MATHCAD

Introducere Notiuni MathCad Calcule numerice si simbolice in MathCad Programare in MathCad Introducere În ultimii ani s-au dezvoltat o serie de produse informatice care pot executa multe din calculele matematice uzuale. În spatele acestor produse se găseşte un domeniu de cercetare, aflat într-o accentuată dezvoltare, la intersecţia algebrei şi a informaticii: calculul simbolic (sau calculul formal sau algebra computaţională). Pachete de programe dezvoltate pentru anumite probleme devin prin implementarea unor mecanisme de interpretare a comenzilor limbaje specializate. Aşa ar fi Maple, Mathematica, MathCad, MuPAD, Matlab, Scilab pentru calcule matematice. Orice limbaj de programare conţine: un vocabular (totalitatea semnelor ce se pot utiliza în conţinutul unei o sintaxă (totalitatea regulilor utilizate pentru scrierea corectă a propoziţiei), o semantică (tematica prin care unor propoziţii li se acordă un propoziţii),

înţeles).MathCad-ul este un produs destinat rezolvării problemelor de calcul numeric şi formal, cu posibilitatea programării, documentării şi reprezentării grafice în plan şi în spaţiu. În MathCad sunt implementaţi algoritmi pentru: Calculul oricărei formule matematice, respectând grafia matematicii; Reprezentarea grafică a funcţiilor; Calculul derivatelor funcţiilor; Calculul integralelor şi primitivelor; Rezolvarea ecuaţiilor algebrice şi transcendente; Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare şi neliniare; Calcul matriceal etc.

text – comentariu.Notiuni MathCad 1. Documentul MathCad: MathCad-ul are editor propriu. c) Operator de definire globala: ≡ Sintaxa: Variabila≡expresie Semantica: Permite fixarea sau modificarea unor parametri MathCad la nivel global. reprezentare grafica ocupa un spatiu numit regiune. iar procesul de calcul consta in evaluarea regiunilor de sus in jos si de la stanga la dreapta. se obtine un “document Mathcad”. 2. Regiunile sunt disjuncte doua cate doua. Operatori in MathCad: a) Operator de atribuire/ definire: := Sintaxa: Variabila:=expresie Functie(lista parametri):=expresie Semantica: Valoarea expresiei din dreapta se atribuie variabilei din stanga. b) Operator de afisare: = Sintaxa: Variabila= Functie(lista parametri)= Expresie= Semantica: Afisarea valorii membrului stang. Intr-un document orice definitie. . are domeniul de valabilitate intreg documentul.

3 Formatul de editare al datelor numerice: se poate modifica facand dublu - clic cu mouse-ul pe valoarea numerica sau utilizand Numerical Format din meniul Math.63]. 3. daca a/b<10-n atunci partea mai mica nu este afisata.15] (daca 10-n ≤ n ≤ 10n atunci valorile sunt afisate in notatie exponentiala). in general n∈[0. Expr2) este adevarata sau nu. − Displayed Precision: precizia de afisare. implicit este 3. Expr1. natura cifrelor afisate (zecimal.15]. n∈[0. numerele mai mici decat 10-n sunt afisate 0. Functia if Sintaxa: if(conditie. − Zero Tolerance: implicit 15.307] . n∈[0. − Imaginary: numarul imaginar care poate fi i sau j. Daca valoarea Expr1 devine negativa procesul de calcul inceteaza. implicit este 3. Semantica: Valoarea functiei if este Expr1 sau Expr2 dupa cum conditia - . octal sau hexazecimal). Se pot modifica: − Radix.Expr2) Semantica: Valoarea functiei until este cea a expresiei Expr2 atata timp cat Expr1 este nenegativa. pentru numarul complex a+bi. Functii predefinite (utile) in MathCad Functii conditionale - Functia Until Sintaxa: until(Expr1. − Exponential Threshold: format exponential de afisare. n∈[0. − Complexe Tolerance: implicit n=10.

al vect. variabilei var care anuleaza expresia expr. Ordoneaza crescator elem vectorului v Aranjeaza liniile matricei M astfel incat elementele coloanei n sa fie in ordine crescatoare Aranjeaza coloanele matricei M astfel incat elementele liniei n sa fie in ordine crescatoare Scrie elem. var2. Instrumente de calcul simbolic in MathCad: Numele comenzii Evaluate Simplify Expand Expression Factor Expression Collect on subexpression Polynom Coefficients Semnificatia Evaluare Simplifica o expresie Dezvoltarea unei expresii Descompunere in factori Dezvolta dupa o expresie Coeficientii polinomului . v Cel mai mic elem.…) minerr(var1.n) reverse(v) reverse(M) Semnificatia sin x cos x tg x arg.Apelarea functiei sin(x) cos(x) tan(x) angle(x.var) find(var1. Returneaza val. vectorului v Indicele ultimului element al vect. Returneaza val. var.n) rsort(M. al vect. v Returneaza val. la stanga) Se formeaza o matrice scriind liniile lui M de jos in sus 4. var1. var2. complex z=x+iy sh x ch x th x arcsin x arccos x arctg x ex ln x lg x functia Γ a lui Euler [x] [x]+1 Re z Im z Restul impartirii intregi a lui x la y Numarul elem.…) sort(v) csort(M. nr. v Cel mai mare elem.…care satisfac blocul Given.y) sinh(x) cosh(x) tanh(x) asin(x) acos(x) atan(x) exp(x) ln(x) log(x) Γ(x) floor(x) ceil(x) Re(z) Im(z) mod(x. var2. var.var2.y) lenght(v) last(v) max(v) min(v) root(expr.…care minimizeaza eroarea restrictiilor din blocul definit de Given. var1. vectorului v in ordine inversa (de la dr.

Differentiate on variable Integrate on variable Solve for variable Substitute for variable Expand to Series Convert to partial fraction Matrix Operations… Transpose Matrix Invert Matrix Determinant of Matrix Transformations… Fourier Transform Laplace Transform Inverse Laplace Transform z Transform Inverse z Transform Deriveaza dupa variabila Integreaza dupa variabila Rezolva ec. x) x 3 3. x 1 sol = 0.32218288 . dupa necunoscuta Substitue variabila Dezvoltare in serie Dezvoltare in fractii simple Operatii matriceale… Matricea transpusa Matricea inversa Determinantul matricei Transformari integrale… Transformarea Fourier inversa Transformarea Laplace Transformarea Laplace inversa Transformarea z Transformarea z inversa 5. Rezolvarea ecuatiilor in MathCad: - Rezolvarea ecuatiei folosind optiunea solve: - Rezolvarea ecuatiei folosind functia root: f( x) x sol 0 root( f( x) .

nume funcţie sau expresie de reprezentare etc. respectiv nume funcţie sau expresie de reprezentat). . limite. Grafice în coordonate polare Inserarea unui grafic în coordonate polare presupune parcurgerea următoarelor etape: • alegerea câmpului Insert ⇒ Graph ⇒ Polar Plot sau a butonului corespunzător de pe bara de instrumente Graph. • completarea marcatorilor cu elementele corespunzătoare(nume variabilă de reprezentare. Alegerea câmpului Insert ⇒ Graph ⇒ X-Y Plot sau a butonului corespunzător de pe bara de instrumente Graph.Reprezentări grafice în plan Grafice de tip X-Y Inserarea unui grafic de tip X-Y presupune parcurgerea următoarelor etape: 1. 2. Completarea marcatorilor cu elementele corespunzătoare(nume variabilă de reprezentare.).

.Exemplul 1: Sa se defineasca urmatoarele functii si sa se reprezinte grafic: ⎧− 2 ⋅ x. θ = 0..2π (lemiscata lui Bernoulli). daca {−10 ≤ x < −4} ∪ {4 ≤ x ≤ 10} b) g( x ) = ⎨ ⎩cos(5 ⋅ x ). ⎧sin( x ). Soluţie: . daca − 4 ≤ x ≤ 4 Solutie: Exemplul 2: Să se reprezinte grafic următoarea curbă dată în coordonate polare ρ (θ ) = 2 cos(2θ ) . daca − 4 ≤ x < 0 a) f ( x) = ⎨ şi daca 0 ≤ x ≤ 4 ⎩ x.001.

se poate utiliza câmpul Insert ⇒ Graph ⇒ Surface Plot sau butonul corespunzător de pe bara de unelte Graph. y ( i j) M .Reprezentări grafice în spaţiu Grafice de tip suprafaţă Pentru includerea într-un document MathCad a unui grafic de tip suprafaţă (Surface Plot). y ) := M i. 100 x := − 5 + i⋅ 0. Exemplu: i := 0 ..1 i 2 j := 0 . 100 y := − 4 + j⋅ 0.2 j 2 F ( x. j x 36 + y 64 − 3 := F x ..

Definirea unei funcţii cu acoladă: f(x) := (x + sin(x)) if x< 0 sin(x) if 0 ≤ x ≤ π (3 x − 3 π) otherwise 2. Inserează instrucţiunea IF. Inserează instrucţiunea “În celelalte situaţii”. Atribuire locală. rezultatul ultimei evaluări din corpul funcţiei.Programarea în MathCad Programele scrise în MathCad sunt de tipul funcţiilor utilizate în limbajele de programare avansate. Inserează instrucţiunea BREAK. Inserează instrucţiunea RETURN. Inserează o buclă WHILE LOOP. Tabel: Instrucţiunile din paleta de programare Opţiunea Add Line if for break return ← otherwise while continue on error Semnificaţia Inserează o noua linie de program. Să se calculeze suma elementelor unui vector care sunt cuprinse între a şi b cu a<b . Inserează o bucla FOR LOOP. Exemple: 1. Inserează instrucţiunea ON ERROR (identifică erorile numerice care ar forţa MathCad-ul să oprească programul de calcul). Inserează instrucţiunea CONTINUE. Funcţiile create în MathCad cu ajutorul operatorilor de programare “primesc” de la documentul în interiorul căruia se găsesc date prin intermediul unor variabile argument şi “întorc” spre documentul “gazdă”.

.

Sa se aduca la forma cea mai simpla expresiile: a) a +b −c −a + b + c a −b +c + + ( a − b) ⋅( a − c) ( b − a) ⋅( b − c) ( c − a) ⋅( c − b) ( x + y) − x − y 4 2 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 b) 2. Sa se ev alueze k =1 ∑ k =1 n ∑ 13 ⎛ k3 − 5 ⎞ ⎜ ⎟ k⎠ ⎝ ⎣ ⎦ ∏ ⎡(2⋅i)2 + 3⋅i3⎤ 12 k k =1 ∑ n k + 2 ⋅k k+2 2 i= 1 8.Exercitii 1. Sa se calculeze: ⌠ ⎮ ⎮ ⎮ ⌡ 1 ( x − 1) ⋅( x + 2) 3 5 dx ⌠ ⎮ 2 2 ⎮ x ⋅ x + 2 ⋅ x + 2 dx ⌡ ⌠ 1 ⎮ dx ⎮ 2 ⎮ x+ x − 1 ⌡ d 7 x + x⋅sin( x) − ln( x + 2) dx ( ) d 9 9 dx ln( x + 1) . Sa se descompuna in fractii simple: 1 a) b) 2 ( x − 1) ⋅( x + 2) 5 ⋅x + 3 ( x + 1) ⋅ x + 1 3 ( 2 )2 5. Sa se calculeze: ( x + y) ⋅ x + 1 3 ( 2 )2 4. Sa se calculeze: 20 15 ∑ ⎛ 5 ⋅i − 2 ⎞ ⎜ ⎟ 2 i − 3⎠ ⎝ i =4 k=0 ∏ 2 ⎛3 + 2 ⎞ ⎜ ⎟ k + 4⎠ ⎝ : 7. Sa se descompuna in factori: a) x +x +1 b) 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 ⋅x ⋅ y + 12⋅x ⋅ y + 12⋅x⋅ y + 4 ⋅ y + 20⋅x + 60⋅x ⋅ y + 60⋅x⋅ y + 20⋅ y 3. Sa se dezvolte in serie Taylor functiile urmatoare in jurul lui x=1: f ( x) := e x g( x) := sin( x) h ( x) := cos( x) 6.

x .50].Exercitii 1. Sa se reprezinte grafic functiile: a) f(x)=3x-3-x.50]. 36 64 x2 y2 d) G ( x .01+x2+y2). 36 64 4. y ) = − .y) unde x2 y2 F ( x. x∈[-10. b) g(x. Sa se calculeze urmatoarele limite: ax −1 a) lim x →0 x e arctgx − e arcsin x b) lim x →0 tgx − sin x c) lim (1 + 1 x) x −e x →0 x 3. Sa se resolve inecuatiile a) x 3 − 5 ⋅ x 2 + x − 5 ≥ 0 b) x 2 − 3 ⋅ x + 2 ≥ 0 c) x 2 − 5 ⋅ x 2 − 4 ⋅ x + 20 > 0 .50]. i =1 i ≠5 10 ⎛ 2 1 ∏⎜k + ⎜ (k − 3)2 k =1 ⎝ 20 k ≠3 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 2. y ∈ [−50. x2 y2 c) F ( x . x∈[1. 10]. y ∈ [−50. y) = 3 ⋅ + − 1 .y)=ln(0. h(x)=lnx. y ) = + . Sa se calculeze: 1 ∑i −5. y ∈ [ −50. g(x)=e2x. 10]. x .y) si –F(x. x . Sa se resolve ecuatiile: a) x4-2x3-x+2=0 b) x3+3x+1=0 c) sinx+2x-1=0 5. 36 64 e) Sa se reprezinte pe acelasi grafic functiile F(x.