Tim Keller over het huwelijk, n.a.v.

Efeziërs 5: 21-32 (deel 3) De essentie van het huwelijk is een belofte Het huwelijk is een verbond: een bindend, openbaar, legaal contract. Dat is de essentie van het huwelijk. In het oude testament heeft een verbond altijd de volgende elementen: 1. Introductie van de partijen 2. Uiteenzetting van de verplichtingen 3. Lijst van zegeningen en vloeken: wat er gebeurt als je je verplichtingen nakomt en als je ze niet nakomt. 4. Geloften. Op een bepaalde manier ratificeer je het verbond in het openbaar. Op welke manier maakt niet zoveel uit. Een van de manieren in het oude testament was dat je een beest in tweeën deelde en tussen die twee doorging. Daarmee zei je: moge ik worden als dit beest als ik mijn verplichtingen niet nakom. In onze tijd wisselen we ringen. Het maakt niet zoveel uit. Wat een verbond een verbond maakt, is dat het openbaar is: voor je vrienden, je ouders, je getuigen. Dat is altijd een deel van het verbond. Er is niet zoiets als een verbond op de achterbank van een auto. Het is altijd openbaar; daarmee zeg je dat je een verbond aangaat waarop iedereen je magaanspreken. De moderne mens is ontzettend anti-wet en anti-verbond. Een verbond spreekt van belofte, van discipline, van plichten en verplichtingen, terwijl de moderne mens spontaniteit en keuzevrijheid waardeert. In een tv-programma kwam dat een keer heel typisch naar voren: Een man vraagt zijn vriendin ten huwelijk. De vrouw wordt woedend en zegt beledigd dat ze geen stuk papier nodig heeft om van hem te houden, om haar liefde aan hem te uiten en om een liefdesrelatie met hem te hebben. Ze noemt het mechanisch, technisch, verschrikkelijk! Liefde In de tijd vóór de industrialisatie kreeg een mens voldoening door het nakomen van verplichtingen: je was een burger, kind, man, vrouw, vader, moeder en je leefde volgens de verplichtingen die daarbij hoorden. Door die te vervullen kreeg je eer en daar haalde je een stuk voldoening uit. In de moderne tijd krijgen mensen voldoening uit exact het tegenovergestelde. De moderne mens haalt voldoening uit het gevoel dat hij helemaal vrij is van welke verplichting dan ook. Hij is vrij om te doen waar hij behoefte aan heeft. Premoderne mensen halen hun eigenwaarde uit plicht; moderne mensen halen hun eigenwaarde, hun voldoening, uit hun keuzevrijheid. Premoderne mensen begrepen het idee van discipline en dienen; moderne mensen denken na over vervulling van hun behoeften. Als je dus met de bijbelse visie bij de moderne mens aankomt, ontmoet je een grote angst. Als een modern persoon het woord liefde gebruikt, heeft dat woord een heel andere betekenis dan wanneer de bijbel het woord liefde gebruikt. Als de vrouw in het tv-programma zegt dat ze geen stuk papier nodig heeft om te laten zien dat ze van haar vriend houdt, blijkt daaruit dat ze een heel andere definitie van liefde heeft. Haar definitie van liefde richt zich op het innerlijk. Liefde is een gevoel voor haar. Wat ze bedoelt als ze zegt dat ze van hem houdt en geen stuk papier nodig heeft, is: Ik voel genegenheid voor je, en ik wil je en ze noemt dat liefde. Wanneer de bijbel over liefde spreekt, is dat altijd op een verbondsmanier. En de bijbel definieert liefde niet in termen van het innerlijk, maar van de buitenwereld. Niet vanuit jou, maar vanuit de ander. Wanneer deze vrouw zegt: Ik houd van jou , meet ze haar liefde aan hoeveel ze wil ontvangen van deze persoon. Het is subjectief. Het gaat erom hoeveel ik van jou wil. Wanneer de bijbel over liefde praat, meet dat liefde in termen van hoeveel jij bereid bent te geven aan een persoon. Niet hoeveel je wilt ontvangen telt, maar hoeveel je wilt geven. Belofte

60602083.docx

1

bijbels gezien: ik houd niet zóveel van jou. Hoe ter wereld 60602083. Maar de enige manier om de vreugde te ervaren van het huwelijk is te springen in het meer van verplichting en toewijding. je wordt verliefd. voor de rest van mijn leven. maar ik wil niet met je trouwen . Eleazer. in plaats van in termen van een commitment. Actie De essentie van liefde is actie en niet gevoel. dan gebruikt de bijbel hetzelfde woord voor liefde! Hoe kun je echter ooit van je vijanden houden als de bijbelse definitie van liefde een gevoel is? Je voelt helemaal geen genegenheid voor je vijand. Lewis zegt dat als je van iemand houdt. dan is er een neiging om nog steeds over liefde te denken in termen van een goeie deal. Als je niet bereid bent om zo n belofte te geven. dan bedoelt die persoon. om affectief te zullen zijn. blijkt daaruit dat je het moderne denken hebt overgenomen. Als iemand zegt: Ik houd van jou. is de hel. Doe goede dingen voor je vijanden. De bijbel zegt niet dat je het je vijanden gemakkelijk moet maken om te zondigen. Ik beloof om al deze dingen te zullen zijn. Een christelijke huwelijksbelofte zegt niets over de liefde en tederheid die ik voel. moet je je hart aan niemand geven.docx 2 . dan houd je niet genoeg van die persoon om met hem/haar getrouwd te zijn. ongeacht hoe ik mij voel. Als de bijbel zegt: Hebt uw vijanden lief . Bijbelse liefde spreekt altijd in termen van verplichting en hoe jij van plan bent keuzevrijheid in te leveren als een manier om de behoeften van iemand anders tegemoet te komen. niet over wat je gaat krijgen. opsluiten in een cocon van egoïsme en zorgen dat je je nooit bloot geeft. Rebekka is erg mooi. je hart waarschijnlijk inderdaad gebroken wordt. Een echte eed. het wordt onbreekbaar. dan zegt het: Wens je vijanden al het goede. Want de moderne wereld zegt is: Houd alle opties open! Laat je keuzes nooit inperken. Als je dat niet wilt. Daarom is liefde primair actie die tot een gevoel leidt en niet primair een gevoel. Abraham wil daar voor zijn zoon Isäak een vrouw hebben en hoorde goede dingen over Rebekka. De essentie van liefde is dat je de behoeften en de belangen van een ander boven die van jezelf stelt. bind jezelf nooit ofte nimmer en maak jezelf nooit kwetsbaar voor iemand op die manier! Als je dan wilt trouwen. dus haar vader wil vijftig kamelen. het spreekt van je gedrag. hebt uw vrouw lief en Hebt uw vijanden lief . Het spreekt over wat je wilt gaan geven. je hebt het te pakken en daar kun je niks aan doen. in termen van wat jij wilt gaan geven en hoe kwetsbaar je zult zijn. In de bijbel is liefde primair een daad. En wat zijn wij veel verder gekomen! Wij doen het nu elkaar aan: Ze is in de markt . Wij vinden dit ongelofelijk. Je hart wordt niet meer gebroken.S. wordt je hart ondoordringbaar en zal je de vervreemding en desoriëntatie ervaren van de moderne maatschappij. Je zult misschien gekwetst worden als je je verbindt aan een ander op de bijbelse manier. Als je jezelf geeft aan je man of je vrouw. Gevoelens komen en gaan. Verbondsliefde is toewijding en heeft te maken met verplichting. Als in de bijbel staat: Mannen. waar niemand zijn hart aan iemand anders geeft. C. en trouw.Huwelijksbeloften zijn verbondsbepalingen. Hij gaat naar Rebekka s vader en vraagt hoeveel kamelen hij voor haar wil. Maar als je dit niet doet. Maar in dat donkere cocon zal je hart veranderen. Daarom stuurt hij één van zijn slaven. Het spreekt niet over jouw innerlijk. Bijvoorbeeld als we Genesis 24 lezen. zeggen we. De moderne maatschappij is vol met gedesoriënteerde mensen die allemaal zoeken naar de ware en die weigeren om liefde in termen van verplichting en gebondenheid te definiëren. De enige plaats waar je veilig bent voor de tragedie van een gebroken hart. een echte belofte spreekt niet van gevoelens. In plaats daarvan zegt een christelijke huwelijksbelofte: Ik beloof om teder te zullen zijn. Als je nu nog banger voor het huwelijk wordt. en verzorgend. om een bod te doen. en: Hij heeft een slechte deal gemaakt . dan je ooit in je leven was. Ten diepste is liefde een daad. We zijn echt geschokt als we lezen over hoe het vroeger ging. maar de bijbel zegt wel dat je het risico moet nemen en moet doen wat je kunt om je vijand te dienen. zorg er dan voor dat het flexibel is. omdat vrouwen behandeld werden als bezit. Je zou jezelf alleen moeten geven aan degene die bereid is om jou zo n belofte te doen en aan wie jij bereid bent zo n belofte te doen. Dat is wat liefde is. Het is modern om te zeggen: You fall in love . Het is als een virus. Een christelijke huwelijksbelofte zegt niets over het heden en zegt niets over je gevoelens. dat wordt verondersteld! Maar ware liefde gaat veel verder dan dat.

en niet naar hoeveel je bereid bent te ontvangen. het gedraagt zich als een baby. een commitment. Dit is alleen maar emotionele honger. hoe minder liefde je geeft en hoe minder liefde je geeft. hoe meer je van het gaat houden. maar goed. En de gevoelens van liefde volgen op de daden van liefde. Als het kind achttien is. [eerst doodden de nazi s de Joden omdat ze hen haatten. Eigenlijk is dat dan best wel erg voor je. Want als we kijken naar degene met wie we willen trouwen. misschien zelfs een beetje meer. hoe minder liefde je voelt. Dus waarom zou ik dat nog doen? En je krabbelt steeds verder terug. is het gemakkelijk om te dienen. omdat ze hen doodden] Eerst dien je je kind en vervolgens kom je erachter dat je door dat dienen van je kind bent gaan houden. Het likt je. ontdek je dat je partner niet geeft wat je verwacht had en je trekt je terug. Ze denken dat de essentie van liefde een gevoel is en zullen niet trouwen voordat ze dat overweldigende gevoel van liefde voor een persoon hebben ervaren. Je maakt de balans op: zij is zus en zo. dan is het op dezelfde manier waarop Jezus van ons hield. Als je kind wordt geboren. dán is het liefde. Met haat werkt het net zo: First the nazi s killed the Jews because they hate them.kon hij ooit vallen op die salesbitch . Waarom denk je dat zoveel huwelijken uit elkaar vallen als de kinderen de deur uit zijn? Omdat je met je kind bijna vanzelf volgens een bijbels patroon handelt. Ze is misschien wel een beetje beter dan ik had verwacht. een deal. Hoe minder liefde je voelt. De meeste mensen denken in termen van wat ze willen. geen liefde. De gevoelens van liefde volgen op de daden van liefde en eigenlijk zijn de dagen waarop je het meest in staat bent om van je partner te houden op een manier die lijkt op de manier waarop Christus van zijn kerk houdt. Test De echte manier om te weten hoeveel je van iemand houdt. Maar met je partner ging je niet om op basis van toewijding en de gevoelens van egoïsme volgen dan op de daden van egoïsme. want de basis voor het huwelijk is vriendschap. en nu doet hij het niet meer. Voor je huwelijk heb je het sterke gevoel dat elke dag de zon schijnt. Praktijk Liefde is allereerst een daad. dus waarom zou ik de vrouw zijn die ik was. houd je nog steeds van hem of haar. is door te kijken naar hoeveel je bereid bent te geven. Hij dacht niet: Die heeft precies 60602083. denken we in termen van een overeenkomst. vervolgens haatten de nazi s de Joden. nooit met walging naar die persoon zullen kijken en nooit een slechte dag zullen hebben. Toen je partner zich als een baby gedroeg. Je zegt: Hij is niet de man die hij was. ongeacht de dingen die verkeerd gaan. Dat betekent niet dat je op iedereen verliefd kan worden en met iedereen kan trouwen. hoe minder je voelt dat je van hem of haar houdt. Het huwelijk is een verbond. En hoe meer je het kind dient. Maar als je je niet zo voelt. Hij deed dit. ontdek je dat het huwelijk een verbond is. Een kind heeft je nodig en het enige dat je doet is je kind dienen. wat deed je toen? Hoe minder je partner aan jou gaf. Als je je warm en verliefd voelt. De gevoelens van liefde volgen op de daden van liefde. omdat ze denken dat liefde je moet overkomen. Als je achttien jaar lang met deze cycli bent doorgegaan. In de ouder-kind relatie gaat het juist precies andersom. met wie je een diepe eenheid kan vormen en dat kan niet met iedereen. Anders stap je het huwelijk in. Toch zijn er wel heel veel mensen die niet trouwen. En precies het tegenovergestelde doe je met je kind. Je denkt in termen van een deal en trouwt dan. ze valt voor me. de dagen waarop je niet eens zo heel veel affectie voelt. Je moet iemand vinden die jou begrijpt en die jij begrijpt. dan heb je (bijna) geen liefde meer over voor je partner en dus ga je uit elkaar. Ze denken dat ze nooit zullen twijfelen. Maar in diezelfde achttien jaar is ook het tegenovergestelde gebeurd. hoe kwetsbaar je bereid bent te zijn. then the nazi s hated Jews because they killed them. Maar zo n huwelijk bestaat niet. Misschien ben jij wel zo temperamentvol aan een relatie met iemand begonnen en heeft de persoon die verliefd op je is toevallig precies het lijf waarover jij al jaren fantaseert. hoe minder jij bent gaan geven. het bijt in je vinger gelukkig heeft-ie geen tanden! je krijgt niks van een kind.docx 3 . ik ben zus en zo. Hoe minder liefde je geeft. zegt de bijbel. In wezen zeg je: Ik denk dat ik ongeveer net zoveel uit deze relatie kan halen als ik erin stop. Want als je dan getrouwd bent. doet het helemaal niks.

stelt Keller. affectieve manier handelt uit liefde voor Christus. de truck bracht ze alleen aan het licht. als ze er teveel over praatten. ook al voel je niet zoveel liefde voor je partner. omdat we lief waren. dan doet een bad geen kwaad. Wat vind je van deze uitspraak? Hoe zie je dat concreet terug in je huwelijk? 3) Herken je de beschrijving van een ouder-kindrelatie tegenover een relatie met je partner? Hoe kun je met dit inzicht je huwelijk en gezinsleven verbeteren? 4) Hoe reageer je op een conflict in je huwelijk? Zie je het als een conflict met je partner of als een confrontatie met jezelf? 5) Bespreek met elkaar wat voor jou eye-openers waren in deze preek. Er is sprake van een constructief conflict: vrienden wijzen elkaar op hun zwakheden en fouten. Het huwelijk dwingt je om in de spiegel te kijken. tedere. je zorgen je écht problemen gaven. Liefde is allereerst een daad en pas daarna een gevoel. Bewerkt door Ineke Marsman-Polhuys. Jezus hield niet van ons. De c truck heeft die niet veroorzaakt.com Verwerkingsvragen 1) Wat is jouw definitie van liefde ? Leg die eens naast de bijbelse definitie: hoeveel jij bereid bent te geven aan de ander. je trots. je huisgenoten. Als je op een dienende. uit plichtsgevoel. Maar dat is niet zo.Marsman@gmail. Stel je eens een brug voor die allemaal onzichtbare beschadigingen heeft. Als je met een gezond lichaam een bad neemt. En daarbij. Je huwelijk laat jou je gebreken zien op een manier die onontkoombaar is. En dat is het begin van je heling. de gebreken en de beschadigingen van de ander weg. is die partner als die truck.het lichaam dat ik wil. Confrontatie Een van de belangrijkste doelen van het huwelijk is dat we elkaar wassen. Ineke. Als je lief hebt op de verbondsmanier. Misschien denk je dat hiervoor geen conflict nodig is. reinigen. Er komt een truck van vijf ton aan. zo scherpt de ene vriend de ander . We poetsen het vuil van de ander weg. Het is verbazingwekkend hoe snel dat gaat. Jezus ondernam actie. De kracht van het huwelijk is niet dat het je in confrontatie met je partner brengt. maar het is zelfs in onze maatschappij heel moeilijk. 2) De enige manier om de vreugde te ervaren van het huwelijk is te springen in het meer van verplichting en toewijding . kon je altijd nog weggaan. Maar als je helemaal in elkaar geslagen bent en overal schrammen hebt en dan in een bad met zeep gaat zitten. doet dat hartstikke zeer. Hoeveel te meer in de ultieme vriendschap: het huwelijk. De truck rijdt over de brug en alle defecten. Je kan er niet zomaar uitstappen. Het kán wel. je bitterheid. uit de wetenschap dat Hij jou vergeeft. In 2 Korintiërs 4:5 staat dat Christus komt en de verborgen dingen. je angst. komen deze zonden en structurele gebreken aan het licht en wordt het slechtste van je zichtbaar. Het grijpt je in je nekvel en zegt: Kíjk naar die dingen! En je huwelijk helpt je op een geweldige manier te ontsnappen aan je zonden omdat het huwelijk over het algemeen een onontkoombare relatie is. je had hen geen belofte gedaan. We doen de fouten. ik kan niet wachten om voor hem te sterven. dan is het verbazingwekkend hoe snel die gevoelens er weer zijn. dan zul je ervaren dat je huwelijk na verloop van tijd steeds stabieler wordt. de geheimen van het hart onthult. Voordat je trouwde waren er al andere mensen die je probeerden te vertellen van die defecten: je ouders. Hoe kun je daarmee aan de slag? 60602083. De grote fout die veel mensen maken is dat ze een conflict in het huwelijk ervaren als een conflict met hun partner. Wanneer je trouwt. Je had namelijk geen verbond met hen. Als je trouwt. maar de bijbel zegt in Spreuken: Zoals ijzer ijzer scherpt. fouten en gebreken komen aan het li ht. maar met jezelf.docx 4 . je kan er niet aan ontsnappen en je moet het wel uitschreeuwen naar God omdat alleen Hij je kan helpen. Dit is ook wat er in een huwelijk gebeurt. Hij of zij komt recht in je hart. je genezing. Jezus hield van ons om ons lief te maken. Maar met hen had je geen verbond gesloten. Je was niet zo intiem en close met hen dat je egoïsme. Goede vrienden scherpen elkaar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful