You are on page 1of 5

DR.

ADN SALH'N SOHBETLERNDEN 01


Dr. Aidin Salih'in 2006 ylnda yapt bir sohbette tutulan notlar sizlerle paylayoruz. Kardelerim, ben zbekiztandan geldim. Orada bir Albay vard, ihtilal yapt, idama mahkum edildi. Ertesi gn idam edilecek, o eine boaznn ardn sylyor. Ei de ona, ertesi gn idam edilecek adama karbonatla gargara yap diyor. Sizler bana o hastalk nasl geer bu nasl geer diye soruyorsunuz. Ben sizlere baka bir ey anlatmak istiyorum. Yediklerinizi itiklerinizi deitirmezseniz, ilalar kullanmay brakmazsanz yakn zamanda sizde kendi kendinizi idama mahkum edeceksiniz. Nano, gen teknoloji ve eytani yntemler ile yeni ilalar yaplyor. Bu ilalar kanseri iyiletirecek, menapozu dzeltecek denilecek, hepiniz bu ilalara koacaksnz. Ve bu ilalar hepimizi insanlktan karacak. O kck ilalar birer varlktr. Sizler bu varlklarn vcudunuza yerlemesine izin veriyorsunuz. Bu kck ilalar (nano paracklar) ile btn insanlar ynetilmek zere merkezi bir bilgisayara veya beyne balayacaklar. inde yeni kck nano paracklar, ilalar retildi. Btn bu ilalar nano teknoloji ile retilip insanl Deccalin ynetimine hazrlyor. Herkes kendini Deccalden korumal. (Dinleyicilerden birisi menapoz hakknda sorar) Kadnlar hi hissetmeden menapoza girmeli, bir sorun varsa hemen oru tutulmal, hacamat yaptrmal. Her kadn, her erkek, her ocuk oru tutmal mutlaka! Yallar 1 gnden genler hemen 3 gnlk ile balamal. Yetikinlerden iman tam, namaz devaml klanlar hacamat renmeli. nk insanlar ok fazla. Televizyonu izlemeyin, evlerden kaldrn. Btn televizyon dizileri insanlar programlyor. Bilgisayara oyunlar ile ocuklar Deccale kurban ediliyor. (Eczac bir hanm sinzit hakknda soruyor) Sinzit hi bir ey deil. Orularla hemen geer. (Eczac hanm, sinzit ilalarn yan etkilerinden dolay kullanmadn sylyor. Aydn hanm: Peki kendin almyorsun, insanlara niye satyorsun diyor. Hanm mesleinin bu olduunu sylyor. Aydn hanm kzyor, O meslek seni haram gtryor diyor.) Allah 18 bin alemi ve varlklar yaratt. Her varla devaml ve mecburi zikir verdi. Sadece insana seme hakk verdi. Sadece insan mecburi zikir etmiyor. nsana da seme hakkna sahipsin ama sorarm dedi. Eski ilalar insan zikirden alkoyard. Kuran- Kerimde nice namaz klanlar vardr, onlar namazlar boadr der. Btn modern ilalar haramdr. nk eytani rnlerdir, ben bundan kesinlikle eminim. Amerikada, ngilterede hayvanlar klonlanyor ve bu hayvanlarn etleri Trkiyeye geliyor. Sizler bu rnleri yiyorsunuz, haberiniz yok. Btn pastane rnleri, yal rnler hepsi eytani, haram rnlerdir. Haram yiyen namaz klabiliyor mu, normal dnebiliyor mu? Fakirullah Hazretleri (Erzurumlu brahim Hakk Hz.nin hocas) kendi yetitirip yiyordu. Onun zamannda byle bir eye gerek yoktu. Onun byle yapmas bizlere rnek olmak istemesindendir. yle bir zamandayz ki sadece kendi elinizle ila yapacaksnz. nk aktarn satt eyin nerden geldiini ne satan biliyor ne biz biliyoruz. srailden mi geliyor, hangi lkeden geliyor, ahir zamandayz. Kendi elinizle yabani otlar toplayn, bununla ila yapn. Kan vermeyin, tahlil yaptrmayn. nk slam lkelerinde eteler var. Tahlil iin kan veriyorsunuz, www.sadehayat.org 1

bu tahlilden btn organlarn, vcudun durumunu karyorlar. Byk kliniklerde tahlillerde doktor sizden iki eyin tahlilini ister ama onlar btn vcudu tahlil ederler ve sonular yurtdna gnderiyorlar. Biliyorsunuz man Geni bulundu, bu tahlillerde iman geni var m yok mu baklyor. Ama iman geni zerine hibir ey etki edemez, asla deitirilemez. Korunmak iin, daima abdestli olmak, zikir yapmak, oru tutmak, kan aldrmak (hacamat ve slkler ile), haram yememek (btn hazr gdalar ve ilalar haramdr) gerek. Abdestli insann zerine dardan hibir ey yaplamaz. Trkiyede her trl gdada eker yerine tatlandrc kullanlyor. Glikoz, fruktoz ve aroma kullanlyor. Bunlar eytani rnlerdir ve insan bunlar hazmedemez. Sentetik inslin kullanan insanlar ok kt durumda. Hazr yiyecekler, TV, mzik, lazer tedavisi, ilalar, btn vitaminler, homeopati ilalar bunlarn hepsi insanlar programlamaya ynelik, bilinlerini ele geirmeye ynelik kullanlyorlar. ngilterede kk ipler retiliyor derinin altna konuluyor. Bu ipler ile insanlar uzaktan ynetiliyor. Artk onlar insan deil, bilgisayarlam robotlar, insanlktan kmlar. Peki ama ne; Ademi yarattnda Allah'a, eytan yle dedi: Ben onlara nlerinden, arkalarndan, yukardan, aadan, sadan, soldan yaklap yoldan karacam. Ve kyamete kadar da bu konuda izin alyor. O imdi Allaha ispat etmeye alyor, bak sen kimi bana tercih ettin demeye alyor. Ama asla insan ldrmek deil, yoldan karmak, rezil etmek, yalvartmak, kendisine muhta klmak. Sizler zaten bunu yapyorsunuz. lalar bol bol kullanyorsunuz, yaptnz iler haram, haram yiyecekler alyorsunuz. nsanlar artk ikolatay, pepsiyi seviyorum diyor. Soruyorum inciri, zm sevmiyor musun, hayr diyor. Bunu syleyen byk bir cemaatin ba. eytani rnleri seviyor, cennet meyvelerini sevmiyor. Ben sizlere cennet meyvelerini sevdirmeye alyorum, gl kokusunu aldrmaya, sevdirmeye alyorum. Slkler asla size zarar veremezler. O sadece grevini yapar. Bakyorum kadnlar artk hep oturarak namaz klyor, siz kendiniz kendinizi byle yaptnz. Yzsz! Allahn karsnda oturarak nasl namaz klyorsun da utanmyorsun? Her ey ilalarla balyor. Bakn eytan sizi nasl kandryor. lk aspirinler st aacndan yaplyordu ve ok ifalyd. Sonra stler yetmeyince sentetik aspirin yaplmaya baland. Sentetik olan hibir eyi vcut eritemez, btn ilalar sentetiktir. nslin nceden domuzdan yaplyordu, o iyiletirirdi. Artk insln sentetik. Sentetik aspirin vcutta eklemlerde romatizma yapyor. Anemi yapyor. Lsemide balang sebep aspirin. Kan sulandrc olarak aspirin deil, limon suyu kullann. Limon suyu her trl iltihab eritir, sker. Modern tp tedavileri ile aranzda daha iyi olan, iyileen var m? (Cevap yok) Beter olsun size bu yoldan dnmediiniz srece... Hz. Muhammed Aleyhisselam (s.a.v) dedi size eyde ifa var, oru tutmak, kan aldrmak ve dalama, sizi dalamadan men ettim. Lazer, kzgn, kuvvetlendirilmi atetir. Midede ne problem olursa olsun 3 gnlk orulardan sonra kan grubuna gre diyet yapn; tamam! Hibir problem kalmaz. Mide iin alktan daha iyi ila yoktur.

www.sadehayat.org

Aratrma hastaneleri, insanlar zerinde yeni nesil ilalar (nano teknoloji ile retilenler) deniyorlar, insanlar kobay olarak kullanyorlar. Trkiyeye yeni nesil ilalar geldi. Grip as ve Hepatit B alar nano teknoji ile retilmi iplerdir. Bunlar kesinlikle olmayn, bu ipleri vcudunuza sokmayn. Amerikada 1999 ylnda a yasakland. Byk bir skandal oldu. Otistik ocuklarn saysnda % 60 art oldu. Halk ayakland, aratrmalarda buna alarn sebep olduu anlald. Ve alar yasakland. O alar Trkiyeye yolland. imdi Trkiyede ocuklar hiperaktif, otistik douyor. Midenizde hazmedilmemi yemek brakmayn, onu kusun mutlaka. Hayat ok kolay; onu siz zorlatryorsunuz. Bugnk yalarn hepsi kolestorel ykseltiyor nk ya deiller, hepsi kimyasallatrlm. Saf szma zeytinya kolestorel ykseltmez. Zeytinya mbarektir. Piyasada satln margarin, msrz ya, ayiei ya, fndk ya btn damarlar tkar. Kabzlk btn hastalklarn ba ve sebebidir. Mutlaka iyiletirmek lazm. Normal bir insan gnde yedii kadar tuvalete kmal. Sinameki mutlaka kullann. Ama ay yaparak imeyin ie yaramaz, nane gibi her yemein zerine serpin. Karacier hasta ise kabzlk olur, karacieri temizlemek lazm. Sinameki mbarek bir ottur. Hz. Muhammed Aleyhisselam (s.a.v) drt ot sylemitir. Sinameki bunlardan biridir. Yemekten nce alnrsa kalp damarn aar, yemekten sonra alnrsa mshildir, barsaklara yardmc olur. Kaynatarak ay gibi kullanmayn zararldr, nane gibi yemeklere kullann. Veya bir ay ka sinamekiyi suyla iin. Bitkileri kaynatarak kullanmamak gerek, i veya dverek, kurutarak kullanlmal. Ar kesici asla kullanmayn, ary geirmek mmkn deil, yasaktr, gnahtr. Aldnz ar kesiciler ile arlar gemiyor, o blgede ar bloke oluyor. Siz eninde sonunda, ama bu dnyada ama kabirde o ary ekeceksiniz. Ar ile vcut baklk sistemine bilgi veriyor, sinyal gnderiyor. Bu blgede sorun var diyor. Mesela kimyasal maddeler bu blgede topland, bir eyler yap diyor. Ama siz ar kesici alnca baklk sistemine bu bilgi gitmiyor, nn tkyorsunuz ve vcut tedavisine balayamyor. Her hastala are var. Ancak egzama, sedef, vitiligo, alaca, uyuz gibi deri hastalklarn dardan tedavi etmeye almayn. Bu hastalklar vcudun savunma sistemi kendini i hastalklardan korumak iin yapar. Siz ilalarla derideki bu hastalklar iyiletireyim derken vcudu savunmasz brakyorsunuz. Vcut egzama ile ierde bir hastalk olumamas iin bir eyleri dar atmaya alyor, siz ilalar ile bu yolu tkyorsunuz. Kendi kendinize zulm ediyorsunuz. Btn hastalklar haram, kark ve zararl yemek yapyor, baka hibir sorun yok. Alerjilerin hepsinin sebebi budur. Gne alerjisi olmak diye bir ey yoktur. Polen alerjisi, alerji deildir, tkanm vcut o mevsimde o polenler sayesinde darya bir ey atmaya alyor. (Basur, hemoroid sorulur) Basura sakn mdahale etmeyin, basur kan ile vcut karacier ve dalakta birikmi toksinleri atyor. Basur kanamas durdurulursa siz belki kanser olursunuz. Burada yaplmas gereken basuru vcuttan kesmek deil, ierideki hasta organlar tedavi etmek, boalmaktr. erisi tedavi olduunda dardaki hastalklarn hepsi kendiliinden vcudu terk ederler. nk onlara artk gerek kalmaz. Orular, hacamat ve slkler ile hepsi geiyor. Burada tedavi olmu olanlar var, onlara sorun. imdilerde genler evleniyor, birleemiyorlar (Vajinismus). Tek sebep cinlerdir. Tedavi ise haram www.sadehayat.org 3

yememek, oru ve hacamattr. Bugnk doktorlar ilim sahibi deiller. Onlar batnn bilim dedikleri bilgi ile eitim alyorlar. Bilim ise ilim deildir. lim sadece slamdadr. Sadece Allahn kitabnda ve Resullullahn snnetindedir. slamda her ey var. Bizler hepimiz ilim renmeli ve retmeliyiz. Artk deniyor ki, ben ne kadar zekiyim, kzm olum ne kadar zeki. Bu yanl. Mmin aklldr, eytan zekidir. Bilim ile ilmi, akl ile zekay kartrmayalm. Siz tbbi ilim deniyor buna aldanyorsunuz, tbbi ilim sadece slamda peygamberimizin snneti ve Allahn kitabnda vardr. Allah kadn rahim iin yaratmtr, kadnn erkekten tek fark rahimdir. Kadnn enerji noktas rahimdir. Rahmi alnm kadn l gibidir. Rahmi alnan kadn tvbe etmeli. Isrgan otu ve adaa ostrojen hormonu ierir. Kadnlar devaml imeli. Btn orulara niyetlenerek balanr. Dinimizde 3 gnlk ala izin vardr. ftar vaktinde bir yudum su iftar iin yeterlidir. Hz. Muhammed Aleyhisselam (s.a.v) Hira danda 40 gn ne yer ne ierdi. Abdulkadir Geylani hz.leri 40 gn halvete ekildiinde ne yer ierdi. Tamam onlar bykler, biz onlar gibi olmayz. Ama herkes 3 gnlk oru tutabilir. 3 gnlk orular ile btn hastalklar vcut atar. Muhakkak niyet ediyoruz, niyetsiz oru ve salk olmaz. Hcrenin 40 gnlk rzk vardr. Yeni domu ocuu brakn le 40 gn sonra gidip canl bulabilirsiniz. 3 gnlk orularda ne kadar az su iilirse vcut birikmi depolar zer, kullanr, zararllar vcuttan atar. Romatizma diye bir hastalk yoktur. Btn hastalklarn isimleri uydurulmu. Yaplmas gereken tek ey yemekleri kan grubuna gre dzeltmek, az yemek, oru tutmak, hacamat yaptrmaktr. (Halsizlik ve ok uyuma hakknda sorulur) Ne kadar az yersen o kadar az uykuya ihtiya duyarsn. 3 gnlk, 10 gnlk oru tutmu genler var aramzda sorun onlara. (Barsak gazlar hakknda sorulur) Yeni Mslman olduum zamanlarda ben de srekli barsak gaz oluyordu. Abdestim bozulmasn diye ben onu tutuyordum. Sonra ok dua ettim bu konuda. Bir sre sonra dikkat ettim bu gazlar normal kmas gereken yerden deil, azdan kmaya baladlar. Azdan knca abdest bozulmuyor biliyorsunuz. Abdest ok nemli, en byk koruyucudur. Abdest bir mmini her eyden korur. eytan da abdesti bozmak iin her eyi yapar. Gaz olumamas iin yemeklerin arasnn ok olmas ve kark yememek lazm. Bir gn Hz. Muhammed Aleyhisselam (s.a.v.) mescide gelir, Ebu Bekir'i (r.a.) grr. Ne yapyorsun? der. Ebu Bekir ok a olduunu syler. Peygamberimiz Haydi filan kiinin evine gidelim der. Giderler kendilerine hurma ikram edilir. Sonra bir koyun kesilir, onu da yerler. Hz. Muhammed Aleyhisselam (s.a.v.) Ebu Bekire Vallahi bu yediimizin hesab vardr. nk biz hurma ile doymutuk der. Sizler ise srekli bir eyler yiyorsunuz. Her ey zihinde, bizler utanma, hay hissini kaybettik. Yaptklarmzdan utanmyoruz artk. Hay, insan her eyden kurtarr. Tedavi sadece peygamberimizin usul olmal. Yahudilerin tedavilerinden tedavi olmaz. ocuu olmayanlarda kadnda sorun varsa, kesin erkekte de vardr. kisi birlikte tedavi olmal. Birlikte oru tutmallar, slkleri makata, rahim azna kapatmallar. Makatta 100 tane akupunktur www.sadehayat.org 4

noktas vardr; direkt beyin ile balantldr. Yine 100 tane akupunktur noktas bbrek ve buna bal olarak reme organlar ile baldr. Her yata kadn-erkek bunlar yaparsa ifa bulur, rnekleri vardr. Allah bebei perdeli perdeli bir mekanda sr olarak yaratr. Bu bebein bakclar yldzlardr. Kadnlar ne kadar haysz oluyorlar, arm var diye ortal ayaa kaldryorlar. Doktorlar kadn sussun diye serum veriyor. Serum ile kadna sentetik hormon verilmi oluyor. Bu hormon rahimi patlatyor, o zaman sezeryana mecbur kalnyor. Her sezeryan kadn vcuduna, rahme saldrdr. Kadnn mutlaka tvbe, istifar etmesi gerekir. statistiklere gre yurtdnda sezaryanla doan ocuklarn % 70i ileri yalarda izofren oluyor. Yurtdnda zorunlu olmadka asla sezeryan doum yaplmaz. Kediler, kpekler hepsi kendileri doum yapyor; siz niye hastaneye gidiyorsunuz. Allah insan hayvanlardan daha m aciz yaratt? Kadn iin doumdan daha doal ne var? Ne diye hastaneye gidiyorsunuz? Eskiden kadnlar evde doum yaparlard. Doumu kvette, lk suda, 150 gr. zeytinya ierek kolaylkla yapabilirsiniz. Doum kontrol olarak spiral falan kullanmayn. Nar kabuunu toz haline getirin, rahim azna koyun. (Bir bayan lenf kanseri olduunu, kemoterapi grdn sylyor) Kemoterapi ilac aslnda bir bcek ilacdr. Bcei ldren senin hem hasta hem salkl hcrelerini de ldrecektir. Bana kanser tehisi konulmu olarak gelen hastalarn % 97si iyileiyor. Demek ki bu hastalar gerekten kanser deiller. nk gerek kanserin aresi yok. (Dinleyicilerden bir bayan laboratuarda altn sylyor Ben yllarca kemoterapi gren kanser hastalarn grdm. Ama iyileen hi grmedim diyor.) Kansere tedavi yoktur. Kanser deilse iyileir. Kanser gerek ise lr ama lmnde ereflisi gerektir. Allah yolunda lnrse erefli olur. eytana yalvara yalvara (modern tedaviler ile) lmn nesi erefli? Ftklar orular ve hacamatlar vcuttan atar. Hormon bozukluunu yapan kullandnz ilalarn kendileri. Kullandnz btn ilalar brakmalsnz. nsanlarn zihniyeti artk iyice bozuldu. Doru diye bildikleri yanllar yapyorlar, artk uyanmak gerek. Aybann hicri ayn banda olmas gerekir ve en fazla 3 gn srmeli. imdi artk 7 gn, 10 gn sryor. Normal deil bunlar. Btn ambalajl yiyeceklerde ve temizlik malzemelerinde (deterjanlar, ampuan vb.) strojen hormonuna benzeyen bir hormon vardr. Bunlar kullanyorsunuz, o zaman vcudun hormonlarnda dengesizlikler oluuyor. Yaplmas gereken yemekleri dzeltmek, ambalajl, dardan yemek almamak, detarjanlar kullanmay brakmak, orular tutmak, hacamat yapmak lazm.

www.sadehayat.org