GRAMMATISK OVERSIGT

Hjælpeudsagnsordene
(Øvelse nr. 1, 2, 3, 4 og 5)

sein = at være Ental: 1. person 2. person 3. person

Nutid ich bin du bist er/sie/es ist

Datid war warst war

Førnutid bin bist ist gewesen gewesen gewesen

Flertal:

1. person 2. person 3. person

wir ihr sie/Sie

sind seid sind

waren wart waren

sind seid sind

gewesen gewesen gewesen

haben = at have Ental: 1. person 2. person 3. person

Nutid ich habe du hast er/sie/es hat

Datid hatte hattest hatte

Førnutid habe hast hat gehabt gehabt gehabt

Flertal: 1. person 2. person 3. person

wir ihr sie/Sie

haben habt haben

hatten hattet hatten

haben habt haben

gehabt gehabt gehabt

werden = at blive Ental: 1. person 2. person 3. person

Nutid ich werde du wirst er/sie/es wird

Datid wurde wurdest wurde

Førnutid bin bist ist geworden geworden geworden

Flertal: 1. person 2. person 3. person

wir ihr sie/Sie

werden werdet werden

wurden wurdet wurden

sind seid sind

geworden geworden geworden

Skriftlig tysk 7.-8. klasse – Grammatisk oversigt til EMU’s Træneren: www.sprogene.dk Forlagets webside: www.sprogboeger.dk

dk .Regelmæssige udsagnsord machen = at gøre.dk Forlagets webside: www. at lave Nutid Ental: ich du er/sie/es Flertal: wir ihr sie/Sie Datid Førnutid mach -e mach -st mach -t mach -te mach -test mach -te habe hast at gemacht gemacht gemacht mach -en mach -t mach -en mach -ten mach -tet mach -ten haben habt haben gemacht gemacht gemacht reisen = at rejse Nutid Ental: ich du er/sie/es Flertal: wir ihr sie/Sie reis –e reis -t reis -t Datid Førnutid reis -te reis -test reis -te bin bist ist gereist gereist gereist reis -en reis –t reis -en reis -ten reis -tet reis -ten sind seid sind gereist gereist gereist arbeiten = at arbejde Nutid Ental: ich du er/sie/es Flertal: wir ihr sie/Sie Datid Førnutid arbeit -e arbeit -est arbeit -et arbeit -ete arbeit -etest arbeit -ete habe hast hat gearbeitet gearbeitet gearbeitet arbeit -en arbeit -et arbeit -en arbeit -eten arbeit -etet arbeit -eten haben habt haben gearbeitet gearbeitet gearbeitet Skriftlig tysk 7.sprogboeger. klasse – Grammatisk oversigt til EMU’s Træneren: www.-8.sprogene.

sprogene.n eller . die Frauen die Tochter.dk Forlagets webside: www. Ordbog: mand: kvinde: datter: barn: elev: Mann m ¨-er Frau f Tochter f ¨Kind n -er Schüler m - betyder - der Mann. Det er en så gennemgående regel. De fleste af hunkønsordene tilføjer . die Schüler (uændret i flt. som er angivet i ordbogen.-8.dk . Langt de fleste navneord har desuden en flertalsform.) Navneordene har en ubestemt og en bestemt form i både ental og flertal: ein Tisch der Tisch Tische die Tische ein Buch das Buch Bücher die Bücher Skriftlig tysk 7. Navneord Tyske navneord er enten hankøn.sprogboeger. at nogle ordbøger ikke oplyser om det. die Töchter das Kind. die Männer die Frau.en i flertal.Uregelmæssige udsagnsord fahren* = at køre/rejse Nutid Ental: ich du er/sie/es Flertal: wir ihr sie/Sie fahr -e fähr -st fähr -t fahr -en fahr -t fahr -en Datid fuhr fuhr -st fuhr fuhr -en fuhr -t fuhr -en Førnutid bin bist ist sind seid sind gefahren gefahren gefahren gefahren gefahren gefahren nehmen* = at tage Nutid Ental: ich du er/sie/es Flertal: wir ihr sie/Sie nehme nimmst nimmt nehmen nehmt nehmen Datid nahm nahmst nahm nahmen nahmt nahmen Førnutid habe hast hat haben habt haben genommen genommen genommen genommen genommen genommen Se iøvrigt listen over uregelmæssige udsagnsord på side 55. die Kinder der Schüler. hunkøn eller intetkøn. klasse – Grammatisk oversigt til EMU’s Træneren: www.

klasse – Grammatisk oversigt til EMU’s Træneren: www.sprogboeger.dk Forlagets webside: www.-8.sprogene.dk .Det bestemte kendeord Hankøn Nominativ Akkusativ Genitiv Dativ der den des (s) dem Hunkøn die die der der Intetkøn das das des (s) dem Flertal die die der den (n) Det ubestemte kendeord Hankøn Nominativ Akkusativ Genitiv Dativ ein einen eines (s) einem Hunkøn eine eine einer einer Intetkøn ein ein eines (s) einem Flertal - Det ubestemte stedord kein = ingen/intet/ikke nogen/ikke noget (Bøjes som ein) Hankøn Nominativ Akkusativ Genitiv Dativ kein keinen keines (s) keinem Hunkøn keine keine keiner keiner Intetkøn kein kein keines (s) keinem Flertal keine keine keiner keinen (n) Skriftlig tysk 7.

der altid styrer akkusativ Forholdsord: durch für gegen ohne um Dansk betydning: igennem. på (om tiden) Mængdetal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eins zwei (zwo) drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn sechzehn siebzehn achtzehn neunzehn zwanzig 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 einundzwanzig zweiundzwanzig dreiundzwanzig vierundzwanzig fünfundzwanzig sechsundzwanzig siebenundzwanzig achtundzwanzig neunundzwanzig dreißig 31 40 50 60 1. ved med efter.-8.sprogboeger. imod uden om.sprogene. fra.529 einunddreißig vierzig fünfzig sechzig tausend 70 80 90 5. i (om tiden) af.000 dreitausend-fünfhundert-neunundzwanzig Skriftlig tysk 7.Forholdsord.000 siebzig achtzig neunzig 100 500 750 990 hundert fünfhundert siebenhundertfünfzig neunhundertneunzig hunderttausend fünftausend 100. ved (om midlet) for. der altid styrer dativ Forholdsord: aus bei mit nach seit von zu Dansk betydning: fra. til (=bestemt til/for) mod. til siden.dk Forlagets webside: www. af.000 3.dk . omkring Forholdsord. klasse – Grammatisk oversigt til EMU’s Træneren: www. om (=angående) til. ud af hos.

den 9. den 13. tilføjes endelsen -te til mængdetallet.dk Forlagets webside: www. den 6. Fra den 20.45 16. den 4. Klokkeslæt Klokken er ----Es ist----6.10 6. Sie ist am 25. den 18. den 10.sprogene. März.15 6.50 Daglig tale sechs Uhr zehn nach sechs viertel nach sechs halb sieben zwanzig vor sieben fünf vor sieben vier Uhr viertel nach vier halb fünf sechzehn viertel vor fünf zehn vor fünf "Radio".30 16.sprog sechs Uhr sechs Uhr zehn sechs Uhr fünfzehn sechs Uhr dreißig sechs Uhr vierzig sechs Uhr fünfundfünfzig sechzehn Uhr sechzehn Uhr fünfzehn Uhr dreißig sechzehn Uhr fünfundvierzig sechzehn Uhr fünfzig Skriftlig tysk 7.30 6.00 6. den 3.15 16. Datoer Datoer er bestemte tidsangivelser. den 17. den 5.40 6. der erste der zweite der dritte der vierte der fünfte der sechste der siebente der achte der neunte der zehnte den 11. den 14.00 16. den 15.sprogboeger. den 20.dk . den 7. eller de udtrykkes med am foran ordenstallet: Köln. den 16. den 8. den 2.55 16. den 25. März erwartet.-8. den 19.Ordenstal den 1. til og med den 19. Wir fahren am 18. den 31. Bestemte tidsangivelser står i akkusativ. den 12. og fremad tilføjes -ste til mængdetallet. der elfte der zwölfte der dreizehnte der vierzehnte der fünfzehnte der sechzehnte der siebzehnte der achtzehnte der neunzehnte der zwanzigste der einunddreißigste Regel: Fra den 4. September 2004 Das Schiff wird den 18. klasse – Grammatisk oversigt til EMU’s Træneren: www. September geboren.

sprogene. das Frühjahr) Skriftlig tysk 7.dk Forlagets webside: www.-8.dk . der Samstag) Månederne der der der der der der Januar Februar März April Mai Juni der der der der der der Juli August September Oktober November Dezember Årstiderne der der der der Frühling Sommer Herbst Winter (el.Ugedagene der der der der Sonntag Montag Dienstag Mittwoch der der der Donnerstag Freitag Sonnabend (el. klasse – Grammatisk oversigt til EMU’s Træneren: www.sprogboeger.