UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

Jabatan Hal Ehwal Akademik

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA SESI 2010/2011
NO.MATRIK</FONT< 207704 b> NAMA ALAMAT NURIN NAZMIN BINTI AHMAD FISOL 368 NYIOR SEBATANG TASEK GELUGOR 13300 PULAU PINANG KURSUS BKAF1023 PENGANTAR PERAKAUNAN KEWANGAN BKAS1013 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PERAKAUNAN BPMM1013 PENGANTAR PEMASARAN SADN1013 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA I SDG1011 HIGH TOUCH COMMUNICATION SEEB1013 PRINSIP EKONOMI SQQM1023 MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN VCA411 CAK LEMPONG I ******************************** JUMLAH SEMESTER INI JUMLAH SEMUA SEMESTER PMS 3.31 PMK 3.31 KEPUTUSAN Lulus KREDIT 3 3 3 3 1 3 3 1 19 19 STATUS GRED AB B+ B+ A+ B+ B A 3.31 3.31 TARIKH NO.K/P/PASPORT NO.SEMESTER PROGRAM

: : : :

21/02/2011 910922075520 1 B.Acct.(IS)(Hons)

KEPUTUSAN ADALAH TERTAKLUK KEPADA PENGESAHAN SENAT