ΨΕΙΓΜΑΤΑ … ΧΡΥΣΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................................................................... 9
Η Ζωή του Γέροντα Παΐσιου του Αγιορείτη................................................................. 9
Σημείωμα για τον αναγνώστη...................................................................................... 10

ΜΕΡΟΣ 1................................................................................................... 11
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ........................................... 11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1......................................................................................................... 11
Η ανάγκη πνευματικού οδηγού........................................................................11
Με την εξομολόγηση ο άνθρωπος λυτρώνεται.........................................................11
Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος, να διορθώνεται δια του ανθρώπου.............................13
Χρειάζεται πνευματικός οδηγός στην πνευματική ζωή..........................................14
Στείλτε τους ανθρώπους στον πνευματικό............................................................... 15
Πνευματικός από κοντά................................................................................................. 15
Ο πνευματικός στην οικογένεια................................................................................... 16
Αλλαγή πνευματικού......................................................................................................17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2........................................................................................................ 19
Για μια σωστή εξομολόγηση..............................................................................19

Να δένουμε το τραύμα μας............................................................................................19
Η ανάγκη για εξομολόγηση.......................................................................................... 19
Η σωστή εξομολόγηση....................................................................................................20
Τα ελαφρυντικά στην εξομολόγησή μας γίνονται επιβαρυντικά για την
συνείδηση...........................................................................................................................22
Μετά την εξομολόγηση................................................................................................. 22
Η εμπιστοσύνη στον πνευματικό.................................................................................23
Η σωστή επικοινωνία με τον πνευματικό.................................................................. 24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3........................................................................................................ 27
Ο πνευματικός ιατρός της ψυχής..................................................................... 27

Ανάγκη καλών πνευματικών........................................................................................27
Η διάκριση και η πείρα του πνευματικού................................................................... 28
Ο πνευματικός καθορίζει κάθε πότε θα κοινωνάη ο πιστός................................. 29
Η χρήση των επιτιμίων................................................................................................... 29
Η συγχωρητική ευχή....................................................................................................... 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4........................................................................................................ 32
Η εργασία του πνευματικού στις ψυχές......................................................... 32
Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός............................................................................ 32
Να μην αναπαύουμε τον άλλον στα πάθη του.........................................................33
Αντιμετώπιση περιπτώσεων απελπισίας...................................................................34
Αυστηρότητα στους αναιδείς, επιείκεια στους φιλότιμους.................................... 35
Η καλοσύνη βλάπτει τον αμετανόητο........................................................................ 37
Ο σεβασμός της ελευθερίας του άλλου...................................................................... 38
Αγάπη πνευματικού προς τον εξομολογούμενο...................................................... 38

Παραπομπές..........................................................................................................40
3

.............49 Η απαγκίστρωση από τα κοσμικά και η προσαρμογή στη μοναχική ζωή................................................................... 52 Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ......................................................................................... 42 Από την γη στον Ουρανό .. 63 Ο πόνος του Θεού για τις δοκιμασίες των ανθρώπων.............................................................................................................................................. 69 Οι θλίψεις που μας προξενούν οι άνθρωποι..............................................................................................................’’................................................................................................................................................................... 57 Ο κίνδυνος της αναισθησίας.............................................................65 Οι κατά παραχώρησιν Θεού πειρασμοί και θλίψεις............... 45 Η εγκράτεια και η απλότητα........................................................................................................................................................................................................................74 4 ........................................ 52 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.......................................................... 73 Αντιμετώπιση του πόνου................................. 42 Η νυχτερινή προσευχή............47 Η Υποταγή................................ 55 Προσευχή με πόνο...................................................................................................................................... 72 Η υπομονή στους πόνους................................ 60 Κατάσταση Συναγερμού...... 62 Οι σταυροί των δοκιμασιών................................................................................................. 52 Η προσευχή όπλο ισχυρό.............................................................................................................. 54 Προσευχή με υπομονή................................... 62 ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ...........................................................................................................................................................................................52 Η ποιότητα της προσευχής μετράει.......... 58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.............. 44 Το αγγελικό σχήμα......................................................................................................................................................................................68 Να συγκρίνουμε την δοκιμασία μας με την μεγαλύτερη δοκιμασία του άλλου ...................................................................................................................................................... 52 Αιτήματα στην προσευχή.................................................................................................................................................................................................................................... 62 ‘’Διήλθομεν δια πυρός και ύδατος............................... 62 Οι δοκιμασίες βοηθούν να συνέλθουν οι άνθρωποι........................................................................................ 66 Η αχαριστία για την αγάπη του Θεού.......................................................ΜΕΡΟΣ 2............................................................................................................................... 63 Με τον πόνο μας επισκέπτεται ο Χριστός.............................................. 62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.........44 Η αγάπη προς τον πλησίον.....................................................................................................71 Οι αρρώστιες βοηθούν τους ανθρώπους.................. 42 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ...................................................................69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.................... 71 Ο ουράνιος μισθός από την αρρώστια.............................................................................................................................................................................................................. 50 ΜΕΡΟΣ 3......................... 71 Η αρρώστια............................ 60 ΜΕΡΟΣ 4......................................................................................................................................................... 57 Η θεία παρηγοριά......................................................................48 Η αξία της ταπείνωσης.....................................................................................................................................................65 Στις θλίψεις ο Θεός δίνει την αληθινή παρηγοριά...........48 Να αναγνωρίζετε την αδυναμία σας και να ζητάτε το έλεος του Θεού..........................................................................

................. 92 ΜΕΡΟΣ 5................................................................................................................................................................................................... 84 Σωστή αντιμετώπιση της αναπηρίας....................................................... 86 Η σωστή τοποθέτηση των γονέων για την αναπηρία των παιδιών τους............... 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.........................................................110 ΜΕΡΟΣ 6............................................... 115 Σπουδές και αποκατάσταση......................................................................... 108 Η παρρησία των δικαίων προς τον Θεό................................................................................................................................................................................................................................... 76 Διακονία αρρώστων.......................................... 105 Η μετά θάνατον ζωή................................. 94 Μνήμη θανάτου..................................................................................................................................................80 Η θυσία για το καλό του αρρώστου................................................................ 101 οι μη έχοντες ελπίδα»... 109 Η μέλλουσα ζωή........................................................................... 90 Οι πνευματικοί νόμοι....................................................... 108 Η μέλλουσα Κρίση............................. 94 Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΖΩΗ......102 Ο θάνατος είναι αποχωρισμός για λίγα χρόνια................. 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2........................ 84 Ο ουράνιος μισθός για την αναπηρία................................... 94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1................................................ 101 «Ίνα μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί..................... 90 Οι πνευματικοί νόμοι και η αγάπη του Θεού... 94 Η αντιμετώπιση του θανάτου................................... 115 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ..... 85 Τα καθυστερημένα παιδιά......................90 Τα αρχοντόπουλα του Θεού.................................................................77 Η ταλαιπωρία του αρρώστου και η εμπιστοσύνη στον Θεό.............................................................................................................................. 104 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3................................................................................................................................................................................................... 105 Το καλύτερο μνημόσυνο για τους κεκοιμημένους.............................................................................................................................................. 90 Πως λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι...115 5 .............................................................................................................................................................................................. 81 Η προσευχή για τους αρρώστους.......................................................................115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1....................................................................................................................................................................... 105 Οι υπόδικοι νεκροί...........................Η συμμετοχή στον πόνο των άλλων..........................................................................................................................................................................................................................78 Άρρωστα παιδάκια................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 101 Θάνατος παιδιών...............................................................................................105 Η προσευχή και τα μνημόσυνα για τους κεκοιμημένους....................................................................................................................88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4............................................................................94 Η συμφιλίωση με τον θάνατο................................................................... 84 Η αναπηρία είναι ευλογία από τον Θεό.................................................... 95 Οι ετοιμοθάνατοι...........................................................................101 Παρηγοριά στους πενθούντες........................................97 Η αυτοκτονία....................................................................................

................... 119 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2...............138 Η Προσευχή και η Ταπείνωση μας φέρνουν σε επαφή με το Θεό........................................................... αγαπάτε......................... 141 Έργα και όχι λόγια.............................................................. 126 Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα είναι το απαθέστερο ζευγάρι................................ 127 Δυσκολίες στην τεκνοποιία........................ 126 Η εγκράτεια στην έγγαμη ζωή................................................. 120 Για μια αρμονική οικογένεια..............................................139 Εναποθέστε τα πάντα στο Θεό.............................................................................................................................................................................................................. μας προστατεύει..................................................... 124 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.............................. 126 Η ανθρώπινη λογική στο θέλημα του Θεού για την τεκνογονία.....................................................................................144 Ήγγικε η βασιλεία των ουρανών..120 Ο σεβασμός μεταξύ των συζύγων............................................................................................................................................142 Αξιοποιείτε τα χαρίσματα που σας έδωσε ο Θεός.................................................117 Ή ανησυχία των νέων για την αποκατάσταση τους........136 ΜΕΡΟΣ 7............................................................. 124 Το «φταίξιμο» και το «δίκαιο» των συζύγων.................................. 117 Και ή έγγαμη και ή άγαμη ζωή είναι ευλογημένες................................................................................................. 132 Εγκυμοσύνη και θηλασμός..................................................................................... 144 Ο Θεός ζητάει την καρδιά του ανθρώπου........................................................... 145 Γιατί επιτρέπει ο Θεός τις συμφορές............................................................... 118 Να βοηθούμε τους νέους να ακολουθήσουν την κλίση τους................ 138 Πνευματικές συμβουλές... 143 Το έθνος μας είναι αμαρτωλό αλλά το Τουρκικό είναι ασεβές.......................................................................................................................................................................................................... 120 Η καλή αρχή της οικογενειακής ζωής..........................................120 Στην διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται ή αρμονία του θεού................................... 142 Η κοσμική ζωή και η πολυτέλεια απομακρύνουν τη χαρά.................142 Ο φύλακας Άγγελος που έχουμε.............................131 Οι εκτρώσεις είναι φοβερή αμαρτία........................................................................134 Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών.............................................................122 Η υπομονή χαριτώνει τον άνθρωπο.......................................................................118 Η πνευματική ζωή είναι βασική προϋπόθεση για την καλή αποκατάσταση.......................... 126 Η τεκνοποιία........................................ 140 Η αγάπη είναι ο κανόνας στην ανατροφή των παιδιών................ 135 Το παράδειγμα των γονέων.............................................................................................................................. ...................Οι νέοι μπροστά στους δύο δρόμους της ζωής.... .......................................................123 Τα παιδιά των διαλυμένων οικογενειών.................. 121 Με την υπομονή σώζεται ή οικογένεια....................................... 121 Η αγάπη μεταξύ των συζύγων..................................................................................................................... 138 Μη κρίνετε....................... 146 6 ................................................................................................. 134 Η πνευματική αναγέννηση των παιδιών............................................................................................................................................................................................................................................................... 122 Η πιστή σύζυγος.....................129 Οι πολύτεκνες οικογένειες................................................................................................. 134 Να εμπιστευθούν οι γονείς τα παιδιά τους Στον Θεό.................................................... 128 Περιπτώσεις ατεκνίας......................................................

................................................................................................................................................................................................................... 155 Ο διάβολος δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού..............................147 Η πίστη στο Θεό.................. 155 Να μην ανοίγουμε συζήτηση με το ταγκαλάκι........................................ 159 Φορτώνουν τα παιδιά με πολλά.................................................156 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3............................. 176 Για τους ετερόδοξους............................................................... 158 Η ελληνική γλώσσα...... 165 Πόλεμος με Τουρκία και «Τα Εξαμίλια» της προφητείας Αγίου Κοσμά του Αιτωλού..................................149 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.............................................................................................. 153 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2........................148 ΜΕΡΟΣ 8................................... 165 Πνευματική Αφύπνιση......176 Επίκαιρες παρατηρήσεις ........................178 Διάφορες χρήσιμες συμβουλές...158 Τα προβλήματα της παιδείας..................................173 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση.......................................................................................... 166 Για την Κύπρο..................................Η αναίδεια στο Θεό είναι το πρώτο στάδιο της βλασφημίας................................................ 150 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 .......174 ΜΕΡΟΣ 10............................................................................................................................... 152 Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις από αυτό θα πληρωθείς............................................................................................................................... για να είμαι χαρούμενος........................................................................................................................184 7 ...................................................................................................................................................................................................................... 169 Απαντήσεις Γέροντα Παϊσίου σε απορίες για Ταυτότητες.............................................................................. 168 Το νέο οικονομικό σύστημα.............................................165 Ο Κόσμος και η ανασφάλεια των ανθρώπων. 158 Για την παιδεία............................................................. 147 Τα πατερικά βιβλία διαβάζονται με ταπείνωση και προσευχή................................................................................................................................................................ 176 Χαριτωμένες διδαχές.........................................................165 Αρμαγεδών και Γ Παγκόσμιος Πόλεμος.................................................................................................................. τότε είμαι αδιάφορος ......................................................................................... 155 Στις μέρες μας ο διάβολος αλωνίζει............................................................................................ 181 Χαριτωμένες παρομοιώσεις................................ 148 Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε....................................................................156 Η ταπείνωση διαλύει τον διάβολο...................................................... 152 Η αμαρτία έγινε μόδα....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................149 Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει.................................................................................................................... τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά................................. 179 Διάφορα χαριτωμένα στιγμιότυπα...................................................................................................................146 Αν θέλω να μη στενοχωρηθώ............................................. 161 ΜΕΡΟΣ 9.................... 149 Ο γλυκός κατήφορος είναι εύκολος............. 149 ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ.................................... 152 Η απομάκρυνση από τον Θεό είναι κόλαση..........................................................................169 Ερμηνείες των προφητειών ................................

..............................188 8 ................................................................................................... 187 Αμοιβαία σωτηρία.......Για τα παιδιά και τους νέους..........................................................

Σιγά . που βρίσκεται στη Μικρά Ασία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του οι πόνοι από τις διάφορες αρρώστιες και κυρίως . Ο Άγιος Αρσένιος προβλέποντας τον μελλοντικό αγιασμένο βίο του παιδιού. να γλιτώσει κάποιος άλλος συστρατιώτης του. τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. όπου και τελικά εγκαταστάθηκε στη Κόνιτσα. δηλαδή που να έχει το όνομά του. ενώ ο Αρσένιος είχε άλλα 9 αδέλφια. προσευχόταν. Έναν μήνα σχεδόν μετά τη βάπτιση του Αρσενίου η οικογένεια του ακολούθησε το δρόμο της προσφυγιάς για την Ελλάδα. Αφού τελείωσε το στρατό πήγε στο Άγιο Όρος γιατί είχε αποφασίσει να μονάσει εκεί. Ως μοναχός είχε υποδειγματική υπακοή ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τους αδελφούς του μοναχούς όποτε και όπως μπορούσε. ζήτησε από την νονά του να το βαφτίσει Αρσένιο λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήθελε να αφήσει και αυτός καλόγερο στο πόδι του. των τελευταίων δεκαετιών. στις 25 Ιουλίου του 1924 και προτού γίνει μοναχός ονομαζόταν Αρσένιος. Πολύ του άρεσε να πηγαίνει στο δάσος όπου. Πάντα ζητούσε να πηγαίνει στην πρώτη γραμμή και στις πιο επικίνδυνες θέσεις. τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ να δοξολογούν το Θεό. όπως ο ίδιος ομολογούσε. που είχε φτιάξει μόνος του. παρηγορεί. Οι γονείς του.ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ζωή του Γέροντα Παΐσιου του Αγιορείτη Ο γέροντας Παΐσιος υπήρξε μια από τις πιο φωτισμένες αγίες μορφές της Εκκλησίας μας. Το 1954 γίνεται μοναχός με το όνομα Αβέρκιος και έπειτα Παΐσιος. στην περιοχή της Κόνιτσας αρχικά για να στηρίξει χιλιάδες ψυχές. από την ανατολή μέχρι την δύση. όπου διακρίνεται για το ήθος και τη γενναιότητα του. Γεννήθηκε στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Όλη την ημέρα. Ο μικρός Αρσένιος ζούσε έχοντας μεγάλη αγάπη στο Χριστό και την Παναγία μας και είχε πολύ μεγάλο πόθο να γίνει μοναχός. Εκεί μόνασε δίπλα σε χαρισματούχους γέροντες όπως ο παπά-Τύχωνας ο οποίος πολλές φορές έβλεπε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ο γέροντας πια Παΐσιος το 1979 μόνασε σε ένα κελάκι μόνος του στην περιοχή «Παναγούδα». κρατώντας έναν ξύλινο σταυρό. συμβουλεύει. διώχνει κάθε στενοχώρια. Από το έτος 1958 έως το 1964 ο Παΐσιος βρίσκεται εκτός του Αγίου Όρους. ελπίδα και αγάπη για τον Θεό. Σε ηλικία 21 ετών κατατάσσεται στο στρατό. δέχτηκε την ευλογία από το Θεό να βαπτισθεί από έναν Άγιο που ζούσε στην περιοχή του. Πάρα πολλές φορές κινδύνευσε να σκοτωθεί ο ίδιος. όπου και μόνασε στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου και κατόπιν στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Ο Αρσένιος από τη βρεφική κιόλας ηλικία. ενώ τις νύχτες διαβάζει επιστολές που κατά δεκάδες του έστελναν καθημερινά και προσεύχεται στον Θεό επί ώρες για τους ανθρώπους που του ζητούν βοήθεια. Πρόδρομος και Ευλαμπία Ενζεπίδη.σιγά αρχίζει να γίνεται γνωστή η αγία μορφή του σε όλο και περισσότερους προσκυνητές. ενώ αργότερα πηγαίνει στο ερημικό και δύσβατο Σινά στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. γεμίζει τις ψυχές με πίστη. Το 1964 επιστρέφει στο Άγιο Όρος. Σε όλη αυτήν την καθημερινή κούραση του γέροντος Παϊσίου έρχονται να προστεθούν και τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν από το 1966. προτιμώντας έτσι να βρίσκεται εκείνος σε κίνδυνο και όχι κάποιος άλλος. ήταν πολύ ευσεβείς. και να τις βοηθήσει να ξεφύγουν από την πλάνη των αιρετικών.

Αντιθέτως συνέχιζε να προσεύχεται για όλους. γίνονταν όλο και περισσότεροι. τον Οποίο τόσο αγάπησε και υπηρέτησε από τη νεαρή του ηλικία. συγκέντρωσα από την ιστοσελίδα www. Οι τελευταίες του ημέρες ήταν οδυνηρές. γεμάτες αφόρητους πόνους.rel. Σημείωμα για τον αναγνώστη Το παρακάτω κείμενο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δική μου συγγραφική προσπάθεια. Απλά θέλοντας να συμπεριλάβω στα ψυχωφελή βιβλία ένα με τα λόγια του Γέροντα Παΐσιου του Αγιορείτη. που τόσους πολλούς ανθρώπους βοήθησαν. Παρ' όλ' αυτά όμως αυτός ήταν ήρεμος και υπέμενε χωρίς να διαμαρτύρεται καθόλου.από τον καρκίνο που του είχε διαγνωσθεί λίγα χρόνια πριν. Στις 12 Ιουλίου 1994 ο γέροντας Παΐσιος παρέδωσε την όσια ψυχή του ήρεμα και ταπεινά στον Κύριο. που ξεπερνούσε χάρη στην βαθιά πίστη και αγάπη του στο Θεό.gr όσα κείμενα υπήρχαν με τα λόγια του Γέροντα και τα μορφοποίησα σε ένα βιβλίο. Δεν έκανα καμιά παρέμβαση στα κείμενα. Νίκος Κοπελιάς Λευκόβρυση 5 Δεκεμβρίου 2005 10 . Η μόνη δική μου προσπάθεια είναι η καλύτερη παρουσίαση τους και η σειρά τους.

να κοινωνάς. όταν έχεις ευλογία από τον πνευματικό σου. Τότε είχαν πιο πολύ ζήλο. Ξεχνάς ότι υπάρχει και άλλη ζωή και πρέπει να ετοιμασθούμε για ‘κεί. Λένε το ιστορικό τους. θα περάσουν στην άλλη όχθη από την 11 . Πόσοι έρχονται και ζητούν να τους βοηθήσω σε κάποιο πρόβλημα τους. «Όχι».λπ.. Εμ πως. τα ανδρόγυνα χωρίζουν στα καλά καθούμενα. βλέπεις.Άλλα τα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού και άλλα τώρα. στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού οι Χριστιανοί έκαναν δημόσια εξομολόγηση.». Και βλέπεις. δεν είναι όπως παλιά. εμένα δεν με απασχολούν. «Όχι.Γιατί. αυτά που λες. Άντε τώρα! Τους μιλάς για εξομολόγηση. τους ρωτάω.Και πιο πολύ ζήλο είχαν και δεν είχαν αυτά που έχουν σήμερα οι άνθρωποι.». Έμαθα ότι εσύ μπορείς να με κάνης καλά». τους συμβουλεύονται για τα προβλήματά τους και. . Έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το μυστήριο της εξομολογήσεως. και εγώ θα κάνω προσευχή να γίνεις καλά. σε μέντιουμ και δεν μπόρεσαν να με κάνουν καλά. . εκκλησίες. να εξομολογείσαι. άλλη ζωή κ. γι’ αυτό και πνίγονται από τους λογισμούς και τα πάθη. Πρέπει να μετανοήσεις για τα σφάλματά σου. «Μα πως. δεν πηγαίνουν στον πνευματικό που μπορεί να τους βοηθήσει θετικά.ΜΕΡΟΣ 1 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ανάγκη πνευματικού οδηγού Με την εξομολόγηση ο άνθρωπος λυτρώνεται . πολλοί.». ενώ έχουν προβλήματα που τα προκάλεσαν οι αμαρτίες τους.Γέροντα. . και σου λένε «αυτά είναι παραμύθια». για την μέλλουσα ζωή. Αυτά είναι παραμύθια. μου λένε. παίρνω χάπια». και ούτε εξομολογούνται ούτε εκκλησιάζονται! «Εκκλησιάζεσαι καθόλου. με μαγικό τρόπο θα γίνουν καλά. Ήρθα να με κάνης καλά». Βοηθάει αυτό. Τώρα. «Εξομολογήθηκες καμία φορά. «Κοίταξε. και από την άλλη μεριά: «Βοήθησέ με. τους ρίχνουν μέσα και ή πνίγονται ή βγαίνουν . αλλά που βγαίνουν… Ενώ. Γέροντα. πάτερ. αν έχουν να περάσουν ένα ποτάμι. αλλά καταλήγουν να εξομολογούνται στους ψυχολόγους. να εκκλησιάζεσαι. αν πάνε να εξομολογηθούν στον πνευματικό. Σήμερα αυτό δεν βοηθάει. Έχω πάει σε μάγους.

«Τι προβλέπεις.λπ. και έτσι ανοίγει την πύλη του Ουρανού. Μια μέρα έσκαβα τον κήπο μου. αν κάνουν κάποιο τάμα και το εκπληρώσουν. «Δεν υπάρχουν.γέφυρα άνετα. Παλιά υπήρχαν». μερικοί λένε: «Δεν βρίσκουμε καλούς πνευματικούς. έναν πνευματικό να εξομολογείσαι. Γιατί. δεν θα καταλάβεις εσύ τι θα σου πω. φεύγει η ομίχλη και καθαρίζει ο ορίζοντας. μου λέει. να κλαίνε και λιγάκι. ότι θα βοηθηθούν. .Γέροντα. ο Θεός σβήνει όλες τις αμαρτίες τις οποίες εξομολογηθήκαμε με ειλικρινή μετάνοια. Γέροντα. τους λέω. «Και να καταλάβω εγώ τι πρέπει να κάνης. αν πάνε και κανένα προσκύνημα. Με την εξομολόγηση κάνει μια «φούουου».. με τον λογισμό ότι έχω διορατικό χάρισμα και θα μπορούσα να τον βοηθήσω. Ήρθε εκεί στο Καλύβι μια φορά κάποιος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. έρχεται πλούσια η Χάρις του Θεού και ελευθερώνεται. όσους έρχονται να συζητήσουμε ένα θέμα ή να μου ζητήσουν μια συμβουλή κ. Βάζει στους ανθρώπους τον λογισμό ότι. αλλά δεν δέχονται αυτό που τους λες. πρέπει να πετάξει τα μπάζα από μέσα του. για να κοιμάσαι σαν το πουλάκι και να μην παίρνεις χάπια». Γιατί. βλέπει θαμπά και δικαιολογεί τα σφάλματά του. γι’ αυτό δεν πάμε να εξομολογηθούμε». για να φυτέψω λίγες ντοματιές. αφού εσύ μπορείς να καταλάβεις τι πρέπει να κάνω γι’ αυτό το θέμα. ένας άνθρωπος που δεν εξομολογείται μπορεί να είναι εσωτερικά αναπαυμένος. όταν ο νους του είναι σκοτισμένος από τις αμαρτίες.Αυτά είναι δικαιολογίες. όταν διαβάσει την συγχωρητική ευχή. γιατί με το μυστήριο της εξομολογήσεως ενεργεί η Χάρις του Θεού και λυτρώνονται. Μερικοί μου λένε: «Γέροντα.». να κάνουν και μεγάλους σταυρούς. για μένα. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος και μου λέει: «Τι κάνεις. Βλέπω όμως και μια καινούργια τέχνη του διαβόλου. Για να νιώσει κανείς ανάπαυση. Δεν μετανοούν. «Να βρεις. έχει την θεία Χάρη και.Γέροντα. Αυτό θα γίνει με την εξομολόγηση. Με την εξομολόγηση πετάει ο άνθρωπος από μέσα του ότι άχρηστο έχει και καρποφορεί πνευματικά. πες μου».Πώς να είναι αναπαυμένος. εφόσον φοράει πετραχήλι. δεν διορθώνονται. Πριν από την εξομολόγηση στην κορυφή του υπάρχει ομίχλη. του λέω. . Ανοίγοντας ο άνθρωπος την καρδιά του στον πνευματικό και λέγοντας τα σφάλματά του. Κάθε πνευματικός έχει θεία εξουσία. Από μας εξαρτάται πόσο θα βοηθηθούμε από το μυστήριο της εξομολογήσεως. και να αρκούνται σ’ αυτά. «Τι να 12 . Γι’ αυτό πήγαινε πρώτα να εξομολογηθείς και ύστερα έλα να συζητήσουμε». Γι’ αυτό. και χαίρεται το ταγκαλάκι. δεν εξομολογούνται. Έρχονται με καλό λογισμό. μου λέει. στα προσκυνήματα. δεν βλέπει καθαρά. Και βλέπεις πολλούς να πηγαίνουν με λαμπάδες και με τάματα στα μοναστήρια. πώς να επικοινωνήσεις και να συνεννοηθείς με έναν άνθρωπο. .». αν δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ. . και κρίμα στα ναύλα. Τελεί το μυστήριο. ταπεινώνεται. είναι εντάξει πνευματικά. όταν βρίσκεται σε άλλη συχνότητα. να τα κρεμάνε εκεί. τους στέλνω πρώτα να εξομολογηθούν και μετά να έρθουν να μιλήσουμε. σήμερα καλοί πνευματικοί.

χρειάζεται και ο κήπος εξομολόγηση. Πάντοτε. Πρέπει να εκθέτη κανείς τους λογισμούς του και τις καταστάσεις που περνάει στον πνευματικό του. για να ταπεινώνεται ο άνθρωπος. την θεωρώ την μεγαλύτερη βλακεία. Καλύτερα να ρωτάς για ένα πρόβλημά σου. εφόσον μπορείς να συμβουλευθείς κάποιον άνθρωπο. αγκάθια κ. αν κάτι που συμβαίνει στον αγώνα του είναι από τον πειρασμό ή από δική του απροσεξία. Κάποιος πρέπει να παίρνει τα χρήματα» και πήγε να παρακολούθηση. τον οποίο μπορείς να ρωτήσεις. μου λέει.Γέροντα. Λέει.. τότε ο Καλός Θεός γίνεται ο Ίδιος Γέροντας και σε φωτίζει και σε πληροφορεί. πρέπει να ρωτήσεις. οπότε τον έπιασε ο επίτροπος. πως θα καταλάβει κανείς.Δηλαδή μόνος του δεν μπορεί να το καταλάβει.». Κάποιος πήγαινε σε μια εκκλησία.Το θέλημα του Θεού δεν βρίσκεται έτσι.Και να καταλαβαίνει κάτι. του λέω. Την δική μου λύση. πάει και ρωτάει κάποιον άλλον. εξομολογώ τον κήπο μου». πόσο μάλλον ένας φοιτητής! Όσο πνευματικός άνθρωπος κι αν είναι κανείς. ας υποθέσουμε. είπε. δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Γέροντα. για να είναι σίγουρος ότι έκανε καλή διάγνωση σε μια δύσκολη περίπτωση. καχεκτικές!»… Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος. . . τότε βγάζει επίσημα κηπευτικά. Εγώ για ένα ατομικό μου θέμα πάντοτε θα ρωτήσω. κάνοντας 13 . όταν ύπαρχοι άνθρωπος πνευματικός. αγριάδες.Γέροντα. να βρεις κάποιον. Τότε σε φωτίζει ο Θεός και το καταλαβαίνεις. αλλά σε κάποιον που δεν ξέρει. βγάζω δηλαδή έξω πέτρες. Όταν δεν ύπαρχοι άνθρωπος να ρωτήσεις – λ. Μια – δυο – τρεις φορές. έλεγε και έπαιρνε τα χρήματα. Εδώ και ένας που έχει εμπειρία. γιατί ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να βοηθιέται από τον άνθρωπο και να διορθώνεται δια του ανθρώπου. όταν τον εξομολογώ. αλλιώς οι ντομάτες γίνονται κιτρινιάρικες.κάνω. Τα οικονομάει έτσι ο Καλός Θεός.χ. θα τα πάρω». ένας επίτροπος προβληματίσθηκε. να πάρω τα χρήματα από το κουτί. Σε λίγο ήρθε αυτός και επανέλαβε τα ίδια: «Παναγία μου. δεν μπορεί να αναπαυθεί.λπ. θα τα πάρω». «Τι γίνεται. και όσο καλή τακτοποίηση κι αν κάνη μόνος του στα θέματά του. . στεκόταν μπροστά στο εικονοστάσι και έλεγε: «Παναγία μου. για να σου εξήγηση ένα χωρίο από την Αγία Γραφή. Δεν μπορείς. και ένας γιατρός. και σοφότερη να είναι.… Ναι. πως θα καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. .». «Ασφαλώς χρειάζεται. Να μη ζητάς πληροφορία από τον Θεό. να διορθώνεται δια του ανθρώπου . . γιατί μπορεί να πλανηθείς. να τον συμβουλεύεται και να μην αποφασίζει μόνος του για τα δύσκολα θέματα ούτε να αντιμετωπίζει μόνος τους τις δυσκολίες που συναντάει στον αγώνα του. Τι να δει. Βλέπεις. Ούτε πάω σε κάποιον που ξέρει τι με αναπαύει.Θα πάει να ρωτήσει. αλλά ύπαρχοι μέσα σου η δίψα της υπακοής. «Καλά. βρίσκεσαι στην έρημο -. Του έλεγε ο λογισμός: «Πάρ’ τα». να πάρω χρήματα από το κουτί. όταν πρόκειται για προσωπικό μου θέμα. Έχω διαπιστώσει πως. όταν αντιμετωπίζω ένα θέμα και προσεύχομαι γι’ αυτό. συμβουλεύεται και άλλον γιατρό. «Ναι.

Το ίδιο. Ξεκινάει. Αν δίνη μόνος του λύση στα προβλήματά του. και να βρεθεί τελικά αλλού. για να μην τον αδικήσει. Μπορεί να βοηθάει στον αγώνα λ. Όπως για την υγεία του σώματος ψάχνει να βρει καλό 14 . ο Θεός σε πληροφορεί και μπορείς να του πεις τι θα συμβεί. Ενώ. και να πάθη κακό. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν έχουν πνευματικό και βάλουν ένα πρόγραμμα με προσευχή και λίγη μελέτη. και ο Θεός. να του έχουν εμπιστοσύνη και να τον συμβουλεύονται. τότε δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν σ’ αυτήν την ζωή. για να μη λαθέψει τον δρόμο της. Από αυτό καταλαβαίνω ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει με ευλάβεια. Όποιος δεν έχει πνευματικό. όταν έρχεται κάποιος με ευλάβεια. ή να μην προσέξει τα επικίνδυνα σημεία. και να πλανηθεί. για να μην πάρει λάθος δρόμο.πρόβες στον εαυτό του. εκεί έχει έναν γκρεμό…». Να. αλλά. Έχει χάρτη και τον παρακολουθεί. όποιος ταπεινώνεται και πηγαίνει με εμπιστοσύνη και αυταπάρνηση στον πνευματικό και ζητά την γνώμη του. και η πνευματική μελέτη. μπερδεύεται. από την Αθήνα να πάει στην Φλώρινα. θέλω να πω. πρέπει να γίνεται και στην πνευματική ζωή. βοηθιέται και του δίνει την σωστή απάντηση. κοινωνούν. Χρειάζεται πνευματικός οδηγός στην πνευματική ζωή Σήμερα το πιο απαραίτητο είναι να βρουν οι άνθρωποι έναν πνευματικό. αν πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα. γιατί ο πειρασμός θα τον μπερδέψει και θα του δημιουργήσει προβλήματα. Φυσικά. για να τον συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία. εκκλησιάζονται. αλλά να μην πάρει τον δρόμο που θα του πουν. Τον πνευματικό οδηγό φυσικά κανείς θα τον διαλέξει. αλλά ρωτάει και σε κανένα περίπτερο αν πηγαίνει καλά. Βλέπεις. επειδή κινείται με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. ας υποθέσουμε. στο τάδε σημείο έχει μια στροφή επικίνδυνη. αν ο δρόμος είναι καλός. ενώ εγώ είμαι τενεκές. δίνει σ’ εμένα αυτήν την καλή κατάσταση. μπορεί να δίνη δικές του ερμηνείες σ’ αυτά που διαβάζει.χ. έχω προσέξει ότι νιώθω μέσα μου μια αλλοίωση και αυτή που του λέω δεν είναι δικά μου. μπορεί να συμβουλεύεται τον χάρτη. Όποιος όμως του δείξει τον δρόμο και συγχρόνως του πει: «πρόσεξε. Μερικοί φθάνουν στο σημείο να βάζουν μόνοι τους κανόνα στον εαυτό τους. αν κανείς δεν έχει πνευματικό οδηγό. Δεν θα εμπιστευθεί στον οποιονδήποτε την ψυχή του. καθυστερεί και δύσκολα θα φθάσει στον προορισμό του. και όταν κάποιος πάει κάπου με το αυτοκίνητό του και δεν γνωρίζει καλά τον δρόμο. μπορεί κάποιος να ρωτήσει. εκείνος θα έχει το μισθό του. Η ψυχή πρέπει να παρακολουθείται από τον πνευματικό. να εξομολογούνται. Έτσι μόνον μπορεί να ζήση ορθόδοξη πνευματική ζωή και να είναι σίγουρος ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. κουράζεται. πότε θα συμβεί και πώς να το αντιμετωπίσει. όσο σοφός και αν είναι. με τον λογισμό πως είμαι άγιος. Είναι απαραίτητο ο πιστός να έχει πνευματικό που θα τον καθοδηγεί με τις συμβουλές του και θα τον βοηθάει δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. μένει σκοτισμένος. αλλά σταματάει κιόλας και ρωτάει. γιατί σε καμιά διασταύρωση υπάρχει κίνδυνος να πάρει άλλο δρόμο και να βρεθεί στην Καβάλα ή σε κάποιον γκρεμό να κινδυνέψει να σκοτωθεί.

Αν συζητούν μ’ εσάς. Κι εγώ στους ανθρώπους που έρχονται εκεί στο Καλύβι να με ρωτήσουν για κάποιο θέμα λέω: «Εγώ δεν είμαι πνευματικός· να πάτε στον πνευματικό σας και να κάνετε ότι σας πει εκείνος». γυρίζουν πάλι στο δικό τους και αρχίζουν τα ίδια. Πνευματικός από κοντά Όπως κανείς φροντίζει ο οικογενειακός γιατρός να βρίσκεται. Έρχονται εδώ. έτσι και για την υγεία της ψυχής του θα ψάξει να βρει κάποιον καλό πνευματικό και θα πηγαίνει σ’ αυτόν. ακούγοντας δηλαδή συνεχώς τα προβλήματά τους. όταν απευθύνονται σ’ εσάς για κάποιο πρόβλημά τους. Αυτό είναι τέχνασμα του διαβόλου. Χρειάζεται δηλαδή δουλειά. πολλές φορές οι άνθρωποι βλέποντας ράσο μας λένε τον πόνο τους. για να μην εξομολογούνται. Αυτή η δουλειά δεν είναι των μοναχών. κοντά του. για να κοπούν τα δικαιώματα του διαβόλου. Δεν είναι σωστό να λένε τα θέματά τους στην καλόγρια. Από μας μόνον προσευχή να ζητάνε. Εκείνος μπορεί να τους παρακολουθεί από κοντά και να δίνη λύση στα προβλήματά τους. . Γιατί μετά λένε: «τα είπα· είμαι εντάξει». Πρέπει να καταλάβετε ποια είναι η αποστολή σας ως μοναχές και να μην πάτε να κάνετε δήθεν ιεραποστολή. όταν είναι κοντά στον άρρωστο.γιατρό.Εξ αρχής. μπορεί να τον βοηθήσει καλύτερα 15 . Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντί τους. να κάνουμε κανένα κομποσχοίνι. το πρόβλημά τους. αν μία γυναίκα δεν αναπαύεται στον πνευματικό της ή δεν έχει πάει ποτέ για εξομολόγηση ή βρίσκεται σε κατάσταση απελπισίας. μόλις φύγουν από το Μοναστήρι και πάνε σπίτι.». Ένας γιατρός. Εκτός που δεν έχει υποχρέωση η μοναχή να τους βοηθήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. επειδή δεν έχετε καταλάβει την καλογερική αποστολή. Πρέπει να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να έχουν έναν πνευματικό να εξομολογούνται. Στείλτε τους ανθρώπους στον πνευματικό .Γέροντα. από τους άλλους και από τον διάβολο. αλλά. αναπαύουν ψεύτικα τον λογισμό τους και δεν πάνε στον πνευματικό. τακτικά. όσο το δυνατόν. ας την ακούσει μια φορά και πάλι να την στείλει στον πνευματικό και να της πει ότι εκείνη θα εύχεται. τον γιατρό της ψυχής. Ή. φορτώνουν σ’ εσάς την ευθύνη. έτσι πρέπει να φροντίσει και ο πνευματικός να βρίσκεται κοντά του. Ο πνευματικός έχει υποχρέωση να το κάνη αυτό. Ως μοναχοί έχουμε υποχρέωση να κάνουμε προσευχή για τα προβλήματα των άλλων· δεν είμαστε όμως υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με τα προβλήματά τους. Και οι γυναίκες και οι άνδρες να πάνε στον πνευματικό τους. Να ακούσει η μοναχή μια φορά κάποια πονεμένη γυναίκα που έχει ένα πρόβλημα και μετά να την στείλει στον πνευματικό. έχει και ευθύνη. βρίσκουν μια παρηγοριά ανθρώπινη. Ας στέλνουν κανένα γράμμα με ονόματα. ακόμη και εξομολόγηση. να τους ρωτήσετε: «Έχετε πνευματικό. Όχι όμως να συνεχίζει να συζητάει μαζί της. αυτό το καταλαβαίνω. Γιατί ο άνθρωπος παθαίνει τριών ειδών αλλοιώσεις: από τον εαυτό του. δεν βοηθιούνται κιόλας έτσι οι άνθρωποι.

αν χρειαστεί. Θα της έδινα άλλο φάρμακο. για να με ρωτήσει τι έπρεπε να κάνη. αφού αντιμετώπιζε άλλη δυσκολία. Θέλω να πω ότι. βλέπει αν τα φάρμακα που του έδωσε τον βοηθούν ή έχουν παρενέργειες κ. δεν ωφελούνται. γιατί δεν μπορούσαν να τους παρακολουθούν συστηματικά. όσα πνευματικά βιβλία κι αν διαβάσουν. Γι’ αυτό αναγκάσθηκαν να δημιουργήσουν στο Σανατόριο ξεχωριστά τμήματα. μπορεί ακόμη και να αλλάξει την θεραπεία. δεν θα έχουν προβλήματα. έχουν διαφορετικό πνευματικό. Όχι άλλον πνευματικό ο άνδρας και άλλον η γυναίκα. όταν του δίνη κάποια θεραπεία. τις οποίες από μακριά δεν μπορεί να παρακολουθήσει. αν χρειαστεί. όταν ήμουν στο Σανατόριο[1] : Πολλοί πλούσιοι που είχαν φυματίωση έμεναν στο σπίτι τους και πήγαιναν εκεί καθηγητές πανεπιστημίου. για να τους βοηθήσει. για να τους κάνουν θεραπεία. ακόμη και ανδρόγυνα που ζουν πνευματικά. γιατί κατά καιρούς παρουσιάζει διάφορες αλλαγές και αντιδράσεις. όπως ο γιατρός από κοντά παρακολουθεί τον άρρωστο. Και άλλο που. αν δεν γνωρίζω καλά τον άνθρωπο και δεν έχω στενή επικοινωνία μαζί του. Μου έκανε εντύπωση το εξής. 16 . αν τα πελεκήσουν δύο μαραγκοί. Αποδείχθηκε όμως ότι η θεραπεία δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Πράγματι μ’ άκουσε και το ξεπέρασε. Ενώ. γιατί μπορεί να τον παρακολουθεί συστηματικά και. ο πνευματικός πελεκάει τα εξογκώματα – τα ελαττώματα – του ενός. Αν έχουν καλή διάθεση. Ο πνευματικός στην οικογένεια . Το καλύτερο είναι να έχουν τα ανδρόγυνα τον ίδιο πνευματικό. Μια φορά είχα πει σε μια ψυχή που είχε έναν πειρασμό: «Θα κάνης αυτό και θα δεις ότι θα το ξεπεράσεις».Εκείνο που βοηθάει το ανδρόγυνο είναι να μη δικαιολογεί ο καθένας τον εαυτό του. έζησαν αρμονικά. επειδή ήμουν μακριά. Χωρίς πνευματικό διαιτητή δεν γίνεται. . τον αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο και ταλαιπωρήθηκε! Μπορούσε η ευλογημένη να στείλει έναν άνθρωπο ή να γράψει ένα γράμμα. ώστε να παρακολουθούνται συστηματικά. πελεκάει και τα εξογκώματα του άλλου. για να τον βοηθήσει αποτελεσματικά. έτσι και ο πνευματικός πρέπει από κοντά να παρακολουθεί την ψυχή. για να νοσηλεύονται εκεί. όταν έχουν τον ίδιο πνευματικό. Μετά από λίγο καιρό είχε έναν τελείως αντίθετο πειρασμό. Αν δικαιολογούν τον εαυτό τους. και έτσι εξομαλύνονται οι δυσκολίες. Σπάνια έχουν και οι δυο τον ίδιο πνευματικό. επειδή είχαν τον ίδιο πνευματικό. αλλά δεν είχαν τον ίδιο πνευματικό. Δυσκολεύτηκε να με ρωτήσει. Δύο ξύλα.Γέροντα. ποια βιβλία μπορούν να βοηθήσουν τους συζύγους. και ανάλογα αυξάνει ή ελαττώνει την δόση και. θα τον στείλει στον ειδικό γιατρό. δηλαδή άλλη συμβουλή.. όπως νομίζει ο καθένας. ενώ δεν ταίριαζαν. δεν θα μπορέσουν ποτέ να εφαρμόσουν. Έχω υπ’ όψιν μου ανδρόγυνα που ταίριαζαν. και χώρισαν. έχουν πνευματικό και του κάνουν υπακοή. Αλλά σήμερα. γι’ αυτό και δεν βοηθιούνται. Γι’ αυτό εγώ από μακριά δεν συνηθίζω να δίνω συμβουλές.από καθηγητές πανεπιστημίου – έστω και αν δεν έχει τόση πείρα -.λπ.

που δεν μπορεί να τους βοηθήσει και που σίγουρα θα το πει και σε άλλους.Καλά είναι να ενημέρωση τον καινούργιο πνευματικό. αν το ανδρόγυνο έχει προβλήματα και φταίει λ. όταν έχει όλη η οικογένεια τον ίδιο πνευματικό. τι πρέπει να πούμε. χωρίς να έχουν κάποιον μόνιμο πνευματικό. «Δοκίμασα δύο χρόνια». αν δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα από αυτά που του λένε οι γονείς. για να τον συμβουλέψει πως πρέπει να φερθεί. Είναι και μερικοί. αλλά τα είπε σε έναν εργάτη από την Ιερισσό. . «Όταν ήρθες. όπως ο ασθενής. Παλιά πήγαιναν οι άνθρωποι σε Γέροντες.Να πάρει ευλογία από τον πνευματικό του. και το λένε σε κάποιον γνωστό τους. χρειάζεται να εξομολογηθεί πάλι αμαρτίες που έχει εξομολογηθεί.». Άρχισε λοιπόν από δύο μέτρα πιο πέρα να του κάνη εξομολόγηση δυνατά. δεν δοκίμασες. και εγώ μπορεί να τον μάλωσα ή να ήρθε μέχρι την πόρτα και να μη χτύπησε! Έτσι καταλήγουν να γυρίζουν από τον έναν πατέρα στον άλλον. Δεν είναι καλό να αλλάζει κανείς εύκολα πνευματικό.Γέροντα. ρώτησα και τον πατέρα Παΐσιο γι’ αυτό το θέμα». «Μετάνιωσα που έγινα μοναχός». τον ρωτάει ο εργάτης. για να μπόρεση ο γιατρός να τον βοηθήσει καλύτερα. ή να ζητήσει από κάποιον συγγενή τους ή γνωστό τους να βοηθήσει διακριτικά. . στον άλλο μια φορά. και έτσι συνεχίζουν να σφάλλουν και μένουν αδιόρθωτοι. αν αλλάζουν συνέχεια οι μηχανικοί και οι οικοδόμοι. με αποτέλεσμα να μπερδεύονται. 17 . λέει ο άλλος. όταν ήμουν αρχάριος μοναχός στο Κοινόβιο. οι οποίοι αποφεύγουν να πουν κάτι στον πνευματικό τους. αλλά πάνε και το λένε σε άλλον πνευματικό. μπορεί να καλέσει τον άνδρα. «Πήγα στον τάδε και στον τάδε. για να ζητήσουν συμβουλή για ένα θέμα που τους απασχολούσε και να βοηθηθούν. Κάθισε ένα διάστημα και μετά είχε λογισμούς να φύγει. ύστερα σε άλλον.χ. Ο πνευματικός θα τους ακούσει όλους και θα χειρισθεί ανάλογα το θέμα. Μια οικοδομή δεν θα γίνει ποτέ σωστή. και τελικά παρουσιάζονται στον έναν πνευματικό ότι το έκαναν μια φορά. Άλλοι πάλι κάνουν ένα σφάλμα και δεν πάνε να το πουν στον πνευματικό τους. όταν κάποιος θέλει να αλλάξει πνευματικό και μας ρωτάει αν είναι σωστό. Σήμερα πολλοί δεν πάνε για συμβουλή. Άλλοτε θα ζορίσει τον πατέρα ή την μητέρα. για να μη χάσουν την αξιοπρέπειά τους. η γυναίκα. Ήμουν και εγώ εκεί κοντά. όταν αλλάζει γιατρό. είχε έρθει κάποιος να κοινοβιάσει. άλλοτε θα καλέσει τα παιδιά. Στον ηγούμενο δεν πήγε να πει τους λογισμούς του ούτε σε κανέναν άλλον πνευματικό πατέρα. αν και ξέρουν ότι θα τους βοηθήσει και δεν πρόκειται να το διαδώσει. Ή. έχω παρατηρήσει. όταν του τα έλεγε· καθάριζα κρεμμύδια έξω από την κουζίνα. που εργαζόταν στο μοναστήρι. Θυμάμαι.Βέβαια. όταν κανείς αναγκασθεί για κάποιον λόγο να αλλάξει πνευματικό. λέει πάλι το ιστορικό του. αυτό είναι ακόμη καλύτερο. . Αλλαγή πνευματικού -Γέροντα. αλλά για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους ή για να πουν ότι συμβουλεύτηκαν και τον τάδε Γέροντα. Μετά από λίγο καιρό κάνουν το ίδιο σφάλμα και το λένε σε άλλον.

Γιατί κάθε μοναχός έχει δικό του σχέδιο. δεν τα είπε και πήγε να εξομολογηθεί στον εργάτη.». «Με το ζόρι σε έκαναν καλόγερο. «Όχι». Βλέπετε. Ξέρετε πόσα λεξικά είχε. Και να πεις πως ήταν λειψός. και θα γέμιζε το χωριό. του λέει. Μπορεί να είναι καλό και το ένα σχέδιο και το άλλο. δεν έφυγα».Γέροντα.». . για να βοηθηθεί. του λέει.Δεν μπορεί να τηλεφωνήσει στον πνευματικό του. αλλά είναι διαφορετικά. μπορεί ακόμη και να τον βλάψει. Τα αρχαία ελληνικά τα ήξερε απταίστως. του απαντά.». για να γελάσουν. ώστε να πάει σε κάποιον που έχει το ίδιο πνεύμα. Στον ηγούμενο που έπρεπε να τα πει. Του είχε πει ολόκληρο το ιστορικό του.». ήθελα και εγώ». μπορεί ένας λαϊκός να ρωτήσει για ένα πρόβλημά του ή για έναν πειρασμό του κάποιον πνευματικό αδελφό του. «Όχι. αν ο πνευματικός του απουσιάζει. τα είπες αυτά στον ηγούμενο. γιατί δεν έφυγες νωρίτερα. ας ρωτήσει έναν άλλον πνευματικό. παρά την καλή του διάθεση. Καλά είναι να τον έχει ρωτήσει εκ των προτέρων ποιον πνευματικό μπορεί να συμβουλευθεί σε τέτοια περίπτωση. «Σ’ εμένα που τα λες. «Καλά. Και αν δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον πνευματικό του και είναι κάτι σοβαρό και επείγον. τι θα ωφεληθείς. «Να. Ο αδελφός άλλοτε μπορεί να βοηθήσει και άλλοτε δεν μπορεί να βοηθήσει ή. .«Καλά. 18 . Και εκείνος θα τα έλεγε το Σαββατοκύριακο στο καφενείο στην Ιερισσό. Σε μια ανάγκη με ένα τηλεφώνημα στον πνευματικό βολεύονται τα πράγματα.

Έτσι και εμείς. . όταν δεν ψάχνουμε να βρούμε τους φοβερούς εχθρούς της ψυχής. Βλέπεις. εκμεταλλεύεται και τα χαρίσματα. τα πάθη. Τι εννοεί. όταν τραυματιζόμαστε πάνω στον αγώνα μας. και πάλι να συνεχίζουμε «τον καλόν αγώνα». δεν πρέπει να δειλιάζουμε.».Αυτό δεν είναι σωστό! Είναι σαν να λέει ένας στρατιώτης. οι στρατιώτες στον πόλεμο. να του δείχνουμε το τραύμα μας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Για μια σωστή εξομολόγηση Να δένουμε το τραύμα μας .Γέροντα. Ο Άγιος δεν λέει να μην κάνης την πρώτη και την δεύτερη εξομολόγηση. Τι θα πει «εξομολογούμαι. Κακό είναι. αλλά μόνο να υπομένεις τις θλίψεις. τελικά όμως αχρηστεύονται. βλέπεις.Γέροντα. Αν δεν καθαρίζουμε με την εξομολόγηση την ψυχή μας. δένουν το τραύμα τους και συνεχίζουν να πολεμούν φιλότιμα. Εν τω μεταξύ αποκτούν και πείρα από τον τραυματισμό και προφυλάγονται καλύτερα. είμαι τέτοιος. Εξομολογείται ο πιστός στον πνευματικό. απογυμνώνοντας τον εαυτό του: «Θεέ μου. μερικοί από φιλότιμο δεν πάνε να εξομολογηθούν. Με την εξομολόγηση αυτά θεραπεύονται. για ποιο λόγο να πάω να το εξομολογηθώ. εξομολογείται και πριν από την προσευχή ταπεινά στον Θεό. έσφαλα. όταν τραυματίζεται: «Αφού ο πόλεμος δεν τέλειωσε και μπορεί πάλι να τραυματισθώ. όταν τραυματίζονται επάνω στην μάχη.». αλλά με την υπομονή των επερχομένων θλίψεων». να θεραπευόμαστε πνευματικά. Συγχρόνως όμως δέχεται και τις θλίψεις που του συμβαίνουν σαν φάρμακο.Και το ένα πρέπει να γίνεται και το άλλο. αλλά να τρέχουμε στον γιατρό – στον πνευματικό -. Αλλά.». Η ανάγκη για εξομολόγηση . για να κοροϊδεύω τον παπά.Γέροντα. . Δεν θα πει «ομολογώ έξω 19 . Μπορεί από φιλότιμο να μην πηγαίνουν να εξομολογηθούν. πανικοβάλλομαι. ο Όσιος Μάρκος ο Ασκητής λέει: «Ο γνωστικός εξομολογείται στον Θεό όχι με την απαρίθμηση των παραπτωμάτων του. για να τους εξοντώσουμε. προσθέτουμε λάσπες πάνω στις παλιές λάσπες και είναι δύσκολο μετά να καθαρίσουν. θα πάθη αιμορραγία και θα πεθάνει. . γιατί να δέσω το τραύμα μου. Αγώνας είναι και θα έχουμε και τραύματα. όταν στον αγώνα μου έχω πτώσεις. ώστε να μην ξανατραυματισθούν. λένε. . με τον λογισμό ότι πάλι θα πέσουμε και θα λερωθούμε. αν δεν το δέση. «Αφού μπορεί να ξανακάνω το ίδιο σφάλμα.Μη φοβάσαι. όταν πέφτουμε και λερωνόμαστε. και δεν αγωνιζόμαστε. τρέχουν αμέσως στον γιατρό. τέτοιος». Ο διάβολος.

Αν έχεις κακά. όταν μπει στο νοσοκομείο. την πρώτη φορά που θα πάει στον πνευματικό. . Να πηγαίνεις και απλά να λες τις αμαρτίες σου. τι φταίει. δεν έχει ψυχική δύναμη. μέχρι που θα πηγαίνει για εξομολόγηση και θα έχει να πει ελάχιστες αμαρτίες. «εξομολογείσαι τω Κυρίω».λπ. Πείσμα δεν έχεις. ενώ η συνείδηση μας ελέγχει. και εκείνος θα βρει την πληγή. Αλλά και οι μικρές αμαρτίες έχουν και αυτές βάρος. Γιατί. τον πνίγουν οι λογισμοί. κατέκρινα…» και μου διαβάζει ο πνευματικός την συγχωρητική ευχή. τονώνεται και ξαναβρίσκει με την Χάρη του Θεού το κουράγιο για αγώνα. να ανοίγει την καρδιά του στον πνευματικό. Όπως ο ασθενής. . ας υποθέσουμε. αλλά δεν έχει διάθεση.Τύχωνα να εξομολογηθώ. . θα μιλήσει στον πνευματικό για όλη την προηγούμενη ζωή του. που είναι όμως βαρύτερη από μια μεγάλη πέτρα.Γέροντα. Δεν κατακρίνεις. εκατό αμαρτίες. εξομολογείσαι τις αμαρτίες σου.Γέροντα. αμμούδα»! Οι μικρές αμαρτίες μαζεύονται και κάνουν ένα σωρό αμμούδα. .αυτό που έχω μέσα μου». «Θύμωσα. θα έχει να πει. θλιμμένος όπως είναι. οπότε.». την πρώτη φορά που θα πάει κανείς για εξομολόγηση. Μήπως εγώ τι πηγαίνω και λέω. Αν έχεις μέσα στο καλά. λέει: «είχα μια πάθηση στους πνεύμονες. έτσι και στην πρώτη εξομολόγηση. Τότε πρέπει να τακτοποιηθεί εσωτερικά με την εξομολόγηση. για να παίρνει κουράγιο.Γιατί μερικές φορές. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Η σωστή εξομολόγηση . Με την εξομολόγηση παρηγοριέται.Αυτό μπορεί να συμβεί και από ένα τσάκισμα ψυχικό.Και αν αυτό συμβαίνει συχνά.Μήπως δεν παρακολουθείς τον εαυτό σου. έχει ύστερα συνέπειες. μπορεί να του έρθει και άλλος πειρασμός. ας προσπαθήσει κανείς να πει στον πνευματικό λεπτομέρειες από την ζωή του. . έχω κάνει μια εγχείρηση με ολική ή τοπική νάρκωση κ. για να την θεραπεύσει. δεν κάνουμε τον ανάλογο αγώνα. Την τρίτη φορά μπορεί να πει εκατόν πενήντα. Δεν πληγώνεις την αδελφή. Πολλές φορές ένα χτύπημα. Όταν είναι κανείς πανικοβλημένος από κάποιον πειρασμό.Την πρώτη φορά θα κάνη μια γενική εξομολόγηση. Αν δεν τακτοποιηθεί. .Αν συμβαίνει συχνά. παιδάκι μου. τι νομίζεις. πρέπει να Βάλη την μηχανή να τρέξει. δηλαδή δοξολογείς τον Θεό. δίνει το ιστορικό του. να αγωνισθεί φιλότιμα και εντατικά. πρέπει ο άνθρωπος να τακτοποιείται συχνά. θέλει να αγωνισθεί.χ. γιατί θα τον πολεμήσει περισσότερο ο διάβολος. . Ο 20 . τσακίζεται περισσότερο. για να πάρει καταπόδι τον έξω από δω. επειδή εξομολογήθηκε και του χάλασε τη δουλειά. αλλά τώρα έχει περάσει. όταν δεν αισθάνονται την ανάγκη για εξομολόγηση. Βέβαια. για να διορθωθούμε. Και όταν τακτοποιηθεί. π. δεν είχα τίποτα σοβαρό να πω και μου έλεγε: «Αμμούδα. αλλά ύστερα θα ελαττώνεται συνέχεια ο αριθμός. Την δεύτερη θα έχει να πει εκατόν δέκα. που δεν του δίνεις σημασία. Όταν πήγαιναν στον Παπά . απελπίζεται και μετά δεν μπορεί να αγωνισθεί καθόλου. Εγωισμό δεν έχεις.

γιατί δεν ταπεινώνεται. δεν είναι δυνατόν να ειρηνεύσει η ψυχή του. όταν θα έχει πολύ χρόνο ο πνευματικός. μετανοεί και ταπεινώνεται. είκοσι-τριάντα σελίδες αναφοράς με μικρά γράμματα. για να πάει στον πνευματικό να το εξομολογηθεί. όταν κανείς κάνη ένα σοβαρό σφάλμα. όταν πρόκειται για κάτι βαρύ. για μια συζήτηση κ.Γιατί να το αφήσει. τόσο χαλάει.». όπως η πονηριά. υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να το εξομολογηθεί αμέσως. ζητήσουμε συγχώρεση και δεν μας συγχωρήσει. συγγνώμη. αν μας συγχωρήσει. Για να ξινίσει. παθαίνει ζημιά. δίνει ο άνθρωπος με δυο λόγια εικόνα της καταστάσεώς του. για να βοηθηθεί. γιατί άλλαξε κατοικία και δεν έχει την διεύθυνσή του. βλέπω. Εσύ έχεις πολλά μικρά. Αν πει το σφάλμα του στον πνευματικό.Γέροντα. χωρίς προηγουμένως να ζητήσει συγχώρηση από τον άνθρωπο που πλήγωσε. . τότε ο πνευματικός μπορεί να τον γνωρίσει καλύτερα και να τον βοηθήσει πιο θετικά. και μερικές σελίδες υστερόγραφο… Όλα αυτά που γράφουν. δεν του αποκαλύπτει το σφάλμα του.άλλος που έχει κάνει ένα αμάρτημα μεγάλο. για να δώσω εικόνα του εαυτού μου. για να λάβει την άφεση. για να την θεραπεύσει. Όταν όμως υπάρχει μέσα του σύγχυση. Αυτό το ένα σφάλμα. όταν κανείς αδικήσει ή πληγώσει με την συμπεριφορά του έναν άνθρωπο.λπ. όπως και ο άρρωστος κάνει μεγάλο κακό στην υγεία του. Όσο κρατάς ένα χαλασμένο πράγμα. μερικοί μου γράφουν ολόκληρα τετράδια. μπορεί να λέει πολλά και να μη δίνη εικόνα. για να μπορέσει να τον βοηθήσει. Αν ο άνθρωπος δεν ομολογεί την αλήθεια στον πνευματικό. πρέπει να πει και πως σκέφθηκε και πως ενήργησε· αλλιώς κοροϊδεύει τον Χριστό. τότε ο Θεός τον συγχωρεί. όταν ο πνευματικός θα έχει χρόνο. Εκτός αν ο άνθρωπος που πλήγωσε έχει πεθάνει ή δεν μπορεί να τον βρει.χ. γιατί βλέπει την διάθεσή του. πρέπει πρώτα να πάει να του ζητήσει ταπεινά συγχώρηση. μπορούσαν να τα βάλουν σε μια σελίδα. Να πάει το συντομότερο. 21 . θα αφήσει να περάσει ένας μήνας. Ούτε να περιμένει να πάει. το σκέφτεται συνέχεια. Εάν όμως εξέτασης τις συνθήκες με τις οποίες εσύ μεγάλωσες και τις συνθήκες με τις οποίες μεγάλωσε ο άλλος. έστω και γραπτώς. Γιατί να αφήσει να περάσουν ένας-δύο μήνες. Ύστερα.λπ. γιατί. Υπάρχει όμως περίπτωση να μη βοηθάει ο Θεός να μαλακώσει η καρδιά του. . Έτσι έρχεται η Χάρις του Θεού. να συμφιλιωθεί μαζί του. θα δεις ότι είσαι χειρότερη από εκείνον. Όταν η συνείδηση δουλεύει σωστά. Να. Να προσπαθείς επίσης να είσαι συγκεκριμένη στην εξομολόγησή σου. Αν έχει μια πληγή ανοιχτή. Και. αλλά έχει διάθεση να το κάνη.Αν. τακ-τακ να το λέει αμέσως και μετά. για να έχει πιο πολλή άνεση.Τότε να κάνουμε προσευχή να μαλακώσει ο Θεός την καρδιά του. για να του ζητήσει. Δεν φθάνει να πει κανείς λ. να πηγαίνει για πιο πολύ. «ζηλεύω. αλλά πρέπει να πει τις συγκεκριμένες πτώσεις του. όταν εκθέτη τον εαυτό του όπως ακριβώς είναι. μπορεί να ξαναπέσουμε στο ίδιο σφάλμα. όταν κρύβει την πάθησή του από τον γιατρό. . Γέροντα. Ενώ. Δεν χρειάζεται ώρα πολλή. και έπειτα να εξομολογηθεί την πτώση του στον πνευματικό. θυμώνω κ. .

Πόσο διδάχθηκα από την συντριβή του! . για να μη μου δώσει ελαφρυντικό ο πνευματικός. επειδή βλέπει το σώμα της. δεν έχει ανάπαυση εσωτερική. ξέρετε τι θεία παρηγοριά νιώθουν. λέει. όταν την φροντίζει. για να δείξει ότι κάνει λεπτή εργασία΄ .Αν έχει περάσει καιρός από τότε που έκανε αυτήν την αμαρτία. Εγώ. Συνέχεια έκλαιγε. σημαίνει ότι δεν υπάρχει πραγματική μετάνοια. πως ο Καλός Θεός ανταμείβει. Αυτοί όμως που όχι μόνο δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους. μέχρι να το εξομολογηθούν. Όποιος εξομολογείται και δικαιολογεί τον εαυτό του.Όταν.χ. Μένει τώρα σε ένα χωριό και τα χρήματά του τα δίνει ελεημοσύνη. Έχω παρατηρήσει ότι όσοι εκθέτουν τα σφάλματά τους ταπεινά στον πνευματικό και εξευτελίζονται. γι’ αυτό δεν νιώθει τον ίδιο πόνο. Και άλλοι. και δέχεται και μεγάλο κανόνα από τον πνευματικό. νιώθουν σαν να πήραν πολλά καλάθια σταφύλια και σκέφτονται συνέχεια το σφάλμα τους. όταν έκανε την αμαρτία. δικαιολογούν τον εαυτό τους και λένε πως πήραν ένα τσαμπί.Μπορεί. τότε εγώ…». αν κλέψουν λ. ενώ έχουν κλέψει ολόκληρα καλάθια σταφύλια. έψαξε και βρήκε όσους είχε λυπήσει. Μετά την εξομολόγηση . μια ρώγα. είναι να μη δικαιολογεί τον εαυτό του κατά την εξομολόγηση. γιατί έχει λεπτή συνείδηση. μετά την εξομολόγηση δικαιολογείται να νιώθεις βάρος. Το πρόσωπο του ήταν αλλοιωμένο. Υπάρχουν άνθρωποι που. 22 . Γέροντα. Ένας απόστρατος με πόση συντριβή μου διηγήθηκε ότι είχε κάνει από οκτώ χρονών παιδάκι. Υπηρετεί και την ηλικιωμένη μάνα του. όσο ασυνείδητος και αν είναι. Όταν αποστρατεύθηκε.άσχετα αν χρειαζόταν να δώσω και σκαμπίλι -. Ένα τόπι είχε πάρει από ένα παιδάκι για μια μόνο νύχτα – την άλλη μέρα του το έδωσε – και έκλαιγε. κατάκοιτη με ημιπληγία και. τον πειράζει ο λογισμός. επουλώνεται η πληγή. όταν πάω να εξομολογηθώ και πω λ. γιατί δέχονται την Χάρη του Θεού. και τους ζήτησε συγγνώμη! Μου έκανε εντύπωση! Όλα τα έπαιρνε επάνω του. να μεγαλοποιεί κανείς τα σφάλματά του. δεν αναφέρω το θέμα. Εδώ βλέπεις την θεία δικαιοσύνη. Ενώ. όταν υπηρετούσε – άσχετα αν εκτελούσε καθήκον της υπηρεσίας του-.Τα ελαφρυντικά στην εξομολόγησή μας γίνονται επιβαρυντικά για την συνείδηση . Τα ελαφρυντικά που χρησιμοποιεί στην εξομολόγησή του γίνονται επιβαρυντικά για την συνείδησή του. κατά την εξομολόγησή μιας αμαρτίας δεν νιώθει κανείς τον πόνο που ένιωσε. . «Αν ο Χαμ που είδε την γύμνωση του πατέρα του τιμωρήθηκε. όποιος υπερβάλλει τα σφάλματά του. Αυτό που πρέπει να προσέξει.Γέροντα.χ. ενενήντα πέντε χρόνων. αλλά μεγαλοποιούν το παραμικρό σφάλμα τους και στενοχωριούνται και υποφέρουν πολύ για μια μικρή τους αταξία. Γέροντα. λάμπουν. «θύμωσα» . αυτός νιώθει ανέκφραστη αγαλλίαση.Εκείνο είναι άλλο· τότε υπερηφανεύεται από την ταπείνωση. γιατί το στενοχώρησε. Δεν κοιμούνται όλη την νύχτα.

το άγχος και έρχονται η γαλήνη. όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και πει στον πνευματικό ότι θυμόταν. ιδίως σαρκικά αμαρτήματα. και τελικά ανατινάζεται στον αέρα σε καιρό ειρήνης. . θεώνεται. . μετά από μια ειλικρινή εξομολόγηση νιώθεις αμέσως χαρά. αν στενοχωρηθεί κάποιος πολύ. δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρείται. γιατί μπορεί να πάθη ζημιά. βρίσκει ο στρατιώτης την χειροβομβίδα που δεν έσκασε και αρχίζει να την περιεργάζεται. γιατί θα προσπαθήσει να μην το ξανακάνει. θα έχει και πρόοδο. και από φιλότιμο αισθάνεται ευγνωμοσύνη και υποχρέωση προς τον ευεργέτη του. Τόσο αισθητό είναι αυτό ακόμη και εξωτερικά. Γέροντα. αυτό έχει μέσα εγωισμό. . αφού ο Θεός του τα συγχώρησε από την στιγμή που τα εξομολογήθηκε. είναι σωστή αντιμετώπιση. Τα μυστήρια της Εκκλησίας κάνουν θαύματα. Ανοίγονται νέα δεφτέρια. όταν κάποιος εξομολογήθηκε νεανικά του σφάλματα. αλλά συγχρόνως να ζεις και το ψαλμικό: «την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι διαπαντός». τους λογισμούς του.Γέροντα. Αν στενοχωρηθεί κατά Θεόν. η ηρεμία. Μπορεί και να μη χαρείς αμέσως. Χάνονται η ταραχή.Δηλαδή. τελείωσε· τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμιά εξουσία επάνω του. Όταν όμως δεν εξομολογηθεί εν γνώσει του μερικές αμαρτίες του. Να ευχαριστείς τον Θεό. . Πρέπει να λέει τις δυσκολίες. που λέω σε μερικούς να φωτογραφηθούν πριν από την εξομολόγηση και μετά την εξομολόγηση. . και πέσει σε λύπη. Με μια σωστή εξομολόγηση σβήνουν όλα τα παλιά. αλλά σιγά-σιγά γεννιέται μέσα σου η χαρά. τις πτώσεις του στον πνευματικό και να δέχεται με 23 . διάβασα κάπου ότι οι δαίμονες θα μας βασανίσουν στην άλλη ζωή ακόμη και για έναν κακό λογισμό που δεν εξομολογηθήκαμε. Στο εξής δεν πρέπει να σκαλίζει τα παλιά. θα έχει παρηγοριά. γιατί στο πρόσωπο ζωγραφίζεται η εσωτερική πνευματική κατάσταση. Όταν τελειώσει ο πόλεμος. χωρίς να έχει την πρόθεση να κρύψει κάτι. για να διαπιστώσουν και οι ίδιοι την καλή αλλοίωση. Στον πόλεμο π.χ.Κοίταξε.Γιατί να νιώθεις βάρος. αλλά πάλι τα σκέφτεται και ταλαιπωρείται. η αγριάδα.Αν έχει πολλή συντριβή για τα νεανικά του σφάλματα και τα εξομολογήθηκε. Να νοιώθεις όπως αυτός που του χαρίζεται ένα χρέος που έχει. θα βασανίζεται στην άλλη ζωή γι’ αυτές. πέφτει μια χειροβομβίδα δίπλα σε έναν στρατιώτη. . και επόμενο είναι να ακτινοβολεί και να προδίδεται από την θεία Χάρη. Όσο πλησιάζει κανείς στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Μετά την εξομολόγηση χρειάζεται η φιλότιμη αναγνώριση.. γιατί τον μάλωσε για κάποιο σφάλμα του ο πνευματικός. αλλά τον φυλάει ο Θεός και δεν σκάζει.Όχι πάντοτε.Γέροντα. .Γέροντα. Η εμπιστοσύνη στον πνευματικό . Έρχεται η Χάρις του Θεού και αλλάζει τελείως ο άνθρωπος. έχει μέσα εγωισμό.Εμ βέβαια. για να μην ξεθαρρεύεις και επαναλαμβάνεις τα ίδια σφάλματα.

Γέροντα. Τον ασπάσθηκα. είπαν. Αν του εξηγήσει. Οι άλλοι παρεξηγήθηκαν. να καταστρέψεις τον άλλον.Αν δεν δέχεσαι. καταλήγουν στα μπετά ή στις σκαλωσιές και πατιούνται και λασπώνονται. Χίλιες φορές να σκανδαλισθούν οι άλλοι. Ας πούμε ότι έχει συνεννοηθεί με τον πνευματικό να τον δη την τάδε ώρα. Οπότε σκέφτεται: «Πήρε πρώτα αυτόν. .Γέροντα. κάποιος τι κρύβεται πίσω από μια ενέργεια του πνευματικού του. για να αναπαύσεις τον έναν με μια εξήγηση. μέχρι που καταλήγουν στην φωτιά. .Να πει απλά και ταπεινά τον λογισμό του. δεν δέχομαι το μάλωμα ή την παρατήρηση. τελικά παραμένουν στραβόξυλα και αχρηστεύονται μόνοι τους πνευματικά. για να γίνουν έπιπλα. Καταστρέφει. Ήταν κάποιος που τον κατάφεραν με πολλή δυσκολία οι δικοί του να έρθει να συζητήσουμε και τον δέχθηκα με πολλή χαρά. του έδωσα κομποσχοίνι. θα μείνεις αδιόρθωτη. Ενώ. γιατί όλα από αγάπη και ενδιαφέρον γίνονται για την πρόοδο της ψυχής του. Όταν όμως ο άνθρωπος αγωνίζεται και κοιτάζει πώς να 24 . όταν κάποιος διαφωνεί σε ένα θέμα με τον πνευματικό του. Όσοι δεν δέχονται παρατηρήσεις ούτε από τους ανθρώπους που τους αγαπούν. Αυτός ο καημένος ήταν άσωτος· εγώ ήξερα λεπτομέρειες από την ζωή του. Όπως οι σανίδες που δεν δέχονται το πλάνισμα του μαραγκού.Συμφέρει.χαρά και την ήπια και την αυστηρή συμπεριφορά του. εμένα με περιφρονεί». Γέροντα. Στην συνέχεια χαίρεται. εικονάκια. δεν θα γίνει και μεγάλο κακό. όταν καταφέρει να τον συνδέσει με τον Χριστό. και ο άλλος αγωνίζεται προσβλέποντας στον Χριστό. γιατί δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από αυτό που ο ίδιος δεν θεωρεί σωστό. Για να καταλάβει π. . να επιμένει στην γνώμη του. Επιτρέπεται να πει την εξομολόγηση του άλλου. ίσως ο πνευματικός να πρέπει να του πει την εξομολόγηση ενός άλλου. αν σκανδαλισθεί αυτός ή αν κατεβάσει τα μούτρα. ούτε μας έδωσε σημασία». χαντακώνει τον άλλον. Δεν μπορείς. Βέβαια χρειάζεται πολλή προσοχή στην εκλογή του πνευματικού. . όταν θέλει να βοηθήσει κάποιον. έτσι και αυτοί στο τέλος καταστρέφονται. Πώς να του πει όμως ο πνευματικός ότι αυτός είχε φθάσει στο σημείο να κάνη απόπειρα αυτοκτονίας. . προσπαθεί να τον συνδέσει με τον Χριστό και όχι να τον δέση με τον εαυτό του. Έφυγε μετά άλλος άνθρωπος. Μια φορά έτσι σκανδαλίσθηκαν μερικοί που ήρθαν εκεί στο Καλύβι. Τότε και ο ένας και ο άλλος έχει τον μισθό του και τα πράγματα πάνε κανονικά. ώστε να μπορεί κανείς να τον εμπιστεύεται και να αναπαύεται με την καθοδήγησή του. αλλά την ώρα εκείνη πηγαίνει και κάποιος άλλος που είχε λογισμούς να αυτοκτονήσει και ο πνευματικός παίρνει πρώτα εκείνον.Όχι. «Εμάς ο Γέροντας. Ασφαλώς όχι. όταν κανείς βλέπει κάτι διαφορετικά από τον πνευματικό. τι πρέπει να κάνη. Η σωστή επικοινωνία με τον πνευματικό Ένας πνευματικός άνθρωπος. .χ.Και αν.

γιατί δεν δέχεται θεϊκή βοήθεια.». που είχε και παιδιά. δεν είναι να το πάρει κανείς κατά γράμμα. Ε. αν δηλαδή μια ενέργειά του θα στενοχωρήσει ή θα χαροποιήσει εκείνον. Ας υποθέσουμε ότι ψάλλει μια αδελφή και σκέφτεται: «Άραγε ψάλλω καλά. «αυτή η γυναίκα είναι για σκότωμα». Θα χαρεί η Γερόντισσα. για να ξεπεράσει μια δυσκολία. του λέει: «Έτσι δεν μου είπες να κάνω. Άλλο είναι να πει ταπεινά σαν λογισμό στον πνευματικό του. τότε ούτε τον άνθρωπο που τον βοηθάει ευχαριστεί.Κοίταξε. κάποιος τον πνευματικό του για ένα πρόβλημά του και έχει στο λογισμό του την λύση που θέλει. νομίζοντας κιόλας ότι κάνει υπακοή.» Αλλά και μερικές φορές. και το κάνει με χαρά. Δεν είναι εδώ θέμα ορέξεως. Ρωτάει λ. επειδή είχε μια επιθυμία και ο νους του ήταν εκεί. για να καταλάβετε.Εμ τότε. Ο πνευματικός είπε.ευχαριστήσει αυτόν που προσπαθεί να τον συνδέσει με τον Χριστό. του λέω. Θα σας πω μια περίπτωση. Το παιδί έφυγε από το σπίτι και συζούσε με την καθηγήτρια. Μερικοί το θέλημα το δικό τους το κάνουν θέλημα του Θεού. Τότε είναι που δεν κάνει ο άνθρωπος προκοπή. αν ψάλλει για τον Χριστό. . είχε μπλέξει έναν δεκαεξάχρονο μαθητή της. τα πράγματα πάνε κανονικά· και καλά θα ψάλλει και την Γερόντισσα θα ευχαριστήσει. γιατί έτσι μου είπε ο πνευματικός μου». που τον αναπαύει. Ο πνευματικός του λέει τι πρέπει να κάνη και αυτός καταλαβαίνει ότι του είπε να κάνη αυτό που ήθελε. Είναι σαν να πηγαίνει στον γιατρό και να του λέει: «Αυτό το φάρμακο να μου δώσεις».». φταίει.Μπορεί. Κάποια στιγμή που ευκαίρησα. «Μου είπε: ‘’Αυτή η γυναίκα είναι για σκότωμα’’». Εγώ είχα εκείνη την ημέρα την Εξαρχία του Πατριαρχείου . τι νομίζει ότι θα τον βοηθήσει – αυτό επιβάλλεται – και άλλο είναι να επιμένει ότι ο λογισμός του αυτός είναι σωστός. πάλι φταίει. καλέ μου άνθρωπε. αυτή δεν βοηθιέται. και δεν κοιτάζει πως ο Χριστός βλέπει αυτήν την ενέργειά του. αποφάσισα να την σκοτώσω αυτή την γυναίκα. Ο άρρωστος οφείλει να κάνη υπακοή στον γιατρό· δεν θα του υποδείξει τι είδους φάρμακα θα του δώσει. Ενώ. 25 . Μπορεί να είναι τρόπος του λέγειν. Αυτός δεν έφευγε – και ευτυχώς που δεν έφυγε και επέμενε. αυτό που λέει ο πνευματικός. Καταλάβατε. τρόπος του λέγειν. αλλά ούτε ο ίδιος ωφελείται. τον είδα λίγο και μου είπε: «Γέροντα. αλλά ούτε ο ίδιος βοηθιέται. Πήγε λοιπόν ο καημένος στον πνευματικό και μετά ήρθε πάλι σ’ εμένα. ούτε τον Χριστό. . δεν μπορούσα να συζητήσω μαζί του και του είπα: «Να κάνης ότι σου είπε ο πνευματικός σου». Και αν του πει μετά ο πνευματικός «γιατί ενήργησες έτσι. Γέροντα. Όταν ο πατέρας του ήρθε στο Καλύβι και μου είπε τον πόνο του. Μια σαρανταπεντάρα καθηγήτρια. τι ακριβώς σου είπε ο πνευματικός. αν δεν κατάλαβε. του είπα να κάνη για το θέμα αυτό ότι του πει ο πνευματικός του.Γέροντα.χ. «Για στάσου. να ζητάει κάποιος βοήθεια από τον πνευματικό του και συγχρόνως να προτείνει και την λύση. όχι να την σκοτώσει! Από τότε δεν λέω σε κανέναν: «να κάνης ότι σου είπε ο πνευματικός». τι βοήθεια ζητάει. .». Δηλαδή ούτε ο Χριστός ούτε ο πνευματικός χαίρεται γι’ αυτό το οποίο κάνει. όταν κανείς δεν καταλάβει σωστά αυτό που του είπε ο πνευματικός. αλλά ρωτάω τι του είπε ο πνευματικός… .

26 . για να πει κανείς: «Θέλω μπακλαβά ή θέλω κανταΐφι». Ανάλογα με την πάθηση ο γιατρός δίνει και το φάρμακο.όπως με τα φαγητά και τα γλυκά.

με πλανεμένους κ. που εμπνέει εμπιστοσύνη με την αγιότητά του. Δηλαδή. περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. παθαίνει ότι και ένας καλός χειρουργός που. Μερικοί που έχουν ευθύνη για τις ψυχές δεν κάθονται να πουν στον άλλον. καταλαβαίνει και διακρίνει καταστάσεις.Οι άνθρωποι σήμερα είναι κουρασμένοι.. όταν κάθε μέρα έχει να κάνει πολλές εγχειρήσεις.λπ. να τον ρωτάει π. να πάρουν μια θέση. Βλέπω όμως μερικές φορές ότι δεν υπάρχει ειλικρίνεια. ποιο σπίτι να νοικιάσει ή σε ποιο φροντιστήριο να στείλει το παιδί του κ. αλλά να βλέπει τι λένε οι Πατέρες και να ενεργεί με διάκριση ανάλογα με τον άνθρωπο. για να ειρηνεύουν. Ο πνευματικός. με την πτώση. να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν ταπεινά τις αμαρτίες τους. και μπορεί να δίνη σωστές κατευθύνσεις στις ψυχές. αλλά να περιορίζεται σε ότι σχετίζεται με την συγκεκριμένη κάθε φορά ψυχή. μπλεγμένος με μάγους. κουράζεται και είναι φυσικό να μην αποδίδει όσο μπορεί. Ούτε όμως ο εξομολογούμενος πρέπει να απασχολεί τον πνευματικό με θέματα για τα οποία μπορεί να ρωτήσει άλλους πιο αρμόδιους. 27 . πετάει από τα ευαίσθητα πλάσματα του Θεού τους λογισμούς που φέρνει το ταγκαλάκι και θεραπεύει ψυχές και σώματα δίχως φάρμακα. για να μην έχουν φασαρίες μαζί τους. όταν έχει θείο φωτισμό. από καλούς και έμπειρους πνευματικούς. Καλά είναι να μην έχει πολλές απασχολήσεις. με την μετάνοια. Διαφορετικά. Πρέπει να συναισθανθούν οι άνθρωποι ότι ταλαιπωρούνται. να αφήσουμε τον άνθρωπο να καταστραφεί και να χαίρεται ο διάβολος. Γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη. ζαλισμένοι και σκοτισμένοι από την αμαρτία και τον εγωισμό. που θα πλησιάζουν τους ανθρώπους απλά και με πραγματική αγάπη και θα τους καθοδηγούν με διάκριση. πνεύμα Θεού. να τον προβληματίσουν λίγο. που είναι λ.λπ. για να μπορεί να διαθέτη τον απαιτούμενο χρόνο για την κάθε ψυχή και να κάνη σωστά την δουλειά του. Η εργασία του πνευματικού είναι εσωτερική θεραπεία. Δεν υπάρχει ανώτερος γιατρός από τον έμπειρο πνευματικό. μια κουβέντα. με την Χάρη του Θεού. Γι’ αυτό δεν χρειάζεται να αναμειγνύεται σε όλα τα οικογενειακά θέματα. ώστε να έχει τον χρόνο να την βοηθήσει αποτελεσματικά. για να μην τα χαλάσουμε με τον έναν και με τον άλλον και για να λένε καλά λόγια για μας. Να μην ακολουθεί δηλαδή ο πνευματικός κάποια γραμμή που του βάζουν άλλοι.χ. Χωρίς καλούς πνευματικούς αδειάζουν οι εκκλησίες και γεμίζουν τα ψυχιατρεία. Στην εξομολόγηση κρίνεται και ο εξομολογούμενος και ο πνευματικός. γιατί είναι μακριά από τον Θεό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο πνευματικός ιατρός της ψυχής Ανάγκη καλών πνευματικών .χ. Πολύ βοηθάει για την καθοδήγηση της ψυχής η ελευθερία η πνευματική. οι φυλακές και τα νοσοκομεία.

να σε χτυπάει εν τω μεταξύ το ρεύμα. είναι καλύτερα να βοηθάει σε εύκολες περιπτώσεις. ώστε μόνοι τους να φιλοτιμηθούν. σαν να μη συμβαίνει τίποτε. ώστε να καταλάβει τα σφάλματά του και να ζητήσει από τον Θεό συγχώρηση. Κάθε πάθηση θέλει τον ανάλογο χρόνο. είναι δύσκολη. Να είσαι ιδρωμένος. μέχρι να φύγει η πολλή αμαρτία από τα πλάσματα του Θεού και να γίνουν πιο δεκτικά. . ακριβώς μόλις πήραμε μια ανηφόρα. Μπορεί λ. να αισθανθούν τα λάθη τους και να αλλάξουν συνήθειες. «Ένα λεπτό να σε απασχολήσω. με την τόση αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο. να δεις ότι έχουν έναν πόνο και να τους πεις: «Πάρε μια ασπιρίνη». Αν δεν προσέξει. Έρχεται ύστερα κάποιος που ο καημένος έχει πραγματική ανάγκη. Είναι απαραίτητο να τονίζει στον εξομολογούμενο ότι χρειάζεται μετάνοια. Αυτούς πάλι που έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. σ’ εκείνο θα δώσω προσοχή.Ναι. με την καλή του διάθεση θα δίνη πάντοτε σημασία στις σκηνές που θα κάνη μια τέτοια ψυχή.Γέροντα.χ. πάνω στην ανηφόρα. Ένας δόκιμος μοναχός με πλησίασε στην λιτανεία που κάνουν στο Άγον Όρος την Διακαινήσιμο εβδομάδα. αλλά συγχρόνως με τρόπο να καθοδηγεί τον άνθρωπο έτσι. Ένας νέος πνευματικός. είχε την έμπνευση να ρωτήσει για ένα τόσο λεπτό θέμα! Ένα λεπτό και σοβαρό θέμα δεν συζητιέται ούτε στο πόδι ούτε στον ανήφορο… 28 . από τον Θεό είναι αυτό. τι συμπτώματα έχει κ. μέχρι να αποκτήσει πείρα. και σου λένε ένα σοβαρό θέμα. και δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Ε. και αχρηστεύεσαι για μέρες. Να. να τρέμεις. δεν είναι δύσκολη μερικές φορές η θέση του πνευματικού. Άλλος σου λέει: «δυο λεπτά. δεν μπορείς να κάνης προσευχή ούτε για τον κόσμο ούτε για τον εαυτό σου. και ήθελε να του πω περί νοεράς προσευχής. γιατί φεύγω σε λίγο με το αεροπλάνο!». Μετά αρρωσταίνεις. Γι’ αυτό στην αρχή καλά είναι ο πνευματικός να προσπαθεί να διορθώνει τα πολύ σοβαρά αμαρτήματα. Τόσες φορές είχε έρθει στο Καλύβι και ποτέ δεν ρώτησε γι’ αυτό το θέμα. Να φέρεται με επιείκεια. στην εποχή μας. για να λάβει το έλεος του Θεού. γιατί φεύγει το αυτοκίνητο». Επίσης πολύ βοηθάει να μιλάει στους ανθρώπους με αγάπη για την μεγάλη αγάπη του Θεού. Να δεις από πού ξεκινάει. τώρα εγώ στα γράμματα που μου στέλνουν ρίχνω μια ματιά και. και εκεί. αν είναι κάτι σοβαρό. αλλαγή ζωής. δεν φθάνει να τους ακούσης. κάτι θα σου πω εδώ στην πόρτα» και σε κρατάει μια ώρα. Είναι και του πειρασμού πολλές φορές. και να σου λέει ιστορίες. Σαν να έχει κάποιος καρκίνο και να λέει στον γιατρό: «Κάνε μια εγχείρηση. θα ξέρει πότε πρέπει να δώσει σημασία και πότε να αδιαφορήσει. Όταν αποκτήσει πείρα. λένε μερικοί.λπ. θα ξοδεύει άσκοπα τις δυνάμεις του και θα ταλαιπωρείται. μια δύσκολη ψυχή να καθυστερεί την πνευματική του πρόοδο με τα σαμποτάζ που θα του κάνη και να του τρώει όλον τον χρόνο. Σε ένα σοβαρό θέμα δεν μπορείς να δώσεις πρόχειρες λύσεις.Η διάκριση και η πείρα του πνευματικού .

πρόσεξε μια εβδομάδα και να κοινωνήσεις». ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Ο εσθίων και πίνων αναξίως κρίμα εαυτώ εσθίει και πίνει». Πότε κοινωνάει κανείς «αναξίως». .Γέροντα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι.χ. θα το εκμεταλλευτεί ο διάβολος και θα του ανοίξει δουλειά.Δεν θα ρυθμίσει κανείς μόνος του. ρυθμίζοντάς την και αυτήν ανάλογα με την πνευματική του ευαισθησία. . σαρκικές. Ο Χριστός ζητά από μας την συντριβή και την ταπείνωση.Ο πνευματικός καθορίζει κάθε πότε θα κοινωνάη ο πιστός . Αν π. και ύστερα να κοινωνάει συνέχεια σε κάθε θεία Λειτουργία. πρέπει να συμφιλιωθούμε μαζί του και ύστερα να κοινωνήσουμε.. ο διάβολος θα πάρει φαλάγγι την ψυχή. η ακριβής τήρηση των εντολών βοηθάει να έχουμε την αίσθηση του Θεού. διστάζουν. ενώ έχουν ευλογία από τον πνευματικό να κοινωνήσουν. 29 . αν δοθεί νέος κανόνας σαράντα ημερών. όποτε αισθάνεται την θεία Κοινωνία ως ανάγκη και όχι από συνήθεια. Σε πτώσεις λ. Η χρήση των επιτιμίων . Ο πνευματικός θα καθορίζει με διάκριση κάθε πότε θα κοινωνάει και πόσο θα νηστεύει. -Ποιων εντολών. . Παράλληλα θα τον οδηγεί και στην πνευματική νηστεία. την αποχή από τα πάθη. . αν θα κοινωνήσει ή όχι. να πει: «κοίταξε.Γέροντα. μετά τον πρώτο κανόνα. αλλά σύμφωνα με το πνεύμα των Αγίων Πατέρων χρειάζεται η θεία μετάγγιση για νοσηλεία και η θεία παρηγοριά. γιατί από την πολλή συντριβή της μετανοίας μπορεί να έρθει από τα δεξιά ο εχθρός και να μας ρίξει σε απόγνωση. . μαλώσαμε με κάποιον. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ο πνευματικός. ενώ δεν είμαστε. κάθε πότε πρέπει να κοινωνάει κανείς. Αν μόνος του αποφασίζει να κοινωνήσει ή να μην κοινωνήσει.Βασικά πρέπει να προσερχόμαστε στην θεία Κοινωνία έχοντας συναίσθηση της αναξιότητας μας.χ. για τις οποίες δίνεται κανόνας σαράντα ημερών αποχής από την θεία Κοινωνία. Ένας πάλι που ζει πνευματική και προσεκτική ζωή θα προσέρχεται στο μυστήριο. για να μπορέσει να πάρει επάνω της η ψυχή και να πάει ο διάβολος πέρα. μπορεί ο διάβολος να ρίξει πάλι την ψυχή στις τριάντα πέντε ημέρες και. ανάλογα με την αντοχή που έχει. πρέπει να το τακτοποιούμε. οπότε ζαλίζεται και απελπίζεται. του Μωσαϊκού Νόμου. Όταν υπάρχει κάτι που ενοχλεί την συνείδησή μας. μερικοί.Δηλαδή. αλλά και αυτό θα γίνεται με την ευλογία του πνευματικού του. Γέροντα.Το κάθε πότε πρέπει να κοινωνάει κανείς και το πόσο πρέπει να νηστεύει πριν από τη θεία Κοινωνία δεν μπαίνουν σε καλούπι. ανάλογα δηλαδή με το πόσο συναισθάνεται το σφάλμα του. και έχοντας υπ’ όψιν του το κακό που μπορεί να κάνη ο εχθρός πολεμώντας μια ευαίσθητη ψυχή. για να την φέρει σε απόγνωση. ή άλλοτε σύμφωνα με τον νόμο πράγματι δεν είμαστε άξιοι.Γέροντα.

ο πιο αυστηρός Πατέρας της Εκκλησίας. Αν προσπαθείς να διορθώσεις έναν άνθρωπο με το ξύλο. Τα επιτίμια είναι στην διάκριση του πνευματικού. δεν κάνεις τίποτε. Αλλιώς. για να μπορεί να βοηθάει τις ψυχές. αν δύο άνθρωποι κάνουν την ίδια αμαρτία. που έχει γράψει τους πιο αυστηρούς κανόνες. Αυτό. μπορεί στον έναν να βάλει κανόνα να μην κοινωνήσει δύο χρόνια και στον άλλον δύο μήνες. Γέροντα. Την ημέρα της Κρίσεως ο Χριστός σ’ εσένα. ο τάδε πνευματικός είναι πολύ πατερικός. ώστε από φιλότιμο να ζητήσουν μόνοι τους να κάνουν άσκηση ή ελεημοσύνες ή άλλου είδους καλοσύνες. θεράπευε πρώτα το παιδί και έδινε κανόνα στους γονείς. Προσπαθούσε να τους φέρει σε συναίσθηση.χ. . Τι γράφει εδώ.» και σ’ εκείνον θα πει: «Ότι έκανες. Όταν έβλεπε κανένα παιδάκι δαιμονισμένο ή παράλυτο και καταλάβαινε ότι οι γονείς ήταν αιτία που ταλαιπωρείται το καημένο. Τόσα χρόνια αποχή από την θεία Κοινωνία! Εσύ τι έκανες. ανάλογα με την μετάνοια του καθενός. Τόση διαφορά δηλαδή! . αλλά η σωστή τήρηση. Να κάνη πρώτα δουλειά στον εαυτό του. αλλά μετά ο ίδιος προσθέτει: «Μην εξετάζεις χρόνο αλλά τρόπο μετανοίας». Μερικοί λένε: «Α. για να τον στείλουμε στον Παράδεισο. . θα πει: «Διοκλητιανός ήσουν. Πολύ αυστηρός! Είναι έξυπνος. . Έτσι έκαναν και τόσοι Άγιοι. ο πνευματικός.. το επιτίμιο βοηθάει να κοπή ένα πάθος. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης λ. ξέρει το Πηδάλιο απ’ έξω».Γέροντα. ιδίως στην σημερινή εποχή δεν είναι να πάει κανείς να εφαρμόσει όλον τον νόμο της Εκκλησίας με μια αδιάκριτη αυστηρότητα. ως πνευματικός συνήθως δεν έβαζε κανόνα στους ανθρώπους. το έκανες δια της βίας». για να προσέχουν στην συνέχεια. αλλιώς θα σπάζει κεφάλια. Να φθάσει να χαίρεται γιατί ζει. Δηλαδή. αλλά θα τον βοηθήσουμε να ζητήσει μόνος του να κάνη κάποια άσκηση. να χαίρεται γιατί πεθαίνει. ζητάει με συστολή συγχώρεση. 30 . Δεν θα τον πνίξουμε τον άλλο. αναφέρει τον κανόνα που ισχύει για μια αμαρτία. Τι γράφει εδώ γι’ αυτήν την περίπτωση. γιατί μπορεί κανείς να τηρεί τις εντολές και λανθασμένα. Ένας πνευματικός όμως που εφαρμόζει κατά γράμμα τους κανόνες που αναφέρει το Πηδάλιο μπορεί να κάνη κακό στην Εκκλησία.Πρέπει. ταπεινώνεται. .Η τήρηση των εντολών βοηθάει. αλλά πρέπει να καλλιεργήσει το φιλότιμο στους ανθρώπους. Αυτόν που νικιέται. αλλά μετανοεί. Στους εν ψυχρώ αμαρτάνοντας ο πνευματικός πρέπει να είναι ανυποχώρητα αυστηρός.Όχι. Βλέπουμε και οι Άγιοι Πατέρες με πόση διάκριση έλεγαν να εφαρμόζονται οι ιεροί κανόνες! Ο Μέγας Βασίλειος. κανείς να λαμβάνει υπ’ όψιν του δεκάδες πράγματα. τι να πει κανείς. Δεν βοηθάει να πάρει ο πνευματικός το Πηδάλιο και να αρχίσει: «Τι αμαρτία έκανες εσύ. που πήγες να τον διορθώσεις δια της βίας. του Ευαγγελίου. Στην πνευματική ζωή χρειάζεται η θεία δικαιοσύνη και όχι η ξερή εφαρμογή του νόμου.Πρέπει να καταλάβει ότι το επιτίμιο θα τον βοηθήσει.Ναι. θα τον βοηθάει με διάκριση να πλησιάσει πάλι στον Θεό. Αυτόν τον κανόνα!». Αυτή. έχει μνήμη.

«Να πας. γιατί δεν χάνει ο διάβολος τα δικαιώματα. αφού ο διάβολος έχει ακόμη δικαιώματα.Το Πηδάλιο λέγεται πηδάλιο. για να βγάλει το καράβι στην ακτή. όπως ο καραβοκύρης πάει το πηδάλιο πότε αριστερά και πότε δεξιά. Πήγε. θα το βουλιάξει και θα πνιγούν οι άνθρωποι. αντί να θεραπεύει ψυχές. Υπάρχουν και άλλοι που λένε: «Είναι η γραμμή μας να μη διαβάζουμε πάντοτε συγχωρητική ευχή». Δεν είναι ελευθερωμένος· δέχεται δαιμονικές επιδράσεις. δεν του διαβάζουν συγχωρητική ευχή. «Για να μη μου διαβάσει ευχή ο πνευματικός. οπότε ο καημένος βοηθιέται και μπορεί να παλέψει. Ενώ με την συγχωρητική ευχή κόβονται οι επιδράσεις. θα εγκληματεί. χωρίς να στρίψει όπου χρειάζεται. 31 . το έπιασε απελπισία. ανάλογα με τον άνθρωπο. να αγωνισθεί. για να απαλλαγή από τα πάθη. αλλά δεν του διάβασε συγχωρητική ευχή ο πνευματικός. Και αν δεν σου διαβάσει αυτός. εξομολογήθηκε. άρα δεν με συγχωράει ο Θεός». Πώς να παλέψει ο άνθρωπος. θα ρίξει το καράβι πάνω στα βράχια. με την μετάνοια που έχει κ. να πας σε άλλον πνευματικό». του λέω. γιατί οδηγεί προς την σωτηρία τον άνθρωπο πότε με τον έναν τρόπο και πότε με τον άλλον. Το καημένο..λπ. γίνεται ανακατάληψη του εδάφους. και όχι με διάκριση. Αν ο πνευματικός χρησιμοποιεί τους κανόνες σαν… κανόνια. Αυτό είναι κάτι σαν προτεσταντικό… Ήρθε ένα παιδί στο Καλύβι που είχε μερικές πτώσεις. Η συγχωρητική ευχή Μερικοί πνευματικοί έχουν ένα τυπικό: Όταν δεν επιτρέπεται ο εξομολογούμενος να κοινωνήσει. Χωρίς συγχωρητική ευχή θα έχει συνέχεια πτώσεις ο άνθρωπος. στον πνευματικό να σου διαβάσει ευχή. σκέφθηκε και πήγαινε για αυτοκτονία. Αν το πάει ολόισια.

Χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση.Εγώ σαν μαραγκός δούλευα και στριμμένα ξύλα. ενώ φαίνονται κατάγερες απ’ έξω. ενώ απ’ έξω φαίνονται άχρηστες. θα ενεργεί ανάλογα με τις δυνατότητες και με την κληρονομικότητα που έχει. Ο κάθε οργανισμός. ποτέ δεν χρησιμοποιούσα μεγάλες πρόκες. Χρειαζόταν όμως υπομονή. Την ευαίσθητη ψυχή θα κοιτάξει πώς να την βοηθήσει να αντιμετωπίσει με ανδρισμό τα προβλήματά της. Δεν πρέπει να γίνονται λάθη στις συνταγές. έχουν μέσα τους δυνάμεις και. να αφεθούν να τους δουλέψεις. τις έφερνα σε λογαριασμό. έχει ανάγκη από την βιταμίνη που του λείπει και η κάθε πάθηση από τα ανάλογα φάρμακα. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μία συνταγή. Επίσης θέλει προσοχή να μη βασίζεται κανείς σ’ αυτό που βλέπει εξωτερικά σ’ έναν άνθρωπο και να μην πιστεύει εύκολα αυτά που του λένε και βγάζει συμπεράσματα. Η συμπεριφορά του θα είναι ανάλογη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξομολογούμενος. Υπάρχουν δοχεία με μεγάλη χωρητικότητα και δοχεία με μικρή χωρητικότητα. στριμμένοι. Όταν πλανισθεί το χνούδι που έχουν απ’ έξω. οπότε τι καταλάβαμε. και τις ένωνα με ένα καρφάκι. ένας κανόνας. και με ένα σωρό άλλα. Μερικές σανίδες. πως θα βοηθηθούν. Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός. μέσα είναι δαδένιες. γιατί. μπορούν να κάνουν άλματα στην πνευματική ζωή. Γίνονταν μάλιστα πολύ όμορφα. αλλά χρειάζεται να διαθέσεις αρκετό χρόνο. όταν έχει κανείς να κάνη με ψυχές. σηκώνουν πάλι αντιξυλιά. Δεν τις ζόριζα. και έτσι τα έφερνα σε λογαριασμό. Όταν ο πνευματικός γνωρίσει την ποιότητα και την χωρητικότητα της ψυχής.Γέροντα. θα σχισθούν και πάλι θα βγουν από την ζορισμένη εφαρμογή τους. τότε δείχνουν τι είναι. όταν τις στραβές σανίδες προσπαθούμε να τις κάνουμε να εφαρμόσουν με μεγάλες πρόκες. ειδικά αν δεν έχει το χάρισμα να βλέπει βαθύτερα. αλλά πρώτα τις πλάνιζα. για να σφίξουν. Η κάθε ψυχή έχει την δική της ποιότητα και χωρητικότητα. για να σφίξω δυο στραβές σανίδες. 32 . μερικοί χαρακτήρες που είναι δύσκολοι. βλέπετε. μπορεί να τα έβλεπες έτσι και να τα πετούσες. Ύστερα. Άλλα είναι πλαστικά και δεν αντέχουν πολύ και άλλα είναι μεταλλικά και αντέχουν. επειδή και ωραία νερά έχουν και δεν σπάζουν εύκολα· έχουν πολλή αντοχή. και με την πρόοδο που έχει κάνει. Τα έτριβα λοιπόν με το διπλό λεπίδι λίγο από τι μια μεριά κόντρα. σηκώνουν αντιξυλιά. Άλλες πάλι. με την αμαρτία που έκανε. και οι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η εργασία του πνευματικού στις ψυχές Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός . Στον αναιδή θα προσέξει να μη δίνη δικαίωμα για αναίδεια. μέσα είναι όλο ίνες. Αν δεν το ήξερες αυτό. λίγο από την άλλη. τα πλανίζεις από ‘κεί. . Θέλω να πω. γιατί τα στριφτά ξύλα τα πλανίζεις από ‘δώ.

τότε ας αναπαύσουμε και τον διάβολο. θα πει ότι δεν τον ανέπαυσα.Να μην αναπαύουμε τον άλλον στα πάθη του . Σκοπός είναι πως θα αναπαυθούμε στον Παράδεισο.Για να μην αναπαύεται. όπως το καταλαβαίνει.Πέστε της: «Μήπως εσύ δεν του έδωσες να καταλάβει. της λέω. Αν ο πνευματικός δικαιολογεί τα πάθη του καθενός. βλέπεις. αν δεν συναισθανθεί την ενοχή του.». . δεν είναι βοήθεια· αυτό για μένα είναι έγκλημα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις να προβληματίζετε τον άλλον. μπορεί να τους αναπαύσει όλους. Το να αναπαύσεις τον άλλον στα πάθη του. Ύστερα να βάλει τον καθέναν στην θέση του. Και να δεχθεί να λύση τις διαφορές τους. τι πρέπει να της πούμε. όλα θα πάνε καλά. Θέλει να την χωρίσει και έρχεται και μου κάνει παράπονα. σου λέω. Τα πράγματα είναι πολύ λεπτά.Και αν μας πει ότι δεν αναπαύεται στον πνευματικό της. πρέπει να γνωρίζει και τις δύο ψυχές. να διορθωθεί και στην συνέχεια να τον κατευθύνουν. δεν την ξέρεις αυτήν. Εδώ. Ενώ πρέπει να βοηθήσουν τον άνθρωπο να βρει τα κουσούρια του. λογισμούς δύο ανθρώπων που έχουν διαφορές.Γέροντα. Μην την παίρνεις και στα σοβαρά».χ. και μετά εκείνος λέει: «πολύ με ανέπαυσε ο πνευματικός». . τώρα. γιατί όλες οι άλλες λύσεις είναι ένας συνεχής πονοκέφαλος και χρειάζονται συνέχεια ασπιρίνες. αλλά μένει αδιόρθωτος. Τότε μόνον έρχεται η πραγματική ανάπαυση. πρέπει να έχει επικοινωνία και με τους δύο. με την απαίτηση να πάρω το μέρος του. και σε αναπαύω. από την στιγμή που θα αισθανθείς την ενοχή σου. για να διαλύσω την οικογένεια του! Αν του πω: «εσύ είσαι ένοχος για όλη την ιστορία». αδιαφορεί για την οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες με την γυναίκα του. όταν τοποθετηθεί ο άνθρωπος σωστά. όχι πως θα αναπαυθούμε στην γη. Αν είναι να αναπαύουμε τον καθέναν στα πάθη του. και τους πνευματικούς ακόμη τους μπερδεύουν. αλλά δεν βοηθιούνται έτσι οι άνθρωποι. Είναι μερικοί πνευματικοί που αναπαύουν τον λογισμό του άλλου. μήπως φταίει και αυτή. όταν κάποια γυναίκα μας πει: «δεν με κατάλαβε ο πνευματικός». «Ε. να μη δικαιώσει 33 . γιατί ο καθένας μπορεί να παρουσιάζει το θέμα. Για να μπορέσει να βοηθήσει ο πνευματικός δύο ανθρώπους που έχουν σχέση. Έτσι όλους τους αναπαύω. μη δίνης σημασία σ’ αυτήν». . να μην τον δικαιολογείτε εύκολα. κάτι της έκανες». Όταν ακούει λ. Την ανέπαυσα και αυτήν. γιατί δεν τους λέει να κάνουν αυτό που θέλουν. Έρχεσαι λ. Λένε δηλαδή μερικού: «δεν με ανέπαυσε ο πνευματικός». μήπως ζητά να την αναπαύει ο πνευματικός στο θέλημά της. μόνον αν δεχθούν να τις λύσει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. ας υποθέσουμε. Κάποιος. Γιατί. αλλά και όλους τους πεδικλώνω! Ενώ πρέπει να σου πω: «έλα εδώ· για να σου μιλήσει έτσι η αδελφή.χ. καλά. εσύ και μου λες: «Η τάδε αδελφή μου μίλησε άσχημα». «Ε. οπότε θα αισθανθείς την ενοχή σου και θα διορθωθείς. Η πραγματική ανάπαυση έρχεται. Έρχεται μετά από λίγο αυτή η αδελφή και μου λέει για σένα: «Η τάδε αδελφή έτσι και έτσι έκανε». Μήπως το σφάλμα είναι δικό σου.

όταν μου πει κάποιος ότι έχει προβλήματα κ. Μου είπε ο πνευματικός μου: ‘’αυτά είναι και κληρονομικά…’’».και εκείνη από την αγανάκτησή της πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε και στον δρόμο σκοτώθηκε. βρήκε εν τω μεταξύ και μια άλλη. Ένας νεαρός ζόρισε κάποια φορά την αρραβωνιαστικιά του – ποιος ξέρει τι της έλεγε. για το στομάχι και με ρωτάει: «Να κόψω τα χάπια. Να πετάξεις τον λογισμό που σε βασανίζει και ύστερα να τα κόψεις. έρχονται οι γυναίκες και μου λένε ότι έχουν προβλήματα στην οικογένεια και φταίει ο άνδρας. νιώθουν σιγουριά. για να τα διορθώσει.χ. Να πει στον καθέναν τα κουσούρια του. Λέω στον καθέναν αυτό που του χρειάζεται. Αν δούλευε σωστά. «Όχι. όταν κρατάει μέσα του τον λογισμό που τον βασανίζει.Ναι. «Δεν καταλαβαίνεις. αλλά φεύγουν πραγματικά αναπαυμένοι.λπ.. Δεν αναπαύω τον λογισμό τους. για να βοηθηθεί. ότι έκανες φόνο. Μετά ο νεαρός ήθελε να αυτοκτονήσει. Όταν λ.χ. Εγώ. Θα του πω ότι έχει αυτά τα καλά. Αντιμετώπιση περιπτώσεων απελπισίας Ήρθε κάποιος νεαρός αναστατωμένος και μου είπε: «Γέροντα. Μπορεί να φεύγουν πικραμένοι. τότε. φεύγει αναπαυμένος ο άλλος. και αυτά τα κουσούρια. έστω και αν δεν φταίει. έτσι θα πας· θα ταλαιπωρείσαι». παλαβώνει. δεν πρόκειται να διορθωθώ. αλλά μέσα τους καταλαβαίνουν ότι εγώ πικράθηκα πιο πολύ από αυτούς. για να βοηθηθεί. «Είχε δίκιο που μου είπε για σένα έτσι!».». ότι έγινες αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα. τον παρηγόρησα και τον έφερα σε λογαριασμό. του είπα. κατσαδιάζω τις γυναίκες. και αυτό τους πληροφορεί. του λέω. και στο σπίτι πιάνονται μεταξύ τους. κατσιάζω τους άνδρες. Έχει λ. παίρνει χάπια για το κεφάλι. κανέναν δεν αναπαύω στα πάθη του. θα συνέχιζε να υποφέρει. Το μόνο καλό που έχω είναι αυτό: ποτέ δεν δικαιώνω κανέναν. έγινε τελείως αδιάφορος. σε μια στιγμή που δεν κολακεύεται. Όταν δεν του πεις την αλήθεια. αλλά θα ανταμειβόταν με 34 . θα του πω: «Αυτό συμβαίνει γι’ αυτόν και γι’ αυτόν τον λόγο· για ν’ αλλάξεις. Όταν ξαναήρθε μετά από δύο-τρία χρόνια. Θέλω να πω. Γέροντα. Γιατί. αφού δεν υπήρχε αναγνώριση. αν και στην ουσία είχε κάνει έγκλημα. Χρειαζόταν το τράνταγμα. κάποιος έναν λογισμό που τον βασανίζει και δεν κοιμάται. να μην κόψης τα χάπια. Αλλιώς φεύγει αναπαυμένος ο ένας. όταν τους μαλώνετε. τι θα ωφελήσει να κόψη τα χάπια. πελεκιέται και το άλλο. γιατί δεν τον μαλώνω τον άλλον ξερά. Πολλούς μάλιστα τους μαλώνω πολύ – φυσικά για το καλό τους -. του έδωσα ένα τράνταγμα γερό. .κανέναν. για να τα αξιοποιήσει. Τον είχε πιάσει απελπισία. Όταν ήρθε και μου το είπε. Όταν έρχονται οι άνδρες και κάνουν παράπονα για τις γυναίκες. «Και σ’ εμένα ξέρεις τι είπε για σένα. γιατί τότε δεν υπήρχε κίνδυνος να αυτοκτονήσει.». οπότε πελεκιέται το ένα στραβό. Έπειτα όμως το έριξε τελείως έξω.». Καλά είναι ο πνευματικός να μη φθάνει μέχρι του σημείου να ανάβει κόκκινο φως. . πρέπει να κάνης εκείνο κι εκείνο». και έτσι συμφωνούν και συνεννοούνται. Αν δεν πετάξεις τον λογισμό. . Να ανέχεται λίγο μία κατάσταση. γιατί ένιωθε ότι αυτός έγινε αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα. αλλά λέω τα στραβά του καθενός.Μερικοί. αλλά φυσικά πρέπει και ο άλλος να δουλεύει σωστά.

ποτέ να μην ξεκινάς τον αγώνα σου από αυτά που δεν μπορείς να κάνης. Εκείνη την στιγμή μπορεί να τον παρηγορήσεις. το πόνεσα το καημένο και του είπα: «Κοίταξε. να του το λέω και. σώσε την ψυχή μου’’. όταν βλέπω κάτι στραβό. γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο βοηθιέται και αλλοιώνεται. να παίρνω βρεγμένη σανίδα… Δεν σκέφτομαι μήπως βλαφτεί η ψυχή με τον πρώτο ή τον δεύτερο τρόπο. του λέω. γιατί είδα το καλό του χωράφι και τον κακό σπόρο που είχε ρίξει. χρειάζεται και το δικό του φιλότιμο. Αυστηρότητα στους αναιδείς. Μπορείς να εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή. Ένα ισοπέδωμα δηλαδή. αλλά για να τον βοηθήσω. να του κινήσω το φιλότιμο. «Μπορώ». για να τον κολακέψω. «Μπορείς να προσεύχεσαι κάθε βράδυ. όταν βλέπω ότι κάποιος έχει ένα χάρισμα ή ότι πάει καλά στον αγώνα του. τότε πως θα ξεθαρρέψει. Του το είπα αυτό. μου λέει. για να αγωνισθεί με προθυμία. Ενώ. «Μπορώ».».». και να λες ‘’Θεέ μου. αλλά από αυτά που μπορείς να κάνης. Εγώ έχω τυπικό. Είπα σε κάποιον: «Εσύ είσαι καλός. επειδή δικαιούται και την θεία βοήθεια. Το καημένο ηρέμησε και συνέχεια έλεγε: «Σ’ ευχαριστώ. γιατί έπεφτε σε σαρκική αμαρτία και δεν μπορούσε να απαλλαγή από αυτό το πάθος. Αν βλαφτεί από την συμπεριφορά μου. απελπίζεται και για το καλό που έχει. ευλογημένο. «Άρχισε λοιπόν. η εικόνα που έκανε μια αδελφή είναι καλή. επειδή και οι δύο τρόποι έχουν αγάπη. από σήμερα να κάνης όλα αυτά που μπορείς.τι κακό έκανε. είπε. Γέροντα». αλλά δεν βοηθήθηκε από μικρός. για να μη βλαφθεί. θα κόψω κάθε σχέση μου με τον Θεό». Δεν του είπα: «είσαι καλός». δεν έχει ο άλλος κάποιο χάρισμα. επιείκεια στους φιλότιμους Αν ένας άνθρωπος έχει αγαθή προαίρεση. έστω κι αν αμάρτησες. Είχε. Μια φορά είχε έρθει στο Καλύβι ένα νέο παιδί απελπισμένο. Αν π. δεν είναι κολακεία να του πεις τα καλά που βλέπεις σ’ αυτόν. δήθεν για να μην υπερηφανευθεί και βλαφτεί. πάτερ». θα της πως ότι είναι καλή. και να αρχίσεις από αυτά. Θέλει δηλαδή πολλή προσοχή. Αν δω ότι υπερηφανεύθηκε και αρχίζει να 35 . βοηθιέται. Δεν ταιριάζουν σ’ εσένα αυτά που κάνεις». φιλότιμο και ο Καλός Θεός το βοήθησε. «Μπορείς να νηστεύεις κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.». βλέπεις. του λένε: «δεν έχει χάρισμα». και ο παντοδύναμος Θεός θα κάνη το ένα που δεν μπορείς».χ. Είχε πάει σε δύο πνευματικούς που προσπάθησαν με αυστηρό τρόπο να το βοηθήσουν να καταλάβει ότι είναι βαρύ αυτό που κάνει.». «Θα το κάνω. ήταν εξωτερικό. ό. «Μπορώ». αναπτύσσεται και προχωράει. Μερικοί έχουν το εξής τυπικό: Έχει. και δεν μπορώ να σταματήσω να το κάνω και να διορθωθώ. Το παιδί απελπίσθηκε. μου λέει. αλλά. «Μπορείς να δίνης ελεημοσύνη το ένα δέκατο από τον μισθό σου ή να επισκέπτεσαι αρρώστους και να τους βοηθάς.θεϊκή παρηγοριά· δεν θα έφθανε σ’ αυτήν την κατάσταση την αλήτικη της αδιαφορίας. αυτό σημαίνει ότι θα έχει βλάβη. Όταν όμως απελπίζεται ο άλλος για το κακό που κάνει. Για να δούμε τι μπορείς να κάνης. Κάνει κάποιος ένα σφάλμα και πέφτει στην απελπισία. αν του πεις τα καλά που έχει και του καλλιεργήσεις το φιλότιμο και την αρχοντιά. «Αφού ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι αμαρτία.όταν άκουσα το πρόβλημά του. Είδα ότι εσωτερικά ήταν καλός και.

Αλλά είδα ότι δεν με χωρούσε. Διαφορετικά. την αγάπη. η ανοχή. θα κάνη πάλι καλή δουλειά. τραβιέμαι σιγά-σιγά. . Θα συμμαζέψω σιγά-σιγά ‘’τα μυαλά μου’’. όταν βλέπω ότι ο άλλος δεν βοηθιέται από το ενδιαφέρον μου.» και να διαλυθεί. για να βγουν όλα τα φίδια. πήρε θάρρος και φερόταν με αναίδεια. θα της δώσω μια και θα την κάνω πέρα. Κάνω λιακάδα. μου λέει. οπότε θα φάει άλλο μάλωμα. για να το βοηθήσω. Ε. Μια φορά στην Μονή Στομίου είχα πάρει ένα παιδί. και δεν έχω συγγένεια μαζί του. Τον θεωρώ αδελφό μου. Φυσικά. Θα τα κάνω έτσι από ‘δώ. το λάθος του και ζητήσει συγγνώμη. «Με τα μυαλά τα δικά σου πάει το ρολόι!». και σιγά-σιγά του λέω τα κουσούρια του. Αυτό το έκανα. Του φερόμουν με πολλή καλοσύνη. ανάλογα με την ηλικία του. καταλάβει. ταπείνωση. όσο καλοσύνη σου δείχνουν. . Έβλεπα όμως μερικά πράγματα που δεν με ανέπαυαν. για να μη γίνει περισσότερα αναιδής. όχι γιατί δεν τον αγαπούσα. .Να σου πω. Γέροντα. . αν δεν βοηθιέται από το φιλότιμό μου. Κανονικά. είπα. 36 . Εγώ εξ αρχής φέρομαι σε όλους με άνεση και απλότητα.Γέροντα. και ύστερα τον βοηθάω να τα σκοτώσει. Αν όμως δω ότι δεν το εκτιμάει αυτό και δεν βοηθιέται από την συμπεριφορά μου. έπρεπε να διαλυθεί. για να τον βοηθήσω. τότε λέω ότι δεν έχω συγγένεια μαζί του και αναγκάζομαι να μην του φέρομαι με καλοσύνη.Αν το καταλάβει. την καλοσύνη. Αν ταπεινωθεί ξανά. όταν ο αναιδής γίνεται πιο αναιδής από το ενδιαφέρον που του δείχνεις. Αντί όμως να πει: «Θεέ μου. δεν με καταλάβαινε. να του μάθω και την τέχνη του μαραγκού. αν υπερηφανευτεί. θα οικονομάω αρρωστημένες καταστάσεις. δεν βρίσκω ανταπόκριση. Στην αρχή. Εμένα αρρωστημένα πράγματα δεν με αναπαύουν. οι σκορπιοί. τόσο πρέπει να αλλοιώνεσαι. θα κάνη μετά καρικατούρες. τα σκαθάρια – τα πάθη -. πατέρα μου. να διαλύεσαι. να αναπτυχθεί μέσα σ’ ένα κλίμα αγάπης. Δεν τον έδιωξα. τον είχα σαν αδελφό.λπ. αλλά εκμεταλλεύεται την απλότητά μου και την αληθινή αγάπη μου και αρχίζει να φέρεται με αναίδεια. να λιώνεις. για να βοηθηθεί. πώς να Σε ευχαριστήσω γι’ αυτήν την παρηγοριά κ. Δεν φέρομαι περιορισμένα. δεν έχει αναίδεια.Και αν. παππού μου. αλλά γιατί αυτός ο τρόπος θα τον βοηθούσε. Δίνομαι ολόκληρος. έτσι από ‘κεί. Ύστερα μόνος του έφυγε. Όταν ο άλλος έχει ευλάβεια. μπορούμε να συνεννοηθούμε.». Κανονικά αυτός. η αγάπη κάνουν τον αναιδή πιο αναιδή και τον φιλότιμο πιο φιλότιμο. «Θα τον βοηθώ.αποκτάει αναίδεια. δήθεν για να μη δώσω θάρρος στον άλλον και τον βλάψω. έτσι όπως του φερόμουν. κι εσύ κινείσαι απλά. αναγκάστηκα να του πω μερικά θεία γεγονότα που είχα ζήσει. από μακριά με την προσευχή». αν ήταν φιλότιμος. τότε είπα: «Δεν συμφέρει να συνεχίσω έτσι. Βλέπεις. εντάξει. γι’ αυτό μετά έχω αναπαυμένη την συνείδησή μου. ώστε να βρουν την θέση τους. Τι. γιατί δεν ωφελείται». Παλιά τι είχε συμβεί με κάποιον. Αλλά στην αρχή δίνομαι ολόκληρος. Στραμπουλιγμένα πράγματα δεν τα μπορώ. πως θα τον βοηθήσεις. Μια φορά τον ρωτάω: «Τι ώρα είναι. Τότε κράτησα μια αυστηρή στάση.

Ευλογημένη ψυχή. μια φορά με είχατε μαλώσει πολύ.Γέροντα. να αναπαύω καθέναν στο πάθος του. αλλά. Γιατί για μένα παρηγοριά και χαρά είναι η σωτηρία της ψυχής. είτε από μακριά είτε από κοντά. όσο μπορείς. γιατί από αγάπη το κάνω. Εγώ είμαι εντάξει. γιατί τον μάλωσα. Όταν βλέπω ότι η ψυχή είναι ευαίσθητη ή συγκλονίζεται ολόκληρη από την συναίσθηση του σφάλματός της. όταν μαλώνω κάποιον ή του κάνω παρατήρηση κι εκείνος στενοχωριέται. Αν όμως δεν μετανοεί και συνεχίζει την τακτική του. με την σωτηρία της ψυχής σου θα παίζω.Αν χρειασθεί. αλλά δεν με πειράζει η συνείδηση. τι να πω. για το καλό του. θα σου το πω. δεν χρειάζεται στενοχώρια». Να νιώθεις σιγουριά. για να πάμε όλοι μαζί στον Παράδεισο. για να μην πέσει στην απελπισία. πολύ καλά πας». . δεν εγκληματώ. Κοίταξε. αλλά αν μετανοεί. έχω τυπικό πρώτα να δώσω στον άλλον να καταλάβει ότι χρειάζεται το μάλωμα και ύστερα να τον μαλώσω. Εγώ. Ποτέ δεν με πειράζει η συνείδηση. . Ύστερα να προσέξει κανείς το εξής: Μου κάνεις λ. λειώνω εκείνη την ώρα. πως δεν θα το πω. Ο μεγάλος έχει κρίση και βαδίζει σταθερά. Τώρα θα λάβω δρακόντεια μέτρα!. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Για μένα πιο καλά είναι να μη μιλάω. όταν τους λες να μην ανησυχούν. για να είμαι τάχα καλός μαζί του. Όταν όμως βλέπω πέτρα την καρδιά. εντάξει τακτοποιήθηκα και δεν βαριέσαι. δεν μ’ έχετε καταλάβει εμένα! Έτσι εύκολα θα αναπαύω λογισμούς. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Βλέπω ότι δεν καταλαβαίνει πόσο πλήγωσε τον Χριστό με αυτό που έκανε. ένα κακό· εγώ σε συγχωρώ. Αλλά τι να κάνω. οπότε με αφήνετε. τότε υπάρχει η αναγνώριση και πρέπει και ο πνευματικός να συγχωράει. θα βάλεις και τις φωνές. Η καλοσύνη τον αμετανόητο τον βλάπτει. χωρίς να εξομολογηθώ. γι’ αυτό τον μαλώνω. γίνομαι κακός. κλαίει. Όταν έχεις ευθύνη.. για να την ταρακουνήσω. . Να προσπαθήσεις όμως να διορθωθείς. Αν ένας προχωράει προς τον γκρεμό και του λέω: «προχώρα. Μπορεί κάποιος να σφάλλει. αλλά δεν μπορώ. τότε μιλώ αυστηρά.. Εσύ έχε εμπιστοσύνη και ειρήνευε. Όχι να αναπαύεις τον λογισμό σου και να λες: «Αφού με συγχωρεί. μου περνά ο λογισμός ότι μου μιλάτε παρηγορητικά.Η καλοσύνη βλάπτει τον αμετανόητο . Εγώ πονάω.Γέροντα. Άλλο εάν δεν μπορείς τελείως να διορθωθείς. μια χαρά. Μπορώ να πάω να κοινωνήσω ήσυχος. όταν βλέπω να κάνη κάτι βαρύ. επειδή σε συγχωρώ. δεν μπορεί αυτός που έχει την ευθύνη της ψυχής του να γελάει. Το κακό με μερικούς είναι που δεν πιστεύουν. όταν χρειάζεται. 37 . εάν εσύ δεν διορθώνεσαι. Α. όταν έχω ευθύνη. Τότε την παρηγορώ. ή γιατί δεν σηκώνω την αυστηρότητα ή γιατί μου έχετε πει πολλές φορές να κάνω κάτι και δεν το έκανα. Ο νέος κάνει πρόβες. θυμάμαι. Πως να αφήσεις τον άλλον να πάει στην κόλαση. και βασανίζονται.χ. και μετά να πάμε όλοι μαζί στην κόλαση. αγωνίζεται να διορθωθεί. Καλά δεν κάνω. επειδή μαλώνω τον άλλον. ζητάει με συστολή συγχώρηση. Μου ξανακάνεις κάποιο άλλο κακό και πάλι σε συγχωρώ. Αν δω κάτι στραβό. πάλι θα σε μαλώσω. Αν δω κάτι κακό.

γιατί το έσπρωξε ένα άλλο παιδί. να κρεμάσει το κομποσχοίνι αλλού. γιατί γνωρίζει την μεγάλη αξία της. και πάλι θα σκεφθώ αν το πω. δύσκολα δέχονται μια πνευματική συμβουλή ή μια παρατήρηση. Είναι σαν να μπει κάποιος στο κελί μου και να μου αλλάξει τα πράγματα. Για να πει κανείς στον άλλον να κάνει κάτι. επειδή δέχονται επιδράσεις δαιμονικές. και όχι από δυνατό ξίδι.τι κλαίει. γι’ αυτό πρέπει να προσπαθήσει να είναι αληθινός πατέρας· να νουθετεί με θεϊκή αγάπη και στοργή. Όταν έχει αναλάβει την ευθύνη της ψυχής. ο έλεγχος γίνεται πάντοτε σε άνθρωπο που είναι δικός σου ή γνωστός. φυσικά με διάκριση. 38 . Είναι λεπτό το θέμα. Υπάρχει ελευθερία. γιατί θα τον ρεζιλέψεις. την ελευθερώνει από το άγχος και την οδηγεί στον Παράδεισο. χωρίς να με ρωτήσει. Την βοηθάει στην μετάνοια. αλλά. τότε επιβάλλεται ο έλεγχος. Οι περισσότεροι. δεν συμφέρει. με γέλιο ή με ένα αστείο. κλαίει λιγότερο απ’ ό. Εκτός αν δω ότι κινδυνεύει και δεν πρόκειται να βοηθηθεί από αλλού ή ότι έχει άγνοια και θα σπάσει τα μούτρα του.Ναι. γιατί έτσι πονά λιγότερο. πρέπει αυτός που θα το ακούσει να είναι ταπεινός και αυτός που θα το πει να είναι δέκα φορές πιο ταπεινός και να προσπαθεί να το εφαρμόζει αυτό που θα πει. τότε θα κοιτάξω με τρόπο να του πω κάτι. Γι’ αυτό και το μάλωμα πρέπει να γίνεται με αγάπη και η υπόδειξη του σφάλματος με λεπτό τρόπο. Αγάπη πνευματικού προς τον εξομολογούμενο Ο χαριτωμένος πνευματικός αγαπάει και πονάει την ψυχή. ούτε θα τον ωφελήσει. Βλέπεις. εφόσον το ζητήσει. αν εκείνος δεν σου δώσει το δικαίωμα. Βέβαια. Ο πνευματικός ονομάζεται «πατήρ». και αν ξέρη ο πνευματικός την πτώση του ή κάτι καταλαβαίνει. ώστε ο εξομολογούμενος να βλέπει στο πρόσωπό του ζωγραφισμένο τον δικό του πόνο. Πως να βιάσης τον άλλον. . για να πω στον άλλον να κάνη ένα. είναι δυνατόν κανείς συνειδητά να κρύβει μια πτώση του από τον πνευματικό του. όμως από σεβασμό δεν του λέω τίποτε. την ξαλαφρώνει με την εξομολόγηση. την στιγμή που εκείνος δεν θέλει μόνος του να το φανερώσει. θα καταστραφεί. και να χτυπά μόνος του τον παλαιό του άνθρωπο. Να έρχεται στην θέση του κάθε εξομολογούμενου και να ζει τον πόνο του. καταλαβαίνω ή ξέρω τι έχει κάνει. να μου βάλει το κανδήλι εδώ. όταν πέσει μόνο του και χτυπήσει. Θα κάνω ενάμισι εγώ.Γέροντα. αν δεν μου το πει ο ίδιος. κι ένα παιδάκι. ατιμία.Ο σεβασμός της ελευθερίας του άλλου . Είναι καλύτερα να δίνης στον άλλον να καταλαβαίνει που φταίει. να του το πει. που οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από λίγο δροσερό νερό. αν πέσει. Ο πνευματικός θα δει τι δικαιώματα του έδωσε ο άλλος και τι ευθύνη έχει γι’ αυτόν και ανάλογα θα φερθεί. Δεν βοηθάει όμως να κάνεις στον άλλον τον δάσκαλο και να τον ελέγχεις για τις συνήθειές του. να του το πω. Πολλές φορές βλέπω στον αγώνα του άλλου κάτι. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερα στην εποχή μας. το κρεβάτι εκεί. Το θεωρώ εκβιασμό.

Αυτός έχει ταπείνωση. Γνωρίζω έναν πνευματικό που είναι αρκετά παχύς – φυσικά είναι και η κράση του.Η αγάπη πληροφορεί. αλλά στο βάθος δεν πληγώνεται. πόσο ενδιαφέρεται για τους πονεμένους. η παρατήρηση μπορεί να γίνεται με όμορφο τρόπο. όταν το μάλωμα γίνεται με πόνο και αγάπη. Ένας πνευματικός. ο άλλος μπορεί να στενοχωριέται. και έτσι πολλοί αναπαύονται περισσότερο σ’ αυτόν παρά σε έναν ασκητικό πνευματικό. ξέρετε όμως πόσο πονάει για τον άλλον. αλλά μπορεί και στο φαγητό λίγο να μην προσέχει -. γιατί λέει ότι δεν κάνει άσκηση. γιατί νιώθει την αγάπη. Όταν δεν υπάρχει αγάπη. 39 . που δεν είναι αποφασισμένος να πάει ακόμη και στην κόλαση για την αγάπη των πνευματικών παιδιών του. δεν είναι πνευματικός. Ενώ. γιατί αισθάνεται το ανθρώπινο στοιχείο στην συμπεριφορά μας. αλλά παράλληλα έχει πολλή καλοσύνη. αλλά ο άλλος κλωτσάει. ενώ τα ψυχικά πάθη προδίδουν τον άνθρωπο.

Βλ. Βλ. Αντιπρόσωποι του Πατριαρχείου. τους Αποστολικούς Κανόνες. 11. αλλά τω τρόπω της μετανοίας προσέχομεν». 50. Βλ. παρ. Οσίου Μάρκου του Ασκητού. 29. 12. με σύντομη ερμηνεία. Γεν. 808B: «Ου γαρ πάντως τω χρόνω κρίνομεν τα τοιαύτα. 6. Μονή Εσφιγμένου. Δαδένιος. Φιλοκαλία των ιερών Νηπτικών.Παραπομπές Το 1966 ο Γέροντας έκανε στο Σανατόριο εγχείρηση στους πνεύμονες. σ. Συλλογή Κανόνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα. καθώς και τους Κανόνες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Α’ Τιμ. 1953-1956. Βλ. η οποία περιέχει τους Ιερούς Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Ψαλμ. τόμος Α’. 9.: γερός. Ψαλμ 106. 40 . κεφ. Την συνέταξαν κατά το 1793 ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και ο μοναχός Αγάπιος. 120. Περί των οιομένων εξ έργων δικαιούσθαι. 84. Α’ Κορ. Βλ. 5. ρνε’. PG 32. επειδή έπασχε από βρογχεκτασία. Στην Ι.1. Επιστολή 217. 15-40. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. ανθεκτικός. Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. σ. 20-27.

41

ΜΕΡΟΣ 2
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ
Από την γη στον Ουρανό
Ο καλός Θεός Αγγέλους έκανε, αλλά μερικοί Άγγελοι από την υπερηφάνεια τους
έγιναν δαίμονες. Έπλασε μετά τον άνθρωπο ο Θεός, για να συμπληρώσει το
ξεπεσμένο Αγγελικό τάγμα, και άφησε και τους δαίμονες ελεύθερους μέχρις ενός
σημείου και έως καιρού, για να μας βοηθάνε με την κακία τους, να δίνουμε δηλαδή
εξετάσεις στην γη και να περνάμε στην ουράνια ζωή, την αιώνια. Όσο ζει ο
άνθρωπος έχει δικαίωμα να δίνει πνευματικές εξετάσεις. Μετεξεταστέος δεν
υπάρχει. Ας αγωνιστούμε, λοιπόν, έστω να πιάσουμε έστω την πνευματική βάση,
να περάσουμε στον παράδεισο. Αμήν.
Ό ποιος αγωνίζεται πνευματικά, πολεμάει τον εχθρό διάβολο, και επόμενο είναι
να πολεμηθεί και απ' αυτόν. Ο άνθρωπος που θα νικήσει τον νοητό εχθρό, θα
στεφανωθεί από τον Χριστό.
Η πείρα αποκτιέται από τα πυρά των δαιμόνων, που δέχεται ο στρατιώτης του
Χριστού στην πνευματική μάχη. Πριν αρχίσει την μάχη ο εχθρός, αρχίζει τον
βομβαρδισμό με τους λογισμούς. Η ευχή του Ιησού είναι το βαρύτερο όπλο κατά
των λογισμών του εχθρού.
Η πνευματική προκοπή του αγωνιζόμενου δεν θα εξαρτηθεί από τον καλό
Πνευματικό Πατέρα, αλλά από τους καλούς λογισμούς του υποτακτικού.
Ο υποτακτικός που δέχεται πονηρό λογισμό για τον Γέροντά του, και αφαιρείται η
εμπιστοσύνη του, σωριάζεται πια μόνος του, όπως γκρεμίζεται και ο τρούλος, όταν
αφαιρεθεί το κεντρικό τούβλο, το κλειδί.
Για να εξαγνισθεί ο νους και η καρδιά, πρέπει ο άνθρωπος να μην δέχεται
πονηρούς λογισμούς, αλλ' ούτε και ο ίδιος να σκέφτεται πονηρά. Να ενεργεί απλά
και ταπεινά και ν' αγωνίζεται φιλότιμα.
Μεγαλύτερη πνευματική δύναμη έχουν οι αγνοί λογισμοί από κάθε άλλη άσκηση,
νηστεία, αγρυπνία κ.λ.π. γι αυτούς που αγωνίζονται να φυλάξουν την ψυχική τους
και σωματική τους αγνότητα.
Ο φυσικός σαρκικός πόλεμος υποχωρεί με τη νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, όταν
δεν υπάρχει υπερηφάνεια.
Ο πονηρός λογισμός, όταν συνεργαστεί με τον σαρκικό παλαιό άνθρωπο, κάνει
διπλό κακό στην ψυχή όπως και ο διάβολος, όταν συνεργαστεί με τον άνθρωπο
κάνει διπλό κακό στον κόσμο.
Οι βλάσφημοι όμως λογισμοί είναι όλοι του διαβόλου και όχι του ανθρώπου.
Με βλάσφημους λογισμούς βασανίζει ο διάβολος συνήθως του ευαίσθητους
ανθρώπους, για να τους θλίβει και να τους φέρνει σε απόγνωση.
Οι βλάσφημοι λογισμοί είναι όπως τα αεροπλάνα που μας ενοχλούν με τον
θόρυβό τους, χωρίς να το θέλουμε, αλλ' ούτε και να μπορούμε να τους
42

εμποδίσουμε. Το βαρύ αντιαεροπορικό είναι η ψαλμωδία, γιατί είναι και προσευχή
στον Χριστό, αλλά και περιφρόνηση στον διάβολο.
Στην αρχή της πνευματικής ζωής ο αγωνιζόμενος διώχνει τους κακούς λογισμούς
με την μελέτη την πνευματική, την αδιάλειπτη προσευχή και την φιλότιμη
άσκηση. Μετά έρχονται όλο καλοί λογισμοί. Αργότερα σταματάνε και οι καλοί
λογισμοί και νιώθει ένα άδειασμα, και μετά έρχεται ο Θείος φωτισμός στον
άνθρωπο.
Τον πονηρό τον γνωρίζει ο άνθρωπος του Θεού, ενώ τους καλούς λογισμούς των
ανθρώπων ο πονηρός δεν τους γνωρίζει.
Η μεγαλύτερη αρρώστια στην εποχή μας είναι οι μάταιοι λογισμοί των κοσμικών
ανθρώπων, που φέρνουν άγχος. Την θεραπεία την φέρνει ο Χριστός με την ψυχική
γαλήνη, μαζί και την αιωνιότητα, αρκεί να μετανοήσει ο άνθρωπος και να στραφεί
στον Χριστό.
Ο πολύ αμαρτωλός έχει και πολύ υλικό για ταπείνωση δέχεται την Θεία Χάρη,
αρκεί ο άνθρωπος να αποφεύγει στην συνέχεια τις αφορμές, τα αίτια, για να την
διατηρήσει.
Η έρημος πολύ βοηθάει για την εξάλειψη των ψυχικών παθών, διότι και η αγριάδα
εξαφανίζεται στην άγονη έρημο, ενώ στον βούρκο γίνεται σαν καλάμι.
Μη θαυμάζετε αυτούς που πλησιάζουν στο φεγγάρι, αλλ' αυτούς που αποφεύγουν
το κοσμικό φρόνημα και πλησιάζουν στον Θεό και αγάλλονται.
Ο άνθρωπος που απομακρύνεται από τον Θεό, ανάπαυση ψυχική δεν βρίσκει ούτε
στην πρόσκαιρη αυτή ζωή αλλ' ούτε και στην αιώνια. Διότι, όποιος δεν πιστεύει
στον Θεό και στην μέλλουσα ζωή, μένει απαρηγόρητος και σ αυτή την ζωή,
καταδικάζει και την ψυχή του αιώνια.
Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από την φυσική ζωή, την απλή και προχωρούν
στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική
ευγένεια, τόσο χάνεται η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο.
Ο Θεός είναι άπειρος νους, και ο άνθρωπος με τον νου συγγενεύει με τον Θεό και
με τον νου Τον πλησιάζει. Ο Θεός είναι άπειρη αγάπη, και με καθαρή καρδιά ο
άνθρωπος ζει τον Θεό. Ο Θεός είναι απλός, και με απλότητα πιστεύει ο άνθρωπος
και αγωνίζεται ταπεινά και φιλότιμα και ζει τα μυστήρια του Θεού.
Τ α χρόνια περνάνε οι άνθρωποι γερνάνε. Μη κάθεστε λοιπόν στο σταυροδρόμι,
διαλέξτε ένα Σταυρό ανάλογα με το φιλότιμό σας και προχωρείτε σ' ένα δρόμο,
από τους δύο της Εκκλησίας μας, και ακολουθείστε τον Χριστό στην Σταύρωση,
εάν θέλετε να χαρείτε αναστάσιμα.
Οι ανθρώπινοι σταυροί είναι απλώς σταυρουδάκια, που μας βοηθάνε για την
σωτηρία της ψυχής μας, ενώ του Χριστού ήταν πολύ βαρύς, διότι δεν
χρησιμοποίησε την θεϊκή Του δύναμη για τον εαυτό του.
Το καλύτερο φάρμακο για την κάθε δοκιμασία μας είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία
των συνανθρώπων μας των συνανθρώπων μας, αρκεί να την φέρουμε στον
λογισμό μας.

43

ενώ τα καημένα ζώα δεν έχουν Παράδεισο. και όποιος ακουμπήσει την πίκρα του πόνου του στον Χριστό. θα δεχθεί και την θεία βοήθεια. Η νυχτερινή ήσυχη προσευχή πολύ βοηθάει με την ηρεμία της και είναι πιο αποτελεσματική και για την δική μας πνευματική ανάπτυξη. Ή θεϊκή έρχεται με το δόσιμο! Την πνευματική αλλοίωση που δέχεται η ψυχή μαζί με την καρδιακή αγαλλίαση και από μια μικρή ελεημοσύνη ή καλοσύνη προς τον συνάνθρωπο. θα κάνει προκοπή πνευματική. σαν ιαματικά βότανα για την υγεία της ψυχής. Η εμπιστοσύνη στον θεό για ό. Ανάλογα με την θυσία και την προσευχή που κάνει ο άνθρωπος για τον εαυτό του ή για τον συνάνθρωπό του. Αλλά και η αγρυπνία μετά την δύση του ηλίου πολύ βοηθάει στην ψυχή με την κατανυκτική προσευχή. Όποιος σπέρνει κακομοιριά. για να πάρει μπρος η πνευματική μηχανή. ξεκουράζεται με την κούραση. σπέρνει δοξολογία και δέχεται την θεϊκή χαρά και την αιώνια ευλογία. δώσε την τροφή σου στα πεινασμένα ζώα. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει. Θέλεις η προσευχή σου να γίνει καρδιακή. Η αγάπη προς τον πλησίον Την γλυκιά ζωή δεν την αισθάνονται αυτοί που την χαίρονται κοσμικά. Έχουν όμως και το καλό. Ο ύπνος μετά την δύση του ηλίου πολύ ωφελεί στο σώμα. κουράζεται και με το να κάθεται. Ενώ ο άνθρωπος που 44 . το πικρό μεταβάλλεται σε γλυκό σιρόπι. όταν δέχεται υλική ευλογία. Ο προκομμένος άνθρωπος. Η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος. σε όποια ζωή και αν βρεθεί. είναι χαρά ανθρώπινη. όπως και η νυχτερινή σιωπηλή βροχή πολύ βοηθάει στην ανάπτυξη των φυτών. όταν δίνει ο άνθρωπος. Κάνε τον πόνο του συνανθρώπου σου δικό σου πόνο. αλλ' αυτοί που ζουν πνευματικά και δέχονται και τις πίκρες με χαρά. Ενώ η χαρά που νιώθει.Η νυχτερινή προσευχή Ο Ιησούς είναι γλυκύς. γιατί θα εργαστεί φιλότιμα. ακόμη και αν του δώσεις ένα σακί δολάρια. θερίζει κακομοιριά και αποθηκεύει άγχος. Ό ποιος εμπιστεύεται στον Θεό. που δεν έχουν ούτε κόλαση. είναι μια μυστική συνεχής προσευχή με θετικά αποτελέσματα. Και μόνο ένας καρδιακός αναστεναγμός για τον πλησίον σου φέρνει θετικά αποτελέσματα. Εάν πεινάει ο πλησίον σου δώσε την τροφή σου. είναι χαρά θεϊκή. Όποιος κουράζεται για το πλησίον του από καθαρή αγάπη. να δουλεύει μόνη της η καρδιά την ευχή. Η θεϊκή πληροφορία της ευπρόσδεκτης προσευχής είναι θεία παρηγοριά που νιώθει μετά την προσευχή ο άνθρωπος. Τραβάτε συνέχεια κομποσκοίνι. είτε μοναχός είτε λαϊκός. για να είναι ευπρόσδεκτη στον Θεό.τι δεν γίνεται ανθρωπίνως. και τρέφονται για την συντήρηση του σώματος. δεν μπορεί να την δώσει ούτε ο μεγαλύτερος καρδιολόγος. Εάν δεν υπάρχει πεινασμένος άνθρωπος. μέχρι να ξεπαγώσουν τα πνευματικά λάδια. γιατί εσύ θα ωφεληθείς ψυχικά από την νηστεία για τον Παράδεισο.

μας πέρασαν και στην ακτημοσύνη και στην υπομονή και στην υπακοή. Όσο περισσότερο κοπιάζει το σώμα για το Χριστό. Τον φτωχό άνθρωπο και ο ληστής ακόμα τον ευσπλαχνίζεται και τον ελεεί. Το αγγελικό σχήμα Οι άγιοι άγγελοι δοξολογούν ακατάπαυστα τον Θεό με φτερουγισμένη ευλάβεια: Άγιος. συγχώρεσέ τον εβδομήντα επτά φορές μαζεμένες και στο εξής να τον αγαπάς από μακριά και να εύχεσαι γι' αυτόν.στον Τριαδικό Θεό. όταν σφάλλει. παρά εκείνος που σηκώνει το βαρύ τορβά του συνοδοιπόρου του. που του χάρισε ο Θεός. καταλαμβάνεται και ο ίδιος από το άγχος και ζει μέρος της κολάσεως από τούτη την ζωή. ανεπρόκοπος θα είναι και στην μια ζωή και στην άλλη. όταν την καταλαμβάνει. που βλάπτουν ψυχικά και άλλους ανθρώπους. Τα καημένα τα ζώα είναι καλύτερα στους τρόπους από τους αναίσθητους ανθρώπους. διότι τότε είναι πνευματική. ενώ τον πλούσιο ο ληστής τον κάνει ακτήμονα με άσχημο τρόπο. Μέσα στην αγάπη προς τον πλησίον μας κρύβεται η πολύ αγάπη μας για τον Χριστό.δεν καλλιεργεί το φιλότιμο. Όσο περισσότερο πνευματικός είναι ένας άνθρωπος. τόσο λιγότερα δικαιώματα έχει σ' αυτή την ζωή. Μέσα στην ευλάβειά μας προς την Παναγία και τους αγίους κρύβεται η πολύ ευλάβειά μας πάλι για τον Χριστό. γιατί αυτό κρύβει κακότητα ευγενική. διότι τα δικαιώματα του δικαίου τα φυλάει ο Χριστός στην ουράνια ζωή. κάθε φορά που σφάλλει. να τον συγχωράς. παρηγορεί. Άγιος… Ο άνθρωπος για να πετάξει αγγελικά πρέπει να πετάξει δηλαδή όλα τα ψυχικά του πάθη και τα υλικά του πράγματα στους φτωχούς. για να κάνει την δουλειά του και συνέχεια να σε μπλέκει στις υποθέσεις του. διότι αγοράζονται και από πονόψυχους και από άσπλαχνους και υποτάσσονται αδιάκριτα και εργάζονται σκληρά και υπομένουν αγόγγυστα χωρίς κανένα μισθό. Ο πονόψυχος άνθρωπος έρχεται στην θέση του πονεμένου. Τον δε πονηρό που σου ζητάει δήθεν συγχώρεση. και η προσφορά του ανθρώπου προς τους συνανθρώπους του είναι πιο αποτελεσματική. Ανώτερη αγάπη έχει ο άνθρωπος που σηκώνει ταπεινά το σφάλμα του συνανθρώπου του. με καλοσύνη και να τον αγαπάς και από κοντά. Όταν αδικείσαι να μη λες: «Να το βρει από το Θεό». εύχεται. αλλά ανταμείβεται και ο ίδιος από τον Χριστό με θεία παρηγοριά ανάλογα από τον πόνο του. Δέξου την αδικία σαν μεγάλη ευλογία. Επομένως. γιατί αποταμιεύεις απ' αυτήν ουράνια ευλογία. Ενώ ο άσπλαχνος που επιδιώκει την θέση του άλλου. Μην επιδιώκεις όμως να σε αδικούν. διότι όπου υλικός πλούτος εκεί πνευματική φτώχεια. γιατί τότε καταριέσαι με ευγένεια. Καλό είναι ο 45 . Ο άνθρωπος που σου ζητάει ειλικρινή συγχώρεση. Δέξου την αδικία με χαρά. τόσο περισσότερο αγάλλεται και η ψυχή η ψυχή κοντά στον Χριστό. όταν δε σε βλάπτει ψυχικά.

για να έχουν καλή επαφή με τον Χριστό.. πρέπει να πεθάνει προηγουμένως το κοσμικό μας φρόνημα και να γίνει φυτόχωμα. Ένα είναι το αγγελικό σχήμα των Μοναχών και των Μοναζουσών. Ουκ ένι άρσεν και θήλυ. (Γαλ.γ΄. Εάν ο Μοναχός συγκρίνει τον εαυτό του με τους κοσμικούς υπερήφανα. γίνονται μοναχοί και ζουν με παρθενία. δεν επιδιώκει άλλα αξιώματα. για τον Χριστό. πρέπει να σταυρωθεί ο άνθρωπος. Εάν γίνεις σωστός Μοναχός θα χαίρεσαι αγγελικά και στην γη και στον Ουρανό. Και για να πεθάνουν τα πάθη. Ο Μοναχός είναι φως. διότι χάνει τους κόπους του από τους κοσμικούς επαίνους. Εάν ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού και αγωνίζεται και βλέπει όλους τους ανθρώπους καλούς και αγίους. αλλά εν μετανοία. είναι βασανισμένος και αποτυχημένος στη ζωή του. Επειδή η ουράνια ζωή των ανθρώπων θα είναι πια αγγελική. Και για να προκόψει η Καλόγρια. πρέπει να αφήσει την λογική. Όποιος γνωρίζει την μεγάλη αξία του Αγγελικού Σχήματος. Ο Μοναχός που ζει κοσμικά. Για να προκόψει πνευματικά ο Μοναχός. πρέπει να σκέφτεται κανείς τον θάνατο. τότε μιμείται τους Αγίους.28) Για να αναπτυχθεί το μοναχικό φρόνιμα στην καρδιά μας. για να φρενάρει την καρδιά. που εμποδίζει τη θεία Χάρη και σπάει τα μούτρα του ανθρώπου. Προσοχή. Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται να μην βγάλει ο Μοναχός όνομα από την προσεγμένη πνευματική του ζωή. στην προσευχή. Για να αναστηθεί η ψυχή πνευματικά. Αλλιώς θα σε χλευάζουν οι άνθρωποι οι κοσμικοί και θα λυπούνται οι Άγγελοι. για να βοηθάνε. θα γίνει κοσμικός. να ανδρωθεί πνευματικά και να προπορεύεται η λογική. γιατί το όνομά σας θα γίνει μετά ο μεγαλύτερος εχθρός της ησυχίας σας. γι' αυτό ορισμένοι φιλότιμοι νέοι αρχίζουν από τούτη την ζωή. για να κληρονομήσει την ουράνια Βασιλεία Του. μη βγάλετε όνομα καλό. να πεθάνουν τα πάθη τα ψυχικά.π. την κρίση και να πάθη και αυτός φιλότιμα για τον Χριστό. Θα είναι πρόβλημα και για τον Χριστό με ποιους να τον κατατάξει στην άλλη ζωή. το αναρχικό παιδί της υπερηφάνειας. Ενώ από την απρόσεκτη ζωή 46 . Μη θεωρείτε σπατάλη χρόνου την πνευματική εργασία στον εαυτό σας. πρέπει να αφήσει τις ζήλιες κ. που πολλά έπαθε για τον μέχρι θανάτου για να μας λυτρώσει! Καλά είναι να πεθάνει στην Μετάνοια του ο Μοναχός. τότε βλέπει πολλούς ανθρώπους και βοηθάει θεϊκά με την προσευχή σε πράγματα που δεν γίνονται ανθρωπίνως. ακτημοσύνη και υπακοή. Οι Μοναχοί είναι οι ασυρματιστές της Εκκλησίας μας και γι' αυτό τον λόγο απομακρύνονται από τους κοσμικούς θορύβους. από το Ιερό Ευαγγέλιο του Χριστού. φάρος στα βράχια και όχι φανός για τον κόσμο. να ταπεινωθεί και να δουλέψει με την καρδιά.λ.άνθρωπος να γίνει ακτήμων μόνος του. Όταν ο Μοναχός δεν βλέπει ανθρώπους. γιατί αυτό είναι πνευματική προϋπόθεση για τον εαυτό σας και για τους συνανθρώπους σας θετική βοήθεια. κυρίως ο εγωισμός. με τους Μοναχούς ή με τους κοσμικούς. θα πέσει.

κανείς όταν μετανοήσει, επειδή έχει ξεπέσει στα μάτια των ανθρώπων, εξοφλά
και καμιά αμαρτία.
Το καλό που κάνει ο άνθρωπος, όταν το κάνει γνωστό και υπερηφανεύεται, το
ξοφλάει, κουράζεται άσκοπα και κολάζεται.
Ο Μοναχός που σκέφτεται κοσμικά φαίνεται ότι λάθεψε τον δρόμο του, ενώ
ξεκίνησε για τον Χριστό, η ψυχή του πάει στον κόσμο.
Οι Μοναχοί που ασχολούνται συνέχεια με περιττά κτίσματα και κοσμικά
φτιαξίματα, φανερώνουν ότι είναι γήινοι τούβλα-πηλός, και καθόλου νους θεϊκός.
Τα απλά κτίρια και τα ταπεινά αντικείμενα μεταφέρουν τους Μοναχούς νοερώς
στις σπηλιές και τα απέριττα Ασκητήρια των Αγίων Πατέρων μας, και έτσι
ωφελούνται πνευματικά. Ενώ τα κοσμικά θυμίζουν κόσμο και κάνουν τους
Μοναχούς κοσμικούς στην ψυχή.
Άνθρωποι σαν κι εμάς ήταν οι Αθωνίτες Άγιοι. Βουνό άγριο ήταν και ο Άθωνας,
όπως και τα άλλα βουνά. Αλλά για να αγωνιστούν φιλότιμα οι Πατέρες μας,
αγίασαν κι αυτοί, αγίασαν και το όρος και ονομάστηκε Άγον Όρος, κι εμείς τώρα
καμαρώνουμε ως Αγιορείτες!
Οι Άγιοι Πατέρες μας την έρημο την είχαν αγιάσει, την είχαν μεταβάλλει σε
πνευματική πολιτεία, ενώ εμείς, δυστυχώς, τη μεταβάλλαμε σε κοσμική πολιτεία.
Η κάθε κοσμική τάξη στον Μοναχισμό είναι και μια μεγάλη αταξία πνευματική.
Μη θελήσεις, αδερφέ, να προσαρμόσεις την ήρεμη έρημο με τον ανήσυχο κοσμικό
εαυτό σου, αλλά σεβάσου την έρημο, για να σε βοηθήσει με την ηρεμία της, να
ερημωθείς από τα πάθη σου και να χαριτωθείς από τον Χριστό.
Εάν θέλεις να γίνεις Ησυχαστής, για να παραμείνεις στην ησυχία, απόκτησε
πρώτα την εσωτερική σου ησυχία μέσα στην εξωτερική σου ανησυχία, με καλούς
λογισμούς.
Ο αρχάριος που ξεκόβεται από την Αδελφότητα, για να γίνει ησυχαστής, μοιάζει
με το άγουρο σύκο που κόβεται από την συκιά, αλλά στάζει γάλα ακόμη, φαίνεται
πως έχει ανάγκη ακόμη από γάλα.
Παλαιά που ήταν περισσότεροι οι γεροντάδες, έκαναν και οι νεώτεροι πνευματική
προκοπή. Στην εποχή μας που είμαστε οι περισσότεροι γέροι, τι να κάνουν και οι
νέοι;

Η εγκράτεια και η απλότητα
Παλαιά οι Πατέρες μας είχαν αγωνιστικό πνεύμα. Νήστευαν πολύ και
προτιμούσαν τα νερόβραστα, γι' αυτό και είχαν και αγιότητα και σωματική υγεία.
Στην εποχή μας που αποφεύγουμε την άσκηση και τα νερόβραστα, γίναμε εμείς
νερόβραστοι. Και η κότα ακόμη, εάν δεν ξεσκάλιζε και πετούσε τα πάχια της, θα
πετούσε, και δεν θα την έπιανε το γεράκι.
Ένα τουρβά μεταφέρει κανείς και λέει πότε να τον ξεφορτωθεί. Πόσο μάλλον να
κουβαλάει συνέχεια περίσσιο βάρος, το οποίο προσθέτει με την πολυφαγία, και
βλάπτει και στην υγεία!
Ο ασκητικός άνθρωπος βλέπει την σκελετωμένη του σάρκα σαν φίλο της ψυχής
του, που τον βοηθάει για τον αγιασμό της ενώ ο καλοθρεμμένος την σάρκα την
47

εχθρό της ψυχής του, και τον πολεμάει. Ευκαιρία ζητάει τότε ο πονηρός να τον
βομβαρδίσει με αισχρούς λογισμούς.
Μετά τη νηστεία το ψωμί είναι γλυκό. Μετά την αγρυπνία ο ύπνος είναι γλυκός.
Και μετά την κούραση και η σκληρή πέτρα μας ξεκουράζει καλύτερα κι απ’ την
πολυθρόνα.
Όσο αποφεύγει κανείς την ανθρώπινη παρηγοριά, τόσο τον πλησιάζει η θεία.
Εάν οι άνθρωποι ζούσαν απλά, Ευαγγελικά, κοντά στον Χριστό, θα γλυκαίνονταν
πνευματικά από τον Χριστό και δεν θα τους έπνιγε το κοσμικό άγχος, ώστε να
πικραίνονται με τα ψυχοφάρμακα και να γίνονται φυτά.
Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι
μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός, έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή, και τώρα οι
μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο, γι' αυτό έγιναν οι
καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες.
Η κοσμική εξέλιξη, με την αμαρτωλή αυτή ελευθερία, έφερε αυτή την πνευματική
σκλαβιά. Η πνευματική υποταγή στο θέλημα του Θεού είναι ελευθερία ψυχική, και
η παρακολούθηση η πνευματική έχει σιγουριά θεϊκή.

Η Υποταγή
Ανάλογα με την υποταγή του υποτακτικού φέρει ευθύνη και ο Πνευματικός
Πατέρας.
Ο αρχάριος είναι σαν άδεια κασέτα μαγνητοφώνου ευθύνη θα ζητηθεί από τον
Γέροντα.
Υποταγή δεν είναι, το να κάνει εξωτερικά υποταγή ο υποτακτικός, αλλά με χαρά
να είναι υποταγμένο το φρόνημά του στο πνεύμα του Γέροντά του.
Όποιος κρατάει το θέλημά του, διώχνει το θέλημα του Θεού και εμποδίζει την θεία
Χάρη.
Ο ταπεινός άνθρωπος, επειδή δεν έχει θέλημα και εγωισμό, δέχεται τον θείο
φωτισμό. Επειδή δέχεται ταπεινά και συμβουλές, γίνεται φιλόσοφος.
Για να υποταχθεί κανείς, ή θα πρέπει να τον ευλαβείται τον άλλον ή να τον
φοβάται. Η μεν υποταγή από ευλάβεια είναι πνευματική, η δε από φόβο είναι
πειθαρχία στρατιωτική.
Εάν δεν διορθωθεί ο καθένας μας, για να πληθύνει το καλό, πως μπορεί να
επικρατήσει το καλό με καλό τρόπο;

Να αναγνωρίζετε την αδυναμία σας και να ζητάτε το έλεος του Θεού
Μην καταπιέζετε εγωιστικά τον εαυτό σας, πάνω από τις δυνάμεις σας, και
δημιουργείτε άγχος. Ο Χριστός είναι στοργικός Πατέρας κι όχι τύραννος. Τον
φιλότιμο αγώνα μας χαίρεται ο Χριστός.
Εάν δεν μπορούμε να αγωνιστούμε πολύ ή καθόλου, τουλάχιστον να το
αναγνωρίζουμε ταπεινά και να ζητάμε το έλεος του Θεού. Εάν θα μας βοηθούσε
και η μη αναγνώριση, ούτε και αυτή θα μας την ζητούσε ο Χριστός.
Για να ακούσει κανείς το θείο μήνυμα του Λόγου του Θεού, για να αλλοιωθεί,
πρέπει και ο ίδιος να γυρίσει το κουμπί του στην ίδια συχνότητα, που εκπέμπει ο
48

Χριστός δια του Ιερού Ευαγγελίου, και να εφαρμόζει τις θείες Του εντολές με
ευλάβεια.
Άλλο ευλάβεια και άλλο ευσέβεια - ¨όπως η Ορθόδοξη Ανατολική ευλάβεια
διαφέρει από την Δυτική ευρωπαϊκή ευσέβεια. Η μεν ευλάβεια έχει θεία Χάρη, η δε
ευσέβεια έχει ανθρώπινο μυαλό.
Στην αποχή μας, που υπάρχει αυτή η σύγχυση του μυαλού, αφήσαμε τα Πατερικά
βιβλία και πιάσαμε τα περιοδικά, που συγχύζουν περισσότερο. Αφήσαμε και το
Ιερό Ευαγγέλιο, οι περισσότεροι, και ορμάμε να πιάσουμε το Πηδάλιο, έμπειροι και
άπειροι, γι' αυτό θαλασσοδέρνεται το Ιερό σκάφος μας η Εκκλησία μας.
Καλό είναι το να διαβάζει κανείς βιβλία πνευματικά, αλλά καλύτερα είναι το να
τα εφαρμόζει, να ζει πνευματικά.
Σωστός άνθρωπος δεν είναι αυτός που λέει σωστές κουβέντες, αλλ' εκείνος που ζει
και σωστά, Ευαγγελικά.
Παλαιά οι άνθρωποι είχαν ακρίβεια στην ζωή τους, ειλικρίνεια, τιμιότητα κ.τ.λ. Τα
δε υλικά πράγματα τότε ήταν φθηνά. Τώρα, δυστυχώς, στα χρόνια μας έφυγε από
εμάς τους ανθρώπους η ακρίβεια, και ακρίβυναν τα υλικά πράγματα.
Παλαιότερα οι Χριστιανοί σε κάθε ενέργειά τους έκαναν πρώτα τον Σταυρό τους,
στα δε σοβαρά θέματα έκαναν πολλή προσευχή. Στην εποχή μας, δυστυχώς, οι
περισσότεροι από εμάς, όχι μόνο δεν προσευχόμαστε στα σοβαρά θέματα, αλλά
ούτε και σκεφτόμαστε, και έτσι πληρώνουν και οι άλλοι τις απερισκεψίες μας.

Η αξία της ταπείνωσης
Η κάθε καλή ιδέα που έρχεται στον ανθρώπινο νου, είναι από άνω, από το Θεό.
Μόνο ότι κατεβάζει η μύτη μας με το συνάχι είναι δικό μας.
Είτε καθρέπτης είναι κανείς είτε καπάκι από κονσερβοκούτι, εάν δεν πέσουν οι
ηλιακές ακτίνες δεν λαμποκοπάει.
Μη στεναχωριέστε, εάν έχετε ελαττώματα κληρονομικά, αλλ' ούτε να καμαρώνετε
για τις κληρονομικές σας αρετές, διότι ο Θεός θα εξετάσει την εργασία που έκανε ο
άνθρωπος στον παλαιό του άνθρωπο.
Εάν ο ήπιος χαρακτήρας βοηθάει μια φορά για την πνευματική πρόοδο, ο θυμώδης
βοηθάει πιο πολύ, αρκεί τη δύναμη αυτή του θυμού να την στρέψει εναντίον του
κακού, των ψυχικών του παθών.
Όπως η ξυλόγλυπτη εικόνα έχει ατελείωτη δουλειά, όταν δουλευτεί με φακό, έτσι
και η ψυχή του ανθρώπου έχει ατελείωτη δουλειά, όσο καθαρίζουν τα μάτια της
ψυχής του ανθρώπου και γίνονται τηλεσκόπια.
Εάν καμιά φορά δεν βρεις άνθρωπο, για να καθρεφτίσεις τον εαυτό σου
πνευματικά, απομακρύνσου λίγο από το κελί σου και δες τον εαυτό σου από εκεί,
σαν δεύτερο πρόσωπο, και θα βρεις πολλά ελαττώματα.
Εάν δεν γνωρίσει ο άνθρωπος τον παλαιό του άνθρωπο, για να ταπεινωθεί
φυσιολογικά, η ταπείνωση δεν μπορεί να του γίνει κατάσταση, για να παραμένει η
θεία Χάρις.
Μην επιδιώκεις να γίνεις Γέροντας, γιατί και ως σκέψη είναι αποτυχία. Ούτε να
θέλεις να κάνεις τον Γέροντα, εάν δεν έκανες υποτακτικός.
49

για να μην κατσιάσει πνευματικά. Ο αρχάριος δεν πρέπει να ρουφήξει κοσμικό φρόνημα στην αρχή της Καλογερικής. Κάνε υπομονή. Το δενδράκι δένεται απαλά με χόρτο και όχι με σύρμα. που έχει πολλούς χυμούς όταν κλαδεύεται πολύ.Εάν έγινες μόνος σου καπετάνιος. Και ο περιορισμός του αρχαρίου είναι απαλός. του Αδάμτου Θεού. εάν δεν βγάλει την αγάπη του από την μικρή του οικογένεια. να μην ζητάμε τυφλή υπακοή από τα καλογέρια. Ο νέος. για να μην πέσουμε όλοι στον γκρεμό κατά το γραφικό: Τυφλός τυφλόν εάν οδηγεί. ούτε να λέει λογισμούς του σε κοσμικούς και να ταπεινώνεται. για να μη βουλιάξεις μαζί με το πλήρωμά σου (τα θαλασσώσεις). Ενώ το πνευματικό σου δένδρο είναι μικρό και τα κλωνάρια του χαμηλά. με καλοσύνη. γιατί τότε είναι υποχρεωμένος ο Θεός να τους βοηθήσει. εμποδίζει την θεία βοήθεια. σαν το κερί που παίρνει νερό στο φιτίλι στο πρώτο βούτηγμα. Δύσκολα ξεριζώνεται από μέσα μας ο κόσμος. εάν θέλετε να πλεχτείτε ομαλά στην Αδελφότητα. Το πνευματικό παιδί δεν πρέπει να δίνει δικαιώματα πνευματικά σε κανένα άλλο εκτός από τον Γέροντά του. για να μπει στην μεγάλη μας οικογένεια. (Ματθ. 50 . πριν ξεμπλέξετε τα κοσμικά σας κουβάρια. και εις το εξής μην τους θυμάσαι. Όποιος προωθείται από ανθρώπους θα έχει και ανθρώπους συμπαραστάτες του. δέξου το πνευματικό φράξιμο και το δέσιμο με χαρά.ιε΄. διότι θα βλαφτεί ψυχικά από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την μεγάλη αρετή της ταπεινοφροσύνης. θα παλεύει και μόνος του σε όλη του την ζωή. Εάν θυμάται και τον κόσμο. Εάν δεν μπορείς να ξεγαντζωθείς από τον κόσμο. για να μη κουτσουρευτείς και αχρηστευθείς από τα κατσίκια. όπως το δένδρο το νέο. κάνε μια καρδιακή προσευχή στον Χριστό και εμπιστέψου τους γονείς και τ' αδέρφια σου στον Θεό. Ό ποιος επιδιώκει αξιώματα μόνος του. αμφότεροι εις βόθηνον πεσούνται. γιατί θα τσιτσιρίζει συνέχεια. τις αφορμές. που έχει ζωηράδα και εγωισμό. Ο αρχάριος που θυμάται τους γονείς και τ' αδέρφια του. αγωνίσου τουλάχιστον να ξεγαντζώσεις το κοσμικό φρόνημα από μέσα σου. εάν δεν ξεριζωθούμε εμείς πρώτα από τον κόσμο. χωρίς να κάνεις προηγουμένως μούτσος συμβουλέψου τουλάχιστον τους θαλασσοπόρους. γιατί πληγώνεται ο φλοιός και κατσιάζει. Δύσκολο είναι να αποκτήσει κανείς θεϊκή αγάπη. Πριν αναχωρήσεις από τον κόσμο. γιατί θα πετάει παραφυάδες. δεν πρέπει να ταπεινώνεται απότομα από τον Γέροντα. για να τρέφεις με τους καρπούς σου και να δροσίζεις με την σκιά σου. Εάν τυχόν κάποιος από εμάς τους Γεροντάδες είναι λίγο αλλήθωρος πνευματικά. Και όποιος πληροφορείται από τον Θεό θα είναι ο Θεός συμπαραστάτης του. για να ξεγαντζωθεί από τον κόσμο.14) Η απαγκίστρωση από τα κοσμικά και η προσαρμογή στη μοναχική ζωή Μην έρχεστε βιαστικά στο Μοναστήρι. πολύ γρήγορα ξέχασε τι τράβηξε. να μεγαλώσεις πνευματικά.

Μην ξεκινάτε για τον Μοναχισμό. αρκεί να μην σκέφτεται το γάμο. εμείς οι ταλαίπωροι άνθρωποι με την αχαριστία μας. Με λίγη άσκηση. Το μεγαλύτερο μνημόσυνο για τον κόσμο και για τους προγόνους μας είναι η πνευματική μας πρόοδος. εάν δεν είναι πολύ απλός και ταπεινός. Ο νέος που δίνει ολόκληρη την καρδιά του στον Χριστό και αφήνεται με εμπιστοσύνη σε έμπειρο πνευματικό Γέροντα. όπως η νέα πατάτα που ξεφλουδίζεται με μεγάλη ευκολία. και μας κάνουν ωραίους αρωματισμένους καρπούς. στο Θεό προσφέρουμε το κερί. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα. αγρυπνία και προσευχή υποτάσσεται η σάρκα στο πνεύμα. παρά του ηλικιωμένου. που το έλαβε στα τελευταία του και το πήρε καθαρό και σιδερωμένο από τον Ράφτη στον τάφο. αλλά λίγοι ευχαριστούν τον Θεό και είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι κοντά στον Θεό. και την χαρά που νιώθουν οι παππούδες μας για τα καμάρια τους . Όσοι γεννήθηκαν ανάπηροι ή έγιναν ανάπηροι από άλλους ή από δική τους απροσεξία. με τους ομολογητές θα τους κατατάξει ο Θεός. αλλά δοξάζουν ταπεινά τον Θεό και ζουν κοντά στο Χριστό. εάν δεν έχετε ολόκληρη την καρδιά σας εσείς. που έχει παρρησία. γιατί θα αποτύχετε. εάν δεν γογγύζουν.ενώ από την άσχημη ζωή μας τριπλά υποφέρουν. εύκολα απεκδύεται τον παλαιό του άνθρωπο. Ο μεγαλύτερος και καλύτερος πολύτεκνος είναι εκείνος ο άνθρωπος που αναγεννήθηκε πνευματικά και βοηθάει για την πνευματική αναγέννηση των παιδιών. Αποταμιεύει δε παράλληλα ο νέος ουράνιο μισθό απ’ τον αγώνα του. πρέπει να ξεφλουδιστεί ζεστή. διότι δικαιούνται τότε τη θεϊκή βοήθεια . και μας προσφέρει πλούσια την ευλογία Του. για να εξασφαλίσουν τις ψυχές των στον Παράδεισο. γιατί τους λείπει ο Χριστός. όταν φυσικά υπάρχει ταπεινό φρόνημα. Ο καλός Θεός είναι όλο φιλότιμο και συγκινείται και από την τιποτένια μας προσφορά! Ενώ εμείς οι άνθρωποι τρώμε το γλυκό μέλι. Γενέθλιον της Θεοτόκου τη 8η-9-1980 Κουτλουμουσιανό Κελλί <<Παναγούδα>> Άγιον Όρος Μοναχός Παΐσιος 51 . και ο Θεός χαίρεται την προσφορά μας! Ενώ ο Θεός με τα σκουπίδια και την κοπριά τρέφει τα δένδρα. Ενώ ο ηλικιωμένος. έχουμε δυστυχώς και την υπερηφάνεια μας! Όλοι οι άνθρωποι δέχονται τις πλούσιες ευλογίες του Θεού.εκτός από την προσευχή μας. Πιο καθαρό είναι το σχήμα που έλαβε κανείς από μικρός.Ο σαρκικός πόλεμος δεν είναι εμπόδιο στον νέο που θέλει να γίνει Μοναχός. Και βραστή να είναι ακόμη. αλλά έχουν και λύπη. ενώ τρεφόμαστε από τους ωραίους καρπούς και τους κάνουμε κοπριά. και ας σκονίστηκε και λίγο με την πολυκαιρία. μοιάζει με την παλιά πατάτα που δύσκολα ξεφλουδίζεται.

Ακόμα λέω «Κύριε. Συνέχεια ανθρώπινες προσπάθειες και δεν αφήνουν τον Θεό να ενεργήσει. σώσον τους ασεβείς». πριν ενεργήσουμε. Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και γι’ αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε. δεν αφήνουν τον Θεό να επέμβει. Ενώ ακόμα και ο άπιστος λέει «έχει ο Θεός».». (Βέβαια η Εκκλησία καλά κανόνισε να λέει «Κύριε. επειδή προσεύχονται γι’ αυτούς). αν είναι ευλογημένο. Με την ταπείνωση και την προσευχή διορθώνονται όλα τα αδιόρθωτα (. Δεν καταφεύγουν στην προσευχή. Να παρακαλούμε κατ’ αρχάς η προσευχή μας να έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν σε θεοσέβεια όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν.ΜΕΡΟΣ 3 Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η προσευχή όπλο ισχυρό Παλιά. Να κάνουμε προσευχή και για όσους έχουν αδικηθεί.). να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν και να 52 . αλλά και γι’ αυτούς που δεν μας ζήτησαν. Νομίζουν ότι αυτοί θα τα καταφέρουν όλα μόνοι τους. για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε.. σώσον τους ευσεβείς. αν ήταν κοσμικός άνθρωπος θα σκεφτόταν. Όταν πάλι ο ιερέας λέει «Υπέρ των εντειλαμένων ημίν τοις αναξίοις εύχεσθαι υπέρ αυτών». Εγώ στην προσευχή μου λέω «Παράτεινον το έλεος Σου τοις γινώσκουσι Σε» και προσθέτω «και τοις μη γινωσκουσι Σε». Και μάλιστα.Γέροντα. να λέμε: «Σκέφτηκα γι’ αυτό. να φανεί το δίκαιο· να δοθεί χάρη στους φυλακισμένους. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι υπάρχουν που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σοβαρότερα προβλήματα από αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε. Προσευχήθηκα γι’ αυτό. Σε όλες τις περιπτώσεις. θα σκεφτόταν και θα προσευχόταν. χωρίς να σκεφθεί και χωρίς να προσευχηθεί. Στην εποχή μας ακόμη και «πνευματικοί» άνθρωποι όχι μόνο δεν προσεύχονται. γιατί μπορεί να βρίζουν οι ασεβείς. προσθέτω και «υπέρ των μη εντειλαμένων». Αν ήταν πνευματικός άνθρωπος.. και αυτοί κάνουν πρόβες με τον κόσμο.. για να κάνει κανείς κάτι. Αιτήματα στην προσευχή . αλλά ούτε σκέφτονται. συχνά πολλοί χριστιανοί με τον τρόπο που ενεργούν. ενεργεί σατανικά.). και για τους γνωστούς και για τους αγνώστους... συχνά πρόκειται για σοβαρά θέματα. να μας λέγατε μερικά θέματα. αυτοί δεν το λένε (.» Όταν κανείς ενεργεί.. ώστε να απαντήσει ο Θεός δια της προσευχής. Και βλέπεις.

για να μπορέσει 53 . για να μη φεύγει η. Ακόμη τον μνημονεύω.. ενώ οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι είναι δισεκατομμύρια. πες μια ευχή και γι’ αυτό. (. εκείνος που προσεύχεται πρέπει να έχει την αγιότητα του Μεγάλου Παϊσίου..βοηθηθούν. Πέτρο τον έλεγαν. με πονεμένη καρδιά από τα ειδικά θέματα πηγαίνει και στα γενικά. Ακόμη συνηθίζω να ζητώ από τους Αγίους να προστατεύουν τους ανθρώπους που φέρουν το όνομά τους και από τους Αγίους Πάντες να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν προστάτη Άγιο. ελέησον τους πάσχοντας σωματικά και ψυχικά». ελέησον ημάς» και να πονάς για όλους. γιατί έχουν και θέματα και απόρρητα και εξομολογήσεις -. ελέησον τον δούλον Σου τάδε». Όταν βάζω ξύλα στη φωτιά. να ζητώ το έλεος του Θεού γενικά ή να αναφέρω και συγκεκριμένα αιτήματα σύμφωνα με το «Αιτείτε και δοθήσεται υμίν». χρειάζεται να έχει καλή διάθεση. να σωθεί.. Έτσι. αμαξοστοιχία με έναν επιβάτη. και να αγωνίζεται. πρέπει όμως και ο άλλος να είναι δεκτικός. Ή βλέπεις έναν δυστυχισμένο· να πηγαίνει αμέσως ο νους σου σε όλους τους δυστυχισμένους και να προσεύχεσαι γι’ αυτούς.Γέροντα. παρόλο που φαίνεται δίκαιη η μοιρασιά. Όταν προσεύχεσαι λ. «. να προσεύχεσαι για όλους τους καρκινοπαθείς και να λες και μια ευχή για τους κεκοιμημένους. γιατί κεντιέται η καρδιά. τι είναι καλύτερα.. Θεέ μου. Να προσεύχεσαι γενικά και να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ. Αλλιώς. Τον βρήκε το πρωί η Τουρκάλα πεσμένο έξω από το σπίτι της και τον σκούντηξε να σηκωθεί· τότε κατάλαβε ότι είχε πεθάνει. μικρός είχα δει έναν ζητιάνο που πέθανε έξω από ένα τούρκικο σπίτι. Αν σου έρχεται στον νου ένα συγγενικό σου πρόσωπο. για όλο τον κόσμο και για τους κεκοιμημένους.. και πέρασε αμέσως στην γενική ευχή για όλον τον κόσμο. γιατί ο εαυτός του είναι ένας. λέω: «Να τους κάψει ο Θεός όλα τα κουσούρια. δοξολογώ τον Θεό και λέω: «Ζέστανε. Σ’ αυτήν την ευχή περιλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι. Αν και με αυτόν τον τρόπο. ελέησον τον κόσμον Σου άπαντα» Μπορείς να φέρνεις στον νου σου έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει ανάγκη.. θυμάμαι. «.. όσους δεν έχουν ζεστασιά». για έναν καρκινοπαθή. πάλι για τον εαυτό του φροντίζει περισσότερο. Να μη σκαλώνουμε σε ένα πρόσωπο και μετά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με την προσευχή ούτε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους. Καλά είναι ο μοναχός να μοιράζει την προσευχή του σε τρία μέρη: για τον εαυτό του. και βοηθάει περισσότερο με την καρδιακή προσευχή. Όταν πάλι καίω τα γράμματα που μου στέλνουν – τα διαβάζω και μετά τα καίω. . Πόσοι τέτοιοι «Πέτροι» υπάρχουν στον κόσμο! Όταν πηγαίνει κανείς σε ειδικά θέματα και σκέφτεται ότι υποφέρουν οι συνάνθρωποί μας.. Για να βοηθηθεί δηλαδή κανείς από την προσευχή «δικαίου» ανθρώπου. να προσεύχεσαι λίγο γι’ αυτόν και μετά να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ. Να τους βοηθάει ο Θεός να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει». βοηθιέται. δέκα μέτρα μακριά από το δικό μας. Η ευχή που γίνεται με την καρδιά εισακούεται. Να.χ.) Να θέλει και αυτός που ζητά την προσευχή να βοηθηθεί.

να είναι αισθητή η βοήθειά Σου. που δεν ήταν να σκαλώσει και γλιτώνει. Παρ’ όλα τα δύσκολα χρόνια βλέπω στα μοναστήρια να επικρατεί ένα πνεύμα. γιατί αυτό είναι πιο εύκολο. για να βοηθηθούν οι άνθρωποι και πνευματικά. Εσείς κάνετε διασκέδαση. και ψάλλουμε «Ανοιξαντος Σου την χείρα» και χαιρόμαστε. Μπορεί να παραμείνει πειρασμός ή μια δύσκολη κατάσταση.». θα πιουν τον καφέ τους και θα κάνουν έναν περίπατο. Να είμαστε χαρούμενοι! Εδώ καίγεται ο κόσμος! Μας ζητούν να κάνουμε μια αγρυπνία. του λέω. λέω: «Θεέ μου. «Κάνουμε. δεν πάνε να πλησιάσουν ένα παιδί εγκαταλελειμμένο. αλλά λίγοι καταλαβαίνουν και διορθώνονται. η άσκηση. αν κάνουν καρδιακή προσευχή οι καλόγεροι. Στο Άγιον Όρος έκαναν κάπου Λιτανεία για την ανομβρία και. η Παναγία. Πάλι δηλαδή για να ευχαριστηθούν. θα πάνε σε ένα νοσοκομείο που έχει νοσοκόμους. Αλλά για να γίνει σωστή προσευχή. Τι αγρυπνία. πρέπει να πονάει κανείς για τους άλλους. μη μας βοηθάς». για να δουν έναν άρρωστο. Η νηστεία. Αν δεν είναι αισθητή. έπιασε πυρκαγιά! Δεν γίνεται λιτανεία σαν να κάνουμε περίπατο. οπότε αναπαύουν και τον λογισμό τους ότι έκαναν το καθήκον τους. Αυτό είναι πνευματική διασκέδαση. Η ποιότητα της προσευχής μετράει . Ας υποθέσουμε ότι κινδυνεύει κάποιος να πέσει από την σκαλωσιά και οικονομάει ο Θεός να σκαλώσει κάπου. καθώς έτρεχε με τον μοτοσακό. Αυτό δεν χρειάζεται συζήτηση. Ή πέφτει κάπου και δεν σακατεύεται. είναι προϋποθέσεις. για έναν άρρωστο. 54 . Θα φάνε. Να ευχηθούμε να καταλάβει ότι ο Θεός τον βοήθησε και σώθηκε. αγρυπνία για τον άρρωστο». Κάποιος έπεσε από ένα γεφύρι κάτω και σώθηκε. Ή τρακάρει και γλιτώνει. έκανε μια τούμπα και συνέχισε να τρέχει στον δρόμο. ας υποθέσουμε. Στα χέρια μας κρατούν οι Άγιοι. Πολλοί γλιτώνουν. χωρίς να πάθει τίποτα. Πόσους έχω στριμώξει να βοηθήσουν κάτι παιδάκια εγκαταλελειμμένα! Αυτοί τίποτε. όταν έχουμε ένα αίτημα για κάποιο σοβαρό θέμα.να τον βγάλει από την κόλαση. για να δοξολογήσουν τον Θεό. γιατί αυτό έχει φασαρία. για να βοηθηθεί πνευματικά. οι Άγιοι τον κόσμο. Ένα παιδί που του είχα δώσει ένα σταυρουδάκι. για να ωφελούνται οι άνθρωποι. όταν παρακαλάω τον Θεό για διάφορες περιπτώσεις. μήπως πρέπει η προσευχή να συνοδεύεται με νηστεία. Γι’ αυτό κάνετε προσευχή πρώτα γι’ αυτούς που έχουν διάθεση να σωθούν. πέρασε πάνω από ένα ταξί. αντί να βρέξει. αλλά να είναι και αισθητή η βοήθειά Τους. Θέλει να πονέσουμε. Πολλοί ούτε καν καταλαβαίνουν από τι μπόρες μας γλιτώνει ο Θεός και ούτε καν το σκέφτονται. Και συνταξιούχοι ακόμη που όλη μέρα κάθονται. Εγώ.Γέροντα. Εμείς περνάμε ευχάριστα την ώρα μας και ο άλλος εν τω μεταξύ πεθαίνει. λέει... Γιατί είναι και τυπικό πολλών χριστιανών της εποχής μας να μη θέλουν να στενοχωρηθούν. Γι’ αυτό να ζητάμε να βοηθάνε ο Χριστός. είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται. σε κάτι οργανωμένο. «Κατέβηκες να μετρήσεις το βάθος.

Για τον Θεό δεν μετράει τόσο η ποσότητα της προσευχής όσο η ποιότητα. Αν δεν είχαμε δυνατό Θεό. αν ήταν καρδιακή θα είχε αλλάξει ο κόσμος. 21). Δεν μπορεί από την μια στιγμή στην άλλη να φθάσει σε κατάσταση. άλλος χτυπάει την πόρτα. ελέησον τον δούλο σου». και ο Θεός θα μιλήσει. γιατί είχαν μια συγγένεια με τον Χριστό και το δικαιούνταν.Είναι γιατί ο νους δεν δίνει τηλεγράφημα στην καρδιά. Η προσευχή που γίνεται στα μοναστήρια έχει ποσότητα. Όλη η βάση είναι η ποιότητα της προσευχής. Έμεινε ο Χριστός μαζί τους.Μερικές φορές. 25). Δεν γίνεται έτσι. τόση που μας τρέφει και με το Αίμα Του. αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις να διαθέτουμε και λίγη ώρα. όταν ο άνθρωπος προσεύχεται με πίστη. και τότε η προσευχή για τον συνάνθρωπό μας γίνεται ευπρόσδεκτη από τον Θεό και τον βοηθάει. Εσύ θες να χτυπήσεις μια και να μπεις μέσα. Γιατί. Στην προσευχή χρειάζεται επιμονή. γιατί βοηθάει να έρθει η εσωτερική καλοσύνη. Ύστερα στην προσευχή χρειάζεται να εργασθεί κανείς. τότε να ανησυχούσαμε. για να κάνουμε τουλάχιστον ένα-δυο κομποσχοίνια λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ. Τόσες ώρες προσευχή που γίνεται από τόσα άτομα. Η καρδιακή προσευχή βοηθάει όχι μόνον τους άλλους αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας. «Να έχετε πίστη χωρίς να διακριθείτε» (Ματθ. γι’ αυτό και ο Χριστός έμεινε μαζί τους. καλοσύνη.Γέροντα. Γι’ αυτό σκοπός είναι οι Ακολουθίες να γίνονται από την καρδιά. αλλά δεν φτάνει αυτό· πρέπει να έχει και ποιότητα. περιμένει. να γίνεται από πόνο. προσευχόμαστε για τον άρρωστο. Αλλά αφού έχουμε Θεό Παντοδύναμο και έχει πάρα πολλή αγάπη. αν κάναμε και λίγη ευχή με το κομποσχοίνι. έρχεται φυσιολογικά η αγάπη. ούτε όταν ο ιερέας λέει «Υπέρ των εν ασθενείαις κατακειμένων». μένει ψυχρή η καρδιά μου στην προσευχή. Γι’ αυτό. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. απλότητα. δεν δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. η ταπείνωση. υποχρεώνει τον Θεό κατά κάποιο τρόπο για την πίστη του αυτή να του εκπληρώσει το αίτημά του. Πρέπει να προσευχόμαστε με πίστη για κάθε ζήτημα και να κάνουμε υπομονή. Προσευχή με υπομονή . 21. Θέλει υπομονή. . αλλά δεν κάνουμε υπομονή και ανησυχούμε. Όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό και κλονίζεται η πίστη μας 55 . είπε ο Κύριος. λέει το Ευαγγέλιο για τους δύο Μαθητές που συνάντησαν τον Χριστό στον δρόμο προς Εμμαούς. Δεν λέω να καταργήσουμε τις πανηγυρικές αγρυπνίες που προβλέπει το τυπικό. η ευγνωμοσύνη μας στον Θεό με την συνεχή δοξολογία. ο πόνος. 24. Μερικές φορές ζητούμε κάτι από τον Θεό. «Και παρεβιάσαντο αυτόν» (Λουκ. Μερικές φορές δεν αφήνουμε ένα δύσκολο θέμα μας στα χέρια του Θεού. θάρρος με την καλή έννοια. όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό. Είχαν ταπείνωση. όλες τις προϋποθέσεις. Ο Θεός ξέρει να μας δώσει αυτό που ζητούμε. αλλά ενεργούμε ανθρώπινα. να μη «διακρινώμεθα» και θα εισακουσθούμε. ώστε να μη φεύγει καθόλου ο νους του. Βλέπεις. και μετά ανοίγει η πόρτα. Θα βοηθούσαμε πιο θετικά. Όταν ερχόμαστε στην θέση του άλλου. ξαναχτυπάει. ώστε να μη βλαφτούμε πνευματικά.

Έτσι διαιωνίζεται η ταλαιπωρία μας. Η αίτηση όμως πρέπει να μείνει. την ώρα που Εκείνος απλώνει το χέρι Του. για να ενεργήσει. είναι σαν να κάνουμε αίτηση στον βασιλέα Θεό και την παίρνουμε πίσω. χωρίς να περιμένουμε την απάντηση στο αίτημά μας από τον Θεό. Τον παρακαλούμε πάλι. για να παίρνει την σειρά της. την υποβάλλει· μετά από λίγο πάλι την αποσύρει. Ξαναμετανιώνει. αλλά και πάλι κλονίζεται η πίστη μας και ανησυχούμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο. 56 . Κάνουμε δηλαδή σαν εκείνον που κάνει μια αίτηση στο Υπουργείο και ύστερα από λίγο μετανιώνει και την αποσύρει.και θέλουμε να ενεργήσουμε ανθρωπίνως στα δυσκολοκατόρθωτα.

γιατί συμμετέχει στον γενικό πόνο του κόσμου ή στον πόνο ενός συγκεκριμένου ανθρώπου. ένας αναστεναγμός για τον πόνο του άλλου είναι μια καρδιακή προσευχή· ισοδυναμεί δηλαδή με ώρες προσευχής. ενώ το σωματικό κουράγιο ελαττώνεται. τόσο πιο πολύ προσεύχομαι και χαίρομαι πνευματικά. βλέπεις ένα πρόβλημα. βογκάει. Διαβάζεις λ. Η θεία παρηγοριά . Τι πόνος είναι. (Ο Γέροντας εννοεί την αγρυπνία της 9ης προς 10η Νοεμβρίου του 1993. αλλά. Μετά και μέσα στην Εκκλησία και πάλι όρθιος.Το να έχει κανείς άγχος.). πριν ακόμα καλέσεις. Δεν λέω να μην κάνει κανείς προσευχή. υποφέρει. Βασανίζεται με την καλή έννοια ο άνθρωπος.Προσευχή με πόνο . η θυσία. Ναι.χ. και να μην μπορεί να προσευχηθεί είναι δείγμα ότι υπάρχει ανθρώπινο στοιχείο μέσα του! Εγώ. Αν υπάρχει πόνος για το θέμα. Κι ήμουν όρθιος όλη την νύχτα μέχρι τη Θεία Λειτουργία που έβλεπα τον κόσμο. «νιρβάνα». Παρόλο που ήταν πολύ ταλαιπωρημένος από τον καρκίνο. στηριγμένος σε μια καρέκλα. αλλά η θεία αγαλλίαση έρχεται ως συνέπεια. . όταν κάνει προσευχή για οτιδήποτε. τον ανταμείβει ο Θεός με τη θεία αγαλλίαση. ακόμη και μ’ έναν αναστεναγμό κάνει καρδιακή προσευχή. Να δείτε πως οι δαιμονισμένοι καταλαβαίνουν πότε κάνω προσευχή γι αυτούς και φωνάζουν. Αυτή τη συμμετοχή. αυτόν τον πόνο. προσεύχονται μ’ έναν αναστεναγμό για το πρόβλημά τους. Αν δεν πονάει. όταν την στιγμή που τους ζητούν οι άλλοι να προσευχηθούν δεν έχουν χρόνο. αλλά δεν ένιωθα κούραση. επειδή συμμετέχει στον πόνο του άλλου (. Δεν ζητάει βέβαια ο άνθρωπος τη θεία αγαλλίαση. με πιάνει άγχος και δεν μπορώ να προσευχηθώ. υποφέρει. ο πόνος για τον άλλον δίνουν πολλή ψυχική δύναμη. Ξέρετε τι θα πει υποφέρει. έδωσε την ευχή του σε τριάντα χιλιάδες περίπου ανθρώπους που πέρασαν εκείνη την ημέρα). Πονάει. πως κάνετε ευχή για ένα θέμα. γιατί η αγάπη. αναστενάζεις και μετά προσεύχεσαι. ένα γράμμα.Γέροντα. όσο πιο πολύ πονώ τον κόσμο. σ’ ακούει ο Θεός! Και το πληροφορείται ο άλλος. όπου κι αν βρίσκονται! Η πραγματική προσευχή ξεκινάει από έναν πόνο. Και βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός. Δεν είναι ευχαρίστηση.. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα! Πριν πιάσεις το ακουστικό. γιατί τα λέω όλα στο Χριστό κι εκείνος τα τακτοποιεί. . Πολλοί. για το οποίο προσεύχεται. όρθιος.Γέροντα. μπορεί να κάθεται ώρες με το κομποσχοίνι και η προσευχή του να μην έχει κανένα αποτέλεσμα..Όλη η βάση που γίνεται η ευχή είναι να πονάει ο άνθρωπος. όταν πονά για τους άλλους. αν τυχόν δεν υπάρχει χρόνος. γιατί πονούσα τον κόσμο και αυτό με 57 . όταν πονώ για τους άλλους. το ψυχικό αυξάνει.

Γέροντα. Ο κίνδυνος της αναισθησίας . τίποτε δεν πάει χαμένο. Ο άνθρωπος. 58 . αλλά δεν συμμετέχουμε στον πόνο των άλλων πνευματικά. αλλά μετά έρχεται ως ανταμοιβή η θεία παρηγοριά και δεν καταστρέφεται ο οργανισμός του. Όσο βασανίζεται κανείς. Αρχίζει σιγά-σιγά μία αδιαφορία και γίνεται η καρδιά πέτρα. Κι εσύ να προσεύχεσαι και να χαίρεσαι. Με τον κόσμο τώρα πόσο πόνο πέρασα! Δεν τα περνούσα έτσι τα θέματά τους. Με αυτόν τον λογισμό νιώθει βαθιά σιγουριά και έχει μια εσωτερική χαρά. Αλλιώς πως θα αντέξει κανείς! Πώς θα μπορούσα διαφορετικά να τα βγάλω πέρα με τόσα που ακούω. Δηλαδή με την πνευματική αντιμετώπιση ερχόταν θεία παρηγοριά. για να μπορέσουμε να νιώσουμε τα προβλήματά τους. όταν αντιμετωπίζει το κάθε πρόβλημα πνευματικά. ας πούμε. και φθάνουμε να ξεχάσουμε τους δικούς μας. . δεν καταβάλλεται. αλλά σε κάθε αναστεναγμό άφηνα το θέμα στο Θεό. αυτή δεν βλάπτει τον οργανισμό. ν’ αντέξει αυτόν τον μεγάλο πόνο. Αφού υπάρχει θεία δικαιοσύνη. Δεν προχωρούμε πνευματικά. αυτή η στενοχώρια δεν καταβάλει τον άνθρωπο. γιατί ο πόνος. Πονάω. .π. τότε αυτό είναι πολύ κακό.Γέροντα.Εδώ υπάρχουν δύο περιπτώσεις: η πρώτη είναι επικίνδυνη. δεν τα χάνει.δυνάμωνε. άλλο τόσο θ’ ανταμειφθεί. Όταν ο μοναχός ξεχνά τους δικούς του και δεν σκέφτεται και τους άλλους. μερικές φορές μου ζητούν λαϊκοί να προσευχηθώ για ένα πρόβλημά τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση η καρδιά δεν είναι πέτρινη αλλά θεϊκή). χωρίς όμως να νιώσω πόνο.λ. αναστέναζα. όταν ακούει ότι κάποιος υποφέρει. γιατί σκέφτεται ότι ο άλλος που υποφέρει θα έχει μισθό από τον Θεό. περισσότερο θα σε οικονομήσω στην άλλη ζωή». δηλαδή δεν προσεύχεται για τον κόσμο. Ο Θεός. «Περισσότερο υποφέρεις. αλλά νιώθει και μια παρηγοριά. Έχει όμως υπ’ όψιν Του την ανταμοιβή αυτών που υποφέρουν και μπορεί. Είμαστε στα χέρια του Θεού. λέει. πόσο μάλλον τους άλλους. τόση κακία που υπάρχει.. ακόμη και πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε. Όχι. και υπάρχει κίνδυνος να φθάσουμε σε μια αναισθησία. Στην αρχή πικραίνεται. εγκαταλείπουμε τους δικούς μας. ενώ βλέπει τόσο πόνο πάνω στη γη. θα είναι μάρτυρας. γιατί έχει το θείο βάλσαμο. Αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πνευματικά. θεία ανταπόδοση. Ενώ η πίκρα από την κοσμική στενοχώρια φέρνει γαστρορραγία κ. που έχει μέσα την ελπίδα στο Θεό. γι’ αυτό ο Θεός μας ανταμείβει με θεία παρηγοριά. και γι’ αυτό χαίρεται. αλλά σκέφτομαι και τη θεία ανταμοιβή στους πονεμένους. έχει θεία παρηγοριά. Ερχόμαστε δηλαδή στο μοναστήρι. ν’ αντέξει τόση αδικία. Το κάνω. γιατί ο Χριστός θα τα οικονομήσει όλα. Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη. Στην δεύτερη περίπτωση πονά κανείς για όλο τον κόσμο. Εμείς δεν βλέπουμε τι δόξα θα λάβει ο άλλος και πονούμε. και στον πόνο που ένιωθα για τον άλλον έδινε ο Θεός παρηγοριά. Πονούσα. Διαφορετικά πώς θα μπορούσε. η δεύτερη έχει πνευματική αντιμετώπιση. τρόπος του λέγειν.

τότε για τον εαυτό του δεν ζητάει τίποτε. και πονούν. Γιατί. Γι' αυτό και μερικές φορές μας παρεξηγούν εμάς τους μοναχούς οι κοσμικοί και λένε ότι είμαστε εγωιστές και ότι φροντίζουμε να σώσουμε μόνον τον εαυτό μας. Μήπως είναι καλύτερα να μην προσεύχομαι για τους άλλους και να προσεύχομαι μόνο για τον εαυτό μου. όπως έκανε και Εκείνος. Γιατί. και λέμε «Κύριε. βλέπεις έναν πονεμένο. Ο Θεός μας έδωσε την δυνατότητα να γίνουμε άγιοι. ελέησόν με» και δήθεν από ταπείνωση δεν λέμε «ελέησον ημάς». Αυτό δεν του φέρνει περισπασμό.Γέροντα. μπορεί να γίνει η καρδιά τους πολύ σκληρή. βοήθησέ τον». αλλά αντιθέτως βοηθιέται και ο ίδιος με την προσευχή). Θα φθάσουμε σε σημείο να θέλουμε το βόλεμά μας και θα γίνει η καρδιά μας πέτρινη με την αδιαφορία. Εξαρτάται δηλαδή πως τοποθετείσαι για τους άλλους. κάνω πιο πολλή προσευχή για τους άλλους. Σε παρακαλώ. παρρησία. βοηθάει και τους άλλους. πράγμα που είναι αντιευαγγελικό. Ιησού Χριστέ. Φυσικά. έχει περισσότερη αξία από την αγρυπνία που κάνει ένας άλλος με υπερήφανο λογισμό. θα γίνουμε σκληρόκαρδοι. Βλέπω ότι πολλές φορές πιάνουμε στραβά το «Κύριε. δεν πρέπει να με ακούσεις. Όταν λ. θα με άκουγες και θα τους βοηθούσες. να κάνουμε θαύματα. Οι κοσμικοί βλέπουν ατυχήματα. Νιώθεις ότι δεν είσαι άξια. δεν προσευχόμαστε για τους άλλους παρά μόνο για τον εαυτό μας. . που πιστεύει ότι είναι χειρότερος από όλους. ενώ βλέπω τα χάλια μου. τέτοια που είμαι. Εμείς δεν την βλέπουμε και μπορεί να ζητάμε όλο για τον εαυτό μας. Ό μοναχός πρέπει να ενδιαφέρεται. βοηθιέται και ο κόσμος όλος. εάν είχαμε πνευματική υγειά. Και για τα χάλια του πρέπει να πονέσει κανείς και να ζητήσει το έλεος του Θεού. 'Ιησού Χριστέ. γιατί. Όταν προσευχόμαστε με υπερηφάνεια. Το «ελέησόν με» είναι για να μην πέσουμε σε υπερηφάνεια. προσεύχεσαι. την δυστυχία των άλλων. ως ένοχοι για την αρρώστια του. αν είχα πνευματική κατάστασή. Αλλά δεν είναι αδικία να υποφέρουν οι άλλοι εξ αιτίας μου. να πονάει και να προσεύχεται γενικά για τον κόσμο. θα είχε θεραπευθεί προ καιρού και δεν θα παιδευόταν. αισθάνομαι τον εαυτό μου ένοχο.χ. αν φθάσει σε μια πνευματική κατάσταση. κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. αλλά τυχαίνει. Τώρα όμως τι φταίει να υποφέρει εξ αιτίας μου. για να νιώσουμε την δυστυχία των άλλων και να κάνουμε γι' αυτούς καρδιακή προσευχή). βλέπω εν αν τυφλό. 'Όταν τοποθετούμαστε σωστά. Αναγνωρίζουμε την μεγάλη ή μικρή μας πνευματική αρρώστια και ταπεινά ζητούμε την σωματική υγειά για τον συνάνθρωπό μας.Από ταπείνωση. . 59 . Η ευχή ενός ταπεινού ανθρώπου. να λες στον Θεό με πολλή ταπείνωση: «Θεέ μου. ελέησον ημάς». που ο άλλος υποφέρει. Φταίω και εγώ.Αν δεν προσέξουν οι καλόγεροι. Αν είναι από ταπείνωση. θα μπορούσα να τον θεραπεύσω. Αν δεν κάνουμε δηλαδή λεπτή εργασία. ότι είμαστε ένοχοι για όλη την κατάσταση του κόσμου. εάν είχα πνευματική κατάσταση. πονάς. στενοχωριέσαι.

Εάν εμείς οι μονάχοι δεν κάνουμε προσευχή. Πολύ πληγώνομαι. Θα διοργανώσουμε ένα συνεργείο προσευχής. γιατί ο κόσμος οδηγείται στην σύγχυση. Αχ. να βοηθήσει το σύμπαν. αλλά δεν θέλει να παραβιάσει το αυτεξούσιο. Ο Θεός μπορεί όλα να τα τακτοποίηση. Να εύχεστε για την γενική εξωφρενική κατάσταση όλου του κόσμου. να γίνετε ραντάρ. Όταν βλέπετε ότι σας απασχολούν πράγματα για τα όποία ανθρωπίνως δεν υπάρχει λύση και δεν τα εμπιστεύεστε στον Θεό. για να αφήσετε την προσευχή. Γι' αυτό εμείς να βοηθήσουμε με την προσευχή. ποίοι θα κάνουν. που έχει τόσα προβλήματα! Οι καημένοι δεν προλαβαίνουν έναν σταυρό να κάνουν. Δεν χρειάζεται ούτε να δουλεύειαρκεί μόνο να προσεύχεται. όλο. Να θυμάστε την μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος σήμερα και την μεγάλη απαίτηση που έχει ο Θεός από μας για προσευχή. και εάν αυτό δεν το έχει καταλάβει ο μοναχός. να μην κάνη ο διάβολος ό. 'Έχει αποκτήσει δικαιώματα ο διάβολος. γιατί βαδίζουν στην καταστροφή. Να κάνετε πόλεμο με το κομποσχοίνι. να λυπηθεί ο Χριστός τα πλάσματά Του.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κατάσταση Συναγερμού Μην ξεχνάτε ότι παίρνουμε δύσκολους καιρούς και χρειάζεται πολλή προσευχή. Γι' αυτό. χωρίς να παραβιάζεται το αυτεξούσιο. Ξέρετε τι δύναμη έχει τότε η προσευχή. 60 . με ένα βασάνισμα και πονοκέφαλο. έτοιμος με τα παπούτσια. και η βοήθεια τότε δεν θα είναι απλώς θεία βοήθεια αλλά θαύμα Θεού. Να επέμβει θεϊκά στην εξωφρενική εποχή που ζούμε. η ζωή του δεν έχει κανένα νόημα. 'Όχι ότι τον αφήνει ο Θεός. θα αρχίσουμε να κάνουμε μια προσπάθεια στο θέμα της προσευχής. Όταν πονάει κανείς για την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο και προσεύχεται. για να προσεύχομαι συνέχεια για τον κόσμο. Άλλωστε και το έργο του μονάχου αυτό είναι. Αν προχωρήσετε με τη Χάρη του Θεού ακόμη λίγο.τι θέλει. τότε μπορεί μόνο με την προσευχή να χτίση μοναστήρια και να τα εφοδιάσει με όλα τα απαραίτητα και. είναι του πειρασμού. στην τρελά και στο αδιέξοδο. με την όποία μπορεί ο Θεός να στείλει όχι απλώς θεία δύναμη αλλά θείες δυνάμεις. Στην ίδια κατάσταση πρέπει να είναι και ο μοναχός. να ξέρει ότι η κάθε αγωνία του που τον ωθεί να αναζητά ανθρώπινες λύσεις στα διάφορα προβλήματα. Ό στρατιώτης σε καιρό πολέμου είναι σε κατάσταση συναγερμού. τότε βοηθιούνται οι άνθρωποι. να ξέρετε ότι αυτό είναι τέχνασμα του πειρασμού. Πρέπει να βοηθήσουμε με την προσευχή τον κόσμο. είτε είναι ατομική είτε ενός συνανθρώπου του είτε αφορά στην γενική κατάσταση. όταν βλέπω μονάχους να ενεργούν ανθρωπίνως και όχι με την προσευχή δια μέσου του Θεού στα δυσκολοκατόρθωτα ανθρωπίνως. γιατί και τα πράγματα ζορίζουν. Μας κάλεσε ο Θεός να κάνουμε προσευχή για τον κόσμο. Με πόνο να γίνεται η προσευχή. Μακκαβαίος1 θα έβγαινα! Στα βουνά θα έφευγα. αλλά να καταφεύγει στην προσευχή και να στέλνει δια του Θεού πολλές θείες δυνάμεις. να μπει μια σειρά. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθήσει να μην πονοκεφαλάει για την άλφα ή βήτα δυσκολία. Όταν κανείς κάνει σωστή πνευματική εργασία.

τότε βλέπω όλον τον κόσμο. Όλα τα άλλα. να πουν οι καημένοι τον πόνο τους. ως θετική προσφορά μου στον κόσμο βλέπω την μιάμιση ώρα που διαβάζω το Ψαλτήρι. Αν δεν δω κανέναν και προσευχηθώ για όλον τον κόσμο. Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος». κλέβοντας με τέχνη την αγάπη του μονάχου. είναι σε κατώτερη μοίρα. Ας πούμε ότι θα δω την ημέρα διακόσιους πονεμένους. και όχι σ' εσάς για τον Θεό. Παρόλο που λένε ότι βοηθώ τον κόσμο που έρχεται και με βρίσκει. στην δική του ειδικότητα. Αν δεν έχει την δύναμη να συγκρατήσει κάποιον που κάνει κακό. περισσότερο θα βοηθούσα τον κόσμο. Γι' αυτό την βοήθεια δεν την θεωρώ προσφορά δική μου. Βάζουμε την λογική μπροστά και όχι τον Θεό. αλλά γιατί δεν είχαμε επαφή με τον Χριστό και μας ταλαιπώρησε ο διάβολος». είναι επικοινωνία με τον Θεό. Είδατε τι λέει ο Αββάς Ισαάκ. Γι' αυτό λέω στον κόσμο: «Εγώ θέλω να μιλώ για σας στον Θεό. Είναι ασφάλεια η προσευχή. Αυτό είναι καλύτερο για σας. μόνο διακόσιοι πονεμένοι υπάρχουν στον κόσμο. «Δεν θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός. όταν οι άλλοι δεν παίρνουν από λόγια. όσα κάνουμε με τις ανθρώπινες προσπάθειες. το θειο θέλημα. Ο διάβολος προσπαθεί. Να μην παραμελούμε το θέμα της προσευχής σ' αυτά τα δύσκολα χρόνια. Από το βιβλίο «Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Β΄». να τους δώσω καμία συμβουλή. Η προσευχή είναι που βοηθάει.Από την στιγμή που αρχίζουμε να αγωνιούμε. Το άλλο το θεωρώ ψυχαγωγία. Σουρωτή Θεσσαλλονίκης 61 . ας τον βοηθήσει από μακριά με την προσευχή. αλλά δεν με καταλαβαίνετε» . Μια ευχή καλή. έχει περισσότερη δύναμη από χιλιάδες λόγια. καρδιακή. γιατί δεν κάναμε προσευχή. Επίσης καλύτερα είναι ο μοναχός να βοηθάει τους άλλους με την προσευχή του παρά με τα λόγια του. να τον κρατάει σε μια κοσμική αγάπη. ενώ ως μοναχός έχει την δυνατότητα να κινείται στον δικό του χώρο. σε μια κοσμική αντιμετώπιση και κοσμική πρόσφορα στον συνάνθρωπό του. ώστε να δικαιούμαστε την θεία βοήθεια. εμποδίζουμε τον Θεό να επέμβει. Αν είχα όλο τον χρόνο μου για προσευχή. γιατί διαφορετικά μπορεί και να βλαφτεί. του Ασυρματιστού. γιατί αυτό είναι και το διακόνημα που του έδωσε ο Θεός. εκδ.

62 . Οι σταυροί των δοκιμασιών είναι ανώτεροι από τα «τάλαντα».Να. δεν θα γογγύζουμε. Είναι μακάριος εκείνος που έχει όχι έναν σταυρό αλλά πέντε. Είναι μακάριος αυτός που βασανίζεται εδώ.’’ Οι σταυροί των δοκιμασιών -Γέροντα. επειδή εξοφλά αμαρτίες. Αν καταλάβουμε τι θησαυρό αποταμιεύουμε από τον πόνο των δοκιμασιών. Τι νομίζεις. και στην άλλη θα έχουμε να λάβουμε και σύνταξη και «εφάπαξ».. που μας δίνει ο Θεός. Γι’ αυτό σε κάθε δοκιμασία να λέμε: «Σ’ ευχαριστώ. τέτοια σταυρουδάκια είναι οι δικοί μας σταυροί. θα μας δώσει και τόκο. αλλά θα δοξολογούμε τον Θεό σηκώνοντας το σταυρουδάκι που μας χάρισε. Όταν όμως ζητούμε να μας απαλλάξει από μια δοκιμασία. οπότε και σε τούτη την ζωή θα χαιρόμαστε. δίνει αυτά τα κτήματα σε άλλους και τα χάνουμε. αλλά για να ανέβει από τον σταυρό στον Ουρανό – γιατί στην ουσία ο σταυρός είναι σκάλα προς τον Ουρανό. Ο Θεός μας έχει εξασφαλισμένα κτήματα εκεί στον Ουρανό. να έχη το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‘’Διήλθομεν δια πυρός και ύδατος. αν κάνουμε υπομονή. από τα χαρίσματα. τόσο περισσότερο βοηθιέται για την άλλη. Θεέ μου. γιατί ο Χριστός από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό Του την θεϊκή Του δύναμη. όχι για να βασανιστή. το σταυρουδάκι που μου δώσατε το φορώ συνέχεια και με βοηθάει στις δυσκολίες. Μια ταλαιπωρία ή ένας θάνατος μαρτυρικός είναι και καθαρός μισθός. Μόνον ο Σταυρός του Χριστού μας ήταν πολύ βαρύς. έχουμε μεγάλο σταυρό εμείς. Ο Καλός Θεός οικονομάει για τον κάθε άνθρωπο έναν σταυρό ανάλογο με την αντοχή του. . γιατί αυτό χρειαζόταν για την σωτηρία μου».. σαν αυτά που κρεμούμε στον λαιμό μας και μας προστατεύουν στην ζωή μας. όσο πιο πολύ παιδεύεται σ’ αυτήν την ζωή. Ενώ. Και στην συνέχεια σηκώνει το βάρος των σταυρών όλου του κόσμου και μας ελαφρώνει από τους πόνους των δοκιμασιών με την θεία Του βοήθεια και με την γλυκιά Του παρηγοριά. πρέπει να φάη πολλά πικρά εδώ.ΜΕΡΟΣ 4 ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ «Για να πάη κανείς στον γλυκό Παράδεισο. γιατί.

μια που τον ίδιο δρόμο ακολουθούμε. «Διήλθομεν δια πυρός και ύδατος. αλλά θέλει να καλοπερνάει. είναι εκτός πραγματικότητας. οι γιατροί. . και όταν ένα παιδί είναι ανάποδο. στην αρχή ο πατέρας του το παίρνει με το καλό. που δεν θέλει να πονάει. θα γίνονταν θηρία οι άνθρωποι· δεν θα πλησίαζαν καθόλου στον Θεό. Βλέπεις. . που δεν θέλει να τον στεναχωρούν ή να του κάνουν μια παρατήρηση. οι οποίες θα θεραπεύσουν τις ψυχές μας σαν τα πικροφάρμακα. του κάνει τα χατίρια. γι’ αυτό μετά επέτρεψε την δοκιμασία. Πάντως. Εάν όμως τις εξετάσουμε πνευματικά. αρρώστιες κ. Βλέπεις. κρύβεται ένα μυστήριο στις δοκιμασίες του σπιτιού σου. όταν έχουμε λίγη ταλαιπωρία σ’ αυτήν την ζωή. Αλλά και ο Χριστός με πόνο ήρθε στην γη. και η σωτηρία της ψυχής από το πικρό βγαίνει. αλλά. για να διορθωθεί. ο Θεός σας αγαπάει και επιτρέπει όλες αυτές τις δοκιμασίες για ένα λαμπικάρισμα πνευματικό ολόκληρης της οικογένειας. εργάστηκε με καλό τρόπο. για να συνέλθει. Με τον πόνο μας επισκέπτεται ο Χριστός Άνθρωπος που δεν περνάει δοκιμασίες. ξοφλούμε λογαριασμούς και σωζόμαστε. και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν». να ταλαιπωρείται. τον πνευματικό. δεν τον γνωρίζουν ή δεν τον καταλαβαίνουν. . γιατί με το πικρό θα γίνουν καλά. ενώ γίνεται τόση προσευχή! «Τις οίδε τα κρίματα του Θεού. φαίνεστε δυστυχισμένοι.». όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει με το καλό. είστε ευτυχισμένοι. δεν γίνεται οι άνθρωποι να συνέλθουν με άλλον τρόπο και όχι με κάποια δοκιμασία. αδελφή μου. και η Παναγία μας πόνεσε και οι Άγιοί μας πόνεσαν. τους δίνουν πικρό φάρμακο. Εάν εξετάσουμε κοσμικά τις δοκιμασίες της οικογένειάς σου. αλλά δεν τον καταλάβαιναν. του δίνει μια δοκιμασία.. Θα τελειώσουν ποτέ τα βάσανά τους. και στην άλλη ζωή θα σας ζηλεύουν όσοι θεωρούνται σε τούτη την ζωή ευτυχισμένοι. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του και να δώσει τέρμα στις δοκιμασίες.Οι δοκιμασίες βοηθούν να συνέλθουν οι άνθρωποι . λέει ο Ψαλμωδός. Με την διαφορά ότι εμείς. Η ζωή αυτή είναι ψεύτικη και σύντομη· λίγα είναι τα χρόνια της. ενώ οι καημένοι οι άρρωστοι πονούν. τότε του φέρεται αυστηρά. Βλέπετε.Γέροντα. Έτσι και ο Θεός μερικές φορές. όταν εκείνο δεν αλλάζει. Αν δεν υπήρχε λίγος πόνος.Πριν επιτρέψει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία. Θέλω να πω ότι και η υγεία από το πικρό βγαίνει. Με αυτόν τον τρόπο ασκούνται και οι γονείς σου. όχι με το γλυκό.Γέροντα. μαθαίνω για την ταλαιπωρία των δικών μου. και μη χάνεις την ελπίδα σου στον Θεό. μια που τον αρχοντικό τρόπο. αλλά και σε ορισμένα άλλα σπίτια.Κάνε υπομονή. γιατί γρήγορα θα περάσουν οι πίκρες.λπ. Και ευτυχώς που είναι λίγα. Όπως κατάλαβα από όλες τις δοκιμασίες που περνούν οι δικοί σου. Κατέβηκε από τον 63 . γι’ αυτό και εμείς πρέπει να πονέσουμε.

Τον Θεό δεν Τον ενδιαφέρει αυτή η ζωή. Επειδή δηλαδή θέλει να σώσει τα πλάσματά Του και να κληρονομήσουν την ουράνια Βασιλεία Του. αφού δεν κοπίασε.λπ. «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει». ούτε πόνο έχω. μετάνοιες κ. επειδή είμαι αδύνατος. αλλά η άλλη. σαρκώθηκε.». Τα πλούτη μου συνέχεια αυξάνονται. τρώω. αλλά. .. Μιλάω βέβαια για έναν ο οποίος δεν θέλει την κακοπάθεια για την αγάπη του Χριστού. ποτέ. κάνεις κομποσχοίνια. Γέροντα. αν είναι φρόνιμα. Έτσι κάνει και ο Θεός. Βλέποντας ο Άγιος τα αμύθητα πλούτη του τον ρώτησε να είχε καμιά φορά δοκιμάσει κάποια θλίψη. Πρώτα μας φροντίζει για την άλλη ζωή και ύστερα γι’ αυτήν. οπότε εξαγνίζονται μ’ αυτές. το σπίτι του πλουσίου βούλιαξε! Η καλοπέραση που είχε ήταν εγκατάλειψη Θεού. κοντά στον πατέρα τους.. Τα πέντε μένουν στο σπίτι. . από αγάπη.χ.». κάπως τακτοποιείται η υπόθεση. . Τους κάνουν μεγαλύτερο καλό από την κοσμική καλοπέραση. τους δίνει και καμιά σοκολάτα. αν κάνουν καμιά αταξία. τους τραβάει το αυτί. «Δεν μου άξιζαν αυτά. επιτρέπει τις δοκιμασίες. Και τώρα ο Χριστιανός την επίσκεψη του Χριστού έτσι την καταλαβαίνει. ώστε να μην μπορεί να Του πει ο διάβολος: «Πως τον ανταμείβεις αυτόν ή πως τον σώζεις. γιατί θέλει να επιστρέψουν κοντά Του. Γι’ αυτό πρέπει να τις δέχονται ως δώρα από τον Θεό. του απάντησε εκείνος. Στον βίο του Αγίου Αμβροσίου αναφέρεται ότι κάποτε ο Άγιος φιλοξενήθηκε με την συνοδεία του στο σπίτι κάποιου πλουσίου. σταυρώθηκε. αν αναγνωρίζει όλες αυτές τις ευλογίες του Θεού. Ούτε ξοφλάει. ούτε χάδι ούτε σκαμπίλι έχουν. Ενώ. γιατί αυτόν δεν τον επισκέφθηκε ο Θεός!». Τους ανθρώπους που είναι 64 . ταλαιπωρήθηκε. Τουλάχιστον. από θεία καλοσύνη. Σ’ αυτά που μένουν κοντά του. και τα τρία φεύγουν μακριά του και δεν τον σκέφτονται. Ένας πατέρας έχει λ. ήσυχα. η οποία δεν τους βοηθάει ούτε να πλησιάσουν στον Θεό. δικαιοσύνη. Και μόλις βγήκαν στον δρόμο. «Όχι. ούτε αρρώστια είδα ποτέ». Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο. τους δίνει κανένα σκαμπιλάκι· ή. περνάω μια χαρά.Από την αγάπη του Θεού! Εσύ σαν μοναχή σηκώνεσαι το πρωί. και δεν λέει ένα «δόξα Σοι ο Θεός». ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους δίνει πολλές δοκιμασίες. Για τους κοσμικούς οι δυσκολίες που περνούν είναι ο κανόνας τους. τα χαϊδεύει. να αγωνισθεί και να δώσει εξετάσεις στην υπομονή στους πόνους. κάνεις τον κανόνα σου. νομική. για να παλέψει ο άνθρωπος. γι’ αυτό ο Θεός με οικονομάει». Ενώ αυτά που είναι μακριά. έχω την όρεξή μου. όταν δεν περνάει ο άνθρωπος καμιά δοκιμασία. Ο Καλός Θεός με τις δοκιμασίες παιδαγωγεί σαν καλός Πατέρας τα παιδιά Του. γιατί ο κόσμος υποφέρει σήμερα τόσο πολύ.Τι λέει η Αγία Γραφή. οκτώ παιδιά.Γιατί όμως. είναι σαν μία εγκατάλειψη του Θεού. Σου λέει: «Έχω την υγεία μου. «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει» . ενώ σε άλλους δεν δίνει.Γέροντα. ούτε αποταμιεύει. και όχι από κακότητα ούτε από κοσμική. τα κτήματά μου ευφορούν. με τον πόνο. να πη. τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός.Ουρανό. ούτε να αποταμιεύσουν μισθό ουράνιο. Τότε ο Άγιος δάκρυσε και είπε στην συνοδεία του: «Ετοιμάστε τα αμάξια να φύγουμε γρήγορα από ‘δώ.

για να μετανοήσουν. έρχονται στιγμές που δεν αντέχω άλλο και τότε λέω : ‘’Χριστέ μου. Δεν πονάει ο Θεός. από δαίμονες. Μόνον ο Θεός δίνει στις θλίψεις την αληθινή παρηγοριά. Ο πόνος του Θεού για τις δοκιμασίες των ανθρώπων Πόσα βάσανα έχει ο κόσμος! Πόσα προβλήματα! Και έρχονται μερικοί εδώ να μου τα πουν σε δυο λεπτά στο πόδι. Άγγελοι από Μάρτυρες! Στις θλίψεις ο Θεός δίνει την αληθινή παρηγοριά Ο Θεός βλέπει από κοντά τις ταλαιπωρίες των παιδιών Του και τα παρηγορεί σαν καλός Πατέρας. που θα αποτελούσαν το αγγελικό μαρτυρικό τάγμα. για να φανούν στους αρχηγούς τους καλύτεροι. Σ’ εκείνους πάλι που είναι μακριά Του δίνει χρόνια.Ο πόνος του Θεού για τους ανθρώπους που βασανίζονται από αρρώστιες. τα λαμβάνει υπ’ όψιν Του και ύστερα πληρώνει. Αν δεν μετανοήσουν. για να παρηγορηθούν λίγο. έχει συγχρόνως και χαρά για την ουράνια αμοιβή που τους έχει ετοιμάσει. Μια βασανισμένη μάνα μου έλεγε: «Γέροντα. αποταμιεύουν. Εδώ επέτρεψε να κάνη τόσα εγκλήματα ο Ηρώδης. τα κλάματά του. φθάνει να κάνουμε υπομονή στο μικρό μαρτύριο της δοκιμασίας ή μάλλον της ευλογίας. που δεν άφηναν τους στρατιώτες να σκοτώσουν τα παιδιά τους. Γι’ αυτό βλέπουμε κοσμικούς ανθρώπους να κάνουν σοβαρές αμαρτίες και παρ’ όλα αυτά να έχουν άφθονα υλικά αγαθά και να ζουν πολλά χρόνια. θα είναι αναπολόγητοι στην άλλη ζωή. . Όλα τα βάσανά του. Γι’ 65 . Αυτό γίνεται κατ’ οικονομίαν Θεού. είναι ένας βαθμός για την άλλη ζωή. παρηγοριά και κουράγιο. αυτό Τον κάνει να μπορεί να «αντέχει» τον πόνο. αν σφάλουν λίγο. Γιατί. Αυτή η ελπίδα της ανταμοιβής στην άλλη ζωή μου δίνει χαρά. Όσο πιο πολύ βασανίζονταν τα παιδάκια. έκοβαν τα παιδάκια κομματάκια.λπ. Ο Θεός μας δεν είναι Βάαλ. τους σκότωναν κι εκείνους! Οι βάρβαροι στρατιώτες. αλλά Θεός αγάπης.κοντά Του και εκείνους που έχουν καλή διάθεση. Πόση ανάγκη από προσευχή έχουν οι άνθρωποι! Αλλά και κάθε δοκιμασία είναι δώρο από τον Θεό. τόσο περισσότερο πονούσε ο Θεός. μερικοί λένε: «Δεν είναι σκληρό αυτό που επέτρεψε ο Θεός. Είναι Πατέρας που βλέπει την ταλαιπωρία των παιδιών Του από τους διάφορους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που περνούν και θα μας ανταμείψει.». . τι νομίζεις. Χαιρόταν για τα Αγγελουδάκια αυτά. Έχοντας δηλαδή υπ’ όψιν Του ο Θεός την ανταπόδοση που θα λάβει στον Ουρανό όποιος περνάει δοκιμασίες και γνωρίζοντας τι τον περιμένει στην άλλη ζωή. αν τους δώσει περισσότερα σκαμπίλια. και μπορώ να αντέξω τον πόνο για τις δοκιμασίες που περνούν πολλοί άνθρωποι. θέλει να βλέπει το παιδάκι Του να ταλαιπωρείται. τους δίνει ένα σκαμπιλάκι και εξοφλούν ή.Γέροντα. κάνε μια μικρή διακοπή και ύστερα ας ξαναρχίσουν τα βάσανα’’». για να μετανοήσουν. από βαρβάρους κ. Δεκατέσσερις χιλιάδες νήπια έσφαξε και πόσους γονείς. χωρίς να περνούν δοκιμασίες. αλλά και τόσο περισσότερο χαιρόταν για την μεγαλύτερη δόξα που θα είχαν να απολαύσουν στον Ουρανό.

είναι όλο απελπισία και δεν έχει νόημα η ζωή του. πνευματικά.τι του συμβαίνει. Όταν όμως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες κοσμικά. Και.. Πάντα μένει αβοήθητος. γιατί.. πρέπει να παραδίνεται κανείς εν λευκώ σ’ Αυτόν. πως να πω «θλίψις γαρ έχει με. είτε τον επαινούν. Είτε χορτάτος είναι κανείς είτε νηστικός. αφού ζητάει συνέχεια από τον Θεό να του λευκάνει την ψυχή. όλα αλλάζουν. Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη. παύει να στεναχωριέται για ό. Μαζεύουν τις πολλές πίκρες των άλλων. όπως εκείνος θέλει. πρέπει να χαίρεται και να τα αντιμετωπίζει όλα ταπεινά και με υπομονή. ώσπου να φθάσει η ψυχή του σε σημείο να μη χωράει. αλλά δεν του έρχονται όλα όπως τα θέλει. Αλλιώς είναι βάσανο· ζητάει να του έρθουν όλα. Αφού δεν έχω θλίψη. αλλά παράλληλα μαζεύουν και την πολλή αγάπη του Θεού. να βρούμε τα πάθη που υπάρχουν κρυμμένα μέσα μας και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις την ημέρα της Κρίσεως. ώστε να ταπεινωθεί και να εξαγνισθεί η ψυχή μας με τις θλίψεις. Γιατί. Οι κατά παραχώρησιν Θεού πειρασμοί και θλίψεις Οι δοκιμασίες που μας έρχονται είναι μερικές φορές η αντιβίωση που δίνει ο Θεός για τις αρρώστιες της ψυχής μας και πολύ μας βοηθούν πνευματικά.». γιατί δέχεται με χαρά τα πικρά φάρμακα που του δίνει ο Θεός για την υγεία της ψυχής του. οπότε μετά μας χαριτώνει. τόσο θα βλέπει την αγάπη του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό και θα λειώνει από την αγάπη Του. επειδή εμείς δεν ξέρουμε. Αν καταλάβει κανείς τα μυστικά της πνευματικής ζωής και τον μυστικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός. δεν έχουν δικές τους θλίψεις. φέρειν ου δύναμαι». Όταν ψάλλω το τροπάριο «Μη καταπιστεύσης με ανθρωπίνη προστασία. και ανάπαυση δε βρίσκει. για να Του ζητήσει το έλεός Του στις δοκιμασίες που περνάει. Όλα τα θεωρεί αποτελέσματα της προσευχής του. όσο θα προχωράει πνευματικά. Παναγία Δέσποινα». αλλά καταδικάζει και αιώνια την ψυχή του. Οι πνευματικοί όμως άνθρωποι. και εκεί πάλι θα δημιουργούσαμε προβλήματα. οι πίκρες και τα φαρμάκια του μεταβάλλονται σε μέλι. Τρώει ο άνθρωπος ένα μαλακό σκαμπίλι και μαλακώνει η καρδιά του. καμιά φορά σταματώ στο «αλλά δέξαι δέησιν του ικέτου σου. όταν ο άνθρωπος τοποθετηθεί σωστά. αλλά. και να παρέβλεπε τα πάθη μας και να μας έπαιρνε όπως είμαστε στον Παράδεισο. που δεν πιστεύει στον Θεό. Τότε ο Θεός συνέχεια θα του δίνη ευλογίες. άνθρωπος που δεν πιστεύει στην αληθινή ζωή. Ψέματα να πω. Γι’ αυτό ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να δημιουργεί εδώ πειρασμούς.αυτό. επειδή όλες τις δοκιμασίες τις αντιμετωπίζουν κοντά στον Χριστό. απαρηγόρητος και βασανισμένος σ’ αυτήν την ζωή. βασανίζονται. να μην αντέχει την καλοσύνη του Θεού. 66 . είτε τον αδικούν. για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. επιτρέπει να δοκιμασθούμε. Αφού ο Θεός όλους μας παρακολουθεί. Αν ο άνθρωπος ακουμπήσει την πίκρα του πόνου του στον γλυκύ Ιησού. Ο Θεός ξέρει φυσικά σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας μας. για να μας ξεσκονίζουν.

. μπορούμε να λέμε για τους διάφορους πειρασμούς που συμβαίνουν στην ζωή μας ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν θέλημα Θεού να γίνει προδότης. όταν θυμώνει.». ταλαιπωρούνται. ίσα-ίσα μέχρι να φύγουν οι λεκέδες και να καθαρίσει. Και ο Θεός όμως αφήνει τον διάβολο να τρίβει τον άνθρωπο. σαπούνι! Όπως η γκαμήλα βγάζει αφρούς.. ενώ δεν έσφαλαν. εν λευκώ σου παραδίδω τον εαυτό μου. Έχει καλό . Βλέπουν ότι. όσοι σκέφτονται τους μεγάλους σταυρούς των δικαίων. Μετρημένες είναι οι περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός να δοκιμασθούν μερικοί ευλαβείς.Γέροντα. Τώρα με τον καρκίνο βλέπω τα τερτίπια του και γελάω. Ο Ιούδας λ. Με τους αφρούς της κακίας του. Για να μη γογγύζουν οι άλλοι που φταίνε και τιμωρούνται. Ο Θεός αφήνει τον διάβολο ελεύθερο μέχρις ενός σημείου να πειράξει τον άνθρωπο. Κάποιος είπε σε έναν ιερέα: «Πάτερ. να μην μπερδεύουμε το θέλημα του Θεού με τον πειρασμό και με όσα φέρνει ο πειρασμός. πολύ ευλαβής. σε παρακαλώ. όχι για να φύγουν οι λεκέδες του και να εξαγνισθεί. γι’ αυτό λένε σαν τον καλό ληστή: «Αυτοί δεν έκαναν τίποτε και υπέφεραν τόσο· εμείς τι πρέπει να πάθουμε. ποτέ δεν στεναχωριούνται για τις δικές τους μικρές δοκιμασίες. είσαι άδικος· έτσι ήταν θέλημά Σου. Ήταν δηλαδή σαν να έλεγε: «Εσύ. Οπότε και ο Θεός πάει να με κάνη όχι μόνον άνθρωπο αλλά υπεράνθρωπο και αφήνει τον διάβολο να ‘ρθει να με πειράξει και να με ταλαιπωρήσει. να Σε προδώσει ο Ιούδας· γι’ αυτό τώρα βοήθησέ τον». για να έρθει σε συναίσθηση κάποιος που έχει άσχημη ζωή και να μετανοήσει. Ας υποθέσουμε ότι ένας πολύ καλός. αλλά από κακία. όταν ο Θεός επιτρέπει να τον πειράξει. οικογενειάρχης βρίσκεται στο σπίτι του με την οικογένειά του και ξαφνικά γίνεται σεισμός και πέφτει το σπίτι. χωρίς να έχει δώσει ο ίδιος αφορμή. Βρε τον διάβολο! Εσείς ξέρετε με τι σαπούνι πλένει ο διάβολος τον άνθρωπο. Λέμε καμιά φορά στον Θεό: «Θεέ μου. αλλά ο ίδιος ο Ιούδας επέτρεψε στον διάβολο να μπει μέσα του. ήταν μαθητής του Χριστού. Γι’ αυτό. δεν ξέρω τι θα κάνης. Όχι. για να δοκιμασθεί. εν τούτοις υποφέρουν λιγότερο από τους δικαίους. κάνε ένα Τρισάγιο για τον Ιούδα». Και μετά τρίβει τον άνθρωπο. να βοηθηθούν από την υπομονή αυτών που. για να μας σώσει. όταν τον βρίσκει κάποια δοκιμασία. για να τον κάνης άνθρωπο».Η πραγματική χαρά γεννιέται από την πίκρα που γεύεται κανείς με χαρά για τον Χριστό που πικράθηκε. 67 . Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός. θα τον ξέσχιζε. Αν άφηνε να τον τρίψει όπως τρίβουν τα ρούχα. . πλακώνει όλη την οικογένεια και μετά από φοβερή ταλαιπωρία πεθαίνουν όλοι. αλλά δεν γογγύζουν. Χριστέ. έτσι κάνει και ο διάβολος σε τέτοιες περιπτώσεις.χ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν διπλό μισθό.Όχι. και τον άνθρωπο τον αφήνει ελεύθερο να κάνη το καλό ή το κακό. Δεν φταίει όμως ο Θεός για το κακό που θα κάνη ο άνθρωπος. Δυστυχώς όμως μερικοί μοιάζουν με τον ληστή που σταυρώθηκε εξ αριστερών του Χριστού και λένε: «Πήγαιναν με τον σταυρό στο χέρι και δες τι έπαθαν!». Δίνει δηλαδή ο Θεός την δυνατότητα σε μερικούς οι οποίοι με τις δοκιμασίες που περνούν εξοφλούν σ’ αυτήν την ζωή αμαρτίες και γκρινιάζουν παράλογα. Ο Χριστιανός πρέπει να χαίρεται ιδιαίτερα.. ενώ έσφαλαν στην ζωή τους.

«Γιατί να το πάθω εγώ αυτό. που να βρω γιαούρτι. αλλά βασανίζονται. Ο αχάριστος με τίποτε δεν ευχαριστιέται Για όλα γκρινιάζει. . Πήγε. «Όχι. Τα παίρνει η μάνα. μόλις πήρε το πετιμέζι. Αυτοί είναι μιμητές του Χριστού. έβαλε πάλι τα κλάματα. όταν είναι αχάριστος κανείς. της έφερε και γιαούρτι. Αυτή βάζει πάλι τα κλάματα.Γέροντα. Και ενώ μπορεί πρώτα να μην πατούσαν καθόλου στην εκκλησία. την ρωτάει η μάνα της. βρίζουν τον Θεό. οι δοκιμασίες πάντοτε ωφελούν τους ανθρώπους. Συγχρόνως όμως του ετοιμάζει και το καλύτερο αρχοντικό παραδεισένιο παλάτι με ακόμη μεγαλύτερη δόξα. Η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία.Γέροντα.πήγε και ζήτησε από την γειτονιά. Αυτός πολύ συγγενεύει με τον Θεό και πολύ συγκινεί τον Θεό η μεγάλη αυτή αρχοντική αγάπη του παιδιού Του.Υπάρχουν και περιπτώσεις – αυτές είναι πολύ σπάνιες – που επιτρέπει ο Θεός από αγάπη να βρίσκουν μεγάλες δοκιμασίες μερικούς πολύ εκλεκτούς αγωνιστές. δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού.Εξαρτάται από το πως αντιμετωπίζει κανείς τις δοκιμασίες.» Δεν λένε «ήμαρτον». Εσύ το λες στις θλίψεις και δεν θέλεις να το πεις στις χαρές. για να τους στεφανώσει. παιδάκι μου. και να τιμωρηθεί αυτός αντί αυτών. Αυτή. επειδή βοηθούσε πνευματικά πολλές ψυχές με τις νουθεσίες της. 68 . Χτυπούσε τα πόδια της κάτω και φώναζε: «Μαμά. «Τέτοια ώρα. ο άλλος έχει τόσα καλά! Θεός είναι αυτός.Μα. αν δεν λέμε το «δόξα Σοι ο Θεός» στις χαρές. όταν τους βρίσκουν διάφορες δοκιμασίες. στην Αγία Συγκλητική. «Μαμά. χρησιμοποιούσαν πολύ το πετιμέζι. Το παίρνει η κόρη και βάζει πάλι τα κλάματα. Η μάνα της – τι να κάνη. όλα του φταίνε. Άλλοτε πάλι κάποιος πραγματικός μιμητής του Χριστού ζητάει ως χάρη από τον Θεό να συγχωρήσει σφάλματα των συνανθρώπων του. τα θέλω ανακατεμένα». .». Όσοι δεν έχουν καλή διάθεση. Στην πατρίδα μου. θέλω γιαούρτι». που μόνοι τους παίρνουν μεγάλη στροφή και εξιλεώνονται με τον πόνο που νιώθουν για όσα έκαναν.» της λέει η μάνα της. όταν όλα πηγαίνουν καλά. τα Φάρασα. υποχρεώθηκε η καημένη σε μια γειτόνισσα. να κοινωνούν. Ένα βράδυ μια κοπέλα έκλαιγε. Για μένα είναι θανάσιμο αμάρτημα. που νόμιζαν ότι ο Θεός τον τιμώρησε για τις δικές του αμαρτίες. θέλω και γιαούρτι». «Τώρα γιατί κλαις. μετά αρχίζουν να εκκλησιάζονται. να εξομολογούνται. διότι πολλοί άνθρωποι τον είχαν αδικήσει με την κατ’ όψιν κρίση τους. Ο Θεός για το καλό μου το έκανε». Να. πως θα το πούμε στις θλίψεις. κατά το επίμονο αίτημά του. πήγε ο διάβολος να την εμποδίσει από αυτό το έργο. Εκτός δε από την χάρη που του κάνει και χαρίζει τα σφάλματα των άλλων. . να τους απαλλάξει από την δικαία Του οργή. Τριάμισι χρόνια έμεινε άφωνη από την αρρώστια της. Η αχαριστία για την αγάπη του Θεού . επιτρέπει να έχει και μαρτυρικό τέλος. πρέπει να λέμε «δόξα Σοι ο Θεός». . Ενώ οι φιλότιμοι λένε: «Δόξα τω Θεώ! Αυτή η δοκιμασία με έφερε κοντά στον Θεό. Αλλά. ενώ δεν φταίει ο ίδιος. γιατί ήθελε πετιμέζι. Λένε. Βλέπετε. τα ανακατεύει. Πολλές φορές μάλιστα ο Θεός τους πολύ σκληρούς τους φέρνει κάποια στιγμή με μια δοκιμασία σε τέτοιο φιλότιμο.

αν γογγύσω. Γέροντα. χωρίς χέρια και πόδια. είναι μεγάλος ο πόνος. Εσύ. δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. αδελφή. γιατί θα του έχουμε βρει πια το αδύνατο σημείο. να πρέπει να σηκωθεί το πρωί να πάει στην δουλειά. Κοσμικός άνθρωπος αυτός και να έχει έντεκα χρόνια αιμορραγία. Τότε θα Τον ευχαριστήσουμε. λέει. δικαιολογώ τον εαυτό μου. να μάθη ότι ένας πνευματικός άνθρωπος τον έχει έναν χρόνο και κάνει υπομονή και δεν γογγύζει. πάλι να πω: «Δόξα Σοι ο Θεός.«Μαμά δεν μπορώ να τα φάω έτσι. ενώ οι άλλοι κοιμούνται ήσυχα. και εγώ ούτε επτά χρόνια δεν συμπλήρωσα που έχω αιμορραγίες!». ξεχωρίστηκε το πετιμέζι από το γιαούρτι! Έτσι.χ. το ένα πόδι: «Δόξα Σοι ο Θεός. σε άλλους δεκαπέντε. τότε αμέσως παρηγοριέται. Οπότε την περιέλαβε στα σκαμπίλια η μάνα της.. και . σε άλλους δέκα μήνες.. αν σκέφτομαι ότι εγώ υποφέρω και οι άλλοι είναι μια χαρά.Γέροντα. 69 . όταν κάποιος υπομένει κατά Θεόν τις θλίψεις και τις αδικίες που του προξενούν οι άνθρωποι. ενώ άλλοι γεννήθηκαν παράλυτοι». να πω. είπα: «Τι κάνω εγώ. Τουλάχιστον να αναγνωρίζουμε την αχαριστία μας και να ευχαριστούμε τον Θεό μέρα-νύχτα για τις ευλογίες που μας δίνει. για να διακρίνουμε την μεγάλη διαφορά και την μεγάλη αγάπη που μας έδειξε ο Θεός και επέτρεψε μικρή δοκιμασία σ’ εμάς. πόσον καιρό έχεις τον έρπητα. ο οποίος θα συμμαζέψει τα ταγκαλάκια του και θα γίνει μαύρο καπνός. ενώ εκείνος ζη πνευματικά!». «Βρε. επειδή έχω πρόβλημα με το έντερο και δεν μπορώ να κοιμηθώ. κάνουν μερικές φορές πολλοί άνθρωποι. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρουμε καταπόδι τον δειλό διάβολο. εγώ τον έχω δύο μήνες και έφθασα στην απελπισία· ο άλλος ο καημένος έναν χρόνο τον έχει και δεν μιλάει! Εγώ κάνω και αταξίες. . να έχει παιδιά. Θέλω να τα ξεχωρίσω!». Εγώ. Να συγκρίνουμε την δοκιμασία μας με την μεγαλύτερη δοκιμασία του άλλου Το καλύτερο φάρμακο για την κάθε δοκιμασία μας είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία των συνανθρώπων μας. που έχω τουλάχιστον ένα πόδι· του άλλου του έκοψαν και τα δύο». Οπότε βοηθιέται χωρίς συμβουλή! Οι θλίψεις που μας προξενούν οι άνθρωποι . Μερικοί φθάνουν σε απόγνωση. ότι σηκώνομαι την νύχτα κάθε μισή ώρα. Ένας κοσμικός όμως που έχει έρπητα έναν-δύο μήνες και από τον πολύ πόνο απελπίζεται. που περπατούσα τόσα χρόνια. . Ο Θεός σε άλλους τον αφήνει δύο μήνες. Ενώ. Αν σκέφτομαι τον άλλον που υποφέρει τόσο πολύ. Καταλαβαίνω. θα πονέσουμε για τον άλλον που υποφέρει πιο πολύ και θα κάνουμε καρδιακή προσευχή να τον βοηθήσει ο Θεός. αρκεί να την συγκρίνουμε με την δική μας δοκιμασία. αυτή η υπομονή τον καθαρίζει από τα πάθη. θέλω να πω. Μου έκοψαν λ. και τότε έρχεται η παιδαγωγία του Θεού.Οκτώ μήνες. Και αν ακόμη μείνω ένα κούτσουρο.Βλέπεις. από την στιγμή που άκουσα ότι ένας οικογενειάρχης έχει έντεκα χρόνια αιμορραγία.

Βλέπεις. Κάθε θλίψη να την υπομένετε με χαρά. στους μακαρισμούς ο Χριστός δεν λέει: «μακάριοί εστε. και μάλιστα «ψευδόμενοι». Μικρό πράγμα είναι να εξοφλήσει με αυτήν την ταλαιπωρία έναν αιώνιο λογαριασμό. τα βοηθάει να προχωρήσουν τις ρίζες τους πιο βαθιά. ξοφλάει. έναν εγκληματία τον δέρνουν. αποταμιεύει κανείς. Εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για όλους που μας κακολογούν. κάνει εκεί τον μικρό κανόνα του και. Οι συκοφάντες βέβαια εργάζονται συνεργαζόμενοι με το ταγκαλάκι. υπάρχει ανώτερο απ’ αυτό. όταν είναι δίκαιος. Να κρατούμε μόνον την πείρα από τον πειρασμό. Ενώ. εάν ειλικρινά να μετανοήσει. τον κλείνουν στην φυλακή. αλλά «μακάριοί εστε. στην υπομονή.Αν τον καθαρίζει λέει! Τον λαμπικάρει! Μα. γλιτώνει την αιώνια φυλακή. γιατί μας δίνει την ευκαιρία να αγωνισθούμε στην αγάπη. και να ζητούμε από τον Θεό να τους δίνη μετάνοια. να πετούμε όλα τα φαρμάκια και να έχουμε υπ’ όψιν μας τα λόγια του Οσίου Εφραίμ: «Εάν συμβή σοι συκοφαντία. αλλά δούλευε τω Κυρίω εν ταπεινοφροσύνη τω λυτρουμένω σε από συκοφαντίας ανθρώπων. Γι’ αυτό. όχι μόνον πρέπει να υπομένουμε αγόγγυστα αυτόν που μας πειράζει. φωτισμό και υγεία και να μην αφήνουμε μέσα μας ούτε ίχνος μίσους γι’ αυτούς. όταν επαινέσωσιν υμάς». Οι θλίψεις που μας προκαλούν οι άνθρωποι είναι πιο γλυκές από όλα τα σιρόπια που μας προσφέρουν όσοι μας αγαπούν. Όταν ο ονειδισμός δεν είναι δίκαιος. Βλέπετε. ίνα μη πέσης πτώμα εξαίσιον» 70 . Έτσι μπορεί να εξοφλήσει αμαρτίες. και μετά ταύτα φανερωθή το καθαρόν της συνειδήσεώς σου. όταν ονειδίσωσιν υμάς». στην ταπείνωση. Αλλά ο δυνατός αέρας συνήθως σπάζει και ξεριζώνει τα ευαίσθητα δένδρα που δεν έχουν βαθιές ρίζες· ενώ όσα έχουν βαθιές ρίζες. μη υψηλοφρόνει. αλλά και να νιώθουμε ευγνωμοσύνη.

Γιατί η σωματική αρρώστια βοηθάει στην θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας. «Πάντως. Τι γίνεται στα νοσοκομεία! Τι δράματα! Τι πόνο έχει ο κόσμος! Πόσες μητέρες. Πόσα ακούω κάθε μέρα! Συνέχεια βάσανα. Γέροντα. τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζεται. για να πάρει ο άνθρωπος λίγο μισθό και να του αφαιρέσει ο Θεός μερικά κουσούρια. σκέφτονται τα παιδάκια τους και έχουν την αγωνία όλης της οικογένειας! Πόσοι οικογενειάρχες έχουν καρκίνο. πρέπει να φάει πολλά πικρά εδώ. 71 . πάντα ωφελεί η αρρώστια.Τι θα πει.Άκουσες εσύ ποτέ να μιλούν για κακό Παράδεισο. -Γέροντα. είτε για να εξοφλήσουμε αμαρτίες.τι επιτρέπει είναι για το πνευματικό μας συμφέρον. Την εξουδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Γέροντα. είτε για να ανταμειφθούμε. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια είναι σαν τη φωτιά που την καθαρίζει. η υγεία δεν μπορεί να το δώσει! Πνευματικό καλό! Είναι πολύ μεγάλη ευεργεσία. αρκεί να κάνη υπομονή και να την δέχεται με χαρά. να «εξιλεωθούν». Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος. και ο Χριστός είπε στον Απόστολο Παύλο: «Η δύναμίς μου εν ασθενεία τελειούται». «Καλό Παράδεισο». πάντα πολύ ωφελεί. αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια. κάνουν επεμβάσεις. να έχει το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι. για να ανταποκριθεί λίγο στις υποχρεώσεις του! Πολύ με έχουν καταβάλει τα προβλήματα των ανθρώπων. Μερικές αρρώστιες θέλουν μόνο λίγη υπομονή. . Βλέπεις.Με το καλό να πας στον Παράδεισο. οι καημένες. Πίκρα όλη μέρα το στόμα και το βράδυ να πέφτω νηστικός λίγο να ξεκουραστώ.. Οι αρρώστιες βοηθούν τους ανθρώπους. Ξέρει τι χρειάζεται ο καθένας μας και μας δίνει κάποια αρρώστια. να εννοεί: «Να πας στον καλό Παράδεισο». αλλά και εσωτερική ξεκούραση. να έχουν ένα σωρό έξοδα! Εδώ άλλοι έχουν την υγεία τους και πάλι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. κάνουν ακτινοβολίες και τι βάσανο έχουν! Να μην μπορούν να δουλέψουν. -Ναι. . και μερικές φορές του εξασφαλίζει και μισθό.Μπορεί. Μεγάλο πράγμα η υγεία. . πόσο μάλλον να μην έχει κανείς την υγεία του και να ζορίζεται να δουλέψει. Ο Θεός όλα τα αξιοποιεί για το καλό! Ό. και τις επιτρέπει ο Θεός.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η αρρώστια Οι αρρώστιες βοηθούν τους ανθρώπους . πολύ μεγάλη! Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία. δυσκολίες!. Νιώθω πολλή σωματική κούραση. για να πάει κανείς στον γλυκό Παράδεισο. όταν δεν έχουν αρετές. να πρέπει να πληρώσουν νοίκια..

του την δίνει. της λέω.» «Δώδεκα». ώστε με την λίγη ταλαιπωρία στην επίγεια ζωή να ανταμειφθεί πολύ στην ουράνια. αλλά τότε εξαλείφεται και ο πολύ μισθός. Με αυτήν την πνευματική λογική. αν δεν έχει κανείς υποχρεώσεις. είχε έρθει μια φορά ένας άγιος Επίσκοπος. Αυτοί είναι μάρτυρες· αν δεν είναι ολόκληροι μάρτυρες. Εύχομαι ο Χριστός να σου αυξάνει την αγάπη Του. όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια. Πόσα χρόνια κάνεις αιμοκάθαρση. «Αυτές οι πληγές. Γέροντα. ζωή. Φυσικά υπάρχει και η άλλη ευχή. στην άλλη ζωή.Ο ουράνιος μισθός από την αρρώστια -Τι κάνει η μητέρα σου. όταν είναι τελείως καλά στην υγεία του. Το μόνο που δεν σκέφτομαι είναι ότι θα έχω ουράνια ανταμοιβή. ονόματι 72 . όταν την αντιμετωπίζει με υπομονή. Γιατί στην ζωή μου όλα γλέντι είναι· και η καλογερική και οι αρρώστιες που περνώ. γιατί υπάρχει Παράδεισος. Όταν ήμουν στο Κοινόβιο. δεν είναι καλά. Γι’ αυτό λέω. καλή υπομονή. αλλά έτσι θα αγάλλεται αιώνια ο νοικοκύρης του. . αλλά από εκεί μέσα φαίνεται ο Ουρανός. η προηγούμενη ευχή είναι καλύτερη». ενώ από την αρρώστια. αυτή η πληγή δεν κλείνει· φαίνεται το κόκαλο». Ευχηθείτε όμως να μη με ξοφλάει με αυτά σ’ αυτήν την ζωή. το χέρι μου. χαίρομαι και εγώ και καμαρώνω για τις σωματικές βλάβες που έχω. την αιώνια. Άντε. της είπα. στην άλλη ζωή θα είναι διαμάντια μεγαλύτερης αξίας από τα διαμάντια αυτού του κόσμου. μου λέει. αφού δεν έχω ανταποκριθεί στις μεγάλες Του δωρεές και ευεργεσίες. η ψυχή μας. έχει να λάβει. -Δεν είναι καλά. Όλο φιλανθρωπίες μου κάνει ο Θεός και όλο οικονομίες. για να ξεχνιέται ο πόνος σου. Γέροντα. Από την υγεία του είναι χρεώστης. «Ναι. Ο άνθρωπος. ήταν μια ταλαιπωρία. Όταν το σώμα δοκιμάζεται. Όταν ο Χριστός βλέπει ότι κάποιος αντέχει μια βαριά αρρώστια. Το δέρμα της γεμίζει πληγές και τις νύχτες πονάει. ώστε να αντέχω. το χωματόκτιστο αυτό σπίτι μας. τότε η ψυχή αγιάζεται. Πόσα έχει να λάβει! Τον Παράδεισο τον έχει εξασφαλισμένο. πολύ γέρος. αρκεί να με ενίσχυε. Καλύτερα να έχει κάτι. σας παρακαλώ. Με την αρρώστια πονάει το σώμα μας. Παρηγορήθηκε η καημένη. Καταλαβαίνω ότι εξοφλώ την αχαριστία μου στον Θεό. της είπα. -Επομένως ο μισθός της θα είναι διπλός. υπάρχει και ανταμοιβή. Επομένως. να εξαλειφθούν οι πόνοι. να προτιμά αρρώστιες παρά υγεία. γιατί τότε αλίμονο μου! Μεγάλη τιμή μου έκανε ο Χριστός να υπέφερα ακόμη περισσότερο την αγάπη Του. Μετά μου δείχνει μια πληγή στο άλλο χέρι και μου λέει: «»Παππούλη. -Ξέρεις. και μισθό δεν θέλω. «Δηλαδή δικαιούσαι ένα ‘’εφάπαξ’’ και μία σύνταξη μειωμένη». Υποφέρει εδώ. αλλά θα ανταμειφθεί εκεί. Σήμερα μου είπε μια νεφροπαθής που χρόνια τώρα κάνει αιμοκάθαρση: «Παππούλη. Ανεβάζει κατά διαστήματα ψηλό πυρετό και τότε χάνεται. δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Εγώ. είναι μισοί. σταυρώστε. στο ουράνιο παλατάκι που μας ετοιμάζει ο Χριστός.Και όλη η ζωή της. που είναι παράλογη για τους κοσμικούς. Οι φλέβες είναι όλο πληγές και δεν μπορώ να κάνω αιμοκάθαρση».

αλλά δυσκολευόμουν και να εξυπηρετηθώ.. χωρίς να το καταλάβουμε. για να καθίσω. ζοριζόμουν. γι’ αυτό το άφηνε. Έβαλα τα γέλια. ύστερα το άλλο. Τώρα αυτό. μισή χρονιά την πέρασα με την δισκοπάθεια· πονούσα πολύ. Ύστερα. άνοιξε!». τι θα 73 .. με πόνους. Εκείνος το κατάλαβε και τους είπε: «Αυτά είναι τα καλύτερα δώρα που μου έδωσε ο Θεός. Πέρασε εκείνο. τραβήχτηκε το παντελόνι του και φάνηκαν τα πρησμένα του πόδια. Εγώ χαίρομαι που με τίμησε ο Θεός και μου έδωσε αυτό το δώρο και δεν θέλω να μου το στερήσει. «Ελκώδη κολίτιδα». τώρα θα πάμε συνέχεια». Ξέρεις τι δυσκολία. που ασκήτευε στην Σκήτη της Αγίας Άννης. Πάνε επτά χρόνια με αιμορραγίες. είδα ότι είχε εξαφανισθεί τελείως! Την άλλη ημέρα. Πόσα τράβηξα πρώτα από την βρογχεκτασία και έπειτα με την εγχείρηση που έκανα! Έπειτα άρχισαν ιστορίες με τα έντερα. Είπα: «θα πάω και ό. Ξέρετε πόσα χρόνια έχω άλλοτε υποφερτό πόνο και άλλοτε ανυπόφορο. που είχατε πρόβλημα με τα πόδια σας. Γιατί. μου είπαν. αλλά και το καμάρωνα κιόλας.. αν εμείς που έχουμε λίγο φόβο Θεού. Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος. δεν κάνουμε υπομονή. δεν πρόλαβα καλά-καλά να μπω μέσα. χτύπησε το καμπανάκι. Ο υποφερτός είναι μια μόνιμη κατάσταση.Ιερόθεος. «Υπομονής χρείαν έχομεν». .. πονούσε και πρηζόταν πολύ. Οι Πατέρες που πήγαν να τον βοηθήσουν. αλλά είπα «αν κατεβάσω εγώ το στασίδι. τα είδαν και τρόμαξαν. Αφού ο Χριστός το ήξερε. Πάτερ. Αλλά μη στεναχωριέστε· μόνο να εύχεστε για την υγεία της ψυχής μου. μετά άρχισε η αιμορραγία. Στην συνέχεια μου παρουσιάστηκε κάτι σκληρό στην κοιλιά· μου είπαν ότι ήταν κήλη. Έτσι δίνουμε εξετάσεις στην υπομονή. για να βοηθηθώ κατ’ αυτόν τον τρόπο. «Ε. ενώ είχα ξεκουραστεί. Όταν ερχόταν κόσμος. γιατί θα νομίσουμε ότι με το σπαθί μας θα κερδίσουμε τον Παράδεισο. πάλι παρουσιάστηκε! Έπειτα με εμπόδιζε και με πονούσε. . Το βράδυ που τελείωσα με τον κόσμο. Γέροντα. Δόξα τω Θεώ· ο Θεός το επιτρέπει. θα το κατεβάσουν όλοι». Τον παρακαλώ να μη μου τα πάρει».. Η υπομονή στους πόνους Όταν μας βρίσκει μια αρρώστια. «Εντάξει. Να σκεφτόμαστε ότι η ψυχή μας έχει μεγαλύτερη ανάγκη από υπομονή και δοξολογία στους πόνους παρά από ατσαλένιο σώμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε μεγάλους σωματικούς αγώνες. είπα. Και πράγματι σε λίγο ήρθαν και άλλοι και άλλοι. Άλλη ιστορία. οπότε προτίμησα να μην καθίσω καθόλου. ενώ χρειαζόταν να υπηρετήσω και τον κόσμο που ερχόταν. όπως πήγε να ανέβει στο ζώο. καλά είναι να αφηνόμαστε στον Χριστό εν λευκώ. Μετά από δώδεκα ώρες που κράτησε η αγρυπνία υπέθεσα ότι θα χειροτερέψει πολύ. γιατί έπρεπε να πάω. Όταν κουραζόμουν. παραμονή του Αγίου Παντελεήμονος. Μια μέρα. ήταν πρησμένο και πονούσα. οι οποίοι όμως ίσως μας κάνουν να καυχηθούμε.Εκείνο ήταν άλλο. Δεν μπορούσα να κάνω ούτε τις μετάνοιες που έκανα. ήξερε και ότι με βοηθάει.τι θέλει ας γίνει». Στην διάρκεια της αγρυπνίας σκέφθηκα να καθίσω λίγο. ακούω κάποιον να φωνάζει. στην ολονυκτία. Την ώρα που έφευγε.Και τότε. Έπρεπε όμως να πάω στην Σκήτη.. Πέντε χρόνια κράτησε αυτό. Όταν επέστρεψα στο Κελί μου.

όταν λέτε ότι ένας άνθρωπος κάνει υπομονή στους πόνους. Τι λέτε. ίσως να βλαφτεί κάποιος που δεν έχει καλούς λογισμούς. μαρτύριο είναι! . ανάλογα με το φιλότιμο και την υπομονή τους.Γέροντα. . οι άλλοι μπορεί να σκανδαλίζονται από κάποια συμπεριφορά του. Και εσύ. όσο μπορούσαν. Μου έλεγαν οι γονείς μου ότι οι Φαρασιώτες.Τον πόνο που κάνει να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια! Αυτά τα δάκρυα δεν είναι ούτε μετανοίας ούτε αγαλλιάσεως· που υπάγονται. Υπέμεναν πρώτα τους πόνους. λίγο την ψυχή μου για τον Χριστό. με το τραγούδι. Τι κάνει λοιπόν. σταύρωση! Και όλα τα υπέμεινε.Γιατί δυσκολεύεσαι. όταν έχω δυνατό πόνο.Και τον ανυπόφορο πόνο πως τον αντιμετωπίζει κανείς. «Ας βασανίσω κι εγώ. αλλά όχι σε τι βαθμό. Αντιμετώπιση του πόνου . εγώ σαν καλόγερος πως πρέπει να σκέφτομαι. . Ο πατέρας μου μια φορά είχε πυρετό και πολύ πονοκέφαλο. Αν λ.χ. όταν πια έβλεπαν ότι πήγαιναν πίσω οι δουλειές τους και ταλαιπωρούνταν η οικογένειά τους. για να με σώσει». Χριστέ μου. ποιον πόνο λέτε ανυπόφορο. . Παίρνει και τρώει μια αλμυρή σαρδέλα. φραγγέλωμα. τι χρειάζεται για να ξεπεράσεις τον πόνο. ο Θεός δεν ευχαριστήθηκε τόσο από τις ελεημοσύνες του Ιώβ. Αν και βλέπω ότι πολλοί λαϊκοί μας ξεπερνούν στην αρετή. να λες: «Για την αγάπη Σου.Μαρτύριο δεν είναι. .Αν είναι κοσμικός. Μπορεί να πει ότι πονάει. αν είναι πνευματικός άνθρωπος.Εμ.κάνουν οι κοσμικοί. αν δεν το κάνη καθόλου γνωστό στους άλλους. . έλεγαν.Στην εσχάτη ανάγκη μπορεί να αφήσει να γίνει στους άλλους λίγο αντιληπτό. όταν πονάς. αφού ο Χριστός βασανίστηκε πολύ. με την ψαλμωδία.. Βλέπετε. βία χρειάζεται. . εννοείτε ότι δεν δείχνει καθόλου ότι πονάει. Ο Χριστός είπε: «Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών». Να σκέφτεσαι τι τράβηξε ο Χριστός. όταν αρρώσταιναν. διότι θεωρούσαν ευλογία να υποφέρουν.Γέροντα. σκέφτονταν έτσι και έκαναν υπομονή. . όσο από την υπομονή του τον καιρό της δοκιμασίας. .. δεν έτρεχαν αμέσως στον Χατζεφεντή να τους θεραπεύσει. .Παλικαριά. όταν είχε όλα τα αγαθά. Γέροντα. τότε πήγαιναν στον Χατζεφεντή να τους θεραπεύσει. Βλέπεις τι φιλότιμο είχαν! Όταν εκείνοι. Ξύλο. Γιατί.Γέροντα. πίνει και ένα ποτήρι κρασί και άρχισε να τραγουδάει το «Ξύπνα καημένε μου ραγιά» και άλλα τραγούδια της 74 . θα υπομείνω». δυσκολεύομαι να πω «δόξα Σοι ο Θεός». «αναμάρτητος ων». ονειδισμούς. για την σωτηρία μας.Γέροντα. που ήταν λαϊκοί. . Και. ένας μοναχός υποφέρει από κάτι και δεν μπορεί να πάει στην Ακολουθία.

επειδή έχουν συντροφιά. Είπα πως. ενώ τους άλλους πόνους τους υποφέρει το σώμα. Η ψυχή υποφέρει.Γέροντα. Και χθες βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τον πόνο.Ένας πόνος. συζητούν κ. Ύστερα δεν συνέχισα. αν δεν αντιμετωπίζεις σωστά τον πόνο. τότε θα έχω . Το βράδυ που είναι μόνοι τους. . Ιδίως.. . όταν ήταν καινούργιο. Αυτό το . όταν πονάει το σώμα. Γιατί. σηκώθηκα και έκανα τα κομποσχοίνια όρθιος και μεγάλες μετάνοιες. δεν μπορεί να τρέξει το αυτοκίνητο. υποφέρει συγχρόνως και η ψυχή.. Μετά είπα: «Άντε να ξαναδοκιμάσω». γιατί οι συνεχείς θλίψεις και οι πόνοι την καταβάλλουν και της δημιουργούν ψύξη. όταν το σώμα είναι καλά. δεν μπορούσα να κάνω κομποσχοίνι όρθιος. Αν σκέφτεσαι τον πόνο.μεγάλη μέρα. 75 . Στην συνέχεια πόση προσοχή πρέπει να του δίνης. Ενώ με έναν καλό λογισμό. Το διάστημα που μου πονούσε η μέση. Όταν όμως δείχνει ότι υπάρχει μια σοβαρή βλάβη. . για να διασκεδάζεται ο πόνος! Κι εγώ μια μέρα κρύωσα και είχα έναν πονοκέφαλο. ο πόνος ξεχνιέται. Άρχισα λοιπόν μια πολύ ωραία ψαλμωδία και μου έφυγε ο πονοκέφαλος. θα φύγουν οι ρόδες από ‘δώ. Γέροντα. Ύστερα την ημέρα οι άρρωστοι. με ανησυχεί.Ναι.Γέροντα.Γέροντα.. αν δεν ξημερώσω και πεθάνω. αλλά καθηλώνει το σώμα. αν συνεχίσει να τρέχει με την ίδια ταχύτητα που έτρεχε. .Γέροντα.. . λένε ότι την νύχτα οι πόνοι δυναμώνουν. Στην αρρώστια πόνοι θα υπάρχουν. αν λ. γιατί ένα παλιό αυτοκίνητο. ... αλλά είχα αναπαυμένο τον λογισμό μου. θα πονάς δυο φορές. που πήγαινε να σπάσει το κεφάλι μου.χ. το καρμπιρατέρ από ‘κεί.. ο πόνος λ.. χρειάζεται προσοχή.χ.λπ.Όταν ο οδηγός είναι άρρωστος. Της λείπει η διάθεση που έχει. της μέσης μπορεί να μην έχει καμιά επίπτωση στον οργανισμό. βαραίνει την νύχτα ο άνθρωπος.Κοίταξε.χάπι· έψαλα «Τας αλγηδόνας των Αγίων. πάει ο νους τους στον πόνο και νομίζουν ότι πονούν περισσότερο. Όταν είδα ότι λιγάκι βελτιώθηκε. αλλά σκοπός είναι να γυρίζουμε το κουμπί σε άλλη συχνότητα. ξεχνούν τον πόνο. όταν περάσει η ηλικία. για να ξεχνιούνται.. Πάλι τα ίδια· πονούσα.χάπι διαρκεί όλη την νύχτα! Έχουν τέτοιο χάπι εδώ οι γιατροί. Πράγματι η ψαλμωδία μαζί με την ευχή πολύ βοηθάει σ’ αυτές τις περιπτώσεις· απαλαίνει την ψυχή. ούτε θα ξημερώνει. θυμάσαι αυτούς που πονούν πιο πολύ από σένα ή αν ψάλλεις λίγο. θα διπλασιάζεται ο πόνος. Κάθισα λίγο. Κατάλαβες. Έπειτα πήρα ένα .». δεν με ανησυχεί.Πρέπει να δοκιμάζει κανείς την αντοχή του και ανάλογα να προσέχει.. Στην άλλη ζωή δεν θα βραδιάζει ποτέ. Αδιαθετεί και η ψυχή κατά κάποιον τρόπο. . την γλυκαίνει.κλεφτουριάς και έγινε καλά! Έτσι και εμείς να ψέλνουμε. που ξέρω ότι δεν έχει άλλη επίπτωση στον οργανισμό.. οπότε με ξαναπόνεσε. ο πόνος συνήθως σε προειδοποιεί ότι κάτι συμβαίνει στον οργανισμό.. .. . ο πόνος αγριεύει τον άνθρωπο. όταν υποφέρει το σώμα.

«Να πάρω τον γαταδόκκο σου».Γέροντα.Όταν ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίσει πνευματικά τον πόνο. χαίρεται. με την αγάπη που έχει.Ο κοσμικός εξαγνίζεται.Αυτός που πονάει και δεν αντιμετωπίζει πνευματικά τον πόνο. δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς. Η συμμετοχή στον πόνο των άλλων Όταν ο άνθρωπος πονάει για τον συνάνθρωπό του. το φαρμάκι σου..Τι νωρίτερα. δηλαδή τον πόνο σου. Εγώ δεν κάνω προσευχή να περάσει. Ζητάω μόνο να μπορώ λίγο να εξυπηρετούμαι και να εξυπηρετώ. αφού όλα αυτά σου κόβουν την όρεξη και σε κάνουν πτώμα! Όταν έκανα ακτινοβολίες. Μου ερχόταν να κάνω εμετό. . Πάντως άλλο είναι να μαθαίνεις ότι αρρώστησε κάποιος και άλλο είναι να αρρωσταίνεις ο ίδιος. Ο πόνος ο δικός σου δηλαδή σε βοηθάει να καταλάβεις τον πόνο των άλλων. δεν εξαγνίζεται. Όλα. ενώ καιγόμουν. έλεγαν οι Φαρασιώτες.Όταν έχεις κι εσύ κάποιον πόνο. Και όταν δέχεσαι με χαρά τον δικό σου πόνο.τι θέλει όμως ο Θεός..Γέροντα. σκέφτεσαι τον πόνο του άλλου. αισθανόμουν απέχθεια ακόμη και για το νερό. Άκουγα «χημειοθεραπείες» και νόμιζα ότι είναι «χυμοθεραπείες». γιατί θα πάει με τους Ομολογητές και τους Μάρτυρες. συγγενεύει μαζί Του. Καταλαβαίνω πιο πολύ τους πονεμένους και συμμετέχω στον πόνο τους. δίνεις στους πονεμένους παρηγοριά. γιατί η αγάπη τους προς τον Χριστό ήταν μεγαλύτερη από τον πόνο και τον εξουδετέρωνε. . . Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Οι άγιοι Μάρτυρες ξεχνούσαν τον πόνο.. . το βάσανό σου. και του δίνει θεία παρηγοριά. γιατί ο άνθρωπος αυτός.. 76 . . και οι ακτινοβολίες και οι χημειοθεραπείες είναι. Όταν όμως τον αντιμετωπίσει πνευματικά. δεν μπορείς να φας καθόλου. γιατί έτσι συμπάσχω με τον κόσμο που υποφέρει. ας πονάει τουλάχιστον γι’ αυτούς που πονούν. είναι πιο δύσκολες από τις ακτινοβολίες.Οι χημειοθεραπείες. Ό. τότε έχεις κατά κάποιον τρόπο το δικαίωμα να παρακαλείς τον Θεό να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας των άλλων. αν κάνατε λίγο νωρίτερα την εγχείρηση. Άλλωστε και εμένα με ωφελεί πνευματικά. Και οι γιατροί σου λένε: «Πρέπει να τρως». Αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει τον πόνο για τον συνάνθρωπό του.Πιο δύσκολες. . έρχεσαι στην θέση του και πονάς πιο πολύ για ‘κείνον. Το χειρότερο είναι που σου κόβουν την όρεξη· ενώ πρέπει να φας καλά. ο Θεός κατά κάποιον τρόπο συγκινείται. Γέροντα. πως μπορείς να νιώσεις τον πόνο των άλλων. Όταν έχεις κάποιο πρόβλημα στην υγεία σου και δεν σε απασχολεί αυτό. Χαίρεται. με φυσικές τροφές! Που να ξέρω. πως να φας. Εμ. . ηρεμεί και παρηγοριέται θεϊκά. Είναι πανηγύρι μετά η αρρώστια. Αλλά και όποιος δεν έχει δικό του πόνο.. όχι όμως και ο μοναχός. Τότε καταλαβαίνεις τον άρρωστο. δεν μπορούσα να πιω καθόλου νερό. . μπορεί να αγριέψει.

Όταν μου είπε πως είχε περάσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής της. που ήταν επίσης άρρωστοι.λπ.». Πλησίασα. θέλω να πάρω τον πόνο σου». χρειάζεται πολύ να προσέξουν να μην τον κάνουν να γογγύσει.Γέροντα.Ναι. όταν αρρωσταίνουν. έναν κατάκοιτο. αν έχουν αμαρτίες. μερικοί όμως φοβητσιάρηδες δεν ξέρουν τι λένε. αποκτούν πολλές . είδα σε μια άκρη έναν πατέρα με ένα παιδάκι σε αναπηρικό καροτσάκι. όποιος δεν έχει αρρωστήσει. Γιατί. Κάποτε μια γυναίκα μου διηγήθηκε μερικά γεγονότα από την ζωή της πολύ θαυμαστά. Αυτοί με το παραμικρό τρέχουν στον γιατρό και εύκολα απογοητεύονται. αν τυχόν ο Θεός εκπληρώσει το αίτημά τους και ξεχάσουν ότι οι ίδιοι το ζήτησαν.τι επιτρέπει γι’ αυτούς ο Θεός και να μη ζητούν δήθεν από αγάπη να πάρουν την αρρώστια του άλλου. είδα ότι όλη η ζωή της ήταν μια θυσία. θα γογγύσουν και μπορεί να τα βάλουν και με τον Θεό. παραξενιές. «Είσαι ένας άγγελος. Μετά αρρώστησε ο άνδρας της. αν τον πάρει. Όταν με αγάπη λέει κανείς «να πάρω τον πόνο σου». Είναι βαρύ να φύγει η 77 . που ήταν άρρωστοι. αναπήρους κ. έμεινε κατάκοιτος και τον υπηρετούσε.Γέροντα. με αγάπη και υπομονή. Αυτοί που διακονούν αρρώστους. αλλά δεν είχε χρόνο. αγιάζονται. . Διακονία αρρώστων Χθες βράδυ. γιατί θα πάτε και οι δύο στον Παράδεισο». ο Θεός στο τέλος της έδωσε μαζεμένη την Χάρη Του.. γιατί δεν έχει πονέσει και η καρδιά του είναι λίγο σκληρή. Όλη την ζωή της δηλαδή αυτή η γυναίκα την πέρασε διακονώντας αρρώστους. Επειδή όμως ήταν δικαιολογημένη. Έρχονται μερικοί και μου λένε: «Γέροντα. την γκρίνια ή την ιδιοτροπία των αρρώστων. . σβήνουν τις αμαρτίες τους με την θυσία που κάνουν· αν δεν έχουν αμαρτίες. Απόρησα. για να τον αντιμετωπίσει. αγκάλιασα τον μικρό και τον φίλησα. αν όμως μια φορά στο τέλος τον κάνουν να γογγύσει. αλλά και οι υγιείς πρέπει να δικαιολογούν λίγο την ανησυχία. δεν μπορεί να καταλάβει τον άρρωστο. Να χαίρεστε. Μερικοί το λένε από παλικαριά. να πάει σε κάποια αγρυπνία. Τον λίγο πόνο τον δικό τους δεν μπορούν να σηκώσουν και λένε να πάρουν τον δικό μου πόνο! Καλύτερα να κάνουν υπομονή στον δικό τους πόνο. Έλαμψαν από χαρά τα πρόσωπά τους. γιατί αυτά είναι φυσικά στους αρρώστους. πολλή δύναμη. το ξέρεις. Και στον πατέρα του είπα: «Μεγάλη τιμή για σένα να υπηρετείς έναν άγγελο. Όσοι υπηρετούν έναν άρρωστο. τον παίρνει. έμενε με τον πεθερό και την πεθερά της. πολλή παλικαριά. μετά θέλει πολλή υπομονή. Ειδικά. Αλλά. να δέχονται με χαρά ό. τα χάνουν όλα. γιατί ήταν καταστάσεις που συναντούμε στους βίους των Αγίων και αυτή ήταν μια απλή γυναίκα. Από νέα ακόμη υπηρετούσε αρρώστους. με τι τρόπο τον έπαιρναν. γιατί στο πατρικό της σπίτι είχαν και τον παππού και την γιαγιά. την ώρα που πήγαινα στον ναό για την αγρυπνία. Μπορεί να τον υπηρετούν για χρόνια. του είπα. μερικοί άνθρωποι. γιατί ένιωσαν την θεϊκή παρηγοριά.Με την αγάπη. Διψούσε όλα αυτά τα χρόνια να μελετήσει. αυτό συμβαίνει. Όταν παντρεύτηκε.

σβήνουν και οι γύρω του. αλλά και η στεναχώρια. χωρίς να αρρωστήσουν. Και αν τυχόν είναι ο πατέρας και δεν μπορεί να εργαστεί. Όταν δεν είναι καλά ψυχικά. ταλαιπωρούνται και κουράζονται. όταν μια οικογένεια είναι πολύ αγαπημένη. αν κάποιος έχει μια βαριά αρρώστια και αποφασίσει να αφεθεί στον Θεό. γιατί βλέπεις έναν δικό σου άνθρωπο σιγά-σιγά να σβήνει. οι εξετάσεις να μη δείχνουν τίποτε. για να ξεκουραστεί» αλλά για να ξεκουραστούν και αυτοί. 78 .Γέροντα. ο πόνος του χωρισμού για τα παιδιά είναι πολύ οδυνηρός. δεν θα ζήση. τότε να μην είναι πραγματικά καλά. Η πνευματική χαρά έχει την μεγαλύτερη ιαματική δύναμη για όλες τις αρρώστιες. Θέλω να πω. Βλέπετε. όλη η οικογένεια πονάει. μέχρι να φθάσουν να πουν: «ας τον πάρει ο Θεός. . δεν σε καταβάλλει μόνον η κούραση. αν έχει κάτι που τον σακατεύει ψυχικά.Όταν κανείς είναι ψυχικά καλά. Το καλύτερο φάρμακο για μια αρρώστια είναι η πνευματική χαρά.ψυχή με γογγυσμό από αυτόν τον κόσμο. ο ψυχικός παράγων πόσο μπορεί να επηρεάση την σωματική υγεία. Έχει την αγωνία. όταν αρρωσταίνει ένα μέλος από την οικογένεια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο ευαίσθητο σημείο. και ο ίδιος υποφέρει. αλλά και ο Θεός όλους τους οικονομάει! Βλέπεις. Μια στεναχώρια άλλον θα τον χτυπήσει στο στομάχι. Αλλά και εκείνους μετά ο πονηρός θα τους βασανίζει. Είναι η θεϊκή αλοιφή που επουλώνει τις πληγές. αλλά. να πονούν πιο πολύ. όταν κάποιος αρρωστήσει από μια βαριά αρρώστια. ο σωματικός πόνος ελαφρώνει. ολόκληρη η οικογένεια και πονάει και δυστυχεί. και δεν ταλαιπωρούνται ούτε αυτοί ούτε τα παιδιά τους. Βασανίζεται αυτός. άλλον στο κεφάλι. Καμία φορά μπορεί κάποιος από ιατρικής πλευράς να είναι υγιής. ενώ διαφορετικά μπορεί να λειώσει από την στεναχώρια του και να σβήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Και η μητέρα τότε πρέπει να δουλέψει περισσότερο. . Σβήνει αυτός. γιατί χρειάσθηκε να τους υπηρετήσουν. Να φροντίσει τα παιδιά. γιατί σκορπάει την θεία Χάρη στην ψυχή. Και όσο περισσότερο δεμένοι και αγαπημένοι είναι. η άσχημη ψυχική κατάσταση επιδεινώνει την υγεία του.». Η ταλαιπωρία του αρρώστου και η εμπιστοσύνη στον Θεό .Ναι. θα κάνη καλά. μπορεί να ζήση περισσότερο. επιτρέπει στο τέλος ο Θεός. και οι γονείς πεθαίνουν στα καλά καθούμενα. όταν υπηρετείς έναν άρρωστο.Γέροντα. .Γέροντα. «θα ζήση ο πατέρας. . ενώ η στενοχώρια τις ερεθίζει. και ο άρρωστος και αυτοί που τον υπηρετούν να ταλαιπωρούνται πιο πολύ. στεναχωριούνται. Πάρε έναν καρκινοπαθή που τον έχουν ξεγραμμένο οι γιατροί. Γιατί οι περισσότερες αρρώστιες από την στεναχώρια ξεκινούν. λεπταίνοντας δήθεν την συνείδησή τους. Αν πιστεύει στον Θεό και βρεθεί σε μια χαρούμενη πνευματική ατμόσφαιρα. αλλά και οι δικοί του που τον υπηρετούν. βασανίζονται και οι άλλοι. να πάει και στο νοσοκομείο. κουράζεται και θέλει να πεθάνει. για να κοιτάξει τον άρρωστο.

για να βοηθηθεί ο άρρωστος ιατρικά. Γέροντα. χημειοθεραπείες.ατσάλι. μου είπε.... Να σπάζουν οι φλέβες. θα καθίσω εδώ. Και τελικά τι βγήκε. Έτσι και ο νοικοκύρης του σώματος... για μια πληγή που μάζεψε πύον και πρέπει να σπάσει. Πρέπει να κάνουν ένα σωρό εξετάσεις. Β. C. Δεν είναι κάτι απλό. ολόκληρο μαρτύριο. αλλά να έχουμε υπ’ όψιν ότι. αλλά πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος και ο πιστός να είναι πολύ πιστός και πολύ δοσμένος στον Χριστό. Καμία φορά βλέπω και εδώ στο μοναστήρι τις αδελφές που είναι γιατροί να θέλουν περισσότερο με την επιστήμη τους να βοηθήσουν τον άρρωστο παρά με την εμπιστοσύνη στον Θεό και με την προσευχή.Άμα δεν έχει υποχρεώσεις. εγχειρήσεις. παρατείνεται μάλλον ο πόνος.. δεν μπορεί να σταθεί. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Χριστός μπορεί ακόμη και αυτά που δεν θεραπεύονται από γιατρούς να τα θεραπεύσει. Οπότε θα έπινα μόνο λίγα υγρά και μετά πάει. η ψυχή. με την βοήθεια που τους προσφέρουν. Γιατί δεν φθάνει μόνον η επιστήμη.. και μπήκα σε έναν τέτοιο κύκλο. και μετά θα γίνουν καλά.. Βλέπεις. κοψίματα. τώρα τα λευκά αιμοσφαίρια κατέβηκαν. Αν δεν πήγαινα για εκείνη την «απλή εξέταση» που είπε ο γιατρός. διότι θα σταματούν την ανθρώπινη επιστήμη. μεταγγίσεις. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι. το σώμα. Η καρδιακή όμως προσευχή θα τις δώσει ανώτερο ιατρικό πτυχίο.χ.. αρκεί να υπάρχει βαθιά ταπείνωση στην ψυχή. να τους βάζουν την τροφή από την μύτη. να μη ζητούν ιατρική βοήθεια. ακτινοβολίες.τι δεν μπορούν να βοηθηθούν ανθρωπίνως θα βοηθήσει ο Θεός».. να βοηθήσουν δηλαδή τους αρρώστους με την επιστήμη. Και τώρα προσπαθούν να κρατήσουν τον νοικοκύρη μέσα στο σπίτι με το σίδηρο. με το . Εδώ τούτα είναι ολόκληρη διαδικασία. όταν οι άνθρωποι υποφέρουν. Γι’ αυτό δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και να λέμε «εντάξει. Και όλα αυτά. Κατάλαβες. Συνήθως λέμε: «Οι άρρωστοι πρώτα να φροντίσουν να βοηθηθούν ανθρωπίνως και σε ό. θα έκλεινε τελείως το έντερο.Δηλαδή. ιδίως αν δεν έχουν ταπείνωση.. αλλά δεν βοηθιούνται όλοι και.. αν χαλάσει το σπίτι της. αυτός ο άρρωστος έπεσε σε καλούς γιατρούς». καρδιολόγος από εκεί. πρόκειται λ. Αξονικές από εδώ.. για να γίνει αυτό που γίνεται ανθρωπίνως. τότε ενεργούν οι θείες δυνάμεις. Όπως πάω... Και εγώ πήγα στον γιατρό «άκων και μη βουλόμενος». για να μην υπερηφανευθεί και αδικήσει τον Θεό νομίζοντας ότι είναι δικές της αυτές οι δυνάμεις. Να φωτίζει τους γιατρούς. τώρα ανέβηκαν.. για να βγει το πύον.. αυτό θα εξαρτηθεί και από τους άλλους. Τρυπήματα για τις μεταγγίσεις. θα τελείωναν όλα. για να βοηθηθούν ανθρωπίνως οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια βαριά αρρώστια. με βιταμίνες Α. απλώς παρατείνεται η ζωή τους με πόνο. 79 . τρυπήματα για τους ορούς. πρέπει να περάσει μια ολόκληρη ταλαιπωρία και να προσευχόμαστε με πόνο να του δίνη ο Χριστός υπομονή. . Άμα όμως έχει υποχρεώσεις. όταν χαλάσει το σπίτι. Όταν καλλιεργηθεί η αγάπη με τον πόνο γενικά για όλους τους ανθρώπους.. περνούν μεγάλη ταλαιπωρία. Χρειάζεται και πίστη και προσευχή. γιατί οι γιατροί μπορεί να κάνουν λάθη. ότι θέλει κάνει. ο νοικοκύρης του σπιτιού δεν μπορεί να σταθεί.. μπαλώματα. να μην μπορούν να κοιμηθούν. «Μια απλή εξέταση».

και αυτή η ευαισθησία θα το βοηθάει πνευματικά. να βάζουν κάτι καλώδια σε ένα τόσο δα κεφαλάκι. Αν κάτι είναι σοβαρό.Δεν εννοώ αυτό. και ότι πρέπει να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους αρρώστους. αλλά και να υπάρχει αίμα στα νοσοκομεία για τα παιδιά που έχουν μεσογειακή αναιμία.. είναι ακόμη καλύτερα. Τα παιδάκια έχουν καθαρό μισθό από την ταλαιπωρία της αρρώστιας. Άρρωστα παιδάκια . Γιατί ο Χριστός. Γέροντα. λίγο αν χαϊδέψει τους αρρώστους στο χέρι. αυτό το άρρωστο παιδάκι. οξυγόνο».Ε.. δεν γίνεται καλά. . με τον οποίο παρακαλούμε τον Θεό να σταματήσουν οι αιμορραγίες. «Θεέ μου. Εδώ ένας μεγάλος δεν μπορεί να αντέξει. που έφεραν σήμερα οι γονείς του. να παρακαλούμε τον Χριστό να το πάρει με ένα χάδι Του. . για να σκάση ο άνθρωπος. . πολύ ταλαιπωρείται. τι τραβάει ο άρρωστος.Οι γιατροί πρέπει να κάνουν ό. πρέπει οι γιατροί πολύ να προσέξουν πως θα πουν την διάγνωση. να τα εγχειρίζουν. σιγά-σιγά θα ξεπεράσει την αρρώστια του.χ. πολλά φυσικά πεθαίνουν. αλλά και οι γονείς πως να τα αφήσουν.τι μπορούν και παράλληλα να προσεύχονται γι’ αυτά. να το πάρεις». Χρειάζεται όμως μεγάλη πίστη. γιατί δεν έχουν αμαρτίες.Ε. Σε παρακαλώ. ορούς! Που να βρουν φλέβα στα καημένα! Τα τρυπούν από ‘δώ – από ‘κεί. να προσευχόμαστε να βοηθήσει ο Θεός τα παιδάκια που έχουν λευχαιμία. για να μην ταλαιπωρούνται. να λένε. Να φροντίζουν όμως να βαπτίζονται τα βρέφη. το αγγελικό. Οκτώ χρονών παιδάκι του είπε ο γιατρός: «Θα τυφλωθείς». τάγμα εκείνων των νηπίων! Μωρά δύο μηνών.Αυτά τα παιδάκια. να τους βάζουν ενέσεις. Να βλέπεις παιδάκι να έχη όγκο στο κεφάλι και να του κάνουν ακτίνες. αλλά θα του μείνει μια ευαισθησία.Και τα παιδάκια. φεύγουν όλα και γίνονται καλά! Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά ούτε φαρμάκια. για να βοηθηθεί ανθρωπίνως.Γέροντα. τελικά θεραπεύονται ή πεθαίνουν. που να αντέξουν τα παιδάκια! . Αν τους αγκαλιάσει κιόλας. τότε. Και όταν είναι μεγαλύτερα τα παιδιά. Κι αν τους χαϊδέψει στο πρόσωπο. θα μαλακώσει και η καρδιά τους! Καταλάβατε. Τα παιδιά αυτά περνούν μαρτύριο μεγαλύτερο και από το μαρτύριο των παιδιών που έσφαξε ο Ηρώδης. -Αυτά πολύ τα βοηθάει η Θεία Κοινωνία. και τότε θα τους προϋπαντήσουν στον Παράδεισο με αναμμένη λαμπάδα. αν είναι αυτό το παιδί να ζήση και να υποφέρει σε όλη του την ζωή. Πολλά παιδάκια ξεπέρασαν την αρρώστια τους με την Θεία Κοινωνία. που έχουν λευχαιμία πολύ υποφέρουν.Γέροντα. για να θυμάται την αρρώστια του. βρε παιδί! Δεν λέω «μην του βάζεις λ. 80 . Αν δεν έχει πίστη ο ίδιος ο άρρωστος. αξίζει τον κόπο οι παιδίατροι να προσπαθούν να διατηρήσουν στην ζωή τα πρόωρα βρέφη. Πόσα μικρούτσικα παιδιά θα δούμε στην άλλη ζωή να είναι με το μαρτυρικό. Γέροντα. Όταν διαβάζουμε τον 145ο Ψαλμό. . Θέλω να πω.. .

Αν κάθομαι και λέω: «Θεέ μου. αν βέβαια αυτό είναι για το πνευματικό καλό του άλλου. «Κάνε κι εσύ μια θυσία. Δεν κάνουν μια θυσία για τον εαυτό τους. για να δώσει λίγο ύπνο ο Χριστός σ’ αυτούς που πάσχουν από αϋπνίες. χωρίς οι ίδιοι να καταβάλλουν καθόλου προσπάθεια. εντάξει. χωρίς να κάνω κάποια θυσία. γιατί καπνίζεις τόσο. του είπα. που το κοριτσάκι του είχε αρχίσει να παραλύει. Δεν μπορεί να με κάνη καλά ο Θεός. για την υγεία του παιδιού σου. Δεν αγαπάς το παιδί σου. η στενοχώρια μπορεί να το χτυπήσει όπου έχει ευαισθησία. και τότε θα εκπληρώσει το αίτημά μου. Άλλος δεν τρώει γλυκά. πόσο μάλλον αν είναι άρρωστο! Η θυσία για το καλό του αρρώστου Αν ζητούμε κάτι από τον Θεό. Και τελικά έφυγε έτσι και έκλαιγε! Πως να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος. να τους λέτε να προσευχηθούν και αυτοί ή τουλάχιστον να αγωνισθούν να κόψουν τα κουσούρια τους. και τα χρήματα που θα έδινες για τα υπόλοιπα να τα δίνης σε κανέναν φτωχό». του λέω. Εγώ σου λέω να κάνης κάτι εύκολο. για να βοηθήσει ο Χριστός όσους πάσχουν από ζάχαρο. Σε παρακαλώ.». Με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να τα πετάξει. πέταξε τώρα τα τσιγάρα!». Θα πάθεις κακό». την θυσία μου. χωρίς να θυσιάζουμε και κάτι. μου λέει. μου λέει. Έτσι συγγενεύει ο άνθρωπος με τον Θεό. Πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα.Έρχεται και μου λέει και ο πατέρας μπροστά στο παιδί: «Το πήγαμε στο εξωτερικό για εξετάσεις και μας είπαν ότι θα τυφλωθεί». Οι γιατροί το είχαν ξεγράψει. Μια άλλη μέρα ήρθε ένας που αγκομαχούσε από την πεζοπορία. Πάτερ.». δεν έχει αξία. Ήταν ο καημένος τελείως απελπισμένος. καλά το παιδί. «Την αγαπάς την γυναίκα 81 . στον άλλον: «μην τρως γλυκά. του λέω. πόσο μάλλον να θυσιαστούν για τον άλλον. κάνε αυτήν την θυσία. Από τον πέμπτο όροφο πετιέμαι κάτω για την αγάπη του παιδιού μου». Μόλις ξελαχάνιασε και μπόρεσε να μιλήσει. Να. Συνήθως του λέω να κάνη κάτι που θα είναι καλό και για την δική του υγεία. Να κάνης μετάνοιες. Κατάλαβα ότι κάπνιζε πολύ και του είπα: «Βρε ευλογημένε. Γι’ αυτό. και εγώ θα το κόψω το τσιγάρο». Μερικοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε: «Κάνε με καλά· έμαθα ότι μπορείς να με βοηθήσεις». ή δεν κοιμάται. όταν οι άνθρωποι σας ζητούν να προσευχηθείτε για κάποιον άρρωστο. μου είπε: «Η γυναίκα μου είναι πολύ άρρωστη και κινδυνεύει να πεθάνει. δεν μπορείς. μου λέει. «Ε. όταν μου λέει κάποιος πως δεν μπορεί να προσευχηθεί για κάποιον δικό του που είναι άρρωστος. Οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια». κάνε μια προσευχή να γίνει κανένα θαύμα. τότε δεν θα έχει αξία· τώρα πρέπει να το κόψης· πέταξε το τσιγάρο. Θέλουν όμως να βοηθηθούν. «Τεσσεράμισι κουτιά». «Εγώ δεν σου λέω να πεταχτής από τον πέμπτο όροφο κάτω. Τότε ο Θεός δίνει την Χάρη Του. Σε παρακαλώ. κάνε καλά τον τάδε άρρωστο».χ. δεν μπορείς· να προσευχηθείς. Και καλά να είναι το παιδί. «Να γίνει. Ο Χριστός να δη την αγάπη μου. για να σε βοηθήσει ο Θεός». και σου λένε: «Γιατί. Εγώ. Ήρθε κάποτε από την Γερμανία στο Καλύβι ένας πατέρας. Ενώ όσοι ακούν βοηθιούνται. Λες λ. «Εγώ δε αγαπώ το παιδί μου. είναι σαν να λέω απλώς καλά λόγια. θα αφήσεις το παιδί σου στον δρόμο κι εσύ θα χάσης την ψυχή σου. «Να καπνίζεις ένα κουτί.». του λέω να κάνη και αυτός μια θυσία για τον άρρωστο.

σου;», τον ρωτάω. «Την αγαπώ», μου λέει. «Τότε γιατί δεν κάνεις κι εσύ κάτι, για
να την βοηθήσεις; Αυτή έκανε ό,τι μπορούσε, οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν,
και τώρα έρχεσαι εδώ, για να μου πεις να κάνω κάτι και εγώ, να προσευχηθώ, για
να βοηθήσει ο Θεός. Εσύ όμως τι έκανες, για να βοηθηθεί η γυναίκα σου;». «Τι
μπορώ να κάνω εγώ, Γέροντα;», με ρωτάει. «Αν σταματήσεις το κάπνισμα, του
λέω, η γυναίκα σου θα γίνει καλά». Σκέφθηκα ότι, αν ο Θεός δη ότι δεν συμφέρει
πνευματικά στην γυναίκα του να γίνει καλά, τουλάχιστον θα γλιτώσει αυτός από
το κακό που κάνει το τσιγάρο. Ύστερα από έναν μήνα ήρθε χαρούμενο να με
ευχαριστήσει. «Γέροντα, σταμάτησα το κάπνισμα, μου είπε, και η γυναίκα μου
έγινε καλά». Μετά από ένα διάστημα ξαναήρθε αναστατωμένος να μου πει ότι
ξανάρχισε κρυφά να καπνίζει και η γυναίκα του έπεσε πάλι βαριά άρρωστη. «Το
φάρμακο τώρα το ξέρεις, του είπα. Κόψε το τσιγάρο».

Η προσευχή για τους αρρώστους
- Γέροντα, παρακάλεσαν να σας πούμε να προσευχηθείτε για ένα άρρωστο
παιδάκι και ρωτούν αν θα γίνει καλά. Τι να τους πούμε;
- Πέστε τους: «Ο» Γέροντας θα προσευχηθεί. Ο Χριστός αγαπάει το παιδί και θα
κάνη ό,τι είναι για το καλό του. Αν δη ότι το παιδί, όταν μεγαλώσει, θα γίνει
καλύτερο, θα ακούσει την προσευχή του. Αν δη όμως ότι αργότερα δεν θα είναι σε
καλή πνευματική κατάσταση, τότε, επειδή το αγαπάει, θα το πάρει». «Ζήτησε,
λέει, και θα σου δώσω». Αλλά θα μου το δώσει ο Θεός, αν εγώ είμαι δοσμένος στον
Θεό· αλλιώς, τι να μου δώσει την ζωή, για να ξεφύγω; Εγώ χαίρομαι, είτε γίνει
καλά είτε πεθάνει ένας άρρωστος για τον οποίο προσεύχομαι.
- Γέροντα, είναι καλό να προσευχόμαστε για την υγεία μας;
- Καλύτερα είναι να ζητούμε από τον Θεό να ελευθερωθούμε από τα πάθη μας.
Να ζητούμε δηλαδή πρώτα την Βασιλεία του Θεού. Αν παρακαλούμε τον Θεό να
μας κάνη καλά, τρώμε την ουράνια περιουσία. Όταν όμως δεν αντέχουμε τους
πόνους της αρρώστιας, τότε να παρακαλούμε τον Θεό να μας θεραπεύσει, και
Εκείνος θα ενεργήσει ανάλογα.
- Γέροντα, το αν βοηθηθεί ένας άρρωστος από την προσευχή που κάνουμε,
εξαρτάται και από το τι ζητάει και ο ίδιος από τον Θεό;
- Ο άρρωστος, αν ζητάει από τον Θεό να γίνει καλά μόνον εκείνος και δεν
προσεύχεται να γίνουν καλά και οι άλλοι άρρωστοι, δεν κάνει καλά. Εσύ, αδελφή,
όταν ήσουν στον κόσμο και εργαζόσουν στο νοσοκομείο, τι έκανες, όταν ο
άρρωστος δεν μπορούσε να λέει την ευχή;
- Την έλεγα εγώ, Γέροντα.
- Καλά εσύ, αλλά και ο άρρωστος έπρεπε να λέει κάποια προσευχή.
- Έλεγε και εκείνος «Παναγία μου» ή «Παναγία μου, σώσε με». Αλλά, Γέροντα,
και η υπομονή στον πόνο δεν είναι προσευχή;

82

- Ναι, μπράβο! Είναι και αυτό! Εσείς, όταν σας ζητάει κάποιος να κάνετε
προσευχή, γιατί την τάδε ημέρα θα μπει στο χειρουργείο, να προσεύχεστε από την
στιγμή που σας το ζητάει. Να μην περιμένετε την ώρα που θα μπει στο
χειρουργείο να προσευχηθείτε. Και στις ακολουθίες, όταν λέει ο ιερέας «υπέρ των
εν ασθενείαις κατακειμένων», να λέτε με πόνο το «Κύριε, ελέησον». Αν κάνετε με
το διαπασών «βού...», για να πείτε «Κύριε, ελέησον» μουσικό, ο νους σας θα είναι
στο «βού...» και στον χαβά, και οι άρρωστοι οι καημένοι που υποφέρουν θα
περιμένουν από σας λίγη βοήθεια! Εκείνοι έχουν τον πόνο τους. Εσύ, που δεν έχεις
πόνο, προσευχήσου για εκείνους, να βοηθηθούν. Αφού δεν αναστενάζεις στο
κρεβάτι, αναστέναξε τουλάχιστον στην προσευχή για τους αρρώστους. Αν οι υγιείς
δεν κάνουν λίγη προσευχή για τους αρρώστους, θα τους πει μεθαύριο ο Χριστός:
«Είχατε την υγεία σας και δεν κάνατε προσευχή γι’ αυτούς που υπέφεραν; ‘’Ουκ
οίδα υμάς...’’».
Αν για έναν άρρωστο δεν κάνουμε προσευχή, η αρρώστια θα ακολουθήσει την
φυσική της πορεία. Ενώ, αν κάνουμε προσευχή, μπορεί να αλλάξει δρόμο. Γι’ αυτό
πάντα να κάνετε προσευχή για τους αρρώστους.

83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η αναπηρία είναι ευλογία από τον Θεό
Σωστή αντιμετώπιση της αναπηρίας
- Μια αναπηρία,
κατωτερότητας;

Γέροντα,

μπορεί

να

δημιουργήσει

σύμπλεγμα

- Αυτά είναι μπανταλά.
- Στους αναπήρους όμως, Γέροντα, μερικές φορές συμβαίνει αυτό.
- Συμβαίνει, γιατί δεν τοποθετούνται σωστά. Όταν καταλάβουν ότι η αναπηρία
είναι ευλογία από τον Θεό, τοποθετούνται σωστά και απαλλάσσονται από την
μειονεκτικότητα. Όταν ένα μικρό παιδί έχει κάποια αναπηρία και δεν έχει
βοηθηθεί, ώστε να χαίρεται για την αναπηρία του, τότε έχει ελαφρυντικά, αν
αισθάνεται μειονεκτικά. Αλλά, αν μεγαλώσει και παραμένει η μειονεκτικότητα,
σημαίνει ότι δεν έχει συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Σε ένα κοριτσάκι,
όταν ήταν εννέα χρονών, παρουσιάσθηκε όγκος στο μάτι του και οι γιατροί του
αφήρεσαν το ένα μάτι. Τα παιδιά στο σχολείο το κορόιδευαν και αυτό το καημένο
βασανιζόταν. Ο πατέρας του ήρθε στο Καλύβι και μου είπε το πρόβλημά του.
«Σκέφθηκα, Γέροντα, μου είπε, πως, αν του παίρνω ό,τι μου ζητάει, θα το
βοηθήσω, γιατί θα χαίρεται και θα ξεχνάει την στενοχώρια για την αναπηρία του.
Ναι, αλλά πως να το κάνω αυτό; Έχω άλλα πέντε μικρά παιδιά, που ζηλεύουν,
γιατί δεν καταλαβαίνουν». «Τι είναι αυτά; του λέω. Αυτά είναι μια ψεύτικη
παρηγοριά· δεν είναι λύση. Αν του παίρνεις τώρα όποιο φόρεμα σου ζητάει, μετά
από λίγα χρόνια θα σου ζητήσει να του πάρεις και μερσεντές. Πως θα τα βγάλεις
πέρα; Ύστερα θα μάθη ότι μερικοί έχουν αεροπλάνα στην ταράτσα τους και θα
σου ζητάει να του πάρεις αεροπλάνο! Τι θα κάνης τότε; Προσπάθησε να βοηθήσεις
το παιδί σου να χαρεί που έχει ένα μάτι. Να αισθάνεται ότι είναι μάρτυρας.
Πολλούς Μάρτυρες τους έβγαζαν τα μάτια, τους έκοβαν τα αυτιά, την μύτη, και ο
κόσμος γελούσε μαζί τους. Αυτοί όμως, ενώ υπέφεραν από τον πόνο και από την
κοροϊδία των ανθρώπων, δεν υποχωρούσαν και υπέμειναν ακλόνητοι το μαρτύριο.
Αν το παιδί καταλάβει και αντιμετωπίσει με δοξολογία την αναπηρία του, ο Θεός
θα το κατατάξει με τους Ομολογητές. Μικρό πράγμα είναι να οικονομήσει ο Θεός
να βγάλουν το μάτι του παιδιού με τέτοιο τρόπο, που να μην πονέσει, και να το
κατατάξει με τους Ομολογητές; Γιατί αυτό δεν έχει αμαρτίες να εξοφλήσει και θα
έχει καθαρό μισθό από αυτήν την αναπηρία». Με ευχαρίστησε ο καημένος και
έφυγε αναπαυμένος. Πράγματι βοήθησε το κοριτσάκι του να καταλάβει ότι η
αναπηρία του ήταν ευλογία από τον Θεό και να δοξολογεί τον Θεό. Έτσι
μεγάλωσε φυσιολογικά, σπούδασε φιλολογία και τώρα εργάζεται ως καθηγήτρια
και χαίρεται πιο πολύ από άλλες κοπέλες που τα έχουν όλα και βασανίζονται,
γιατί δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής.
84

κάθισε πια αιώνια άνετα σ’ αυτήν την πολυθρόνα». γιατί θα είχα να λάβω τότε από τον Θεό. Φαίνεται ότι τώρα ο Θεός αυτό θέλει από σένα».Όταν οι άνθρωποι δεν καταλάβουν το βαθύτερο νόημα της ζωής. τόσα χρόνια διάβαζες. 85 . όποιος τοποθετείται σωστά. Τίποτε». Βλέπεις. .χ. ένας τυφλός από το τυφλό μάτι. Ένας ευλαβής δικηγόρος στα γεράματά του δεν έβλεπε και μου είπε μια φορά: «Κάνε.. Ιδίως οι τυφλοί πόσο δυσκολεύονται! Οι καημένοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν· όταν περπατούν. Άλλωστε εσύ δεν γνώρισες τώρα τον Χριστό. Ο ουράνιος μισθός για την αναπηρία Όταν έχουμε κάποια αναπηρία. είτε την κληρονόμησε από τους γονείς του. Μας έχετε πει πως. αγιάζεται. όλα τα χαίρεται. Στην άλλη ζωή ο Θεός θα του πει: «Έλα. που θέλει να αποκατασταθεί. Όταν μάλιστα δεν έχει φταίξει. το χαίρεται. τότε έχουμε μεγαλύτερο μισθό. να μην μπορεί να κάνη μετάνοιες κ. Όλη η βάση είναι η σωστή τοποθέτηση. υγεία. αν διαβάζει κανείς κάθε μέρα ένα κεφάλαιο. και δεν αγωνίζεται να κόψη τα ελαττώματά του. Γι’ αυτό λέω. Όποιος έχει ομορφιά. γιατί έχει να λάβει στην άλλη ζωή. άγιε Γέροντα. Για ένα αγόρι μια αναπηρία δεν είναι και τόσο βαρύ· για μια κοπέλα όμως. παίρνουν και παράσημα. χίλιες φορές να είχα γεννηθεί καθυστερημένος διανοητικά. την λεβεντιά σου! Τι σου χρωστώ τώρα.λπ. ένας κουτσός από το κουτσό πόδι. λεβεντιά. σκοντάφτουν. χωρίς κρατήσεις. Ενώ όποιος έχει μια αναπηρία – είτε έτσι γεννήθηκε. Και από τότε ο καημένος ένιωθε μεγαλύτερη χαρά από ό. Τώρα να λες την ευχή. να απλώσει το πόδι του. Γιατί δεν μελετάς νοερά όσα διάβασες ή όσα άκουσες μέχρι τώρα. . δεν αγιάζεσαι. το χαίρεται! Και να μην του κόβει πολύ.Γιατί να στενοχωριέσαι γι’ αυτό. «Τα προσφιλή πρόσωπα τα γνωρίζεις και από την φωνή. πρέπει να χαίρεται. Να πεις: «Τώρα ο Θεός με θέλει έτσι. είτε την απέκτησε αργότερα -.Γέροντα. Και φτωχός να είναι. είναι δύσκολο. κι εγώ στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να διαβάσω έστω ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο. αν κάνουμε υπομονή και δεν γκρινιάζουμε. παιδί μου. θα έχουν να λάβουν και στεφάνια από τον Θεό. οι ανάπηροι πολέμου παίρνουν σύνταξη. κουφός. Είναι μεγάλη υπόθεση! Αν κάνουν και λίγο αγώνα κατά των ψυχικών παθών. Όσο για το διάβασμα. του είπα.. να μην μπορεί να καθίσει. Και κουτσός να είναι. Ενώ. Δεν είναι μικρό πράγμα μια ολόκληρη ζωή να μην μπορεί κάποιος λ. Καταλαβαίνω βέβαια πόσο δυσκολεύονται οι ανάπηροι και προσεύχομαι πολύ γι’ αυτούς. Ένας κουφό αυτί. Αν διαβάσεις λίγους στίχους ή μόνο μία λέξη ή απλώς ασπασθείς το Ευαγγέλιο. Στην προσευχή μου ζητώ από τον Θεό να δώσει στους τυφλούς τουλάχιστον λίγο φως. γιατί δεν βλέπω καλά. για να μπορούν κάπως να αυτοεξυπηρετούνται. τυφλός. προσευχή να μπορώ λίγο να διαβάζω και να γνωρίζω τα προσφιλή μου πρόσωπα». θα έχει καθαρό ουράνιο μισθό. το χαίρεται. και πιο πολύ για τις κοπέλες. βασανίζονται και με τις ευλογίες και με τις ευκαιρίες που τους δίνει ο Θεός για την σωτηρία τους. Γιατί όλοι οι ανάπηροι αποταμιεύουν.τι όταν έβλεπε. πριν από λίγα χρόνια με ήθελε αλλιώς». θα του πει ο Θεός: «Απήλαυσες στην ζωή σου τα αγαθά σου.

Χρόνια ολόκληρα είναι η κατάσταση! . Τα καθυστερημένα παιδιά Οι μάνες που έχουν καθυστερημένα παιδιά.Οι ανάπηροι. Ο Θεός θα τους κατατάξει με τους Ομολογητές και τους Μάρτυρες. Πόσο φιλότιμο. Βλέπετε.Πως δεν μπορεί! Να.. και τώρα στον Παράδεισο φιλούν με ευλάβεια συνέχεια τα πόδια και τα χέρια του Χριστού. Γέροντα. να καθαρίζει το σπίτι. . που έδωσαν για την αγάπη του Χριστού τα χέρια και τα πόδια τους. οι καλοί γονείς αγαπούν όλα τα παιδιά τους εξίσου. Ακούς. της λέει και την έβαλε δίπλα μου. πόση αρχοντιά έχει! Μια φορά το έδειρε ένα παιδί στην γειτονιά. αλλά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αδύνατα ή τα ανάπηρα. είπε εκείνο. Να.Και όταν. του έδωσε το χέρι και του είπε: «Γεια. γιατί κάνει κάτι αταξίες!. τι μετάνοιες κάνει! Όταν με την κήλη δυσκολευόμουν να κάνω μετάνοιες. Να κρύβει η φουκαριάρα τα απορρυπαντικά και αυτό να τα βρίσκει και να τα πίνει! Ολόκληρα ντουλάπια τα πετάει κάτω από το μπαλκόνι. «έλα. Γέροντα. αλλά θα βάλει και τους γονείς του στον Παράδεισο. κάποιος είναι λ. αλλά την καλοσύνη που έχει αυτό. . κουφός και γκρινιάρης. Και δεν είναι μια μέρα και δυο. Μόλις τον πήρε στα χέρια του.Και τα μικρά παιδιά γκρινιάζουν.Μπορεί. και αυτό να τα κάνη όλα άνω-κάτω. Τι προσευχή. Μόλις είδε την αδελφούλα του που κάθισε μακριά μου. Το καημένο παίρνει τις ακαθαρσίες και πασαλείβει τα ντουβάρια. κοντά Παππούλη». να κάνη όλο το νοικοκυριό. χαρά!». κάποιος που είναι λειψός στο μυαλό να έχη ταπείνωση και καλοσύνη. ποιος λογικός άνθρωπος την έχει. Ο Θεός σε πολλά δεν δίνει σημασία.. κι εκείνο. Το ίδιο κάνει και ο Θεός.χ. Ποιος γνωστικός το κάνει αυτό. του είπαν οι γονείς του: «Ο Παππούλης είναι άρρωστος· δεν μπορεί να κάνη μετάνοιες». «γιαγιά». Κάνω ‘γω». Πολύ με συγκίνησε και του έδωσα ευλογία έναν μεγάλο φιλντισένιο σταυρό που μου είχαν φέρει από τα Ιεροσόλυμα. αλλά δοξολογούν ταπεινά τον Θεό και ζουν κοντά Του. κι ας έχει διαβάσει Ευαγγέλιο και ένα σωρό πνευματικά βιβλία. . τα σεντόνια. αυτό το παιδάκι που έρχεται συχνά εδώ στο μοναστήρι μπορεί να είναι διανοητικά καθυστερημένο. 86 . Η μάνα να συμμαζεύει. Φύλαξε ο Θεός και δεν σκότωσε κανέναν μέχρι τώρα. και πριν από λίγες μέρες που είχε έρθει εδώ όλη η οικογένεια του να με δη. όλα να τα λερώνει.. είπε και έδειξε πως θα τον βάλει στον τάφο της γιαγιάς του! Φοβερό! Τίποτε δεν θέλει για τον εαυτό του· όλα για τους άλλους! Αυτό θα πάει με τα τσαρούχια στον Παράδεισο. που κάνουν συνέχεια σκηνές. που λερώνουν. αρκεί αυτά να έχουν αγαθή διάθεση και να Του δίνουν το δικαίωμα να επεμβαίνει στην ζωή τους. για τα παιδιά Του που είναι αδύνατα σωματικά ή πνευματικά. και έκανε μετά μετάνοιες για μένα και γινόταν μούσκεμα στον ιδρώτα. θα έχουν την καλύτερη θέση στον Παράδεισο. αυτό κάθισε δίπλα μου και η αδελφούλα του πιο πέρα. εάν δεν γογγύζουν. τι τραβάνε οι καημένες! Μαρτύριο! Γνώρισα μια μάνα που έχει κοτζάμ παιδί και δεν μπορεί να το κουμαντάρει. αφού έφαγε το ξύλο. ο Καλός μας Πατέρας..

.Μπορεί να τραυματίσθηκε ψυχικά το παιδί. Βοηθούσε και την οικογένεια του.Και πως θα την πάρει. πόσο μάλλον να βοηθάει και τους γονείς και να είναι και ευαίσθητος. Τυχαίνει να συμβεί ένα τιποτένιο πράγμα ή κάτι που δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν και υποφέρουν πολύ. . Γιατί. Πολλές φορές μπλέκεται το φιλότιμο με τον εγωισμό. τον έκλειναν σε κάποιο δωμάτιο με σιδεριές! Ήταν μια. Τι κληρονομικό. πρέπει να λείψει το αίτιο. μετά φυσικά θα τρέξει στον γιατρό. Άλλος σκοτώνει άνθρωπο και είναι σαν να μη συμβαίνει τίποτε. Γιατί μερικές φορές. . Ίσως σ’ αυτά να δώσει ο δίκαιος Θεός και κάτι παραπάνω. Ο Θεός πάντοτε επιτρέπει να δοκιμασθεί ο άνθρωπος όσο αντέχει. που πάνε να παλαβώσουν. δικαιολογούνται κατά κάποιον τρόπο. γιατί εδώ έζησαν στερημένα. οπότε κάμπτεται η ψυχή από το επιπλέον βάρος και γογγύζει. Μήπως είναι κληρονομικό. . Τους τρελούς οι άνθρωποι τους αποτρελαίνουν. για να το ξεπεράσει. γιατί ήταν ευαίσθητο· είχε συνεχώς πονοκεφάλους και με πολύ κόπο πήρε το πτυχίο. ένα παιδί παρουσίασε κάποια μελαγχολία μετά την αυτοκτονία του πατέρα του. όταν μελαγχολεί κανείς.Χρειάζεται θεία παρηγοριά. ένα γατάκι αν πατήσει λίγο στο πόδι κατά λάθος. Περιστέρω την έλεγαν. αν συνεχίσει και αυτό να είναι κλειστό – έχει και τον λογισμό μήπως είναι κάτι κληρονομικό -.Να γαντζωθεί στον Χριστό και ο Χριστός θα του την δώσει. ενώ ένας ευαίσθητος. αλλά αν υπάρχει αίτιο. . αν ήταν κανείς τρελός. Παλιά δεν υπήρχαν ψυχιατρεία και. αλλά προστίθενται και οι κοροϊδίες των ανθρώπων. διάβαζε έντεκα ώρες το εικοσιτετράωρο και έπαιρνε υποτροφία. Γνώρισα ένα παλικάρι που σπούδαζε. .Γέροντα. Μα και μόνον αν διαβάζει κανείς έντεκα ώρες την ημέρα. Στην άλλη ζωή θα κρύβονται μπροστά του ακόμη και θεολόγοι. μήπως δεν είμαι καλά. οι άνθρωποι μπαίνουν σε λογισμούς. Είχε μετά λογισμούς μήπως ήταν κληρονομικό. και ας μην καταλάβαινα και ας μη μιλούσα. . Οι περισσότεροι σχιζοφρενείς είναι ευαίσθητες ψυχές. θα πάθη υπερκόπωση.Ναι.Γέροντα. Ενώ ο Θεός μου έδωσε όλα τα αγαθά.Γέροντα. Ύστερα δεν ξέρουμε και ο πατέρας σε τι κατάσταση βρέθηκε και αυτοκτόνησε. υποφέρει και δεν κοιμάται από την στενοχώρια του. μπορεί να αρρωστήσει. Στην αρχή η τρελά οικονομιέται. γιατί ο πατέρας του ήταν άρρωστος. η ψυχολογία λέει ότι. τι πρέπει να κάνη.Μακάρι να ήμουν και εγώ στην θέση του. εγώ τα αχρήστευσα. Δεν είναι απόλυτο ότι αυτό είναι κληρονομικό. . ενώ κάποια πράγματα είναι φυσιολογικά. που την είχαν κλεισμένη στο σπίτι! Τα παιδιά την πετροβολούσαν. «Μήπως έχω κάτι κληρονομικό. ένα παιδί που ο πατέρας του είναι κλειστός εκ φύσεως χρειάζεται βοήθεια. για να βοηθηθεί ένας ψυχοπαθής. 87 . Και άμα δεν κοιμηθεί δυο-τρία βράδια. Μου λέει ο λογισμός ότι οι θεολόγοι Άγιοι στον Ουρανό δεν θα είναι σε καλύτερη θέση ως προς την γνώση του Θεού από αυτά τα παιδάκια. Στο τέλος κουράστηκε. Βέβαια.». λένε.

πέθανε πρώτα η κόρη και ύστερα η μάνα. Ο μόνος είσαι που έχεις τρελό παιδί. Μου έκανε εντύπωση! Αισθανόταν τον εαυτό του ανάξιο. Θυμάμαι και μια άλλη περίπτωση. Να θέλει ο πατέρας ακόμη και την καταστροφή του παιδιού του! Και στον κόσμο όταν ήμουν.». γνώριζα έναν 88 . Αυτοί. Πόση αναίδεια προς τον Θεό έχει αυτή η αντιμετώπιση. αλλά είχε πολλή καλοσύνη. Αγρίευε η φουκαριάρα. όταν είδε ότι δεν ήταν έτοιμο το φαγητό. «Εκτίθεμαι στον κόσμο με τον γιο μου». μελιτζάνες. αν διαπιστωθεί κατά την εγκυμοσύνη ότι το παιδάκι που θα γεννήσουν θα είναι ανάπηρο ή διανοητικά καθυστερημένο. Ξεφόρτωσε τα ζώα και. για να φέρει τα καλαμπόκια. που ήταν σωστός πειρασμός. Μέχρι να τα ετοιμάσει ξανά. Υπέφερε από τον εγωισμό του. του λέει: «Βρε. Δεν σκέφτονται ότι και αυτό έχει ψυχή. ήρθε ο αδελφός της. Είχε και μια ευλάβεια! Έκανε μετάνοιες και χτυπούσε το κεφάλι του κάτω στο χώμα. είναι καλύτερα από πολλούς άλλους. πόσο πείσμα. αλλά ήταν σαν πέντε. της έδωσε ένα ξύλο! Τι ταλαιπωρία περνούσε κάθε μέρα! Η μάνα της η φουκαριάρα παρακαλούσε να πεθάνει πρώτα η κόρη της και μετά αυτή. Σκέφθηκα: «Ποιος είναι τώρα από τους δυο τρελός. να γίνουν χειρότεροι. «Μήπως λυπηθεί το χώμα ο Θεός.την κορόιδευαν. Πάει η μικρότερη αδελφή της. μου είπε. Θα ερχόταν ο αδελφός της από το χωράφι. Και δεν είπε τίποτε. Δηλαδή μήπως λυπηθεί ο Θεός το χώμα που πόνεσε από το δικό του χτύπημα και λυπηθεί κι εκείνον. και λυπηθεί και εμένα που το χτύπησα». Τι σκηνές της έκαναν μικροί-μεγάλοι! Μια φορά την άφησαν οι γονείς της να μαγειρέψει κι εκείνοι πήγαν στο χωράφι.τι έβρισκε μπροστά της το πετούσε έξω! Στην άλλη ζωή όμως θα δεις η Περιστέρω να ξεπερνάει πολλές γνωστικές. Γιατί να το κάνη έτσι ο Θεός. αυτοί που δεν είναι καλά στο μυαλό. πόσο εγωισμό. ερχόταν στο Όρος. Δεν μπορώ να το αντέξω». Κάποτε ήρθε στο Καλύβι με τον πατέρα του ένας φοιτητής που είχε πάθει το μυαλό του από λογισμούς και του είχαν κάνει ηλεκτροσόκ. έλεγε. φώναζε και ό. Βλέπετε που οδηγεί πολλές φορές ο εγωισμός. Πόσοι πατέρες έρχονται και μου λένε: «Το δικό μου το παιδί να είναι σπαστικό. Θα με βάλεις σε καλούπια. Έχουν το ακαταλόγιστο και χωρίς εξετάσεις περνούν στην άλλη ζωή. γιατί θιγόταν η υπόληψή του. Ήταν σαράντα ετών. τραβάει τον γάιδαρο από το αυτί και τον βάζει και τα τρώει όλα! Άντε μετά η καημένη να πάει να μαζέψει άλλα. κάνουν έκτρωση και το σκοτώνουν. Το καημένο είχε στριμωχθεί πολύ από το σπίτι του. Εγώ είμαι τρελός και κινούμαι άνετα. Και πράγματι. Ήταν μια οικογένεια που η μεγάλη κόρη τους ήταν λίγο λειψή. Του τακτοποιούσα τους λογισμούς. και θα έπαιρνε το φαγητό να το πάει στο χωράφι να φάνε οι γονείς τους και οι εργάτες. φασολάκια και τα είχε έτοιμα να τα μαγειρέψει. Όποτε ζοριζόταν. Να ξέρης ότι έχεις ένα τρελό παιδί και να κινείσαι άνετα. Πάντως. Η σωστή τοποθέτηση των γονέων για την αναπηρία των παιδιών τους Υπάρχουν μητέρες που. γιατί σκεφτόταν ποιος θα την φρόντιζε. έπιανε τις σιδεριές. να τους βοηθήσει ο Θεός.». Μόλις το ακούει το παιδί. και αυτή μόλις τότε έβαζε φαγητό στην φωτιά. Μάζεψε η καημένη από τον κήπο κολοκυθάκια. περνούσε έναν-δυο μήνες καλά και ύστερα πάλι τα ίδια. να ταπεινωθείς. Ο πατέρας του δεν ήθελε να βλέπουν οι γνωστοί τους το παιδί.

τι εκείνους. δεν τον έπαιρναν μαζί τους. όταν πήγαιναν κάπου με καμία συντροφιά. που οι συγγενείς του.καθυστερημένο διανοητικά. Εγώ όμως τον είχα σε καλύτερη θέση στην καρδιά μου από ό. 89 . για να μη ντροπιαστούν! Και εμένα με κορόιδευαν. επειδή καταδεχόμουν να συζητάω μαζί του.

Ας πούμε. τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πνευματική του πτώση και ανάλογα με το ύψος της υπερηφάνειας του θα συντριβή. Τα αρχοντόπουλα του Θεού Μερικοί άνθρωποι. Μέσα δηλαδή στα κρίματα του Θεού. ποιοι νόμοι λέγονται πνευματικοί.Γέροντα. οπότε έπαψαν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. φθάνει σε ένα σημείο και μετά πέφτει και σπάζει τα μούτρα του – «ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται». οι πνευματικοί νόμοι έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος μπορεί να τους αλλάξει. κανονικά πρέπει να ξοφλήσω με μάχαιρα. Αν δηλαδή καταλάβει αμέσως το ανέβασμα της υπερηφάνειας του και πει: «Θεέ μου. που λέει το Ευαγγέλιο. Γιατί ο υπερήφανος ανεβαίνει. όταν πετάει κανείς ένα βαρύ αντικείμενο ψηλά. Ζητούν επίμονα από τον Θεό να τιμωρηθούν σ’ αυτήν 90 . με όσο περισσότερη ορμή και όσο πιο ψηλά το πετάξει. μετανοεί και δέρνεται από την συνείδησή του. Αν δηλαδή «έδωσα μάχαιρα». Το ίδιο ισχύει και για το «μάχαιραν έδωκας.Θα σου εξηγήσω: Όπως στην φύση υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι. παρόλο που μετάνιωσαν για κάποιο σφάλμα τους και ο Θεός τους συγχώρεσε. έτσι και στην πνευματική ζωή υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι. τότε ο Πατέρας του το χαϊδεύει με αγάπη και το παρηγορεί. τον Πολυεύσπλαχνο Θεό. μάχαιραν θα λάβης». Λες «ήμαρτον». Αυτός είναι φυσικός νόμος. όσο περισσότερο υψώνεται κανείς με την υπερηφάνειά του. αφού προηγήθηκε η καρδιακή συντριβή με την μετάνοια που έδειξε. χωρίς να γίνει αντιληπτή η πτώση του. εγώ δεν έχω τίποτε δικό μου και υπερηφανεύομαι· συγχώρεσέ με!».ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Οι πνευματικοί νόμοι Πως λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι . τότε πλέον παύουν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και δέχομαι από τον Θεό την αγάπη Του σαν βάλσαμο. Όταν όμως συναισθάνομαι το σφάλμα μου. . Έτσι δεν συντρίβεται. Ο Θεός σου δίνει σκαμπιλάκι. αμέσως τα σπλαχνικά χέρια του Θεού τον αρπάζουν και τον κατεβάζουν απαλά κάτω. με μαχαιρώνει η συνείδησή μου και ζητάω συγχώρηση από τον Θεό. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους φυσικούς και στους πνευματικούς νόμους: Ενώ οι φυσικοί νόμοι δεν έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τους αλλάξει. με τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα πέσει κάτω και θα συντριβή. Δεν είναι μικρό πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει την απόφαση του Θεού! Κάνεις κακό. που είναι άβυσσος. Στην πνευματική ζωή. Όταν το άτακτο παιδί συνέρχεται. Αυτός είναι πνευματικός νόμος. γιατί έχει να κάνη με τον Δημιουργό και Πλάστη του. όταν αλλάζουν οι άνθρωποι. Σου δίνει ευλογίες. βλέπουμε να αλλάζει ο Θεός. αυτοί δεν ξεχνούν το σφάλμα τους.

ήρθε στο Άγιο Όρος. για να εξοφλήσουν. «Όχι. Ο αββάς Ποιμήν. . αββά. όταν ήταν στον κόσμο. Αλλά για κάθε πριονιά ο Θεός θα του δώσει και ένα στεφάνι. όταν κάνη κάποια αμαρτία. επειδή είχε σφάξει τον πατέρα του. αναφέρεται το εξής για τον αββά Ποιμένα τον βοσκό: Μια φορά τον επισκέφθηκε κάποιος και ζήτησε να τον φιλοξενήσει στο κελί του. μπορούσε να καταλάβει τον Προφήτη Ησαΐα – αν και η περίπτωση του ενός διέφερε από του άλλου. «Καλά. δεν είναι έτσι. αδιαφόρησα. . στον Παράδεισο. καλύτερα αν διαβάσει μόνον το κείμενο. Στο Λειμωνάριο λ. Θυμάμαι κάποιο γεγονός που συνέβη. είναι τα πιο φιλότιμα παιδιά του Θεού. Αυτός τότε ήταν ογδόντα πέντε χρονών και 91 . Από τα χνώτα του η σπηλιά ήταν σαν φούρνος και δεν κρύωσα». δεν τιμωρείται· τον ελεεί ο Χριστός. Εγώ τότε ήμουν δοχειάρης.». διάβασα σε σχόλια κάποιου πατερικού βιβλίου ότι ο άνθρωπος. «Πως το ξέρεις αυτό.Γέροντα. είχε κάψει έναν Τούρκο στον φούρνο. Το πρωί που επέστρεψε. τακτοποίησε τον επισκέπτη στο κελί του και αυτός πήγε να διανυκτερεύσει σε μια σπηλιά. Επειδή ο αββάς δεν είχε ιδιαίτερο χώρο για φιλοξενία. αν μετανιώσει. Και σ’ εμένα είπε κάποιος ότι τον Προφήτη Ησαΐα τον πριόνισαν.Ναι. του λέει ο αββάς. ενώ μπορούσα να τον σώσω.». πρέπει να τιμωρηθεί. Αν κανείς δεν είναι σίγουρος ότι ο σχολιαστής είναι καλός. Αυτοί είναι τα αρχοντόπουλα του Θεού. «Όχι.Όχι.. Μετά μετανόησε. αλλά.Έχουμε. έγινε μοναχός και είχε βάλει μια καλή σειρά. Και πράγματι αυτόν τον αββά τον έφαγαν τα θηρία. εμένα θα με φάνε τα θηρία». όταν ήμουν στην Μονή Φιλοθέου. γιατί στην περίπτωση του Προφήτη Ησαΐα υπήρχε η θυσία για τον κόσμο. ο Καλός Θεός εκπληρώνει αυτό το φιλότιμο αίτημά τους. βέβαια. τον ρώτησε ο επισκέπτης: «Πως τα πέρασες. και κάποτε που βοσκούσα το κοπάδι μου οι σκύλοι μου καταξέσχισαν κάποιον περαστικό και.. για να πληρώσει για το κακό που έκανε. Ενώ ο ίδιος παρακάλεσε τον Θεό να πριονισθεί για τις αμαρτίες του κόσμου και ο Θεός υπέκυψε στην πολλή αγάπη που είχε για τον λαό. Ετοίμασα δοχεία με νερό και τρέξαμε όλοι και σβήσαμε τη φωτιά. να ξέρης.χ. Γέροντα. . για να καταλάβει κάποια άλλα. δεν φοβήθηκες μήπως σε φάει το λιοντάρι. Τελικά αυτόν τον μοναχό τον βρήκαμε καμένο. Ο άνθρωπος.». γιατί μπορεί ένας σχολιαστής να είναι αρκετά καλός. γιατί έπρεπε να πριονισθεί για τις αμαρτίες του κόσμου. για τον οποίο ανέφερα προηγουμένως. Μπήκα σε μια σπηλιά και βρήκα μέσα ένα λιοντάρι να κοιμάται. Τι είχε γίνει. Από τότε ζητάω από τον Θεό συνέχεια να με φάνε τα θηρία. Αφού λοιπόν επιμένουν. τους κρατάει όμως τοκισμένη την πληρωμή στο Ουράνιο Ταμιευτήριό Του. Είναι απαραίτητο να ξέρη κανείς μερικά πράγματα. Χρειάζεται πολλή προσοχή στα σχόλια. Θα μου μείνει αλησμόνητη η σκηνή. Πιστεύω να μου κάνη ο Θεός αυτό το χατίρι». «Εγώ στον κόσμο ήμουν βοσκός. Ξάπλωσα κι εγώ και ακούμπησα την πλάτη μου στην χαίτη του. αλλά καμιά φορά να κάνη λανθασμένες ερμηνείες. Στην άλλη όμως ζωή αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στον πιο εκλεκτό τόπο. και στην εποχή μας τέτοια περιστατικά.την ζωή για το σφάλμα τους. . του λέει ο αββάς. Κάποιος μοναχός. Μια φορά έπιασε πυρκαγιά στο Μοναστήρι. πέρασα καλά. Μήπως κρύωσες. τον ρώτησε ο επισκέπτης. Μέρα-νύχτα όμως παρακαλούσε τον Θεό να επιτρέψει να καεί και ο ίδιος.

για να τον ανακουφίσει λίγο από τους πόνους των ρευματισμών.τον διακονούσε ένας μοναχός που ήταν εβδομήντα πέντε. Πετάχτηκε όμως μια σκανδαλήθρα από τα ξύλα της καστανιάς. Π.Μπορεί.Ναι. είναι επικίνδυνο. για να συνετισθεί ο άλλος που υπερηφανεύτηκε για το έργο του.Γέροντα. κάηκε εκείνος και έπιασε φωτιά και όλο το μοναστήρι. Γέροντα. . Εκείνη την ημέρα. . σπάζει το τζάμι. Οι πνευματικοί νόμοι και η αγάπη του Θεού . Τότε πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η αγάπη του Θεού τον προστατεύει. να θαυμάσει κανείς ένα έργο που έκανε και να γίνει κάποια ζημιά.χ. Είναι εωσφορική πτώση και δεν την βλέπουν όσοι βρίσκονται από την άλλη μεριά της κορυφής. Άλλες φορές λειτουργούν αργότερα. γιατί λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι.Αυτό είναι καλό. γιατί ξοφλάει και δεν θα τα πληρώσει όλα μαζεμένα. Πολλές φορές απορεί κανείς! Ενώ λίγο υπερηφανεύθηκε. γιατί δείχνει ότι είναι απομακρυσμένο παιδί του Θεού· δεν είναι στο σπίτι Του. Αν δεν 92 . στην δαιμονική υπερηφάνεια. . Όλα όσα έχουμε είναι του Θεού. οπότε κάτι συμβαίνει και.Αποκλείεται να είναι κανείς αδέξιος και να κάνη ζημιές. πλανώντες και πλανώμενοι». για να εξιλεωθεί· αυτό ήταν δώρο Θεού». αμέσως έσπασε τα μούτρα του· λειτούργησαν οι πνευματικοί νόμοι αστραπιαίως. Μόνον οι αμαρτίες είναι δικές μας. Αυτούς δηλαδή δεν τους πιάνει ο πνευματικός νόμος σε τούτη την ζωή.Φυσικά. στην έπαρση. . Γι’ αυτό.Σπάνιες είναι αυτές οι περιπτώσεις. αυτό τι σημαίνει.Όταν. καθαρίζει μία αδελφή τα τζάμια και της έρχεται ένας υπερήφανος λογισμός ότι τα καθαρίζει καλύτερα από την άλλη.Αναλόγως. Η πτώση τότε γίνεται από την άλλη μεριά της κορυφής. τσακ. Γέροντα. σημαίνει ότι έχουν λειτουργήσει οι πνευματικοί νόμοι. όταν γίνεται ζημιά. . οπότε πέφτει κατ’ ευθείαν στην κόλαση. αλλά ισχύει γι’ αυτούς το Αποστολικό: «Πονηροί άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον. Γέροντα. οι πνευματικοί νόμοι λειτουργούν πάντοτε αμέσως.Δηλαδή. Να σκέφτεστε ότι δεν έχουμε τίποτε δικό μας. Όλα ο Θεός μας τα έχει δώσει. Παίρνει την Χάρη Του ο Θεός από κάποιον και κάνει την ζημιά. . . Εγώ στενοχωρήθηκα πολύ για το γεγονός· δεν μπορούσα να ησυχάσω! Ύστερα μου είπε ο Πνευματικός: «Μην στενοχωριέσαι· αυτός ζητούσε από τον Θεό να καεί. . . Όταν όμως δεν λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι σε έναν άνθρωπο. όσο μπορείτε. Υπάρχουν μερικοί που ενεργούν συνέχεια με υπερηφάνεια και δεν παθαίνουν τίποτε. οι πνευματικοί νόμοι λειτουργούν αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι η υπερηφάνειά τους ξεπέρασε την ανθρώπινη και έφθασε στον ανώτατο βαθμό της. πήρε φωτιά. να ζείτε ταπεινά. του έτριψε τα πόδια του με πετρέλαιο και τον κουκούλωσε κοντά στο τζάκι.

Αν αισθάνεται ότι χρωστάει. Είχε ορφανέψει μικρός από πατέρα και η χήρα μάνα του με μια σύνταξη προσπαθούσε να τον σπουδάσει. κάποιος έχει μια πτώση και λυπάται. Γέροντα.Ναι. θα τον δείρουν. Γέροντα. .Αισθάνεται ότι χρωστάει ή λυπάται εγωιστικά. Όταν έχουμε χρέη και δεν ξοφλούμε σ’ αυτήν την ζωή. Ξόφλησε έτσι και αυτή. αυτό είναι πολύ κακό σημάδι. . Η ταλαιπωρία σ’ αυτήν την ζωή τρώει την κόλαση. αλλά μαζεύει τα χρήματα. θα του πάρουν και τα χρήματα. Και αυτό πάλι είναι κακό. Όταν όμως δεν αισθάνεται το χρέος του. Γέροντα. μέχρις ότου καμφθεί ο εγωισμός μας. μόνον όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Αν κάποιος είναι σκληρός και δεν δίνη. κυρίως με την ταπείνωση ή. είναι εγκατάλειψη από τον Θεό. αφαιρείται ένα μέρος από τα βάσανα της κολάσεως. πριν μας βρει ο θάνατος. γιατί ήταν και δάσκαλος. γιατί αυτή είχε το ακαταλόγιστο.ταπεινωνόμαστε.χ. . τότε φαίνεται ότι έκανε κάτι καλό και ανταμείβεται εδώ γι’ αυτό από τον Χριστό διπλά και τριπλά.Όταν. θα λειτουργούν σ’ εμάς συνεχώς οι πνευματικοί νόμοι. Λειτουργούσαν όμως σ’ αυτόν οι πνευματικοί νόμοι. Δεν ξοφλάει όμως για τα σφάλματά του. Ας πούμε ότι έκανα δέκα τοις εκατό καλοσύνες και ο Χριστός με ανταμείβει για είκοσι τοις εκατό και δεν έχω ούτε θλίψεις ούτε στενοχώρια· τότε όμως δεν ξοφλώ αμαρτίες. και αυτός την έδερνε! Τι είχε τραβήξει η φουκαριάρα η μάνα του! Οπότε επέτρεψε ο Θεός να τον δέρνει η γυναίκα του. Ο Χριστιανός λ. 93 . ο άνθρωπος να μην καταλάβει ότι έχουν λειτουργήσει οι πνευματικοί νόμοι. και ο γιος του έδερνε την μάνα του. και έτσι θα εξοφλήσει. . λέει ο Αββάς Ισαάκ. για να εξοφλήσει. Πεθαίνει αυτός. Ο Θεός να δώσει να γίνει αυτό. Παντρεύεται ο γιος και παίρνει μια ελαφρούτσικη. όταν έχει κανείς το ακαταλόγιστο. Ύστερα τι γίνεται.Δηλαδή. επιτρέπει ο Θεός να πληρώσει. έτσι ξεπληρώνει. Όταν πάλι κάποιος δεν τρώει σκαμπίλια και δέχεται ευλογίες. πρέπει να κάνη ελεημοσύνες. . οι πνευματικοί νόμοι παύουν να λειτουργούν. δεν θα πληρώσει.Αν δεν παρακολουθεί κανείς τον εαυτό του. Δηλαδή. για να εξοφλήσει και αυτός! Εδώ όμως σταμάτησαν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. να τον κάνη δάσκαλο. που τον έδερνε και έψελνε το «Χριστός Ανέστη»! Πως οικονόμησε ο Θεός. για να μη χάση την αξιοπρέπειά του.Μπορεί. τίποτε δεν καταλαβαίνει και από τίποτε δεν βοηθιέται. όταν λειτουργούν σε κάποιον οι πνευματικοί νόμοι. θα πάνε οι κλέφτες. . ούτε ωφελείται. Να σου πω ένα παράδειγμα: Μια γυναίκα έδερνε συνέχεια τον άνδρα της και αυτός δεν μιλούσε.

οπότε ταπεινώνονται και αναγκάζονται να φιλοσοφούν πάνω στην ματαιότητα αυτού του κόσμου.Γέροντα. . Έτσι ο θάνατος γι’ αυτούς είναι διπλός θάνατος και διπλή στενοχώρια. κόβεται το κουράγιο. δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για θάνατο. που φυσιολογικά είναι πιο κοντά στον θάνατο. Ασπρίζουν τα μαλλιά. δεν μπορούν.Να σκέφτεται την ημέρα που θα πεθάνει και να ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι. γιατί όλα αυτά τους φρενάρουν. Όπως και να ‘ναι όμως. . να πάμε στην κόλαση και να Τον λυπήσουμε. Ή 94 . Ο Θεός να φυλάξει.Γέροντα. . οι δυνάμεις τους σιγά-σιγά τους εγκαταλείπουν.Ξέρεις. Η ζωή είναι τυλιγμένη με την θνητή σάρκα. αρχίζουν να τρέχουν τα σάλια. Ευτυχώς όμως ο Καλός Θεός οικονόμησε. εξιλεώνεται κάπως με το ρεζίλεμα που παθαίνει μετά τον θάνατό του. Περνούσε λοιπόν την ώρα της διακονίας από όλους τους αδελφούς και έλεγε στον καθέναν: «Αδελφέ. ώστε να βοηθιούνται από μερικά πράγματα τουλάχιστον οι ηλικιωμένοι. θα πεθάνουμε». παλιά στα Κοινόβια υπήρχε ένας μοναχός που είχε ως διακονία να θυμίζει στους άλλους Πατέρες τον θάνατο. . όταν κατά την εκταφή βρεθεί άλιωτο το σώμα του νεκρού.Γέροντα.ΜΕΡΟΣ 5 Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΖΩΗ «Είναι πολύ βαρύ. αυτό οφείλεται σε κάποια αμαρτία για την οποία δεν μετάνιωσε ο άνθρωπος. Το μεγάλο αυτό μυστικό δεν είναι εύκολο να το καταλάβουν όσοι άνθρωποι είναι μόνο «σάρκες». όχι μόνον άνθρωπος αλλά ούτε πουλί να μην πάει στην κόλαση» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η αντιμετώπιση του θανάτου Μνήμη θανάτου . γιατί. ενώ ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός για τον άνθρωπο. μετά από όσα έκανε ο Θεός για μας τους ανθρώπους. γι’ αυτό δεν θέλουν να πεθάνουν. Και να θέλουν να κάνουν καμιά αταξία. όταν κάποιος βγει άλιωτος. Μπορεί να οφείλεται και σε φάρμακα που έπαιρνε ή στο χώμα του νεκροταφείου. . τι πρέπει να σκέφτεται κανείς την ημέρα που γεννήθηκε.Όχι. εμείς τον ξεχνούμε. δεν είναι πάντα αιτία κάποια αμαρτία.

γιατί δεν θα είχε όρεξη για τίποτε.. Ο όγκος που έχετε είναι καρκίνος. αν το βοηθούσε ο Θεός να καταλάβει τον θάνατο. Αυτό δείχνει ότι δεν είχε καμιά συναίσθηση του θανάτου. για να δείξει παλικαριά! Βρήκε την ώρα να δείξει την δύναμή του. αλλά τώρα από την χαρά μου που πλησιάζει ο θάνατος θα χορέψω.. για να συρρικνωθεί ο όγκος. πόσο μάλλον να βλέπει τον αδελφό του στον τάφο και με το φτυάρι να ρίχνει με μια ορμή και απρόσεκτα πάνω στον νεκρό χώμα. Την ώρα του ενταφιασμού. ότι το σχοινί της ζωής τους άρχισε να μαζεύεται και ο Πολυχρόνης πλησιάζει. και μετά να γίνει επέμβαση. Ένας νεαρός μοναχός μάζεψε το ζωστικό του. Όσο περνάει όμως η ηλικία. για να μπει η καλοσύνη. Έχω μια δυσάρεστη εικόνα από ένα μοναστήρι όπου είχε πεθάνει ένας αδελφός. κάνουν τον σταυρό τους και ρωτούν να μάθουν ποιος πέθανε και πότε γεννήθηκε. Οι μεγάλοι συγκινημένοι ρίχνουν λίγο χώμα επάνω στο σώμα του νεκρού με ευλάβεια και ποτέ στο κεφάλι.. λυπάται. Οπότε θα κουραζόταν λίγο παραπάνω. Γι’ αυτό οικονομάει ο Θεός σαν καλός Πατέρας να μην καταλαβαίνει τον θάνατο και να παίζει ξένοιαστο και χαρούμενο το τόπι του. ιδίως όταν είναι νέος. Βλέπεις.Γέροντα. πέτρες. έγινε η τελική διάγνωση. οι ηλικιωμένοι που κάθονται στο καφενείο σηκώνονται.. την εργατικότητά του. Σκέφτεται ότι έχει χρόνια μπροστά του και δεν τον απασχολεί το ζήτημα αυτό. . Γιατί το μικρό παιδί. για να ξεκουράσει τους άλλους.. και μάλιστα άγριος. Εδώ και ένα ζώο να δη κανείς νεκρό. η θυσία.ακούν ότι κάποιος στην ηλικία τους ή και νεώτερος πέθανε. δεν μπορεί να έχει μνήμη θανάτου. . χώμα.Φέρε ένα μαντήλι να χορέψω το «Έχε γεια. ξύλα. όταν χτυπάει η καμπάνα για κηδεία. παφ-παφ. και να πει: «Οι άλλοι είναι γεροντάκια. Η συμφιλίωση με τον θάνατο . και θυμούνται τον θάνατο. Καταλαβαίνουν ότι τα χρόνια πέρασαν. Έτσι διαρκώς σκέφτονται τον θάνατο. ο γιατρός είπε ότι πρέπει να γίνουν πρώτα ακτινοβολίες. Πες σε ένα μικρό παιδί «κάνε μνήμη θανάτου». Και στα μοναστήρια συνήθως τα νέα καλογέρια θάβουν τους νεκρούς.Γέροντα. 95 . καημένε κόσμε»! Εγώ ποτέ δεν χόρεψα στην ζωή μου. Ας δουλέψω εγώ». πήρε το φτυάρι και απρόσεκτα και με ορμή έριχνε πάνω στον νεκρό οτιδήποτε εύρισκε μπροστά του. Θυμάστε και ο Απόστολος Παύλος που είπε: «Φωνάξτε τους νεανίσκους να πάρουν τον νεκρό Ανανία και την Σαπφείρα». όταν έλεγε ο ιερεύς «γη ει και εις γην απελεύσει». τι γίνεται. Τι να περιμένω από αυτούς. όλοι οι Πατέρες με πολλή ευλάβεια και συστολή πήραν λίγο χώμα και το έριξαν επάνω στην σορό του μοναχού. όπως συνηθίζεται να γίνεται. πέτρες. «Ω. σιγά-σιγά καταλαβαίνει και αυτό τον θάνατο. Βλέπουμε στα χωριά. λένε. θα απογοητευόταν το κακόμοιρο και θα αχρηστευόταν. αυτό θα πει «τραλαλά» και θα συνεχίσει να χτυπάει το τόπι του. φθάνει και η δική μας σειρά· όλοι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο!». Δεν είναι ότι φύτευαν δένδρα ή γέμιζαν κάποιον λάκκο. και ένας αρχάριος μοναχός.

Γιατί. να χαίρεται που θα πεθάνει. ακόμη και γέροι. οπότε καλύτερη η ανάπαυση στην άλλη ζωή! . για να ετοιμασθεί.Γέροντα. Κάποιο εμπόδιο θα τον βρήκε»! Λίγοι άνθρωποι θέλουν τον θάνατο. στεναχωριούνται. Γέροντα.. θεωρεί τον θάνατο λύτρωση και λέει: «Κρίμα. είτε νέος είναι είτε γέρος.. μέχρι να πεθάνει· αυτό έχει νόημα.λπ. . φεύγει ο θάνατος και πάει να βρει κανέναν φοβητσιάρη! Όταν θέλεις να πεθάνεις. Άμα ζει μέσα του ο Χριστός. επειδή μπροστά τους τον θάνατο και τον σκέφτονται καθημερινά. . παρακαλούμε τον Θεό να σας δώσει παράταση ζωής. γιατί ευχαριστιέται με την κοσμική ζωή και δεν θέλει να πεθάνει. αυτό δεν το καταλαβαίνω.. όταν ωριμάσει. 96 . Πάντως ένας πνευματικός άνθρωπος.Κατάλαβα! Πρώτα θα βομβαρδίσει η αεροπορία και μετά θα γίνει η επίθεση! Λοιπόν θα πάω επάνω και θα σας φέρω νέα!. . Τι θα βγάλουν. επειδή θα πάη κοντά στον Χριστό και θα αγάλλεται.Ναι. αλλά ένας γέρος να κάνη προσπάθεια να ζήση. αλλά που να ξέρει ότι. γιατί περιμένει τον θάνατο με χαρά. Όταν χαίρεσαι τον θάνατο. Θέλουν να ζήσουν. Μερικοί. όποιος ταλαιπωρείται. Όποιος καλοπερνάει. Άλλο είναι να κάνη μια θεραπεία. τότε είναι χαρά ο θάνατος. δεν θα γίνει χειρότερος. κάπως δικαιολογείται. αγωνίζονται τολμηρότερα και νικούν την ματαιότητα.Μπορεί. γιατί βαρέθηκε την ζωή του. αλλά λέει και «το πλείον αυτών κόπος και πόνος». επειδή ζη πάλι κοντά στον Χριστό και νιώθει ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου επί της γης και διερωτάται αν υπάρχει ανώτερη χαρά στον Παράδεισο από αυτήν που νιώθει στην γη.. λέει: «Κουνήσου από την θέση σου»! Ενώ. ετοιμάζονται πιο πνευματικά. αλλά να μην επιδιώκει να πεθάνει. αν τους πει ο γιατρός «θα πεθάνεις» ή «πενήντα τοις εκατό υπάρχει ελπίδα να ζήσεις». δεν πεθαίνεις. Απορώ! Αν είναι κανείς νέος. Αλλά χαίρεται και γιατί ζη. φόβος και άγχος. Όχι όμως να χαίρεται που θα πεθάνει. Δεν θέλει δηλαδή να παρατείνει την ζωή του. Ο Ψαλμός δεν λέει ότι εβδομήκοντα είναι τα χρόνια της ζωής μας. φοβάται τον θάνατο. κάποιος από ταπείνωση να μην αισθάνεται έτοιμος πνευματικά για την άλλη ζωή και να θέλει ακόμη να ζήση. για να μπορεί να αντέξει κάπως τον πόνο. Οι πιο πολλοί κάτι θέλουν να τελειώσουν και δεν θέλουν να πεθάνουν.Γέροντα. ..Αυτό είναι καλό.. πρέπει να χαίρεται που ζει.. . Ο καλός Θεός όμως οικονομάει να πεθάνει ο καθένας. Αν του πουν για θάνατο. πονάει κ.Ποτέ. Για έναν πεθαμένο κοσμικά και αναστημένο πνευματικά δεν υπάρχει ποτέ καθόλου αγωνία.Προσθέτει όμως ο Ψαλμωδός και «εάν εν δυναστείαις. ε. γιατί αυτό είναι αυτοκτονία. με την καλή έννοια. . ογδοήκοντα». δεν ήρθε ακόμη ο Χάρος να με πάρει.. πότε συμφιλιώνεται κανείς με τον θάνατο. αν ζήση κι άλλο. Τέτοιοι άνθρωποι αγωνίζονται με φιλότιμο και αυταπάρνηση και. . αλλά θέλει μόνο να είναι λίγο πιο υποφερτοί οι πόνοι και να αυτοεξυπηρετείται.

Καμμιά φορά. Επειδή λ.Δηλαδή να πάη ακοινώνητος. Όταν ωριμάση. Δηλαδή. σε έναν ετοιμοθάνατο ή σε κάποιον που έχει μια σοβαρή αρρώστια είναι σωστό να μην πούμε την αλήθεια. τον εγκωμίαζαν οι άνθρωποι περισσότερο από όσο άξιζε.Ανάλογα και με το τι άνθρωπος είναι. επιτρέπει ο Θεός να παρουσιάση παραξενιές την ώρα του θανάτου του.χ.Οι ετοιμοθάνατοι . Το Ευχέλαιο γίνεται για όλους τους αρρώστους. σημαίνει πως είναι σε καλή κατάσταση. είσαι δηλαδή τακτοποιημένος. αν δεν του το πω. Δεν του λέω φυσικά ότι θα ζήση χίλια χρόνια ή ότι αυτό που έχει δεν είναι τίποτε. για να καταλάβουν όσοι είναι κοντά του πόσο δύσκολα είναι εκεί στην κόλαση. όταν βγαίνει η ψυχή του. με ρωτάει κανένας καρκινοπαθής: «Τι λες. θα ζήσω ή θα πεθάνω. . Άλλες φορές πάλι οικονομάει ο Θεός να έχουν μερικοί δυσκολία. Ή μπορεί κάποιος να έχη άσχημο τέλος. . Γέροντα. Αν του πω «θα πεθάνης». Γέροντα. Εξομολογήθηκε. Φυσικά για τον Θεό δεν είναι τίποτε δύσκολο. χωρίς να σε πλησιάζουν καθόλου τα ταγκαλάκια.Μερικές φορές. δεν θέλησε να εξομολογηθεί. για να μείνουν μετά τον θάνατό τους στην αφάνεια. οι δικοί του διστάζουν να τον κοινωνήσουν. μας ζήτησαν να ευχηθούμε για κάποιον που μέρες ψυχορραγούσε και δεν έβγαινε η ψυχή του. Ας του πουν οι δικοί του: «Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο.Δεν είναι απόλυτο αυτό. για να ξεπέση στα μάτια των ανθρώπων. όταν δεν τακτοποιηθής εδώ.Γέροντα. . στους ψυχορραγούντας πρέπει να κάνουν Ευχέλαιο. η ταλαιπωρία του ανθρώπου. βοηθιέται και συγχρόνως ετοιμάζεται για την άλλη ζωή. . θα πεθάνη εκείνη την ώρα από την στενοχώρια του. . για να μην καταλάβη ότι θα πεθάνη και στεναχωρεθή. δεν γίνεται μόνο για όσους βρίσκονται στα τελευταία τους. . εάν είναι τα χαρτιά καλά. Καλά είναι να κοινωνήσης». .».Όχι. σηκώνει μόνος του τον σταυρό του και προχωράει. αλλά ούτε και όσοι ταλαιπωρούνται στα τελευταία τους σημαίνει πως έχουν πολλές αμαρτίες. . Είναι μερικοί που από μεγάλη ταπείνωση ζητούν επίμονα από τον Θεό να έχουν άσχημο τέλος. .Σε όσους δυσκολεύονται να ξεψυχήσουν. όταν ψυχορραγούν.Γέροντα. Θα σε βοηθήση.Γέροντα. διαβάζουν την «Ακολουθία εις ψυχορραγούντα». Ούτε όταν βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου ήρεμα. για να μην τον βάλουν σε λογισμούς. Έτσι μπορεί να ζήση μερικά χρόνια. αλλά εσύ κοίταξε να τακτοποιηθής». Οπότε κοινωνάει. οφείλεται στην αμαρτωλότητά του. αλλά του λέω: «Ανθρωπίνως είναι δύσκολο να βοηθηθής. παίρνει κουράγιο και αντιμετωπίζει με θάρρος την αρρώστια του.Γιατί δεν έβγαινε η ψυχή του. για να ξεχρεώση λίγο χρέος. να συμπαρασταθή στην οικογένειά του και να ετοιμασθή και αυτός και οι δικοί του. Γέροντα. περνάς από την μια ζωή στην άλλη. Ενώ. Ενώ. 97 .

«Να. την έστελνε κάθε μέρα στο χωράφι. Πότε βοηθάει με Αγγέλους. Μετά από αυτό το περιστατικό συνετίσθηκε και άλλαξε ζωή· από θηρίο έγινε αρνί. που ήταν αγία γυναίκα. την ώρα που ψυχορραγεί. τα αίματα που τρέχουν! Σκούπισέ τα. Διαφέρει όμως η πονεμένη έκφραση από την άλλη που είναι άγρια και τρομαγμένη. πτώμα από την κούραση. τι σημαίνει. χωρίς να παραπονιέται. Γνώρισα μια πλούσια κυρία. έπεσε κάτω και έλεγε στην νύφη της: «Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μου παίρνει την ψυχή.Όταν μια ψυχή είναι τακτοποιημένη και ανεβαίνη στον Ουρανό. Θυμάστε το γεγονός με την Θεοδώρα. κανείς. Ώσπου μια μέρα. την ρωτούσε με αγωνία η νύφη. .Να μη βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. θα είχε καλή διάθεση. Ενώ. 98 .». φαίνεται. ώστε να αγωνισθούμε να εξοφλήσουμε εδώ τα χρέη μας. γιατί.Πολλές φορές και αυτό γίνεται. Σκούπισε. έχουν κάποια σχέση με την κατάστασή του. Στον βίο του Οσίου Ευφροσύνου λ. παιδάκι μου. «Ποια αίματα. Πήγαινε η φουκαριάρα η γριά κάθε μέρα στο χωράφι. Βλέπεις. ο Θεός έχει πολλούς τρόπους που σώζει τον άνθρωπο. για να συνέλθη. . για να τα δουν οι άλλοι και να βοηθηθούν. Καμμιά φορά πάλι οικονομάει ο Θεός να έχη η ψυχή έναν διάλογο την ώρα που ξεψυχάει. Μπορεί κάποιος την ώρα που ξεψυχάει να πονάη. βασανίζεται από τα ταγκαλάκια. όταν ψυχορραγή. οπότε οι άλλοι νομίζουν ότι δεν είναι καλά ψυχικά.χ. Ήταν οικονομία Θεού να δη την πεθερά της να ξεψυχάη με αυτά τα λόγια. δυο ώρες δρόμο. για να μετανοήση ο ίδιος ο άνθρωπος που βρίσκεται στα τελευταία του ή αυτοί που τον ακούν. σβαρνίζοντας τα πόδια της και δούλευε από το πρωί ως το βράδυ. για να βοηθηθούν οι άλλοι και να μετανοήσουν. τα αίματα». Μερικές φορές μάλιστα ο Θεός επιτρέπει να βλέπη τα τελώνια η ψυχή του ανθρώπου που έχει χρέη. για να παραδειγματίζωνται οι άλλοι που είναι κοντά στον ετοιμοθάνατο. βρέθηκε με τα μήλα στο χέρι. μόλις γύρισε στο σπίτι. Γέροντα. Γυρίζει η νύφη να κοιτάξη. σκούπισέ τα!». . γιαγιά. Της μίλησε δηλαδή ο Θεός με την γλώσσα που καταλάβαινε. μετά από το όραμα που είδε. Εκείνη γύριζε στις γειτονιές και κουβέντιαζε και την πεθερά της. δεν μπορούν τα ταγκαλάκια να την πειράξουν. έχει τον πόνο του ο καημένος και οι άλλοι μπορεί να λένε ότι παλεύει με τα δαιμόνια που ήρθαν να του πάρουν την ψυχή! .Και όταν. παιδάκι μου. Εκείνος υποφέρει. πότε με δοκιμασίες ή με διάφορα σημεία. να πιστέψη ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παίρνει τις ψυχές δήθεν με το σπαθί. . να ζορίζεται και το πρόσωπό του να έχη την έκφραση του πόνου. γιατί δεν έβλεπε να έχη αίματα επάνω της.Αυτά που λέει. Γέροντα. για να βοηθήση εμάς που θα ζήσουμε ακόμη. μια ψυχή που φεύγει από αυτήν την ζωή τακτοποιημένη θα περάση από τα τελώνια. που ήταν γριούλα. αν δεν είναι τακτοποιημένη. Είχα γνωρίσει μια γυναίκα που φερόταν βάρβαρα στον άνδρα της και στην πεθερά της· τους έδερνε και τους δύο.Γέροντα. ο ετοιμοθάνατος φωνάζη κεκοιμημένους συγγενείς του. για να φοβηθή και να μετανοήση. διαβάζουμε ότι ο Ηγούμενος. Οικονομάει δηλαδή να βλέπουν μερικοί ορισμένα πράγματα. και η γιαγιά είχε ξεψυχήσει..

αυτοκτονεί. την ώρα που ξεψυχούσαν. ακούν τον διάβολο που τους λέει πως. Αν είναι υπεύθυνος γι’ αυτό και το αναγνωρίζη. Έψαξε. γιατί είναι σαλεμένο το μυαλό τους. όταν ξεψυχούσε. να ταπεινωθή και να εξομολογηθή. έστω και έτσι να συγχωρεθούν. . αλλά τους αφήνει στην κρίση και στο έλεος του Θεού. «Που είναι η Δέσποινα. Η αυτοκτονία . την ώρα που πεθαίνει. . . γιατί το παιδί του είναι παράλυτο. «Να.Συγχωρούνται.. μετανοιώνει και αισθάνεται την ανάγκη να ζητήση συγγνώμη. λέει..Δεν είχε παντρευτή και έμενε με την αδελφή της. ούτε σε τι κατάσταση βρέθηκαν την τελευταία στιγμή. να με συγχωρέσης!». επειδή ο άνθρωπος. αντί να μετανοήση. Να με συγχωρέσης. «Πως να έχω παράλυτο παιδί εγώ. θα γλιτώσουν από το εσωτερικό βάσανο που περνούν. το έδειρε και το έδιωξε από το 99 . νιώθουν ένα πλάκωμα. γιατί δεν ξέρουμε πως έγινε και αυτοκτόνησαν. Γι’ αυτούς όμως που αυτοκτονούν χωρίς να είναι ψυχοπαθείς – καθώς και για τους αιρετικούς -. έχουν ελαφρυντικά. πολύ σε ταλαιπώρησα. Είναι σαν να τα πετούν όλα στο πρόσωπο του Θεού. . Την έδεσε στο λιβάδι και πήγε πιο πέρα να παίξη. Γέροντα. Ο πατέρας του θύμωσε πολύ.Γέροντα. Αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε πολλή προσευχή για όσους αυτοκτονούν. έτσι οι άνθρωποι. Ο ιερέας δεν μνημονεύει τα ονόματά τους στην Προσκομιδή ούτε τους βγάζει μερίδα. Αν έχουν και μια στενοχώρια. τώρα έγινα ρεζίλι» και. εκεί είναι!» τους είπε και μετά ξεψύχησε. Και συννεφιά να δουν. γιατί με την αυτοκτονία αρνούνται.». οπότε την ψυχή τους να την παρέλαβε Άγγελος Κυρίου. που πέθανε μετά από αυτήν. έχουν διπλή συννεφιά. δεν εύχεται η Εκκλησία.Οι ψυχοπαθείς.Επιτρέπει ο Θεός. ας μετανοήση. συχνά ακούμε για κάποιον που αυτοκτόνησε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Οι περισσότεροι που αυτοκτονούν. για να κάνη κάτι ο Καλός Θεός και γι’ αυτούς. κάνη κάποιος μια κλεψιά και αποδειχθή ότι έκλεψε. να. ακόμη και την τελευταία στιγμή της ζωής τους με κάποιον που έχει ήδη πεθάνει. όταν αυτοκτονούν.Μπαίνει ο εγωισμός στην μέση.» λέει και απελπίζεται. Ξεχάστηκε όμως στο παιχνίδι και η κατσίκα λύθηκε και έφυγε.χ. «πάει. Αν λ..Γέροντα. και από εγωισμό αυτοκτονούν. αμέσως σκέφτονται να αυτοκτονήσουν. δεν την βλέπετε. Ο γαμπρός της. . αν συναντήσουν κάποια μεγάλη δυσκολία στην ζωή τους. Δεν είναι πιο υπεύθυνος μετά. Πως βάζει τέρμα στην ζωή του και αφήνει το παιδί του στον δρόμο. να ζήτησαν συγχώρηση από τον Θεό και να έγινε δεκτή η μετάνοιά τους. για να λυτρωθή. Είχα ακούσει ότι ένα κοριτσάκι σε ένα χωριό πήγε να βοσκήση την κατσίκα τους. Μπορεί. την φώναζε: «Έλα. περιφρονούν την ζωή που είναι δώρο του Θεού. να μετάνοιωσαν. Δέσποινα. τον ρώτησαν. αλλά δεν την βρήκε και γύρισε στο σπίτι χωρίς την κατσίκα. μερικοί άνθρωποι. να συγχωρεθούμε. Άλλος αυτοκτονεί. αν τερματίσουν την ζωή τους. στην οποία είχε δώσει όλη την περιουσία της.

αλλά και ο Χριστός καλά θα κάνη. Οι γονείς. 100 . να πας να κρεμασθής». «Να πας να βρης την κατσίκα. Βράδιασε και αυτό ακόμη δεν είχε γυρίσει στο σπίτι.σπίτι. Το έθαψαν μετά έξω από το κοιμητήρι. Έψαξαν και το βρήκαν κρεμασμένο σε ένα δένδρο. αν το βάλη μέσα στον Παράδεισο. Ξεκίνησε το ταλαίπωρο να πάη να ψάξη. του είπε. Αν δεν την βρης. Είχε δέσει στον λαιμό του το σχοινί της κατσίκας και κρεμάστηκε στο δένδρο. βλέποντας ότι νύχτωσε. Η Εκκλησία φυσικά καλά έκανε και το έθαψε απ’ έξω. βγήκαν ανήσυχοι να βρουν το παιδί. Το κακόμοιρο είχε φιλότιμο και πήρε κατά γράμμα αυτό που του είπε ο πατέρας του. για να φρενάρη όσους αυτοκτονούν για το παραμικρό.

-Γέροντα. Φυσικά οι γονείς και οι συγγενείς είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουν αυτό. γιατί ο Παράδεισος χρειάζεται μπουμπούκια. την χειροτερεύει με τις μέριμνες. αν μεγάλωνε.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «Ίνα μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα» Θάνατος παιδιών . Είναι δηλαδή σαν να τους λέη: «Μην κουράζεσθε· αρκεί η καλή διάθεση που έχετε». τους παίρνει κοντά Του. . αν της παρουσιασθή. Άλλον. αλλά και περισσότερες αμαρτίες προσθέτει. Εάν δη ότι κάποιος θα γίνη καλύτερος. Βλέπεις. ήταν μικρό. όσο περνούν τα χρόνια. όσο μεγαλώνει κανείς. επειδή είναι πολύ καλός. γιατί που ξέρουν τι θα γινόταν. για να τον σώση. Όταν ακούω για τον θάνατο κάποιου νέου. γιατί ο Θεός επιτρέπει να πεθαίνουν τόσοι νέοι άνθρωποι. πεθαίνει ένα παιδάκι. Άμα το παιδί ήταν μικρό και η μητέρα είναι σε κατάσταση που.Πόσων χρόνων ήταν το παιδί. τον αφήνει να ζήση. αλλά έχουν την διάθεση να κάνουν καλό. και κλαίνε και οδύρονται οι γονείς. όπως με είχε η μητέρα μου μέσα στις φασκιές. λυπάμαι. Εάν δη όμως ότι θα γίνη χειρότερος. Γι’ αυτό είναι πιο κερδισμένος. .Μπορεί. Το καράβι ήταν γεμάτο πρόσφυγες και. Ιδίως όταν είναι κοσμικός. θα δούμε ότι. Θα μπορούσε άραγε να σωθή. για να έρθουμε στην Ελλάδα. Γέροντα. δεν θα αναστατωθή. . με τις αδικίες κ.λπ. . αν εξετάσουμε τα πράγματα πιο βαθιά. Αιτία είναι η μητέρα που δεν παρουσιάζεται το παιδί. ενώ έπρεπε να χαίρωνται. τον παίρνει. Γιατί. που το παιδί της πέθανε πριν από εννέα χρόνια. και περισσότερο αγώνα πρέπει να κάνη. Είναι σημαντικό αυτό. να παρουσιασθή σε κάποιον άλλον. ένας 101 . πριν προλάβουν να το κάνουν. αλλά λυπάμαι ανθρωπίνως. το παίρνει αγγελούδι ο Χριστός. αντί να παρουσιασθή το παιδί στην μητέρα που το ζητάει. Μερικούς πάλι που έχουν αμαρτωλή ζωή. εγώ ήμουν βρέφος. μόλις τους δινόταν η ευκαιρία. Γέροντα.Πως δεν μπορεί! Κανονίζει ανάλογα ο Θεός. επειδή ξέρει ότι θα έκαναν το καλό. για να παρηγορηθή. αντί να βελτιώση την πνευματική του κατάσταση. Ο Θεός τον κάθε άνθρωπο τον παίρνει στην καλύτερη στιγμή της ζωής του. για να δώση την ψυχή του. τον διαλέγει και τον παίρνει κοντά Του. σας παρακαλεί να κάνετε προσευχή να το δη έστω στον ύπνο της. όταν τον παίρνη ο Θεός νέο. με έναν ειδικό τρόπο. θα παρουσιασθή.Κανείς δεν έχει κάνει συμφωνία με τον Θεό πότε θα πεθάνη.Μια μάνα. Όταν του 1924 φεύγαμε από την Μικρά Ασία με το καράβι.

θα ‘ρθούν τα παιδιά τους με εξαπτέρυγα στην πόρτα του Παραδείσου να υποδεχθούν την ψυχή τους.Εκείνο είναι άλλο. Με τα μηχανάκια πόσα παιδιά καταστρέφονται! Πόσα παλληκάρια σκοτώνονται με τις μοτοσυκλέτες! Σηκώνουν την μοτοσυκλέτα πίσω στην μία ρόδα. Γιατί αλλιώς. 102 . Τώρα που είμαι τόσων χρονών και έχω κάνει τόση άσκηση. να δίνω τα πράγματά του. γιατί πίστευε ότι αγίασε. καλύτερα να μη δίνης». οι άνθρωποι. Γέροντα. Γέροντα. γιατί τον αντιμετωπίζουν πνευματικά. Αν πέθαινα τότε. βρίσκουν την δύναμη να αντιμετωπίσουν τον θάνατο. Όταν πεθάνουν. για να μην την πληγώσουν.» «Όχι. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό! Στα παιδάκια πάλι που ταλαιπωρήθηκαν εδώ από αρρώστιες ή από κάποια αναπηρία ο Χριστός θα πη: «Ελάτε στον Παράδεισο και διαλέξτε το καλύτερο μέρος». Μια μητέρα ήθελε να μου δώση κάτι από τον γιο της που είχε πεθάνει. ακόμη κι αν είχαν κάποιο ατύχημα. της είπα. Αλλά και τους γονείς βοηθάει ο θάνατος των παιδιών. Βέβαια δεν πρέπει να φθάνουν οι μητέρες και στο άλλο άκρο. σημαίνει ότι θα βγη κάτι καλό. Ο διάβολος. σούζα την μοτοσυκλέτα στην πίσω ρόδα και τουμπάρισα». δεν είμαι σίγουρος αν πάω στον Παράδεισο. βλέπεις. για να χτυπήσουν στο κεφάλι. Για να επιτρέψη όμως ο Θεός την κακία του διαβόλου ή την απροσεξία του άλλου. Ζητά από τον Θεό να μη μας βρη ο θάνατος ανέτοιμους. οπότε εύκολα τουμπάρουν και σπάζουν το κεφάλι τους. Η μάνα μου νόμισε ότι πέθανα και άρχισε να κλαίη. με ρώτησε. για να αντιμετωπίσουν τον αιφνίδιο θάνατο! . γιατί η Εκκλησία μας εύχεται «υπέρ του διαφυλαχθήναι» από αιφνίδιο θάνατο. . σίγουρα θα πήγαινα στον Παράδεισο. μπορεί να χτυπούσαν αλλού και να μην σακατεύονταν. Τι να έλεγαν. Μερικές μανάδες πιστεύουν ότι το παιδί τους που πέθανε αγίασε και πέφτουν σε πλάνη.Γέροντα. για ευλογία. Και ο Χριστός θα τα ακούση και θα σώση με κάποιον τρόπο και την μητέρα. Και τότε εκείνα θα Του πουν: «Ωραία είναι εδώ. .ναύτης πάτησε επάνω μου. Μια συγχωριανή μας άνοιξε τις φασκιές και διαπίστωσε ότι δεν είχα πάθει τίποτε. Το θεωρούν κατόρθωμα ποιος θα σηκώση την μοτοσυκλέτα περισσότερο! «Κρατούσα. γιατί το παιδί της πηγαίνοντας στην δουλειά σκοτώθηκε σε τροχαίο. Πρέπει να ξέρουν ότι από εκείνη την στιγμή έχουν έναν πρεσβευτή στον Παράδεισο. αλλά θέλουμε και την μανούλα μας κοντά μας».Πόση δύναμη χρειάζονται. λέει.Άμα έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. «Έχει ευλογία. Οι γυναίκες που κάθονταν και ξενυχτούσαν στον Εσταυρωμένο την άφησαν. Πληγωμένη ήταν. Μια άλλη είχε κολλήσει την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στον Εσταυρωμένο την φωτογραφία του παιδιού της που το είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί και έλεγε: «Και το παιδί μου σαν τον Χριστό έπαθε». -Τότε. Χριστέ μας. Παρηγοριά στους πενθούντες . μια μητέρα είναι απαρηγόρητη. τι τους βάζει να κάνουν.

βαπτισμένο όπως ήταν. Όχι. Το πήρε κοντά Του αγγελούδι. Τι κλαις. και χθες ήρθε μια μητέρα με κλάματα και μου είπε: «Μου πήρε ο Θεός το μονάκριβο παιδί μου». λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα. την έπαιρναν από εκεί και αυτή ξαναγύριζε. Ξέρεις ότι βασανίζεις το παιδί με το κλάμα. Και αυτή έτσι εξωτερικά το αντιμετώπιζε και δεν μπορούσε να παρηγορηθή. πάνω στο ιερό καθήκον. Και παρακαλεί συνέχεια τον Θεό να τον συγχωρήση. Μετά ξεμεθάει και αυτός που χτύπησε το παιδί. Έπειτα όμως. Πόσες μητέρες προσεύχονται και ζητούν να είναι τα παιδιά τους κοντά στον Θεό! «Δεν ξέρω. αν δεν πιστέψη στον Θεό και στην αληθινή ζωή. και έτσι το παίρνει κοντά Του. Χτυπιόταν. Αν όμως οι μητέρες δεν το καταλαβαίνουν αυτό. όταν ήταν νέα. οπότε σώζεται και αυτή. Αν το δη κανείς αυτό εξωτερικά. σκέφτεται τον θάνατο και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή. οπότε είχες μια παρηγοριά. Μετά που μου μίλησε για την ζωή της. Θέλεις να βασανίζεται το παιδί σου ή να χαίρεται. το παίρνει με αυτόν τον τρόπο. και τα έβαζε με τον Θεό. Σώζεται και αυτός.». λένε. Ο Θεός δεν θα τον αφήση.Πες της: «Από κακότητα χτύπησε ο οδηγός το παιδί σου. πέθανε από καρδιά και είχε μείνει μόνη της η φουκαριάρα. θα έφερνε ένα εμπόδιο να αποφύγη το ατύχημα.».. Να. βρίσκει ανάπαυση. σε τίμησε ο Θεός. την αιώνια. Βλέπετε πως οικονομάει ο Θεός από την προσευχή της μάνας να σώζωνται ψυχές. Θεέ μου. αλλά. Γι’ αυτά να κλαις». Τον καιρό που ήμουν στο Μοναστήρι του Στομίου. θα πη: «Γιατί να το επιτρέψη ο Θεός. Γιατί. την μετά θάνατον. χτυπούσε το κεφάλι της στην πλάκα του τάφου! Όλο τον πόνο της τον έβγαζε εκεί. Αν τυχόν όμως ο Θεός δη ότι το παιδί θα παραστρατήση. είπε πως μπορούσε να έχη πολλά παιδιά. Εσύ. Μετά σου άφησε την κόρη σου για λίγα χρόνια κοντά σου. ότι πηγαίνει στην καταστροφή και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθή. Ο άνδρας μου σκοτώθηκε στον πόλεμο. Αφού την άφησα να ξεσπάση λίγο. Σκοτώθηκε στον πόλεμο για την Πατρίδα. θέλω να σωθή το παιδί μου· να είναι κοντά Σου». 103 . Όχι. δεν ήθελε να έχη παιδιά. Αυτό θα βρης μεθαύριο να πρεσβεύη στον Θεό». της είπα: «Να σου πω κι εγώ κάτι. «Εγκλημάτησα». τι θα κάνης. πως είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθή αληθινά. έναν μεθυσμένο να το χτυπήση με το αυτοκίνητο και να το σκοτώση. Μια φορά που πήγα να δω τι συμβαίνει. Τους αναστάτωνε όλους με τις φωνές της. Τον άνδρα σου τον ήξερα· ήταν πολύ καλός. τα έβαζε με τον Θεό. για να σκοτωθή το έστειλες στην δουλειά. Επιτρέπει λ.. «Αν το καλοσκεφθής. Αυτό είναι αγγελούδι και εσύ τα βάζεις με τον Θεό. Αν υπήρχε περίπτωση να γίνη καλύτερο. μου την πήρε και αυτή. λέει. Η μάνα πάλι με τον πόνο της συμμαζεύεται.. της είπα. Πήγαιναν. γιατί μπορεί να γινόταν ένα αλητάκι και ο Θεός το πήρε στην κατάλληλη ώρα. Να πης λοιπόν ‘’δόξα Σοι ο Θεός’’. Τώρα είναι ασφαλισμένο στον Ουρανό. που πήγαινε συνέχεια στο Κοιμητήρι και έσκουζε ώρες ολόκληρες. Είχα μια κόρη. Φρόντισε να βοηθήσης τα άλλα παιδιά που έχεις και είναι μακριά από τον Θεό. μου έλεγε: «Γιατί ο Θεός το έκανε αυτό. ζούσε στην Κόνιτσα μια χήρα γυναίκα. μόλις έγινε δεκαεννιά χρονών. Αυτό γινόταν για χρόνια. τα βάζουν με τον Θεό! Τι τραβάει και ο Θεός με εμάς! Όταν κανείς παύη να αντιμετωπίζη τα πράγματα κοσμικά.χ. Ο άνδρας της είχε σκοτωθή από τους Γερμανούς και η κόρη της. Έλεγε-έλεγε. έρχεται σε συναίσθηση και σε όλη του την ζωή τον πειράζει η συνείδησή του.

δικαιολογούμαστε να ανησυχούμε. Μετά από αυτήν την συζήτηση σταμάτησε να πηγαίνη στο Κοιμητήρι. Αν πεθάνη. . Αυτή. την πήρε ο Θεός σ’ αυτήν την καλή κατάσταση που βρισκόταν. αλλά χρειάζεται πνευματική αντιμετώπιση. .χ. δεν θα άφηνε να γίνωνται συνέχεια εγκλήματα· θα τιμωρούσε τους εγκληματίες». Ο θάνατος είναι αποχωρισμός για λίγα χρόνια Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα δεν πεθαίνει. Έτσι θα πέση το βάρος στον δολοφόνο. να πουν: «Μετά από πενήντα χρόνια θα ανταμώσουμε». ήταν λίγο κοσμική.επειδή ίσως θα ξέφευγε η κοπέλα. στο εξωτερικό για έναν χρόνο. Ο θάνατος είναι απλώς μετάβαση από την μια ζωή στην άλλη. ας υποθέσουμε. όταν πάη κάποιος. όταν κάποιος δολοφονήται.Γέροντα.». πρέπει να κάνουμε πολλή προσευχή γι’ αυτόν. παρόλο που τους έδωσε χρόνια. Κάθε μήνα.χ. να πουν: «Μετά από καμμιά δεκαπενταριά χρόνια θα ανταμώσουμε». ενώ ο άνδρας της ήταν πολύ ήσυχος. Τέτοια τιμή ο Θεός σε ποιον την έχει κάνει. θα τον έβλεπε εδώ στην γη. κάποιος και οι δικοί του είναι ηλικιωμένοι.». Μόλις βοηθήθηκε να συλλάβη το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πονάει φυσικά κανείς για τον θάνατο κάποιου συγγενικού του προσώπου. ενώ εκείνους που σκοτώνονται θα τους τακτοποιήση. γιατί θα τον αποχωρισθούν για έναν χρόνο. Αγαπάς τον κόσμο. Έτσι μεθαύριο θα είστε όλοι μαζί στον Παράδεισο. Το καταλαβαίνεις. άκουσα ότι. που δεν μετανόησαν. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός αφήνει τους εγκληματίες να ζήσουν. Δεν της είπα φυσικά ότι «εσύ ήσουν κοσμική». αλλά την ρώτησα: «Τώρα. «Δεν θέλω να δω τίποτε και κανέναν». ησύχασε. 104 . Είναι ένας αποχωρισμός για ένα μικρό διάστημα. γιατί παίρνει τις αμαρτίες του ο δολοφόνος. Μόνον όταν δεν έχη καλή ζωή αυτός που φεύγει. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ίνα μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα». ή αν λείψη δέκα χρόνια. τότε. για να είναι αναπολόγητοι την ημέρα της Κρίσεως. αν πραγματικά τον αγαπάμε και θέλουμε να συναντηθούμε στην άλλη ζωή. Αν είναι νεώτεροι. τώρα και για σένα ο κόσμος πέθανε.Έχει ελαφρυντικά κατά κάποιον τρόπο. τι σκέφτεσαι. οι δικοί του στενοχωριούνται. Όπως. Μερικοί που δεν τους κόβει λένε: «Αν υπήρχε Θεός. εξιλεώνεται. αλλά αυτός με σκότωσε». ας υποθέσουμε. της λέω. εσύ. Πόσες φορές λ. μου λέει. «Βλέπεις. ήταν σκληρός. έτσι πρέπει να βλέπουν και τον αποχωρισμό από τα αγαπημένα τους πρόσωπα με τον θάνατο. Ο πόνος σε βοηθάει και δεν σε ενδιαφέρει τίποτε το κοσμικό. για να μετανοήσουν. Να σκεφθή ότι εκεί θα τον βλέπη συνέχεια. για να την σώση». έχουν στενοχώρια για τον αποχωρισμό των δέκα χρόνων. Μπορεί να πη στον Θεό: «Εγώ θα μετανοούσα. Αν λ.

αλλά δεν έχουν λάβει την τέλεια δόξα. γελάει. γιατί δεν μπορούν να λάβουν την τέλεια δόξα. δηλαδή δεν ωφελεί αυτό. την μάνα του. Ο Θεός. γιατί κρίνεται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία τον βρίσκει ο θάνατος. 105 . ενώ οι καημένοι οι κεκοιμημένοι δεν μπορούν πια μόνοι τους να καλυτερεύσουν την θέση τους. και.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η μετά θάνατον ζωή Οι υπόδικοι νεκροί . Μερικοί ρωτούν πότε θα γίνη η Δευτέρα Παρουσία.».Οι Άγιοι και ο ληστής είναι στον Παράδεισο. όταν πεθάνη ο άνθρωπος. πως είναι τώρα οι κολασμένοι. αντιλαμβάνεται με μια ασύλληπτη ταχύτητα. αλλά περιμένουν από μας βοήθεια.Γέροντα. όταν ξεμεθύση. αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. όταν βγη από το σώμα. που βασανίζονται ανάλογα με τις αμαρτίες που έκαναν και περιμένουν να γίνη η τελική δίκη. Υπάρχουν βαρυποινίτες. την οποία θα λάβουν μετά την μέλλουσα Κρίση. όπως και οι υπόδικοι είναι στην κόλαση. δεν αισθάνονται την ενοχή τους. Γι’ αυτό έχουμε χρέος να τους βοηθούμε με την προσευχή μας.Είναι υπόδικοι. υπάρχουν και υπόδικοι με ελαφρότερες ποινές.Γέροντα. επειδή δεν καταλαβαίνει τι έκανε. ενώ έχει πει εδώ και τόσους αιώνες το «μετανοείτε· ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών». επειδή περιμένει εμάς να διορθωθούμε. αλλά «φαϊντά γιοκ». Η προσευχή και τα μνημόσυνα για τους κεκοιμημένους . η μέλλουσα Κρίση.Έρχονται σε συναίσθηση και ζητούν βοήθεια.Γέροντα.». συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται. έτσι και όσοι σ’ αυτήν την ζωή κάνουν αταξίες είναι σαν μεθυσμένοι. συνέρχεται και λέει «τι έκανα. έχουμε περιθώρια μετανοίας.χ. Αλλά εμείς παραμένοντας στις κακομοιριές μας αδικούμε τους Αγίους. αν σκοτώση λ. Όταν όμως πεθάνουν. . . κινείται.Ναι. οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχωνται. παρατείνει – παρατείνει τον χρόνο. . κλαίει και οδύρεται και λέει «τι έκανα. βλέπει. φυλακισμένοι. τραγουδάει. Ανοίγουν τα μάτια της ψυχής τους και συναισθάνονται την ενοχή τους. Για τον άνθρωπο όμως που πεθαίνει γίνεται κατά κάποιον τρόπο η Δευτέρα Παρουσία. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Όσοι βρίσκονται στον Άδη μόνον ένα πράγμα θα ήθελαν από τον Χριστό: να ζήσουν πέντε λεπτά. Εμείς που ζούμε. αλλά δεν έχουν λάβει την τελική καταδίκη. για να μετανοήσουν. τότε φεύγει αυτή η μέθη και συνέρχονται. . . Όπως ένας μεθυσμένος. γιατί η ψυχή.Και οι Άγιοι και ο ληστής. .

λέει η Γραφή. μπορεί να μεσολαβήση και να βοηθήση έναν υπόδικο. αυτοί που έχουν πεθάνει πρόσφατα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από προσευχή.λπ. γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι ήταν σκληρός. Ο Θεός θέλει να βοηθήση τους κεκοιμημένους. εκεί στο Άγιον Όρος κάτι γεροντάκια τα καημένα σε κάθε Θεία Λειτουργία κάνουν κόλλυβο και για τους κεκοιμημένους και για τον Άγιο που γιορτάζει. έτσι και τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Του δίνουμε το δικαίωμα να επεμβαίνη. γιατί πονάει για την σωτηρία τους. Και όπως σ’ αυτήν την ζωή. Τα μνημόσυνα είναι ο καλύτερος δικηγόρος για τις ψυχές των κεκοιμημένων. σπαταλάει όλη την περιουσία του και από πάνω βρίζει τον πατέρα του. Έχει νόημα το σιτάρι. Ζητούν να βοηθηθούν και βοηθιούνται θετικά με τις προσευχές των πιστών. αισθάνονται την ενοχή τους. όταν ξέρουμε ότι κάποιος ήταν σκληρός – θέλω να πω. Και βλέπεις. Στον κόσμο μερικοί βαριούνται να βράσουν λίγο σιτάρι και πηγαίνουν στην εκκλησία σταφίδες. αλλά στην πραγματικότητα να μην ήταν – και είχε και αμαρτωλή ζωή. ότι φαινόταν σκληρός.Γέροντα. αλλά και δεν δέχονται βοήθεια. Τους δίνει δηλαδή ο Θεός μια ευκαιρία. Κι εσείς σε κάθε Θεία Λειτουργία να διαβάζετε κόλλυβο για τους κεκοιμημένους. Ιδίως. βρίζουν τον Θεό. να βοηθηθούν μέχρι να γίνη η Δευτέρα Παρουσία. όπως οι δαίμονες. Μετά την δίκη δεν θα υπάρχη πλέον δυνατότητα να βοηθηθούν. . όταν μπαίνη κάποιος στην φυλακή. τι να το κάνη αυτό ο πατέρας του. Οι άλλοι όμως υπόδικοι. εγείρεται εν αφθαρσία». Θείες Λειτουργίες. στην αρχή δεν δυσκολεύεται πιο πολύ. Περισσότερο μάλιστα συγκινείται ο Θεός. γιατί έχει αρχοντιά.». τα μνημόσυνα. Να κάνουμε προσευχή για τους κεκοιμημένους που δεν ευαρέστησαν στον Θεό. «Σπείρεται εν φθορά. τι να τους κάνη ο Θεός. που τους πηγαίνουμε. Έχουν την δυνατότητα και από την κόλαση να βγάλουν την ψυχή.Εμ. Γιατί. Δεν ζητούν βοήθεια. Ε. Σαρανταλείτουργα για την 106 . Δεν θέλει να δώση δικαίωμα στον διάβολο να πη: «»Πως τον σώζεις αυτόν. που έχουν λίγο φιλότιμο. για να τα διαβάσουν οι ιερείς. αλλά δεν το κάνει. Σαν ένα παιδί που απομακρύνεται από τον πατέρα του. τώρα που είναι υπόδικοι. για να έχουν την ευλογία του. Όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυκτικά κ. μπορεί να μεσολαβήση στον Θεό με την προσευχή του και να μεταφέρη τους υπόδικους νεκρούς από την μια «φυλακή» σε άλλη καλύτερη.Μου λέει ο λογισμός ότι μόνον το δέκα τοις εκατό από τους υπόδικους νεκρούς βρίσκονται σε δαιμονική κατάσταση και. όταν κάνουμε προσευχή για τους κεκοιμημένους παρά για τους ζώντες. για να κάνη κάτι και γι’ αυτούς ο Θεός. αν κάποιος είναι φίλος με τον βασιλιά. Όταν όμως εμείς προσευχώμαστε για τους κεκοιμημένους. μέχρι να γίνη η τελική Κρίση. κουλουράκια. Οι προσευχές των ζώντων για τους κεκοιμημένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους κεκοιμημένους να βοηθηθούν. κουραμπιέδες. έτσι και αν είναι κανείς «φίλος» με τον Θεό. . από το ένα «κρατητήριο» σε ένα άλλο καλύτερο. μετανοούν και υποφέρουν για τις αμαρτίες τους. εκεί που είναι. Ή ακόμη μπορεί να τους μεταφέρη και σε «δωμάτιο» ή σε «διαμέρισμα». ενώ δεν κοπίασε. Γι’ αυτό και η Εκκλησία μας έχει τα κόλλυβα. τότε να κάνουμε πολλή προσευχή.

οι νεκροί που δεν έχουν ανθρώπους να προσεύχωνται γι’ αυτούς βοηθιούνται από τις προσευχές εκείνων που προσεύχονται γενικά για τους κεκοιμημένους. Κάποιος ήρθε στο Καλύβι και μου είπε με κλάματα: «Γέροντα. .Δεν ξέρεις την κρίση του Θεού την τελευταία στιγμή. Κάθε φορά που έχω Θεία Λειτουργία. είναι καλό να κάνουμε κάθε μέρα ένα κομποσχοίνι μέχρι τα σαράντα. Έναν συγγενή μου. παρουσιάζονται γνωστοί κεκοιμημένοι μπροστά μου. Κι εσείς στην Αγία 107 . γιατί αυτόν δεν τον είχα γραμμένο με τα ονόματα των κεκοιμημένων. ώστε να καμφθή ο Θεός και να τον ελεήση. βάλε και άλλους κεκοιμημένους. με απασχολεί μερικές φορές η σωτηρία του πατέρα μου. κάθε Σάββατο. Ενώ ένας άνθρωπος που είχε καλωσύνη. έχεις να με βοηθήσης· με ξέχασες και υποφέρω’’. δεν έκανα προσευχή για κάποιον γνωστό μου κεκοιμημένο και μου παρουσιάστηκε στον ύπνο μου.Όταν. επειδή μνημονευόταν στην Προσκομιδή με τους ηρωικώς πεσόντες. όταν προσεύχωμαι για όλους τους κεκοιμημένους. Γιατί να πάη μια αμαξοστοιχία στον προορισμό της με έναν μόνον επιβάτη. .τι δεν έκανε εκείνος. την ώρα του μνημοσύνου. .Δεν έχω παρακολουθήσει. ακόμη και αν η ζωή του δεν ήταν καλή. .Και βέβαια βοηθιούνται. γιατί δεν είχε καμμιά σχέση με την Εκκλησία. γιατί αναπαύονται από την προσευχή που κάνω.Γέροντα. Γέροντα. το κάνουμε εμείς γι’ αυτόν. τον είδα ολόκληρο μπροστά μου μετά την Θεία Λειτουργία. για τους αρχιερείς κ. βλέπω στον ύπνο μου τους γονείς μου. κάνω και γενικό μνημόσυνο για όλους τους κεκοιμημένους και εύχομαι για τους βασιλείς. . εδώ και είκοσι μέρες είχα ξεχασθή με διάφορες μέριμνες και ούτε για τον εαυτό μου δεν προσευχόμουν».Γιατί αυτήν την ημέρα την δικαιούνται οι κεκοιμημένοι.ψυχή του και να δίνουμε ελεημοσύνη σε φτωχούς για την σωτηρία της ψυχής του. πεθάνη κάποιος και μας ζητήσουν να προσευχηθούμε γι’ αυτόν. αλλά γιατί το Σάββατο. . Έτσι. γιατί η προσευχή τους δεν είναι τόσο ευάρεστη στον Θεό. Αν καμμιά φορά δεν κάνω ευχή για τους κεκοιμημένους. με λίγη προσευχή πολύ βοηθιέται. ενώ χωράει και άλλους. . Εγώ. Πράγματι. . που είχε σκοτωθή στον πόλεμο. επειδή είχε καλή διάθεση. για να ευχηθούν οι φτωχοί «ν’ αγιάσουν τα κόκκαλά του». μου λέει.λπ. μου είπε.Γέροντα. και στο τέλος λέω «και υπέρ ων τα ονόματα ουκ εμνημονεύθησαν». Πόσοι κεκοιμημένοι έχουν ανάγκη οι καημένοι και ζητούν βοήθεια και δεν έχουν κανέναν να προσευχηθή γι’ αυτούς! Μερικοί κάθε τόσο κάνουν μνημόσυνο μόνο για κάποιον δικό τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν βοηθιέται ούτε ο δικός τους. Έχω υπ’ όψιν μου γεγονότα που μαρτυρούν πόσο οι κεκοιμημένοι βοηθιούνται με την προσευχή πνευματικών ανθρώπων. ας κάνουν συγχρόνως και για τους ξένους. ό. ‘’Είκοσι μέρες. Αφού τόσα μνημόσυνα έκαναν γι’ αυτόν.Άμα κάνης κομποσχοίνι γι’ αυτόν. Πότε σε απασχολεί.

για να γίνη καινός και να μη βλάπτη πια ούτε τον εαυτό του ούτε τους άλλους ανθρώπους. ο αγώνας που θα κάνουμε. Αν όμως είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση.Πρόθεση να μη δίνετε να μνημονευθούν μόνον ονόματα ασθενών. εκτός από την δική μας ανακούφιση. στην προς Αρχαρίους Επιστολή σας γράφετε: «Παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σ’ αυτήν την ζωή είναι μέρος της χαράς του Παραδείσου και ότι στον Παράδεισο θα είναι περισσότερη. όταν ένας απόγονός τους είναι κοντά στον Θεό. ενώ τώρα συμπάσχει· δεν περνάει χαρούμενα εδώ.Γράψε: «Θέλουν να ζήσουν επί της γης. Το καλύτερο μνημόσυνο για τους κεκοιμημένους Το καλύτερο από όλα τα μνημόσυνα που μπορούμε να κάνουμε για τους κεκοιμημένους είναι η προσεκτική ζωή μας. για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή. αλλά και ονόματα κεκοιμημένων. . λένε και στενοχωριούνται. γιατί μεγαλύτερη ανάγκη έχουν οι κεκοιμημένοι. Αυτή η παραδεισένια χαρά είναι η θεία ανταμοιβή για τον πόνο που νιώθει για τον αδελφό του. είτε ζώντες είναι είτε κεκοιμημένοι. 108 . ώστε να τους συναντήσουμε στον Παράδεισο και να ζήσουμε όλοι μαζί στην αιώνια ζωή. ο προπάππος μας.Γέροντα. ευφραίνονται. «με χαρούμενη την όψη και με βλέμμα λαμπερό»! Όσο όμως υποφέρει για τον πλησίον του. ο παππούς μας. Γέροντα. τότε υποφέρουν οι κεκοιμημένοι γονείς μας. Γιατί η δική μας ελευθερία από τα υλικά πράγματα και από τα ψυχικά πάθη. έχει ως αποτέλεσμα και την ανακούφιση των κεκοιμημένων προπάππων όλης της γενιάς μας. Αν εμείς δεν είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση. αλλά να βοηθάη και τον εαυτό του και τους άλλους. για να συμπάσχουν με τους ανθρώπους και να τους βοηθούν με την προσευχή». όλες οι γενεές. εν τούτοις από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους θέλουν να ζήσουν επί της γης. ένας σωστός μοναχός πάλι δεν θα βοηθάη με την προσευχή του τους ανθρώπους. γιατί και αυτοί έγιναν συνεργοί να γεννηθούμε και ο Θεός κατά κάποιον τρόπο υποχρεώνεται να τους βοηθήση.Στην άλλη ζωή. τόσο ανταμείβεται με θεία παρηγοριά. «Δες τι απογόνους κάναμε!». Αυτό δηλαδή που θα δώση χαρά στους κεκοιμημένους είναι να αγωνισθούμε να ευαρεστήσουμε στον Θεό με την ζωή μας. αλλά δεν θα υποφέρη. για να κόψουμε τα ελαττώματά μας και να λαμπικάρουμε την ψυχή μας. αξίζει τον κόπο να χτυπήσουμε τον παλαιό μας άνθρωπο. και αυτό είναι κατά κάποιον τρόπο και η πληροφορία ότι βοηθιέται ο άλλος. Η παρρησία των δικαίων προς τον Θεό .Και στην άλλη ζωή θα βοηθάη με την προσευχή του. να επεμβαίνη ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος» . . Οι κεκοιμημένοι νιώθουν χαρά. Επομένως.

να πη μια νύφη που καθόταν μπροστά στην πεθερά της σταυροπόδι και η πεθερά της με σπασμένο πόδι φρόντιζε το εγγονάκι: «γιατί.Πως να πάη χαμένη.Εκεί δεν έχει πόνο. Αντέχει. επειδή θα έρχεται μπροστά της εκείνη η σκηνή.Στην μέλλουσα Κρίση θα αποκαλυφθή σε μια στιγμή η κατάσταση του κάθε ανθρώπου και μόνος του καθένας θα τραβήξη για ‘κει που είναι. Θα καθρεφτίζη τον εαυτό του στον άλλον και θα σκύβη το κεφάλι και θα πηγαίνη στην θέση του. Φυσιολογικά κάνεις ευχή πρώτα γι’ αυτούς που γνωρίζεις ότι με την ζωή τους λύπησαν τον Θεό και εύχεσαι και για άλλες ανάλογες περιπτώσεις και ύστερα εύχεσαι και για όλους τους κεκοιμημένους. Το σώμα του τότε θα είναι αγγελικό. άυλο. λέει. Γέροντα. και η ψυχή λαμπρύνεται και γίνεται όπως ήταν πριν από την πτώση των Πρωτοπλάστων. οι Άγιοι που επικαλούμαστε να μας βοηθήσουν δεν συμπάσχουν μαζί μας. . «Για δες. βρε παιδάκι μου! Στον Παράδεισο υποφέρουν. . δεν παρεξηγείται· ίσα-ίσα συγκινείται. τότε ο νους φωτίζεται.χ. Σε τέτοια κατάσταση θα βρίσκεται μετά την ανάσταση των νεκρών. Η μέλλουσα Κρίση . δεν υποφέρει τόσο πολύ. πως θα γίνη η μέλλουσα Κρίση.Γέροντα. γιατί έχει υπ’ όψιν Του την θεία ανταμοιβή που τους περιμένει Όσο δηλαδή βασανίζονται εδώ οι άνθρωποι. Μα και ο ίδιος ο Θεός που έχει τόση αγάπη. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να δη την ανάσταση της ψυχής του πριν από την κοινή ανάσταση.». Ύστερα οι Άγιοι έχουν υπ’ όψιν τους την θεία ανταμοιβή που θα λάβουν όσοι άνθρωποι βασανίζονται σ’ αυτήν την ζωή και αυτό τους κάνει να χαίρωνται. . πως αντέχει αυτόν τον μεγάλο πόνο των ανθρώπων.Όταν. παρακαλούμε τον Θεό να βοηθήση κάποιον κεκοιμημένο που δεν έχει ανάγκη. πάει χαμένη αυτή η προσευχή. Δεν θα μπορή λ. . βάζεις την πεθερά μου στον Παράδεισο κι εμένα δεν με βάζεις. Ενώ εμείς αυτά δεν τα βλέπουμε και συμπάσχουμε με όσους υποφέρουν. τόσο τους αποταμιεύει εκεί ουράνιο μισθό. Αλλά που να ξέρης σε τι κατάσταση βρίσκεται ο άλλος. Θα θυμάται την πεθερά της που στεκόταν όρθια με σπασμένο πόδι και φρόντιζε το εγγονάκι της 109 . όταν κάποιος τα βλέπη λίγο αυτά και έχη υπ’ όψιν του την ανταμοιβή που θα λάβουν. πως εξαγνίζεται η ψυχή. εγώ είμαι σε καλή θέση και εκείνοι αγωνιούν». αν καθαρισθή τελείως από τα πάθη.. . πρεσβεύοντας στον Θεό για μας. . οπότε φιλοτιμιέται και μας βοηθάει πιο πολύ. Γέροντα. και δεν θα νοιάζεται για τροφή υλική. κάνη δουλειά στον εαυτό του και καθαρισθή από τα πάθη. Καθένας θα βλέπη σαν σε τηλεόραση τα δικά του χάλια και την πνευματική κατάσταση του άλλου. «Ένθα ουκ έστι πόνος ου λύπη ου στεναγμός» δεν λέει. τόση ευσπλαγχνία.Γέροντα.Δηλαδή. Όταν λέμε «ανάπαυσον τον τάδε» και αυτός είναι σε καλή θέση στην άλλη ζωή. Γι’ αυτό. φθάνει σε ύψος θεωρίας. Χριστέ μου.Όταν ο άνθρωπος εργασθή τις εντολές του Θεού.

Στην μέλλουσα Κρίση θα αναστήση ο Θεός και το σώμα. ούτε τις ευλογίες και τις ευκαιρίες τις δικές τους είχαν. τι έκανες.» ή «εσύ θα πας στην κόλαση. εσύ στον Παράδεισο». τι δοκιμασίες είχαν οι κοσμικοί και πως τις αντιμετώπισαν και. Δεν θα πη δηλαδή ο Χριστός: «έλα εδώ εσύ.». πως θα το καταλάβουμε αυτό από τώρα. που ούτε υποσχέσεις έδωσαν. αλλά ούτε και θα χωράη στον Παράδεισο. έτσι και όσοι θα βρίσκωνται στην κόλαση θα βλέπουν όσους θα είναι στον Παράδεισο. Θα υπάρχη δηλαδή μια αγγελική ηλικία. τους θυμούνται. αν έβλεπαν τους κολασμένους. για να κριθή με αυτό ο άνθρωπος. θα σκύψουν το κεφάλι και θα τραβήξουν μόνοι τους για εκεί που θα είναι. . . και θα ντρέπωνται! Έτσι μου λέει ο λογισμός ότι θα γίνη η Κρίση. ηρωίδες μάνες.Γέροντα.Δες πως χαίρονται! Στην άλλη ζωή θα λέμε: «Με τι χαζά χαιρόμασταν: Τι μας συγκινούσαν τότε!». αν δεν έχουν ζήσει σωστά. έφερα γλυκά να κεράσετε. αλλά ο καθένας θα συγκρίνη τον εαυτό του με τον άλλον και θα τραβήξη για εκεί που θα είναι. . . πως αγωνίσθηκαν και σε τι κατάσταση πνευματική έφθασαν. και δεν θα απολάμβαναν τον Παράδεισο. αφού η ψυχή είναι ίδια. και οι κοντοί και οι ψηλοί.Γέροντα. Ξέρεις τι εργόχειρο κάνουν εκεί στον Ουρανό.και δεν θα έχη μούτρα να πάη στον Παράδεισο. Γιατί. καλά περνούν. Ενώ τώρα σκιρτάει η καρδιά γι’ αυτά. . που δεν ευαρέστησαν στον Θεό. με τι μικροπρέπειες ασχολούνταν και βασανίζονταν.Γιατί είναι ό. δεν θα το πήτε μεθαύριο στην άλλη ζωή.Κοίταξε. την ίδια ηλικία. Γιατί.. καλόγριες. αλλά εκεί «ουκ έστι πόνος. γιατί με αυτό έζησε και αμάρτησε. δεν βλέπουν αυτούς που είναι έξω στο σκοτάδι.Γέροντα. και εκείνες. έτσι και αυτοί που θα βρίσκωνται στον Παράδεισο δεν θα βλέπουν αυτούς που θα είναι στην κόλαση.τι μένει εδώ στην γη από τον άνθρωπο μετά τον θάνατο. Ή οι μοναχοί θα βλέπουν τις δυσκολίες. Αυτοί μάλιστα 110 . . που είναι η ψυχή. και οι νέοι και οι γέροι και τα μωρά. Συνέχεια δοξολογούν τον Θεό. θα πονούσαν. . Θα δουν εκεί οι μοναχές. Και όχι μόνο δεν θα τους βλέπουν. πως θα είναι Παράδεισος. γιατί το σώμα του νεκρού λέγεται «λείψανο». αλλά ούτε θα θυμούνται αν είχαν αδελφό ή πατέρα ή μητέρα.Γέροντα. το ίδιο ανάστημα. Και αυτό θα είναι μεγαλύτερη κόλαση. Όπως πάλι όσοι την νύχτα είναι στο φως. Πάντως. στην άλλη ζωή όσοι θα είναι στην Κόλαση θα βλέπουν αυτούς που θα είναι στον Παράδεισο. όσοι βρίσκονται εκεί επάνω. άμα. «Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού» λέει ο Ψαλμωδός. αν δεν είναι κι εκείνοι στον Παράδεισο.Άμα το καταλάβετε αυτό από τώρα. θα θλίβονταν για την ταλαιπωρία τους. όπως αυτοί που είναι την νύχτα έξω στο σκοτάδι βλέπουν όσους είναι μέσα σε ένα δωμάτιο φωτισμένο.. Ο κυρίως άνθρωπος. φεύγει στον Ουρανό. Η μέλλουσα ζωή . Στην άλλη ζωή όλοι θα έχουν το ίδιο σώμα – πνευματικό σώμα -.

αν πάη στην κόλαση. πάλι δεν θα καταλάβη.λπ. δεν θα καταλάβη τίποτε. δεν θα αντέχουν από φιλότιμο στην σκέψη ότι λύπησαν τον Θεό. ας υποθέσουμε. γιατί αυτή είναι που αισθάνεται και την χαρά και τον πόνο. Πως είναι δυνατόν οι νεκροί να μείνουν στην ανυπαρξία. απελπισία. χαρά. όπως και ο άρρωστος υποφέρει πιο πολύ την νύχτα απ’ ό. χαίρεσαι. της αγαλλιάσεως. καλωσύνη κ. Εσείς τι λέτε. πραότητα. δεν θα ήταν τότε Παράδεισος. «ήρθε ο αδελφός σου από την Αμερική» κ. κάνουμε αγώνα να μην πάμε στην κόλαση· λέτε. Τα κανόνισε έτσι ο Καλός Θεός.τι την ημέρα. θα νομίζουν ότι δεν θα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Από την αγωνία σου ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια. και λες: «Ευτυχώς όνειρο ήταν!». Έτσι και όταν πεθάνη ο άνθρωπος. άντε τώρα αιώνια – Θεός φυλάξοι – να είσαι μέσα στην θλίψη. άλλος μια ολόκληρη δεξαμενή. Άλλος θα έχη μια δαχτυλήθρα χαρά. άλλος ένα ποτήρι. γιατί ξύπνησες. ειρήνη. εκεί να καταλήξουμε. βλέπεις ότι δεν έπαθες τίποτε.χ. Η ποσότητα πάλι της χαράς του καθενός στον Παράδεισο θα είναι διαφορετική. τότε ζη την κόλαση. άγχος. . Εγώ εύχομαι ή όλοι στον Παράδεισο ή κανένας στην κόλαση. Ή βλέπεις ένα άσχημο όνειρο. Αυτά όλα δεν τους προβληματίζουν. Γι’ αυτό καλύτερα να μην πάμε στην κόλαση. κλαις. . Γιατί. Καλά δεν λέω. εκεί θα πάμε. Όταν κάποιος έχη τύψεις συνειδήσεως και νιώθη φόβο. Γέροντα.. Η ορατότητα όμως δεν θα καθορισθή από τον Θεό. Ύστερα τον Παράδεισο και την κόλαση τα ζη η ψυχή μας σε έναν βαθμό και από αυτήν την ζωή. ένα ευχάριστο όνειρο. όταν μέσα του υπάρχη αγάπη. Δηλαδή συμμετέχει η ψυχή. αφού είναι ψυχές. ή είναι κυριευμένος από μίσος.Τόσον καιρό. από φθόνο κ. Ενώ. Αν του σπάσης τα χέρια. γιατί. Επομένως η ψυχή είναι που αισθάνεται. βλέπεις ένα ωραίο. θα είναι πιο οδυνηρό. χτυπάει γλυκά η καρδιά σου και δεν θέλεις να τελειώση.λπ.Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και Παράδεισος. και έσπασες τα πόδια σου. πήγαινε σε έναν πεθαμένο και πες του τα πιο ευχάριστα πράγματα λ. αν θυμούνται τις αμαρτίες τους. τότε ζη τον Παράδεισο. αν γνώριζε ο ένας ότι ο άλλος έχει περισσότερη χαρά.λπ. Όλη η βάση είναι η ψυχή. Από ένα άσχημο όνειρο υποφέρει κανείς περισσότερο από ό. ούτε θα θυμούνται τις αμαρτίες που είχαν κάνει. Επομένως αθάνατος θα είναι και στην κόλαση. Ο Θεός είναι αθάνατος και ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αθάνατος. τα πόδια.Αν δεν έχουμε μυαλό.. Όλοι όμως θα αισθάνωνται πλήρεις και κανένας δεν θα ξέρη το μέγεθος της χαράς.Γέροντα. του άλλου..τι στην πραγματικότητα. Είναι πολύ βαρύ. επειδή θα υπήρχε το «γιατί εκείνος να έχη περισσότερη χαρά και εγώ λιγώτερη.». ότι έπεσες λ. μετά από όσα έκανε ο 111 . ταραχή. μερικοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και Παράδεισος. Ή. . Να.. Δηλαδή καθένας θα βλέπη στον Παράδεισο την δόξα του Θεού ανάλογα με την καθαρότητα των οφθαλμών της ψυχής του.που θα είναι στον Παράδεισο. και υποφέρεις. Σκεφθήτε να ζη κανείς ένα αιώνιο εφιαλτικό όνειρο και να βασανίζεται αιώνια! Εδώ δεν μπορείς να αντέξης για λίγα λεπτά ένα άσχημο όνειρο. Ξυπνάς και στενοχωριέσαι. .χ.. αλλά θα εξαρτηθή από την δική του καθαρότητα. ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Ό. 12. για να μας βρη ο θάνατος σε καλή πνευματική κατάσταση και να αποκατασταθούμε στην Ουράνια Βασιλεία Του. 2. Έργα. 23.π. πάντοθεν πολεμούμενος και παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου. Βλ. 3. 53. ανθρωπίνη προστασία. Η έννοια της «εξιλεώσεως» στην ορθόδοξη Θεολογία δεν έχει τον νομικό χαρακτήρα της δυτικής Θεολογίας. Η μνήμη τους τιμάται στις 9 Μαρτίου. Ο Καλός Θεός ας μας δώση καλή μετάνοια. 65. Δέσποινα του κόσμου. Βλ. Βλ. Β’ Κορ. Ματθ. Λουκ. 23-43 και Ιω. Η μνήμη του εορτάζεται στις 7 Δεκεμβρίου. το συμφέρον ποίησον». Παναγία Δέσποινα. 15. 253.Θεός για μας τους ανθρώπους. Ο Γέροντας μόνασε στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου τα χρόνια 1953-1955. φέρειν ου δύναμαι των δαιμόνων τα τοξεύματα. όχι μόνον άνθρωπος. 26-44· Μάρκ. Βλ. Ο Γέροντας από το 1988 είχε συνεχείς αιμορραγίες από το έντερο. Ιώβ.ε. Βλ. Λουκ. Απολυτίκιο των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Παλαιά Διαθήκη.π. 16. 9. Βλ. Τροπάριο του Μικρού και Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος της Παναγίας: «Μη καταπιστεύσης με. Εβρ. Ησ. σ. εκδ. Θεσσαλονίκη 1988. ανάλογα με την ηλικία του πάσχοντος ατόμου. 9. έκδ. ελπίς και προστασία των πιστών. Βλ. 12. αλλά δέξαι δέησιν του ικέτου σου θλίψις γαρ έχει με. μη μου παρίδης την δέησιν. σκέπην ου κέκτημαι ουδέ που προσφύγω ο άθλιος. σ. σ. 21. αλλά εκφράζει την φιλάνθρωπη παιδαγωγία του Θεού για τον αμαρτάνοντα άνθρωπο με σκοπό την σωτηρία του. 11. Ο Θεός να φυλάξη. 10. 1-23. 12. «Το «Περιβόλι της Παναγίας». 27. 36. 35. 19. 243-244. 112 . Βλ. τόμος 12ος. 145-148. Έτσι αποκαλούσαν οι Φαρασιώτες τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη. 12. Αμήν. Βλ. τόμος Α’. Ψαλμ. Έρπης ζωστήρ: λοιμώδες νόσημα που προκαλεί αφόρητους πόνους και διάφορες επιπλοκές στον οργανισμό. Παραπομπές Ψαλμ. 39 κ. 5. Ματθαίου Λαγγή. να πάμε στην κόλαση και να Τον λυπήσουμε. 15-32· Λουκ. Ματθ. Ό. Ψαλμ. Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. τόμος 1ος. 23. αλλά ούτε πουλί να μην πάη στην κόλαση. Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ματθ. 19. Αθήναι 1980. Οσίου Εφραίμ του Σύρου. 65. 7. Παρ.

Ματθ. 13. Κυράννης και Αργυρής. Αθήναι 1984. 11. Τότε έπεσε σε έκσταση και βρέθηκε σε ένα περιβόλι γεμάτο από εξαίσια αγαθά. εκδ. Βλ. 7· Μάρκ. Ο Χάρος. Ακολουθία Νεκρώσιμος. Ματθ. 6 και 10. 10. Βλ. Βλ. Βλ. 113 . (Ευεργετινός. 218. έκδ. Ο Όσιος έκοψε και του έδωσε τρία μήλα. 24. 10 και Ιω. Γρηγορίου Μοναχού. Βλ. 193. έκδ. Ο Ηγούμενος. 3. Βλ. Ωρολόγιον το Μέγα. Αγ. Λόγος ΝΕ’. 11. Βλ. Ι. 14· βλ. Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. Από δε τον Όσιο Ευφρόσυνο έμαθε ότι πράγματι εκείνη την νύχτα βρισκόταν εκεί όπου είναι τα αγαθά που μέλλουν να κληρονομήσουν οι αγαπώντες τον Θεό. 52. βρέθηκε να κρατάη τα μήλα. σ. Ματθαίου Λαγγή. Αθήναι 1980. Εργαζόταν κρυφά τις αρετές και είχε φθάσει σε πνευματικά μέτρα. Αθήναι 1961. 16. Πράξ. Β’ Τιμ. σ. «Αστήρ». 7. Ευχολόγιον το Μέγα. Ησυχ. «Ο τελωνισμός των ψυχών κατά την ώρα του θανάτου: Τα είκοσι τρία βασικά τελώνια». σ. έκδ. 18. Γαλήνη Όσσης Λαγκαδά. 89. Ακολουθία του Μεσονυκτικού. Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. έκδ. Βλ. Αθανασίου και Αγ. Ενώ μάταια προσπαθούσε να κόψη κάποιους καρπούς από τα δένδρα. 16. Βλ. 12. 182. 25. σ. Ο Όσιος Ευφρόσυνος στο Κοινόβιο όπου μόναζε είχε την διακονία του μαγείρου. 24· Λουκ. 70. Βλ. «Αστήρ». 218.Ειπώθηκαν τον Ιούνιο του 1994. «Αποστολικής Διακονίας». μετά από την οκτάμηνη ταλαιπωρία από τον καρκίνο. Μικράν Απόλυσιν. Μικρόν Ευχολόγιον. όταν συνήλθε από την οπτασία εκείνη. Αυτόθι. Νεομαρτύρων Ακυλίνης. σ. Ο Γέροντας στις συζητήσεις του με τους ανθρώπους για τα διάφορα προβλήματά τους συχνά αναφερόταν στους πνευματικούς νόμους. Βασιλείου του Νέου. 37-38). 12. και Ματθ. 24. Λειμωνάριον. τόμος Β’. είδε μπροστά του τον Όσιο Ευφρόσυνο να απολαμβάνη όλη εκείνη την τρυφή και του ζήτησε από εκείνους τους καρπούς. Άγιον Όρος 1983. Αθήναι 1992. μαθητή Αγ. σ. Ο Γέροντας χρησιμοποιούσε την λέξη «μπανταλός» με την σημασία του «χαζούλικος». αλλά και έγραψε γι’ αυτό το θέμα στο βιβλίο «Ο Γέρων Χατζη-Γεώργης ο Αθωνίτης». τόμος 5ος. Ματθ. Ο Ηγούμενός του κάποια νύχτα προσευχόταν στον Θεό να του αποκαλύψη ποιος αδελφός ήταν ο πιο ενάρετος του Κοινοβίου. σ. Ιωάννου Μόσχου. που είχαν μία εξαίσια ευωδία. έναν μήνα πριν από την κοίμηση του Γέροντα. 2. 26. Αββά Ισαάκ του Σύρου. 389. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης διάβαζε τον 145ο Ψαλμό γι’ αυτήν την περίπτωση. σ. Υπόθεσις Α’. Ματθ.23. Οι Ασκητικοί Λόγοι. Λουκ. 5. Βλ. Ψαλμ.

ου τω του σώματος σχήματι. 4. Ναι. Ρηγοπούλου. ότι ουκ αναγνωρισμός εκάστου προς έκαστον επί της φοβεράς εκείνης συναγωγής γενήσεται. σ. 49. σ. αι υπέρ αυτών γινόμεναι και αι ελεημοσύναι γίνονται πρόξενοι σωτηρίας και ελευθερίας από των δεσμών του Άδου». Ευχολόγιον το Μέγα. 1. Ματθ. Ακολουθία του Μεσονυκτικού. 10. 10. 13. Βλ. Επιστολαί. 7· Μάρκ. Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής «Ιωάννης ο Θεολόγος». Α’ Θεσ. όπως αι περί αυτών γινόμεναι λειτουργίαι και ευποιΐα τούτους ονίνησιν¸ PG 95. γράφει ως συμπέρασμα των όσων ανέπτυξε βάσει των σχετικών μαρτυριών των Αγίων Πατέρων: «Εξ όλων δη τούτων δήλον γίνεται. Ακολουθία Νεκρώσιμος. 276A. έκδ. 15. Θεσσαλονίκη 1973. αι προσευχαί των οικείων. 411. Εκτενή Δέησιν. 13. Έκφραση της τουρκικής γλώσσας που σημαίνει «δεν υπάρχει όφελος. δεν υπάρχει χαΐρι». Βλ. 42. 6η. 411. Περί μετανοίας. 4. 3. εκδ.Α’ Θεσ. Πρβλ. 22. Περί των εν πίστει κεκοιμημένων. Ψαλμ. Ευχολόγιον το Μέγα. ότι η ψυχή μετά θάνατον αδυνατεί να κάμη τι έργον σωτηριώδες και να απαλλαγή των του Άδου αλύτων δεσμών. Ωρολόγιον το Μέγα. 15· Λουκ. 2 και 4. των δικαίων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει: «Μη γαρ οιέσθω τις. Λουκ. 114 . 145. Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος γράφει: «Και απλώς πας άνθρωπος αμαρτωλός εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεως απεναντίας αυτού εις την αιωνίαν ζωήν και εις το ανεκλάλητον εκείνο φως όψεται τον όμοιον αυτού και κριθήσεται παρ’ αυτού». 4. 32-33 και 39-43. Βλ. 23. αλλά τω διορατικώ της ψυχής όμματι» PG 95. σ. 9 και 11. και ότι μόνον αι θείαι λειτουργίαι. σ. 202. 17· βλ. Κορ. Λόγος Ε’. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Sources Chrétiennes 96. Βασ. σ. Ο Άγιος Νεκτάριος στο έργο του «Μελέτη περί της αθανασίας της ψυχής και περί των ιερών μνημοσύνων». Με το «εμάς» ο Γέροντας εννοεί την σύνολη ανθρωπότητα. 434. Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Α’. και Ματθ. Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2002. όντως έκαστος αναγνωριεί τον πλησίον αυτού. 248. Ακολουθία Νεκρώσιμος.

αλλά δεν θέλω να σπουδάσω>>.<<Αυτήν την τέχνη. αν δέχεσαι με χαρά ότι σου λένε οι δικοί σου. Να βάλεις λοιπόν αυτό το θέμα σε ένα τέτοιο ψυγείο.<<Όχι. Κοίταξε να σπουδάσεις ή να μάθεις μια τέχνη>>. της λέω. μπορείς να τη μάθεις και στο σπίτι σου. ώστε να μάθω την τέχνη της ταπεινοφροσύνης>>. Αν δεν προσέξεις τώρα την μελέτη σου. όταν κάποιος νέος έχει τέτοια προβλήματα.>>Χρειάζεται πολύ να προσέξουν. για να τακτοποιηθείς. γιατί κάτι μπορεί να παρουσιασθεί στη ζωή της και να της χρειασθούν αυτά που θα μάθει.<<Τότε.<<Δεν θέλεις να σπουδάσεις. μέχρι να παντρευτή τί θα κάνει. οι φίλοι σου θα τακτοποιηθούν.πολλά παιδιά δυσκολεύονται να προχωρήσουν τις σπουδές τους.>> την ρωτάω.>>. τις σπουδές σου. να μένω στο μοναστήρι ως προδόκιμη. της λέω. να σου πάρει και ένα τσοπανόσκυλο να τα φυλάει. αφού ακόμη δεν έχεις κατασταλάξει κάπου. Τότε να πώ στον πατέρα σου να σου αγοράσει κατσίκια. μέχρι να τελειώσεις τις σπουδές σου. Γέροντα.δεν είναι πολλά για να αποφασίσω. να σου δώσει και μια φλογέρα να παίζεις και να τα βόσκεις. Να ζήσουν όσο πιο 115 . Καλύτερα να τελειώσει μια επιστήμη ή να μάθει μια τέχνη. Δε σου λέω να πετάξεις αυτά που σε απασχολούν. Σου αρέσει αυτό.>>.Θα τελειώσεις πρώτα το σχολείο.>>.με ρωτάει. θα δώσεις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και όταν τελειώσεις θα δούμε τί θα κάνεις>>. -Γέροντα είπα σε κάποια κοπέλα:<<Αν σκέφτεσαι να παντρευτείς να μή σπουδάσεις>> -Και. Μου είπε κάποτε μια κοπέλα:<<Σκέφτομαι τον Μοναχισμό. αλλά η ζυγαριά προς το παρόν δεν κλίνει ούτε προς το ένα μέρος.<<Δευτέρα λυκείου μου λέει. γιατί αυτό είναι τέχνασμα του εχθρού(διαβόλου). ώσπου να αποφασίσω αν γίνω μοναχή ή αν παντρευτώ. του λέω:<<Ξέρεις ότι σήμερα υπάρχουν κάτι μεγάλα ψυγεία. Γέροντα. αλλά να τα φυλάξεις εκεί μέχρι να τελειώσεις. Θα πουλάει καραμέλες.<<Πέντε χρόνια όμως. αλλά συνέχεια αλλάζω γνώμη>>.για να τους δημιουργεί περισπασμούς. μου λέει. αλλά τί να κάνουμε.Τους απασχολεί συνέχεια αυτό το θέμα και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο διάβασμά τους.<<Πολλά είναι.>> Σε τέτοιες περιπτώσεις να τονίζουμε στα παιδιά να προσέξουν να μη χάνουν άσκοπα το χρόνο τους.όταν δεν έχουν αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσουν.ΜΕΡΟΣ 6 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σπουδές και αποκατάσταση -Γέροντα. θα ηρεμήσουν και μετά θα κάνουν κομποσχοίνι για σένα.<<Τί τάξη πάς.<<Φταίω εγώ γι' αυτό επειδή είμαι ασταθής. ούτε προς τα άλλο. -Εγώ.

<<Να βοηθήσω τώρα λίγο τους γιατρούς. τόσο καλύτερα είναι. απέκτησε και δυο παιδιά. ώριμα πλέον και με τις περισσότερες προϋποθέσεις που θα έχουν. πρέπει πολύ να προσέχει να μην παίρνει ανώριμες αποφάσεις. Για να καταλάβουν ότι πρέπει να μην αφήνουν το διάβασμά τους . θα πάρουν γρήγορα το πτυχίο τους και μετά θα κάνουν αυτό που θέλουν.Του δίνω τότε ένα ξεσκόνισμα γερό. Ενώ αν διαβάζουν. Ο άλλος με λιγότερο μυαλό και με πολλή επιμέλεια τον ακολουθούσε. για να συντηρούνται λίγο πνευματικά. τον γνώρισε. Παντρεύτηκε κιόλας. Μια μέρα στην επιχείρηση που εργαζόταν ο πρώτος περίμεναν νέο διευθυντή.γιατί προτιμούν την πνευματική μελέτη και την προσευχή.τους λέω παραδείγματα από παιδιά που δεν διάβαζαν και ταλαιπωρήθηκαν. Αν τα ζορίσω και εγώ δεν θα τα βοηθήσω. για να με βοηθήσουν κι εκείνοι να γίνω καλά και ύστερα θα κάνω αυτό που θέλω>>. και τελικά αναγκάστηκε να εργαστεί σε μια επιχείρηση ως καθαριστής. και από παιδιά που πρόκοψαν. αλλά και να μην απελπίζονται. επειδή διάβαζαν. εσύ θα γινόσουν ανώτερος από αυτόν. Ας διαβάσουν παράλληλα με τα μαθήματά τους κάτι δυνατό από κάποιο πατερικό βιβλίο. Τελικά ο πρώτος μόλις τέλειωσε την πρώτη λυκείου. ας προσεύχονται λίγο. όσο ωριμάζουν. για τη μια ή για την άλλη ζωή. Έτρωγα ότι μου έδιναν. Ο άλλος τέλειωσε την νομική. και να κάνουν ότι νομίζουν καλύτερο εις δόξαν Θεού. Με λίγο διάβασμα έπαιρνε συνέχεια άριστα. ούτε τις σπουδές τους θα προχωρούν και τελικά δε θα κάνουν τίποτα. να μην αφήνουν το διάβασμα. να έχω αυτόν διευθυντή>>. Και τελικά ο νέος διευθυντής ήταν εκείνος ο συμμαθητής του! Μόλις τον είδε. Στο διάστημα αυτό να βρουν έναν καλό πνευματικό να τους βοηθάει. Κάποιος του είπε να έρθει στο Άγιον Όρος να με βρεί. επειδή θα σκέφτονται το διάβασμα. πήγε και στην Ευρώπη για ανώτατες σπουδές και πήρε πτυχίο για επιχειρήσεις. που είναι απαραίτητο. Εγώ όταν ήμουν στο Σανατόριο (Το 1966 στο Σανατόριο ο Γέροντας έκανε εγχείρηση στους πνεύμονες). για να μην ενθουσιάζονται έυκολα με την μια ζωή ή με την άλλη. και ύστερα έχει ο Θεός. -Οχι. έλεγα. Όλοι έλεγαν ότι έχει ανώτερη μόρφωση. υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν όρεξη να διαβάσουν τα μαθήματά τους. -Γέροντα. Ιδίως όταν κάποιος έχει ενθουσιασμό. Έρχονται παιδιά και μου παραπονούνται ότι οι γονείς τους τα ζορίζουν πολύ για να διαβάσουν. από το δημοτικό ως το γυμνάσιο. για λίγες μέρες ούτε κομποσχοίνια ούτε μετάνοιες ούτε νηστείες έκανα. ούτε εκείνο θα μπορούν να το κάνουν σωστά. Οταν έχουν πολύ διάβασμα μπορούν να κάνουν διαλείμματα και να λένε την ευχή ή να ψάλλουν. και δύσκολα τα έβγαζε πέρα. Να θυμάμαι μια περίπτωση: Ήταν σε μια πόλη δύο γειτονόπουλα. Γιατί αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο που είναι για αργότερα. ας κάνουν καμία μετάνοια. Αφού μου μίλησε για τη ζωή του μου λέει πάνω στη συζήτηση:<<Ακούς εκεί. Να κάνουν υπομονή να τελειώσουν τις σπουδές τους και τότε θα μπορούν να αποφασίσουν. Ξέρετε τι παρατράγουδα συμβαίνουν. άφησε το σχολείο. να πάρουν σύντομα το πτυχίο τους. <<Βρε. του λέω. έμπλεξε με παρέες. Τον έπιασε τέτοια απελπισία που έκανε δυο-τρεις απόπειρες αυτοκτονίας. Ο ένας ήταν πανέξυπνος. Ετσι που είναι σήμερα ο κόσμος.πνευματικά γίνεται στη διάρκεια των σπουδών τους. Θα περνούσες και εσύ καλά και τα παιδιά σου καλά και θα 116 .

στον άλλον και έχουν όλο προβλήματα. -Γέροντα. θα είναι συνέχεια ψυχικά και σωματικά τσακισμένος. Τα παιδιά σου λυπάμαι . αν τα παιδιά σπουδάζουν διαβάσουν και κουραστούν λίγο στη διάρκεια των σπουδών τους. Και ή έγγαμη και ή άγαμη ζωή είναι ευλογημένες. Εσένα δε σε λυπάμαι. γιατί από το κεφάλι σου έπαθες ότι έπαθες. όσο καλή και αν είναι η γνωριμία.19) 117 . όταν τελειώσουν και διορισθούν. τι πρέπει να απάντηση κανείς σε νέα παιδιά που ρωτούν αν ή μοναχική ζωή είναι ανώτερη από την έγγαμη.. Κατ' αρχάς πρέπει να τους δώσει να καταλάβουν ποιος είναι ό προορισμός του ανθρώπου και ποιο είναι το νόημα της ζωής. να βρεις μια άλλη δουλειά να μήν αφήσεις τα παιδιά σου στο δρόμο>>. γιατί και οι δύο μπορούν να τους οδηγήσουν στον Παράδεισο. Γέροντα.Το καταλαβαίνεις. -Νομίζω. Ακόμη και αν βρή την καλύτερη σύντροφο και παντρευτεί. Και αν τυχόν δεν αναπαυθείς. συμφέρει να δημιουργήσει οικογένεια. αν ένας νέος έχει κάποια ενδιαφέρουσα γνωριμία κατά τη διάρκεια των σπουδών του. πάλι χρωστούν στον έναν. θα τελειώσουν γρήγορα και δεν θα έχουν αργότερα στενοχώριες.έκανες και καλοσύνες! Δεν φτάνει που έγινες αιτία και ταλαιπωρείται η οικογένειά σου. Έτσι συμμαζεύτηκε. για να τελειώσει ξεκούραστα τις σπουδές του και ύστερα τακτοποιεί αυτό το θέμα. (σ. Κακό είναι. θα είναι μια ταλαιπωρία και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Γι' αυτό λέω. Γιατί αν έχει τις δυνάμεις του σκορπισμένες. τώρα θέλεις να αυτοκτονήσεις για να τους δώσεις τη χαριστική βολή και να μείνουν ορφανά τα παιδιά σου. Και οι δύο όμως έχουν τον ίδιο σκοπό. δεν θα χρωστούν μαθήματα. Ό Θεός και το ένα το χαίρεται και το άλλο το θαυμάζει. Ό ένας πηγαίνει με το λεωφορείο από τον δημόσιο δρόμο και ό άλλος πηγαίνει με τα πόδια από κάποιο μονοπάτι.. που πάει από τον δημόσιο δρόμο. Μπορεί να σε βάλει και σε καλύτερη θέση. Καλύτερα ας συγκεντρώσει όλες τις ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις στην επιστήμη του. αν ζήσουν κατά Θεόν. ενώ ακόμη σπουδάζει. ή και το αντίστροφο. θα είναι εις βάρος των σπουδών του. όταν αυτός που πάει από το μονοπάτι κατακρίνει μέσα του τον άλλον. Ας υποθέσουμε ότι δύο άνθρωποι ξεκινούν να πάνε σε ένα Προσκύνημα. Οι νέοι μπροστά στους δύο δρόμους της ζωής. Κοίταξε τώρα να κάνεις υπομονή και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και ο νέος διευθυντής θα σου φερθεί καλά. Βλέπω πως όσα παιδιά χρωστούν μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ύστερα να τους εξήγηση ότι και οι δύο δρόμοι που έχει χαράξει ή Εκκλησία μας είναι ευλογημένοι.

Εγώ μέχρι τώρα σε κανέναν νέο δεν είπα ούτε να παντρευτεί ούτε να γίνει καλόγερος. Και αν μου πει ότι δεν αναπαύεται στον 118 . αν έχουν αποφασίσει τον Μοναχισμό. μέσα στην Εκκλησία μας. Να φροντίσουν πρώτα να πάρουν το πτυχίο τους. Συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα. ή ανησυχία ενός νέου για την αποκατάσταση του οφείλεται σε απιστία. γιατί θα είναι παιδί της Μητέρας μας Εκκλησίας.. Σ αυτό το θέμα δεν πρέπει να επηρεάζονται από κανέναν. Αυτό φανερώνει υγεία. φθάνει να είσαι κοντά στον Χριστό». αν έχουν αποφασίσει την έγγαμη ζωή. αλλά και να βρίσκονται κοντά στον Θεό. αν εξετάζουν ποια ζωή ακολούθησε ή θα ακολουθήσει ο τάδε ή..και στην συνέχεια. υστέρα για την δουλειά τους . ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Δεν τους βάζει όλους στην ίδια γραμμή με μια στρατιωτική πειθαρχία.. Όλοι οι άλλοι μόνον άπλες γνώμες μπορούμε να εκφράσουμε και το μόνο δικαίωμα που έχουμε είναι να βοηθούμε τις ψυχές να βρουν τον δρόμο τους. (σ. Όχι πάντοτε. Γέροντα. Γιατί ο Καλός Θεός σαν στοργικός Πατέρας ενεργεί εκεί όπου εμείς ανθρωπίνως δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. 21-22). να την κάνη αγωνία και να κρατά τον νου τους σε διαρκή σύγχυση..Ή ανησυχία των νέων για την αποκατάσταση τους. Γι' αυτό οι νέοι ας αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο στον πνευματικό χώρο της ελευθερίας του Θεού. Μόνο χρειάζεται να προσέξουν αυτή ή ανησυχία να μην ξεπερνάει τα όρια. για να ειρηνεύουν. ή να πάνε στο Μοναστήρι που θα διαλέξουν. φθάνει να είναι κοντά στον Χριστό.τα αγόρια να τελειώσουν και το στρατιωτικό . ή τάδε. ή να κάνουν μια καλή οικογένεια. Δεν βοηθιούνται. Θα νιώθω αδελφός του. θα χαρώ και πάντα θα έχω το ίδιο ενδιαφέρον για την σωτηρία της ψυχής του. Κάθε άνθρωπος έχει την κλίση του. Οι γονείς πάλι. Το να μη σκέφτεται ένας νέος και να μην ανήσυχη για την αποκατάσταση του φανερώνει αδιάφορο άνθρωπο και επόμενο είναι ο αδιάφορος να είναι ανεπρόκοπος. γιατί ο διάβολος προσπαθεί να την διαστρέψει. όποια ζωή κι αν ακολουθήσει ένας νέος που γνωρίζω.. Να βοηθούμε τους νέους να ακολουθήσουν την κλίση τους. του λέω: «Να κάνης αυτό που σε αναπαύει. Αν κάποιος με ρωτήσει. πρέπει να βοηθούν τους νέους να διαλέγουν οποία ζωή είναι στα μέτρα τους και να ακολουθούν την πραγματική τους κλίση.. Οι νέοι πρέπει να εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον Θεό. Δεν χρειάζεται να βιάζονται και να παίρνουν ανώριμες αποφάσεις για την ζωή που θα ακολουθήσουν. οι εκπαιδευτικοί και οι Πνευματικοί.. Ειλικρινά. Ή απόφαση για την ζωή που θα ακολουθήσουν πρέπει να είναι δική τους. Ό Καλός Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. χωρίς να τους επηρεάζουν ή να στραγγαλίζουν την κλίση τους. Έχει αρχοντιά σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και αφήνει ελεύθερο τον καθέναν να ακολουθήσει τον δρόμο που τον αναπαύει. ώριμα πλέον και με την βοήθεια του Θεού..

που δεν ήταν κατάλληλος καιρός. υπάρχουν πολλοί πειρασμοί για έναν νέο. ή τάδε. οπότε εκείνος θα το ξανακάνει.κόσμο. Το πρόσωπο τους και τα μάτια τους είναι αγριεμένα. Όχι. γιατί ζαλίζεται χωρίς λόγο και χάνει την γαλήνη της. λάσπες. Να κοιτάξει τις σπουδές της. και που και που. Και τώρα φαίνονται ανακατεμένα χόρτα. όταν έρθει ό κατάλληλος καιρός. δεν έκανε καλά! Σ' αυτήν την περίπτωση έπρεπε να αντίδραση. στάχυα. χαίρονται περισσότερο. Ό κόσμος έχει γίνει σαν ένα χωράφι με σιτάρι που αρχίζει να ξεσταχυάζει και μπαίνουν μέσα γουρούνια και το τσαλαπατούν. Βλέπεις μερικές μητέρες που έχουν ζήσει αγνά πόσο ειρηνικές είναι. Άλλα τώρα. Και αν αποφασίσει να δημιουργήσει οικογένεια. 22-24).μου έκανε ποτέ και μου την κάνεις εσύ. έτσι όπως φέρθηκε.. γυρίζουν εκεί το κουμπί πριν έρθει ή κατάλληλη ώρα.. και μέχρι τότε έχουν πολλή γαλήνη. Έπρεπε να του πει: «Τέτοια ερώτηση ούτε ό αδελφός μου . σε καμιά άκρη. 119 . Γέροντα. τάχα για να τα βοηθήσει. Σήμερα όμως. και να διατηρεί την αγνότητα του ή οποία του εξασφαλίζει την διπλή υγεία.αυτή δεν τον είχε δει — και την έπιασε από τον ώμο.». Αυτοί θα εξετάσουν αν έχει τις προϋποθέσεις να κάνουν μια καλή οικογένεια. όταν έρθει εκείνη ή ώρα. μπορεί να του έδωσε την εντύπωση ότι δέχθηκε αυτήν την εκδήλωση του. τι έπρεπε να του απάντηση. το κουμπί είναι ήδη γυρισμένο και δεν μπορούν να χαρούν. που δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσει. Ενώ όσα παιδιά προσέχουν. και ύστερα. Ή ηλικία στην οποία βρίσκεται τώρα είναι λίγο δύσκολη και δεν την ωφελεί να κάνη συντροφιά με αγόρια. Μετά από λίγες μέρες την συνάντησε έξω από την Σχολή της . στα Πανεπιστήμια κ.λπ. ό νέος πριν από τον γάμο να προσπαθεί να ζει όσο πιο πνευματικά μπορεί. και το αντίθετο. γιατί. όταν γνωρίσει ένα καλό παιδί. Η πνευματική ζωή είναι βασική προϋπόθεση για την καλή αποκατάσταση. πρέπει να το πει στους γονείς της. υπάρχει στην φύση του ανθρώπου. γιατί έζησαν αυτήν την χαρά τότε. που σας είπε ότι σκέφτεται τον Μοναχισμό. Η έλξη του γυναικείου φύλου από το ανδρικό. μου είπε ότι ένας συμφοιτητής της την ρώτησε γιατί δεν πάει στον κινηματογράφο και δεν βγαίνει έξω με αγόρια. Όσα παιδιά ασχολούνται με τέτοια είναι τα καημένα πολύ ζαλισμένα και συνέχεια ταραγμένα δεν έχουν γαλήνη. Ή πνευματική ζωή είναι δασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ζωή ακολουθήσει κανείς. Τα παιδιά που καλλιεργούν αυτήν την έλξη από μικρά. για να τον βοηθήσω να βρει τον δρόμο του (σ. υπάρχει και κανένα στάχυ όρθιο. Γέροντα. Ούτε χρειάζεται να μιλάει μαζί τους. τότε του μιλάω για τον Μοναχισμό. Άλλα να της πεις ότι τώρα δεν είναι καιρός γι' αυτό. δεν την βοηθάει να μιλάει με αγόρια. παρόλο που έχουν ένα σωρό σκοτούρες! Εγώ πάντοτε τονίζω. Εκείνη του είπε μόνον ένα «γεια σου» και μπήκε αμέσως μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Για μια αρμονική οικογένεια Η καλή αρχή της οικογενειακής ζωής. Αλίμονο. (ο. «ωχ. Ο ένας κρατάει λίγο φρένο.. θα χάσουν τα παιδιά τους. στο διάστημα που θα μεσολάβηση μέχρι τον γάμο. για να βοηθιέται και να κινείται σε μια πνευματική ατμόσφαιρα.. Ο ένας δηλαδή βοηθάει τον άλλον να απελπισθεί πιο πολύ... 120 . Δεν θα μπορούσε να οικονομήσει μερικές καταστάσεις έτσι. τι πάθαμε!» ό άλλος.καλό είναι ό αρραβώνας να μη διαρκή πολύ -. νομίζω. καλύτερα είναι πρώτα να το κάνη γνωστό με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο στους γονείς της και κατόπιν να το συζητήσει και ό ίδιος μαζί τους και με την κοπέλα. τι πάθαμε!» ό ένας. ώστε να ταιριάζουν τα ανδρόγυνα. Γνωρίζω πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο και ζουν αγνά. Και αν τα αφήσουν και οι δύο ελεύθερα. Και στην αγωγή των παιδιών. με την μικρή δική τους προσπάθεια και με την μεγάλη βοήθεια του θεού. πάλι θα τα χάσουν. όπως λέει ό Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος. . μπορούν περισσότερο να βοηθήσουν. «Επειδή ταιριάζετε. Ας μην κάνουμε τα πράγμα τα δυσκολότερα από ό.. αν λ. ό άλλος λέει: «Άφησε τα παιδιά λίγο ελεύθερα». να βλέπει την κοπέλα σαν αδελφή του και να την σέβεται. όταν τους στεφάνωση ό Ιερέας. Γιατί. «Δεν καταλαβαίνετε. και οι δύο θυμώνατε εύκολα. Το έχω δει αυτό σε πολλά ανδρόγυνα. θα κοιμόσασταν όρθιοι!. Η. να του πει. 37-38). θα γκρεμίζατε το σπίτι. τότε στο Μυστήριο του γάμου. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι. δεν είναι και τόσο σοβαρό αυτό που μας συμβαίνει».τι είναι. άλλος εγώ! Πώς κάνει τέτοια παράξενα πράγματα ό Θεός. όταν οι σύζυγοι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Μου λένε μερικοί άνδρες: «Δεν συμφωνώ με την γυναίκα μου -είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες. Αν ό νέος σκέφτεται κάποια κοπέλα σοβαρά για σύζυγο.. και οι δύο τα χάνουν και αρχίζουν: «Ωχ.Να συνδεθεί με πνευματικά παιδιά. Ενώ έτσι βρίσκουν και τα παιδιά μία ισορροπία. γι' αυτό δεν ταιριάζετε!». Είναι και οι δύο ευαίσθητοι. Στην συνέχεια. ότι μέσα στην διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται ή αρμονία του Θεού. τα στέφανα είναι σύμβολα της νίκης κατά της ηδονής.. να προσπαθήσει. Αν αγωνισθούν και οι δύο φιλότιμα να διατηρήσουν την παρθενία τους.». αν και οι δύο ήσασταν ήπιοι χαρακτήρες. θα λάβουν πλούσια την Χάρη του Θεού. αν δώσουν λόγο και κάνουν αρραβώνες . Στην διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται ή αρμονία του θεού. για να μπορούν να ζουν πνευματικά.». Σε ένα ανδρόγυνο ξέρετε τι είπα..χ. . Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Δεν μπορεί να τον τόνωση λίγο «για στάσου. Άλλος χαρακτήρας εκείνη.. Αν τα στριμώξουν και οι δύο. τους λέω. αν ήσασταν ίδιοι χαρακτήρες! Σκεφθείτε τι θα γινόταν.

33). «Ο ανήρ. θέλεις να φας και κάτι που είναι λίγο αλμυρό. που βρίσκεται μέσα στην πνευματική αρχοντιά. δηλαδή να τον σέβεται.Θέλω να πω ότι όλα χρειάζονται. Ο Θεός τα ρύθμισε όλα με σοφία. «Ή ευγνωμοσύνη». Έδωσε στον άνδρα ανδρισμό. Ό άνδρας δίνει στην γυναίκα την σιγουριά ότι μπορεί να την προστατέψει. Δηλαδή ό Θεός κανόνισε. 23).. θυσία. την κοσμική.. τι ενώνει περισσότερο τον άνδρα με την γυναίκα. λέει το Ευαγγέλιο. δεν πρέπει να ξεπερνούν τα όρια. Δηλαδή δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο• ένα πράγμα είναι και τα δύο.. εκτός από την Μαρία! Το ίδιο και στην Μαρία!». και ό άνδρας να αγαπάει την γυναίκα (Έφεσ. τον καταλαβαίνει.». αν έδινε και στην γυναίκα τον ίδιο ανδρισμό. Ο Θεός έπλασε πρώτα τον Αδάμ και ό Αδάμ είπε για την γυναίκα: «Τούτο νυν όστούν εκ των όστέων μου και σαρξ εκ της σαρκός μου» (Γενέσ. Με ρώτησε κάποιος: «Γέροντα. αλλά και ή μεγάλη υπηρέτρια• ό άνδρας είναι ό κυβερνήτης του σπιτιού. το αγαπώ. Αν φας λ. για να τα βγάζει πέρα στις δύσκολες υποθέσεις και για να υποτάσσεται σ' αυτόν ή γυναίκα. Ή γυναίκα είναι ή αρχόντισσα του σπιτιού. κάτι πολύ γλυκό. να μαλώνεις με όλον τον κόσμο. Σου δίνω ευλογία. χρειάζεται να βάλουν εξαρχής ως θεμέλιο της ζωής τους την αγάπη. Να αφεντεύει ή γυναίκα στον άνδρα είναι ύβρις στον Θεό. Έγραψα. ευχές στον Δημήτρη που παντρεύεται. 23). θα καταλάβουν τι εννοώ. Και αυτό το όποιο σέβομαι. 5.Έγραψες Γερόντισσα. αλλά ό καθένας να βοηθάει τον άλλον με τον τρόπο του. Μέσα στον σεβασμό είναι ή αγάπη. 121 . δεν θα μπορούσε να σταθεί οικογένεια. στην θυσία. Γέροντα. λέει ή Γραφή. και όχι την ψεύτικη. παίρνει τότε μέσα του τον Χριστό. την αφοσίωση. Ή γυναίκα δίνει στον άνδρα την εμπιστοσύνη. (σ. Και όταν παίρνει κανείς τον πλησίον του στην πονεμένη του καρδιά. Φυσικά. πρέπει να φοβάται τον άνδρα. 5.χ. Για να δω.. εστί κεφαλή της γυναικός» (Έφεσ. με άλλα την γυναίκα. την σαρκική. Ό ένας αγαπάει τον άλλον γι' αυτό που του χαρίζει. 41—42). . Ο σεβασμός μεταξύ των συζύγων. Με άλλα χαρίσματα προίκισε τον άνδρα. για να έχουν αλληλοπαρηγοριά και να μπορούν να κάνουν και τα πνευματικά τους καθήκοντα. αλλά και ό χαμάλης. Μέσα στην αγάπη είναι ό σεβασμός. Δημήτρη. την υπακοή. πάντα έρχεται ό ένας στην θέση του άλλου. του λέω. το σέβομαι κιόλας. ώστε ό άνδρας να αφεντεύει στην γυναίκα. Η αγάπη μεταξύ των συζύγων. 2. Αν υπάρχει αγάπη. 39-40). Γιατί. (σ. Η γυναίκα. Αυτό το όποιο αγαπώ.Φέρε την κάρτα να συμπληρώσω κι εγώ: «Ο Χριστός και ή Παναγία μαζί σας. Για να ζήσουν αρμονικά. Μεταξύ τους τα ανδρόγυνα πρέπει να έχουν την εξαγνισμένη αγάπη. την ακριβή αγάπη. τον πονάει. . ό οποίος τον γεμίζει και πάλι με την ανέκφραστη αγαλλίαση Του.

. αλλά τους ενώνει περισσότερο. Όταν δύο βόδια είναι στον ζυγό και το ένα είναι λίγο αδύνατο ή τεμπέλικο. αυτό όχι μόνο δεν τους χωρίζει.. το άλλο να έχει ψυχοπάθεια. κοντά θα βρίσκεται. αν λ. Το καταλαβαίνετε. να θυσιάζεται ό ένας για τον άλλον. αλλά στην πραγματικότητα βρίσκονται μακριά.. Οι δικοί της έφθασαν σε σημείο να της λένε να τον χωρίσει. του πετάει βιτριόλι και τον τυφλώνει. 43-44). γιατί την αγάπη του Χριστού δεν την χωρίζουν αποστάσεις. ή ακριβή αγάπη. ό.. αλλά εκείνη τους απαντάει: «Λέω να κάνω ακόμη υπομονή».. όσο υπάρχουν κοσμικά προσόντα. οπότε και αυτοί οδηγούνται στην απώλεια Ενώ. Με την Ευχή θα καλμάρει ό άλλος. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουν να διατηρήσουν σε όλη την ζωή τους την αγάπη. Ο πατέρας του μεθούσε και πήρε και αυτός την ίδια συνήθεια. Πόσες φορές της λέει: «Θα σε σφάξω»! Και να φοβάται μην την σφάξει! Μαρτύριο περνάει! Έχει και τέσσερα παιδιά.τι και να του πεις. Όταν ό άλλος είναι μπουρινιασμένος. μου είπε. τα ανδρόγυνα δεν έχουν αγάπη μεταξύ τους. όταν υπάρχει ή πνευματική. τα παιδιά δεν επεμβαίνουν. 122 . Σκέψου μια μητέρα να έχει τέσσερα παιδιά και το ένα να είναι καθυστερημένο. και τους χωρίζει. Και καλά. 47-48). Όταν υπάρχει μόνον ή σαρκική αγάπη. . και κάνει υπομονή. Δηλαδή. της είπα μια φορά. το πιο καλό.. ή γυναίκα μάθη ότι ό σύντροφος της κοίταξε κάποια άλλη. . να τρώει ξύλο!. τότε. Καλύτερα εκείνη την στιγμή να σιωπήσεις και να λες την Ευχή. Αυτές έχουν καθαρό μισθό από την ταλαιπωρία που περνούν. Γνωρίζω μια μάνα που ήταν ένα αγγελούδι. (σ.. Και με τον σύζυγο. μερικές γυναίκες έχουν αμαρτίες και εξοφλούν έτσι. Και σε τι στραβόξυλο έπεσε! Πώς ξεγελάστηκαν οι δικοί της! Παντρεύτηκε έναν μέθυσο. τότε το άλλο βάζει περισσότερη δύναμη και τραβάει σβαρνίζει κατά κάποιον τρόπο και το άλλο.».χ. και μετά θα τον περιλάβουν!».Όταν υπάρχει αγάπη. (σ. δεν γίνεται τίποτε.. Θεός φυλάξει. «Καλά. το άλλο να γυρνάει τα μεσάνυχτα. ανάλογα με το τι άνθρωπος είναι. Όταν όμως. Η υπομονή χαριτώνει τον άνθρωπο. Η σαρκική αγάπη ενώνει εξωτερικά τους κοσμικούς ανθρώπους τόσο μόνον. μέχρι να πάνε στρατιώτες τα παιδιά. αλλά είναι και άλλες που δεν έχουν αμαρτίες. αν οι περιστάσεις το απαιτήσουν. Με την υπομονή σώζεται ή οικογένεια.. που από μικρός ήταν αλητάκι. θα ηρέμηση και θα μπόρεσης μετά να συνεννοηθείς μαζί του. να έχει ή καημένη άλλα βάσανα. και όμως κάνει υπομονή. τον πονάει πιο πολύ και κοιτάζει με τρόπο πώς να τον φέρει πάλι στον σωστό δρόμο.. πολύ καλή ψυχή. να σκοτώνεται στην δουλειά. Έτσι έρχεται ή Χάρη του Θεού.. Να ξενοδουλεύει ή καημένη. και εκείνος να την δέρνει και να την απειλή με το μαχαίρι. Ας πάνε στρατιώτες. Ενώ. και μακριά να βρεθεί ό ένας από τον άλλον. το πιο ήσυχο παιδί από την οικογένεια. Ούτε Γεροντικά διάβασε ούτε Συναξάρια. το άλλο μεσογειακή αναιμία. μπορεί να βρίσκονται κοντά. αν τυχόν ό ένας από τους συζύγους χάση τα κοσμικά του προσόντα. όταν υπάρχει ή αγνή αγάπη. όταν αυτά χαθούν. «Ακόμη είναι δεκαπέντε-δεκαέξι χρονών.

Γέροντα. μέχρι που πέθανε σχετικά νέα Όταν έκαμαν την εκταφή της.». και έχει σχέσεις με δύο άλλες γυναίκες. ούτος σωθήσεται» (Ματθ. Με την εμπιστοσύνη στον Θεό τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά και πνευματικά. Με ρώτησε τι να κάνη. προσευχή και να φέρεται με καλοσύνη. και αυτή χρόνια ζούσε μαζί του. Η υπομονή ξεκινά από την αγάπη. Για να υπομείνεις τον άλλον. Επειδή ήξερα την κατάσταση στο σπίτι. «Έμενα θα μου κάνης τον δάσκαλο. όταν ήμουν στην Μονή Στομίου. είχα δει στην Κόνιτσα μια γυναίκα που έλαμπε το πρόσωπο της. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορούσες μία μέρα να καθίσεις.. τα πετούσε και έφευγε. αν δεν έχει μπουνάτσα κάνουν υπομονή. πήρε και το παιδί. πότε κάθεται λιγάκι!». Βλέπετε. να μη διάλυση τον γάμο ή ίδια. Και βλέπω πώς με την υπομονή σώζεται ή οικογένεια. (σ. «Ε. ώσπου να καλοσυνέψει ό καιρός. Να περιμένει. πρέπει να τον πόνεσης. βγήκε από τον τάφο μία ευωδία! Απόρησαν όσοι βρίσκονταν εκεί. Μετά θυμήθηκα ποια ήταν. Αφού παρατούσε την δουλειά του και τα έσπαζε όλα σε ξένα σπίτια. «Ο δε ύπομεινας εις τέλος. ή ανυπομονησία των ανθρώπων. Μια κουβέντα να του έλεγαν οι νοικοκυραίοι. με πόση καλοσύνη και με πόση αρχοντιά τα αντιμετώπιζε όλα! Ούτε τον κατηγορούσε καθόλου! Γι αυτό ό θεός την χαρίτωσε και έλαμπε το πρόσωπο της. μου έλεγε. Μπόρεσε και κράτησε και τα παιδιά της. πότε δουλεύει. Στην πολλή. Γι' αυτό δίνει δυσκολίες. 51-52). αυτή αντιμετώπιζε τα πάντα με υπομονή σ' αυτήν την ζωή. λ.. πάτερ!». και όμως όλα τα αντιμετώπιζε με πολλή καλοσύνη και έκανε υπομονή. (σ. λέει το Ευαγγέλιο. για να τα βγάλουν πέρα. να κάνη υπομονή. Δεν υπολόγιζε που έσπαζε τα εργαλεία του — και αξίας εργαλεία — ούτε που αναγκαζόταν ή καημένη να ξενοδουλεύει.. «Πώς τα περνάτε.Βλέπεις. Κάποιος περιφρονούσε την γυναίκα του. «μάστρο-Γιάννη. Να της πεις. Βλέπετε με πόση υπομονή. 10.». Μια φορά.». Η πιστή σύζυγος.χ. 22). καταλαβαίνεις στο σπίτι του τι έκανε! Αυτή λοιπόν ήταν του μαστρο-Γιάννη ή γυναίκα. Που οφείλεται. Είδα θηρία να γίνονται αρνιά. Ήταν μητέρα πέντε παιδιών. την ρωτούσα: «τι κάνει ό κυρ-Γιάννης. Κάθε μέρα περνούσε μαρτύριο. την κακομεταχειριζόταν. Ο άνδρας της ήταν μαραγκός και έπαιρνε πολλές φορές δουλειές μαζί με τον μάστορά μου1. Έσπαζε τα εργαλεία του. Δουλεύει. γινόταν θηρίο. και αυτή τα αντιμετώπιζε όλα με υπομονή και καλοσύνη. όσο μπορεί. Γέροντα. μια γυναίκα την εγκατέλειψε ό άνδρας της. για να ασκηθούν στην υπομονή οι άνθρωποι. μήπως αυτό να το κάνουμε έτσι.. Μεγάλωσε και τα πέντε παιδιά της και έγιναν πολύ καλά παιδιά. Και το έλεγε με την καρδιά της.». γι αυτό δικαιώθηκε στην άλλη ζωή. τους έλεγε. και οι ψαράδες δεν πάνε να ψαρέψουν. διάφορες δοκιμασίες. «Πολύ καλά. εσωτερική τους ειρήνη! Ο Θεός την σωτηρία των ανθρώπων την κρέμασε στην υπομονή. όταν την συναντούσα... 49-50). 123 .

ή οποία ήταν χωρισμένη και είχε δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της και ένα παιδί από έναν φίλο. Το «φταίξιμο» και το «δίκαιο» των συζύγων. από πόσες μανάδες είναι αυτά τα παιδιά και από πόσους πατεράδες. πάτερ.». Δεν έτρωγαν ποτέ στο σπίτι. Την λάτρευε περισσότερο από τον Θεό! «Έλα εδώ. Μετά να πάς να 124 . μου λέει. Και τι σκέφτεσαι να κάμεις τώρα. μου λέει. Ή μεγάλη έξι ή επτά χιλιάδες (το 1990). Δεν ήθελε να δη ο ένας τον άλλον. Τα καημένα. Περνούσαν μεγάλο δράμα! Αυτός έκανε και τον ψάλτη. Έγινε γκρινιάρα. τα παιδιά από τις διαλυμένες οικογένειες φαίνονται από μακριά. του λέω. Όσα είναι ευαίσθητα και δεν μπορούν να ξεπεράσουν την στενοχώρια. μου λέει. Ήρθε τις προάλλες στο Καλύβι κάποιος τελείως ζαλισμένος. πήγαιναν και έψαχναν στις τσέπες και στις τσάντες τους. Αλλά πίνουν. «Μήπως έμπλεξες και με καμιά άλλη. «Μάλλον να χωρίσουμε». 54-55). «Για να δω.». πολύ μεγάλο. «Ναι. έκανε ένα παιδί και την χώρισε. Σήμερα ό γάμος. και μου είπε: Υπομονή να κάνης σηκώνεις μεγάλο σταυρό». Μετά ξαναπαντρεύτηκε κάποια άλλη. Να ζήτησης πρώτα συγχώρεση από τον Θεό. Κάθε μέρα έχουμε φασαρίες στο σπίτι». Τόσο πολύ! «τι να κάνω. Όταν παντρευτήκατε. μου λέει. όπως κατάντησε. σε άλλο ό άλλος. Πήγαιναν για χωρισμό. σηκώνω μεγάλο σταυρό. ιδιότροπη. τι θα γίνουν. Διαλύονται οικογένειες στα καλά καθούμενα. μαλώνατε έτσι. Ή πιο μικρή δόση ηρωίνης στοιχίζει τέσσερις χιλιάδες δραχμές.». Εξ αιτίας σου πήρε την Χάρη Του ό Θεός από την γυναίκα σου. «Βρε. για να ξεχνούν. τα κακόμοιρα. και αγόραζαν και κάτι σάντουιτς. «Όχι. Μια φορά ήρθε στο Καλύβι κάποιος και μου είπε ότι είχε προβλήματα με την γυναίκα του. μου λέει. Να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση στην ηλικία των είκοσι επτά ετών και να ζητούν βοήθεια! Και να δεις.». που φθάσατε σ' αυτήν την κατάσταση. ποιος σηκώνει μεγάλο σταυρό. Και αυτά τα παιδιά είναι από τα ζωηρά της προηγούμενης γενιάς. Έτσι καταστρέφονται τα ταλαίπωρα τα παιδιά. απελπίζονται και μερικά αυτοκτονούν. Που τα βρίσκουν τα χρήματα. τον ρωτάω. Ακούς. έχω ύπ' όψιν μου κάποια».. που είναι ακόμη μικρά. Είχε δύο παιδιά από μία φιλενάδα. Φέτος το καλοκαίρι πόσα παιδιά πέρασαν από το Καλύβι που έπαιρναν ναρκωτικά! Τα περισσότερα. γιατί λάτρευες την γυναίκα σου περισσότερο από Εκείνον. τον ρωτάω. Ήσαν και οι δύο δάσκαλοι. Σε άλλη εκκλησία πήγαινε ή γυναίκα του. πήγα.Τα παιδιά των διαλυμένων οικογενειών. Λάτρευα την γυναίκα μου περισσότερο από τον Θεό! Μετά εκείνη άλλαξε. για να δουν τι τους έφεραν απ' έξω να φάνε. Τα άλλα από το αυτόματο διαζύγιο. «Για βαστά. Παντρεύτηκε μια άλλη. του λέω. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. του λέω. δεν καταλαβαίνεις ότι εσύ είσαι ό φταίχτης.». ήσαν από διαλυμένες οικογένειες. «Πήγες στον Πνευματικό. (σ. είχαν και δύο παιδάκια. άλλα μπλέκονται με τα ναρκωτικά. Οκτώ χρόνια ήμασταν πολύ αγαπημένοι..».. όταν οι γονείς γύριζαν στο σπίτι.. σε άλλη έψαλλε αυτός. για να φάνε τα παιδιά. «Ναι. έχει χάσει το νόημα του. Έκανε και μ' αυτήν άλλα δύο. Σε άλλο εστιατόριο έτρωγε ό ένας μετά το Σχολείο. Λάτρευες την γυναίκα σου περισσότερο από τον Θεό! Ή γυναίκα σου φταίει τώρα ή εσύ.

Κάποτε έλεγα σε μια συντροφιά πόσο αγνός ήταν ό Μακρυγιάννης.». όταν τύχαινε να έχει κανένα τάλιρο και ερχόταν καμιά χήρα που είχε παιδιά. σφάλλει πολύ περισσότερο. τα πράγματα θα πάνε καλά». Όταν και οι πνευματικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα πράγματα κοσμικά. να βλέπει τι αναπαύει τον άλλον. να της πεις. που θα σε οικονομήσει. δεν έχει κατά κάποιον τρόπο δίκαιο. έχει κατά κάποιον τρόπο ελαφρυντικά. Να τα αντιμετωπίζει δηλαδή όλα με την θεία δικαιοσύνη. τι γίνεται μετά. Γιατί.. Όποτε πετάγεται κάποιος και μου λέει: «Όχι να θέλουν να παρουσιάσουν τον Μακρυγιάννη και για άγιο!». Αυτή ή καημένη δεν έχει άνδρα. τον ρωτάω. Δηλαδή και οι δύο είχαν δίκαιο. Ο άλλος όμως. Άρχισε να κλαίει. του έλεγε. Ο Μακρυγιάννης.. γκρίνιαζε. Βλέπεις. τότε και δίκαιο να έχει. ποιος θα την οικονομήσει. της το έδινε. μου λέει. Είμαστε μια χαρά. Να με συγχώρεσης. κι εμείς και τα παιδιά μας». αν ό ένας από τους δύο συζύγους ζει πνευματικά. «Γιατί όχι. σαν πνευματικός άνθρωπος που είναι. Μου υποσχέθηκε πώς θα με ακούσει. «Γιατί έδερνε την γυναίκα του». αν μια ψυχή είναι αδύνατη και σφάλλει. που είναι σε καλύτερη πνευματική κατάσταση και δεν δείχνει κατανόηση. Η γυναίκα του. γιατί το έδωσες. Έπειτα να πάς να εξομολογηθείς και να λατρεύεις τον Θεό σαν Θεό και να αγαπάς την γυναίκα σου σαν γυναίκα σου. Να είναι αυτός ό φταίχτης και να νομίζει κιόλας ότι σηκώνει πολύ μεγάλο σταυρό!. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να έχει και ό ένας και ό άλλος δίκαιο. Γιατί. «Κοίταξε να σου πω τι συνέβαινε. «Σ' ευχαριστώ..ζήτησης συγχώρεση από την γυναίκα σου. Πρέπει να πηγαίνουν συνέχεια στα κοσμικά δικαστήρια.». πάτερ. εγώ έγινα αιτία να δημιουργηθεί αύτη ή κατάσταση στο σπίτι και να ταλαιπωρούνται και τα παιδιά. μου απαντάει. πρέπει να αντιμετώπιση μία αδικία πνευματικά. ή καημένη. με την κοσμική. Τον τράνταξα. Μα κι εσύ παιδιά έχεις. Γι' αυτό και βασανίζονται οι άνθρωποι (σ. 55-58). Κι εκείνος της έδινε κανένα μπάτσο και της έλεγε• εσύ έχεις τον άνδρα σου. μας έσωσες. Είχε και σωματική και ψυχική αγνότητα. την ανθρώπινη δικαιοσύνη. και θα δεις. Ήρθε μετά από λίγο καιρό χαρούμενος. Ύστερα. 125 .

Πόσα οφείλουμε σ' αυτούς! Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα είναι το απαθέστερο ανδρόγυνο που υπήρξε ποτέ. Δεν δικαιολογούνται οι έγγαμοι. Η εγκράτεια στην έγγαμη ζωή. Από μικρός είχα σε μεγάλη ευλάβεια τους Αγίους Θεοπάτορες. σε άλλους δέκα. τους Θεοπάτορες. Δεν είχαν καθόλου σαρκικό φρόνημα. και στην συνέχεια σαρκώθηκε ό Χριστός. αλλά από υπακοή στον Θεό. γεννήθηκε ή Παναγία. Αλλά σήμερα που να βρεθούν άνθρωποι να έχουν πέντε τοις εκατό σαρκικό φρόνημα. πέστε μας για τον Άγιο Ιωακείμ και την Αγία Άννα. γιατί ή σύλληψη Της έγινε χωρίς ηδονή. 31).λπ. Μετά την πτώση των Πρωτοπλάστων το σαρκικό φρόνημα σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να υπάρχει πέντε τοις εκατό. αλλά γεννήθηκε όπως ήθελε ό Θεός να γεννιούνται οι άνθρωποι μετά την δημιουργία. δήθεν από ευλάβεια. μετά από θερμή προσευχή στον Θεό να τους χαρίσει παιδί. Ενώ ή Παναγία δεν ήταν απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα. Άλλα μετά την πτώση μπήκε το πάθος στην σχέση ανάμεσα στον άνδρα και στην γυναίκα. Μόλις βρέθηκε ένα απαθές ανδρόγυνο. όπως ήταν οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα. αυτό το αγνό πλάσμα. όταν με κάνουν καλόγερο. τριάντα κ. συνήλθαν όχι από σαρκική επιθυμία. Ο Θεός έτσι έπλασε τον άνθρωπο και έτσι ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι. απαθώς. αν υπήρχε ένα αγνό ζευγάρι. να έχουν δηλαδή αγνό φρόνημα! Πάντως σε όλους τους ανθρώπους έχει δοθεί από τον Θεό ή δυνατότητα να φθάσουν στην απάθεια. επειδή ακολούθησαν τον έγγαμο βίο. Γέροντα. να ξεχνούν ότι ό άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα. Ήταν πάναγνη. αλλά είναι και πνεύμα. θα ήθελα να μου δώσουν το όνομα Ιωακείμ. Αυτό το γεγονός το είχα ζήσει στο Σινά. Ο Θεός «εποίησε τα πάντα καλά λίαν» (Γενέσ 1. Κάποτε κάτι αρχίσατε να μας λέτε. Μου λέει ό λογισμός ότι θα κατέβαινε και νωρίτερα ό Χριστός στην γη. Μάλιστα είχα πει σε κάποιον ότι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η τεκνοποιία Οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα είναι το απαθέστερο ζευγάρι. Θα συλλογιζόταν τις δυσκολίες που θα είχε αργότερα στην οικογένεια με την ανατροφή των παιδιών κ. ότι ή Παναγία γεννήθηκε χωρίς να έχει το προπατορικό αμάρτημα. Αν δεν υπήρχε αυτή ή έλξη. Οι Ρωμαιοκαθολικοί φθάνουν στην πλάνη και πιστεύουν. Ό άνδρας νιώθει μια φυσική έλξη προς την γυναίκα και ή γυναίκα προς τον άνδρα. ποτέ δεν θα ξεκινούσε κανείς να κάνη οικογένεια. Οι Άγιοι Θεοπάτορες. και δεν θα αποφάσιζε να ξεκινήσει. και να αφήνουν τον εαυτό τους αχαλίνωτο. αν αγωνισθούν με φιλότιμο.λπ. Πρέπει να αγωνίζονται να υποτάξουν την σάρκα στο 126 . όπως έπλασε ό Θεός τον άνθρωπο και όπως ήθελε να γεννιούνται οι άνθρωποι.

που φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού. 'Αν όμως δεν το κόψη στην μικρή ηλικία. ουράνιες. με την καθοδήγηση του Πνευματικού τους. Πρέπει να πιστεύουν ότι ό Θεός. και έχουν στα διαμερίσματα σκυλιά. γιατί δεν αφήνονται με εμπιστοσύνη στον Θεό. θα χρειασθεί πολύ να αγωνισθεί. Μόλις δη ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν.. για να μη μεταδώσουν το σαρκικό πάθος και στα παιδιά τους. έχει από μικρό τέτοιες τάσεις. «Είπες τέτοιο πράγμα». Που φθάσαμε!. Άλλοι πάλι λένε: «σήμερα είναι δύσκολη ή ζωή• ένα παιδί φθάνει. γιατί και αυτό με δυσκολία το μεγαλώνεις». Δεν λαμβάνουν υπ' όψιν τους καθόλου τον Θεό.. και δεν θα αναζητούν τις σαρκικές. Να εμπιστεύονται την ζωή τους στην θεία Πρόνοια και να μη βάζουν δικά τους προγράμματα. για να μην έχουν σκοτούρες. Δεν θέλουν πολλά παιδιά. ενώ. που οι γονείς του έχουν πολύ σαρκικό φρόνημα.».. ό πατήρ τάδε μας το είπε». για γάτες.. που έχει διάκριση. «τι είναι αυτά που λέτε. Δεν καταλαβαίνουν πόσο αμαρτάνουν μ' αυτήν την τοποθέτηση. ό ιερός Χρυσόστομος γράφει πουθενά να μην κάνουν οι σύζυγοι παιδιά. μόλις φυτρώνει.. τσιμπάει — και μπορεί να θεραπευθεί από έναν καλό Πνευματικό. Η ανθρώπινη λογική στο θέλημα του Θεού για την τεκνογονία.πνεύμα. Πολλές φορές ανδρόγυνα μου εκφράζουν την ανησυχία τους για το θέμα της τεκνοποιίας και ζητούν την γνώμη μου. γιατί παίρνει το σαρκικό φρόνημα από αυτούς. Στην Αυστραλία έχουν γηροκομείο για σκύλους. θα μεγαλώνουν ποντίκια και θα τα κάνουν κονσέρβες.σαν την τσουκνίδα που. χωρίς να σκεφθούν ότι πρέπει να έχουν και ως σκοπό να κάνουν παιδιά και να τα αναθρέψουν χριστιανικά. Πιάνω τον πατέρα τάδε και τον ρωτάω. όταν μεγαλώσει. Εξαρτάται φυσικά και από το τίνος θα είναι το σκυλί.. θα αρχίσουν να γεύονται σιγά-σιγά και ανώτερες χαρές. Στην αρχή αυτό είναι απαλό. Έχουν υποχρέωση να αγωνίζονται και να εγκρατεύονται. για να το κόψη (σ. γατιά.». Ένα παιδάκι.. ακόμη και νεκροταφείο για τα ζώα! Οί άνθρωποι. άμα σκοτώσει κανείς ένα σκυλί. μου λένε.. για να ταΐζουν τα σκυλιά. και δεν κάνουν άλλα παιδιά. πνευματικές. και άλλοι άνθρωποι θα πεθαίνουν από την πείνα! Και βλέπεις. τους λέω. έτσι όπως πάνε. όταν μεγαλώσει. 62-64). δεν Του είναι δύσκολο να μην τους δώσει άλλα παιδιά. Ό άνθρωπος στην εποχή μας αξίζει λιγότερο και από ένα σκυλί! Και μερικοί Πνευματικοί απορώ πώς λένε μερικά πράγματα. 127 . για να ταΐζουν τα γατιά• θα μεγαλώνουν λαγούς και κουνέλια και θα τα κάνουν κονσέρβες. Αυτό όμως που τους συμφέρει είναι να αφήνουν το θέμα της τεκνοποιίας στον Θεό. μπορεί να πλήρωση περισσότερα απ' όσα αν σκότωνε έναν άνθρωπο. Που το ακούσατε αυτό.. όπως όλα τα κληρονομικά πάθη . Άλλα σκέφτονται να κάνουν ένα-δύο παιδιά και άλλα θέλουν να αποκτήσουν πολλά παιδιά. πολύ περισσότερο θα φροντίσει για τα δικά τους παιδιά. Ο Θεός έχει σπλάγχνα. Μερικοί προσπαθούν πρώτα να τακτοποιήσουν όλα τα άλλα και υστέρα να σκεφθούν για παιδιά. Αν προσπαθούν να ζουν πνευματικά. «Να. είναι απαλή και μπορείς να την πιάσεις.. Ξεκινούν πολλοί να παντρευτούν. Μια φορά με ρώτησαν κάποιοι προσκυνητές που ήρθαν εκεί στο Καλύβι: «Γέροντα..

«Ναι». βλέπουμε τώρα να προχωράει. Ε.και αυτός. αλλά και ό Καλός Θεός εργάζεται και δεν θα αφήσει να εξαφανισθεί το γένος μας (σ. και να προκόβουν. κοιτάζουν συγχρόνως και άλλον. πάει να αυτοκτονήσει. Ό διάβολος καταστρέφει. τότε θα κάνουν παιδί. Για πολλούς που ζουν κοσμικά ή οικογένεια σήμερα δεν έχει νόημα. Ενώ οι πιστοί. τον ρωτάω. και στον Προφήτη Ζαχαρία 128 . μια γενιά καλή. αν λίγο καθυστερήσουν. ευλογία Θεού. δίνουν μια υπόσχεση σε κάποιον. Άλλα πώς να κάνουν παιδί. και να τον έχουν για καλό Πνευματικό! Ξέρετε τι βλάβη κάνουν κάτι τέτοιες λανθασμένες ερμηνείες σε ανθρώπους που θέλουν να αναπαύσουν τον λογισμό τους. να τα μεγαλώνουν με φόβο Θεού. εγώ δεν διάβασα Άγιο Χρυσόστομο. Μερικές φορές ό Θεός σκόπιμα αργεί να δώσει παιδί σε κάποιο ανδρόγυνο. γιατί στα νεανικά τους χρόνια έζησαν άτακτη ζωή. Να είναι κληρικός και θεολόγος. «Όχι. τι οικογένεια θα κάνη μια τέτοια κοπέλα. Και βλέπουμε Χριστιανούς οικογενειάρχες. θέλουν αμέσως να αποκτήσουν παιδί και. Υπάρχουν και ανδρόγυνα που. δέχονται την Θεία Χάρη. ενώ είναι γεμάτοι αγωνία και άγχος.». 64—68). «Που το βρήκες αυτό γραμμένο. μου λέει! «Κοίταξε. μου λέει. Και όλα τα παιδιά να είναι ισορροπημένα.». με όσα παιδάκια τους δίνει ό Θεός. Γι' αυτό ή δεν παντρεύονται ή παντρεύονται και δεν κάνουν παιδιά ή σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις. Φέρε να δω τι γράφει». Δηλαδή μόνοι τους καταστρέφονται δεν τους καταστρέφει ό Θεός. Πολλές τροφές περιέχουν πολλά φάρμακα και ορμόνες. γιατί ό Θεός είναι υποχρεωμένος κατά κάποιον τρόπο να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Δυσκολίες στην τεκνοποιία. αλλά δεν μπορεί ό Άγιος να λέει κάτι τέτοιο κάτι άλλο θα λέει. του λέω. Και αυτός να επιμένει. με την Χάρη του Θεού. και έτσι μόνοι τους εξαφανίζουν το σόι τους. Είδατε. Εκεί που λέμε: «τι θα γίνει ό κόσμος. Αρχίζουν να διαλέγουν. Αν διώξουν την αγωνία και το άγχος και βάλουν στην ζωή τους μια καλή πνευματική σειρά. αυτός είναι έτσι. Μερικές πάλι επηρεάζονται από την διατροφή. Το διαβάζω και βλέπω ότι ό Άγιος γράφει: «Τώρα έχουν αυξηθεί οι άνθρωποι και σας δίνεται ή δυνατότητα να ζήσετε και εν παρθενία• δεν είναι όπως παλιά που έπρεπε να αφήσουν απογόνους» δεν λέει δηλαδή «μη γεννάτε παιδιά». μόλις παντρευτούν. Μου φέρνει το βιβλίο και μου δείχνει το χωρίο. αντί να το θεώρηση ευλογία που τον αφήνει πριν παντρευτούν. Άλλες γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. και να λέει τέτοια πράγματα! Να δείχνει ότι διαβάζει Χρυσόστομο. γιατί δεν κάνουν οικογένεια εγκαίρως. τους Θεοπάτορες. Σε μερικές γυναίκες που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά λειτουργούν και οι πνευματικοί νόμοι. ότι κάνει και διατριβές. «Ο ιερός Χρυσόστομος το αναφέρει στον Περί παρθενίας λόγο του». εκείνος είναι αλλιώς». αρχίζουν να αγωνιούν. που τηρούν τις εντολές του Θεού. χαρούμενα. λένε μετά «όχι» σ' εκείνον που έδωσαν την υπόσχεση . και στους Αγίους Ιωακείμ και Άννα.

Οι σύζυγοι πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι να δεχθούν το θέλημα του Θεού στην ζωή τους. Τότε θα γίνει αυτό που ζητούν. Πρέπει να αφεθούν εν λευκώ στον Θεό. αποκαταστάθηκαν και έφυγαν από κοντά τους. Είχα γνωρίσει κάποτε έναν καλό Χριστιανό. όλα τα παιδιά της γειτονιάς έτρεχαν κοντά του και τον περιτριγύριζαν με πολλή αγάπη. εξαρτάται και από τον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός του Θεού εξασκούσε τίμια το επάγγελμα του δικηγόρου. Όταν ό Θεός βλέπει ταπείνωση στο ανδρόγυνο που έχει δυσκολία να απόκτηση παιδιά. αλλά. Ένα ανδρόγυνο είχε πέντε παιδιά. που του έμοιαζε και αυτή στις αρετές. 68—70). αν τους εκπλήρωση το αίτημα τους. όταν λέμε «γενηθήτω το θέλημα Σον» και αφηνόμαστε με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ό Θεός σε πολλούς δεν δίνει παιδιά. τότε όχι μόνον ένα παιδί τους δίνει.. στα γεράματα έδωσε παιδί. για να βολεύεται και κανένα ορφανό. αλλά. Δεν τον άφηναν να πάει στην δουλειά του. Άλλα εμείς από το ένα μέρος λέμε «γενηθήτω το θέλημα σου». τότε γίνεται το θέλημα του Θεού. (σ. όταν έβγαινε από το σπίτι του. Αργότερα έμαθα γι' αυτούς και από πολλούς Χριστιανούς. Άλλοτε πάλι ό Θεός δεν δίνει παιδιά.. 10)». έμειναν μόνοι. που τους γνώριζαν. . Όταν όμως βλέπει πείσμα και εγωισμό. από δε τον σύζυγο για την πνευματική κατάσταση της συζύγου. είχαν όμως μεγάλη πίστη στον Θεό και απέκτησαν ένα αγόρι. Το θέμα της τεκνοποιίας δεν εξαρτάται μόνον από τον άνθρωπο. που εξασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου. Τότε τι να κάνη και ό Θεός. τον επισκέφτηκα και ή πολλή καλοσύνη του με έκαμψε να παραμείνω και να φιλοξενηθώ μια μέρα στο σπίτι του. για να εκπληρωθεί και στις δύο περιπτώσεις το προαιώνιο σχέδιο Του για την σωτηρία των ανθρώπων. ό Θεός δεν τον αφήνει. και από το άλλο μέρος επιμένουμε στο θέλημα το δικό μας. Και από μεν την σύζυγο έμαθα για την πνευματική ζωή του συζύγου. Όποιος εμπιστεύεται τον εαυτό του στον Θεό. Βλέπετε. αλλά του χάρισε την ευλογία να τον αγαπούν σαν πατέρα όλα τα παιδιά της γειτονιάς του και με τον τρόπο του να τα βοηθάει πνευματικά. Παρόλο που ή γυναίκα ήταν σε ηλικία που δεν μπορούσε να τεκνοποίηση και ανθρωπίνως αυτό ήταν αδύνατο. Γιατί. Έτσι είχαν μαζί τους στα γεράματα τους τον μικρότερο γιο τους. και ό Θεός πόσα κάνει για μας! Με πόση αγάπη και απλοχεριά μας τα δίνει όλα! Υπάρχει τίποτε στον Θεό που να μην μπορεί να το κάνη. γιατι τους είχαν ευεργετήσει. να πουν. θα τους ανάπαυση στο πείσμα τους και στον εγωισμό τους. Εάν 129 . αλλά και πολυτέκνους μπορεί να τους κάνη. 6. για να αγαπήσουν τα παιδιά όλου του κόσμου σαν δικά τους και να βοηθήσουν για την πνευματική τους αναγέννηση. Όταν πέρασα μια φορά από την πόλη που έμενε. ό Θεός δεν του έδωσε δικά του παιδιά. Γνώρισα και την σύζυγο του. Τότε αποφάσισαν να κάνουν ακόμη ένα παιδί. Περιπτώσεις ατεκνίας. Κάποιος δεν είχε παιδιά. Τίποτε δεν κάνουμε εμείς. για να το έχουν στα γεράματα τους. Εσύ για το καλό μας φροντίζεις• "γενηθήτω το θέλημα Σου" (Ματθ. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. όταν τα παιδιά τους μεγάλωσαν. «Θεέ μου.και την Αγία Ελισάβετ. που τον μεγάλωσαν και τον τακτοποίησαν και αυτόν.

Δεν πρέπει όμως να επιμένουν. γιατί διαβάζονταν όλες οι Ακολουθίες. όταν αναπαύτηκαν. Ζητούσα από τον Χριστό να μου δώσει ακόμη και είκοσι παιδιά. φτωχοί. στους οποίους συμπαραστεκόταν σαν καλός πατέρας. Γι' αυτό λέω ότι ό μεγαλύτερος και καλύτερος πολύτεκνος είναι ό άνθρωπος που αναγεννήθηκε πνευματικά και βοηθάει για την πνευματική αναγέννηση των παιδιών όλου του κόσμου. Με τον ίδιο τρόπο εργαζόταν και ή γυναίκα του. Κάποια στιγμή όμως μου εξέφρασε ένα παράπονο. όποιον έπαιρνε τηλέφωνο. γίνεσαι καλύτερη μητέρα από πολλές μητέρες και ξεπερνάς και όλες τις πολύτεκνες μητέρες. Βοηθούσε φτωχά παιδιά ή νέους που είχαν δυσκολίες στις σπουδές τους. καλύτερα να υιοθετήσουν. Γέροντα. Ναι. αμέσως παραιτήθηκα από καθηγήτρια. Εάν έβλεπε ένοχο. Γέροντα. Θα έχεις και μεγαλύτερο μισθό. Υπάρχουν παιδιά που ζουν με τους πραγματικούς γονείς τους και αγαπούν άλλους ανθρώπους πιο πολύ. γιατί όλοι τον αγαπουσαν και τον εκτιμούσαν. το καλύτερο είναι να το πουν στο παιδί σε κάποια ηλικία. γιατί με την πνευματική αναγέννηση εξασφαλίζονται τα παιδιά πνευματικά στην αιώνια ζωή». πήγε σε Μοναστήρι .. προσπαθούσε να συμβιβάσει κάπως τα πράγματα ή να ελαττωθεί ή ποινή. για να εξυπηρέτηση κάποιον για καμιά δουλειά. Οι ευλογημένες αυτές ψυχές πολλές ψυχές πονεμένων ανέπαυσαν. Τότε της είπα: «Εσύ. «Όταν παντρεύτηκα. και έτσι τα λίγα χρήματα που έβγαζε του έφθαναν. Εκεί μαζεύονταν άνθρωποι πονεμένοι. γιατί είπα να γίνω μια καλή μητέρα. οι θετοί γονείς πρέπει σε κάποια ηλικία να πουν στο παιδί ότι το έχουν υιοθετήσει. έχεις περισσότερα από πεντακόσια παιδιά.έβλεπε ότι κάποιος ήταν απατεώνας. Ζούσε πολύ απλά. Στον Εσπερινό και στο Απόδειπνο είχαν και άλλους εν Χριστώ αδελφούς• Μεσονυκτικό και Όρθρο τα διάβαζαν οι τρεις. που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. για να συνέλθει. κανείς δεν του έλεγε «όχι». Είχε και γνωστούς σε διάφορες θέσεις και. αδελφή.αν και το σπίτι τους ήταν σαν Μοναστήρι. Ό Θεός να ανάπαυση και αυτούς. δεν έπαιρνε καθόλου χρήματα και προσπαθούσε στην δίκη να δικαιωθεί. αλλά και τον ήλεγχε αυστηρά. Μερικοί. Ε. μου είπε. ακόμη και για να βοηθάει φτωχές οικογένειες. με οικογενειακά προβλήματα. αλλά δυστυχώς ούτε ένα δεν μου έδωσε». Αυτή τους γηροκόμησε και. σκέφτονται να υιοθετήσουν κάποιο παιδάκι. πάτερ. 130 . Αυτό που θέλει ό άνθρωπος δεν είναι πάντοτε και το θέλημα του Θεού. Σαν μάνα την είχαν. για αρρώστιες κλπ. Ο Χριστός είδε την αγαθή σου προαίρεση και θα σε ανταμείψει γι' αυτήν. γιατί οι γονείς τους δεν έχουν αγάπη (σ. Τώρα που βοηθάς για την πνευματική αναγέννηση τόσων παιδιών. άνεργοι. αλλά μετανοιωμένο. όχι μόνο δεν αναλάμβανε την υπόθεση. και ακόμη παραπονιέσαι. Άλλα αυτό που έχει σημασία είναι να αγαπούν πολύ και σωστά το παιδί. Είχαν εν τω μεταξύ υιοθετήσει μια κοπέλα και της είχαν γράψει την περιουσία τους. για να εξασφαλίσουν τις ψυχές τους στον Παράδεισο. Εάν έβλεπε φτωχό αδικημένο. 70-73). Το σπίτι του πιστού δικηγόρου ήταν μια πραγματική πνευματική όαση μέσα στην Σαχάρα της πόλεως.

γιατί δίνεται. να μην του νοικιάζει το σπίτι του ο άλλος και να μεταφέρει τα παιδάκια του και τα πράγματα του από σπίτι σε σπίτι με πολλή αγωνία. Δυστυχώς.λπ. ενώ νοικιάζουν το σπίτι τους σε οικογένειες με δύο ανθρώπους και πέντε σκύλους ή γατιά. Ή μεγαλύτερη κόρη βοηθάει την μητέρα. που είχε μείνει τελείως μόνο του. οι γονείς χρειάζεται πολύ να προσέξουν πώς θα τα μεγαλώσουν. που θα της νοικοκυρέψει το δωμάτιο της κ. Όταν τα άκουσα αυτά. Και ξέρετε έπειτα τι ευλογίες είχε από τον Θεό! Θα τον άφηνε ό Θεός αβοήθητο με τέτοιο φιλότιμο που. Αυτός είναι ο Δημιουργός που δίνει στα παιδιά το κυριότερο. με δέκα παιδιά. Ή υπηρέτρια πληρώνεται. επειδή σκέφτονται πώς να βοηθήσουν τους γονείς. ό Θεός μου οικονόμησε και σπίτι και μου περισσεύουν και αρκετά χρήματα». Αυτό φυσιολογικά καλλιεργείται σε μια πολύτεκνη οικογένεια. σαν συνδημιουργοί. προσφέρει. Το ένα παιδί βοηθάει το άλλο. όταν στην οικογένεια είναι μόνον ένα ή δυο παιδιά. αλλά ό Θεός δεν θα τον αφήσει. Υπάρχει αυτό το δόσιμο και ζουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα θυσίας και αγάπης. δεν θέλουν οικογένειες με πολλά παιδιά. το πήρε στο σπίτι του και το μεγάλωσε και αυτό μαζί με τα δικά του παιδιά. οπότε τα παιδιά τα έχουν όλα δικά τους και αχρηστεύονται τελείως. που θα της φέρει το φαγητό στην ώρα του. αρκεί να τον άφηναν οι ιδιοκτήτες να μείνει λίγα χρόνια. εφόσον οι γονείς τους δίνουν σωστή αγωγή. ενώ εσύ με την σύζυγο. μου είπε μια φορά να κάνω προσευχή να φωτίζει ό Θεός τους νοικοκυραίους να μην τον βγάζουν από το σπίτι. οικονομούσε τα απαραίτητα για την οικογένεια του και δεν έκανε παζάρια για το ενοίκιο. για να μην ταλαιπωρούνται με τις μετακομίσεις. την ψυχή. Ένας πολύτεκνος οικογενειάρχης. Έχει την υπηρέτρια. Ένας πολύτεκνος μπορεί στις αρχές να αντιμετώπιση δυσκολίες. το λυπήθηκε. γιατί τα παιδιά που μεγαλώνουν με οικονομική δυσκολία συνηθίζουν στην θυσία. Εργαζόταν σκληρά. Αυτό σπάνια το συναντάς στα καλομαθημένα παιδιά. Να σας πω και για μια άλλη περίπτωση: Ένας πολύτεκνος. Αυτό λοιπόν ο οικογενειάρχης είχε κουραστεί ο καημένος να τον διώχνει ο ένας ιδιοκτήτης. αν δεν κάνη καμιά θυσία. Επομένως ο Θεός ενδιαφέρεται πιο πολύ από σας για τα παιδιά σας». Σε μια μεγάλη οικογένεια δίνονται πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτυχθούν κανονικά. που το μουρνταρεύουν. που είχε έξι παιδιά. ακαλλιέργητη. ενώ αυτή. δίνετε το σώμα. αλλά καλλιεργείται κιόλας. είχε. έρχεται χαρούμενος και μου λέει: «Δόξα τω Θεώ. Αλλά και οι πολύτεκνοι γονείς έχουν πλούσια καρδιά.λπ. το δεύτερο παιδί φροντίζει το μικρότερο κ. τον πόνεσα και του είπα: «Μη στενοχωριέσαι ο Θεός έχει στον λογαριασμό Του και τα δικά σου παιδιά. μένει κούτσουρο. Ο μικρός τον μεγάλο και τον αγαπά και τον σέβεται. Εγώ συνιστώ στους νέους να πάρουν σύζυγο από πολύτεκνη οικογένεια.Οι πολύτεκνες οικογένειες. Τον ρώτησα τι συνέβη και μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό: 131 . Πάρε μια κοπέλα μοναχοκόρη που τα έχει όλα. Γι' αυτό. Θυμάμαι στην Κατοχή ήταν στην γειτονιά μας ένα παιδάκι ορφανό. πολλοί ιδιοκτήτες. Συνήθως κοιτάζουν να μην τους λείψει τίποτε. για να μην τους χαλάσουν δήθεν το σπίτι τους. Ο Θεός αγαπάει και φροντίζει ιδιαίτερα τους πολυτέκνους. Δεν πέρασαν δύο-τρεις μήνες.

Μα ο λαχειοπώλης ήταν φιλότιμος και δεν το δέχθηκε αυτό. τον κόσμο πενήντα εκατομμύρια εκτρώσεις και διακόσιες χιλιάδες γυναίκες πεθαίνουν από τις αμβλώσεις που κάνουν. Και συνεχίζεται μετά να γεννιούνται πιο άρρωστα. μπορούν να τα κάνουν λ. αν γεννιόταν ένα παιδάκι άρρωστο. Παλιά. Είναι φοβερό πώς ενεργεί στους φιλότιμους ή αγάπη του Θεού! (σ. Ό άνδρας της την απειλεί πώς. είχαν και την ευλογία του Θεού. και ήταν πιο ασφαλισμένο. Τώρα γερά παιδιά τα σκοτώνουν με τις εκτρώσεις και διατηρούν στην ζωή άλλα που είναι αρρωστημένα. σκέφτηκα μήπως είχε μεγάλη ανάγκη. θα την πληρώσουν τα άλλα παιδιά τους με αρρώστιες και ατυχήματα Σήμερα οι γονείς σκοτώνουν τα παιδιά με τις εκτρώσεις και δεν έχουν την ευλογία του Θεού. αν ζήσουν και κάνουν οικογένεια. χωρίς να το πάρω. Στην Αμερική καινε το σιτάρι και εδώ στην Ελλάδα πετούν τα φρούτα κ. με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Έμαθα και που έμενε ο λαχειοπώλης και πήγα αθόρυβα και του άφησα στην θυρίδα του έναν φάκελο με αρκετά χρήματα. που βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αγόρασα ένα λαχείο με σκοπό να χάρη ο άλλος και εγώ να στενοχωρηθώ και λίγο. να συντηρηθούν οι άνθρωποι. του είπα: «Δώσ' μου ένα λαχείο• ίσως μου χρειασθεί». γι' αυτό τον φώναξα πάλι και έβγαλα χρήματα να του πληρώσω ένα λαχείο. εάν του τα έδινα στα χέρια». που παρέβηκα το τυπικό μου. διάβασα κάπου ότι κάθε χρόνο γίνονται σε όλο . γιατί λένε ότι. αγόρασα σπίτι και μου περίσσεψαν και χρήματα. να πάει στην 132 . . Είχαν οι γονείς και άλλα γερά παιδιά. Γέροντα. Εγώ.Γέροντα. κάποια κυρία σαράντα χρόνων.«Πηγαίνοντας για το χωριό μου. που σε λίγο χρόνο. αν πληθύνει ό κόσμος. το βάπτιζαν. στην Αμερική να τα θεραπεύσουν. Τρέχουν οι γονείς στην Αγγλία. επειδή ήθελα να τον βοηθήσω. γιατί είχε πολλή ανομβρία. το άρρωστο. μπορεί να γεννήσουν πάλι άρρωστα παιδιά. πέθαινε αγγελούδι. επειδή είχα την αρχή ως Χριστιανός να μην παίρνω λαχεία. Όταν στην Αβησσυνία πέθαιναν οι άνθρωποι από πείνα. γιατί και αυτά. του είπα ότι δεν ήθελα.Σκοτώνουν τα παιδιά.χ. Θα πέθαινε και θα πήγαινε αγγελούδι. είχα πει σε κάποιον γνωστό μου εφοπλιστή. Με πλησιάζει λοιπόν ένας λαχειοπώλης και μου λέει να πάρω λαχεία. επειδή ήξερα πώς δεν θα τα δεχόταν. Ενώ. κάθισα λίγο στο πρακτορείο. ελαιώνες και να τα δώσουν στους ακτήμονες. Τόσες ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν. θα την χωρίσει. είναι έγκυος τριών μηνών. Όταν όμως είδα τον λαχειοπώλη να φεύγει.λπ. Δεν είναι ότι θα κοπούν τα δένδρα και δεν θα υπάρχει οξυγόνο. δεν θα έτρεχαν τόσο πολύ για το ένα. οπότε τι βγαίνει. αν δεν κάνη έκτρωση. τόσα δάση. για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. που έχει μεγάλα παιδιά. και εκεί στην Αφρική οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα. 7376). στην χωματερή. Πάλι στενοχωρήθηκα και. . Αν κάμει έκτρωση. Εκείνο λοιπόν το λαχείο κέρδισε ένα μεγάλο ποσό. αν γεννούσαν μερικά παιδιά. γιατί πάλι δένδρα θα μπουν. Οι εκτρώσεις είναι φοβερή αμαρτία. δεν θα έχουν να φάνε. μέχρι να έρθει ή ώρα να φυγή το λεωφορείο.

Βλέπεις. Μια νύχτα ό Θεός επέτρεψε να δω ένα φοβερό όραμα. Τρίτη της Διακαινησίμου το 1984. Και ό πιο σκληρός άνθρωπος. 'Εμείς είχαμε τον φόβο του Θεού. 133 . ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για τις συνέπειες που θα έχει ή υπογεννητικότητα. στις δώδεκα τα μεσάνυχτα. ακόμη και όταν κοιμάμαι. που σειόταν συνέχεια από μία δυνατή βοή από χιλιάδες σπαραχτικές φωνές. άναβα κεριά για τους κεκοιμημένους και τα στερέωνα πάνω στον τοίχο της μάνδρας. Σ' αυτούς συμπεριλαμβάνω ζώντες και κεκοιμημένους. είναι το Κοιμητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Το χωράφι με το σπαρμένο σιτάρι. Πόσες χιλιάδες έμβρυα σκοτώνονται κάθε μέρα! . τον πολιτικό γάμο. όπως συνηθίζω να κάνω. για να ξεκουραστώ. Είχα ανάψει δυο κεράκια μέσα σε δυο τενεκεδάκια. Οι Ιερείς να εξηγήσουν στον κόσμο ότι ο νόμος για τις εκτρώσεις είναι αντίθετος προς τις εντολές του Ευαγγελίου. παρόλο που ήμουν κατάκοπος εκείνη την ήμερα .Γέροντα. που δεν έχει ακόμη ξεσταχυάσει. Είναι φόνος. Ενώ υπέφερα από τις σπαραχτικές φωνές και αναρωτιόμουν από που προέρχονται και τι σημαίνουν όλα αυτά που έβλεπα. και μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος. για τι σκοτώνονται αβάπτιστα παιδιά. Αριστερά ήταν ένας ξερότοπος..Όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου. Με κανέναν τρόπο δεν του έδωσαν. Στον τόπο δε που σείεται από τις σπαραχτικές φωνές βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών που έχουν σκοτωθεί με τις εκτρώσεις»! Έπειτα από αυτό το όραμα μου ήταν αδύνατο να συνέλθω από τον μεγάλο πόνο που δοκίμασα για τις ψυχές εκείνων των παιδιών. εκεί που έλεγα την Ευχή. ή Εκκλησία κλπ. οι Ευρωπαίοι είχαν την ευγένεια και την άφησαν κληρονομιά και στα παιδιά τους.χωματερή και να παρακάλεση να φόρτωση κανένα πλοίο να τα πάει εκεί δωρεάν. γι' αυτό τώρα νομιμοποιούμε τις εκτρώσεις. σπαρμένο με σιτάρι που μόλις άρχιζε να ψηλώνει. για να παιδαγωγηθεί (σ. ήταν αδύνατο να μη συγκλονισθεί. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος. Οι γιατροί πάλι από την δική τους πλευρά να μιλήσουν για τους κινδύνους που διατρέχει ή γυναίκα που κάνει έκτρωση. 76—78). ώστε να αρθεί ο νόμος για τις εκτρώσεις. τότε έρχεται ή οργή του θεού σε όλο το έθνος. Ούτε να ξαπλώσω μπορούσα. βλέπω ένα μεγάλο χωράφι περιφραγμένο με μια μάνδρα. αλλά τον χάσαμε και δεν τον αφήσαμε κληρονομιά στην επόμενη γενιά. που με πληροφόρησε γι αυτό το θέμα! Ήταν βράδυ. Εγώ στεκόμουν έξω από το χωράφι. γεμάτος βράχους και κρημνούς. που σου σπάραζαν την καρδιά. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι ή ζωή αρχίζει από την στιγμή της συλλήψεως. αλλά χρειάζεται να κινηθεί ή Πολιτεία. για όλους όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά. Μπορεί. μπορεί να γίνει κάτι..Η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία.. ευθύνεται μόνον αυτός. αν τις άκουγε.

Στην συνέχεια οι γονείς. όταν ή μάνα προσεύχεται και ζει πνευματικά. ζητούν παρηγοριά στο μπουκάλι. 134 . ασφάλεια. Με τον θηλασμό τα παιδιά δεν θηλάζουν μόνο γάλα• θηλάζουν και αγάπη. Αν δεν πάρουν στοργή τα παιδιά. 84-85). Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών. όταν μεγαλώσουν. Θηλάζουν από το «παγωμένο» μπουκάλι και παγώνει ή καρδιά τους. από τον Φύλακα Άγγελο και από τους γονείς. το παιδάκι στην κοιλιά της μάνας αγιάζεται. Όσο μεγαλώνει το παιδί. Άλλα και την ίδια την μητέρα την βοηθάει ό θηλασμός. Όταν βαπτιστή το παιδάκι. γιατί δίνουν το σώμα. και αποκτούν έτσι δυνατό χαρακτήρα.Εγκυμοσύνη και θηλασμός.. πάτερ! Χάνω το παιδί μου» (σ. οπότε το παιδί προστατεύεται από τον Θεό. "Ύστερα. το έμβρυο μέσα στην κοιλιά της ταράζεται. Όταν οι μητέρες δεν θηλάζουν τα παιδιά. και γίνονται αλκοολικά. για να ξεχάσουν το άγχος. Το κουτί με το γάλα της αγελάδας. να ψάλει. 'Αν ή μητέρα που κυοφορεί συγχύζεται και στενοχωριέται. Ό Φύλακας Άγγελος είναι συνέχεια κοντά του και το βοηθάει. όσο πιο πολύ μπορεί. Ο Θεός είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να νοιαστεί για τα παιδιά. να μελετάει λίγο από το Ευαγγέλιο. όταν γεννηθεί το παιδί. Παλιά μια μητέρα μπορεί να θήλαζε και το παιδί της γειτόνισσας. ό Θεός. στοργή. αλλά και οι άλλοι να προσέχουν να μην την στενοχωρούν. όταν είναι έγκυος. Παλιά τα κουτιά με το συμπυκνωμένο γάλα είχαν απ' έξω μια μάνα που κρατούσε στην αγκαλιά της ένα παιδάκι.. Ή ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την εγκυμοσύνη. Να εμπιστευθούν οι γονείς τα παιδιά τους Στον Θεό. στις ταβέρνες. είναι και αυτοί συνδημιουργοί με τον Θεό. αλλά και ό Φύλακας Άγγελος από κοντά. Ύστερα. πρέπει να λέει την Ευχή. και πάει σχοινί-κορδόνι. αν δεν είχε γάλα. Τώρα έχουν μια μάνα που κρατάει κάτι λουλούδια! Δεν θηλάζουν οι μάνες τα παιδιά. πρέπει να το θηλάσει. Τότε το παιδί που θα γεννηθεί θα είναι αγιασμένο και οι γονείς δεν θα έχουν πρόβλημα μαζί του. . Έρχονται μετά οι μανάδες: «Κάνε προσευχή. Ενώ. Ο Θεός έδωσε στους Πρωτοπλάστους. ενώ ό Θεός δίνει την ψυχή. να μην έχει άγχος. δημιουργούνται ανωμαλίες στον οργανισμό τους. παρηγοριά. που μπορεί να οδηγήσουν σε μαστεκτομές. οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν απαρηγόρητα Ποιος θα τους δώσει στοργή και αγάπη. οι παππούδες κλπ. στον Αδάμ και την Εύα. τόσο οι γονείς απαλλάσσονται από τις ευθύνες. και από ψηλά και από κοντά. μεταδίδει τεμπελιά και στο παιδί. την μεγάλη ευλογία να γίνονται συνδημιουργοί Του. ούτε όταν είναι μικρό. Αν οι γονείς πεθάνουν. ούτε όταν μεγαλώσει. Γι' αυτό ή γυναίκα. Τώρα πολλές μητέρες βαριούνται να θηλάσουν ακόμη και τα δικά τους παιδιά. ό Θεός διαθέτει και έναν Άγγελο. συνεχίζουν για πάντα να προστατεύουν το παιδί. Το μητρικό γάλα δίνει υγεία στα παιδιά. Ή μάνα που τεμπελιάζει και δεν θηλάζει το παιδί. για να το προστατεύει. Πίνουν. δεν θα έχουν να δώσουν στοργή.

ξεφλουδίζεται. την ρωτάω. γιατί τώρα. που πότισαν τις καρδιές τους στην μικρή ηλικία. Ήρθε να με χαιρετήσει. Εμείς εκκλησιαζόμαστε». ό Θεός θα διάθεση έναν Άγγελο να φύλαξη τα μικρά μας». σαν να μην υπάρχει Φύλακας Άγγελος. Και να ξεφύγουν λίγο. Φρόντισε τα Εσύ». μου λέει. . Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. όταν είναι μικρά.. πρέπει να πάρεις μαχαίρι να την καθαρίσεις και. που προστατεύει τα παιδιά. για την ανατροφή των παιδιών ευθύνονται μόνον οι γονείς. Αν τα παιδιά βοηθηθούν από μικρά και γεμίσουν Χριστό. ας το αναθέτουν στον Παντοδύναμο Θεό. Είναι όπως ή φρέσκια πατάτα λίγο αν την ξύσης. 91-93). τα παιδιά δεν ακούν. όταν μεγαλώσουν.χ. «Που είναι τα μικρά. Ύστερα. για να τα βοηθήσουν. Και ενώ υπάρχει ό Θεός. μέχρι να τα μορφώσουν και να τα αποκαταστήσουν. δεν πάμε κάπου για διασκέδαση.. πάλι θα συνέλθουν. Κυρίως οι γονείς ευθύνονται. πρέπει να προχώρησης και πιο βαθιά. Οι γονείς τότε ας κάνουν ό. Δεν δίνουν το κατσαβίδι στον Χριστό να σφίξη στα παιδιά λίγο καμιά .βίδα Θέλουν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Και παρόλο που είναι πιστοί άνθρωποι. θα γίνουν καλοί κληρικοί. και θα βοηθούν και 135 . γιατί ξεπερνάει τις δυνάμεις τους. έλειψε και ή εμπιστοσύνη των γονέων στον Θεό. δεν είναι δυνατόν ποτέ να εξαλειφθούν. στην εφηβεία.Γέροντα. αν έχει και κανένα μαυράκι. να τα εμπιστευθούν στον Θεό. θα είναι κοντά Του για πάντα. ανάλογα με την ανατροφή που θα δώσουν στα παιδιά. Όταν εμπιστευθούν τα παιδιά τους στον Θεό. αυτοί αγωνιούν. Τέτοια μέρα θέλαμε να 'έρθουμε στην Αγρυπνία και είπαμε με τον σύζυγο: Αφού σε Αγρυπνία πάμε. Αν λ. γιατί.». Βλέπω να έχει μαζί της μόνον τα μεγαλύτερα παιδιά. Γιατί ό φόβος του Θεού και ή ευλάβεια.τι μπορούν. Σπάνια συναντάς σήμερα τέτοια εμπιστοσύνη. και ό. «Στο σπίτι. Και ακούς συχνά πολλούς γονείς να λένε: «Γιατί το δικό μας παιδί να πάρει κακό δρόμο. όπως έλειψε ή εμπιστοσύνη των παιδιών στους γονείς. Μου έκανε εντύπωση προχθές στην Αγρυπνία μια μητέρα που την γνώριζα από παλιά.. γιατί τότε και τα ελαττώματα τους είναι μικρά και εύκολα μπορούν να κοπούν. Να πει ή μητέρα στον Θεό: «Θεέ μου. Γέροντα. και ό Φύλακας Άγγελος είναι συνέχεια κοντά τους και τα προστατεύει και αυτός. καλοί εκπαιδευτικοί κλπ. λόγω της ηλικίας ή μιας κακής συναναστροφής.Οι γονείς πρέπει να βοηθούν πνευματικά τα παιδιά. ή αγωνία των γονέων είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά τους. Αν όμως παλιώσει. Η πνευματική αναγέννηση των παιδιών. που είναι ή πιο δύσκολη ηλικία. και όχι να βρίσκουν διαφόρους τρόπους να τα ζορίζουν. τότε ό Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει για πράγματα που δεν γίνονται ανθρωπίνως. οπότε εμποδίζουν την θεία επέμβαση. Ενώ πρέπει να ταπεινώνονται και να ζητούν βοήθεια από τον Θεό και ό Καλός Θεός θα προστατέψει τα παιδιά (σ. φέρονται σαν να μην υπάρχει Θεός. μέχρι που αρρωσταίνουν. δεν μ' ακούν τα παιδιά μου.τι δεν μπορούν να κάνουν.

το 136 . Μπορεί να βλέπει άσχημες σκηνές ή να ακούει άσχημα λόγια μέσα στο σπίτι ή έξω από αυτό. Γιατί ό άνθρωπος. Πηγαίνει ο πατέρας και καλοπιάνει το παιδί: «τι θέλεις. με την υπακοή της και τον σεβασμό της προς τον σύζυγο. Πρέπει όλοι να βοηθούμε τα παιδιά.Για να μην υπάκουη το παιδί και να φέρεται άσχημα. Και αν χαθεί το προζύμι. πώς πρέπει να φερθούν οι γονείς. ζουν πνευματικά.λπ. 1.». για να αναγεννηθούν τα παιδιά. Και αυτό για σας το κάνει». . Αν λ. Πάντως τα παιδιά στα πνευματικά θέματα τα βοηθούμε κυρίως με το παράδειγμα μας. για να μην το εκμεταλλεύεται ο πονηρός. γιατί εργάζονται για την πνευματική τους αναγέννηση. αν το βοηθήσουν πνευματικά. εάν δεν αναγεννηθεί πνευματικά. με το παράδειγμα του. Αν σε κάποιο θέμα έχει διαφορετική γνώμη από εκείνον. ώστε να ζήσουν ειρηνικά σ' αυτήν την ζωή και να πάνε στον Παράδεισο. Ή μητέρα μάλιστα έχει περισσότερη ευθύνη από τον πατέρα για την ανατροφή των παιδιών. Οι γονείς που γεννούν τα παιδιά και τους δίνουν το σώμα πρέπει να συντελέσουν. και στην πνευματική αναγέννηση τους. για να τα παρηγορήσουν. . Αρχίζουν μετά οι γονείς. να τον δικαιολογεί. καθένας με τον τρόπο του. να τους κάνουν όλα τα χατίρια. να πει στα παιδιά: «ο μπαμπάς είναι κουρασμένος. ώστε να γίνουν σωστοί άνθρωποι και να μείνει λίγο προζύμι για τις επόμενες γενιές. Όταν τα παιδιά γίνουν πνευματικοί άνθρωποι. κάτι θα φταίει. που μπορεί να μην έχουν παιδιά. είναι για την κόλαση.Γέροντα. όπως πάνε τα πράγματα. όχι με το ζόρισμα. Αν οι γονείς κατά το διάστημα που το παιδάκι είναι ακόμη στην κοιλιά της μητέρας προσεύχονται. γιατί ξενύχτησε. Ακόμη και αν φταίει ο πατέρας. Πολλοί γονείς μαλώνουν μπροστά στα παιδιά και τους δίνουν άσχημα μαθήματα. όσο μπορούν. ό. Ό νόμος είναι για τους παρανόμους. Περισσότερο μάλιστα τα βοηθάει ή μητέρα με το παράδειγμα της. 93-94). Υπάρχουν όμως και οι πνευματικοί Πατέρες. θα το αναθέσουν σε δασκάλους. Ποτέ να μη χαλάει τον λογισμό των παιδιών για τον πατέρα. ούτε νόμους χρειάζονται ούτε τίποτε. Και στην συνέχεια. πάει να χαθεί και το προζύμι. Το παράδειγμα των γονέων. Ύστερα οι γονείς.χ. ποτέ να μην την εκφράζει μπροστά στα παιδιά. είτε στην Εκκλησία θα διακονεί είτε στην εξουσία θα ανέβει κ. Πηγαίνει και ή μάνα. για να τελειώσει μια επείγουσα δουλειά. 9). μετά τι θα γίνει. φερθεί άσχημα. Γι' αυτό λέει και ή Εκκλησία μας «τους γονείς ημών και διδασκάλους».τι δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι για τα παιδιά τους. θα γίνει αγιασμένος άνθρωπος και θα βοηθάει την κοινωνία. «Δικαίω νόμος ου κείται (Α' Τιμοθ. όταν το παιδί δεν υπάκουη και αντιδρά. να σου πάρω. αλλά βοηθούν πιο θετικά στην αγωγή των παιδιών. το παιδάκι θα γεννηθεί αγιασμένο. χρυσό μου. Θέλω να πω. Γιατί τώρα. όλοι πρέπει να βοηθούν. Ή πνευματική εξουσία είναι ανώτερη από τις ανθρώπινες εξουσίες (σ. Τα καημένα τα παιδιά θλίβονται.αυτά με την σειρά τους τα παιδιά και τα δικά τους και του κόσμου.

είναι να τους μεταδώσουν την δική τους ευλάβεια. Γι' αυτό λέω ότι ή καλύτερη κληρονομιά..λπ.. να φέρονται με σύνεση. 94-96).. 137 . που μπορούν να αφήσουν οι γονείς στα παιδιά τους.. (σ.. τους απειλούν ότι θα αυτοκτονήσουν. Όταν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους να έχουν αγάπη μεταξύ τους. τότε αυτά τα τυπώνουν στην ψυχή τους. να έχουν σεβασμό.καλοπιάνει κι εκείνη και τελικά τα παιδιά μεγαλώνουν με νάζια και καμώματα και υστέρα. αν δεν μπορούν οι γονείς να τους δώσουν ότι τους ζητούν. να προσεύχονται κ.

Η καρδιά καθαρίζει με δάκρυα και αναστεναγμούς. είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγγαρεία. που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε. δεν ωφελεί. και να είναι καρδιακή. να βρίσκεται με το Θεό.ΜΕΡΟΣ 7 Πνευματικές συμβουλές Η Προσευχή και η Ταπείνωση μας φέρνουν σε επαφή με το Θεό Όσο περισσότερο ζει κανείς τη κοσμική ζωή. Να εξετάζουμε συνεχώς τον εαυτό μας. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. κατά το Ευαγγέλιο. Έτσι και εσείς. με συναίσθηση βαθιά της αμαρτωλότητας μας. Ένας αναστεναγμός με πόνο ψυχής ισοδυναμεί με δυο κουβάδες δάκρυα. Ο Θεός παρακολουθεί τη καρδιά μας και ελέγχει το περιεχόμενό της. Η προσευχή είναι ξεκούραση. Έτσι και εμείς με επιμονή και υπομονή παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. τόσο περισσότερο άγχος κερδίζει. έχει υπερηφάνεια και εγωισμό. Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί που υπάρχει πολλή ταπείνωση. τότε κρατούν την μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και κτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Εάν δεν είναι καρδιακή. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε. γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για το Θεό! Εκεί είναι το φυσικό του. Εκείνος που αγωνίζεται πολύ καιρό και δε βλέπει πνευματική πρόοδο. θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σ' ένα πνευματικό χώρο. Μόνο κοντά στο Χριστό κανείς ξεκουράζεται. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιντζούρι που μας δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να 138 . Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θεό. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανεβασμένος. Η προσευχή για ν' ακουστεί από το Θεό πρέπει να γίνεται με ταπείνωση. να μετανοούμε για το παρελθόν και να φοβόμαστε τις αδυναμίες μας. Να μην χάνουμε όμως την ελπίδα της σωτηρίας μας. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει.

Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε. θεώνεται. ταλαιπωρείται από την συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου.προσεύχεστε και να επικοινωνείτε με τον Θεό. Πως. λαμβάνει βοήθεια από το Θεό. κουράζεται και με το να κάθεται. Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Δεν ταιριάζει να μαλώνεις για (να υπερασπιστείς) τον εαυτό σου. Γι’ αυτό θα δώσουμε λόγο. αλλά θα προσευχόμαστε γι αυτούς. έχει κατήγορό του το Θεό. από καθαρή αγάπη. όταν δεν ζητήσει συγχώρηση. αγαπάτε. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή. Εκείνος που κατηγορεί τον συνάνθρωπό του με φθόνο. Εκείνος που βοηθά τον πλησίον του. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει. τα πράγματα αλλάζουν. Κανείς. και γενικά κάθε ένοχος. γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητούμε. θα πονούμε για όσους ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν θα μας σκανδαλίζει η αμαρτωλή ζωή τους. για τον άλλο τίποτα. όταν ο θεός αργή να μας εισακούσει. 139 . θα γίνει διακριτικός και θα διακρίνει ποιο είναι το σωστό. είναι η αγάπη και η ταπείνωση. να κλαίμε και να παρακαλάμε το Θεό να τον συγχωρέσει. τότε ο Θεός θα τον φωτίσει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Ποιος ενδιαφέρεται σήμερα για τον άλλο. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Γι' αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Γιατί ο Θεός που είναι όλος αγάπη δε θα μας συγχωρέσει αυτή την αδιαφορία για τον πλησίον μας. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλλεις.. Όταν βλέπουμε κάποιον να πέφτει στην αμαρτία. Ο άδικος.. γι αυτό δεν πρέπει να την χρησιμοποιώ». «έχω κρίση κοσμική.. Μη κρίνετε. Ποτέ να μην κατακρίνουμε. Εάν νοιώσουμε πραγματικά ότι είμαστε αδέλφια με όλους τους ανθρώπους. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει. Η πραγματική ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. Από την στιγμή όμως που θα καταλάβει κανείς ότι δεν έχει σωστή κρίση και πει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Όλοι ενδιαφερόμαστε για τον εαυτό μας. Όταν μπαίνεις στην θέση του άλλου. Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Άγγελος ή ταγκαλάκι. ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Ο ευκολότερος τρόπος να σωθούμε. Από την επίμονη προσευχή έχουμε οφέλη. Τότε αναπαύεται και ο Θεός στον άνθρωπο και ο άνθρωπος παύει να είναι άνθρωπος. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του. Η κρίση μου δεν έχει θείο φωτισμό και θα κάνω λάθος. ξεκουράζεται με την κούραση.

αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ότι μπορούμε ανθρωπίνως και για ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως.. Ο άνθρωπος που κινείται από το συμφέρον του μόνο. Πάνε χωρίς Θεό σήμερα. Τώρα. σκέφτονται τις διατρήσεις. 'Όλοι μας. μεγάλος καυγάς. το ένα. Αλλά χωρίς Θεό τι να κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον Παράδεισο. ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. διότι μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία και μεγαλύτερος αμαρτωλός ο αχάριστος. υπερηφάνεια. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σ' αυτή τη ζωή. τον Θεό Τον βάζουν στην άκρη. πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση. είναι εχθρός του Θεού. είμεθα όλοι σοφοί. είναι άχρηστος άνθρωπος. Για ν' απαντήσει ο Θεός στο αίτημα μας και να μας δώσει ότι του ζητάμε. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Εμπιστοσύνη απόλυτη να έχουμε μόνο στο Θεό. Εκείνος που έχει δώσει τη καρδιά του στο κόσμο. Σκέφτονται την Πυροσβεστική. να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός. «Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό!» Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα. 140 . μικρό θέμα. 'Όλα τα γνωρίζουμε. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. αλλ' εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε όλες. Ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς «για να μας ξεσκονίζουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Η αυτοπεποίθηση είναι μέγα εμπόδιο στη Θεία Χάρη. έχουμε πολύ εγωισμό και δεν δεχόμαστε υπόδειξη και παρατήρηση. την οποία εμείς δεν έχουμε. επειδή η επιστήμη προχώρησε.» είναι κρίση. αλλά έχουν και λύπη γιατί τους λείπει ο Χριστός. και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο. Να ζείτε σε διαρκή δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό. 'Ότι δε γίνεται ανθρωπίνως να το αναθέτουμε στο Θεό. σώζεται. Το «γιατί.τι κάνει. 'Όταν κανείς φοβάται τον θάνατο. Υπολογίζουν: «Θα κάνουμε τούτο. το άλλο. Κρίνουν τον Θεό και ούτε τους πειράζει ο λογισμός ότι είναι βλασφημία.. τον κυνηγάει ο θάνατος. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε.Εναποθέστε τα πάντα στο Θεό Δώστε εξ’ ολοκλήρου τη καρδιά σας στο Θεό. ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Όταν εμείς εναποθέτουμε τα πάντα σε αυτόν. τις διώχνουμε. και ο Θεός βοηθούσε. 'Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σ' Αυτόν. όχι στο κόσμο. Παλαιότερα που δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες ευκολίες. θα κάνουμε εκείνο». 'Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός. αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλες τις δυσκολίες να καταφεύγουν στον Θεό. εγωισμός. μικροί και μεγάλοι. αγωνιζόμενοι συνεχώς για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ο χρόνος μας δόθηκε από τον Θεό για να κάνουμε καλή χρήση αυτού.

και ο γιατρός σας λέγει να της δίνετε φάρμακα. όλα αγιάζονται.Η αγάπη είναι ο κανόνας στην ανατροφή των παιδιών Οι κανόνες. Λίγο αν ποτισθούν τα παιδιά με ευλάβεια. Νομίζω ότι περισσότερα αποτελέσματα θα φέρει. παρά να πονάτε για τις αταξίες του παιδιού επιμένοντας. Τους παίρνουν μοτοσικλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. γιατί του έδωσε δικαιώματα. και με την πρώτη ευκαιρία πού θα σας δώσει ή ίδια (ότι νιώθει λίγο αδιάθετη) η έστω να βρείτε καμιά αφορμή με τρόπο. Εάν νομίζετε ότι κάτι έχει. δεν θα αφήσει ο Θεός. νομίζω θα πάθη ζημιά. και θα γίνει χειρότερα. Εύχεστε. που έχουν ανάγκη τα παιδιά. από το άλλο μέρος ό λογισμός ότι κάτι έπαθε. Να του λέτε το καλό με καλό τρόπο και να μην το πιέζετε μετά αλλά να δείχνετε ότι στενοχωρείστε για τον δρόμο πού τραβάει (πράγμα πού θα φαίνεται μόνο του. Τους δίνουν χρήματα. το φαγητό της. και τους κάνουν κακό. να σας πλησίαση λίγο περισσότερο. την αμαρτία την έκαναν μόδα Ό Θεός να μας ελεήσει. γίνονται κανόνια. «Αγαπητέ μου αδελφέ. ούτε και τις αμαρτίες των παιδιών της εποχής μας θα τις κρίνει με τις αμαρτίες των παιδιών της δικής μας εποχής. οπότε θα χαθεί τελείως. γιατί οι άνθρωποι της εποχής μας έχουν άλλο τυπικό. γιατί θα συνέλθει μετά και δεν θα θέλει να πλησίαση από εγωισμό. δεν φέρω καμιά αντίρρηση. δεν έχουν ανάγκη μετά. κι' αυτοί που τρώνε το φαγητό της. έχω τη γνώμη ότι μια αυστηρή στάση θα το κάνει πολύ χειρότερα. θα κάνετε εσείς το καθήκον σας με τις συμβουλές και μετά να το εμπιστευθείτε στον Θεό. με φόβο Θεού. Ως αναφορά για τον γιατρό πού μου γράφετε. τότε να την πάτε στο γιατρό. όταν ό πόνος αξιοποιηθεί στην προσευχή. να παραβλέπετε τις αταξίες της. όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση. Και. Μην στενοχωρείστε. Κοιτάξετε όσο μπορείτε να μην το αποπαίρνετε. και ο καλός Θεός να βοηθήσει και το παιδί σας και όλα τα παιδιά σας και όλα τα παιδιά του κόσμου. θα συνέλθει αργότερα. γιατί το παιδί τώρα είναι αναστατωμένο από την σάρκα και υπό την επίδραση του πονηρού. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. ή οποία έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. γιατί ούτε ή χαρά κρύβεται ούτε και ή στενοχώρια) . αλλά να κάνετε ένα μικρό διάστημα υπομονή. μαζί με τις σαρκικές επιθυμίες πού δεν θα εκπληρώνονται. παρά μόνο τη σαρκική παιδική τρέλα της ηλικίας.» 141 . Πάντως μη στενοχωρείστε. όπως ανάφερα. 'Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή. σχετικά με το παιδί σας πού μου γράφετε. για να μην κόψη το σχοινί και φυγή από την οικογένεια. Ούτε και να το πάρετε κατάκαρδα. και εγώ θα εύχομαι. γιατί άναψε μόνη της την πυρκαγιά με την απρόσεκτη ζωή της. κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Στην κατάσταση πού βρίσκεται και να παρουσίαζε και κάτι. θα πάθη ένα τρακ. Δεν είναι η στοργή. Μπόρα είναι και θα περάσει. πού θα χάση την αγνότητα του και τι θα γίνει μετά. γιατί από το ένα μέρος ό μεγάλος εγωισμός του. ενώ το παιδί δεν έχει τίποτα.

Κι' όταν φύγει η χάρη. 'Ένα είναι το 'Άγιο Πνεύμα. σαν κήπος. δροσερές. για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους. Γιατί. να πληροφορήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σήμερα κοιτάζουμε να αγιάσουμε με λίγο κόπο. ο Άγγελος μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει. μας προστατεύει και μας οδηγεί. τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νοιώθεις το κεντρί τους. για να τους αγαπήσουμε και να αγωνισθούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. μας προστατεύει Όταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς τον Παράδεισο. χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν. κι όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί. 'Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους Αθλητές της Εκκλησίας μας. Πρέπει κι εμείς να αγωνιζόμαστε. Γνωρίζω ότι ο φύλακας Άγγελος που έχουμε. τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σ' ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά (=τελώνια) τρέχουν και γαβγίζουν. αλλά βοηθάει και τον άλλον που τον βλέπει. μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις. να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. και λιγόστεψαν τα βιώματα. αλλά τους τελευταίους. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. δεν ωφελεί μόνον τον εαυτό του. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στον στίβο. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στην λίγη ή καθόλου εφαρμογή. οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Με μια ματιά στον Ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Η χάρη του θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα. θα του αφαιρεθεί κι' αυτή. αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον. διότι δεν κοπιάσαμε. Κι όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελλο. διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει τον σωματικό κόπο. σαν πεδιάδα. Ο Χριστιανός σώζεται μόνον με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα. αυτό πολύ βοηθάει.Έργα και όχι λόγια Αξιοποιείτε τα χαρίσματα που σας έδωσε ο Θεός Όποίος έχει χάρη Θεού θα του δοθεί κι' άλλη. Από μακριά φαίνονται πράσινες. χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του. 142 . γιατί πετάνε και την λίγη που είχανε. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Ο φύλακας Άγγελος που έχουμε. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Όταν ένας προχωράει πνευματικά.

ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς αλλά τους Αγίους. Γιατί. Αυτό που χρειάζεται. Αν λάβει υπ' όψιν του κανείς τι πνευματική ακαθαρσία έχει μέσα του. τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε. αλλά είμαι εγώ». Έτσι κι εμείς. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους. . τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. ίσον των πολλών δυσκολιών. Η κοσμική ζωή και η πολυτέλεια απομακρύνουν τη χαρά Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από την φυσική ζωή. Και το κακό που πάει να κάνει το ταγκαλάκι. Μακάριοι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από την θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών. τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. έλεγε ο Γέρων Παΐσιος. Πού θα ήταν ο κόσμος. Όσο μπορεί κανείς. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε.. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός. τόσο χάνεται και η απλότητα. είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. αλλά δεν το καταλαβαίνουμε.Σήμερα μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος. δεν θα καθίσει τόσο σχολαστικά να βγάλει και τον παραμικρό λεκέ από τα ρούχα του. όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με μέριμνες βιοτικές. στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. αν δεν βοηθούσαν!. δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίσει με τα δικά τους. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει. η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. τι πνευματικά θα κάνη μετά. και υποχωρούν στην πολυτέλεια. Πώς να θυμηθεί τον Χριστό. με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη Βάλε και την ευχή στη δουλειά και θα αγιαστείς και εσύ και η δουλειά.. όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. είναι να στρέψη όλη τη φροντίδα του στην πνευματική καθαρότητα. οι Άγιοι. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Όταν όμως βλέπω τους πίσω. γιατί αυτά είναι χίλιες φορές καθαρότερα από την ψυχή του. 143 . αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια. όταν αρχίζει να περπατάει. άμα ο νους του σκορπίσει. Να πούμε «Δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν. την απλή. να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. η Παναγία. ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό. που φεύγουν από τον κακό λογισμό... να μελετά το βίο του. Η εργασία που γίνεται γρήγορα. Όσους περισσότερους πειρασμούς έχουμε. να κάνει ένα-δύο πράγματα μόνο. η συνείδηση λεπτύνεται. θέλει ο Θεός. Τέτοιους Χριστιανούς.

Αν δεις ότι ο νους σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές κ.λ.π.,
πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις, γιατί έχεις
απομακρυνθεί από τον Θεό.
Απλοποιήστε την ζωή σας, για να φύγει το άγχος Και τα περισσότερα
διαζύγια από κει ξεκινούν. Αν απλοποιούσαν όμως την ζωή τους, θα ήταν
και ξεκούραστοι και χαρούμενοι.

Το έθνος μας είναι αμαρτωλό αλλά το Τουρκικό είναι ασεβές
Το έθνος το δικό μας, είναι σήμερα πολύ αμαρτωλό, γιατί ξεφεύγει από τον δρόμο
τον ίσο του ευαγγελίου και γίνεται κοσμικό και αμαρτωλό. Ο Θεός όμως ξέρει
τρόπους, και εκ των δεξιών και εκ των αριστερών, να μας φέρει στο λογαριασμό.
Η αδιαφορία για τον Θεό φέρνει την αδιαφορία και για όλα τα άλλα, φέρνει την
αποσύνθεση. Η πίστη στον Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Λατρεύει ο άνθρωπος τον
Θεό και ύστερα αγαπάει τους γονείς του, το σπίτι του, τους συγγενείς του, την
δουλειά του, το χωριό του, τον νόμο του, το κράτος του, την πατρίδα του.
Όμως το Τουρκικό Έθνος είναι ασεβές, καθ' ότι έχει μεν λογική και πολύ κρίση,
όμως αντιπαθεί τον Χριστιανισμό, που είναι έκφραση της ανθρωπιάς και της
αρετής. Αντιθέτως διαλέγει βολικές θεωρίες, βασισμένες στο ψεύδος και την
αμαρτία. Έτσι έχει προορισμό να καταστραφεί, αν δεν μετανοήσει, αν δεν
παρατήσει το ψεύδος και πιστέψει στο Ευαγγέλιο.
Άγνοια δεν δικαιολογείται σήμερα στον κόσμο. Λείπει η καλή διάθεση, το
φιλότιμο. Εκείνος που έχει καλή διάθεση για να γνωρίσει τον Χριστό, θα
Τον γνωρίσει. Θα πάρει στροφή. Και αν δεν βρεθεί ούτε θεολόγος, ούτε ένας
καλόγερος, και δεν ακούσει τον λόγο του Θεού, άμα έχει καλή διάθεση, θα πάρει
στροφή ή από ένα φίδι ή από ένα θηρίο ή από μια αστραπή, από έναν κατακλυσμό,
ή από κάποιο άλλο γεγονός. Θα τον οικονομήσει ο Θεός.
Αυτές οι βάσεις (βάσεις πνευματικές, όπως είναι οι Μονές και οι
ζωντανές ενορίες) θα διώξουν τις Βάσεις από την Κύπρο. Το πρόβλημα της Κύπρου
δεν είναι πολιτικό, στο βάθος είναι πνευματικό.

Ήγγικε η βασιλεία των ουρανών
Ήγγικε η βασιλεία των ουρανών και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι,
ωσάν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα-αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του
Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα, ή ότι έχει ακόμη
χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός Χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.
Εξ άλλου η κατρακύλα που δεν σταματά με τίποτε, είναι σημάδι ότι του
ετοιμάζεται ο δρόμος για να συγχυσθεί η διάνοια των ανθρώπων, να μην
ξεχωρίζουν το καλό από το κακό. Ένα κλίμα που ταιριάζει για να γεννηθεί ο
άνθρωπος αυτός της απώλειας. Μ' αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να φεύγουμε
μακριά από την Εκκλησία, ούτε να μας παρασύρει ο κόσμος της αμαρτίας, ούτως
ώστε αν ο Αντίχριστος έλθει στην εποχή μας, να βγούμε κερδισμένοι, γιατί όποιοι
τον αντιληφθούν και δεν θα έχουν πλανηθεί όπως οι πολλοί, αυτοί θα' ναι οι
μεγαλύτεροι άγιοι που έγιναν ποτέ. Ο Θεός να μας αξιώσει, να ακούμε και να
144

ακολουθούμε τις συμβουλές της επίσημης Εκκλησίας, γιατί αυτή είναι ο στύλος
και το εδραίωμα της αληθείας, καθώς γράφει ο Απόστολος Παύλος".
Ο Καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μη δείχνουμε αχαριστία και
Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται «η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας»
(Εφ. 5,6). - μη γένοιτο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους
ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από τον Θεό. Τα έχουν όλα και γι'
αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. 'Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα κ.λ.π., και δεν
έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και την μαρμελάδα και όσα θα
στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε τον -θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία,
για να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Ενώ, όταν τα εκτιμούμε, δεν επιτρέπει ο Θεός
να συμβεί τίποτε το κακό.
Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα
νικήσει ο Χριστός.
Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια.
Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες... Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε
πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να
δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και
προαιρετικά και όχι από θλίψεις, αναγκαστικά.
Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να
ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της
ζωής. Δεν νιώσανε άλλες, ουράνιες χαρές. (διότι δεν ξέρουν...).
Ό άνθρωπος πού δεν πιστεύει στο Θεό και στη μέλλουσα αιώνια ζωή, καταδικάζει
αιώνια τη ψυχή του, και μένει απαρηγόρητος και σ' αυτή τη ζωή. Νομίζω ότι όλη ή
προσπάθεια πρέπει να γίνει σ' αυτή την κατεύθυνση, διότι βλέπουμε σχεδόν όλη
την Ευρώπη πού διέθεσε όλη την επιστήμη (την ανθρώπινη γνώση) για να
διορθώσει την εικόνα του Θεού, αλλά για να μην είναι οι ίδιοι (σχεδόν όλοι)
στραμμένοι προς τον Θεό, και να ζητάνε και την θεία Του επέμβαση,
ταλαιπωρούνται συνέχεια, και ταλαιπωρούν συνέχεια μικρούς και μεγάλους, και
από τη φύση την οποία σιγά - σιγά παραμορφώνουν, άρχισαν να παραμορφώνουν
και τους ανθρώπους, και να τους περιποιούνται στα ψυχιατρεία με ηλεκτροσόκ. Ό
Θεός να μας ελεήσει.

Ο Θεός ζητάει την καρδιά του ανθρώπου
Όταν επιθυμώ ένα πράγμα χρήσιμο, ένα βιβλίο λ.χ., και μου παίρνει ένα κομμάτι
της καρδιάς, τότε αυτό είναι κακό... Κάθε επιθυμία, όσο καλή και να φαίνεται, δεν
είναι καλύτερη από το να επιθυμεί κανείς τον Χριστό ή την Παναγία. Όταν δώσω
την καρδιά μου στον Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μη μου δώσει όλο τον Εαυτό
Του; Ο Θεός ζητάει την καρδιά του ανθρώπου.
Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στον Χριστό. 'Αν συνδεθείς μαζί
Του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί την χαρά την
ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι την ζητούν σε
θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κ.λ.π. Και όταν τελειώνουν αυτά, μένουν με ένα
κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στην συνέχεια.
145

Να μην κάνεις δουλειά, χωρίς να εμπιστεύεται στον Θεό, γιατί μετά αγωνιά και
κουράζει το μυαλό και νοιώθει άσχημα ψυχικά. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο
μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια,
μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της. Κάθε μέρα να διαβάζεις έναν κανόνα από
το Θεοτοκάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο, για να δουλέψει η καρδιά.

Γιατί επιτρέπει ο Θεός τις συμφορές
Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά;
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι, για να
βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία.
Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο.
Όταν ο κόσμος δεν μετανοεί, τι βροχή να ρίξει ο Θεός; Όλα είναι απλά
για τον Θεό Αν ταπεινά ζητούμε το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει.
Η μέλλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο
με μετάνοια και τήρηση των εντολών Του.
Αν μια είναι εκ γενετής μωρή, είναι ευλογία από τον Θεό γι αυτήν. Πάει
δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα
είναι αναπολόγητη την ημέρα της Κρίσεως.
Όπου και να γυρίσεις, θα δεις την σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα
φυσικά, πόσο όμορφα ήταν!
Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού! Πλούτος είναι!
Ότι έχει ευλογία, στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ότι δεν έχει ευλογία, δεν
στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν
ελαφρυντικά, η αδικία δεν έχει. μα ζεύει οργή Θεού. Τα περισσότερα κακά
που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Σπάνια, σε πολύ λίγους συμβαίνει να
είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες κ.λ.π. μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί
θα έχουν καθαρό μισθό.
Αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε,
εξοφλούν.

Η αναίδεια στο Θεό είναι το πρώτο στάδιο της βλασφημίας
Και δίκαιο να έχει κανείς, όταν πάει να δικαιώσει τον εαυτό του, πάλι
ανάπαυση δεν έχει, πόσο μάλλον να μην έχει δίκαιο και να δικαιολογεί την πτώση
του με αναιδέστατο τρόπο. Γι αυτό, όσο μπορούμε, να προσέχουμε την αναίδεια
και την περιφρόνηση όχι μόνον προς τα θεία αλλά και προς τον πλησίον μας, διότι
είναι εικόνα Θεού. Οι αναιδείς άνθρωποι βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της
βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που περιφρονούν τα θεία
βρίσκονται στο δεύτερο, και στο τρίτο βρίσκεται ο διάβολος.
Αν δεν μετανοήσουν οι άνθρωποι, αν δεν επιστρέψουν στον Θεό, χάνουν την
αιώνια ζωή. Πρέπει να βοηθηθεί ο άνθρωπος να νιώσει το βαθύτερο νόημα της
ζωής, να συνέλθει, για να νιώσει την θεία παρηγοριά. Σκοπός είναι να ανέβει
πνευματικά ο άνθρωπος, όχι απλώς να μην αμαρτάνει.
Και μόνον ο πόνος που νοιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή.
146

Δεν διάβαζα. ο Θεός τους αφήνει. αλλά πέφτουν κατ' ευθείαν στο βάραθρο. αλλά νοιώθει μέσα του τη θεία παρηγοριά. δεν δέχεται την Χάρη του Θεού και επόμενο είναι σε μια δυσκολία να αρνηθεί το Χριστό. και τότε μιμούνται οι άνθρωποι το καλό που βλέπουν και διορθώνονται. γιατί μιλάει το παράδειγμα. Εγώ. συγγενεύει με τον Χριστό. με την χαρά που νιώθει. Άλλοι έχουν λίγο παραπάνω εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπίλι και πάνε ακόμα παρακάτω. που δεν εκφράζεται και πλημμυρίζει την καρδιά. Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. για να είμαι χαρούμενος. Αν θέλω να μη στενοχωρηθώ. γι αυτό είναι βασανισμένοι. Αυτήν την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο εάν αισθανθεί κανείς. βρίσκει τι του λείπει. Ο Θεός να φυλάει! Οποίος δικαιολογεί την πτώση του. γιατί κάνει ρίψεις με ευλογίες ο Θεός από τον Παράδεισο στην ψυχή και αγάλλεται ο άνθρωπος από την θεϊκή αγάπη.. Όταν κινείται κανείς εγωιστικά. Τα πατερικά βιβλία διαβάζονται με ταπείνωση και προσευχή Εκείνος που έχει πνευματική ανησυχία. Αυτούς όμως που έχουν εωσφορική υπερηφάνεια. Αυτός δεν έχει ανάπαυση ποτέ. Μόνον όταν θυσιάζεται κανείς. όταν πάει να δικαιώσει τον εαυτό του πάλι ανάπαυση δεν έχει. τότε είμαι αδιάφορος Αν θέλω να μη στενοχωρηθώ. αλλά ανταμείβεται γι αυτόν τον πόνο με θεία παρηγοριά.Η πνευματική εργασία στον εαυτό μας είναι αθόρυβη εργασία στον πλησίον. Υπήρχε μέσα μου η καλή ανησυχία και. πόσο μάλλον να μην έχει δίκαιο και να δικαιολογεί την πτώση του με αναιδέστατο τρόπο. πολύ ήλεγχα τον 147 . Και μετά δεν πέφτουν απλώς κάτω. το αντέγραφα. όταν παίρνει. και προσπαθούσα να το εφαρμόσω. όταν δεν καταλάβαινα κάτι. Στον εαυτό Του ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου την θεϊκή Του δύναμη και υπέφερε τον πολύ πόνο στο ευαίσθητο Σώμα Του από την πολλή αγάπη προς το πλάσμα Του. Δεν συγκρίνεται η χαρά που νοιώθει κανείς. τότε είμαι αδιάφορος. Από την ανάπαυση του άλλου γεννιέται η ανάπαυση η δική μου. όταν διάβαζα κάτι. για να μην το ξεχάσω. Λίγο διάβαζα. η πνευματική χαρά. ως αρχάριος. όταν δίνει . Ο πνευματικός άνθρωπος είναι όλος ένας πόνος Πονάει δηλαδή για καταστάσεις. για να περνάω ευχάριστα την ώρα μου. Νοιώθει πόνο. για ανθρώπους. ρωτούσα να μάθω πως είναι. Μπορεί να φαίνεται ότι κάνουν προκοπή αλλά τι προκοπή είναι αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιον εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπίλι να πάνε παρακάτω. για να είμαι χαρούμενος. τότε μόνο θα είναι και εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος. δικαιολογεί τον διάβολο. Εδώ και δίκαιο να έχει κανείς. το ζητάει και ωφελείται. Αυτή είναι η χαρά. να μη χαλάσω την ησυχία μου. Μαύρη προκοπή. για να είμαι πράος. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται με το να παίρνουν και στερούνται την θεϊκή χαρά. γιατί ο Χριστός είναι θυσία.

για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντά. θα μαλακώσει η γρανιτένια καρδιά του. Η πίστη στο Θεό Να παρακαλούμε το Χριστό να μας προσθέσει πίστη και να μας την αυξήσει. και αυτό δεν συμφέρει στον διάβολο. πρέπει να έχει μέσα του τον Χριστό. Δεν τα περνούσα αυτά που διάβαζα έτσι αφορολόγητα. όταν δη ο άνθρωπος την πρόνοια του θεού. για να έχει κάποια αυταπάρνηση. τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά! Σήμερα. Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα «κόκκον σινάπεως» αλλά σαν ένα κιλό σινάπι. δεν βλέπουμε την πρόνοιά Του για μας. Γιατί Γέροντα ενώ πολλές φορές έχουμε νιώσει την παντοδυναμία του Θεού. δεν ενεργεί η πίστη.εαυτό μου με αυτά που διάβαζα. ενώ ζητώ κάτι με πίστη. Είναι παγίδα του διαβόλου. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε. αλλά. αν δεν έχεις ταπείνωση ή έχεις προδιάθεση υπερηφάνειας. «Που βρίσκομαι. ζητάς. Πιστεύεις. δεν το δίνει ο Θεός. γιατί δεν θα τον ωφελήσει. δεν ενεργεί ο Θεό. Τι κάνω. πρέπει να διαβάζονται με ταπείνωση και προσευχή. τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Τα πατερικά βιβλία για να βοηθήσουν. Γέροντα. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση.» Κάθιζα τον εαυτό μου στο σκαμνί. Γιατί. 148 . δεν δίνει ο Θεός. για να μη δη την πρόνοια του Θεού. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια. Οποίος αποφασίσει το θάνατο δεν φοβάται τίποτε. θα γίνει ευαίσθητη και θα ξεσπάσει σε δοξολογία. από τον οποίο θα παίρνει θεία παρηγοριά. γιατί. Ο διάβολος ρίχνει στάχτη στα μάτια του ανθρώπου.

να δείτε. Γιατί για το καλό πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να βοηθήσει. θα δανεισθώ. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Σ΄ αυτήν την περίπτωση θα πείτε: "Θα πουλήσω. ενώ στο κακό βοηθάει ο διάβολος. γιατί εκεί κανοναρχεί* το ταγκαλάκι**. για να τον πάει εκεί που θέλει. και ας είναι καλά και τα δικά σας αυτοκίνητα. Εγώ μπορώ να εξυπηρετηθώ και με κάποιον γνωστό μου και με κανένα ταξί στην ανάγκη. δεν θα κοιμηθείτε όλη νύχτα. Αν όμως έχω ένα αυτοκίνητο ίδια μάρκα με το δικό σας και ύστερα αλλάξω και πάρω άλλη καλύτερη μάρκα. Αν το δώσω. Από δω-από ΄κει τον τυλίγει τον άνθρωπο. για να το αλλάξω". ίδιο με το δικό μου. Ενώ στο βάθος αναγνωρίζουν και παραδέχονται το καλό. κανένας δεν θα με μιμηθεί σ΄ αυτό. “εί τις θέλει οπίσω μου ελθείν. Τον γλυκό κατήφορο εύκολα τον βρίσκει κανείς. Οι άνθρωποι εύκολα επηρεάζονται στο κακό. Ύστερα. Γέροντα.”. να πει: "Τι να το κάνω και εγώ το αυτοκίνητο. να αγωνισθεί.Γιατί. Και παρ΄ όλο που ήξερε ότι θα επακολουθήσει η πτώση. Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς: “Ας πούμε ότι έχω ένα αυτοκίνητο και λέω με τον λογισμό μου: "Τι να το κάνω. Ας το δώσω σ΄ εκείνον τον οικογενειάρχη πού έχει πολλά παιδιά. γιατί ο πειρασμός δεν έχει άλλο τυπικό. Δεν λέει: “Με το ζόρι έλα κοντά μου!” Ο διάβολος έχει γυφτιά. Σου λέει: “Αυτό είναι το καλό”. να ξεσκάνε και να βοηθιούνται τα καημένα". ας το δώσω". παρά να σπρώχνει στον γλυκό κατήφορο τα πλάσματα του Θεού. για να βρείτε έναν τρόπο να αλλάξετε αυτοκίνητο και να πάρετε καλύτερο. ενώ κάνουμε τόσο δύσκολα το καλό. 149 . δεν τους έκανε δούλους. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση κανέναν δεν θα με μιμηθεί. να τα βγάζει λίγο έξω. να τα πάει σε κανένα Μοναστήρι. οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό ούτε έχουν καλούς λογισμούς. όμως πιο εύκολα επηρεάζονται και παρασύρονται από το κακό. πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό. Ο Χριστός έχει αρχοντιά.. γιατί δεν έκανε δούλους αλλά υιούς. αλλά μπορεί να πουν ότι είμαι και χαμένος”.ΜΕΡΟΣ 8 ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ο γλυκός κατήφορος είναι εύκολος .

αν δεν βοηθούσαν!… Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε μια κατάσταση… Άλλος μεθυσμένος. Μια ματιά έριχνε η γειτόνισσα και έκανε τις δουλειές της και εμείς παίζαμε ήσυχα. Οι άλλοι χρησιμοποιούν μερικούς τέτοιους και κάνουν την δουλειά τους. η Παναγία. το άλλο να παίρνει το μαχαίρι να κόψη τον λαιμό του. και το ένα να ανεβαίνει ψηλά και να κινδυνεύει να πέσει κάτω. Όλοι αυτοί βλέπεις να οδηγούν αυτοκίνητα. μέσα στους τόσους κινδύνους πού ζει ο άνθρωπος. και αυτή συνέχεια να βρίσκεται σε εγρήγορση. Δεν είναι ότι τους περνάει αυτό σαν βλάσφημος λογισμός και τον διώχνουν. τον άλλον από ΄κει. Ανάλογα. να χειρίζονται επικίνδυνα μηχανήματα. όταν αρχίζει να περπατάει. αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. να τα παρακολουθεί. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει Στην κατάσταση πού είναι σήμερα οι άνθρωποι. Ήρθε ένας στο Καλύβι και μου λέει: “Έχεις καμιά κιθάρα. Το καλό είναι πού δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός.δεν σε ρωτάει αν έχεις εσύ όρεξη . Μπορούσε να είχε σακατευτεί ο κόσμος. να κάνουν επικίνδυνες δουλειές. φαίνεται καθαρά το πολύ φιλότιμο. Πάλι καλά. άλλος απογοητευμένος. Με την ελευθερία όμως αυτή που έδωσε ο Θεός . αν δεν βοηθούσε ο Θεός. γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροπημένοι. ανάλογα. Έτσι και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την βοήθεια του Θεού. άλλος ζαλισμένος. μοτοσικλέτες. το άλλο να πάει να κάνη κακό στο άλλο. Βαρέθηκαν την ζωή τους και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αλλά τότε ήταν ισορροπημένα τα παιδιά. το άλλο λίγο αλλήθωρο. θυμάμαι. Πώς μας φυλάει ο Θεός και δεν το καταλαβαίνουμε! Παλιά. Ο Καλός Θεός τον σημερινό κόσμο τον φυλάει με τα δυο Του χέρια. η Παναγία. Έτσι και ο Χριστός. Μου είπε ένας: “Θέλω να με γράψουν οι εφημερίδες ότι είμαι ήρωας”. έχει όρεξη να μιλάει . Πού θα ήταν ο κόσμος.λ. Με τόσα επικίνδυνα μέσα πού υπάρχουν σήμερα θα είχε σακατευτεί. να σταυρωθεί και να κερδίσει έτσι τον άνθρωπο. να έχει και κανά-δυό της γειτόνισσας να τα προσέχει. Σήμερα και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι τον έναν πιάνουν από ΄δω.θέλει και μια κιθάρα!! Άλλοι βαρέθηκαν την ζωή τους και θέλουν να αυτοκτονήσουν ή να κάνουν κανένα κακό. να σαρκωθεί. λίγα γίνονται. ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί. Φαίνεται τι κάνει κανείς με την καρδιά του. για να γίνει σαματάς. δυστυχήματα κ. το άλλο λίγο ανάποδο.δίνεται μια ευκαιρία για κοσκίνισμα. Βοηθάει ο Θεός.” Πίνει χασίς.τι τους λέει ο λογισμός κάνουν. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός. το ένα λίγο χαζούλικο. εγκλήματα. άλλοι παίρνουν ναρκωτικά… Κάθε τόσο τρεις . λίγα γίνονται.π. Αλλά έχουμε και Πατέρα τον 150 . οι Άγιοι. Σήμερα.Προτίμησε να έρθει. Τώρα είναι μια κατάσταση… Θεός φυλάξοι! Σαν μια μητέρα να έχει δυο-τρία προβληματικά παιδιά. πήγαιναν οι γονείς στα χωράφια και πολλές φορές μας άφηναν στην γειτόνισσα να μας προσέχει μαζί με τα παιδιά τα δικά της. παλιότερα μόνο με το ένα. και εκείνα να μην καταλαβαίνουν την αγωνία της. Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν. οι Άγιοι παλιά με μια ματιά παρακολουθούσαν τον κόσμο. Άλλοι είναι με χάπια. άλλος από τους πόνους ξενυχτισμένος.παρ΄ όλο πού ο διάβολος μπορεί να κάνη πολύ κακό .τέσσερις ξεκινούν να κάνουν μια καινούρια θρησκεία. ό.

Και το κακό που πάει να κάνη το ταγκαλάκι. Να ξέρατε πόσες φορές ο διάβολος τύλιξε την γη με την ουρά του.Θεό και Μάνα την Παναγία και αδέλφια τους Αγίους και τους Αγγέλους. για να την καταστρέψει! Δεν τον αφήνει όμως ο Θεός. ο Θεός το αξιοποιεί και βγάζει μεγάλο καλό. 151 . Ο διάβολος τώρα οργώνει. Πόσο μισεί ο διάβολος το ανθρώπινο γένος και θέλει να το εξαφανίσει! Και εμείς ξεχνούμε με ποιόν παλεύουμε. πού μας προστατεύουν. ο Χριστός όμως θα σπείρει τελικά. του χαλάει τα σχέδια.

να πλησιάσει τον Θεό. Όποιος έχει Χάρη Θεού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η αμαρτία έγινε μόδα Η απομάκρυνση από τον Θεό είναι κόλαση Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. όσο μπορεί κανείς. Φαρμάκι γευόμαστε. Ο διάβολος κατόρθωσε να απομακρύνει τους ανθρώπους τόσο πολύ από τον Θεό. άμα δεν έχει τον Θεό. κακία ίσον βάσανο. βασανίζεται. θα του δοθεί και άλλη. δέχεται την Θεία Χάρη. με την ουράνια γλυκύτητα. δέχεται την δαιμονική επίδραση. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα. όταν απομακρύνθηκε από την Χάρη του Θεού. Όπως το παιδάκι. από την αγάπη. Από την μικρή παραδεισένια χαρά καθημερινά προχωράει στην μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον Παράδεισο από αυτό που ζή εδώ. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. και νιώθει την παραδεισένια αγαλλίαση. μετά είναι κόλαση. γιατί είναι ο πιο απομακρυσμένος από τον Θεό. γιατί είναι απομακρυσμένοι από τον Θεό. Μετά όμως. η καρδιά του σκιρτάει και πάει να σπάσει τους τσατμάδες. Φοβερό! Και πού τους βρίσκουν τόσους θεούς οι δαίμονες! Θεός Χαμώς!**… Μόνον το όνομά του να ακούσης. Και όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί. δεν θέλει τίποτε! Αυτό είναι! Ενώ. όταν ζούμε μακριά από τον γλυκύ Ιησού. άμα έχει τον Θεό. όταν απομακρυνθεί από τον Θεό. Γι΄ αυτό. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει. για να φύγει. υποφέρει. Μόνο κοντά στον Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. τρέφεται με την θεία ηδονή. 152 . Αντίθετο της αγάπης τι είναι. Ένας που είναι απομακρυσμένος από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος. αν τα έχει όλα. αισθάνεται από ΄δω ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. υποφέρει. γιατί η γη και τα γήινα της φαίνονται χαμένα πράγματα. Ο άνθρωπος πρώτα είχε επικοινωνία με τον Θεό. θα του αφαιρεθεί και αυτή. Αλλά. τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. βασιλόπουλο. φθάνει! Ο πιο βασανισμένος όμως είναι ο διάβολος. όταν απομακρυνθεί από την μάνα του. και έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι. αν φύγει η αγάπη. ήταν σαν έναν που ζούσε μέσα σε παλάτι και ύστερα βρέθηκε για πάντα έξω από το παλάτι και το έβλεπε από μακριά και έκλαιγε. πού δεν μπορεί να κάνη καμιά εργασία. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό είναι κόλαση. Όσο απομακρύνεται κανείς από τον Θεό. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από την θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. είναι μέσα του βασανισμένος. Η κακία. έτσι και ο άνθρωπος. ώστε να φθάσουν στο σημείο να λατρεύουν τα αγάλματα και να θυσιάζουν τα παιδιά τους στα αγάλματα. Η Χάρις του Θεού λείπει από τους σημερινούς ανθρώπους. Ενώ αυτός πού είναι κοντά στον Θεό.

τόσο περισσότερο αγάλλεται. Κάνει κανείς μια καλοσύνη. Ή θα ζήσουμε ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου από εδώ. Πόσο μάλλον όταν κλέβει ή όταν αδικεί. να πάω να δω!”. τόσο περισσότερο υποφέρει η ψυχή του. ανάλογα με το πόσο ζη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. από την απιστία. Και όσο εργάζεσαι στον Χριστό. για να μας λυτρώσει από την αμαρτία. Γιατί από αυτήν την ζωή γεύεται κανείς.Θεός φυλάξοι! . βλέπεις. θα πληρωθείς από τον Χριστό. Αυτός να μας συγχωράει και εμείς να αμαρτάνουμε. Αλλά εμείς λέμε: “Χαμένο τόχουμε να εργασθούμε στον Χριστό. και θα πάμε και στον Παράδεισο. Κόλαση ίσον κακοσύνη. αισθάνεται χαρά. ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. ανάπαυση δεν θα έχει! Ούτε ξέρει σε ποιόν ανήκει ούτε αδίκησε κάποιον ούτε το κλέβει. θα πληρωθείς από τον διάβολο. ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. γι΄ αυτό ορμούν στην αμαρτία. Δεν νιώθει χαρά. οι άνθρωποι με την αδικία τι πρόσωπα έχουν. τόσο θα λαμπικάρεσαι. Και να βρει κανείς κάτι στον δρόμο. Πόσο μάλλον να το κλέψει! Ακόμη και όταν κανείς λαμβάνει. Και όταν φύγει η θεία Χάρις. πάλι δεν νιώθει την χαρά που νιώθει όταν δίνη. Κάνει μια στραβοξυλιά. Τι κάνουμε εμείς για τον Χριστό.τι θέλουμε και Εκείνος να μας συγχωράει. Ανάλογα με την απομάκρυνσή τους από τον Θεό οι άνθρωποι αισθάνονται σ΄ αυτήν την ζωή στενοχώρια και στην άλλη ζωή θα ζουν την αιώνια στενοχώρια. αν το κρατήσει και πει ότι είναι δικό του. εγκαταλείπουν τα παιδιά τους… Γίνονται πράγματα…. Ο κόσμος θέλει να αμαρτάνει και θέλει τον Θεό καλό. και όμως δεν αναπαύεται. Αν δουλεύεις στην αμαρτία. Όσο περισσότερο κακό κάνει. Αν δεν μετανοήσουν οι άνθρωποι. 153 . Όλο το κακό από ΄κει ξεκινάει. Τι έκανε ο Χριστός για μας. αν δεν επιστρέψουν στον Θεό. σε κάποιο βαθμό. από αυτό θα πληρωθείς. τι γκριμάτσες κάνουν! Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις από αυτό θα πληρωθείς Οι απομακρυσμένοι άνθρωποι από τον Θεό πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν προβλέψει τέτοιες αμαρτίες στους Ιερούς Κανόνες όπως για τα Σόδομα και Γόμορρα είχε πει ο Θεός: “Δεν πιστεύω να γίνονται τέτοιες αμαρτίες. Ο κλέφτης νιώθει χαρά. σοβαρές αμαρτίες. Αν δουλεύεις στο μαύρο αφεντικό. θα αγάλλεσαι. σου κάνει τη ζωή μαύρη από εδώ. Αν εργάζεσαι την αρετή. υποφέρει. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Παράδεισος ίσον καλοσύνη. καταδικάζει και την ψυχή του αιώνια. Να μας συγχωράει συνέχεια και εμείς το βιολί μας. χάνουν την αιώνια ζωή. Όποιος δεν πιστεύει στον Θεό και στην μέλλουσα ζωή. να νιώθει χαρά! Γι΄ αυτό.θα πάμε στην κόλαση. Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις. ή θα ζήσουμε ένα μέρος της κολάσεως και . Αδικούν.” Μά είναι φοβερό! Να μην αναγνωρίζουμε την θυσία του Χριστού για τον άνθρωπο! Σταυρώθηκε ο Χριστός. Εμείς δηλαδή να κάνουμε ό.γιατί με την αμαρτία πετάνε και την λίγη που έχουν. εκτός που μένει απαρηγόρητος. Όσο περισσότερο καλό κάνει. για να εξαγνισθεί όλο το ανθρώπινο γένος. οπότε δεν υπολογίζουν τίποτε. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή.

για να νιώσει την θεία παρηγοριά. να νιώσει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Σκοπός είναι να ανέβει πνευματικά ο άνθρωπος. να συνέλθει.Πρέπει να βοηθηθεί ο άνθρωπος. όχι απλώς να μην αμαρτάνει 154 .

Αν ένας άνθρωπος λοξοδρομήσει από τις εντολές του Θεού. Και αν αφήσει κανείς τα πάθη να τον πολεμούν. αν δώσει δικαιώματα στον πειρασμό. στ΄ αστεία. ούτε τα παιδιά τους σκέφτονταν ούτε τίποτε. ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπημένη. που είναι και συμφέρον σου. Όπως το γουρούνι. πούλησε τα πάθη στο ταγκαλάκι και. δεν χρειάζεται διάβολος να τον πολεμήσει. αγόρασε πέτρες. την αδυναμία. πρέπει αμέσως να το γκρεμίσουμε. Αυτό που θέλει ο Θεός.λ. -Γέροντα. Και τα δαιμόνια έχουν “ειδικότητα”. 155 .” τους είπε. και θέλει να βάλει μια σειρά. έτσι και ο διάβολος δεν πλησιάζει στην καρδιά που δεν έχει βούρκο. το πείσμα κ. Εκεί είναι τα αδύνατα σημεία. αποκτάει περισσότερα δικαιώματα”. Και έτσι συνήλθαν. φυσικά. όταν ένας άνθρωπος έχει δώσει δικαιώματα στον πειρασμό. τον πολεμούν μετά τα πάθη. ο διάβολος. όταν υπάρχει λάσπη στην καρδιά του ανθρώπου. Ή καλύτερα. κυριεύεται από τα πάθη. για να τον πολεμήσουν. Θέλει προσοχή.είναι παλιόσπιτο και κατοικεί ο εχθρός. δηλαδή το ταγκαλάκι. φεύγει ο εχθρός και έρχεται πάλι ο Χριστός. Εάν αφήσεις έστω και μία σχισμή ανοιχτή. με όσα χρήματα πάρεις. είναι να πετάξεις στα μούρα του διαβόλου όλα τα πάθη. Τι δουλειά έχει σε καρδιά καθαρή και ταπεινή. Έτσι το έλεγαν. δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού. να αρχίσει να ζει προσεκτικά. να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πειρασμό και μπαίνει από εκεί ο εχθρός. Και η γυναίκα έλεγε στον άνδρα: “Θα σε χωρίσω”. επειδή έζησε με αμέλεια. να κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα -τις αισθήσεις-. Δηλαδή να στρέψης εναντίον του τον θυμό. Ο διάβολος μπαίνει στον άνθρωπο. Αλλά το εκμεταλλεύθηκε ο πειρασμός και δημιούργησε μια μικρή δυσκολία και ήταν έτοιμοι να χωρίσουν. να έχεις και να το πετροβολάς. Γιατί. όταν δεν βρει λάσπη. να του βρουν την πάθηση. είτε με απροσεξίες είτε με υπερήφανους λογισμούς. τον πολεμάει το ταγκαλάκι.π. Ευτυχώς βρέθηκε ένας Πνευματικός και τους μίλησε. Άμα ξελασπωθεί η καρδιά. για να φύγει και ο κακός ενοικιαστής μας. Εάν λοιπόν δούμε ότι το σπίτι μας -η καρδιά μας. μπορεί να μπει και να σου κάνη ζημιά. Χτυπούν τον άνθρωπο τακτακ. γουγουλίζει και φεύγει.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Στις μέρες μας ο διάβολος αλωνίζει Ο διάβολος δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού -Γέροντα. πώς γίνεται και κυριεύομαι από τα πάθη. “Γι΄ αυτήν την χαζομάρα θα χωρίσετε. όταν η αμαρτία χρονίσει στον άνθρωπο. Κάποτε άρχισε ο άνδρας και έλεγε στην γυναίκα: “Θα σε χωρίσω”. επιτρέπουμε στον εχθρό να μας κάνει κακό. -Ο άνθρωπος. για να μη σε πλησιάζει! Συνήθως εμείς οι άνθρωποι με τις αφορμές που δίνουμε. Ακόμη και έναν λογισμό ή έναν λόγο μπορεί να τα εκμεταλλευθεί το ταγκαλάκι. Θυμάμαι.

. Αν τον αφήσουμε να ξεσκαλίζει την αδυναμία μας. δημιουργείται “καρκίνος”. Τα παιδιά έπαιζαν με τις χειροβομβίδες και πόσα. Έτσι καταλαβαίνει ότι μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτε και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού και έρχεται η ταπείνωση. του πλέκει μετά δαντέλα και τον αναστατώνει. Όπου υπάρχει ταπείνωση. Πρέπει να έχουμε την πνευματική λεβεντιά. 156 . Και όπου δεν υπάρχει διάβολος. Είναι όπως ένας γεννιέται λ. Πρέπει να αγωνισθούμε λίγο. θα γινόταν Άγγελος. Αλλιώς. ο εχθρός του κάνει σφοδρό πόλεμο. Μετά βλέπει τους άλλους να καπνίζουν κ. και έχει πόλεμο σφοδρό. να περιφρονούμε τον διάβολο και όλα τα πονηρά του τηλεγραφήματα -τους λογισμούς.και να μην ανοίγουμε συζήτηση μαζί του. πώς θα ξεριζωθούν τα πάθη. Όλοι οι δικηγόροι να μαζευτούν. Να εξετάσουμε αν σφάλαμε. τα καημένα. Η ταπείνωση διαλύει τον διάβολο Η ταπείνωση έχει μεγάλη δύναμη και διαλύει τον διάβολο.π.“Όταν παίρνει την στροφή. σκοτώθηκαν! Με τις χειροβομβίδες να παίξουν! Έτσι και με τον διάβολο παιχνίδια θα κάνουμε. Τον κάνει να τα εξετάζει με την ταγκαλίστικη νομική και τον αγριεύει.χ. Θυμάμαι. όταν είχαν φύγει οι Ιταλοί. Μας έβρισαν.χ. Το ταγκαλάκι κάνει την δουλειά του. παίρνει μια δύναμη από τον Θεό. το “ελέησόν με” δεν το λέει. αν όμως την ξεσκαλίσει. Αν το ξεπεράσει. Το “ελέησον με” έχει ταπείνωση. πολύ βοηθάει το να κόψουμε τις συζητήσεις μαζί του. τα δε μπαρούτια ήταν ολόκληροι λόφοι. αλλά αυτά δεν μας βλάπτουν. Αν δεν σφάλαμε. Να μην ανοίγουμε συζήτηση με το ταγκαλάκι Όλοι έχουμε πάθη κληρονομικά. Όλα τα λέει το ταγκαλάκι. γιατί χρειάζεται ταπείνωση. είχαν αφήσει μέσα σε σκηνές λοφίσκους από χειροβομβίδες.λ. ναρκωτικά. άγιος ισχυρός. γυρίζει τις πλάτες χωρίς να δυσκολεύεται. Δεν χρειάζεται συνέχεια. π. Πώς θα γίνει η απέκδυση του παλαιού ανθρώπου. δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μικρό διαβολάκι. έχουμε μισθό. Αλλά. για να αρχίσει. επόμενο είναι να μην υπάρχουν πειρασμοί. Πώς θα φύγει η υπερηφάνεια. Τότε χρειάζεται λίγη καρτερία. Μας αδίκησαν. Όποιος συνεχίζει να συζητάει με το ταγκαλάκι. μπορεί να δημιουργηθεί καρκίνος. μόλις αρχίσει τον αγώνα. Πες: “ελέησον ημάς”! Τίποτε! Αν το έλεγε. και δέχεται η ψυχή το μεγάλο έλεος του Θεού που ζητάει. Πήγαιναν οι άνθρωποι και έπαιρναν τις σκηνές. Αυτή και ομορφιά του δίνει. δεν έχει θέση ο διάβολος. τσιγάρα. Να μην αφήνουμε τον διάβολο να ξεσκαλίζει τα πάθη. Για να κόψουμε τις σχέσεις με τον πειρασμό και να αποφύγουμε τους πειρασμούς. έναν φωτισμό και θεία παρηγοριά. Μας συνέβη κάτι. Είναι το πιο δυνατό σοκ για τον διάβολο. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κάποιος πάει να κόψη μια κακή συνήθεια. “ελέησον ημάς” δεν έλεγε. με μια ελιά στο πρόσωπο. Μια φορά ένας ασκητής ζόρισε ένα ταγκαλάκι να πή το “Άγιος ο Θεός…” Είπε το ταγκαλάκι “Άγιος ο Θεός. Εμείς να μην κάνουμε την δουλειά μας. Στην αρχή νιώθει μια χαρά και τα πετάει. άγιος αθάνατος”.

Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε. Ο ευκολότερος τρόπος για να σωθούμε. να κάνουμε ό. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύσκολες στον διάβολο και εύκολες στον άνθρωπο. ταπείνωση – αγάπη . Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Άγγελος ή ταγκαλάκι. Όσο μπορούμε. Τι.τι και να κάνουμε. μια που του αρέσει η κόλαση και δεν θέλει να μετανοήσει. Τα πράγματα είναι απλά. Να εύχεστε να δίνουμε συνέχεια χαρά στον Χριστό και στενοχώρια στο ταγκαλάκι.αρχοντιά χρειάζεται. μήπως χρειάσθηκαν ώρες για να γίνει ο Εωσφόρος από Άγγελος διάβολος. Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Πώς. μπορεί να νικήσει τον διάβολο με την ταπείνωση.τι είναι δύσκολο στον διάβολο και εύκολο στον άνθρωπο.Ό. 157 . Γι΄ αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Και ένας φιλάσθενος που δεν μπορεί να κάνει άσκηση.

Όχι. Τότε θα καταλάβουν οι δικοί μας την αξία που έχουν τα Αρχαία Ελληνικά. έφυγαν από την Ρωσία.Λένε. Δεν χάθηκε η Παράδοση. και θα πουν: «Για δες η Εκκλησία που κρατούσε τα Αρχαία»! 158 . γιατί και πάλι ήταν σαν ένα πουλάκι που το έβγαλαν από το κλουβί και το άφησαν μέσα στο δωμάτιο ελεύθερο.Γέροντα. δεν πρόκειται να χαθεί.Τώρα. Δεν ταιριάζει. αλλιώς θα ήμασταν χαμένοι. Φανταστείτε πως ήταν πριν οι καημένοι! Είναι και μερικοί που πάνε να κάνουν μια νέα γλώσσα. Αν δεν ξέρη Αρχαία Ελληνικά κανείς και ασχολείται με το δόγμα. έτσι και τα γράμματα δεν σηκώνουν τίποτε. βρε παιδί! Δεν ξεχωρίζει το ιερό από το ανίερο! Γράφουν έτσι. .τι και να κάνουν οι άνθρωποι. Γι’ αυτό οικονόμησε ο Θεός και η Παλαιά Διαθήκη μεταφράσθηκε από τους Εβδομήκοντα στην ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Άκουσα μια φορά στο Άγιον Όρος σε μια ανάγνωση: «Το ψωμί και το κρασί που κάνουν την Μεταλαβιά». ακόμη και από το πιο τελευταίο χωριό. Και εμείς καταργήσαμε τα Αρχαία από τα σχολεία! Μετά από λίγο θα έρχονται Γερμανοί να διδάσκουν Αρχαία στα δικά μας Πανεπιστήμια. Γέροντα.Άσ’ τα. . Ποιος. ότι θα αντικαταστήσουν το ελληνικό αλφάβητο με το λατινικό. όπως οι άνθρωποι δεν σηκώνουν τίποτε και τα πετούν όλα. δεν θα καταλάβαινε. η γλώσσα τότε που τα είχαν όλα σε χειρόγραφα και δεν υπήρχαν ούτε φωτοτυπικά ούτε τίποτε και θα χαθεί τώρα που βγήκαν τόσα μέσα. Η ελληνική όμως γλώσσα έχει «γλώσσα» από τις πύρινες Γλώσσες της Πεντηκοστής! Το δόγμα της πίστεώς μας καμία γλώσσα δεν μπορεί να το αποδώσει. Ευτυχώς που ο Θεός και από το στραβό και από το κακό βγάζει καλό. δεν θα σταθούν αυτά. Ποιος δεν ξέρει τι θα πει «άρτος» και «οίνος». αφού πρώτα γίνουν ρεζίλι. μπορεί να πλανηθεί. γιατί κατήργησαν τους τόνους από την γραμματική. . να υπάρχη ομοιομορφία στην γλώσσα. Αλλά. αν έγραφε «τον υιόν μου». δεν θα σταθούν. ούτε οξείες ούτε περισπωμένες! Και όπως όλοι τρέχουν. δεν βάζουν ούτε τελεία! Βλέπω μια γλώσσα που γράφουν μερικοί! Διάβαζα σε μία μετάφραση της Καινής Διαθήκης: «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου»[i]. Δεν ταιριάζει• πως να το κάνουμε.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Για την παιδεία Η ελληνική γλώσσα . Βλέπετε και οι Ρώσοι πρόσφυγες πως κράτησαν τα έθιμά τους! Αυτό που τους βοήθησε ήταν που ήξεραν την ποντιακή γλώσσα. Κράτησαν έτσι την Παράδοση μέσα τους. για να βρουν ελευθερία. δήθεν για να είναι όλα ίδια. ό. Δεν θα στενοχωριόταν και εκεί. παρ’ όλο που τους δόθηκε λίγη ελευθερία.

πρόσθεσαν και τα δικά τους τα 159 . Ο Άγιος Νικόλαος ήταν μικρός Άγιος. Η Αγία Αικατερίνη με βάση την φιλοσοφία αποστόμωσε τους φιλοσόφους. φθάνουν και μερικοί δικοί μας στο σημείο να πιστεύουν τέτοιες χαζομάρες. Βλέπεις καθηγητή Θεολογίας να μην πιστεύει. Έχει ένας άθεος πτυχίο της Θεολογίας και τον αφήνουν να διδάσκει θρησκευτικά. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά και διαδόθηκε στον κόσμο. Γιατί έτσι κάνουν• πάνε. Μετά οι Έλληνες προχώρησαν να φωτίσουν και τους Σλαύους. Αλλά και στην Θεολογία τι γίνεται. Μα τι θέλεις. Εσύ. «Δεν μπορούμε. του είπα. για να μην κολλήσουν έιτζ! Είναι από αυτούς που τους έστειλε στην Θεολογική Σχολή το κομπιούτερ! Αυτή δεν είναι η γνώση του Θεού. Ήρθε και σ’ εμένα κάποιος να πάρει ευλογία. πιάνουν τα ευρωπαϊκά μικρόβια και κάνουν μετά διατριβή.. να βρίζει μπροστά στους φοιτητές τους Προφήτες. λένε. Τα προβλήματα της παιδείας . καλέ μου άνθρωπε. Παλιά λέγανε: «Έμαθε τα ιερά γράμματα το παιδί». Εννοείτε και την παιδεία. . Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει η Ελλάδα. Πρέπει να την εξαφανίσουμε». Δεν εξετάζουν όμως• θρησκευτικά διδάσκει ή αθεΐα. «Είσαι στα καλά σου. τι θεολόγους θα βγάλεις. θα τον αφήσουν.Πάνε να εξαφανίσουν ένα ορθόδοξο έθνος. Αν ένας φιλόλογος πάει να διδάξει μαθηματικά. Προφήτες. δεν ξέρω τι!» Θέλει προσοχή από όλες τις απόψεις. λένε. Άλλος είναι θεολόγος και δεν αφήνει τους ανθρώπους να κοινωνούν. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν υπήρχε• ήταν μια παρουσία του Θεού. οι Καθολικοί! Το άθεο πνεύμα πόσο μπήκε στον Καθολικισμό! Οι Καθολικοί πάνε σιγά-σιγά να κουτσουρέψουν τους Αγίους. Οι φιλόσοφοι ετοίμασαν τον δρόμο για τον Χριστιανισμό. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται! Εκεί διδάσκουν Ουνίτες. είτε επειδή δεν μπορούσαν να αποδώσουν τα νοήματα σωστά είτε από πονηριά. λένε. «Μας κάνει κακό. Το ίδιο και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ». και να μην τον βγάζουν. Ιησουΐτες. τους Έλληνες Πατέρες σε μετάφραση που έκαναν οι ξένοι στην γλώσσα τους. στην Θεολογική Σχολή. Πόσο έχουν επιδράσει οι Προτεστάντες. προφητείες. «Η Αγία Αικατερίνη. Ποια είναι η ιστορία μας. Ο Άγιος Γεώργιος μύθος. συχνά λέτε ότι πάνε τα πάντα να διαλύσουν. Εκείνοι. γιατί ήταν ιερά τα γράμματα. δεν βλέπετε τι γίνεται.Γέροντα. να τον βγάλουμε». Σχολεία είναι αυτά. Θέλεις να πας στους Ιησουΐτες να κάνης την διατριβή σου και ήρθες να σου δώσω και ευλογία. Γαλλία κ. δεν ήταν μεγάλη Αγία• ένας μικρός βασιλίσκος ήταν ο πατέρας της. για να πάει στην Ιταλία να σπουδάσει Λειτουργική και να κάνη διατριβή. Μετά θα πουν: «Ο Χριστός δεν είναι Θεός• ήταν μόνον ένας δάσκαλος μεγάλος».Ναι.χ. Γλώσσα είναι αυτή που διδάσκουν σήμερα στα παιδιά. Μελετούν λ. Μετά θα προχωρήσουν και άλλο: «Ο Θεός είναι μια δύναμη». σπουδάζουν στην Αγγλία. τόσο ζωντανά θαύματα. Και μετά θα πουν: «Ο Θεός είναι η φύση»! Ενώ υπάρχουν γεγονότα χειροπιαστά. Ένα ορθόδοξο έθνος σήμερα είναι μεγάλη υπόθεση! Παλιά είχαμε την φιλοσοφία.λπ.

. για να λειτουργηθούν τα παιδιά. όταν βγουν για σπουδές στο εξωτερικό. για να μην αναγκάζονται οι καημένοι να τρέχουν στο εξωτερικό. τα θρησκευτικά. Προτιμούσε ο δάσκαλος να χάση μια ώρα. οι Ορθόδοξοι. τι κακό κάνουν! Ολόκληρο μήνα χωρίς μάθημα τα παιδιά. Να σπουδάζουν εδώ.Και οι απεργίες. Πολύ προσέξτε να μην ψυχρανθεί η καρδιά σας. Η Αμερική πάλι είναι μόνο για να πλουτίζει κανείς υλικά και να χρεοκοπεί πνευματικά». . αν δεν τα επηρέαζαν και δεν τους έκαναν κακό.Ναι. 160 . για να βρουν έναν γιατρό ή έναν ειδικό για μια επιστήμη. Έχετε χρέος να την βοηθήσετε.Γέροντα. Έτσι τα παιδιά διδάσκονταν. για να μην βγαίνουν τα παιδιά έξω.Και τα κοριτσάκια ψάλλανε.Δηλαδή. εκτός αν πάνε να καταργήσουν λ. γιατί και τα παιδιά χάνονται και οι γονείς ξοδεύονται και τόσο συνάλλαγμα βγαίνει έξω. Απομακρύνουν τα παιδιά από την Εκκλησία Μικρό παιδάκι. . Παλιά. αλλά και ο Καλός Θεός θα κρίνει ανάλογα. . και ας χάναμε κανένα μάθημα. Όμως και εμείς χρειάζεται να κάνουμε πολλή προσευχή για τα καημένα τα παιδιά.Εγώ λέω στους δασκάλους ποτέ να μην κάνουν απεργία. ώστε να επέμβει ο Θεός να τα βοηθήσει και να μη σακατευτούν. . Οι δικοί μας πάλι. Θα εξετάσει σε τι κατάσταση θα ήταν. που μάθανε τις ξένες γλώσσες. «Ταις πρεσβείαις.. η Εκκλησία ήταν δίπλα στο σχολείο και παίζαμε γύρω από την Εκκλησία. χάνουν την πίστη τους και παραστρατούν. πόσο με βοηθούσε που πήγαινα στην Εκκλησία! Είχαμε καλό δάσκαλο στο Δημοτικό και μας βοηθούσε και αυτός. Τότε πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Στην Εκκλησία τις Κυριακές ψάλλαμε την Δοξολογία. Μας μάθαινε εθνικά άσματα και εκκλησιαστικούς ύμνους. «Άγιος ο Θεός». να γυρίζουν στους δρόμους! . . το Χερουβικό. όταν προσέξει κανείς. Γέροντα. εύκολα ξεχωρίζει το χρυσό από το κεχριμπάρι. επειδή δεν περνάνε εδώ στο Πανεπιστήμιο. μερικά παιδιά που είναι κοντά στην Εκκλησία. Γέροντα. Η Ελλάδα σας περιμένει. Να είστε κοντά στους Έλληνες.λπ.λανθασμένα. αλλά να προσέξετε να μη χάσετε την πίστη σας• να πάρετε μόνον τις γνώσεις τους. αλλά να είναι υγιέστατα πνευματικά και να αποκτήσουν αρετές. όλα μαζί τα παιδιά. να κάνουν ακόμα κανα-δυο Πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα. στην αυλή της..Τώρα θα σακατευτούν πολλά παιδιά. Αλλιώς τι φταίνε τα παιδιά να χάνουν μαθήματα. Και προπαντός μην ξεχάσετε να γυρίσετε πίσω στην Πατρίδα.. Μας πήγαιναν στην Εκκλησία οι δάσκαλοι στις γιορτές. έτσι που έχει διαμορφωθεί η παιδεία θα κάνη πολύ κακό. Φυσικά. παίρνουν από ‘κει τα ξένα μικρόβια και τα μεταφέρουν εδώ και μετά τα διδάσκουν κιόλας. Πάντα λέω στα παιδιά που πάνε έξω για σπουδές: «Να πάτε.». .χ. αφού το θέλετε.Θα πω σε κανέναν από αυτούς που γνωρίζω. την προσευχή ή να κατεβάσουν τον σταυρό από την σημαία κ. Οι Ευρωπαίοι είναι ψυχροί.

. Δεν το σέβονται.. Πόσο πληθυσμό έχει. Και τελικά. δεν θα είναι ζαλισμένα όπως τώρα. Ενώ το Σχολαρχείο παλιά ήταν. δεν ξέρουν να γράφουν. για να μην επηρεασθούν από τα πνευματικά! Από τις άλλες ανοησίες όχι μόνον δεν τα απομακρύνουν. κάτι γίνεται. Είχαμε και έναν δάσκαλο Εβραίο. γιατί δέχεται την ευλογία του Θεού. Τα μπουχτίζουν στα γράμματα χωρίς πνευματικό αντιστάθμισμα. Τι να πρωτομάθουν..αγιάζονταν. Αφού ξέρει ο 161 . θα γίνει καλό παιδί. γαλλικά. το ένα. αλλά τους τις διδάσκουν κιόλας! Μα δεν καταλαβαίνουν ότι τα παιδάκια. να αχρηστευθούν. για να τα αχρηστέψουν. με ναρκωτικά. Αν είναι άλλης Σχολής. Όλο γράμματα και αριθμούς και εκείνα που είναι να μάθουν για την Πατρίδα τους κ. αν επηρεασθούν. θα πάρω το λεωφορείο και θα με πάει στο χωριό. Δεν τα αφήνουν να πηγαίνουν στην Εκκλησία. θα είναι φρόνιμα. Αρχίζουν μετά να χτυπούν άσχημα και τους γονείς τους και τους δασκάλους και αυτούς που τα κυβερνούν. από την θρησκεία. φυσικά. δεν τα μαθαίνουν. Και βλέπω σήμερα που απομακρύνουν τα παιδιά από την Εκκλησία.. και στα θέματα τα εθνικά θα είναι σωστά τοποθετημένα. θα έχουν επιμέλεια στα μαθήματά τους. αγιάζεται. στο κάτω-κάτω δεν θα κάνουν αταξίες. Τα εμποδίζουν από το καλό. το άλλο. Φορτώνουν τα παιδιά με πολλά. αλλά θρησκευτικά δεν μας δίδασκε• ερχόταν μια δασκάλα και μας έκανε θρησκευτικά. μας πήγαινε μέχρι την Εκκλησία. Στα σχολεία τα παιδιά πρέπει πρώτα να μαθαίνουν τον φόβο του Θεού. Και αν είναι φοιτητές της Φιλολογίας ή της Νομικής. καταλήψεις. κλονίζουν την πίστη τους.» Δεν ξέρει να σου πει.. να κάνουν κάτι λάθη. πως έχουν αγριέψει! Ενώ στην Εκκλησία το παιδάκι θα ηρεμήσει. ας υποθέσουμε. γερμανικά – ενώ Αρχαία να μη μάθουν – μουσική. Παρ’ όλο όμως που ήταν Εβραίος. πόσο μάλλον στο Σχολαρχείο! Σήμερα τα φορτώνουν ένα σωρό και τα μπερδεύουν. Τα κάνουν όλα άνω-κάτω• συλλαλητήρια. Γέροντα! . από αρνάκια γίνονται κατσικάκια. Όλα αυτά δεν θα είναι μια προϋπόθεση να γίνουν καλοί άνθρωποι. Αλλά σκοπός τους τώρα είναι να απομακρύνουν τα παιδιά από την Εκκλησία. αποχή από τα μαθήματα.. Αυτό τουλάχιστον δεν το αναγνωρίζουν. δεν θα μπλέξουν με παρέες.. όταν φθάνουν να ξεκοιλιάσουν αυτούς που τα κυβερνούν. Και στην Εκκλησία όλα τα παιδιά στεκόμασταν όρθια. Σου λέει: «Θα πάω στο Πρακτορείο. Και τα παιδάκια. Βλέπω παιδιά που έχουν τελειώσει όχι μόνο Λύκειο αλλά και Πανεπιστήμιο να γράφουν κάτι γράμματα.λπ. Εμείς του Δημοτικού ήμασταν και τέτοια λάθη δεν κάναμε. ήσυχα. γίνονταν αρνάκια.Σαν Πανεπιστήμιο. . Τα δηλητηριάζουν. Πιάσε ένα από τα σημερινά παιδιά τώρα και ρώτησέ το: «Σε ποιο νομό είναι το χωριό σου. τότε θα βάλουν και αυτοί μυαλό. Ούτε πατριωτικά τραγούδια ούτε τίποτε. Τα καταστρέφουν από μικρά. από την Εκκλησία.. Μέχρι να μεγαλώσουν.. Μικρά παιδιά να πάνε να μάθουν αγγλικά.Εδώ βλέπεις και στο Δημοτικό πόσα μάθαιναν τότε τα παιδιά. τα μολύνουν με διάφορες θεωρίες.

. και θα τους απαντήσει: «Καλά λέτε. Εκείνα τις φυλακές τις έκαναν σχολεία. Άντε τώρα να μαθαίνουν τέτοια πράγματα μικρά παιδιά! Αλλά το κάνουν για να προβάλουν τον διάβολο.. για να σφίξη. ούτε αυτό. κατσικοστριφτοκέρατη. Εκεί πάμε! Αν ρωτήσεις όμως τα σημερινά παιδιά για το ποδόσφαιρο ή για την τηλεόραση. Εκεί άλλωστε. Βρίσκονταν σε μια ανάγκη. μάσε τα διαβολάκια σου.» ρωτάς τους Βορειοηπειρώτες. θα του πω ότι θέλω να πάω στο τάδε χωριό. Σήμερα οι περισσότεροι κοιτάζουν τι γράφουν τα βιβλία. και αν τύχη να πάθη τίποτε καμία βίδα και δεν δουλεύει το μηχάνημα. να τυλίξουν την βίδα. Τα δικά μας τα παιδιά τα σχολεία τα έκαναν φυλακές• κλείστηκαν μόνα τους μέσα με τις καταλήψεις. ήρθαν παιδιά από την Αλβανία και ήξεραν γράμματα. Τι να πω. η άλλη στο νούμερο 2. Τα παιδιά σήμερα. «Στις φυλακές». με την καλή έννοια. είναι ζαλισμένα• πιο πολύ στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. σου λένε. τι πάθαμε! Παλιά τι μάθαιναν τα παιδιά στο σχολείο και τώρα τι μαθαίνουν! «Γιδούλα τετραπέρατη. Δεν τους κόβει να πάρουν μια λίμα. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του. ή να πάρουν λίγο πλαστικό. το μωρό σου είναι το πιο όμορφο του κόσμου»! Βρε. «φίλοι» μας. αλλά αμέσως: «Να φωνάξουμε τον μηχανικό». – πόσο μάλλον της Ελλάδος! Το έχω δει και σε μεγάλους όχι μόνον σε μικρά παιδιά• φοιτητής να μην ξέρη πόσους κατοίκους έχει η πόλη στην οποία σπουδάζει! Ρώτησα έναν ποιο είναι το μεγαλύτερο βουνό της Ελλάδος. γιατί τώρα δεν βοηθιούνται να αλλοιώνονται τα παιδιά. Εμείς στο Δημοτικό ξέραμε όλον τον κόσμο απ’ έξω. έτσι είναι»! Καταλάβατε. τα τρελλοδιαβολάκια σου»[iv]. Σ’ αυτά παραμένουν• τίποτε παραπάνω και όλο νούμερα και αριθμούς έχουν• αυτή η βίδα στο νούμερο 1. να ανοίξουν λίγο την τρύπα. Και οι τηλεοράσεις και τα άλλα μέσα έχουν αποβλακώσει σήμερα τον άνθρωπο. όποτε θέλουν πηγαίνουν. να κάνουν κατσικόγαλο. 162 . Το πιο μικρό.. αλλά να δαιμονίζονται. Αλλά μυαλό που δεν παίρνει στροφές έχει αντάρα μέσα. αμέσως: «Να φωνάξουμε τον μηχανικό». να φάνε τα εγγονάκια σου. οπότε από την άλλη οι Σατανιστές κάνουν την δουλειά τους. σκέφτονταν πως θα την ξεπεράσουν.. Και βλέπεις. κάνουν χειρότερα. τι γράφουν οι σημειώσεις. θα πληρώσω και θα με πάει». για να χωρέσει η βίδα. και δεν ήξερε. Αυτοί που έκαναν εφευρέσεις. τα ξέρουν όλα και όλους απ’ έξω. τα πνευματικά πως τα αλλοιώνουν. Και με τις γνώσεις που παίρνουν.. Μετά έπρεπε να ξέρης τα μεγαλύτερα ποτάμια στο φάρδος και στο μάκρος και τα αμέσως μικρότερα. δεν μαθαίνουν να δουλεύουν καθόλου το μυαλό. Και όλα. Ποιος είναι το μεγαλύτερο ποτάμι. τίποτε. Φοιτητής και να μην ξέρη τίποτε για την Πατρίδα του! Θα ‘ρθουν μετά οι . Στο Πανεπιστήμιο είναι πιο ώριμα.. βλέπω. Και αντί να λάβουν ορισμένα μέτρα για την παιδεία. Θέλω να τονίσω δηλαδή πως ο άνθρωπος πρέπει να δουλεύει το μυαλό. ιδίως στην εφηβική ηλικία. και θα του πουν: «Αυτή δεν είναι πατρίδα σου• είναι πατρίδα δική μας». Γιατί έπρεπε να ξέρης απ’ έξω τις πόλεις όλων των κρατών από πεντακόσιες χιλιάδες κατοίκους και άνω. Και έξυπνοι άνθρωποι γίνονται τελικά κασέτες.εισπράκτορας. δούλευαν το μυαλό τους. γι’ αυτό δεν παίρνει στροφές. «Που τα μάθατε τα γράμματα. Άκου τώρα προσευχή [iii] σε αναγνωστικό του Δημοτικού Σχολείου: «Παναγιά μου. οι γείτονες. τα μεγαλύτερα βουνά κ.λπ. λένε.

πόσα πρόσφεραν! Γιατί δούλευαν με την καρδιά τους. Γιατί. Αν πάρουμε μια θέση με μια λογική. γιατί ο Άγιος Αρσένιος έγραφε τα μαθήματα στα τουρκικά με ελληνικά γράμματα. έπαιζαν πάλι τα παιδιά. μόλις τον αντιλήφθηκε. Και έτσι έκαναν τα καημένα. και οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να κάνουν δουλειά δυσκολεύονται. Αν γίνει επέμβαση και ο όγκος είναι κακοήθης. να βρίσκει λύσεις. 163 . Να κινείται αθόρυβα και πιο πολύ να τους μιλάει με την σωστή ορθόδοξη ζωή του.Θέλει πολλή διάκριση και φωτισμό στην εποχή μας. για να νομίζει ότι καθαρίζετε τον κήπο». Η δασκάλα. τότε είναι υπανάπτυκτο. Για την κάθε περίπτωση χρειάζεται πολλή σύνεση και θείος φωτισμός. να κάνετε κανένα κουτσοδούλι. . Μπόρεσαν και βρήκαν τρόπο στα άθεα καθεστώτα και δεν μπορούν να βρουν εδώ.Πάντως. γιατί είναι δεσμευμένοι. Να. Και το καλοκαίρι. . Θέλει λίγη καυτηρίαση προσεκτικά. Έτσι θα βοηθήσει. . θα κάνη μετάσταση. για να κινηθεί σωστά ο καθένας ανάμεσα στους συναδέλφους του. μαθαίνει. . πήγε και πήρε τα σταυρουδάκια από τα χέρια των παιδιών και τα μάλωσε που τα πήραν. αν δεν δουλεύει το μυαλό. Γέροντα. Είδες πως η δασκάλα ήταν εντάξει και με τον νόμο και με τον Θεό. Στην Βουλγαρία πήγε κάποιος από ‘δώ και μοίρασε σταυρουδάκια στα παιδιά ενός σχολείου. και τους έλεγε: «Αν τυχόν δείτε Τούρκο. Κρυφό σχολειό βλέπεις! Όταν έφευγε ο Τούρκος. μπορεί να βρει τρόπο να κάνη δουλειά. Βλέπεις και οι δάσκαλοι στην Μικρά Ασία. Αν δεν γεννάει. μερικές φορές οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών στο σχολείο προέρχονται πιο πολύ από τους συναδέλφους. θα είχε ιστορίες.Άμα θέλει κανείς. δήθεν για να κάνουν δουλειά.Γέροντα. θα κάνουμε πολύ κακό αντί για καλό. είχαν ευλάβεια. που άλλοτε είναι καλοήθης και άλλοτε κακοήθης. για να τα βοηθάει. γιατί νόμιζαν ότι προσεύχονταν. τα πήγαινε σε ένα δικό του χωράφι που ήταν σαν κήπος. Ιδίως στην εκπαίδευση μερικά πράγματα είναι σαν ένας όγκος.Γέροντα. ας υποθέσουμε. Ένας όμως του κόμματος που στεκόταν εκεί κοντά τον είδε. ακόμη και όταν τύχαινε να τα δουν.Όλη η βάση εκεί είναι. Πονούσαν. χωρίς να ερεθίσει. Πάνω σ’ αυτά γονατισμένα τα παιδιά παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Ακόμη και να μη δείχνει μερικές φορές ότι πιστεύει. η δασκάλα τα μοίρασε μόνη της στα παιδάκια. Γι’ αυτό σκοπός είναι να γεννάει το μυαλό του. Με αυτόν τον σοφό τρόπο δεν ερέθιζε τους Τούρκους. θυσιάζονταν. και ο Άγιος Αρσένιος[v] ο Καππαδόκης πόσο σοφά φερόταν στα Φάρασα! Είχε ετοιμάσει αίθουσα για σχολείο και αντί για θρανία είχε βάλει δέρματα από κατσίκες ή από πρόβατα με το τρίχωμά τους. Αλλά όταν έφυγε εκείνος ο άθεος. αν καταλάβαιναν οι Τούρκοι ότι τα πήγε εκδρομή. μέσα σ’ εκείνα τα δύσκολα χρόνια. στις διακοπές. Γιατί. Κόψτε κανένα κλαρί. τα συγκέντρωνε πάλι τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. τώρα αυτό θα μπερδευτεί ύστερα στο άλλο. Το έργο του δασκάλου είναι ιερό . Όταν πάλι ο Άγιος Αρσένιος ήθελε να βγάλει εκδρομή τα παιδιά. για να μην ξεκόβονται και ξεχνούν όσα τους δίδασκε.

Ε. την ευλάβεια. μέρος Γ’. Το έργο του δασκάλου είναι ιερό. σ.π.Β. 164 . άκουγαν ότι τα διάβαζε τουρκικά και δεν εξαγριώνονταν.Β. Και αν τυχόν τον έπιαναν οι Τούρκοι που μάθαινε γράμματα στα παιδιά. για τη Β’ Δημοτικού.. μπορεί να κάνη δουλειά στα παιδιά. Ας σπείρουν αυτοί τον σπόρο. και έτσι γίνεται καλύτερη.Δ.Ε. με επιείκεια. 41. μέρος Β’. Αν οι δάσκαλοι αγαπήσουν τα παιδιά. και ας μην τον δουν να βλαστάνει. μπορεί να πάρει μεγάλο μισθό από τον Θεό. Έπεσε στα χέρια μου ένα ωραίο βιβλίο που έγραψε μια δασκάλα για την Βόρειο Ήπειρο. ζεστασιά. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. 15. σ. 2. Ο. ό. Έχει μεγάλη ευθύνη και. Ο. Πρέπει να βρουν τρόπο οι εκπαιδευτικοί να περνάνε κάποια μηνύματα στα παιδιά για τον Θεό και για την Πατρίδα. 11. Πως μιλούσε στους ξεναγούς! Σβούρα τους έφερνε. αλλά και οι Τούρκοι δεν ερεθίζονταν. αν προσέξει.Για να ξέρουν και τουρκικά τα παιδιά. Όλα όσα ζούσε ο Άγιος[vi]. Το παιδί θέλει αγάπη. [ii] Ιώβ 38. Ματθ. αλλά αγαπούσε τα παιδιά και τα παιδιά τον αγαπούσαν. [v] Βλ. 14: «Η συ λαβών γην πηλόν έπλασας ζώον και λαλητόν αυτόν έθου επί γης. 36.. [iv] Η γλώσσα μου.Δ. Πολλά παιδιά την στερούνται τελείως στο σπίτι. Να φροντίζει να διδάσκει στα παιδιά τον φόβο του Θεού. Οπότε τα παιδιά μάθαιναν και τα τουρκικά. σ. Αυτή για πεντακόσιους άνδρες κάνει. και να έβλεπαν ελληνικά γράμματα. 156. Σουρωτή Θεσσαλονίκης 1991. [iii] Ανθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού. Εμάς ο δάσκαλος με την βέργα μας χτυπούσε. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης.. Γι’ αυτό λέω ότι καλοί είναι οι γονείς που γεννούν πολλά παιδιά και γίνονται πολύτεκνοι. Μπράβο της! Είναι μεγάλη υπόθεση ο σωστός δάσκαλος. ιδίως στις μέρες μας! Τα παιδιά είναι άγραφες κασέτες ή θα γεμίσουν βρώμικα τραγούδια ή βυζαντινή μουσική. αλλά καλύτεροι είναι οι σωστοί εκπαιδευτικοί που αναγεννούν του κόσμου τα παιδιά και γίνονται υπέρ-υπέρ-πολύτεκνοι! Δίνουν αναγεννημένους ανθρώπους στην κοινωνία. ώστε να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. τα μετέδιδε στους μαθητές του. όταν έβλεπε αταξία. σ. Τίποτε δεν πάει χαμένο• κάποια στιγμή θα πιάσει τόπο. με αγάπη να φέρονται στα παιδιά.». την ακρίβεια της Ορθοδοξίας. -----------------------------------------------------------------------------------[i] Βλ. [vi] Βλ. Να προσπαθούν να ξυπνάνε το φιλότιμό τους. θα τους αγαπήσουν και εκείνα. Δεν είχε δικά του παιδιά και τα αγαπούσε τα παιδιά πολύ. άμα θέλει κανείς. Και πάντα με το καλό. και τότε θα κάνουν πιο εύκολα το έργο τους. όπου και αν βρεθεί. Γι’ αυτό λέω.

ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει.... Πρέπει ο άνθρωπος να έχει Θεϊκή καθαρότητα σήμερα. τότε να ξέρετε ότι ήδη έχουμε μπει στην ετοιμασία τού μεγάλου εκείνου πολέμου και ότι προετοιμάζετε ο δρόμος για τις " μύριες μυριάδων στρατού των από ανατολών ηλίου " .. τα νερά και τις πηγές των υδάτων.. πού σήμερα τον έχουν φθάσει κοντά στην Ινδία. κατασκευάζουν ένα δρόμο.000 στρατού πού σημειώνονται. Κάνοντας λοιπόν την κοσμική ασφάλεια. γιατί οι άνθρωποι νοιώθουνε σήμερα ανασφάλεια . Γιατί αλλιώς τα εννοεί ή Γραφή.... και αλλιώς οι περισσότεροι τα καταλαβαίνουν. έλεγε ο Γέροντας. ότι είδε αστέρα μέγα καιόμενον να πέφτει από τον ουρανό μολύνοντας. θα σκάσει εκεί . Και το όνομα τού αστέρος Αψινθος!. σαν μια κοχλάζουσα χύτρα ταχύτητος .. Προσεύχεσθε μη γίνει μ΄ εμάς η αρχή. για να μπορέσουν έτσι να περάσουν τα 200. συνεχίζει ο π.Γέροντα. Γιατί όλοι είμαστε ασφαλισμένοι ! Ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας. Μέσα σε όλη αυτή την προετοιμασία.. και πού σήμερα μόνο οι Κινέζοι διαθέτουν. με πολλές βαλβίδες ! Θα σκάσει εδώ . πικραίνοντας.ΜΕΡΟΣ 9 Πνευματική Αφύπνιση Ο Κόσμος και η ανασφάλεια των ανθρώπων Ο κόσμος μοιάζει σήμερα . Εκεί. Μη δυσκολεύετε από μόνοι σας τη ζωή σας. για να μην ξεγελασθεί από τα σημεία των καιρών.000.. και δηλητηριάζοντας θανάσιμα. Να ζείτε όσο μπορείτε πιο απλά . τότε σίγουρα θα πλανηθούμε. τον λεγόμενο " θαύμα τής Εποχής " και πού το πλάτος του είναι ικανό για να περνούν χίλιοι στρατιώτες παρατεταγμένοι δίπλαδίπλα.. το σπίτι μας.( Ουκρανικά Τσερνομπίλ !. Αν περιμένουμε να σχιστεί ο Ευφράτης και να εξαφανιστεί το νερό. Μάλιστα οι Κινέζοι. είναι και ή αποξήρανση τού ποταμού Ευφράτη πού αναφέρει ή Αποκάλυψη. Οι πολλές ευκολίες κάνουν δέσμιους τους ανθρώπους σήμερα . Παΐσιος. παραμερίζουμε την προστασία και Πρόνοια του Θεού! Αρμαγεδών και Γ Παγκόσμιος Πόλεμος Η θέση του Γέροντα για το πιο πάνω θέμα ήταν η εξής: -Όταν ακούσετε ότι τα νερά τού Ευφράτη τα κόβουν από ψηλά οι Τούρκοι με φράγματα... στην Αποκάλυψη. Κάτι ανάλογο συνέβη και με το Τσερνομπίλ. τη ζωή μας .) 165 . και τα χρησιμοποιούν για αρδευτικά έργα. πού αναφέρει ή Αποκάλυψη.

166 . θα την πάρουμε την Πόλη. η Εθνική Εβραϊκή φορολογία για τα υποτελή έθνη ήταν 666 τάλαντα χρυσού ( Β΄ Παραλειπομένων . Με πολύ καλοσύνη τούς πρόσφερε δροσερό νερό.Γενικώς πάτερ μου. Θα την πάρουμε την Πόλη. Αφού πήραν την ευχή του. κι΄ εκείνοι βρήκαν την ευκαιρία να συνεννοηθούν μεταξύ τους.... Η παρέα έμεινε άναυδη και αμίλητη. Φθάσαμε στο σημείο να αισχρολογούν ακόμη και τα μικρά παιδιά. που λένε τα γραφόμενα και τίποτα δεν θα μείνει όρθιο … Ένα μεσημέρι έφθασε στο κελί τού Γέροντα μια παρέα προσκυνητών. είναι τα 6 ναυτικά μίλια της υφαλοκρηπίδας και ότι γι΄ αυτά θα «πιαστούμε»! Όμως δεν θα μπουν στην Ελλάδα. -.. -Γέροντα. λουκούμι.είναι ιερός για τους Εβραίους και τον επαναφέρουν σήμερα πλαγίως . Να συμβουλευόσαστε τον πνευματικό σας σε τέτοιες καταστάσεις. Στην Παλαιά Διαθήκη . και φρέσκα κορόμηλα.Πώς πρέπει άραγε να φερόμαστε μέσα στην κακία αυτού τού κόσμου. τούς πρόλαβε όλους. γραμμένα εδώ και 3. -.. και προς γενική έκπληξη. είπε ό Γέροντας. Σκέφθηκαν να τον ρωτήσουν " τι θα γίνει με την Πόλη. Σε λίγο ή συζήτηση άρχισε. Είχε διαβάσει την σκέψη τους!.. Εδώ. Θ΄ 13 και Γ ΄ Βασιλ. . Ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβουν ότι αυτό έχει ήδη γίνει. κάθισαν στο υπαίθριο αρχονταρίκι. επί Σολομώντος .. ρώτησε ο Γέροντας. για να υποτάξουν οικονομικά τα άλλα έθνη … Πόλεμος με Τουρκία και «Τα Εξαμίλια» της προφητείας Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Ήλθαν κάποιοι εδώ και άρχισαν να μου λένε ότι θα γίνει πόλεμος κι΄ ότι οι Τούρκοι θα φθάσουν μέχρι τα Εξαμίλια στην Κόρινθο ! Με ανάγκασαν να τους εξηγήσω ότι τα Εξαμίλια που γράφει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στις προφητείες του. Γιατί Τσερνομπίλ στα Ρωσικά σημαίνει «πικράδα» και είναι ή ίδια λέξη «Άψινθος» πού αναφέρεται στην Αποκάλυψη.Χρειάζεται διάκριση.Όσοι περιμένουν ακόμη να πέσει κάποιο αστέρι από τον ουρανό έχουν πλανηθεί. τα μέσα ενημερώσεως προβάλλουν το κακό.κεφ.Πώς πάει ο κόσμος έξω..Σάς ρωτάω πάλι. μέχρι εκεί θα προχωρήσουνε στα έξη μίλια και τότε θα τους βρει η μεγάλη συμφορά από τον Βορρά. για ποιο λόγο βάζουν με τον γραμμωτό κώδικα το 6 6 6 .. ο Γέροντας σηκώθηκε.000 χρόνια ) . " Σε λίγο επέστρεψε ο π. -. πού αναφέρει η Αγία Γραφή . Και σε λίγο αστειευόμενος προσθέτει. και παρά τις διαμαρτυρίες δεν θέλουν την αλλαγή του .Τι λέτε.. -. Παΐσιος. πού θα μολύνει με πικρότητα τα ύδατα κάνοντάς τα ακατάλληλα. Ι ΄ 14 .. Ο αριθμός λοιπόν δεν είναι τυχαίος .. τούς άφησε για λίγο μόνους.

Παλικάρια τής φακής. «Οι Τούρκοι». όχι γιατί μάς αγαπούν αλλά γιατί αυτό θα είναι τότε..( προφ. Ο κόσμος θα φθάσει σε αδιέξοδο. Θα λυπηθεί ο Χριστός τον κόσμο. Ο Ελληνικός στρατός θα παραμείνει θεατής. «θα φύγουν. στο Κιλκίς. θα την πάρουμε την Πόλη. στην Κόρινθο.. παπάδες.. μα κανένας δεν καταλάβαινε ότι τα "Εξαμίλια" τού Αγίου Κοσμά είναι τα εξαμίλια τής υφαλοκρηπίδας και ή αιτία πολέμου με την Τουρκία. Θα δώσουμε όμως εξετάσεις.Θα την πάρουμε παιδιά μου.Τα δικά σας είναι αγνοήματα. .9-10) 167 . Θα την πάρουν αυτοί από τούς Τούρκους και θα την δώσουν σ΄ εμάς. Εξαμίλια υπάρχουν στον Λαγκαδά. το άλλο 1/3 θα βαπτισθεί. ενώ τα δικά μας είναι αμαρτήματα. ότι είναι ο δεύτερος πρόδρομος τής Παρουσίας Χριστού.Τα λένε όλα πώς θα γίνουν! Για 7 χρόνια στην Παλαιστίνη δεν θα καίνε ξύλα. ... Γήπεδο θα είναι ή Παλαιστίνη. καίω ακόμη ξύλα στο τζάκι κι΄ έτσι ξέρω απ΄ αυτά. Είναι γνωστό. αλλά θα ξανάρθουν πάλι φθάνοντας στα Εξαμίλια. τον Δανιήλ. στην Θράκη. Γέροντα. -..Ναι Γέροντα..Τον Ιωήλ. γιατί μερικά πράγματα αλλιώς τα λένε οι Πατέρες τής Εκκλησίας κι΄ αλλιώς τα ερμηνεύει ο κόσμος..Γέροντα. το δεύτερο ημίχρονο. αλλά πού να ξέρετε εσείς από μπαστούνια και ξύλα! Εσείς έχετε στα σπίτια σας καλοριφέρ ( χαμογελώντας). δεσποτάδες.. άλλοι θα μάς την δώσουν. τάφος τους ή Νεκρά Θάλασσα.. θα ψάχνει κανείς να βρει άπιστο! . 39. τον Ιεζεκιήλ. το συμφέρον τους!.. Ο προφήτης Ηλίας τροχάει το μαχαίρι του.. όλοι το ερμηνεύουν λανθασμένα..Και από τούς λαϊκούς πάτερ Παΐσιε. μπόρες θα ΄ναι. Σ΄ αυτόν τον πόλεμο όλοι θα γυρίσουν νικημένοι. Στο τέλος θα τούς διώξουν μέχρι την Κόκκινη Μηλιά... αλλά μπαστούνια. όμως χρειάζεται προσοχή. Τότε. Παράδειγμα τα "Εξαμίλια" πού αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός....Θα διαρκέσει πολύ αυτό το κακό. πολλοί θα πιστέψουν.. λέει. και μόνο το υπόλοιπο 1/3 θα πάει στην Κόκκινη Μηλιά» Κανένας δεν μπόρεσε να το εξηγήσει.Ο προφήτης Ηλίας τροχάει και ετοιμάζει την μαχαίρα του! Και μάλιστα πρώτα θ΄ αρχίσει από τούς Πατριάρχες. Θα υπάρξει μετά και συνέχεια. . Ο Γέροντας χαμογέλασε. και μοναχούς! -. αν είναι από τον Θεό ευλογημένο. ότι ο προφήτης Ηλίας δεν κοιμήθηκε.. και τότε όλοι θα ζητούν να μάθουν για το Ευαγγέλιο και τις Γραφές. στο απολυτίκιο τού προφήτου Ηλιού λέει. Να διαβάσετε τούς προφήτες τι λένε. Μπόρες. τον Ζαχαρία... ενώ εγώ. Όχι δηλαδή πώς θα την πάρουμε εμείς..-. Από τούς Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί. Αυτό θα είναι και το πρώτο ημίχρονο. Ιεζεκ. Θα έλθει πάλι ο προφήτης Ηλίας στην Γη.. .. όπως και ο Ενώχ. και με ένα ξεχωριστό σημείο πού θα δείξει.

. τι θα γινόταν από εκεί και πέρα.. και ή έκταση ολόκληρης τής Τουρκίας θα καταντήσει αχανής έρημος.... μου είπε. Θα περάσει πολλές δυσκολίες.Και οι Τούρκοι Γέροντα τι θα γίνουν. . πράγματι θα καταστραφεί. ) Θα σβήσουν ως έθνος. Επτά ώρες θα περπατάς για να συναντήσεις εκεί άνθρωπο.. Θα μάς τη δώσουν... . αλλά θα τα βλέπω όλα από επάνω. Επηρεασμένος από σχετική προφητεία τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού για τα Εξαμίλια. Όταν ο Τουρκικός στόλος ξεκινήσει κατά τής Ελλάδος και φθάσει στα 6 μίλια. .Μην ανησυχείς καθόλου. -Ένας ευσεβής Ιορδανός μου έλεγε ότι οι Εβραίοι έχουν σκάψει ένα τούνελ κάτω από το τέμενος τού Ομάρ ( τέμενος Αλ Ακτσά ) θέλοντας να το καταστρέψουν. . 168 . εγώ ετοιμάζομαι να κοιμηθώ πια και δεν θα είμαι στη ζωή.Αυτοί θα καταστραφούν! Θα σβήσουν από τον χάρτη. . χωριό πού βρίσκεται 28 χλμ. ( Χρησιμοποιήθηκε προφανώς για να τιμωρήσει παιδαγωγικά την ασέβεια των χριστιανικών λαών. όταν έλθει ο Αντίχριστος..Πώς θα την πάρουμε την Πόλη.. αλλά έχει κι΄ αυτό την ημερομηνία λήξεώς του. Για την Κύπρο (Μαρτυρία του Δημητρίου Λάμαρη από την Πάφο) Για την Κύπρο μάς είπε: . Εδώ είμαστε όλοι προσωρινοί. " Εξαμίλι " είναι κάθε σημείο πού απέχει από τις ακτές τής Τουρκίας έξη ναυτικά μίλια. Οι Τούρκοι έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους.Ποιοι. μετά από πληροφορίες πού είχα για την αγιοσύνη και για τη χάρη πού έφερε. από τη Θεσσαλονίκη στον δρόμο προς τις Σέρρες. όχι γιατί μάς αγαπούν αλλά γιατί αυτό θα είναι το συμφέρον τους. Με κοίταξε χαμογελώντας και μου είπε: . Εκεί. Εκεί βρίσκονται και τα θεμέλια τού αρχαίου Ναού τού Σολομώντος.Καί οί Εβραίοι Γέροντα....Την Πόλη θα μάς την δώσουν. Θα έχουμε πάλι πόλεμο. τον ρώτησα αν είναι ποτέ δυνατόν να φθάσουν οι Τούρκοι έξω από τη Θεσσαλονίκη.Θα έλθει ή ώρα πού το θέμα τής Κύπρου θα λυθεί. Την Πόλη θα μάς τη δώσουν οι Ρώσοι σε πόλεμό τους με την Τουρκία.Μην ανησυχείς παιδί μου. . Τον ρώτησα. Οι Τούρκοι. ότι έφθασε πια ή ώρα. αλλά θα λυθεί και θα είναι Ορθόδοξη και Ελληνική ! Τον ρώτησα για τη συνεχή αδιαλλαξία και τις προκλήσεις των Τούρκων. γιατί είναι ένα έθνος πού δεν προέκυψε από την ευλογία τού Θεού.. θα κτίσει πάλι και τον Ναό τού Σολομώντος. Με έπιασε από τον ώμο και με πολλή σοβαρότητα μου είπε: ... (Μαρτυρία του Στέφανου Θεσσαλονίκη) Παπαβασιλείου – Κουβουκλιώτη από τη Γνώρισα τον πατέρα Παΐσιο στην Παναγούδα. . για να πάρουμε την Πόλη. Είναι ποτέ δυνατόν..Όχι.Έχω την εντύπωση. Άκου να σου πω τι συμβαίνει...

. ταυτίζεται δηλαδή κανείς μ αυτά που δηλώνει. Τότε θα γίνει και ο διαμελισμός τής Τουρκίας .. Αρκετός κόσμος πού σήμερα είναι Χριστιανικά αδιάφορος. Να μην ανησυχείτε για την Ελλάδα !. αλλά σύντομα. το ίδιο θα είναι και η ταυτότητα. οι Αρμένιοι τα δικά τους. Ο γέροντας δείχνοντας το βιβλίο της Αμερικανίδας Mary Relf “ The New Money System 666 ” έλεγε στενοχωρημένος : Ενώ τόσο ολοκάθαρα ενεργείται το μυστήριο αυτό . το 1992. . Πολύ σύντομα οι προσευχές πού γίνονται τώρα κάτω από την επιφάνεια τής γης. Βάζουν το διάβολο και υπογράφω ότι τον αποδέχομαι. Αυτά θα γίνουν όχι τώρα.000 άνθρωποι στο μέτωπο ή στο χέρι . θα γίνονται επάνω. Έχει αρχίσει ήδη ή αντίστροφη μέτρησή της.Η Τουρκία θα διαλυθεί σε τρία-τέσσερα κομμάτια. θα επιστρέψει στον Ορθόδοξο χώρο. είναι κάτι προσωπικό. το Νέο Οικονομικό Σύστημα. 169 .και η λύρα της Αγγλίας έχει επάνω την Βικτώρια. στενοχωριέμαι γιατί πολλοί ακόμη ιερείς και επίσκοποι. Το Κουρδικό θέμα έχει πια δρομολογηθεί. και τα κεράκια πού ανάβονται κάτω. και μου είπε. .Ο κόσμος Γέροντα. ρωτάει τι να κάνει σχετικά με τις νέες ταυτότητες. Θα γίνουν όλα αυτά όταν θα πάψουν να κυβερνάνε την Τουρκία οι πολιτικοί πού είναι σήμερα. . δεν βλέπουν το θέμα πνευματικά.. Στην Αμερική το 1982 . θα τα δεις.Πως το πεντοχίλιαρο έχει το 666 και το χρησιμοποιούμε. Το νέο οικονομικό σύστημα Βάλθηκαν. αυτό δεν με πειράζει. Ταυτότητα σημαίνει ότι και η λέξη. είναι η εισαγωγή του σφραγίσματος. Έφτασε πια ο καιρός! Τον ρώτησα αν ή Ελλάδα υποστεί συμφορές από ότι επακολουθήσει. στους Χριστιανούς και να τους παγιδεύσουν..Θα υπάρξουν ασήμαντα προβλήματα. και οι Κούρδοι πάλι τα δικά τους. Εδώ όμως είναι η ταυτότητα μου. ( εννοούσε τούς Έλληνες κρυπτοχριστιανούς τής Τουρκίας ) Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη. Πίστη και ελπίδα στο Θεό να υπάρχει και θα χαρούν πολλοί.000 χρόνια ) ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. χαράχθηκαν με ακτίνες Λέϊζερ .Γέροντα τι σχέση έχει αυτή η ταυτότητα με το σφράγισμα. Η ταυτότητα δεν είναι σφράγισμα. Λένε στον κόσμο πώς δεν συμβαίνει τίποτα κι΄ ούτε πειράζει να πάρουμε ταυτότητες και κάρτες… Απαντήσεις Γέροντα Παϊσίου σε απορίες για Ταυτότητες . με πολύ πονηρό τρόπο να «περάσουν» ... θα ανάβονται επάνω.. Το πεντοχίλιαρο είναι νόμισμα.. και όταν μία νέα γενιά πολιτικών εμφανισθεί για να κυβερνήσει. Πως να το κάνω αυτό. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στα χρόνια αυτά. για το οποίο μας έχει ενημερώσει ( εδώ και 2. Θα τα δεις παιδί μου.. "Τα Καίσαρος Καίσαρι". αλλά καθαρά κοσμικά. δεν είναι νόμισμα. 3.

Και μόνον που λένε ότι δεν βάζουν το 666. να εξηγήσει στους πιστούς. μπορεί να ‘ρθη και η οργή του Θεού. αυτά είναι μια γνώμη ενός καλογήρου. Έρχονται στο Καλύβι. και όποιος θέλει θα βγάλει νέα ταυτότητα. Αφού ξεκάθαρα το γράφω στο φυλλάδιο "Σημεία των καιρών". Θα κάνουμε υπομονή. Αν βγουν οι πρώτες θα εξετασθούν και. αλλά τα πιστεύουν. Αν λέει η 170 . Άλλοι ενδιαφέρονται για το θέμα των ταυτοτήτων. γιατί οι άλλοι θα τους πηγαίνουν κόντρα. αυτό θα είναι πτώση. Αν η Εκκλησία λάβει μια θέση σοβαρή και σεβασθούν την ελευθερία των πιστών. Εγώ δεν φοβάμαι. αλλά διατύπωσα απλά τα λόγια του Χριστού. Καλά αυτά. όποιος θέλει θα έχει την παλιά. και αυτό κάτι είναι. Κοιτάω μετά.Γέροντα. Ενώ δεν τίθεται θέμα φωνάζουν και διαμαρτύρονται". αν πάρουν την ταυτότητα. Ας δούμε τελικά τι θα βάλουν. γιατί την δική μας γνώμη πρέπει να την υποτάσσουμε στο θέλημα του Θεού. τέλος πάντων! Μια μέρα πέταξαν μια πινακίδα έξω από την πόρτα…. Νόμιζα ότι ήρθε κάποιος. τι να δω! Είχε μια βρισιά! Τέτοια βρισιά δεν είχα ακούσει ούτε κοσμικός. δεν με βρήκε και έγραψε "απουσιάζει". Συγχρόνως να ζητήσει από το κράτος τουλάχιστον να μην είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα. είναι κάτι. Αν τώρα συνεχίσουμε τις διαμαρτυρίες. να τους λέτε να συμβουλεύονται τους πνευματικούς τους και να κάνουν υπομονή να δουν πως θα ενεργήσει η Εκκλησία.Εσείς καλύτερα. αν είναι καλός φύλακας. Το σκυλί. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί. ούτε αοράτως. θα είναι δίκαιος ο αγώνας. Ναι.. Θα φάει ένα σκούπισμα όλη αυτή η κατάσταση. δεν ρωτούν αν είναι έτσι. που εκφράζεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Να μιλήσει. και εμείς πρέπει να ξεσηκωθούμε με πολλή προσευχή. Εγώ όμως δεν είπα δική μου γνώμη. Μέχρι που να κυκλοφορήσουν οι νέες ταυτότητες. λένε ότι τα είπε ο π. για να το δει και κανείς άλλος. . αλλά λίγοι καταλαβαίνουν τις απαντήσεις. ένας στο γραφείο γάμων. πετάν εξάρια στο κουτί. Αρνούνται και οι ίδιοι. γιατί πολλοί κάνουν ερωτήσεις. να μην αναγράφεται το θρήσκευμα στις νέες ταυτότητες. οι ευλαβείς θα έχουν την παλιά ταυτότητα και θα τους ταλαιπωρούν. γιατί είναι η ταυτότητά μου. αφού είναι τόσο σοβαρά θέματα. εκείνοι θα πουν: "Να αυτοί δημιουργούν ταραχές. θα δημιουργηθούν προβλήματα. Όταν φύγει ο κλέφτης σταματάει. Όσοι θα θέλουν να εξυπηρετηθούν θα έχουν την νέα και οι άλλοι οι καημένοι. γαβγίζει. Αν δεν μπει το θρήσκευμα. τότε δεν είναι καλός φύλακας. δεν είναι η θέση της Εκκλησίας". Γράφει από που είμαι και τι είμαι. του Ευαγγελίου.χ. όταν σας ρωτούν. Βέβαια μερικοί είπαν: "Ε. Παΐσιος. αλλά θα περάσουμε μια μπόρα. άλλοι το εκμεταλλεύονται και δημιουργούν προβλήματα. τότε θα την πληρώσουν μόνο μερικά γερά καρύδια. τα λέω έξω απ τα δόντια. είπαν ακόμη. εμένα όμως με ενδιαφέρει. αντίθετα από όσα λέω. Ύστερα. Αν συνεχίσει να γαβγίζει. Θα πάει λ. αν βγει ψεύτης ο υπουργός. ας ενεργήσει ο καθένας ανάλογα με την συνείδηση του. Ο πολύς κόσμος θα κάνη την δουλειά του. δεν είναι ότι σε είκοσι τέσσερις ώρες θα πρέπει να βγάλουν όλοι ταυτότητες. Τώρα αφού ο υπουργός τους υποσχέθηκε να μη βάλει το 666 στις ταυτότητες ούτε ορατώς. θα δείξουν τα πράγματα. αυτούς δεν τους ενδιαφέρει. Μερικοί πάλι που τα ακούν. Άλλοι. Η Εκκλησία πρέπει να πάρει μια θέση σωστή. για να καταλάβουν ότι. αν πράγματι τα είπα. επειδή έχουμε ανεξιθρησκία. όταν έρχεται ο κλέφτης.

Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο". τους κακοποιούς να οργώνουν. θα μπορούν να επιβάλλουν με την βία το σφράγισμα. Αν πάλι μπει το θρήσκευμα προαιρετικά. Θα πουν μετά οι αρμόδιοι: "Δυστυχώς δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε ο έλεγχος μόνο με το κομπιούτερ μπορεί να γίνει". και θα προχωρήσουν στο σφράγισμα. Δεκαπέντε Κελιά λήστεψαν εκεί γύρω στις Καρυές. Εδώ είναι διαφορετικά. θα βλέπει αν είσαι σφραγισμένος.εντάξει. και ο καταστηματάρχης θα παίρνει τα χρήματα από την Τράπεζα. Μετά έναν χρόνο θα τους πηγαίνουν σε άλλη πόλη για ανακρίσεις. Έναν τον σκότωσαν. Από το άλλο μέρος θα αρχίζουν να διαφημίζουν "το τέλειο σύστημα". Η Ευρώπη είναι Ευρώπη. Ούτε χρυσά νομίσματα ούτε δολάρια. Μέχρι εκεί η … ευγένεια τους δεν θα φτάσει! Θα είναι ευγενείς. για να τον ληστέψουν. και τότε με κανένα ζώο. Θα δίνη κανείς την κάρτα στο κατάστημα και θα ψωνίζει. δηλαδή το "φακέλωμα". Θα χτυπάει μετά το κομπιούτερ. Αν ήσουν σφραγισμένος. λίγες κότες θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικογένειας του. Για την Εκκλησία αυτό είναι μπέρδεμα. αλλά δεν θα μπορεί να ζήση ο άνθρωπος αν δεν έχει το σφράγισμα. δεν θα δυσκολευόσασταν". . θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί.σιγά.ταυτότητα "Ορθόδοξος" . 171 . δεν θα μπορεί ούτε να πουλάει ούτε να αγοράζει. Θα στριμώξουν τα πράγματα και θα πουν: "Μόνο με τις κάρτες θα κινείσθε. θα το ελέγχαμε σε ένα λεπτό. Όποιος δεν θα έχει κάρτα. οπότε άντε να βρεις άκρη. θα πει ότι ήταν δήθεν του παππού του ή ότι το είχε νοικιάσει κάποτε για βοσκοτόπι. Συγχρόνως στην τηλεόραση θα δείχνουν ότι ο τάδε πήρε την κάρτα του τάδε και του πήρε τα χρήματα από την Τράπεζα και θα λένε συνέχεια: "Πιο σίγουρο είναι το σφράγισμα είναι το τελειότερο σύστημα. αν φροντίσει κανείς να ζει από τώρα απλά. θα μπορεί να καλλιεργήσει λίγο σιτάρι. ούτε το σφράγισμα βλέπει". Ας πούμε. πως θα του δώσουν άδεια γάμου. Έτσι θα βρει τότε ευκαιρία ο καθένας να καταπατήσει και να πάρει ότι θέλει. είσαι αθώος. Γι αυτό. δεν ωφελεί πολύ. Θα δείξουν ανωτερότητα. γιατί θα είναι Ευρωπαίοι. τρία. το στρίμωγμα θα διαρκέσει λίγο. για να περάσουν από άλλο δικαστήριο. μετά την κάρτα και την ταυτότητα. αν έχει. Γι αυτούς όλο και κάποια αιτία θα βρίσκουν και θα τους κλείνουν στη φυλακή. Ύστερα θα πουν: "Μας συγχωρείς. για να σε εξυπηρετήσει ή όχι. Θα λένε: "Χωρίς το σφράγισμα ταλαιπωρείσθε! Αν το δεχόσασταν. Τα τριάμισι χρόνια θα είναι δύσκολα και θα την πληρώσουν μερικοί που δε θα συμφωνήσουν με αυτό το σύστημα. το σφράγισμα με ακτίνες λέιζερ με το 666 στο χέρι ή στο μέτωπο. τα χρήσιμα θα καταργηθούν". αφού και τρόφιμα δεν κρατούν χαλούν γρήγορα.Γέροντα. από την μία πόλη στην άλλη. λιτά.άσχετα πόσων καρατίων είναι. καμία κατσίκα. Να βάλει λίγα ελαιόδεντρα. Ύπουλος τρόπος εισαγωγής του σφραγίσματος Σιγά. Δεν θα βασανίζουν τους ανθρώπους. αν θέλει να καταπατήσει ένα χωράφι. Αν όμως δεν γράφει το θρήσκευμα. Γι’ αυτό τώρα αφήνουν τους ληστές. Φυσικά.τριάμισι χρόνια. θα προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα. Ούτε το κεφάλι μπορεί να πάρει ο άλλος ούτε το χέρι. πατάτες. Γιατί και προμήθειες να κάνεις. Με διάφορα πονηρά μέσα θα κάνουν εκβιασμούς. θα είναι και σαν ομολογία. για να δέχονται οι άνθρωποι το σφράγισμα στο μέτωπο ή στο χέρι. που δεν θα διακρίνεται εξωτερικά.

μια μικρή κατοχή του αντίχριστου σατανά. αλλά μια επέμβαση του Χριστού. θα δώσει μια σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα. Άλλο Κρίση. ενώ αυτά είναι πλάνες. θα συγκλονισθούν όλα τα έθνη και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Θα παρουσιασθεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων. όταν είναι στην ταυτότητα μας ή στο χέρι ή στο μέτωπό μας. Η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Θα γεμίσουν οι δρόμοι προσκυνητάρια. = Γέροντα.. Ο Θεός δεν θα αφήσει αβοήθητο τον άνθρωπο. όταν έρθει ως Κριτής." και ένα σωρό παρόμοιες ανοησίες. με το οποίο απαρνούμαστε το σατανά. Το καθαρό νερό δέχεται την Χάρη και γίνεται αγιασμός. αυτοί αρνούνται το Άγιο 172 . Δεν καταλάβουν πότε θα περάσουν. και εντάξει! Και ενώ βλέπουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος εξωτερικά αρνήθηκε τον Χριστό. Άλλος: "Εγώ θα δεχθώ το σφράγισμα στο μέτωπο και θα κάνω και έναν σταυρό στο μέτωπο. Ακούει δυστυχώς κανείς ένα σωρό ανοησίες του μυαλού από ορισμένους σημερινούς "Γνωστικούς". θα αφήσει το πλάσμα του ο Χριστός. παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι. για να βοηθήσει το πλάσμα Του. "Εντάξει. η Παναγία. Αυτήν την φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία. ο Αντίχριστος. ο διάβολος. Εδώ βλέπεις. προχωράνε με μια λογική… Θα βάλουν δίπλα ένα σταυρό. με το σύμβολο του. Ένας δεσπότης μου είπε: "Εγώ εκεί που θα υπογράψω θα βάλω δίπλα έναν σταυρό. Ναι. Βλέπεις. γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη. σε έναν αδικημένο που έχει καλή διάθεση. "Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου". Τι να τους πεις. Μερικοί συνδυάζουν με αυτήν την επέμβαση του Χριστού την Δευτέρα Παρουσία. του Αγίου Συμβόλου. Δεν τον αρνούμαι τον Χριστό. Θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλην την οικουμένη για πολλά χρόνια. επειδή δικαιούται την θεία βοήθεια. εσύ είσαι Δεσπότης και βάζεις στο όνομα σου λόγω ιδιότητος έναν σταυρό. για να τους σώσει από τα χέρια του Αντίχριστου. Έχουμε την δύναμη του τιμίου Σταυρού. Σφράγισμα ίσον άρνηση Ενώ ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει στην Αποκάλυψη για το χάραγμα. Ο κόσμος τι θα κάνη. για να τους πεις για το Χριστό! Έτσι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη και τότε ο Χριστός θα έρθει ως Κριτής να κρίνοι τον κόσμο. ο Χριστός. Επομένως. συντασσόμαστε με το Χριστό και δεχόμαστε το άγιο Σφράγισμα. Τώρα μια μπόρα θα είναι. για να σωθεί το πλάσμα Του. Θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Θα φάει μετά μια σφαλιάρα από τον Χριστό. για να τον σώσουν πόσο μάλλον τώρα που θα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση ο καημένος ο κόσμος. την θεία Χάρη του Χριστού. Θα επέμβει ο Χριστός. δεν αγιάζεται. Ένας λέει: "Εγώ θα δεχθώ τη ταυτότητα με το 666 και θα βάλω και έναν σταυρό". άλλο μια επέμβαση του Χριστού. Θα σε τραβάν. σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός. του λέω. αν βάλουμε και έναν σταυρό." το βρώμικο δεν αγιάζεται. θα πατάξει όλο το κακό και θα το βγάλει σε καλό τελικά. Η πέτρα με θαύμα γίνεται ψωμί. απλώς εξυπηρετούμαι". μερικοί δεν καταλαβαίνουν. Νομίζουν ότι θα αγιαστούν με αυτόν τον τρόπο. αλλά και αυτό ήταν άρνηση.Θα συντομευτούν οι ημέρες για τους εκλεκτούς. μόνο όταν διατηρούμε την Χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Εγώ δεν μπορώ να το πω.

βρε παιδάκι μου! Και εγώ ακούω μερικούς να λένε: " Οι Εβραίοι δεν είναι τόσο κουτοί να προδοθούν με το 666. Επομένως.για τις ταυτότητες. γι αυτό δεχθήκαμε το σφράγισμα. Δεν είναι ότι ο Θεός έβγαλε μία διαταγή. Ο Άννας και ο Καϊάφας δεν ήξεραν καλύτερα από όλους ότι έγραφε πως για "τριάκοντα αργύρια" θα προδώσουν τον Χριστό. και αν αρνηθώ τον Χριστό. και πάλι ορισμένοι "Γνωστικοί" φασκιώνουν τα πνευματικά τους τέκνα σαν τα μωρά.Σφράγισμα του Χριστού που τους δόθηκε στο Άγιο Βάπτισμα. για να μη δουν τα μάτια του τον Αντίχριστο. Αν πούμε ότι δεν ξέραμε. δεν είναι τίποτε…"! Ενώ ο Άγιος λέει να μη συμβούν. Αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε"! Ε. μερικοί λένε: "Ότι είναι γραμμένο από τον Θεό. Από αδιαφορία θα είναι. αλλά δεν είναι έτσι.κάτω θα πάμε και μάρτυρες". Ο Θεός γνωρίζει ότι αυτό θα γίνει έτσι. Δυστυχώς. Γιατί δεν ζητούσαν τριάντα ένα ή είκοσι εννέα αργύρια και ζήτησαν "τριάκοντα". Βλέπεις. Τι να μας απασχολεί. για να μη στενοχωριούνται οι άνθρωποι". θα τους 173 . χωρίς εκείνο να το ξέρει και μετά κατοικεί μέσα του η θεία Χάρις. το σφράγισμα-. αλλά "έτσι είναι". Ο Θεός προγνωρίζει. όχι ότι φοβόταν. Και να μην ξέρει κανείς. Ο Άγιος Κύριλλος φοβήθηκε μήπως αρνηθεί. να μάθη. όταν ο ιερεύς το βουτάει στο νερό. αλλά βλέπει την κακία των ανθρώπων που θα φθάσει και ότι η γνώμη τους δεν θα αλλάξει. εγώ είμαι ανώτερος από τον Άγιο Κύριλλο. δεν προορίζει. αφού το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. λένε: "Μη μιλάτε γι' αυτό το θέμα . και μη φοβάστε τίποτε. καλά οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν ήξεραν την Παλιά Διαθήκη. Έστω και αγνοία του να σφραγισθεί κάποιος.". λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα. όταν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. χάνει την θεία Χάρη και δέχεται την δαιμονική ενέργεια. με το να δέχονται την σφραγίδα του Αντίχριστου. να είμαστε κοντά στον Χριστό. πιο κρυφά". το παιδάκι στο Άγιο Βάπτισμα. ο άλλος που θέλει να δικαιολογήσει τον εαυτό του. και ο άνθρωπος το κάνει από χαζομάρα. το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν." Ναι. στο κισμέτ. το λένε. "καλύτερα να μη συμβούν τα σημεία του Αντίχριστου στην εποχή μας". για να δικαιολογήσουνε τα πάθη τους. Αν ήταν θα το έκαναν με πιο έξυπνο τρόπο.Γέροντα αν κάποιος δεχθεί το σφράγισμα από άγνοια. Άλλοι ασχολούνται με προφητείες και κάνουν δικές τους ερμηνείες! Δεν λένε τουλάχιστον "έτσι μου λέει ο λογισμός". αν τους πουν " να προσπαθήσουμε να ζούμε πιο πνευματικά. στο κάτω . Ενώ. Ε.μόνον οι Τούρκοι πιστεύουν στο γραμμένο. Αλλά ήταν τυφλωμένοι. "Δεν πειράζει αυτό. Βλέπεις ο διάβολος τι κάνει. Ερμηνείες των προφητειών = Γέροντα. την Δειλία του. Τι άγνοια. αυτό θα γίνει. δεν είναι τίποτε. πρέπει να ενδιαφερθεί. βλέπεις. τα δε σημεία των καιρών ου δύνασθε γνώναι. Όπως αυτό που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. λέει: "Ε. δήθεν για να μη στενοχωριούνται. Μερικοί πάλι τα ερμηνεύουν όπως θέλουν. και λένε ένα σωρό δικές τους θεωρίες. Ήξερε ο Θεός ότι μόνον έτσι θα γίνουν. και να λένε ότι έχουν μέσα τους το Χριστό!!!. θα μας πει ο Χριστός: "Υποκριταί.

Σταύρου Βαλίδη. ήτανε θέματα πού τον προβλημάτιζαν. Θα βγει ο Εθνικισμός στην επιφάνεια και τότε. Το πολύ χρήμα. Και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα.προετοιμάσουν κάπως. αριθμός γαρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού χξς". Για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μαρτυρία του κ. Ένας από αυτούς τον ρώτησε για την Ενωμένη Ευρώπη. Πίσω λοιπόν από το τέλειο σύστημα "κάρτας εξυπηρετήσεως".. Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους. Ώδε η σοφία εστίν. τις παραδόσεις. των Αυστριακών. και οι ευκολίες. τα περιουσιακά στοιχεία. Εκτός που δίνουν μερικοί δικές τους ερμηνείες. πρώην διοικητή Αστυνομικού τμήματος τού Αγίου Όρους). των Γάλλων. προβληματίζεται και ταρακουνιέται. ο έχων νούν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου. πού ήθελαν να γνωρίσουν τον " μεγάλο ασκητή Παΐσιο ". Η Γραφή. έχουν σαν στόχο να αλλοιώσουν τις αρχές. "… ‘Ινα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών και ίνα μή τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι. δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. και να τους τονώνουν στην πίστη. και τούς θεσμούς τού Αγίου Όρους.Είναι πολύ ζεστό ακόμη το αίμα. η σκλαβιά του Αντίχριστου. Πονάει για την σημερινή κατάσταση. προσεύχεται και προσέχει να μην πέσει σε παγίδα. ει μή ο έχων το χάραγμα. -. Αν κανείς γνωρίσει την αλήθεια. κλπ.. το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. τα μηχανήματα. όταν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι πού χάσανε στον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τούς πατεράδες και τούς θείους τους. 174 . πού είχα συνοδεύσει ως διοικητής τής Αστυνομίας τρεις ξένους επισήμους. ότι οι ξένες δυνάμεις στην Ευρώπη με τα τεράστια κεφάλαια πού διαθέτουν. εννοεί ότι θα πλανηθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό. ει δυνατόν. των Γερμανών. Μη βλέπουμε τα πράγματα κοντόφθαλμα και μόνο χάριν τής Οικονομίας.. Οι επίσημοι απόρησαν μη μπορώντας να καταλάβουν την κρυπτογραφημένη απάντησή του. και θα φανεί αυτό αργότερα. φοβούνται και αυτοί σαν κοσμικοί. . ότι είναι ακόμη ζεστό το αίμα. όταν λέει "… αποπλανάν. κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία. ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθούν τους Χριστιανούς. Θυμάμαι κάποια φορά. Τώρα όμως τι γίνεται. ή διάνοιξη δρόμων. Είναι ποτέ δυνατόν να ονομάζει ό ένας τον άλλο "σύμμαχε" και να το εννοεί. και τους εκλεκτούς".. να υπάρξει ποτέ συνεργασία των Άγγλων. Μου έλεγε. μου είπε. βάζοντάς τους την καλή ανησυχία. ασφαλείας κομπιούτερ. Απορώ . και πήρε την εξής απάντηση. μέσα από όσα είχαν ακούσει γι΄ αυτόν στην πατρίδα τους. πως παρασύρουν και άλλες ψυχές στην απώλεια. Αργότερα πού τον ρώτησα τι σημαίνει . οι ανέσεις. των Ιταλών. για να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά.Είναι αδύνατο.

Η Τουρκία θα διαλυθεί.. Έτσι θα απελευθερωθούν τα χωριά μας και οι αλύτρωτες πατρίδες μας.Μια άλλη φορά πού βρέθηκα στο κελί του συνοδεύοντας Έλληνες επισήμους.. -. μάς είπε.Η Κωνσταντινούπολη θα γίνει Ελληνική. και η Αγία Σοφία πάλι θα λειτουργήσει. 175 .

για να κλείσω όλες τις πόρτες του Σατανά («πόρτες και παράθυρα» είναι οι αισθήσεις). Η μάχαιρα τον Προφήτη Ηλία Γέροντα. παπάδες. Και το φαγητό της και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Όπως το νερό. Δεσποτάδες. αυτά μόνο αγιάζονται. κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού. όλα αγιάζονται. Ο Προφήτης Ηλίας τροχάει τώρα τη μάχαιρα. Διότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και ό Πάπας δεν είναι έτοιμοι. Η ευχή αγιάζει Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή. Θα έρθει ο Προφήτης Ηλίας στη γη. το απολυτίκιο του Προφ. Όχι μόνο θέλουν να μας υποτάξουν. Ηλία λέει ότι είναι ο «δεύτερος Πρόδρομος της παρουσίας Χριστού». Εγώ αγωνίζομαι όλο το εικοσιτετράωρο. Οι μιναρέδες της Πόλης 176 . Πρώτα θα αρχίσει από τους Πατριάρχες. Δεν αγιάζονται όλα Μόνον αυτά που δέχονται αγιασμό. Πρόσκληση από τον πάπα Αμερικανίδα καθηγήτρια διαβίβασε σε Ορθόδοξο κληρικό την επιθυμία του πάπα να προσκαλέσει τον Γέροντα Παΐσιο και Γέροντα Πορφύριο να πάνε στο Βατικανό.ΜΕΡΟΣ 10 Χαριτωμένες διδαχές (Σωτήριος Λυσίκατος) Επίκαιρες παρατηρήσεις Η φαγωμάρα των Ελλήνων Οι Τούρκοι μόνοι τους δεν μπορούσαν να φάνε τους Έλληνες. Καλύτερα θα βοηθήσουμε την υπόθεση με την προσευχή μας. αλλά και δεν πιστεύουν ότι έχουμε την αλήθεια εμείς. μοναχούς. μπορεί να μπει και να σου κάνει ζημιά. Η απάντηση και των δύο ήταν η εξής: Όχι δεν μπορούμε να πάμε. Έχουν πολύ εγωισμό. αν οι Έλληνες δεν ήταν φαγωμένοι μεταξύ τους Άμυνα κατά του Διαβόλου Να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα να μην μπαίνει απ' εκεί ο Διάβολος. Δεν χρειάζεται να πάμε. δέχεται αγιασμό και γίνεται Αγιασμός τα ούρα δεν δέχονται αγιασμό. Η ακαθαρσία δεν δέχεται αγιασμό. Εκεί είναι τα αδύνατα σημεία. Εάν αφήσεις μια σχισμή. Η πέτρα με θαύμα γίνεται ψωμί.

Η Αμερική είναι σαν τον αργαλειό που αφομοιώνει όλα τα κουρέλια. Έτσι κάνουν και οι Αλβανοί τώρα. αν θα γινόταν πόλεμος με την Τουρκία. όσο και να τα ενώσεις. .Εγώ δε θα είμαι εδώ. Οι Τούρκοι έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους! . Τι θα γίνουν οι μιναρέδες της. αλλά σύντομα. προβληματισμένος. αλλά θα βλέπω από πάνω. Γέροντα. Δεν πρόκειται ποτέ οι χώρες της Ευρώπης να ενωθούν πλήρως ώστε να μας βλάψουν. Όταν κάποιος είναι ετοιμοθάνατος.Γέροντα. . Η ΕΟΚ είναι φτιαγμένη από χαλιά Στην ΕΟΚ οι χώρες που μπαίνουν είναι έτοιμα χαλιά. Το Κουρδικό έχει ήδη δρομολογηθεί. . Εμείς θα πάρουμε τα δικά μας εδάφη. Η Αμερική μοιάζει με κουρελού Στην Αμερική πήγαν άνθρωποι από διάφορα μέρη.Μη φοβάσαι τίποτα. είπατε ότι θα πάρουμε την Πόλη.Γέροντας (χαμογελώντας):Όχι! θα γίνουν στύλοι για τους Στυλίτες και θα κρέμονται τα κομποσχοίνια μέχρι κάτω! Οι πονηριές της Τουρκίας Η Τουρκία είναι σαν την αλεπού. Ο πόλεμος με την Τουρκία Το 1987 ένας προσκυνητής ρώτησε το Γέροντα. πάει και ξύνεται στη γκλίτσα του τσοπάνου. οι Αλβανοί μας ενοχλούν. Κουβάλησε ο καθένας το κουρέλι του και έτσι έγινε εκεί μια κουρελού. Μη τους φοβάσαι. "Έτσι μη φοβάσθε για δυσμενείς συνέπειες από την ΕΟΚ. Στην ΕΟΚ υπάρχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα. Αυτό θα πάθει και η Τουρκία. Όλο πονηριές κάνει. το ένα πάει από δω και το άλλο από κει. ΟΙ Τούρκοι έχουν τα κόλλυβα στο ζωνάρι .Όταν θα δείτε η Ελλάδα να παίρνει την πρεσβεία της από την Τουρκία και η Τουρκία την πρεσβεία της από την Ελλάδα. όταν θα πάψει αυτή η 177 . Η Τουρκία θα διαμελιστεί σε 3-4 κομμάτια.Γέροντα. Σώτερ σώσον ημάς». τότε θα πρέπει να που με: «Ταίς πρεσβείαις της Θεοτόκου. αρχίζει να πηδάει και με τα τέσσερα πόδια κι έτσι πιάνεται και με τα τέσσερα. Θα γίνουν καμπαναριά. Ας τους. λέμε στην πατρίδα μου ότι έχει τα κόλλυβα στο ζωνάρι του. Οι ενοχλήσεις από τους Αλβανούς -Γέροντα. οι Αρμένιοι τα δικά τους και οι Κούρδοι τα δικά τους. Όταν καταλάβει ότι έχουν στήσει δόκανα για να την πιάσουν.Τι εννοείτε. Μην τους λογαριάζεις. φοβόμαστε τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. -Όταν μια γίδα θέλει να φάει ξύλο. Αυτά θα γίνουν όχι τώρα. Θα τους γκρεμίσουμε. Η διάλυση της Τουρκίας . Τα χαλιά..

Έβγαλαν και τα πετραδάκια που υπάρχουν και προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τις μεγάλες πέτρες μεταξύ τους.γενιά που κυβερνάει την Τουρκία και θα αναλάβει νέα γενιά πολιτικών. αλλά γιατί έχω καταλάβει καλά ότι με ένα φάρμακο μπαλώνεις μια τρύπα. Γιατί άλλο πράγμα είναι ό παπάς και άλλο ό ιερέας. Για τους ετερόδοξους Διαφορά Ορθόδοξων. Οι Προτεστάντες είναι ορφανοί Σε Προτεστάντη πάστορα που αμφέβαλε για την αξία των αγίων: 178 . κυνηγάω τους Ιεχωβάδες και τσακώνομαι μαζί τους. όχι γιατί τα περιφρονώ. των κρυπτοχριστιανών Ελλήνων της Τουρκίας) θα ανάβονται πάνω στη γη και τα κεράκια που ανάβονται κάτω. ενώ βρίσκεται ακόμα στον κόσμο. Όχι καλογερομάχο πνευματικό Το βασικότερο θέμα του αρχαρίου είναι να βρει ένα φιλομόναχο πνευματικό. -Αν βγάλουμε τη λάσπη που υπάρχει. ( Ο Γέροντας έδειξε το κελί του): Το βλέπεις αυτό το κτίριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα οικοδόμημα. Έτσι έχεις συνέχεια δουλειά χωρίς τελειωμό. -Α! Αυτοί είναι πιο έξυπνοι. Να γίνετε επίσκοποι και όχι δεσποτάδες. Γέροντα. -Ε. Τότε θα γίνει ό διαμελισμός της Τουρκίας. Αυτό κάνουν οι Καθολικοί. ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ορθόδοξων και Καθολικών. -Τι γίνεται. Επίσκοποι και όχι Δεσποτάδες Συμβουλή του γέροντα σε ιεροσπουδαστές: -Να φροντίσετε να γίνετε ιερείς και όχι παπάδες. Τα φάρμακα μπαλώνουν τρύπες Δεν παίρνω φάρμακα. Πολύ σύντομα. -Το βλέπω. οι προσευχές που γίνονται κάτω από την επιφάνεια της γης (δηλ. γιατί μ' αυτούς κανείς δε μπορεί να συνεννοηθεί. Καθολικών και Προτεσταντών (Πατήρ Πλακίδας): Γέροντα. Έβγαλαν το στήριγμα και αποσταθεροποίησαν το οικοδόμημα της Εκκλησίας. αυτό όμως σου ανοίγει μία άλλη. να έχεις κουράγιο και να αλλάζεις φανέλες.Γέροντα. δεν θα στηρίζονται οι πέτρες μεταξύ τους. Διάλογος με τους Ιεχωβάδες . όπως άλλο δεσπότης και άλλο επίσκοπος. θα ανάβονται επάνω. με τους Προτεστάντες. διότι οι περισσότεροι πνευματικοί της εποχής μας είναι καλογερομάχοι και ποικιλοτρόπως βάλλουν κατά του Μοναχισμού).

για αυτό κάνουμε ιερείς εκείνους. όσο εκείνοι που έκαναν αμαρτία. απάντησε): -Όχι ευλογημένε. γιατί δεν τη δέχεστε. που δεν έχει κόλληση. αφού η εξομολόγηση τα σβήνει όλα. να που το ένα με την κόλληση έγινε πολύ γερό. όπου επίσης σύχναζε και κάποιος ευαγγελικός που τους ενοχλούσε με τις θεωρίες του. Εμείς έχουμε την Παναγία ως μητέρα μας. αλλά από ταπείνωση και αγάπη. είναι κακό να έχει κανείς πιστωτικές κάρτες. -Γιορτάζουμε. Σου αρέσει να φοράς πένθος χωρίς να έχεις κηδεία. Η μαύρη γραμμή της πιστωτικής κάρτας -Γέροντα. . ενώ εσείς είστε σαν ορφανά δίχως μητέρα. αυτοί είναι υποχρεωμένοι να αγιάσουν! Να μη βιαζόμαστε στα πνευματικά 179 .Γέροντα. και μάλιστα πιο γερό από ότι ήταν πριν. επειδή δεν το λέω από υπερηφάνεια. αν το κύπελλο σπάσει και το ηλεκτροκολλήσω τότε δε θα γίνει γερό. αλλά οινόπνευμα. που δεν έχει κολληθεί. τότε γιατί αυτός που κάνει μεγάλη σαρκική αμαρτία δε μπορεί να γίνει ιερέας. αφού εξέτασε την κάρτα. -Πίνει αυτός. Έρχεται ένας ευαγγελικός και μας λέει διάφορα. αλλά είναι απείραχτο. . -Να του μεταφέρετε ότι ένας Γέροντας είπε πως εσείς οι Ευαγγελικοί δεν έχετε μέσα σας πνεύμα.. -Τι. -Τότε. Όταν έλθει ό Βασιλιάς. δεν είναι μεν τόσο γερό. Μπύρες και άλλα ποτά. με ποιο ποτήρι θα του δώσουμε να πιει νερό. .. (Ό Γέροντας. -Πίνει Γέροντα. Δε μου λες.Θα σου πω κάτι. -Όσων ανθρώπων τα ονόματα δεν εορτάζουν. δεν είναι σφράγισμα αυτό. όταν γιορτάζει ό άγιος μας. Είπαν στο Γέροντα: -Γέροντα. . το όνομα του οποίου πήραμε στο βάπτισμα.Ε.Ναι. Διάφορες χρήσιμες συμβουλές Κώλυμα ιεροσύνης .(Εκείνη τη στιγμή ο γέροντας έτυχε να κρατάει δύο ανοξείδωτα κύπελλα που κερνούσε νερό στους προσκυνητές).Με το δεύτερο. Όταν γεννηθήκαμε ή όταν βαφτισθήκαμε. ενώ το άλλο. το απείραχτο. πότε γιορτάζουμε. τι γίνεται με όσους έχουν ονόματα. Οι Ευαγγελικοί δεν έχουν πνεύμα αλλά οινόπνευμα Κάποια παρέα πιστών σύχναζε σε καφενείο. Τα ονόματα αυτών που δεν γιορτάζουν -Γέροντα.. που δεν είναι ονόματα αγίων. που δεν έκαναν αμαρτία ασχέτως εάν δεν είναι τόσο θερμοί. Άλλα βλέπεις αυτή τη μαύρη γραμμή κάτω από το όνομα. στο καφενείο που πάμε έχουμε πρόβλημα. δε θέλω όμως να με παρεξηγήσεις. Τότε.

να το ραντίσεις. ποιος πρέπει να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Τότε ό λερωμένος πήρε λάσπη και λέρωσε τον άλλο που ήταν καθαρός. πως να σωθώ. τότε να είσαι σίγουρος ότι την αγαπάς αληθινά. Ό ένας είχε κουστούμι και ήταν καθαρός. όπως πριν. Σε κάποιο σημείο συνάντησαν λάσπη. φαντάσου το πρόσωπο της καμένο και παραμορφωμένο σε μια άμορφη και άσχημη μάζα. να το πατήσεις. Ακόμα είσαι αρχάριος. τι θα γίνει με εμένα. να βγει το σταφύλι.Γέροντα. δηλαδή κακοί. να ωριμάσει. Ενόχληση από λογισμούς. Γι' αυτό να προσέχετε στη ζωή σας και να διαλέγετε ως φίλους σας τους ενάρετους. για να δεις αν πραγματικά την αγαπάς. με απόλυτη εμπιστοσύνη. Η εγκράτεια των νέων Τη γενετήσια ορμή πρέπει να τη βάζουμε στο ψυγείο μέχρι το γάμο και να κάνουμε τίμιο αγώνα ενώπιον του Θεού. Επίσης να γεμίσεις στραγάλια ένα άδειο πακέτο και κάθε φορά που θα αισθάνεσαι την ανάγκη να καπνίσεις. Ό κακός άνθρωπος θέλει και οι ενάρετοι να γίνουν σαν κι αυτόν. Ό άλλος φορούσε παλιόρουχα και ήταν λερωμένος. να το κόψεις. Η πραγματική αγάπη δεν κρίνει από την εμφάνιση Αν έχεις κοπέλα και λες ότι την αγαπάς. ζαλίζεσαι έτσι και. Και μόνο έτσι θα βρούμε λύση στο πρόβλημα αυτό.-Γέροντα. . δε βλέπω προκοπή. να βάζεις ένα στραγάλι στο στόμα σου. -Εσύ σήμερα φύτεψες την κληματαριά και θέλεις αμέσως να πιεις κρασί. Όποιος προλάβει Γέροντα. Μη βιάζεσαι λοιπόν.Άσε το σκύλο να γαβγίζει! Το κόψιμο του τσιγάρου με στραγάλια Για να κόψεις το τσιγάρο πρέπει να κάνεις πολλή προσευχή. ενώ το στομάχι σου δεν μπορεί να χωνέψει το γάλα. με ενοχλούν οί λογισμοί! . πάς να φας μπριζόλα! Το «φουστάνι» της Παναγίας -Παππούλη. αλλά κάθετα προς το Θεό! Να προσέχουμε τους φίλους μας Μια μέρα δύο φίλοι πήγαιναν βόλτα. να γίνει καλό κρασί και μετά να πιεις. Να μην τρέχουμε στο Θεό οριζόντια αλλά κάθετα (Παρατήρηση του Γέροντα σε γνωστό του που ασχολιόταν πολύ με το τρέξιμο). Η γυναίκα ή ό άντρας. για την αγάπη του Θεού. Βρε παιδί μου. Πρέπει να περιμένεις. όπως αυτή που έχει ένα παιδάκι στη μάνα του. -Να πιαστείς από το φουστάνι της Παναγίας. 180 . Αν βλέποντας το άσχημο πρόσωπο συνεχίζεις να την αγαπάς το ίδιο. Να μην τρέχουμε οριζόντια. Δηλαδή. να το βάλεις στο βαρέλι.

. επισκέφθηκε το Γέροντα.Όποιος προλάβει πρώτος. Διάφορα χαριτωμένα στιγμιότυπα Η «πολυγλωσσία» τον Γέροντα Μια παρέα αλλοδαπών.. βία χρειάζεται. πριν ευλογηθεί το τραπέζι. τα είπαμε μ' αυτούς! Εγώ τους μιλούσα στα Ελληνικά. Ό Γέροντας το χάιδεψε κι αυτό έφυγε. και να τρώει μόνος του χωρίς να υπάρχει λόγος. Ό Γέροντας του είπε ότι δε χρειάζεται. αν είναι πνευματικός άνθρωπος με την ψαλμωδία. ένας Ιταλός και ένας Γάλλος. οποία ώρα θέλει.Τους πήρε σε μια γωνιά έξω από την αυλή του και άρχισε να συνομιλεί μαζί τους. με το τραγούδι.Αυτός θα έχει και το μεγαλύτερο μισθό. Κάποιος τον ρώτησε: -Γέροντα. -Παλικαριά... Κάναμε πρώτα προσευχή και υστέρα αρχίζαμε να τρώμε. Αυτοί καταλάβαιναν στη γλώσσα τους και έτσι συνεννοηθήκαμε! Τι τον θέλεις τον Παΐσιο.... 181 . Κάποιος Έλληνας γλωσσομαθής προσφέρθηκε να κάνει το διερμηνέα. Παρατάτε τον... Το τηλέφωνο του Γέροντα Ό Γέροντας έδωσε δώρο ένα κομποσχοίνι σε κάποιον προσκυνητή λέγοντας: Είναι το τηλέφωνο σου.. Στο τραπέζι καθόμασταν όλοι μαζί. τι χρειάζεται για να ξεπεράσεις τον πόνο. Τι θέλεις να κάνω δηλαδή. μην του δίνετε καμία σημασία. Τον Παΐσιο ό ένας. τι κάνεις εκεί. -Ένας νεαρός ρώτησε το Γέροντα ποιος ήταν ό Γέρων Παΐσιος και πήρε την εξής απάντηση: -Τι τον θέλεις τον Παΐσιο. θέλω να με βοηθήσετε. Τα είπαμε. ένας Άγγλος. Το ξεπέρασμα του πόνου -Γέροντα. Όταν είναι ανάγκη θα παίρνεις τηλέφωνο με αυτό! Ό νέος που ήθελε να βρει γυναίκα Γέροντα. Αν άρχιζε κανείς να τρώει. Προσευχή πριν το φαγητό (Ο Γέροντας θυμάται τα παιδικά του χρόνια). λέγαμε: «αυτός πόρνευσε». τον Παΐσιο ό άλλος. Θέλω να βρω γυναίκα να παντρευτώ. Την έλλειψη εγκράτειας την θεωρούσαμε πορνεία. -Αν είναι κοσμικός. Είναι διάλυση της οικογενείας να έρχεται ο καθένας στο σπίτι. Μίλησε αρκετή ώρα. Ό Γέροντας και το αγριογούρουνο Μια φορά ένα αγριογούρουνο πήγε κοντά του. Σαν πολλή αξία του δώσατε. Επιστρέφοντας είπε στο «διερμηνέα». Εσείς από μοναχό θα με καταντήσετε προξενητή. -Και τον ανυπόφορο πόνο πως τον αντιμετωπίζει κανείς.

αφού τελείωσε η συζήτηση τους. Κάποιος μοναχός που τον ευλαβείτο του είπε: -Γέροντα γιατί δεν έρχεστε μπροστά. Ό Γέροντας διέγνωσε τη δυσπιστία του και του είπε: . .. Το «ψυγείο» του Γέροντα Κοντά στην καλύβα του Γέροντα κάτι κοκκίνιζε κάτω από ένα θάμνο. Τώρα να πηγαίνεις. Ο Γέροντας είχε τα «μέσα» Στο στρατό ό Γέροντας πήρε την ειδικότητα του ασυρματιστή. τηλέφωνο. (Ό Γέροντας δεν είχε τηλέφωνο.. . Το «τηλέφωνο» του Γέροντα Σε επισκέπτη. με το ζωστικό του σακατεμένο. Μια ειδικότητα που κανονικά •έπρεπε να έχει κανείς δυνατά «μέσα» για να την πάρει. Θα πάω μέσα να πάρω.-Ήρθε το καημένο να με ευχαριστήσει. -Ήταν ένα μικρό διαβολάκι δεν ήταν τίποτα σοβαρό.. Η πάλη του Γέροντα με το διαβολάκι Ό Γέροντας φιλοξένησε κάποιο γνωστό του στην καλύβα.Πάρε αυτό το κουτί και κέρασε τους επισκέπτες. τα μουστάκια του επάνω. αλλά προσευχήθηκα να αστοχήσουν και έτσι ζει. Πολλαπλασιασμός κερασμάτων! Κάποιος επισκέπτης του Γέροντα πίστευε ότι στην εποχή μας δε γίνονται θαύματα. Το Θεό! Ο Γέροντας προτιμούσε τις «φθηνές» θέσεις Στην Εκκλησία ό Γέροντας. Μη φοβάσαι όμως. -Εδώ είναι πιο φθηνές οι θέσεις!!! 182 .. Είναι το «ψυγείο» μου! (Ήταν καλοκαίρι και είχε βάλει εκεί τις ντομάτες για να είναι δροσερές!).Τίποτα δεν είναι αδύνατο για το Θεό. Στην Τρίπόλη οι άλλοι στρατιώτες του έλεγαν: -Ποιο συνταγματάρχη είχες στο επιτελείο και έγινες ασυρματιστής. Το έπιασα και του έδωσα και κατάλαβε. Αυτό.Μα. τον είδε αναμαλλιασμένο. Τότε ό Γέροντας στάθηκε στην πόρτα και άρχισε να του μιλάει για έναν αγώνα που είχε όλη τη νύχτα. Στο τέλος διαπίστωσε ότι στο κουτί υπήρχαν ακόμη τρία γλυκά). Ήθελε να προσευχηθεί). Γέροντα. . (Οι επισκέπτες ήσαν περίπου 12 και το κουτί είχε τρία γλυκά). Ένας προσκυνητής ρώτησε με περιέργεια τι είναι αυτό γέροντα.Κάνε όπως σου λέω και πάρε και εσύ κέρασμα. καθόταν πάντοτε στο τελευταίο στασίδι.. Δε θα ζούσε από τις σφαίρες των κυνηγών. (Πράγματι αφού τους κέρασε όλους πήρε και ό ίδιος. Όταν αυτός σηκώθηκε το πρωί περίμενε το Γέροντα να βγει. Έχουμε το Χριστό μαζί μας. τα γένια του ανακατωμένα. για έναν πόλεμο με κάποιο ταγκαλάκι. Νόμισε πως ήταν έτσι επειδή είχε ταλαιπωρηθεί από την αγρυπνία.. Όταν εμφανίσθηκε.

αφού δε σε κάλεσα.. Φοράς γυαλιά. Ε. όλα εδώ θα μείνουν. καλά. Στις 11. Και τα μάτια και τα γυαλιά και τα συκώτια και τα πνευμόνια. Μου το δώρισε για ευκολία μου. είναι δύσκολο. -Γιατί. αφού ήρθες τώρα. αφού ένα Αποστολιάτικο σύκο το έκοβε στα δύο και το έτρωγε δύο φορές. Ε. Μου έλεγε: -Πά-πά-πά. Κάποτε μου είχε φέρει εδώ ένας Γερμανός κάποιο μηχάνημα που έκοβε το ψωμί φέτες. Εγώ δεν το χρειάζομαι. -Γέροντα. ρε γιατρέ.. Ύστερα δεν έχω και πάν τα ψωμί. αλλά ήταν 183 . Η κοίμηση του Γέροντα Στις 12 Ιουλίου (νέο ημερολόγιο) του 1994. σταμάτησε το εκτυπωτικό μηχάνημα. Έγιναν προσπάθειες..Η απλή ζωή του Γέροντα -Η ζωή σας πρέπει να είναι απλή. την ησυχία τάραξε μια δυνατή βροντή! Κατόπιν με συνεχείς αστραπές φωτιζόταν όλο το Άγιο Όρος. Πάρε ένα. Πως πάς με τα μάτια σου.30 τη νύχτα. Τώρα μου παρουσιάσθηκαν και κάτι άλλα. Το ιατρείο του Γέροντα Σε γιατρό που τον επισκέπτεται συχνά: -Πάλι εδώ είσαι.. Του είπα: Μα τι είναι αυτό. Γιατί ήρθες. Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ο Γέροντας είχε περάσει στην αιωνιότητα Ο Γέροντας διορθώνει τα ορθογραφικά λάθη Όταν γινόταν η εκτύπωση του βιβλίου του ιερομόναχου Χριστοδούλου Αγιορείτου με τον τίτλο «Ό Γέρων Παΐσιος» έγινε το έξης: Ενώ είχε τελειώσει η εκτύπωση και ετοιμαζόταν το εξώφυλλο. για να διορθωθεί το μηχάνημα. Καλά. Ο Γέροντας έκρυβε τις αρετές του Ο παπα-Τύχων ήταν πολύ λιτοδίαιτος και ολιγαρκής. Γέροντα. θα αρρωστήσω για να μη φύγεις χωρίς δουλειά! (Έδειξε το κουτί με τα λουκούμια): Αυτό είναι το εξωτερικό ιατρείο το δικό μου! Έχει φάρμακα μέσα. Ο γιατρός του Γέροντα -Ο δικός μου ο γιατρός είναι στη Δράμα και είναι κτηνίατρος. Μπορεί να δει κανείς την Παναγία. Να μην έχει απαιτήσεις. υπάρχουν σήμερα άγιοι που να έχουν δει την Πανάγια. Έχεις εσύ τόσο γλυκά φάρμακα. Να μη ζητάτε όλο ευκολίες. παιδί μου! Αυτό είναι πολύ μεγάλο! Ενώ εγώ για να χορτάσω έπρεπε να φάω ένα κιλό! Η υγεία του Γέροντα Πως πάτε με την υγεία σας Γέροντα. σχεδόν τρεις μέρες. (Κοίταξε την αδελφή και είπε χαμογελώντας). Πως να πάω πάνω με άδεια χέρια. Όλα χρειάζονται.

το κλειδί! Έτσι και το αφαιρέσεις. Τότε ό υπεύθυνος ήλεγξε πάλι τον τίτλο του προς εκτύπωση εξωφύλλου και διαπίστωσε ότι από τη λέξη «Παΐσιος» έλειπαν τα δύο διαλυτικά. αλλά που να συνεννοηθείτε! Εσύ έχεις το ραδιόφωνο στα ξένα. βέβαια. Ό άντρας πρέπει να δίνει αγάπη στη γυναίκα του. ενώ ό άντρας δίνει μόνο το σώμα του. Η γυναίκα θέλει αγάπη και πρέπει να της δίνουμε αγάπη. Ο πνευματικός τουρισμός -Γέροντα. Είναι σαν ένα στενό ρούχο που φοράει ο άνθρωπος και το βγάζει με μεγάλη δυσκολία. -Οι γονείς σου σε αγαπάνε πολύ. γιατί του είναι πολύ στενό. Κάποιοι μοναχοί μοιάζουν με τα πουλιά του κλούβιου και επιζητούν τα μοναστήρια (κοινόβια). να σας πω. πάτερ. η μαμά σου στην κλασσική. Θαύμα είναι η υπέρβαση των νόμων της φύσεως. -Α. ό μπαμπάς σου στα λαϊκά. Για να αυξήσουμε τον πνευματικό τουρισμό του τόπου. το μηχάνημα άρχισε να λειτουργεί κανονικά.αδύνατο. υπόκεινται σε περισσότερους πειρασμούς. -Εγώ. Πουλιά του κλούβιου και πουλιά του κλαδιού Υπάρχουν πουλιά του κλούβιου και πουλιά του κλαδιού. και έτσι ο τίτλος παρουσιαζόταν «Ό Γέρων Παίσιος». Όταν διορθώθηκε το λάθος. διότι η γυναίκα στον έρωτα δίνει και την καρδιά της. όλος ό τρούλος σωριάζεται. Χωρίς το τούβλο σωριάζεται ό τρούλος -Εσύ εξομολογείσαι. Ό άντρας έχει περισσότερη λογική και λιγότερη καρδιά. Χαριτωμένες παρομοιώσεις Η αγάπη δεν πουλιέται στα σούπερ μάρκετ Η γυναίκα έχει λιγότερη λογική και περισσότερη καρδιά. Ο εγωισμός είναι σαν το στενό ρούχο Η ταπείνωση είναι η βάση όλων των αρετών. αυτά τα θεωρώ τυπικά πράγματα. όχι! Αυτά είναι όπως το κεντρικό τούβλο του τρούλου. εκκλησιάζεσαι. Το ευαγγέλιο μόνο τη γυναίκα λέει «πόρνη» και όχι τον άντρα. ενώ άλλοι μοιάζουν με τα πουλιά του κλαδιού και επιζητούν μια ελεύθερη ζωή στην έρημο. γιατί τα σούπερ-μάρκετ δεν πουλάνε αγάπη. η 184 . συνήθως για να ικανοποιήσει τις ορμές του. Ό εγωισμός είναι πάθος που δύσκολα αποβάλλει ο άνθρωπος. Εκεί. πείτε μας για τις πνευματικές σας εμπειρίες -Γιατί. Η δύναμη τον Διαβόλου Με το μικρότερο ταγκαλάκι (=διαβολάκι) δεν μπορούν να τα βγάλουν διακόσιοι δικηγόροι. Σε διαφορετική συχνότητα Σε επισκέπτη που είχε μαλώσει με τους γονείς του. βρε παιδί μου.

δεν πρόκειται να συνεννοηθείτε. "Αν δε γυρίσετε όλοι σας το κουμπί στην Εκκλησία. Όπως ό ήλιος δεν κρύβεται με το κόσκινο. όπως μουρνταρεύονται τα τηγανητά αυγά. Η υπερηφάνεια μουρνταρεύει τις αρετές Εκείνοι που εργάζονται με τον Χριστό αλλά με υπερηφάνεια μουρνταρεύουν (βρωμίζουν) τις αρετές τους. Τα «κεράσματα» της αγρυπνίας Πριν από κάθε αγρυπνία ό Γέροντας ένιωθε μεγάλη χαρά: Πάμε για πνευματικά εδέσματα! Η πνευματική βάση =Παιδιά μου. δεν θα καρπίσει αρετές.και να πάρω πνευματική γύρη. πρέπει να χαιρόμαστε και να θεωρούμε αυτόν που μας αδικεί μεγάλο ευεργέτη. δε μπορεί να καρπίσει και να προοδεύσει. Διότι γίνεται αιτία αποταμιεύσεως μας στην άλλη ζωή. Με τις δοκιμασίες που επιτρέπει ό Θεός μας κάνει να ετοιμαζόμαστε για την ουράνια βασιλεία Του. για να βρω τα αρωματισμένα λουλούδια της Παναγίας-αγίους Γεροντάδες.. Όταν κάποιος μας αδικεί. διότι από τις τρυπούλες θα περάσουν αρκετές ακτίνες. ευλογημένε! Πιάσε εσύ 8. =Γέροντα. αύτη η ζωή είναι σαν το Γυμνάσιο των παιδιών. Το διαβατήριο των δοκιμασιών Τις δοκιμασίες να τις δεχόμαστε με υπομονή. -Ε. γύριζα στο περιβόλι της Παναγίας. Η αξία της καλοσύνης 185 .. όσο και να θέλει κανείς. Ό καθένας είχε τη δική του «συχνότητα». Οι ασυρματιστές του Θεού Υπάρχουν μοναχοί που έχουν πνευματική τηλεόραση και είναι ασυρματιστές του Θεού. Το λίπασμα της ψυχής Ένα δέντρο. Να αγωνιστούμε να πιάσουμε τη βάση. που είναι για πέταμα μαζί με το τηγάνι. Αν πιάσουμε 8. σαν ευλογία του Θεού. αν δεν το περιποιούμαστε στη ρίζα του δεν το σκαλίζουμε. αν δεν θρέψει την ψυχή του με το λίπασμα του λόγου του Θεού και τη χάρη των Μυστηρίων. δεν το ποτίζουμε.αδελφή σου άλλου. χωρίς στενοχώρια. Έτσι και ο άνθρωπος. να φύγουν οί αμαρτίες και τα πάθη μέσω του πνευματικού. όπως συνήθως όλοι οι αρχάριοι...5 και θα σου ρίξει ό Θεός μια κλωτσιά και θα σε βάλει στον Παράδεισο!!! Η πνευματική γύρη Όταν είχα έρθει στο Άγιο Όρος. όταν πέσει λίγη κουτσουλιά.5 τι θα γίνει. Η αρετή δεν κρύβεται Η αρετή δεν κρύβεται. η βάση στο Γυμνάσιο είναι 10. αν δεν καθαρισθεί και σκαλιστεί μέσα του. έχοντας στο χέρι του το διαβατήριο των δοκιμασιών.

-Τι τους περάσατε τους αγίους. προσπαθεί να προκαλέσει ακουστική εντύπωση με διάφορα τεχνάσματα. Όταν κάποιος ψέλνει ανεπιτήδευτα. Τα Συναξάρια πολύ βοηθούν. τι θα γίνει. Όταν. σκουλαρίκια και ένα σωρό άλλα. Τα μαθηματικά του Θεού Στο Θεό άριστα είναι όλα: και το δέκα των πέντε ταλάντων και το τέσσερα των δύο και το δύο του ενός ταλάντου. του μένει και η κούραση του χεριού από το αλέτρι. περίτεχνα ισοκρατήματα. όπως οι στρατιώτες στέκονται προσοχή όταν διαβάζονται τα ονόματα των ηρωικώς πεσόντων συναδέλφων τους. Οι άγιοι δεν είναι κορόιδα -Γέροντα. -Γέροντα. είναι απαραίτητη η μελέτη της Κ. προσπαθεί να δείξει ότι είναι 186 . Να υπερηφανευτούν και να χάσουν τη χάρη και να μείνουν μόνο με τις ανθρώπινες δικές τους δυνάμεις.. Καλό είναι το συναξάρι της ημέρας. Τα συναξάρια έχουν βιταμίνες Για τη συγκέντρωση σου γενικά.. -Άλλος γεωργός από δέκα στρέμματα που σπέρνει βγάζει πέντε χιλιάδες κιλά σιτάρι και άλλος από πενήντα στρέμματα δεν βγάζει ούτε και το σπόρο που έριξε. πόσα κομποσχοίνια είναι καλά να κάνει κανείς. βρε λεβέντη.... να στεκόμαστε όρθιοι με ευλάβεια. Με ευλάβεια στο Συναξάρι Όταν ακούμε το Συναξάρι των αγίων «Τη αύτη ημέρα μνήμη του Άγιου. όμως. Πόσα κομποσχοίνια. η οποία με κραγιόν. χωρίς επιδείξεις. δεν φοβούνται να μην πέσουν σε υπερηφάνεια.. Η θεία δικαιοσύνη έχει άλλους μαθηματικούς ορούς και το ένα και ένα άλλοτε κάνουν δύο άλλοτε δύο εκατομμύρια. με όλα αυτά που κάνουν οι άγιοι. διότι βρίσκει κανείς σ ` αυτά ότι είδους βιταμίνες έχει ανάγκη η ψυχή του. δαχτυλίδια.Η καλοσύνη μαλακώνει και ανοίγει την καρδιά. σήμερα ό Διάβολος οργώνει όλη τη γη και τα φέρνει όλα άνω κάτω. καθώς και για την τόνωση της ψυχής σου.. τότε μοιάζει σαν μια γυναίκα άσχημη. όταν ζουν. Ο Χριστός θα βρίσκει οργωμένο χωράφι -Γέροντα. Η ψαλτική να είναι απλή Η βυζαντινή μουσική δεν επιδέχεται στολίδια και επίδειξη.. Ο Χριστός θα βρίσκει έτοιμο οργωμένο χωράφι και θα σπέρνει χωρίς κόπο. σαν το λάδι τη σκουριασμένη κλειδαριά. έχει μια φυσική ομορφιά και μοιάζει σαν μια γυναίκα που ο Θεός της έχει δώσει φυσική ομορφιά. Διαθήκης και τα βοηθητικά βιβλία των αγίων Πατέρων. και ιδίως στην προσευχή. για κορόιδα. -Μην ανησυχείς.».

για να εξασφαλίσουν τις ψυχές τους στον Παράδεισο. το μόνο που πετυχαίνει είναι να κάνει τον άλλο να αηδιάζει. Δεν έχουν μέσα τους ειρήνη. όχι μόνο στον υγιή. Το έχουν κάνει επιστήμη αυτό. Για τα παιδιά και τους νέους Η ανατροφή του παιδιού Η ανατροφή του παιδιού αρχίζει από την εγκυμοσύνη. Τα παιδιά που δε θηλάζουν 187 . τυλίγεται με τον ομφάλιο λώρο και πεθαίνει. Το ατέλειωτο εργόχειρο της μετάνοιας Η μετάνοια για τον αγωνιζόμενο είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ. Οι αντιλέγοντες έχουν γέροντα τον Διάβολο -Γέροντα. πως γίνεται μερικοί σε κάθε λόγο να βρίσκουν αντίλογο. αλλά μετατοπίζω την ευθύνη της πτώσεως μου σε άλλον. Τις αμαρτίες θα τις κλαίμε συνέχεια. Χρειάζεται να αποκτήσεις πνευματική παλικαριά. -Ω. Να μη δίνουμε τον τουρβά μας σε άλλους -Γέροντα. όχι μόνο δεν σηκώνεις από αγάπη τον τουρβά του άλλου. τους θάβουν.όμορφη. πολλές φορές το καταλαβαίνει. τους ξεχνούν. Όμως. -Εσύ. αλλά θέλεις να δώσεις και τον δικό σου βαρύ τουρβά. μ' αυτόν τον τρόπο. το παιδάκι στην κοιλιά της μάνας αγιάζεται. Ενώ όταν η μάνα προσεύχεται και ζει πνευματικά. Το μυαλό του είναι ανταριασμένο. αυτό. Ο καλύτερος πολύτεκνος Ο μεγαλύτερος και καλύτερος πολύτεκνος είναι ό άνθρωπος που αναγεννήθηκε πνευματικά και βοηθάει για την πνευματική αναγέννηση των παιδιών όλου του κόσμου. Τους πεθαμένους τους κλαίνε. μέχρι να πεθάνουμε. Όχι μόνο δυσκολεύομαι να δεχθώ την αδικία. αλλά και στον φιλάσθενο. Όταν η μάνα δεν θέλει το παιδί Όταν η γυναίκα που είναι έγκυος δε θέλει το παιδί. είναι σαν να έχει καυσαέρια. μερικές φορές. Αν η μητέρα που κυοφορεί συγχύζεται και στενοχωριέται. Είναι φοβερό να συζητάς με έναν άνθρωπο που συνήθισε να δικαιολογείται! Είναι σαν να μιλάς με έναν δαιμονισμένο! "Όσοι δικαιολογούνται -ο Θεός να με συγχωρέσει.έχουν γέροντα το Διάβολο. το έμβρυο μέσα στην κοιλιά της ταράζεται. Είναι βασανισμένοι άνθρωποι. Τα καυσαέρια της υπερηφάνειας Όποιος έχει πολλή υπερηφάνεια είναι σκοτισμένος. για να παίρνεις επάνω σου όλη την ευθύνη της αμαρτίας σου.

γιατί έχετε οικογένεια και παιδιά και αφήστε εμάς μπροστά.Όταν όμως ζητούμε να μας απαλλάξει από μία δοκιμασία. Αμοιβαία σωτηρία (Πρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση) Όταν μόναζε ό Γέροντας στο Στόμιο. δίνει αυτά τα κτήματα σε άλλους και τα χάνουμε. Στην πόλη συνήθως ήταν βιαστικός. Απότομες ανηφόρες και κατηφόρες. όσο γερνά. γίνονται βλαμμένα. Κτήματα στον ουρανό Ο Θεός μας έχει εξασφαλισμένα κτήματα εκεί στον ουρανό . στο μέτωπο. όπως κι όταν ανηφόριζε για το Στόμιο. Εσείς λέτε πως δυσκολεύεστε και δεν θέλετε να πάτε να υπηρετήσετε! Στα γεράματα κρυώνουμε εύκολα Όσο κανείς είναι νέος. Ενώ. Ήταν νέος μοναχός τότε και αντιμετώπιζε πολλούς πειρασμούς. στενή διάβαση. Τότε.Τα παιδιά που δε θηλάζουν και δε μεγαλώνουν στην αγκαλιά της μάνας τους. -Τα παιδιά πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ το θέμα του σεβασμοί προς τους γονείς. στον πόλεμο του 1940. δε μπορεί να κάνει τίποτα. Τα αυθάδη παιδιά δέχονται δαιμονικές επιδράσει. γίνονται πρώτον αιτία να φύγει η χάρη από αυτά και δεύτερον γίνονται δεκτικά των δαιμονικών επιδράσεων και ενεργειών. 188 . Οι νέοι τότε τραβούσαν τους μεσήλικες πίσω και τους έλεγαν:Πηγαίνετε εσείς πίσω. το μονοπάτι πού έφτανε ως εκεί ήταν πολύ δύσκολο. πιάνουν το μπουκάλι της μπύρας. διότι. πρέπει να αγωνίζεται. οι Έλληνες μάλωναν μεταξύ τους για το ποιος θα πάει μπροστά στην πρώτη γραμμή. Η αιτία των ψυχοσωματικών ανωμαλιών των νέων -Η μαλθακότητα των σημερινών νέων είναι μία από τις κύριες αιτίες των ψυχοσωματικών ανωμαλιών Για όσους δεν θέλουν να πάνε στο στρατό Για τους νέους που δε θέλουν να πάνε στο στρατό λόγω της καλοπέρασης: -Ευλογημένοι. Πίστευε ότι ή πολύωρη παραμονή του στον κόσμο θα του σκόρπιζε το νου σε πολλές ξένες υποθέσεις και θα έχανε το ησυχαστικό του πρόγραμμα. να έχει το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι. τον πειράζει ακόμα και το ρεύμα που δημιουργείται από την κλειδαρότρυπα! Το διαβατήριο του Παραδείσου Για να πάει κανείς στον γλυκό Παράδεισο πρέπει να φάει πολλά πικρά εδώ. Ό Γέροντας κατέβαινε κατά αραιά διαστήματα στην Κόνιτσα για ν' αγοράζει τροφές και διάφορα υλικά και κανόνιζε πάντα το βράδυ να είναι στο Μοναστήρι. στα γεράματα. αν κάνουμε υπομονή. δε στέκουν σταθερά στη ζωή τους και όταν μεγαλώσουν μετά το μπουκάλι του γάλακτος. θα μας δώσει και τόκο. επικίνδυνα σημεία και συνεχείς καταπτώσεις. "Όταν τα παιδιά αντί μιλούν και ασεβούν.

Με τη βοήθεια του φακού συνέχισε το μονοπάτι κι έφτασε στο Μοναστήρι αρκετά κουρασμένος. Πέρασε τα περισσότερα κλώσματα. μ' έσωσες. προκαλώντας ήχους βιβλικής καταστροφής. π. Πράγματι. Όλη αυτή ή κατολίσθηση είχε πλάτος περί τα διακόσια μέτρα. οπού έβλεπε τον ευεργέτη του και κάνοντας χωνί τα δυο του χέρια επανέλαβε τα λόγια του: . αφού το μονοπάτι είχε χαλάσει. Ό αέρας άρχισε να δυναμώνει και το βουητό της χαράδρας εντυπωσίαζε. ενώ τα ξύλα είχαν σκορπιστεί Ό Γέροντας τον είδε πού παιδευόταν να ξαναφορτώσει τα ζώα του καί σταμάτησε να τον βοηθήσει. Γύρισε προς το άνοιγμα της χαράδρας.Μια φορά ό Γέροντας. Σκέφτηκε ότι αν δεν καθυστερούσε με τον αγωγιάτη. Κινδύνεψα κι εγώ και τα ζώα. και περίμενε να βγει το φεγγάρι απ’ την κορυφή της Γκαμήλας. Από πολύ μεγάλο ύψος άρχισαν να ξεκόβονται και να κατρακυλούν μεγάλοι βράχοι. Σ' ευχαριστώ. Ή νύχτα βρήκε το Γέροντα στον Άσπρόλακκο. Στάθηκε λίγα λεπτά για να πάρει μια ανάσα και να βεβαιωθεί αν ο πατριώτης του συνέχιζε κανονικά με τα φορτωμένα μουλάρια. Μέσα στην κοσμοχαλασιά ή φωνή του Γέροντα δεν μπόρεσε να φτάσει στον αγωγιάτη. Μετά ξαναπήρε στους ώμους του τους τορβάδες και συνέχισε το δρόμο. μ' έσωσες. Οι βράχοι παράσερναν κι άλλους βράχους πιο κάτω. Εκείνη τη μέρα όμως είχε μια περιπέτεια. Χρειάστηκε να κουβαλήσουν τα ξύλα με τα χέρια λίγο πιο κάτω και στη συνέχεια να τα φορτώσουν.Να 'σαι καλά.Μ' έσωσες. Ό Γέροντας περίμενε να σταματήσει το κακό. ενώ στο πέρασμα τους έσπαγαν δέντρα και θάμνους. δεν συγκρινόταν το βουητό αυτό με τους ξερούς και δυνατούς ήχους πού είχε ακούσει λίγες ώρες πριν. Το μονοπάτι ήταν πολύ στενό και δεν βόλευε. ό Γέροντας μπήκε στο ναό για να κάνει τον εσπερινό. . απ’ οπού έβλεπε τον αγωγιάτη πού βοήθησε. σε μια κορυφή. 189 . Είδε και από κοντά τι είχε συμβεί και βεβαιώθηκε ότι για μια ακόμα φορά ή πρόνοια του Θεού τον είχε προστατέψει. ό αγωγιάτης είπε στο Γέροντα: . Ό Γέροντας παρακολουθούσε άφωνος. Τα μουλάρια του σε μια απότομη κατηφόρα είχαν χάσει την ισορροπία τους και είχαν πέσει. του είπε. ευλογημένε. Παΐσιε. Πήγε στην άκρη της αυλής. χωρίς να σταματήσει. εκείνη την ώρα θα βρισκόταν στο φοβερό σημείο και ο θάνατος του θα ήταν βέβαιος. ήταν όμως μια έκφραση ευχαριστίας. πάνω στους οποίους ήταν μέτριου μεγέθους πεύκα. ανηφόριζε προς το Μοναστήρι. Έφτασε σ' ένα ψηλό σημείο. πρόσφυγα απ’ την Καππαδοκία. Συνέχισε τη διαδρομή με πολύ μεγάλη δυσκολία. στο Καταφίλι όπως λέγεται. Ήταν απόγευμα και ήθελε να φτάσει προτού να δύσει ό ήλιος. φορτωμένος διάφορα πράγματα. Δοξολόγησε το Θεό και θέλησε να ευχαριστήσει τον αγωγιάτη. Μόλις το σεληνόφως διέλυσε το πυκνό σκοτάδι. ενώ ψηλά αγνάντευε το Μοναστήρι και δεξιά του την απότομη πλαγιά του Λάζαρου. απ’ την οποία σχεδόν καθημερινά έπεφταν μικρές και μεγάλες πέτρες. Το θέαμα ήταν φοβερό. Ξαφνικά όμως ένας ισχυρός θόρυβος ακούστηκε και ο Γέροντας νόμιζε ότι όλο το βουνό μετακινιόταν. Στο δρόμο συνάντησε έναν γνωστό του. Όταν ολοκληρώθηκε ή προσπάθεια. μετά από μισή ώρα όλα είχαν ησυχάσει. Βέβαια. ό όποιος κουβαλούσε με τα δυο του μουλάρια ξύλα.Μ' έσωσες.

γιατί είχε χαλάσει το μονοπάτι και οι αγωγιάτες. Την επόμενη ό Γέροντας ήταν ανήσυχος. Όταν έφτασε κάτω. Σκέφτηκε πώς θα μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση.Έτσι πέρασε εκείνη ή μέρα. Δεν ήταν βέβαια δυνατό να καθαρίσει όλο το δρόμο. Όμως κάτι ήθελε να κάνει. δεν θα μπορούσαν να περάσουν. 190 . στον τόπο της καταστροφής. Τον πρόλαβε όμως μια ομάδα ανδρών απ’ την Κάτω Κόνιτσα. Καθισμένος στο νάρθηκα του ήρθε ή ιδέα να πάει να καθαρίσει μόνος του το δρόμο. Όταν έφτασαν στο Μοναστήρι οι εθελοντές. έκοψε μερικά σπασμένα κλαδιά και άρχισε να μετακινεί τις μεγάλες πέτρες. πού με προσωπική εργασία αποκατέστησαν την ομαλή διάβαση. Δούλεψε μερικές ώρες και γύρισε στο Μοναστήρι για να συνεχίσει την άλλη μέρα. πού καθημερινά κουβαλούσαν ξύλα με τα ζώα τους. ό Γέροντας τους ευχαρίστησε και τους ετοίμασε πρόχειρο φαγητό. Πήρε την αξίνα κι ένα τσεκουράκι και κατηφόρισε.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful