You are on page 1of 8

Persoana desemnata sa se ocupe de activitatea SSM trebuie sa aibe un curs in acest sens. Potrivit dispozițiilor art.

77 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generala; b) instruirea la locul de munca; c) instruirea periodica. In raport de fiecare faza sunt desemnate prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea 319/2006 anumite persoane care sa efectueze instruirea lucratorilor, verificiarea instruirii si semnarea fiselor individuale de instruire ale acestora. Astfel, conform dispozițiilor art. 85 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor in Legea 319/2006, instruirea introductiv-generala se face de catre: a)angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca; sau b)lucratorul desemnat; sau c)un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau d)serviciul extern de prevenire si protectie. Potrivit art. 89 din acelasi act normativ: ”(1) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste. (2) Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire. (3) Lucratorii prevazuti la art. 83 lit. a) si d) nu vor putea fi angajati daca nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea introductiv-generala.” Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maximum 20 de persoane, in conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. (1) din normele metodologice. Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala (art. 94 din normele metodologice). In ceea ce priveste instruirea periodica, potrivit art. 96 alin. (1) din aceleasi norme, aceasta se efectueaza de catre conducatorul locului de munca, iar conform alin. (4) din acelasi articol, verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

personalul cu responsabilitati conform NSSM ( ex. Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM): . 2.23 alin.conducatorii locurilor de munca. . art.personalul cu atributii in domeniul SSM (L 90/1996 republicata. 42). 76/2001 republicata). L 90/1996 republicata. ( NGPM/2002. .Începând cu data de 1 iulie 2011. art. 61). Dosarul medical individual (anexa 6. 31 lit.Fisa de aptitudini (NGPM/2002. b). lit. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii (L 90/1996. art. ). art.art. Ordinul MMPS nr. 5. 1). 28) . art.. manipulare depozitare recipiente cu oxigen. 4.componenta serviciului de SSM (NGPM/2002. NGPM/2002. alin.planul anual de masuri in domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar (anexa 2. 3. republicata. . art. 11. 9 al.G.raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor. serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care au contract individual de muncă cu normă întreagă încheiat cu angajatorul . 2. art. Decizii interne pentru: . 44). . d). Documente uzuale ce pot fi solicitate de inspectorii de munca in timpul controalelor (cu nominalizarea reglementarilor care impun verificarea acestora) 1. NM 7. art. 8. art. 18(1). . 6. 187/1998. . (NGPM/2002. 476 – La cererea Inspectoratului Teritorial de Munca si Directiei de Sanatate Publica medicul de medicina a muncii trebuie sa furnizeze copii ale dosarului medical. deservire instalatii aer comprimat) etc. art. a).programul de activitate al serviciului de SSM (NGPM/2002. Evaluarea riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca (NGPM/2002. NGPM/2002. 7 . republicata ).U. f) . L 90/1996.Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente (O. art. 11 lit. 319/2006. NGPM/2002.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. art.raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca ( NGPM/2002. lit.decizia de infiintare. 47).

19. 11). 109). Foaie de prezenta. 23. 22. p). art. republicata. art. 12. L 90/1996. art. 41 al. 137. 91. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalatiilor in functiune (L 90/1996. art. testare pe meserii sau activitati (NGPM/2002. 18. d). art. 1).Contractul colectiv de munca intocmit la nivelul unitatii (clauzele referitoare la protectia muncii. art. 9. 11. 119). Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic (NGPM/2002. art. munca in schimburi si intensitatea acesteia) (L 90/1996. 10. 149. 21. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare. evacuare si prim ajutor (NGPM/2002. la timpul de munca. e si NSSM 23 art. republicata). . 16 lit. Foaia de parcurs (NSSM 23 art.8. art. 3). al. lit. 13). Tematici de instruire (NGPM/2002. interventie. 7). Fise de magazie pentru dotarea cu EIP. art. 15. potrivit legii (NM 3. art. 16. republicata. L 90/1996. 17. Documentele care sa ateste ca ET utilizate in cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente. 105). 91 al. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii (NGPM/2002. L 90/1996. NM 2. 7. 25. republicata. Nota de comanda reparatii. 11 lit. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL). 24. art. Raport de sedinta siguranta circulatiei. lit.Certificate de conformitate pentru EIP si EIL (NGPM/2002. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii (NGPM/2002. 20. 45). e). Inscrierea in fisa de instructaj „Apt pentru lucru la inaltime” (NSSM 12. art. 14. Programe de instruire. regimul pauzelor. 99. corespunzator riscurilor activitatii (NGPM/2002. art. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire (NGPM/2002. republicata ). 13.

34. 36. 27. art. 41(4) lit. grele si periculoase (art. 33 NM 6.Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie (NGPM/2002.Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca (NGPM/2002.Verificarile ISCIR (NGPM/2002 art. 41(4) lit. art. republicata.Buletine de verificare metrologica a AMC–urilor din dotare (NGPM/2002. 41. 31. 18 (1) lit. p. e din L 90/1996. 1). republicata. 41(4) lit. j). art. art. republicata. lit.Buletine de verificari PRAM (STAS 12604/5/1990). L 90/1996. 267). art.Determinarile de noxe.Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate (NGPM/2002. Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern (L 90/1996. republicata. art. 8 al. 18 (1) lit. 29. 30.26.Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca ( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor) (L 90/1996. 37. f). 11. 11 lit.Permisul de lucru cu foc (anexa 7. republicata).Fisa postului (NGPM/2002. 32. y). in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de .Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca (L 90/1996.Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta (L 90/1996. republicata.Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare. 11 lit. republicata. 35. art. 40. 39. republicata).Permis gass free. art. b). in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice (in vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii) (L 90/1996. L 90/1996. 238). 18 (1) lit. art.Certificate medicale cu diagnostic “accident” (art. 33. NDPSI in industria chimica si petrochimica). 394). e). g). art. 38. art. 28. b).

53. al (7) lit. . republicata.Registre de evidenta a accidentatilor in munca (L 90/1996. compresoare) (L 90/1996. al (1) din NM 6).Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale (L 90/1996. 49. republicata. 43. art. c). art. 48. republicata. 52. al (1) din NM 6). 42. g). art. 50. 38. art. 44. 18 (1). (5) lit.Registrul pentru substante toxice (Decretul 466/1979 anexa I pct. art. art. 41. 1.Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice). 54. 61 din NM 6). republicata).Registre de evidenta a incidentelor periculoase (L 90/1996.Plan tehnic de exploatare (NSPMMCSLB nr. 45. republicata. republicata. a). republicata). 18 (1) lit. 42 din NM 6). 47.Registrul de serviciu la bordul navelor (L 90/1996. 38.Autorizatie de lucru in zone Ex (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice). 46. 8 lit.Raportare semestriala a accidentelor de munca (L 90/1996. art.Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. art.Plan de evacuare in caz de urgenta (NSPPMMCSMB/97 PT-C 01. lit. art.Registrul de evidenta a materialelor explozive ( L 126/1995. 6). 267). art. c).Registre de evidenta a accidentelor usoare (L 90/1996. republicata. pct. 1.explozie (L 90/1996. republicata. 46. 51.Programul de revizii si reparatii a ET din dotare (L 90/1996. al. art. 55. 38. art. dupa caz (PT R 142002).Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive ( L 126/1995. e). republicata. 41. art. 58. 57.Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor. 56. 1).Documentul privind protectia la explozie (NGPM/2002. republicata. al (1) din NM 6).

11. 34.avocatnet. NM 3). sectiunea 3). (6).Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice (NGPM/2002. 1). 60. 5 al. 72. 64. 18. republicata. a caror prezentare formeaza obiectul unor reglementari separate. 11. lit. 21 (1).Proiectele de executie a constructiilor. Registrul unic de control (L 252/2003). NGPM/2002.ro/content/forum %7CdisplayTopicPage/topicID_195705/Activitate-de-SSM.Fisa de expunere la riscuri profesionale (NGPM/2002. 24). republicata. NM 6. 18. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM (L 90/1996. lit k). art.Contractele de lucrari (L 90/1996.Materiale necesare informarii si educarii angajatilor (NGPM/2002. NM 6. lit.Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii (L 90/1996. lit. al chimiei si petrochimiei. art. al activitatii cu explozivi si alte activitati specifice) se cer documente proprii acestor sectoare de activitate.59.html#ixzz1OzpiOVV7 . republicata. art. agricol. al extractiei petroliere. art. republicata. republicata. ii). al producerii si distributiei energiei electrice. c). 5 al. al 2). art. art. 446). 65. art. 71.Modul de acordare a materialelor igienico sanitare (NGPM/2002. 68.Instructiuni de lucru (L 90/1996. 73. art. NM 6. 18 (1) lit. 150-157). republicata.Cartea tehnica a utilajului (L 90/1996. 62. art. cap VII. republicata. republicata. 61. art. forestier. (2)). gg).Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator (L 90/1996. al.Proces verbal de punere in functiune a schelei (NGPM/2002. 11. ET (L 90/1996. NOTA: Distinct de documentele uzuale solicitate de inspectorii de munca in timpul controalelor.Conventiile de lucru (L 90/1996. 34. lit. f). art. 67. a). 66. Citeste mai mult: http://www. art. 14(2). pentru domeniile specifice (minier. Evidente nominale ale angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani (NGPM/2002. 69. 70. art. 63.

impreuna cu anexa privind obligatiile angajatului in raport cu securitatea si sanatatea in munca .R. Documentatia este intocmita conform Legii 319/2006 si H. Verificare I. fara nici un cost suplimentar.ssm Decizie instructaj general . 1425/2006 fiind realizata dupa cerintele ITM (Protectia Muncii).Documentatie Protectia Muncii Documentatia pentru Protectia Muncii se intocmeste o singura data.G.I.A. Medicina muncii Asistenta periodica de Protectia Muncii . conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. la inceputul colaborarii.R. conform standardelor in vigoare Plan de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale Evaluare de riscuri Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie. si este reactualizata ori de cate ori este cazul.ssm Decizie instructaj periodic protectia muncii Tematica instructaj general protectia muncii Tematica instructaj periodic protectia muncii Instructiuni specifice de Protectia Muncii pentru intreaga unitate.ssm Regulament de ordine interioara. 1.C.S.048/2006 Masuri de prim ajutor personalizate pentru riscul fiecarui post de lucru Legea 319/2006 si legislatia de Protectia Muncii specifica activitatii Normele metodologice de aplicare ale legii 319/2006 HG 1091 – Cerinte minime de Protectia Muncii la locul de munca Verificare P.ssm Decizie conducator loc munca . Aceasta cuprinde: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fisa postului pentru fiecare functie. Planul tematic anual de instruire in Protectia Muncii Instructiuni proprii prim ajutor Aplicarea marcajelor specifice de Protectia Muncii.M. Instructiuni specifice de Protectia Muncii pentru fiecare loc de munca. impreuna cu anexa privind obligatiile angajatului in raport cu securitatea si sanatatea in munca .

S. pentru fiecare loc de munca cu risc de incendiu Instructiuni de folosire a stingatoarelor si hidrantilor Planul tematic anual de instruire P.U.) Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.I. fara nici un cost suplimentar.S.I.I.S. si este reactualizata ori de cate ori este cazul.G.Documentie P.I. Plan de evacuare la nivelul societatii Plan de interventie la nivelul societatii Plan de evacuare si depozitare substante periculoase Fisa obiectivului Marcaje specifice P.I..S.I. Aplicarea marcajelor specifice P. conform standardelor in vigoare Masuri de prim ajutor in functie de riscurile societatii Legea 307/2006 .G.G.U.U. la inceputul colaborarii. Documentatia pentru P.) Legislatie Evaluare Risc de Incendiu .U. Norme generale P.) Instructiuni specifice P.I. Aceasta cuprinde: • • • • • • • • • • • • • • • • • Decizii numire cadru tehnic cu atributii P.S.S.G.S.S.S. se intocmeste o singura data.) Decizii foc deschis pentru intreaga societate (document obligatoriu I.S.S. (document obligatoriu I.S. 2006 Documentatie Protectie Civila (document obligatoriu I.I.