Disciplina: Drept civil. Succesiuni, anul III, semestrul 2 Titular de disciplină: Lect. Univ. drd.

Iolanda-Elena Lungu e-mail: iolandalungu@yahoo.com;
TEMATICA ORIENTATIVĂ A REFERATELOR
1.

Conditiile legale cerute unei persoane pentru a putea mosteni. Privire comparativa intre legislatia in vigoare si dispozitiile noului Cod Civil. 2. Nedemnitatea succesorala in actualul si viitorul Cod Civil. Analiza comparativa. 3. Asemanari si deosebiri intre nedemnitatea succesorala si ingratitudinea legatarului. 4. Aspecte teoretice si practice privind clasele de mostenitori legali. 5. Aspecte teoretice si practice privind drepturile succesorale ale sotului supravietuitor. 6. Statul – mostenitor legal. 7. Testamentele ordinare. Privire comparativa intre legislatia in vigoare si dispozitiile noului Cod Civil. 8. Regimul juridic al testamentelor privilegiate in actualul si viitorul Cod Civil. 9. Asemanari si deosebiri intre cauzele de ineficacitate ale legatelor. 10. Executiunea testamentara. 11. Aspecte teoretice si practice privind legatul testamentar. 12. Regimul juridic al rezervei succesorale. Cotele de rezerva in actualul si viitorul Cod Civil. 13. Raportul donatiilor. Privire comparativa intre legislatia in vigoare si dispozitiile noului Cod Civil. 14. Asemanari se deosebiri intre substitutia fideicomisara si substitutia vulgara. 15. Regimul juridic al pactelor asupra succesiunilor nedeschise. 16. Acceptarea pura si simpla si acceptarea sub beneficiu de inventar. Avantaje si dezavantaje. 17. Termenul de optiune succesorala in actualul si viitorul Cod Civil. 18. Regimul juridic al succesibilului care nu a optat in termenul de optiune succesorala. Diferenta de regim juridic fata de renuntatorul expres. 19. Aspecte teoretice si practice privind partajul succesoral. 20. Aspecte teoretice si practice privind petitia de ereditate. Deosebiri fata de alte actiuni civile.

semestrul 2 Titular de disciplină: Lect. 5. drd.Colaborarea BNR cu autorităţile naţionale şi internaţionale 17.Legislaţia bancară în România între adoptarea primei legi bancare şi integrarea în Uniunea Europeană 19. 2. Roxana-Elena LAZAR e-mail: rxn_ele@yahoo.Politica monetară condusă de Banca Naţională a României 16.Contractul bancar de credit 13. Contractul de cont bancar 9.Disciplina: Drept bancar. Moneda unică europeană între dolarul american şi yenul japonez Viitorul monedei unice europene Băncile comerciale şi băncile de afaceri în România şi în lume Reglementarea juridică a băncilor de emisiune Creditul bancar între reglementarea contractuală şi organismele de credit specializate 6.Contractul de cont curent 11.Comerţul de bancă 18.Reglementarea juridică a Băncii Naţionale a României 15. Contractul de cont de depozit de conturi în bancă 10.Armonizarea legislaţiei bancare româneşti cu legislaţia europeană 20.Contractul de închiriere de casete de siguranţă 14.Instituţiile de credit .Contractul de card bancar 12. 4. Răspunderea băncii în situaţia încheierii contractelor bancare 8. univ. 3. anul III. Reglementarea băncilor electronice 7.com TEMATICA ORIENTATIVĂ A REFERATELOR 1.

Felurile pedepselor . Modificarea sau înlăturarea pedepsei.com TEMATICA ORIENTATIVĂ A REFERATELOR 1. Raportul juridic de drept execuţional penal 3. Intreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă 8.Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate 12. Noţiuni generale privind sancţiunile penale . Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate ( Statutul judecătorului delegat . Educaţia. drd. Izvoarele dreptului execuţional penal . Trăsăturile (caracterele) dreptului execuţional penal . Liberarea condiţionată 5 Suspendarea condiţionată a executării pedepsei (Suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată persoanei fizice. Scopul şi funcţiile dreptului execuţional penal . Contestaţia la executare 9. complementare şi accesorii 4. Recompense. Executarea pedepselor principale în modalităţi neprivative de libertate . Felurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate 13 Aplicarea regimurilor şi condiţiile de executare a pedepselor privative de libertate 14. Drepturile deţinuţilor 16. Univ. anul III.Disciplina: Drept executional penal . abateri şi sancţiuni disciplinare 20. Principiile fundamentale ale dreptului execuţional penal. Calina Munteanu e-mail: calinamunteanu@yahoo. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicată persoanei fizice ) 6.pedepse principale. Actele judecătorului delegat) 11. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă. Legăturile dreptului execuţional penal cu alte ramuri de drept şi cu alte ştiinţe . Principiile speciale ale dreptului execuţional penal 2. Securitatea penitenciarelor 19. Schimbarea şi personalizarea regimului de executare 15. Reguli procesual penale privind punerea în executare a hotărârilor de condamnare 7. Structura organizatorică şi funcţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 10. Atribuţiile judecătorului delegat . Categorii de sancţiuni. Regimul de muncă 18. Transformarea amenzilor în închisoare. semestrul 2 Titular de disciplină: Lect. asistenţa psihosocială şi şcolarizarea condamnaţilor 21. Noţiuni generale privind executarea pedepselor privative de libertate. Obligaţiile şi interdicţiile deţinuţilor 17.

Trimiterea în judecată 6. Deliberarea şi pronunţarea hotărârii primei instanţe 17. Asistent: Drd. Noţiunea.Cercetarea judecătorească 16. Efectuarea urmăririi penale 5. Declararea. Noţiunea. Mihaela Laura PAMFIL. Măsuri premergătoare şedinţei de judecată în primă instanţă 15. anul III. Reglementări comune privind desfăşurarea şedinţei de judecată 12. Reglementări comune privind pregătirea judecăţii 11. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală 9.Disciplina: Drept procesual penal. obiectul şi principiile specifice fazei de judecată 10. Efectele apelului şi ale recursului penal 19. retragerea şi renunţarea la apelul/recursul declarat 18. Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală 4. e-mail: TEMATICA ORIENTATIVĂ A REFERATELOR 1.com. Moduri de sesizare a organelor de urmărire penală 2. Punerea în executare a pedepselor principale din hotărârile penale definitive 20. Partea specială (II). Încetarea urmăririi penale 8. Reglementări comune privind deliberarea şi pronunţarea hotărârii 13. semestrul 2 Titular de disciplină: Conf. obiectul şi participanţii la judecata în primă instanţă 14. Începerea urmăririi penale 3. Scoaterea de sub urmărire penală 7. dr. univ. Amânarea şi întreruperea executării pedepsei închisorii şi a detenţiunii pe viaţă . Dinu Lăzărescu e-mail: michaela_laura@yahoo.

7.1 din Legea nr. 22. 24. 14. 10.TEME DE REFERAT PROPUSE PENTRU DISCIPLINA “DREPUL CONCURENŢEI” 1. 23. 9. de investigare şi de luare a deciziilor de către Consiliul Concurenţei conform Legii 21/1996 privind concurenţa. 6. Concurenţa neloială. Controlul şi sancţionarea abuzului de poziţie dominantă. 11. Sancţionarea practicilor anticoncurenţiale conform Legii 21/1996 privind concurenţa. 18. Noţiunea de “abuz de poziţie dominantă”. Restricţiile accesorii în materia concentrărilor economice. Imitaţia. Acţiunile civile în materia concurenţei neloiale. Regimul juridic al exceptărilor în material concentrărilor economice potrivit Legii 21/1996. Interzicerea concurenţei în materia societăţilor comerciale.21/1996 privind concurenţa. 2. Procedura de examinare preliminară. 5. 3. 13. Regimul juridic al exceptărilor în materia înţelegerilor între întreprinderi. Dezorganizarea. 16. . 19. Condiţiile răspunderii civile pentru concurenţă neloială. Consiliul Concurenţei. 20. Dobândirea dreptului de control. Denigrarea. 8. Noţiune. Concentrarea economică. 4. Piaţa relevantă. Regimul juridic al clauzelor prohibitive de concurenţă. 25. Răspunderea penală pentru concurenţă neloială. Raportul juridic de concurenţă.5 alin. 17. 15.instituţie fundamentală a dreptului concurenţei. 21. Noţiunea de “înţelegeri între întreprinderi”. 12. Deciziile Consiliului Concurenţei în materia concentrărilor economice. Excepţii de la aplicarea art. Noţiunea de “ întreprindere” în materia dreptului concurenţei.