Tim Keller over het huwelijk, n.a.v.

Efeziërs 5: 21-32 (deel 3) De essentie van het huwelijk is een belofte Het huwelijk is een verbond: een bindend, openbaar, legaal contract. Dat is de essentie van het huwelijk. In het oude testament heeft een verbond altijd de volgende elementen: 1. Introductie van de partijen 2. Uiteenzetting van de verplichtingen 3. Lijst van zegeningen en vloeken: wat er gebeurt als je je verplichtingen nakomt en als je ze niet nakomt. 4. Geloften. Op een bepaalde manier ratificeer je het verbond in het openbaar. Op welke manier maakt niet zoveel uit. Een van de manieren in het oude testament was dat je een beest in tweeën deelde en tussen die twee doorging. Daarmee zei je: moge ik worden als dit beest als ik mijn verplichtingen niet nakom. In onze tijd wisselen we ringen. Het maakt niet zoveel uit. Wat een verbond een verbond maakt, is dat het openbaar is: voor je vrienden, je ouders, je getuigen. Dat is altijd een deel van het verbond. Er is niet zoiets als een verbond op de achterbank van een auto. Het is altijd openbaar; daarmee zeg je dat je een verbond aangaat waarop iedereen je magaanspreken. De moderne mens is ontzettend anti-wet en anti-verbond. Een verbond spreekt van belofte, van discipline, van plichten en verplichtingen, terwijl de moderne mens spontaniteit en keuzevrijheid waardeert. In een tv-programma kwam dat een keer heel typisch naar voren: Een man vraagt zijn vriendin ten huwelijk. De vrouw wordt woedend en zegt beledigd dat ze geen stuk papier nodig heeft om van hem te houden, om haar liefde aan hem te uiten en om een liefdesrelatie met hem te hebben. Ze noemt het mechanisch, technisch, verschrikkelijk! Liefde In de tijd vóór de industrialisatie kreeg een mens voldoening door het nakomen van verplichtingen: je was een burger, kind, man, vrouw, vader, moeder en je leefde volgens de verplichtingen die daarbij hoorden. Door die te vervullen kreeg je eer en daar haalde je een stuk voldoening uit. In de moderne tijd krijgen mensen voldoening uit exact het tegenovergestelde. De moderne mens haalt voldoening uit het gevoel dat hij helemaal vrij is van welke verplichting dan ook. Hij is vrij om te doen waar hij behoefte aan heeft. Premoderne mensen halen hun eigenwaarde uit plicht; moderne mensen halen hun eigenwaarde, hun voldoening, uit hun keuzevrijheid. Premoderne mensen begrepen het idee van discipline en dienen; moderne mensen denken na over vervulling van hun behoeften. Als je dus met de bijbelse visie bij de moderne mens aankomt, ontmoet je een grote angst. Als een modern persoon het woord liefde gebruikt, heeft dat woord een heel andere betekenis dan wanneer de bijbel het woord liefde gebruikt. Als de vrouw in het tv-programma zegt dat ze geen stuk papier nodig heeft om te laten zien dat ze van haar vriend houdt, blijkt daaruit dat ze een heel andere definitie van liefde heeft. Haar definitie van liefde richt zich op het innerlijk. Liefde is een gevoel voor haar. Wat ze bedoelt als ze zegt dat ze van hem houdt en geen stuk papier nodig heeft, is: Ik voel genegenheid voor je, en ik wil je en ze noemt dat liefde. Wanneer de bijbel over liefde spreekt, is dat altijd op een verbondsmanier. En de bijbel definieert liefde niet in termen van het innerlijk, maar van de buitenwereld. Niet vanuit jou, maar vanuit de ander. Wanneer deze vrouw zegt: Ik houd van jou , meet ze haar liefde aan hoeveel ze wil ontvangen van deze persoon. Het is subjectief. Het gaat erom hoeveel ik van jou wil. Wanneer de bijbel over liefde praat, meet dat liefde in termen van hoeveel jij bereid bent te geven aan een persoon. Niet hoeveel je wilt ontvangen telt, maar hoeveel je wilt geven. Belofte

60602083.docx

1

Rebekka is erg mooi. opsluiten in een cocon van egoïsme en zorgen dat je je nooit bloot geeft. De essentie van liefde is dat je de behoeften en de belangen van een ander boven die van jezelf stelt. ongeacht hoe ik mij voel. Het is modern om te zeggen: You fall in love . Dat is wat liefde is. het wordt onbreekbaar. Bijbelse liefde spreekt altijd in termen van verplichting en hoe jij van plan bent keuzevrijheid in te leveren als een manier om de behoeften van iemand anders tegemoet te komen. dan houd je niet genoeg van die persoon om met hem/haar getrouwd te zijn. C. Actie De essentie van liefde is actie en niet gevoel. is de hel. voor de rest van mijn leven. Een christelijke huwelijksbelofte zegt niets over het heden en zegt niets over je gevoelens. Hoe ter wereld 60602083. We zijn echt geschokt als we lezen over hoe het vroeger ging. en: Hij heeft een slechte deal gemaakt . Daarom stuurt hij één van zijn slaven. Je hart wordt niet meer gebroken. dan zegt het: Wens je vijanden al het goede. bijbels gezien: ik houd niet zóveel van jou. In de bijbel is liefde primair een daad. Als je dat niet wilt.docx 2 . Als in de bijbel staat: Mannen. Als je nu nog banger voor het huwelijk wordt. moet je je hart aan niemand geven. waar niemand zijn hart aan iemand anders geeft. Gevoelens komen en gaan. dan bedoelt die persoon. niet over wat je gaat krijgen. Ik beloof om al deze dingen te zullen zijn. Een echte eed. Als je jezelf geeft aan je man of je vrouw. De moderne maatschappij is vol met gedesoriënteerde mensen die allemaal zoeken naar de ware en die weigeren om liefde in termen van verplichting en gebondenheid te definiëren. een echte belofte spreekt niet van gevoelens.S. In plaats daarvan zegt een christelijke huwelijksbelofte: Ik beloof om teder te zullen zijn. Eleazer. zeggen we. maar de bijbel zegt wel dat je het risico moet nemen en moet doen wat je kunt om je vijand te dienen. dan gebruikt de bijbel hetzelfde woord voor liefde! Hoe kun je echter ooit van je vijanden houden als de bijbelse definitie van liefde een gevoel is? Je voelt helemaal geen genegenheid voor je vijand. maar ik wil niet met je trouwen . om een bod te doen. blijkt daaruit dat je het moderne denken hebt overgenomen. Het spreekt niet over jouw innerlijk. bind jezelf nooit ofte nimmer en maak jezelf nooit kwetsbaar voor iemand op die manier! Als je dan wilt trouwen. je wordt verliefd. en verzorgend. De enige plaats waar je veilig bent voor de tragedie van een gebroken hart. De bijbel zegt niet dat je het je vijanden gemakkelijk moet maken om te zondigen. het spreekt van je gedrag. Verbondsliefde is toewijding en heeft te maken met verplichting. Maar in dat donkere cocon zal je hart veranderen. Het is als een virus. Je zou jezelf alleen moeten geven aan degene die bereid is om jou zo n belofte te doen en aan wie jij bereid bent zo n belofte te doen. hebt uw vrouw lief en Hebt uw vijanden lief . Daarom is liefde primair actie die tot een gevoel leidt en niet primair een gevoel. Abraham wil daar voor zijn zoon Isäak een vrouw hebben en hoorde goede dingen over Rebekka. Als je niet bereid bent om zo n belofte te geven. Hij gaat naar Rebekka s vader en vraagt hoeveel kamelen hij voor haar wil. in plaats van in termen van een commitment. en trouw. dan is er een neiging om nog steeds over liefde te denken in termen van een goeie deal. zorg er dan voor dat het flexibel is. omdat vrouwen behandeld werden als bezit. Bijvoorbeeld als we Genesis 24 lezen. Wij vinden dit ongelofelijk. Een christelijke huwelijksbelofte zegt niets over de liefde en tederheid die ik voel. dus haar vader wil vijftig kamelen. Lewis zegt dat als je van iemand houdt. je hebt het te pakken en daar kun je niks aan doen. Je zult misschien gekwetst worden als je je verbindt aan een ander op de bijbelse manier. Het spreekt over wat je wilt gaan geven. Doe goede dingen voor je vijanden. wordt je hart ondoordringbaar en zal je de vervreemding en desoriëntatie ervaren van de moderne maatschappij. Ten diepste is liefde een daad. dan je ooit in je leven was. Als de bijbel zegt: Hebt uw vijanden lief . Als iemand zegt: Ik houd van jou. dat wordt verondersteld! Maar ware liefde gaat veel verder dan dat. Want de moderne wereld zegt is: Houd alle opties open! Laat je keuzes nooit inperken. Maar als je dit niet doet. Maar de enige manier om de vreugde te ervaren van het huwelijk is te springen in het meer van verplichting en toewijding. om affectief te zullen zijn. je hart waarschijnlijk inderdaad gebroken wordt. En wat zijn wij veel verder gekomen! Wij doen het nu elkaar aan: Ze is in de markt .Huwelijksbeloften zijn verbondsbepalingen. in termen van wat jij wilt gaan geven en hoe kwetsbaar je zult zijn.

Dit is alleen maar emotionele honger. een commitment. doet het helemaal niks. hoe minder liefde je voelt. maar goed. Hij deed dit. ontdek je dat je partner niet geeft wat je verwacht had en je trekt je terug. het gedraagt zich als een baby. Voor je huwelijk heb je het sterke gevoel dat elke dag de zon schijnt. hoe minder jij bent gaan geven. then the nazi s hated Jews because they killed them. Toch zijn er wel heel veel mensen die niet trouwen. Test De echte manier om te weten hoeveel je van iemand houdt. Het likt je. dan is het op dezelfde manier waarop Jezus van ons hield.docx 3 . ik ben zus en zo. De meeste mensen denken in termen van wat ze willen. ze valt voor me. misschien zelfs een beetje meer. dus waarom zou ik de vrouw zijn die ik was. Als je je warm en verliefd voelt. zegt de bijbel. In de ouder-kind relatie gaat het juist precies andersom. Je denkt in termen van een deal en trouwt dan. Een kind heeft je nodig en het enige dat je doet is je kind dienen. Hoe minder liefde je voelt. Het huwelijk is een verbond. Want als je dan getrouwd bent. De gevoelens van liefde volgen op de daden van liefde. is het gemakkelijk om te dienen. Als je kind wordt geboren. De gevoelens van liefde volgen op de daden van liefde en eigenlijk zijn de dagen waarop je het meest in staat bent om van je partner te houden op een manier die lijkt op de manier waarop Christus van zijn kerk houdt. Maar zo n huwelijk bestaat niet. Ze denken dat ze nooit zullen twijfelen. Dat betekent niet dat je op iedereen verliefd kan worden en met iedereen kan trouwen. Praktijk Liefde is allereerst een daad. Dus waarom zou ik dat nog doen? En je krabbelt steeds verder terug. want de basis voor het huwelijk is vriendschap. omdat ze denken dat liefde je moet overkomen. Eigenlijk is dat dan best wel erg voor je. Hij dacht niet: Die heeft precies 60602083. is door te kijken naar hoeveel je bereid bent te geven. hoe minder liefde je geeft en hoe minder liefde je geeft. En precies het tegenovergestelde doe je met je kind. Hoe minder liefde je geeft. ontdek je dat het huwelijk een verbond is. ongeacht de dingen die verkeerd gaan. dán is het liefde. een deal. vervolgens haatten de nazi s de Joden. Je maakt de balans op: zij is zus en zo. Maar met je partner ging je niet om op basis van toewijding en de gevoelens van egoïsme volgen dan op de daden van egoïsme. En hoe meer je het kind dient. houd je nog steeds van hem of haar. Je zegt: Hij is niet de man die hij was. nooit met walging naar die persoon zullen kijken en nooit een slechte dag zullen hebben. en nu doet hij het niet meer. dan heb je (bijna) geen liefde meer over voor je partner en dus ga je uit elkaar. hoe kwetsbaar je bereid bent te zijn. met wie je een diepe eenheid kan vormen en dat kan niet met iedereen.kon hij ooit vallen op die salesbitch . denken we in termen van een overeenkomst. Waarom denk je dat zoveel huwelijken uit elkaar vallen als de kinderen de deur uit zijn? Omdat je met je kind bijna vanzelf volgens een bijbels patroon handelt. [eerst doodden de nazi s de Joden omdat ze hen haatten. Maar als je je niet zo voelt. En de gevoelens van liefde volgen op de daden van liefde. Ze is misschien wel een beetje beter dan ik had verwacht. en niet naar hoeveel je bereid bent te ontvangen. hoe minder je voelt dat je van hem of haar houdt. Toen je partner zich als een baby gedroeg. Je moet iemand vinden die jou begrijpt en die jij begrijpt. Met haat werkt het net zo: First the nazi s killed the Jews because they hate them. Want als we kijken naar degene met wie we willen trouwen. In wezen zeg je: Ik denk dat ik ongeveer net zoveel uit deze relatie kan halen als ik erin stop. omdat ze hen doodden] Eerst dien je je kind en vervolgens kom je erachter dat je door dat dienen van je kind bent gaan houden. Anders stap je het huwelijk in. Maar in diezelfde achttien jaar is ook het tegenovergestelde gebeurd. Als het kind achttien is. Ze denken dat de essentie van liefde een gevoel is en zullen niet trouwen voordat ze dat overweldigende gevoel van liefde voor een persoon hebben ervaren. geen liefde. wat deed je toen? Hoe minder je partner aan jou gaf. de dagen waarop je niet eens zo heel veel affectie voelt. Misschien ben jij wel zo temperamentvol aan een relatie met iemand begonnen en heeft de persoon die verliefd op je is toevallig precies het lijf waarover jij al jaren fantaseert. het bijt in je vinger gelukkig heeft-ie geen tanden! je krijgt niks van een kind. hoe meer je van het gaat houden. Als je achttien jaar lang met deze cycli bent doorgegaan.

dan doet een bad geen kwaad. Liefde is allereerst een daad en pas daarna een gevoel. En daarbij. uit plichtsgevoel. Hij of zij komt recht in je hart.Marsman@gmail. Je huwelijk laat jou je gebreken zien op een manier die onontkoombaar is. Maar met hen had je geen verbond gesloten. Je was niet zo intiem en close met hen dat je egoïsme. maar met jezelf. je angst. fouten en gebreken komen aan het li ht. je zorgen je écht problemen gaven. We doen de fouten. zo scherpt de ene vriend de ander . Je kan er niet zomaar uitstappen. tedere. Hoeveel te meer in de ultieme vriendschap: het huwelijk. 2) De enige manier om de vreugde te ervaren van het huwelijk is te springen in het meer van verplichting en toewijding . De kracht van het huwelijk is niet dat het je in confrontatie met je partner brengt. Hoe kun je daarmee aan de slag? 60602083.docx 4 . Als je trouwt. Misschien denk je dat hiervoor geen conflict nodig is. affectieve manier handelt uit liefde voor Christus. De grote fout die veel mensen maken is dat ze een conflict in het huwelijk ervaren als een conflict met hun partner. Als je lief hebt op de verbondsmanier. Jezus hield van ons om ons lief te maken. Bewerkt door Ineke Marsman-Polhuys. De truck rijdt over de brug en alle defecten. Ineke. Het huwelijk dwingt je om in de spiegel te kijken. je had hen geen belofte gedaan. doet dat hartstikke zeer. Voordat je trouwde waren er al andere mensen die je probeerden te vertellen van die defecten: je ouders. als ze er teveel over praatten. maar de bijbel zegt in Spreuken: Zoals ijzer ijzer scherpt. Het grijpt je in je nekvel en zegt: Kíjk naar die dingen! En je huwelijk helpt je op een geweldige manier te ontsnappen aan je zonden omdat het huwelijk over het algemeen een onontkoombare relatie is. Als je op een dienende. dan is het verbazingwekkend hoe snel die gevoelens er weer zijn.het lichaam dat ik wil. je kan er niet aan ontsnappen en je moet het wel uitschreeuwen naar God omdat alleen Hij je kan helpen.com Verwerkingsvragen 1) Wat is jouw definitie van liefde ? Leg die eens naast de bijbelse definitie: hoeveel jij bereid bent te geven aan de ander. Maar dat is niet zo. dan zul je ervaren dat je huwelijk na verloop van tijd steeds stabieler wordt. We poetsen het vuil van de ander weg. ik kan niet wachten om voor hem te sterven. omdat we lief waren. De c truck heeft die niet veroorzaakt. Als je met een gezond lichaam een bad neemt. En dat is het begin van je heling. komen deze zonden en structurele gebreken aan het licht en wordt het slechtste van je zichtbaar. Het kán wel. je genezing. Dit is ook wat er in een huwelijk gebeurt. je trots. reinigen. stelt Keller. maar het is zelfs in onze maatschappij heel moeilijk. de gebreken en de beschadigingen van de ander weg. de geheimen van het hart onthult. Je had namelijk geen verbond met hen. de truck bracht ze alleen aan het licht. je huisgenoten. Stel je eens een brug voor die allemaal onzichtbare beschadigingen heeft. Maar als je helemaal in elkaar geslagen bent en overal schrammen hebt en dan in een bad met zeep gaat zitten. Confrontatie Een van de belangrijkste doelen van het huwelijk is dat we elkaar wassen. In 2 Korintiërs 4:5 staat dat Christus komt en de verborgen dingen. Er komt een truck van vijf ton aan. uit de wetenschap dat Hij jou vergeeft. Wat vind je van deze uitspraak? Hoe zie je dat concreet terug in je huwelijk? 3) Herken je de beschrijving van een ouder-kindrelatie tegenover een relatie met je partner? Hoe kun je met dit inzicht je huwelijk en gezinsleven verbeteren? 4) Hoe reageer je op een conflict in je huwelijk? Zie je het als een conflict met je partner of als een confrontatie met jezelf? 5) Bespreek met elkaar wat voor jou eye-openers waren in deze preek. ook al voel je niet zoveel liefde voor je partner. je bitterheid. Goede vrienden scherpen elkaar. Het is verbazingwekkend hoe snel dat gaat. Jezus ondernam actie. kon je altijd nog weggaan. Er is sprake van een constructief conflict: vrienden wijzen elkaar op hun zwakheden en fouten. is die partner als die truck. Jezus hield niet van ons. Wanneer je trouwt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful