5.

0:KAEDAH KAJIAN

7|a mal n yerk!

5.0:KAEDAH KAJIAN

Sepanjang saya menjalankan kajian ini,saya telah menggunakan pelbagai kaedah untuk mendapatkan maklumat.Antaranya ialah:

a) KAEDAH TEMUBUAL -Saya telah menemubual pegawai Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) untuk bertanyakan perihal yang berkisar dengan institusi pentadbiran tempatan.

b) KAEDAH PENYELIDIKAN DI INTERNET -Saya telah melakukan penyelidikan di internet umtuk mendapat kan maklumat.

c) KAEDAH MELAYARI INTERNET -Saya telah melayari http://www.bda.gov.my untuk memperoleh bahan untuk folio saya ini.

d) KAEDAH MENGANALISIS SUMBER RUJUKAN -Saya juga telah menggunakan kaedah menganalisis sumber rujukan setelah mendapat nasihat daripada cikgu matapelajaran SEJARAH.

8|a mal n yerk!