RAPORT DE AUTOEVALUARE a activităţii desfăşurate în perioada 2010 - 2011

Subsemnatul Vîlcu Fiodor, absolvent a facultăţii de fizică – matematică specialitatea fizică – informatică sunt profesor la Şcoala Profesională nr.7 începând cu data de________________ Tema de cercetare metodică pe care am abordat-o în anul de studii 2010 – 2011 este : _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Pe parcursul anului şcolar 2010-2011 , am desfăşurat următoarele activităţi cu caracter general, conform fişei postului:  Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare în grupele Anul I Anul II Anul III Tc-11; Tc-21; Tc-31; T-12; Tc-22; T-32; OM-13; T-23; Om-33; S-14; Om-24; S-34;

proiectare didactică; întocmirea documentelor şcolare la timp; parcurgerea în mod corespunzător a materiei prevăzute în programe; evaluarea ritmică a elevilor; respectarea criteriilor de dificultate în trasarea temelor pentru acasă; supravegherea atentă a lecturii elevilor, verificând frecvent jurnalul de lecturi; realizarea unui program de pregătire suplimentară în vederea susţinerii examenului de absolvire ; asigurarea unui climat favorabil în sala de clasă, bucurându-mă de simpatia elevilor;

1

2010 Disciplina: Fizica Tema lecţiei : Rezolvare de probleme Lecţii demonstrative: B. 02. Activităţile instructiv-educative. A. Activitate în cadrul comisiei metodice: Grupa Om-33 profesor : Vîlcu Fiodor Data : 17. 11. 02. 2011 Disciplina: Geografia Tema lecţiei : Republica Africa de Sud La matematică de luat datele 2 . ştiinţifice şi culturale la care am participat pe durata anului şcolar 2010 -2011 sunt: A. Asistare reciprocă la lecţie : Grupa Tc-21 profesor : Capustean Natalia Data : 09. Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare.  Participarea la activităţi de perfecţionare pedagogică şi de specialitate. 2011 Disciplina: Astronomia Tema lecţiei : Rolul fizicii în dezvoltarea TIC Grupa T-12 profesor : Vîlcu Fiodor Data : 03. metodice.

43 4. Teze semestriale de primăvară –vară : Nr.77 4.04 Probe de evaluare Probe de evaluare Dinamica : iniţială sumativă (finală) Creştere * Descreştere 1 1 Creştere Teze semestriale de iarnă : Nu au fost plănuite.91 Nota medie evaluare finală 6.73 6. Activităţi de evaluare : Grupa Tc11 Tc12 T 13 Om 14 Total Disciplina Fizica Nota medie evaluare iniţială 4. 3 - 5 4-1 1 N/a Nota medie Data realizării Tc11 T12 Om 13 S 14 Total 1 - 3 .75 4. d/o 1 2 3 4 Grupa Numărul de Notele elevi 10-8 7-6 După Au Listă realiz.B.

Locul Nume Prenume: Grupa : T-23.50-10) Anuală Procentul calităţii (7.Nota medie la obiect : Semestrul I Procentul calităţii (7.astronomia Perioada desfăşurării : 01 – 05. III Dima Vasile II Dascaliuc Alexandru Numele Prenumele: Solonari Dumitru 4 . Locul Nume Prenume: Grupa : T-12.50-10) C. Activităţi extracurriculare : Decada la obiectul fizica . 11. 2010 Activităţi desfăşurate în cadrul decadei : • Postere • Scurt istoric • Oră demonstrativă la fizică • Olimpiadă • Concursul referatelor „Marile invenţii în fizică” I Rezultatele olimpiadei : Locul : Grupa : Om-24.50-10) Semestrul II Procentul calităţii (7.

Puterea mecanică   Mişcarea corpurilor sub acţiunea mai multor forţe Vaporizarea .condensarea 5 . Energia cinetică a punctului material  Impulsul mecanic  Legea conservării şi transformării energiei mecanicerecapitulare  Lucrul mecanic.D. Alte activităţi : Planul de activitate al cabinetului în anul de studii 2010 – 2011 cuprinde : ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Portofoliul profesorului cuprinde : • Curriculum vitae • • • Copie diplomă de licenţă Curriculum fizică-astronomie Plan de lungă durată la fizică-astronomie • Proecte zilnice • Evaluări sumative • Tesă semestrială la fizică • Lecţii la fizică-astronomie Proiecte didactice zilnice la obiect Anul I  Lentilele  Acceleraţia centripetă  Energia potenţială a punctului material  Energia.

 Conducţia electronică a semiconductorilor.  Forţa electromagnetică.  Semiconductori intrenseci  Fluxul magnetic  Legea inducţiei magnetice  Forţa electromagnetică  Generarea tensiunii electromotoare alternative.  Energia internă.  Forţa Lorentz  Interacţiunea conductoarelor paralele parcurse de curent electric Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit  Amperul   Legea lui Ohm pentru un circuit întreg  Mişcarea oscilatorie   Reflexia şir efracţia undelor mecanice Producerea şi utilizarea curentului continuu  Regula Lenz  Sistem termodinamic.Anul II :  Clasificarea undelor electromagnetice  Conductori în cîmp electric  Dielectrici în cîmpul electrostatic  Curentul electric în semiconductori. 6 .  Generatorul de curent alternativ  Inducţia magnetică.

Lucrul Transformări de stare de agregare Anul III : o Acţiunea biologică a radiaţiilor electromagnetice asupra organismelor vii o Difracţia luminii o Dispersia luminii o Evoluţia concepţiilor despre natura luminii Natura electromagnetică a luminii o Optica ondulatorie o o Formula lentilei subţiri o Mărirea liniară o Interferenţa luminii o o Obţinerea undelor coerente Unde macanice o Spectre o Analiza spectrală Materiale noi Ghidul profesorului fizica Ghidul profesorului astronomia 7 .  Ecuaţia calorimetrică de stare a gazului.

Profesor : Vîlcu Fiodor __________________________ semnătura 8 .