffon, Leclerc Louis-Georges, Hayvan Topluluklar, (ev.: Ersel
Topraktepe), S. 32 (Yaz 02), s. 34-39.
Tunay, Mete, Bir Tarihinin Tarihesi: Mete Tunayla Sylei,
(Sylei: Ycel Demirel- Aye Erdem), S. 32 (Yaz 02), s. 41-67.
Friedman, Thomas- Kaplan, Robert, Ulus-Devletin Gelecei zerine
Fikir Ayrlklar, (ev.: Kemal Atakay), S. 32 (Yaz 02), s. 68-77.
Clarke, Paul A. B.- Linzey, Andrew, Siyaset Kuram ve Hayvan Haklar, (ev.: Kemal Atakay), S. 32 (Yaz 02), s. 78-89.
Wise, Steven M., Hayvanlarn Tzel eylii, (ev.: Tuncay Birkan),
S. 32 (Yaz 02), s. 90-109.
Lafollette, Hugh Shanks, Niall, Trcln Kkeni, (ev.: Tuncay Birkan), S. 32 (Yaz 02), s. 110-123.
Karla, Bekir, slam Dncesinde Canl Varlk Anlay, S. 32
(Yaz 02), s. 124-131.
kten, Nazl, Hayvan: Kimin Kurban?, S. 32 (Yaz 02), s. 132-139.
Atauz, Akn, Kent ve Hayvan, S. 32 (Yaz 02), s. 140-163.
Deleuze, Gilles Guattari, Flix, Bir Molekln Hatralar, (ev.:
Kerem Eksen), S. 32 (Yaz 02), s.164 -171.
Regan, Tom, Hayvan Haklar Mcadelesi, (ev.: Kemal Atakay),
S. 32 (Yaz 02), s. 172-187.
Manguel, Alberto, Simgesel Hayvanlar, (ev.: Peral Charum), S. 32
(Yaz 02), s. 188-191.
Batur, Enis, Kurmaca Hayvanlar: mgelemin Snrnda, S. 32 (Yaz 02),
s. 192-195.
Tanyol, Turul, Dostunu Yemek, S. 32 (Yaz 02), s. 196-200.
Berlin, saiah, ki zgrlk Kavram, (ev.: Mehmet Saygl Enis
Okay), S. 32 (Yaz 02), s. 202-253.

44

Taylor, Charles, Negatif zgrlk Anlaynn Yanlgs, (ev.: zden Arkan), S. 32 (Yaz 02), s. 254-275.
Glalp, Haldun, Sivil Toplum: Kavramsal Bir Deerlendirme, S. 32
(Yaz 02), s. 276-288.
Meri, Cemil, Bir Aydnn Namusunu Muhafaza Etmesi Son Derece
Gtr, (Sylei: Safa Mrsel Haluk mamolu), S. 32 (Yaz
02), s. 291-313.
Tanaydn, Mert, Ahlki Protesto Sanat, S. 32 (Yaz 02), s. 315-316.
Klein, Richard, Piyanist Kuram, (ev.: Aya Sabuncuolu), S. 32
(Yaz 02), s. 317-318.
Aygn, mer, Anlar, Gnlkler, Martin Heidegger, S. 32 (Yaz 02),
s. 319-321.
Salam, Nuri, Gk Sarsnts Terrn Kaynaklarnda, S. 32 (Yaz
02), s. 322-323.
Erda, Bora, Benjamin: Ulalmaz Fotoraf, S. 32 (Yaz 02), s. 324-326.
Gngren, Didem, nternette Nietzsche, Bilgi ve Malumat, S. 32
(Yaz 02), s. 327-328.

Say 33 (Gz 2002): WITTGENSTEIN:


SESSZLN GRAMER
Wittgensteinn Analitik Geometrisi, S. 33 (Gz 02), s. 5-7.
Sluga, Hans, Ludwig Wittgenstein, Yaam ve Yaptlar, (ev.: Sevin Altneki), S. 33 (Gz 02), s. 10-39.
Soykan, mer Naci, Wittgenstein Felsefesi: Temel Kavram ve Sorunlar, S. 33 (Gz 02), s. 40-79.
Fogelin, Robert J., Wittgensteinn Felsefe Eletirisi, (ev.: Tuncay
Birkan), S. 33 (Gz 02), s. 80-105.
Garver, Newton, Gramer Olarak Felsefe, (ev.: Fatma Canpolat),
S. 33 (Gz 02), s. 106-130.
Coope, Christopher, Wittgensteinn Bilgi Kuram, (ev.: Sevin Altneki), S. 33 (Gz 02), s. 132-154.
Feyerabend, Paul, Wittgensteinn Felsefi Aratrmalar, (ev.: Doan ahiner), S. 33 (Gz 02), s. 155-189.
Dilman, lham, Wittgensteinda Ruh Kavram, (ev.: Aysun Babacan), S. 33 (Gz 02), s. 190-221.
Bloor, David, Kurumlar Olarak Kurallar, (ev.: Kemal Atakay),
S. 33 (Gz 02), s. 222-238.
Salam, Nuri, Wittgenstein: Dildeki zlmenin Saaltc Etkileri,
S. 33 (Gz 02), s. 239-251.
entrk, Levent, Kundmanngasse, S. 33 (Gz 02), s. 252-258.
Jaccard, Ronald, Witgenstein Sevmek in 50 Neden, (ev.: Aykut
Derman), S. 33 (Gz 02), s. 259-263.
Bouwsma, Oets Kolk, Konumalar, (O.K. Bouwsmann Cornell
niversitesinde ayn dnem hocalk yapt Wittgenstein ile 1949
ylnda yapt konumalardan bir blm, ev.: Doan ahiner),
S. 33 (Gz 02), s. 264-283.
Wittgenstein, Ludwig, Kesinlik zerineden, (ev.: Drrin Tun),
S. 33 (Gz 02), s. 284-295.

45

Stern, David G., Wittgenstein Felsefesinin Ulalabilirlii, (ev.:


Aysun Babacan), S. 33 (Gz 02), s. 296-319.
Trkede Wittgenstein Bibliyografyas, S. 33 (Gz 02), s. 320.

Say 34 (K 2003): SEMEK


Semek Yolun Yarsdr, S. 34 (K 03), s. 5-9.
Aka, Cem, Bir Kant Daha ld, S. 34 (K 03), s. 12-13.
entrk, Levent, Foucaultnun Heterotopyalar, S. 34 (K 03),
s. 13-15.
Nostradamus: Gdasnn Karanln Seven Adam, (ev.: Filiz zdem), S. 34 (K 03), s. 15-17.
Salam, Nuri, Arendtle Ba Baa Vermek, S. 34 (K 03), s. 17-19.
Tanaydn, Mert, Tansiyon Ykseliyor: Pencerelere ve Barikatlara
Yaklan, S. 34 (K 03), s. 19-20.
Karalom, Mge, Sorgulama Kltr..., S. 34 (K 03), s. 21-22.
Gllolu, Fahri, Direnmek-Dilenmek, S. 34 (K 03), s. 22-23.
Salam, Nuri, Ernst Blochun Snr Amlar, S. 34 (K 03), s. 23-24.
Arda, Itr, Douglas Adamsn Son Oyunu, S. 34 (K 03), s. 24-25.
Tanaydn, Mert, Toplama Lego Kamp, S. 34 (K 03), s. 26-27.
Eriboz, Levent, Googlelayanlardan msnz?, S. 34 (K 03), s. 28.
Aykut, A. Sait, ihabddin bihinin Sohbet Kitab, S. 34 (K 03),
s. 30-34.
Ksenophon, Sokratesten Anlardan, S. 34 (K 03), s. 36-38.
Chartier, Roger, Metinlerin Dnyasndan Okurlarnkine, (Sylei:
Levent Ylmaz), S. 34 (K 03), s. 40-53.
Duclos, Denis, Yeni Bir Snf: Hiperburjuvazi, (ev.: ule Demirkol), S. 34 (K 03), s. 54-62.
Touraine, Alain, Olas Bir Solun Portresi, (ev.: Ersel Topraktepe),
S. 34 (K 03), s. 64-68.
Karaka, Eser, Seim Sonras Tartlmas Gereken Kavramlar,
S. 34 (K 03), s. 70-75.
Ahmad, Feroz, Gandinin Seimi: Gerek Hindistan, Olas Hindistan, (ev.: Blent Oral Doan), S. 34 (K 03), s. 77-84.
kten, H. Kaan, Aristotelesin Seimi: Prohairesis, S. 34 (K 03),
s. 85-99.
Lynch, Sandra, Aristoteles ve Derridada Dostluk ve Dost Seimi,
S. 34 (K 03), s. 101-114.
Kierkegaard, Sren, Kiilik Geliiminde Estetik ve Etik Arasndaki
Denge, (ev.: Blent Oral Doan), S. 34 (K 03), s. 116-132.
Mente, Murat, Can ekimenin Dja Vus, S. 34 (K 03), s. 134138.
Gle, Mnir, Kamay Semek, S. 34 (K 03), s. 139-141.
Ertrk, smail, Yuvaya Uzaklk, S. 34 (K 03), s. 143-146.
zveren, Eyp, Gitmek mi G, Kalmak m?, S. 34 (K 03), s. 147153.
Ilgaz, Turhan, Yer Semek, S. 34 (K 03), s. 154-157.
Teoman, Ali, Patolojik Bir Vaka Olarak Meslek Seimi, S. 34 (K
03), s. 158-163.

46

Bora, Tanl, Taraftar m Takmn Seer, Takm m Taraftar... Ve


Taraftar Aslnda Neyi Seer?, S. 34 (K 03), s. 164-167.
Ekici, Armaan, Yanl Seimler Zinciri, S. 34 (K 03), s. 168-170.
Erdem, Tuncay, Seimlerimizi Etkileyen ocuk, S. 34 (K 03),
s. 172-174.
Tun, Ayfer, Evlat Olmaktan Hareketle: Annelik, S. 34 (K 03),
s. 176-180.
Salam, Nuri, Yaznn ekimi, S. 34 (K 03), s. 181-186.
akmak, E. Efe, Gz nnde Olmak, Gizlenmek: Bir Altn Kural
zerine, S. 34 (K 03), s. 188-194.
Madra, mer, Soru Soran Semek, S. 34 (K 03), s. 196-197.
Kurt, Adnan, Simplex Sigillum Veri, (Basitlik dorunun iaretidir),
S. 34 (K 03), s. 199-205.
Bayazolu, mit, Dinini Seen Adam: Hain Haluk, Vatansz Haluk,
S. 34 (K 03), s. 208-214.
Latham, Andrew, Askerlikte Devrim, (ev.: Kemal Atakay), S. 34
(K 03), s. 216-224.
Isenberg, David, Postmodern Sava ana Ho Geldiniz, (ev.:
Kemal Atakay), S. 34 (K 03), s. 226-229.
Critical Art Ensemble, nternette Terrizm Mitolojisi, (ev.: Tuncay Birkan), S. 34 (K 03), s. 230-235.
nder, zzettin, Asil Gndemimiz; Gndemlerimiz, S. 34 (K 03),
s. 236-246.
Stiglitz, Joseph, Byk Hayal Krkl, (Sylei: Hasan Ersel),
S. 34 (K 03), s. 248-251.
rer, Bige, Yoksulluun Halleri, S. 34 (K 03), s. 253-256.
Arda, Itr, Silahm Hayatmdr; ntihar Saldrlar Bir Fenomenin
Psikolojik Profili, S. 34 (K 03), s. 257-261.
Geyisi, Erhun, Bilgi Sezgi zlem: Biri Uzun br Belki Ksa ki
Yzyln Biriktirdikleri, S. 34 (K 03), s. 262-264.
kten, H. Kaan, lme ve lmeye Dair, S. 34 (K 03), s. 265-272.
Gngren, Didem Nur, Avrupann Son Aydn: Walter Benjamin,
S. 34 (K 03), s. 276-277.

Say 35 (Bahar 2003): YEN STANBUL


stanbul 2003, S. 35 (Bahar 03), s. 5-7.
Batur, Enis, Blanchot in Kk Dikilita, S. 35 (Bahar 03), s. 10.
entrk, Levent, Biz Aya Gittik Miydik Patron?, S. 35 (Bahar 03),
s. 11.
Aknhay, Osman, Kmn Duvarnda, S. 35 (Bahar 03), s. 12.
akmak, E. Efe, Bernard Lewisle stanbulda..., S. 35 (Bahar 03),
s. 13-16.
kten, Kaan, Tasarmc Bir nsan Olduunda... Habermastan rperten Sorular, S. 35 (Bahar 03), s. 17-18.
Salam, Nuri, Schopenhauerin Kafasndaki Hollywood, S. 35 (Bahar 03), s. 19.
Snmez, Sevengl, Gereklemeyen Bir Hayal: stanbul ehir Mzesi, S. 35 (Bahar 03), s. 20-21.

47

Demirba, Tue, Deiime Kar Yaban Olabilmek, S. 35 (Bahar


03), s. 21-22.
akmak, E. Efe, Franks Paa, S. 35 (Bahar 03), s. 22.
Aykut, A. Sait, bn Battuta Seyahatnamesi, S. 35 (Bahar 03), s. 24-41.
Urban, Woldemar, ark Seyahatnamesinden, (ev.: Itr Arda),
S. 35 (Bahar 03), s. 42-54.
Tanyol, Cahit, Hayata, Edebiyata, Dnceye Dair, (Sylei: Turul Tanyol), S. 35 (Bahar 03), s. 55-99.
Ersanl, Bra - Erzan, Aye Baydar, Oya, Irak Sava ve Sivil Etkinlikler, S. 35 (Bahar 03), s. 100-107.
Ocak, Ersan, Yeni stanbul Yeni Yoksulluk, S. 35 (Bahar 03),
s. 108-113.
Pnarcolu, M. Melih Ik, Ouz, Sultanbeyli: Enformelin Kurucu/Ykc Gc, S. 35 (Bahar 03), s. 114-118.
Armaan, Mustafa, Yamal elikiler Semti: Saraybosnadan Yenibosnaya, S. 35 (Bahar 03), s. 119-125.
stnda, Nazan, Ehliletirilmi Yoksulluumuz, Milliletirilmi Yoksulluumuz: Bir Esenyurt Hikyesi, S. 35 (Bahar 03), s. 126-132.
In, Ekrem, ftar adrlar, S. 35 (Bahar 03), s. 133-135.
Ayman, Oya, stanbulun Elence Gettolar..., S. 35 (Bahar 03),
s. 136-141.
Kuban, Doan, Halkla Birlikte Bir ada Kent Sylemi zerine,
S. 35 (Bahar 03), s. 142-151.
Oskay, nsal, Bir Cumartesi Gn Haramidere Carrefourda, S. 35
(Bahar 03), s. 152-157.
Aklin, Emre, MKB ve stanbulun Gen/Deien Yz, S. 35 (Bahar 03), s. 158-163.
Ykseker, Deniz, stanbulun Kaytd Ekonomisi, S. 35 (Bahar
03), s. 164-171.
Ylmaz, Anl, Saysal stanbul, S. 35 (Bahar 03), s. 172-176.
Cemgil, Cem, nternet Kafeler: Oyun ve Cemaat, S. 35 (Bahar 03),
s. 177-180.
Akay, Ali, stanbul: Bir Elence Megalopol, S. 35 (Bahar 03),
s. 181-196.
Kstepen, Enis, Doktor Bey, Birahanemiz yileecek mi?, S. 35
(Bahar 03), s. 197-202.
Gl, Berke, stanbulda Yeni Kitaplk zerine Notlar, S. 35 (Bahar 03), s. 203-206.
Arda, Itr, stanbul Metrosu, S. 35 (Bahar 03), s. 207-211.
Rifat, Samih, Denizotobs, S. 35 (Bahar 03), s. 212-215.
Tusavul, Emine, Resimli Alt Yazl stanbul, S. 35 (Bahar 03),
s. 216-233.
Tun, Ayfer, Gz Grmeyince, S. 35 (Bahar 03), s. 234-235.
Batur, Enis, mge Okumak in kma, S. 35 (Bahar 03), s. 236238.
akmak, E. Efe, iddeti Anlamak, S. 35 (Bahar 03), s. 239-243.
Snmezolu, Faruk Gven, Erdal Oktay, Ertan Krca, Cokun,
Avrupal Kbrs, S. 35 (Bahar 03), s. 244-258.
Salam, Nuri, Tketimciliin Manifestosu, S. 35 (Bahar 03),
s. 259-261.

48

Doan, Blent O., Yaznn Tanrlar, S. 35 (Bahar 03), s. 262-269.


Akner, Selen, Gelecek Bir Katliam, S. 35 (Bahar 03), s. 270-275.
Gngren, Didem Nur, Frankfurt Okulu, S. 35 (Bahar 03), s. 278-279.

Say 36 (Yaz 2003): ADORNO: KTLE,


MELANKOL, FELSEFE
akmak, E. Efe, Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe, S. 36 (Yaz 03),
s. 5-9.
Dellalolu, Besim F., Bir Giri: Adorno Yz Yanda, S. 36 (Yaz
03), s. 13-36.
Soykan, mer Naci Keskin, Ferda Dellalolu, Besim F., Adorno
ve Yapt, S. 36 (Yaz 03), s. 37-64.
Lwenthal, Leo, Theodor Adornoyla Anlarm, (ev.: Kaan H. kten), S. 36 (Yaz 03), s. 65-75.
Adorno, Theodor W., Kltr Endstrisini Yeniden Dnrken,
(ev.: Blent O. Doan), S. 36 (Yaz 03), s. 76-83.
Habermas, Jrgen, Mitle Aydnlanmann Krdm: Max Horkheimer ve Theodor Adorno, (ev.: Blent O. Doan), S. 36 (Yaz
03), s. 85-109.
Lyotard, Jean-Franois, eytan Adorno, (ev.: Orun Trkay),
S. 36 (Yaz 03), s. 110-123.
Grnberg, Teo Grnberg, David, Toplum Bilimleri Ynetiminde Pozitivizm: Adorno Popper Tartmas, S. 36 (Yaz 03), s. 124-141.
Weber, Samuel, Allemal Ist Nicht Immergleich Eletirel Kuram ve
Okuma, (ev.: Ali Kaftan), S. 36 (Yaz 03), s. 142-169.
Kaufmann, David, Adorno ve Tanrnn Ad, (ev.: Kemal Atakay),
S. 36 (Yaz 03), s. 170-183.
Adorno, Theodor W., Neden Hl Felsefe, (ev.: Ali Kaftan), S. 36
(Yaz 03), s. 184-200.
Bernstein, J. M., Grn Kurtarmak Niye? Metafizik Deneyim ve
Etiin Olabilirlii, (ev.: Kemal Atakay), S. 36 (Yaz 03), s. 201-235.
Adorno, Theodor W., Auschwitz Sonrasnda Eitim, (ev.: Blent
O. Doan), S. 36 (Yaz 03), s. 236-243.
Zeytinolu, Emre, Theodor Adornonun Sanat Tanm ve Protesto,
S. 36 (Yaz 03), s. 244-255.
Huhn, Tom, Kant, Adorno ve Estetiin Toplumsal Geisizlii,
(ev.: E. Efe akmak), S. 36 (Yaz 03), s. 256-275.
Adorno, Theodor W., Proust zerine, (ev.: Aya Sabuncuolu),
S. 36 (Yaz 03), s. 276-280.
Guess, Raymond, Adorno ve Berg, (ev.: Blent O. Doan), S. 36
(Yaz 03), s. 281-299.
Said, Edward W., Gecikmiliin Kendisi Olarak Adorno, (ev.: Kemal Atakay), S. 36 (Yaz 03), s. 300-319.
Adorno, Theodor W., Mzik ve Dil, (ev.: Blent O. Doan), S. 36
(Yaz 03), s. 320-324.

49

Say 37 (Gz 2003): KAN, DAMARDAN


akmak, E. Efe, Kan, Damardan, S. 37 (Gz 03), s. 5-9.
Batur, Enis, Grnt Yamyaml, S. 37 (Gz 03), s. 12.
Haydarolu, Mine, Capann Den Askerinin Sahicilii zerine,
S. 37 (Gz 03), s. 13.
erifolu, mer Faruk, ngiliz Unutur, Kitap Unutmaz, S. 37 (Gz
03), s. 14-15.
Arda, Itr, Leni Riefenstahl de ld, S. 37 (Gz 03), s. 16-17.
Salam, Nuri, Hegelin Son Szleri, S. 37 (Gz 03), s. 17-18.
zdem, Filiz, Carter ve Mavi Sakal, S. 37 (Gz 03), s. 18-19.
akmak, Emral Ece, Kandan Gene..., S. 37 (Gz 03), s. 20-21.
bn Sina, Bedensel Sv Karmlarnn Mahiyetine Dair, S. 37 (Gz
03), s. 22-25.
Aren, Sadun, nemli Olan Dnyay Yorumlamak Deil, Deitirmektir, (Sylei: Neet Kocabykolu), S. 37 (Gz 03), s. 26-52.
Benhabib, eyla, Deien Dnyada Siyaset Kuram ve Siyasal yelik, (ev.: Blent O. Doan), S. 37 (Gz 03), s. 53-83.
Badur, Selim, Tp Tarihinde Kan, S. 37 (Gz 03), s. 85-107.
Conticelli, Valentina Gabriele, Mino, Mikrokozmostan Makrokozmosa Kann yks, (ev.: Ali Kaftan), S. 37 (Gz 03), s. 108-132.
kten, H. Kaan, Semen est Sanguis Yahudilikte ve Hristiyanlkta
Kan, S. 37 (Gz 03), s. 132-161.
Aykut, A. Sait, Kan: smi Cisminden Ar, S. 37 (Gz 03), s. 162-180.
Erginer, Grbz, Kan ve Tabu, S. 37 (Gz 03), s. 181-191.
Huxley, Julian, Kan Kavgas, (ev.: A. K.), S. 37 (Gz 03), s. 192-208.
Girard, Ren, Kan, Arnma ve iddet Dngs, (ev.: Kaya Gen),
S. 37 (Gz 03), s. 209-229.
nsal, Artun, At ve ntikam: Anadoluda Bitmeyen Kan Davas,
S. 37 (Gz 03), s. 230-238.
Turan, Gven, Mutfaktaki Kan, S. 37 (Gz 03), s. 239-242.
Weiermair, Peter, ada Sanatta Kan zerine Dnceler, (ev.:
Melishan Devrim), S. 37 (Gz 03), s. 243-249.
Direk, Zeynep, det Kanamas Tecrbesi: Snrlar ve Ufuklar, S. 37
(Gz 03), s. 250-261.
Zizek, Slavoj, Bir Vampirizm Kuram, (ev.: E. Efe akmak), S. 37
(Gz 03), s. 262-274.
Said, Edward, tekine Bir Yer Vermenin Bir Yolu Olmal, (Sylei: David Barsamian, ev.: Emre Barcadurmu), S. 37 (Gz 03),
s. 276-287.
Ibn Warraq, Said ve Saidciler ya da nc Dnya Entelektel Terrizmi, (ev.: Kemal Atakay), S. 37 (Gz 03), s. 288-332.
Habermas, Jrgen Derrida, Jacques, Avrupann Yeniden Douu, (ev.: Dilman Muradolu), S. 37 (Gz 03), s. 333-339.
Vattimo, Gianni, Avrupa Evi, (ev.: Kemal Atakay), S. 37 (Gz 03),
s. 340-344.
Muschg, Adolf, ekirdek Avrupa: Avrupa Kimlii zerine Dnceler, (ev. D. M.), S. 37 (Gz 03), s. 345-349.

50

Rorty, Richard, Aalanma ve Dayanma: Avrupann Washingtona Direnmesi, (ev.: D. M.), S. 37 (Gz 03), s. 350-355.
Yener, Osman, Renkkrleri Adas, S. 37 (Gz 03), s. 356-361.
Gngren, Didem Nur, www.Zmag.org, S. 37 (Gz 03), s. 362-363.

Say 38 (K 2004): R
akmak, E. Efe, iir: ler Karyor, S. 38 (K 04), s. 5-6.
Aka, Cem, Tp Eitiminde ve Halk Salnda Mantk ve statistiin
nemi, S. 38 (K 04), s. 8.
zgen, Elif, Farkllk ve Snrlarn Deneyimi, S. 38 (K 04), s. 9-11.
elikel, Pnar, Son Akam Yemekleri..., S. 38 (K 04), s. 11-12.
Gllolu, Fahri, Kara Delik: Bengi-Dn, S. 38 (K 04), s. 13.
iedeki Sinek mi Alardaki Balk m?, (ev.: Filiz zdem), S. 38
(K 04), s. 14-17.
Burtek, Zeliha, Duygusal Atk, S. 38 (K 04), s. 18-20.
Shreverdi, Batda Yalnzln Hikyesi, (ev.: A. Sait Aykut), S. 38
(K 04), s. 21-28.
Faroqh, Suraya, Tarihinin Kiisel Tarihine Bir Yolculuk, (Sylei: Ekrem In), S. 38 (K 04), s. 29-48.
Sloterdijk, Peter, lenebilir nsan: Gen Teknolojisinin Etik Durumu
zerine, (ev.: Emre Barca), S. 38 (K 04), s. 49-62.
Rifat, Samih, Nikias: iir ve Felsefeciler stne Sylei, S. 38 (K
04), s. 64-73.
Atakay, Kemal, Dante ve Lirik iir Gelenei, S. 38 (K 04), s. 74-83.
Kl, Mahmut Erol, Sufi iirinin Poetikas, S. 38 (K 04), s. 84-97.
akmak, E. Efe, Byron ve Romantiklik, S. 38 (K 04), s. 98-108.
Batur, Enis, Umut Olmayan airler Karamsardr, (Sylei: E. Efe
akmak), S. 38 (K 04), s. 109-116.
zlem, Doan, Hermeneutik ve iir Sanat, S. 38 (K 04), s. 117-150.
Heidegger, Martin, iirde Dil Georg Trakln iiri zerine Bir rdeleme, (ev.: Kaan H. kten), S. 38 (K 04), s. 151-189.
Jakobson, Roman - Levi - Strauss, Claude, Baudelairein Les Chats
iiri, (ev.: K. A.), S. 38 (K 04), s. 190-208.
Kristeva, Julia, Grard Nerval, Miras Yoksunu air, (ev.: K. A.),
S. 38 (K 04), s. 209-233.
Keskin, Ferda, Ktlk Toplumu ve Biimin Muhalefeti: Ece Ayhann iirini Okumak in Kavramsal Bir Arkaplan Tasla, S.
38 (K 04), s. 234-241.
entrk, Levent, Eik Hep Baka Yerdir, S. 38 (K 04), s. 242-249.
Savi, Obrad, Smrgeletirmenin Son Aamas, (Sylei: E. Efe
akmak), S. 38 (K 04), s. 250-257.
en, Hasine, Balkanlar: Metaforlarn arpt Bir Sava Alan,
S. 38 (K 04), s. 258-273.
Longinovi, Tomislav, Bizim Gibi Vampirler: Gotik Dsellik ve
Srplar, (ev.: K. A.), S. 38 (K 04), s. 274-296.
Van Parijs, Philippe, Herkes in Askeri cret, (ev.: K. A.), S. 38
(K 04), s. 297-312.
Doan, Blent, Badiou: Etik zerine, S. 38 (K 04), s. 313-315.

51

Say 39 (Bahar 2004): AVRUPAYI DNMEK


akmak, E. Efe, Cogitonun Avrupas, S. 39 (Bahar 04), s. 5-7.
Kurt, Deen, Muhtara htar, S. 39 (Bahar 04), s. 8-9.
Okur, Sla, Grtlaklarn ktidar, S. 39 (Bahar 04), s. 9-10.
entrk, Levent, Bayhandan Sonra Starlk Messesesi, S. 39 (Bahar 04), s. 10-11.
entrk, Levent, konografik Tarih Anlatsnn Gereklilii, S. 39
(Bahar 04), s. 11-14.
Peksen, Filiz, Duvara Girmek, S. 39 (Bahar 04), s. 14-15.
zdem, Filiz, Huzurdaki Huzursuzluk, S. 39 (Bahar 04),
s. 15-16.
Ergven, Gken, Zadar ya da Zaira, S. 39 (Bahar 04), s. 17.
Bernasconi, Robert, Yoksulluk Felsefesi ve Felsefenin Yoksulluu,
(ev.: Zeynep Direk), S. 39 (Bahar 04), s. 18-27.
Lanzmann, Claude, Baz eyler Gsterilemez, (Sylei: Enis Batur), S. 39 (Bahar 04), s. 28-49.
Husserl, Edmund, Avrupa nsanlnn Krizi ve Felsefe, (ev.: Aya Sabuncuolu), S. 39 (Bahar 04), s. 51-81.
Scheler, Max, Avrupa ve Sava, (ev.: Nebil Reyhani), S. 39 (Bahar
04), s. 83-99.
Valry, Paul, Zihnin Krizi, (ev.: Esra zdoan), S. 39 (Bahar 04),
s. 100-121.
Eliot, T. S., Avrupa Kltrnn Birlii, (ev.: Mine Haydarolu),
S. 39 (Bahar 04), s. 123-135.
Kundera, Milan, Orta Avrupann Trajedisi, (ev.: E. Efe akmak),
S. 39 (Bahar 04), s. 136-155.
Ricoeur, Paul, Avrupa in Yeni Bir Ethos zerine Dnceler,
(ev.: Mehmet H. Doan), S. 39 (Bahar 04), s. 156-167.
Sloterdijk, Peter, Avrupa Uyandnda, (ev.: Kaan H. kten), S. 39
(Bahar 04), s. 168-191.
Bernal, Martin, Ari Yunan Kkeni Modelinin Oluturulmasnda Irk,
Snf ve Toplumsal Cinayet, (ev.: Taner Karako), S. 39 (Bahar
04), s. 192-213.
Zizek, Slavoj, Avrupa Merkezcilik in Sol Kanattan Bir Savunma, (ev.: Ali Kaftan), S. 39 (Bahar 04), s. 214-241.
Jameson, Fredric, Avrupa ve tekileri, (ev.: Sla Okur), S. 39 (Bahar 04), s. 242-255.
Bruckner, Pascal, Avrupa: Pimanlk ve Bitkinlik, (ev.: dil Eser),
S. 39 (Bahar 04), s. 256-267.
Touraine, Alain, Avrupann Gelecei slam Dnyasyla likisine
Bal, (Sylei: Ula Canda), S. 39 (Bahar 04), s. 269-281.
Weiler, Joseph, Federalizm ve Anayasaclk: Avrupann Sonderwegi, (ev.: T. K.), S. 39 (Bahar 04), s. 282-300.
Habermas, Jrgen, Avrupann Niin Bir Anayasaya Gereksinmesi
Var?, (ev.: Kemal Atakay), S. 39 (Bahar 04), s. 302-322.
Kaya, Ayhan, Avrupa Birlii, Avrupallk ve Avrupa Trkleri: Tireli
ve oul Kimlikler, S. 39 (Bahar 04), s. 324-332.
Boltho, Andrea, Avrupaya Neler Oluyor?, (ev.: T. K.), S. 39 (Bahar 04), s. 333-354.

52

Scruton, Roger, Immanuel Kant ve Irak Sava, (ev.: Gl Ateolu), S. 39 (Bahar 04), s. 355-358.
Reyhani, Nebil, Iraka Kant karmas, S. 39 (Bahar 04), s. 359367.
Harding, Jeremy, Okulda Ne Giymeli, S. 39 (Bahar 04), s. 368-374.
Boratav, Pertev Naili, Bat-Dou, Eski-Yeni Sorunlar zerinde Dnceler, S. 39 (Bahar 04), s. 375-382.
Palaz, Cenk, Zor Zamanda Padiah Olmak, S. 39 (Bahar 04),
s. 383-385.

Say 40 (Yaz 2004): LM: BR TOPOGRAFYA


akmak, E. Efe, Hepimizi Kurtlar Yiyecek, S. 40 (Yaz 04), s. 5-6.
Burtek, Zeliha, stanbul Masal ve Dndrdkleri, S. 40 (Yaz
04), s. 8-9.
Yay, Cenk, Afrikann Hermesi, Yeni Dnyann Maymunu, S. 40
(Yaz 04), s. 9-12.
Cokun, lker, Bir Anaristin Ecel Sonucu lm ya da Bir rnek
Lider!, S. 40 (Yaz 04), s. 13-14.
Arda, Itr, lm erisi, S. 40 (Yaz 04), s. 14-15.
Huntington, Samuel Giddens, Anthony, ki Bat, (ev.: Nusret
Polat), S. 40 (Yaz 04), s. 16-19.
Eb Haym Tevhd, Otuz Beinci Gece: Ruh, Can, Hayat, lm,
Akl ve te Dnya zerine, (ev.: A. Sait Aykut), S. 40 (Yaz 04),
s. 20-37.
Grnberg, Teo, Doruya, yiye ve Gzele, (Sylei: David Grnberg), S. 40 (Yaz 04), s. 38-50.
Demirovi, Alex, Eletirel Kuramn Bugn, (Sylei: Asl Omdan),
S. 40 (Yaz 04), s. 51-69.
Zizek, Slavoj, lmn Acmasz Ak, (ev.: E. Efe akmak), S. 40
(Yaz 04), s. 70-91.
Badur, Selim, lm zerine Tbbi eitlemeler, S. 40 (Yaz 04),
s. 93-105.
Illich, Ivan, lme Kar lm, (ev.: Emrah Efe akmak), S. 40
(Yaz 04), s. 107-120.
kten, H. Kaan, Heideggerin Varlk ve Zamandaki lm zmlemesi, S. 40 (Yaz 04), s. 122-155.
Levinas, Emmanuel, lm ve teki, (ev.: Emrah Efe akmak),
S. 40 (Yaz 04), s. 157-175.
Bernasconi, Robert, Felsefe ve lm Kltrleri: Heidegger, Levinas
ve Derrida, (ev.: Emrah Efe akmak ), S. 40 (Yaz 04), s. 177-190.
Aykut, A. Sait, lm: Ak ve nan Renginde, S. 40 (Yaz 04), s. 192-211.
Aries, Philippe, lm Deinden Mezara, (ev.: Blent O. Doan), S. 40 (Yaz 04), s. 213-242.
oruhlu, Yaar, Eski Trklerde lm, S. 40 (Yaz 04), s. 244-268.
Hanefi, Hasan, slam ve Bat: atma m Diyalog mu?, S. 40 (Yaz
04), s. 269-277.
Buruma, Ian, Oksidentalizmin Kkenleri, (ev.: A. K.), S. 40 (Yaz
04), s. 278-285.

53

Say 41-42 (K 2005): SONSUZLUUN SINIRINDA:


IMMANUEL KANT
akmak, E. Efe, Kant: Sonsuzluun Snrnda, S. 41-42 (K 05), s. 5-6.
akmak, E. Efe, Kant: Filozof Kral, S. 41-42 (K 05), s. 8-29.
Baum, Manfred, Kant ve Saf Akln Eletirisi, (ev.: Nafer Ermi),
S. 41-42 (K 05), s. 31-54.
Adorno, Theodor W., Aknsallk Kavram zerine, (ev.: Mine
Haydarolu), S. 41-42 (K 05), s. 56-85.
Grnberg, David, Kant, Aknsal karmlar ve Kukuculuk, S. 4142 (K 05), s. 87-95.
Reyhani, Nebil, Kantta Sentetik Bilgi Fikri, S. 41-42 (K 05),
s. 97-103.
nan, lhan, Kantn Varlk Kavram zerine, S. 41-42 (K 05),
s. 105-119.
Eco, Umberto, Kant ve Ornitorenk, (ev.: Yasemin Tezgiden Ali
Kaftan), S. 41-42 (K 05), s. 121-152.
Schaper, Eva, Beeni, Ycelik ve Deha: Doa ve Sanat Estetii,
(ev.: Ali Kaftan), S. 41-42 (K 05), s. 154-179.
Zizek, Slavoj, Kant le Sade: deal ift, (ev.: Ali Kaftan), S. 41-42
(K 05), s. 182-190.
Recki, Birgit, Kant ve Aydnlanma, (ev.: Hakan rekiolu),
S. 41-42 (K 05), s. 192-213.
Gzkan, Blent, Kant ve niversite deas, S. 41-42 (K 05),
s. 215-226.
otuksken, Betl, Kant Tarihst m?, S. 41-42 (K 05), s. 228-233.
Kuuradi, oanna, Kant, Etik ve Ahlak zerine, (Sylei: E. Efe
akmak), S. 41-42 (K 05), s. 235-239.
Rawls, John, Kantn Ahlak Felsefesinin zlekleri, (ev.: zlem Barn), S. 41-42 (K 05), s. 241-275.
Guyer, Paul, Kantn devler Sistemi, (ev.: Ali Kaftan), S. 41-42
(K 05), s. 277-338.
Arendt, Hannah, Kantn Siyaset Felsefesi zerine Notlar, (ev.:
Yasemin Tezgiden), S. 41-42 (K 05), s. 340-379.
Habermas, Jrgen, ki Yzyl Sonrasndan Geriye Bakn Kazanmlaryla Kantn Ebedi Bar desi, (ev.: Ayegl akal), S. 4142 (K 05), s. 381-417.
kten, H. Kaan, Kantta Barn Yazgsall, S. 41-42 (K 05),
s. 419-432.
Otto Apel, Karl, Gncel Bir Kant Dnmnn Temel Perspektifi
Olarak Aknsal Pragmatik Dnm, (ev.: ebnem Sunar),
S. 41-42 (K 05), s. 434-475.
ki Yznc lm Yldnmnde: Immanuel Kant ve Kantlk,
(Akoturum: Karl- Otto Apel, Manfred Baum, Paul Guyer, Kaan
H. kten, E. Efe akmak, ev.: Kaan H. kten), S. 41-42 (K 05),
s. 477-508.
Alper, mer Mahir, Eski Dilde Yeni Felsefe: Arap Harfli Trke
Kant almalar, S. 41-42 (K 05), s. 510-516.
Trkede Kant, S. 41-42 (K 05), s. 517-518.

54

Say 43 (Yaz 2005): ER-P


akmak, E. Efe, er-p, S. 43 (Yaz 05), s. 5-6.
Rifat, Mehmet, Paul Ricoeur ve Bir Bakas Olarak Ben, S. 43 (Yaz
05), s. 8-9.
Vattimo, Gianni, Kresellik Kart Kpekbalklar, S. 43 (Yaz 05),
s. 9-10.
Mutluer, Nil, kinci Kanal ve Dierleri..., S. 43 (Yaz 05), s. 10-11.
Durmuolu, vl, Abject: Bedenin Okunamazlnn Gc, S. 43
(Yaz 05), s. 12-14.
Gvenilir, Arzu Haksun, Pers Kltr, Hint Grtla..., S. 43 (Yaz
05), s. 14-15.
Burtek, Zeliha, Canl Haklar, Barnma, Korunma Bir Trn Yok
Edilmesi: Barnaklar, S. 43 (Yaz 05), s. 16-18.
Gkal, smail, Ktlelemek, S. 43 (Yaz 05), s. 18-20.
Emirmahmutolu, smail Besim, p Mzayedeleri, S. 43 (Yaz
05), s. 21.
Chz, Eb Osman, Cimri ve p Arasndaki Gl liki zerine,
(ev.: A. Sait Aykut), S. 43 (Yaz 05), s. 22-28.
Badiou, Alain, Demokrasi Kavram zerine Hayli Speklatif Bir rdeleme, (ev.: Blent Doan), S. 43 (Yaz 05), s. 29-40.
Swazo, Norman, Kimin Kltr? Hangi Haklar? Batnn Marjiniyle Konumas, (ev.: Zeynep Direk), S. 43 (Yaz 05),
s. 41-46.
Akcan, Esra, Melankoli ve teki, S. 43 (Yaz 05), s. 47-60.
ztrk, Armaan, Radikal Demokrat nerinin Eletirisi, S. 43 (Yaz
05), s. 61-88.
Goody, Jack, Mit, Sz ve Yaz, (Sylei: E. Efe akmak, ev.: eyda ztrk), S. 43 (Yaz 05), s. 89-119.
Vassaf, Gndz, Benim p Bayramm, S. 43 (Yaz 05), s. 121-128.
Yaln, Murat, plk Yazlar, S. 43 (Yaz 05), s. 130-135.
sen, Galip, Bir Paradigma Sorunu Olarak p, S. 43 (Yaz 05),
s. 137-154.
Keskinsoy, Ertan, Halnn Altna Sprlen p, S. 43 (Yaz 05),
s. 156-160.
Somay, Blent, p Nereye Gider?, S. 43 (Yaz 05), s. 162-169.
Direk, Zeynep, Bataille: Tarih, Egemenlik ve p, S. 43 (Yaz 05),
s. 171-179.
Akay, Ali, Sanatn Dk Atklarla Bakaldrs, S. 43 (Yaz 05),
s. 182-187.
Haney, David, Atk Aac [Der Abfallbaum]: Leberecht Miggenin
Biyolojik Yerleim Kavram, (ev.: eyda ztrk), S. 43 (Yaz
05), s. 190-220.
Pinguet, Catherine, p Kpek: Efsane mi, Gerek mi?, (ev.:
Saadet zen), S. 43 (Yaz 05), s. 222-242.
Burtek, Zeliha, p Yaamlar, S. 43 (Yaz 05), s. 244-261.
Bora, Aksu, Kamu Yeniden Kurulurken Kadnlara Ne Olacak?,
S. 43 (Yaz 05), s. 262-269.
Eraslan, Sibel, Kadn, Meydan Okuma, S. 43 (Yaz 05),
s. 270-282.

55

Balc, ebnem, Kadn Yoksulluu ve Hukuk, S. 43 (Yaz 05), s. 283291.


akmak, E. Efe, Collingwood ve Tarihin lkeleri, S. 43 (Yaz 05),
s. 292-297.

Say: 44-45 (K 2006): TEN: DERNDEN


akmak, E.Efe, Ten, S. 44-45 (K 06), s. 5-6.
zpalabyklar, Selahattin, On Para Deri, S. 44-45 (K 06), s. 8-9.
Bakner, Onur, Ulus-tesinden Hukuka Bakmak: Jrgen Habermas, S. 44-45 (K 06), s. 9-14.
Eco, Umberto, Az Laf Yapan, Kzlar Gtryor, S. 44-45 (K
06), s. 14.
Altu, Evrim Akay, Ali, zgrlk, Eitlik, Belirsizlik, S. 44-45 (K
06), s. 15-18.
Akcan, Esra, Ev ve syan, S. 44-45 (K 06), s. 19-20.
Burtek, Zeliha, nsan ld, S. 44-45 (K 06), s. 21-24.
Gvenilir, Arzu Haksun, Abdlazizden Sonra lk Kez..., S. 44-45
(K 06), s. 24-25.
bn Sina, aretler ve Uyarlar Kitab I, (ev. ve Aklamalar: A. Sait Aykut), S. 44-45 (K 06), s. 26-43.
Mitchell, Juliet, Toplumsal Balam Olmayan Bir Psikopatoloji Vakas Yoktur, (Sylei: Blent Somay E. Efe akmak, ev.: Ertan Keskinsoy), S. 44-45 (K 06), s. 44-62.
Somay, Blent, Gerein lne Hogeldiniz II. Ksm, (ev.: pek
Seyalolu), S. 44-45 (K 06), s. 63-72.
Pinguet, Catherine, Batl Kimliin Oluturulmasnda tekinin Sergilenmesi: nsanat Bahesi ve Urad Deiimler, S. 44-45 (K
06), s. 73-103.
Azeri, Siyave, Mihail Bahtin ve zne Sorunu, S. 44-45 (K 06),
s. 104-131.
ztrk, Armaan Mollaer, Frat, Muhafazakrln deolojik Knyesi ve Akl Tartmas, S. 44-45 (K 06), s. 132-153.
Sayn, Zeynep, Bedenin Teni, Gn Teni, S. 44-45 (K 06),
s. 155-161.
Somay, Blent, Ten, Ben ve Gen, S. 44-45 (K 06), s. 162-173.
Akman, Kubilay, Orlan: Krlan Ten, S. 44-45 (K 06), s. 174-182.
Aykut, A. Sait, Chz, Selibi ve bn Hazm: Klasik Arap Edebiyatnda Ten ve Ten Sevgisi, S. 44-45 (K 06), s. 183-208.
kten, H. Kaan, Tanakhtaki Deri Fenomenolojisine likin rdelemeler, S. 44-45 (K 06), s. 209-224.
Tan, Ahmet, Geleneksel Dvme, S. 44-45 (K 06), s. 225-228.
Durdu, Bircan Durdu, Aydn, Anadolu Halk Kltrnde Kna,
S. 44-45 (K 06), s. 235-253.
Reemtsma, Jan Philipp, Bir iddet Kayna Olarak Komuluk likileri, (ev.: pek Seyalolu ), S. 44-45 (K 06), s. 254-274.
Mahupyan, Etyen, Komu ve Devlet: Modern Trkiyede Komular
Aras Anlamazlklarn Tarihini Kavramak, (ev.: pek Seyalolu), S. 44-45 (K 06), s. 275-283.

56

Longinovic, Tomislav Z., Post-Oryantal Durum: Srplar ve Trkler,


Yeniden, S. 44-45 (K 06), s. 284-295.
Padis, Marc-Olivier, Demokratik Komu: Genileyen Avrupada nsan Haklar Politikas, (ev.: pek Seyalolu), S. 44-45 (K 06),
s. 296-304.
Gllolu, Fahri, Pusudaki Ten, Vice Versa, S. 44-45 (K 06),
s. 305-310.

Say 46 (Bahar 2006): EZOTERZM


akmak, E. Efe, Ezoterizm in, S. 46 (Bahar 06), s. 5-6.
Burtek, Zeliha, Haklarn adesi, S. 46 (Bahar 06), s. 8-10.
Aykut, A. Sait, Ten zerine K Gecesi lhamlar, S. 46 (Bahar 06),
s. 10-12.
Zagajewski, Adam, Kendini Savunma Sanat: Witold Gombrowiczin Fikirlerle Dellosu, S. 46 (Bahar 06), s. 12-17.
Akay, Ali - ztrk, eyda, Gilles Deleuze in, S. 46 (Bahar 06),
s. 17-22.
bn Arab, Hilyetl-Ebdl: Ruh Aydnlanmann nkoullar,
(ev.: A. Sait Aykut), S. 46 (Bahar 06), s. 23-32.
Medina, Jos, Kimlik Sknts: Kimliksizlik ve Farkllk Sorunu,
(ev.: Mehmet H. Doan), S. 46 (Bahar 06), s. 33-59.
Wood, David, kamet Etmedeki Mesafe, (ev.: Refik Gremen ve
Zeynep Direk), S. 46 (Bahar 06), s. 60-90.
Heller, Agnes, Modern Etiin ki Temel Direi, (ev.: Mehmet H.
Doan), S. 46 (Bahar 06), s. 91-102.
Kl, Mahmud Erol, Padiah- lem Olmak Bir Kuru Gavg imi,
(Sylei: A. Sait Aykut E. Efe akmak), S. 46 (Bahar 06), s. 103-125.
Algan, Refik, Ezoterizme Genel Bir Giri, S. 46 (Bahar 06), s. 127-141.
Faivre, Antoine Voss, Karen-Claire, Bat Ezoterizmi ve Dinler Bilimi, (ev.: Mehmet H. Doan), S. 46 (Bahar 06), s. 143-167.
dris ah, Fakirler ve retileri, S. 46 (Bahar 06), s. 169-184.
Laurant, Jean-Pierre, Ondokuzuncu Yzylda Ezoterizm, (ev.:
Saadet zen), S. 46 (Bahar 06), s. 186-216.
Accart, Xavier, Ren Gunon ve Geleneksel Okul, S. 46 (Bahar
06), s. 218-231.
Zarcone, Thierry, Yirminci Yzylda Avrupa ve Osmanl Ezoterizminin Kesiimi: Rudolf von Sebottendorf, S. 46 (Bahar 06),
s. 233-257.
Erdemir, Aykan Harmanah, Rabia, Turnann Semah, Ezoterizmin Zaman: Bekta ve Alevi Zaman Kavraylar, S. 46 (Bahar
06), s. 260-279.
Zoccatelli, Pier-Luigi, ada Dnyada Ezoterizm ve New Age,
(ev.: Saadet zen), S. 46 (Bahar 06), s. 280-299.
Chment, Clment, Hayalet Diyalektii: Elence ve nan Dnyasnda Hayalet Fotoraflar, (ev.: eyda ztrk), S. 46 (Bahar 06),
s. 300-318.
Kaplan, Louis, Paranoyayla Doastnn Kesime Noktas: Hayelet
Fotoraflar zerine Speklasyonlar, (ev.: eyda ztrk), S. 46
(Bahar 06), s. 319-329.

57

Schmit, Sophie, Conan Doyle: Siyah Beyaz Soruturma, (ev.:


eyda ztrk), S. 46 (Bahar 06), s. 330-336.
Funcke, Bettina Sloderdijk, Peter, Yerekimine Kar, S. 46 (Bahar 06), s. 337-342.

Say 47-48 (Yaz - Gz 2006): DERRDA: YAAMI


YENDEN
DNRKEN
ztrk, eyda, Derridayla Yaam Yeniden Dnrken, S. 47-48
(Yaz-Gz 06), s. 5-6.
Direk, Zeynep, Giri, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 9-15.
Derrida, Jacques, stanbul Mektubu, (ev.: Elis Simson), S. 47-48
(Yaz-Gz 06), s. 17-36.
Derrida, Jacques, Otoimmnite: Gerek ve Simgesel ntiharlar,
(Sylei: Giovanna Borradori), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 37-60.
Derrida, Jacques, iddet ve Metafizik, (ev.: Zeynep Direk), S. 4748 (Yaz-Gz 06), s. 62-160.
Derrida, Jacques, sim Hari (Post-Scriptum), (ev.: Didem Eryar),
S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 161-173.
Derrida, Jacques, Kendime Kar avataym , (ev.: Saadet
zen), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 174-185.
Lawlor, Leonard, Bu Yeterli Deil: Derridada Hayvanlar Sorunu,
S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 186-212.
Direk, Zeynep, Derrida ve Sorumluluk Olarak Avrupa Fikri, S. 4748 (Yaz-Gz 06), s. 213-222.
Alpyal, Recep, Marrano Derrida, Morisko bn Arabi, S. 47-48
(Yaz-Gz 06), s. 223-235.
Naas, Michael, Alors, Qui tes-Vous? Jacques Derrida ve Konukseverlik Sorusu, (ev.: Elis Simson), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 236-250.
Soysal, Ahmet, Derrida: z ve Yolculuk, S. 47-48 (Yaz-Gz 06),
s. 251-255.
Evink, Eddo, Patoka ve Derrida: Sorumluluk zerine, (ev.: Ekrem Ekici), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 256-272.
Akcan, Esra, Metafiziin Kalesi Hakknda Dnmek, S. 47-48
(Yaz-Gz 06), s. 273-286.
Aysever, R. Levent, Derrida ve Sz Edimleri Kuram, S. 47-48 (YazGz 06), s. 287-333.
Stocker, Barry, Derrida Etiinde eliki, Aknlk ve znellik,
(ev.: zge Ejder), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 334-349.
Aracagk, Zafer, Derrida Nietzsche ve Sevim Burak / Birka emsiye stne, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 350-358.
Gksel, Nil, Unutma, Parodi ve roni, S. 47-48 (Yaz-Gz 06),
s. 359-368.
Jacques Derrida (1930-2004), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 370-373.
Jacques Derrida Bibliyografyas, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 374-377.
Trkede Derrida Bibliyografyas, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 378379.

58

Say 49 (K 2007): FREUD VE KLTR


ztrk, eyda, Yeni Bir Yzyl Kefetmek, S. 49 (K 07), s. 5-6.
zdem, Filiz, Calvinoya Gre Ses ya da Ses stnden Bir ktidar
zmlemesi, S. 49 (K 07), s. 8-10.
Emirmahmutolu, smail Besim, De Colligendo Rerum et de Quod
Sentitur ya da Eskiden Elenemiyorduk Galiba, S. 49 (K 07),
s. 10-13.
ztrk, eyda, Freudun Ad, S. 49 (K 07), s. 14-15.
Uluslararas izek Aratrmalar Dergisi, S. 49 (K 07), s. 16.
zdem, Filiz, ntihar Semek... Belki de Kaderden Kukulanma
An, S. 49 (K 07), s. 16-18.
Miskeveyh, bn, Benlik zerine, (ev.: A. Sait Aykut), S. 49 (K
07), s. 19-30.
Balibar, tienne, Bugn Nasl Bir Evrenselcilikten Sz Edilebilir? ,
(ev.: Orun Trkay), S. 49 (K 07), s. 31-55.
Parman, Talat, On Yl Sonra, S. 49 (K 07), s. 57-58.
Freud, Sigmund, Psikanaliz, (ev.: Begm Kovulmaz), S. 49 (K
07), s. 59-65.
Parman, Talat, Bugn Psikanalizi Tartmak, S. 49 (K 07), s. 67-73.
Baudin, Marianne, Kltr: nsann Kendi ine Srgn ve Kucak
Aan Yer, (ev.: Orun Trkay), S. 49 (K 07), s. 75-86.
Eren, zge, Uygarlktan Geriye Ne Kald? , S. 49 (K 07), s. 87-94.
Penot, Bernard, Arzulayan znenin Temelindeki Yabanc, (ev.:
Nusret Polat), S. 49 (K 07), s. 95-111.
Tunaboylu-kiz, Tevfika, Psikanaliz Uygar Adam i midir? , S. 49
(K 07), s. 112-116.
Althusser, Louis, nsan Bilimlerinde Psikanalizin Yeri, S. 49 (K
07), s. 117-143.
Ktahneci, Meltem, Kltrde Bak, (ev.: Nusret Polat), S. 49 (K
07), s. 145-155.
Abrevaya, Elda, Lou Andreas-Salom: Anal Erotizm, Cinsellik ve
Yceltme, S. 49 (K 07), s. 157-166.
Sayn, Zeynep, Yunanl Yahudi: Alman, S. 49 (K 07), s. 168-173.
Smadja, Eric, Oidipus Kompleksi, Psikanaliz/Antropoloji Tartmasnn Akla Kavumas, (ev.: smail Yerguz), S. 49 (K 07),
s. 175-192.
zer, Dilek, Bakrkyde Divan, S. 49 (K 07), s. 193-198.
Freud, Sigmund, 1930 Goethe dl Dolaysyla Frankfurt Goethe
Evinde Konuma, (ev.: smail Yerguz), S. 49 (K 07), s. 199-205.
Narter, Meltem, Sosyal Alanda Psikanaliz, S. 49 (K 07), s. 206211.
Atlgan, nan, Freudun Viyanas, Viyanann Freudu ve Bir Trk,
S. 49 (K 07), s. 213-225.
Manifesto, S. 49 (K 07), s. 226-227.
Chartier, Roger, zel Hayatn Tarihi, (ev.: Roza Hakmen), S. 49
(K 07), s. 228-238.

59

Say 50 (Bahar 2007): BELLEK: NCESZ,


SONRASIZ
ava, Rait, Bir Okurundan Cogitoya Teekkrler, S. 50 (Bahar
07), s. 5-6.
ztrk, eyda, ncesi ve Sonrasyla Cogito, S. 50 (Bahar 07), s. 7-8.
Barash, Jeffrey Andrew, Bellein Kaynaklar, (ev.: eyda ztrk),
S. 50 (Bahar 07), s. 11-22.
Gle, Mnir, Doru Olmadn Biliyorum Ama yle Hatrlyorum,
S. 50 (Bahar 07), s. 23-30.
etinta, Mehmet, nsan Hatrlar..., S. 50 (Bahar 07), s. 31.
Yates, Frances A., Giordano Bruno: Parise lk Geli, (ev.: Mehmet
H. Doan), S. 50 (Bahar 07), s. 33-46.
ala, Cengiz, Renan, Irk ve Millet, S. 50 (Bahar 07), s. 47-54.
Halbwachs, Maurice, Kolektif Bellek ve Zaman, (ev.: ule Demirkol), S. 50 (Bahar 07), s. 55-76.
Polat, Nusret, Bellek ve Yabanc in Sorumluluk: Etik iyi yaam
Fikri in Ksa Bir Giri, S. 50 (Bahar 07), s. 77-86.
Pearson, Keith Ansell, Virtelin Gereklii: Bergson ve Deleuze,
(ev.: eyda ztrk Nusret Polat), S. 50 (Bahar 07), s. 87-103.
zdem, Filiz, Beni lm Gibideki Hatrlama, Zaman ve zne Katmanlar, S. 50 (Bahar 07), s. 105-110.
Kockelmans, Joseph J., Edmund Husserl ve Fenomenoloji, (ev.:
K. H. kten), S. 50 (Bahar 07), s. 111-140.
Blain, Jean, Bellek, Tarih, Unutu, (Sylei: Paul Ricoeur, ev.: Orun Trkay), S. 50 (Bahar 07), s. 141-155.
Tezakar, Behice, Bellek Sancs: Havuzbanda ocuk Mevsimi ki
kiye Ayryorum Yaam Seni!.., S. 50 (Bahar 07), s. 156-157.
Aykut, A. Sait, Varlk, Benlik, Hatrlay ve Unutu zerine, S. 50
(Bahar 07), s. 158-169.
Demirci, Ayta, Sessizliin Sesi: Sein und Zeit ve Dil zerine Bir
Deneme, S. 50 (Bahar 07), s. 170-177.
Schudson, Michael, Kolektif Bellekte arptma Dinamikleri, (ev.:
Begm Kovulmaz), S. 50 (Bahar 07), s. 179-199.
Tayda, Umut, ifreli Harikalar Kumpanyas, S. 50 (Bahar 07),
s. 200-203.
Devrim, Ata, Haz lkesini Doru Kavrayabilmek Asndan Zaman
Kavramnn nemi, S. 50 (Bahar 07), s. 204-216.
ala, Cengiz, Bellek stne Dnmek, S. 50 (Bahar 07), s. 217232.
etinta, Mehmet, lmekte Olan nsan Bir eye Uzanr..., S. 50
(Bahar 07), s. 232-234.
Greenhill-Hooper, Eilean, Bellek Tiyatrosu, (ev.. Begm Kovulmaz), S. 50 (Bahar 07), s. 235-241.
Araz-Surez, Nicomedes, Amnezi Manifestosu, (ev.: eyda ztrk), S. 50 (Bahar 07), s. 249-256.
Duman, Faruk, Kaplan G stemimiz zerine Bir Deneme, S. 50
(Bahar 07), s. 258-265.

60

Tartma ve Akoturum

Alkla Cumhuriyet Olmaz!, Akoturum, (Akoturum: Cem Aka,


Ahmet Aslan, Krat Bumin, smail Kara, Nkhet Sirman, Mmtaz Soysal, Mete Tunay), S. 15 (Yaz 98), s. 185-231.
Atatrkn zledii Trkiyeyi Kurabildik mi?, (Akoturum: Doan Avcolu, Yakup Kadri Karaosmanolu, Cemal Hsn Taray,
Sadun Aren, Cevat Dursunolu, Cahit Tanyol, Kemal Tahir, evket Sreyya Aydemir), S. 2 (Gz 94), s. 223-228.
Biz Nerede Hata Yaptk?, (Akoturum: Ceyda Aka, Grhan Ertr,
Mesut nen, mer Madra, Behi Ak, Aydn Engin, Cem Aydn,
Orhan Bursal, Murat Belge), S. 20 (Gz 99), s. 291-336.
Bizansn Miras zerine Tartma, (Akoturum: Doan Kuban,
Aykut Kksal, Ayla dekan, Uur Tanyeli, Stefanos Yerasimos),
S. 17 (K 99), s. 374-394.
Btn Cepheleriyle Trkiyede Arkeoloji, (Tartma: Gven Arsebk, Aksel Tibet, Ali Dinol, Gl Pulhan), S. 28 (Yaz 01), s. 117136.
Deprem Fonunda Bir Milyon Lira Vard, (Akoturum: Ayfer Tun,
zzettin nder, Veysi Sevi, Hasan Ersel), S. 20 (Gz 99), s. 196214.
Deprem Travmasna Devrimci Bir Ruhla, Seferberlik Mantyla
Yaklamak Lazm, (Akoturum: Cem Aka, Reha Bayar, Gliz
Elal, Bella Habip, Erin Kimmet, Gkhan Oral, Yank Yazgan),
S. 20 (Gz 99), s. 225-249.
Depremin Sosyal ve Siyasal Etkileri, (Akoturum: Ayfer Tun, Doan Kuban, Aykut Kksal, Bakr alar, hsan Bilgin, Ergin Cinmen, Nasuh Mahruki), S. 20 (Gz 99), s. 172-192.
Hayat Depremin Yasalarna Gre Kurmak Gerekir, (Akoturum:
Vedat orlu, Esen Arpat, Mustafa Aktar, Tuncay Taymaz), S. 20
(Gz 99), s. 124-143.
deal Osmanl Yok, (Akoturum: lber Ortayl, Mehmet Gen, Ekrem In, Cornell Fleischer, Mete Tunay, Hilmi Yavuz, Nuray
Mert), S. 19 (Yaz 99), s. 232-258.
ki Yznc lm Yldnmnde: Immanuel Kant ve Kantlk,
(Akoturum: Karl- Otto Apel, Manfred Baum, Paul Guyer, Kaan
H. kten, E. Efe akmak, ev.: Kaan H. kten), S. 41-42 (K 05),
s. 477-508.
Kadn Tarihi Tarihin Neresine Dyor?, (Tartma: Necla Akgke, Aynur lyasolu, Aye Durakbaa, Serpil akr), S. 29 (Gz
01), s. 254-268.
Kriz: Daha Derin, Daha Eski, Daha Yaygn, (Tartma: Aydn Uur,
Celal engr, Krat Bumin, Ercan Karaka, Ahmet nsel, ahin
Alpay, Doan Kuban, Tnaz Titiz, Atilla Karaosmanolu, Cem
Mumcu, Yavuz Baydar), S. 27 (Yaz 01), s. 214-251.
Muharrem Aynda Bir Sal Gn, (Akoturum: Aye Erdem, Orhan Kololu, Osman Kker, Afife Batur, Martha Ordaz Schroeder), S. 20 ( Gz 99), s. 42-58.

61

Niye Geldiler, Niye Gittiler? Kimse Anlamad, Yabanclarn Cumhuriyete Braktklar, (Tartma: Aykut Kazancgil, lber Ortayl,
Uur Tanyeli), S. 23 (Yaz 00), s. 119-132.
Soyunan, Okuyan, Soyan Bir Kitap: 32 Bst, (Tartma: Ali
Akay, Ayfer Tun, Artun nsal, Yank Yazgan), S. 23 (Yaz 00),
s. 231-242.
Tarihi Gzyle iddetin Tarihi zerine Bir Sylei, (Akoturum:
Ahmet Kuya, Halil Berktay, Zafer Toprak), S. 6-7 (K-Bahar 96),
s. 197-206.
Toplum, Sivil Toplum rgtlerini, Houna Giden Bir Film Seyreder
Gibi Seyretti!, (Akoturum: Ceyda Aka, Ylmaz Karakoyunlu,
Nasuh Mahruki, Hlya Ko, Davut Teziler), S. 20 (Gz 99),
s. 251-277.
Trkn Otomobille mtihan, (Tartma: Hulki Aktun, Haluk
Mesi, Aydn Engin, Yavuz Erten), S. 24 (Gz 00), s. 159-176.
Trkiye, Deprem Aratrmalar in deal Bir lkedir, (Akoturum: Vedat orlu, Srr Erin, Celal engr, Ycel Ylmaz), S. 20
(Gz 99), s. 93-113.
Yerli Mal Yurdun Mal, Her Trk Bunu Kullanmal, (Akoturum:
Seyfettin Grsel, Ahmet Kuya, Zafer Toprak), S. 21 (K 99),
s. 187-218.

YAZARLAR DZN
A
Abrevaya, Elda, Lou Andreas-Salom: Anal Erotizm, Cinsellik ve
Yceltme, S. 49 (K 06), s. 157-166.
Abu-Lughod, Lila, Yenilenen Kadnlar, (Sylei: Aye Parla, ev.:
Bahadr Mahmutolu), S. 16 (Gz 98), s. 237-253.
Accart, Xavier, Ren Gunon ve Geleneksel Okul, S. 46 (Bahar
06), s. 218-231.
Ada, Serhan, Yalan, Yanl, Yanlg, Yanlsama ve Yan rnleri,
S. 16 (Gz 98), s. 216-218.
Adam, Jean-Pierre, Tarihi Saptran arlatanlar, (Le Nouvel Observateur dergisinden ev.: Hlya Tufan), S. 1 (Yaz 94), s. 223-226.
Advar, Adnan A., Tarih ve Biyografya, S. 13 (1998), s. 305-310.
Adorno, Theodor W., Aknsallk Kavram zerine, (ev.: Mine
Haydarolu), S. 41-42 (K 05), s. 56-85.
Adorno, Theodor W., Auschwitz Sonrasnda Eitim, (ev.: Blent
O. Doan), S. 36 (Yaz 03), s. 236-243.
Adorno, Theodor W., Kltr Endstrisini Yeniden Dnrken,
(ev.: Blent O. Doan), S. 36 (Yaz 03), s. 76-83.
Adorno, Theodor W., Mzik ve Dil, (ev.: Blent O. Doan), S. 36
(Yaz 03), s. 320-324.

62

Adorno, Theodor W., Neden Hl Felsefe, (ev.: Ali Kaftan), S. 36


(Yaz 03), s. 184-200.
Adorno, Theodor W., Proust zerine, (ev.: Aya Sabuncuolu),
S. 36 (Yaz 03), s. 276-280.
Adorno, Theodor, Nedenselliin Krizi, S. 27 (Yaz 01), s. 175-178.
Ahmad, Feroz, Gandinin Seimi: Gerek Hindistan, Olas Hindistan, (ev.: Blent Oral Doan), S. 34 (K 03), s. 77-84.
Ahmet Cevdet Paa, Tezakr, (Haz.: Cavid Baysun), S. 20 (Gz 99),
s. 21-23.
Akal, Cemal Bli, Amerikann Kefi ya da Yeniadan Ortaaa
Dn, S. 3 (K 95), s. 132-136.
Akal, Cemal Bli, Nietzsche Spinozay Nasl Okudu?, S. 25 (K
01), s. 136-171.
Akaln, Cneyt, Sar Krmz, Siyah Beyaz, S. 4 (Bahar 95), s. 320-325.
Akar, Prof. Dr. Nejat, Okur Mektubu, S. 24 (Gz 00), s. 271.
Akarsu, Bedia, nsan ve evre, S. 2 (Gz 94), s. 27-34.
Aka, Cem, Ak = (Karanlk), S. 4 (Bahar 95), s. 65-70.
Aka, Cem, Ahmet Mithat Efendiden Salah Birsele Beyolu, S. 5
(Yaz 95), s. 29-47.
Aka, Cem, Bir Kant Daha ld, S. 34 (K 03), s.12-13.
Aka, Cem, Bireysel Hak, Toplumsal Grev ve Kanlmaz Durum
Olarak Yalan, S. 16 (Gz 98), s. 230-235.
Aka, Cem, Dnya Durursa Takvimler de Durur mu?, S. 22 (Bahar
00), s. 221-225.
Aka, Cem, Dnyann Bys, S. 10 (K 97), s. 335-337.
Aka, Cem, Hmanizmi Geri-dntrmek, S. 22 (Bahar 00), s. 22.
Aka, Cem, II . Bayezit, Leonardo da Vinciye Dedi ki, S. 30 (K
02), s. 14.
Aka, Cem, Marjinal Su, Sanal Ceza, S. 2 (Gz 94), s. 150-156.
Aka, Cem, Tp Eitiminde ve Halk Salnda Mantk ve statistiin
nemi, S. 38 (K 04), s. 8.
Aka, Cem, Turu Kurmann Elli Yolu, S. 3 (K 95), s. 114-116.
Aka, Cem, Yetmi Yl Sonra Mzik Devrimi, S. 15 (Yaz 98),
s. 119-131.
Aka, Cem, Zaman Sularnda Argos, S. 18 (Bahar 99), s. 135-136.
Aka, Cem, Zamann Haritalar, S. 22 (Bahar 00), s. 7-8.
Akat, Asaf S., - Sencer Divitiolu: Benim Derdim Bilinmeyen eyleri zmek, S. 26 (Bahar 01) s. 49-68.
Akay, Ali - ztrk, eyda, Gilles Deleuze in, S. 46 (Bahar 06),
s. 17-22.
Akay, Ali, Deleuzen Kristal mgesi, S. 22 (Bahar 00), s. 19.
Akay, Ali, stanbul: Bir Elence Megalopol, S. 35 (Bahar 03),
s. 181-196.
Akay, Ali, Mzik Verdi, S. 30 (K 02), s. 309-311.
Akay, Ali, Sanatn Dk Atklarla Bakaldrs, S. 43 (Yaz 05),
s. 182-187.
Akay, Ali, iddetin Balamndan kmak zere..., S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 429-439.
Akbal, Tl - Gven Gzeldere - Ferda Keskin, Fredric Jameson ile
Sylei, (ev.: Yurdanur Salman), S. 15 (Yaz 98), s. 233-249.

63

Akcan, Esra, Ev ve syan, S. 44-45 (K 06), s. 19-20.


Akcan, Esra, Melankoli ve teki, S. 43 (Yaz 05), s. 47-60.
Akcan, Esra, Metafiziin Kalesi Hakknda Dnmek, S. 47-48
(Yaz-Gz 06), s. 273-286.
Akgke, Necla, Cinsiyet Engelli akalar, S. 26 (Bahar 01), s. 162-167.
Akgke, Necla, Ortaa Trk Toplumlar Hakknda, Birka Sz,
S. 29 (Gz 01), s. 320-322.
Akgr, A. Necati, Takvimler, S. 22 (Bahar 00), s. 95-100.
Akner, Selen, Gelecek Bir Katliam, S. 35 (Bahar 03), s. 270-275.
Aknhay, Osman, Komn Duvarnda, S. 35 (Bahar 03), s.12.
Aklin, Emre, MKB ve stanbulun Gen/Deien Yz, S. 35 (Bahar 03), s. 158-163.
Akman, Ayhan, Bo Durmann Stresi ya da Trk Geyik-Zeni, S. 12
(1997), s. 217-222.
Akman, Kubilay, Orlan: Krlan Ten, S. 44-45 (K 06), s. 174-182.
Akman, Varol, Bir Metni Farkl Dikilerinden Skmek, (ev.: zden Arkan), S. 13 (1998), s. 177-181.
Aktar, Mustafa, Bilim ve Basn/Medya likileri stne, S. 23 (Yaz
00), s. 16-17.
Aktar, Mustafa, Deprem Konusu Trkiyedeki Akademik Ortamlarda Her Zaman lgi ekmitir, (Sylei: Vedat orlu), S. 20 (Gz
99), s. 88-92.
Aktun, Hulki, Akn Aknl Ya da Ortadoulu Bir Erotoman zerine Notlar, S. 4 (Bahar 95), s. 75-79.
Alacakaptan, Uur, Kksal Bayraktar, Ferda Keskin, Baar Yalt,
Su - Ceza(evi) Af, S. 22 (Bahar 00), s. 260-280.
Alexander, R. Mc Neill, Leonardo: lk Bilim Adam, S. 24 (Gz 00),
s. 265-267
Algan, Refik, Ezoterizme Genel Bir Giri, S. 46 (Bahar 06), s. 127141.
Alkan, Ahmet Turan, Fikir Konformizmine Veda: Yerliyim, Yerlisin,
Yerli!, S. 21 (K 99), s. 89-98.
Alkan, Ahmet Turan, Herkesin Osmanls Kendine, S. 19 (Yaz 99),
s. 225-231.
Alkan, Mehmet ., Sansr, Jurnal ve Sylentiler Arasnda 1894 stanbul Depremi, S. 20 (Gz 99), s. 33-41.
Alkan, Trker, Fay Hattnn ortlusu, S. 20 (Gz 99), s. 344-345.
Alkor, Can - Enis Batur, Tehlikeli Bir Adam: Nietzsche zerine Sylei, S. 25 (K 01), s. 214-235.
Alkor, Can, Nietzsche: Uzak (?) Bir Gelecein ada, S. 25 (K
01), s. 291-294.
Alper, mer Mahir, Eski Dilde Yeni Felsefe: Arap Harfli Trke
Kant almalar, S. 41-42 (K 05), s. 510-516.
Alpyal, Recep, Marrano Derrida, Morisko bn Arabi, S. 47-48
(Yaz-Gz 06), s. 223-235.
Altan, etin, Ak yidir Bak/Duyumunu Artrr nsann, (Sylei:
Ayfer Tun), S. 4 (Bahar 95), s. 20-23.
Altan, etin, Yaasn Liberalizm, S. 2 (Gz 94), s. 246-247.
Althusser, Louis, nsan Bilimlerinde Psikanalizin Yeri, (ev.:
smail Yerguz), S. 49 (K 06), s. 117-143.

64

Altnz, Fatih, Apar Topar, S. 16 (Gz 98), s. 207-210.


Altu, Evrim Akay, Ali, zgrlk, Eitlik, Belirsizlik, S. 44-45 (K
06), s. 15-18.
Alus, Sermet Muhtar, stanbulda lk Otomobiller, S. 24 (Gz 00),
s. 216-220.
And, Metin, Minyatrlerle Osmanlda Burlar ve Gezegenler, S. 22
(Bahar 00), s. 177-191.
Anonim, Bir Berduun topyas: Yce Akide ekeri Dalar, (ev.:
Blent Somay), S. 12 (1997), s. 9-10.
Anthony, David W., Nazi ve Eko-Feminist Prehistoryalar: Hint/Avrupa Arkeolojisinde deoloji ve Ampirizm, S. 28 (Yaz 01), s. 152-169.
Applebaum, Herbert, ve Bo Zaman, (ev.: Nermin Saatiolu),
S. 12 (1997), s. 47-51.
Aqunolu Aziz Tommaso, Alay Balanmaz Bir Gnah Olabilir
mi?, S. 26 (Bahar 01), s. 115-117.
Aracagk, Zafer, Derrida Nietzsche ve Sevim Burak / Birka emsiye stne, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 350-358.
Araz-Surez, Nicomedes, Amnezi Manifestosu, (ev.: eyda ztrk), S. 50 (Bahar 07), s. 249-256.
Archer, Dane Rosemary Gartner, Bar Dnemi Kayplar: Savaa
Katlmayanlarn iddet eren Davranlarnda Savan Etkisi,
(ev.: Aysun Babacan), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 237-251.
Arda, Itr, Douglas Adamsn Son Oyunu, S. 34 (K 03), s. 24-25.
Arda, Itr, stanbul Metrosu, S. 35 (Bahar 03), s. 207-211.
Arda, Itr, Leni Riefenstahl de ld, S. 37 (Gz 03), s. 16-17.
Arda, Itr, lm erisi, S. 40 (Yaz 04), s. 14-15.
Arda, Itr, Silahm Hayatmdr; ntihar Saldrlar Bir Fenomenin
Psikolojik Profili, S. 34 (K 03), s. 257-261.
Ard, Engin, Kenetlendik, S. 20 (Gz 99), s. 342-343.
Arel, Ayda, Trk Evi Dedikleri..., S. 18 (Bahar 99), s. 188-212.
Aren, Sadun, Deime, Kreselleme ve Sosyalizm, S. 31 (Bahar
02), s. 59-67.
Aren, Sadun, nemli Olan Dnyay Yorumlamak Deil, Deitirmektir, (Sylei: Neet Kocabykolu), S. 37 (Gz 03), s. 26-52.
Arendt, Hannah, Kantn Siyaset Felsefesi zerine Notlar, (ev.:
Yasemin Tezgiden), S. 41-42 (K 05), s. 340-379.
Arendt, Hannah, iddet zerine, (ev.: Blent Peker), S. 6-7 (KBahar 96), s. 7-21.
Argn, kr, Felsefe ocuk Oyunca Olmal, S. 4 (Bahar 95),
s. 294-297.
Aries, Philippe, lm Deinden Mezara, (ev.: Blent O. Doan), S. 40 (Yaz 04), s. 213-242.
Ariew, Roger, Descartes ve Skolastisizm: Descartesn Dncesinin
Anlksal Arka Plan, (ev.: Alp Tmertekin), S. 10 (K 97), s. 41-62.
Arn, Canan, Kadna Ynelik iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 305-312.
Aristoteles, Alayl aka Bir Tr Hakarettir, S. 26 (Bahar 01), s. 112-113.
Arkoun, Mohammed, slami Bir Bak As inde Pozitivizm ve Gelenek, Kemalizm Olay, (ev.: Emre ktem), S. 1 (Yaz 94), s. 49-63.
Armaan, Mustafa, Descartes Felsefesinin Ufuklar ve Snrlar,
S. 10 (K 97), s. 105-118.

65

Armaan, Mustafa, Yamal elikiler Semti: Saraybosnadan Yenibosnaya, S. 35 (Bahar 03), s. 119-125.
Arslan, Ahmet, Aydnlar, Entelekteller ve Mminler, S. 31 (Bahar
02), s. 201-213.
Artun nsal, Herkesin Depremi Kendine mi?, S. 20 (Gz 99),
s. 284-288
Aruoba, Oru, Kraldann Devi ya da Knigsbergli inli , S. 16
(Gz 98), s. 285-290,
Aruoba, Oru, Nesi Auto, Nesi Mobile, S. 24 (Gz 00), s. 8-10.
Aruoba, Oru, Nietzscheyi Anlamak, S. 25 (K 01), s. 267-269.
Aruoba, Oru, Sahicilik Sahtelik zerine Geri-Bakl Notlar, S. 16
(Gz 98), s. 79-85.
Arzk, Nimet, Vehbi Ko, S. 2 (Gz 94), s. 238-239.
Asimov, Isaac, Yeryz lyor, (ev.: Ahmet Cemal), S. 2 (Gz
94), s. 35-39.
Aslan, Mehev, Galatasaray Olay, S. 24 (Gz 00), s. 25-26.
Aster, Ernst von, Felsefe ve stanbul niversitesinde Felsefe Tedrisat, S. 23 (Yaz 00), s. 206-218.
Atak, Mehmet, Erksan Sinemasnda Akn Tutku Olarak Tezahr,
S. 4 (Bahar 95), s. 271-277.
Atakay, Kemal, Dante ve Lirik iir Gelenei, S. 38 (K 04), s. 74-83.
Atalay, Akn, Trkiye Srat Kprsnde..., S. 16 (Gz 98), s. 265271.
Atauz, Akn, Kent ve Hayvan, S. 32 (Yaz 02), s. 140-163.
Atc, Medar, Batl Kim, Batl Nerede, S. 3 (K 95), s. 103-110.
Atc, Medar, Bunalm Yaamnn Aydnlk Yz, S. 27 (Yaz 01),
s. 125-135.
Atc, Medar, alar Boyunca nemini Yitirmemi Bir ar: Kendini Bil!, S. 10 (K 97), s. 325-334.
Atc, Medar, Leibniz ve Levinasta Sonsuzluk Kavram, S. 6-7 (KBahar 96), s. 476-485.
Atlgan, nan, Freudun Viyanas, Viyanann Freudu ve Bir Trk,
S. 49 (K 06), s. 213-225.
Atwood, Margaret, Afganistanda Bar Grdm, (ev.: Ahsen
Erdoan), S. 30 (K 02), s. 25.
Auerbach, Erich, Edebiyat ve Harp, S. 23 (Yaz 00), s. 219-230.
Auerbach, Erich, Ktnn Zaferi: Pascalin Siyasi Nazariyesi zerine Bir Deneme, (ev.: Fikret Elpe), S. 18 (Bahar 99), s. 279-299.
Augustinus, Yalan zerine, (ev.: zden Arkan), S. 16 (Gz 98),
s. 39-43.
Aurelius, Marcus,Dnyaya Yabanc, S. 23 (Yaz 00), s. 106-107.
Avcolu, Doan, Enflasyona Gidiyoruz!, S. 2 (Gz 94), s. 245.
Avcolu, Doan, Sosyalizmden nce Atatrklk, S. 2 (Gz 94),
s. 210-214.
Axelos, Kostas, zyaamyksel Deinmeler, S. 23 (Yaz 00), s. 76-95.
Ay, Taner, Punk Grsel slubundaki Gamal Ha, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 253-255.
Aydemir, evket Sreyya, Artk Devletilik Yetmez, S. 2 (Gz 94),
s. 229-230.
Aydz, Salim, Mneccimba Takvimleri ve Tarihi Kaynak Olarak
Deerleri, S. 22 (Bahar 00), s. 132-144.

66

Aygen, Zeynep, Kentlerin Tarihi Dokusu Korunmal mdr?, S. 8


(Yaz 96), s. 43-62.
Aygn, mer, Anlar, Gnlkler, Martin Heidegger, S. 32 (Yaz 02),
s. 319-321.
Aygn, mer, Yeniden Heidegger, S. 26 (Bahar 01), s. 101-110.
Aykut, A. Sait, Chz, Selibi ve bn Hazm: Klasik Arap Edebiyatnda Ten ve Ten Sevgisi, S. 44-45 (K 06), s. 183-208.
Aykut, A. Sait, Kan: smi Cisminden Ar, S. 37 (Gz 03), s. 162-180.
Aykut, A. Sait, lm: Ak ve nan Renginde, S. 40 (Yaz 04), s. 192211.
Aykut, A. Sait, ihabddin bihinin Sohbet Kitab, S. 34 (K 03),
s. 30-34.
Aykut, A. Sait, Ten zerine K Gecesi lhamlar, S. 46 (Bahar 06),
s. 10-12.
Aykut, A. Sait, Varlk, Benlik, Hatrlay ve Unutu zerine, S. 50
(Bahar 07), s. 158-169.
Aykut, A. Sait, Hasan Hanefi: Oksidentalizmi Arapa na Etmek,
S. 31 (Bahar 02), s. 9-12.
Aykut, A. Sait, bn Battuta Seyahatnamesi, S. 35 (Bahar 03), s. 24-41.
Aylan, Grkal, Ak Gelicek Cmle Eksikler Bitermi. Biz Niye Eksiiz Abi?, S. 4 (Bahar 95), s. 37-40.
Ayman, Oya, stanbulun Elence Gettolar..., S. 35 (Bahar 03),
s. 136-141.
Aysever, R. Levent, Derrida ve Sz Edimleri Kuram, S. 47-48 (YazGz 06), s. 287-333.
Ayta, Ercment, Orkusun nndeki Parltl Dnya: Alveri Caddeleri, S. 5 (Yaz 95), s. 75-79.
Ayta, Ercment, Yapayazar, S. 13 (1998), s. 131-136.
Azeri, Siyave, Mihail Bahtin ve zne Sorunu, S. 44-45 (K 06),
s. 104-131.
Aziz Augustinus, Adil Sava, (ev.: en Ser Kaya), S. 14 (Bahar
98), s. 11-16.
Aziz Basileios, Yunan Edebiyatnn Nasl Okunaca Konusunda
Genlere Sylev, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 13-35.

B
Bachelard, Gaston, Ann Sezgisinden Semeler, (ev.: Alp Tmertekin), S. 11 (1997), s. 59-63.
Bacon, Francis, Hakikat zerine, (ev.: zden Arkan), S. 16 (Gz
98), s. 44-46.
Badiou, Alain, Demokrasi Kavram zerine Hayli Speklatif Bir rdeleme, (ev.: Blent Doan), S. 43 (Yaz 05), s. 29-40.
Badur, Selim, lm zerine Tbbi eitlemeler, S. 40 (Yaz 04),
s. 93-105.
Badur, Selim, Tp Tarihinde Kan, S. 37 (Gz 03), s. 85-107.
Baillod, Grgoire, zmit Afeti Tasarlanmt, S. 20 (Gz 99), s. 361-362.
Baker, Ulus S., Bilimsel Kukudan Bilimden Kukuya Doru, S. 67 (K-Bahar 96 ), s. 123-132.

67

Bakner, Onur, Ulus-tesinden Hukuka Bakmak: Jrgen Habermas, S. 44-45 (K 06), s. 9-14.
Balc, ebnem, Kadn Yoksulluu ve Hukuk, S. 43 (Yaz 05), s. 283-291.
Balibar, tienne, Bugn Nasl Bir Evrenselcilikten Sz Edilebilir? ,
(ev.: Orun Trkay), S. 49 (K 06), s. 31-55.
Balint, Mihaly, Pratisyen Hekime Psikoterapi stne neriler,
(ev.: smail Yerguz), S. 9 (Gz 96), s. 137-146.
Bammer, Angelika, Gelecei Yeniden Yazmak: 1970li Yllarn Feminizminde topyac tki, (ev.: Yurdanur Salman), S. 14 (Bahar 98), s. 131-146.
Barash, Jeffrey Andrew, Bellein Kaynaklar, (ev.: eyda ztrk),
S. 50 (Bahar 07), s. 11-22.
Barthlmy, Pierre, In Ucuna Yolculuk, S. 24 (Gz 00), s. 27-29.
Bartolomeo I, (Dimitrios Arkondonis), Fener Patrii ile Sylei, (Le
Monde gazetesinden ev.: Turhan Ilgaz), S. 1 (Yaz 94), s. 149-153.
Ba, Il, Sanat, Psikanaliz ve iddet: Beyaz Otel, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 341-346.
Bataille, Georges, Gnah zerine Tartma, (ev.: Selahattin Hilav), S. 1 (Yaz 94), s. 155-182.
Bataille, Georges, Nietzschenin Gl, S. 25 (K 01), s. 102-110.
Batuhan, Hseyin, Eitim ve arlatanlk, S. 1 (Yaz 94), s. 227-238.
Batuhan, Hseyin, Entelektel Kavram zerine, S. 31 (Bahar 02),
s. 94-101.
Batuhan, Hseyin, Laiklik Temas zerine eitlemeler, 1994, S. 1,
s. 117-147.
Batur, Enis, 400 Yl Sonra Giordino Bruno ve Sar Abdurrahman,
S. 22 (Bahar 00), s. 23.
Batur, Enis, Ak zerine Maraz Bir Deneme Daha, S. 4 (Bahar
95), s. 5-8.
Batur, Enis, Aztek Takvimi: Bulank Gnler, S. 22 (Bahar 00),
s. 112-116.
Batur, Enis, Bar Kafesinden, S. 3 (K 95), s. 5-6.
Batur, Enis, Blanchot in Kk Dikilita, S. 35 (Bahar 03), s. 10.
Batur, Enis, Canl Felsefe Hurdalar, S. 24 (Gz 00), s. 24.
Batur, Enis, De-mobil-zasyon, S. 24 (Gz 00), s. 181-182.
Batur, Enis, Derkenar, S. 22 (Bahar 00), s. 208-220.
Batur, Enis, Derkenar, S. 27 (Yaz 01), s. 10-29.
Batur, Enis, Dnya Bir Byk Maaza, S. 5 (Yaz 95), s. 5-6.
Batur, Enis, Freiburgda Bilgelik Bekileri, S. 24 (Gz 00), s. 13.
Batur, Enis, Gelecein Sava, S. 30 (K 02), s. 12.
Batur, Enis, Grnt Yamyaml, S. 37 (Gz 03), s. 12.
Batur, Enis, mge Okumak in kma, S. 35 (Bahar 03), s. 236238.
Batur, Enis, Julianus Heykelinin Yeri, S. 22 (Bahar 00), s. 9.
Batur, Enis, Kaybolanlar, S. 30 (K 02), s. 27.
Batur, Enis, Kendi Kendinin Kurdu nsan, S. 2 (Gz 94), s. 7-10.
Batur, Enis, Kurmaca Hayvanlar: mgelemin Snrnda, S. 32 (Yaz 02),
s. 192-195.
Batur, Enis, Umut Olmayan airler Karamsardr, (Sylei: E. Efe
akmak), S. 38 (K 04), s. 109-116.

68

Batur, Enis, Yaban-c-lk, S. 23 (Yaz 00), s. 7-12.


Batur, Enis, Yeryz: Cehennem, S. 24 (Gz 00), s. 240-246.
Batur, Enis, Yn Dergisinden Semeler: 1960lar Trkiyesinde Bir
Anatomi Dersi, S. 2 (Gz 94), s. 206.
Baudin, Marianne, Kltr: nsann Kendi ine Srgn ve Kucak
Aan Yer, (ev.: Orun Trkay), S. 49 (K 06), s. 75-86.
Baudrillard, Jean, Bir Tketim Kuram zerine, (ev.: Osman Olcay Kunal), S. 5 (Yaz 95), s. 89-102.
Baudrillard, Jean, Fetiizm ve deoloji: Gstergebilimsel zmleme, (ev.: Necmettin Sevil), S. 5 (Yaz 95), s. 115-124.
Baudrillard, Jean, Kredi, (ev.: Esra zdoan), S. 5 (Yaz 95),
s. 157-161.
Baudrillard, Jean, Terrizmin Mant, (ev.: Berran Tzer), S. 30
(K 02), s. 67-78.
Baum, Manfred, Kant ve Saf Akln Eletirisi, (ev.: Nafer Ermi),
S. 41-42 (K 05), s. 31-54.
Bayazolu, mit, Dinini Seen Adam: Hain Haluk, Vatansz Haluk,
S. 34 (K 03), s. 208-214.
Bayazolu, mit, Ergder Yolda Kurtarmaktan Vazgetiler,
S. 4 (Bahar 95), s. 329-331.
Bayazolu, mit, u Bizim Redhouse..., S. 31 (Bahar 02), s. 20-22.
Baydar, Oya, Batclkla Tutuculuk Arasnda Sol Aydnlar, S. 31
(Bahar 02), s. 250-257.
Bayram, Mikail, Anadolu Seluklularnda Devlet Yapsnn ekillenmesi, S. 29 (Gz 01), s. 61-72.
Bazin, Louis, Trkoloji: Geici Bilano, (ev.: smail Yerguz), S. 5
(Yaz 95), s. 299-321.
Begel, Egon Ernest, Kentlerin Douu, (ev.: zden Arkan), S. 8
(Yaz 96), s. 17-22.
Behler, Ernst, Yirminci Yzylda Nietzsche, S. 25 (K 01), s. 22-51.
Beinart, Peter, Zamanmzn Bir Yanlsamas: Kresellemenin
Sahte Vaadi, S. 26 (Bahar 01), s. 237-249.
Bekta, Cengiz, Kendi Yuvasn Yapmak..., S. 18 (Bahar 99),
s. 183-187.
Bekta, Cengiz, Kenti Savunmak / Kentli Olmak, S. 8 (Yaz 96),
s. 91-95.
Bekta, Dilek, Zamann Tasarm, S. 22 (Bahar 00), s. 192-201.
Belge, Murat, Althusser, S. 13 (1998), s. 311-316.
Belge, Murat, Bir Uzak Ktada Deienler / Deimeyenler, S. 1
(Yaz 94), s. 195-212.
Belge, Murat, Lale Devri, S. 12 (1997), s. 107-111.
Belge, Murat, Londrada Alveri, S. 5 (Yaz 95), s. 71-74.
Belge, Murat, Obadan Kubbeye: Tarih Yazmnda Bir Ekol, S. 17
(K 99), s. 395-401.
Belge, Murat, Souk Sava Sonras atmalar, S. 3 (K 95), s. 43-54.
Belge, Murat, Toplum ve Devlet, Hasan Cemal, Dayanma ve Yardmlama Ruhu..., S. 20 (Gz 99), s. 349-350.
Bengi, Derya, Gelecekte nsanlara ok Gzel Grneceiz, S. 14
(Bahar 98), s. 226-233
Benhabib, Seyla, Kamu Alan Modelleri, (ev.: Doan ahiner),
S. 8 (Yaz 96), s. 238-258.

69

Benhabib, eyla, Deien Dnyada Siyaset Kuram ve Siyasal yelik, (ev.: Blent O. Doan), S. 37 (Gz 03), s. 53-83.
Berger, John, Dnyann Byk Yenilgisine Kar, S. 24 (Gz 00),
s. 235-239.
Bergson, Henri, Zaman ve zgr sten, (ev.: Alp Tmertekin),
S. 11 (1997), s. 7-15.
Bergson, Henry, Felsef Hads, S. 21 (K 99), s. 321-327.
Berkan, smet, Deprem ve Medya: ki Trkiyenin Tescili, S. 20
(Gz 99), s. 338-339.
Berkan, smet, Deprem ve Medya, S. 20 (Gz 99), s. 337-338.
Berktay, Fatmagl, Felsefe ve Kadn: Zor Bir liki, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 448-456.
Berktay, Fatmagl, Kadn Tarihi: Yeni Bir Gelecek in Gemii Geri Almak, S. 29 (Gz 01), s. 270- 282.
Berktay, Halil, Vizrden Bizans: Haritalarla Dnmek, S. 17 (K
99), s. 68-110.
Berlin, saiah, ki zgrlk Kavram, (ev.: Mehmet Saygl Enis
Okay), S. 32 (Yaz 02), s. 202-253.
Berman, Marshall, Serbest Kalan Melodi, (ev.: Emre Eren), S. 15
(Yaz 98), s. 313-321, [kitap].
Bernal, Martin, Ari Yunan Kkeni Modelinin Oluturulmasnda Irk,
Snf ve Toplumsal Cinayet, (ev.: Taner Karako), S. 39 (Bahar
04), s. 192-213.
Bernasconi, Robert, Felsefe ve lm Kltrleri: Heidegger, Levinas
ve Derrida, (ev.: Emrah Efe akmak ), S. 40 (Yaz 04), s. 177-190.
Bernasconi, Robert, Yoksulluk Felsefesi ve Felsefenin Yoksulluu,
(ev.: Zeynep Direk), S. 39 (Bahar 04), s. 18-27.
Bernstein, J. M., Grn Kurtarmak Niye? Metafizik Deneyim ve
Etiin Olabilirlii, (ev.: Kemal Atakay), S. 36 (Yaz 03), s. 201235.
Bertolucci, Bernardo, Semenlerin Sama Tangosu, (ev.: Aykut
Derman), S. 31 (Bahar 02), s. 344-345.
Beyssade, Jean-Marie, Descartes: Felsefi Bir Devrim mi?, (ev.: Tlin Bumin), S. 10 (K 97), s. 63-81.
Bezmen, Cemil, Turizmde Arkeolojinin Grnmleri: Haclar, Hocalar ve Dierleri, S. 28 (Yaz 01), s. 106-115.
Biddick, Kathleen, mparatorluk Makineleri / Kutlama Makineleri:
Fen Bilimleri ve Beeri Bilimlerde Bellek mparatorluu, (ev.:
zden Arkan), S. 13 (1998), s. 183-187.
Biegala, Erc, Trkler Yneticilerin i Oluruna Brakn Tutumuna
Kar fkesini Haykryor, S. 20 (Gz 99), s. 359-360.
Bilgi, Sleyman, Okur Mektubu, S. 26 (Bahar 01), s. 282-284.
Bilgin, hsan, Bedelsiz Modernleme, S. 20 (Gz 99), s. 354-357.
Bilgin, hsan, Serbest Plan, Serbest Cephe, Serbest Ev..., S. 18 (Bahar 99), s. 144- 157.
Bilici, Mcahit, Aidiyetin Dnm ve Ayaklar Yerden Kesilen
Yerlilik, S. 21 (K 99), s. 99-102.
Bion, Wilfried R., Balara Kar Giriilen Saldr, (ev.: Alp Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 125-135.
Birand, Hikmet, Asl fet, S. 2 (Gz 94), s. 11-13.

70

Birand, Hikmet, Kurak, S. 2 (Gz 94), s. 15-25.


Biraud, Franois, Tanklklar Kant Deildir..., (ev.: Hlya Tufan),
S. 1 (Yaz 94), s. 214-215.
Birtek, Faruk, 1968e Gelirken; Bir Tanklk, S. 14 (Bahar 98),
s. 170-178.
Birtek, Faruk, Bir adalama / adalaamama Projesi: Bir Deneme, S. 15 (Yaz 98), s. 170-184.
Brn, Hindular ve Yabanclar, S. 23 (Yaz 00), s. 108-110.
Blain, Jean, Bellek, Tarih, Unutu, (Sylei: Paul Ricoeur, ev.: Orun Trkay), S. 50 (Bahar 07), s. 141-155.
Blanchot, Maurice, Nietzsche ve Paral Yaz, S. 25 (K 01), s. 77101.
Bloch, Ernst, Yeni Giysi, Aydnlatlm Vitrin, (ev.: Osman Olcay
Kunal), S. 5 (Yaz 95), s. 103-105.
Bloor, David, Kurumlar Olarak Kurallar, (ev.: Kemal Atakay),
S. 33 (Gz 02), s. 222-238.
Blumenfeld, Hans, Kentsel Ulam Sorununun Gerekleri ve Yalanlar, (ev.: Haluk Menemenciolu), S. 8 (Yaz 96), s. 163-168.
Bodmer, Jean-Piere, Seluklular Anadoluda, S. 29 (Gz 01), s. 33-46.
Boltho, Andrea, Avrupaya Neler Oluyor?, (ev.: T. K.), S. 39 (Bahar 04), s. 333-354.
Bonhoeffer, Dietrich, Doruyu Sylemekten Kast Nedir?, (ev.:
zden Arkan), S. 16 (Gz 98), s. 73-76.
Bora, Aksu, Kamu Yeniden Kurulurken Kadnlara Ne Olacak?, S.
43 (Yaz 05), s. 262-269.
Bora, Tanl, Defter erhi, S. 31 (Bahar 02), s. 259-267.
Bora, Tanl, Taraftar m Takmn Seer, Takm m Taraftar...Ve
Taraftar Aslnda Neyi Seer?, S. 34 (K 03), s. 164-167.
Boratav, Pertev Naili, Bat-Dou, Eski-Yeni Sorunlar zerinde Dnceler, S. 39 (Bahar 04), s. 375-382.
Bourdieu, Pierre, Gnder Grass: enesini Ama Gelenei, S. 22
(Bahar 00), s. 24-32.
Bourdieu, Pierre, Toplumsal Uzam ve Sembolik ktidar, (ev.: Ik
Ergden), S. 18 (Bahar 99), s. 16-32.
Bouwsma, Oets Kolk, Konumalar, (O.K. Bouwsmann Cornell
niversitesinde ayn dnem hocalk yapt Wittgenstein ile 1949
ylnda yapt konumalardan bir blm, ev.: Doan ahiner),
S. 33 (Gz 02), s. 264-283.
Bozkurt, Nejat, Descartes Gerekten Modern an ncs mdr?, S. 10 (K 97), s. 119-130.
Broch, Henri, Zetetik Profesr, (Le Nouvel Observateur dergisinden ev.: Hlya Tufan), S. 1 (Yaz 94), s. 219-222.
Browning, Robert, Bizans Toplumunda Okuryazarlk zerine Bir
Kez Daha Dnmek, (ev.: Aysun Babacan), S. 17 (K 99),
s. 211-225.
Bruce, Bimber, nternet ve Siyasi Dnm: Hzlandrlm ounluk, (ev.: Tuncay Birkan), S. 30 (K 02), s. 166-174.
Bruckner, Pascal, Avrupa: Pimanlk ve Bitkinlik, (ev.: dil Eser),
S. 39 (Bahar 04), s. 256-267.
Bruckner, Pascal, eytani Lin, S. 24 (Gz 00), s. 31.

71

Bruehl-Young, Elisabeth, Anna Freudun Analizi, (ev.: Doan ahiner), S. 9 (Gz 96), s. 93-108.
Buda, Veda Konumas, (ev.: Yurdanur Salman), S. 15 (Yaz 98),
s. 33-35.
Buffon, Leclerc Louis-Georges, Hayvan Topluluklar, (ev.: Ersel
Topraktepe), S. 32 (Yaz 02), s. 34-39.
Bula, Ali, slam ve Modern Zamanlarda Din-Devlet likisi, S. 1
(Yaz 94), s. 65-85.
Burak, Sevim, Kafa Tutan ocuklar, S. 2 (Gz 94), s. 254-259.
Bursal, Orhan, Yeni Dnya Dzeni, Bilim ve Sava, S. 3 (K 95),
s. 71-77.
Burtek, Zeliha, Canl Haklar, Barnma, Korunma Bir Trn Yok
Edilmesi: Barnaklar, S. 43 (Yaz 05), s. 16-18.
Burtek, Zeliha, p Yaamlar, S. 43 (Yaz 05), s. 244-261.
Burtek, Zeliha, Duygusal Atk, S. 38 (K 04), s. 18-20.
Burtek, Zeliha, Haklarn adesi, S. 46 (Bahar 06), s. 8-10.
Burtek, Zeliha, nsan ld, S. 44-45 (K 06), s. 21-24.
Burtek, Zeliha, stanbul Masal ve Dndrdkleri, S. 40 (Yaz 04),
s. 8-9.
Buruma, Ian, Oksidentalizmin Kkenleri, (ev.: A. K.), S. 40 (Yaz
04), s. 278-285.
Butler, Judith, Salt Kltrel Bir ey, (ev.: Yurdanur Salman),
S. 14 (Bahar 98), s. 267-280.

C
Caesareal Eusebios mparatorun Nitelikleri, (ev.: zden Arkan),
S. 17 (K 99), s. 49-50.
Cahen, Claude, 13. Yzyln Banda Anadoluda Ticaret, S. 29
(Gz 01), s. 132-143.
Chz, Kitbl Hayevn, (ev.: A. Said Aykut), S. 32 (Yaz 02), s. 28-33.
Chz, Eb Osman, Cimri ve p Arasndaki Gl liki zerine,
(ev.: A. Sait Aykut), S. 43 (Yaz 05), s. 22-28.
Caillois, Roger, Celladn lm, (ev.: Kaan Yazcolu - Olcay
Kunal), S. 9 (Gz 96), s. 265-275.
Caillois, Roger, Karizmatik ktidar, (ev.: Esra zdoan), S. 6-7
(K-Bahar 96), s. 79-90.
Canetti, Elias, Notlardan, (ev.: Ahmet Cemal), S. 2 (Gz 94),
s. 136-145.
Canm, Rdvan, arkta Glme ve Gldrme Stratejisine Dair Bir
Eser: Douda Mizah, S. 26 (Bahar 01), s. 270-276.
Canpolat, Fatma, topyalar Kurgulamak, S. 31 (Bahar 02), s. 6-8.
Cansever, Edip, iirde Fazlalklar, S. 2 (Gz 94), s. 260.
Cansever, Turgut, ehir, S. 8 (Yaz 96), s. 125-129.
Carleheden, Mikael - Ren Gabriels, Siyasal Kuramn Sorunlar
zerine Bir Sylei / Jrgen Habermas ile, (ev.: Rita Urgan),
S. 15 (Yaz 98), s. 141-157.
Castells, Manuel, Gerek Sanallk Kltr, (ev.: Kemal Atakay),
S. 30 (K 02), s. 212-215.

72

Castoriadis, Cornelius, Entelekteller ve Tarih, (ev.: Hyla Tufan), S. 3 (K 95), s. 150-155.


Cemal, Ahmet, Dnmeye Almak, S. 1 (Yaz 94), s. 5-9.
Cemal, Ahmet, Kapkulluundan Bireye..., S. 2 (Gz 94), s. 3-5.
Cemal, Ahmet, Tiyatroda Bir Dnce Tarihi, S. 22 (Bahar 00),
s. 289-291.
Cemgil, Cem, nternet Kafeler: Oyun ve Cemaat, S. 35 (Bahar 03),
s. 177-180.
Cemil, Hasan, Nietzschenin Zaratustras, S. 25 (K 01), s. 283.
Cerasi, Maurice M., 18. Yzyl Osmanl Kenti, (ev.: Kemal Atakay), S. 19 (Yaz 99), s. 201-215.
Chartier, Roger, Metinlerin Dnyasndan Okurlarnkine, (Sylei:
Levent Ylmaz), S. 34 (K 03), s. 40-53.
Chartier, Roger, zel Hayatn Tarihi, (ev.: Roza Hakmen), S. 49
(K 06), s. 228-238.
Chment, Clment, Hayalet Diyalektii: Elence ve nan Dnyasnda Hayalet Fotoraflar, (ev.: eyda ztrk), S. 46 (Bahar 06),
s. 300-318.
Clarke, Arthur C., nsann Ykselii, S. 26 (Bahar 01), s. 27-29.
Clarke, Paul, A., B.- Linzey, Andrew, Siyaset Kuram ve Hayvan
Haklar, (ev.: Kemal Atakay), S. 32 (Yaz 02), s. 78-89.
Clment, Catherine, Psikanalize Kar, Batan Aa Kar, (ev.:
Alp Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 233-238.
Coady, C.A.J., Terrn Ahlak, (ev.: Aysun Babacan), S. 6-7 (KBahar 96), s. 261-278.
Cohen, Harold, Ressam Aaronun Yeni Baarlar, (ev.: Ula Bayraktar, Bediz Ylmaz), S. 13 (1998), s. 95-112.
Cohn-Bendit, Daniel, Jean-Pierre Duteuil, Bertrand Grard, Bernard
Granatuier, Neden Sosyologlar?, (ev.: Elif zsayar), S. 14 (Bahar 98), s. 36-40.
Conticelli, Valentina Gabriele, Mino, Mikrokozmostan Makrokozmosa Kann yks, (ev.: Ali Kaftan), S. 37 (Gz 03), s. 108132.
Cooke, Maeve, Habermas, zerklik ve Kiinin Kimlii, (ev.: Alp
Tmertekin), S. 12 (1997), s. 255-275.
Coope, Christopher, Wittgensteinn Bilgi Kuram, (ev.: Sevin Altneki), S. 33 (Gz 02), s. 132-154.
Cokun, Bekir, Serin Devlet..., S. 20 (Gz 99), s. 343-344.
Cokun, lker, Bir Anaristin Ecel Sonucu lm ya da Bir rnek
Lider!, S. 40 (Yaz 04), s. 13-14.
Cokun, Zeki, mparatorluk Bakiyesi Erken Kreselleir, S. 23 (Yaz
00), s. 155-172.
Cokun, Zeki, Rdvan Budakla Sylei: iler ve Tembellik... Asla!,
S. 12 (1997), s. 83-87.
Cottingham, John, Kartezyen Dalizm: lahiyat, Metafizik ve Bilim, (ev.: zden Arkan), S. 10 (K 97), s. 273-286.
Couture, Jean La, Afrikal Jacques, (ev.: Emel Ergun), S. 5 (Yaz
95), s. 269-274.
Crpon, Marc, Nietzschenin Yaam: Bir Zamandizin, S. 25 (K
01), s. 9-21.

73

Critoboulos, Son stiladan nceki Kehanetler zerine, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 111.
Crogan, Patrick, Paul Virilio ve Hz Amaz, S. 24 (Gz 00), s. 86-94.

ala, Cengiz, Bellek stne Dnmek, S. 50 (Bahar 07), s. 217-232.


ala, Cengiz, Renan, Irk ve Millet, S. 50 (Bahar 07), s. 47-54.
alar, Bakr, Trkiyede Laikliin Byk Problemi Laiklik ve
Farkl Anlamlar zerine, S. 1 (Yaz 94), s. 109-115.
akr, Mustafa, Dil Kirlenmesi: Trkede Yabanc Szcklerin Kullanm, S. 2 (Gz 94), s. 93-98.
akmak, Ahmet, Ayasofyay Yapanlar Hem Mhendislii Biliyorlard Hem de Malzemeyi, (Sylei: Aye Erdem), S. 20 (Gz 99),
s. 156-159.
akmak, E. Efe, Bernard Lewisle stanbulda..., S. 35 (Bahar 03),
s. 13-16.
akmak, E. Efe, Byron ve Romantiklik, S. 38 (K 04), s. 98-108.
akmak, E. Efe, Collingwood ve Tarihin lkeleri, S. 43 (Yaz 05),
s. 292-297
akmak, E. Efe, Franks Paa, S. 35 (Bahar 03), s. 22.
akmak, E. Efe, Gz nnde Olmak, Gizlenmek: Bir Altn Kural
zerine, S. 34 (K 03), s. 188-194.
akmak, E. Efe, Kant: Filozof Kral, S. 41-42 (K 05), s. 8-29.
akmak, E. Efe, iddeti Anlamak, S. 35 (Bahar 03), s. 239-243.
akmak, Emral E., Kandan Gene..., S. 37 (Gz 03), s. 20-21.
allar, Reat, Krizin Gkkua, S. 27 (Yaz 01), s. 293-299.
amurolu, Reha, Miskin, S. 12 (1997), s. 113-117.
ava, Rait, Bir Okurundan Cogitoya Teekkrler, S. 50 (Bahar
07), s. 5-6.
elebi, Asaf Hlet, Mstakil Namzet: Asaf Hlet, S. 29 (Gz 01),
s. 27-29.
elikel, Pnar, Sanal Alemin Tm Harflere ve Kelimelere Ak Sitesi, S. 31 (Bahar 02), s. 354-355.
elikel, Pnar, Son Akam Yemekleri..., S. 38 (K 04), s. 11-12.
etin, Orhan Cem, Aynaya Dikiz!, S. 24 (Gz 00), s. 204-209.
etin, Orhan Cem, Pardon, Bi Saniye Bakar msnz?, S. 27 (Yaz
01), s. 301-303.
etin, Orhan Cem, Yalanlar, Kuyruklu Yalanlar ve Fotoraflar,
S. 16 (Gz 98), s. 126-131.
etinta, Mehmet, nsan Hatrlar..., S. 50 (Bahar 07), s. 31.
etinta, Mehmet, lmekte Olan nsan Bir eye Uzanr..., S. 50
(Bahar 07), s. 232-234.
ifti, Erdem, ODT Felsefe Blm I. Ulusal Uygulamal Etik
Kongresi, S. 30 (K 02), s. 13-14.
oruhlu, Yaar, Eski Trklerde lm, S. 40 (Yaz 04), s. 244-268.
otuksken, Betl, Kant Tarihst m?, S. 41-42 (K 05), s. 228233.
ubuku, brahim gah, Tasavvuf ve Sevgi, S. 4 (Bahar 95), s. 103112.

74

ulcu, Murat, Mafia ve iddet: Mafios Oluumunda iddet Unsuru, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 207-213.

D
Dadoun, Roger, Almak Bir Psikanaliz, (ev.: Alp Tmertekin),
S. 9 (Gz 96), s. 227-231.
Daldeniz, Elif, Zerdt: Tiksinti Duymayan nsan, S. 25 (K 01),
s. 251-261.
Damasio, Antonio R., Uslamlama Tutkusu, (ev.: lknur zdemir),
S. 10 (K 97), s. 239-243.
Dauer, D.W., Nietzsche ve Zaman Kavram, (ev.: Alp Tmertekin), S. 11 (1997), s. 83-100.
Deane, Herbert A., renci Radikalizmi zerine Dnceler, (ev.:
Liz Amado), S. 14 (Bahar 98), s. 81-85.
Defert, Daniel, Foucaultnun Reddi, Foucaultnun Arasallatrlmas, S. 29 (Gz 01), s. 25-27.
Deleuze, Gilles Guattari, Felix, Bir Molekln Hatralar, (ev.:
Kerem Eksen), S. 32 (Yaz 02), s.164 -171.
Deleuze, Gilles ve Michel Foucault, Nietzschenin Tm Yaptlarna
Giri, S. 25 (K 01), s. 236-239.
Deleuze, Gilles, stninsan: Diyalektie Kar, S. 25 (K 01),
s. 111-133.
Delilba, Melek, Trk Tarihinin Bizans Kaynaklar, S. 17 (K 99),
s. 339-351.
Dellalolu, Besim F., Bir Giri: Adorno Yz Yanda, S. 36 (Yaz
03), s. 13-36.
Dellalolu, Besim F., O, S. 21 (K 99), s. 297-308.
Dloye, Yves, Cumhuriyet Fikri ve Vatandalk: Fransz Deneyimi
(1840-1945), (ev.: Esra Atuk), S. 15 (Yaz 98), s. 95-113.
Delumeau, Jean, Rnesans Gerekten Var Oldu Mu?, S. 22 (Bahar
00), s. 10.
Demiralp, Ouz, Entelekteller ve Aydnlar, S. 31 (Bahar 02),
s. 121-132.
Demiralp, Ouz, Modern ada Toplumsal Kimlik geni, S. 21
(K 99), s. 234-243.
Demirba, Tue, Deiime Kar Yaban Olabilmek, S. 35 (Bahar
03), s. 21-22.
Demirci, Ayta, Sessizliin Sesi: Sein und Zeit ve Dil zerine Bir
Deneme, S. 50 (Bahar 07), s. 170-177.
Demirkan, Tark, Dou Avrupa / Devlet Merkezcilikten nsan Merkezli Piyasa Ekonomisine..., S. 5 (Yaz 95), s. 65-69.
Demirovi, Alex, Eletirel Kuramn Bugn, (Sylei: Asl Omdan),
S. 40 (Yaz 04), s. 51-69.
Denkel, Arda - Itr Beyazyrek, Bir Ura Olarak Yalan: Felsefe Asndan Yalana Bak, S. 16 (Gz 98), s. 185-196.
Denkel, Arda, Bilim, Bilgi ve Kuku, S. 11 (1997), s. 249-260.
Derrida, Jacques, Kendime Kar avataym , (ev.: Saadet
zen), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 174-185.

75

Derrida, Jacques, Bir nsz in 52 Aforizma, (ev.: Ik Ergden),


S. 18 (Bahar 99), s. 88-97.
Derrida, Jacques, Btn lkelerin Kozmlopolitleri Biraz Daha aba!, S. 21 (K 99), s. 48-62.
Derrida, Jacques, sim Hari (Post-Scriptum), (ev.: Didem Eryar),
S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 161-173.
Derrida, Jacques, stanbul Mektubu, (ev.: Elis Simson), S. 47-48
(Yaz-Gz 06), s. 17-36.
Derrida, Jacques, Otoimmnite: Gerek ve Simgesel ntiharlar,
(Sylei: Giovanna Borradori), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 37-60.
Derrida, Jacques, iddet ve Metafizik, (ev.: Zeynep Direk), S. 4748 (Yaz-Gz 06), s. 62-160.
Derrida, Jacques, Yapbozum, Etik, Politika, nsan Haklar ve stanbul zerine, (Sylei: Ferda Keskin), S. 21 (K 99), s. 21-29.
Descartes, Ren, Metot zerine Konuma, S. 22 (Bahar 00), s. 9.
Descartes, Ren, Tanrnn Varolduunu ve nsann Zihni ile Bedeni Arasndaki Fark Kantlayan, Geometrik Biimde Dzenlenmi
Nedenler, (ev.: Medar Atc), S. 10 (K 97), s. 11-16.
Devrim, Ata, Haz lkesini Doru Kavrayabilmek Asndan Zaman
Kavramnn nemi, S. 50 (Bahar 07), s. 204-216.
Dhombres, Dominique, Gnll Provokatr: Sloterdijk, S. 29 (Gz
01), s. 23-25.
Dikmen, Aylin, Edebiyat Sosyolojisi ncelemeleri: B. Uygulamalar:
Bereketli Topraklar zerinde, S. 3 (K 95), s. 182-186.
Dilman, lham, Wittgensteinda Ruh Kavram, (ev.: Aysun Babacan), S. 33 (Gz 02), s. 190-221.
Direk, Zeynep, det Kanamas Tecrbesi: Snrlar ve Ufuklar, S. 37
(Gz 03), s. 250-261.
Direk, Zeynep, Bataille: Tarih, Egemenlik ve p, S. 43 (Yaz 05),
s. 171-179.
Direk, Zeynep, Derrida ve Sorumluluk Olarak Avrupa Fikri, S. 4748 (Yaz-Gz 06), s. 213-222.
Direk, Zeynep, Giri, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 9-15.
Direk, Zeynep, Paul Ricoeur ile Sylei: Hafza, Tarih, Unutma,
S. 30 (K 02), s. 28-37.
Dirlik, Arif, Avrupamerkezcilikten Sonra Tarih Var m? Kreselcilik, Smrgecilik - Sonras ve Tarihin nkr, (ev.: Kenan Erel), S. 15 (Yaz 98), s. 251-274.
Divitiolu, Sencer, Oyun Teorisi Balamnda Cell syanlar
(1596-1611), S. 19 (Yaz 99), s. 137-145.
Doan Kuban, Depremsel Barbarlklar, S. 20 (Gz 99), s. 161-171.
Doan, Blent O., Yaznn Tanrlar, S. 35 (Bahar 03), s. 262-269.
Doan, Blent, Badiou: Etik zerine, S. 38 (K 04), s. 313-315.
Dolta, Dilek, Postmodern Doa ve Kltr Anlay, S. 31 (Bahar
02), s. 347-349.
Dlen, ehnaz, Edebiyat Sosyolojisi ncelemeleri: B. Uygulamalar:
Araba Sevdas, S. 3 (K 95), s. 177-181.
Dnmezer, Sulhi, ada Toplumda iddet ve Mafia Sular, S. 67 (K-Bahar 96), s. 215-220.
Dreyfus, Hubert L., Bilgi Otobannda Nihilizim: Gnmz anda

76

Anonimlik Karsnda Ballk, (ev.: Ece Gamze Atc), S. 30 (K


02), s. 100-118.
Dreyfus, Hubert L., Simonn Basit zmleri, (ev.: Elif zsayar),
S. 13 (1998), s. 189-193.
Duclos, Denis, Yeni Bir Snf: Hiperburjuvazi, (ev.: ule Demirkol), S. 34 (K 03), s. 54-62.
Duman, Faruk, Kaplan G stemimiz zerine Bir Deneme, S. 50
(Bahar 07), s. 258-265.
Duran, Ragp, Geen Yln Savalar 17 Sava ve Milyonlarca l,
S. 3 (K 95), s. 35-42.
Duran, Ragp, La Domination Masculine zerine, S. 16 (Gz 98), s.
291-297, [kitap].
Duran, Ragp, Pierre Bourdieu: Sosyolog Bir Militan, S. 31 (Bahar
02), s. 325-331.
Durdu, Bircan Durdu, Aydn, Anadolu Halk Kltrnde Kna,
S. 44-45 (K 06), s. 235-253.
Durmuolu, vl, Abject: Bedenin Okunamazlnn Gc, S. 43
(Yaz 05), s. 12-14.
Duru, Orhan, Bizans artyor, S. 17 (K 99), s. 367-373,
Duru, Orhan, Hi Yok, S. 5 (Yaz 95), s. 200-202.
Duru, Orhan, Makine ve nsan, S. 3 (K 95), s. 111-113.
Duru, Orhan, Zaman pl, S. 11 (1997), s. 225-227.
Dutschke, Rudi, Anti-Oteritercilik zerine, (ev.: zden Arkan),
S. 14 (Bahar 98), s. 27-35.
Dndar, Can, Derinletike Batyor, S. 20 (Gz 99), s. 340-341.
Dndar, Can, Televizyon ve iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 385-389.
Drer, Albrecht, talyada Bir Ev, (ev.: Samih Rifat), S. 18 (Bahar
99), s. 158-159.
Drken, idem, Antik Dnyann Yedi Harikas, S. 18 (Bahar
99), s. 301-304.
Drken, idem, Catullusun iirlerinden Yansyan akalama
rnekleri, S. 26 (Bahar 01), s. 126-131.
Drken, idem, Romada Takvim, S. 22 (Bahar 00), s. 101-111.
Dzgren, cal, Bahar, Evrende Gelecee likin Belirsizliin nsanolu in Yaratt Olaslklar ya da Kader ile Kadere Kar kan
rade, S. 11 (1997), s. 109-125.
Dzgren, cal, Bahar, Oblomov-toltz Aralnda Oynanan Oyun,
S. 12 (1997), s. 133-151.
Dzkan, Aye, Sizinle Anne efkatiyle Alay Edebilir Miyim?, S. 26
(Bahar 01), s. 152-155.

E
E., L., Bir Paleontolog lm Diyeler, S. 32 (Yaz 02), s. 11.
E., L., Einstein ve Gdel, S. 32 (Yaz 02), s. 22-24.
E., L., Siz Kimlerdensiniz?, S. 32 (Yaz 02), s. 25.
Eagleton, Terry, Biz yi Orta Snf Liberal nsanlar Olarak Karlarmz Dvmyoruz, (Sylei: Murat Belge, ev.: Selim Gksu),
S. 18 (Bahar 99), s. 7-15

77

Easterbrook, Gregg, Gelecein Yiyecekleri, S. 24 (Gz 00), s. 29-30.


Eb Haym Tevhd, Otuz Beinci Gece: Ruh, Can, Hayat, lm, Akl
ve te Dnya zerine, (ev.: A. Sait Aykut), S. 40 (Yaz 04), s. 20-37.
Ece, Ali, Afganistan Deneme Tahtas, S. 30 (K 02), s. 11-12.
Ece, Ali, Duruma, S. 31 (Bahar 02), s. 17.
Ece, Ali, Filistin Bahane, S. 32 (Yaz 02), s. 14.
Ece, Ali, Genetik Olarak Byk G Olmak, S. 32 (Yaz 02), s. 11-12.
Ece, Ali, ntihar, S. 31 (Bahar 02), s. 12.
Ece, Ali, Marksizm Bitmemi!, S. 30 (K 02), s. 23-24.
Ece, Ali, Sava Kuramlar, S. 30 (K 02), s. 224-338.
Ece, Ali, Tam Ekran: Hepimiz Transsekseliz, S. 29 (Gz 01),
s. 307-310.
Ece, Ali, Yeni Dnya Dzeninin Sonu?, S. 29 (Gz 01), s. 9.
Eco, Umberto, Az Laf Yapan, Kzlar Gtryor, S. 44-45 (K
06), s. 14.
Eco, Umberto, Kant ve Ornitorenk, (ev.: Yasemin Tezgiden Ali
Kaftan), S. 41-42 (K 05), s. 121-152.
Eco, Umberto, Zeki Bir Tatil Nasl Yaplr?, (ev.: Kemal Atakay),
S. 12 (1997), s. 191-193.
Edelman, Bernard, Nietzsche? Kayp Bir Kta, S. 25 (K 01), s. 52-61.
Ege, Ragp, Bilge Karasu ile lm, S. 5 (Yaz 95), s. 203-210.
Ege, Ragp, Gilles Deleuze, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 457-460.
Eriboz, Levend, plak Bir Uzaylya Ne Demek Gerekir?, S. 23
(Yaz 00), s. 29.
Eriboz, Levend, Kilisedeki Gne, S. 23 (Yaz 00), s. 15.
Eriboz, Levent, Googlelayanlardan msnz?, S. 34 (K 03), s. 28.
Eidinow, John - David Edmonds, Ludwig ile Karl Bulutuklarnda..., S. 29 (Gz 01), s. 20-22.
Ek: Cell engr, Akl, Bilim, Deprem, nsan, S. 20 (Gz 99).
Eken, Ahmet, Bir Olgu Olarak Trkiyede iddet, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 407-410.
Ekici, Armaan, Yanl Seimler Zinciri, S. 34 (K 03), s. 168-170.
Ekici, Armaan, Aziz Antoniusun Batan karlmas: Bir Kt
Alkanlk Olarak nternet, S. 30 (K 02), s. 227-235.
Eldem, Edhem, 18. Yzyl ve Deiim, S. 19 (Yaz 99), s. 189-199.
Elias, Jamal J., Zikr-i Dervineden Divn Musikisine Kadar Osmanllar Devrinde Semya Bir Bak, (ev.: dil Eser), S. 19 (Yaz
99), s. 216-224.
Eliot, T. S., Avrupa Kltrnn Birlii, (ev.: Mine Haydarolu),
S. 39 (Bahar 04), s. 123-135.
Ellis, Edward Robb, Wall Street Topu Atarken, (ev.: Ali Ova),
S. 27 (Yaz 01), s. 187-194.
Eluard, Paul, Galaya Mektuplar, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar
95), s. 255-267.
Emirmahmutolu, smail Besim, p Mzayedeleri, S. 43 (Yaz
05), s. 21.
Emirmahmutolu, smail Besim, De Colligendo Rerum et de Quod
Sentitur ya da Eskiden Elenemiyorduk Galiba, S. 49 (K 06),
s. 10-13.
Engels, Friedrich, Tarihte iddetin Rol, (ev.: Olcay Kunal), S. 67 (K-Bahar 96), s. 169-184.

78

Engin, Aydn, Herkes Kendi Mays 68ini Yaad, S. 14 (Bahar 98),


s. 147-153.
Engin, Aydn, nsanlk Tarihi Belki de Resmi Yalanlarn Tarihidir, S. 16 (Gz 98), s. 151-160.
Engin, Aydn, Korkuya Tutsak Kentler, S. 20 (Gz 99), s. 345-346.
Engin, Aydn, Tembellik stne Bir Yaz Hazrl (Notlar), S. 12
(1997), s. 237-241.
Eraslan, Sibel, Kadn, Meydan Okuma, S. 43 (Yaz 05),
s. 270-282.
Erasmus, Desiderius, Drt Bir Yandan ve Tm Uluslar Tarafndan Kovulan Barn Yaknmas, (ev.: Hlya Tufan), S. 3 (K 95), s. 7-11.
Erasmus, Desiderius, Trklerle Savamal m?, (ev.: Hlya Tufan), S. 3 (K 95), s. 13-20.
Erda, Bora, Benjamin: Uzlamaz Fotoraf, S. 32 (Yaz 02), s. 324-326.
Erda, Bora, 11 Eyll-Bir Saldrnn Yanklar: Yerli ve Yabanc
Basnda Tahayyl Gc, S. 30 (K 02), s. 331-333.
Erdem, Aye, Editrden, S. 22 (Bahar 00), s. 5-6.
Erdem, Aye, S. 23 (Yaz 00), s. 5-6.
Erdem, Tarhan, Anayasa Deiiklikleri Hangisi nde? Siyasal Kltr ya da Anayasa, S. 30 (K 02), s. 312-325.
Erdem, Tuncay, Seimlerimizi Etkileyen ocuk, S. 34 (K 03),
s. 172-174.
Erdemir, Aykan Harmanah, Rabia, Turnann Semah, Ezoterizmin Zaman: Bekta ve Alevi Zaman Kavraylar, S. 46 (Bahar
06), s. 260-279.
Erdoan, rfan - Korkmaz Alemdar, Marshall McLuhan zere,
S. 29 (Gz 01), s. 324-332.
Erdoan, Seher, Karadeniz Projesi ve Nuhun Gemisi Efsanesi,
S. 28 (Yaz 01), s. 16-17.
Erdoan, Tamer, Buhranl Bir Serven: Osmanl-Trk Modernlemesi, S. 27 (Yaz 01), s. 252-256.
Erdost, Muzaffer, Gen Fotorafszlar Ne Dnyorlar?, S. 2
(Gz 94), s. 261-263.
Ergen, Aliye, Adem ve Havva Aslnda Hi Karlamad, S. 26 (Bahar 01), s. 19-20.
Ergin, Kzm, Bir Gn rendik ki, Richterin Skntlar Varm...,
(Sylei: Tuncay Taymaz Vedat orlu), S. 20 (Gz 99), s. 115-123.
Erginer, Grbz, Bir Halkbilimcinin Gznden lm, S. 40 (Yaz
04), s. 286-292.
Erginer, Grbz, Kan ve Tabu, S. 37 (Gz 03), s. 181-191.
Ergden, Ik, rnek Bir iddet Mekn: Hapishane, S. 6-7 (KBahar 96), s. 109-116.
Ergven, Gken, Zadar ya da Zaira, S. 39 (Bahar 04), s. 17.
Ergven, Mehmet, ada Kentauros, S. 24 (Gz 00), s. 133-138.
Ergven, Mehmet, Gerein Maskeleri, S. 16 (Gz 98), s. 86-92.
Ergven, Mehmet, Sembol ve Psikanaliz: ller Adas, S. 9 (Gz
96), s. 193-200.
Ergven, Mehmet, akann zinde, S. 26 (Bahar 01), s. 169-175.
Ergven, Mehmet, Tristan ve Isolde ya da lmcl Eros, S. 4 (Bahar 95), s. 279-285.

79

Ergven, Mehmet, Zaman zerine eitlemeler, S. 11 (1997),


s. 229-244.
Erim, Nihad, Eitim Davamz 15 Yl Sonra da zlm Olmayacak, S. 2 (Gz 94), s. 221-222.
Erin, Stk M., Benlikte Sava ve Bar, S. 3 (K 95), s. 65-69.
Erin, Stk M., Kltr de Kltr, Kltrde Kltr, S. 2 (Gz 94),
s. 105-110.
Eriirgil, Mehmet Emin, Tanassur Hadisesi Bir Hars Buhran Neticesi midir?, S. 27 (Yaz 01), s. 263-267.
Erkanal, Hayat, Liman Tepe: Tarihncesi Ege Kltrne Yeni Bir
Ik, S. 28 (Yaz 01), s. 304-316.
Erkmen, Nevzat, Keza Zek, S. 13 (1998), s. 87-94.
Erol, Merve, Ergder Yolda: Bir Portre Denemesi, S. 4 (Bahar
95), s. 327-328.
Ersanl, Bra - Erzan, Aye Baydar, Oya, Irak Sava ve Sivil Etkinlikler, S. 35 (Bahar 03), s. 100-107.
Ersel, Hasan, Devlet ve Piyasa, S. 14 (Bahar 98), s. 306-311. (Kitabiyat)
Ersel, Hasan, Kreselleen Bir Dnyada Uluslararas Para Fonunun Deimekte Olan Rol, S. 13 (1998), s. 295-304.
Eren, zge, Uygarlktan Geriye Ne Kald? , S. 49 (K 06), s. 87-94.
Erten, Yavuz Cahit Ardal, Saldrganlk, iddet ve Terrn Psikososyal Yaplar, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 143-163.
Ertrk, smail, nternet ve Ekonomik Etkileri, S. 30 (K 02),
s. 195-202.
Ertrk, smail, Yuvaya Uzaklk, S. 34 (K 03), s. 143-146.
Esen, Nket, Trk Romannda Aile i iddet Temas, S. 6-7 (KBahar 96), s. 323-326.
Evink, Eddo, Patoka ve Derrida: Sorumluluk zerine, (ev.: Ekrem Ekici), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 256-272.
Eybolu, Ercan, Devrim Dnda Devrim, S. 14 (Bahar 98), s. 179-191.
Eybolu, . Zeki, Nietzsche ve Anadolu Uygarl, S. 25 (K 01),
s. 289.
Eybolu, Selim, Yalan m, Hile mi?, S. 16 (Gz 98), s. 132-136.

F
Faivre, Antoine Voss, Karen-Claire, Bat Ezoterizmi ve Dinler Bilimi, (ev.: Mehmet H. Doan), S. 46 (Bahar 06), s. 143-167.
Fakih-i Kirmani, madudin, Muhabbetnameden (ev.: Mehmet
Kanar), S. 31 (Bahar 02), s. 35
Faroqhi, Suraiya, Tarihinin Kiisel Tarihine Bir Yolculuk, (Sylei: Ekrem In), S. 38 (K 04), s. 29-48
Fazlolu, hsan, Seluklular Dneminde Anadoluda Felsefe ve Bilim (Bir Giri), S. 29 (Gz 01), s. 152-167.
Febvre, Lucien, Navarra Kraliesi, (ev.: Bahadr Glmez), S. 4
(Bahar 95), s. 189-213.
Febvre, Lucien, Sivilizasyon Bir Szcn ve Bir Fikir beinin Geliimi, (ev.: smail Yerguz), S. 5 (Yaz 95), s. 223-251.

80

Ferenczi, Sandor, Yetikinler ve ocuk Arasnda Dil Karkl:


Tutkunun ve Sevecenliin Dili, (ev.: Alp Tmertekin), S. 9 (Gz
96), s. 109-117.
Ferro, Marc, Kreselleme Konusunda Baz Kayglar, S. 26 (Bahar
01), s. 250-255.
Ferry, Luc, Kar-Doann nsan, (ev.: Alp Tmertekin), S. 10
(K 97), s. 175-185.
Ferry, Luc, Nazi Ekolojisi: Kasm 1933, Temmuz 1934 ve Haziran
1935 Yasalar, (ev.: Hlya Tufan), S. 2 (Gz 94), s. 73-83.
Feyerabend, Paul, Wittgensteinn Felsefi Aratrmalar, (ev.: Doan ahiner), S. 33 (Gz 02), s. 155-189.
Finkelstein, I . - N. Silberman, Kutsal Kitabn zinde, S. 28 (Yaz
01), s. 22-24.
Flax, Jane, Bir Ura Olarak Eletirel Teori, (ev.: Fatmagl Berktay), S. 10 (K 97), s. 308-324.
Flem, Lydia, Freud: Arkeolog, S. 28 (Yaz 01), s. 84-104.
Foden, Giles, Cokunluk Timsahlar..., (ev.: Haluk Menemenciolu), S. 5 (Yaz 95), s. 107-113.
Fogelin, Robert J., Wittgensteinn Felsefe Eletirisi, (ev.: Tuncay
Birkan), S. 33 (Gz 02), s. 80-105.
Fortunato, Mario, talyan Yazarlar ve Politika, (ev.: Aykut Derman), S. 31 (Bahar 02), s. 338-339.
Forty, Adrian, Ev inden Kazanm, (ev.: Yurdanur Salman), S. 5
(Yaz 95), s. 125-135.
Foucault, Michel, Mays 68 Boyunca Szckler ile eyler Arasnda, (Sylei: Duccio Trombadori, ev.: Mert Keik), S. 14 (Bahar
98), s. 126-130.
Foucault, Michel, Toplumu Korumak Gerekir, (ev.: Turhan Ilgaz), S. 18 (Bahar 99), s. 53-75.
Fourier, Charles, Falanster Mimarisi, (ev.: Tahsin Ycel), S. 18
(Bahar 99), s. 137-143,
Fraser, Nancy, Ayrcinsiyetilik, Yanl Tannma ve Kapitalizm,
(ev.: Elif zsayar), s. 302-313.
Freud, Sigmund, 1930 Goethe dl Dolaysyla Frankfurt Goethe
Evinde Konuma, (ev.: smail Yerguz), S. 49 (K 06), s. 199205.
Freud, Sigmund, Aktarmn Dinamii zerine, (ev.: Mustafa Tzel), S. 9 (Gz 96), s. 21-25.
Freud, Sigmund, Nevroz, Psikoz ve Sapknlk, (ev.: Aylin Beiryan), S. 9 (Gz 96), s. 13-20.
Freud, Sigmund, Psikanalitik Tedavide Hekime neriler, (ev.:
Mustafa Tzel), S. 9 (Gz 96), s. 27-32.
Freud, Sigmund, Psikanaliz, (ev.: Begm Kovulmaz), S. 49 (K
06), s. 59-65.
Freud, Sigmund, Psikanalizin Yarar, (ev.: Alp Tmertekin), S. 9
(Gz 96), s. 33-47.
Freud, Sigmund, niversitede Psikanaliz retmeli miyiz?, (ev.:
Tevfika kiz), S. 9 (Gz 96), s. 49-51.
Friedman, Thomas- Kaplan, Robert, Ulus-Devletin Gelecei zerine
Fikir Ayrlklar, (ev.: Kemal Atakay), s. 68-77.

81

Fuentes, Carlos, Meksikann Be Gnei, S. 29 (Gz 01), s. 15-18.


Fukuyama, Francis, Byk Bozulma, S. 22 (Bahar 00), s. 33-61.
Fuller, Graham E., slam, Deiim in Bir G, S. 22 (Bahar 00),
s. 66-70.
Funcke, Bettina Sloderdijk, Peter, Yerekimine Kar, S. 46 (Bahar 06), s. 337-342.

G
Gabrieli, Francesco, Friedrich II ve Mslman Kltr, (ev.: smail Yerguz), S. 4 (Bahar 95), s. 310-319.
Gala, Paul Eluarda Mektuplar, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95),
s. 268-270.
Galbraith, James K., Kreselleme Krizini Sona Erdimek, (ev.:
Tuncay Birkan), S. 26 (Bahar 01), s. 222-226.
Garver, Newton, Gramer Olarak Felsefe, (ev.: Fatma Canpolat),
S. 33 (Gz 02), s. 106-130.
Gazi Ahmet Muhtar Paa, Anlarm, (Haz.: E. Nedret li, M. Sabri
Koz), S. 20 (Gz 99), s. 25-26.
Gedik, Ali Fuad, ocuk Mahkemeleri, S. 16 (Gz 98), s. 273-278.
Gedik, Fuat, Nietzsche Ahlk, S. 25 (K 01), s. 285.
Genette, Grard, Yaznbilim ve Estetik, (Sylei: Yvan Leclerc,
ev.: smail Yerguz), S. 4 (Bahar 95), s. 303-309.
Gerger, Haluk, Bar stne Hapishane Notlar, S. 3 (K 95), s. 59-63.
Gerhart, Ann, Seni Seviyorum, S. 23 (Yaz 00), s. 26.
Geyisi, Erhun, Bilgi Sezgi zlem: Biri Uzun br Belki Ksa ki
Yzyln Biriktirdikleri, S. 34 (K 03), s. 262-264.
Gilsenan, Michael, Yalan, eref ve eliki, (ev.: Yurdanur Salman), S. 16 (Gz 98), s. 93-125.
Girard, Ren, Kan, Arnma ve iddet Dngs, (ev.: Kaya Gen),
S. 37 (Gz 03), s. 209-229.
Giz, Selahattin, Deprem Albm: Erzincan 1939, S. 20 ( Gz99),
s. 60-62.
Glenny, Misha, Yugoslavya: Byk k, (ev.: Hamit alkan),
S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 461-475.
Goethe, Johann Wolfgang, Doabilim Yazlar (Semeler), S. 21
(K 99), s. 7-20.
Goodfield, June-Toulmin, Stephen, Tarihsiz Bilim, S. 11 (1997),
s. 127-148.
Goody, Jack, Mit, Sz ve Yaz, (Sylei: E. Efe akmak, ev.: eyda ztrk), S. 43 (Yaz 05), s. 89-119.
Goyard-Fabre, Simone, Nietzsche: Modern Devletin Eletirisi,
S. 25 (K 01), s. 149-162.
Gkal, smail, Ktlelemek, S. 43 (Yaz 05), s. 18-20.
Gkda, Dursun, Ortaretim Programlarnda evre, S. 2 (Gz
94), s. 45-48.
Gkhan, Halil, Sanatnn Bir k Olarak ntihar?, S. 4 (Bahar
95), s. 59-60.

82

Gksel, Ali Esad, Bu Ne Sevgi Ah, Bu Ne Izdrap, S. 2 (Gz 94),


s. 85-88.
Gksel, Nil, Unutma, Parodi ve roni, S. 47-48 (Yaz-Gz 06),
s. 359-368.
Gl, Berke, stanbulda Yeni Kitaplk zerine Notlar, S. 35 (Bahar 03), s. 203-206.
Gle, Mnir, Bir Kafa Kadnn Hikayesi, S. 24 (Gz 00), s. 17-18.
Gle, Mnir, Defoeden Mikroplu armlar, S. 29 (Gz 01),
s. 14-15.
Gle, Mnir, Doru Olmadn Biliyorum Ama yle Hatrlyorum,
S. 50 (Bahar 07), s. 23-30.
Gle, Mnir, Freud Neden Baylr?, S. 23 (Yaz 00), s. 13.
Gle, Mnir, Fuzuli Takntlar: Dlemin Anda Bir Sarn Kadn, S. 21 (K 99), s. 309-315.
Gle, Mnir, Gzlerim Gzlerimde, S. 23 (Yaz 00), s. 243-249.
Gle, Mnir, Kamay Semek, S. 34 (K 03), s. 139-141.
Gle, Mnir, Krk Mrk, Sarn Kadnla Bir ansm Var Galiba,
S. 24 (Gz 00), s. 253-259.
Gle, Mnir, Kyamet Koparmak zerine, S. 27 (Yaz 01), s. 289-291.
Gle, Mnir, Psikanarist, S. 26 (Bahar 01), s. 10-11.
Gle, Mnir, Rica Etsem u Sarn Kadn Benimle Yatar m?, S.
22 (Bahar 00), s. 281-287.
Gyn, Nejat, 16. Yzylda Avrupada Trkler le lgili Yaynlar,
S. 19 (Yaz 99), s. 313-319, [kitap].
Gyn, Nejat, Osmanl Devleti Hakknda, S. 19 (Yaz 99), s. 86-92.
Gzaydn, tar B., Fictio Legis Neminem Laedit - Doru mu? Yalan
m?, S. 16 (Gz 98), s. 211-215.
Gzkan, Blent, Kant ve niversite deas, S. 41-42 (K 05),
s. 215-226.
Green, Andr, Acl Bir Hayatn Analizi, (Sylei: Catherine
Clment, ev.: Nazl kten), S. 9 (Gz 96), s. 219-225.
Green, Andr, ey Tasarmlamas, Drt ve Dil Arasnda, (ev.: Alp
Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 155-165.
Greenhill-Hooper, Eilean, Bellek Tiyatrosu, (ev.. Begm Kovulmaz), S. 50 (Bahar 07), s. 235-241.
Grumbach, Didier, Hazr Giyimde Patlama, (ev.: Necmettin Sevil), S. 5 (Yaz 95), s. 163-173.
Grnberg, David, Kant, Aknsal karmlar ve Kukuculuk, S. 4142 (K 05), s. 87-95.
Grnberg, Teo Grnberg, David, Toplum Bilimleri Ynetiminde Pozitivizm: Adorno Popper Tartmas, S. 36 (Yaz 03), s. 124-141.
Grnberg, Teo, Doruya, yiye ve Gzele, (Sylei: David Grnberg), S. 40 (Yaz 04), s. 38-50.
Guattari, Felix, Anstipsikiyatri, Antipsikanaliz, (Sylei: Jean-Jacques Brochier, ev.: Aykut Derman), S. 14 (Bahar 98), s. 86-92.
Guess, Raymond, Adorno ve Berg, (ev.: Blent O. Doan), S. 36
(Yaz 03), s. 281-299.
Guyer, Paul, Kantn devler Sistemi, (ev.: Ali Kaftan), S. 41-42
(K 05), s. 277-338.
Glalp, Haldun, Entelekteller, Modernite ve Postmodernite, S.31
(Bahar 02), s. 215-225.

83

Glalp, Haldun, Sivil Toplum: Kavramsal Bir Deerlendirme, S. 32


(Yaz 02), s. 276-288.
Gllolu, Fahri, Direnmek-Dilenmek, S. 34 (K 03), s. 22-23.
Gllolu, Fahri, Kara Delik: Bengi-Dn, S. 38 (K 04), s. 13.
Gllolu, Fahri, Kara Delik: Varoluun Kostm, S. 32 (Yaz 02), s. 18.
Gllolu, Fahri, Pusudaki Ten, Vice Versa, S. 44-45 (K 06),
s. 305-310.
Gn, Yapay Zek ve Yaratclk, S. 13 (1998), s. 113-116.
Gn, Aydn, Operada iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 347-352.
Gngren, Ahmet, aka! Bir Marjinal Antropoloji Konusu Olarak
akann Antropolojisine Giri, S. 26 (Bahar 01), s. 191-197.
Gngren, Didem Nur, Avrupann Son Aydn: Walter Benjamin,
S. 34 (K 03), s. 276-277.
Gngren, Didem Nur, Frankfurt Okulu, S. 35 (Bahar 03), s. 278-279.
Gngren, Didem Nur, www.Zmag.org, S. 37 (Gz 03), s. 362-363.
Gngren, Didem, nternette Nietzsche, Bilgi ve Malumat, S. 32
(Yaz 02), s. 327-328.
Gngren, Didem, Nette Akademik Gvenirlik, S. 31 (Bahar 02),
s. 356-357.
Gngren, lhan, Uzak-Dou Kltrnn Bir Klasii: Kama Sutra,
S. 4 (Bahar 95), s. 125-129.
Grsel, Nedim, Saraybosnaya Dn, S. 2 (Gz 94), s. 117-135.
Grsel, Seyfettin, Biz Erken Seimi Neden Yaptk!, S. 18 (Bahar
99), s. 271-278.
Gven, Bozkurt, Bar Kltr m? Yoksa Bar in Kltr m?,
(ev.: Selahattin zpalabyklar), S. 3 (K 95), s. 25-28.
Gven, Bozkurt, Takvimde Zaman Gemi ve Gelecek, S. 22 (Bahar 00), s. 85-94.
Gvenilir, Arzu Haksun, Abdlazizden Sonra lk Kez..., S. 44-45
(K 06), s. 24-25.
Gvenilir, Arzu Haksun, Pers Kltr, Hint Grtla..., S. 43 (Yaz
05), s. 14-15.
Gzeldere, Gven - Stefano Franchi, Erken Dnem Yapay Zek
ahsiyetleriyle Renkli Diyaloglar, (ev.: Elif zsayar), S. 13
(1998), s. 117-128.
Gzeldere, Gven, Giri, S. 13 (1998), s. 7-9.
Gzeldere, Gven, Yapay Zekdan Edebiyat Eletirisine, S. 13
(1998), s. 139-142.
Gzeldere, Gven, Yapay Zeknn Dn, Bugn, Yarn, S. 13
(1998), s. 27-41.
Gzer, Abdi C., 68den 98e Konutun ve Mimarn Ksa yks,
S. 18 (Bahar 99), s. 242-249.

H
H. D. [Hilda Doolittle], Gidiat, (Freudun hastas Amerikal air
Hilda Doolittlen gncesinden, ev.: Aysun Babacan), S. 9 (Gz
96), s. 71-82.
Habermas, Jrgen Derrida, Jacques, Avrupann Yeniden Douu, (ev.: Dilman Muradolu), S. 37 (Gz 03), s. 333-339.

84

Habermas, Jrgen, Avrupa Topluluu Neden Anayasal Bir ereveye Gereksinim Duyuyor?, S. 26 (Bahar 01), s. 69-84.
Habermas, Jrgen, Avrupann Niin Bir Anayasaya Gereksinmesi
Var?, (ev.: Kemal Atakay), S. 39 (Bahar 04), s. 302-322.
Habermas, Jrgen, Bir Kez Daha: Kuram ve Praksis Arasndaki liki, (ev.: lknur Aka), S. 16 (Gz 98), s. 255-264.
Habermas, Jrgen, Hannah Arendtin letiimsel Erk Kavram,
(ev.: Zeynep alayan), S. 5 (Yaz 95), s. 257-268.
Habermas, Jrgen, ki Yzyl Sonrasndan Geriye Bakn Kazanmlaryla Kantn Ebedi Bar desi, (ev.: Ayegl akal), S. 4142 (K 05), s. 381-417.
Habermas, Jrgen, Mitle Aydnlanmann Krdm: Max Horkheimer ve Theodor Adorno, (ev.: Blent O. Doan), S. 36 (Yaz
03), s. 85-109.
Habip, Bella, ocuk Psikanalizi Tarihi zerine, S. 9 (Gz 96),
s. 181-191.
Habip, Bella, Trkiyede Psikanalizin Konumu zerine, (Sylei:
Tevfika kiz), S. 9 (Gz 96), s. 211-218.
Halbwachs, Maurice, Kolektif Bellek ve Zaman, (ev.: ule Demirkol), S. 50 (Bahar 07), s. 55-76.
Halimi, Serge, Demokrasi Uzam m, Yeni Ayrmclk m? Pek Keyifli Siber-Direniiler , S. 24 (Gz 00), s. 247-252.
Hall, Edward T., Ka eit Zaman Var?, (ev.: Doan ahiner),
S. 11 (1997), s. 149-152.
Hanefi, Hasan, slam ve Bat: atma m Diyalog mu?, S. 40 (Yaz
04), s. 269-277.
Haney, David, Atk Aac [Der Abfallbaum]: Leberecht Miggenin
Biyolojik Yerleim Kavram, (ev.: eyda ztrk), S. 43 (Yaz
05), s. 190-220.
Harding, Jeremy, Okulda Ne Giymeli, S. 39 (Bahar 04), s. 368-374.
Hariri, Makamt, (ev.: Sabri Sevsevil), S. 16 (Gz 98), s. 23-35.
Harrison, Robert Pogue, Bilisel Laf- Gzaf, (ev.: zden Arkan), S. 13 (1998), s. 195-198.
Harrod, Roy Forbes, Gzden Geirilen Faydaclk, (ev.: zden
Arkan), S. 16 (Gz 98), s. 67-72.
Hassner, Pierre, Tarih Daha da ngrlemez Hale Geldi, S. 23
(Yaz 00), s. 22-23.
Him, Ahmet, Mslman Saati, S. 11 (1997), s. 223-224.
Hatemi, Hsrev, Love That Never Told Can Be, S. 4 (Bahar 95),
s. 47-51.
Hathaway, Jane, Unutulan kon: Hz. Alinin Klc Zlfikarn Osmanl Trevi, (ev.: dil Eser), S. 19 (Yaz 99), s. 146-160.
Havel, Vclav, Cumhuriyetin Durumu, (ev.: en Ser Kaya), S. 14
(Bahar 98), s. 281-291.
Havel, Vclav, Siyaset ve Bilin, (ev.: Hlya Tufan), S. 2 (Gz 94),
s. 173-185.
Haydarolu, Mine, Capann Den Askerinin Sahicilii zerine,
S. 37 (Gz 03), s. 13.
Haydarolu, Mine, Cogito-nteraktif, S. 29 (Gz 01), s. 19.
Hayles, N. Katherine, Anlamn Bedensellemesi, S. 13 (1998),
s. 201-203.

85

Hegel, Friedrich Georg Wilhelm, Descartes, (ev.: Doan ahiner),


S. 10 (K 97), s. 135-149.
Heidegger, Martin, Kentin Felsefesi / na Etmek, Oturmak, Dnmek, (ev.: Olcay Kunal), S. 8 (Yaz 96), s. 67-70.
Heidegger, Martin, Nietzschenin Platonculuu Tersine evirmesi,
S. 25 (K 01), s. 134-141.
Heidegger, Martin, iirde Dil Georg Trakln iiri zerine Bir rdeleme, (ev.: Kaan H. kten), S. 38 (K 04), s. 151-189.
Heidegger, Martin, Zaman Kavram, (ev.: Doan ahiner), S. 11
(1997), s. 29-41.
Hekimolu, smail, Felaket, S. 20 (Gz 99), s. 341-342.
Held, David, Cumhuriyetilik: zgrlk, z-Ynetim ve Aktif Yurtta, (ev.: Hande Paker, Hayrullah Doan), S. 15 (Yaz 98), s. 37-67.
Helle, Hans Jrgen, Kentlilemi nsan, (ev.: Zeynep Aygen), S. 8
(Yaz 96), s. 71-79.
Heller, Agnes, Modern Etiin ki Temel Direi, (ev.: Mehmet H.
Doan), S. 46 (Bahar 06), s. 91-102.
Hendrickson, Robert, erilerden Grkemli Emporyumlara, (ev.:
Nevzat Erkmen), S. 5 (Yaz 95), s. 7-20.
Hendrickson, Robert, Macys Gimbela Sylyor mu?..., (ev.: Yurdanur Salman), S. 5 (Yaz 95), s. 48-64.
Herman, Edward S., Kreselleme Tehdidi, S. 23 (Yaz 00), s. 96-104.
Herman, Edward S., Orallar, Bat Uygarlndan ve Kltr Deerlerinden Holanmyorlar, (ev.: Mehmet Kk), S. 30 (K 02),
s. 64-66.
Hilav, Selahattin, Entelekteller ve Eylem, S. 31 (Bahar 02), s. 103106.
Hirschman, Albert O., Anlayn nndeki Bir Engel Olarak Paradigma Aray, S. 8 (Yaz 96), s. 227-237.
Hobart, Mark, iddet ve Susku: Bir Eylem Siyasasna Doru, (ev.:
Yurdanur Salman), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 51-64.
Hockstader, Lee, Kltrel Bir Fay Hattnn stnde Yaam, S. 20
(Gz 99), s. 364-366.
Hodder, Ian, Tutku ve Oyun Olarak Gemi: oul Gemilerin Kurulmasnda Bir htilaflar Yerlemesi Olarak atalhyk, S. 28
(Yaz 01), s. 65-82.
Holland, Norman N., Okur Yant Zaten Bilisel Eletiridir, (ev.:
zden Arkan), S. 13 (1998), s. 205-207.
Holzer, Petra, Bergama ve 10 Yllk Direni Hareketi, (ev.: Pelin
Turgut), S. 15 (Yaz 98), s. 275-286.
Horkheimer - Adorno - Gadamer, Nietzsche ve Biz, S. 25 (K 01),
s. 206-213.
Horkheimer, Max, Bilim ve Kriz zerine Notlar, (ev.: Tuncay
Birkan), S. 27 (Yaz 01), s. 151-156.
Hugo, Victor, Kentin Felsefesi / Kent Bir Kitaptr, (ev.: Olcay Kunal), S. 8 (Yaz 96), s. 63-66.
Huhn, Tom, Kant, Adorno ve Estetiin Toplumsal Geisizlii,
(ev.: E. Efe akmak), S. 36 (Yaz 03), s. 256-275.
Hundertwasser, F., Sakinlere ar, (ev.: Mustafa Tzel), S. 18
(Bahar 99), s. 267.

86

Huntington, Samuel Giddens, Anthony, ki Bat, (ev.: Nusret


Polat), S. 40 (Yaz 04), s. 16-19.
Husserl, Edmund, Avrupa nsannn Radikal Yaam Krizinin Bir
fadesi Olarak Bilimlerin Krizi, (ev.: Ahmet Cemal), S. 27 (Yaz
01), s. 158-173.
Husserl, Edmund, Avrupa nsanlnn Krizi ve Felsefe, (ev.: Aya Sabuncuolu), S. 39 (Bahar 04), s. 51-81.
Husserl, Edmund, Balang, (ev.: Ali Nalbant), S. 10 (K 97),
s. 131-134.
Husserl, Edmund, sel Zaman Bilinci, (ev.: Doan ahiner),
S. 11 (1997), s. 17-28.
Huxley, Aldous, Edebiyat ve Bilim, (ev.: Tuncay Birkan), S. 31
(Bahar 02), s. 292-310.
Huxley, Julian, Kan Kavgas, (ev.: A. K.), S. 37 (Gz 03), s. 192-208.
Huxley, Thomas Henry, Hayvanlarn Otomat Olduu Varsaym
zerine, (ev.: Yurdanur Salman), S. 13 (1998), s. 11-15.

I
Ilgaz, Turhan, ...Btn Bir nsan, S. 22 (Bahar 00), s. 21.
Ilgaz, Turhan, Heidegger Entelektel miydi?, S. 31 (Bahar 02),
s. 108-119.
Ilgaz, Turhan, Kadn Gnahla Yaar, S. 21 (K 99), s. 316-320.
Ilgaz, Turhan, Lunapark Aynalar ya da Basnmzdaki Kirlenmeye
Dair, S. 2 (Gz 94), s. 61-66.
Ilgaz, Turhan, Neden Cogito?, S. 1 (Yaz 94), s. 3-4.
Ilgaz, Turhan, Siyasete Bir Felsefeci Geldi, S. 32 (Yaz 02), s. 16-18.
Ilgaz, Turhan, Yer Semek, S. 34 (K 03), s.154-157.
Illich, Ivan, lme Kar lm, (ev.: Emrah Efe akmak), S. 40
(Yaz 04), s. 107-120.
Infante, Guillermo Cabrera, Mefisto-Fidelden Kurtulmak, S. 26
(Bahar 01), s. 22-25.
Irmak, Sadi, Nietzsche zerine, S. 45 (K 01), s. 287.
Irzk, Grol, Bilimde Yalana Yer Var m?, S. 16 (Gz 98), s. 198206.
Isenberg, David, Postmodern Sava ana Ho Geldiniz, (ev.:
Kemal Atakay), S. 34 (K 03), s. 226-229.
In, Ekrem, ftar adrlar, S. 35 (Bahar 03), s. 133-135.
In, Ekrem, Seluklu Tarihi in Seme Kaynaka, S. 29 (Gz 01),
s. 183-189

bn Arab, Hilyetl-Ebdl: Ruh Aydnlanmann nkoullar,


(ev.: A. Sait Aykut), S. 46 (Bahar 06), s. 23-32.
bn Haldun, Savalar, Savalarn Tertibinde Milletleraras Kaideler, (ev.: Zakir Kadiri Ugan), S. 14 (Bahar 98), s. 17-26.

87

bn Hazm, Akn Halleri: Gvercin Gerdanlndan, (ev.: Mehmet Kank), S. 4 (Bahar 95), s. 119-123.
bn Sina, Bedensel Sv Karmlarnn Mahiyetine Dair, S. 37 (Gz
03), s. 22-25.
bn Sina, aretler ve Uyarlar Kitab I, (ev. ve Aklamalar: A. Sait Aykut), S. 44-45 (K 06), s. 26-43.
Ibn Warraq, Said ve Saidciler ya da nc Dnya Entelektel Terrizmi, (ev.: Kemal Atakay), S. 37 (Gz 03), s. 288-332.
brahim Hakk Efendi (Erzurumlu), oulcu Bir Ak Belgesi, Aktaran: Gndz Aknc), S. 4 (Bahar 95), s. 114-117.
brahim, Hilmi, Atipik Bo Zaman Davranlar, (ev.: Alp Tmertekin), S. 12 (1997), s. 181-189.
dris ah, Fakirler ve retileri, S. 46 (Bahar 06), s. 169-184.
kiz, Tevfika, Mizah ve Psikanaliz, S. 9 (Gz 96), s. 201-204.
leri, Cem, Hz, Kaza, Gen/etik Direni vs. .., S. 24 (Gz 00), s. 5-7.
leri, Cem, Ulus, Etiler, Akatlar, S. 28 (Yaz 01), s. 19.
leri, Selim, Kadn, Ak, S. 4 (Bahar 95), s. 33-36.
leri, Selim, XIX. yy. Sonu-XX.yy. Ba Trk Romannda evre Yitimi, S. 2 (Gz 94), s. 99-104.
nal, Kemal, Modern ocukluk Paradigmas, S. 21 (K 99), s. 6387.
nalck, Halil, Osmanl Arivleri Dnyaya Almal, S. 26 (Bahar
01), s. 18-19.
nalck, Halil, Osmanl Fetih Yntemleri, (ev.: Hamdi Can Tuncer), S. 19 (Yaz 99), s. 115-135.
nalck, Halil, Osmanl Tarihi En ok Saptrlm, Tek Yanl Yorumlanm Tarihtir, (Sylei: lber Ortayl), S. 19 (Yaz 99), s. 25-40.
nam, Ahmet, aka ve iir, S. 26 (Bahar 01), s. 205-211.
nam, Ahmet, iirden Doan, iirle Tanan Bir Etkinlik Olarak Bilim, S. 31 (Bahar 02), s. 312-317.
nan, lhan, Kantn Varlk Kavram zerine, S. 41-42 (K 05),
s. 105-119.
nn, smet, Hayatmn Notlar, S. 29 (Gz 01), s. 297-306.
sen, Galip, Bir Paradigma Sorunu Olarak p, S. 43 (Yaz 05),
s. 137-154.
skenderiyeli Philon, Yahudilere Yneltilen Yabanclk Sulamas,
S. 23 (Yaz 00), s. 114-116.
li, Emin Nedret, Aygn Takvimleri, S. 22 (Bahar 00), s. 160-166.

J
Jaccard, Ronald, Witgenstein Sevmek in 50 Neden, (ev.: Aykut
Derman), S. 33 (Gz 02), s. 259-263.
Jakobson, Roman Levi-Strauss, Claude, Baudelairein Les Chats
iiri, (ev.: K. A.), S. 38 (K 04), s. 190-208.
Jameson, Fredric, Avrupa ve tekileri, (ev.: Sla Okur), S. 39 (Bahar 04), s. 242-255.
Jameson, Fredric, Sartre Out!, (ev.: Belma Ba), S. 3 (K 95),
s. 141-149.

88

Johnston, Paul, Yeni Eletirinin Eski Dogmalarn Gmmek, (ev.:


zden Arkan), S. 13 (1998), s. 209-211.
Jolley, Nicholas, Descartes Felsefesinin Kabul Edilmesi, (ev.: Doan ahiner), S. 10 (K 97), s. 253-272.

K
Kael, Ela, deal Ev Aranyor!, S. 18 (Bahar 99), s. 160-175.
Kafadar, Cemal, ki Cihn resinde, (ev.: Ruen Sezer), S. 19 (Yaz
99), s. 41-61.
Kafadar, Cemal, Ortaa Anadolusu ve Osmanl Devletinin Kuruluu zerine, (Sylei: Ahmet Kuya), S. 19 (Yaz 99), s. 63-75.
Kant, Immanuel, nsanseverlikten tr Yalan Sylemek Konusunda Bir Szmona Hak zerine, (ev.: Oru Aruoba), S. 16 (Gz
98), s. 47-51.
Kaplan, Louis, Paranoyayla Doastnn Kesime Noktas: Hayelet
Fotoraflar zerine Speklasyonlar, (ev.: eyda ztrk), S. 46
(Bahar 06), s. 319-329.
Kara, smail, Felsefe ve Tefelsf / Trkiyede Felsefenin Dili NiinYok?, S. 19 (Yaz 99), s. 284-311.
Karaca, Hayrettin, TEMA Vakfnn Kurulu Gayesi ve Trkiyenin Toprak Erozyonu ile Maruz Kald Tehlike, S. 5 (Yaz 95), s. 189-199.
Karaka, Eser, Seim Sonras Tartlmas Gereken Kavramlar,
S. 34 (K 03), s. 70-75.
Karalom, Mge, Sorgulama Kltr..., S. 34 (K 03), s. 21-22.
Karaosmanolu, Atilla, Trk isinin Durumu ve i Hareketleri,
S. 2 (Gz 94), s. 242-243.
Karaosmanolu, Leman, Her Adm At Bir Tarih, (Sylei: Ece
Aydodu - Ali Cengizkan), S. 2 (Gz 94), s. 186-191.
Karasu, Bilge, Georges Dumzil, (Forum dergisinden), S. 31 (Bahar 02), s. 23-25.
Karla, Bekir, slam Dncesinde Canl Varlk Anlay, S. 32
(Yaz 02), s. 124131.
Katz, Cindi, ken Gn Altnda: Kyameti evrecilik ve Doann
retimi, S. 27 (Yaz 01), s. 68-75.
Kaufmann, David, Adorno ve Tanrnn Ad, (ev.: Kemal Atakay),
S. 36 (Yaz 03), s. 170-183.
Kaya, Ayhan, Avrupa Birlii, Avrupallk ve Avrupa Trkleri: Tireli
ve oul Kimlikler, S. 39 (Bahar 04), s. 324-332.
Kayal, Kurtulu, 1940l ve 1960l Yllarn Snrla Saylabilecek
Yerlilik Eksenli Dncesinin 1990l Yllarda Yitip Gitmesinin
Nedenleri ya da Trk Dnce Dnyasnn Nokta-i Nazarndan
Sathi Bir Okunuu, S. 21 (K 99), s. 144-165.
Kayhan, Zeynep, Esrarengiz Orta Dou ve Agatha Christie, S. 28
(Yaz 01), s. 18.
Kayhan, Zeynep, Smer Mzii ve Boa Bal Lir, S. 28 (Yaz 01),
s. 15-16.
Kaynarda, Arslan, Trkiyede Descartes lgisinin Balamas ve Gelimesi, S. 10 (K 97), s. 287-295.

89

Kaynarda, Arslan, Trkiyede Descartes, Konusunda Bir Kaynaka


Denemesi, S. 10 (K 97), s. 297-298.
Kayra, Erol, Voltairede Ahlk Anlay, S. 8 (Yaz 96), s. 275-281.
Kazgan, Glten, Trkiyede Laiklik zerine..., S. 2 (Gz 94), s. 251253.
Kele, Ruen Artun nsal, Kent ve Siyasal iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 91-103.
Kelley, Donald, nsana Dn: Bat Tarihinde Deiim ve Aydnlanmalar, S. 29 (Gz 01), s. 212-226.
Kemal, Yaar, Demokrasi Korkusu, S. 2 (Gz 94), s. 236-237.
Kemalolu, Murat, zmlemeci Srete Kltre Yabanc Sylenceler, S. 9 (Gz 96), s. 205-210.
Kemalolu, Murat, Gkyznde ki Gkkua Grdm, S. 12
(1997), s. 201-211.
Kentel, Ferhat, 90lar Trkiyesinde Kamusal Yzleriyle Aydnlar,
S. 31 (Bahar 02), s. 269-290.
Kepes, Gyorgy, Kent leinde Davurum ve letiim zerine Notlar, (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 8 (Yaz 96), s. 177-190.
Keskin, Ferda, Arda Denkelin Ardndan, S. 23 (Yaz 00), s. 28.
Keskin, Ferda, Cumhuriyetilik / Bir zgrlk ve Ynetim Teorisi,
S. 15 (Yaz 98), s. 322-325.
Keskin, Ferda, Foucaultda iddet ve ktidar, S. 6-7 (K-Bahar 96),
s. 117-122.
Keskin, Ferda, Foucault, S. 14 (Bahar 98), s. 299-305.
Keskin, Ferda, Ktlk Toplumu ve Biimin Muhalefeti: Ece Ayhann iirini Okumak in Kavramsal Bir Arkaplan Tasla,
S. 38 (K 04), s. 234-241.
Keskin, Ferda, Sartren (?) Dn, S. 22 (Bahar 00), s. 20-21.
Keskin, Ferda, Sheyla Bayrav ile Sylei: Siz misiniz? Burada iniz Ne?, S. 23 (Yaz 00), s. 146-54.
Keskin, Ferda, eyla Benhabib ile Sylei, S. 15 (Yaz 98), s. 132-140.
Keskinsoy, Ertan, Halnn Altna Sprlen p, S. 43 (Yaz 05),
s. 156-160.
Kierkegaard, Soren, Kiilik Geliiminde Estetik ve Etik Arasndaki
Dende, (ev.: Blent Oral Doan), S. 34 (K 03), s. 116-132.
Kierkegaard, Sren, Regineye Mektuplar, (Franszcadan ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 214-216.
Kl, Engin, Golding ve Dostoyevskide iddetin eriksel ve Yntemsel levi, (ev.: Fsun Eliolu), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 327340.
Kl, Levend, Televizyon ya da Grnt pl, S. 2 (Gz 94),
s. 49-60.
Kl, Mahmud Erol, Padiah- lem Olmak Bir Kuru Gavg imi,
(Sylei: A. Sait Aykut E. Efe akmak), S. 46 (Bahar 06), s. 103125.
Kl, Mahmut Erol, Sufi iirinin Poetikas, S. 38 (K 04), s. 84-97.
Klbay, Mehmet Ali, Laiklik ya da Bu Dnyay Yaayabilmek,
S. 1 (Yaz 94), s. 13-19.
Klbay, Mehmet Ali, Von Clausewitzin Bilimsel Sava, S. 3 (K
95), s. 85-87.
King, Anthony D., eperlerin Merkeze Dahil Edilmesi (2) / Smr-

90

gelerde Kent Planlamas, (ev.: Yurdanur Salman), S. 8 (Yaz


96), s. 193-209.
Kinzer, Stephen, Trkiyedeki Depremin Gizli birlikisi: Yolsuzluk, S. 20 (Gz 99), s. 362-364.
Kvan, mit, Trkiyede iddet Kayna Olarak Devlet-Toplum
likisi, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 411-419.
Klein, Melanie, Ruhsal Salk stne (1960), (ev.: Alp Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 119-124.
Klein, Richard, Piyanist Kuram, (ev.: Aya Sabuncuolu), S. 32
(Yaz 02), s. 317-318.
Kockelmans, Joseph J., Edmund Husserl ve Fenomenoloji, (ev.:
K. H. kten), S. 50 (Bahar 07), s. 111-140.
Kohl, Philip L. - Goha R. Tsetskladze, Kafkasyada Arkeoloji Pratii, Milliyetilik ve Politika, S. 28 (Yaz 01), s. 171-196.
Komili, Halis, almak Hastalk mdr?, S. 12 (1997), s. 79-81.
Komutan Yardmcs Marcos, Yeni San Douu? Liberal Faizm,
S. 24 (Gz 00), s. 221-234.
Kopernik, Nikolai, Gkcisimlerinin Devinimleri Kitabnn thaf Yazs, S. 23 (Yaz 00), s. 14-15.
Kovanlkaya, alayan, Edebiyat Sosyolojisi ncelemeleri: B. Uygulamalar: Bir Gn Tek Bana, S. 3 (K 95), s. 187-190.
Koyr, Alexandre, Yalanc Epimenides / Btn ve Kategori, (ev.:
Turhan Ilgaz), S. 16 (Gz 98), s. 219-229.
Kozanolu, Can, Demokrasinin Beii Spermarket mi?, S. 5 (Yaz
95), s. 21-23.
Kkden, Uur, Auschwitz Bir Kurum mu?, S. 4 (Bahar 95), s. 287-293.
Kkden, Uur, Bar: Bir Uygarlk Sorunu, S. 3 (K 95), s. 29-33.
Kkden, Uur, Gen Gilbert Maazasnn Gizemi, S. 5 (Yaz 95),
s. 81-87.
Kkden, Uur, Kentler reten Tarih, Tarih reten Kentler, S. 8
(Yaz 96), s. 37-42.
Kkden, Uur, Otadan Odaya, S. 18 (Bahar 99), s. 213-223.
Kkden, Uur, Renatius Cartesius, S. 10 (K 97), s. 245-251.
Kksal, Duygu, Zaman, Osmanllk ve Cemil Meri, S. 11 (1997),
s. 191-199.
Kprlzade Mehmed Fuad, Hars Buhras Etrafnda, S. 27 (Yaz
01), s. 269-272.
Kprlzade Mehmed Fuad, Tanassur (Hristiyanlama) Hadisesi
ve Hars (Kltr) Buhran, S. 27 (Yaz 01), s. 258-261.
Krolu, Erol, Ahmet Hamdi Tanpnarn Zaman Anlay, S. 11
(1997), s. 201-222.
Kse, Samet, Okur Mektubu, S. 31 (Bahar 02), s. 360-363.
Kse, Samet, Sosyal Psikoloji Balamnda Eki Szlk: Bir Sylem
Analizi, S. 30 (K 02), s. 248-254.
Kstepen, Enis, Doktor Bey, Birahanemiz yileecek mi?, S. 35
(Bahar 03), s. 197-202.
Kreiser, Klaus, Trklerde Akl Var m?, (ev.: Mustafa Tzel), S. 19
(Yaz 99), s. 93-113.
Kristeva, Julia, Grard Nerval, Miras Yoksunu air, (ev.: K. A.),
S. 38 (K 04), s. 209-233.

91

Kropotkin, Pyotr, Keyifli , (ngilizceden ev.: Nermin Saatiolu), S. 12 (1997), s. 53-59.


Ksemendra, Yosmann El Kitab, (ev.: Esin Talu elikkan), S. 4
(Bahar 95), s. 139-146.
Ksenophon, Kadna Den ler ve Evde Dzen, (ev.: Gler elgin), S. 18 (Bahar 99), s. 77-87.
Ksenophon, Sokratesten Anlardan, S. 34 (K 03), s. 36-38.
Kuban, Doan, Halkla Birlikte Bir ada Kent Sylemi zerine,
S. 35 (Bahar 03), s. 142-151.
Kuban, Doan, Trkiyenin Tek ans: Yama Ortaklndan Kurtulmak, S. 20 (Gz 99), s. 351-354.
Kuuradi, oanna, Kant, Etik ve Ahlak zerine, (Sylei: E. Efe
akmak), S. 41-42 (K 05), s. 235-239.
Kundera, Milan, Orta Avrupann Trajedisi, (E. Efe akmak), S. 39
(Bahar 04), s. 136-155.
Kurt, Deen, Muhtara htar, S. 39 (Bahar 04), s. 8-9.
Kurt, Adnan, Simplex Sigillum Veri, (Basitlik dorunun iaretidir),
S. 34 (K 03), s. 199-205.
Kuya, Ahmet, Siyaset Meydannda slup Sorunu zerine Bir
Not, S. 22 (Bahar 00), s. 15.
Kutlar, Onat, Karmakln Kavranmasna Doru, S. 3 (K 95),
s. 200-206.
Kutlu, Kutlukhan, Quentin Harikalar Diyarnda: Tarantino Sinemasnda iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 353-356.
Kuya, Ahmet, Fransz Devrimi Takvimi, S. 22 (Bahar 00), s. 202-207.
Kuya, Ahmet, lhan Tekeli ile Sylei: Araba Sevdas, S. 24 (Gz
00), s. 96-106.
Kuya, Ahmet, Neden Cumhuriyet?, S. 15 (Yaz 98), s. 114-118.
Kuya, Ahmet, Osmanl-Trk Modernlemesi ve Ordunun Siyasetteki Yeri zerine, S. 19 (Yaz 99), s. 259-267.
Kk skender, Be Dakika Delikanl Olmann Dayanlmaz Skcl, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 297-298.
Kk skender, nsan Teni Mezbahadr, S. 12 (1997), s. 213-215.
Kk skender, Todikankolitop, S. 8 (Yaz 96), s. 211-213.
Kk, Yaln, Ben ktidar stiyorum, (Sylei: Enis Batur), S. 31
(Bahar 02), s. 69-93.
Kkmer, dris, Bizim Liberallerimiz, S. 2 (Gz 94), s. 248-250.
Kken, Glnihal, Dou Ortaanda Zaman Kavram, S. 11 (1997),
s. 181-190.
Kken, Glnihal, Elenceli Felsefe, S. 12 (1997), s. 93-106.
Kken, Glnihal, Gazzali, Descartes ve Cogito, S. 10 (K 97),
s. 151-154.
Krk, Erturul, Hl 68 Kua Var m?, S. 14 (Bahar 98),
s. 160-169.
Ktahneci, Meltem, Kltrde Bak, (ev.: Nusret Polat), S. 49 (K
06), s. 145-155.

92

L
Lacan, Jacques, Vincennesde Doalama, (ev.: en Ser Kaya),
S. 14 (Bahar 98), s. 93-101
Lainer, mer, Bir Modern a Pratii Olarak Terr, S. 6-7 (KBahar 96), s. 257-260.
Lafargue, Paul, Tembellik Hakkndan Semeler, (ev.: Vedat Gnyol), S. 12 (1997), s. 11-22.
Lafollette, Hugh Shanks, Niall, Trcln Kkeni, (ev.: Tuncay Birkan), S. 32 (Yaz 02), s. 110-123.
Laiou, Angelika E., Arzu, Ak ve Delilik: Bizansllarn Gzyle Cinsel likiler, (ev.: Ik Ergden), S. 17 (K 99), s. 179-208.
Lana, Italo, Antik Dnyada zgrlk, (ev.: Filiz ktem), S. 3 (K
95), s. 117-131.
Lanzmann, Claude, Baz eyler Gsterilemez, (Sylei: Enis Batur), S. 39 (Bahar 04), s. 28-49.
Latham, Andrew, Askerlikte Devrim, (ev.: Kemal Atakay), S. 34
(K 03), s. 216-224.
Laurant, Jean-Pierre, Ondokuzuncu Yzylda Ezoterizm, (ev.:
Saadet zen), S. 46 (Bahar 06), s. 186-216.
Lawlor, Leonard, Bu Yeterli Deil: Derridada Hayvanlar Sorunu,
S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 186-212.
Le Corbusier, Yol? Doann Barndaki Plastik Ara, S. 24 (Gz
00), s. 109-118.
Le Goff, Jacques, Hayr, S. 22 (Bahar 00), s. 11.
Lefebvre, Henri, Alayclk, Dourtma Yntemi ve Tarih zerine,
S. 26 (Bahar 01), s. 133-145.
Leiris, Michel, mknsz Batailledan mknsz Documentsa,
(ev.: smail Yerguz), S. 5 (Yaz 95), s. 293-298.
Lekesizaln, Ferma, Emperyalist Yaylmaclk ve Endlste Melez
Kimliklerin Yok Edilmesi, S. 40 (Yaz 04), s. 293-299.
Levinas, Emmanuel, Etik ve Sonsuz: Yz, (ev.: Ahmet Soysal),
S. 4 (Bahar 95), s. 300-302.
Levinas, Emmanuel, lm ve teki, (ev.: Emrah Efe akmak),
S. 40 (Yaz 04), s. 157-175.
Lvi-Strauss, Claude, Bizim Toplumlarmz Souyor, S. 26 (Bahar
01), s. 30-48.
Lewis, Bernard, Mslman fkenin Kkenleri, (ev.: Ayegl Yele),
S. 30 (K 02), s. 38-56.
Lewis-Rodis, Genevive, Descartesn Yaam ve Felsefesinin Gelimesi, (ev.: Alp Tmertekin), S. 10 (K 97), s. 17-40.
Lichtenberg, Georg Christoph, 29 ubatta Doan Bahtszlara Teselli, S. 22 (Bahar 00), s. 173-176.
Lilla, Mark, Syrakusann ekicilii, (ev.: Kemal Atakay), S. 31
(Bahar 02), s. 136-150.
Lockwood, Christophen, Beceriksizlikler slamc Muhalefetin ine
Yarad, S. 20 (Gz 99), s. 360-361.
Loeb, Louis E., Kartezyen Ksrdng, (ev.: Doan ahiner), S. 10
(K 97), s. 83-103.

93

Longinovic, Tomislav Z., Post-Oryantal Durum: Srplar ve Trkler,


Yeniden, S. 44-45 (K 06), s. 284-295.
Longinovi, Tomislav, Bizim Gibi Vampirler: Gotik Dsellik ve
Srplar, (ev.: K. A.), S. 38 (K 04), s. 274-296.
Lorde, Audre, Altmlardan reneceklerimiz, (ev.: Pelin Turgut),
S. 14 (Bahar 98), s. 118-125.
Lorenz, Konrad, Ecce Homo (te nsan), (ev.: Mustafa Tzel),
S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 65-77.
Lorenz, Konrad, Saldrganln Spontanl, (ev.: Mjgan ahinolu), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 165-168.
Lwenthal, Leo, Theodor Adornoyla Anlarm, (ev.: Kaan H. kten), S. 36 (Yaz 03), s. 65-75.
Luhmann, Niklaus, Ak ve Evlilik: oalmann Dnyaps, (ev.:
Aye Kran), S. 4 (Bahar 95), s. 217-224.
Luzi, Mario, Akln Uykusu, (ev.: zkan Gzel), S. 31 (Bahar 02),
s. 340.
Lynch, Kevin, evrenin mgesi, (ev.: lknur zdemir), S. 8 (Yaz
96), s. 153-161.
Lynch, Kevin, Metropol Modelleri, (ev.: Emre Azizlerli), S. 8 (Yaz
96), s. 97-111.
Lynch, Sandra, Aristoteles ve Derridada Dostluk ve Dost Seimi,
S. 34 (K 03), s.101-114.
Lyotard, Jean-Franois, eytan Adorno, (ev.: Orun Trkay),
S. 36 (Yaz 03), s. 110-123.

M
Macdonld, Bradley J., Gsteriden Birletirici Kentlemeye: Sitasyonisit Kuramn Yeniden Deerlendirilmesi, (ev.: Rita Urgan),
S. 14 (Bahar 98), s. 201-225
Macintyre, Alasdaire, Vatanseverlik Bir Erdem midir?, S. 21 (K
99), s. 29-47.
Macpherson, C.B., Post-Liberal-Demokrasi mi?, (ev.: lknur zdemir), S. 5 (Yaz 95), s. 175-187.
Madra, mer, Ayna Ayna, Syle Bana..., S. 31 (Bahar 02), s. 182-189.
Madra, mer, Evli Evine, Kyl Kyne..., S. 18 (Bahar 99),
s. 268-270.
Madra, mer, mer Madrann Hayatnda Bir Gn ya da Muhteem
Bir Tutarszlk yks, S. 12 (1997), s. 227-229.
Madra, mer, Soru Soran Semek, S. 34 (K 03), s. 196-197.
Maden, Perihan, Edal veli 68 Gzeli, S. 14 (Bahar 98), s. 199200
Maden, Perihan, Ev Kadnlarnn Tembellik Hakk, S. 12 (1997),
s. 223-225.
Mahupyan, Etyen, Demokratlk: Postmodern Dnemin Yerlileri,
S. 21 (K 99), s. 179-185.
Mahupyan, Etyen, Komu ve Devlet: Modern Trkiyede Komular
Aras Anlamazlklarn Tarihini Kavramak, (ev.: pek Seyalolu), S. 44-45 (K 06), s. 275-283.

94

Mahupyan, Etyen, Resmi deoloji, Siyasal slam, Fethullahlar ve


Demokratlar, S. 5 (Yaz 95), s. 211-216.
Mahmutolu, Bahadr, Projeyle de Olmaz, S. 16 (Gz 1998), s. 299301.
Major, Ren, Psikanalizle liki, (ev.: Nazl kten), S. 9 (Gz 96),
s. 239-243.
Malcolm X, Muzlar Kastetmiyorum, (ev.: Liz Amado), S. 14 (Bahar 98), s. 41-50.
Manguel, Alberto, Simgesel Hayvanlar, (ev.: Peral Charum), S. 32
(Yaz 02), s. 188-191.
Manzur, bni, Yabancya Dair Hadis, S. 23 (Yaz 00), s. 113.
Marcel, Gabriel, Sava Etkeni Olarak Soyutlama Anlay, (ev.:
Medar Atc), S. 5 (Yaz 95), s. 252-256.
Marcuse, Herbert, Yeni Bask Dneminde Hareket: Bir Deerlendirme, (ev.: Mert Keik), S. 14 (Bahar 98), s. 69-80.
Mardin, erif, Osmanl mparatorluunda Devlet Gcnn Sylemi Olarak Trke zerine: Giri Niteliinde Geici Notlar, (ev.:
Yurdanur Salman, Deniz Hakyemez), S. 13 (1998), s. 267-278.
Margulies, Roni, Seattledan Praga, Niceten Cenovaya, S. 26 (Bahar 01), s. 261-269.
Margulies, Roni, Yabancla Davet, S. 21 (K 99), s. 227-233.
Markie, Peter, Cogito ve nemi, (ev.: Alp Tmertekin), S. 10 (K
97), s. 213-237.
Maro, Publius Vergilius, Georgicon (iftilik Sanat), S. 24 (Gz
00), s. 32-33.
Marx, Karl, Bo Zaman zerine Semeler, (ngilizceden ev.: Alp
Tmertekin), S. 12 (1997), s. 23-28.
Matthews, Roger, MS 21. Yzylda Disiplinleraras Arkeoloji, S. 28
(Yaz 01), s. 225-236.
Mays, W., Hegel ve Marxta Zaman ve Zamansallk, (ev.: Alp Tmertekin), S. 11 (1997), s. 65-81.
Mazower, Mark, Asl Tehlike Haider Deil, S. 23 (Yaz 00), s. 19-21.
McMurda, George, Kenti Srmek, S. 24 (Gz 00), s. 183-201.
Medina, Jos, Kimlik Sknts: Kimliksizlik ve Farkllk Sorunu,
(ev.: Mehmet H. Doan), S. 46 (Bahar 06), s. 33-59.
Meiners, R. K. Diyalektik l Noktada: Orwell, Benjamin ve iirin
Glkleri, (ev.: Yurdanur Salman), S. 5 (Yaz 95), s. 275-292.
Mente, Murat, Can ekimenin Dja Vus, S. 34 (K 03), s. 134138.
Meril, Erdoan, Anadolu Seluklularnda Serbest Meslekler,
S. 29 (Gz 01), s. 145-150.
Meri, Cemil, Bir Aydnn Namusunu Muhafaza Etmesi Son Derece
Gtr, (Sylei: Safa Mrsel Haluk mamolu), S. 32 (Yaz
02), s. 291-313.
Merleau-Ponty, Maurice, Beden, (ev.: Ik Ergden), S. 18 (Bahar
99) s. 128-134.
Mert, Nuray, Depreme Dayankl lke, S. 20 (Gz 99), s. 193-195.
Mert, Nuray, Laiklik Tartmas ve Siyasal slam, S. 1 (Yaz 94), s. 8799.

95

Mert, Nuray, Sadan Ykselen Muhalefet: Yerlilik, S. 21 (K 99),


s. 173-178.
Meyerson, Martin, topya Gelenekleri ve Kentlerin Planlanmas,
(ev.: Yurdanur Salman), S. 8 (Yaz 96), s. 113-124.
Michel Del Castillo, Ben Bir Mslmanm, (Le Monde dergisinden
ev.: Orun Trkay), S. 31 (Bahar 02), s. 18-19.
Mishima, Yukio, Hagakure Nasl Okunmal?, (ev.: Hlya Tufan),
S. 2 (Gz 94), s. 146-149.
Miskeveyh, bn, Benlik zerine, (ev.: A. Sait Aykut), S. 49 (K
06), s. 19-30.
Mitchell, Juliet, Toplumsal Balam Olmayan Bir Psikopatoloji Vakas Yoktur, (Sylei: Blent Somay E. Efe akmak, ev.: Ertan Keskinsoy), S. 44-45 (K 06), s. 44-62.
Mitscherlich, Alexander, Zulm stne Savlar, (ev.: Necmettin
Sevil), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 221-236.
Moles, Abraham A., Katalogtan, (ev.: Osman Olcay Kunal), S. 5
(Yaz 95), s. 145-146.
Moles, Abraham A., Nesneler Btn: Display, (ev.: Esra zdoan), S. 5 (Yaz 95), s. 147-156.
Moretti, Nanni, Bir Semenin Tokad, (ev.: Aykut Derman), S. 31
(Bahar 02), s. 335-337.
Morin, Edgar, Bir Uygarlk Bunalm, (Sylei: Jean-Jacques Brochier, ev.: Aykut Derman), S. 14 (Bahar 98), s. 102-117.
Morin, Edgar, Kiisel Kriz zerine, S. 27 (Yaz 01), s. 119-123.
Morin, Edgar, Kltr Krizi, S. 27 (Yaz 01), s. 77-92.
Moses, Rafael, iddet Nerede Balyor?, (ev.: Aye Kul), S. 6-7
(K-Bahar 96), s. 23-27.
Muhibb (Kanuni Sultan Sleyman), Emperyal Bir Ak iiri: Hrrem Sultana Gazel, S. 4 (Bahar 95), s. 113.
Mumcu, Cem, Gerek Tutulmas: Gerek Bir aka m?, S. 26 (Bahar 01), s. 156-161.
Mumford, Lewis, Grnmeyen Kent, (ev.: M. H. Doan), S. 8
(Yaz 96), s. 169-173.
Murray, Janet H., Ortaya Doru Birka Adm, (ev.: Elif zsayar),
S. 13 (1998), s. 215-218.
Muschg, Adolf, ekirdek Avrupa: Avrupa Kimlii zerine Dnceler, (ev. D. M.), S. 37 (Gz 03), s. 345-349.
Mustafa li (Gelibolulu), Knh l-ahbar, S. 19 (Yaz 99), s. 9-18.
Mutlu, Erol, Avrupay Salladk ngiltereyi Sarsacaz: Futbol, Milliyetilik ve iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 367-377.
Mutluer, Nil, kinci Kanal ve Dierleri..., S. 43 (Yaz 05), s. 10-11.

N
Naas, Michael, Alors, Qui tes-Vous? Jacques Derrida ve Konukseverlik Sorusu, (ev.: Elis Simson), S. 47-48 (Yaz-Gz 06),
s. 236-250.
Nagel, Thomas, Enformasyon Gettolar: nternet ve Demokrasi Tartmas, (ev.: Kemal Atakay), S. 30 (K 02), s. 327-330.

96

Narl, Nilfer, Trkiyede Laikliin Konumu, S. 1 (Yaz 94), s. 2129.


Narter, Meltem, Sosyal Alanda Psikanaliz, S. 49 (K 06), s. 206211.
Nash, John F., John F. Nashin Aklalmaz zyaamyks, S. 26
(Bahar 01), s. 13-15.
Nasuh Mahruki, Bir ocuun Hayatn Kurtarrken Baka Hayatlar Kaybettiimi Dnmenin Dayanlmaz Basks ile Yaamay
renmek, S. 20 (Gz 99), s. 278-283.
Necipolu, Nevra, 15. Yzyln lk Yarsnda Konstantinopoliste
Osmanl Tacirleri, (ev. Yurdanur Salman, Deniz Hakyemez),
S. 17 (K 99), s. 235-246.
Necipolu, Nevra, Trklerin ve Bizansllarn Ortaada Anadoluda
Birliktelikleri (11. ve 12. yzyllar), S. 29 (Gz 01), s. 74-91.
Nemutlu, Mehmet, 14 Bagatel: 14 Dipnot, S. 30 (K 02), s. 295-308.
Neumann, Christoph K., Devletin Ad Yok - Bir Amblemin Okunmas, S. 19 (Yaz 99), s. 269-283.
Newell, Allen - Herbert A. Simon, Ampirik Aratrma Olarak Bilgisayar Bilimi: Semboller ve Arama, S. 13 (1998), s. 43-53.
Nietzsche, Friedrich, Vom Lesen und Schreiben, S. 25 (K 01), s.
271-272.
Nietzsche, Friedrich, Ahlakd Anlamda Doruluk ve Yalan zerine, (ev.: Oru Aruoba), S. 16 (Gz 98), s. 55-66.
Normand, Jean-Michel, Konuan, Uyandran, Kendi Kendine Giden
Araba..., S. 24 (Gz 00), s. 210-215.
North, Douglass C., Gndem Maddeleri, S. 22 (Bahar 00), s. 62-65.

O
Ocak, Ersan, Yeni stanbul Yeni Yoksulluk, S. 35 (Bahar 03),
s. 108-113.
Offe, Claus, Ynetilemezlik: Muhafazakr Kriz Kuramlarnn Yeniden Douu, (ev.: Kemal Atakay), S. 27 (Yaz 01), s. 43-66.
Ogino, Masahiro, Deprem: Kriz, Bellek, Tarih, (ev.: Alp
Tmertekin), S. 27 (Yaz 01), s. 196-212.
Okugil, Hidayet T., Zorunlu Bir Tenkid, S. 2 (Gz 94), s. 192-196.
Oktay, Ahmet, Hmanizm Tartmalar, S. 31 (Bahar 02), s. 227248.
Oktay, Fazl Ylmaz, stanbul ve Deprem, (Sylei: Ayfer Tun),
S. 20 (Gz 99), s. 145-155.
Okur, Sla, Grtlaklarn ktidar, S. 39 (Bahar 04), s. 9-10.
Okyay, Sevin, (Sadece) Dinlenmek (nsan) Yorar, S. 12 (1997),
s. 231-235.
Okyay, Sevin, Ak Klesi, S. 4 (Bahar 95), s. 29-32.
Okyay, Sevin, Salk lkesinde kinci Snf Vatanda, S. 2 (Gz
94), s. 89-92.
Ortayl, lber, pekyolu Medeniyetinin ki Stunu: ran ve Trkiye,
S. 13 (1998), s. 279-282.
Ortayl, lber, Osmanl Kimlii, S. 19 (Yaz 99), s. 77-85.

97

Oskay, nsal, Bir Cumartesi Gn Haramidere Carrefourda, S. 35


(Bahar 03), s. 152-157.
Oskay, nsal, Efendi / Kle likisi Asndan iddet ve Grnmleri zerine, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 185-195.
Oskay, nsal, Yalan Doru Yapan Ne?, S. 16 (Gz 98), s. 137-143.
Ostrogorsky, Georg, Bizans mparatoru ve Hiyerarik Dnya Dzeni, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 51-67.
Otto Apel, Karl, Gncel Bir Kant Dnmnn Temel Perspektifi
Olarak Aknsal Pragmatik Dnm, (ev.: ebnem Sunar), S.
41-42 (K 05), s. 434-475.
Ovidius, Publius, Takvimler (II. Kitap), S. 22 (Bahar 00), s. 72-84.

n, Sleyman Seyfi, Yerlici Kltralizm: Kyaslamal Bir Deerlendirme, S. 21 (K 99), s. 103-143.


ktem, Niyazi, Dinler ve Laiklik, S. 1 (Yaz 94), s. 31-47.
kten, H. Kaan, Semen est Sanguis Yahudilikte ve Hristiyanlkta
Kan, S. 37 (Gz 03), s. 132-161.
kten, H. Kaan, Aristotelesin Seimi: Prohairesis, S. 34 (K 03),
s. 85-99.
kten, H. Kaan, Heideggerin Varlk ve Zamandaki lm zmlemesi, S. 40 (Yaz 04), s. 122-155.
kten, H. Kaan, Kantta Barn Yazgsall, S. 41-42 (K 05),
s. 419-432.
kten, H. Kaan, lme ve lmeye Dair, S. 34 (K 03), s. 265-272.
kten, H. Kaan, Tanakhtaki Deri Fenomenolojisine likin rdelemeler, S. 44-45 (K 06), s. 209-224.
kten, Kaan H, Postmodern Hesaplamalar: Geitekilerin Uraklar, S. 24 (Gz 00), s. 268-269
kten, Kaan, Tasarmc Bir nsan Olduunda...Habermastan rperten Sorular, S. 35 (Bahar 03), s. 17-18.
kten, Nazl, Hayvan: Kimin Kurban?, S. 32 (Yaz 02), s. 132-139.
kten, Nazl, Siyasetin Yeni znesi, S. 24 (Gz 00), s. 261-263.
kten, Nazl, Varolusal Bir Tehdit ya da Bir Korunak Olarak aka, S. 26 (Bahar 01), s. 146-151
ndemir, Ali Rza, Genelevler ve Fuhu Meselesi, S. 16 (Gz 98),
s. 279-284.
nder, zzettin, Asil Gndemimiz; Gndemlerimiz, S. 34 (K 03),
s. 236-246.
nder, zzettin, Daha Fazla Ik, S. 20 (Gz 99), s. 347-348.
nder, zzettin, Tembellik Hakk, S. 12 (1997), s. 73-77.
rer, Bige, Yoksulluun Halleri, S. 34 (K 03), s. 253-256.
ymen, Edip Emil, Savamay Reddeden Askerler, S. 3 (K 95),
s. 55-58.
zakta, Haldun, M., Yapay Zek: Bilgi anda Akl-Beden Sorunu, S. 13 (1998), s. 77-85.
zaydnl, Blent, Migroskop: Trk Spermarketiliinde 41 Yl,
(Sylei: Cem Aka), S. 5 (Yaz 95), s. 137-143.

98

zbaaran, Mihriban ve Ouz Tannd, Trkiye Arkeolojik Yerlemeleri - TAY Projesi-, S. 28 (Yaz 01), s. 254-289.
zbek, Sinan, Althusseri Okumak, S. 5 (Yaz 95), s. 217-222.
zbek, Sinan, Kantn Din Felsefesinde Ortak Ahlak Sistemi ve Kilise Kavram, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 491-510.
zcan, Emre, Sokratn Erkek Gzeli Olarak (Platonik) Portresi,
S. 23 (Yaz 00), s. 27-28.
zdem, Filiz, Beni lm Gibideki Hatrlama, Zaman ve zne Katmanlar, S. 50 (Bahar 07), s. 105-110.
zdem, Filiz, Calvinoya Gre Ses ya da Ses stnden Bir ktidar
zmlemesi, S. 49 (K 06), s. 8-10.
zdem, Filiz, Carter ve Mavi Sakal, S. 37 (Gz 03), s. 18-19.
zdem, Filiz, Huzurdaki Huzursuzluk, S. 39 (Bahar 04), s. 15-16.
zdem, Filiz, ntihar Semek... Belki de Kaderden Kukulanma
An, S. 49 (K 06), s. 16-18.
zdoan, Esra, Tanrnn Babil Siyaseti, S. 32 (Yaz 02), s. 19.
zer, Dilek, Bakrkyde Divan, S. 49 (K 06), s. 193-198.
zgen, Elif, Afro-Amerikan Ruhu, S. 31 (Bahar 02), s. 13-14.
zgen, Elif, Biri Bizi zetliyor, S. 29 (Gz 01), s. 30-31.
zgen, Elif, Farkllk ve Snrlarn Deneyimi, S. 38 (K 04),
s. 9-11.
zgencil, Mete, Sinema ve Kent, S. 8 (Yaz 96), s. 191-192.
zgencil, Mete, Zaman Subjektiftir, S. 11 (1997), s. 245-246.
zgden, Doan, Her On Yl Bir 68!, S. 14 (Bahar 98), s. 192-198.
zkan, Kaan - Betl otuksken, nsan Dnyasyla lgili Her ey
Bizim lgi Alanmzdadr, S. 30 (K 02), s. 20-21.
zlem, Doan, Hermeneutik ve iir Sanat, S. 38 (K 04), s. 117-150.
zl, Demir, Nietzsche ve Ecce Homo , S. 45 (K 01), s. 288.
zpalabyklar, Selahattin, Intellectuel Nurlanr, Mnevver Aydnlanrken, S. 31 (Bahar 02), s. 97-103.
zpalabyklar, Selahattin, On Para Deri, S. 44-45 (K 06),
s. 8-9.
zpalabyklar, Selahattin, Ziya Umur Iustinianus evirmi; imdi
Kimin Umurunda!, S. 23 (Yaz 00), s. 24-25.
ztrk, Armaan Mollaer, Frat, Muhafazakrln deolojik Knyesi ve Akl Tartmas, S. 44-45 (K 06), s. 132-153.
ztrk, Armaan, Radikal Demokrat nerinin Eletirisi, S. 43 (Yaz
05), s. 61-88.
zveren, Eyp, Gitmek mi G, Kalmak m?, S. 34 (K 03), s. 147153.
zveren, Eyp, Talar Yerinden Oynarken: Alacakaranlk Aydnl, S. 31 (Bahar 02), s. 168-180.

P
Padis, Marc-Olivier, Demokratik Komu: Genileyen Avrupada nsan Haklar Politikas, (ev.: pek Seyalolu), S. 44-45 (K 06),
s. 296-304.
Pala, skender, h Minel-Ak (Akn z Yurdu ve Has Bahesinde
Bir Temaa), S. 4 (Bahar 95), s. 81-102.

99

Palaz, Cenk, Zor Zamanda Padiah Olmak, S. 39 (Bahar 04),


s. 383-385.
Palma, Adriano, Akla Ne lgisi Var Bunun?, (ev.: Elif zsayar),
S. 13 (1998), s. 219-222.
Pamuk, evket, Osmanllarda Para ve Enflasyon, S. 19 (Yaz 99),
s. 179-188.
Parman, Talat, Bugn Psikanalizi Tartmak, S. 49 (K 06), s. 6773.
Parman, Talat, On Yl Sonra, S. 49 (K 06), s. 57-58.
Parman, Talat, Psikanalist Kimdir?, S. 9 (Gz 96), s. 177-180.
Passeron, Jean-Claude, Kuramlarn oulluu Toplum Bilimlerini
phecilie Mahkum Etmez, S. 24 (Gz 00), s. 22-23.
Patlagean, Evelyne, Yoksullar, (ev.: Elif zsayar), S. 17 (K 99),
s. 127-160.
Paxton, Robert O., Faizmi Kullanmak..., (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 12 (1997), s. 243-254.
Pearson, Keith Ansell, Virtelin Gereklii: Bergson ve Deleuze,
(ev.: eyda ztrk Nusret Polat), S. 50 (Bahar 07), s. 87-103.
Peksen, Filiz, Duvara Girmek, S. 39 (Bahar 04), s. 14-15.
Penot, Bernard, Arzulayan znenin Temelindeki Yabanc, (ev.:
Nusret Polat), S. 49 (K 06), s. 95-111.
Penot, Bernard, Freudcu znenin cad ve Ergenlik, (ev.: zgr
Ukan), S. 9 (Gz 96), s. 147-153.
Perec, Georges Selahattin zpalabyklar, Bir Yap(/m-) Boz(um)
Denemesi, S. 18 (Bahar 99), s. 176-177.
Pervanchon, Maryse, Beden in Baka Bir Yer ve Baka Bir Zaman, S. 24 (Gz 00), s. 141-150.
Peterson, Scott, Deprem Trkleri Dine aryor, S. 20 (Gz 99),
s. 357-359.
Pnarcolu, M. Melih Ik, Ouz, Sultanbeyli: Enformelin Kurucu/Ykc Gc, S. 35 (Bahar 03), s. 114-118.
Pinguet, Catherine, Batl Kimliin Oluturulmasnda tekinin Sergilenmesi: nsanat Bahesi ve Urad Deiimler, S. 44-45 (K
06), s. 73-103.
Pinguet, Catherine, p Kpek: Efsane mi, Gerek mi?, (ev.:
Saadet zen), S. 43 (Yaz 05), s. 222-242.
Platon, Yabanclarn Arlanmas, S. 23 (Yaz 00), s. 117-118.
Plutarkhos, nsan Dmanlarndan Nasl Yarar Salar, (ev.: Elif
Gkteke), S. 16 (Gz 98), s. 9-21.
Polat, Nusret, Bellek ve Yabanc in Sorumluluk: Etik iyi yaam
Fikri in Ksa Bir Giri, S. 50 (Bahar 07), s. 77-86.
Proudhon, Pierre-Joseph, Sava ve Bar, (ev.: Cneyt Akaln),
S. 3 (K 95), s. 89-96.
Pulhan, Gl, Halil nalck ile Osmanl-slam Arkeolojisi zerine,
S. 28 (Yaz 01), s. 257-272.
Pulhan, Gl, Mehmet zdoan ile Arkeoloji - deoloji - Devlet likileri zerine, S. 28 (Yaz 01), s. 138-150.
Pulhan, Gl, zgen Acar ile Sylei: Tarih Yerli Yerinde Kalmal,
S. 28 (Yaz 01), s. 298-302.

100

R
Raban, Jonathan, Otomobil: Benliin Yansmas, S. 24 (Gz 00),
s. 139-140.
Rabelais, Francois, Thelemelilerin Yaaylarn Nasl Dzenledikleri , (ev.: S. Eyubolu - A. Erhat - V. Gnyol), S. 12 (1997),
s. 119-120.
Rajchman, John, Gerekleri Ortaya karacak Kurgulara htiyacmz
Var, (Sylei: Mine Haydarolu), S. 31 (Bahar 02), s. 191-199.
Ramonet, Ignacio, Pokmon, S. 24 (Gz 00), s. 11-12.
Rawls, John, Kantn Ahlak Felsefesinin zlekleri, (ev.: zlem Barn), S. 41-42 (K 05), s. 241-275.
Recki, Birgit, Kant ve Aydnlanma, (ev.: Hakan rekiolu),
S. 41-42 (K 05), s. 192-213.
Redford, Scott, Anadolu Seluklular ve Antik a, S. 29 (Gz 01),
48-59.
Ree, Jonathan, Felsefe Akna Felsefe, (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 10 (K 97), s. 301-307.
Reemtsma, Jan Philipp, Bir iddet Kayna Olarak Komuluk likileri, (ev.: pek Seyalolu), S. 44-45 (K 06), s. 254-274.
Reeves, Hubert, Astrologlarn Dar Gkyz, (Le Nouvel Observateur dergisinden ev.: Hlya Tufan), S. 1 (Yaz 94), s. 216-218.
Regan, Tom, Hayvan Haklar Mcadelesi, (ev.: Kemal Atakay),
S. 32 (Yaz 02), s. 172-187.
Renauder, Pierre S., aka ve Humour Duygusunun Evrensellii
zerine Trkiye Merkezli Bir Yayn ve Alan Aratrmasnn Sonular, S. 26 (Bahar 01), s. 177-188.
Renfrew, Colin, Akln Arkeolojisi Yaplabilir mi? Bilisel Bir Arkeolojiye Doru, S. 28 (Yaz 01), s. 238-255.
Reyhani, Nebil, Iraka Kant karmas, S. 39 (Bahar 04), s. 359-367.
Reyhani, Nebil, Kantta Sentetik Bilgi Fikri, S. 41-42 (K 05),
s. 97-103.
Ricoeur, Paul, Avrupa in Yeni Bir Ethos zerine Dnceler,
(ev.: Mehmet H. Doan), S. 39 (Bahar 04), s. 156-167.
Ricoeur, Paul, Tarihi Yazmak, Gemii Betimlemek/Temsil Etmek,
S. 24 (Gz 00), s. 72-81.
Rifat, Mehmet, Paul Ricoeur ve Bir Bakas Olarak Ben, S. 43 (Yaz
05), s. 8-9.
Rifat, Samih, Denizotobs, S. 35 (Bahar 03), s. 212-215.
Rifat, Samih, Fotorafn Gerei, S. 16 (Gz 98), s. 179-181.
Rifat, Samih, Josefin Drd Film ya da Yabanc Bakacndan
Trkiye, S. 23 (Yaz 00), s. 139-145.
Rifat, Samih, Knidos Aslan Ak Grte, S. 28 (Yaz 01), s. 14.
Rifat, Samih, Mavi ve Kara Sabahattin Eyubolu / Bural Bir Aydn in Portre Denemesi, S. 21 (K 99), s. 219-226.
Rifat, Samih, Nikias: iir ve Felsefeciler stne Sylei, S. 38 (K
04), s. 64-73.
Rifat, Samih, Sekiz Yzyllk Bir Tanklk: Aleksiad, S. 17 (K 99),
s. 247-250.
Rochlitz, Rainer, zelletirilmi Bellek, S. 24 (Gz 00), s. 82-85.

101

Rony, Jrme-Antoine, Tutku-Ak, (ev.: Esin Talu elikkan), S. 4


(Bahar 95), s. 225-230.
Rorty, Amlie Oksenberg, Bedenle Dnme Konusunda Descartes, (ev.: Doan ahiner), S. 10 (K 97), s. 199-212.
Rorty, Richard, Aalanma ve Dayanma: Avrupann Washingtona Direnmesi, (ev.: D. M.), S. 37 (Gz 03), s. 350-355.
Rorty, Richard, Bedenden Ayr Var Olma Yetisi, (ev.: Doan ahiner), S. 10 (K 97), s. 187-197.
Rosen, Michael, Dncelerimi letmenizi Rica Ediyorum, (ev.:
Bahar cal Dzgren), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 486-490.
Roudinesco, Elisabeth, Freudun Amerikas (1906-1960), (ev.: Alp
Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 245-250.
Rougemont, Denis de, Ak ve Sava, (ev.: Tahsin Ycel), S. 4 (Bahar 95), s. 147-162.
Rudd, Mark, Columbia: Bahar syan zerine Notlar, (ev.: zden
Arkan), S. 14 (Bahar 98), s. 51-68.
Russell, Bertrand, Aylakla vg, (ev.: Alp Tmertekin), S. 12
(1997), s. 61-71.
Russell, Bertrand, Yorgunluk, (ev.: Alp Tmertekin), S. 12 (1997),
s. 153-159.

S
S. J. Thomas Michel, Laisizme Katolik Bir Bak, (ev.: Deniz enge), S. 1 (Yaz 94), s. 101-107.
Sabato, Ernesto, Sanat Krizi ya da Kriz Sanat, S. 27 (Yaz 01),
s. 94-99.
Sadi, Mahmut - Sadi Irmak - Osman Derinsu - Mustafa Tzel - Ahmet Cemal - Drrin Tun - Oru Aruoba, Okuma ve Yazma zerine, S. 25 (K 01), s. 275-279.
Safa, Peyami, Nihilizm Devrinde miyiz?, S. 25 (K 01), s. 284.
Safouan, Mustafa, Psikanaliz retisinde Kadn Cinsellii, (ev.:
Doan ahiner), S. 9 (Gz 96), s. 167-175.
Salam, Nuri, Arendtle Ba Baa Vermek, S. 34 (K 03), s. 17-19.
Salam, Nuri, Ernst Blochun Snr Amlar, S. 34 (K 03), s. 23-24.
Salam, Nuri, Freudun Ryas, S. 32 (Yaz 02), s. 22.
Salam, Nuri, Gadamerle Omuz Omuza, S. 32 (Yaz 02), s. 24.
Salam, Nuri, Gk Sarsnts Terrn Kaynaklarnda, S. 32 (Yaz
02), s. 322-323.
Salam, Nuri, Hegelin Son Szleri, S. 37 (Gz 03), s. 17-18.
Salam, Nuri, Schopenhauerin Kafasndaki Hollywood, S. 35 (Bahar 03), s.19.
Salam, Nuri, Tketimciliin Manifestosu, S. 35 (Bahar 03),
s. 259-261.
Salam, Nuri, Wittgenstein: Dildeki zlmenin Saaltc Etkileri,
S. 33 (Gz 02), s. 239-251.
Salam, Nuri, Yaznn ekimi, S. 34 (K 03), s. 181-186.
Sahilliolu, Halil, Sava Yl Buhranlar, S. 22 (Bahar 00), s. 226-259.

102

Said, Edward W., Gecikmiliin Kendisi Olarak Adorno, (ev.: Kemal Atakay), S. 36 (Yaz 03), s. 300-319.
Said, Edward, Bilgisizliinin oku, (ev.: Aykut Derman), S. 30
(K 02), s. 57-63.
Said, Edward, Dnyalar Arasnda, (ev.: Senem Saner), S. 15 (Yaz
98), s. 299-311.
Said, Edward, tekine Bir Yer Vermenin Bir Yolu Olmal, (Sylei: David Barsamian, ev.: Emre Barcadurmu), S. 37 (Gz 03),
s. 276-287.
Said, Edward, Yazar ve Entelektellerin Kamusal Rol, (ev.: Ece
Gamze Atc), S. 31 (Bahar 02), s. 37-57.
Saikaku, Ihara, Be Ak Kadnndan, (ev.: Esin Talu elikkan),
S. 4 (Bahar 95), s. 130-138.
Saphiro, Andrew L., nternet Demokratik mi? Hem Evet Hem Hayr, S. 30 (K 02), s. 190-193.
Sarbay, Ali Yaar, Yirmibirinci Yzyla Doru Global Kapitalizm, Oryantalizm, Yerlicilik: Teorik Bir ereve, S. 21 (K 99), s. 166-172.
Savi, Obrad, Smrgeletirmenin Son Aamas, (Sylei: E. Efe
akmak), S. 38 (K 04), s. 250-257.
Say, Cem, Akla Doru, S. 13 (1998), s. 67-75.
Sayn, Nevzat, Siedlung Pilotengasse, S. 18 (Bahar 99), s. 178-182.
Sayn, Zeynep B., Yenia: Descartes ve Montaigne, S. 10 (K 97),
s. 155-160.
Sayn, Zeynep, Bedenin Teni, Gn Teni, S. 44-45 (K 06),
s. 155-161.
Sayn, Zeynep, Sahicilik lkesi ve okkltrclk, S. 8 (Yaz 96),
s. 282-288.
Sayn, Zeynep, Yunanl Yahudi: Alman, S. 49 (K 06), s. 168-173.
Schaper, Eva, Beeni, Ycelik ve Deha: Doa ve Sanat Estetii,
(ev.: Ali Kaftan), S. 41-42 (K 05), s. 154-179.
Scheler, Max, Avrupa ve Sava, (ev.: Nebil Reyhani), S. 39 (Bahar
04), s. 83-99.
Schliemann, Heinrich, Odysseusun Saraynda, S. 28 (Yaz 01),
s. 20-21.
Schmidt, Thomas E., Peter Sloterdijk ve Jrgen Habermasn Dnce Ormanlarndaki Geyikler, S. 24 (Gz 00), s. 18-19.
Schmit, Sophie, Conan Doyle: Siyah Beyaz Soruturma, (ev.:
eyda ztrk), S. 46 (Bahar 06), s. 330-336.
Schnapp, Alan, Arkeolojinin Kefi, S. 28 (Yaz 01), s. 41-64.
Schudson, Michael, Kolektif Bellekte arptma Dinamikleri, (ev.:
Begm Kovulmaz), S. 50 (Bahar 07), s. 179-199.
Scognamillo, Giovanni, iddet, Toplum, Birey ve Kan, S. 6-7 (KBahar 96), s. 357-361.
Scruton, Roger, Immanuel Kant ve Irak Sava, (ev.: Gl Ateolu), S. 39 (Bahar 04), s. 355-358.
Searle, John, Bilgisayarlar Dnebilir mi?, (ev.: Liz Amado),
S. 13 (1998), s. 57-65.
Sebaste, Beppe Scateni, Stefania, Burnunu Dar karmak,
(ev.: Aykut Derman), S. 31 (Bahar 02), s. 332-334.
Selnik Mustafa Efendi, Tarih-i Selnik, S. 19 (Yaz 99), s. 19-24.

103

Seneca, Epistulae Morales [Ahlak Mektuplar] 10,83, (ev.: idem


Drken), S. 31 (Bahar 02), s. 28-33
Seneca, Yaamn Ksal zerine, (ev.: Elif Gkteke), S. 15 (Yaz
98), s. 9-29.
Seneca, Lucius Annaeus, Doa Sorunlar (Naturales Quaestiones)
VI. Kitap: Deprem, (ev.: idem Drken), S. 20 (Gz 99),
s. 11-19
Sertel, Sabiha, Harp ve Sulh zerine Yazlar, S. 3 (K 95), s. 7983.
Sevcenko, Ihor, Entelektellerinin Gzyle Bizansn k,
(ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 266-290.
Sfez, Lucien, nternet Krizi ya da Zihinlere Egemen Olmak, S. 27
(Yaz 01), s. 109-118.
Shaukland, Graeme, Tarihi Deeri Olan Kentlere Neden El Atmalyz, (ev.: Kmran Tuncay), S. 8 (Yaz 96), s. 23-35.
Shem-Tob Ibn Falaquera, Gerek Bilge Yabancdr, S. 23 (Yaz 00),
s. 111-112.
Sherover, C. M., Zaman ve Etik: Ahlak Nasl Mmkndr?, (ev.:
Doan ahiner), S. 11 (1997), s. 165-180.
Shnirelman, Victor A., Enternasyonalizmden Milliyetilie: 19301940larn Sovyet Arkeolojisinin Unutulmu Sayfalar, S. 28 (
Yaz01), s. 198-223.
Sidgwick, Henry, devlerin Snflandrlmas: Doruluk, (ev.: zden Arkan), S. 16 (Gz 98), s. 52-54.
Simmel, Georg, Ak zerine Paralar, (ev.: Bahadr Glmez), S. 4
(Bahar 95), s. 163-187.
Simmel, Georg, Metropol ve Zihinsel Yaam, (ev.: Bahar cal
Dzgren), S. 8 (Yaz 96), s. 81-89.
Simon, Herbert A., Edebiyat Eletirisi: Bilisel Bir Yaklam, (ev.:
Alp Tmertekin), S. 13 (1998), s. 145-175.
Simon, Herbert A., Yorumlara Yant, (ev.: Alp Tmertekin), S. 13
(1998), s. 239-256.
Sloterdijik, Peter, Alayc Lukianos ya da Eletiri Kamp Deitiriyor, S. 26 (Bahar 01), s. 118-126
Sloterdijik, Peter, Kentauros Yazn, S. 25 (K 01), s. 63-76.
Sloterdijk, Peter, Avrupa Uyandnda, (ev.: Kaan H. kten), S. 39
(Bahar 04), s. 168-191.
Sloterdijk, Peter, lenebilir nsan: Gen Teknolojisinin Etik Durumu
zerine, (ev.: Emre Barca), S. 38 (K 04), s. 49-62.
Sloterdijk, Peter, Kitlelerin Aalan, S. 24 (Gz 00), s. 55-71.
Sluga, Hans, Ludwig Wittgenstein, Yaam ve Yaptlar, (ev.: Sevin Altneki), S. 33 (Gz 02), s. 10-39.
Smadja, Eric, Oidipus Kompleksi, Psikanaliz/Antropoloji Tartmasnn Akla Kavumas, (ev.: smail Yerguz), S. 49 (K 06),
s. 175-192.
Smith, Brian Cantwell, Sap ve Saman Meselesi, (ev.: Elif zsayar), S. 13 (1998), s. 223-229.
Smith, Julianne - Martin Butcher, Natoya Kriz Ynetimi Konusunda neriler, S. 27 (Yaz 01), s. 180-185.
Sokal, Alan D., Snrlarn hlali: Kuantum ekiminin Dnmc
Yorumbilgisine Doru, S. 26 (Bahar 01), s. 85-100.

104

Solok, zlem, Cyril Mango ile Sylei: Bizans, Tarih ve Kltr zerine, S. 17 (K 99), s. 402-416.
Somay, Blent, p Nereye Gider?, S. 43 (Yaz 05), s. 162-169.
Somay, Blent, Gerein lne Hogeldiniz II. Ksm, (ev.: pek
Seyalolu), S. 44-45 (K 06), s. 63-72.
Somay, Blent, Ten, Ben ve Gen, S. 44-45 (K 06), s. 162-173.
Somersan, Semra, iddetin ki Yz, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 4150.
Somersan, Semra, Trkiye evresi Allaha Emanet, S. 2 (Gz 94),
s. 41-44.
Sonntag, Kristen M., Kzllar Mavi Oldu: irinler Gardrop Komnistleri mi?, S. 22 (Bahar 00), s. 12-13.
Sottsass, Ettore, Bo Evler Kime Ait?, (ev.: Ik Ergden), S. 18
(Bahar 99), s. 113-115.
Soykan, Atilla - idem Soykan, Psikolojik Deprem, S. 20 (Gz
99), s. 215-223.
Soykan, mer Naci Keskin, Ferda Dellalolu, Besim F., Adorno
ve Yapt, S. 36 (Yaz 03), s. 37-64.
Soykan, mer Naci, Edebiyat Sosyolojisi ncelemeleri: A. Yntem
stne, S. 3 (K 95), s. 175-176.
Soykan, mer Naci, Ev stne Felsefece Bir Deneme, S. 18 (Bahar
99), s. 100-112.
Soykan, mer Naci, Hangi Akla Veda?, S. 6-7 (K-Bahar 96),
s. 441-447.
Soykan, mer Naci, Mzik Estetii Betimleyici- Eletirel Bir Hazrlk, S. 30 (K 02), s. 258-294.
Soykan, mer Naci, Wittgenstein Felsefesi: Temel Kavram ve Sorunlar, S. 33 (Gz 02), s. 40-79.
Soysal, Ahmet, Derrida: z ve Yolculuk, S. 47-48 (Yaz-Gz 06),
s. 251-255.
Soysal, Ahmet, Emmanuel Levinas zerine, S. 4 (Bahar 95),
s. 298-299.
Soysal, lhami, kmazlar inde Bir Ik: Ordu, S. 2 (Gz 94),
s. 231-232.
Soysal, lhami, Gazetelerin Basma ve Satma Yar, S. 2 (Gz 94),
s. 240-241.
Soysal, Mmtaz, Aa, Hukuk ve nsan, S. 2 (Gz 94), s. 215-216.
Soysal, Mmtaz, Kar htilal, S. 2 (Gz 94), s. 233-235.
Soysal, Mmtaz, Kullanlmayan Enerji, S. 20 (Gz 99), s. 346-347.
Soysal, Mmtaz, Marx, Yeniden!, S. 26 (Bahar 01), s. 12.
Snmez, Sevengl, Gereklemeyen Bir Hayal: stanbul ehir Mzesi, S. 35 (Bahar 03), s. 20-21.
Snmezolu, Faruk Gven, Erdal Oktay, Ertan Krca, Cokun,
Avrupal Kbrs, S. 35 (Bahar 03), s. 244-258.
Szer, Blent, Laiklik ve Seklarizm Hakknda Baz Grler ve
Dnceler, S. 2 (Gz 94), s. 161-172.
Szer, nay, Gelecein Sanatta Gen Kalmas, S. 12 (1997), s. 276280.
Szer, nay, Jacques Derrida ya da Konuun Hakk, S. 11 (1997),
s. 261- 267.

105

Szer, nay, Yalnz Yaama Reddiye ya da Theophanes, S. 17 (K


99), s. 113-124.
Szer, nay, Yuvaya-Dnte Kap Sorunu - Georg Simmel ve
Martin Heidegger, S. 18 (Bahar 99), s. 116-127.
Springborg, Patricia, Bat Cumhuriyetilii ve ark Hkmdar,
(ev.: zden Arkan), S. 15 (Yaz 98), s. 69-93.
Steiner, George, Walter Benjamini Yardmclarndan Kurtarmak,
(ev.: Rina Eskenazi), S. 2 (Gz 94), s. 111-116.
Stendhal, Ak stne, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 251253.
Stephenson, Craig, Szck ve Gc: Bir Ba Kurma Denemesi,
(ev.: Tuncay Birkan), S. 31 (Bahar 02), s. 319-323.
Stern, David G., Wittgenstein Felsefesinin Ulalabilirlii, (ev.:
Aysun Babacan), S. 33 (Gz 02), s. 296-319.
Stiglitz, Joseph, Byk Hayal Krkl, (Sylei: Hasan Ersel), S.
34 (K 03), s. 248-251.
Stiglitz, Joseph, eriden Biri: Ekonomik Kriz Srasnda rendiklerim, S. 26 (Bahar 01), s. 227-236.
Stocker, Barry, Derrida Etiinde eliki, Aknlk ve znellik,
(ev.: zge Ejder), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 334-349.
Stratton, Jon, Siberalan ve Kltrn Kreselletirilmesi, S. 30 (K
02), s. 80-98.
Suits, Bernard, ekirge Bir topya Tablosu izerek Tm Muammalar zer, (ev.: Sha Sertabibolu), S. 12 (1997), s. 121-131.
Sunstein, Cass R., Gnlk Gazetemiz- nternet Demokrasi in Gerekten Bir Nimet mi?, (ev.: Cem Soydemir), S. 30 (K 02),
s. 176-188.
Suttie, Ian D., Ak ve Nefretin Kkenleri, (ev.: Zeynep Grata),
S. 4 (Bahar 95), s. 57-58.
Suzuki, D. T., Zende Zihnin Yoksanmas retisi, (ev.: lhan
Gngren), S. 13 (1998), s. 17-25.
Salp, Z. - Tl Akbal, Rzgr Dnyordu Btn Corafyalarda,
S. 14 (Bahar 98), s. 234-252
Shreverdi, Batda Yalnzln Hikayesi, (ev.: A. Sait Aykut), S. 38
(K 04), s. 21-28.
Swazo, Norman, Kimin Kltr? Hangi Haklar? Batnn Majiniyle
Konumas, (ev.: Zeynep Direk), S. 43 (Yaz 05), s. 41-46.

en, Cem, Goncann zerindeki iy Damlas: Taocu Yaklamla


iddet, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 379-384.
en, Hasine, Balkanlar: Metaforlarn arpt Bir Sava Alan,
S. 38 (K 04), s. 258-273.
enel, Aleddin, alma, Baban Gibi, Kle Olma, S. 12 (1997),
s. 89-92.
engr, A. M. Cell ve lber Ortayl, Alternatif Takvim, S. 22 (Bahar 00), s. 208-220.
engr, A. M. Cell, Amasyal Strabon ve Corafyas, S. 22 (Bahar
00), s. 17-18.

106

engr, A. M. Cell, Nietzsche ve Akla syan, S. 25 (K 01), s. 240250.


engr, A. M. Cell, nsz, S. 20 (Gz 99), s. 9-10.
entrk, Levent, ...Because Phallus is Everything., S. 32 (Yaz 02),
s. 20-21.
entrk, Levent, Bayhandan Sonra Starlk Messesesi, S. 39 (Bahar 04), s. 10-11.
entrk, Levent, Biz Aya Gittik Miydik Patron?, S. 35 (Bahar 03),
s.11.
entrk, Levent, Eik Hep Baka Yerdir, S. 38 (K 04), s. 242-249.
entrk, Levent, Foucaultnun Heterotopyalar, S. 34 (K 03),
s. 13-15.
entrk, Levent, konografik Tarih Anlatsnn Gereklilii, S. 39
(Bahar 04), s. 11-14.
entrk, Levent, Kundmanngasse, S. 33 (Gz 02), s. 252-258.
entrk, Levent, Postmodern Mimarinin aka Kategorileri, S. 26
(Bahar 01), s. 212-220.
entrk, Levent, Seyyar Manifesto, S. 24 (Gz 00), s. 119-132.
erifolu, mer Faruk, Franz Taeschner ve Asistan Sezer Tansu
Anadolu Yollarnda, S. 30 (K 02), s. 15.
erifolu, mer Faruk, Georges Dumzilin Trkiye Yllar, S. 31
(Bahar 02), s. 23.
erifolu, mer Faruk, ngiliz Unutur, Kitap Unutmaz, S. 37 (Gz
03), s. 14-15.
erifolu, mer Faruk, Unutulmaz Efsane! 1873-1969, Ebzziya
Takvimleri, S. 22 (Bahar 00), s. 145-152.

T
Tabori, Paul, pheciliin Aptall, (ev.: Haluk Menemenciolu),
S. 9 (Gz 96), s. 276-293.
Tabucchi, Antonio, Platonun Gastriti, (ev.: Aykut Derman), S. 31
(Bahar 02), s. 152-166.
Tachau, Frank, Trkler Arasnda Ulusal Kimlik Aray, S. 21 (K
99), s. 244-254.
Talbot, Alice-Mary, Bizans Manastr Sistemine Giri, (ev.: zden
Arkan), S. 17 (K 99), s. 161-176.
Talu, Umur, Ne Yalan Syleyeyim ki..., S. 16 (Gz 98), s. 172-178.
Tamer, lk, Yalan, hanet Yllarnn En Yaygn Aracyd, S. 16
(Gz 98), s. 144-150.
Tanaydn, Mert, Ahlki Protesto Sanat, S. 32 (Yaz 02), s. 315-316.
Tanaydn, Mert, Eki Kum Szlk Kitab, S. 30 (K 02), s. 255-256.
Tanaydn, Mert, Oyuncaklar leminde Popler Sosyal Bilim, S. 32
(Yaz 02), s. 12-13.
Tanaydn, Mert, Tansiyon Ykseliyor: Pencerelere ve Barikatlara
Yaklan, S. 34 (K 03), s. 19-20.
Tanaydn, Mert, Toplama Lego Kamp, S. 34 (K 03), s. 26-27.
Tanaydn, Mert, Yapsalc Bir Medya Tarihi: Diderotdan nternete..., S. 31 (Bahar 02), s. 350-351.

107

Taner, Haldun, Nietzsche Diye Biri, S. 25 (K 01), s. 290.


Tankuter, Korkut, 1-20. Saylar Dizini, 335-375.
Tankuter, Korkut, Denemeli Denemesiz zerine Bir Deneme, S. 22
(Bahar 00), s. 297-299.
Tanr, Blent, nsan Haklar, S. 23 (Yaz 00), s. 45-75.
Tanyeri-Erdemir, Tuba, 20 nemli Arkeoloji Kavram, S. 28 (Yaz
01), s. 8-11.
Tanyol, Cahit, Hayata, Edebiyata, Dnceye Dair, (Sylei: Turul Tanyol), S. 35 (Bahar 03), s. 55-99.
Tanyol, Turul, Anarizm ve nternet, S. 30 (K 02), s. 204-210.
Tanyol, Turul, Dostunu Yemek, S. 32 (Yaz 02), s. 196-200.
Tanyol, Turul, Mziksiz Bir Yaam,, S. 30 (K 02), s. 18-19.
Tanzi, Dante, A stnde Zaman, Yaknlk ve Anlam, S. 30 (K
02), s. 217-225.
Tan, Ahmet, Geleneksel Dvme, S. 44-45 (K 06), s. 225-228.
Tayda, Umut, ifreli Harikalar Kumpanyas, S. 50 (Bahar 07),
s. 200-203.
Taylan, Ferhat, Krizdeki Sz, S. 27 (Yaz 01), s. 283-287.
Taylor, Charles, Negatif zgrlk Anlaynn Yanlgs, (ev.: zden Arkan), S. 32 (Yaz 02), s. 254-275.
Taylor, Charles, Ulus-Devlet, Devlet-Ulus ve okkltrclk, (ev.:
Nilgn Uygun), S. 13 (1998), s. 259-266.
Teber, Serol, Homo Sapiensin Kendine Mekn Aray Serveni...,
S. 18 (Bahar 99), s. 250-258.
Teber, Serol, sann 2000. Doumgn Ansna..., S. 24 (Gz 00),
s. 20-21.
Teber, Serol, lmnn 60. Yl Ansna: Sigmund Freudun Aile
Romannndan Kimi Satrbalar, S. 21 (K 99), s. 255-296.
Teoman, Ali, Patolojik Bir Vaka Olarak Meslek Seimi, S. 34 (K
03), s. 158-163.
Tepe, Harun, Gnmz Sorunlar Karsnda Etik, S. 3 (K 95),
s. 156-160.
Terziolu, Derin, Tarihi nsanl Yazmak: Bir Tarih Anlat Tr Olarak
Biyografi ve Osmanl Tarihyazcl, S. 29 (Gz 01), s. 284-296.
Tevfik, Baha, Nietzschede Ahlak Telakkisi, S. 25 (K 01), s. 281
Tex, Meredith, Dnya Kltr Sava, S. 29 (Gz 01), s. 10-13.
Tezcan, Mahmut, Bir iddet Ortam Olarak Okul, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 105-108.
Tezakar, Behice, Bellek Sancs: Havuzbanda ocuk Mevsimi ki
kiye Ayryorum Yaam Seni!.., S. 50 (Bahar 07), s. 156-157.
Thom, Ren, Bilim Kendi Krizleri Araclyla lerler, S. 27 (Yaz
01), s. 144-149.
Thuillier, Jean, Bedenin Krizi, S. 27 (Yaz 01), s. 138-139.
Thys-enocak, Lucienne, Kumkale ve Seddlbahir Osmanl Kaleleri, S. 28 (Yaz 01), s. 274-282.
Tobin, James ve Gustav Ranis, Hatal Fon: IMFnin Yanl ncelikleri, S. 26 (Bahar 01), s. 256-260.
Toner, J. P., Seks ve Bo Zamann Sorunsallamas, (ev.: zden
Arkan), S. 12 (1997), s. 161-178.
Topuolu, Nazif, Amerikan Ryas, S. 24 (Gz 00), s. 202-203.

108

Topuolu, Nazif, Pirelli Takvimleri ok yidir!, S. 22 (Bahar 00),


s. 167-172.
Toprak, Zafer, 1968i Yarglamak ya da 68 Kuana Mersiye, S. 14
(Bahar 98), s. 154-159.
Toprak, Zafer, Tretim rntleri ve Osmanl Maazalar, S. 5
(Yaz 95), s. 25-28.
Toulmin, Stephen June Goodfield, Anlar ve Sylenler, (ev.: Alp
Tmertekin), S. 11 (1997), s. 153-163.
Touraine, Alain, Avrupann Gelecei slam Dnyasyla likisine
Bal, (Sylei: Ula Canda), S. 39 (Bahar 04), s. 269-281.
Touraine, Alain, Olas Bir Solun Portresi, (ev.: Ersel Topraktepe),
S. 34 (K 03), s. 64-68.
Touraine, Alain, zneler ve Aktrler, (Sylei ve ev.: Nazl kten)
S. 14 (Bahar 98), s. 253-266.
Touraine, Alain, ve Ferhat Kentel: Sosyologlar Tarla Kuu Gibidir,
S. 23 (Yaz 00), s. 30-44.
Tnel, Adnan, Sanat Refleksi Happening ve iddet, S. 6-7 (KBahar 96), s. 363-366.
Tufan, Hlya, Kamuoyu Aratrmalarnn Dayanlmaz Hafiflii,
S. 1 (Yaz 94), s. 183-194.
Tufan, Hlya, Tek Frekanstan ki Yayn: Ak ve iddet, S. 6-7 (KBahar 96), s. 299-303.
Tufan, Hlya, Yararl Bir Yant, S. 2 (Gz 94), s. 197-203.
Tuhan, Hlya, Kollektif Bellek ve nsan / Doa likisi, S. 2 (Gz
94), s. 67-71.
Tuna, Numan, Trkiyede Arkeolojik Kltr Miras Ynetimi, S. 28
(Yaz 01), s. 291-296.
Tunaboylu-kiz, Tevfika, Psikanaliz Uygar Adam i midir? , S. 49
(K 06), s. 112-116.
Tunaboylu-kiz, Tevfika, akalar ve Psikanaliz, S. 26 (Bahar 01),
s. 199-203.
Tun, Ayfer, Evcimen airin Evcil iiri, S. 18 (Bahar 99), s. 265266.
Tun, Ayfer, Evlat Olmaktan Hareketle: Annelik, S. 34 (K 03),
s. 176-180.
Tun, Ayfer, Gz Grmeyince, S. 35 (Bahar 03), s. 234-235.
Tun, Ayfer, Titre Gne! Yeryz Ala! nk ehir Fethedildi!,
S. 17 (K 99), s. 253-263.
Tun, M. ekip, Yeni Trk Kadn ve Ruh Mnasebetleri Meselesi,
S. 15 (Yaz 98), s. 287-298.
Tunay, Mete, Bir Tarihinin Tarihesi: Mete Tunayla Sylei,
(Sylei: Ycel Demirel- Aye Erdem), S. 32 (Yaz 02), s. 41-67.
Turam, Emir, TVdeki iddetin ocuklara Etkileri zerine Farkl
Bir Bak, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 391-406.
Turan, Gven, Geldiler... Grdler... Yazdlar..., S. 23 (Yaz 00),
s. 133-138.
Turan, Gven, Kentli Olmak Kenti Tanmak, S. 23 (Yaz 00), s. 251253.
Turan, Gven, Mutfaktaki Kan, S. 37 (Gz 03), s. 239-242.
Turan, Gven, Nerelisiniz?, S. 8 (Yaz 96), s. 5-6.

109

Turan, Gven, Nietzsche ile Atelenen mgelem, S. 25 (K 01),


s. 262-266.
Turan, Gven, Postmodernizm Mzie El Atyor... mu?, S. 13
(1998), s. 317-318.
Turan, Gven, Roman Kentler, S. 8 (Yaz 96), s. 215-217.
Turan, Gven, Yz Yldr Psikanalizle Bir Divanda, S. 9 (Gz 96),
s. 5-7.
Turan, Gven, Salam Kafa Dingin Ruhta m Bulunur?, S. 22 (Bahar 00), s. 293-295.
Turanl, Tufan, Kaptan Georgios ve Gemisi, S. 17 (K 99), s. 226234.
Tusavul, Emine, Resimli Alt Yazl stanbul, S. 35 (Bahar 03),
s. 216-233.
Trkay, Orun, Sknt, S. 30 (K 02), s. 22.
Trkay, Orun, Tencere Kapak: Olmas Gereken syan, S. 26 (Bahar 01), s. 277-280.
Trker, Yldrm, Ecinsel Akn evresinde, S. 4 (Bahar 95), s. 6163.
Trker, Yldrm, iddetle Seviyorum!, S. 6-7 (K-Bahar 96),
s. 319-322.

U
Uur, Aydn ve Erhun Geyisi, Hede Hdler Ne Yerler Ne erlerEki Sozluk zerine, S. 30 (K 02), s. 238-247.
Uur, Aydn, Aydn Kim Deildir?, S. 31 (Bahar 02), s. 134-135.
Ulay, Faruk, lk lmnden Beri Yazdklar kinci lmnden Sonra Ortaya kan Adamn Esrar, S. 2 (Gz 94), s. 157-160.
Underwood, Mick, Kamusal Alan Olarak nternet, (ev.: Mehmet
Kk), S. 30 (K 02), s. 120-142.
Urban, Woldemar, ark Seyahatnamesinden, (ev.: Itr Arda),
S. 35 (Bahar 03), s. 42-54.
Ursinus, Michael, Der Schlechteste Staat: Ahmed Mithad Efendinin
(1844-1913) Bizans Kurumlar Hakknda Grleri, (ev.: Orhan
Bilgin), S. 17 (K 99), s. 361-366.
Ursinus, Michael, Ge Dnem Osmanl Tarih Yazmnda Bizans Tarihi, (ev.: Orhan Bilgin), S. 17 (K 99), s. 352-360.
Uyar, Tomris, Ak ve Sevda zerine eitlemeler, S. 4 (Bahar 95),
s. 71-73.
Uygur, Nermi, Evli, S. 18 (Bahar 99), s. 98-99.
Uygur, Nermi, Felsefenin Yntemi, nyarglar ve Giderilme Dorultular, S. 3 (K 95), s. 97-102.
Uygur, Nermi, Kentler, Kyler, S. 8 (Yaz 96), s. 131-152.
Uygur, Nermi, Krktan nce, Krktan Sonra, S. 18 (Bahar 99),
s. 33-52.
Uygur, Nermi, Kriz Yazs, S. 26 (Bahar 01), s. 21.
Uygur, Nermi, Sevgi, Sevgi, Sevgi, S. 4 (Bahar 95), s. 9-19.
Uygur, Nermi, Spinozayla Amor ntellectualis, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 133-142.

110

Uyumaz, Emine, Anadolu Seluklu a Kronolojisi, S. 29 (Gz


01), s. 169-182.
Uyumaz, Emine, Anadolu Seluklu Sultan I. Alaeddin Keykubad
Dnemine (1220-1237) Bir Bak, S. 29 (Gz 01), s. 121-130.

, Metin, Melez Yaratklarn Dnyas, S. 31 (Bahar 02), s. 15-16.


er, Cumhure, Trk - slam - Osmanl ve Cumhuriyet Dnemi Takvimleri, S. 22 (Bahar 00), s. 117-131.
lken, Hilmi Ziya, Bugnn nsan, S. 14 (Bahar 98), s. 292-298.
nsal, Artun, At ve ntikam: Anadoluda Bitmeyen Kan Davas,
S. 37 (Gz 03), s. 230-238.
nsal, Artun, Argo da, Araba Kullanr, S. 24 (Gz 00), s. 177-180.
nsal, Artun, Aka Dair, S. 4 (Bahar 95), s. 24-28.
nsal, Artun, Galatasaray Olay, S. 24 (Gz 00), s. 25.
nsal, Artun, Geniletilmi Bir iddet Tipolojisi, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 29-36.
nsal, Artun, Her Yanmzdan Bunalm Akyor, S. 27 (Yaz01),
s. 274-281.
nsal, Artun, Saatli Maarif Takvimi: Geleneki, Laik ve Modern,
S. 22 (Bahar 00), s. 153-159.
stnda, Nazan, Ehliletirilmi Yoksulluumuz, Milliletirilmi
Yoksulluumuz: Bir Esenyurt Hikayesi, S. 35 (Bahar 03), s. 126132.
yepazarc, Erol, Bat Emperyalizminin Osmanlya Dnk Oyununun Ad: Dou Sorunu, S. 29 (Gz 01), s. 311-319.

V
Valry, Paul, Zihnin Krizi, (ev.: Esra zdoan), S. 39 (Bahar 04),
s. 100-121.
Van Parijs, Philippe, Herkes in Askeri cret, (ev.: K. A.), S. 38
(K 04), s. 297-312.
Vassaf, Gndz, Benim p Bayramm, S. 43 (Yaz 05), s. 121-128.
Vassaf, Gndz, Ehu, S. 26 (Bahar 01), s. 189-190.
Vassaf, Gndz, Kendi Kentime At, S. 8 (Yaz 96), s. 175-176.
Vassaf, Gndz, Modern Turizmin Ksa Tarihi, S. 12 (1997),
s. 195-199.
Vassaf, Gndz, Otomobilin Ksa Tarihi, S. 24 (Gz 00), s. 107108.
Vassaf, Gndz, Yalann Ksa Tarihi, S. 16 (Gz 98), s. 182-184.
Vatin, Nicolas, Bir Osmanl Trk Yapt Seyahati Niin Anlatrd?, (ev.: Ik Ergden), S. 19 (Yaz 99), s. 161-178.
Vattimo, Gianni, Avrupa Evi, (ev.: Kemal Atakay), S. 37 (Gz 03),
s. 340-344.
Vattimo, Gianni, Demokrasinin Devam in, (ev.: zkan Gzel),
S. 31 (Bahar 02), s. 341-343.

111

Vattimo, Gianni, Kresellik Kart Kpekbalklar, S. 43 (Yaz 05),


s. 9-10.
Veblen, Thorstein, Aka Grlen Serbest Zaman, (evirenler:
Yurdanur Salman- Filiz Aydoan), S. 12 (1997), s. 29-46.
Veenhof, Klaas R., Kani: Anadoluda Bir Asur Kolonisi, S. 28 (Yaz
01), s. 317-332.
Velotti, Stefano, Kendi Kendini Kandran mparator: Edebiyat, Bilisel Bilim ve Simonn Mutlak Bilgisi, (ev.: zden Arkan),
S. 13 (1998), s. 231-234.
Vermorel, Madeleine - Henri, Jungla Yazmalarnn Inda, Freudun Dneminin Psikiyatrisiyle Olan likilerinin Bir Dnemi,
(ev.: smail Yerguz), S. 9 (Gz 96), s. 83-91.
Viereck, George Sylvester, Sigmund Freudla Grme, (ev.: Doan ahiner), S. 9 (Gz 96), s. 61-69.
Villa, Dana R., Postmodernlik ve Kamusal Alan, (ev.: Bahar cal
Dzgren), S. 8 (Yaz 96), s. 259-274.
Virilio, Paul, zel Yaamn Sona Erii, S. 27 (Yaz 01), s. 101-107.
Voss, Stephen, Descartesn Sevgi Kuram, (ev.: Alp Tmertekin
A. zlem zgr), S. 10 (K 97), s. 161-174.
Vryonis, Speros, Bir Dnya Uygarl: Bizans, (ev.: Zarife Biliz),
S. 17 (K 99), s. 37-48.
Vryonis, Speros, Seluklu Gulamlar ve Osmanl Devirmeleri,
S. 29 (Gz 01), s. 93-119.

W
Walter, E.V., Montesquieuden Terristlere iddet Politikalar,
(ev.: pek Babacan), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 279-296.
Waquet, Franoise, Bir Kitap Okudum ve Hayatm Deiti: Klasik
Dnemde Bilginlerin Yaamlar ve Entelektel Dnm, S. 29
(Gz01), s. 244-252.
Warnock, Geoffrey J., Ahlakn Nesnesi, (ev.: zden Arkan), S. 16
(Gz 98), s. 77-78.
Weber, Samuel, Allemal Ist Nicht Immergleich Eletirel Kuram ve
Okuma, (ev.: Ali Kaftan), S. 36 (Yaz 03), s. 142-169.
Weiermair, Peter, ada Sanatta Kan zerine Dnceler, (ev.:
Melishan Devrim), S. 37 (Gz 03), s. 243-249.
Weiler, Joseph, Federalizm ve Anayasaclk: Avrupann Sonderwegi, (ev.: T. K.), S. 39 (Bahar 04), s. 282-300.
Westphal, Kenneth, Hegelin Hukuk Felsefesinin Temel Balam ve
Yaps, (ev.: Doan ahiner), S. 9 (Gz 96), s. 294-316.
Whitebrook, Maureen, Anlat Tarzn Benimsemek: Roman Kuramsal Politikaya Ne Katabilir?, (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 9
(Gz 96), s. 317-329.
Whorf, Benjamin Lee, Amerika Yerlilerinin Bir Evren Modeli,
(ev.: Alp Tmertekin), S. 11 (1997), s. 101-107.
Wild, Helga, Kur(maca) ve Kur(gulamaca), (ev.: Ula BayraktarBediz Ylmaz), S. 13 (1998), s. 235-238.

112

Winner, Langdon, Siberliberter Sylemler ve Cemaatin Baar ans, S. 30 (K 02), s. 144-164.


Wise, M. Steven, Hayvanlarn Tzel eylii, (ev.: Tuncay Birkan),
S. 32 (Yaz 02), s. 90-109.
Wittgenstein, Ludwig, Felsefe Notlarndan Zaman stne , (Derleyip ev.: Doan ahiner), S. 11 (1997), s. 43-57.
Wittgenstein, Ludwig, Kesinlik zerineden, (ev.: Drrin Tun),
S. 33 (Gz 02), s. 284-295.
Wolin, Richard, Jrgen Habermasla Jean-Paul Sartren Miras
zerine Sylei, (ev.: Cem Aka), s. 137-140.
Wood, David, kamet Etmedeki Mesafe, (ev.: Refik Gremen ve
Zeynep Direk), S. 46 (Bahar 06), s. 60-90.
Wright, Lloyd Frank, Biz, 48 Birleik Devlet lgnca Kentlemekteyiz, (ev.: Mehmet H. Doan), S. 18 (Bahar 99), s. 259-264.

Y
Yakupolu, M. Mukadder, Nietzsche ve Batailleda Varolu, Ak ve
lm, S. 4 (Bahar 95), s. 41-45.
Yakupolu, M. Mukadder, Erotizmde iddet ve Ahlak likisi, S. 67 (K-Bahar 96), s. 313-318.
Yaln, Emre, Dlger ve eri: Yahut Bir Buuk Asr Evvel stanbulda Ev Kurmak, S. 18 (Bahar 99), s. 224-241.
Yaln, Murat, plk Yazlar, S. 43 (Yaz 05), s. 130-135.
Yaltkaya, Korkut, Aka Dirimbilimsel Yaklam, S. 4 (Bahar 95),
s. 52-56.
Yates, Frances A., Giordano Bruno: Parise lk Geli, (ev.: Mehmet
H. Doan), S. 50 (Bahar 07), s. 33-46.
Yavuz, Hilmi, Nietzsche ve Bengidn, S. 25 (K 01), s. 143-147.
Yay, Cenk, Afrikann Hermesi, Yeni Dnyann Maymunu, S. 40
(Yaz 04), s. 9-12.
Yazcolu, Sanem, Kriz Olumlu Olabilir mi?, S. 27 (Yaz 01), s.
33-41.
Yener, Aslhan, Kalay retimi Organizasyonu: lk Tun a Anadolusunda Stratejik Endstriler, S. 28 (Yaz 01), s. 333-346.
Yener, Osman, Renkkrleri Adas, S. 37 (Gz 03), s. 356-361.
Yerasimos, Stefanos, Aatan Elmaya: Apokaliptik Bir Temann Soyaac, (ev.: Emel Ergun, Redaksiyon: Elif Gkteke), S. 17 (K
99), s. 291-332.
Ylmaz, Anl, Saysal stanbul, S. 35 (Bahar 03), s. 172-176.
Ylmaz, Hakan, Kamu, Kamu Otoritesi ve Devlet: Habermasn Inda Trkiyeyi Dnmek, S. 15 (Yaz 98), s. 159-169.
Ylmaz, Levent, Franois Hartogla Sylei: Gzyalarndan Tarihin
Douu, S. 29 (Gz 01), s. 191-210,
Ylmaz, Levent, Eletiriyle Yzleen Kronoloji: 17. Yzyl Avrupasnda Saf mandan Bilgi/nan kiliine Gei, S. 3 (K 95),
s. 191-194.

113

Ylmaz, Levent, Eskiler ile Modernler Kavgas ve Yenilik Sorunu,


S. 29 (Gz 01), s. 228-241.
Ylmaz, Levent, Umberto Eco ile Kriz zerine, S. 27 (Yaz 01),
s. 10-31.
Yrkn, Ayda, Saldrganlk ve Ykclk, S. 3 (K 95), s. 161-174.
Ycel, Can, Aydnla Yol Amelesi, (iir), S. 2 (Gz 94), s. 244.
Ycel, Tahsin, Otomobil ve nsanbiimsellik, S. 24 (Gz 00),
s. 151-158.
Ykseker, Deniz, stanbulun Kaytd Ekonomisi, S. 35 (Bahar
03), s. 164-171.

Z
Zagajewski, Adam, Kendini Savunma Sanat: Witold Gombrowiczin Fikirlerle Dellosu, S. 46 (Bahar 06), s. 12-17.
Zarcone, Thierry, Yirminci Yzylda Avrupa ve Osmanl Ezoterizminin Kesiimi: Rudolf von Sebottendorf, S. 46 (Bahar 06),
s. 233-257.
Zeytinolu, Emre, Theodor Adornonun Sanat Tanm ve Protesto,
S. 36 (Yaz 03), s. 244-255.
Zinovyev, Aleksander, nc Dnya Savandan Sonra Dnya,
(ev.: Hlya Tufan), S. 3 (K 95), s. 21-23.
Zizek, Slavoj, Avrupa Merkezcilik in Sol Kanattan Bir Savunma, (ev.: Ali Kaftan), S. 39 (Bahar 04), s. 214-241.
Zizek, Slavoj, Bir Vampirizm Kuram, (ev.: E. Efe akmak), S. 37
(Gz 03), s. 262-274.
Zizek, Slavoj, Kant le Sade: deal ift, (ev.: Ali Kaftan), S. 41-42
(K 05), s. 182-190.
Zizek, Slavoj, lmn Acmasz Ak, (ev.: E. Efe akmak), S. 40
(Yaz 04), s. 70-91.
Zizek, Slavoj, ve Geert Lovink, Sivil Toplum, Fanatizm ve Dijital
Gereklik, S. 24 (Gz 00), s. 42-54.
Zoccatelli, Pier-Luigi, ada Dnyada Ezoterizm ve New Age,
(ev.: Saadet zen), S. 46 (Bahar 06), s. 280-299.
Zola, mile, Suluyorum, (ev.: Turhan Ilgaz), S. 13 (1998), s. 285294.

mzasz Makaleler

Sadaka Datan oannesin Hayrhahl, (ev.: zden Arkan),


S. 17 (K 99), s. 125-126.
1998den 1999a, S. 17 (K 99), s. 5-7.
Aquinolu Tommasonun retilerine Olan lgisinden tr Kydonesin Kaleme Ald Apoloji, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K
99), s. 264-265.
Avrupa Nihilizm, S. 25 (K 01), s. 192-197.

114

Bildiri, (Yn Dergisinden Semeler, Hazrlayan: Enis Batur), S. 2


(Gz 94), s. 207-209.
Bilin Mhendisleri: Bilimsel Ske, (Derleyen: Ercment Ayta),
S. 9 (Gz 96), s. 251-254.
Btn Cepheleriyle Trkiyede Arkeoloji, (Tartma: Gven Arsebk,
Aksel Tibet, Ali Dinol, Gl Pulhan), S. 28 (Yaz 01), s. 117-136.
Byk Politika, S. 25 (K 01), s. 197-205.
Critical Art Ensemble, nternette Terrizm Mitolojisi, (ev.: Tuncay Birkan), S. 34 (K 03), s. 230-235.
Deiiyor Kurallar Dilbilgisi, (ev.: Ali Ova), S. 26 (Bahar 01), s. 17.
Deprem Albm: Kocaeli 1999, (Trk basnndan semeler), S. 20
( Gz99), s. 63-71.
Deprem ve Bilim, (Haz.: Tuncay Taymaz), S. 20 (Gz 99), s. 72-87.
Descartesn Kronolojisi, (ev.: Doan ahiner), S. 10 (K 97),
s. 9-10.
Diderotdan Mektuplar, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 235237.
Eklogadan, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 178.
Entelekteller ve G, (Michel Foucault ve Gilles Deleuze arasnda
bir konuma, ev.: Alper Oysal), S. 8 (Yaz 96), s. 219-226.
Fihrist: , S. 23 (Yaz 00), s. 173-205.
Freuddan Fliesse Mektuplar, (ev.: Mustafa Tzel), S. 9 (Gz 96),
s. 53-59.
Freudun Kronolojisi, S. 9 (Gz 96), s. 11-12.
George Sand ve Musset, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 243245.
Hatralarda Deprem, (Haz.: Mehmet . Alkan), S. 20 (Gz 99),
s. 27-32.
Hayvanlar: Yanl Kardelerimiz, S. 32 (Yaz 02), s. 5-8.
Honor de Balzactan Madam de Bernyye, (ev.: Sema Rifat), S. 4
(Bahar 95), s. 231-232.
stanbul 2003, S. 35 (Bahar 03), s. 5-7.
stanbulda Zemin Durumu, S. 20 (Gz 99), s. 160
Jacques Derrida (1930-2004), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 370-373.
Jacques Derrida Bibliyografyas, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 374-377.
Kemgzl Bilgelik / Oklar: Deyiler ve Deiniler, Nietzsche, S. 25
(K 01), s. 179-190.
Kim Korkar Denis Morandan, S. 24 (Gz 00), s. 14-16.
Kk Arkeoloji Antolojisi, Platon - Raffaello - Rabelais - Rubens Bacon - Pascal - Voltaire - Diderot, (ev.: zkan Gzel), S. 28
(Yaz 01), s. 26-39.
Kydonese, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 333-337.
Kydonesin Cevabndan..., (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99),
s. 338.
Lisztten Marie DAgoultya, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95),
s. 246-247.
Manifesto, S. 49 (K 06), s. 226-227.
Mektup Kutusu, (Claude Simonun ve Kenzaburo Oenin 21 ve 28
Eyll 1995 tarihli Le Monde gazetesinde yaymlanan mektuplamalar, ev.: Olcay Kunal), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 511-516.

115

Mirabeaudan Sophieye, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95),


s. 248-250.
Napolon Bonapartetan Josephinee, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 238-242.
Nietzsche Okumalar, S. 22 (Bahar 00), s. 14.
Nippur Kazs ve Osman Hamdi Bey, (ev.: Gven Turan), S. 28
(Yaz 01), s. 12-13.
Nostradamus: Gdasnn Karanln Seven Adam, (ev.: Filiz zdem), S. 34 (K 03), s. 15-17.
Padiah Huzurunda kence, (Rza Nurun Cemiyet-i Hafiye: Gizli
rgt; bretnm: Mabeynci Fahri Beyin Hatralar, Derleyen: Bekir Stk Baykal; Cemiyet-i Hafiyye kenceleri yahud Bir Sergzeti Hnn, Derleyen: Muhammed Safi adl kitaptan derleme), S.
6-7 (K-Bahar 96), s. 421-427.
Pera Peras Poros: Yabancnn Uzamlatrlmas ve Zamansallatrlmas, (9 Mays 1997 tarihinde stanbulda yaplan toplantnn bildirisi), S. 11 (1997), s. 268-269.
Samanyolu Peesini Ayor, S. 22 (Bahar 00), s. 16.
Semek Yolun Yarsdr, S. 34 (K 03), s. 5-9.
Silajdzi: Bu Sava Hemen Durmal!, S. 30 (K 02), s. 16-18.
Sivil Toplum rgtleri ve evre Kirlilii Deklarasyonu-2, S. 3 (K
95), s. 195-199.
Slavlarn Havarisi Kyrillostan, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K
99), s. 210.
Sosyalist Kltr Dernei-Tzk, S. 2 (Gz 94), s. 217-220.
Spernovann Bakalam, S. 22 (Bahar 00), s. 16.
iddet zerine Bildiri, (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 6-7 (KBahar 96), s. 37-39.
iedeki Sinek mi Alardaki Balk m?, (ev.: Filiz zdem), S. 38
(K 04), s. 14-17.
Tanr, matematik tutarl olduu iin vardr. eytan da bunu kantlayamadmz iin varolmaktadr., S. 23 (Yaz 00), s. 18-19.
Teknolojiye Evet, Ama ne iin?, (ev.: Esra zdoan), S. 32 (Yaz
02), s. 15-16.
Trkede Derrida Bibliyografyas, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 378379.
Trkede Kant, S. 41-42 (K 05), s. 517-518.
Trkede Wittgenstein Bibliyografyas, S. 33 (Gz 02), s. 320.
Trkiyede Psikanalizle lgili Basl Yaynlar (Kitaplar), (Hazrlayan: Tevfika kiz), S. 9 (Gz 96), s. 255-263.
Uluslararas izek Aratrmalar Dergisi, S. 49 (K 06), s. 16.
Voltaireden Mektuplar, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 233234.
webtellekt 1 Nisanda Sanal Ortamda..., S. 26 (Bahar 01), s. 16.
X. Basileiosun Sultan Ahmet Meydannda diri diri yaklmas ve inancndan dnmemesi, (ev. Bilge Umar), S. 17 (K 99), s. 251-252.
Yabanclar Medyada Daha Olumlu Tantlmak stiyor, (ev.: Ali
Ova), S. 26 (Bahar 01), s. 9.
Yaamn Ucundan, (ev.: Aydn Engin), S. 16 (Gz 98), s. 161-171.
Zaman-Atom retisi, S. 25 (K 01), s. 174-178.

116

MAKALELER DZN
13. Yzyln Banda Anadoluda Ticaret, Claude Cahen, S. 29 (Gz
01), s. 132-143.
14 Bagatel: 14 Dipnot, Mehmet Nemutlu, S. 30 (K 02), s. 295308.
15. Yzyln lk Yarsnda Konstantinopoliste Osmanl Tacirleri,
Nevra Necipolu, (ev. Yurdanur Salman, Deniz Hakyemez),
S. 17 (K 99), s. 235-246.
18. Yzyl Osmanl Kenti, Maurice M. Cerasi, (ev.: Kemal Atakay), S. 19 (Yaz 99), s. 201-215.
18. Yzyl ve Deiim, Edhem Eldem, S. 19 (Yaz 99), s. 189-199.
1930 Goethe dl Dolaysyla Frankfurt Goethe Evinde Konuma, Sigmund Freud, (ev.: smail Yerguz), S. 49 (K 06), s. 199205.
1940l ve 1960l Yllarn Snrla Saylabilecek Yerlilik Eksenli Dncesinin 1990l Yllarda Yitip Gitmesinin Nedenleri ya da Trk
Dnce Dnyasnn Nokta-i Nazarndan Sathi Bir Okunuu,
Kurtulu Kayal, S. 21 (K 00), s. 144-165.
1968e Gelirken; Bir Tanklk, Faruk, Birtek, S. 14 (Bahar 98),
s. 170-178
1968i Yarglamak ya da 68 Kuana Mersiye, Zafer Toprak, S. 14
(Bahar 98), s. 154-159.
29 ubatta Doan Bahtszlara Teselli, Georg Christoph Lichtenberg, S. 22 (Bahar 00), s. 173-176.
68den 98e Konutun ve Mimarn Ksa yks, Abdi C. Gzer, S. 18
(Bahar 99), s. 242-249.
90lar Trkiyesinde Kamusal Yzleriyle Aydnlar, Ferhat Kentel,
S. 31 (Bahar 02), s. 269-290.
Acl Bir Hayatn Analizi, Andr Green, (Sylei: Catherine
Clment, ev.: Nazl kten), S. 9 (Gz 96), s. 219-225.
Aka Grlen Serbest Zaman, Thorstein Veblen, (evirenler:
Yurdanur Salman- Filiz Aydoan), S. 12 (1997), s. 29-46.
det Kanamas Tecrbesi: Snrlar ve Ufuklar, Zeynep Direk, S. 37
(Gz 03), s. 250-261.
Adil Sava, Aziz Augustinus, (ev.: en Ser Kaya), S. 14 (Bahar
98), s. 11-16.
Adorno ve Berg, Raymond Guess, (ev.: Blent O. Doan), S. 36
(Yaz 03), s. 281-299.
Adorno ve Tanrnn Ad, David Kaufmann, (ev.: Kemal Atakay),
S. 36 (Yaz 03), s. 170-183.
Adorno ve Yapt, mer Naci Soykan Ferda Keskin Besim F.
Dellalolu, S. 36 (Yaz 03), s. 37-64.
Adorno: Kitle, Melankoli, Felsefe, E. Efe akmak, S. 36 (Yaz 03),
s. 5-9.
Afrikann Hermesi, Yeni Dnyann Maymunu, Cenk Yay, S. 40
(Yaz 04), s. 9-12.
Afrikal Jacques, Jean La Couture, (ev.: Emel Ergun), S. 5 (Yaz
95), s. 269-274.

117

A stnde Zaman, Yaknlk ve Anlam, Dante Tanzi, (ev.:


Mehmet Kk), S. 30 (K 02), s. 217-225.
Aa, Hukuk ve nsan, Mmtaz Soysal, S. 2 (Gz 94), s. 215-216.
Aatan Elmaya: Apokaliptik Bir Temann Soyaac, Stefanos Yerasimos, (ev.: Emel Ergun, Redaksiyon: Elif Gkteke), S. 17 (K 99),
s. 291-332, [bizansn gzyle trkler/osmanlnn gzyle bizans].
At ve ntikam: Anadoluda Bitmeyen Kan Davas, Artun nsal,
S. 37 (Gz 03), s. 230-238.
h Minel-Ak (Akn z Yurdu ve Has Bahesinde Bir Temaa), skender Pala, S. 4 (Bahar 95), s. 81-102.
Ahlakd Anlamda Doruluk ve Yalan zerine, Friedrich Nietzsche, (ev.: Oru Aruoba), S. 16 (Gz 98), s. 55-66.
Ahlakn Nesnesi, Geoffrey J. Warnock, (ev.: zden Arkan), S. 16
(Gz 98), s. 77-78.
Ahmet Hamdi Tanpnarn Zaman Anlay, Erol Krolu, S. 11
(1997), s. 201-222.
Ahmet Mithat Efendiden Salah Birsele Beyolu, (Derleyen: Cem
Aka), S. 5 (Yaz 95), s. 29-47.
Aidiyetin Dnm ve Ayaklar Yerden Kesilen Yerlilik, Mcahit
Bilici, S. 21 (K 00), s. 99-102.
Akla Doru, Cem Say, S. 13 (1998), s. 67-75.
Akln Arkeolojisi Yaplabilir mi? Bilisel Bir Arkeolojiye Doru, Colin Renfrew, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 238-255.
Akln Uykusu, Mario Luzi, (ev.: zkan Gzel), S. 31 (Bahar 02),
s. 340.
Aktarmn Dinamii zerine, Sigmund Freud, (ev.: Mustafa Tzel), S. 9 (Gz 96), s. 21-25.
Alay Balanmaz Bir Gnah Olabilir mi?, Aquinolu Aziz-Tommaso, S. 26 (Bahar 01), s. 115-117.
Alayc Lukianos ya da Eletiri Kamp Deitiriyor, Peter Sloterdijk,
S. 26 (Bahar 01), s. 118-126.
Alayclk, Dourtma Yntemi ve Tarih zerine, Henri Lefebvre,
S. 26 (Bahar 01), s. 133-145.
Alayl aka Bir Tr Hakarettir, Aristoteles, S. 26 (Bahar 01), s. 112113.
Alkla Cumhuriyet Olmaz!, (Akoturum: Cem Aka, Ahmet Aslan,
Krat Bumin, smail Kara, Nkhet Sirman, Mmtaz Soysal, Mete Tunay), S. 15 (Yaz 98), s. 185-231.
Allemal Ist Nicht Immergleich Eletirel Kuram ve Okuma, Samuel Weber, (ev.: Ali Kaftan), S. 36 (Yaz 03), s. 142-169.
Almak Bir Psikanaliz, Roger Dadoun, (ev.: Alp Tmertekin),
S. 9 (Gz 96), s. 227-231.
Alternatif Takvim, A. M. Cell engr - lber Ortayl, S. 22 (Bahar
00), s. 208-220.
Althusseri Okumak, Sinan zbek, S. 5 (Yaz 95), s. 217-222.
Althusser, Murat Belge, S. 13 (1998), s. 311-316.
Altmlardan reneceklerimiz, Audre Lorde, (ev.: Pelin Turgut),
S. 14 (Bahar 98), s. 118-125.
Amerika Yerlilerinin Bir Evren Modeli, Benjamin Lee Whorf,
(ev.: Alp Tmertekin), S. 11 (1997), s. 101-107.

118

Amerikann Kefi ya da Yeniadan Ortaaa Dn, Cemal Bli


Akal, S. 3 (K 95), s. 132-136.
Amerikan Ryas, Nazif Topuolu, S. 24 (Gz 00), s. 202-203.
Amnezi Manifestosu, Nicomedes Araz-Surez, (ev.: eyda ztrk), S. 50 (Bahar 07), s. 249-256.
Ampirik Aratrma Olarak Bilgisayar Bilimi: Semboller ve Arama,
Allen Newell - Herbert A. Simon, S. 13 (1998), s. 43-53.
Anadolu Halk Kltrnde Kna, Bircan Durdu, Aydn Durdu,
S. 44-45 (K 06), s. 235-253.
Anadolu Seluklu a Kronolojisi, Emine Uyumaz, S. 29 (Gz
01), s. 169-182.
Anadolu Seluklu Sultan I. Alaeddin Keykubad Dnemine (12201237) Bir Bak, Emine Uyumaz, S. 29 (Gz 01), s. 121-130.
Anadolu Seluklular ve Antik a, Scott Redford, S. 29 (Gz 01),
s. 48-59.
Anadolu Seluklularnda Devlet Yapsnn ekillenmesi, Mikail
Bayram, S. 29 (Gz 01), s. 61-72.
Anadolu Seluklularnda Serbest Meslekler, Erdoan Meril, S. 29
(Gz 01), s. 145-150.
Anadoluda Seluklu a, S. 29 (Gz 01), s. 5-8.
Anarizm ve nternet, Turul Tanyol, S. 30 (K 02), s. 204-210.
Anayasa Deiiklikleri Hangisi nde? Siyasal Kltr ya da Anayasa, Tarhan Erdem, S. 30 (K 02), s. 312-325.
Anlar ve Sylenler, Stephen Toulmin June Goodfield, (ev.: Alp
Tmertekin), S. 11 (1997), s. 153-163.
Anlarm, Gazi Ahmet Muhtar Paa, (Haz.: E. Nedret li, M. Sabri
Koz), S. 20 (Gz 99), s. 25-26.
Ann Sezgisinden Semeler, Gaston Bachelard, (ev.: Alp Tmertekin), S. 11 (1997), s. 59-63.
Anlamn Bedensellemesi, N. Katherine Hayles, S. 13 (1998),
s. 201-203.
Anlat Tarzn Benimsemek: Roman Kuramsal Politikaya Ne Katabilir?, Maureen Whitebrook, (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 9
(Gz 96), s. 317-329.
Anlayn nndeki Bir Engel Olarak Paradigma Aray, Albert O.
Hirschman, S. 8 (Yaz 96), s. 227-237.
Anna Freudun Analizi, Elisabeth Bruehl-Young, (ev.: Doan ahiner), S. 9 (Gz 96), s. 93-108.
Anstipsikiyatri, Antipsikanaliz, Felix Guattari, (Sylei: Jean-Jacques Brochier, ev.: Aykut Derman), S. 14 (Bahar 98), s. 86-92.
Antik Dnyada zgrlk, Italo Lana, (ev.: Filiz ktem), S. 3 (K
95), s. 117-131.
Anti-Oteritercilik zerine, Rudi Dutschke, (ev.: zden Arkan),
S. 14 (Bahar 98), s. 27-35.
Alors, Qui tes-Vous? Jacques Derrida ve Konukseverlik Sorusu,
Michael Naas, (ev.: Elis Simson), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 236-250.
Apar Topar, Fatih Altnz, S. 16 (Gz 98), s. 207-210.
Aquinolu Tommasonun retilerine Olan lgisinden tr Kydonesin Kaleme Ald Apoloji, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K
99), s. 264-265.

119

Araba Sevdas, lhan Tekeli - Ahmet Kuya, S. 24 (Gz 00), s. 96106.


Argo da, Araba Kullanr, Artun nsal, S. 24 (Gz 00), s. 177-180.
Ari Yunan Kkeni Modelinin Oluturulmasnda Irk, Snf ve Toplumsal Cinayet, Martin Bernal, (ev.: Taner Karako), S. 39 (Bahar 04), s. 192-213.
Aristoteles ve Derridada Dostluk ve Dost Seimi, Sandra Lynch,
S. 34 (K 03), s.101-114.
Aristotelesin Seimi: Prohairesis, Kaan H. kten, S. 34 (K 03),
s. 85-99.
Arkeoloji: Bir Bilimin Katmanlar, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 5-6.
Arkeolojinin Kefi, Alan Schnapp, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 4164.
Artk Devletilik Yetmez, evket Sreyya Aydemir, S. 2 (Gz 94),
s. 229-230.
Arzu, Ak ve Delilik: Bizansllarn Gzyle Cinsel likiler, Angelika E. Laiou, (ev.: Ik Ergden), S. 17 (K 99), s. 179-208.
Arzulayan znenin Temelindeki Yabanc, Bernard Penot, (ev.:
Nusret Polat), S. 49 (K 06), s. 95-111.
Asl fet, Hikmet Birand, S. 2 (Gz 94), s. 11-13.
Asil Gndemimiz; Gndemlerimiz, zzettin nder, S. 34 (K 03),
s. 236-246.
Askerlikte Devrim, Andrew Latham, (ev.: Kemal Atakay), S. 34
(K 03), s. 216-224.
Astrologlarn Dar Gkyz, Hubert Reeves, (Le Nouvel Observateur dergisinden ev.: Hlya Tufan), S. 1 (Yaz 94), s. 216-218.
Aalanma ve Dayanma: Avrupann Washingtona Direnmesi,
Richard Rorty, (ev.: D. M.), S. 37 (Gz 03), s. 350-355.
Ak = ? (Karanlk), Cem Aka, S. 4 (Bahar 95), s. 65-70.
Ak Gelicek Cmle Eksikler Bitermi. Biz Niye Eksiiz Abi?, Grkal Aylan, S. 4 (Bahar 95), s. 37-40.
Ak yidir Bak/Duyumunu Artrr nsann (etin Altanla Sylei),
Ayfer Tun, S. 4 (Bahar 95), s. 20-23.
Ak Klesi, Sevin Okyay, S. 4 (Bahar 95), s. 29-32.
Ak stne, Stendhal, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 251253.
Ak zerine Maraz Bir Deneme Daha, Enis Batur, S. 4 (Bahar 95),
s. 5-8.
Ak zerine Paralar, Georg Simmel, (ev.: Bahadr Glmez), S. 4
(Bahar 95), s. 163-187.
Ak ve Evlilik: oalmann Dnyaps, Niklaus Luhmann, (ev.:
Aye Kran), S. 4 (Bahar 95), s. 217-224.
Ak ve Nefretin Kkenleri, Ian D. Suttie, (ev.: Zeynep Grata),
S. 4 (Bahar 95), s. 57-58.
Ak ve Sava, Denis de Rougemont, (ev.: Tahsin Ycel), S. 4 (Bahar 95), s. 147-162.
Ak ve Sevda zerine eitlemeler, Tomris Uyar, S. 4 (Bahar 95),
s. 71-73.
Akn Halleri: Gvercin Gerdanlndan, bn Hazm, (ev.: Mehmet Kank), S. 4 (Bahar 95), s. 119-123.

120

Aka Dair, Artun nsal, S. 4 (Bahar 95), s. 24-28.


Aka Dirimbilimsel Yaklam, Korkut Yaltkaya, S. 4 (Bahar 95),
s. 52-56.
Akn Aknl Ya da Ortadoulu Bir Erotoman zerine Notlar,
Hulki Aktun, S. 4 (Bahar 95), s. 75-79.
Aknsallk Kavram zerine, Theodor W. Adorno, (ev.: Mine
Haydarolu), S. 41-42 (K 05), s. 56-85.
Akla Ne lgisi Var Bunun?, Adriano Palma, (ev.: Elif zsayar),
S. 13 (1998), s. 219-222.
Atatrkn zledii Trkiyeyi Kurabildik mi? (Akoturum: Doan
Avcolu, Yakup Kadri Karaosmanolu, Cemal Hsn Taray, Sadun Aren, Cevat Dursunolu, Cahit Tanyol, Kemal Tahir, evket
Sreyya Aydemir), S. 2 (Gz 94), s. 223-228.
Atk Aac [Der Abfallbaum]: Leberecht Miggenin Biyolojik Yerleim Kavram, David Haney, (ev.: eyda ztrk), S. 43 (Yaz 05),
s. 190-220.
Atipik Bo Zaman Davranlar, Hilmi brahim, (ev.: Alp Tmertekin), S. 12 (1997), s. 181-189.
Auschwitz Bir Kurum mu?, Uur Kkden, S. 4 (Bahar 95), s. 287293.
Auschwitz Sonrasnda Eitim, Theodor W. Adorno, (ev.: Blent
O. Doan), S. 36 (Yaz 03), s. 236-243.
Avrupa Merkezcilik in Sol Kanattan Bir Savunma, Slavoj Zizek,
(ev.: Ali Kaftan), S. 39 (Bahar 04), s. 214-241.
Avrupa Birlii, Avrupallk ve Avrupa Trkleri: Tireli ve oul Kimlikler, Ayhan Kaya, S. 39 (Bahar 04), s. 324-332.
Avrupa Evi, Gianni Vattimo, (ev.: Kemal Atakay), S. 37 (Gz 03),
s. 340-344.
Avrupa in Yeni Bir Ethos zerine Dnceler, Paul Ricoeur,
(ev.: Mehmet H. Doan), S. 39 (Bahar 04), s. 156-167.
Avrupa nsannn Radikal Yaam Krizinin Bir fadesi Olarak Bilimlerin Krizi, Edmund Husserl, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 158173.
Avrupa nsanlnn Krizi ve Felsefe, Edmund Husserl, (ev.: Aya
Sabuncuolu), S. 39 (Bahar 04), s. 51-81.
Avrupa Kltrnn Birlii, T. S. Eliot, (ev.: Mine Haydarolu),
S. 39 (Bahar 04), s. 123-135.
Avrupa Nihilizm, Nietzsche, S. 25 (K 01), s. 192-197.
Avrupa Topluluu Neden Anayasal Bir ereveye Gereksinim Duyuyor?, Jrgen Habermas, S. 26 (Bahar 01), s. 69-84.
Avrupa Uyandnda, Peter Sloterdijk, (ev.: Kaan H. kten), S. 39
(Bahar 04), s. 168-191.
Avrupa ve tekileri, Fredric Jameson, (ev.: Sla Okur), S. 39 (Bahar 04), s. 242-255.
Avrupa ve Sava, Max Scheler, (ev.: Nebil Reyhani), S. 39 (Bahar
04), s. 83-99.
Avrupa: Pimanlk ve Bitkinlik, Pascal Bruckner, (ev.: dil Eser),
S. 39 (Bahar 04), s. 256-267.
Avrupann Gelecei slam Dnyasyla likisine Bal, Alain Touraine, (Sylei: Ula Canda), S. 39 (Bahar 04), s. 269-281.

121

Avrupann Niin Bir Anayasaya Gereksinmesi Var?, Jrgen Habermas, (ev.: Kemal Atakay), S. 39 (Bahar 04), s. 302-322.
Avrupann Yeniden Douu, Jrgen Habermas Jacques Derrida,
(ev.: Dilman Muradolu), S. 37 (Gz 03), s. 333-339.
Avrupaya Neler Oluyor?, Andrea Boltho, (ev.: T. K.), S. 39 (Bahar
04), s. 333-354.
Avrupay Salladk ngiltereyi Sarsacaz: Futbol, Milliyetilik ve
iddet, Erol Mutlu, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 367-377.
Avrupal Kbrs, Faruk Snmezolu Erdal Gven Ertan Oktay
Cokun Krca, S. 35 (Bahar 03), s. 244-258.
Avrupamerkezcilikten Sonra Tarih Var m? Kreselcilik, Smrgecilik - Sonras ve Tarihin nkr, Arif Dirlik, (ev.: Kenan Erel),
S. 15 (Yaz 98), s. 251-274.
Ayasofyay Yapanlar Hem Mhendislii Biliyorlard Hem de Malzemeyi, Ahmet akmak, (Sylei: Aye Erdem), S. 20 (Gz 99),
s. 156-159.
Aydn Kim Deildir?, Aydn Uur, S. 31 (Bahar 02), s. 134-135.
Aydnla Yol Amelesi (iir), Can Ycel, S. 2 (Gz 94), s. 244.
Aydnlar, Entelekteller ve Mminler, Ahmet Arslan, S. 31 (Bahar
02), s. 201-213.
Aygn Takvimleri, Emin Nedret li, S. 22 (Bahar 00), s. 160-166.
Aylakla vg, Bertrand Russell, (ev.: Alp Tmertekin), S. 12
(1997), s. 61-71.
Ayna Ayna, Syle Bana..., mer Madra, S. 31 (Bahar 02), s. 182189.
Aynaya Dikiz!, Orhan Cem etin, S. 24 (Gz 00), s. 204-209.
Ayrcinsiyetilik, Yanl Tannma ve Kapitalizm, Nancy Fraser,
(ev.: Elif zsayar), S. 16 (Gz 1998), s. 302-313.
Aziz Antoniusun Batan karlmas: Bir Kt Alkanlk Olarak nternet, Armaan Ekici, S. 30 (K 02), s. 227-235.
Aztek Takvimi: Bulank Gnler, Enis Batur, S. 22 (Bahar 00),
s. 112-116.
Balara Kar Giriilen Saldr, Wilfried R. Bion, (ev.: Alp Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 125-135.
Bakrkyde Divan, Dilek zer, S. 49 (K 06), s. 193-198.
Balkanlar: Metaforlarn arpt Bir Sava Alan, Hasine en,
S. 38 (K 04), s. 258-273.
Bar Dnemi Kayplar: Savaa Katlmayanlarn iddet eren Davranlarnda Savan Etkisi, Dane Archer - Rosemary Gartner,
(ev.: Aysun Babacan), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 237-251.
Bar Kafesinden, Enis Batur, S. 3 (K 95), s. 5-6.
Bar Kltr m? Yoksa Bar in Kltr m?, Bozkurt Gven,
(ev.: Selahattin zpalabyklar), S. 3 (K 95), s. 25-28.
Bar stne Hapishane Notlar, Haluk Gerger, S. 3 (K 95), s. 5963.
Bar: Bir Uygarlk Sorunu, Uur Kkden, S. 3 (K 95), s. 29-33.
Balang, Edmund Husserl, (ev.: Ali Nalbant), S. 10 (K 97),
s. 131-134.
Bataille: Tarih, Egemenlik ve p, Zeynep Direk, S. 43 (Yaz 05),
s. 171-179.

122

Bat Cumhuriyetilii ve ark Hkmdar, Patricia Springborg,


(ev.: zden Arkan), S. 15 (Yaz 98), s. 69-93.
Bat Ezoterizmi ve Dinler Bilimi, Antoine Faivre Karen-Claire
Voss, (ev.: Mehmet H. Doan), S. 46 (Bahar 06), s. 143-167.
Batclkla Tutuculuk Arasnda Sol Aydnlar, Oya Baydar, S. 31
(Bahar 02), s. 250-257.
Batda Yalnzln Hikayesi, Shreverdi, (ev.: A. Sait Aykut), S. 38
(K 04), s. 21-28.
Bat-Dou, Eski-Yeni Sorunlar zerinde Dnceler, Pertev Naili
Boratav, S. 39 (Bahar 04), s. 375-382.
Batl Kim, Batl Nerede, Medar Atc, S. 3 (K 95), s. 103-110.
Batl Kimliin Oluturulmasnda tekinin Sergilenmesi: nsanat
Bahesi ve Urad Deiimler, Catherine Pinguet, S. 44-45 (K
06), s. 73-103.
Baudelairein Les Chats iiri, Roman Jakobson, Claude LviStrauss, (ev.: K. A.), S. 38 (K 04), s. 190-208.
Bayhandan Sonra Starlk Messesesi, Levent entrk, S. 39 (Bahar 04), s. 10-11.
Baz eyler Gsterilemez, Claude Lanzmann, (Sylei: Enis Batur),
S. 39 (Bahar 04), s. 28-49.
Beceriksizlikler slamc Muhalefetin ine Yarad, Christophen
Lockwood, S. 20 (Gz 99), s. 360-361.
Bedelsiz Modernleme, hsan Bilgin, S. 20 (Gz 99), s. 354-357.
Beden in Baka Bir Yer ve Baka Bir Zaman, Maryse Pervanchon, S. 24 (Gz 00), s. 141-150.
Beden, Maurice Merleau-Ponty, (ev.: Ik Ergden), S. 18 (Bahar
99) s. 128-134.
Bedenden Ayr Var Olma Yetisi, Richard Rorty, (ev.: Doan ahiner), S. 10 (K 97), s. 187-197.
Bedenin Krizi, Jean Thuillier, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 138-139.
Bedenin Teni, Gn Teni, Zeynep Sayn, S. 44-45 (K 06), s. 155161.
Bedenle Dnme Konusunda Descartes, Amlie Oksenberg Rorty,
(ev.: Doan ahiner), S. 10 (K 97), s. 199-212.
Bedensel Sv Karmlarnn Mahiyetine Dair, bn Sina, S. 37 (Gz
03), s. 22-25.
Beeni, Ycelik ve Deha: Doa ve Sanat Estetii, Eva Schaper,
(ev.: Ali Kaftan), S. 41-42 (K 05), s. 154-179.
Bellein Kaynaklar, Jeffrey Andrew Barash, (ev.: eyda ztrk),
S. 50 (Bahar 07), s. 11-22.
Bellek Sancs: Havuzbanda ocuk Mevsimi ki kiye Ayryorum
Yaam Seni!.., Behice Tezakar, S. 50 (Bahar 07), s. 156-157.
Bellek Tiyatrosu, Eilean Greenhill-Hooper, (ev.. Begm Kovulmaz), S. 50 (Bahar 07), s. 235-241.
Bellek stne Dnmek, Cengiz ala, S. 50 (Bahar 07), s. 217232.
Bellek ve Yabanc in Sorumluluk: Etik iyi yaam Fikri in Ksa
Bir Giri, Nusret Polat, S. 50 (Bahar 07), s. 77-86.
Bellek, Tarih, Unutu, Jean Blain, (Sylei: Paul Ricoeur, ev.: Orun Trkay), S. 50 (Bahar 07), s. 141-155.

123

Ben ktidar stiyorum, Yaln Kk, (Sylei: Enis Batur), S. 31


(Bahar 02), s. 69-93.
Beni lm Gibideki Hatrlama, Zaman ve zne Katmanlar, Filiz
zdem, S. 50 (Bahar 07), s. 105-110.
Benim p Bayramm, Gndz Vassaf, S. 43 (Yaz 05), s. 121-128.
Benim Derdim Bilinmeyen eyleri zmek, Asaf S. Akat - Sencer
Divitiolu, S. 26 (Bahar 01) s. 49-68.
Benlik zerine, bn Miskeveyh, (ev.: A. Sait Aykut), S. 49 (K
06), s. 19-30.
Benlikte Sava ve Bar, Stk M. Erin, S. 3 (K 95), s. 65-69.
Bergama ve 10 Yllk Direni Hareketi, (ev.: Pelin Turgut), Petra
Holzer, S. 15 (Yaz 98), s. 275-286.
Be Ak Kadnndan, Ihara Saikaku, (ev.: Esin Talu elikkan),
S. 4 (Bahar 95), s. 130-138.
Be Dakika Delikanl Olmann Dayanlmaz Skcl, Kk skender, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 297-298.
Bildiri (Yn Dergisinden Semeler, Hazrlayan: Enis Batur), S. 2
(Gz 94), s. 207-209.
Bilge Karasu ile lm, Ragp Ege, S. 5 (Yaz 95), s. 203-210.
Bilgi Otobannda Nihilizim: Gnmz anda Anonimlik Karsnda Ballk Hubert L. Dreyfus, (ev.: Ece Gamze Atc), S. 30
(K 02), s. 100-118.
Bilgisayarlar Dnebilir mi?, John Searle, (ev.: Liz Amado),
S. 13 (1998), s. 57-65.
Bilgisizliinin oku, Edward Said, (ev.: Aykut Derman), S. 30
(K 02), s. 57-63.
Bilim Kendi Krizleri Araclyla lerler, Ren Thom, (ev.: ule
Demirkol), S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 144-149.
Bilim ve Kriz zerine Notlar, Max Horkheimer, S. 27 (Yaz 01: zel
Say), s. 151-156.
Bilim, Bilgi ve Kuku, Arda Denkel, S. 11 (1997), s. 249-260.
Bilimde Yalana Yer Var m?, Grol Irzk, S. 16 (Gz 98), s. 198-206.
Bilimsel Kukudan Bilimden Kukuya Doru, Ulus S. Baker, S. 67 (K-Bahar 96 ), s. 123-132.
Bilin Mhendisleri: Bilimsel Ske, (Derleyen: Ercment Ayta),
S. 9 (Gz 96), s. 251-254.
Bilisel Laf- Gzaf, Robert Pogue Harrison, (ev.: zden Arkan),
S. 13 (1998), s. 195-198.
Bir Anaristin Ecel Sonucu lm ya da Bir rnek Lider!, lker
okun, S. 40 (Yaz 04), s. 13-14.
Bir Aydnn Namusunu Muhafaza Etmesi Son Derece Gtr, Cemil Meri, (Sylei: Safa Mrsel Haluk mamolu), S. 32 (Yaz
02), s. 291-313.
Bir Berduun topyas: Yce Akide ekeri Dalar, Anonim, (ev.:
Blent Somay), S. 12 (1997), s. 9-10.
Bir Cumartesi Gn Haramidere Carrefourda, nsal Oskay, S. 35
(Bahar 03), s. 152-157.
Bir adalama / adalaamama Projesi: Bir Deneme, Faruk
Birtek, S. 15 (Yaz 98), s. 170-184.
Bir ocuun Hayatn Kurtarrken Baka Hayatlar Kaybettiimi

124

Dnmenin Dayanlmaz Basks ile Yaamay renmek, Nasuh Mahruki, S. 20 (Gz 99), s. 278-283.
Bir Dnya Uygarl: Bizans, Speros Vryonis, (ev.: Zarife Biliz),
S. 17 (K 99), s. 37-48.
Bir Giri: Adorno Yz Yanda, Besim F. Dellalolu, S. 36 (Yaz 03),
s. 13-36.
Bir Gn rendik ki, Richterin Skntlar Varm..., Kzm Ergin,
(Sylei: Tuncay Taymaz Vedat orlu), S. 20 (Gz 99), s. 115123.
Bir Kez Daha: Kuram ve Praksis Arasndaki liki, Jrgen Habermas, (ev.: lknur Aka), S. 16 (Gz 98), s. 255-264.
Bir Kitap Okudum ve Hayatm Deiti: Klasik Dnemde Bilginlerin
Yaamlar ve Entelektel Dnm, Franoise Waquet, S. 29
(Gz01), s. 244-252.
Bir Metni Farkl Dikilerinden Skmek, Varol Akman, (ev.: zden
Arkan), S. 13 (1998), s. 177-181.
Bir Modern a Pratii Olarak Terr, mer Lainer, S. 6-7 (KBahar 96), s. 257-260.
Bir Molekln Hatralar, Gilles Deleuze Flix Guattari, (ev.:
Kerem Eksen), S. 32 (Yaz 02), s. 164 -171.
Bir Okurundan Cogitoya Teekkrler, Rait ava, S. 50 (Bahar
07), s. 5-6.
Bir Olgu Olarak Trkiyede iddet, Ahmet Eken, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 407-410.
Bir Osmanl Trk Yapt Seyehati Niin Anlatrd?, Nicolas Vatin, (ev.: Ik Ergden), S. 19 (Yaz 99), s. 161-178.
Bir nsz in 52 Aforizma, Jacques Derrida, (ev.: Ik Ergden),
S. 18 (Bahar 99), s. 88-97.
Bir Paradigma Sorunu Olarak p, Galip sen, S. 43 (Yaz 05),
s. 137-154.
Bir Semenin Tokad, Nanni Moretti, (ev.: Aykut Derman), S. 31
(Bahar 02), s. 335-337.
Bir iddet Kayna Olarak Komuluk likileri, Jan Philipp Reemtsma, (ev.: pek Seyalolu), S. 44-45 (K 06), s. 254-274.
Bir iddet Ortam Olarak Okul, Mahmut Tezcan, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 105-108.
Bir Tarihinin Tarihesi: Mete Tunayla Sylei, Mete Tunay,
(Sylei: Ycel Demirel- Aye Erdem), S. 32 (Yaz 02), s. 41-67.
Bir Tketim Kuram zerine, Jean Baudrillard, (ev.: Osman Olcay Kunal), S. 5 (Yaz 95), s. 89-102.
Bir Ura Olarak Eletirel Teori, Jane Flax, (ev.: Fatmagl Berktay), S. 10 (K 97), s. 308-324.
Bir Ura Olarak Yalan: Felsefe Asndan Yalana Bak, Arda Denkel - Itr Beyazyrek, S. 16 (Gz 98), s. 185-196.
Bir Uygarlk Bunalm, Edgar Morin, (Sylei: Jean-Jacques Brochier, ev.: Aykut Derman), S. 14 (Bahar 98), s. 102-117.
Bir Uzak Ktada Deienler / Deimeyenler, Murat Belge, S. 1
(Yaz 94), s. 195-212.
Bir Vampirizm Kuram, Slavoj Zizek, (ev.: E. Efe akmak), S. 37
(Gz 03), s. 262-274.

125

Bir Yap(/m-) Boz(um) Denemesi, Georges Perec Selahattin zpalabyklar, S. 18 (Bahar 99), s. 176-177.
Bireysel Hak, Toplumsal Grev ve Kanlmaz Durum Olarak Yalan, Cem Aka, S. 16 (Gz 98), s. 230-235.
Biz Erken Seimi Neden Yaptk!, Seyfettin Grsel, S. 18 (Bahar
99), s. 271-278.
Biz yi Orta Snf Liberal nsanlar Olarak Karlarmz Dvmyoruz, Terry Eagleton, (Sylei: Murat Belge, ev.: Selim Gksu),
S. 18 (Bahar 99), s. 7-15
Biz Nerede Hata Yaptk?, (Akoturum: Ceyda Aka, Grhan Ertr,
Mesut nen, mer Madra, Behi Ak, Aydn Engin, Cem Aydn,
Orhan Bursal, Murat Belge), S. 20 (Gz 99), s. 291-336.
Biz, 48 Birleik Devlet lgnca Kentlemekteyiz, Lloyd Frank
Wright, (ev.: Mehmet H. Doan), S. 18 (Bahar 99), s. 259-264.
Bizans mparatoru ve Hiyerarik Dnya Dzeni, Georg Ostrogorsky, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 51-67.
Bizans Manastr Sistemine Giri, Alice Talbot -Mary, (ev.: zden
Arkan), S. 17 (K 99), s. 161-176.
Bizans artyor, Orhan Duru, S. 17 (K 99), s. 367-373, [bizans:
nasl okundu neden okunmad?].
Bizans Toplumunda Okuryazarlk zerine Bir Kez Daha Dnmek, Robert Browning, (ev.: Aysun Babacan), S. 17 (K 99),
s. 211-225.
Bizansn Miras zerine Tartma, (Akoturum: Doan Kuban,
Aykut Kksal, Ayla dekan, Uur Tanyeli, Stefanos Yerasimos),
S. 17 (K 99), s. 374-394.
Bizim Gibi Vampirler: Gotik Dsellik ve Srplar, Tomislav Longinovi, (ev.: K. A.), S. 38 (K 04), s. 274-296.
Bizim Liberallerimiz, dris Kkmer, S. 2 (Gz 94), s. 248-250.
Bizim Toplumlarmz Souyor, Claude Lvi-Strauss, S. 26 (Bahar
01),s. 30-48.
Bo Durmann Stresi ya da Trk Geyik-Zeni, Ayhan Akman, S. 12
(1997), s. 217-222.
Bo Evler Kime Ait?, Ettore Sottsass, (ev.: Ik Ergden), S. 18
(Bahar 99), s. 113-115.
Bo Zaman zerine Semeler, Karl Marx, (ngilizceden ev.: Alp
Tmertekin), S. 12 (1997), s. 23-28.
Bu Ne Sevgi Ah, Bu Ne Izdrap, Ali Esad Gksel, S. 2 (Gz 94),
s. 85-88.
Bu Yeterli Deil: Derridada Hayvanlar Sorunu, Leonard Lawlor,
S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 186-212.
Bugn Nasl Bir Evrenselcilikten Sz Edilebilir? , tienne Balibar,
(ev.: Orun Trkay), S. 49 (K 06), s. 31-55.
Bugn Psikanalizi Tartmak, Talat Parman, S. 49 (K 06), s. 6773.
Bugnn nsan, Hilmi Ziya lken, S. 14 (Bahar 98), s. 292-298.
Buhranl Bir Serven: Osmanl-Trk Modernlemesi, Tamer Erdoan, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 252-256.
Bunalm Yaamnn Aydnlk Yz, Medar Atc, S. 27 (Yaz 01:
zel Say), s. 125-135.

126

Burnunu Dar karmak, Beppe Sebaste, Stefania Scateni,


(ev.: Aykut Derman), S. 31 (Bahar 02), s. 332-334.
Btn Cepheleriyle Trkiye)de Arkeoloji, (Tartma: Gven Arsebk - Aksel Tibet - Ali Dinol - Gl Pulhan), S. 28 (Yaz 01: zel
Say), s. 117-136.
Btn lkelerin Kozmlopolitleri Biraz Daha aba!, Jacques Derrida, S. 21 (K 00), s. 48-62.
Byk Bozulma, Francis Fukuyama, S. 22 (Bahar 00), s. 33-61.
Byk Hayal Krkl, Joseph Stiglitz, (Sylei: Hasan Ersel), S. 34
(K 03), s. 248-251.
Byk Politika, Nietzsche, S. 25 (K 01), s. 197-205.
Byron ve Romantiklik, E. Efe akmak, S. 38 (K 04), s. 98-108.
Chz, Selibi ve bn Hazm: Klasik Arap Edebiyatnda Ten ve Ten
Sevgisi, A. Sait Aykut, S. 44-45 (K 06), s. 183-208.
Can ekimenin Dja Vus, Murat Mente, S. 34 (K 03), s. 134138.
Catullusun iirlerinden Yansyan akalama rnekleri, idem
Drken S. 26 (Bahar 01), s. 126-131.
Celladn lm, Roger Caillois, (ev.: Kaan Yazcolu - Olcay Kunal), S. 9 (Gz 96), s. 265-275.
Cimri ve p Arasndaki Gl liki zerine, Eb Osman Chz,
(ev.: A. Sait Aykut), S. 43 (Yaz 05), s. 22-28.
Cinsiyet Engelli akalar, Necla Akgke, S. 26 (Bahar 01), s. 162167.
Cogito ve nemi, Peter Markie, (ev.: Alp Tmertekin), S. 10 (K
97), s. 213-237.
Cogitonun Avrupas, E. Efe akmak, S. 39 (Bahar 04), s. 5-7.
Columbia: Bahar syan zerine Notlar, Mark Rudd, (ev.: zden
Arkan), S. 14 (Bahar 98), s. 51-68.
Conan Doyle: Siyah Beyaz Soruturma, Sophie Schmit, (ev.:
eyda ztrk), S. 46 (Bahar 06), s. 330-336.
Cokunluk Timsahlar..., Giles Foden, (ev.: Haluk Menemenciolu), S. 5 (Yaz 95), s. 107-113.
Cumhuriyet Fikri ve Vatandalk: Fransz Deneyimi (1840-1945),
Yves Dloye, (ev.: Esra Atuk), S. 15 (Yaz 98), s. 95-113.
Cumhuriyetilik: zgrlk, z-Ynetim ve Aktif Yurtta, David Held,
(ev.: Hande Paker, Hayrullah Doan), S. 15 (Yaz 98), s. 37-67.
Cumhuriyetin Durumu, Vclav Havel, (ev.: en Ser Kaya), S. 14
(Bahar 98), s. 281-291.
Cyril Mango ile Bizans, Tarih ve Kltr zerine Sylei, zlem Solok, S. 17 (K 99), s. 402-416.
ada Dnyada Ezoterizm ve New Age, Pier-Luigi Zoccatelli,
(ev.: Saadet zen), S. 46 (Bahar 06), s. 280-299.
ada Kentauros, Mehmet Ergven, S. 24 (Gz 00), s. 133-138.
ada Sanatta Kan zerine Dnceler, Peter Weiermair, (ev.:
Melishan Devrim), S. 37 (Gz 03), s. 243-249.
ada Toplumda iddet ve Mafia Sular, Sulhi Dnmezer, S. 6-7
(K-Bahar 96), s. 215-220.
alar Boyunca nemini Yitirmemi Bir ar: Kendini Bil!, Medar Atc, S. 10 (K 97), s. 325-334.

127

alma, Baban Gibi, Kle Olma, Aleddin enel, S. 12 (1997),


s. 89-92.
almak Hastalk mdr?, Halis Komili, S. 12 (1997), s. 79-81.
ekirdek Avrupa: Avrupa Kimlii zerine Dnceler, Adolf
Muschg, (ev. D. M.), S. 37 (Gz 03), s. 345-349.
ekirge Bir topya Tablosu izerek Tm Muammalar zer, Bernard Suits, (ev.: Sha Sertabibolu), S. 12 (1997), s. 121-131.
enesini Ama Gelenei, Pierre Bourdieu, Gnder Grass, S. 22
(Bahar 00), s. 24-32.
eperlerin Merkeze Dahil Edilmesi (2) / Smrgelerde Kent Planlamas, Anthony D. King, (ev.: Yurdanur Salman), S. 8 (Yaz 96),
s. 193-209.
erilerden Grkemli Emporyumlara, Robert Hendrickson, (ev.:
Nevzat Erkmen), S. 5 (Yaz 95), s. 7-20.
er-p, E. Efe akmak, S. 43 (Yaz 05), s. 5-6.
evrenin mgesi, Kevin Lynch, (ev.: lknur zdemir), S. 8 (Yaz
96), s. 153-161.
kmazlar inde Bir Ik: Ordu, lhami Soysal, S. 2 (Gz 94),
s. 231-232.
ocuk Mahkemeleri, Ali Fuad Gedik, S. 16 (Gz 98), s. 273-278.
ocuk Psikanalizi Tarihi zerine, Bella Habip, S. 9 (Gz 96),
s. 181-191.
oulcu Bir Ak Belgesi, brahim Hakk Efendi (Erzurumlu), (Aktaran: Gndz Aknc), S. 4 (Bahar 95), s. 114-117.
ken Gn Altnda: Kyameti evrecilik ve Doann retimi,
Cindi Katz, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 68-75.
p Nereye Gider?, Blent Somay, S. 43 (Yaz 05), s. 162-169.
p Yaamlar, Zeliha Burtek, S. 43 (Yaz 05), s. 244-261.
p Kpek: Efsane mi, Gerek mi?, Catherine Pinguet, (ev.:
Saadet zen), S. 43 (Yaz 05), s. 222-242.
plk Yazlar, Murat Yaln, S. 43 (Yaz 05), s. 130-135.
zmlemeci Srete Kltre Yabanc Sylenceler, Murat Kemalolu, S. 9 (Gz 96), s. 205-210.
Daha Fazla Ik, zzettin nder, S. 20 (Gz 99), s. 347-348.
Dante ve Lirik iir Gelenei, Kemal Atakay, S. 38 (K 04), s. 74-83.
Defter erhi, Tanl Bora, S. 31 (Bahar 02), s. 259-267.
Deien Dnyada Siyaset Kuram ve Siyasal yelik, eyla Benhabib, (ev.: Blent O. Doan), S. 37 (Gz 03), s. 53-83.
Deime, Kreselleme ve Sosyalizm, Sadun Aren, S. 31 (Bahar
02), s. 59-67.
De-mobil-zasyon, Enis Batur, S. 24 (Gz 00), s. 181-182.
Demokrasi Kavram zerine Hayli Speklatif Bir rdeleme, Alain
Badiou, (ev.: Blent Doan), S. 43 (Yaz 05), s. 29-40.
Demokrasi Korkusu, Yaar Kemal, S. 2 (Gz 94), s. 236-237.
Demokrasi Uzam m, Yeni Ayrmclk m? Pek Keyifli Siber-Direniiler , Serge Halimi, S. 24 (Gz 00), s. 247-252.
Demokrasinin Beii Spermarket mi?, Can Kozanolu, S. 5 (Yaz
95), s. 21-23.
Demokrasinin Devam in, Gianni Vattimo, (ev.: zkan Gzel),
S. 31 (Bahar 02), s. 341-343.

128

Demokratik Komu: Genileyen Avrupada nsan Haklar Politikas, Marc-Olivier Padis, (ev.: pek Seyalolu), S. 44-45 (K 06),
s. 296-304.
Demokratlk: Postmodern Dnemin Yerlileri, Etyen Mahupyan,
S. 21 (K 00), s. 179-185.
Denizotobs, Samih Rifat, S. 35 (Bahar 03), s. 212-215.
Deprem Albm: Erzincan 1939, Selahattin Giz, S. 20 (Gz 99),
s. 60-62.
Deprem Albm: Kocaeli Gz 99, (Trk basnndan semeler),
S. 20 ( Gz99), s. 63-71.
Deprem Fonunda Bir Milyon Lira Vard, (Akoturum: Ayfer Tun,
zzettin nder, Veysi Sevi, Hasan Ersel), S. 20 (Gz 99), s. 196-214.
Deprem Konusu Trkiyedeki Akademik Ortamlarda Her Zaman lgi ekmitir, Mustafa Aktar, (Sylei: Vedat orlu), S. 20 (Gz
99), s. 88-92.
Deprem Travmasna Devrimci Bir Ruhla, Seferberlik Mantyla
Yaklamak Lazm, (Akoturum: Cem Aka, Reha Bayar, Gliz
Elal, Bella Habip, Erin Kimmet, Gkhan Oral, Yank Yazgan),
S. 20 (Gz 99), s. 225-249.
Deprem Trkleri Dine aryor, Scott Peterson, S. 20 (Gz 99),
s. 357-359.
Deprem ve Bilim, (Haz.: Tuncay Taymaz), S. 20 (Gz 99), s. 72-87.
Deprem ve Medya: ki Trkiyenin Tescili, smet Berkan, S. 20
(Gz 99), s. 338-339.
Deprem ve Medya, smet Berkan, S. 20 (Gz 99), s. 337-338.
Deprem: Kriz, Bellek, Tarih, Masahiro Ogino, S. 27 (Yaz 01: zel
Say), s. 196-212.
Depreme Dayankl lke, Nuray Mert, S. 20 (Gz 99), s. 193-195.
Depremin Sosyal ve Siyasal Etkileri, (Akoturum: Ayfer Tun, Doan Kuban, Aykut Kksal, Bakr alar, hsan Bilgin, Ergin Cinmen, Nasuh Mahruki), S. 20 (Gz 99), s. 172-192.
Depremsel Barbarlklar, Doan Kuban, S. 20 (Gz 99), s. 161-171.
Der Schlechteste Staat: Ahmed Mithad Efendinin (1844-1913) Bizans Kurumlar Hakknda Grleri, Michael Ursinus, (ev.: Orhan Bilgin), S. 17 (K 99), s. 361-366.
Derinletike Batyor, Can Dndar, S. 20 (Gz 99), s. 340-341.
Derkenar, Enis Batur, S. 22 (Bahar 00), s. 208-220.
Derkenar, Enis Batur, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 10-29.
Derrida Etiinde eliki, Aknlk ve znellik, Barry Stocker, (ev.:
zge Ejder), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 334-349.
Derrida Nietzsche ve Sevim Burak / Birka emsiye stne, Zafer
Aracagk, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 350-358.
Derrida ve Sorumluluk Olarak Avrupa Fikri, Zeynep Direk, S. 4748 (Yaz-Gz 06), s. 213-222.
Derrida ve Sz Edimleri Kuram, R. Levent Aysever, S. 47-48 (YazGz 06), s. 287-333.
Derrida: z ve Yolculuk, Ahmet Soysal, S. 47-48 (Yaz-Gz 06),
s. 251-255.
Derridayla Yaam Yeniden Dnrken, eyda ztrk, S. 47-48
(Yaz-Gz 06), s. 5-6.

129

Descartes Felsefesinin Kabul Edilmesi, Nicholas Jolley, (ev.: Doan ahiner), S. 10 (K 97), s. 253-272.
Descartes Felsefesinin Ufuklar ve Snrlar, Mustafa Armaan,
S. 10 (K 97), s. 105-118.
Descartes Gerekten Modern an ncs mdr?, Nejat Bozkurt, S. 10 (K 97), s. 119-130.
Descartes ve Skolastisizm: Descartesn Dncesinin Anlksal Arka
Plan, Roger Ariew, (ev.: Alp Tmertekin), S. 10 (K 97), s. 41-62.
Descartes: Felsefi Bir Devrim mi?, Jean-Marie Beyssade, (ev.: Tlin Bumin), S. 10 (K 97), s. 63-81.
Descartesn Kronolojisi, (ev.: Doan ahiner), S. 10 (K 97),
s. 9-10.
Descartesn Sevgi Kuram, Stephen Voss, (ev.: Alp Tmertekin
A. zlem zgr), S. 10 (K 97), s. 161-174.
Descartesn Yaam ve Felsefesinin Gelimesi, Genevive LewisRodis, (ev.: Alp Tmertekin), S. 10 (K 97), s. 17-40.
Descartes, Friedrich Georg Wilhelm Hegel, (ev.: Doan ahiner),
S. 10 (K 97), s. 135-149.
Devletin Ad Yok - Bir Amblemin Okunmas, Christoph K. Neumann, S. 19 (Yaz 99), s. 269-283.
Devrim Dnda Devrim, Eybolu, Ercan, S. 14 (Bahar 98), s. 179191.
Diderotdan Mektuplar, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 235237.
Dil Kirlenmesi: Trkede Yabanc Szcklerin Kullanm, Mustafa
akr, S. 2 (Gz 94), s. 93-98.
Dinini Seen Adam: Hain Haluk, Vatansz Haluk, mit Bayazolu,
S. 34 (K 03), s. 208-214.
Dinler ve Laiklik, Niyazi ktem, S. 1 (Yaz 94), s. 31-47.
Diyalektik l Noktada: Orwell, Benjamin ve iirin Glkleri, R.
K. Meiners, (ev.: Yurdanur Salman), S. 5 (Yaz 95), s. 275-292.
Doa Sorunlar (Naturales Quaestiones) VI. Kitap: Deprem, Lucius Annaeus Seneca, (ev.: idem Drken), S. 20 (Gz 99),
s. 11-19
Doabilim Yazlar (Semeler), Johann Wolfgang Goethe, S. 21
(K 00), s. 7-20.
Doru Olmadn Biliyorum Ama yle Hatrlyorum, Mnir Gle,
S. 50 (Bahar 07), s. 23-30.
Doruya, yiye ve Gzele, Teo Grnberg, (Sylei: David Grnberg), S. 40 (Yaz 04), s. 38-50.
Doruyu Sylemekten Kast Nedir?, Dietrich Bonhoeffer, (ev.:
zden Arkan), S. 16 (Gz 98), s. 73-76.
Dou Avrupa / Devlet Merkezcilikten nsan Merkezli Piyasa Ekonomisine..., Tark Demirkan, S. 5 (Yaz 95), s. 65-69.
Dou Ortaanda Zaman Kavram, Glnihal Kken, S. 11 (1997),
s. 181-190.
Doktor Bey, Birahanemiz yileecek mi?, Enis Kstepen, S. 35 (Bahar 03), s. 197-202.
Dostunu Yemek, Turul Tanyol, S. 32 (Yaz 02), s. 196-200.
Drt Bir Yandan ve Tm Uluslar Tarafndan Kovulan Barn Ya-

130

knmas, Desiderius Erasmus, (ev.: Hlya Tufan), S. 3 (K 95),


s. 7-11.
Duvara Girmek, Filiz Peksen, S. 39 (Bahar 04), s. 14-15.
Dlger ve eri: Yahut Bir Buuk Asr Evvel stanbulda Ev Kurmak, Yaln, Emre, S. 18 (Bahar 99), s. 224-241.
Dnya Bir Byk Maaza, Enis Batur, S. 5 (Yaz 95), s. 5-6.
Dnya Durursa Takvimler de Durur mu?, Cem Aka, S. 22 (Bahar
00), s. 221-225.
Dnyalar Arasnda, Edward Said, (ev.: Senem Saner), S. 15 (Yaz
98), s. 299-311.
Dnyann Byk Yenilgisine Kar, John Berger, S. 24 (Gz 00),
s. 235-239.
Dnyann Bys, Cem Aka, S. 10 (K 97), s. 335-337.
Dnyaya Yabanc, Marcus Aurelius, S. 23 (Yaz 00), s. 106-107.
Dncelerimi letmenizi Rica Ediyorum, Michael Rosen, (ev.:
Bahar cal Dzgren), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 486-490.
Dnmeye Almak, Ahmet Cemal, S. 1 (Yaz 94), s. 5-9.
Ecce Homo (te nsan), Konrad Lorenz, (ev.: Mustafa Tzel),
S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 65-77.
Edal veli 68 Gzeli, Perihan Maden, S. 14 (Bahar 98), s. 199200
Edebiyat Eletirisi: Bilisel Bir Yaklam, Herbert A. Simon, (ev.:
Alp Tmertekin), S. 13 (1998), s. 145-175.
Edebiyat Sosyolojisi ncelemeleri: A. Yntem stne, mer Naci
Soykan, S. 3 (K 95), s. 175-176.
Edebiyat Sosyolojisi ncelemeleri: B. Uygulamalar: Araba Sevdas,
ehnaz Dlen, S. 3 (K 95), s. 177-181.
Edebiyat Sosyolojisi ncelemeleri: B. Uygulamalar: Bereketli Topraklar zerinde, Aylin Dikmen, S. 3 (K 95), s. 182-186.
Edebiyat Sosyolojisi ncelemeleri: B. Uygulamalar: Bir Gn Tek Bana, alayan Kovanlkaya, S. 3 (K 95), s. 187-190.
Edebiyat ve Bilim, Aldous Huxley, (ev.: Tuncay Birkan), S. 31
(Bahar 02), s. 292-310.
Edebiyat ve Harp, Erich Auerbach, S. 23 (Yaz 00), s. 219-230.
Edmund Husserl ve Fenomenoloji, Joseph J. Kockelmans, (ev.: K.
H. kten), S. 50 (Bahar 07), s. 111-140.
Efendi / Kle likisi Asndan iddet ve Grnmleri zerine,
nsal Oskay, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 185-195.
Eitim Davamz 15 Yl Sonra da zlm Olmayacak, Nihad
Erim, S. 2 (Gz 94), s. 221-222.
Eitim ve arlatanlk, Hseyin Batuhan, S. 1 (Yaz 94), s. 227-238.
Elenceli Felsefe, Glnihal Kken, S. 12 (1997), s. 93-106.
Ehliletirilmi Yoksulluumuz, Milliletirilmi Yoksulluumuz: Bir
Esenyurt Hikayesi, Nazan stnda, S. 35 (Bahar 03), s. 126132.
Eklogadan, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 178.
Eki Kum Szlk Kitab, Mert Tanaydn, S. 30 (K 02), s. 255-256.
Eletirel Kuramn Bugn, Alex Demirovi, (Sylei: Asl Omdan),
S. 40 (Yaz 04), s. 51-69.
Eletiriyle Yzleen Kronoloji: 17. Yzyl Avrupasnda Saf man-

131

dan Bilgi/nan kiliine Gei, Levent Ylmaz, S. 3 (K 95),


s. 191-194.
Emmanuel Levinas zerine, Ahmet Soysal, S. 4 (Bahar 95), s. 298299.
Emperyal Bir Ak iiri: Hrrem Sultana Gazel, Muhibb (Kanuni
Sultan Sleyman), S. 4 (Bahar 95), s. 113.
Enflasyona Gidiyoruz!, Doan Avcolu, S. 2 (Gz 94), s. 245.
Entelektel Kavram zerine, Hseyin Batuhan, S. 31 (Bahar 02),
s. 94-101.
Entelekteller ve Aydnlar, Ouz Demiralp, S. 31 (Bahar 02),
s. 121-132.
Entelekteller ve Eylem, Selahattin Hilav, S. 31 (Bahar 02), s. 103106.
Entelekteller ve G, (Michel Foucault ve Gilles Deleuze arasnda
bir konuma, ev.: Alper Oysal), S. 8 (Yaz 96), s. 219-226.
Entelekteller ve Tarih, Cornelius, (ev.: Hyla Tufan), S. 3 (K
95), s. 150-155.
Entelekteller, Modernite ve Postmodernite, Haldun Glalp, S.31
(Bahar 02), s. 215-225.
enko,

Entelektellerinin Gzyle Bizansn k, Ihor Sevc


(ev.:
zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 266-290.
Enternasyonalizmden Milliyetilie: 1930-1940larn Sovyet Arkeolojisinin Unutulmu Sayfalar, Victor A. Shnirelman, S. 28
(Yaz01), s. 198-223.
Epistulae Morales [Ahlak Mektuplar] 10,83, Seneca (ev.: idem
Drken), S. 31 (Bahar 02), s. 28-33.
Ergder Yolda: Bir Portre Denemesi, Merve Erol, S. 4 (Bahar 95),
s. 327-328.
Ergder Yolda Kurtarmaktan Vazgetiler, mit Bayazolu, S. 4
(Bahar 95), s. 329-331.
Erken Dnem Yapay Zek ahsiyetleriyle Renkli Diyaloglar, Gven Gzeldere - Stefano Franchi, (ev.: Elif zsayar), S. 13
(1998), s. 117-128.
Erksan Sinemasnda Akn Tutku Olarak Tezahr, Mehmet Atak,
S. 4 (Bahar 95), s. 271-277.
Erotizmde iddet ve Ahlak likisi, Mukadder M. Yakupolu, S. 67 (K-Bahar 96), s. 313-318.
Eski Dilde Yeni Felsefe: Arap Harfli Trke Kant almalar,
mer Mahir Alper, S. 41-42 (K 05), s. 510-516.
Eski Trklerde lm, Yaar oruhlu, S. 40 (Yaz 04), s. 244-268.
Eskiler ile Modernler Kavgas ve Yenilik Sorunu, Levent Ylmaz,
S. 29 (Gz 01), s. 228-241.
Ecinsel Akn evresinde, Yldrm Trker, S. 4 (Bahar 95), s. 6163.
Ehu, Gndz Vassaf, S. 26 (Bahar 01), s. 189-190.
Eik Hep Baka Yerdir, Levent entrk, S. 38 (K 04), s. 242-249.
Etik ve Sonsuz: Yz, Emmanuel Levinas, (ev.: Ahmet Soysal),
S. 4 (Bahar 95), s. 300-302.
Ev inden Kazanm, Adrian Forty, (ev.: Yurdanur Salman), S. 5
(Yaz 95), s. 125-135.

132

Ev Kadnlarnn Tembellik Hakk, Perihan Maden, S. 12 (1997),


s. 223-225.
Ev stne Felsefece Bir Deneme, mer Naci Soykan, S. 18 (Bahar
99), s. 100-112.
Evcimen airin Evcil iiri, Ayfer Tun, S. 18 (Bahar 99), s. 265266.
Evlat Olmaktan Hareketle: Annelik, Ayfer Tun, S. 34 (K 03),
s. 176-180.
Evli Evine, Kyl Kyne..., mer Madra, S. 18 (Bahar 99), s. 268270.
Evli, Nermi Uygur, S. 18 (Bahar 99), s. 98-99.
Evrende Gelecee likin Belirsizliin nsanolu in Yaratt Olaslklar ya da Kader ile Kadere Kar kan rade, Bahar cal
Dzgren, S. 11 (1997), s. 109-125.
Ezoterizm in, E. Efe akmak, S. 46 (Bahar 06), s. 5-6.
Ezoterizme Genel Bir Giri, Refik Algan, S. 46 (Bahar 06), s. 127141.
Fakirler ve retileri, dris ah, S. 46 (Bahar 06), s. 169-184.
Falanster Mimarisi, Charles Fourier, (ev.: Tahsin Ycel), S. 18
(Bahar 99), s. 137-143, [ oda bir salon].
Faizmi Kullanmak..., Robert O. Paxton, (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 12 (1997), s. 243-254.
Fay Hattnn ortlusu, Trker Alkan, S. 20 (Gz 99), s. 344-345.
Federalizm ve Anayasaclk: Avrupann Sonderwegi, Joseph Weiler, (ev.: T. K.), S. 39 (Bahar 04), s. 282-300.
Felaket, smail Hekimolu, S. 20 (Gz 99), s. 341-342.
Felsefe ocuk Oyunca Olmal, kr Argn, S. 4 (Bahar 95),
s. 294-297.
Felsefe Akna Felsefe, Jonathan Ree, (ev.: Bahar cal Dzgren),
S. 10 (K 97), s. 301-307.
Felsefe Notlarndan Zaman stne , Ludwig Wittgenstein, (Derleyip ev.: Doan ahiner), S. 11 (1997), s. 43-57.
Felsefe ve stanbul niversitesinde Felsefe Tedrisat, Ernst von Aster, S. 23 (Yaz 00), s. 206-218.
Felsefe ve Kadn: Zor Bir liki, Fatmagl Berktay, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 448-456.
Felsefe ve lm Kltrleri: Heidegger, Levinas ve Derrida, Robert
Bernasconi, (ev.: Emrah Efe akmak ), S. 40 (Yaz 04), s. 177-190.
Felsefe ve Tefelsf / Trkiyede Felsefenin Dili NiinYok?, smail
Kara, S. 19 (Yaz 99), s. 284-311.
Felsefenin Yntemi, nyarglar ve Giderilme Dorultular, Nermi
Uygur, S. 3 (K 95), s. 97-102.
Felsef Hads, Henry Bergson, S. 21 (K 00), s. 321-327.
Fener Patrii ile Sylei, Bartolomeo I (Dimitrios Arkondonis), (Le
Monde gazetesinden ev.: Turhan Ilgaz), S. 1 (Yaz 94), s. 149-153.
Fetiizm ve deoloji: Gstergebilimsel zmleme, Jean Baudrillard, (ev.: Necmettin Sevil), S. 5 (Yaz 95), s. 115-124.
Fictio Legis Neminem Laedit - Doru mu? Yalan m?, tar B. Gzaydn, S. 16 (Gz 98), s. 211-215.
Fihrist, S. 23 (Yaz 00), s. 173-205.

133

Fikir Konformizmine Veda: Yerliyim, Yerlisin, Yerli!, Ahmet Turan


Alkan, S. 21 (K 00), s. 89-98.
Fotorafn Gerei, Samih Rifat, S. 16 (Gz 98), s. 179-181.
Foucaultda iddet ve ktidar, Ferda Keskin, S. 6-7 (K-Bahar 96),
s. 117-122.
Foucault, Ferda Keskin, S. 14 (Bahar 98), s. 299-305.
Franois Hartog ile Sylei: Gzyalarndan Tarihin Douu, (Levent Ylmaz), S. 29 (Gz 01), s. 191-210,
Fransz Devrimi Takvimi, Ahmet Kuya, S. 22 (Bahar 00), s. 202207.
Fredric Jameson ile Sylei, Tl Akbal - Gven Gzeldere - Ferda
Keskin, (ev.: Yurdanur Salman), S. 15 (Yaz 98), s. 233-249.
Freud: Arkeolog, Lydia Flem, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 84-104.
Freuddan Fliesse Mektuplar, (ev.: Mustafa Tzel), S. 9 (Gz 96),
s. 53-59.
Freudun Amerikas (1906-1960), Elisabeth Roudinesco (ev.: Alp
Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 245-250.
Freudun Kronolojisi, S. 9 (Gz 96), s. 11-12.
Freudun Viyanas, Viyanann Freudu ve Bir Trk, nan Atlgan,
S. 49 (K 06), s. 213-225.
Freudcu znenin cad ve Ergenlik, Bernard Penot, (ev.: zgr
Ukan), S. 9 (Gz 96), s. 147-153.
Friedrich II ve Mslman Kltr, Francesco Gabrieli, (ev.: smail Yerguz), S. 4 (Bahar 95), s. 310-319.
Fuzuli Takntlar: Dlemin Anda Bir Sarn Kadn, Mnir Gle,
S. 21 (K 00), s. 309-315.
Galaya Mektuplar, Paul Eluard, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar
95), s. 255-267.
Gandinin Seimi: Gerek Hindistan, Olas Hindistan, Feroz Ahmad, (ev.: Blent Oral Doan), S. 34 (K 03), s. 77-84.
Gazetelerin Basma ve Satma Yar, lhami Soysal, S. 2 (Gz 94),
s. 240-241.
Gazzali, Descartes ve Cogito, Glnihal Kken, S. 10 (K 97),
s. 151-154.
Gecikmiliin Kendisi Olarak Adorno, Edward W. Said, (ev.: Kemal Atakay), S. 36 (Yaz 03), s. 300-319.
Ge Dnem Osmanl Tarih Yazmnda Bizans Tarihi, Michael Ursinus, (ev.: Orhan Bilgin), S. 17 (K 99), s. 352-360.
Geen Yln Savalar 17 Sava ve Milyonlarca l, Ragp Duran,
S. 3 (K 95), s. 35-42.
Geldiler... Grdler... Yazdlar..., Gven Turan, S. 23 (Yaz 00),
s. 133-138.
Gelecei Yeniden Yazmak: 1970li Yllarn Feminizminde topyac
tki, Angelika Bammer, (ev.: Yurdanur Salman), S. 14 (Bahar
98), s. 131-146.
Gelecein Sanatta Gen Kalmas, nay Szer, S. 12 (1997), s. 276280.
Gelecekte nsanlara ok Gzel Grneceiz, Derya Bengi,, S. 14
(Bahar 98), s. 226-233
Geleneksel Dvme, Ahmet Tan, S. 44-45 (K 06), s. 225-228.

134

Gen Fotorafszlar Ne Dnyorlar?, Muzaffer Erdost, S. 2 (Gz


94), s. 261-263.
Gen Gilbert Maazasnn Gizemi, Uur Kkden, S. 5 (Yaz 95),
s. 81-87.
Genelevler ve Fuhu Meselesi, Ali Rza ndemir,, S. 16 (Gz 98),
s. 279-284.
Geniletilmi Bir iddet Tipolojisi, Artun nsal, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 29-36.
George Sand ve Musset, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 243245.
Georges Dumzil, Bilge Karasu, (Forum dergisinden), S. 31 (Bahar
02), s. 23-25.
Georgicon (iftilik Sanat), Publius Vergilius Maro, S. 24 (Gz
00), s. 32-33.
Grard Nerval, Miras Yoksunu air, Julia Kristeva, (ev.: K. A.),
S. 38 (K 04), s. 209-233.
Gerein lne Hogeldiniz II. Ksm, Blent Somay, (ev.: pek
Seyalolu), S. 44-45 (K 06), s. 63-72.
Gerein Maskeleri, Mehmet Ergven, S. 16 (Gz 98), s. 86-92.
Gerek Bilge Yabancdr, Shem-Tob Ibn Falaquera, S. 23 (Yaz 00),
s. 111-112.
Gerek Sanallk Kltr, Manuel Castells, (ev.: Kemal Atakay),
S. 30 (K 02), s. 212-215.
Gerek Tutulmas: Gerek Bir aka m?, Cem Mumcu, S. 26 (Bahar 01), s. 156-161.
Gerekleri Ortaya karacak Kurgulara htiyacmz Var, John
Rajchman, (Sylei: Mine Haydarolu), S. 31 (Bahar 02), s. 191199.
Gidiat, H. D. [Hilda Doolittle], (Freudun hastas Amerikal air
Hilda Doolittlen gncesinden, ev.: Aysun Babacan), S. 9 (Gz
96), s. 71-82.
Gilles Deleuze, Ragp Ege, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 457-460.
Giordano Bruno: Parise lk Geli, (ev.: Mehmet H. Doan), S. 50
(Bahar 07), s. 33-46.
Giri, Zeynep Direk, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 9-15.
Grtlaklarn ktidar, Sla Okur, S. 39 (Bahar 04), s. 9-10.
Gitmek mi G, Kalmak m?, Eyp zveren, S. 34 (K 03), s. 147153.
Golding ve Dostoyevskide iddetin eriksel ve Yntemsel levi,
Engin Kl, (ev.: Fsun Eliolu), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 327340.
Goncann zerindeki iy Damlas: Taocu Yaklamla iddet, Cem
en, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 379-384.
Gkyznde ki Gkkua Grdm, Murat Kemalolu, S. 12
(1997), s. 201-211.
Grnmeyen Kent, Lewis Mumford, (ev.: M. H. Doan), S. 8 (Yaz
96), s. 169-173.
Grn Kurtarmak Niye? Metafizik Deneyim ve Etiin Olabilirlii, J. M. Bernstein, (ev.: Kemal Atakay), S. 36 (Yaz 03), s. 201235.

135

Gsteriden Birletirici Kentlemeye: Sitasyonisit Kuramn Yeniden Deerlendirilmesi, Bradley J., Macdonald, (ev.: Rita Urgan), S. 14 (Bahar 98), s. 201-225
Gz Grmeyince, Ayfer Tun, S. 35 (Bahar 03), s. 234-235.
Gz nnde Olmak, Gizlenmek: Bir Altn Kural zerine, E. Efe
akmak, S. 34 (K 03), s. 188-194.
Gzden Geirilen Faydaclk, Roy Forbes Harrod, (ev.: zden Arkan), S. 16 (Gz 98), s. 67-72.
Gzlerim Gzlerimde, Mnir Gle, S. 23 (Yaz 00), s. 243-249.
Gramer Olarak Felsefe, Newton Garver, (ev.: Fatma Canpolat),
S. 33 (Gz 02), s. 106-130.
Gnah zerine Tartma, Georges Bataille, (ev.: Selahattin Hilav), S. 1 (Yaz 94), s. 155-182.
Gncel Bir Kant Dnmnn Temel Perspektifi Olarak Aknsal
Pragmatik Dnm, Karl-Otto Apel, (ev.: ebnem Sunar),
S. 41-42 (K 05), s. 434-475.
Gndem Maddeleri, Douglass C. North, S. 22 (Bahar 00), s. 62-65.
Gnlk Gazetemiz- nternet Demokrasi in Gerekten Bir Nimet
mi?, Cass R.Sunstein, (ev.: Cem Soydemir), S. 30 (K 02),
s. 176-188.
Gnmz Sorunlar Karsnda Etik, Harun Tepe, S. 3 (K 95),
s. 156-160.
Habermas, zerklik ve Kiinin Kimlii, Maeve Cooke, (ev.: Alp
Tmertekin), S. 12 (1997), s. 255-275.
Hafza, Tarih, Unutma, Paul Ricoeur ile Sylei- Zeynep Direk,
S. 30 (K 02), s. 28-37.
Hagakure Nasl Okunmal?, Yukio Mishima, (ev.: Hlya Tufan),
S. 2 (Gz 94), s. 146-149.
Hakikat zerine, Francis Bacon,, (ev.: zden Arkan), S. 16 (Gz
98), s. 44-46.
Hl 68 Kua Var m?, Erturul Krk,, S. 14 (Bahar 98),
s. 160-169.
Halil nalck ile Osmanl-slam Arkeolojisi zerine, Gl Pulhan,
S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 257-272.
Halnn Altna Sprlen p, Ertan Keskinsoy, S. 43 (Yaz 05),
s. 156-160.
Halkla Birlikte Bir ada Kent Sylemi zerine, Doan Kuban,
S. 35 (Bahar 03), s. 142-151.
Hangi Akla Veda?, mer Naci Soykan, S. 6-7 (K-Bahar 96),
s. 441-447.
Hannah Arendtin letiimsel Erk Kavram, Jrgen Habermas,
(ev.: Zeynep alayan), S. 5 (Yaz 95), s. 257-268.
Harp ve Sulh zerine Yazlar, Sabiha Sertel, S. 3 (K 95), s. 79-83.
Hars Buhras Etrafnda, Kprlzade Mehmed Fuad, S. 27 (Yaz
01: zel Say), s. 269-272.
Hatal Fon: IMFnin Yanl ncelikleri, James Tobin - Gustav Ranis, S. 26 (Bahar 01), s. 256-260.
Hatralarda Deprem, (Haz.: Mehmet . Alkan), S. 20 (Gz 99),
s. 27-32.
Hayalet Diyalektii: Elence ve nan Dnyasnda Hayalet Fotoraf-

136

lar, Clment Chment, (ev.: eyda ztrk), S. 46 (Bahar 06),


s. 300-318.
Hayata, Edebiyata, Dnceye Dair, Cahit Tanyol, (Sylei: Turul
Tanyol), S. 35 (Bahar 03), s. 55-99.
Hayat Depremin Yasalarna Gre Kurmak Gerekir, (Akoturum:
Vedat orlu, Esen Arpat, Mustafa Aktar, Tuncay Taymaz), S. 20
(Gz 99), s. 124-143.
Hayatmn Notlar, smet nn, S. 29 (Gz 01), s. 297-306.
Hayvan Haklar Mcadelesi, Tom Regan, (ev.: Kemal Atakay),
S. 32 (Yaz 02), s. 172-187.
Hayvan Topluluklar, Georges-Louis Leclerc Buffon, (ev.: Ersel
Topraktepe), S. 32 (Yaz 02), s. 34-39.
Hayvan: Kimin Kurban?, Nazl kten, S. 32 (Yaz 02), s. 132-139.
Hayvanlar: Yanl Kardelerimiz, S. 32 (Yaz 02), s. 5-8.
Hayvanlarn Otomat Olduu Varsaym zerine, Thomas Henry
Huxley, (ev.: Yurdanur Salman), S. 13 (1998), s. 11-15.
Hayvanlarn Tzel eylii, Steven M. Wise, (ev.: Tuncay Birkan),
S. 32 (Yaz 02), s. 90-109.
Haz lkesini Doru Kavrayabilmek Asndan Zaman Kavramnn
nemi, Ata Devrim, S. 50 (Bahar 07), s. 204-216.
Hazr Giyimde Patlama, Didier Grumbach, (ev.: Necmettin Sevil),
S. 5 (Yaz 95), s. 163-173.
Hede Hdler Ne Yerler Ne erler-Eki Sozluk zerine, Aydn
Uur - Erhun Geyisi, S. 30 (K 02), s. 238-247.
Hegel ve Marxta Zaman ve Zamansallk, W. Mays, (ev.: Alp Tmertekin), S. 11 (1997), s. 65-81.
Hegelin Hukuk Felsefesinin Temel Balam ve Yaps, Kenneth
Westphal, (ev.: Doan ahiner), S. 9 (Gz 96), s. 294-316.
Heidegger Entelektel miydi?, Turhan Ilgaz, S. 31 (Bahar 02),
s. 108-119.
Heideggerin Varlk ve Zamandaki lm zmlemesi, Kaan H.
kten, S. 40 (Yaz 04), s. 122-155.
Hepimizi Kurtlar Yiyecek, E. Efe akmak, S. 40 (Yaz 04), s. 5-6.
Her Adm At Bir Tarih, Leman Karaosmanolu, (Sylei: Ece Aydodu - Ali Cengizkan), S. 2 (Gz 94), s. 186-191.
Her On Yl Bir 68!, Doan zgden, S. 14 (Bahar 98), s. 192-198.
Her Yanmzdan Bunalm Akyor, Artun nsal, S. 27 (Yaz 01: zel
Say), s. 274-281.
Herkes in Askeri cret, Philippe Van Parijs, (ev.: K. A.), S. 38
(K 04), s. 297-312.
Herkes Kendi Mays 68ini Yaad, Aydn Engin, S. 14 (Bahar 98),
s. 147-153.
Herkesin Osmanls Kendine, Ahmet Turan Alkan, S. 19 (Yaz 99),
s. 225-231, [Osmanl Devletine bak].
Herkesin Depremi Kendine mi?, Artun nsal, S. 20 (Gz 99), s.
284-288.
Hermeneutik ve iir Sanat, Doan zlem, S. 38 (K 04), s. 117-150.
Hi Yok, Orhan Duru, S. 5 (Yaz 95), s. 200-202.
Hilyetl-Ebdl: Ruh Aydnlanmann nkoullar, bn Arab,
(ev.: A. Sait Aykut), S. 46 (Bahar 06), s. 23-32.

137

Hindular ve Yabanclar, Brn, S. 23 (Yaz 00), s. 108-110.


Homo Sapiensin Kendine Mekn Aray Serveni..., Serol Teber,
S. 18 (Bahar 99), s. 250-258.
Honor de Balzactan Madam de Bernyye (ev.: Sema Rifat), S. 4
(Bahar 95), s. 231-232.
Huzurdaki Huzursuzluk, Filiz zdem, S. 39 (Bahar 04), s. 15-16.
Hmanizm Tartmalar, Ahmet Oktay, S. 31 (Bahar 02), s. 227-248.
bn Battuta Seyahatnamesi, A.Sait Aykut, S. 35 (Bahar 03), s. 24-41.
eriden Biri: Ekonomik Kriz Srasnda rendiklerim, Joseph
Stiglitz, S. 26 (Bahar 01), s. 227-236.
sel Zaman Bilinci, Edmund Husserl, (ev.: Doan ahiner), S. 11
(1997), s. 17-28.
deal Osmanl Yok, (Akoturum: lber Ortayl, Mehmet Gen, Ekrem In, Cornell Fleischer, Mete Tunay, Hilmi Yavuz, Nuray
Mert), S. 19 (Yaz 99), s. 232-258.
deal Ev Aranyor!, Ela Kael, S. 18 (Bahar 99), s. 160-175.
ftar adrlar, Ekrem In, S. 35 (Bahar 03), s. 133-135.
kamet Etmedeki Mesafe, David Wood, (ev.: Refik Gremen ve
Zeynep Direk), S. 46 (Bahar 06), s. 60-90.
ki Bat, Samuel Huntington Anthony Giddens, (ev.: Nusret Polat), S. 40 (Yaz 04), s. 16-19.
ki Cihn resinde, Cemal Kafadar, (ev.: Ruen Sezer), S. 19 (Yaz
99), s. 41-61.
ki zgrlk Kavram, saiah Berlin, (ev.: Mehmet Saygl Enis
Okay), S. 32 (Yaz 02), s. 202-253.
ki Yznc lm Yldnmnde: Immanuel Kant ve Kantlk,
(Akoturum: Karl- Otto Apel, Manfred Baum, Paul Guyer, Kaan
H. kten, E. Efe akmak, ev.: Kaan H. kten), S. 41-42 (K 05),
s. 477-508.
ki Yzyl Sonrasndan Geriye Bakn Kazanmlaryla Kantn Ebedi Bar desi, (ev.: Ayegl akal), Jrgen Habermas, S. 41-42
(K 05), s. 381-417.
konografik Tarih Anlatsnn Gereklilii, Levent entrk, S. 39
(Bahar 04), s. 11-14.
lk lmnden Beri Yazdklar kinci lmnden Sonra Ortaya kan Adamn Esrar, Faruk Ulay, S. 2 (Gz 94), s. 157-160.
mge Okumak in kma, Enis Batur, S. 35 (Bahar 03), s. 236238.
mknsz Batailledan mknsz Documentsa, Michel Leiris, (ev.:
smail Yerguz), S. 5 (Yaz 95), s. 293-298.
MKB ve stanbulun Gen/Deien Yz, Emre Aklin, S. 35 (Bahar
03), s. 158-163.
Immanuel Kant ve Irak Sava, Roger Scruton, (ev.: Gl Ateolu), S. 39 (Bahar 04), s. 355-358.
mparatorluk Bakiyesi Erken Kreselleir, Zeki Cokun, S. 23 (Yaz
00), s. 155-172.
mparatorluk Makineleri / Kutlama Makineleri: Fen Bilimleri ve Beeri Bilimlerde Bellek mparatorluu, Kathleen Biddick, (ev.:
zden Arkan), S. 13 (1998), s. 183-187.
mparatorun Nitelikleri, Caesareal Eusebios, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 49-50.

138

nsan Bilimlerinde Psikanalizin Yeri, Louis Althusser, (ev.: smail


Yerguz), S. 49 (K 06), s. 117-143.
nsan Dmanlarndan Nasl Yarar Salar, Plutarkhos, (ev.: Elif
Gkteke), S. 16 (Gz 98), s. 9-21.
nsan Haklar, Blent Tanr, S. 23 (Yaz 00), s. 45-75.
nsan Hatrlar..., Mehmet etinta, S. 50 (Bahar 07), s. 31.
nsan Teni Mezbahadr, Kk skender, S. 12 (1997), s. 213-215.
nsan ve evre, Bedia Akarsu, S. 2 (Gz 94), s. 27-34.
nsana Dn: Bat Tarihinde Deiim ve Aydnlanmalar, Donald
Kelley, S. 29 (Gz 01), s. 212-226.
nsanlk Tarihi Belki de Resmi Yalanlarn Tarihidir, Engin Aydn, S. 16 (Gz 98), s. 151-160.
nsanseverlikten tr Yalan Sylemek Konusunda Bir Szmona
Hak zerine, Immanuel Kant, (ev.: Oru Aruoba), S. 16 (Gz
98), s. 47-51.
Intellectuel Nurlanr, Mnevver Aydnlanrken, Selahattin
zpalabyklar, S. 31 (Bahar 02), s. 97-103.
nternet Demokratik mi? Hem Evet Hem Hayr, Andrew L. Saphiro, (ev.: Cem Soydemir), S. 30 (K 02), s. 190-193.
nternet Kafeler: Oyun ve Cemaat, Cem Cemgil, S. 35 (Bahar 03),
s. 177-180.
nternet Krizi ya da Zihinlere Egemen Olmak, Lucien Sfez, S. 27
(Yaz 01: zel Say), s. 109-118.
nternet ve Ekonomik Etkileri, smail Ertrk, S. 30 (K 02), s. 195202.
nternet ve Siyasi Dnm: Hzlandrlm ounluk, Bruce Bimber, (ev.: Tuncay Birkan), S. 30 (K 02), s. 166-174.
nternette Terrizm Mitolojisi, Critical Art Ensemble, (ev.: Tuncay Birkan), S. 34 (K 03), s. 230-235.
pekyolu Medeniyetinin ki Stunu: ran ve Trkiye, lber Ortayl,
S. 13 (1998), s. 279-282.
Irak Sava ve Sivil Etkinlikler, Bra Ersanl - Aye Erzan Oya
Baydar, S. 35 (Bahar 03), s. 100-107.
Iraka Kant karmas, Nebil Reyhani, S. 39 (Bahar 04), s. 359-367.
sim Hari (Post-Scriptum), Jacques Derrida, (ev.: Didem Eryar),
S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 161-173.
slam Dncesinde Canl Varlk Anlay, Bekir Karla, S. 32 (Yaz
02), s. 124-131.
slam ve Bat: atma m Diyalog mu?, Hasan Hanefi, S. 40 (Yaz
04), s. 269-277.
slam ve Modern Zamanlarda Din-Devlet likisi, Ali Bula, S. 1
(Yaz 94), s. 65-85.
slam, Deiim in Bir G, Graham E. Fuller, S. 22 (Bahar 00),
s. 66-70.
slami Bir Bak As inde Pozitivizm ve Gelenek, Kemalizm Olay,
Mohammed Arkoun, (ev.: Emre ktem), S. 1 (Yaz 94), s. 49-63.
stanbul 2003, S. 35 (Bahar 03), s. 5-7.
stanbul Masal ve Dndrdkleri, Zeliha Burtek, S. 40 (Yaz 04),
s. 8-9.

139

stanbul Mektubu, Jacques Derrida, (ev.: Elis Simson), S. 47-48


(Yaz-Gz 06), s. 17-36.
stanbul Metrosu, Itr Arda, S. 35 (Bahar 03), s. 207-211.
stanbul ve Deprem, Fazl Ylmaz Oktay, (Sylei: Ayfer Tun),
S. 20 (Gz 99), s. 145-155.
stanbul: Bir Elence Megalopol, Ali Akay, S. 35 (Bahar 03),
s. 181-196.
stanbulda lk Otomobiller, Sermet Muhtar Alus, S. 24 (Gz 00),
s. 216-220.
stanbulda Yeni Kitaplk zerine Notlar, Berke Gl, S. 35 (Bahar
03), s. 203-206.
stanbulda Zemin Durumu, S. 20 (Gz 99), s. 160
stanbulun Elence Gettolar..., Oya Ayman, S. 35 (Bahar 03),
s. 136-141.
stanbulun Kaytd Ekonomisi, Deniz Ykseker, S. 35 (Bahar
03), s. 164-171.
ve Bo Zaman, Herbert Applebaum, (ev.: Nermin Saatiolu),
S. 12 (1997), s. 47-51.
aretler ve Uyarlar Kitab I, bn Sina, (ev. ve Aklamalar: A. Sait Aykut), S. 44-45 (K 06), s. 26-43.
iler ve Tembellik... Asla!, Zeki Cokun, (Rdvan Budakla sylei), S. 12 (1997), s. 83-87.
lenebilir nsan: Gen Teknolojisinin Etik Durumu zerine, Peter
Sloterdijk, (ev.: Emre Barca), S. 38 (K 04), s. 49-62.
talyada Bir Ev, Albrecht Drer, (ev.: Samih Rifat), S. 18 (Bahar
99), s. 158-159.
talyan Yazarlar ve Politika, Mario Fortunato, (ev.: Aykut Derman), S. 31 (Bahar 02), s. 338-339.
zmit Afeti Tasarlanmt, Grgoire Baillod, S. 20 (Gz 99), s. 361362.
Jacques Derrida (1930-2004), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 370-373.
Jacques Derrida Bibliyografyas, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 374-377.
Jacques Derrida ya da Konuun Hakk, nay Szer, S. 11 (1997),
s. 261- 267.
Josefin Drd Film ya da Yabanc Bakacndan Trkiye, Samih Rifat, S. 23 (Yaz 00), s. 139-145.
Jungla Yazmalarnn Inda, Freudun Dneminin Psikiyatrisiyle Olan likilerinin Bir Dnemi, Madeleine Henri Vermorel,
(ev.: smail Yerguz), S. 9 (Gz 96), s. 83-91.
Jrgen Habermasla Jean-Paul Sartren Miras zerine Sylei,
Richard Wolin, (ev.: Cem Aka), S. 3 (K 95), s. 137-140.
Ka eit Zaman Var?, Edward T. Hall, (ev.: Doan ahiner),
S. 11 (1997), s. 149-152.
Kamay Semek, Mnir Gle, S. 34 (K 03), s. 139-141.
Kadn Gnahla Yaar, Turhan Ilgaz, S. 21 (K 00), s. 316-320.
Kadn Tarihi Tarihin Neresine Dyor?, Necla Akgke-Aynur lyasolu-Aye Durakbaa-Serpil akr, S. 29 (Gz 01), s. 254-268.
Kadn Tarihi: Yeni Bir Gelecek in Gemii Geri Almak, Fatmagl
Berktay, S. 29 (Gz 01), s. 270- 282.
Kadn Yoksulluu ve Hukuk, ebnem Balc, S. 43 (Yaz 05), s. 283291.

140

Kadna Den ler ve Evde Dzen, Ksenophon, (ev.: Gler elgin), S. 18 (Bahar 99), s. 77-87.
Kadna Ynelik iddet, Canan Arn, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 305-312.
Kafa Tutan ocuklar, Sevim Burak, S. 2 (Gz 94), s. 254-259.
Kafkasyada Arkeoloji Pratii, Milliyetilik ve Politika, Philip L.
Kohl - Goha R. Tsetskladze, S. 28 (Yaz 01), s. 171-196.
Kalay retimi Organizasyonu: lk Tun a Anadolusunda Stratejik Endstriler,Aslhan Yener, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 333346.
Kamu Alan Modelleri, Seyla Benhabib, (ev.: Doan ahiner),
S. 8 (Yaz 96), s. 238-258.
Kamu Yeniden Kurulurken Kadnlara Ne Olacak?, Aksu Bora,
S. 43 (Yaz 05), s. 262-269.
Kamu, Kamu Otoritesi ve Devlet: Habermasn Inda Trkiyeyi
Dnmek, Hakan Ylmaz, S. 15 (Yaz 98), s. 159-169.
Kamuoyu Aratrmalarnn Dayanlmaz Hafiflii, Hlya Tufan,
S. 1 (Yaz 94), s. 183-194.
Kamusal Alan Olarak nternet, Mick Underwood, (ev.: Mehmet
Kk), S. 30 (K 02), s. 120-142.
Kan Kavgas, Julian Huxley, (ev.: A. K.), S. 37 (Gz 03), s. 192208.
Kan ve Tabu, Grbz Erginer, S. 37 (Gz 03), s. 181-191.
Kan, Arnma ve iddet Dngs, Ren Girard, (ev.: Kaya Gen),
S. 37 (Gz 03), s. 209-229.
Kan, Damardan, E. Efe akmak, S. 37 (Gz 03), s. 5-9.
Kan: smi Cisminden Ar, A. Sait Aykut, S. 37 (Gz 03), s. 162180.
Kani: Anadoluda Bir Asur Kolonisi, Klaas R. Veenhof, S. 28 (Yaz
01: zel Say), s. 317-332.
Kant le Sade: deal ift, Slavoj Zizek, (ev.: Ali Kaftan), S. 41-42
(K 05), s. 182-190.
Kant Tarihst m?, Betl otuksken, S. 41-42 (K 05), s. 228233.
Kant ve Aydnlanma, Birgit Recki, (ev.: Hakan rekiolu),
S. 41-42 (K 05), s. 192-213.
Kant ve Ornitorenk, Umberto Eco, (ev.: Yasemin Tezgiden Ali
Kaftan), S. 41-42 (K 05), s. 121-152.
Kant ve Saf Akln Eletirisi, Manfred Baum, (ev.: Nafer Ermi),
S. 41-42 (K 05), s. 31-54.
Kant ve niversite deas, Blent Gzkan, S. 41-42 (K 05), s. 215226.
Kant, Adorno ve Estetiin Toplumsal Geisizlii, Tom Huhn,
(ev.: E. Efe akmak), S. 36 (Yaz 03), s. 256-275.
Kant, Aknsal karmlar ve Kukuculuk, David Grnberg, S. 4142 (K 05), s. 87-95.
Kant, Etik ve Ahlak zerine, oanna Kuuradi, (Sylei: E. Efe
akmak), S. 41-42 (K 05), s. 235-239.
Kant: Filozof Kral, E. Efe akmak, S. 41-42 (K 05), s. 8-29.
Kant: Sonsuzluun Snrnda, E. Efe akmak, S. 41-42 (K 05),
s. 5-6.

141

Kantn Ahlak Felsefesinin zlekleri, John Rawls, (ev.: zlem Barn), S. 41-42 (K 05), s. 241-275.
Kantn Din Felsefesinde Ortak Ahlak Sistemi ve Kilise Kavram,
Sinan zbek, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 491-510.
Kantn devler Sistemi, Paul Guyer, (ev.: Ali Kaftan), S. 41-42
(K 05), s. 277-338.
Kantn Siyaset Felsefesi zerine Notlar, Hannah Arendt, (ev.: Yasemin Tezgiden), S. 41-42 (K 05), s. 340-379.
Kantn Varlk Kavram zerine, lhan nan, S. 41-42 (K 05),
s. 105-119.
Kantta BarnYazgsall, Kaan H. kten, S. 41-42 (K 05),
s. 419-432.
Kantta Sentetik Bilgi Fikri, Nebil Reyhani, S. 41-42 (K 05), s. 97103.
Kapkulluundan Bireye..., Ahmet Cemal, S. 2 (Gz 94), s. 3-5.
Kaplan G stemimiz zerine Bir Deneme, Faruk Duman, S. 50
(Bahar 07), s. 258-265.
Kaptan Georgios ve Gemisi, Tufan Turanl, S. 17 (K 99), s. 226-234.
Karizmatik ktidar, Roger Caillois, (ev.: Esra zdoan), S. 6-7
(K-Bahar 96), s. 79-90.
Karmakln Kavranmasna Doru, Onat Kutlar, S. 3 (K 95),
s. 200-206.
Kar htilal, Mmtaz Soysal, S. 2 (Gz 94), s. 233-235.
Kar-Doann nsan, Luc Ferry, (ev.: Alp Tmertekin), S. 10 (K
97), s. 175-185.
Kartezyen Dalizm: lahiyat, Metafizik ve Bilim, John Cottingham,
(ev.: zden Arkan), S. 10 (K 97), s. 273-286.
Kartezyen Ksrdng, Louis E. Loeb, (ev.: Doan ahiner), S. 10
(K 97), s. 83-103.
Katalogtan, Abraham A. Moles, (ev.: Osman Olcay Kunal), S. 5
(Yaz 95), s. 145-146.
Kemgzl Bilgelik / Oklar: Deyiler ve Deiniler, S. 25 (K 01),
s. 179-190.
Kendi Kendini Kandran mparator: Edebiyat, Bilisel Bilim ve Simonn Mutlak Bilgisi, Stefano Velotti, (ev.: zden Arkan),
S. 13 (1998), s. 231-234.
Kendi Kendinin Kurdu nsan, Enis Batur, S. 2 (Gz 94), s. 7-10.
Kendi Kentime At, Gndz Vassaf, S. 8 (Yaz 96), s. 175-176.
Kendi Yuvasn Yapmak..., Cengiz Bekta, S. 18 (Bahar 99), s. 183-187.
Kendime Kar avataym , Jacques Derrida, (ev.: Saadet
zen), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 174-185.
Kenetlendik, Engin Ard, S. 20 (Gz 99), s. 342-343.
Kent leinde Davurum ve letiim zerine Notlar, Gyorgy Kepes, (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 8 (Yaz 96), s. 177-190.
Kent ve Siyasal iddet, Ruen Kele - Artun nsal, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 91-103.
Kentauros Yazn, Peter Sloterdijk, S. 25 (K 01),s. 63-76.
Kenti Savunmak / Kentli Olmak, Cengiz Bekta, S. 8 (Yaz 96),
s. 91-95.
Kenti Srmek, George Mc Murda, S. 24 (Gz 00), s. 183-201.

142

Kentin Felsefesi / na Etmek, Oturmak, Dnmek, Martin Heidegger, (ev.: Olcay Kunal), S. 8 (Yaz 96), s. 67-70.
Kentin Felsefesi / Kent Bir Kitaptr, Victor Hugo, (ev.: Olcay Kunal), S. 8 (Yaz 96), s. 63-66.
Kentler reten Tarih, Tarih reten Kentler, Uur Kkden, S. 8
(Yaz 96), s. 37-42.
Kentler, Kyler, Nermi Uygur, S. 8 (Yaz 96), s. 131-152.
Kentlerin Douu, Egon Ernest Begel, (ev.: zden Arkan), S. 8
(Yaz 96), s. 17-22.
Kentlerin Tarihi Dokusu Korunmal mdr?, Zeynep Aygen, S. 8
(Yaz 96), s. 43-62.
Kentlilemi nsan, Hans Jrgen Helle, (ev.: Zeynep Aygen), S. 8
(Yaz 96), s. 71-79.
Kentsel Ulam Sorununun Gerekleri ve Yalanlar, Hans Blumenfeld, (ev.: Haluk Menemenciolu), S. 8 (Yaz 96), s. 163-168.
Kesinlik zerineden, Ludwig Wittgenstein, (ev.: Drrin Tun),
S. 33 (Gz 02), s. 284-295.
Keyifli , Pyotr Kropotkin, (ngilizceden ev.: Nermin Saatiolu),
S. 12 (1997), s. 53-59.
Keza Zek, Nevzat Erkmen, S. 13 (1998), s. 87-94.
Kimin Kltr? Hangi Haklar? Batnn Majiniyle Konumas,
Norman Swazo, (ev.: Zeynep Direk), S. 43 (Yaz 05), s. 41-46.
Kimlik Sknts: Kimliksizlik ve Farkllk Sorunu, Jos Medina,
(ev.: Mehmet H. Doan), S. 46 (Bahar 06), s. 33-59.
Krk Mrk, Sarn Kadnla Bir ansm Var Galiba, Mnir Gle,
S. 24 (Gz 00), s. 253-259.
Krktan nce, Krktan Sonra, Nermi Uygur, S. 18 (Bahar 99),
s. 33-52.
Kiilik Geliiminde Estetik ve Etik Arasndaki Dende, Soren Kierkegaard, (ev.: Blent Oral Doan), S. 34 (K 03), s.116-132.
Kiisel Kriz zerine, Edgar Morin, S. 27 (Yaz 01: zel Say),
s. 119-123.
Kitbl Hayevn, Chz, (ev.: A. Said Aykut), S. 32 (Yaz 02),
s. 28-33.
Kitlelerin Aalan, Peter Sloterdijk, S. 24(Gz 00), s. 55-71.
Kyamet Koparmak zerine, Mnir Gle, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 289-291.
Kolektif Bellek ve Zaman, Maurice Halbwachs, (ev.: ule Demirkol), S. 50 (Bahar 07), s. 55-76.
Kolektif Bellekte arptma Dinamikleri, Michael Schudson, (ev.:
Begm Kovulmaz), S. 50 (Bahar 07), s. 179-199.
Kollektif Bellek ve nsan / Doa likisi, Hlya Tufan, S. 2 (Gz
94), s. 67-71.
Komu ve Devlet: Modern Trkiyede Komular Aras Anlamazlklarn Tarihini Kavramak, Etyen Mahupyan, (ev.: pek
Seyalolu), S. 44-45 (K 06), s. 275-283.
Konuan, Uyandran, Kendi Kendine Giden Araba..., Jean-Michel
Normand, S. 24 (Gz 00), s. 210-215.
Konumalar, Oets Kolk Bouwsma, (O.K. Bouwsmann Cornell
niversitesinde ayn dnem hocalk yapt Wittgenstein ile 1949

143

ylnda yapt konumalardan bir blm, ev.: Doan ahiner),


S. 33 (Gz 02), s. 264-283.
Korkuya Tutsak Kentler, Aydn Engin, S. 20 (Gz 99), s. 345-346.
Ktlk Toplumu ve Biimin Muhalefeti: Ece Ayhann iirini Okumak in Kavramsal Bir Arkaplan Tasla, Ferda Keskin, S. 38
(K 04), s. 234-241.
Ktnn Zaferi: Pascalin Siyasi Nazariyesi zerine Bir Deneme,
Erich Auerbach, (ev.: Fikret Elpe), S. 18 (Bahar 99), s. 279-299.
Kraldann Devi ya da Knigsbergli inli , Oru Aruoba, S. 16
(Gz 98), s. 285-290,
Kredi, Jean Baudrillard, (ev.: Esra zdoan), S. 5 (Yaz 95),
s. 157-161.
Krideki Sz, Ferhat Taylan, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 283-287.
Kriz Olumlu Olabilir mi?, Sanem Yazcolu, S. 27 (Yaz 01: zel
Say), s. 33-41.
Kriz: Daha Derin, Daha Eski, Daha Yaygn, (Tartma: Aydn Uur,
Celal engr, Krat Bumin, Ercan Karaka, Ahmet nsel, ahin
Alpay, Doan Kuban, Tnaz Titiz, Atilla Karaosmanolu, Cem
Mumcu, Yavuz Baydar), S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 214-251.
Kriz: Daha Derin, Daha Eski, Daha Yaygn, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 5-8.
Krizin Gkkua, Reat allar, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 293-299.
Kullanlmayan Enerji, Mmtaz Soysal, S. 20 (Gz 99), s. 346-347.
Kumkale ve Seddlbahir Osmanl Kaleleri, Lucienne Thys-enocak, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 274-282.
Kundmanngasse, Levent entrk, S. 33 (Gz 02), s. 252-258.
Kur(maca) ve Kur(gulamaca), Helga Wild, (ev.: Ula BayraktarBediz Ylmaz), S. 13 (1998), s. 235-238.
Kurak, Hikmet Birand, S. 2 (Gz 94), s. 15-25.
Kurmaca Hayvanlar: mgelemin Snrnda, Enis Batur, S. 32 (Yaz
02), s. 192-195.
Kurumlar Olarak Kurallar, David Bloor, (ev.: Kemal Atakay),
S. 33 (Gz 02), s. 222-238.
Kk Arkeoloji Antolojisi, Platon - Raffaello - Rabelais - Rubens Bacon - Pascal - Voltaire Diderot, (ev.: zkan Gzel), S. 28
(Yaz 01: zel Say), s. 26-39.
Kltr de Kltr, Kltrde Kltr, Stk M. Erin, S. 2 (Gz 94),
s. 105-110.
Kltr Endstrisini Yeniden Dnrken, Theodor W. Adorno,
(ev.: Blent O. Doan), S. 36 (Yaz 03), s. 76-83.
Kltr Krizi, Edgar Morin, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 77-92.
Kltr: nsann Kendi ine Srgn ve Kucak Aan Yer, Baudin,
Marianne, (ev.: Orun Trkay), S. 49 (K 06), s. 75-86.
Kltrde Bak, Meltem Ktahneci, (ev.: Nusret Polat), S. 49 (K
06), s. 145-155.
Kltrel Bir Fay Hattnn stnde Yaam, Lee Hockstader, S. 20
(Gz 99), s. 364-366.
Knh l-ahbar, Mustafa li (Gelibolulu), S. 19 (Yaz 99), s. 9-18.
Kreselleen Bir Dnyada Uluslararas Para Fonunun Deimekte
Olan Rol, Hasan Ersel, S. 13 (1998), s. 295-304.

144

Kreselleme Konusunda Baz Kayglar, Marc Ferro, S. 26 (Bahar


01), s. 250-255.
Kreselleme Krizini Sona Erdimek, James K. Galbraith, S. 26
(Bahar 01), s. 222-226.
Kreselleme Tehdidi, Edward S. Herman, S. 23 (Yaz 00), s. 96-104.
Kydonese, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 333-337.
Kydonesin Cevabndan..., (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99),
s. 338.
Laiklik Tartmas ve Siyasal slam, Nuray Mert, S. 1 (Yaz 94),
s. 87-99.
Laiklik Temas zerine eitlemeler, Hseyin Batuhan, (Yaz 94),
S. 1, s. 117-147.
Laiklik ve Seklarizm Hakknda Baz Grler ve Dnceler, Blent Szer, S. 2 (Gz 94), s. 161-172.
Laiklik ya da Bu Dnyay Yaayabilmek, Mehmet Ali Klbay, S. 1
(Yaz 94), s. 13-19.
Laisizme Katolik Bir Bak, S. J. Thomas Michel, (ev.: Deniz enge), S. 1 (Yaz 94), s. 101-107.
Lale Devri, Murat Belge, S. 12 (1997), s. 107-111.
Leibniz ve Levinasta Sonsuzluk Kavram, Medar Atc, S. 6-7 (KBahar 96), s. 476-485.
Liman Tepe: Tarihncesi Ege Kltrne Yeni Bir Ik, Hayat Erkanal, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 304-316.
Lisztten Marie DAgoultya, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95),
s. 246-247.
Londrada Alveri, Murat Belge, S. 5 (Yaz 95), s. 71-74.
Lou Andreas-Salom: Anal Erotizm, Cinsellik ve Yceltme, Elda
Abrevaya, S. 49 (K 06), s. 157-166.
Love That Never Told Can Be, Hsrev Hatemi, S. 4 (Bahar 95),
s. 47-51.
Ludwig Wittgenstein, Yaam ve Yaptlar, Hans Sluga, (ev.: Sevin Altneki), S. 33 (Gz 02), s. 10-39.
Lunapark Aynalar ya da Basnmzdaki Kirlenmeye Dair, Turhan
Ilgaz, S. 2 (Gz 94), s. 61-66.
Macys Gimbela Sylyor mu?..., Robert Hendrickson, (ev.: Yurdanur Salman), S. 5 (Yaz 95), s. 48-64.
Mafia ve iddet: Mafios Oluumunda iddet Unsuru, Murat ulcu,
S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 207-213.
Makamt, Hariri, (ev.: Sabri Sevsevil), S. 16 (Gz 98), s. 23-35.
Makine ve nsan, Orhan Duru, S. 3 (K 95), s. 111-113.
Manifesto, S. 49 (K 06), s. 226-227.
Marjinal Su, Sanal Ceza, Cem Aka, S. 2 (Gz 94), s. 150-156.
Mavi ve Kara Sabahattin Eyubolu / Bural Bir Aydn in Portre
Denemesi, Samih Rifat, S. 21 (K 00), s. 219-226.
Mays 68 Boyunca Szckler ile eyler Arasnda, Michel Foucault, (Sylei: Duccio Trombadori, ev.: Mert Keik), S. 14 (Bahar
98), s. 126-130.
Mehmet zdoan ile Arkeoloji - deoloji - Devlet likileri zerine,
Gl Pulhan, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 138-150.
Mektup Kutusu (Claude Simonun ve Kenzaburo Oenin 21 ve 28

145

Eyll 1995 tarihli Le Monde gazetesinde yaymlanan mektuplamalar, ev.: Olcay Kunal), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 511-516.
Melankoli ve teki, Esra Akcan, S. 43 (Yaz 05), s. 47-60.
Marrano Derrida, Morisko bn Arabi, Recep, Alpyal, S. 47-48
(Yaz-Gz 06), s. 223-235.
Metafiziin Kalesi Hakknda Dnmek, Esra Akcan, S. 47-48
(Yaz-Gz 06), s. 273-286.
Metinlerin Dnyasndan Okurlarnkine, Roger Chartier, (Sylei:
Levent Ylmaz), S. 34 (K 03), s. 40-53.
Metropol Modelleri, Kevin Lynch, (ev.: Emre Azizlerli), S. 8 (Yaz
96), s. 97-111.
Metropol ve Zihinsel Yaam, Georg Simmel, (ev.: Bahar cal
Dzgren), S. 8 (Yaz 96), s. 81-89.
Migroskop: Trk Spermarketiliinde 41 Yl, Blent zaydnl,
(Sylei: Cem Aka), S. 5 (Yaz 95), s. 137-143.
Mihail Bahtin ve zne Sorunu, Siyave Azeri, S. 44-45 (K 06),
s. 104-131.
Mikrokozmostan Makrokozmosa Kann yks, Valentina Conticelli Mino Gabriele, (ev.: Ali Kaftan), S. 37 (Gz 03), s. 108132.
Minyatrlerle Osmanlda Burlar ve Gezegenler, Metin And, S. 22
(Bahar 00), s. 177-191.
Mirabeaudan Sophieye, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95),
s. 248-250.
Miskin, Reha amurolu, S. 12 (1997), s. 113-117.
Mit, Sz ve Yaz, Jack Goody, (Sylei: E. Efe akmak, ev.: eyda ztrk), S. 43 (Yaz 05), s. 89-119.
Mitle Aydnlanmann Krdm: Max Horkheimer ve Theodor
Adorno, Jrgen Habermas, (ev.: Blent O. Doan), S. 36 (Yaz
03), s. 85-109.
Mizah ve Psikanaliz, Tevfika kiz, S. 9 (Gz 96), s. 201-204.
Modern ada Toplumsal Kimlik geni, Ouz Demiralp, S. 21
(K 00), s. 234-243.
Modern ocukluk Paradigmas, Kemal nal, S. 21 (K 00), s. 6387.
Modern Etiin ki Temel Direi, Agnes Heller, (ev.: Mehmet H.
Doan), S. 46 (Bahar 06), s. 91-102.
Modern Turizmin Ksa Tarihi, Gndz Vassaf, S. 12 (1997), s. 195199.
Montesquieuden Terristlere iddet Politikalar, E. V. Walter,
(ev.: pek Babacan), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 279-296.
MS 21. Yzylda Disiplinleraras Arkeoloji, Roger Matthews, S. 28
(Yaz 01: zel Say), s. 225-236.
Muhabbetnameden, madudin Fakih-i Kirmani, (ev.: Mehmet
Kanar), S. 31 (Bahar 02), s. 35.
Muhafazakrln deolojik Knyesi ve Akl Tartmas, Armaan
ztrk Frat Mollaer, S. 44-45 (K 06), s. 132-153.
Muharrem Aynda Bir Sal Gn, (Akoturum: Aye Erdem, Orhan Kololu, Osman Kker, Afife Batur, Martha Ordaz Schroeder), S. 20 ( Gz99), s. 42-58.

146

Muhtara htar, Kurt Deen, S. 39 (Bahar 04), s. 8-9.


Mutfaktaki Kan, Gven Turan, S. 37 (Gz 03), s. 239-242.
Muzlar Kastetmiyorum, Malcolm X, (ev.: Liz Amado), S. 14 (Bahar 98), s. 41-50.
Mneccimba Takvimleri ve Tarihi Kaynak Olarak Deerleri, Salim Aydz, S. 22 (Bahar 00), s. 132-144
Mslman fkenin Kkenleri, Bernard Lewis, (ev.: Ayegl
Yele), S. 30 (K 02), s. 38-56.
Mslman Saati, Ahmet Him, S. 11 (1997), s. 223-224.
Mzik Estetii Betimleyici- Eletirel Bir Hazrlk, mer Naci Soykan, S. 30 (K 02), s. 258-294.
Mzik ve Dil, Theodor W. Adorno, (ev.: Blent O. Doan), S. 36
(Yaz 03), s. 320-324.
Mzik Verdi, Ali Akay, S. 30 (K 02), s. 309-311.
Napolon Bonapartetan Josephinee (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 238-242.
Natoya Kriz Ynetimi Konusunda neriler, Julianne Smith - Martin Butcher, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 180-185.
Navarra Kraliesi, Lucien Febvre, (ev.: Bahadr Glmez), S. 4
(Bahar 95), s. 189-213.
Nazi Ekolojisi: Kasm 1933, Temmuz 1934 ve Haziran 1935 Yasalar, Luc Ferry, (ev.: Hlya Tufan), S. 2 (Gz 94), s. 73-83.
Nazi ve Eko-Feminist Prehistoryalar: Hint/Avrupa Arkeolojisinde
deoloji ve Ampirizm, David W. Anthony, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 152-169.
Ne Yalan Syleyeyim ki..., Umur Talu, S. 16 (Gz 98), s. 172-178.
Neden Cogito?, Turhan Ilgaz, S. 1 (Yaz 94), s. 3-4.
Neden Cumhuriyet?, Ahmet Kuya, S. 15 (Yaz 98), s. 114-118.
Neden Hl Felsefe, Theodor W. Adorno, (ev.: Ali Kaftan), S. 36
(Yaz 03), s. 184-200.
Neden Sosyologlar?, Cohn-Bendit, Daniel, Jean-Pierre Duteuil,
Bertrand Grard, Bernard Granatuier, (ev.: Elif zsayar), S. 14
(Bahar 98), s. 36-40.
Nedenselliin Krizi, Theodor Adorno, S. 27 (Yaz 01: zel Say),
s. 175-178.
Negatif zgrlk Anlaynn Yanlgs, Charles Taylor, (ev.: zden Arkan), S. 32 (Yaz 02), s. 254-275.
Nesi Auto, Nesi Mobile, Oru Aruoba, S. 24 (Gz 00), s. 8-10.
Nesneler Btn: Display, Abraham A. Moles, (ev.: Esra zdoan), S. 5 (Yaz 95), s. 147-156.
Nevroz, Psikoz ve Sapknlk, Sigmund Freud, (ev.: Aylin Beiryan), S. 9 (Gz 96), s. 13-20.
Nietzsche Ahlk, Fuat Gedik, S. 25 (K 01), s. 285.
Nietzsche Diye Biri, Haldun Taner, S. 25 (K 01), s. 290.
Nietzsche ile Atelenen mgelem, Gven Turan, S. 25 (K 01),
s. 262-266.
Nietzsche Spinozay Nasl Okudu?, Cemal Bli Akal, S. 25 (K
01), s. 136-171.
Nietzsche zerine, Sadi Irmak, S. 45 (K 01), s. 287.

147

Nietzsche ve Akla syan, A. M. Cell engr, S. 25 (K 01), s. 240250.


Nietzsche ve Ecce Homo, Demir zl, S. 45 (K 01), s. 288
Nietzsche ve Anadolu Uygarl, . Zeki Eybolu, S. 25 (K 01),
s. 289.
Nietzsche ve Batailleda Varolu, Ak ve lm, M. Mukadder Yakupolu, S. 4 (Bahar 95), s. 41-45.
Nietzsche ve Bengidn, Hilmi Yavuz, S. 25 (K 01), s. 143-147.
Nietzsche ve Biz, Horkheimer - Adorno - Gadamer, S. 25 (K 01),
s. 206-213.
Nietzsche ve Paral Yaz, Maurice Blanchot, S. 25 (K 01), s. 77101.
Nietzsche ve Zaman Kavram, D.W. Dauer, (ev.: Alp Tmertekin),
S. 11 (1997), s. 83-100.
Nietzsche: Modern Devletin Eletirisi, Simone Goyard-Fabre, S. 25
(K 01), s. 149-162.
Nietzsche: Uzak(?) Bir Gelecein ada, Can Alkor, S. 25 (K
01), s. 291-294.
Nietzsche? Kayp Bir Kta, Bernard Edelman, S. 25 (K 01), s. 5261.
Nietzschede Ahlak Telakkisi, Baha Tevfik, S. 25 (K 01), s. 281
Nietzschenin Gl, Georges Bataille, S. 25 (K 01), s. 102-110.
Nietzschenin Platonculuu Tersine evirmesi, Martin Heidegger,
S. 25 (K 01), s. 134-141.
Nietzschenin Tm Yaptlarna Giri, Gilles Deleuze - Michel Foucault, S. 25 (K 01), s. 236-239.
Nietzschenin Yaam: Bir Zamandizin, Marc Crpon, S. 25 (K
01), s. 9-21
Nietzschenin Zaratustras, Hasan Cemil, S. 25 (K 01), s. 283.
Nietzscheyi Anlamak, Oru Aruoba, S. 25 (K 01), s. 267-269.
Nihilizm Devrinde miyiz? Peyami Safa, S. 25 (K 01), s. 284.
Nikias: iir ve Felsefeciler stne Sylei, Samih Rifat, S. 38 (K
04), s. 64-73.
Niye Geldiler, Niye Gittiler? Kimse Anlamad: Yabanclarn Cumhuriyete Braktklar, Sylei: Aykut Kazancgil - lber Ortayl Uur Tanyeli, S. 23 (Yaz 00), s. 119-132.
Notlardan, Elias Canetti, (ev.: Ahmet Cemal), S. 2 (Gz 94),
s. 136-145.
O, Besim F. Dellalolu, S. 21 (K 00), s. 297-308.
Obadan Kubbeye: Tarih Yazmnda Bir Ekol, Murat Belge, S. 17
(K 99), s. 395-401.
Oblomov-toltz Aralnda Oynanan Oyun, Bahar cal Dzgren,
S. 12 (1997), s. 133-151.
Oidipus Kompleksi, Psikanaliz/Antropoloji Tartmasnn Akla
Kavumas, Eric Smadja, (ev.: smail Yerguz), S. 49 (K 06),
s. 175-192.
Oksidentalizmin Kkenleri, Ian Buruma, (ev.: A. K.), S. 40 (Yaz
04), s. 278-285.
Okulda Ne Giymeli, Jeremy Harding, S. 39 (Bahar 04), s. 368-374.
Okuma ve Yazma zerine, Mahmut Sadi - Sadi Irmak - Osman De-

148

rinsu - Mustafa Tzel - Ahmet Cemal - Drrin Tun - Oru Aruoba, S. 25 (K 01), s. 275-279.
Okur Mektubu, Prof. Dr. Nejat Akar, S. 24 (Gz 00), s. 271-272.
Okur Mektubu, Samet Kse, S. 31 (Bahar 02), s. 360-363.
Okur Mektubu, Sleyman Bilgi, S. 26 (Bahar 01), s. 282-284.
Okur Yant Zaten Bilisel Eletiridir, Norman N. Holland, (ev.:
zden Arkan), S. 13 (1998), s. 205-207.
Olas Bir Solun Portresi, Alain Touraine, (ev.: Ersel Topraktepe),
S. 34 (K 03), s. 64-68.
On Yl Sonra, Talat Parman, S. 49 (K 06), s. 57-58.
Ondokuzuncu Yzylda Ezoterizm, Jean-Pierre Laurant, (ev.:
Saadet zen), S. 46 (Bahar 06), s. 186-216.
Operada iddet, Aydn Gn, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 347-352.
Orallar Bat Uygarlndan ve Kltr Deerlerinden Holanmyorlar, Edward S. Herman, (ev.: Mehmet Kk), S. 30 (K 02),
s. 64-66.
Orkusun nndeki Parltl Dnya: Alveri Caddeleri, Ercment
Ayta, S. 5 (Yaz 95), s. 75-79.
Orlan: Krlan Ten, Kubilay Akman, S. 44-45 (K 06), s. 174-182.
Orta Avrupann Trajedisi, Milan Kundera, (ev.: E. Efe akmak),
S. 39 (Bahar 04), s. 136-155.
Ortaa Anadolusu ve Osmanl Devletinin Kuruluu zerine, Cemal Kafadar, (Sylei: Ahmet Kuya), S. 19 (Yaz 99), s. 63-75.
Ortaretim Programlarnda evre, Dursun Gkda, S. 2 (Gz
94), s. 45-48.
Ortaya Doru Birka Adm, Janet H. Murray, (ev.: Elif zsayar),
S. 13 (1998), s. 215-218.
Osmanl Devleti Hakknda, Nejat Gyn, S. 19 (Yaz 99), s. 86-92.
Osmanl Fetih Yntemleri, Halil nalck, (ev.: Hamdi Can Tuncer), S. 19 (Yaz 99), s. 115-135.
Osmanl mparatorluunda Devlet Gcnn Sylemi Olarak Trke zerine: Giri Niteliinde Geici Notlar, erif Mardin, (ev.:
Yurdanur Salman, Deniz Hakyemez), S. 13 (1998), s. 267-278.
Osmanl Kimlii, lber Ortayl, S. 19 (Yaz 99), s. 77-85.
Osmanl Tarihi En ok Saptrlm, Tek Yanl Yorumlanm Tarihtir, Halil nalck, (Sylei: lber Ortayl), S. 19 (Yaz 99), s. 25-40,
[kurulua dair].
Osmanllarda Para ve Enflasyon, evket Pamuk, S. 19 (Yaz 99),
s. 179-188.
Osmanl-Trk Modernlemesi ve Ordunun Siyasetteki Yeri zerine, Ahmet Kuya, S. 19 (Yaz 99), s. 259-267.
Otadan Odaya, Uur Kkden, S. 18 (Bahar 99), s. 213-223.
Otoimmnite: Gerek ve Simgesel ntiharlar, Jacques Derrida,
(Sylei: Giovanna Borradori), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 37-60.
Otomobil ve nsanbiimsellik, Tahsin Ycel, S. 24 (Gz 00), s. 151158.
Otomobil: Benliin Yansmas, Jonathan Raban, S. 24 (Gz 00),
s. 139-140.
Otomobilin Ksa Tarihi, Gndz Vassaf, S. 24 (Gz 00), s. 107-108.
Otuz Beinci Gece: Ruh, Can, Hayat, lm, Akl ve te Dnya ze-

149

rine, Eb Haym Tevhd, (ev.: A. Sait Aykut), S. 40 (Yaz 04),


s. 20-37.
Oyun Teorisi Balamnda Cell syanlar (1596-1611), Sencer Divitiolu, S. 19 (Yaz 99), s. 137-145.
devlerin Snflandrlmas: Doruluk, Henry Sidgwick, (ev.: zden Arkan), S. 16 (Gz 98), s. 52-54.
renci Radikalizmi zerine Dnceler, Herbert A. Deane, (ev.:
Liz Amado), S. 14 (Bahar 98), s. 81-85.
lmekte Olan nsan Bir eye Uzanr..., Mehmet etinta, S. 50
(Bahar 07), s. 232-234.
lm erisi, Itr Arda, S. 40 (Yaz 04), s. 14-15.
lm Deinden Mezara, Philippe Aries, (ev.: Blent O. Doan),
S. 40 (Yaz 04), s. 213-242.
lm zerine Tbbi eitlemeler, Selim Badur, S. 40 (Yaz 04),
s. 93-105.
lm ve teki, Emmanuel Levinas, (ev.: Emrah Efe akmak),
S. 40 (Yaz 04), s. 157-175.
lm: Ak ve nan Renginde, A. Sait Aykut, S. 40 (Yaz 04), s. 192211.
lme Kar lm, Ivan Illich, (ev.: Emrah Efe akmak), S. 40
(Yaz 04), s. 107-120.
lmn Acmasz Ak, Slavoj Zizek, (ev.: E. Efe akmak), S. 40
(Yaz 04), s. 70-91.
lmnn 60. Yl Ansna: Sigmund Freudun Aile Romanndan
Kimi Satrbalar, Serol Teber, S. 21 (K 00), s. 255-296.
mer Madrann Hayatnda Bir Gn ya da Muhteem Bir Tutarszlk yks, mer Madra, S. 12 (1997), s. 227-229.
ncesi ve Sonrasyla Cogito, eyda ztrk, S. 50 (Bahar 07), s. 7-8.
nemli Olan Dnyay Yorumlamak Deil, Deitirmektir, Sadun
Aren, (Sylei: Neet Kocabykolu), S. 37 (Gz 03), s. 26-52.
rnek Bir iddet Mekn: Hapishane, Ik Ergden, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 109-116.
tekine Bir Yer Vermenin Bir Yolu Olmal, Edward Said, (Sylei:
David Barsamian, ev.: Emre Barcadurmu), S. 37 (Gz 03),
s. 276-287.
zel Yaamn Sona Erii, Paul Virilio, S. 27 (Yaz 01: zel Say),
s. 101-107.
zelletirilmi Bellek, Rainer Rochlitz, S. 24 (Gz 00), s. 82-85.
zgen Acar ile Sylei: Tarih Yerli Yerinde Kalmal, Gl Pulhan,
S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 298-302.
zneler ve Aktrler, Alain Touraine, (Sylei ve ev.: Nazl kten)
S. 14 (Bahar 98), s. 253-266.
zyaamyksel Deinmeler, Kostas Axelos, S. 23 (Yaz 00),
s. 76-95.
Padiah Huzurunda kence, (Rza Nurdan Cemiyet-i Hafiye: Gizli
rgt; bretnm: Mabeynci Fahri Beyin Hatralar, Derl.: Bekir
Stk Baykal; Cemiyet-i Hafiyye kenceleri yahud Bir Sergzet-i
Hnn, Derl.: Muhammed Safi adl kitaptan derleme), S. 6-7
(K-Bahar 96), s. 421-427.
Padiah- lem Olmak Bir Kuru Gavg imi, Mahmud Erol Kl,

150

(Sylei: A. Sait Aykut E. Efe akmak), S. 46 (Bahar 06), s. 103125.


Paranoyayla Doastnn Kesime Noktas: Hayelet Fotoraflar
zerine Speklasyonlar, Louis Kaplan, (ev.: eyda ztrk),
S. 46 (Bahar 06), s. 319-329.
Pardon, Bi Saniye Bakar msnz?, Orhan Cem etin, S. 27 (Yaz
01: zel Say), s. 301-303.
Patoka ve Derrida: Sorumluluk zerine, Eddo Evink, (ev.: Ekrem Ekici), S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 256-272.
Patolojik Bir Vaka Olarak Meslek Seimi, Ali Teoman, S. 34 (K
03), s. 158-163.
Paul Eluarda Mektuplar, Gala, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95),
s. 268-270.
Paul Virilio ve Hz Amaz, Patrick Crogan, S. 24 (Gz 00), s. 86-94.
Pera Peras Poros: Yabancnn Uzamlatrlmas ve Zamansallatrlmas, (9 Mays 1997 tarihinde stanbulda yaplan toplantnn bildirisi), S. 11 (1997), s. 268-269.
Pierre Bourdieu: Sosyolog Bir Militan, Ragp Duran, S. 31 (Bahar
02), s. 325-331.
Pirelli Takvimleri ok yidir!, Nazif Topuolu, S. 22 (Bahar 00),
s. 167-172.
Platonun Gastriti, Antonio Tabucchi, (ev.: Aykut Derman), S. 31
(Bahar 02), s. 152-166.
Post-Liberal-Demokrasi mi?, C. B. Macpherson, (ev.: lknur zdemir), S. 5 (Yaz 95), s. 175-187.
Postmodern Mimarinin aka Kategorileri, Levent entrk, S. 26
(Bahar 01), s. 212-220.
Postmodern Sava ana Ho Geldiniz, David Isenberg, (ev.: Kemal Atakay), S. 34 (K 03), s. 226-229.
Postmodernlik ve Kamusal Alan, Dana R. Villa, (ev.: Bahar cal
Dzgren), S. 8 (Yaz 96), s. 259-274.
Post-Oryantal Durum: Srplar ve Trkler, Yeniden, Tomislav Z.
Longinovic, S. 44-45 (K 06), s. 284-295.
Pratisyen Hekime Psikoterapi stne neriler, Mihaly Balint,
(ev.: smail Yerguz), S. 9 (Gz 96), s. 137-146.
Projeyle de Olmaz, Bahadr Mahmutolu, S. 16 (Gz 98), s. 299301.
Proust zerine, Theodor W. Adorno, (ev.: Aya Sabuncuolu),
S. 36 (Yaz 03), s.276-280.
Psikanalist Kimdir?, Talat Parman, S. 9 (Gz 96), s. 177-180.
Psikanalitik Tedavide Hekime neriler, Sigmund Freud, (ev.:
Mustafa Tzel), S. 9 (Gz 96), s. 27-32.
Psikanaliz retisinde Kadn Cinsellii, Mustafa Safouan, (ev.:
Doan ahiner), S. 9 (Gz 96), s. 167-175.
Psikanaliz Uygar Adam i midir? , Tevfika Tunaboylu-kiz, S. 49
(K 06), s. 112-116.
Psikanaliz, Sigmund Freud, (ev.: Begm Kovulmaz), S. 49 (K
06), s. 59-65.
Psikanalize Kar, Batan Aa Kar, Catherine Clment, (ev.:
Alp Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 233-238.

151

Psikanalizin Yarar, Sigmund Freud, (ev.: Alp Tmertekin), S. 9


(Gz 96), s. 33-47.
Psikanalizle liki, Ren Major, (ev.: Nazl kten), S. 9 (Gz 96),
s. 239-243.
Psikolojik Deprem, Atilla Soykan - idem Soykan, S. 20 (Gz 99),
s. 215-223.
Punk Grsel slubundaki Gamal Ha, Taner Ay, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 253-255.
Quentin Harikalar Diyarnda: Tarantino Sinemasnda iddet, Kutlukhan Kutlu, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 353-356.
Radikal Demokrat nerinin Eletirisi, Armaan ztrk, S. 43 (Yaz
05), s. 61-88.
Regineye Mektuplar, Sren Kierkegaard, (Franszcadan ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 214-216.
Renan, Irk ve Millet, Cengiz ala, S. 50 (Bahar 07), s. 47-54.
Renatius Cartesius, Uur Kkden, S. 10 (K 97), s. 245-251.
Ren Gunon ve Geleneksel Okul, Xavier Accart, S. 46 (Bahar 06),
s. 218-231.
Resimli Alt Yazl stanbul, Emine Tusavul, S. 35 (Bahar 03),
s. 216-233.
Resmi deoloji, Siyasal slam, Fethullahlar ve Demokratlar, Etyen Mahupyan, S. 5 (Yaz 95), s. 211-216.
Ressam Aaronun Yeni Baarlar, Harold Cohen, (ev.: Ula Bayraktar, Bediz Ylmaz), S. 13 (1998), s. 95-112.
Rica Etsem u Sarn Kadn Benimle Yatar m?, Mnir Gle, S. 22
(Bahar 00), s. 281-287.
Romada Takvim, idem Drken, S. 22 (Bahar 00), s. 101-111.
Roman Kentler, Gven Turan, S. 8 (Yaz 96), s. 215-217.
Ruhsal Salk stne (1960), Melanie Klein, (ev.: Alp Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 119-124.
Rzgr Dnyordu Btn Corafyalarda, Z. Tl Akbal Salp, S. 14
(Bahar 98), s. 234-252
Saatli Maarif Takvimi: Geleneki, Laik ve Modern, Artun nsal,
S. 22 (Bahar 00), s. 153-159.
Sadaka Datan oannesin Hayrhahl, (ev.: zden Arkan),
S. 17 (K 99), s. 125-126.
(Sadece) Dinlenmek (nsan) Yorar, Sevin Okyay, S. 12 (1997),
s. 231-235.
Sadan Ykselen Muhalefet: Yerlilik, Nuray Mert, S. 21 (K 00),
s. 173-178.
Salk lkesinde kinci Snf Vatanda, Sevin Okyay, S. 2 (Gz 94),
s. 89-92.
Sahicilik lkesi ve okkltrclk, Zeynep Sayn, S. 8 (Yaz 96),
s. 282-288.
Sahicilik Sahtelik zerine Geri-Bakl Notlar, Oru Aruoba, S. 16
(Gz 98), s. 79-85.
Said ve Saidciler ya da nc Dnya Entelektel Terrizmi, Ibn
Warraq, (ev.: Kemal Atakay), S. 37 (Gz 03), s. 288-332.
Sakinlere ar, F. Hundertwasser, (ev.: Mustafa Tzel), S. 18
(Bahar 99), s. 267.

152

Saldrganln Spontanl, Konrad Lorenz, (ev.: Mjgan ahinolu), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 165-168.
Saldrganlk ve Ykclk, Ayda Yrkn, S. 3 (K 95), s. 161-174.
Saldrganlk, iddet ve Terrn Pisikososyal Yaplar, Yavuz Erten
- Cahit Ardal, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 143-163.
Salt Kltrel Bir ey, Judith Butler, (ev.: Yurdanur Salman),
S. 14 (Bahar 98), s. 267-280.
Sanal Uzam Ne Sanyorsunuz?, S. 30 (K 02), s. 5-10.
Sanat Krizi ya da Kriz Sanat, Ernesto Sabato, S. 27 (Yaz 01: zel
Say), s. 94-99.
Sanat, Psikanaliz ve iddet: Beyaz Otel, Il Ba, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 341-346.
Sanat Refleksi Happening ve iddet, Adnan Tnel, S. 6-7 (KBahar 96), s. 363-366.
Sanatnn Bir k Olarak ntihar?, Halil Gkhan, S. 4 (Bahar
95), s. 59-60.
Sanatn Dk Atklarla Bakaldrs, Ali Akay, S. 43 (Yaz 05),
s. 182-187.
Sansr, Jurnal ve Sylentiler Arasnda 1894 stanbul Depremi,
Mehmet . Alkan, S. 20 (Gz 99), s. 33-41.
Sap ve Saman Meselesi, Brian Cantwell Smith, (ev.: Elif zsayar), S. 13 (1998), s. 223-229.
Saraybosnaya Dn, Nedim Grsel, S. 2 (Gz 94), s. 117-135.
Sar Krmz, Siyah Beyaz, Cneyt Akaln, S. 4 (Bahar 95), s. 320325.
Sartre Out!, Fredric Jameson, (ev.: Belma Ba), S. 3 (K 95),
s. 141-149.
Sava Etkeni Olarak Soyutlama Anlay, Gabriel Marcel, (ev.:
Medar Atc), S. 5 (Yaz 95), s. 252-256.
Sava ve Bar, Pierre-Joseph Proudhon, (ev.: Cneyt Akaln),
S. 3 (K 95), s. 89-96.
Sava Yl Buhranlar, Halil Sahilliolu, S. 22 (Bahar 00), s. 226-259.
Savalar, Savalarn Tertibinde Milletleraras Kaideler, bn Haldun, (ev.: Zakir Kadiri Ugan), S. 14 (Bahar 98), s. 17-26.
Savamay Reddeden Askerler, Edip Emil ymen, S. 3 (K 95),
s. 55-58.
Saysal stanbul, Anl Ylmaz, S. 35 (Bahar 03), s. 172-176.
Seattledan Praga, Niceten Cenovaya, Roni Margulies, S. 26 (Bahar 01), s. 261-269.
Seim Sonras Tartlmas Gereken Kavramlar, Eser Karaka,
S. 34 (K 03), s. 70-75.
Seimlerimizi Etkileyen ocuk, Tuncay Erdem, S. 34 (K 03),
s. 172-174.
Semek Yolun Yarsdr, S. 34 (K 03), s. 5-9.
Semenlerin Sama Tangosu, Bernardo Bertolucci, (ev.: Aykut
Derman), S. 31 (Bahar 02), s. 344-345.
Sekiz Yzyllk Bir Tanklk: Alekslad, Samih Rifat, S. 17 (K 99),
s. 247-250.
Seks ve Bo Zamann Sorunsallamas, J. P. Toner, (ev.: zden
Arkan), S. 12 (1997), s. 161-178.

153

Seluklu Gulamlar ve Osmanl Devirmeleri, Speros Vryonis, S. 29


(Gz 01), s. 93-119.
Seluklu Tarihi in Seme Kaynaka, Ekrem In, S. 29 (Gz 01),
s. 183-189
Seluklular Anadoluda, Jean-Piere Bodmer, S. 29 (Gz 01), s. 3346.
Seluklular Dneminde Anadoluda Felsefe ve Bilim (Bir Giri), hsan Fazlolu, S. 29 (Gz 01), s. 152-167.
Sembol ve Psikanaliz: ller Adas, Mehmet Ergven, S. 9 (Gz
96), s. 193-200.
Semen est Sanguis Yahudilikte ve Hristiyanlkta Kan, Kaan H.
kten, S. 37 (Gz 03), s. 132-161.
Serbest Plan, Serbest Cephe, Serbest Ev..., hsan Bilgin, S. 18 (Bahar 99), s. 144- 157.
Serin Devlet..., Bekir Cokun, S. 20 (Gz 99), s. 343-344.
Sessizliin Sesi: Sein und Zeit ve Dil zerine Bir Deneme, Ayta
Demirci, S. 50 (Bahar 07), s. 170-177.
Sevgi, Sevgi, Sevgi, Nermi Uygur, S. 4 (Bahar 95), s. 9-19.
Seyyar Manifesto, Levent entrk, S. 24 (Gz 00), s. 119-132.
Siberalan ve Kltrn Kreselletirilmesi, John Stratton, (ev.:
Mehmet Doan), S. 30 (K 02), s. 80-98.
Siberliberter Sylemler ve Cemaatin Baar ans, Langdon Winner, (ev.: Mehmet Kk), S. 30 (K 02), s. 144-164.
Siedlung Pilotengasse, Nevzat Sayn, S. 18 (Bahar 99), s. 178-182.
Sigmund Freudla Grme, George Sylvester Viereck, (ev.: Doan ahiner), S. 9 (Gz 96), 61-69.
Simgesel Hayvanlar, Alberto Manguel, (ev.: Peral Charum), S. 32
(Yaz 02), s. 188-191
Simonn Basit zmleri, Hubert L. Dreyfus, (ev.: Elif zsayar),
S. 13 (1998), s. 189-193.
Simplex Sigillum Veri, (Basitlik dorunun iaretidir), Adnan Kurt,
S. 34 (K 03), s. 199-205.
Sinema ve Kent, Mete zgencil, S. 8 (Yaz 96), s. 191-192.
Snrlarn hlali: Kuantum ekiminin Dnmc Yorumbilgisine
Doru, Alan D. Sokal, S. 26 (Bahar 01), s. 85-100.
Sivil Toplum rgtleri ve evre Kirlilii Deklarasyonu-2, S. 3 (K
95), s. 195-199.
Sivil Toplum, Fanatizm ve Dijital Gereklik, Slavoj Zizek, Geert Lovink, S. 24 (Gz 00), s. 42-54.
Sivil Toplum: Kavramsal Bir Deerlendirme, Haldun Glalp, S. 32
(Yaz 02), s. 276-288.
Sivilizasyon Bir Szcn ve Bir Fikir beinin Geliimi, Lucien
Febvre, (ev.: smail Yerguz), S. 5 (Yaz 95), s. 223-251.
Siyasal Kuramn Sorunlar zerine Bir Sylei / Jrgen Habermas
ile, Mikael Carleheden - Ren Gabriels, (ev.: Rita Urgan), S. 15
(Yaz 98), s. 141-157.
Siyaset Kuram ve Hayvan Haklar, Paul A.B. Clarke - Andrew Linzey, (ev.: Kemal Atakay), S. 32 (Yaz 02), s. 78-89.
Siyaset Meydannda slup Sorunu zerine Bir Not, Ahmet Kuay, S. 22 (Bahar 00), s. 15

154

Siyaset ve Bilin, Vaclav Havel, (ev.: Hlya Tufan), S. 2 (Gz 94),


s. 173-185.
Siz misiniz? Burada iniz Ne?, Sylei Sheyla Bayrav-Ferda Keskin, S. 23 (Yaz 00), s. 146-54.
Sizinle Anne efkatiyle Alay Edebilir Miyim?, Aye Dzkan, S. 26
(Bahar 01),s. 152-155.
Slavlarn Havarisi Kyrillostan, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K
99), s. 210.
Souk Sava Sonras atmalar, Murat Belge, S. 3 (K 95), s. 43-54.
Sokratesten Anlardan, Ksenophon, S. 34 (K 03), s. 36-38.
Son stiladan nceki Kehanetler zerine, Critoboulos, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 111.
Soru Soran Semek, mer Madra, S. 34 (K 03), s. 196-197.
Sosyal Alanda Psikanaliz, Meltem Narter, S. 49 (K 06), s. 206211.
Sosyal Psikoloji Balamnda Eki Szlk: Bir Sylem Analizi, Samet Kse, S. 30 (K 02), s. 248-254.
Sosyalist Kltr Dernei-Tzk, S. 2 (Gz 94), s. 217-220.
Sosyalizmden nce Atatrklk, Doan Avcolu, S. 2 (Gz 94),
s. 210-214.
Sosyologlar Tarla Kuu Gibidir, Alain Touraine, Ferhat Kentel,
S. 23 (Yaz 00), s. 30-44.
Soyunan, Okuyan, Soyan Bir Kitap 32 Bst, Ali Akay - Ayfer Tun
- Artun nsal - Yank Yazgan, S. 23 (Yaz 00), s. 231-242.
Smrgeletirmenin Son Aamas, Obrad Savi, (Sylei: E. Efe
akmak), S. 38 (K 04), s. 250-257.
Szck ve Gc: Bir Ba Kurma Denemesi, Craig Stephenson,
(ev.: Tuncay Birkan), S. 31 (Bahar 02), s. 319-323.
Spinozayla Amor ntellectualis, Nermi Uygur, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 133-142.
Su - Ceza(evi) Af, Uur Alacakaptan, Kksal Bayraktar, Ferda
Keskin, Baar Yalt, S. 22 (Bahar 00), s. 260-280.
Suluyorum, mile Zola, (ev.: Turhan Ilgaz), S. 13 (1998), s. 285294.
Sufi iirinin Poetikas, Mahmut Erol Kl, S. 38 (K 04), s. 84-97.
Sultanbeyli: Enformelin Kurucu/Ykc Gc, M. Melih Pnarcolu Ouz Ik, S. 35 (Bahar 03), s. 114-118.
Syrakusann ekicilii, Mark Lilla, (ev.: Kemal Atakay), S. 31
(Bahar 02), s. 136-150.
aka ve Humour Duygusunun Evrensellii zerine Trkiye Merkezli Bir Yayn ve Alan Aratrmasnn Sonular, Pierre S. Renauder, S. 26 (Bahar 01), s. 177-188.
aka ve iir, Ahmet nam, S. 26 (Bahar 01), s. 205-211.
aka! Bir Marjinal Antropoloji Konusu Olarak akann Antropolojisine Giri, Ahmet Gngren, S. 26 (Bahar 01), s. 191-197.
akalar ve Psikanaliz, Tevfika Tunaboylu-kiz, S. 26 (Bahar 01),
s. 199-203.
akann zinde, Mehmet Ergven, S. 26 (Bahar 01), s. 169-175.
ark Seyahatnamesinden, Woldemar Urban, (ev.: Itr Arda),
S. 35 (Bahar 03), s. 42-54.

155

ehir, Turgut Cansever, S. 8 (Yaz 96), s. 125-129.


ey Tasarmlamas, Drt ve Dil Arasnda, Andr Green, (ev.: Alp
Tmertekin), S. 9 (Gz 96), s. 155-165.
eyla Benhabib ile Sylei, Ferda Keskin, S. 15 (Yaz 98), s. 132140.
eytan Adorno, Jean-Franois Lyotard, (ev.: Orun Trkay), S. 36
(Yaz 03), s. 110-123.
iddet Nerede Balyor?, Rafael Moses, (ev.: Aye Kul), S. 6-7
(K-Bahar 96), s. 23-27.
iddet zerine Bildiri, (ev.: Bahar cal Dzgren), S. 6-7 (KBahar 96), s. 37-39.
iddet zerine, Hannah Arendt, (ev.: Blent Peker), S. 6-7 (KBahar 96), s. 7-21.
iddet ve Metafizik, Jacques Derrida, (ev.: Zeynep Direk), S. 4748 (Yaz-Gz 06), s. 62-160.
iddet ve Susku: Bir Eylem Siyasasna Doru, Mark Hobart, (ev.:
Yurdanur Salman), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 51-64.
iddet, Toplum, Birey ve Kan, Giovanni Scognamillo, S. 6-7 (KBahar 96), s. 357-361.
iddeti Anlamak, E. Efe akmak, S. 35 (Bahar 03), s. 239-243.
iddetin Balamndan kmak zere..., Ali Akay, S. 6-7 (K-Bahar
96), s. 429-439.
iddetin ki Yz, Semra, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 41-50.
iddetle Seviyorum!, Yldrm Trker, S. 6-7 (K-Bahar 96),
s. 319-322.
ifreli Harikalar Kumpanyas, Umut Tayda, S. 50 (Bahar 07),
s. 200-203.
ihabddin bihinin Sohbet Kitab, A. Sait Aykut, S. 34 (K 03),
s. 30-34.
iir: ler Karyor, E. Efe akmak, S. 38 (K 04), s. 5-6.
iirde Dil - Georg Trakln iiri zerine Bir rdeleme, Martin Heidegger, (ev.: Kaan H. kten), S. 38 (K 04), s. 151-189.
iirde Fazlalklar, Edip Cansever, S. 2 (Gz 94), s. 260.
iirden Doan, iirle Tanan Bir Etkinlik Olarak Bilim, Ahmet
nam, S. 31 (Bahar 02), s. 312-317.
pheciliin Aptall, Paul Tabori, (ev.: Haluk Menemenciolu),
S. 9 (Gz 96), s. 276-293.
Takvimde Zaman Gemi ve Gelecek, Bozkurt Gven, S. 22 (Bahar 00), s. 85-94.
Takvimler (II. Kitap), Publius Ovidius, S. 22 (Bahar 00), s. 72-84.
Takvimler, A. Necati Akgr, S. 22 (Bahar 00), s. 95-100.
Tanakhtaki Deri Fenomenolojisine likin rdelemeler, H. Kaan
kten, S. 44-45 (K 06), s. 209-224.
Tanassur (Hristiyanlama) Hadisesi ve Hars (Kltr) Buhran,
Kprlzade Mehmed Fuad, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 258-261.
Tanassur Hadisesi Bir Hars Buhran Neticesi midir?, Mehmet
Emin (Eriirgil), S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 263-267.
Tanklklar Kant Deildir..., Franois Biraud, (ev.: Hlya Tufan),
S. 1 (Yaz 94), s. 214-215.
Tanrnn Varolduunu ve nsann Zihni ile Bedeni Arasndaki Far-

156

k Kantlayan, Geometrik Biimde Dzenlenmi Nedenler, Ren


Descartes, (ev.: Medar Atc), S. 10 (K 97), s. 11-16.
Taraftar m Takmn Seer, Takm m Taraftar...Ve Taraftar Aslnda Neyi Seer?, Tanl Bora, S. 34 (K 03), s. 164-167.
Tarih ve Biyografya, Adnan A. Advar, S. 13 (1998), s. 305-310.
Tarihi Gzyle iddetin Tarihi zerine Bir Sylei, (Akoturum:
Ahmet Kuya, Halil Berktay, Zafer Toprak), S. 6-7 (K-Bahar 96),
s. 197-206.
Tarihinin Kiisel Tarihine Bir Yolculuk, Suraiya Faroqhi, (Sylei: Ekrem In), S. 38 (K 04), s. 29-48.
Tarihi Deeri Olan Kentlere Neden El Atmalyz, Graeme Shaukland, (ev.: Kmran Tuncay), S. 8 (Yaz 96), s. 23-35.
Tarihi nsanl Yazmak: Bir Tarih Anlat Tr Olarak Biyografi ve Osmanl Tarihyazcl, Derin Terziolu, S. 29 (Gz 01), s. 284-296.
Tarihi Saptran arlatanlar, Jean-Pierre Adam, (Le Nouvel Observateur dergisinden ev.: Hlya Tufan), S. 1 (Yaz 94), s. 223-226.
Tarih-i Selnik, Selnik Mustafa Efendi, S. 19 (Yaz 99), s. 19-24.
Tarihi Yazmak, Gemii Betimlemek/Temsil Etmek, Paul Ricoeur,
S. 24 (Gz 00),s. 72-81.
Tarihsiz Bilim, Stephen June-Toulmin Goodfield, S. 11 (1997),
s. 127-148.
Tarihte iddetin Rol, Friedrich Engels, (ev.: Olcay Kunal), S. 67 (K-Bahar 96), s. 169-184.
Tasavvuf ve Sevgi, brahim gah ubuku, S. 4 (Bahar 95), s. 103112.
Talar Yerinden Oynarken: Alacakaranlk Aydnl, Eyp zveren,
S. 31 (Bahar 02), s. 168-180.
Tehlikeli Bir Adam Nietzsche zerine Sylei, Can Alkor - Enis
Batur, S. 25 (K 01), s. 214-235.
Tek Frekanstan ki Yayn: Ak ve iddet, Hlya Tufan, S. 6-7 (KBahar 96), s. 299-303.
Televizyon ve iddet, Can Dndar, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 385389.
Televizyon ya da Grnt pl, Levend Kl, S. 2 (Gz 94),
s. 49-60.
TEMA Vakfnn Kurulu Gayesi ve Trkiyenin Toprak Erozyonu ile
Maruz Kald Tehlike, Hayrettin Karaca, S. 5 (Yaz 95), s. 189199.
Tembellik Hakkndan Semeler, Paul Lafargue, (ev.: Vedat Gnyol), S. 12 (1997), s. 11-22.
Tembellik Hakk, zzettin nder, S. 12 (1997), s. 73-77.
Tembellik stne Bir Yaz Hazrl (Notlar), Aydn Engin, S. 12
(1997), s. 237-241.
Ten, Ben ve Gen, Blent Somay, S. 44-45 (K 06), s. 162-173.
Ten, E. Efe akmak, S. 44-45 (K 06), s. 5-6.
Terrizmin Mant, Jean Baudrillard, S. 30 (K 02), s. 67-78.
Terrn Ahlak, C.A.J. Coady, (ev.: Aysun Babacan), S. 6-7 (KBahar 96), s. 261-278.
Tezakr, Ahmet Cevdet Paa, (Haz.: Cavid Baysun), S. 20 (Gz 99),
s. 21-23.

157

Thelemelilerin Yaaylarn Nasl Dzenledikleri, Francois Rabelais, (ev.: S. Eyubolu - A. Erhat - V. Gnyol), S. 12 (1997),
s. 119-120.
Theodor Adornonun Sanat Tanm ve Protesto, Emre Zeytinolu,
S. 36 (Yaz 03), s. 244-255.
Theodor Adornoyla Anlarm, Leo Lwenthal, (ev.: Kaan H. kten), S. 36 (Yaz 03), s. 65-75.
Tp Tarihinde Kan, Selim Badur, S. 37 (Gz 03), s. 85-107.
Titre Gne! Yeryz Ala! nk ehir Fethedildi!, Ayfer Tun,
S. 17 (K 99), s. 253-263.
Todikankolitop, Kk skender, S. 8 (Yaz 96), s. 211-213.
Toplum Bilimleri Ynetiminde Pozitivizm: Adorno Popper Tartmas, Teo Grnberg, David Grnberg, S. 36 (Yaz 03), s. 124-141.
Toplum ve Devlet, Murat Belge, Dayanma ve Yardmlama Ruhu..., Hasan Cemal, S. 20 (Gz 99), s. 349-350.
Toplum, Sivil Toplum rgtlerini, Houna Giden Bir Film Seyreder
Gibi Seyretti!, (Akoturum: Ceyda Aka, Ylmaz Karakoyunlu,
Nasuh Mahruki, Hlya Ko, Davut Teziler), S. 20 (Gz 99),
s. 251-277.
Toplumsal Balam Olmayan Bir Psikopatoloji Vakas Yoktur, Juliet Mitchell, (Sylei: Blent Somay E. Efe akmak, ev.: Ertan
Keskinsoy), S. 44-45 (K 06), s. 44-62.
Toplumsal Uzam ve Sembolik ktidar, Pierre Bourdieu, (ev.: Ik
Ergden), S. 18 (Bahar 99), s. 16-32.
Toplumu Korumak Gerekir Michel Foucault,, (ev.: Turhan Ilgaz),
S. 18 (Bahar 99), s. 53-75.
Tristan ve Isolde ya da lmcl Eros, Mehmet Ergven, S. 4 (Bahar 95), s. 279-285.
Turizmde Arkeolojinin Grnmleri: Haclar, Hocalar ve Dierleri,
Cemil Bezmen, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 106-115.
Turnann Semah, Ezoterizmin Zaman: Bektai ve Alevi Zaman
Kavraylar, Aykan Erdemir - Rabia Harmanah, S. 46 (Bahar
2006), s. 260-279.
Turu Kurmann Elli Yolu, Cem Aka, S. 3 (K 95), s. 114-116.
Tutku ve Oyun Olarak Gemi: oul Gemilerin Kurulmasnda
Bir htilaflar Yerlemesi Olarak atalhyk, Ian Hodder, S. 28
(Yaz 01: zel Say), s. 65-82.
Tutku-Ak, Jrme-Antoine Rony, (ev.: Esin Talu elikkan), S. 4
(Bahar 95), s. 225-230.
Trcln Kkeni, Hugh Lafollette Niall Shanks, (ev.: Tuncay
Birkan), S. 32 (Yaz 02), s. 110-123.
Tretim rntleri ve Osmanl Maazalar, Zafer Toprak, S. 5
(Yaz 95), s. 25-28.
Trk - slam - Osmanl ve Cumhuriyet Dnemi Takvimleri, Cumhure er, S. 22 (Bahar 00), s. 117-131.
Trk Evi Dedikleri..., Ayda Arel, S. 18 (Bahar 99), s. 188-212.
Trk isinin Durumu ve i Hareketleri, Atilla Karaosmanolu,
S. 2 (Gz 94), s. 242-243.
Trk Romannda Aile i iddet Temas, Nket Esen, S. 6-7 (KBahar 96), s. 323-326.

158

Trk Tarihinin Bizans Kaynaklar, Melek Delilba, S. 17 (K 99),


s. 339-351.
Trkn Otomobille mtihan, Tartma Hulki Aktun - Haluk Mesi - Aydn Engin - Yavuz Erten, S. 24 (Gz 00), s. 159-176.
Trkede Derrida Bibliyografyas, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 378379.
Trkede Kant, S. 41-42 (K 05), s. 517-518.
Trkede Wittgenstein Bibliyografyas, S. 33 (Gz 02), s. 320.
Trkiye Arkeolojik Yerlemeleri - TAY Projesi -, Mihriban zbaaran - Ouz Tannd, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 254-289.
Trkiye evresi Allaha Emanet, Semra Somersan, S. 2 (Gz 94),
s. 41-44.
Trkiye Srat Kprsnde..., Akn Atalay, S. 16 (Gz 98), s. 265271.
Trkiye, Deprem Aratrmalar in deal Bir lkedir, (Akoturum: Vedat orlu, Srr Erin, Cell engr, Ycel Ylmaz), S. 20
(Gz 99), s. 93-113
Trkiyede Arkeolojik Kltr Miras Ynetimi, Numan Tuna, S. 28
(Yaz 01: zel Say), s. 291-296.
Trkiyede Descartes lgisinin Balamas ve Gelimesi, Arslan Kaynarda, S. 10 (K 97), s. 287-295.
Trkiyede Descartes, Konusunda Bir Kaynaka Denemesi, Arslan
Kaynarda, S. 10 (K 97), s. 297-298.
Trkiyede Laikliin Byk Problemi Laiklik ve Farkl Anlamlar
zerine, Bakr alar, S. 1 (Yaz 94), s. 109-115.
Trkiyede Laikliin Konumu, Nilfer Narl, S. 1 (Yaz 94), s. 21-29.
Trkiyede Laiklik zerine..., Glten Kazgan, S. 2 (Gz 94), s. 251253.
Trkiyede Psikanalizin Konumu zerine, Bella Habip, (Sylei:
Tevfika kiz), S. 9 (Gz 96), s. 211-218.
Trkiyede Psikanalizle lgili Basl Yaynlar (Kitaplar), (Hazrlayan: Tevfika kiz), S. 9 (Gz 96), s. 255-263.
Trkiyede iddet Kayna Olarak Devlet-Toplum likisi, mit Kvan, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 411-419.
Trkiyedeki Depremin Gizli birlikisi: Yolsuzluk, Stephen Kinzer, S. 20 (Gz 99), s. 362-364.
Trkiyenin Tek ans: Yama Ortaklndan Kurtulmak, Doan
Kuban, S. 20 (Gz 99), s. 351-354.
Trkler Arasnda Ulusal Kimlik Aray, Frank Tachau, S. 21 (K
00), s. 244-254.
Trkler Yneticilerin i Oluruna Brakn Tutumuna Kar fkesini
Haykryor, Erc Biegala, S. 20 (Gz 99), s. 359-360.
Trklerde Akl Var m?, Klaus Kreiser, (ev.: Mustafa Tzel), S. 19
(Yaz 99), s. 93-113.
Trklerin ve Bizansllarn Ortaada Anadoluda Birliktelikleri (11.
ve 12. yzyllar), Nevra Necipolu, S. 29 (Gz 01), s. 74-91.
Trklerle Savamal m?, Desiderius Erasmus, (ev.: Hlya Tufan),
S. 3 (K 95), s. 13-20.
Trkoloji: Geici Bilano, Louis Bazin, (ev.: smail Yerguz), S. 5
(Yaz 95), s. 299-321.

159

TVdeki iddetin ocuklara Etkileri zerine Farkl Bir Bak, Emir


Turam, S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 391-406.
Ulus-Devlet, Devlet-Ulus ve okkltrclk, Charles Taylor, (ev.:
Nilgn Uygun), S. 13 (1998), s. 259-266.
Ulus-Devletin Gelecei zerine Fikir Ayrlklar, Thomas Friedman, Robert Kaplan, (ev.: Kemal Atakay), S. 32 (Yaz 02), s. 68-77.
Umberto Eco ile Kriz zerine, Sylei: Levent Ylmaz, S. 27 (Yaz
01: zel Say), s. 10-31.
Umut Olmayan airler Karamsardr, Enis Batur, (Sylei: E. Efe
akmak), S. 38 (K 04), s. 109-116.
Unutma, Parodi ve roni, Nil Gksel, S. 47-48 (Yaz-Gz 06), s. 359368.
Unutulan kon: Hz. Alinin Klc Zlfikarn Osmanl Trevi, Jane
Hathaway, (ev.: dil Eser), S. 19 (Yaz 99), s. 146-160.
Unutulmaz Efsane!, 1873-1969: Ebzziya Takvimleri, mer Faruk
erifolu, S. 22 (Bahar 00), s. 145-152.
Uslamlama Tutkusu, Antonio R. Damasio, (ev.: lknur zdemir),
S. 10 (K 97), s. 239-243.
Uygarlktan Geriye Ne Kald? , zge Eren, S. 49 (K 06), s. 87-94.
Uzak-Dou Kltrnn Bir Klasii: Kama Sutra, lhan Gngren,
S. 4 (Bahar 95), s. 125-129.
Kadn, Ak, Selim leri, S. 4 (Bahar 95), s. 33-36.
Kadn, Meydan Okuma, Sibel Eraslan, S. 43 (Yaz 05),
s. 270-282.
nc Dnya Savandan Sonra Dnya, Aleksander Zinovyev,
(ev.: Hlya Tufan), S. 3 (K 95), s. 21-23.
niversitede Psikanaliz retmeli miyiz?, Sigmund Freud, (ev.:
Tevfika kiz), S. 9 (Gz 96), s. 49-51.
stninsan: Diyalektie Kar, Gilles Deleuze, S. 25 (K 01),
s. 111-133.
topya Gelenekleri ve Kentlerin Planlanmas, Martin Meyerson,
(ev.: Yurdanur Salman), S. 8 (Yaz 96), s. 113-124.
topyalar Kurgulamak, Fatma Canpolat, S. 31 (Bahar 02), s. 6-8.
Varlk, Benlik, Hatrlay ve Unutu zerine, A. Sait Aykut, S. 50
(Bahar 07), s. 158-169.
Varolusal Bir Tehdit ya da Bir Korunak Olarak aka, Nazl kten, S. 26 (Bakar01), s. 146-151
Vatanseverlik Bir Erdem midir?, Alasdaire Macintyre, S. 21 (K
00), s. 29-47.
Veda Konumas, Buda, (ev.: Yurdanur Salman), S. 15 (Yaz 98),
s. 33-35.
Vehbi Ko, Nimet Arzk, S. 2 (Gz 94), s. 238-239.
Vincennesde Doalama, Jacques Lacan, (ev.: en Ser Kaya),
S. 14 (Bahar 98), s. 93-101
Virtelin Gereklii: Bergson ve Deleuze, Keith Ansell Pearson,
(ev.: eyda ztrk Nusret Polat), S. 50 (Bahar 07), s. 87-103.
Vizrden Bizans: Haritalarla Dnmek, Halil Berktay, S. 17 (K
99), s. 68-110.

160

Voltairede Ahlk Anlay, Erol Kayra, S. 8 (Yaz 96), s. 275-281.


Voltaireden Mektuplar, (ev.: Sema Rifat), S. 4 (Bahar 95), s. 233234.
Vom Lesen und Schreiben, Nietzsche, S. 25 (K 01), s. 271-272.
Von Clausewitzin Bilimsel Sava, Mehmet Ali Klbay, S. 3 (K
95), s. 85-87.
Wall Street Topu Atarken, Edward Robb Ellis, S. 27 (Yaz 01: zel
Say), s. 187-194.
Walter Benjamini Yardmclarndan Kurtarmak, George Steiner,
(ev.: Rina Eskenazi), S. 2 (Gz 94), s. 111-116.
Wittgenstein Sevmek in 50 Neden, Ronald Jaccard, (ev.: Aykut
Derman), S. 33 (Gz 02), s. 259-263.
Wittgenstein Felsefesi: Temel Kavram ve Sorunlar, mer Naci Soykan, S. 33 (Gz 02), s. 40-79.
Wittgenstein Felsefesinin Ulalabilirlii, David G. Stern, (ev.: Aysun Babacan), S. 33 (Gz 02), s. 296-319.
Wittgenstein: Dildeki zlmenin Saaltc Etkileri, Nuri Salam,
S. 33 (Gz 02), s. 239-251.
Wittgensteinda Ruh Kavram, lham Dilman, (ev.: Aysun Babacan), S. 33 (Gz 02), s. 190-221.
Wittgensteinn Analitik Geometrisi, S. 33 (Gz 02), s. 5-7.
Wittgensteinn Bilgi Kuram, Christopher Coope, (ev.: Sevin Altneki), S. 33 (Gz 02), s. 132-154.
Wittgensteinn Felsefe Eletirisi, Robert J. Fogelin, (ev.: Tuncay
Birkan), S. 33 (Gz 02), s. 80-105.
Wittgensteinn Felsefi Aratrmalar, Paul Feyerabend, (ev.: Doan ahiner), S. 33 (Gz 02), s. 155-189.
X. Basileiosun Sultan Ahmet Meydannda diri diri yaklmas ve
inancndan dnmemesi, (ev. Bilge Umar), S. 17 (K 99), s. 251252.
XIX. yy. Sonu - XX.yy. Ba Trk Romannda evre Yitimi, Selim
leri, S. 2 (Gz 94), s. 99-104.
Yabanclarn Arlanmas, Platon, S. 23 (Yaz 00), s. 117-118.
Yabancla Davet, Roni Margulies, S. 21 (K 00), s. 227-233.
Yaban-c-lk, Enis Batur, S. 23 (Yaz 00), s. 7-12.
Yabancya Dair Hadis, bni Manzur, S. 23 (Yaz 00),s. 113.
Yahudilere Yneltilen Yabanclk Sulamas, skenderiyeli Philon,
S. 23 (Yaz 00),s. 114-116.
Yalan m, Hile mi?, Selim Eybolu, S. 16 (Gz 98), s. 132-136.
Yalan zerine, Augustinus, (ev.: zden Arkan), S. 16 (Gz 98),
s. 39-43.
Yalan, hanet Yllarnn En Yaygn Aracyd, lk Tamer, S. 16
(Gz 98), s. 144-150.
Yalan, eref ve eliki, Michael Gilsenan, (ev.: Yurdanur Salman), S. 16 (Gz 98), s. 93-125.
Yalan, Yanl, Yanlg, Yanlsama ve Yan rnleri, Serhan Ada,
S. 16 (Gz 98), s. 216-218.
Yalanc Epimenides / Btn ve Kategori, Alexandre Koyr, (ev.:
Turhan Ilgaz), S. 16 (Gz 98), s. 219-229.
Yalan Doru Yapan Ne?, nsal Oskay, S. 16 (Gz 98), s. 137-143.

161

Yalann Ksa Tarihi, Gndz Vassaf, S. 16 (Gz 98), s. 182-184.


Yalanlar, Kuyruklu Yalanlar ve Fotoraflar, Orhan Cem etin,
S. 16 (Gz 98), s. 126-131.
Yalnz Yaama Reddiye ya da Theophanes, nay Szer, S. 17 (K
99), s. 113-124, [bizansta yaamak].
Yamal elikiler Semti: Saraybosnadan Yenibosnaya, Mustafa
Armaan, S. 35 (Bahar 03), s. 119-125.
Yanl Seimler Zinciri, Armaan Ekici, S. 34 (K 03), s. 168-170.
Yapay Zek ve Yaratclk, Gn, S. 13 (1998), s. 113-116.
Yapay Zek: Bilgi anda Akl-Beden Sorunu, Haldun, M. zakta, S. 13 (1998), s. 77-85.
Yapay Zekdan Edebiyat Eletirisine, Gven Gzeldere S. 13
(1998), s. 139-142.
Yapay Zeknn Dn, Bugn, Yarn, Gven Gzeldere, S. 13
(1998), s. 27-41.
Yapayazar, Ercment Ayta, S. 13 (1998), s. 131-136.
Yapbozum, Etik, Politika, nsan Haklar ve stanbul zerine, Jacques Derrida, (Sylei: Ferda Keskin), S. 21 (K 00), s. 21-29.
Yararl Bir Yant, Hlya Tufan, S. 2 (Gz 94), s. 197-203.
Yaamn Ksal zerine, Seneca, (ev.: Elif Gkteke), S. 15 (Yaz
98), s. 9-29.
Yaamn Ucundan, (ev.: Aydn Engin), S. 16 (Gz 98), s. 161-171.
Yaasn Liberalizm, etin Altan, S. 2 (Gz 94), s. 246-247.
Yazar ve Entelektellerin Kamusal Rol, Edward Said, (ev.: Ece
Gamze Atc), S. 31 (Bahar 02), s. 37-57.
Yaznbilim ve Estetik, Grard Genette (Sylei: Yvan Leclerc, ev.:
smail Yerguz), S. 4 (Bahar 95), s. 303-309.
Yaznn ekimi, Nuri Salam, S. 34 (K 03), s. 181-186.
Yeni Bask Dneminde Hareket: Bir Deerlendirme, Herbert Marcuse, (ev.: Mert Keik), S. 14 (Bahar 98), s. 69-80.
Yeni Bir Snf: Hiperburjuvazi, Denis Duclos, (ev.: ule Demirkol), S. 34 (K 03), s. 54-62.
Yeni Dnya Dzeni, Bilim ve Sava, Orhan Bursal, S. 3 (K 95),
s. 71-77.
Yeni Eletirinin Eski Dogmalarn Gmmek, Paul Johnston, (ev.:
zden Arkan), S. 13 (1998), s. 209-211.
Yeni Giysi, Aydnlatlm Vitrin, Ernst Bloch, (ev.: Osman Olcay
Kunal), S. 5 (Yaz 95), s. 103-105.
Yeni stanbul Yeni Yoksulluk, Ersan Ocak, S. 35 (Bahar 03),
s. 108-113.
Yeni San Douu? Liberal Faizm, Komutan Yardmcs Marcos,
S. 24 (Gz 00), s. 221-234.
Yeni Trk Kadn ve Ruh Mnasebetleri Meselesi, M. ekip Tun,
S. 15 (Yaz 98), s. 287-298.
Yenia: Descartes ve Montaigne, Zeynep B. Sayn, S. 10 (K 97),
s. 155-160.
Yeniden Heidegger, mer Aygn, S. 26 (Bahar 01), s. 101-110.
Yenilenen Kadnlar, Lila Abu-Lughod, (Sylei: Aye Parla, ev.:
Bahadr Mahmutolu), S. 16 (Gz 98), s. 237-253.
Yer Semek, Turhan Ilgaz, S. 34 (K 03), s. 154-157.

162

Yerli Mal Yurdun Mal, Her Trk Bunu Kullanmal, Ak Oturum:


Seyfettin Grsel, Ahmet Kuya, Zafer Toprak, S. 21 (K 00),
s. 187-218.
Yerlici Kltralizm: Kyaslamal Bir Deerlendirme, Sleyman
Seyfi n, S. 21 (K 00), s. 103-143.
Yeryz lyor, Isaac Asimov, (ev.: Ahmet Cemal), S. 2 (Gz 94),
s. 35-39.
Yeryz: Cehennem, Enis Batur, S. 24 (Gz 00), s. 240-246.
Yetikinler ve ocuk Arasnda Dil Karkl: Tutkunun ve Sevecenliin Dili, Sandor Ferenczi, (ev.: Alp Tmertekin), S. 9 (Gz
96), s. 109-117.
Yetmi Yl Sonra Mzik Devrimi, Cem Aka, S. 15 (Yaz 98),
s. 119-131.
Yirmibirinci Yzyla Doru Global Kapitalizm, Oryantalizm, Yerlicilik: Teorik Bir ereve, Ali Yaar Sarbay, S. 21 (K 00), s. 166172.
Yirminci Yzylda Avrupa ve Osmanl Ezoterizminin Kesiimi: Rudolf
von Sebottendorf, Thierry Zarcone, S. 46 (Bahar 06), s. 233-257.
Yirminci Yzylda Nietzsche, Ernst Behler, S. 25 (K 01), s. 22-51.
Yoksullar, Evelyne Patlagean, (ev.: Elif zsayar), S. 17 (K 99),
s. 127-160.
Yoksulluk Felsefesi ve Felsefenin Yoksulluu, Robert Bernasconi,
(ev.: Zeynep Direk), S. 39 (Bahar 04), s. 18-27.
Yol? Doann Barndaki Plastik Ara, Le Corbusier, S. 24 (Gz
00), s. 109-118.
Yorgunluk, Bertrand Russell, (ev.: Alp Tmertekin), S. 12 (1997),
s. 153-159.
Yorumlara Yant, Simon A Herbert, (ev.: Alp Tmertekin), S. 13
(1998), s. 239-256.
Yosmann El Kitab, Ksemendra, (ev.: Esin Talu elikkan), S. 4
(Bahar 95), s. 139-146.
Yn Dergisinden Semeler: 1960lar Trkiyesinde Bir Anatomi Dersi, Enis Batur, S. 2 (Gz 94), s. 206.
Ynetilemezlik: Muhafazakr Kriz Kuramlarnn Yeniden Douu,
Claus Offe, S. 27 (Yaz 01: zel Say), s. 43-66.
Yugoslavya: Byk k, Misha Glenny, (ev.: Hamit alkan),
S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 461-475.
Yunan Edebiyatnn Nasl Okunaca Konusunda Genlere Sylev,
Aziz Basileios, (ev.: zden Arkan), S. 17 (K 99), s. 13-35, [bizans klasii].
Yunanl Yahudi: Alman, Zeynep Sayn, S. 49 (K 06), s. 168-173.
Yuvaya-Dnte Kap Sorunu - Georg Simmel ve Martin Heidegger, nay Szer, S. 18 (Bahar 99), s. 116-127.
Yuvaya Uzaklk, smail Ertrk, S. 34 (K 03), s. 143-146.
Zadar ya da Zaira, Gken Ergven, S. 39 (Bahar 04), s. 17.
Zaman pl, Orhan Duru, S. 11 (1997), s. 225-227.
Zaman Kavram, Martin Heidegger, (ev.: Doan ahiner), S. 11
(1997), s. 29-41.
Zaman Subjektiftir, Mete zgencil, S. 11 (1997), s. 245-246.
Zaman Sularnda Argos, Cem Aka, S. 18 (Bahar 99), s. 135-136.

163

Zaman zerine eitlemeler, Mehmet Ergven, S. 11 (1997),


s. 229-244.
Zaman ve Etik: Ahlak Nasl Mmkndr?, C. M. Sherover, (ev.:
Doan ahiner), S. 11 (1997), s. 165-180.
Zaman ve zgr sten, Henri Bergson, (ev.: Alp Tmertekin),
S. 11 (1997), s. 7-15.
Zaman, Osmanllk ve Cemil Meri, Duygu Kksal, S. 11 (1997),
s. 191-199.
Zaman-Atom retisi, Nietzsche, S. 25 (K 01), s. 174-178.
Zamanmzn Bir Yanlsamas: Kresellemenin Sahte Vaadi, Peter
Beinart, S. 26 (Bahar 01),s. 237-249.
Zamann Haritalar, Cem Aka, S. 22 (Bahar 00), s. 7-8.
Zamann Tasarm, Dilek Bekta, S. 22 (Bahar 00), s. 192-201.
Zeki Bir Tatil Nasl Yaplr?, Umberto Eco, (ev.: Kemal Atakay),
S. 12 (1997), s. 191-193.
Zende Zihnin Yoksanmas retisi, D. T. Suzuki, (ev.: lhan Gngren), S. 13 (1998), s. 17-25.
Zerdt: Tiksinti Duymayan nsan, Elif Daldeniz, S. 25 (K 01),
s. 251-261.
Zetetik Profesr, Henri Broch, (Le Nouvel Observateur dergisinden ev.: Hlya Tufan), S. 1 (Yaz 94), s. 219-222.
Zihnin Krizi, Paul Valry, (ev.: Esra zdoan), S. 39 (Bahar 04),
s. 100-121.
Zikr-i Dervineden Divn Musikisine Kadar Osmanllar Devrinde
Semya Bir Bak, Jamal J Elias, (ev.: dil Eser), S. 19 (Yaz 99),
s. 216-224.
Zorunlu Bir Tenkid, Hidayet T. Okugil, S. 2 (Gz 94), s. 192-196.
Zulm stne Savlar, Alexander Mitscherlich, (ev.: Necmettin
Sevil), S. 6-7 (K-Bahar 96), s. 221-236.

Kitap Tantm - Eletiri


11 Eyll-Bir Saldrnn Yanklar: Yerli ve Yabanc Basnda Tahayyl Gc, Erda, S. 30 (K 02), s. 331-333.
16. Yzylda Avrupada Trkler le lgili Yaynlar, Nejat Gyn,
S. 19 (Yaz 99), s. 313-319.
Ahlki Protesto Sanat, Mert Tanaydn, S. 32 (Yaz 02), s. 315-316.
Anlar, Gnlkler, Martin Heidegger, mer Aygn, S. 32 (Yaz 02),
s. 319-321.
Antik Dnyann Yedi Harikas, idem Drken, S. 18 (Bahar
99), s. 301-304.
Avrupann Son Aydn: Walter Benjamin, Didem Nur Gngren,
S. 34 (K 03), s. 276-277.
Badiou: Etik zerine, Blent Doan, S. 38 (K 04), s. 313-315.
Bat Emperyalizminin Osmanlya Dnk Oyununun Ad: Dou Sorunu, Erol yepazarc, S. 29 (Gz 01), s. 311-319.
Benjamin: Ulalmaz Fotoraf, Bora Erda, S. 32 (Yaz 02), s. 324326.

164

Bilgi Sezgi zlem: Biri Uzun br Belki Ksa ki Yzyln Biriktirdikleri, Erhun Geyisi, S. 34 (K 03), s. 262-264.
Bir Halkbilimcinin Gznden lm, Grbz Erginer, S. 40 (Yaz
04), s. 286-292.
Collingwood ve Tarihin lkeleri, E. Efe akmak, S. 43 (Yaz 05),
s. 292-297.
Cumhuriyetilik / Bir zgrlk ve Ynetim Teorisi, Ferda Keskin,
S. 15 (Yaz 98), s. 322-325.
Denemeli Denemesiz zerine Bir Deneme, Korkut Tankuter, S. 22
(Bahar 00), s. 297-299.
Devlet ve Piyasa, Hasan Ersel, S. 14 (Bahar 98), s. 306-311.
Emperyalist Yaylmaclk ve Endlste Melez Kimliklerin Yok Edilmesi, Ferma Lekesizaln, S. 40 (Yaz 04), s. 293-299.
Enformasyon Gettolar: nternet ve Demokrasi Tartmas, Thomas Nagel, S. 30 (K 02), s. 327-330.
Frankfurt Okulu, Didem Nur Gngren, S. 35 (Bahar 03), s. 278279.
Gelecek Bir Katliam, Selen Akner, S. 35 (Bahar 03), s. 270-275.
Gk Sarsnts Terrn Kaynaklarnda, Nuri Salam, S. 32 (Yaz
02), s. 322-323.
nternette Nietzche, Bilgi ve Malumat, Didem Gngren, S. 32
(Yaz 02), s. 327-328.
Kentli Olmak Kenti Tanmak, Gven Turan, S. 23 (Yaz 00), s. 251253.
La Domination Masculine zerine, Ragp Duran, S. 16 (Gz 98),
s. 291-297.
Leonardo: lk Bilim Adam, R. Mc Neill Alexander, S. 24 (Gz 00),
s. 265-267
Marshall McLuhan zere, rfan Erdoan- Korkmaz Alemdar, S. 29
(Gz 01), s. 324-332.
Nette Akademik Gvenirlik, Didem Gngren, S. 31 (Bahar 02),
s. 356-357.
Ortaa Trk Toplumlar Hakknda Birka Sz, Necla Akgke,
S. 29 (Gz 01), s. 320-322.
lme ve lmeye Dair, Kaan H. kten, S. 34 (K 03), s. 265-272.
zel Hayatn Tarihi, Roger Chartier, (ev.: Roza Hakmen), S. 49
(K 06), s. 228-238.
Piyanist Kuram, Richard Klein, S. 32 (Yaz 02), s. 317-318.
Popler Kltr ve Sosyal Bilimler Kuramlar Aras Gei Alan:
www.theorgy.org.uk, Didem Gngren, S. 30 (K 02), s. 340341.
Postmodern Doa ve Kltr Anlay, Dilek Dolta, S. 31 (Bahar
02), s. 347-349.
Postmodern Hesaplamalar: Geitekilerin Uraklar, Kaan H. kten, S. 24 (Gz 00), s. 268-269.
Postmodernizm Mzie El Atyor... mu?, Gven Turan, S. 13
(1998), s. 317-318.
Pusudaki Ten, Vice Versa, Fahri Gllolu, S. 44-45 (K 06),
s. 305-310.
Renkkrleri Adas, Osman Yener, S. 37 (Gz 03), s. 356-361.

165

Salam Kafa Dingin Ruhta m Bulunur?, Gven Turan, S. 22 (Bahar 00), s. 293-295.
Sanal lemin Tm Harflere ve Kelimelere Ak Sitesi, Pnar elikel, S. 31 (Bahar 02), s. 354-355.
Sava Kuramlar, Ali Ece, S. 30 (K 02), s. 224-338.
Serbest Kalan Melodi, Marshall Berman, (ev.: Emre Eren), S. 15
(Yaz 98), s. 313-321.
Silahm Hayatmdr; ntihar Saldrlar Bir Fenomenin Psikolojik
Profili, Itr Arda, S. 34 (K 03), s. 257-261.
arkta Glme ve Gldrme Stratejisine Dair Bir Eser: Douda Mizah, Rdvan Canm, S. 26 (Bahar 01), s. 270-276.
Tam Ekran: Hepimiz Transsekseliz, Ali Ece, S. 29 (Gz 01),
s. 307-310.
Tencere Kapak: Olmas Gereken syan, Orun Trkay, S. 26 (Bahar 01), s. 277-280.
Tiyatroda Bir Dnce Tarihi, Ahmet Cemal, S. 22 (Bahar 00),
s. 289-291.
Tketimciliin Manifestosu, Nuri Salam, S. 35 (Bahar 03), s. 259261.
Uluslararas izek Aratrmalar Dergisi, S. 49 (K 06), s. 16.
www.Zmag.org, Didem Nur Gngren, S. 37 (Gz 03), s. 362-363.
Yapsalc Bir Medya Tarihi: Diderotdan nternete..., Mert Tanaydn, S. 31 (Bahar 02), s. 350-351.
Yaznn Tanrlar, Blent O. Doan, S. 35 (Bahar 03), s. 262-269.
Yerekimine Kar, Bettina Funcke Peter Sloderdijk, S. 46 (Bahar
06), s. 337-342.
Yoksulluun Halleri, Bige rer, S. 34 (K 03), s. 253-256.
Zor Zamanda Padiah Olmak, Cenk Palaz, S. 39 (Bahar 04), s. 383385.

Rzgr Gl
20 nemli Arkeoloji Kavram, Tuba Tanyeri-Erdemir, S. 28 (Yaz
01: zel Say), s. 8-11.
400 Yl Sonra Giordano Bruno ve Sar Abdurrahman, S. 22 (Bahar
00), s. 24-32
Abdlazizden Sonra lk Kez..., Arzu Haksun Gvenilir, S. 44-45
(K 06), s. 24-25.
Abject: Bedenin Okunamazlnn Gc, vl Durmuolu, S. 43
(Yaz 05), s. 12-14.
Adem ve Havva Aslnda Hi Karlamad, Aliye Ergen, S. 26 (Bahar 01), s. 19-20
Afganistan Deneme Tahtas, Ali Ece, S. 30 (K 02), s. 11-12.
Afganistanda Bar Grdm, Margaret Atwood, (ev.: Ahsen
Erdoan), S. 30 (K 02), s. 25.
Afrikann Hermesi, Yeni Dnyann Maymunu, Cenk Yay, S. 40
(Yaz 04), s. 9-12.
Afro-Amerikan Ruhu, Elif zgen, S. 31 (Bahar 02), s. 13-14.

166

Az Laf Yapan, Kzlar Gtryor, Umberto Eco, S. 44-45 (K


06), s. 14.
Amasyal Strabon va Corafyas, A. M. Cell engr, S. 22 (Bahar
00), s. 17-18
Arda Denkelin Ardndan, Ferda Keskin, S. 23 (Yaz 00), s. 28
Arendtle Ba Baa Vermek, Nuri Salam, S. 34 (K 03), s. 17-19.
Asl Tehlike Haider Deil, Mark Mazower, S. 23 (Yaz 00), s. 19-21
Bayhandan Sonra Starlk Messesesi, Levent entrk, S. 39 (Bahar 04), s. 10-11.
...Because Phallus is Everything., Levent entrk, S. 32 (Yaz 02),
s. 20-21.
...Btn Bir nsan, Turhan Ilgaz, S. 22 (Bahar 00), s. 21
Ben Bir Mslmanm, Michel Del Castillo, (Le Monde dergisinden
ev.: Orun Trkay), S. 31 (Bahar 02), s. 18-19.
Bernard Lewisle stanbulda..., E. Efe akmak, S. 35 (Bahar 03),
s. 13-16.
Bilim ve Basn/Medya likileri stne, Mustafa Aktar, S. 23 (Yaz
00), s. 16-17
Bir Anaristin Ecel Sonucu lm ya da Bir rnek Lider!, lker
Cokun, S. 40 (Yaz 04), s. 13-14.
Bir Kafa Kadnn Hikayesi, Mnir Gle, S. 24 (Gz 00), s. 14-16
Bir Kant Daha ld, Cem Aka, S. 34 (K 03), s. 12-13.
Bir Paleontolog lm Diyeler, L. E., S. 32 (Yaz 02), s. 11.
Biri Bizi zetliyor, Elif zgen, S. 29 (Gz 01), s. 30-31.
Biz Aya Gittik Miydik Patron?, Levent entrk, S. 35 (Bahar 03),
s. 11.
Blanchot in Kk Dikilita, Enis Batur, S. 35 (Bahar 03),
s. 10.
Calvinoya Gre Ses ya da Ses stnden Bir ktidar zmlemesi,
Filiz zdem, S. 49 (K 06), s. 8-10.
Canl Felsefe Hurdalar, S. 24 (Gz 00), s. 24
Canl Haklar, Barnma, Korunma Bir Trn Yok Edilmesi: Barnaklar, Zeliha Burtek, S. 43 (Yaz 05), s. 16-18.
Capann Den Askerinin Sahicilii zerine, Mine Haydarolu,
S. 37 (Gz 03), s. 13.
Carter ve Mavi Sakal, Filiz zdem, S. 37 (Gz 03), s. 18-19.
Cogito-nteraktif, Mine Haydarolu, S. 29 (Gz 01), s. 19.
plak Bir Uzaylya Ne Demek Gerekir?, Levend Eriboz, S. 23
(Yaz 00), s. 29
p Mzayedeleri, smail Besim Emirmahmutolu, S. 43 (Yaz 05),
s. 21.
De Colligendo Rerum et de Quod Sentitur ya da Eskiden Elenemiyorduk Galiba, smail Besim Emirmahmutolu, S. 49 (K 06),
s. 10-13.
Defoeden Mikroplu armlar, Mnir Gle, S. 29 (Gz 01), s. 1415.
Deiime Kar Yaban Olabilmek, Tue Demirba, S. 35 (Bahar
03), s. 21-22.
Deiiyor Kurallar Dilbilgisi, S. 26 (Bahar 01), s. 17
Deleuzen Kristal mgesi, Ali Akay, S. 22 (Bahar 00), s. 19

167

Direnmek-Dilenmek, Fahri Gllolu, S. 34 (K 03), s. 22-23.


Douglas Adamsn Son Oyunu, Itr Arda, S. 34 (K 03), s. 24-25.
Duruma, Ali Ece, S. 31 (Bahar 02), s. 17.
Duvara Girmek, Filiz Peksen, S. 39 (Bahar 04), s. 14-15.
Duygusal Atk, Zeliha Burtek, S. 38 (K 04), s. 18-20.
Dnya Kltr Sava, Meredith Tex, S. 29 (Gz 01), s. 10-13.
Einstein ve Gdel, L. E., S. 32 (Yaz 02), s. 22-24.
Ernst Blochun Snr Amlar, Nuri Salam, S. 34 (K 03), s. 23-24.
Esrarengiz Orta Dou ve Agatha Christie, Zeynep Kayhan, S. 28
(Yaz 01: zel Say), s. 18.
Ev ve syan, Esra Akcan, S. 44-45 (K 06), s. 19-20.
Farkllk ve Snrlarn Deneyimi, Elif zgen, S. 38 (K 04), s. 9-11.
Filistin Bahane, Ali Ece, S. 32 (Yaz 02), s. 14.
Foucaultnun Heterotopyalar, Levent entrk, S. 34 (K 03),
s. 13-15.
Foucaultnun Reddi, Foucaultnun Arasallatrlmas, Daniel Defert, S. 29 (Gz 01), s. 25-27.
Franks Paa, E. Efe akmak, S. 35 (Bahar 03), s. 22.
Franz Taeschner ve Asistan Sezer Tansu Anadolu Yollarnda,
mer Faruk erifolu, S. 30 (K 02), s. 15.
Freiburgda Bilgelik Bekileri, Enis Batur, S. 24 (Gz 00), s. 13
Freud Neden Baylr?, Mnir Gle, S. 23 (Yaz 00), s. 13
Freudun Ad, eyda ztrk, S. 49 (K 06), s. 14-15.
Freudun Ryas, Nuri Salam, S. 32 (Yaz 02), s. 22.
Gadamerle Omuz Omuza, Nuri Salam, S. 32 (Yaz 02), s. 24.
Galatasaray Olay, Artun nsal, S. 24 (Gz 00), s. 25
Galatasaray Olay, Mehev Aslan, S. 24 (Gz 00), s. 25-26
Gelecein Sava, Enis Batur, S. 30 (K 02), s. 12.
Gelecein Yiyecekleri, Gregg Easterbrook, S. 24 (Gz 00), s. 29-30
Genetik Olarak Byk G Olmak, Ali Ece, S. 32 (Yaz 02), s. 11-12.
Georges Dumzilin Trkiye Yllar, mer Faruk erifolu, S. 31
(Bahar 02), s. 23.
Georges Dumzil, Bilge Karasu, (Forum dergisinden), S. 31 (Bahar
02), s. 23-25.
Gereklemeyen Bir Hayal: stanbul ehir Mzesi, Sevengl Snmez, S. 35 (Bahar 03), s. 20-21.
Gilles Deleuze in, Ali Akay eyda ztrk, S. 46 (Bahar 06),
s. 17-22.
Grtlaklarn ktidar, Sla Okur, S. 39 (Bahar 04), s. 9-10.
Googlelayanlardan msnz?, Levent Eriboz, S. 34 (K 03),
s. 28.
Gkcisimlerinin Devinimleri Kitabnn thaf Yazs, Mikolaj Kopernik, S. 23 (Yaz 00), s. 14-15
Gnll Provokatr: Sloterdijk, Dominique Dhombres, S. 29 (Gz
01), s. 23-25.
Grnt Yamyaml, Enis Batur, S. 37 (Gz 03), s. 12.
Haklarn adesi, Zeliha Burtek, S. 46 (Bahar 06), s. 8-10.
Hasan Hanefi: Oksidentalizmi Arapa na Etmek, A. Sait Aykut,
S. 31 (Bahar 02), s. 9-12.
Hayr, Jacques Le Goff, S. 22 (Bahar 00), s. 11.

168

Hegelin Son Szleri, Nuri Salam, S. 37 (Gz 03), s. 17-18.


Huzurdaki Huzursuzluk, Filiz zdem, S. 39 (Bahar 04), s. 15-16.
Hmanizmi Geri Dntrmek, Cem Aka, S. 22 (Bahar 00), s. 22
II . Bayezit, Leonardo da Vinciye Dedi ki, Cem Aka S. 30 (K
02), s. 14.
ki Bat, Samuel Huntington, Anthony Giddens, (ev.: Nusret Polat), S. 40 (Yaz 04), s. 16-19.
kinci Kanal ve Dierleri..., Nil Mutluer, S. 43 (Yaz 05), s. 10-11.
konografik Tarih Anlatsnn Gereklilii, Levent entrk, S. 39
(Bahar 04), s. 11-14.
ngiliz Unutur, Kitap Unutmaz, mer Faruk erifolu, S. 37 (Gz
03), s. 14-15.
nsan Dnyasyla lgili Her ey Bizim lgi Alanmzdadr, Kaan zkan ve Betl otuksken, S. 30 (K 02), s. 20-21.
nsan ld, Zeliha Burtek, S. 44-45 (K 06), s. 21-24.
nsann Ykselii, Arthur C. Clarke, S. 26 (Bahar 01), s. 27-29.
ntihar, Ali Ece, S. 31 (Bahar 02), s. 12.
ntihar Semek... Belki de Kaderden Kukulanma An, Filiz zdem, S. 49 (K 06), s. 16-18.
sann 2000. Doumgn Ansna..., Serol Teber, S. 24 (Gz 00),
s. 20-21.
stanbul Masal ve Dndrdkleri, Zeliha Burtek, S. 40 (Yaz 04),
s. 8-9.
In Ucuna Yolculuk, Pierre Barthlmy, S. 24 (Gz 00), s. 27-29
John F. Nashin Aklalmaz zyaamyks, John F. Nash, S. 26
(Bahar 01), s. 13-15.
Julianus Heykelinin Yeri, Enis Batur, S. 22 (Bahar 00), s. 9.
Kandan Gene..., Emrah E. akmak, S. 37 (Gz 03), s. 20-21.
Kara Delik: Bengi-Dn, Fahri Gllolu, S. 38 (K 04), s. 13.
Kara Delik: Varoluun Kostm, Fahri Gllolu, S. 32 (Yaz 02),
s. 18.
Karadeniz Projesi ve Nuhun Gemisi Efsanesi, Seher Erdoan,
S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 16-17.
Kaybolanlar, Enis Batur, S. 30 (K 02), s. 27.
Kendini Savunma Sanat: Witold Gombrowiczin Fikirlerle Dellosu, Adam Zagajewski, S. 46 (Bahar 06), s. 12-17.
Kilisedeki Gne, Levend Eriboz, S. 23 (Yaz 00), s. 15
Kzllar Mavi Oldu: irinler Gardrop Komnistleri mi?, Kristen
Sonntag, S. 22 (Bahar 00), s. 11.
Knidos Aslan Ak Grte, Samih Rifat, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 14.
Kmn Duvarnda, Osman Aknhay, S. 35 (Bahar 03), s.12.
Kriz Yazs, Nermi Uygur, S. 26 (Bahar 01), s. 21.
Kuramlarn oulluu Toplum Bilimlerini phecilie Mahkm
Etmez, Jean-Claude Passeron, S. 24 (Gz 00), s. 22-23.
Kutsal Kitabn zinde, I. Finkelstein ve N. Silberman, S. 28 (Yaz
01: zel Say), s. 22-24.
Kresellik Kart Kpekbalklar, Gianni Vattimo, S. 43 (Yaz 05),
s. 9-10.
Ktlelemek, smail Gkal, S. 43 (Yaz 05), s. 18-20.

169

Leni Riefenstahl de ld, Itr Arda, S. 37 (Gz 03), s. 16-17.


Ludwig ile Karl Bulutuklarnda..., John Eidinow ve David Edmonds, S. 29 (Gz 01), s. 20-22.
Marksizm Bitmemi!, Ali Ece, S. 30 (K 02), s. 23-24.
Marx, Yeniden!, Mmtaz Soysal, S. 26 (Bahar 01), s. 12.
Mefisto-Fidelden Kurtulmak, Guillermo Cabrera Infante, S. 26
(Bahar 01), s. 22-25.
Meksikann Be Gnei, Carlos Fuentes, S. 29 (Gz 01), s. 15-18.
Melez Yaratklarn Dnyas, Metin , S. 31 (Bahar 02), s. 15-16.
Metot zerine Konuma, Rene Descartes, S. 22 (Bahar 00), s. 9.
Muhtara htar, Kurt Deen, S. 39 (Bahar 04), s. 8-9.
Mstakil Namzet: Asaf Hlet, Asaf Hlet elebi, S. 29 (Gz 01),
s. 27-29.
Mziksiz Bir Yaam, Turul Tanyol, S. 30 (K 02), s. 18-19.
Nietzsche Okumalar, S. 22 (Bahar 00), s. 14.
Nippur Kazs ve Osman Hamdi Bey, S. 28 (Yaz 01: zel Say),
s. 12-13.
Nostradamus: Gdasnn Karanln Seven Adam, (ev.: Filiz zdem), S. 34 (K 03), s. 15-17.
ODT Felsefe Blm I. Ulusal Uygulamal Etik Kongresi, Erdem
ifti, S. 30 (K 02), s. 13-14.
Odysseusun Saraynda, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 20-21.
On Para Deri, Selahattin zpalabyklar, S. 44-45 (K 06),
s. 8-9.
Osmanl Arivleri Dnyaya Almal, Halil nalck, S. 26 (Bahar
01), s. 18-19.
Oyuncaklar leminde Popler Sosyal Bilim, Mert Tanaydn, S. 32
(Yaz 02), s. 12-13.
lm erisi, Itr Arda, S. 40 (Yaz 04), s. 14-15.
zgrlk, Eitlik, Belirsizlik, Evrim Altu Ali Akay, S. 44-45 (K
06), s. 15-18.
Paul Ricoeur ve Bir Bakas Olarak Ben, Mehmet Rifat, S. 43 (Yaz
05), s. 8-9.
Pers Kltr, Hint Grtla..., Arzu Haksun Gvenilir, S. 43 (Yaz
05), s. 14-15.
Peter Sloterdijk ve Jrgen Habermasn Dnce Ormanlarndaki
Geyikler, Thomas E. Schmidt, S. 24 (Gz 00), s. 17-18.
Pokmon, Ignacio Ramonet, S. 24 (Gz 00), s. 11-12.
Psikanarist, Mnir Gle, S. 26 (Bahar 01), s. 10-11.
Rnesans Gerekten Var Oldu Mu?, Jean Delumeau, S. 22 (Bahar
00), s. 10.
Samanyolu Peesini Ayor, S. 22 (Bahar 00), s. 16.
Sartren (?) Dn Ferda Keskin, S. 22 (Bahar 00), s. 20-21.
Schopenhauerin Kafasndaki Hollywood, Nuri Salam, S. 35 (Bahar 03), s.19.
Seni Seviyorum, Ann Gerhart, S. 23 (Yaz 00), s. 26
Silajdzi: Bu Sava Hemen Durmal!, S. 30 (K 02), s. 16-18.
Siyasete Bir Felsefeci Geldi, Turhan Ilgaz, S. 32 (Yaz 02), s. 16-18.
Siyasetin Yeni znesi, Nazl kten, S. 24(Gz 00), s. 261-263.
Siz Kimlerdensiniz?, L. E., S. 32 (Yaz 02), s. 25.

170

Sknt, Orun Trkay, S. 30 (K 02), s. 22.


Sokratn Erkek Gzeli Olarak (Platonik) Portresi, Emre zcan,
S. 23 (Yaz 00), s. 27-28.
Son Akam Yemekleri..., Pnar elikel, S. 38 (K 04), s. 11-12.
Sorgulama Kltr..., Mge Karalom, S. 34 (K 03), s. 21-22
Smer Mzii ve Boa Bal Lir, Zeynep Kayhan, S. 28 (Yaz 01:
zel Say), s. 15-16.
Spernovann Bakalam, S. 22 (Bahar 00), s. 16.
eytani Lin, Pascal Bruckner, S. 24 (Gz 00), s. 31.
iedeki Sinek mi Alardaki Balk m?, (ev.: Filiz zdem), S. 38
(K 04), s. 14-17.
u Bizim Redhouse..., mit Bayazolu, S. 31 (Bahar 02), s. 20-22.
Tanr, matematik tutarl olduu iin vardr. eytan da bunu kantlayamadmz iin varolmaktadr, S. 23 (Yaz 00), s. 18-19.
Tanrnn Babil Siyaseti, Esra zdoan, S. 32 (Yaz 02), s. 19.
Tansiyon Ykseliyor: Pencerelere ve Barikatlara Yaklan, Mert Tanaydn, S. 34 (K 03), s. 19-20.
Tarih Daha da ngrlemez Hale Geldi, Pierre Hassner, S. 23 (Yaz
00), s. 22-23.
Tasarmc Bir nsan Olduunda...Habermastan rperten Sorular,
Kaan kten, S. 35 (Bahar 03), s. 17-18.
Teknolojiye Evet, Ama Ne in?, (ev.: Esra zdoan), S. 32 (Yaz
02), s. 15-16.
Ten zerine K Gecesi lhamlar, A. Sait Aykut, S. 46 (Bahar 06),
s. 10-12.
Tp Eitiminde ve Halk Salnda Mantk ve statistiin nemi,
Cem Aka, S. 38 (K 04), s. 8.
Toplama Lego Kamp, Mert Tanaydn, S. 34 (K 03), s. 26-27.
Ulus, Etiler, Akatlar, Cem leri, S. 28 (Yaz 01: zel Say), s. 19.
izek Aratrmalar Dergisi, S. 49 (K 06), s. 16.
Uluslararas Z
Ulus-tesinden Hukuka Bakmak: Jrgen Habermas, Onur Bakner, S. 44-45 (K 06), s. 9-14.
webtellekt 1 Nisanda Sanal Ortamda..., S. 26 (Bahar 01), s. 16
Yabanclar Medyada Daha Olumlu Tantlmak stiyor, S. 26 (Bahar
01), s. 9.
Yeni Dnya Dzeninin Sonu?, Ali Ece, S. 29 (Gz 01), s. 9.
Zadar ya da Zaira, Gken Ergven, S. 39 (Bahar 04), s. 17.
Ziya Umur Iustiniaus evirmi; imdi Kimin Umurunda!, Selahattin zpalabyklar, S. 23 (Yaz 00), s. 24-25.

171