- rozmiar firmy - ogromne doświadczenie , firma z tradycjami - stabilność finansowa - wysoka jakość usług - międzynarodowy prestiż( silna i znana

marka ) - szeroka paleta usług - dobre zaplecze usługobiorców - dobre ubezpieczenie firmy - wykorzystanie najnowszych technologii - nowe przejęcia ( zmniejszanie konkurencji ) - nowi usługobiorcy - wprowadzenie nowych usług - inwestowanie w pracowników ( szkolenie , etc.) - zdobywanie lojalności klientów i pracowników

- rozmiar firmy ( dóżo mniejszych niepowiązanych podmiotów ) - niskie płace pracowników niskiego szczebla ( nielojalność pracowników) - słaby marketing

- zbyt szybki rozwój ( niezauważanie zagrożeń ) - nieuczciwość pracowników - niesolidność usługobiorców - brak nowych kontraktów - rozwój konkurencyjnych firm - niekorzystne zmiany prawne