CMA

AGRICULTURA ECOLOGICA
Legislatia Europeana si armonizarea legislatiei autohtone la normele europene

Prof. Universitar: Soare M. Masterand : Pesu Florentina

Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica

CUPRINS 1 Delimitarile conceptului.............................................................................. 3 2 Avantafele si dezavantajele agriculturii ecologice..................................... 10 3 Legislatia Europeana si armonizarea legislatiei autohtone la normele 12 europene....................................................................................................

3.1 Baze de date pentru sistemele ecologice.................................................. 12 3.2 Cicluri de lucru in UE................................................................................. 13 3.3 Comitetul permanent pentru agriculrura.................................................... 13 3.4 Sisteme informationale pentru agricultura ecologica................................. 14 3.5 Sigla …...................................................................................................... 14 4 Obiective si legi ale agriculturii ecologice in Romania............................... 14 4.1 Legislatie Europeana................................................................................. 21 4.2 Legislatie Romana..................................................................................... 22 4.3 Noua legislatie privind agricultura ecologica............................................. 23 4.4 Particularitati ale legislatiei ecologice a UE............................................... 24 4.5 Noile regulamente privind importurile........................................................ 26 Concluzii …............................................................................................... 28 Biblioografie............................................................................................... 32

2

Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica

INTRODUCERE
Delimitari conceptuale

Conform definiţiei, dată de Organizaţia pentru Alimente şi Agricultura FAO (Food şi Agriculture organization), şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii OMS în "Codul Alimentarius", agricultura ecologică reprezintă un "sistem integral de gestionare a procesului de producţie, care contribuie la sprijinirea şi consolidarea rezistenţei agroecosistemului, incluzând biodiversitatea, ciclurile biologice şi activitatea biologică a solului. Agricultura ecologică pune accent pe folosirea unor practici de gestionare corespunzătoare, in loc de introducerea unor produse fabricate afarǎ din ferma respectivă şi ia in consideraţie şi faptul cǎ particularitǎţile fiecǎrei regiuni în parte necesită sisteme, bine adaptate specificului acestei regiuni. Asta se poate realiza prin folosirea, unde este posibil, a metodelor agronomice, biologice şi mecanice in loc de folosire a materialelor sintetice pentru anumite operaţii in cadrul sistemului. "Agricultura biologică respectă reguli stricte, stabilite prin normele legislative. ,,Agricultură ecologică”, termen protejat şi atribuit de U.E României pentru definirea acestui sistem de agricultură este similar cu termenii ,,agricultură organică” sau ,,agricultură biologică” utilizaţi în alte state membre. Acest sistem de agricultură este un procedeu “modern” de a cultiva plante, de a creşte animale şi de a produce alimente, care se deosebeşte fundamental de agricultura convenţională. Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mult mai curată, mai potrivită metabolismului organismului uman, dar în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului în respect faţă de natură şi legile ei. Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de alimente cu gust, textură şi calităţi autentice şi atractive. Aceste alimente se obţin în etapa producţiei la fermă prin interzicerea strictă a utilizării organismelor modificate genetic (OMG-uri şi derivatele acestora) şi prin restricţii drastice privind folosirea fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi regulatorilor de creştere, hormonilor, antibioticelor şi sistemelor intensive de creştere a
3

sporirea siguranţei produselor alimentare de origine vegetală. la nivel naţional şi local. a modului de organizare şi funcţionare a pieţei produselor agroalimentare şi a siguranţei alimentare.asigurarea implementării politicilor în domeniile pieţei produselor agroalimentare ecologice. Agricultura ecologică are o contribuţie majoră la dezvoltarea durabilă. ai societăţii civile. În scopul realizării sarcinilor trasate de Minister. colaborarea în acest sens cu reprezentanţii autorităţilor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale. precum şi promovarea unor tehnologii moderne pentru cultura plantelor. precum şi cu mass-media. prin intermediul instituţiilor subordonate.elaborarea şi promovarea unei politici tehnice orientate spre asigurarea folosirii raţionale a resurselor energetice. care să satisfacă cerinţele speciilor şi soiurilor. . inclusiv prin utilizarea pe larg a resurselor regenerabile. 4 . inclusiv a analizei riscurilor şi sistemului de control în domeniile vizate.promovarea extinderii suprafeţelor de terenuri agricole irigate. precum şi contribuţia la modernizarea infrastructurii sistemelor de irigaţie. .contribuirea la modernizarea sistemului autohton de management al calităţii. conferinţelor. emisiunilor Radio-TV. a controlului de stat în domeniu în vederea desfăşurării activităţilor de protecţie a plantelor. sporirea competitivităţii şi productivităţii sectorului agroindustrial. meselor rotunde. expoziţiilor şi publicaţiilor în mass-media. cu excepţia reţelelor magistrale de distribuţie a apei. sporirii siguranţei produselor alimentare.coordonarea organizării şi desfăşurării seminarelor. siguranţei alimentare.elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul dezvoltării pieţelor de produse agroalimentare ecologice. în condiţiile legii.exercitarea.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica animalelor. carantinei fitosanitare. de inofensivitate a produselor alimentare şi de sănătate a plantelor în vederea creşterii valorii acestor produse. Resurse Regenerabile şi Irigare îşi organizează activitatea în conformitate cu prerogativele prioritare ale Ministerului la elaborarea şi promovarea politicii agrare de dezvoltare durabilă. . la creşterea activităţilor economice cu o importantă valoare adăugată şi la sporirea interesului pentru spaţiul rural. crearea premiselor pentru creşterea permanentă a bunăstării populaţiei. precum şi respectarea condiţiilor de calitate şi siguranţă alimentară. . Direcţia Agricultură Ecologică. . . .reglementarea. Direcţia exercită următoarele funcţii de bază: . efectuării lucrărilor agrochimice. inclusiv efectuarea analizelor de impact al politicelor.

menţinerea şi modernizarea permanentă a sistemului de control fitosanitar în conformitate cu standardele şi principiile UE.monitorizarea respectării prevederilor legale specifice şi coordonarea activităţilor privind metodele de producţie agroalimentară cu valoare ecologică şi biologică adăugată pentru piaţa internă şi externă. în 5 . iniţierea. protecţia plantelor. .asigurarea armonizării legislaţiei naţionale cu normele internaţionale. protecţiei plantelor.elaborarea reglementărilor tehnice în conformitate cu acordurile internaţionale şi. . irigare. în contextul de prevenire a poluării mediului înconjurător. precum şi a agenţilor economici.asigurarea implementării sistemelor ştiinţifice în agricultura ecologică. . inclusiv în baza standardelor Comisiei Codex Alimentarius. .cooperarea relevantă cu autorităţile internaţionale din domeniul siguranţei alimentare.elaborarea programelor şi politicii de stat în problemele agriculturii ecologice. . utilizare a resurselor regenerabile şi elaborarea programelor complexe în aceste domenii. . resursele regenerabile.determinarea direcţiilor principale de producţie agroalimentară ecologică.elaborarea. . precum şi racordarea politicilor de dezvoltare a complexului ţării la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană a Republicii Moldova.gestionarea programelor internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară pentru susţinerea şi dezvoltarea reformei din sectoarele pieţei de produse agroalimentare de origine vegetală. . sistemului de irigare şi fertilizare a solului.monitorizarea şi evidenţa organismelor de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice. irigare. în special. . siguranţei alimentare. sistemelor de protecţie a plantelor. resurselor regenerabile şi sistemelor de irigare. . indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. inclusiv cu reglementările legislaţiei comunitare.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica . agriculturii ecologice. cu utilizarea mecanismelor clare şi transparente de distribuire a subsidiilor.promovarea unei politici de subvenţionare argumentate şi justificate. precum şi în alte ramuri ale sectorului agrar şi agroindustrial. ale UE.contribuirea la promovarea politicii investiţionale prin atragerea investiţiilor autohtone şi străine în agricultură şi în industria alimentară prin elaborarea şi implementarea unor măsuri adecvate de ordin legislativ şi financiar. conform prevederilor legislaţiei în vigoare. . .gestionarea mărcii “Agricultura Ecologică – Republica Moldova” proprietate a statului. în scopul implementării tehnologiilor moderne agrofitotehnice şi sporirii eficienţei producţiei agricole.

dar tehnicile utilizate sunt adaptate în funcţie de condiţiile pedoclimatice. Pentru a practica o agricultură în armonie cu natura trebuie să se ţină seama de tehnicile biologice utilizate şi de condiţiile locale. Mediul şi resursele naturale trebuie să fie recunoscute ca fundament al tuturor activităţilor umane. pe de altă parte. Obiectivul principal al agriculturii ecologice este de a proteja biosfera şi resursele naturale ale planetei.promovarea eficienţei economice (Economic efficiency). Agricultura ecologică este o metodă de producţie care ţine cont de cunoştinţele tradiţionale ale ţăranilor şi care integrează progresele ştiinţifice în toate disciplinele agronomice. excluzând utilizarea îngrăşămintelor chimice. fumizăndu-se consumatorilor produse de calitate chiar şi în ţările mai sărace. agricultura biologică este strâns legată de respectarea unor reguli stricte de producţie. Conceptul de dezvoltare durabilă se bazează pe drepturi. adaptându-se la realităţile socioeconomice dar şi la metodele tradiţionale.menţinerea echităţii (Equity). obligaţii şi justiţie. aspect important într-o perioadă de şomaj. pe de o parte şi exod masiv din zonele rurale către aglomerările urbane. . pesticidelor de sinteză şi a erbicideior. Foloseşte un potenţial ridicat de mână de lucru. răspunzând preocupărilor sociale fi ale mediului înconjurător. presupunând: necesitatea de menţinere a integrităţii mediului {Enviromental integrity): . metodeie de prevenire jucând un rol primordial în lupta împotriva dăunătorilor. .Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare. stabilite prin anumite norme legislative agricultura biologică trebuie controlată şi certificată. a petiţiilor cetăţenilor şi propunerea măsurilor de rigoare. de resurse şi de tradiţiile locale.reprezentarea Ministerului în relaţiile cu organismele internaţionale în domeniile de activitate. în termenele stabilite de legislaţia în vigoare. şi menţine ţăranii la munca câmpului. fiind un factor esenţial pentru obţinerea unor rezultate optime şi de lungă durată. necesitând deci locuri noi de muncă. care garantează o mai înaltă calitate şi originea produselor. . In scopul a garanta consumătorului respectarea regulilor de producţie stabilite. boliior şi a buruienilor.examinarea. prin utilizarea optimă a resurselor din agroecosisteme. iar protejarea lor trebuie să reprezinte o condiţie obligatorie pentru dezvoltare. Ca orice marcă comercială. Agricultura ecologică este o metodă care necesită capacitate de observare şi de reflexie. Dezvoltarea durabilă a ecosistemelor agricole şi 6 . Principiile pe care este fondată agricultura ecologică sunt universale.

şi USDA arată că agricultura ecologică este în plină ascensiune. respectiv 1. Germania.bio" este din ce mai căutată şi mai apreciată. iar în anul 1999 să ajungă la 2.ALIMENTAŢIE . si Austria ( 18. Europa şi în special statele occidentale. dar primele semne de recunoaştere a activităţii productive şi comerciale datează din anul 1980. Agricultura ecologică este considerată ca fiind singura alternativă pentru mileniul trei. Elvetia ( 10. cât şi de către guverne. Relaţia AGRICULTURĂ . respectiv 2. Australia.3 %). dar inclusiv reuşite şi preocupări în multe alte ţări. INFOAM. astfel ca la nivelul anului 1997 agricultura ecologică în Europa occidentală va deţine o pondere de 0.339 ha. au început sâ-şi organizeze această activitate încă din anii 1935-1940. ecologică.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica posibilitatea de a produce alimente de cea mai bună calitate.1% din total. poate fi considerată cea mai însemnată contribuţie a agriculturii în asigurarea viitorului omenirii.4 mii hectare). profitabilă. În majoritatea ţărilor producătoare există organisme naţionale care protejează şi 7 . O astfel de agricultură determină şi diversifică activităţi economice deoarece materiile prime apar şi se prelucrează prioritar în zonele rurale. când agricultura ecologică este recunoscută atât de piaţă. În 2003. Deci. Statistici recente publicate de SOEL . să conserve resursele: echilibrată social şi uman. dezvoltă infrastructura şi creşterea potenţialului economic al satelor. După anul 1990 dezvoltarea devine spectaculoasă. urmare a exceselor de utilizare a chimizării în cadrul tehnologiilor intensive şi ca atare piaţa produselor . răspunde exigenţei cererii de alimente sănătoase şi de calitate superioară. este o agricultură care garantează protecţia şi ameliorarea resurselor naturale pe termen lung şi le transmite nealterate generaţiilor viitoare.858. Franţa etc. organisme naţionale şi internaţionale. Spania.2 %) si Austria ( 9.SURVEY (2004).4 mii hectare). deoarece în mare parte „bolile civilizaţiei" sunt puse pe seama unei alimentaţii necorespunzătoare calitativ.SĂNĂTATE este din ce în ce mai evidentă.44% din suprafaţa agricolă. EUROSTAT. Se evidenţiază în acest sens ţări ca Italia. practicându-se în peste 100 de ţări din 5 continente. agricultura durabilă trebuie să fie: productivă. numarul cel mai mare de ferme ecologice era în Italia ( 56. Marea Britanie.3 mii hectare). Turcia ( 18. Agricultura durabilă (sustenabilă) este în primul rând viabilă din punct de vedere economic.995.435 ha. iar procentul cel mai mare de ferme ecologice din numarul total de ferme era în Liechtenstein ( 28%).

I. Principalele obiective ale agriculturii ecologice :  să realizeze produse agricole de înaltă calitate nutritivă şi în condiţii eficiente.O.A.F. respectând micro-organismele. 8 .Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica controlează producţia „ecologică". În 1972 s-a constituit Federaţia Internaţională a Mişcărilor de Agricultură Organică (I.  să dezvolte şi să întărească sistemele vii pe parcursul ciclurilor de producţie.  sǎ promoveze şi diversifice ciclurile biologice în cadrul sistemelor agrare.  sa mentina si sa amelioreze fertilitatea solurilor pe termen lung. unde orice ţară poate interveni..Caietul de sarcini cadru" important în unificarea mişcărilor de agricultură biologică.F.O. adoptă la Congresele mondiale . congrese mondiale. Principiul de bază al agriculturii ecologice este .de a dezvolta agricultura ca un organism şi a o considera ca un ecosistem care se modelează în natură şi constituie o alternativă la intensivizare la specializare şi la dependenţă faţă de utilizarea produşilor chimici"..-înternational Federation of Organic Agriculture Movements) cu sediul în Germania care grupează peste 500 de organizaţii de agricultură ecologică şi peste 80 de ţări.M. editează lucrări ştiinţifice şi de popularizare.  să permită agricultorilor o remunerare justă ca satisfacţie a muncii lor şi un mediu de lucru sigur şi sănătos. flora si fauna solului.M.A. organizează manifestări ştiinţifice. să evite toate formele de poluare care pot rezulta din practica agricolă. culturile si cresterea animalelor. simpozioane. corecta sau substitui unele prevederi.   să menţină şi să amelioreze fertilitatea solului pe termen lung.

efectuarea de asociaţii de culturi respectând principii ecologice.F.  sa tina cont de impactul tehnicilor culturale asupra mediului si a relaţiilor sociale. Principalele elemente practice la care se raportează agricultura ecologică se referă la: . dar se sprijină şi pe „respectul faptelor" care obligă să se reţină practicile ale căror efecte sunt bune. sa mentina diversitatea genetica a sistemelor agricole.. inclusiv protectia plantelor si a animalelor salbatice. chiar dacă explicaţia corelaţiilor acestora se face încă defectuos. Bazele ştiinţifice ale agriculturii ecologice Agricultura ecologică are la bază preocuparea conştientă de a urmări descoperirile ştiinţelor biologice.A.înglobând toate cele trei curente ale agriculturii ecologice prezintă în caietul de sarcini elemente specifice tuturor. Agricultura ecologică este ştiinţifică. prsaecum şi realizarea unor asolamente cât mai variate şi de lungă durată: 1.  sa asigure tuturor animalelor conditii de viata cât mai putin contrarii aspectelor   fundamentale ale comporta-mentului lor natural. Ele nu se contrazic ci se completează având la bază aceleaşi principii. dar mai ales aceleaşi obiective nobile ale „menţinerii sănătăţii pământului. datorită insuficienţei sau lipsei de cercetări aplicative. animalelor şi omului".Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica  sa utilizeze atât cât se poate resursele naturale si reciclabile la nivel local.O. ea integrând progresele ştiinţei vieţii.M.menţinerea unor proporţii convenabile la nivelul exploataţiei agricole între diferitele grupe mari de plante. I. în ceea ce priveste materia organica si elemente nutritive. 9 .  sa puna la punct sisteme agricole cât mai autosuficiente. a mediului lor. plantelor.

lucrări moderate asupra solului. nitriti. Scǎderea randamentelor se înregistreaza mai ales în perioada de conversie de la agricultura conventionala catre agricultura ecologica. Prezenta pesticidelor în apa potabilă a devenit o problema din ce în ce mai mare. pesticide. Dezavantajele agriculturii ecologice • Nivel scǎzut al randamentelor În agricultura ecologica productiile pe unitatea de suprafata sunt mai scazute comparativ cu sistemele agricole conventionale. folosindu-se mijloace fizice. 5. prevenirea atacurilor de boli şi dăunători. • Pretul de valorificare al produselor agricole ecologice este mai ridicat decât cel al produselor conventionale Tehnicile specifice de productie utilizate în sistemele de agricultura ecologica la care se adauga productiile ceva mai mici decât în sistemele conventionale fac ca pretul de productie sa fie ceva mai ridicat. 2. dupa care nivelul productiilor se stabilizeaza. în tarile mai putin dezvoltate. bacterii. 4. tehnologice şi fitoterapeutice. sigure pentru consumul uman si animal. aerul prezintă o calitate mai bună în principal prin faptul că nu se mai utilizează produse chimice care se pulverizează. fără încorporare de materie organică proaspătă. Ca atare. daca în tarile dezvoltate acestea sunt accesibile majoritatii populatiei. Avantajele si dezavantajele agriculturii ecologice : Prin extinderea agriculturii ecologice.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica 2. Produsele agricole sunt produse sănătoase. unde înca este important aspectul cantitativ al alimentatiei. produsele ecologice sunt accesibile segmentului de consumatori cu posibilitati financiare peste medie populatiei. 10 . extinderea lucrărilor manuale şi reducerea celor mecanice specifice în agricultură clasică. agricultura convenţională fiind principala sursa de contaminare a apei cu nitraţi. 3. fiind necesar un timp pâna ce la nivelul ecosistemului agricol se restabileste un echilibru ecologic. Neutilizarea pesticidelor determină un risc mai mic de contaminare a produselor agricole. fertilizarea la suprafaţa solului. • Necesitatea susţinerii agriculturii ecologice Chiar în tarile dezvoltate unde agricultura ecologica detine o pondere mai importanta.

• Controlul si procesul de certificare trebuie sa fie ameliorat Pentru ca produsele ecologice sa fie comercializate pe piata sub aceasta forma. Necesitatea sustinerii agriculturii ecologice este cu atât mai importanta cu cât aceasta este în stadii incipiente de dezvoltare în anumite tari.).). dar si al conservarii si pastrarii produselor agricole cu privire la combaterea bolilor. • Produsele ecologice sunt adeseori susceptate a toxice. se constata revenirea unor agricultori la sistemul de agricultura conventionala. dar acest aspect negativ este pe deplin compensat de valoarea nutritiva si biologica a acestor produse. De exemplu. consumatorii sunt pusi în situatia de a alege între posibilitatea prezentei micotoxinelor în produsele ecologice si prezenta reziduurilor de pesticide în produsele agricole rezultate în sistemele de agricultura conventionala. • Caracteristici organo-leptice (aspect. Exista posibilitatea ca unele produse ecologice. aceasta ca urmare a neexistentei înca a unor astfel de laboratoare autorizate la noi în tara. a regulatorilor de crestere si a altor substante chimice. comparativ cu activitatile similare desfasurate în cadrul agriculturii conventionale acestea sunt înca nesemnificative. Aceste laboratoare trebuie sa fie accesibile producatorilor agricoli. ca urmare a neutilizarii de produse chimice de combatere a bolilor si daunatorilor.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica aceasta a fost si mai este înca sustinuta prin diferite pârghii economice (prime. produsele ecologice obtinute în România sunt trimise pentru control unor laboratoare din alte tari. gust) uneori deficitare la unele produse agricole. acestea trebuie sa fie controlate si verificate de catre laboratoare autorizate. sa aiba un aspect comercial deficitar ( ex. când aceste forme de sustinere a agriculturii ecologice sunt eliminate din diferite motive. cât si din punct de vedere financiar. 11 . atât ca timp si spatiu. Ca urmare a unei tehnologii deficitare de-a lungul procesului de productie. În prezent. cu pete pe ele etc. •Lipsa sistemelor de cercetare si extensie pentru agricultura ecologicǎ Chiar daca s-au facut unele progrese în ceea ce priveste cercetarea si extensia cu privire la agricultura ecologica. scutiri de taxe etc. fructe mai mici. • Prezenta produselor ecologice false pe piata Anumiti comercianti sunt atrasi de pretul si profitul mare al produselor ecologice si comercializeaza produse agricole conventionale ca fiind produse ecologice.

Introducerea acestui regulament a făcut parte din reforma Politicii Agricole Comune a UE şi a reprezentat încheierea unui proces prin care agricultura ecologică a primit recunoaşterea oficială din partea celor 15 state care erau membre ale UE la vremea respectivă. au fost introduse prevederi suplimentare pentru producţia de produse animale. Ulterior. care puteau cumpăra produse ecologice din alte state membre având siguranţa că aceste produse îndeplinesc aceleaşi cerinţe minime. Ca urmare a acestui proces continuu de completare şi modificare. s-a aprobat importul de produse ecologice din ţări terţe ale căror criterii de producţie şi sisteme de control ar putea fi recunoscute ca fiind echivalente cu cele ale UE. de fapt. în crearea standardelor minime comune pentru întreg teritoriul UE. la prevenirea bolilor.Legislatia Europeana si armonizarea legislatiei autohtone la normele europene În 1991. Iniţial. S-a lăsat la latitudinea statelor membre şi a organizaţiilor private adoptarea propriilor lor standarde suplimentare mai stricte. 2092/91 privind agricultura ecologică şi etichetarea corespunzătoare a produselor şi alimentelor agricole. Aceste norme se refereau şi la furajele pentru animale. Consiliul European al Miniştrilor Agriculturii a adoptat Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 au devenit foarte complexe şi detaliate. Totodată. În cadrul acestui proces. tratamentele veterinare. 12 . Importanţa de care s-a bucurat iniţial Regulamentul UE privind agricultura ecologică a constat. creşterea şeptelului în general şi la utilizarea îngrăşămintelor de origine animală. prevederile din Regulamentul (CEE) nr. Utilizarea organismelor modificate genetic şi a produselor generate din acestea a fost explicit exclusă din producţia ecologică. s-a întărit încrederea consumatorilor. Regulamentul privind agricultura ecologică reglementa numai produsele vegetale.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica 3. protecţia animalelor.

834/2007 al Consiliului. Numai după aceea a intrat în vigoare. a fost adoptată de Consiliul European al Miniştrilor Agriculturii şi. cu alte două organisme care sprijină procesul său de luare a deciziilor în materie de agricultură ecologică: • • Comitetul consultativ „Agricultură ecologică” Grupul de experţi pentru promovarea agriculturii ecologice 13 . Comitetul este prezidat de un reprezentant al Comisiei. Pentru informaţii suplimentare.2Cicluri de lucru în cadrul UE Deciziile precum cele referitoare la noi Regulamente privind agricultura ecologică se iau cu participarea a diverse instituţii europene. aprobată în urma consultării în Parlament. Regulamentul (CE) nr. consultaţi baza (bazele) de date. Comisia Europeană cooperează. este necesar acordul cu majoritate calificată al reprezentanţilor statelor membre din Comitetul permanent privind această recomandare. 3. În acest proces. cum ar fi Regulamentul (CE) nr. Comitetul permanent pentru agricultura ecologică.1 Baze de date pentru seminţele ecologice Un principiu fundamental al agriculturii ecologice îl reprezintă utilizarea seminţelor produse ecologic prin operaţiuni agricole. Statele membre menţin o bază de date on-line pentru a facilita achiziţia de astfel de seminţe.3Comitetul permanent pentru agricultura ecologică Comitetul permanent pentru agricultura ecologică este format din reprezentanţi ai statelor membre. Furnizorii pot introduce în această listă seminţele şi cartofii de sămânţă produşi ecologic care sunt disponibili la vânzare.Comitetul a fost înfiinţat în vederea asigurării unei strânse cooperări cu autorităţile responsabile de sectorul ecologic şi în vederea garantării aplicării uniforme a legislaţiei UE privind agricultura ecologică. 889/2008 al Comisiei a fost propus de către Comisie şi a necesitat sprijinul statelor membre în faţa comitetului de reglementare.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica 3. de asemenea. în final. a fost recomandată de către Comisie (prin Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală). 3. Noua legislaţie a UE. Se găsesc mai multe informaţii despre această procedură on-line.

Baza de date OFIS cuprinde: • • • Aprobările din partea statelor membre ale promovării produselor importate din ţări terţe Autorizaţiile de utilizare temporară a ingredientelor de origine agricolă convenţională care nu pot fi produse ecologic în cantităţi suficiente Lista organismelor sau a autorităţilor de control 3. COPA/COCEGA. organizaţiile statelor membre şi Comisie Supravegherea progreselor din sfera politică Sprijinirea schimbului de informaţii.Grupul de experţi pentru promovarea agriculturii ecologice se ocupă de consilierea Comisiei în chestiuni referitoare la campanii de informare şi promovare pentru agricultura ecologică şi care sunt puse în aplicare ca parte a Planului de acţiune european pentru alimentaţie şi agricultură ecologice. BEUC. însă sunt tratate cu mare seriozitate şi membrii sunt informaţi cu privire la toate activităţile întreprinse în legătură cu aceste decizii.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica Comitetul consultativ reuneşte reprezentanţi ai diferitor grupuri de interese tehnice şi economice.Comisia poate consulta comitetul consultativ şi grupul de experţi în orice împrejurare şi. experienţă şi metode certificate 3. totodată.Deciziile comitetului consultativ sau ale grupului de experţi nu sunt obligatorii pentru Comisie.4Sistemul Informaţional pentru Agricultura Ecologică (OFIS) Statele membre şi Comisia Europeană utilizează sistemul informaţional ca instrument esenţial pentru schimbul de date agricole referitoare la produsele ecologice şi pentru a oferi acces publicului la informaţiile existente. COFALEC şi despre altele. Printre alte contribuţii importante ale acestor organisme se numără: • • • Stabilirea unei strânse cooperări între organizaţiile internaţionale. Aceasta facilitează schimbul de experienţe şi opinii pe diverse teme legate de producţia ecologică pentru a promova dezvoltarea permanentă a legislaţiei privind agricultura ecologică. cum ar fi: IFOAM. preşedinţii reprezentanţi ai Comisiei pot face propuneri şi solicita consultarea comitetului consultativ sau a grupului de experţi în chestiuni care ţin de competenţa acestora.5Sigla 14 .

OBIECTIVE SI LEGI ALE AGRICULTURII ECOLOGICE IN ROMANIA Obiectivele principiile şi normele aplicabile producţiei ecologice sunt cuprinse în legislaţia comunitară şi naţională din acest domeniu. etichetarea de către producătorii din agricultura ecologică a produselor cu sigla UE de agricultură ecologică este opţională. folosite pentru obţinerea produsului/lor au fost evaluate şi sunt produse în conformitate cu cerinţele specifice. Un avantaj al siglei ecologice a UE este acela că produsele ecologice. Aceste norme. acestea promovează încrederea consumatorilor în privinţa originii şi calităţii alimentelor şi băuturilor. 4. Totuşi. etc. Pentru a putea obţine produse agricole ce pot fi comercializate cu menţiunea.. Prin urmare.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica Toate produsele care poartă sigla UE de agricultură ecologică au fost produse în conformitate cu Regulamentul UE privind agricultura ecologică. procesarea. alături de definirea metodei de producţie în sectorul vegetal şi de creştere a animalelor. În prezent. inspecţia. pot fi recunoscute mult mai uşor de către consumatorii din toate statele membre. începând de la 1 iulie 2010. indiferent de originea lor. marketingul şi importurile. reglementează şi următoarele aspecte legate de sistemul de agricultura ecologică: etichetarea. utilizarea siglei va fi obligatorie. produs obţinut din agricultura ecologică” exploataţia trebuie 15 . Definirea termenilor specifici • ACREDITARE/APROBARE: procedura prin care un organism abilitat recunoaşte capacităţile tehnice ale unei organizaţii pentru a derula activităţi de inspecţie si certificare conform criteriilor specifice. procesele. • INSPECŢIA: vizită la operator/fermier în care se face verificarea completă a modului în care este implementat sistemul de producţie specifc agriculturii ecologice precum şi evaluarea confomităţii cu regulile si standardele specifice. • CERTIFICARE: procedura prin care organizaţia abilitată/acreditată (organismul de certificare) eliberează un document în care se specifică clar că metodele.

etc).Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica mai întâi să parcurgă o perioadă de conversie. controlul şi certificarea produselor ecologice este asigurată în prezent de organisme de inspecţie şi certificare private.este un element foarte important de urmărit deoarece este în strânsă legatură cu piaţa de desfacere. realizate de organisme de inspecţie şi certificare în scopul controlului conformităţii cu prevederile legislaţiei în vigoare privind producţia ecologică. verificarea şi asigurarea confomităţii – CERTIFICAREA. pe baza criteriilor de independenţă. Etapele agriculturii ecologice . imparţialitate şi competenţă stabilite în Ordinul nr. Aceasta se face prin INSPECŢIE.inspecţia şi certificarea: procedura prin care se determină respectarea condiţiilor şi a standadrelor specifice de producţie în agricultura ecologică. operatorii trebuie să respecte permanent regulile stabilite de Regulamentul (CEE) nr. Informarea: 16 . Acestea sunt aprobate de Ministerul Agriculturii. Pe durata întregului lanţ de obţinere a unui produs ecologic. produs. Etape pentru trecerea de la agricultura convenţională la agricultura ecologică: 1. 688/ 2007 . În România. •Standard ISO 65: standard general aplicabil organismelor de certificare a produselor •Acreditare NOP: în general cerută de piaţa SUA. Organismele de inspecţie şi certificare pot deţine una sau mai multe din următoarele recunoaşteri pentru efectuarea certificării conform: •Standardului IFOAM: acreditarea conform standardului International Organics Accreditation Service (IOAS) of CB to IFOAM. Ei trebuie să-şi supună activitatea din exploataţie.piaţa Europeană.Standard de acreditare . efectuarea de teste şi analize chimice. •Regulamentul UE: Regulamentul Consiliului 2092/91 . 834/2007 al Consiliului. . unor vizite de inspecţie. evaluarea. •Acreditare JAS: cerută de piaţa Japoneză. de minimum doi ani. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. prelevarea de mostre (de sol.

cărţi.. 3. prin unităţile de învăţământ. Fermierul ecologic trebuie să fie foarte bine informat şi să fie permanent la curent cu ceea ce este nou în domeniu! 2.. • prin contactarea organismului de inspecţie şi certificare. pliante etc. Noţiuni generale legate de conversie Aplicarea şi conversia către agricultura ecologică: • • metodele de producţie ecologică se aplică de la început. prin încercarea sistemului de agricultură ecologică în ferma/unitatea proprie (nu vă aşteptaţi la rezultate spectaculoase din prima încercare). reviste. durata conversiei. Testarea/practicarea: • • • prin participare la .Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica • • • • prin ziare. Culturi anuale: minim 2 ani. 17 • • . organizarea comercializării produselor ecologice. nu se recomandă ca suprafeţele sau/şi animalele convertite în agricultura ecologică↔ agricultura conventională. prin cursuri de pregătire. data de început a conversiei – odată cu data efectuării cererii către OIC (sunt posibile si excepţii). întocmirea planului de conversie.zile deschise” organizate în fermele/unităţile ecologice. afilierea la o asociaţie de agricultură ecologică. prin asociaţiile pentru protecţia mediului şi agricultură ecologică: prin institute şi staţiuni de cercetare. Planificarea conversiei: • • • • • înregistrarea activităţii la Ministerul Agriculturii. Culturi perene: minim 3 ani. cerere către un organism de control.

D. Marcarea produsului “în conversie spre agricultura ecologică” este posibilă după minim 12 luni şi constatarea conformităţii.D. aplicarea siglei comunitare pe eticheta produselor ecologice este facultativă.ae .D. numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare care a efectuat inspecţia şi a eliberat certificatul de produs ecologic. Înainte ca producătorii să înceapă să-şi desfăşoare activitatea in acest domeniu.R şi care deţin un contract. Pe eticheta care se aplică pe un produs ecologic sunt obligatorii următoarele menţiuni: referirea la modul de producţie ecologic. În urma inspecţiilor efectuate de organismele de control.ae” sunt cuprinse în Anexa nr.R. 317/2006 şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. În prezent.. Procedura de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologica este reglementată prin Ordinul nr. în perimetrul căreia producătorul îşi desfăşoară activitatea..P. astfel etichetat.A. alături de sigla comunitară pot fi folosite în scopul unei mai bune vizualizări de către consumatori a produselor obţinute din producţia ecologică. solicitanţii vor completa cererile de solicitare. cu un organism de control aprobat de către M.190/2006 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice. În vederea obţinerii dreptului de utilizare a siglei „ae’’ de certificare şi a siglei „ae” de comunicare. 219 18 . etichetele şi ambalajele produselor ecologice îl au producătorii. garantează ca produsul. la responsabilii judeţeni pentru agricultura ecologică. provine din agricultura ecologică şi este certificat de un organism de control.A. dar va deveni obligatorie. Înregistrarea producătorilor în agricultura ecologică.A.A.P. 967/2008.ae” pe produsele. pădurilor şi dezvoltării rurale nr. operatorii care au respectat regulile de producţie vor primi certificatul de produs ecologic şi îşi vor putea eticheta produsele cu menţiunea .R ..P. Sigla ..Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica Creşterea animalelor – diferite perioade în funcţie de specie. Dreptul de utilizare a siglei .D.R. sigla naţională specifică produselor ecologice. disponibile la Direcţiile de Agricultură şi Dezvoltare Rurală judeţene.1 la Ordinul comun pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii.ae”. Regulile de utilizare a siglei . sigla. sau să obţină produse ecologice. este obligatorie în fiecare an şi se face prin completarea Fişelor de înregistrare în agricultura ecologică.P. Sigla ..ecologic”. proprietate a M. procesatorii şi importatorii înregistraţi la M. la data de 1 iulie 2010 în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) al Consiliului nr. au obligaţia să se înregistreze la M.

ec. în vederea formării de specialişti pentru acest domeniu constituie o preocupare a instituţiilor de profil din învăţământul superior. vânzări prin bursa on-line pentru produse ecologice (www. Încheierea unui Contract între solicitant şi un organism (firmă) de inspecţie şi certificare (OIC) acreditat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. OIC. Acţiunile de informare a producătorilor. pot începe activităţile necesare de certificare. în vederea promovării produselor ecologice. Organizarea comercializării produselor constituie un element important din filiera de agricultură ecologică. DJADP. prin diferite canale de piaţă: vânzări de la poarta fermei. Organisme de inspecţie şi certificare acreditate de MADR este în curs de apariţie pe site-ul ministerului. De asemenea. Agricultura ecologică este un sector dinamic în România care a cunoscut în ultimii ani o evoluţie ascendentă. vânzări prin magazine specializate. a fost creat site-ul : www. Paşii principali de începere a conversiei către Agricultură Ecologică: 1. transmit înregestrarea către MADR. M. Comercializarea produselor ecologice se face numai de comercianţi înregistraţi la M.agricultura-ecologica. atât în sectorul vegetal cât şi în sectorul animalier. vânzări prin magazine en-gros. Pentru anul 2010.D.R. 19 . completat şi amendat. 3. Înregistrare la Direcţia Judeţeană de Agricultură şi Dezvoltare Rurală – persoană de contact: Iancu Marian – responsabil agricultură ecologică. Comisia Europeană acordă sprijin de până la 50% programelor de informare şi promovare propuse de organizaţiile profesionale şi interprofesionale din sector. telefon:0268/478529.A.A. la iniţiativă Directoratului General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală al Comisiei Europene. de instruire şi de promovarea a conceptului de agricultură ecologică sunt realizate de către organizaţii de stat şi private.P. Urmare a procesului de înregistrare.P.eu/agriculture/organic/home_ro ce are ca principal obiectiv informarea publicului larg cu privire la sistemul de agricultură ecologică cât şi un punct de plecare în realizarea campaniilor promoţionale în diferite State Membre. 4. Educaţia în agricultura ecologică. Ca parte a campaniei de promovare a agriculturii ecologice în Uniunea Europeană.europa.ro) vânzări prin pieţe sezoniere. care participă cu minim 20 % din costul real al acţiunilor.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica /2007 pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică.D. 2.R elaborează în fiecare an Lista operatorilor din agricultura ecologică care este pusă la dispoziţia celor interesaţi.

a fost creat în anul 2002 S. 501/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. Din punct de vedere tehnic.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica cofinanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat.L. Ecoinspect a fost indrumat de FIBL . Societatea are un număr de 21 asociaţi iar în primii doi ani de activitate. cu sediul în municipiul Cluj-Napoca.cu certificare prin Bio.cu certificare prin Bio.suisse .Reglementări generale pentru sistemul calităţii. ECOINSPECT S. Naturland .L. Regulamentul CE 834/ 2007 privind agricultura ecologică.R. USDA NOP . S. precum şi a altor persoane fizice şi juridice.Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică şi de Bio. Ecoinspect a beneficiat de un sprijin important din partea Biokontrol Hungaria. Standardul Bio. recunoscut de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.L. inspecţia tehnologiilor de creştere a animalelor. organism privat pentru inspecţia şi certificarea produselor ecologice.cu certificare prin Naturland Germania.R. Domeniul de activitate al organismului de control este certificarea produselor agroalimentare ecologice.C. cea mai cunoscută firma de inspecţie şi certificare din Ungaria.C. este primul organism romanesc privat din domeniul inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare ecologice.R. proces care include: • • • inspecţia tehnologiilor de cultură a plantelor. oferă servicii de inspecţie şi certificare în conformitate cu : • • • • Regulamentul CE 834/ 2007. 3/2008 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe şi cu Regulamentul (CE) nr. ECOINSPECT S. judeţul Cluj.inspecta.C. La iniţiativa Asociaţiei Bioagricultorilor din România "Bioterra".. ECOINSPECT S. S. Documente specifice: ExempleCertificatul de acreditare Standardele si documentele de referinta pentru activitatea Ecoinspect sunt: • • SR EN 45011/ 2001.inspecta. 20 .Inspecta AG din Elvetia. inspecţia colectării plantelor din flora spontană. 3/2008.

inspecţia activităţilor de comercializare/ import/ export. In vederea sustinerii agriculturii ecologice exista linkuri utile care vin in intampinarea celor dornici de a realiza o agricultura cat mai performanta si mai corecta: www. 1254/2008 AL COMISIEI din 15 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 339/93. certificatorul analizeaza raportul de inspectie şi ia decizia de acordare sau neacordare a certificării. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a 21 . Activitatea organismului are ca scop principal furnizarea garanţiei ca produsele controlate de acesta sunt în conformitate cu reglementarile în vigoare privind agricultura ecologică.organic-europe.html www.de/main/Page. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. iar in cazurile dificile.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica • • inspecţia procesării produselor agricole ecologice (vegetale şi animale).de/english/index.ifoam. decizia este luata de către Comisia de Certificare. 765/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.org/whoisifoam/index. REGULAMENTUL (CE) NR.1 Legislaţie europeană REGULAMENTUL (CE) NR.biofach. REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveste stabilirea de norme detaliate privind productia ecologică de animale de acvacultură si de alge marine. 537/2009 AL COMISIEI din 19 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr.asp www. In cazurile uzuale.bioagro. 1235/2008. în ceea ce priveşte lista ţărilor terţe din care trebuie să provină anumite produse agricole obtinute prin metode de producţie ecologică pentru a putea fi comercializate în Comunitate.net/europe_eu/default. 710/2009 AL COMISIEI din 5 august 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr.html www. REGULAMENTUL (CE) NR.html www.soel.ro 4.

889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 407 din 23 iunie 2009 -privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii. 4.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice. ORDIN nr. etichetarea şi controlul. REGULAMENTUL (CE) NR. etichetarea şi controlul. 967/2008 AL CONSILIULUI din 29 septembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 4 din 8 ianuarie 2010 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii. pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică. REGULAMENTUL (CE) NR. pădurilor şi dezvoltării rurale nr.2Legislaţie română ORDIN nr. 3/2008 AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2007 privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică. precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. REGULAMENT (CE) NR. REGULAMENTUL (CE) NR. REGULAMENTUL (CE) NR. 501/2008 AL COMISIEI din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2092/91. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste producţia ecologică. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice. 22 . 3/2008 al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţarile terţe.

pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. ORDIN nr. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică. 219 din 21. Scopul îl reprezintă sistemele sustenabile de cultivare şi o gamă variată de produse de calitate ridicată.200. Consiliul European al Miniştrilor Agriculturii a convenit asupra unui nou Regulament al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice. în viitor va trebui să se pună accentul într-o şi mai mare măsură pe protecţia mediului. 62 din 6 septembrie 2006-pentru modificarea şi completarea <LLNK 12000 34180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. au intrat în vigoare noile regulamente ale Uniunii Europene privind producţia. de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control. 4. principii şi reguli generale clar definite privind producţia ecologică.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica ORDIN nr. În iunie 2007.03. 35 din 9 februarie 2009. pe 23 . alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 34 din 17 aprilie 2000 -privind produsele agroalimentare ecologice.08. Acest nou Regulament al Consiliului conţine obiective. 317/190 din 11 mai 2006-privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii. În cadrul acestui proces.3 Noua legislaţie privind agricultura ecologica La data de 1 ianuarie 2009. Cu toate acestea. Obiectivul acestui nou cadru juridic este stabilirea unui nou parcurs pentru dezvoltarea permanentă a agriculturii ecologice. unele dintre noile prevederi privind etichetarea vor intra în vigoare abia de la data de 1 iulie 2010. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice. controlul şi etichetarea produselor ecologice. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică. ORDIN nr.pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare. ORDIN nr.2007. 688 din 09.

se admit resurse chimice sintetice dacă lipsesc alternativele corespunzătoare. Odată cu noua legislaţie. prin intermediul producţiei legate de pământ şi fără utilizarea organismelor modificate genetic (OMG). culturale sau structurale se pot compensa prin reguli de flexibilitate. Ingredientele ecologice din alimentele neecologice pot fi enumerate ca ecologice pe lista ingredientelor cu condiţia ca aceste alimente să fie produse în conformitate cu legislaţia privind agricultura ecologică. resursele externe trebuie limitate la resurse ecologice din alte ferme ecologice.9%. Producţia durabilă trebuie realizată pe cât posibil cu ajutorul proceselor de producţie biologice şi mecanice. Cu toate acestea. În vederea asigurării unei mai bune transparenţe. Conform noii legislaţii. dacă acestea sunt produse şi controlate în aceleaşi condiţii sau în condiţii echivalente. Acestea sunt autorizate şi incluse în liste aprobate ale Anexei Regulamentului Comisiei numai după ce au fost analizate amănunţit de către Comisie şi de către statele membre. Totuşi. regimul de importuri a fost extins. utilizarea siglei pe alimentele ecologice din ţări terţe este opţională. trebuie indicat codul numeric al organismului de control. diferenţele locale climatice. începând de la 1 iulie 2010. În agricultura ecologică. Alimentele pot fi marcate ca fiind „ecologice” numai dacă cel puţin 95% din ingredientele lor agricole sunt ecologice. în cazuri excepţionale.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica biodiversitate şi pe standardele ridicate de protecţie a animalelor. producătorii de alimente ecologice ambalate trebuie să utilizeze sigla UE de agricultură ecologică de la data de 1 iulie 2010. Se permite distribuţia produselor ecologice din ţări terţe numai pe piaţa comună. Deoarece Uniunea Europeană se întinde din Nordul îndepărtat înspre Sud şi Europa de Est. Anterior. În mod ideal. Încă este interzisă utilizarea în producţia ecologică a organismelor modificate genetic (OMG) şi a produselor obţinute din OMG-uri. Producţia ecologică trebuie să respecte sistemele şi ciclurile naturale. Produsele care conţin OMG-uri nu pot fi etichetate ca fiind ecologice decât dacă ingredientele care conţin OMGuri au ajuns în produse în mod neintenţionat şi dacă proporţia de OMG din ingredient este de sub 0. se puteau importa numai alimentele ecologice din ţări terţe recunoscute de către UE sau 24 . se preferă ciclurile închise care utilizează resursele interne în locul ciclurilor deschise care se bazează pe resurse externe. materiale naturale sau obţinute pe cale naturală şi îngrăşăminte minerale cu solubilitate scăzută. Atunci când se utilizează sigla UE de agricultură ecologică. trebuie menţionat locul producţiei ingredientelor agricole.

distribuţie. în noua legislaţie s-au pus bazele acceptării normelor UE privind acvacultura ecologică şi algele. se abrogă Regulamentul (CEE) nr. 2092/91-acest regulament stabileşte cadrul legal pentru toate nivelurile de producţie. în sfera de aplicare a acestui Regulament. de asemenea. Această nouă procedură permite Comisiei Uniunii Europene să supravegheze şi să monitorizeze mai eficient importurile de produse ecologice şi controlul garanţiilor de agricultură ecologică. inclusiv acvaculturii şi drojdiei: • • • • Produse vii sau neprocesate Produse agricole procesate Furaje pentru animale Seminţe şi material de înmulţire vegetativ Colectarea de plante sălbatice şi de seminţe este inclusă. Noile regulamente privind etichetarea legate de utilizarea obligatorie a siglei UE de agricultură ecologică au fost amânate până la 1 iulie 2010 printr-un amendament la Regulamentul Consiliului. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. Regulamentul Consiliului se aplică următoarelor produse de origine agricolă. în 2008 au fost adoptate două noi Regulamente ale Comisiei referitoare la producţia ecologică. 2092/91. Pe viitor. Instrucţiunile generale privind producţia. Organismele de control care activează în ţări terţe vor fi autorizate şi monitorizate direct de către Comisia Europeană şi de către statele membre. Regulamentul (CE) nr. procedura pentru autorizaţiile de import va fi înlocuită cu un nou regim de importuri. În plus. precum şi la etichetarea acestora. timp. controlul şi etichetarea au fost stabilite prin Regulamentul Consiliului şi. la importul şi distribuţia de produse ecologice. Nu sunt incluse produsele obţinute din vânatul şi pescuitul 25 . prin urmare.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica bunuri a căror producţie era controlată de către statele membre şi care primiseră autorizaţii de import. 4.4 Particularităţi ale legislaţiei ecologice a UE Pe lângă un nou Regulament al Consiliului. pot fi modificate numai de către Consiliul European al Miniştrilor Agriculturii. În acelaşi. control şi etichetare ale produselor ecologice care se pot oferi şi comercializa în UE. Acesta stabileşte dezvoltarea permanentă a producţiei ecologice prin asigurarea de obiective şi principii clar definite.

• Ingredientele. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 care conţine norme amănunţite în ceea ce priveşte producţia. cu excepţia reglementărilor diferite din Regulamentul Consiliului. inclusiv a păşunilor pentru efectivele de animale ecologice. în funcţie de speciile de animale şi de stadiul de dezvoltare. În cadrul acestora. o continuare a regulamentului iniţial privind agricultura ecologică. în mare parte. etichetarea şi controlul. inclusiv prima sa modificare privind normele de producţie a drojdiei ecologice Primul Regulament de modificare. Acestea conţin numeroase detalii tehnice şi reprezintă. care stabileşte noi norme pentru producţia drojdiei ecologice. sunt reglementate toate nivelurile de producţie vegetală şi animalieră. Cerinţe privind sigla comunitară. amelioratorii de sol şi pesticidele Cerinţele minime privind dimensiunea suprafeţelor destinate adăpostirii şi mişcării. Astfel. supraveghează producţia şi controlul produselor ecologice care trebuie să fie conforme cu . 26 cu sprijinul statelor membre. în • cooperare cu statele membre. aditivii pentru furaje şi substanţele auxiliare la procesare pentru producţia de furaje combinate şi preamestecuri permise în agricultura ecologică. se enumeră următoarele: • Produse permise în agricultura ecologică. Regulamentul Comisiei cuprinde numeroase anexe. de la cultivarea terenurilor şi îngrijirea animalelor la procesarea. Comisia. 4. aditivii şi substanţele auxiliare neecologice permise în producţia de hrană ecologică (inclusiv în producţia de drojdie). • • Furajele neecologice pentru animale. distribuţia şi controlul produselor alimentare ecologice. Până în prezent. 889/2008 al Comisiei. • Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 care stabileşte norme amănunţite privind importul produselor ecologice din ţări terţe În Regulamentul (CE) nr. au fost adoptate următoarele Regulamente ale Comisiei: • Regulamentul (CE) nr.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica animalelor sălbatice. cum ar fi îngrăşămintele.5 NOILE REGULAMENTE PRIVIND IMPORTURILE Se va menţine recunoaşterea bilaterală obişnuită a ţărilor terţe de către Comisie.

Cu toate acestea. Produsele care sunt obţinute şi controlate exact în acelaşi mod ca în UE ar trebui. acestea trebuiau verificate de către statele membre pentru fiecare produs în parte printr-o procedură de autorizare a importurilor. noile regulamente privind importurile vor facilita importurile de produse ecologice în UE în general. Sarcina de supraveghere a acestora revine direct Comisiei în cooperare cu statele membre. organismele de control autorizate pentru acest scop vor putea efectua această inspecţie pe teren. Prin urmare. aceste organisme de control trebuie să fie autorizate pentru acest scop direct de către Comisia Europeană şi de statele membre şi să rămână sub supravegherea lor directă. Acest sistem complicat va fi acum înlocuit cu unul mai simplu. Anterior. De asemenea. promovând totodată monitorizarea mai eficientă şi contracarând astfel înşelătoriile şi fraudele. deoarece. Pe viitor. de asemenea. în general. O listă a ţărilor terţe recunoscute se găseşte în anexa III la Regulamentul privind importurile. condiţiile de producţie din ţări terţe diferă semnificativ de cele din Europa. modul în care acestea trebuie supravegheate şi ce alte măsuri sunt necesare cu privire la importurile de produse ecologice şi controlul acestora. adesea este imposibil să se aplice exact aceleaşi reguli pentru producţie sau control. să aibă acces liber pe piaţa comună în viitor. trebuie să se poată permite şi existenţa unor reguli similare care să fie conforme ca principiu cu obiectivele şi principiile legislaţiei privind agricultura ecologică. Organismele de control care intenţionează să întreprindă astfel de controale trebuie să-şi depună candidatura în faţa Comisiei UE şi să fie autorizate în acest scop de către Comisie şi de către statele membre.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica obiectivele şi principiile legislaţiei privind agricultura ecologică. Au fost publicate orientări care explică modul în care organismele de control pot solicita autorizarea. însă nu este necesar să fie identice. 27 . Pe viitor. Noile regulamente privind importurile asigură posibilitatea de a importa produse ecologice din ţări terţe care nu au obţinut încă recunoaşterea bilaterală.

prezervarea solului. Fermele ecologice reprezintă un nou sector. În majoritatea industriilor de procesare a alimentelor şi în vinificaţie există o mare lipsă de capacitate pentru valorificarea strugurilor. îmbunătăţirea calităţii apelor. Pentru a fi validate ca fiind ecologice şi a fi scoase pe piaţă produsele alimentare trebuie să aibă pe etichete referinţe explicite referitoare la metodele ecologice de producţie a acestora şi referitor la certificarea de evaluare a calităţii emisă de o organizaţie supervizoare.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica CONCLUZII Agricultura ecologică are o mare contribuţie la o dezvoltare economică de durată şi joacă un rol important în îmbunătăţirea condiţiei mediului. 28 . Agricultura ecologică poate să meargă înainte în economia rurală şi să o facă viabilă prin extinderea activităţilor economice cu valoare adăugată mare şi prin generarea de locuri de muncă în zone rurale. cărnii şi legumelor. biodiversificare şi protejarea naturii. fapt care limitează volumul produselor exportabile.

etichetării şi controlului produselor agricole se aplică şi produselor agricole ecologice.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica România beneficiază de condiţii corespunzătoare pentru a promova agricultura ecologică. fermierii şi procesatorii care lucrează prin metode ecologice trebuie să adere. • crearea unui sistem corespunzător de producţie. cum ar fi: • • sol fertil şi productiv. În plus faţă de legislaţia UE privind agricultura ecologică şi producţia ecologică. Aceasta înseamnă că normele cu aplicabilitate generală privind reglementarea producţiei. 29 . la normele cu aplicabilitate generală privind producţia agricolă şi procesarea produselor agricole. • acoperirea nişei de piaţă existentă prin identificarea de noi pieţe de export şi consolidarea pieţelor existente. În vederea dezvoltării sectorului agro-ecologic şi pentru îmbunătăţirea competitivităţii produselor ecologice pe pieţele de export trebuie identificate şi implementate următoarele: • captarea şi reţinerea de mai multă valoare pe componenta naţională a lanţului valoric prin orientarea producţiei şi a vânzărilor către produse primare şi produse de procesare. promovarea produselor ecologice de export româneşti. promovării. Implementarea legislaţiei elaborate pentru acest sector pentru a consolida sistemul de control prin masuri suplimentare menite să supervizeze organismele de inspecţie şi certificare pentru a creşte calitatea produselor exportate. s-au stabilit măsuri de tranziţie. procesare şi marketing pentru produse ecologice. de asemenea. ştiinţei şi pieţei produselor ecologice. menit să satisfacă nevoile pieţelor interne şi externe. procesării. agricultura tradiţională românească se bazează pe abordări care nu dăunează mediului şi există posibilităţi de a identifica zone ecologice nepoluate unde agricultura ecologică ar putea fi dezvoltată. Pentru a se facilita punerea în aplicare a noilor norme şi pentru a se integra unele derogări care expiră ale Regulamentului anterior privind agricultura ecologică. Aceste Anexe şi alte părţi ale Regulamentului Comisiei pot fi completate de către Comisie în aşa fel încât să fie menţinute la zi în ceea ce priveşte progresele permanente ale tehnologiei.

ambalaj – branding.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica • promovarea exporturilor produselor ecologice româneşti prin dezvoltarea activităţii de cercetare. -exportatori si importatori. sortimente. ca un pivot pentru dezvoltarea de durată în mediul rural. România are mari oportunităţi de promovare si dezvoltare a agriculturii ecologice datorită unei suprafeţe agricole de 14. • îmbunătăţirea formării profesionale a tuturor actorilor implicaţi în sectorul ecologic: -crescători. Obiectivul cantitativ este de a extinde zona cultivată prin metode ecologice la 150. -procesatori.000 hectare în 2007 şi crearea unei pieţe interne cu produse ecologice. • crearea de grupuri organizate de producători pentru extinderea producţiei şi a pieţii. Creşterea participării producătorilor agricoli ecologici la evenimente economice din ţară sau din străinătate (BioFach 2006). disponibilitate. Principalul obiectiv al politicii agricole a UE referitor la dezvoltarea rurală este promovarea şi dezvoltarea unei relaţii compatibile între agricultură şi mediu. Prin examinarea lanţului valoric şi a cerinţelor consumatorilor de pe piaţa internaţională au putut fi identificaţi următorii factori critici de succes: ■ ■ ■ ■ preţ. 30 . -inspectori.8 milioane hectare şi a solurilor nepoluate. -experţi de la minister. În mod strategic obiectivul calitativ al sectorului este poziţionarea agriculturii ecologice în centrul agriculturii naţionale.

asocierea micilor producători din domeniul agriculturii ecologice în scopul de a coopera în marketingul produselor ecologice. creşterea numărului de noi companii implicate în activităţi exportatoare de produse agricole ecologice primare şi procesate. creşterea numărului de angajaţi din unităţile exportatoare care implementează reglementările agriculturii ecologice. creşterea numărului de exportatori implicaţi activ în programele pentru dezvoltarea comerţului cu produse agricole ecologice. creşterea numărului de unităţi de procesare locală şi de proiecte pentru investiţii străine directe. • creşterea volumului de producţie al agriculturii ecologice. creşterea investiţiilor în activităţile înrudite exporturilor în zonele rurale.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica Atingerea ţintelor de export este legată de alte obiective (pe termen scurt. 31 . creşterea numărului de organizaţii municipale şi regionale implicate direct în implementarea Strategiei Naţionale de Export din faza iniţială. • • • • • • • • • creşterea investiţiilor în activităţi legate de produse agricole ecologice exportabile din zone rurale mai puţin dezvoltate. • • creşterea capacităţilor specifice de procesare din agricultura ecologica. mediu şi lung) care pot contribui la îmbunătăţirea competitivităţii sectorului ecologic românesc în perioada viitor: • creşterea numărului de operatori din acest sector care primesc sprijin financiar din partea Programelor Guvernamentale Româneşti. • creşterea numărului de module de exploatare optimă prin asocierea fermelor agricole şi de animale. spijinirea exploatărilor comerciale în agricultura ecologică. creşterea rolului organizaţiilor non-guvernamentale (ONG) în acest sector prin programe pentru dezvoltarea comerţului cu produse ecologice. îmbunătăţirea capacităţii în termeni de produse şi valoare adăugată. în zone dezavantajate. pentru a fi mai des întâlnite pe piaţă.

AcademicPres.editura fundatiei CDIMM Maramures 2000. 2003 I. Mihail Dumitru şi colab. „Ghid practic de agricultură ecologică”. Ed.Toncea. Planul national de dezvoltare 2004-2006. Ed. vol ii.. Cluj-Napoca. Ed. Expert. Dr. A. 2002 Maria Barsan. „Cod de bune practici agricole” vol. “Integrare economica europeana”. I.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica BIBLIOGRAFIE: • • • • • Prof. AcademicPres. Cluj-Napoca.Fitiu. „Ecologia şi protecţia mediului”. Bucureşti 2003. 32 .

infoeuropa.ro. 33 .com.Facultatea de Agricultura Craiova Agricultura Ecologica • www.superlex. • www.