A.

Realizati un patrulater al strategiei economice şi un pentagon magic al economiei româneşti pentru anii 2010 şi 2011, iar apoi şi unul pentru 2012 Cele mai simple soluţii de prezentare statistică conjuncturală a economiei sunt următoarele: a) patrulaterul strategiei economice, cuprinzând rata creşterii economice, rata inflaţiei, rata şomajului şi soldul balanţei comerciale; b) pentagonul magic al strategiei economice, rezultat din minisistemul de indicatori anteriori la care se adaugă raportul între veniturile maxime şi minime la nivelul economiei analizate; c) decalogul strategic şi tactic al competitivităţii economice, unde tabloul pentagonului magic se poate extinde semnificativ completând imaginea economiei cu aspecte caracteristice privind formarea brută de capital fix, dinamica investiţiilor străine, participarea la circuitul intern şi internaţional al capitalului (prin îndatorarea internă şi externă) şi evoluţia deficitului bugetului general consolidat ca procent din PIB; d) dodecagonul conjunctural al unei economii naţionale, care adaugă la decalogul strategic şi tactic al competitivităţii alţi doi indicatori esenţiali, respectiv ratingul riscului de ţară (ca primă evaluare independentă şi anterioară oricărui alt minisistem de indicatori) şi un indicator esenţial de ierarhizare a economiei. Indicatori din cadrul pentagonului magic 1.Indicatori ai echilibrului investiţie - consum şi ai creşterii economice (ritmul creşterii economice reale, rata formării brute de capital fix, ponderea consumului final etc.) 2.Indicatori ai echilibrului cerere-ofertă prin nivelul preţurilor (indicii preţurilor bunurilor de producţie şi consum, rata anuală a inflaţiei, deflatorul PIB-ului,cursul de schimb al monedei naţionale, taxa de scont etc) 3.Indicatori ai echilibrului pieţei forţei de muncă (gradul şi structura ocupării şi migrării internaţionale a forţei de muncă, rata şomajului, rata de înlocuire etc.) 4.Indicatori ai echilibrului extern al economiei naţionale (indicatori ai contului curent al balanţei de plăţi externe, de impact ai fluxurilor financiare internaţionale în investiţii, ai îndatorării externe etc.) 5.Indicatori ai coeziunii şi echilibrului social şi comunitar (ecartul dintre salariul minim şi maxim, greve şi conflicte, indicele de cost al vieţii şi dezvoltării umane, gradul de concentrare a veniturilor etc.) Patrulaterul magic al strategiei economice româneşti pentru anul 2010
Ritm PIB re al 10 5 0 -5 Sold (X-M) din PIB -10 Ritm IPC Ritm PIB=-1,9 Ritm IPC=6,1 Rata som aj=6,9 Sold(X-M) din PIB=-7,5

Pentagonul magic al strategiei economice româneşti pentru anul 2010

Rata somajului

5 Indice coeziune=46.7 S old (X-M) din PIB Rata şomajului Produsul intern brut al Romaniei se previzioneaza ca va creste cu 1.decembrie 2010) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2009 . iar importurile CIF au fost de 196783. in 2010.5 Ritm IPC=5. Deficitul comercial FOB-CIF în anul 2010 a fost de 39805.4 milioane lei (9460.8 milioane euro). Exporturile FOB realizate în anul 2010 au fost de 156977.Ritm PIB real 60 40 20 Indice coeziune 0 -20 Ritm IPC Ritm PIB=-1.9 Ritm IPC=6.0 milioane lei (46710.3 Rata somaj=7.64 miliarde de lei.1%. in 2010.5 % in 2011.7 \ Rata somajului Pentagonul magic al strategiei economice româneşti pentru anul 2011 Ritm PIB real 60 40 20 Indice coeziune 0 -20 Ritm IPC Ritm PIB=1.6 milioane lei (37250.2 milioane euro) Patrulaterul magic al strategiei economice româneşti pentru anul 2011 Ritm PIB re al 10 5 0 -5 Sold (X-M) din PIB -10 Ritm IPC Ritm PIB=1.3 Sold (X-M) din PIB Rata şomajului Produsul intern brut al Romaniei a scazut cu 1.6 milioane euro).Astfel.3 Rata som aj=7.decembrie 2009) determinată pe baza IPC şi cea determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este de 6. Creşterea medie a preţurilor pe total în ultimele 12 luni (ianuarie 2010 . PIB-ul Romaniei a fost de 513.5 Ritm IPC=5. fata de anul precedent.9 la suta. Patrulaterul magic al strategiei economice româneşti pentru anul 2012 .1 Rata somaj=6.8 Sold(X-M) din PIB=-6.9 Sold(X-M) din PIB=-7. fata de anul precedent.8 Sold(X-M) din PIB=-6.

conjunctural sau pe termen scurt.5 Indice coeziune=48.9 Ritm IPC=3.5 Rata somaj=7.5 Rata somajului Pentagonul magic al strategiei economice româneşti pentru anul 2012 Ritm PIB real 60 40 20 Indice coeziune 0 -20 Ritm IPC Ritm PIB=3. calculat cu formula indicelui lunar standard Laspeyres (în varianta sa de tip indice Geary): n m ∑ pio qit − ∑ p*jo q*jt ∑p i =1 i =1 n io qio − ∑ p q j =1 * jo j =1 m x100 * jo .5 S old (X-M) din PIB Rata şomajului Principalii indicatori pe termen scurt la SC Brico Expert SA Pe baza datelor statistice colecatate conform formularului SERV –TS – ANEXA 1 a proiectului am analizat principalii indicatori pe termen scurt la SC Brico Expert SA.3 Sold(X-M) din PIB=-6.3 Sold(X-M) din PIB=-6. Delimitarea si descrierea principalilor indicatori din sistem 1)Indicele volumului producţiei este cel mai important indicator de tip industrial. Evaluarea dinamicii producţiei se realizează practic prin indicele său de volum.Ritm PIB re al 10 5 0 -5 Sold (X-M) din PIB -10 Ritm IPC Ritm PIB=3.9 Ritm IPC=3.5 Rata somaj=7. conform bazei de date metodologice a EUROSTAT-ului.

Rentabilitatea cercetării statistice a comenzilor este restrânsă la activităţile de producţie în principal la comandă. Anchetele sunt trimestriale şi conduc la evaluarea producţiei naţionale (PINV) la care se adaugă. în vederea estimării corecte. Calculul indicelui cifrei de afaceri rezidă în compararea cifrei de afaceri (CA) din toate unităţile eşantionate şi observate efectiv ale lunii curente „t”. unde CA este cifra de afaceri I= ∑CA o 5)Compensaţia pentru salariaţi sau salariul în termenii sistemului conturilor naţionale se evidenţiază printr-un indice agregat la nivel de activităţi. j = materialele utilizate ca intrări. respectiv la identificarea fluctuaţiilor pieţei (a punctului de echilibru cerere – ofertă). i = produse utilizate ca intrări. diferenţa între cifra de afaceri şi producţie fiind una de substanţă. 7)Indicii preţurilor. rata şomajului şi volumul timpului de muncă efectiv lucrat. Dinamica producţiei fizice sau producţiei brute se mai calculează şi prin indici în formula Laspeyres fără a se ţine cont de intrările de materiale: ∑ p0 qt x100 I= ∑ p0 q0 2)Indicii comenzilor şi contractelor cuprind evoluţia noilor comenzi (contracte) şi a stocului de comenzi. la activităţile cu un ciclu de fabricaţie îndelungat sau la activităţile mari de comenzi.unde V = valoarea stocului de comenzi în perioadele „0” sau „t” SC 0 . ca număr de persoane angajate. sunt principalii indicatori de ajustare din domeniul forţei de muncă. unde V = valoarea comenzilor noi în perioadele „0” sau „t” I= I = 3) Investitiile pe termen scurt se realizează prin metoda fluxului bunurilor corporale. importurile (M) de bunuri de capital şi se scad exporturile (X) de bunuri de capital: INVESTIŢII =PINV+MINV-XINV 4)Indicele cifrei de afaceri asigură cunoaşterea dinamicii desfacerilor. q = cantitatea. cu cifra de afaceri a perioadei de bază „0”: ∑CAt x 100. Calculaţi ca indici de tip Laspeyres. prin indicele preţurilor de consum şi prin indicii preţurilor produselor industriale (interni şi de export) au ca scop asigurarea de informaţii rapide despre fluctuaţiile ciclului economic. Cifra de afaceri este utilizată la evaluarea tendinţelor curente ale desfacerii. indicele ∑V ∑V ∑ CN 0 SC t ×100. iar calculul indicilor se poate realiza prin indici valorici lunari simpli: ∑VCNt I = V ×100.unde: P = preţul. indicii preţurilor sunt în mare măsură armonizaţi. Unele state membre EUROSTAT publică variabila ca cifră absolută. p* = preţul materialului. ultimii fiind mult mai rar folosiţi ca indici deflatori. 6)Forţa de muncă utilizată. q* = cantitatea materială. exprimat ca număr de ore lucrate. în timp ce producţia reflectă tendinţele de volum ale valorii adăugate la costul factorilor.

Indicele inv =98. Rezultatele indicatorilor conjuncturali şi cele ale indicatorilor pe termen scurt trebuie să fie în concordanţă cu celelalte domenii ale sistemului statistic. indicele de percepere a corupţiei (PCI) de către mediul de afaceri dintr-o ţară. iar în decembrei de 11 532 lei : Investitii = Pinv = 11 664 lei Investitii = Pinv = 11 532 lei IPC = 100. elaborat. Se regăsesc aici: indicele libertăţii economice. Calcularea si analiza principalilor indicatori din sistem Investiţii Nivelul investiţiilor a fost de 11 664 lei în noiembrie . precum şi de apreciere a situaţiei mezo şi macroeconomice. gradul de acoperire al importurilor prin exporturi şi soldul balanţei comerciale sunt principalii indicatori utilizaţi pentru comensurarea legăturii cu restul lumii.35%. pentru a descrie cât mai echilibrat şi coerent ciclul afacerilor. Societatea presteaza o activitate de import si distributie de materiale si echipamente electrice pentru instalatii civile si industriale. încă din 1997.65% La societatea Brico Expert SA se înregistrează o scădere a investitiilor cu 1. se poate apela şi la alte instrumente de investigare a pieţelor teritoriale. regiunilor şi economiilor. infiintata in anul 1991. 8)Volumul exportului şi cel al importului. cat si din tara. cu un personal tanar si dinamic si nu in ultimul rand calificat.C. Seriozitatea si exigenta sunt cuvintele cheie care ne definesc si prin care mentinem societatea noastra printre principalii furnizori de materiale si echipamente electrice.preţurilor bunurilor de consum armonizat (HPCI) fiind realizat în proiect în U. Scurta prezentare a societatii BRICO EXPERT SA SC BRICO EXPERT SA este o societate cu capital privat 100% romanesc. reusind sa satisfaca in totalitate cerintele clientilor nostri.E. Societatea noastra isi desfasoara activitatea intr-un sediu nou si modern. BRICO EXPERT SA are implementat sistemul de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001/2008. mai ales cu „sistemul conturilor naţionale”. Indicele Cifrei de Afaceri I CA t/0 = x100= 99. În scopul aprecierii conjuncturii sau a evoluţiei pe termen scurt. atat din judetul nostru. Din anul 2005 S.70% .22 INV deflationate = 11506 lei Evaluarea statistică se realizează în valori reale sau comparabile la două luni calendaristice conform IPC din buletinele statistice.

La nivelul economiei nationale salariul mediu net a fost de 1203 in luna noiembrie iar in luna decembrie 2010 de 1285 in timp ce la societatea Brico Expert SA nivelul salariul mediu net a fost de 1422 in ambele luni din anul 2010. Indicele Productivităţii muncii : I W t/o = ICAt/ INt = =99.83 % La societatea Brico Expert SA s-a înregistrat o scadere a stocurilor cu 2.48 procente. respectiv salariul mediu a avut următoarea dinamică: I S t/0 = x 100 = 99.70% . aceasta scadere fiind peste nivelul celui din economia nationala corespunzator aceluiasi domeniu unde s-a inregistrat o scadere cu 6.22% în luna decembrie fata de luna precedenta a anului 2010. Indicele stocului de marfuri I Stoc t/o= x 100=90.In luna decembrie a anului 2010 comparativ cu luna noiembrie a aceluiasi an la societatea Brico Expert SA s-a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri de 0. Compensaţia pentru salariaţi la SC Brico Expert SA.5 procente. Raportandu-ne la economia nationala nivelul salariul mediu net este inferior celui inregistrat la nivel de unitate.52% Stocurile de marfuri au inregistrat o scadere in luna decembrie comparativ cu luna noiembrie 2010 de aproximativ 9. Indicele Numărului de salariaţi : I N t/o = x 100 = 100 % In perioada noiembrie-decembrie 2010 se observa cu usurinta ca nu s-a înregistrat nici o modificarea a numărului de salariati.29 %. Indicele stocurilor : I Stoc t/o = x 100 = = 97. Volumul timpului efectiv lucrat: I tef t/0 = x 100 = 100 % Timpul efectiv lucrat nu a inregistrat nicio modificare in perioada noiembriedecembrie 2010.78 % Se poate observa ca s-a înregistrat o pierdere a salariului mediu real de 0.17 %.

7 fiind sub nivelul celui inregistrat de societatea noastra iar modificarea a reprezentat o crestere cu 26. Indicele volumului importului = x100= x 100 = 102.Indicele productivitatii muncii la SC Brico Expert SA a înregistrst o scădere cu 0.57 procente. Aceasta prognoza a cresterii castigului mediu pe salariat nu implica si o prognoza a reducerii numarului de personal. . in comparatie cu ciclul de afaceri la nivel national pentru lunile noiembrie si decembrie a anului 2010 societatea Brico Expert SA s-a situat peste nivelul economiei nationale. La nivel national. in luna noiembrie 2010 volumul importurilor a reprezentat 14418.57 % Pe baza indicatorului calculat anterior putem observa o crestere a importurilor in luna decembrie a anului 2011 fata de luna noiembrie a aceluiasi an la SC Brico Expert SA cu 2. Daca se compara rezultatele obtinute de catre firma in lunile noiembrie si decembrie 2010 se constata ca majoritatea indicatorilor calculati prezinta o scadere in luna decembrie fata de luna noiembrie. Pe ansamblu. Aceasta modificare a fost superioara celei inregistrate la SC AgloRom SRL.2 procente. prognoza fiind de pastrare a locurilor de munca. Nivelul salariul mediu net la nivel national conform INSSE in luna noiembrie a fost de 1203 si respectiv 1285 lei in luna decembrie 2010 iar la societatea noastra s-a mentinut la 1422 lei fiind peste mediul lunar net de la nivel national.3 %. scadere care s-a produs din cauza scaderii cifrei de afaceri.