Teste de autoevaluare

T.1.1. În mod obişnuit, metalele prezintă în stare solidă: a) o structură amorfă; b) o structură policristalină (cu un număr mare de cristale); c) o structură monocristalină (alcătuită dintr-un singur cristal)? T.1.2. Cea mai mică parte a unei reţele spaţiale (structuri cristaline), care, prin translaţii succesive după trei direcţii necoplanare, poate reproduce întreaga reţea (structură) este denumită: a) dislocaţie; b) vacanţă; c) celulă elementară; d) volum elementar? T.1.3. Care din următoarele tipuri de reţele Bravais sunt caracteristice

majorităţii metalelor utilizate în tehnică: a) cubică simplă; b) cubică cu volum centrat; c) cubică cu feţe centrate; d) tetragonală cu volum centrat? T.1.4. Starea de echilibru a unui sistem termodinamic neizolat de mediul exterior este: a) starea cu energia internă minimă; b) starea cu entropia maximă; c) starea cu energia liberă minimă; d) starea cu energia liberă maximă? T.1.5. Energia liberă a unui sistem termodinamic are, în funcţie de

temperatura sistemului, o variaţie: a) monoton descrescătoare; b) monoton crescătoare; c) periodică; d) nu depinde de temperatură? T.1.6. Care din următoarele defecte aparţin categoriei imperfecţiunilor

Care din următoarele concepte se utilizează pentru precizarea efectelor prezenţei dislocaţiilor în structurile cristaline ale metalelor: a) circuitul Bürgers.Care din următoarele afirmaţii privind de imperfecţiunile cristale. b) entropia.1. c) dislocaţie marginală.8. d) atomii de substituţie T. d) energia de activare? Să se întocmească schiţele necesare aplicării acestor concepte în cazul unei dislocaţii marginale cristal metalic cu structura de tip CVC. e) dislocaţiile se pot deplasa prin alunecare şi prin căţărare? T. existente într-un plan (100) al unui T. c) vectorul Bürgers. limitele structurilor cristaline ale metalelor sunt adevărate: a) defectele de suprafaţă sunt de subcristale şi limitele de macle.1. b)Vectorul Burgers al dislocatiilor marginale este perpendicular pe dislocatie. b) limitele de macle. limitele . c) dislocaţiile de semne contrare se resping.1.1. d) dislocaţiile se pot deplasa numai prin căţărare. b) dislocaţie elicoidală. O linie de atomi care limitează în interiorul unui cristal un plan atomic incomplet este denumită: a) dislocaţie mixtă.7. c) vacanţele. Care din următoarele afirmaţii privind imperfecţiunile liniare ale structurilor cristaline ale metalelor sunt adevărate: a) dislocaţiile sunt imobile. d) dislocaţie tip Taylor? T.9.10.punctiforme ale structurilor cristaline: a) atomii interstiţiali.

creşte numărul germenilor cristalini cu dimensiunea mai mare decât dimensiunea critică.12. e) obţinerea unei structuri cristaline fine ? T. a) dacă subrăcirea la solidificare se măreşte. f) dacă subrăcirea se măreşte.1. T. Cristalizarea primară la subrăciri mari determină: a) micşorarea dimensiunii critice a germenilor de cristalizare. Care din următoarele afirmaţii privind cristalizarea primară a metalelor sunt adevărate. b) dacă subrăcirea se măreşte. c) limitele de cristale sunt denumite şi limite la unghiuri mari. . b) creşterea energiei de activare a procesului de solidificare.1. Desenaţi curba de răcire din stare lichidă a unui metal şi precizaţi cum se modifică durata cristalizării primare (lungimea palierului curbei de răcire) în funcţie de mărimea subrăcirii la solidificare. d) în zonele defectelor de suprafaţă nivelul energie libere este mai mic decât în interiorul cristalelor? T. b) Tr = Ts.13. d) creşterea numărului de germeni de cristalizare. c) micşorarea energiei de activare a procesului de solidificare. d) Tr > Ts? T. d) în timpul cristalizării primare se degajă căldură. c) dimensiunea critică a germenilor de cristalizare nu depinde de mărimea subrăcirii. Desfăşurarea stabilă a procesului de cristalizare primară a unui metal cu temperatura (teoretică) de solidificare Ts. e) în timpul cristalizării primare se absoarbe căldură. dimensiunea critică a germenilor cristalini creşte.11.1. cristalizarea primară se realizează mai rapid.1. c) Tr ≤ Ts. este asigurată atunci când metalul se află la o temperatură Tr care îndeplineşte condiţia: a) Tr < Ts.b) principalele defecte de suprafaţă sunt dislocaţiile.14.

1.T. c) este maximă la sfârşitul solidificării metalului. b) polimorfism. c) factorii principali care influenţează desfăşurarea unui proces de difuzie sunt: gradientul concentraţiei elementului care difuzează. b) este constantă în tot timpul solidificării metalului. tipul structurii cristaline este denumită: T. T. Prezentaţi condiţiile şi mecanismul formării cristalelor dendritice la cristalizarea primară a uni metal. Viteza de cristalizare a unui metal: a) este maximă la începutul solidificării metalului.Prezentaţi principalele particularităţi ale desfăşurării transformărilor alotropice la metale.18.1.17. T. c) alotropie. temperatura la care are loc difuzia şi durata procesului.1.15. Care adevărate: a) difuzia se poate realiza numai prin mecanismul deplasării interstiţiale a atomilor care difuzează. d) procesele de difuzie în piesele metalice policristaline sunt mai intense decât în piesele metalice monocristaline din următoarele afirmaţii privind difuzia în metale sunt .19. d) anizotropie? unor metale de a-şi schimba. d) prezintă un maxim pe parcursul timpului de solidificare ? T.1. Proprietatea a) mimetism.1.16. b) mărimea fluxului de difuzie depinde numai de temperatura la care are loc procesul şi de aria suprafeţei prin care se face difuzia. în funcţie de temperatură.

Soluţiile solide se formează în structura unui aliaj atunci când. Care pătrundere? dintre aceste perechi formează soluţii solide de Care din următoarele elemente chimice pot fi componentele de bază ale unui aliaj: . c) forţele de legătură dintre atomii diferiţi sunt sensibil egale cu forţele de legătură dintre atomii identici.3.2. e) aliajul cu %Sn m = 20 %.Teste de autoevaluare T. b) forţele de legătură dintre atomii diferiţi sunt mai mari decât forţele de legătură dintre atomii identici. a) toate componentele aliajului sunt metale. a) Fe. %Cu m = 75 % şi %Sb m = 5 %? T. e) H. Care din următoarele aliaje aparţin aceluiaşi sistem de aliaje: a) aliajul cu %Sn m = 20 % şi %Cu m = 80 %. c) aliajul cu %Sn m = 10 % şi %Cu m = 90 %.2. b) C. Se consideră următoarele perechi de componente: a) Fe şi Al. d) Zn. b) aliajul cu %Sn m = 30 % şi %Sb m = 70 %. b) Fe şi C. f) N? T.2.1. d) Al şi Cu. e) Fe şi N.2.4. c) Mn. c) Cu şi Ni. d) aliajul cu %Sn m = 5 % şi % Cu m = 95 %. d) forţele de legătură dintre atomii identici sunt mai mari decât forţele de legătură dintre atomii diferiţi? T.2.

2. b) forţele de legătură dintre atomii diferiţi sunt mai mari decât forţele de legătură dintre atomii identici. d) solubilitate totală a componentelor? T. c) reţea cristalină tensionată si distorsionată prin dizolvarea atomilor componentelor solut. d) Al şi Zn. Care substituţie? T. e) Fe şi P.7.8.topire a componentelor. d) diferenţa dintre valenţele componentelor? T. c) Cu şi Ni.6. c) forţele de legătură dintre atomii diferiţi sunt sensibil egale cu forţele de legătură dintre atomii identici.5. Soluţiile solide interstiţiale se caracterizează prin: a) distribuţie ordonată a atomilor. b) temperatura de solidificare .2.2. b) Fe şi C. Solubilitatea componentelor care formează soluţii solide de substituţie este influenţată de: a) dimensiunile atomilor componentelor. Compuşii chimici (intermetalici) din structura dintre aceste perechi formează soluţii solide de aliajelor se caracterizează prin: .2. b) componente solut cu număr mic de ordine în tabelul periodic al elementelor.9.T. a) toate componentele aliajului sunt metale. d) forţele de legătură dintre atomii identici sunt mai mari decât forţele de legătură dintre atomii diferiţi? T. Compuşii chimici (intermetalici) se formează în structura unui aliaj atunci când.2. c) tipul structurii cristaline a componentelor. Se consideră următoarele perechi de componente: a) Cu şi Zn.

10. b) cristalizarea primară a compuşilor definiţi cu topire congruentă.2. b) tipul fazelor pe care le conţin.12. c) raportul dintre numărul total al electronilor numărul total de atomi care alcătuiesc o masă M de aliaj. Aplicând legea fazelor.2. c) transformarea eutectoidă a aliajelor binare. d) valenţa componentelor? T. d) raportul dintre numărul atomilor componentului de bază şi numărul total de atomi care alcătuiesc o masă M de aliaj? de valenţă şi T. Compuşii chimici (intermetalici) din structura aliajelor se clasifică după: a) comportarea la topire. Concentraţia electronică a unui aliaj binar reprezintă: a) raportul dintre valenţele componentelor.11.a) reţea cristalină asemănătoare cu cea a componentului metalic de bază. d) formulă chimică proprie? T. să se demonstreze că următoarele transformări decurg la temperatură constantă: a) transformarea eutectică a aliajelor binare. Teste de autoevaluare . c) proprietăţi fizico-chimice apropiate de ale componentelor. c) factorul determinant al nivelului energiei libere. b) valori de bază strict definite ale concentraţiilor componentelor. d) cristalizarea primară a metalelor pure. b) raportul dintre numărul total al electronilor de valenţă şi numărul total de electroni dintr-o masă M dată de aliaj.2. e) transformarea alotropică a metalelor.

b) în cazul oricărui material metalic deformat plastic există o dependenţă liniară între tensiunile generate de solicitările mecanice şi deformaţiile specifice unor plane cristalografice numite plane de alunecare. b) elasticitate. cu un număr întreg de distanţe interatomice.3. c) duritate. b) alunecarea unor zone ale cristalelor de-a lungul unor plane cristalografice numite plane de alunecare. . Proprietatea unui material de a se deforma sub acţiunea solicitărilor mecanice şi de a-şi menţine configuraţia obţinută prin deformare când solicitările şi-au încetat acţiunea este denumită: a) plasticitate.3. c) modificarea distanţelor interatomice şi schimbarea parametrilor structurii cristaline. generate de solicitările mecanice aplicate. a tuturor atomilor din zonele adiacente unuia sau mai multor plane de alunecare? T. d) tenacitate? T. Deformarea plastică a cristalelor reale (cu imperfecţiuni) care alcătuiesc structura pieselor metalice se realizează prin: a) alunecarea unor zone ale cristalelor de-a lungul generate de solicitările mecanice aplicate. Care din următoarele afirmaţii privind deformarea materialelor metalice sunt adevărate: a) în cazul oricărui material metalic deformat elastic este valabilă legea lui Hooke.3. Proprietatea unui material de a se deforma sub acţiunea solicitărilor mecanice şi de a reveni la forma iniţială când solicitările îşi încetează acţiunea este denumită: a) plasticitate.2. c) duritate. d) tenacitate? T. sub acţiunea tensiunilor tangenţiale τ. cu deplasarea relativă simultană.T.3.3.1. d) alunecarea.4. sub acţiunea tensiunilor normale σ. b) elasticitate.

b) Trp ≅ 0.1Ts? T. Care din următoarele caracteristici corespund ruperilor ductile (tenace) ale materialelor metalice: a) se produc prin forfecare.7.4ts.3. . Care din următoarele relaţii permite estimarea valorii temperaturii de recristalizare primară a materialelor metalice: a) Trp ≅ 0. c) sunt precedate de deformaţii plastice apreciabile. b) au aspect fibros.3. b) au aspect fibros. c) deformare plastică la cald. b) viteza de solicitare. d) au.9. c) deformarea plastică determină ecruisarea materialelor metalice.3.5. d) Trp ≅ 0.produse. Deformarea plastică realizată la o temperatură Tdp denumită: a) deformare plastică la rece.8. propagare transcristalină? T. Care din următorii factori influenţează comportarea la rupere a materialelor metalice solicitate mecanic: a) prezenţa concentratorilor de tensiuni.6.4Ts. c) trp ≅ 0. d) deformare plastică fără ecruisare? > Trp este T. b) deformare plastică fără fisurare.3. d) materialele metalice deformate plastic la rece fibroasă? capătă o structură T. c) sunt precedate de deformaţii plastice apreciabile. d) se produc cu viteze foarte mari? T.8 oC. de obicei.3. Care din următoarele caracteristici corespund ruperilor fragile ale materialelor metalice: a) se produc prin clivaj (smulgere).4ts – 163.

d) tipul structurii cristaline a materialului? T. c) procesul de degradare prin oboseală a unui material metalic prezintă trei stadii: iniţierea unei fisuri.11.13.3. Proprietatea unui material metalic de a opune rezistenţă la .10. b) procesele care se desfăşoară în etapa fluajului secundar sunt localizate în interiorul cristalelor care alcătuiesc structura materialelor. Care din următoarele afirmaţii privind oboseala materialelor metalice sunt adevărate: a) pentru orice material metalic există o rezistenţă la oboseală σO. b) suprafaţa de rupere prin oboseală a unei piese metalice este netedă şi lucioasă.3. c) ruperea fragilă a materialelor metalice se produce lent (stabil) şi este precedată de deformaţii plastice apreciabile. b) un material metalic aflat la o temperatură t < Ttr va avea fragilă la rupere. Care din următoarele afirmaţii privind fluajul materialelor metalice sunt adevărate: a) în etapa fluajului secundar viteza de fluaj este constantă.12. d) prezenţa concentratorilor de tensiuni asigură o comportare ductilă la rupere a materialelor metalice? comportare T.3. d) în etapa fluajului terţiar viteza de fluaj scade continuu ? T. Care din următoarele afirmaţii privind comportarea la rupere a materialelor metalice sunt adevărate: a) comportarea ductilă sau fragilă la rupere este o caracteristică intrinsecă a oricărui material metalic. propagarea lentă a fisurii şi ruperea bruscă. c) fenomenul de fluaj are intensitate mare în cazul materialelor metalice solicitate mecanic la temperaturi t > Trp.3.c) temperatura materialului supus solicitării mecanice. d) ciclurile de solicitare variabilă caracterizate prin R ≤ 0 se numesc cicluri ondulante? T.

3. d) duritatea Brinell se defineşte ca fiind raportul dintre forţa aplicată pe penetrator şi aria suprafeţei urmei lăsate de acesta pe materialul metalic la determinarea durităţii se foloseşte un penetrator sferic din duritatea Vickers se defineşte ca fiind raportul dintre forţa urmei lăsate de acesta pe materialul aplicată pe penetrator şi diagonala .3. c) elasticitate.15. b) la determinarea durităţii se foloseşte un penetrator din diamant. d) metalic? T. Care din următoarele afirmaţii privind determinarea durităţii Brinell a materialelor metalice sunt adevărate: a) diamant. b) duritate. de forma unei piramide pătrate drepte. b) la determinarea durităţii se foloseşte un penetrator sferic din oţel sau din carburi metalice.pătrunderea în stratul său superficial a unui penetrator este denumită: a) plasticitate.14. d) tenacitate? T. c) duritatea Brinell se defineşte ca fiind raportul dintre forţa aplicată pe penetrator şi diametrul urmei lăsate de acesta pe materialul metalic. Care din următoarele afirmaţii privind determinarea durităţii Vickers a materialelor metalice sunt adevărate: a) la determinarea durităţii se foloseşte un penetrator sferic din diamant. c) duritatea Vickers se defineşte ca fiind raportul dintre forţa aplicată pe penetrator şi aria suprafeţei urmei lăsate de acesta pe materialul metalic.