Predmet: Računarske mreže 

 

Uvod u Packet Tracer

Šta je Packet Trecer? Packet Tracer je protocol simulator razvijen od strane Cisco kompanije. Packet Tracer (PT) je moćan alat za prikaz različitih mrežnih protokola u realnom ill simulacionom modu. Podržava Layer 2 protokole (Ethernet I PPP), layer 3 protokole (IP, ICMP I ARP) i Layer 4 protokole(TCP I UDP), Ruting protokoli se isto tako mogu pratiti. PT dozvoljava studentima da kreiraju svoju mrežnu topologiju a zatim da aktivnim mrežnim uredjajima koji čine tu mrežnu topologiju pristupe preko grafičkog interfejsa(GUI). Svičevi i ruteri se mogu konfigurisati kroz simuliranu verziju Cisco IOS-a(Cisco operativni system). Tehnologije i Protokole koje Packet Tracer podžava? • Konzolnu, straight-thru, cross-over, serijsku, optičku i modemsku konekciju • Ograničen broj komandi Cisco operativnog sistema • Svičing, karakteristike porta, VLAN • Ruteri, ACL, VLSM, NAT , DHCP •Rutiranje, RIP v2,EIGRP,OSPF, statičke i default rute, i balansiranje opterećenja • Mostovi, hub-ovi, access points, repeaters, računari, serveri i štampači Svrha: Cilj vežbe je da se student upozna sa okruženjem u Packet Tracer-u.

                             

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ 

 

Predmet: Računarske mreže 
 

OSNOVE u PACKET TRACER-u Postavljanje uredjaja na radnoj površini • • Radna površina se otvara nakon pokretanja same aplikacije, Radna površina je prostor na kojoj će te kreirati vašu mrežnu topologiju Na slici je dat redosled koraka za umetanje uredjaja na radnoj povšini

Postavljanje uredjaja na radnoj površini
Postavljanje uredjaja na radnoj površini:
1. Izbor select alata

4. Postavljanje uredjaja na radnoj površini

2.Definicija vrste uredjaja. 3. Izbor konkretnog uredjaja

Packet Tracer 4.1: Novice Session

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Public

6

Common Tools Bar • • • • • Common Tools Bar sadrži alate koji se najčešće koriste u interakciji sa radnom površinom Select alat se koristi da se označi i privuče izabrani objekat na radnoj površini. Move alat koristi se za pomeranje radne površine Place Note alat koristi se za unos beleški ili labela na radnoj površini Delete alat se koristi za brisanje izabranih uredjaja ili linkova

                             

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ 

 

Cisco Public 7 SAVETI • • • Ako želite da kreirate više instanci istog uredjaja. Svakim klikom na radnu površinu postavljate uredjaj onoliko puta koliko kliknete na radnu površinu Da bi ste otkazali proces kreiranja više instanci kliknite ponovo na uredjaj ili pritisnite taster ESC.Predmet: Računarske mreže    OPŠTI ALATI Common Tools bar uključuje: Select alat za selekciju objekta Move alat za pomeranje kompletne topologije Note alat za ubacivanje beleški bilo gde u topologiji Delete alat za brisanje uredjaja i linkova u topologiji Packet Tracer 4. All rights reserved.                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . SAVETI Par Saveta: Možemo kreirati kopije istog objekta koristeći taster CTRL ESC taster poništava bilo koju akciju. Više uredjaja se mogu izabrati odjednom koristeći select alat.držite pritisnut taster CTRL pre nego što kliknete na uredjaj. Inc. Više uredjaja može biti odabrano tako što će te kliknutu na željene uredjaje.1: Novice Session © 2007 Cisco Systems.

Generic empty switch Bežični uređaji: Linksys WRT300N Ip telefon: 7960 IP Phone Uređaji za emulaciju:WAN konekcije.                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . Frame Relay Dostupni servisi WWW. Generic empty router Modeli svičeva 2960. and DNS. DSL modem. 2811. Cable modem. TFTP.Predmet: Računarske mreže    DOSTUPNI UREĐAJI • • • • • • Modeli rutera: 1841. DHCP.

All rights reserved. Ethernet Cross. 1. Ukoliko ne želite da vodite računa o vrsti konekcije koju treba primeniti na datom segmentu. Izbor ikone za povezivanje objekta. Console. acket Tracer 4. •                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . na raspolaganju su nam različite vrste linkova (Ethernet Straight. Cisco Public 14 • • Izborom na tip konekcije u donjem levom uglu otvaraju nam se sve dostupne vrste konekcije. Na taj način sistem automatski bira odgovarajući link na tom segment. To je tzv. Pozicioniranje na drugi uređaj. 2. Izbor ikone za automatsku konekciju. Pozicioniranje na prvi uređaj. 4. Ukoliko ne želite da koristite automatski odabir linka za dati prenosni medijum. Smart konekcija. Serial. Inc.1: ovice Session © 2007 Cisco Systems. izaberite prvu ikonu u kartici “Automatically Choose Connection Type”.Predmet: Računarske mreže    Povezivanje uređaja: 3.…).

Predmet: Računarske mreže    PROJEKTOVANJE MREŽNE TOPOLOGIJE UNUTAR LOKALNE RAČUNARSKE MREŽE LABORATORIJSKA VEŽBA BROJ 1 U Packet Tracer-u postaviti mrežne komponente na osnovu date slike. Trenutna mrežna topologija sastoji se iz dva mrežna segmenta koja su razdvojena ruterom. Wireless PC se nalazi u “Custom made Divices” tipu uređaja. U jednom od segmenta postavljen je wireless access point i dva računara koja pristupaju mreži preko access point-a. Wireless Devices                               Linksys Access Point VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . Custom Made Device Wireless PC Wireless Access Point koji se koristi u topologiji nalazimo u “Wireless Devices” tipu uređaja .

Predmet: Računarske mreže    Ruter koji koristimo u topologiji je serije 1841 i nalazi se “Routers” tipu uređaja Routers 1841 Svičeve koje koristimo u topologiji su serije 2960 I nalaze se u “Switches” tipu uređaja Switches 2960 Servere koje koristimo u topologiji nalaze se u “End Devices” tipu uređaja End Devices Server-PT Računare koje koristimo u topologiji nalaze se u “End Devices” tipu uređaja End Devices PC-PT Prenosne medijume koje koristimo u topologiji nalaze se u “Connections” kartici Connections Straight-Through                                 VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    .

Ukoliko u mreži ne postoji DHCP server tada mrežne parametre zadajemo ručno tako što označimo opciju static i unesemo odgovarajuće parametre. Gore navedene mrežne parametre na radnoj stanici u Packet Tracer-u podešavamo na sledeći način. IP Configuration kartica Desktop kartica Mrežne parametre radna stanica može da dobije dinamički ukoliko se koriste usluge DHCP servera i u tom slučaju potrebno je označiti opciju DHCP.Ukoliko radna stanica komunicira sa uređajima koji se ne nalaze u njenoj mreži neophodno je podesiti i Default Gateway IP adresu na tom računaru.Mrežni parametar koji je bitan ukoliko radna stanica mrežnim uređajima pristupa preko imena je IP adresa DNS-a.Predmet: Računarske mreže    KONFIGURACIJA SERVERA I RADNIH STANICA  LABORATORIJSKA VEŽBA BROJ 2 U prethodnoj laboratorijskoj vežbi predstavili smo izgled(topologiju) mrežne infrastrukture. Konfiguracija radne stanice Svaka radna stanica treba da ima podešenu IP adresu i Subnet Masku da bi radna stanica mogla da komunicira sa mrežnim uređajima u svojoj mreži.                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . Dvostrukim klikom na radnu stanicu otvoriće nam se prozor za konfiguraciju. Sada je potrebno te uređaje podesiti kako bi simulirali njihov rad. U gornjem desnom uglu klikom na Desktop kartici a zatim IP Configuration kartici dolazimo do moda gde zadajemo mrežne parametre.

Predmet: Računarske mreže    Zadatak: Od studenta se očekuje da na osnovu prikazane mrežne topologije unese za svaku radnu stanicu odgovarajuće mrežne parametre. Command Prompt Prikaz uspešno unetih mrežnih parametara iz command prompt-a Prikaz neuspešno unetih mrežnih parametara iz command prompt-a Ukoliko želimo da iz command prompta vidimo dodatne mrežne parametre kao što je fizička adresa mrežnog adaptera (MAC adresa) ili uneta IP adresa DNS servera potrebno je uneti komadu ipconfig /all.                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . Testiranje mrežnih parametara na radnoj stanici: Provera ispravno unetih mrežnih parametara se radi iz Command Prompt-a preko komande Ipconfig.

Testiranje veze između radnih stanica: Osnovni alat koji se koristi za testiranje mrežne veze između dva mrežna uređaja je ping.1 Pitanje: Zašto dva računara koji se nalaze u različitim mrežama nemogu da komuniciraju u ovom trenutku?                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . Pokreće se iz command prompta.168.1.Predmet: Računarske mreže    Zadatak: Od studenta se očekuje da na osnovu unetih mrežnih parametara ispita konektivnost između radnih stanica unutar iste mreže i konektivnost radnih stanica u odvojenim mrežama. Prikaz uspešne komunikacije radne stanice sa uređajem koji ima IP adresu 192.168.30. Prikaz neuspešne komunikacije radne stanice sa uređajem koji ima IP adresu 192.1.

Potrebno je podesiti DNS servis na datom serveru klikom na DNS kartici. DNS kartica Za svaku radnu stanicu i server potrebno je napraviti host(A) zapis .Predmet: Računarske mreže    Konfiguracija DNS servera: Sada je potrebno da u našoj mrežnoj topologiji podesimo DNS server. Ovaj zapis ima zadatak da poveže ime računara sa IP adresom tog računara.                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . Zadatak DNS servera je da razrešava imena uređaja u IP adrese. Sada je potrebno svakom mrežnom uređaju zadati jedinstveno ime na osnovu prikazane slike. Zahvaljujući DNS serveru komunikacija između radnih stanica može da se odvija na osnovu njihovih imena. DNS server Dvostrukim klikom na server ulazimo u mod za konfiguraciju servera.

Definisali smo tip zapisa Allias Stvarno ime servera Da bi smo proverili da DNS ispravno razrešava imena testiraćemo komunikaciju između radnih stanica pc1 i pc2 na osnovu njihovih imena.0 i 192.0 nije funkcionalan.2.rs dok u mreži je poznat kao www. Potrebno je imati u vidu da radne stanice koje pripadaju mreži 192. Naš web server se stavarno zove web dok ga svi znaju sa imenom www.vts.2.168.Predmet: Računarske mreže    1.Definišemo tip zapisa Isti postupak je potrebno ponoviti za ostale mrežne uređaje. A zapis koji će sadržati stvarno ime web servera i njegovu IP adresu i cname zapis koji će sadržati njegovo drugo ime a referenciraće se na njegovo stvarno ime.Obzirom da se Web server zove web. Web server u DNS bazi imaće dva zapisa.rs napravićemo pored host zapisa i allias(cname) zapis. Allias je drugo ime(nadimak) za web server.168.0 nemogu da koriste usluge DNS servera jer ruter koji razdvaja mreže 192.1.Unesemo IP adresu radne stanice 4.vts.                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    .Unesemo puno ime radne stanice 2. Zapis je kreiran u DNS tabeli 3.168.

Predmet: Računarske mreže    Konfiguracija WEB servera: Sada je potrebno da podesimo Web server u našoj mrežnoj topologiji.Web serveru je potrebno zadati mrežne parametre na isti način koji je zadat na radnim stanicama.Potrebno je podesiti WEB servis na datom serveru klikom na HTTP kartici. HTTP kartica Sadržaj Web Strane                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    .Web servis da bi bio funkcionalan mora da bude omogućen. Web server Dvostrukim klikom na server ulazimo u mod za konfiguraciju servera.

vts.rs.Zašto? Probati da iz web browser-a pristupite na osnovu IP adrese.Kao odgovor od Web brosera dobićemo time out reqest. Web Browser Nakon toga otkucati web adresu www. Pristup Web server preko IP adrese                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . na način prikazan na slici.Predmet: Računarske mreže    Zadatak: Testirati ispravnost web servera na taj način što će pc4 pristupitu web serveru iz svog web browser-a koji se nalazi u kartici Desktop.

CLI kartica   Ulaskom u CLI prikazaće nam se tekstualno okruženje nalik DOS-u.U našem primeru ruter ima dva fizička interfejsa jer povezuje dve mreže.Interfejse na ruteru podesićemo iz CLI (command line interface) kartice.Predmet: Računarske mreže    KONFIGURACIJA AKTIVNIH MREŽNIH UREĐAJA LABORATORIJSKA VEŽBA BROJ 3 U ovoj laboratorijskoj vežbi obezbedićemo komunikaciju između radnih stanica i servera koji se nalaze u različitim mrežama.Ruter će nas pitati dali želimo da nam pomogne u zadavnju inicijalnih mrežnih i bezbedonosnih parametara.                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . Izabraćemo opciju “no” jer želimo da mrežne parametre sami zadamo. Svaki fizički interfejs rutera pripada različitoj mreži. Zadatak rutera je da paket koji primi na jednom fizičkom interfejsu prosledi na drugi fizički interfejs na osnovu ruting tabele. Da bi smo to uradili neophodno je da podesimo ruter da usmerava pakete. vodeći nas kroz tekstualni templejt. Konfiguracija Rutera Dvostrukom klikom na ruter ulazimo u mod za konfiguraciju rutera.

saznati mrežne parametre interfejsa(show ip interface brief).pogledati ruting tabelu(show ip route).telnet). ruter će nas uvesti u korisnički mod(user mod). Korisnički mod se prepoznaje simbolom “>”. Ime rutera Definicija korisničkog moda                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    .…U korisničkom modu nemožemo podešavati ruter. To je mod u kome smo ograničeni komandama. Iz ovog moda možemo testirati konekciju(ping.Predmet: Računarske mreže    Ulazak u tekstualni templejt (configuration dialog) Obzirom da smo izabrali da sami podesimo ruter.

Korisnički mod se prepoznaje simbolom “#”. na način prikazan na slici.Komandom kojom ulazimo u privilegovan mod iz korisničkog moda je “enable”. Ulaz u privilegovan mod iz korisničkog moda Definicija privilegovanog moda Ukoliko želimo da podešavamo ruter to možemo da uradimo iz konfiguracionog moda. neophodno je da budemo u privilegovani mod odakle unosimo komandu „configure terminal“. Da bi smo ušli u konfiguracioni mod. U ovom modu administrator I dalje nemože da podešava ruter ali su mu na raspolaganju sve “show: komande preko kojih može saznati bilo koju informaciju koja je konfigurisana na uređaju.Iz privilegovanog moda možemo obrisati konfiguracioni fajl i operativni sistem. Ulaz u konfiguracioni mod iz privilegovanog moda Definicija konfiguracionog moda                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . mod iznad korisničkog moda je privilegovan mod (privileged mode). Konfiguracioni mod se prepoznaje simbolom “(config)#”.Predmet: Računarske mreže    Obzirom da je CLI hijararhijski organizovan.

Na slici je prikazana konfiguracija fizičkog interfejsa fastethernet0/0.                      Novo ime rutera                 Komanda kojom se definiše ime rutera  Sada je potrebno podesiti fizičke interfejse rutera.Predmet: Računarske mreže    Zadatak: Zadati ime ruteru VTS_R1 iz CLI-a na način prikazan na slici.To radimo na način prikazan na slici. Komanda za ulaz u mod za konfiguraciju interfejsa 3.rs na način prikazan na slici.                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . Povratak u globalni konfiguracioni mod Konfigurisane mrežne parametre na ruteru možemo videti unosom komande show ip interface brief koju unosimo iz privilegovanog moda. Proveru rada fastethernet0/0 interfejsa testiraćemo sa radne stanice pc1.Zadavanje IP adrese interfesju 4. Aktiviranje interfejsa 2.vts. 1. kako bi smo omogućili komunikaciju između mreža.

vts.rs Konfiguracija Wireless Lynksys Rutera Wireless ruter koji koristimo u našoj mreži sadrži četri Lan porta i jedan Wan port.vts.Ovi portovi se koriste za žičano povezivanje. wireless ruter omogućava nam i bežično povezivanje mrežnih uređaja.rs sa računara pc1.vts.                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . show ip interface brief komnda potrebno je da vam da sledeći prikaz.rs Zadatak: Pristupiti web strani www.rs i pc5. Ukoliko ste uspešno podesili interfejse na ruteru.vts.Testirati interfejs sa radne stanice pc5.Potrebno je da fizički interfejsi koji se koriste na ruteru imaju odgovarajuće IP adrese i da su im kolone status i protocol “up“.Na wan port povezujemo medijum provajdera dok na Lan portove radne stanice koje se nalaze u lokalnoj mreži.rs.Primer ovakvog povezivanja dat je na slici. Zadatak: Ispitati rutiranje na ruteru na taj način što ćete testirati komunikaciju uz pomoć alata ping između računara pc1. Pored žičanog povezivanja.Predmet: Računarske mreže    Zadatak: Podesiti parametre fizičkog interfejsa fastethernet0/1.vts. Lan portovi sa jedne strane i Wan port sa druge strane razdvajaju našu internu mrežu od mreže provajdera.

Predmet: Računarske mreže    U našoj mreži Wireless ruter ne povezuje se na infrastrukturu provajdera tako da ne koristimo Wan port.Uređaj konfigurišemo iz grafičkog okruženja(GUI) na način prikazan na slici. Zadatak Wireless rutara je da poveže bežični i žičani prenosni medijum u istom IP subnetu. U ovakvom slučaju wireless ruter ima funkciju Access Pointa. Dvostrukim klikom na Wireless ruter ulazimo u mod za konfigurisanje samog uređaja. Pristup grafičkom okruženju Upišemo menađment Ip adresu Isključujemo opciju da uređaj bude Dhcp server                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    .

                              VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    .Lozinku unosimo na način prikazan na slici. U realnoj situaciji vama je dozvoljeno da zadate korisničko ime. Simulator nam ne dozvoljava da sami zadamo korisničko ime. U ovom momentu uređaju će moći da pristupe samo radne stanice iz iste mreže koje se nalaze na žičanom medijumu. Unos lozinke Potvrda lozinke Ovom uređaju sada možemo pristupiti preko Web browser-a radne stanice.Predmet: Računarske mreže    Napomena: Prilikom unosa ili brisanja mrežnih parametara potrebno je uvek snimiti izmene.Vodite računa prilikom unosa velika i mala slova za lozinku.Za lozinku koristimo ime smera Srt. Svaka kartica u dnu zadrži opciju za snimanje(Save).Porebno je zadati lozinku i korisničko ime za menađment pristup. Uslov je da postoji Ip konektivnost između radne stanice i uređaja. Menađment adresu koristimo kada želimo da ovom mrežnom uređaju pristupimo preko mreže. već koristi podrazumevano korisničko ime admin.

To radimo iz kartice Wireless na način prikazan na slici.                                                       Ip adresa Wireless Lynksys uređaja              Unos korisničkog imena(admin) Unos lozinke(Srt) Nakon zadavanja inicijalnih mrežnih parametara potrebno je podesiti parametre za bežični pristup uredjaju. Osnovna bežična podešavnja Ime bežične mreže Definisanje kanala na kome će Lynksys raditi                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    . Ukoliko postoji Ip konektivnost dobićete ekran nalik ekranu sa slike.Predmet: Računarske mreže    Zadatak Sa radne stanice Pc5 pristupiti grafičkom okruženju uređaja preko Web browsera.

SSID(Service Set Identifier). Svi bežični uređaji koji komuniciraju preko ovog Access Point-a moraju da imaju iste bezbedonosne parametre koji su zadati u ovoj kartici. Subnet masku. Default gateway i Dns.To radimo iz kartice wireless security na način prikazan na slici. Pretpostavlja se da uređaj ima zadatu Ip adresu. Svi bežični uređaji koji komuniciraju preko ovog Access Point-a moraju da imaju isti SSID.Predmet: Računarske mreže    U kartici osnovna bežična podešavnja najbitniji parameter je ime koje zadajemo za bežičnu mrežu tzv. U našem primeru ime bežične mreže je VTS.Potrebno je na radnoj stanici podesiti Wireless karticu koja se nalazi u Config modu Wireless kartica Config mod                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    .Nakon ovoga potrebno je podesiti mehanizam za autentifikaciju i kripciju podataka. Izbor bezbedonosnog algoritma Izbor algoritma za kripciju podataka Ključ za autentifikaciju(Pre-shared key) Konfiguracija Wireless radne stanice Access Point prihvataće bežičnu konekciju sa svih mrežnih uređaja koji imaju iste bežične mrežne parametre a to su: a)SID b)bezbedonosni mrežni parametric Dvostrukim klikom na Wireless radnu stanicu ulazimo u mod za konfigurisanje samog uređaja. Izbor kanala u našem slučaju nije bitan jer u njegovoj blizini ne postoji drugi AP koji bi ga ometao.

Bezbedonosni algoritam Naziv bežične mreže                                                                                                                 Kluč za autentifikaciju     Algoritam za kripciju                                                                               Podataka    Zadatak Sa bežičnog računara PC4 proveriti konektivnost sa radnom stanicom Pc5 Zadatak Ukoliko postoji konektivnost između radnih stanica koje se nalaze na žičanom medijumu i radnih stanica koje se nalaze na bežičnom medijumu. bezbedonosni algoritam u našem slučaju koristi se WPA2-PSK.vts. Ovo radimo na način prikazan na slici. sa bežičnog računara Pc4 pristupiti web strani www. algoritam za kripciju podataka u našem slučaju je AES i ključ za autentifikaciju između bežične radne stanice i Access Point-a u našem slučaju je racunarske_mreze.rs.                               VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA NIŠ    .Postupak ponoviti na ostalim bežičnim radnim stanicama.Predmet: Računarske mreže    Potrebno je podesiti ime bežične mreže SSID u našem slučaju je VTS.