MPW 1153 / MPW 2153 PENDIDIKAN MORAL

Pre-Requisite Semester Course Leader Office Location : TIADA : JUN 2011 : RUSNIYATI MAHIYADDIN : Center For Languages & General Studies, PINTAR Campus, B1-8, Leisure Commerce Square, No. 9, Jalan PJS 8/9, 46150 Petaling Jaya Selangor, Malaysia : JUMAAT : 10.30-11.30 pagi (Office) (or by appointment) Telephone E-mail : 603-7627 7307 (Direct Line) : rusniyati@pintar.unirazak.edu.my

Consultation Hours

SINOPSIS KURSUS
Mengikut Akta Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) 1996, mata pelajaran Pendidikan Moral hendaklah ditawarkan sebagai tambahan kepada matapelajaran atau kursus pengajian lain yang diajarkan di IPTS. Semua pelajar bukan beragama Islam yang mengikuti pengajian di IPTS wajib mengambil mata pelajaran ini. Kelulusan dalam mata pelajaran ini menjadi prasyarat untuk penganugerahan sijil, diploma dan ijazah di IPTS bagi warganegara Malaysia. Pendidikan Moral di IPTS memberi tumpuan kepada usaha melahirkan insan yang berakhlak mulia melalui penghayatan nilai-nilai murni secara bersepadu dalam kehidupan seharian. Usaha ini selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara yang berhasrat melahirkan insan berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada berkeupayaan mencapai kebahagiaan diri serta memberi sumbangan berkesan kepada kesejahteraan masyarakat atau negara. Untuk menjadikan Pendidikan Moral sebagai satu kursus yang dinamik dan bermakna, pengajaran dan pembelajarannya mestilah mencakupi pengertian moral yang luas dan membahaskan isu-isu semasa mengenai moral.

H. ISBN 9789675222047 Shaw. London: Routledge. (2010) Moral Issues in Business. ISBN 0415491541 Kramer. Bhd. • Perkara keperibadian dan akhlak mulia di kalangan tenaga manusia adalah amat penting untuk menjamin kejayaan hasrat membentuk sebuah Negara yang mempunyai unsur-unsur penyayang dan moral. William H. (2010) Ethics: the Basics. (2009) Moral Choices: An Introduction to Ethics. Belmont : Wadsworth Cencageb Learning. Cristopher (2010) What is this thing called ethics?. ISBN 9781405194020 Mizzoni.J. ISBN 9781405189941 Rae. RUJUKAN TAMBAHAN Bennett. Scott. Chichester: Wiley-Blackwell. CADANGAN BAHAN BACAAN/ RUJUKAN UTAMA Vishalache Balakrishnan (2009) Pendidikan Moral Untuk Universiti Dan Kolej. Selangor : MPH Group. Chichester. B.MPW 1153 / MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL OBJEKTIF KURSUS • Mata pelajaran Pendidikan Moral di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta disediakan untuk membentuk insan yang bermoral melalui penghayatan secara bersepadu nilai-nilai mulia dalam kehidupan sehariannya. ePub Edition: Michigan ISBN 9780310291091 Safiah Osman (2009) Let us remember Allah for the Wonder of His Creation. Matthew. ISBN 9780495604693 PENILAIAN KURSUS Kuiz Kerja Berkumpulan Peperiksaan Akhir JUMLAH : 20% : 30% : 50% : 100% Rusniyati/Course Leader Jun 2011 2 . Shah Alam: Arah Pendidikan Sdn. (2009) Moral Realism as a Moral Doctrine. West Sussex: Wiley-Blackwell.

Ahli kumpulan dibentuk oleh pelajar sendiri. (Penerangan terperinci mengenai pilihan tajuk tugasan. POLISI KURSUS • o o o Academic Honesty is required of all members of a learning community. b) Konvensional Tugasan ini harus dilakukan secara berkumpulan antara 3 orang satu kumpulan. Sekiranya pelajar gagal atau tidak berupaya menghadirkan diri semasa peperiksaan atas sebab kesihatan atau lain-lain. UNITAR will not tolerate cheating or plagiarism on tests. Pelajar yang didapati tidak memberi komitmen dalam usaha menghasilkan tugasan ini boleh ditolak markahnya atau tidak diberikan sebarang markah. Hasil tugasan yang telah siap haruslah dihantar kepada pensyarah secara ‘hardcopy’. papers or other course assignments. keupayaan dan penguasaan pelajar tentang subjek Pendidikan Moral akan diuji melalui 2 set kuiz.MPW 1153 / MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL POLISI KURSUS Sepanjang tempoh perkuliahan berlangsung. Soalan adalah berbentuk objektif. Format peperiksaan adalah berbentuk objektif dan essei. Hasil tugasan yang telah siap haruslah dihantar kepada pensyarah secara ‘hardcopy’ di dalam kelas masing-masing pada tarikh yang telah ditetapkan. pelajar adalah dinasihatkan untuk mengikuti kehendak-kehendak kursus sebagaimana penerangan di bawah: • TUGASAN BERKUMPULAN (30%) a) Distance Learning Tugasan ini harus dilakukan secara berkumpulan antara 3 orang satu kumpulan. tarikh penghantaran dan lain-lain boleh dirujuk melalui SMS – ‘Announcement’). maka perlulah dirujuk segera kepada Faculti Eksekutif. • PEPERIKSAAN AKHIR (50%) Tahap penguasaan pengetahuan dan pemahaman pelajar akan diuji pada tahap ini. Pelajar yang didapati tidak memberi komitmen dalam usaha menghasilkan tugasan ini boleh ditolak markahnya atau tidak diberikan sebarang markah. tarikh penghantaran dan lain-lain boleh dirujuk melalui VOISS – ‘Assignment Menu’). Satu set kuiz akan mengandungi 20 soalan aneka jawapan. Peperiksaan ini adalah komprehensif meliputi semua topik perkuliahan sepanjang semester berlangsung.Pelajar haruslah meghadirkan diri di dalam setiap sesi perkuliahan sepanjang semester dan melibatkan diri secara aktif di dalam perbincangan kelas. Ahli kumpulan dibentuk oleh pelajar sendiri. Sebarang perubahan akan dimaklumkan. Attendance policy. Format peperiksaan adalah tidak tetap dan mungkin boleh berubah dari semasa ke semasa tertakluk kepada keputusan fakulti. Rusniyati/Course Leader Jun 2011 3 . (Penerangan terperinci mengenai pilihan tajuk tugasan. examinations. Hence. Students who engage in such dishonesty may be given failing grades or expelled from UNITAR. Format kuiz mungkin boleh berubah dari semasa ke semasa. • KUIZ (20%) Sepanjang semester ini.

(Rujuk Klausa 5 (5.4 (i)Academic Regulation. o Lateness.MPW 1153 / MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL o Pelajar yang gagal menghadiri kelas sebanyak 50% bagi pelajar distance learning dan 70% bagi pelajar konvensional akan dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir. jika ada sebarang masalah sila hubungi pensyarah yang berkenaan. PERHATIAN : Bagi pelajar Distance-learning. Tel : 03-7627 7307 E-mail : rusniyati@pintar.edu.unirazak. jika ada sebarang masalah sila hubungi : Course Leader : Rusniyati Mahiyaddin. Rusniyati/Course Leader Jun 2011 4 .Semua pelajar adalah bertanggungjawab untuk hadir awal semasa sesi perkuliahan berlangsung.my Bagi pelajar konvensional .

1. INSAN BERMORAL Rusniyati/Course Leader Jun 2011 5 . Pelajar akan dapat menerangkan moral.1.3 1.1.3 Jenis Nilai Moral • • Pelajar akan dapat menerangkan konsep-konsep asas moral.1.1 Islam 4.1.1.1.4 Taoisme 4. TEORI ETIKA DAN KRITIKANNYA 3.1 1. NILAI MORAL DALAM AGAMA 4.2 1.1.1.1. PENGENALAN 1.7 Sikhisme • Pelajar akan dapat mengenal pasti nilai moral dalam agama yang ada di Malaysia 5.3 Teori Teleologikal 3.2 Teori Keperibadian Mulia 3.1.1.1 Pernyataan Normatif 2.4 1.2 Konsep Asas Nilai 2.1.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL SILIBUS KURSUS: MG TOPIK 1.1 Teori Kemoralan Sosial 3.2 Confucianisme 4. jenis-jenis nilai 3. sebagai ideologi kepada masyarakat Malaysia PENERANGAN HASIL PEMBELAJARAN KONSEP ASAS ETIKA DAN JENIS NILAI MORAL 2.5 2.3 Buddihisme 4.1.1. 4.1.1.1.4 Teori Deontologikal • Pelajar akan dapat menjelaskan berkaitan teori etika.5 Hinduisme 4.6 Kristian 4.1. Rukun Negara Wawasan 2020 Peranan Individu (Hak) Tanggungjawab Agen Moral • Pelajar akan dapat menerangkan konsep Rukun Negara.

1.4 Terrorism (Keganasan) 7.1.2 Mengambil Nyawa 7.2.1.1.1 5.1 Analisis Nilai 6.7 Diskriminasi 7.1.2 Pembinaan Hierarki 6.4 Kompromi ISU MORAL 7.2. 7.3 Pencairan 6.1.1. • Pelajar dapat menganalisa sesuatu isu yang timbul keadaan terhadap RANCANGAN MENGAJAR Rusniyati/Course Leader Jun 2011 6 .2 Beberapa strategi penyelesaian konflik 6.3 Peperangan 7.9 Sains dan Teknologi • Pelajar berupaya menganalisa konflik moral.1 Alam Sekitar 7.3 6.1.2 5.1.5 Perniagaan 7.1.1.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL MG TOPIK 5. Kandungan Bentuk Dimensi PENERANGAN • HASIL PEMBELAJARAN Pelajar dapat mengenalpasti kandungan dan bentuk moral yang ada PENYELESAIAN KONFLIK MORAL 6.6 Seksualiti 7.1 Keupayaan mengenalpasti konflik 6.1.2.1.1.1.2.1.1.1.8 Kebebasan Maklumat 7.

1 3.1.2 3.1.NILAI MORAL DALAM 4.1 Rukun Negara 1.2 Wawasan 2020 1.5 Agen Moral 3 27/6/201 13/7/2011 FTF 2.2 Konsep Asas Nilai 2. TEORI ETIKA DAN KRITIKANNYA 3.2 Islam Confucianisme Rusniyati/Course Leader Jun 2011 7 .1.1 4. PENGENALAN PENDIDIKAN MORAL 1.3 Jenis Nilai Moral Kuiz 1 4 4/7/201110/7/201 1 FTF 3.3 3.4 Teori Teori Teori Teori Kemoralan Sosial Keperibadian Mulia Teleologikal Deontologikal 5 11/7/201 1- FTF 4.1.4 Tanggungjawab 1.1.1.1.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL MG TARIKH KAEDAH MODUL/ SUBTOPIK PENERANGAN PENILAIAN TARIKH PENGHANTARAN 13/6/201 11&2 26/6/201 1 FTF 1.1.1.1.1. KONSEP ASAS ETIKA DAN JENIS NILAI 2.3 Peranan Individu(Hak) 1.1.1 Pernyataan Normatif 2.1.1.

3 6.6 4.1.1 6.5 4.1.1 5.5 6.1.4 6.1.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL MG TARIKH KAEDAH MODUL/ SUBTOPIK 4. PENYELESAIAN KONFLIK MORAL KUIZ 2 Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Kerja Berkumpulan (30%) (3 Orang pelajar satu kumpulan) 18/7/201124/7/2011 Sila pastikan penghantaran dilakukan di dalam kelas berdasarkan jadual kelas masing-masing.1.6 PENERANGAN Buddihisme Taoisme Hinduisme Kristian Sikhisme Kandungan Bentuk Dimensi Keupayaan mengenalpasti konflik Beberapa strategi penyelesaian konflik Analisis Nilai Pembinaan Hierarki Pencairan Kompromi PENILAIAN TARIKH PENGHANTARAN 17/7/201 1 18/7/201 124/7/201 1 18/7/201 124/7/201 1 AGAMA 6 6 FTF FTF 5.1.1.7 5.1.1.3 6.2 5.1.1.1.4 4.3 4.1. INSAN BERMORAL 6. Sebarang penghantaran diluar waktu kelas adalah Rusniyati/Course Leader Jun 2011 8 .2 6.1.

1.8 Kebebasan Maklumat 8.6 Seksualiti 8.1.1.4 Terrorism (Keganasan) 8.1 8.7 Diskriminasi 8.1.5 Perniagaan 8.9 Sains dan Teknologi 1/8/20117/8/2011 PEPERIKSAAN AKHIR PENDIDIKAN MORAL Jadual Kelas (* Rujuk Scheduling Unit ) Jadual Peperiksaan (*Rujuk Sceduling Unit) PEPERIKSAAN AKHIR HARI : TARIKH : MASA : Rusniyati/Course Leader Jun 2011 9 .1.1.2 8. 25/7/201 131/7/201 1 FTF 8.ISU MORAL Alam Sekitar Mengambil Nyawa Peperangan 8.MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL MG TARIKH KAEDAH MODUL/ SUBTOPIK PENERANGAN PENILAIAN TARIKH PENGHANTARAN tidak dibenarkan.1. 8.1.3 7.1.

MPW 1153/ MPW 2153 – PENDIDIKAN MORAL TEMPAT : (* Tertakluk kepada perubahan) Rusniyati/Course Leader Jun 2011 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times