FAI (model examen – iunie 2011 – semianul B

)
1. a. descrieti algoritmul extins al lui Euclid si discutati complexitatea acestuia; b. 2x+7y=13 c. 19-1 mod 37 2. a. definitia unui cod; b. demonstrati ca daca C – cod atunci Cn cod, oricare ar fi n ≥ 1; c. exemple de 2 coduri C1, C2 astfel incat C1C2 nu e cod; d. definiti multimile Ci associate unei submultimi de cuvinte C; e. algoritmul Sardinas – Patterson pentru C={ab, abn, bma} unde n, m ≥ 1. Este C – cod? 3. Fie S programul while: y:=1 ; while ~(x=0) do (y:=y*2 ; x:=x-1) - determinati semantica denotationala a lui S sub interpretarea uzuala pe Ν. # Punctaje: 1. a. 15p 2. a. 5p 3. 25p b. 10p b. 10p c. 10p c. 10p

d. 5p

e. 10p