BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I

MATURSKI RAD.
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI
MATERIJALI.

WWW.SEMINARSKI-RAD.COM
WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM
WWW.MATURSKI-RAD.COM
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONACI SVE BILO DA JE TO SEMINARSKI,
DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI
EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA
POGLEDATE SVAKI RAD NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA
MOŽETE TACNO DA ODABERETE ONO STO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA.
U NAŠOJ BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I
MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOC
NAPRAVITI JEDINISTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NADJETE RAD KOJI
VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOZETE NARUCITI DA SE IZRADI
NOVI UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD NA LINKU NOVI RADOVI.
SVA PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU. ZA BILO
KOJI VID SARADNJE ILI REKLAMIRANJA MOZETE NAS KONTAKTIRATI NA
OFFICE@SEMINARSKI-RAD.COM
1

САДРЖАЈ
Увод ...................................................................................................................
1. Анализа технологичности дела и конструкција отковка .........................
1.1. Особености конструисања отковка.............................................
1.2. Формирање цртежа отковка .........................................................
1.2.1. Одређивање запремине готовог дела ...........................
1.2.2. Анализа попречног пресека ..........................................
1.2.3. Додаци за обраду ............................................................
1.2.4. Конструкција бочних површина ...................................
1.2.5. Одеђивање попупечника заобљења унутрашњих и
спољашњих ивица отковка ..........................................
1.2.6. Дебљина зидова .............................................................
1.2.7. Подеона линија отковка ................................................
1.3. Анализа материјала отковка и избор режима загревања ..........
2. Прорачун силе ковања и избор пресе ........................................................
3. Конструкција алата за ковање „ПОКЛОПЦА“ ........................................
3.1. Карактеристике отковка и основне операције ...........................
3.2. Конструисање удубљења (гравуре) и канала за венац .............
3.3. Избор материјала алата за ковање ..............................................
4. Разрада технолошког процеса израде алата за ковање ............................
4.1. Електро-ерозивна израда гравуре алата .....................................
4.2. Карактеристике обрадних сисема ...............................................
4.3. Одређивање димензија припремника .........................................
4.4. Одређивање редоследа операција и захвата ..............................
4.5. Одређивање елемената режима обраде ......................................
4.6. Избор облика и димензија резног алата .....................................
4.7. Одређивање димензија припремка за уметак горњег калупа ..
4.8. Određivanje редоследа захвата за израду уметка горњег
калупа ............................................................................................
4.9. Одређивање димензија припремка за горњи калуп ..................
4.10. Одређивање редоследа захвата за израду горњег калупа .......
4.11. Одређивање димензија припремка за доњи калуп ..................
4.12. Одређивање редоследа захвата за израду доњег калупа .........
4.13. Одређивање припремка и редоследа захвата за вођицу
пречника 28 мм ...........................................................................
4.14. Одређивање димензија припремка и редоследа захвата за
вођицу пречника 25 мм ...............................................................
4.15. Аналитичко одређивање режима резања за изабране захвате .
4.16. Одређивање главних фактора електро-ерозивне обраде ..........
4.16.1. Главни фактори електро-ерозивне обраде ..................
4.16.2. Квалитет површине и избор материјала електроде ...
4.16.3. Избор поларитета и умањење мера електрода ...........
4.16.4. Јачина струје и одношење материјала ........................
4.16.5. Фреквенца ......................................................................
4.16.6. Испирање .......................................................................
5. Израда дела програма за обраду алата за ковање „ПОКЛОПЦА“ на
НУ машинама алаткама ...............................................................................
5.1. Ручно програмирање .....................................................................

1
2
2
5
5
8
8
8
8
8
9
9
11
13
13
13
14
16
16
16
17
17
17
18
19
20
29
30
39
40
54
60
66
72
72
72
73
73
73
73
75
75
2

5.2 Технолошка припрема за програмирање нумерички
управљаних машина алатки .........................................................
5.2.1. Избор обрадног система .................................................
5.2.2. Технолошко прилагођавање радионичког цртежа .......
5.2.3. Координатни систем и нулте тачке ...............................
5.2.4. Пројектовање технолошког процеса .............................
5.2.4.1. Формирање плана обраде ................................
5.2.4.2. Формирање плана стезања ..............................
5.2.4.3. Формирање плана алата ..................................
5.2.4.4. Прорачун режима резања ................................
5.2.4.5. Пројектовање Путање алата ..........................
5.3. Израда програма ...........................................................................
5.3.1. Део програма за израду гравуре за доњи обликач ......
Закључак ...........................................................................................................
Литература ........................................................................................................

76
76
76
77
77
78
78
78
78
79
79
83
87
88

3

хиљаду комада отковака за део назан „Поклопац“. У прилог дипломског рада су дати склопни и радионички цртежи алата за ковање „Поклопца“..УВОД У оквиру Холдинг компаније „Петар Драпшин“ из Младеновца за потребе предузећа „Телеоптик“ из Земуна требало је отковати. 4 . У четвртој тачки је разрађен технолошки процес израде алата за ковање „Поклопца“. Да бих успешно обавио задатак дипломског рада прво сам анализирао технологичност дела и конструисао отковак као пролаз за конструисање алата. што је уједно и прва тачка дипломског рада. Пета тачка дипломског рада јесте израда дела програма за обраду алата. уз одређивање и режиме резања за израду. На основу тих мера конструисан је алат за ковање. У другом делу дао сам прорачун силе ковања и изабрао пресу. Циљ је био да знање стечено на факулету применим у овом раду. На основу радионичког цртежа „Поклопца“ послатог из „Телеоптика“ било је потребно конструисати алат и разрадити технолошки поступак за његову израду. У договору са проф. Трећа тачка дипломског рада обухватила је конструисање алата за ковање. У оквиру ове тачке узете су у обзир препоручене температуре ковања и коефицијент линеарног ширења материјала што је имало за последицу увећање мера цртежа отковака на температури ковања. Од „Фабрике алата“ која је део Холдинг компаније „Петар Драпшин“ тражило се да изради алат за ковање отковака „Поклопца“.Слободаном Ивановићем прихватио сам да то буде тема мог дипломског рада. у првом делу. Она садржи детаљну анализу редоследа стезања и захвата свих радионичких цртежа елемената алата.

Подеона линија отковка настаје као пресек подеоне равни калупа за ковање и омотача отковка.полупречници заобљења спољашњих и унутрашњих ивица . о правилном избору материјала отковка. при узимању у обзир додатка за накнадну обраду. избор машине за ковање. нагиби истих треба да су минимално могући јер су тада трошкови обраде резањем и губици материјала мањи. Попречни пресек отковка треба изабрати тако да се обезбеди олакшано течење метала при попуњавању удубљења калупа.облик попречног пресека . као и да се омогући лкао вађење отковака из клаупа. кад се бочне површине отковка накнадно обрађују.нагиби бочних површина . конструисање калупа за ковање. АНАЛИЗА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ДЕЛА И КОНСТРУКЦИЈA ОТКОВАКА При конструисању отковака неопходно је водити рачуна о његовом геометријском облику с обзиром на могућности особености процеса ковања. као и о технологичности конструкције отковка у вези са могућношћу економичног извођења ковања и накнадне механичке обраде. Дебљине зидова и ребара како у правцу ковања тако и управно на њега у циљу рационалне израде и експлоатације калупа за ковање не треба усвојити испод одређених минималних вредности. У случајевима кад су нагиби бочних површина отковака конструктивног карактера.1. односно удубљењу калупа.1. Заобљењем оштрих ивица отковака побољшавају се услови течења метала и олакшава попуњавање удубљења калупа и избегава концентрација напона и појава прскотине на критичним местима удубљења калупа. ОСОБЕНОСТИ КОНСТРУИСАЊА ОТКОВКА Геометријски облик отковака карактеришу следећи елементи: . 5 . поступка термичке припреме и начина ковања с обзиром на захтеване механичко-технолошке карактеристике отковака. треба усвојити веће вредности углова нагиба. нагиба бочних површина и толеранције израде отковка.дебљине зидова и ребара и др. Отковак се дефинише цртежом отковка који се израђује на основу цртежа готовог дела. Полупречници заобљења унутрашњих и спољашњих ивица отковака су такође важни. пошто се на тај начин ублажују оштри прелази на површини отковка. Цртеж отковка је основни документ за пројектовање технологије ковања (усвајање облика и димензија полазног припремка. када се не предвиђа накнадна механичка обрада тих површина. 1. тј. Међутим. пошто се отворени калупи изводе из два дела у циљу постављања припремка и вађења отковка из калупа. Нагиби бочних површина отковка потреби су ради лакшег вађења отковка из калупа као и због олакшања разливања метала при попуњавању удубљења калупа. режима загревања материјала итд) и алата за извођење операције одвајања (одсецање венца). одређивање врста и броја операција процеса ковања.

д) Одређују се нагиби бочних површина (ковачки нагиби) и полупречници заобљења спољашњих и унутрашњих ивица отковака.38 5 4211. б) Димензије отковка (ковачке мере) се одређују водећи рачуна о предвиђеној накнадној обради додатак са једне или обе стране) и квалитету површине накнадне обраде (повећање додатка за обраду).2. Талица 1.V5 630 11.Положај подеоне равни калупа зависи од више фактора. а првенствено од конфигурације отковка да би се обезбедио основни захтев: несметано вађење отковка из удубљења калупа. При ковању у калупима треба предвидети додатке за обраду за све површине отковка које се накнадно обрађују Поступак формирања цртежа отковка је следећи: а) На основу димензија готовог дела одређује се тежина отковка.V6 842. ц) Одређују се дозвољена одступања димензија отковка.5 7245 6 .9 V2. Вредност елемената запремина Елемент запремине СКИЦА припремка Површина базе (mm²) Висина елемента (mm) Запремина елемента (mm²) V1.1. а на основу тежине зависно од димензија одређују се додаци за обраду и дозвољена одступања.

5 4551.2 18 4071.81 11.815 V4 395.V3 395.81 V7 226.6 V8 240 18 4320 V9 990 28 27720 1990 Запремина готовог дела: 7 .

V = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 V = 4211.2)V V0 = 1.2.8 mm Зато вредност додатка за површину N7 заокружене на цео број иноси δ = 1.20V = (1+0.2.[5] и за отковке од легуре бакра усвојени су из таблице као за класу 1.3. Конструкција бочних површина 8 .16.9 + 1990 + 4071.5-0.2.85 mm Усавајам висину припремка h = 95 mm Димензије припремка су Ø32 x 95 mm 1.9 + 7245 + 4551.658·10−3 m0 = 0. Закључио сам да део није сложенијег облика који би захтевао више операција ковања.215 V0 = 76280. Тако за тежине отковака 0.9 mm.) приступио сам конструкцији отковка.2.0 за класу тачности 1 и вредност линеарне мере до 50 mm вредност додатка јесте 0.215 mm² Запремина отковка: V0 = V + 0.6 + 4320 + 27720 V = 63657.63 . При конструисању отковка водио сам рачуна о геометријском облику попречног пресека отковка с обзиром на особеност и могућност процеса обраде ковањем у калупима.815 + 7245 + 4211.2 · 63567.5·10−3·76280. 1.658 mm³ Тежина отковка: m0 = p·V0 m0 = 8.50 mm Вредност додатка за обраду површине квалитета N9 износи δ = 1 mm 1.4. Додаци за обраду Вредности додатка за обраду дате су у таблици 10. За квалитет површине N7 додатак за обраду повећава се за 0. Анализа попречног пресека На основу цртежа готовог дела (датог на страни 4.648 kg Димензије припремка за ковање: V0 = h(dρ²π)/4 h = 4 V0 /dρ²π За стандардни пречник шипке Ø32 добија се висина припремка: h = 4·7628062/32² π h = 94.

датих у табели 4. 1.150 mm и R = (3-4)r.Водећи рачуна о конструкцији отковка. Карактеристике тог материјала су следеће: .2.7 формиран је цртеж отковка дат на страни 10 1. материјала отковка и других фактора усвојио сам из табеле 4. 1.100.2.Д2.запреминска чврстоћа Rm = 360 N/mm². .конвенционални напон течења Rpо2 = 130 N/mm². Одређивање полупречника заобљења унутрашњих и спољашњих ивица отковка Избор величина полупречника заобљења спољашних r и унутрашњих R ивица отковка узете су из таблице 6.1-1. Код отковка из легуре бакра вредности ових углова нагиба бочних површина.[5] и из односа b/h при h = 5 . АНАЛИЗА МАТЕРИЈАЛА ОТКОВКА И ИЗБОР РЕЖИМА ЗАГРЕВАЊА Захтевом за израду дела (поклопца) дефинисан је материјал CuZn39Pb2 из i групе по ЈУС Ц.6. Дебљина зидова Дебљина зида отковка на делу удубљења налази се у оквиру препоручене минималне вредности дебљине зидова дате у таблици 7[5]. 9 . На основу тачака 1.. При усвајању полупречника r и R водио сам се следећим принципима: - - ако је полупречник заобљења r мањи од вредности додатка за обраду повећао сам га до вредности додатка за обраду. ако су на цртежу готовених из таблице одговарајућих полупречника заобљења веће од вредности добијених из таблице 6. тада сам усвојио вредности дате на цртежу готвог дела.[5] величине углова нагиба бочних површина. 1.5.3.[5] и датих односа.7. Подеона линија отковка Да би се обезбедило несметано вађење отковка из удубљења калупа положај подеоне равни сам усвојио на површини N7 јединствено означене на цртежу датом на страни 4.2.2. се смањују.2. односно ако је полупречник заобљења r већи од вредности додатка за обраду тада сам r смањио до вредности додатка за обраду. односа димензија елемената отковка.

просечна запреминска маса ρ = 8.завршна температура ковања 700 0C.5% Cu : остатак Овај материјал (легура) је погодан а машинску обраду ковањем и то у топлом стању. [ 7 ] при чему је: А [mm²] . ASTM –C 37700 650-825 0C GOST LS 59-1 700-850 0C [2] 640-780 0C [5] 640-880 0C На основу предложених температура ковања усвајам следеће: .3.силе ковања отковка округлог облика. BSR [mm] – средња ширина неокруглог отковка у хоризонталној равни и рачуна се по формули BSR=А/L RM [ N/mm²] – чврстоћа материјала при задњој температури ковања.5-2. DN [mm²] . 2.1.. при чему је: D [ mm ] – највећи пречник отковка у хоризонталној равни.сведени печник неокруглог отковка у хоризонталној равни и рачуна се по формули DN = 1. [7] 10 . ПРОРАЧУН СИЛЕ КОВАЊА И ИЗБОР ПРЕСЕ Сила ковања у овом случају састоји се из две компоненте: F = F’+ F” F’ .сила ковања отковака неокруглог облика. F” . Сила ковања отковка неокруглог облика израчунава се из следеће релације: F’ = 8(1-0. Таблица 1.3. Сила ковања отковка округлог облика израчунава се из следеће релације: F” = 8(1-0.1+20/D)² RM A [ N ] ……………………………………. .1.површина отковка у хоризонталној равни.001 DN) (1.1 L / BSR )RM A [ N ] …………………………….13 A L [mm] – дужина отковка.- коефицијент линеарног ширења α = 20.001D) (1.5 10³kg/m³ Хемијски састав материјала CuZn39Pb2 је следећи: Zn : 39% Pb : 1.почетна температура ковања 750 0C. Препоручене температуре ковања дате су у таблици 1.10−61/0C.1+20/ DN)²(1+0.6.

16 DN = 80.6 N F” = 1.32 A = 5064.2 MN Укупна сила пресовања износи: F = F’+ F”= 2.RM [ N/mm² ] – чврстоћа материјала при задњој температури ковања.5 F” = 1208730.13 A DN = 1.414 mm Средња ширина неокруглог дела отковка у хоризонталној равни је: BSR = A/L = 5064.935 MN ≈ 4 MN Усвајам хидрауличну пресу HP 1000 11 .414)(1.001D) (1.1 86 / 58.88 mm Сила ковања отковка неокруглог облика износи: F’=8 (1-0. Израчунавање силе ковања отковка неокруглог облика: F’=8 (1-0.2 F = 3.32 mm² A = π86²/4 .1 L / BSR ) RM A [ N ] A = πD²/4 – 2A ∆ A ∆ = 372.88 )36·5064.001·50)(1.површина отковка у хоризонталној равни. Добијамо сведени пречник: DN = 1.1+20/ DN)²(1+0.16/86 = 58.5 mm² F” = 8(1-0.16 F’=27345.735 + 1.414)²(1+0.1+20/80.1+20/50)²36·1963.735 MN Сила ковања отковка округлог облика: F” = 8(1-0.2·372.16 mm² .1+20/D)² RM A [ N ] D = 50 mm RM = 36 N/mm² A = πD²/4 = π50²/4 = 1963. A [ mm²] – површина пројекције отковка у хоризонталној равни.001 DN) (1.13 5064.18 N = 2.001·80.

Алати за хидрауличке пресе код ковања сложених отковака се раде са дводелним (растављеним) калупима. LK – димензије отковка у хладном стању. КОНСТРУИСАЊЕ УДУБЉЕЊА (ГРАВУРЕ) И КАНАЛА ЗА ВЕНАЦ Облик и димензије удубљења за завршно ковање одговарају облику и димензијама отковака у топлом стању. а посебно који се изводе на пресама. 12 . Димензије удубљења се одређују по обрасцу: LKt = LK (1 + αt) = LK n где је: LKt – димензије отковка при температури ковања. Отковци друге групе који се израђују на хидрауличким пресама могу се обављати само из завршног ковања. Подела отковака се врши углавном с обзиром на конфигурацију. КАРАКТЕРИСТИКЕ ОТКОВКА И ОСНОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ Класификација отковка представља педуслов за избор врсте и конструкције алата за ковање. С обзиром да се отковак „Поклопца“ израђује на хидрауличкој преси HP-1000t у даљем разматрању биће узета у обзир класификација отковака који се изводе на пресама. Попуњавање гравура је подједнако у свим правцима (навише. С тога се на хидрауличким ковачким пресама могу ковати отковци веома компликованог облика. Хидрауличка преса ади по неударном принципу дејства. α – коефицијент линеарног ширења.3. Класификација отковака је извршена одвојено за отковке који се израђују на чекићима. Те према томе узимајући у разматрање ове факторе усвајам да се отковак „Поклопца“ израђује само завршним ковањем. КОНСТРУКЦИЈА АЛАТА ЗА КОВАЊЕ „ПОКЛОПЦА“ 3.2.1. однос карактеристичних димензија елемената отковака или према другим карактеристикама. Класификација отковака који се израђују на пресама дају се табеларно и према изложеном у литератури [ 7 ] отковак „Поклопца“ можемо сврстати у другу групу отковака. наниже и у страну). 3.

4 % V. Mo) за рад у топлом стању. Димензије канала за венац као и димензије и облик блока калупа узети су из фабричког стандарда FK 25. 1. Материјали за израду радних елемената алата за ковање морају да поседују повишена својства. Око удубљења (гравуре) изводи се канал за венац и у њега истиче вишак материјала на крају процеса отковка.1. висока отпорност на хабање и задржавање тврдоће при повишеној темпаратури.3. При томе треба водити рачуна о одстојању контуре од ивице блока калупа као и о минималној висини блока калупа. Коефицијент линеарног ширења за матееријал CuZn39Pb2 одређује се на следећи начин: n = 1 + αt n = 1 + 20. За радне елементе алата за израду „Поклопца“ усвојио сам легирани алатни челик за рад у топлом стању Č. 13 . Минимални размак m за дубину удубљења 31 mm према Табели 3. затим при условима интензивног хабања површина удубљења алата. 4320. међу којима се најважнија: повишена чврстоћа и ударна жилавост при нормалној и повишеној температури.01545 Величине нагиба бочних површина и полупречници заобљења ивица узимају се са цртежа отковка. ударно дејство.050/05.t – температура ковања. Si. ИЗБОР МАТЕРИЈАЛА АЛАТА ЗА КОВАЊЕ Калупи за ковање раде у изразито тешким условима.3 % Mo i 0. Ni. 3. Цртеж на температури ковања дат је на слици 3. рад при високим температурама и знатним варијацијама температуре. V. Гравура на доњем калупу усвојена је са уметком. Облик димензије канала за венац зависе од конфигурације и димензије отковака као и од начина попуњавања удубљења. Такође се захтева добра проводљивост топлоте и мали коефицијент линеарног ширења. Због облика који ће калупи имати усвајам да сложенија гравура буде у доњем калупу.6 · 10-61/Cº ·750 Cº n = 1. n – коефицијент линеарног ширења. При томе висина доњег и горњег дела блока калупа су довољне да обезбеде брзо одвођење топлоте из блока као и да омогуће накнадно продубљивање удубљења калупа код ремонта алата. 4751 легиран са 5. За елементе алата конструкционог карактера као што с вођице усвојио сам легиран челик за цементацију Č.2. добра прокаљивост и незнатно деформисање при термичкој обради и добра обрадљивост при механичкој обради. Ради олакшања течења метала површине гравуре треба да су обрађене са храпавошћу 7-8 класе. Склопни и радионички цртежи алата за ковање „ПОКЛОПЦА“ дати су у прилогу дипломског рада. За израду радних елемената алата примењују се легирани алатни челици (легирани на бази Cr.6 [ 6 ] износи 46 mm.0 % Cr.0 % Si. а минимална висина Hmin износи 160 mm. 1. које карактеришу знатна механичка напрезања. W.

14 .

Оптимални метод израде зависи од много фактора а неки међу њима су: .4. РАЗРАДА ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АЛАТА ЗА КОВАЊЕ Технолошки процес израде алата за ковање је израдом удубљења (гравуре) и обухвата методе обраде на машинама алаткама са ручним и нумеричким управљањем као и неконвенционалне методе обраде.). 15 . .механичка својства материјала и његово испоручено стање (некаљено.величине ковачког алата.. .конструкција и габарити гравуре.тачност израде алата и квалитет обрађене површине. каљено. ..

да би се одредила дубина резања. У Таблици број 4. КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАДНИХ СИСТЕМА Избор обрадних система врши се на основу расположивог машинског парка и габаритних димензија припремака. 4. Графит за електроде је спремљен по специјалном поступку у погледу одређених особина за електричну проводљивост и издржљивост.4. ОДРЕЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ОПЕРАЦИЈА И 16 . У зависности од димензија готовог дела (изратка).1.2. У „Фабрици“ алата под шифрама машине дате су техничке карактеристике обрадних система. облика и метода добијања припремка и тенолошких услова обраде одређују се додаци за грубу и фину обраду. графита или чак челика. ОДРЕЂИВАЊЕ ДИМЕНЗИЈА ПРИПРЕМАКА Припремак је полазни материјал. Додатак за обраду представља слој материјала који треба да обезбеди за сваки захват најмању дубину резања. Поступак је економичан и сдоста поуздан.4.3. која се у трансформацијом у обрадном процесу претвара у израдак. 4. ЕЛЕКТРО-ЕРОЗИВНА ИЗРАДА ГРАВУРЕ АЛАТА Овај поступак омогућава обраду материјала са високом тврдоћом а помоћу електрода се добија комплетна гравура алата. за различите методе обраде. класе површинске храпавости. За израду алата овим поступком треба урадити електроду истог облика као гравуру и то од бакра.17. Гравуре са танким ребрима. Димензије припремака је потребно одредити.1. Припремци за калупе. типа производње. прописане тачности. уским отворима и сложених рељефа погодне су за израду ерозиматима. дате су шифре. На основу додатка за обраду и димензија израдка одређују се димензије припремка. Додатак је функција пречника и бира се на основ номиналног пречника површине која се обрађује и укупне дужине израдка. уметак и за вођице дати су у даљем тексту. називи и произвођачи машина које се користе у технолошком поступку за израду алата за ковање „Поклопца“. према препорукама из Таблица. која обезбеђује елиминисање грешака претходне обраде или претходног захвата. односно готов део. полуфабрикат или сировина. 4.

У пракси се примењују три начина избора ређима обраде: а) аналитички. итд. или само операција.квалитет површине. који омогућује завршетак једне целине обрадног процеса. 17 .15. То су: . б) табеларни.број пролаза (I).број обртаја алата или обратка (n). . ц) графички. 4.метод обраде.машина.6. У овом дипломском раду режими резања су одређени табеларно осим неколико примера где су се режими одредили аналитички (тачка 4. као што су: . Операција садржи скуп директних или помоћних дејстава на обрадак. . .дубина резања (а). На избор и одређивање елемената режима обраде резањем утиче велики број фактора.). . наједном обрадном систему.тачност мера и облика. алат.корак (s) или брзина помоћног кретања (Vs).5.материјал припремка и алата. . 4. ОДРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА РЕЖИМА ОБРАДЕ Режим обраде (резање) обухвата основне или базне елементе обраде који дефинишу међусобни положај и релативно кретање између алата и обрадка у току извођења процеса обраде. . Избор алата за сваки захват врши се према димензијама припремка и квалитета обрађене површине као и на основу расположивог резног алата. ИЗБОР ОБЛИКА И ДИМЕНЗИЈА РЕЗНОГ АЛАТА Резни алат је део обрадног система који директно делује на обрадак скидајућ слој материјала (струготину) и извршавајући сам процес резања. прибор.ЗАХВАТА Обрадни процес се као део технолошког процеса одвија у једној или више технолошких операција. на основу препорука из литературе [1]. .

8.3 = 80. 8. 4.4 1.0 1.4 Пречник припремка: Ø75 + δ1 + δ2 + δ3 = Ø75 + 3.32 + 0.18.7.3 0.0 2 2 δ΄1ρ δ΄2ρ δ˝2ρ δ˝3ρ δ˝ ΄2ρ 1. 3.5 0.3 1. 8. Преглед потребних резних алата је у Табели 4.1.20) δ2 – Додатак (по пречнику) при спољашњој финој обради стругањем цилиндричних припремака (таб. Вредности додатака за обраду δ1 δ2 δ 3 δ΄2 δ΄3 δ˝2 δ˝ 3 δ1ρ δ2ρ 1.12 усвајам стандардну вредност пречника 80 mm.3 1.7.0 δ˝ ΄2ρ 0.3 1. Дужина припремка: 18 .1. ОДРЕЂИВАЊЕ ДИМЕНЗИЈА ПРИПРЕМКА ЗА УМЕТАК ГОРЊЕГ КАЛУПА Додаци за обраду: δ1 – додатак (по пречнику) при спољашњој грубој обради стругањем цилиндричних припремака (таб.30) δ3 – Додатак (по пречнику) при спољашњој грубој обради брушењем цилиндричних припремака (таб.За израду алата за ковање „Поклопца“ користе се стандардни и специјални алати. 8. 8.32) Таблица 4.32) δ2ρ – Додатак при попречној финој обради стругањем припремака (таб.30) δ1ρ – Додатак при попречној грубој обради стругањем припремака (таб. 8.5 0.1 0.9 0.32) δ3ρ – Додатак при попречној грубој и финој обради стругањем припремака (таб.5 + 1.6 1.

3 = 76.3 = Ø52. Уздужна спољашња груба обрада на пречник Ø75 + δ2 + δ3 = Ø75 + 1.1. Попречна фина обрада прстенасте површине 76.62 – 52.6 под 10 степени и на дужину 8.62 и дужине 70 mm 4. Попречна фина обрада овршине D=80 mm 2. 9.δ˝3ρ = 10. II стезање: обрада стругањем 1.8 + 1. Израда средишњег језгра III стезање: 1.1 mm 3.6 + 1.6 mm 6.76. Уздужна спољашња груба обрада на Ø50.30.3 = 20. Попречна фина обрада површине D=80 mm 3. ОДРЕЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ЗАХВАТА ЗА ИЗРАДУ УМЕТКА ГОРЊЕГ КАЛУПА I стезање: 1. 19 .4 . 8. Уздужна спољашња груба обрада на пречник Ø75 + δ2 + δ3 = Ø75 + 1.3 + δ˝3 = Ø20.0. Уздужна спољашња фина обрада конуса Ø20.70 на дужину 7. Израда средишњег језгра 4.3 + 1.30.3 усвајам дужину припремка 100 mm 4.3 + δ˝2 + δ˝3 = Ø20.6 mm.7 + δ1ρ + δ2ρ + 20 = 76.0 + 20 = 99. Одсецање припремка из сандардног полуфабриката пречника D=80 mm на дужину од 100 mm.3 = Ø21. Уздужна спољашња груба обрада на Ø20.70. Уздужна спољашња груба обрада на пречник 15 mm и дужине 16 mm 5.2 + 0.1 + 0. Попречна груба обрада површине D=80 mm 2.32 + 0.8 + δ΄2 + δ΄3 = Ø50.0 .1 + 0.1 mm.8.4 = 9.62 и дужине 25. 7.3 = 76.7 + 1. на дужину 10.1 + δ΄3ρ + δ˝2ρ .62 – 21.3 + 0.32 + 0. Попречна фина обрада прстенасте површине 76.

4 mm на дужину L=23 mm 2.6 mm 4. Обимно попречно брушење конусне површине пречника 75f6/2 степена и ширине 60 mm VII стезање: обрада стругањем 1. Уздужна спољашња фина обрада конуса Ø75ƒ6 + δ3 = Ø75ƒ6 + 0.3/10 степени и ширине 6.9 mm 2.10 3. Бушење рупа пречника 3 x 8.6 2. Обимно попречно брушење конусне површине пречника 20.3 под 2 степена и на дужину 60 mm 2.8 + 0. Брушење прстенасте површине 75f6 + 0. Одсецање технолошког додатка пречника 15 mm на дужину 15.3 .4 mm 3.10.5 mm 20 .3 mm и израда заобљења полупречника 1.3 . Обарање спољашњих ивица 3 x 1 mm и под углом 60 степени на пречницима 8. Попречна груба обрада површине D=20.3 = Ø51.8 + δ˝3 = Ø50. Обимно попречно брушење конусне површине пречника 50. Брушење прстенасте површине 49.1 mm.1 mm 5.1 под 5 степени и на дужину 10. IV стезање: 1.20. Резање унутрашњих навоја 3 x М10 на дужину L=20 mm термичка обрада 1. Попречна фина обрада површине D=20. Уздужна спољашња фина обрада конуса Ø50.51. Обарање спољашње ивице 4 mm под углом 45 степени на пречнику 71.8/5 степени и ширине 10. каљење VI стезање: обрада брушењем 1.1 mm V стезање: 1.3 mm 3.

0 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 180 0.1.01 01. II Уздужна спољашња груба обрада на пречник Ø75 + δ2+ δ3 = Ø75 + 1.01.01 01.0 1. ОСТАЛИ ПОДАЦИ Попречна груба обрада површине D=80 mm 80 100 2 2 2.52 Машина Алат Дубина резања (mm) S.01 00.5 Дужинске карактеристике (mm) D L1 80 5 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Машина Алат Т.69 НАПОМЕНА: II 2.20. Одсецање припемка из стандардног полуфабриката пречника D=80 mm на дужину 100 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 L2 b I 1.01.12.015.3 = 76.48 0.75 Машина Алат Дубина резања (mm) S.24 0.1 1.62 70 5 НАПОМЕНА: 21 .01.62 и дужине 70 mm Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 80 76.3 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0.01.50. Попречна фина обрада површине D=80 mm Дужинске карактеристике (mm) D L1 80 5 НАПОМЕНА: II 3.32 + 0.12.12.01.8.56 Машина Алат Дубина резања (mm) S. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.1 2.Таблица 4.012.75 0.1 Главно време tg (min) НАПОМЕНА: Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 180 0.01 01.

1 30. 1 1.48 0.01 01.60 3 Дужинске карактеристике (mm) D D1 L1 250 Корак s (mm/o) III 2.0 76.25 76.013.0+0.62 – 21.16.46 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0.6 Број обртаја n (min-1) НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: 22 .4-1. Главно време tg (min) Број обртаја n (min-1) Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 Корак s (mm/o) НАПОМЕНА: II Уздужна спољашња груба обрада на Ø20.01 01.70 Машина Алат Дубина резања (mm) 3 S.6.1.01 01.30 + 1.1 27.70 на дужину 6.δ˝΄3ρ-δ˝΄2ρ+ δ΄2ρ+δ΄1ρ=6.1 Машина Алат Дубина резања (mm) S.62 21.62 21.01. Попречна фина обрада прстенасте површине 76.70 III 0. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 4.70 7.5=7.1 + 0.38 0.3 = Ø21.8. Уздужна спољашња груба обрада на пречник 15 mm и дужине 16 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 80 7 2 1.Наставак таблице 4.18 Машина Алат Дубина резања (mm) S.16.013.013.01.01.16.6-0.68 Главно време tg (min) 250 0.3+δ2+δ3 = Ø20.48 0.9+1.

62 и дужине 25.01 01.6 НАПОМЕНА: Наставак таблице 4.4-1.8.30 9.1 3 III Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0.1 5 НАПОМЕНА: 23 .01 02.62 52.015. Израда средишњег језгра ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L L1 80 7 2 Попречна груа обрада површине D=80 mm Дужинске карактеристике (mm) D D1 L1 80 76.8 на дужину 10.02.16.75 0.01.6 0.012.8+δ΄2+δ΄3=Ø50.62 5 III Главно време tg (min) 125 0.01 01.48 0.2 + 0.80 + 1.013.4=9.01 01.52 Машина Алат Дубина резања (mm) S. Уздужна спољашња груба обрада на Ø50.3 = Ø50.3 = 76.48 Машина Алат S.01.32 + 0.12.007. Корак s (mm/o) НАПОМЕНА: III 5.1.1 mm Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 80 76.1+ δ ˝΄3ρ-δ˝2ρ+ δ˝3=10. Број обртаја n (min-1) Уздужна спољашња груба обрада на пречник Ø75 + δ2+ δ3 = Ø75 + 1.1+0.1 12.15 0.3.08 Машина Алат Дубина резања (mm) S.01.20.23 Машина Алат Дубина резања (mm) S.1 mm Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 76. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 4.69 НАПОМЕНА: III 6.1 1.50 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 180 0.62 25.1 1.6 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 180 0.0-0.01.

1 1.01.6 под 10 степени и на дужину 8.6 2 НАПОМЕНА: III 24 . Попречна фина обрада прстенасте површине 76.60 8.01 01.013.06 Машина Алат S.62 – 52.6 mm Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 76.01.7.16.48 Машина Алат S.8.30 ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D D1 L1 Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0.16.0 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 1000 0.3= Ø20.01 01. Израда средишњег језгра Дужинске карактеристике (mm) D L L1 76.1.3+0. Број обртаја n (min-1) Уздужна спољашња фина обрада конуса Ø20.62 7 2 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 125 0.1 НАПОМЕНА: III 9.02.48 0.13 Машина Алат Дубина резања (mm) S.007.01.3+δ3= Ø20.15 0.013.19 0. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 8.01 02.62 20.50 НАПОМЕНА: III Наставак таблице 4.

10.01 01.1 mm Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 76.4 mm на дужину L=23 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 8.10 4 Машина Алат 3 S.8+0.1.4 23 2 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 443 0.97 D D1 L 75.8+δ3= Ø50.1 НАПОМЕНА: Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 355 0. V Бушење рупа пречника 3 х 8.01.16.37 Машина Алат B. Уздужна спољашња фина обрада конуса Ø75ƒ6+δ3= Ø75ƒ6+0. Уздужна спољашња фина обрада конуса Ø50.01 01.10 10.30 71. 1 Дужинске карактеристике (mm) D L L1 НАПОМЕНА: IV 1.015.015. 1 L1 5 IV НАПОМЕНА: Наставак таблице 4.3 под 2 степена и на дужину 60 mm Дужинске карактеристике (mm) Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 500 0. Обарање спољашње ивице 4 mm под углом 45 степени на пречнику 71.01.3= Ø51.10 Машина Алат 60.14 Машина Алат S.19 0.08.13 71.01.16.8.16.1 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 355 0.40 НАПОМЕНА: 25 .01 01.1 под 5 степени и на дужину 10.01 01.15 0.3 S.62 51.1 3 III 1.15 0. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 3.01.008.13.19 0.

3-20.001.010.3 26 .01 02.02 04.4 mm 2.5 0.01.60 49.10.04.6 Машина Алат 2 B.1.01.додатак за брушење 0.00 НАПОМЕНА: V Наставак таблице 4.16.1 1260 НАПОМЕНА: .3-51.8.002 1 Машина Алат Број обртаја n t (min-1) BR.2. Обарање спољашњих ивица 3 х 1 mm под углом 60 степени на пречницима 8.43 D Машина Алат Број обртаја 75. Брушење прстенасте површине 49. Резање унутрашњих навоја 3 х М10 на пречнику 50 mm и дужину L=20 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 50 20 3 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 55 1. 0 Дужинске карактеристике (mm) D L L1 НАПОМЕНА: V 3.1 8.6 20 VI Број обртаја n Т (min-1) Корак s а (mm/o) Главно време tg (min) 200 0.10 Дужинске карактеристике (mm) Број обртаја n Т (min-1) Корак s а (mm/o) Главно време tg (min) 140 0.01.002 1.5 0. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.30 8. VI Брушење прстенасте површине 75f6+0.4 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 157 0.019.4 3.6 ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D D1 L 2-3 20.01 02.56 Машина Алат B.

0 Број обртаја n Т (min-1) Корак s r (mm/o) Главно време tg (min) 265 0. Обимно попречно брушење конусне површине пречника 50.D1 L L1 2-3 51.2 Машина Алат Број обртаја n t (min-1) BR.1 1260 НАПОМЕНА: .5 Машина Алат Број обртаја n t (min-1) BR.1 10.3 mm 4.02 04.01 27 .1 mm Дужинске карактеристике (mm) D L 51.04.8/5 степени и ширине 10.додатак за брушење 0.60 9. Обимно попречно брушење конусне површине пречника 75f6/2 степена и ширине 60 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L L1 VI 75.4 mm 3.10 степени и ширине 6.02 04.01.3 mm VI Наставак таблице 4.003 0.03.1 60 15 n t (min-1) BR.001. Обимно попречно брушење конусне површине пречника 20/3.додатак за брушење 0.01.04.1 1260 НАПОМЕНА: .001.3 mm .дубина брушења за један пролаз 0.003 0.02 04.8.1 10.6 mm Дужинске карактеристике (mm) D L 20.01. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 5.04.додатак за брушење 0.3 56 4 Број обртаја n Т (min-1) Корак s а (mm/o) Главно време tg (min) 50 5 7.1.001.001.1 1260 НАПОМЕНА: .02 04.1 Број обртаја n Т (min-1) Корак s r (mm/o) Главно време tg (min) 200 0.1 1260 НАПОМЕНА: VI .38 Машина Алат Број обртаја n t (min-1) BR.01.додатак за брушење 0.

012.38 0.9 НАПОМЕНА: VII 4.5 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 1000 0.3 3 Главно време tg (min) 125 0.01 01.1 1. Број обртаја n (min-1) Попречна фина обрада површине D=20.01 01.9 2 Попречна груба обрада површине D=20.01.3 3 S.01. Одсецање технолошког додатка пречника 15 mm на дужину 15.14 Машина Алат Дубина резања (mm) S.01 01.15 0.3 mm Дужинске карактеристике (mm) D L1 20.1.12.12.09 Машина Алат Број обртаја n t (min-1) НАПОМЕНА: VII 3.2 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0.9 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 15 15.1 0.3 mm и израда заобљења полупречника 1.12.01. Корак s (mm/o) НАПОМЕНА: VII 2.5 mm Дужинске карактеристике (mm) D L1 20. ОДРЕЂИВАЊЕ ДИМЕНЗИЈА ПРИПРЕМКА ЗА ГОРЊИ КАЛУП Додаци за обраду 28 .9.012.016.038 2 Машина Алат S.

8.7 = 197. II стезање: обрада стругањем 1.8 + 2·1.7 усвајам стандардну редност пречника 200 mm Дужина припремка: 100 + 2δ1ρ + 2δ2ρ + 2δ3ρ = 100 + 2·1. ОДРЕЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ЗАХВАТА ЗА ИЗРАДУ ГОРЊЕГ ОБЛИКАЧА I стезање: 1.0 0.5 = 106.δ1 – додатак (по пречнику) при спољашњој грубој обради стругањем цилиндричних припремака (таб. Одсецање припремка из сандардног полуфабриката пречника D=200 mm на дужину од 107 mm.8 1. 8.32) Таблица 4. 8.30) δ1ρ – Додатак при попречној грубој обради стругањем припремака (таб.10.32) δ2ρ – Додатак при попречној финој обради стругањем припремака (таб.0 + 2·0.1. Попречна фина обрада површине D=200 mm 3.9.5 Пречник припремка: Ø190 + δ1 + δ2 = Ø190 + 6 + 1. 8.7 и дужине 57 mm III стезање: 29 .6 усвајам дужину припремка 107 mm 4.20) δ2 – Додатак (по пречнику) при спољашњој финој обради стругањем цилиндричних припремака (таб. Уздужна спољашња груба обрада на пречник Ø190 + δ2 = Ø190 + 1.32) δ3ρ – Додатак при попречној грубој и финој обради стругањем припремака (таб.7 1. 8. Вредности додатака за обраду у (mm) δ1 δ2 δ1ρ δ2ρ δ3ρ 6 1. Попречна фина обрада површине D=200 mm 2.

Грубо развртање отвора развртачем преника D=27. 12. Проширивање пречника 23 mm проширивањем пречника 24.7 и дужине 44 mm IV стезање: обрада брушењем 1. 10. Попречна фина обрада површине D=200 mm сводећи на дужину 101 mm 3. Бушење 3 отвора пречника 10. Унутрашња уздужна груба обрада на Ø70. 11.7 на дужину (висину) L=100 mm са обе стране V стезање: обрада стругањем 1. Проширивање 3 пречника 10. Израда средишњег језгра за отворе вођица пречника 25 mm и 28 mm 2. Попречна фина обрада прстенасте површине 69.81-1.70 mm и 27. Унутрашња уздужна фина обрада конусне површине пречника 75H6 под углом 2 степена и на дужину 60 mm VI стезање: обрада брушењем 1. Порширивање пречника 26 mm проширивањем пречника 27. Бушење отвора пречника 26 mm на дубину бушења L=100 mm (за вођицу пречника 28 mm) 4.61 – 20 са радијусом 3 mm 4.2 = Ø69.70 mm.δ2 = Ø70. Бушење отвора пречника 23 mm на дубину бушења L=100 mm (вођицу пречника 25 mm) 3. 9. Обарање ивице 2/45 на отворе пречника 24.70 mm и на дужину проширивања 100 mm 5. 7. 8.5 mm на дубину бушења L=40 mm на пречнику 5о mm и под углом 120 степени.1.0 = 59 mm 3.5 mm проширивачем пречника 18 mm и на дужину проширивања 15 mm. Уздужна спољашња груба обрада на пречник Ø190 + δ2 = Ø190 + 1. Фино развртање отвора развртачем пречника D=25D8 на дужину развртања 100 mm.95 mm на дужину развртања 100 mm.95 mm на дужину развртања 100 mm. VII стезање: 30 .1.70 mm и на дужину проширивања 100 mm 6. Грубо развртање отвора развртачем пречника D=24.61 и дужину 60 .δ˝2ρ= 60 . Попречна груба обрада површине D=200 mm 2. Брушење површина Ø191. Израда отвора Ø20 x100 2. Фино развртање отвора развртачем пречника D=28D8 на дужину развртања 100 mm.81 .

Одсецање припремка из стандардног полуфабриката пречника D=200 mm на дужину 107 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 L2 b I 1.50.9 D Машина Алат Дубина резања 200 31 .1 2 НАПОМЕНА: Дужинске карактеристике (mm) Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 180 0.5 Дужинске карактеристике (mm) D L1 1-2 3-4 200 5 5 4 II 2.1 Главно време tg (min) НАПОМЕНА: Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 63 0. ОСТАЛИ ПОДАЦИ Попречна груба обрада површине D=200 mm 200 107 5 2 2. Спољашња уздужна груба обрада конуса пречника 190 mm на под углом 2 степена и на дужину L=100 mm 3.10. Спољашња уздужна фина обрада пречника 190 mm на дужину L=100 mm 2. Усецање жљеба R8 на коти 50 и на пречнику 186.01.10. II Попречна фина обрада површине D=200 mm Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Машина Алат T.50 mm Таблица 4.15 3.01.95 1.12.75 Машина Алат Дубина резања (mm) S.01.02 01.1.01 00.1. Обарање ивице 2/45 на отворима пречника 25D8 и 28D8 VIII стезање: обрада стругањем 1. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.

15 Машина Алат Број обртаја n t (min-1) НАПОМЕНА: S.1.010.01. Уздужна спољашња фруба обрада на пречник Ø190 + δ2 = Ø190 + 1.L1 1-2 3-4 3.5 НАПОМЕНА: Наставак таблице 4. Попречна фина обрада површине сводежи на дужину 101 mm D=200 mm Дужинске карактеристике (mm) D D1 L1 200 191.7 и дужине 57 mm 5 5 4 Дужинске карактеристике (mm) D L1 L2 2-3 200 5 57 10 II (mm) S. Попречна груба обрада површине D=200 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 63 0.01.1 4.02 Уздузжна спољашња груба обрада на пречник Дужинске карактеристике Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 32 .01.02 01.12.1 1 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 90 0.1 1 НАПОМЕНА: III 3. 1 2 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 180 0.10.15.6 1.02 01.010.7 Машина Алат Дубина резања (mm) 5 S.7 5 01.95 1.12.12. S. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.75 200 191.02 01.15 3.10.9 Машина Алат Дубина резања (mm) Дужинске карактеристике (mm) D D1 L1 НАПОМЕНА: III 2.01.16.

Ø190 + δ2 = Ø190 + 1,7 и дужине 44 mm

III

1.

Брушење површина Ø191,7 на дужину (висину)
L=100 са обе стране

(mm)

90

0,6

0,9

D
D1
L

200
191,7

Машина

Алат

Дубина резања
(mm)

44

S.01.02

01.015.16.
1

4,5

L1
2-3

5
10

НАПОМЕНА:

Број обртаја
n r (min-1)

Корак
n t (min-1)

Главно време
tg (min)

200

600

0,4

191,7
800

Машина

Алат

Дубина за
један пролаз
t (mm)

100

BR.01.01

Дужинске
карактеристике
(mm)

D
D1
L

04.006.04.1

0,02

НАПОМЕНА:

IV

Наставак таблице 4.10.1.
НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА
1.

Израда отвора Ø20 х 100

V

Дужинске
карактеристике
(mm)

D
D1
L
L1
L2

V

2.

ОСТАЛИ ПОДАЦИ

Унутрашња уздужна груба обрада на
Ø70,81 + δ΄2 = Ø70,81 + 1,2 = Ø 69,61 и дужину
60 - δ2ρ = 60 – 1,0 = 59 mm

20
191,7
100
2
5

Дужинске
карактеристике
(mm)

D
D1
D2
L
L1

69,61
20
191,7
59
3

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

250

0,15

2,85

Машина

Алат

S.01.02

02.009.20.00

НАПОМЕНА:

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

180

0,6

0,57

Машина

Алат

Дубина резања
(mm)

S.01.02

01.018.16.3

24,8

НАПОМЕНА:

33

3.

Попречна фина обрада прстенасте површине
69,61 – 20 са радијусом 3 mm

D
D1
D2
L
L1

V

4.

Дужинске
карактеристике
(mm)

Унутрашња уздужна фина обрада конусне површине
пречника 75Х6 под углом 2 степена и на дужину
60 mm

69,61
191,7
20
60
3

Дужинске
карактеристике
(mm)

D
D1
L
L1

75H6
191,7
60
3

V

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

250

0,3

0,34

Машина

Алат

Дубина резања
(mm)

S.01.02

01.018.16.3

1

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

355

0,19

1,3

Машина

Алат

S.01.02

01.018.16.3

НАПОМЕНА:

НАПОМЕНА:

Наставак таблице 4.10.1.
НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА
1.

Израда средишњег језгра за отворе вођице пречника
25 и 28 mm

ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Дужинске
карактеристике
(mm)

L
L1

7
2

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

125

0,15

0,48

Машина

Алат

G.01.01.

02.007.03.15

НАПОМЕНА:

VI

2.

Број обртаја
n (min-1)

Бушење отвора пречника 23 mm на дубину бушења

Дужинске
карактеристике

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

34

L = 100 mm (за вођицу пречника 25 mm)

(mm)

D
L
L1
L2

23
100
2
8

VI

3.

Бушење отвора пречника 26 mm на дубину бушења
L = 100 mm (за вођицу пречника 28 mm)

Дужинске
карактеристике
(mm)

D
L
L1
L2

26
100
2
8

VI

4.

Проширивање пречника
проширивања 100 mm

23

mm

на

дужину

Дужинске
карактеристике
(mm)

D
L
L1
L2

24,70
100
2
2

VI

250

0,23

Машина

Алат

G.01.01.

02.009.23.00

1,91

НАПОМЕНА:

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

200

0,27

2,03

Машина

Алат

G.01.01.

02.009.26.00

НАПОМЕНА:

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

355

0,19

1,3

Машина

Алат

Дубина резања
(mm)

G.01.01.

02.018.24.70

0,85

НАПОМЕНА:

Наставак таблице 4.10.1.
НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА
5.

Проширивање пречника 26 mm проширивачем
пречника 27,70 mm и на дужину проширивања 100
mm

ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Дужинске
карактеристике
(mm)

D
L
L1
L2
VI

27,70
100
2
2

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

125

0,15

0,48

Машина

Алат

Дубина резања
(mm)

G.01.01.

02.018.27.70

0,85

НАПОМЕНА:

35

6.

Обарање ивице 2/45 на отворе пречника 24,70 и
27,70 mm

D
L
L1
D`
L`
L1`
3-4

VI

7.

Дужинске
карактеристике
(mm)

Грубо развртање отвора развртачем пречника
D = 24,95 mm на дужину развртања 100 mm

24,70
7,4
2
27,70
8
2
140

Дужинске
карактеристике
(mm)

D
L
L1
L2

24,95
100
2
10

VI

8.

Фино развртање отвора развртачем пречника
D = 25 D8 mm на дужину развртања 100 mm

Дужинске
карактеристике
(mm)

D
L
L1
L2

25
100
2
10

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

125

0,5

0,64

Машина

Алат

G.01.01.

02.010.50.00

НАПОМЕНА:

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

50

1,1

2,03

Машина

Алат

Дубина резања
(mm)

G.01.01.

02.011.24.95

0,125

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

80

0,8

1,75

Машина

Алат

Дубина резања
(mm)

G.01.01.

02.011.25.D8

0,025

НАПОМЕНА:

НАПОМЕНА:

VI

Наставак таблице 4.10.1.
НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА
9.
VI

Грубо развртање отвора развртачем пречника
D = 27,95 mm на дужину развртања 100 mm

ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Дужинске
карактеристике
(mm)

D
L
L1
L2

27,70
100
2
10

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

50

1,1

2,03

Машина

Алат

Дубина резања
(mm)

G.01.01

02.11.27.95

0,125

НАПОМЕНА:

36

10.

Фино развртање отвора развртачем пречника
D = 28 D8 mm на дужину развртања 100 mm

Дужинске
карактеристике
(mm)

D
L
L1
L2

28
100
2
10

VI

11.

Бушење 3 отвора пречника 10,5 mm на дубину
бушења L= 40 mm на пречнику 50 mm и под углом
120 степени

Дужинске
карактеристике
(mm)

D
L
L1
L2

10,5
100
2
10

VI

12.

Проширивање 3 отвора пречника 10,5 mm на
пречник 18 mm и на дужину 15 mm

Дужинске
карактеристике
(mm)

D
L
L1

18
15
3

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

80

0,80

1,75

Машина

Алат

Дубина резања
(mm)

G.01.01

02.011.28.D8

0,025

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

500

0,80

1,75

Машина

Алат

G.01.01

02.009.10.50

НАПОМЕНА:

НАПОМЕНА:

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

125

0,3

0,48

Машина

Алат

Дубина резања
(mm)

G.01.01

03.018.18.00

3,75

НАПОМЕНА:

VI

Наставак таблице 4.10.1.
НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА
1.

Обарање ивице 2/45 на отворима пречника 25D8 и

ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Дужинске
карактеристике

Број обртаја
n (min-1)

Корак
s (mm/o)

Главно време
tg (min)

37

20.5 Машина Алат G.015.75 2.010.02 01.021.1 НАПОМЕНА: 4.43 Машина Алат Дубина резања (mm) G.24 3.01.4 2 28 8 2 140 Дужинске карактеристике (mm) D L L2 190 100 3 Спољашња уздужна фина обрада конуса пречника 190 mm на под углом 2 степена и на дужину L = 100 Дужинске карактеристике (mm) D L L1 L2 190 100 5 2 VII 3.02 01. 125 Усецање жљеба R8 на коти 50 и на пречнику 186.02 01.00 0.20.01.01 02.1 НАПОМЕНА: VII 2.64 НАПОМЕНА: Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 125 0.01.1 0.28D (mm) D L L1 D` L` L1` 3-4 VII 1. Спољашња уздужна фина обрада пречника 190 mm на дужину L= 100 mm 25 7.50 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 L2 b 190 8 2 50 16 НАПОМЕНА: Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 125 0.01.85 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 63 0.19 0.11.16. ОДРЕЂИВАЊЕ ДИМЕНЗИЈА ПРИПРЕМКА 38 .50.10 Машина Алат S. VII 0.34 Машина Алат S.015.

7 1. Вредности додатака за обраду у (mm) δ1 δ2 δ1ρ δ2ρ δ3ρ 6 1. 8.8 1.0 0.7 усвајам стандардну редност пречника 200 mm Дужина припремка: 108 + 2δ1ρ + 2δ2ρ + 2δ3ρ = 108 + 2·1.32) Таблица 4.32) δ3ρ – Додатак при попречној грубој и финој обради стругањем припремака (таб.ЗА ДОЊИ КАЛУП Додаци за обраду: δ1 – додатак (по пречнику) при спољашњој грубој обради стругањем цилиндричних припремака (таб.5 = 114.11.30) δ1ρ – Додатак при попречној грубој обради стругањем припремака (таб.20) δ2 – Додатак (по пречнику) при спољашњој финој обради стругањем цилиндричних припремака (таб.1. 8.32) δ2ρ – Додатак при попречној финој обради стругањем припремака (таб.7 = 197. 8.8 + 2·1.0 + 2·0. 8. 8.6 усвајам дужину припремка 115 mm 39 .5 Пречник припремка: Ø190 + δ1 + δ2 = Ø190 + 6 + 1.

1.6 mm Унутрашња уздужна фина обрада конусне површине Ø56.2 = Ø63. Израда рупе Ø23 x 18.2.4 под углом 2.δ2 = Ø65 .70 Унутрашња попречна фина обрада на Ø24.8 .55. Брушење површина Ø191. 8. Уздужна спољашња груба обрада на пречник Ø190 + δ2 = Ø190 + 1.8 .5 mm Унутрашња уздужна груба обрада на пречник Ø65 .4 на дужину 119.8 под углом 2.8 .8 – 1.1. Уздужна спољашња груба обрада на пречник Ø190 + δ2 = Ø190 + 1.δ2 = Ø55. 6.1 mm Унутрашња уздужна груба обрада на пречник Ø56.2 = Ø63.6 .δ2 = Ø65 .6 .2 = 12.1.1. II стезање: обрада стругањем 1.7 на дужину (висину) L=108 mm са обе стране V стезање: обрада стругањем 1.6 и дужину 13.4 на дужину 18.δ2 = Ø56.5 и на дужину 6.δ2p=13. 3.7 и дужине 49 mm IV стезање: обрада брушењем 1.6 Унутрашња уздужна фина обрада конусне површине Ø24.4 Унутрашња уздужна груба обрада на пречник Ø65 . Попречна фина обрада површине D=200 mm 3.12.6 . ОДРЕЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ЗАХВАТА ЗА ИЗРАДУ ДОЊЕГ КАЛУПА I стезање: 1 Одсецање припремка из сандардног полуфабриката пречника D=200 mm на дужину од 115 mm.8 Унутрашња уздужна груба обрада на пречник Ø56. 5.2 = Ø55. 9.6 mm 40 .4.8 и дужину 6.5 и на дужину 6.1 = 5.1.8 . Попречна груба обрада површине D=200 mm 3. Попречна фина обрада овршине D=200 mm 2.7 и дужине 60 mm III стезање: 1. Попречна фина обрада површине D=200 mm 3. 7.2 . 4.7 Унутрашња уздужна фина обрада на Ø24.δ2p = 6. 2.22.2 = Ø55.

70 mm и на дужину прошириванја 60 mm 7.6 на коту 6. Фино развртање отвора развртачем пречника D=25H7 на дужину развртања 60 mm 10.5.2 mm 7. Бушење 2 отвора пречника 20 mm на дубину бушења L=108 mm (за вођице пречника 25 и 28 mm) 3.5 степена 41 . Грубо развртање отвора развртачем пречника D=24.3x64.6.5 x 32. Фино глодање површине 87.6 mm 2. Грубо развртање отвора развртачем пречника D=27.3-1x65.70 8.5 на коту 31 под углом 2.6-1=86.2 mm. Фино глодање површине 101. Проширивање пречника 23 mm причвршћивачем пречника 24.5 на коту 31-δ˙2=31-1=30 mm и 24x10 на коту 19.δ˙2=6.6-1=5.5-δ2=32. Грубо и фино глодање гравуре вишка материјала 8. VII стезање: обрада бушењем 1.3 x 79. Проширивање отвора пречника 20 mm бургијом пречника 23 mm и на дубину 60 mm 4.6=R6 дужине 30.3 x 65.6 mm 6. Грубо и фино глодање дела гравуре вишка материјала.95 на дужину развртања 60 mm 11. 3. Обарање ивице 2/45 на отворима пречника 24. Обарање ивица 2/45 на отворима пречника 20 mm (на делу за вођице пречника 25 и 28 mm) IX стезање: електроерозивна обрада 1. Проширивање пречника 26 mm причвршћивачем пречника 27.5-1x32. Грубо глодање површине 87. Израда средишњих језгара за отворе вођица пречника 25 и 28 mm 2.6-0.6 на коту 1 mm 5.8/2=15) на коту 13.3-δ˙2x65. 4.70 mm и на дужину прошириванја 60 mm 6.2-δ2x13.δ2=R6.2=12)x(86.2-1.5 x31.δ2x32.8/2-56.6. Фина обрада површине 32.80 и 27.6 на коту 6.8. Грубо глодање жлеба R6.5-1=31. Грубо глодање жлеба (13.VI стезање: обрада глодањем 1.95 на дужину развртања 60 mm 9.6-δ˙2=87. Фино развртање отвора развртачем пречника D=28H7 на дужину развртања 60 mm VIII стезање: обрада 1. Грубо глодање површина 32. Проширивање отвора пречника 20 mm бургијом пречника 26 mm и На дубину 60 mm 5.6 mm на коту 13.

25 на коту 19.1.5 Дужинске карактеристике (mm) D L1 1-2 3-4 200 5 5 4 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Машина Алат T. Спољашња уздужна фина обрада на пречник 190 mm и дужине L=108 mm 2.1 Главно време tg (min) НАПОМЕНА: Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 63 0. Одсецање припремка из стандардног полуфабриката пречника D=200 mm на дужину 115 mm II Дужинске карактеристике (mm) D L L1 L2 b I 1.010.5 степена X стезање: обрада стругањем 1.02 01. 3. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.01.001. Таблица 4.8 под углом 2.2 x 15. Спољашња уздужна груба обрада конусне површине D=190 mm и дужине L=108 mm под углом 2 степена са обарањем ивице R5.12.95 1. ОСТАЛИ ПОДАЦИ Попречна груба обрада површине D = 200 mm 200 115 5 2 2.1 2 НАПОМЕНА: 42 .50.2. Обарање ивица R5 на коти 190.75 Машина Алат Дубина резања (mm) S. Усецање жлеба R8 накоту 50 XI стезање: 1.12.01.01 00. Фина обрада жлеба 13.

1 4. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1. Уздужна спољашња груба обрада на пречник Ø190 + δ2 = Ø190 + 1. ОСТАЛИ ПОДАЦИ Попречна фина обрада површине D = 200 mm 200 191.1 2 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 180 0.75 Машина Алат Дубина резања (mm) S.12.01.02 01.15 НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: Наставак таблице 4.1 1 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 90 0.01. Попречна фина обрада површине D = 200 mm Дужинске карактеристике (mm) D L1 1-2 3-4 200 5 5 4 II 3.02 01.6 1.2.75 Машина Алат Дубина резања (mm) S.010.015.12.2 Машина Алат Дубина резања (mm) S.9 НАПОМЕНА: 43 .15 3.7 и дужине 60 mm Дужинске карактеристике (mm) D L1 L2 2-3 200 5 60 10 II Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 180 0. Попречна груба обрада површине D = 200 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 1-2 3-4 III 2.16.7 5 5 4 Дужинске карактеристике (mm) Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 63 0.15 1.02 01.95 1.10.1.12.01.

15 Број обртаја n r (min-1) Корак n t (min-1) Главно време tg (min) 200 600 0.02 НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: IV Наставак таблице 4.00 НАПОМЕНА: S.16.7 23 18.7 800 108 Машина Алат Дубина резања (mm) S.6 1 Машина Алат Дубина резања (mm) S.009.02 02.7 48 5 10 Дужинске карактеристике (mm) D D1 L 191.15.10.01.01.D L L1 1-2 3-4 III 3.1 0. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.24 0.23.02 44 .02 01. Уздужна спољашња груба обрада на пречник Ø190 + δ2 = Ø190 + 1.12.7 и дужине 49 mm 1.12.04.7 4 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0.01. Дужинске карактеристике (mm) D L1 L L1 2-3 III Брушење површине Ø191.7 ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 V 191.7 на дужину (висину) L = 108 са обе стране 200 191. Израда рупе Ø 23 х 18.01.01.38 Машина Алат Дубина резања (mm) S.1.7 5 5 4 200 191.4 Машина Алат Дубина за један пролаз t (mm) BR.1 1 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 90 0.1 4.006.01 04.02 01.

1 НАПОМЕНА: 45 . НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.6 – 24.12.4 ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 55 24.1 Машина Алат Дубина резања (mm) S.δ2 = 13.8 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 24.1 4 V НАПОМЕНА: Наставак таблице 4.12.4 13.δ2 = Ø56.19 0. Корак s (mm/o) НАПОМЕНА: V 3.12. Унутрашња уздужна фина обрада на Ø 24.4 19.01.2 = Ø56.18. Број обртаја n (min-1) Унутрашња уздужна груба обрада на пречник Ø56.18.7 4 Унутрашња попречна фина обрада на Ø 24.8 – 1.8 – 1.18.2 = Ø55.2.01.6 D1 24.4 18.4 L L1 12.8 и дужину 13.2 4 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 500 0.02 01.12.02 01.17 Машина Алат Дубина резања (mm) S.1 Машина Алат Дубина за један пролаз t (mm) S.1 mm Дужинске карактеристике (mm) D 55.1 15. V Унутрашња попречна фина обрада прстенасте површине Ø56.13 Машина Алат Дубина резања (mm) S.48 0.1 0.7 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 1000 0.01.2 – 1.8 .8 .8 4 Главно време tg (min) 710 0.7 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 24.1 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 355 0.2 .2 = 12.19 0.1 1.1.02 01.6 НАПОМЕНА: V 4.01.4 и на дужину 18.018.02 01.δ2 = Ø56.12.4 и на дужину 19.24 0.1 1.

12.δ2ρ = 6.24 0.5 4 V 7. Унутрашња попречна фина обрада прстенасте површине Ø65 .1 Машина Алат Дубина резања (mm) S.8 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 2-3 24.4 под углом 2. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 9.6 – 1.01.6 4 V 8.02 01.6 Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 63.1 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 710 0.12.02 01.2 = Ø63.5 mm Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 63.6 . Унутрашња уздужна груба обрада на пречник Ø65 . Унутрашња уздужна фина обрада конусне површине ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 46 .1 = 5.4 6.5 и на дужину 19.12.δ2 = Ø65 .1 0.1 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 355 0.8 55.12.01.24 0. Унутрашња уздужна фина обрада конусне површине Ø24.6 4 25 V Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 180 0.6 5.09 Машина Алат Дубина резања (mm) S.18.6 6.6.1 4.018.3 НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: Наставак таблице 4.1 Машина Алат Дубина резања (mm) S.01.δ2 = Ø65 – 1.2 = Ø63.018.6 0.1 1.02 01.8 и дужину 6.8 – 55.1.8 55.1.

5 = 31.δ2 х 13.1.02 01.3 .2 – 1.8 под углом 2.5 степена и на дужину 6.12.3 – 1 х 65. 500 Грубо глодање површине 35.006.6 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 315 0.12.2 .56 Машина Алат Дубина резања (mm) G.2 = 12) х (86.01.5 .12.00 7.12.006.8 24.01.5 х 31.8 30 НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: Наставак таблице 4.δ˙2 = 87.00 5.6 .5 24 31. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА ОСТАЛИ ПОДАЦИ 47 .6 на коту 6.5 на коту 31-δ˙2 = 31 – 1 + 30 mm и 24 х 10 на коту 19.01.32 0.018. 0.01 03.Ø56. Грубо глодање површине 87.3 64.00 30 НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: VI 2.32 6.8 Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 L2 VI 12 86.3 Машина Алат Дубина резања (mm) G.δ˙2 х 65.6 5.23 Машина Алат Дубина резања (mm) G.01 03.6 4 V 1.6 .6 Грубо глодање жлеба (13.6 – 1 = 86.1 1.5 19.8 15 3 13.6 – 1 = 5.2 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 315 0.24 21.5 – 1 х 32.6 mm (mm) D D1 L L1 56.006.8 / 2 – 56.19 0.01.4 6.12.01 03.12 Машина Алат Дубина резања (mm) S.2 mm Дужинске карактеристике (mm) D D1 L L1 L2 VI 3.δ˙2ρ = 6.2 31.5 – δ2 = 32.6 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0.6 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 86.8 / 2 = 15) на коту 13.δ2 х 32.3 х 64.

δ2 = R6.2 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 L2 12 30.5 НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: Наставак таблице 4.00 6 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0.90 1 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0.05.12.5 Машина Алат Дубина резања (mm) G. 03.6 6.6 .51 Машина Алат Дубина резања (mm) G.0 дужине 30.01 03.6 на коту 1 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 101. Корак s (mm/o) НАПОМЕНА: VI 5.008.6 = R6.01.00 НАПОМЕНА: VI 6.01.01. Главно време tg (min) 500 0.6 Грубо глодање жлеба R6.12.1 130.3 65.01.12 5.6 1 Фино глодање површине 87.3 х 79.01 03.01.00 1 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 400 0. Фино глодање површине 101.12.6 – 0.4 60 Машина Алат G. Број обртаја n (min-1) Грубо и фино глодање гравуре вишка материјала Дужинске карактеристике (mm) D L VI 76.2 6 VI 7.56 Машина Алат Дубина резања (mm) G.4. 48 .12 3.1.6 mm на коту 19.006.6 на коту 6.24 0.6 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 87.6 19.12.01 03.3 х 65.006.3 79.008.

Број обртаја n (min-1) Бушење 2 отвора пречника 20 mm на дубину бушења L=108 mm (за вођице пречника 25 и 28 mm) Дужинске карактеристике (mm) D L L1 L2 20 108 2 7 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0.008.01.009.за фину обраду s=0.19 2.4 8. Проширивање отвора пречника 20 mm бургијом пречника 23 mm и на дубину 60 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 VII 23 60 2 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0. Израда средишњих пречника 25 и 28 mm језгара за отворе вођица Дужинске карактеристике (mm) L L1 L2 7 140 2 Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 150 0.00 1 НАПОМЕНА: VI .83 Машина Алат Дубина резања (mm) G.46 Машина Алат G.01.01. n=500 1.007.НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 8.16.7 30 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0.01 02.15 0.5 Машина Алат G.03. Грубо и фино глодање дела гравуре вишка материјала ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D D1 L 152.23.01 02.5 НАПОМЕНА: 49 .06.00 НАПОМЕНА: VII 3.009.01 02. 03.01.01.00 1.15 1 НАПОМЕНА: VII 2.3 0.20.2 191.48 Машина Алат G.

00 1 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 125 0.70 7. VII Обарање ивице 2/45 на отворима пречника 24.7 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 D` L` L1` 3-4 24.01 02.010.50.5 0.009. Проширивање пречника 26 mm проширивачем пречника 27.71 Машина Алат G.70 mm и на дужину проширивања 60 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 24.04 Машина Алат Дубина резања (mm) G.70 8 2 140 НАПОМЕНА: 50 .1.01. Проширивање отвора пречника 20 mm бургијом пречника 26 mm и на дубину 60 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D D1 L 26 60 2 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 250 0. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 4.27.6 1.01.01.70 и 27.Наставак таблице 4.64 Машина Алат G.85 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 125 0.009.01 02.01.5 1 Машина Алат Дубина резања (mm) G.70 0. 02.01.35 0.70 60 2 НАПОМЕНА: VII 6. Проширивање пречника 23 mm проширивачем пречника 24.85 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 100 0.24.018.12.26.01 02.00 НАПОМЕНА: VII 5.70 mm и на дужину проширивања 60 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 27.70 0.70 60 2 НАПОМЕНА: VII 7.4 2 27.

011.25.01 02.1 1.95 0. Број обртаја n (min-1) Фино развртање отвора развртачем D=25H7 на дужину развртања 60 mm пречника Дужинске карактеристике (mm) D L L1 25 60 2 НАПОМЕНА: VII 11.24.95 60 2 НАПОМЕНА: VII 12.01. Фино развртање отвора развртачем D=28H7 на дужину развртања 60 mm пречника Дужинске карактеристике (mm) D L L1 VII 28 60 2 НАПОМЕНА: 51 .H7 0.28.011.011. Грубо развртање отвора развртачем D=27.H7 0.01 02.01.97 Машина Алат Дубина резања (mm) G.12.95 0.27.1 1. Грубо развртање отвора развртачем D=24.01.13 Машина Алат Дубина резања (mm) G.01.95 mm на дужину развртања 60 mm пречника Дужинске карактеристике (mm) D L L1 27.125 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) 80 0.011.95 mm на дужину развртања 60 mm пречника ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L L1 24. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 9.97 Машина Алат Дубина резања (mm) G.125 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 80 0.8 0.Наставак таблице 4.8 Главно време tg (min) 0.1.01 02.95 60 2 Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 50 1. 02.01.025 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 50 1.025 НАПОМЕНА: VII 10.13 Машина Алат Дубина резања (mm) G.

02.5 степена Дужинске карактеристике (mm) L L1 a b 31 2 32.5 32.01.Наставак таблице 4.5 IX 2.5 степена Дужинске карактеристике (mm) L a b 19. Број обртаја n (min-1) Фина обрада површине 13. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.02.25 на коту 19. EL.01.74 Машина Алат Дубина резања (mm) G. трошење електроде % 7 40 0.01 EL.70 140 8 Фина обрада површине 32. трошење електроде % 15 120 0.5 на коту 31 под углом 2.1. Обарање ивица 2/45 на отворима пречника 20 mm (на делу за вођице пречника 25 и 28 mm) ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L1 1-2 24.2 НАПОМЕНА: НАПОМЕНА: 52 .5 х 15.00 0.010.01.8 15. IX Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 100 0.12.6 Машина Алат Однос тастовања % E. 78 НАПОМЕНА: VII 1.6 Машина Алат Однос тастовања % E.01.01.5 1.85 Јачина струје [A] Одношење материјала mm³/min Релат.5 х 32.50.01.8 под углом 2. 80 Јачина струје [A] Одношење материјала mm³/min Релат.52 13.

01.75 2.85 НАПОМЕНА: Наставак таблице 4.19 4.01.1 НАПОМЕНА: X 1. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 2.015. Спољашња уздужна фина обрада на пречник 190 mm и дужине L= 108 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 190 60108 25 X Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 125 0.01. Дужинске карактеристике Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 53 .015.02 01. Спољашња уздужна груба обрада конусне површине D=190 mm и дужине L=108 mm под углом 2 степена са обарањем ивице R.16.19 0.16. Корак s (mm/o) НАПОМЕНА: X 3. Број обртаја n (min-1) Обарање ивице R5 на пречнику 190 mm.4 Машина Алат S.1.02 01.1 Машина Алат S.1.1 0.76 Машина Алат Дубина резања (mm) S.02 01.16.1 0.12.125 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 125 0.015. ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L L1 190 108 5 Усецање жлеба R8 на коту 50 Дужинске карактеристике (mm) D 190 Главно време tg (min) 63 0.

5 0. Вредности додатака за обраду у (mm) δ1 δ2 δ3 δ1ρ δ2ρ δ1ρ δ2ρ 1.(mm) D L L1 27.32) Таблица 4.95 60 2 50 1.9 1.1. 8.20) δ2 – Додатак (по пречнику) при спољашњој финој обради стругањем цилиндричних припремака (таб.13 Машина Алат Дубина резања (mm) G. 8. 8.13.30) δ3 – Додатак при уздужној грубој обради стругањем припремака (таб.5 0.3 1. ОДРЕЂИВАЊЕ ДИМЕНЗИЈА ПРИПРЕМКА И РЕДОСЛЕДА ЗАХВАТА ЗА ВОЂИЦУ ПРЕЧНИКА 28 mm Додаци за обраду: δ1 – додатак (по пречнику) при спољашњој грубој обради стругањем цилиндричних припремака (таб.011.32) δ1ρ – Додатак при попречној грубој обради стругањем припремака (таб.9 8 Пречник припремка: 54 .95 0.27.13.01.32) δ2ρ – Додатак при попречној финој обради стругањем припремака (таб. 8.0 3 0.1 1. 8.125 НАПОМЕНА: XI 4.01 02.

3 mm Обарање ивице 2 mm под углом 45 степени на пречнику 28.3 mm 5.3 mm Израда средишњег језгра Термичка обрада 1.3 = 32.4 mm 3. Уздужна спољашња груба обрада радијуса 28 на пречнику 28.8 усвајам дужину припремка 125 m I стезање: обрада стругањем 3.Ø28 + δ1 + δ2 + δ3 = Ø28 + 3.08 + 0.5 + 0. 3. Уздужна спољашња фина обрада на Ø28 + δ3 = Ø28 + 0.08 + 0.9 + 4 = 126.3 на дужину 126. 4. Каљење IV стезање: обрада брушењем 1.3 mm Попречна фина обрада површине D=28.9 = 122.38 на дужину 120 + δ1ρ + δ2ρ + B = 120 + 1.3 = Ø29.38 усвајам стандардну редност пречника 34 mm Дужина припремка: 120 + δ1ρ + δ2ρ + δ1ρ + δ2ρ = 120 + 2 · 1.5 + 0. Попречна груба обрада површине D=28.3 mm остварујући дужину L=120 + δ1ρ + δ2ρ = 120 + 1. Одсецање на пречнику 28.3 = Ø28. 5. Попречна груба обрада површине D=34 mm Попречна фина обрада површине D=34 mm Израда средишњег језгра II стезање: 1.0 + 1.5 + 2 · 0.4 III стезање 1. Уздужна спољашња фина обрада радијуса 28 на пречнику 28.3 mm 4. 2.9 = 124. Обимно уздужно брушење цилиндричне површине на пречник 28 mm и дужине 108 mm 55 . 4. Уздужна спољашња груба обрада на Ø28 + δ2 + δ3 = Ø28 + 1.4 mm 2.

9 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 125 0.12.007. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.Таблица 4.48 0.4 5 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 710 0.01.15 0.08 Машина Алат Дубина резања (mm) S.13.01 02.2. Попречна груба обрада површине D=34 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L1 30 5 Попречна фина обрада површине D=34 mm Дужинске карактеристике (mm) D L1 30 5 Израда средишњег језгра Дужинске карактеристике (mm) D L L1 30 6. 01.01 01.1 0. Корак s (mm/o) НАПОМЕНА: I 2.01.7 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 1000 0.5 2 Уздужна спољашња груба обрада на Ø28+ δ2 + δ3 = Ø28 +1.010.1 1.9+4=126.81 НАПОМЕНА: 56 .48 0.3 = Ø29. Број обртаја n (min-1) 30 126.4 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 II 500 0.38 на дужину 120+δ1ρ+δ2ρ+B=120+1.010.14 Машина Алат Дубина резања (mm) S.4 Машина Алат Дубина резања (mm) S.16.01.02.01 01.15 0.00 НАПОМЕНА: I 1. Главно време tg (min) НАПОМЕНА: I 3.015.45 Машина Алат S.08 + 0.1 1.12.01.01.5+0.

01.13.01.5 + 0.01 01.3 14 3 II Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 710 0.016.3 14 3 НАПОМЕНА: II 4. Уздужна спољашња груба обрада радијуса 28 на пречнику 28.4 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 b 28.88 Машина Алат Дубина резања (mm) S.2 НАПОМЕНА: 57 .1 0.3 mm остварујужи дужину L = 120 + δ1ρ + δ2ρ = 120 + 1.60 Машина Алат S.015.01. 01.4 5 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 1000 0.Таблица 4.01 01. Уздужна спољашња груба обрада радијуса 28 на пречнику 28. Уздужна спољашња фина обрада на Ø28 + δ3 = Ø28 + 0.3 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 28.01.9 = 122.4 3 4 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 180 0. Број обртаја n (min-1) Одсецање на пречнику 25.48 0.1 Машина Алат S.1 НАПОМЕНА: II 5.16 Машина Алат S.12.3 = Ø28.01.3 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 28.4 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L L1 34 126.3 122.15 0.013.12.54 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 500 0.12.15 0.1 НАПОМЕНА: II 3.013. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 2.01 01.2.12.06 1.3 на дужину 126.

Главно време tg (min) НАПОМЕНА: III 3. Попречна груба обрада површине D=28.3 mm.01.01.01.Наставак таблице 4.01 01. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.1 1.08 Машина Алат Дубина резања (mm) S.5 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 1000 0. Корак s (mm/o) НАПОМЕНА: III 2.12.13 Машина Алат Дубина резања (mm) S.1 НАПОМЕНА: III 4.1 Машина Алат S.48 0.15 0.3 5 Обарање ивице 2 mm под углом 45 степени на пречнику 28.010.45 58 .3 5 Попречна фина обрада површине D=28.01 01.010. Број обртаја n (min-1) Израда средишњег језгра Дужинске карактеристике (mm) Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 125 0.3 2 5 500 0.9 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 1000 0.01 01.015. Дужинске карактеристике (mm) D L L1 28.3 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L1 28.075 0.13.3 mm Дужинске карактеристике (mm) D L1 28.12.1 0.12.2.15 0.

02 04.3 mm .02.01. 02. ОДРЕЂИВАЊЕ ДИМЕНЗИЈА ПРИПРЕМКА И РЕДОСЛЕДА ЗАХВАТА ЗА ВОЂИЦУ ПРЕЧНИКА 25 mm Додаци за обраду: 59 .D L L1 28.81 НАПОМЕНА: III Наставак таблице 4.001.2.5 2 Машина Алат Дубина резања (mm) S.01 4.14.01.13. Обимно уздужно брушење цилиндричне површине на пречник 28 mm и дужине 108 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L L1 L2 IV 28 108 5 10 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 140 5 3.1 1260 НАПОМЕНА: .92 Машина Алат Број обртаја n (min-1) BR.3 6.007.04. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.50 1.додатак за брушење 0.дубина брушења за један пролаз 0.01.

1.4 mm 2. Попречна груба обрада површине D=30 mm 2.9 1. Уздужна спољашња груба обрада на Ø25 + δ2 + δ3 = Ø25 + 1.0 + 1. Попречна фина обрада површине D=30 mm 3.3 1. Вредности додатака за обраду у (mm) δ1 δ2 δ3 δ1ρ δ2ρ δ1ρ δ2ρ 1.4 mm 3.14.5 0.5 + 2 · 0.38 усвајам стандардну редност пречника 34 mm Дужина припремка: 120 + δ1ρ + δ2ρ + δ1ρ + δ2ρ = 120 + 2 · 1. Уздужна спољашња фина обрада радијуса 25 на пречнику 25.8 усвајам дужину припремка 125 mm I стезање: обрада стругањем 1. 8.08 + 0.30) δ3 – Додатак при уздужној грубој и финој обради брушењем припремака (таб.3 mm 60 .20) δ2 – Додатак (по пречнику) при спољашњој финој обради стругањем цилиндричних припремака (таб.3 = 29.32) δ2ρ – Додатак при попречној финој обради стругањем припремака (таб.3 mm 4.38 на дужину 120 + δ1ρ + δ2ρ + B = 120 + 1.9 8 Пречник припремка: Ø25 + δ1 + δ2 + δ3 = Ø25 + 3.3 = Ø25.3 = Ø26.δ1 – додатак (по пречнику) при спољашњој грубој обради стругањем цилиндричних припремака (таб.32) δ1ρ – Додатак при попречној грубој обради стругањем припремака (таб. 8. Израда средишњег језгра II стезање: 1.0 3 0. 8. 8. 8. Уздужна спољашња груба обрада радијуса 25 на пречнику 25.08 + 0.5 + 0.3 на дужину 126.32) Таблица 4. Уздужна спољашња фина обрада на Ø25 + δ3 = Ø25 + 0.9 = 124.5 0.9 + 4 = 126.

08 Машина Алат Дубина резања (mm) S.01 01.01. 2.01 01.7 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 1000 0.48 0.9 = 122. Попречна груба обрада површине D=30 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L1 30 5 I Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 500 0.5 + 0.14.12.15 0.01.010.12.1 0.5.3 mm Израда средишњег језгра Термичка обрада 2. Попречна груба обрада површине D=25. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.3 mm остварујући дужину L=120 + δ1ρ + δ2ρ = 120 + 1.9 НАПОМЕНА: I 2. Обимно уздужно брушење цилиндричне површине на пречник 25 mm и дужине 110 mm Таблица 4.1 1. Број обртаја n (min-1) Попречна фина обрада површине D=30 mm Дужинске карактеристике (mm) D L1 30 5 НАПОМЕНА: 61 . Одсецање на пречнику 25.2.3 mm Попречна фина обрада површине D=25.3 mm Обарање ивице 2 mm под углом 45 степени на пречнику 25.010. 3. 4.14 Машина Алат Дубина резања (mm) S. Каљење IV стезање: обрада брушењем 2.4 III стезање 1.

3 = Ø25.1 1.01.45 Машина Алат S. Уздужна спољашња груба обрада радијуса 25 на Дужинске карактеристике Број обртаја n (min-1) 62 .38 на дужину 120+δ1ρ+δ2ρ+B=120+1. Уздужна спољашња фина обрада на Ø25+ δ3 = Ø25 + 0.02.01.01.015.2.3 а дужину 126.15 0.007.15 0.4 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L L1 30 126. Израда средишњег језгра Дужинске карактеристике (mm) D L L1 30 6.3 = Ø26.48 0.14.4 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 30 126.88 Машина Алат Дубина резања (mm) S.3.9+4=126.54 Корак s (mm/o) Главно време tg (min) НАПОМЕНА: II 3. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 2.1 0.01 01.4 5 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 1000 0.4 5 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 710 0.015.00 НАПОМЕНА: I 1.5 2 Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 125 0.01. Број обртаја n (min-1) Уздужна спољашња груба обрада на Ø25+ δ2 + δ3 = Ø25 +1.81 НАПОМЕНА: II Наставак таблице 4.16.01 02.08 + 0.5+0.12. 01.4 Машина Алат Дубина резања (mm) S.

010.48 НАПОМЕНА: II 4.3 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L1 25.1 0. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.3 mm (mm) D L L1 25.3 mm остварујући дужину L = 120 + δ1ρ+δ2ρ = 120 + 1.08 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 710 0.3 5 Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 500 0.3 mm Дужинске Број обртаја 63 .пречнику 25.06 1.3 12 3 Уздужна спољашња груба обрада радијуса 25 на пречнику 25.12.01.1 1.016.4 3 4 II Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 180 0.013.15 0.01.14. 0. Број обртаја n (min-1) Попречна фина обрада површине D=25.9 = 122.01.01 01.12.3 12 3 Машина Алат S. Попречна груба обрада површине D=25. 500 Одсецање на пречнику 25.45 Машина Алат S.01.12.01 01.08 Машина Алат Дубина резања (mm) S.01.01 01.18 Машина Алат S.48 0.5 Корак Главно време НАПОМЕНА: III 2.2.3 122.4 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 b 25.1 НАПОМЕНА: II 5.12.3 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 25.013. 01.5 + 0.2 НАПОМЕНА: Наставак таблице 4.

50 НАПОМЕНА: III Наставак таблице 4.карактеристике (mm) D L1 25.002 за фино.12.007.3 2 5 tg (min) 1000 0.3 5 Обарање ивице 2 mm под углом 45 степени на пречнику 25. s (mm/o) НАПОМЕНА: III 3.3 mm . а 0.01.010.02.1 0.45 Машина Алат S.015.05 Машина Алат S.3 6.12.02 04.01 01. 02.1 НАПОМЕНА: III 4.12 Машина Алат Дубина резања (mm) S.3 mm Дужинске карактеристике (mm) D L L1 25.1 1260 НАПОМЕНА: .14.01.075 0.01 За грубо брушење.85 Машина Алат Број обртаја n (min-1) BR.01 01. НАЗИВ И СКИЦА ЗАХВАТА 1.дубина брушења за један пролаз 0. IV Обимно уздужно брушење цилиндричне површине на пречник 25 mm и дужине 110 mm ОСТАЛИ ПОДАЦИ Дужинске карактеристике (mm) D L L1 L2 25 110 5 10 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 140 5 3.15 0.15 0.001.додатак за брушење 0. 64 .01.5 2 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 125 0.9 Број обртаја n (min-1) Корак s (mm/o) Главно време tg (min) 1000 0.01.04.01.2. n (min-1) Израда средишњег језгра Дужинске карактеристике (mm) D L L1 25.

4 mm 65 .7 mm 2 Уздужна спољашња груба обрада на Ø26.15.38 на дужину 126.15. АНАЛИТИЧКО ОДРЕЂИВАЊЕ РЕЖИМА РЕЗАЊА ЗА ИЗАБРАНЕ ЗАХВАТЕ Таблица 4. Прорачун режима резања изабраних захвата 1 Уздужна спољашња груба обрада на пречник Ø190 + δ2= Ø190 + 1.4.1.

60 mm/o Услов: δ2 /2 > (0. X = 0.7--1.54 > 0.15.5. 0. 0.2 · 200 · 4. I = 39690.173 Sk = 0.60 min/oo Број обртаја с обзиром на искоришћеност постојаности алата: NA = (320 СV / Tm Dtx So Y) kY T=90 kY = kMV kSV kFV k ‫א‬V k ‫א‬IV kRV kOV kAV kLV kMV = 0. 62 = 0.693 mm/o S = min {So ” . kF=0.15·0.5 kFV = O.45 nA = 815 o/min Број обртаја с обзиром на искоришћеност машине: nМ = 1.75 22 / 300 ⋅0.15 · 0.0.75 Радног прдмета: kFr= 1. Х1 = 1. t = 4. 06 = 0.95. Sk > So ’} = 0.08.8 µ CK1 t X 1 13 kF E = 2.480.48 mm/o Наставак табеле 4.62 kFλ = 1. So ”’} = 0.75·26.0 = ‫א‬º).2 · 200 · 4.60 min/oo S = 0. Y1 = 0.2 · 10²kN/mm² δ2 = 1.60 mm/o So= min {So ’. C0 = (6f + 1.93.60 mm/o S = 0.049 D4 E I / 0.8/300·1.35. 0.15 ⋅ 0. kOV = 1. S”< 0. kRV. μ = 1/110.95·106·11·0.висина пресека тела ножа 1n .75 δ 2 S’= 0.95 mm/o Таблична вредност корака: So= (0.4·0.60.4 μ / Е Ј) Сk1 t X1 S Y1 1³ kF + S² / 8r + C 0.1) S”’= 8 ⋅1⋅ 0.95 · 106 PМ n / Сk1 t X1 So Y1 D kF nM=1.15. Sk > So ’} = 0.7 / 900.Y1 – Таблица 11.15 kFS = 1 t = 1. 039 ⋅ 4.107.81 S’= 22 / 300 ⋅ 0. Y = 0. Y = 0. X = 0.2 nA = 320· 221 · 0.2) So= (0.62 = 1.8) / 16² ·1 C0 = 0. So ”’} = 0.95.85 > 0. kF 45= ‫)א‬1.3 o/min CV = 227.039 ⋅1.1.039 kF= kFV kFM kF ‫ א‬kFλ kFr kFS kFM = (100 / 75) 0.29 S’= Y 1 Rdoz / Ck1 Co t X1 kF Rdoz = 22 kN/cm². kAV = 0.75 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0.93 · 1 ≅ 0.24.60 mm/o S = min {So ” .7 / 900.81⋅ 0.5 · 1.175 So= min {So ’.105.2 nA = 320· 221 · 0.5 .62 nA = 1218 o/min 66 . k ‫א‬IV.8/300·4.75 = 1.60.45 nA = 102.8) / b²e C0 = (6 · 1.0. b . μ = 1/3.4 : S”< 1097 mm/o r=1 H = 60 μm (таблица 15. k ‫א‬V.54 > 0.75 b = 16 h = 16 1n = 24 e = h/b = 1.0. Усвојен корак: 1 2 S = 0.81·0.слободна дужина тела ножа F = 1n / h = 1.7 CV = 221. m = 0. 1 = 57 mm : S”< 3271230 mm/o Корак с обзиром на квалитет обрађене површине: S”’= 8 r H δ2 = 1.75.24 · 1 · 1 · 1 = 0. kLV = 1 kV = 0.15 · 0.3ef .99 I = πD4/64 = 0.ширина пресека тела ножа h .Одређивање корака с обзиром на отпорност алата: Y1 Сk1. Сk1 = 300.45.60 Корак с обзиром на крутост 0.62 nM = 143. m = 0.7.Х1.150.150.5) Усвојен корак: S = 0.95·106·4·0.75·191·0.2 · 1 · 1.85 > 0. Sk = 0.84 o/min nM=1. I = 784 105. 1 = 126. kFV.15.4--0. kSV.750.5 + 1.

2 ⋅ 200 ⋅ 4.3 пада између бројева обрта nA = 90 и 125 Израчуната вредност nA = 815 пада између бројева обрта nA = 710 и 1000 Sm+1 = Sm+1 = 0.4 + 5) / 710 0.4 Таблица 4.24 nm SM = 710 · 0. x = 2.Меродаван број обртаја с обзиром на искоришћење алата јер је: nA < nA Израчуната вредност nA = 102.24 S < (30/42·37·1.24 = 240 Главно време обраде: tg = i (L1 + L2) / n S tg = (57 + 5) / 90 0. kM = (RM /75)0.38 = 47.15 0.2 ⋅ 30 1.48 = 340 n m+1 Sm+1= 1000 · 0.7 ·20(3-2)/0.15 Главно време обраде: tg = i (L + L1) / n S tg = (126. y=0.267 S’m+1 = 0.7 = 0.6 = 1.15 ⋅125 Sm+1 = 0.7 = 0.23 S < (30/42·37·1.7 ·26(3-2)/0.810.24) 1/0.7 Таблица: 11.27 S < (30/42·37·1.35 320 ⋅ 227 ⋅ 0.7 = 0.7 ·23(3-2)/0. 7 / 900.384 S’m+1 = 0.15.24) 1/0.19 67 .75 = 1.24) 1/0.06 = 54 n m+1 Sm+1= 125 · 0.15 1000 Sm+1 = 0.5 Sm+1 = 0.38 nm SM = 90 · 0. 7 / 90 0.2 Прорачун режима резања изабраникх захвата 1 2 3 Бушење отвора пречника 23 mm на дубину бушења L = 100 mm Бушење отвора пречника 26 mm на дубину бушења L = 100 mm Бушење отвора пречника 20 mm на дубину бушења L = 100 mm Корак с обзиром на отпороност бургије S < (kC / 42 CM kM ) 1/y D(3-x)/y [ mm/o] Материјал бургије: брзорезни челик kC = 30 LM/cm² Вредност коефицијента: CM = 37.45 Y 320 CV kV / T m D t X nm +1 320 ⋅ 221 ⋅ 0.48 = 0.44 [ 11 ].

Усвојена вредност корака: S = 0.58 nA = 257 o/min Број обртаја с обзиром на искоришћење снаге машине: nM = 975000 PM η / CM DX SY kM nM = 975000 ·7.0.8 / 37 · 26² · 0.5 · 0.27--0.23 Усвојена вредност корака: S = 0.58 за хром-молибденски челик (RM ≅ 100 KN/cm²) Наставак табеле 4.45·201-0. L2 = 8 mm φ = 118 º L = 108 mm.5 · 0. L1 = 2 mm.85 μ = 0.43) nA = (320 / CV μ C0 / Tm SYoD1-Xo) kV CV = 6.15.85 = (0.45·231-0.12·0.2 1 Дубина бушења: L ≅ 4.38 0.25) S* = (0.7 ·1.270.24 nM = 1019.85/25. L = 100 mm.7 ·1.23--0.40 nA = (320·5.21--0.85 = (0.7 ·1. L1 = 2 mm.45.190.24 nM = 471.0.25) 0. Xo = 0.85 = 5.32 º/min nM = 975000 ·7.58 nA = 234 o/min T .5.40 kV = 0.бургија Таблица 13.4 o/min Т = 15 nA = (320·5.5) · 0.24 nM = 674.5 + 2). L2 = 7 mm 68 .12·0.4 º/min nA < nM – меродаван је број обртаја nA Бројеви обртаја прилагођени машини: n = 250 º/min n = 200 º/min tg = L + L1 + L2 / S n [ min ].8 nM = 975000 ·7.5) · 0.42·0.28) S* = (0.23--0.Препоручене вреднсоти корака према Таблици 16.5 · 0. m = 0.230.3 D 2 3 L≅4D L ≅ 5.190.17--0. L1 = 1 -.58 nA = 205.29) 0.85/25.230.3.45·261-0.8 / 37 · 23² · 0.5 kW η = 0.2-0.85 = (0.85 Средње оријентационе вредности постојаности Т = 25 nA = (320·5. kV – коефицијент који зависи од јачине материјала обратка (Табела 11-41-42) Yo = 0.27 Број обртаја с обзиром на постјаност алата: 11.40 [ mm/o ] S* = (0.12 Tablica 11.4 D μ = 0. L2 = 8 mm n = 250 º/min L2 = (D / 2) ctg φ / 2 + (0.5) · 0.270.19 μ o .21) Израчуната вредност корака у сва три случаја је у оквиру препоручених вредности Усвојена вредност корака: S = 0.8 / 37 · 20² · 0. L = 100 mm.коефицијент утицаја дубине бушења (таб. L1 = 2 mm.42.66 º/min PC = 8.42·0.42·0.33) 0.85/25.0.12·0.

7 mm на дужину проширивања 100 mm D = 24.03 sek tg = (108+2+7) / 0.3 0.850. Yo = 0.701-0.850.70 · 0.7 mm на дужину проширивања 60 mm D = 27.85 mm Рачунарски корак при проширивању: S = C D0.700.0.15.5 · 0.3. Zo = 0.8 · 0.50.3 Прорачун режима резања изабраникх захвата Проширивање пречника 23 mm са проширивачем 24.46 sek Таблица 4.700.3.91 sek tg = (100+2+8) / 0.27·200 = 2.70 mm. kV = 0.6-0.3 = 131.50.63) S* = (0.58/400.85.2 · 24.46 S = 0.85 · 0.70 / 2 = 0.tg = (100+2+8) / 0. x = 1.24 nM = 975000 ·7.6 = 0.56 º/min nA = 320 · 13.85 · 0.7 mm на дужину проширивања 60 mm Проширивање пречника 26 mm са проширивачем 27. kM = 1.3 · 0.70 · 0.6 = 0.6 = 0.3 = 131.58 (таб.D1 ) / 2 = 1.7 mm на дужину проширивања 100 mm Проширивање пречника 23 mm са проширивачем 24.23·250 = 1.5 kW η = 0.700.58/400.24 = 3296 º/min nA < nM – меродаван број обртаја nA Бројеви обртаја прилагођени машини: 125 º/min n= n = 100 º/min 69 .9 ·1.850. 11.40-41) nA = 320 · 13. 11.54 Усвојена вредност корака: S = 0.8 / 90 · 24.5.8 · 0. y = 0.9 ·1.5 mm/º S = 0.2 · 24.56 º/min Број обртаја с обзиром на искоришћење снаге машине: nM = 975000 PM η / CM DX SY t² kM PM = 7.50.24 = 4277 º/min nM = 975000 ·7.079 ·24. m = 0.19·250 = 2.70 mm.5 · 0.42--0.85 = 13. D1 = 23 mm Проширивање пречника 26 mm са проширивачем 27.9.60. D1 = 26 mm Дубина разања: t = ( D . Xo = 0. 13.6 mm/º Број обртаја с обзиром на искоришћење постојаности алата: nA = 320 CV kV / Tm SYo tZo D1-Xo [ º/min ] Т из таб.40 CV = 16.079 Tab.850.54 mm/º S = 0.7=(0.5 · 0.079 · 24.8 / 90 · 27.3 · 0.701-0.8.8 CM = 90.6 C = 0.2.54 mm/º Препоручене вредности корака: S*=(0.9) 0.5 · 0.079 ·27. z = 0.

5 · 0.74 tg = (60 + 2 ) / 0.2).856 mm/º Препоручене вредности корака при грубом развртању (таблица 16. L1=2 mm.65 ·0.3 nA = 46.80.95 mm на дужину l=100 mm Грубо развртање отвора пречника D=24.7 C из таблице 11. Xo = 0.58 ̣ 800.75 º/min Број обртаја усклађен са машином: S = 0.95 mm на дужину l=100 mm Рачунски корак: S = C D0.6 · 100 = 1.23 º/min n = 80 º/min 70 . L2 = 1.7 = 0.951-0. L1=2 mm.tg = (L + L1 + L2) / S n L1 = 1—3.4.5 · 0. L2=2 mm L=100 mm. Yo = 0.3.09 S = 0.47 C = 0.2.58 ̣ 800.10.66 tg = (60 + 2 ) / 0.5 · 0.12 S = 0.5 -.0250.4 ·0.950.65 ·0. nA = 320 · 10.80.6 · 100 = 1.0250.95mm на дужину l=100mm Грубо развртање отвора пречника D=24. kV = 0.23 mm/º S = 0.1 mm/º Препоручене вредности корака при фином развртању (таблица 16.78 º/min Т = 80 min nA = 320 · 10.2·251-0.4 ·0.1250.2·281-0.58 ̣ 800.95 mm на дужину l=100 mm Грубо развртање отвора пречника D=24.2·27.5 · 125 = 1.77 mm/º Број обртаја с обзиром на искоришћење постојаности алата: nA = 320 CV kV / Tm SYo tZo D1-Xo [ º/min ] CV = 10. L1=2 mm.5 · 0.65. 320 · 10.2·24.58 ̣ 800.4 Прорачун режима резања изабраних захвата 1 2 3 4 Грубо развртање отвора пречника D=24. L2=2 mm L=60 mm.950.58 320 · 10. L2=0 mm L=100 mm.42) S = 0.70/2 ctg φ / 2 + (0.09 · 250.3 nA = 79. L2=0 mm tg = (100 + 2 + 2) / 0.99 tg = (100 + 2 + 2)/0.65 ·0.3 nA = 50.4 ·1.65 ·0. 13.4 ·1.927 mm/º n = 50 º/min nA = Т из таблице.03 Таблица 4.15.7 = 1.12 · 27.5 · 125 = 0.09 · 280.61 º/min nA = Zo = 0.7 = 0.12 · 24.951-0.10.5.7 = 1.42) S = 1. L1=2 mm.1250.3 nA = 85.14 mm/º C = 0.40 m = 0. φ = 112 º L=100 mm.

Трешење електоде: .5 = 2 mm. .16.однос тастовања . Квалитет површине и избор материјала електроде Захтевани квалитет површине за ерадирање јесте класе храпавости N6 (Ra = 0.16.1.1 = 2. 71 .однос тастовања . опада јачина струје. Одношење: .tg = (L + L1 + L2) L1 = t ctg φ / 2 + (0.16.05 ctg 14º + 1.2) = 0.75 min 4.јачина струје.2) = 0.5 = 3 mm. L1 = 10 mm tg = (100 + 10 + 2) / 80 · 0.однос тастовања .1.16.2.фреквенција 4. .5 -.јачина струје.5 -.) дат у [ 15 ] Таблица 4. ОДРЕЂИВАЊЕ ГЛАВНИХ ФАКТГОРА ЕЛЕКТРО-ЕРОЗИВНЕ ОБРАДЕ 4.03 min [ min ] L2 = t ctg φ / 2 + (0. Квалитет површине: .однос импулса празног хода.фреквенција 3. а код непромењиве подешености јачине струје.125 ctg 14º + 1.фреквенција Однос тастовања а – трајање импулса` б – трајање периода τ – процентуални део трајања импулса према периоду импулса τ = a/b 100% Однос импулса празног хода LIV = проценутални део не запаљених импулса Јачина струје Код већег LIV опада средња радна струја нпр: LIV 10% 20 А LIV 30% 16 А Фреквенца Код повишених фреквенца. L2 = 10 mm tg = (100 + 10 + 2) / 50 · 1. . .јачина струје. Главни фактори електро-ерозивне обраде 1.16. Умањена мера електроде: . 4.однос транспортовања 2.8 = 1.8 [μm]) Класа храпавости према VDI 3400 јесте 18 (таблица 4.1.

..56 18 0...5 на коту 31 Фина обрада жљеба 13.15 Да би се остварио захтевани квалитет површине усвајам материјал електроде бакар (Cu 99.материјал радног комада .....24x32.5 износи 15 А за површину од 130 mm²..8 21 1. 4............. Јачина струје и одношење материјала Максимално дозвољена величина струје зависи од минималне површине обраде (површина електроде). Таблица 4.2х15..............5 на коту 31 Фина обрада жљеба 13...22 Мин...22 Однос тастовања τ (%) 80 % (92) 78 % (88) Однос импулса празног хода LIV LIV 56 (LIV 28) LIV 64 (LIV 34) Мера умањења електроде Напон (V) 0.4..6 27 2..16..25 износи 7 А за површину од 34 mm².5 Фреквенца 72 .....3. Јачина струје за ерадирање површине 32.6 1..16. површина ерадирања mm² Јачина струје (А) Одношење материјала Vw(mm³/min) Релативно трошење електрода ν % Фреквенца (kHz) 130 15 120 0...... челик ..... 3.....6 35 7 40 0..32 240 0..материјал електроде .2....2 x15...........16..2..2 x 15..24 30 3.........крајња храпавост површине ...8 Таблица 4.. Избор поларитета и умањење мере електроде У принципу се код ерадирања челика са Cu-електродом за електгроду изабере + пол и при томе се постиже најмање трошење електроде..15 240 4.. Захват Обрада површине 32..16. Према таблици 12 [ 15 ] за класу храпавости 18 умањене мере електроде дате су у таблици 4..5х32..16. Захват Обрада повр.12 24 1.....Класа Ra[μm] 12 0...... бакар ....3..4 15 0.... Јачина струје за ерадирање жљеба 13.. R 18˙ према VDI 340 4. prema tome usvojeno je: ..9%)..16........ Величина одношења материјала Vw одређује се са дијаграма [ 15 ] у зависности од јачине струје..6 2..5 x 32.

за време ерадирања на испирање се мора обратити нарочита пажња.01.01.18.Д3.059 ЈУС К.01. 02.007.061 ЈУС К.01.052 ЈУС К.009.1 Шифра 00.010. 01. Универзална глодалица и бушилица MAHO 2000 Е.Ц. Код лоше испирљивих облика профила могуће је прикључивањем интервала испирања.057 ЈУС К.055 ЈУС К. Брусилица за равно брушење са сегментима-билетара БР.324 73 . Радијална бушилица RB 40 Г.01. мора узети у обзир веће трошење електрода.01.01.01.01. 01. 01. Ада „Кикинда“.02.Д3.051 ЈУС К. високопродуктивни и прецизни струг PA С.02. 631P БР.1 Шифра Назив машине Т. Код недовољног испирања технолошке вредности се не могу постићи.011. исто да се побољша.056 ЈУС К. Из ових разлога. 01. При томе се напомиње да је квалитет површина утолико боње уколико се одабере виша фреквенца. Таблица 4.040 ЈУС К. сходно условима рада. Чеони нож Нож за бочну обраду Прави нож Нож за одсецања Нож за обраду слепих рупа Нож за усецања Забушивач 60º (тип А) Спирална ургија са ваљкастом дршком Спирална бургија са Морзе дршком Конични упуштачи 90º Произвођач ЈУС К. димензија путање варнице и квалитета површине. Кикинида „Кикинда“. Крупа Таблица 4. 02.016.5 / 6 HSS Савијени нож Нож усецања жљеба од Б.008.020 ЈУС К.6.Ц. 416. С.013.010. 02.012. 01. Кикинида „NASSOVIA“. Тестера за сечење материјала Универзални струг TNP-160 B Универзал.021.01.17.01. Испирање Испирање је један најважнији фактор за постизање оптималних рата одношења.Ц.018.Ц.Ц.Ц. 02. Електро-ерозивна машина FE-512 NASS Произвођач „Победа“. 01.Ч.Д3. Нови Сад „Првомајска“.Подешавање фреквенце врши се према дијаграмима за снагу одношења и релативног трошења електрода.01.015.Д3. Брусилица за округло брушење TIP C12 Б.022 ЈУС К.01. Тада се. 01.01. Назив машине Тестера 600 х 50 х 2. Рашка „Потисје“.01.Ц. 01.

74 .075 5.018. Тај поступак се зове „програмирање“.202 ЈУС К.204 ЈУС.340 ЈУС К. који би био оптималан.006. ИЗРАДА ДЕЛА ПРОГРАМА ЗА ОБРАДУ АЛАТА ЗА КОВАЊЕ „ПОКЛОПЦА“ НА НУ-МАШИНАМА АЛАТКАМА Код нумерички управљаних машина алатки наредбе за израду делова саопштавају се управљачком систему у кодираној форми.001. 03. 04.011.02. 03. РУЧНО ПРОГРАМИРАЊЕ Код ручног програмирања програмер уз помоћ рачунара и технолошког цртежа. који се преко тастатуре бушача траке преноси на бушену траку. Машински развртачи са Морзе коничном дршком Машински насадни проширивачи Конично вретенасто глодало са ваљкастом дршком за ковачке калупе (тип Б) Вретенасто глодало са лоптастим челом и ваљкастом дршком за ковачке калупе (тип Ц) Чеоно глодало за упуштање рупа Равне брусне плоче-тоцила за кружно брушење између шиљака Сегменти за равно брушење ЈУС К. . 02.123 ЈУС К. 03.ручним програмирањем. . економичан и без грешака. 5.К. Програм се може реализовати: .018.Д1.Д2. формира управљачки програм оријентисан на машину алатку. 04.графичком симулацијом процеса обраде CNC-машинама. Добијање програма за нумерички управљане машине алатке.машинским програмирањем. .Д3. Програм представља запис наредби које треба да изведе машина алатка с циљем да се добије радни предмет претходно дефинисане контуре.006.програмирањем помоћу CAD-система. представља поље активности за истраживање и развој.Д3.Д2.1.008.

.........причвршћивање алата ................... са могућностима управљачке јединице и са самим програмирањем за њено нумеричко управљање....... ISO 40 (50) ......... 125 mm * бројеви обртаја и помаци ............... Повећава се одговорност технолога за тачност и оптималност пројектованог технолошког процеса.... њеним управљачким системима тј......................... 1000 mm ............ дакле....................бројеви и обртаја радног вретена ..................) реализује програмер...... ............................ 40-2000 min −1 *помаци у радном ходу 75 ....2............у вертикалној оси (y-оси) ................ одређивање режима резања итд.. ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИХ МАШИНА АЛАТКИ Обим рада и улога технолога расте у NC-tehnologiji............ Имајући у виду високу цену NC-машина и релативно отежану припрему за програмирање.......у хоризонталној попречној оси (z-оси) ......... избору алата итд.. затим дефинисању редоследа операција и захвата....... 5......... „Фабрика алата“ располаже само са универзалном глодалицом и бушилицом МАНО 2000 са СНС 432 са следећим карактеристикама: *подешавање стола машине ......2............ 650 mm *радна вретена ...При овом начину програмирања све геометријске и технолошке задатке (прорачун путање алата................... Основни проблеми везани за израду радних предмета не решавају се за време обраде него при изради програма....................... а потом са алатом....дуго трајанје израде програма. прво без алата..... Основни недостаци ручног програмирања су: ... Избор обрадног система Да би се извршило програмирање за NU-обраду потребно је упознавање са машином..................1......... посебну пажњу треба поклонити номенклатури делова који ће се обрађивати на овим машинама.....у хоризонталној уздужној оси (х-оси) .ход пиноле радног вретена .. При добијању бушене траке програмер проверава појединачно сваки блок или реченицу програма на машини.............. нарочито за комплексније радне предмете..... 1600 mm .... 5.....квалитет и резултати рада углавном зависе од програмера.. знатно пре почетка обраде....

......показивач мерних вредности .... y..................... z .................. Нулта тачка програма (W) На свакој оси кретања машине налази се фиксна референтна тачка на којој се аутоматски врши нуловање мерног система и где се поставља позиција прекидача software-a....001 mm ..............подела линеарног мерног система путање . 5.. За њено одређивање постоје две могућности: 1....... Позиција нулте тачке програма зависи од обртка........... Y.......... Референтна тачка машине (R) 2......................... 3 *машински сто ........................ z=0) може се налазити на сваком производном месту унутар подручја управљања.......... Линеарне главне осе Х......... Координантни систем универзалне глодалице и бушилице МАНО 2000 са СNС 432 је у складу са DIN 66217 и ISO R/841.2.................... y........... 90 mm 5.... Координантни систем и нулте тачке Основни предуслов за опис кретања на NС-машини алатки је дефинисање координантног систма и нултих тачака у оквиру радног простора.... z .................. Нулта тачка машине (М) 3............размак Т-жљебова ............. једна за другом.у осама х..... 4 .......у осама х............... Њу треба тако одабрати да приликом програмирања буде потребно што мање додатних прорачуна.... Нулта тачка координатног система ( х=0...........2..... 0. 76 ............ 1000 х 794 mm² ... Нулта тачка машине је такође фиксна тачка на машини.... 6 m/min *CNC-управљање .........број истовремено управљачких оса ................... путем програма уз помоћ померања нулте тачке.. y=0.. Технолошко прилагођавање радионичког цртежа Радионички цртеж је потребно прилагодити захтевима NС-машина алатки........... 1-2000 mm/min *помаци брзог хода ...........причврсна површина ............... 8 ................ управљачких оса ................ Њена позиција у односу на референтну тачку машине одређује се помоћу вредности меморије за машинску константу............................................ Пре свега је неопходно извести правилно котирање и постављање пројекција које одговарају положају радног комада на столу машине у току процеса обраде........ екран ...............................2......................... Z координатног система су нормалне једна у односу на другу и десно оријентисан......број Т-жљебова 14Н7 ...3........... За програмера су од значаја три нулте тачке на машини: 1....................број............................

вредности корака.списак операција. помоћу тастатуре за нуловање осе. мануелно. 5. одређивање режима резања. Формирање плана стезања 77 .2. заједно са оређеним режимом резања.1. каталози специјалног и стандардног резног.2. специфичности конструкције радног предмета. У општем случају план обраде обухвата: . План обраде мора б ити врло детаљан тј. Разрада технолошког процеса састоји се из одређивања редоследа операција и захвата. карта машине. план стезања и план алата. У оквиру пројектовања технолошког процеса за NС-машине неопходно је још формирати план обраде.1. .2.4.4. цртеж припремка.редослед захвата.2. мерног и помоћног алата и опреме. Редослед стезања и захвата за израду доњег калупа дат је у таблици 4.2. формирање листе потребног резног. При изради технолошког процеса користи се цртеж радног предмета. специфичности различитих технолошких поступака обраде и посебних захтева који се појављују услед специфичности обраде на NС-машинама алаткама.друго. 5. типични тенолошки процеси.12. Листа потребног резног алата дат је у таблици 18. мерног и помоћног алата и уређаја итд. стандарди.4. итд. . Ако се координантни систем односи на радни предмет програмирање се може извести без узимања у обзир да ли се алат или радни предмет креће у току обраде. мора да обухвати све делатности које се морају обавити на машини у току обраде радног предмета. . . норматива ражима фрезања и норме времена.радно место. .бројеве обртаја. Од технолога-програмера захтева се: познавање технолошких могућности NС-машине алатке. 5. При томе треба знатно користити искуствене податке добијене при обради сличних делова на класичним машинама.1. Формирање плана обраде Формирање плана обраде почиње детаљном анализом радионичког цртежа. Пројектовање технолошког процеса Један од најсложенијих задатака који се решава при пројектовању технолошког процеса је одређивање редоследа обраде.

5.3. кретање алата се изводи радним кораком који обезбеђује лаган улазак алата у захват са радним предметом. 5. Да би се у програм обраде радног предмета унеле величине померања радних органа машине алатке елементи путање алата морају бити једнозначно одређени. При пројектовању путање алата неопходно је узети у обзир специфичности при примицању и одмицању алата од радног предмета. Обично се прилаз алата обрађиваној површини изводи брзим ходом.2. Исто 78 .1. На растојању између сечива и радног комада од око 2-10 mm. Прорачун режима резања Испитивање статистичких података о узорку грешке у програму показују да 50% грашака отпада на неправилно одређивање режима резања. Путања алата је састављена из геометријских елемената (тачка.1. круг. Вредност чворних тачака за израду дела програма за израду гравуре доњег обликача дате су у таблици 5.4. обележити координантне осе.Када се приступи изради плана обраде.4. права. На њима се мора једнозначно одредити положај радног комада.2. Геометријски елементи међусобно се спајају пресецањем или тангирањем. 5.4. У том циљу у изабраном координантном систему одређују се координате чворних тачака. Сви ти положаји радног комада у односу на алат приказују се скицама који се називају планови стезања. Димензије алата за израду доњег калупа који се користе у процесу обраде за део програма дати су у табели „карте алата“. Формирање плана алата Предуслов за добијање цртежом траженог геометријског облика и димензија радног комада је потпуно димензионо дефинисање алата.2.12. 5.3. итд). Пројектовање путање алата При пројектовању путање алата програмира се путања врха алата односно средишта радијуса алата. утврђује се у које све положаје треба поставити радни комад при обради. Вредност одређених режима резања дати су у таблици 4. унети неопходне мере и приказати уређај за стезање са ослоним површинама. а пресечне или додирне тачке се називају чворним тачкама.4. Димензионо дефинисање алата представља прецизно одређивање положаја врха сечива у односу на референтне тачке држача алата.

Код CNC 432 пример једне речи је следећи: Х + 21 . Свака реченица мора имати сопствени број реченице.3. које појединачно описују одређени захват на машини.5 F 300 S 200 M3 T1 Број реченице Начин кретања по путањи Информација за кретање по путањи Корак Број обртаја Помоћна функција Број коректуре алата Програм за израду гравуре на доњем калупу дат је на страницама 83 д 79 .се дешава и при излазу алата из захвата са радним предметом. Програм се састоји из реченица (блокова). Прва реч у реченици је број реченице. 43 Адреса Предзнак Вредност испред децималне тачке Децимална тачка Вредност иза децималне тачке Рећи једне реченице програма требале би бити задате по одређеном реду. уз уношења помоћних функција. 5. Већина речи је моделна тј. такве речи имају дејства све док се не програмира иста реч са другом вредношћу или друга реч исте групе. У том случају радни корак се замењује брзим одмицањем када се алат удаљи од радног комада више од 2 mm. Пример једне реченице: N 20 G1 X14 Z262. Због тога није дозвоњено да се исти број реченице два пута примени у истом програму. Свака информација у оквиру реченице даје се преко речи. Израда програма Програм садржи све неопходне тражене положаје покретних елемената машине са припадајућим брзинама кретања. Реч се састоји из адресе и припадајућег броја са предзнаком. бројем обртаја вретена.

15.68 .6.11 .10.65 .65.15 + 12.27.28.80 + 37.79 .27.51 14 + 40.39.27.43.6.65.65 45 + 93.79 .65 32 + 27.76 + 27.69 26 + 27.65 33 + 34.80 + 39.65.46.13 + 39.30.34.65 .00 .27.65 + 93.25 + 15.15 18 0.25 .12.20 3 .51 15 + 13.80 + 32.13 + 37.11 .80 .25 .15 11 + 11.40 8 .65 24 + 29.43.79 + 65.27.49.25 .15 17 + 11.69.00 2 .65 20 .80 + 32.53.15 .20 9 0.29.69 25 + 29.65 36 0.30.59 .25 .19 .76 44 .16.47.81 + 69.15 16 + 11.89 40 .3.60 + 6.62 4 .79 N 47 48 49 50 51 52 X + 27.60 .00 + 32.25 + 15.59.65 .65 Z + 65.51.02 .10.15 5 .51.60 + 6.13 .56 .00 19 .32.80 .15 .11 + 55.53.93. N X 1 0.39.80 .76 39 .52 .39 .56.45.02 .72 .32.45 35 + 27.60 + 12.02 + 55.00 42 .15 + 14.89 + 51.65 27 0.27.80 .25 + 16.65 .25 .47.13 .32.27.02 .27.25 .45 31 .60 .6.81 + 93.00 + 32.69.81 46 + 51.55.62 7 .39.25 80 .32.27.0 28 .65 29 .25 .45 34 + 34.59 .25 .25 + 16.27.45 30 .15 13 + 40.51.79 .65 .15.69 22 .25 N а б ц д е ф А Б Ц Д Е Ф X .65.25 + 30.15 6 .65 23 + 27.62.65 38 .25 .12.16.55.37.00 10 + 11.00 37 .64 .00 + 6.Tablica 5.27.15 12 + 13.43.37.60 .27.69 21 .00 .25 .60 0.44.76 Z .81 41 0.50.89 43 .42.32.1.32.99 .41.27.34.65 Z .80 .80 .49.25 .14.29.27.

2 (VI стезање.80 R42.6 на дубину 5.2 N17 G43 X – 41.80 R42. N16 G1 Y – 13.80 R10 N6 G1 Y – 5.65 N11 G1 X0 N12 G3 I0 K0 N13 G1 Y20 N14 G40 N15 G0 X – 20 Z0 Грубо глодање жљеба 12 х 15 на коти 13.36 N29 G3 X39.5.25Z0 I23.21.3 х 64.42 N10 G3 X + 28.15 K0 N27 G1 Z15.65 N9 G1 X + 28.42 Z – 31.5 на коти 30 и површине 24 х 10 на коти 19.).5 х 31.15Z12 R12 N33 G1 Z0 N34 G40 N35 G14 N1=22 N2=34 J=5 81 .8 F80 S250 N18 G1 Y20 N19 G40 Грубо глодање површине 31. % PM N 10001 N1 G18 T1 M66 N2 G0 X20 Y20 Z .42 Z – 31.1.80 S315 M3 N3 G43 X10 F100 N4 G41 N5 G3 X0 Z-31.3.7 N31 Z0 N32 G3 X23.15 N21 G1 Y0 F200 S250 N22 G91 Y – 5 F80 N23 G90 N24 G43 Z12 N25 G41 N26 G3 X11.4 N30 G1 X11. захват 1.7 N28 X39. Део програма за израду гравуре за доњи обликач Грубо глодање површине 86.6 N7 X – 28. захват 2.7 R42.42 N8 G3 X – 28.).8 N20 G0 X23.6 mm (VI стезање.36Z – 15.

63 Z32 R43.80 R10 N67 G1 X-27.65 N54 X-27.45 Z-37.15 Y20 X0 R10 Фино глодање површине 94.6 mm N62 T2 M66 N63 G43 X10 F48 N64 G41 N65 G1 Y-6.15 N40 N41 N42 N43 N44 N45 G3 G1 G3 G1 G0 G40 X – 10 Z-2.) таблица 4.80R10 N55 G73 X-1 Z-1 N56 G14 N1=54 N2=54 J1 N57 G72 N58 G1 X0 N60 G3 X-10 Z-29.65 Z32 R3 N71 G73 X-1 Z-1 N72 G14 N1=67 N2=70 J=1 M73 G72 N74 G1 X0 N75 G3 X-10 Z-22.13 R10 N53 X-34.6 mm на коту 19.8 Z – 12.36 N70 X-27.15 X0 Z12.6 N66 G3 X0 Z-32.6 на коти 6.65 Z39.8 S400 M3 Фино глодање површине 87.65 N52 G3 X-34.15 Z+2.6 (VI стезање.13 R50.80 N47 G43 X10 F60 N48 G41 N49 G1 Y-1 F N50 G3 X0 Z-39.80 R10 N61 G0 X0 Y20 Z-22.1 N46 G0 X0 Y20 Z-29.69 Z-32 R3 N69 X-29.45 Z+37.12.3 х 79.80 R10 N51 G1 X-27.15 R10 X23.3 х 65.80 R10 N76 G40 Грубо глодање жљеба R6 дужине 30.N36 N37 N38 N39 G1 G43 G41 G1 Y – 19. захват 4.65 N68 G3 X-29.2 N77 T3 M66 82 .

5 N7 G90 N8 E1=27.25 E3=44.65 E2=65.25 E3=43.5 E1=27.25R10 N6 G91 Y-2.45 E6=70.10 N27 N28 N29 N30 N31 N32 N33 N34 G22 N9001 G14 N1=24 N2=27 J1 G1 Y-4.25 G91 Y-2 G90 E1=27.64 E4=49.81 Y20 M30 S250 F60 Грубо и фино глодање гравуре вишка материјала %PM N 10002 N1 G18 T3 M66 N2 G0 X0 Y20 Z-22.39 S500 F80 G14 N1=26 N2=27 J1 G1 Y0 S250 F100 G44 Z-56.65 E2=62.25 E3=51.N78 N79 N80 N81 G0 G1 G0 X-6 Y20 Z0 Y-19.65 E2=56.80S250 M3 N3 G43 X-10 F100 N4 G42 N5 G2 X0 Z-65.7 G90 E1=27.79 E5=35.19 E5=29.76 E4=55.60 E3=47.68 E6=73.65 E2=59.10 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 G22 N9001 G14 N1=6 N2=9 J1 G1 Y-6 S500 F80 G14 N1=8 N2=9 J1 G1 Y0 S250 F100 G44 Z-62.39 E5=32.2 X-42.2 S500 F80 G14 N1=17 N2=18 J1 G1 Y0 S250 F100 G44 Z-59.45 N18 N19 N20 N12 N22 N23 N24 N25 N26 G22 N9001 G14 N1=15 N2=18 J1 G1 Y-5.25 E4=51.10 83 .25 G1 Y-2.45 E6=76.25 G91 Y-1.

10 Z0 F500 X69.10 R25 R95.18 E1=27.99 E5=26.45 E6=61.11 Y-2 F100 X93.E4=46.98 S500 F80 G14 N1=48 N2=49 J1 G1 Y0 G44 Z-47.25 E3=41.25 G1 Y-1 E1=27.59 E5=17.86 Z30.25 Y-1.59 N1=34 Y0 S250 Z-53.10 N56 N57 N58 N59 N60 N61 N62 N63 N64 N65 N66 N67 N68 N69 G22 G0 G43 G42 G2 G91 G3 G2 G3 G0 G14 G73 G14 G72 S500 F80 N2=35 F1000 E2=53.79 E5=20.59 E4=42.99 N42 N43 N44 N45 N46 N47 N48 G22 N9001 G1 Y-2.78 E6=67.45 N9001 X0 Y20 Z-76.10 N35 N36 N37 N38 N39 N40 G22 G1 G14 G1 G44 G1 N41 E1=27.65 E2=50.65 E4=46.02 X69.45 N9001 Y-3.81 Z15.60 E6=64.81 Z-15.78 S500 F80 G14 N1=41 N2=42 J1 G1 Y0 S250 F100 G44 Z-50.25 G1 Y-1. N70 T4 M66 84 .25 E3=39.11 Y20 N1=57 N2=65 X-1 Z-1 N1=57 N2=66 J1 E3=43.02 X93.45 E6=58.65 E2=47.10 S250 R76.86 Z-30.56 E4=44.85 R25 J2 J1 Грубо и фино глодање дела гравуре вишка материјала.25 E5=23.10 N49 M50 N51 N52 N53 N54 N55 G22 N9001 G1 Y-1.

N71 N72 N73 N74 N75 N76 N77 N78 N79 N80 N81 N82 N83 N84 G0 G43 G42 G91 G90 G2 G3 G0 G14 G73 G14 G0 X0 Y20 X95.44 X-74.2.61 R76. број 03.202 материјал БЧ 85 .12.60 X-95.10 Z9 R31 N2=80 J2 N2=81 M30 J1 Потпрограм за грубо и фино глодање вишка материјала.44 Y20 N1=71 X-1 Z-1 N1=71 X0 Z0 Z-9 R95.006. %MM N9001 N1 G42 N2 G1 X=31 N3 G2 X=E3 Z=E4 R=E5 N4 X=E3 Z=E4 R=E6 N5 X=E1 Z=E2 R=E5 N6 G73 X-1 Z-1 N7 G14 N1=1 N2=4 J1 N8 G72 N9 G1 X0 Z=E2 Таблица 5.60 X-74.Д2.00 ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА АЛАТА НАЗИВ стандард Конично вретенасто глодало са ваљкастом дршком за ковачке калупе ЈУС К.61 R31 Z24. идент.85 Z-22.3.85 F100 Z0 S250 F500 Y-2 X-95.

12. број НАЗИВ стандард материјал 03.Д 2.00 Вретенасто глодало са лоптастим челом и ваљкастом дршком за ковачке калупе ЈУС К.D 12 r 2 α 2.5 коректура L 80 Таблица 5.3.008.3. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА АЛАТА идент.204 БЧ 86 .

05. 87 .006.5 ЈУС К.3.202 материјал БЧ коректура L 70 Таблица 5.D 12 R 6 коректура L 80 Таблица 5.9 Конично вретенасто глодало са ваљкастом дршком за ковачке калупе r 2 α 2.4.Д 2.90 D 5. број 03.3.5. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА АЛАТА НАЗИВ стандард идент.

технологичност његовог ковања. Кроз пројектовање конструкције и технологије израде ковачког алата тежило се да знање стечено на Машинском факултету из ове области примени у пракси.008. додатка за накнадну механичку обраду. Сматрам да је овим дипломским радом тај циљ задовољен. Одређивање силе ковања за несиметрични облик отковка сложенијег облика било је следеће искуство.Д 2.идент. Пројектовањем алата за ковање обухватило се: анализа попречног пресека „Поклопца“. усвајање нагиба бочних површина. у што већој мери у савременим условима производње у Алатници. Ковање легуре бакра (месинга) на одређеним температурама тражило се да се увећају димензије отковка за коефицијент линеарног ширења што је захтевало 88 . радијуса заобљења.203 материјал БЧ коректура L 70 ЗАКЉУЧАК Циљ дипломског рада био је пројектовање алата за ковање „Поклопца“ и технологије за његову изираду за потребе „Фабрике алата“ у оквиру НК „Петар Драпшин“. проверавање критичних дебљина зидова.00 D 6 ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА АЛАТА НАЗИВ стандард Цилиндрично вретенасто глодало са ваљкастом дршком за ковачке калупе ЈУС К. број 03.06.

.................... донело ми је још једно велилко искуство.....Миленко М......... [1] ИТ-приручник-књига 6............ Богољуб С. ливење под притиском и пресовање пластичних маса.................. Тановић Љубодрагу на разумевању и помоћи која ми је пружена с његове стране. [5] др.......... Пројектовање технологије израде алата за ковање „Поклопца“........... [2] Ковка и штамповка цветних металов справоћник издејство„Машиностроение“.... мр.. помоћним приборима......9................................................. Београд 1979-„Рад“ ... расположивим резним и мерним алатом...................... Приликом одређивања редоследа стезања и захвата суочио сам се са проблемима оптималног избора редослелда и режима израде..... [3] Бакар и легуре бакра за пластичну прераду-отковци у калупина ЈУС Ц. За део захвата написан је програм. [4] Миленко Јовичић: Алати за ковање........ Зато сам се определио за обраду гравуре и гравуре вишка материјала на нумеричкој управљаној глодалици-бушилици МАНО 2000... Било је потребно да се упознам са техничким могућностима машина.... што је уједно била тема дипломског рада...... Јовичић. Израда гравуре калупа на машинама алаткама са нумеричким управљањем имају своју предност у тачности изираде гравуре и друго......... Машински факултет..... Београд 1989 ......... Овом приликом желим да се захвалим свим који су ми омогућили услове за израду овог дипломског рада.... При пројектовању алата за ковање размишљао сам о економичности конструкције и економичности њене израде....увећање димензија на ковачким калупима........ У току рада више пута сам мењао редослед захвата....................... Потреба за електро-ерозивном обрадом захтевало је допуњавање знања из ове области..................005 (1992) .... Посебно се захваљујем свом професору доц..Москва 1972 .... итд.....др.......... ЛИТЕРАТУРА Metals Hardbook Ninthedition volume 2 Properties and Selectron: Nonferrais Alloys and Pure Metals American Society for Metals (ASTM) ........Д. Сматрам да је овим дипломским радом обухваћена велика област и да је ово само почетак (темељ) једног искуства које ће се даље стицати и иизграђивати.... Кршљак: Основе 89 . нарочито код израде гравуре доњег калупа......

....... Поповић: Машине за обраду деформисањем.................... Први део.....................................................конструисања алата прибора................ [7] Група писаца: Методе и алати за запреминско обликовање и ковање................................... [15] „ЈУГОАЛАТ“: Алати и прибори за алатне машине-каталог .................................. Сарајево 1988 ............. „Свјетлост“... [6] др.......................... Милисав Калајџић: Технологија машиноградње 1 Машински факултет.............................................. [10] Група писаца: Машинска обрада......... Машински факултет...... „Научна књига“...................................... Београд 1987 ...................................... „Научна књига“........... Београд 1983 ………............ Београд 1980 ..... [16] 90 .. Ниш 1991 ........................................ Машински факултет... Предраг В.................. [8] проф....... [13] Савез алатничара Београд: Увод у обраду електроварничењем и технологија обраде на машинама фирме CHARMILLES ................ Бинко Мусафија: Обрада метала пластичном деформацијом Пето издање...... Београд 1990 .......... [12] Упутство за програмирање за универзалне глодалице и бушилице .............др................... Београд 1989 .................... Ниш 1980 ....... [11] Радован Ковачевић: Нумерички управљане машине алатке и њихово програмирање. [14] Литература произвођачач: Технологија-SCHIESS/NASSOVIA ............ Први приручник........... [9] др..................